Saksnummer: AMK-OPPLÆRING. Forslag til faglig opplæring/oppfølging av AMK-operatører

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksnummer: 2000 00056-9 AMK-OPPLÆRING. Forslag til faglig opplæring/oppfølging av AMK-operatører"

Transkript

1 Saksnummer: AMK-OPPLÆRING Forslag til faglig opplæring/oppfølging av AMK-operatører Bergen, august 2002

2 KOKOM RAPPORT DELRAPPORT KoKom, Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap KoKoms hovedoppgave er å monitorere og videreutvikle medisinsk nødmeldetjeneste i Norge Nr. 4 av 4 i prosjektet: Forslag til faglig anbefaling for opplæring/oppfølging av LVog AMK-operatører. TITTEL AMK OPPLÆRING Forslag til faglig opplæring/oppfølging av AMK operatører Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Web: E-post: Det hvite hus Haukelandsbakken Bergen Haukelandsbakken FORFATTER (E) (Alfabetisk) Kristine Dreyer, Gunvor Engtrø, Jan Falkevik, Brit Nordbø, Willy Skogstad, Kirsten Mo Wiseth, Terje Olav Øen Layout/red. Kristine Dreyer, Jan Falkevik, Anne Buset Vassbotn OPPDRAGSGIVER(E) KoKom SAKSNUMMER KD OPPDRAGSGIVERS REF. PROSJEKTNR. DATO PROSJEKTLEDER (NAVN, SIGN) Kristine Dreyer GRADERING Åpen ANTALL SIDER OG BILAG 143 SAMMENDRAG Følgende rapport kalt: Forslag til faglig opplæring/oppfølging av AMK-operatører er fjerde delrapport i KoKomprosjektet Forslag til faglig anbefaling for opplæring/oppfølging av LV- og AMK-operatører. Prosjektets hovedmål er å bidra til kvalitetsøkning i tjenester fra LV- og AMK-sentralene gjennom bedret opplæring og oppfølging av operatørene. Foruten Forslag til faglig opplæring/oppfølging av AMK-operatører, består prosjektets rapporter av en hovedrapport, en evalueringsrapport av en kurspilot, samt en tilsvarende opplæringspakke som denne laget for LVoperatører.

3 INNHOLDSFORTEGNELSE AMK OPPLÆRING: FORORD Operatørens ansvar og oppgaver 0.1 AMK sentralens funksjoner Historikk, lovverk, jus 1.1 Lovverk Forskrifter Regelverk Systembok Overordnet organisasjon og systemansvar Mottak og oppfølging av hendelser 2.1 Møte med innringer Valg av respons/iverksetting Dokumentasjon Teamarbeid og samhandling Oppfølging/overvåkning av aksjoner Debrief Teknikk IKT 3.1 Enkel radioteori VHF helseradionettet Ekspedisjonsforskrifter radiosamband Praktisk bruk av helseradionettet Praktisk bruk av mobilt radioutstyr Telefoni Praktisk bruk av telefon Datasystemer Praktisk bruk av data Lydlogg Hjelpemidler 4.1 Medisinsk indeks a Forslag til gruppearbeid. Medisinsk indeks b Forslag til rollespill. Medisinsk indeks Kart og kartverk Prosedyrer / tiltakskort Egne ressurser 5.1 Ambulansetjenesten Bil Båt Ambulansehelikopter Ambulansefly Redningshelikopter.. 77

4 5.5 Psykososiale kriseteam Kommunehelsetjenesten Legevaktsentraler Andre nødetater og samarbeidspartnere 6.0 Samarbeid med andre Politi Brann Andre organisasjoner AMK-sentraler Rednings- og katastrofeberedskap 7.1 Organisering av redningstjenesten Katastrofearbeid utenfor sykehus Sykehusintern beredskap Beredskaps- og innsatsplaner Praksis / Hospitering 8.1 Ambulanse Politi Brann fagsentral Ambulansehelikopter LV-sentral Godkjenning / Egnethet 9.1 Krav til egnethet Krav om tjeneste i AMK Innfasing / utsjekk Forslag til kursprøve Sertifisering Sjekkliste AMK-operatører Oppfølging 10.1 Resertifisering Teknisk trening Gjennomgang av hendelser Lydlogg dokumentasjon og egenopplevelse av hendelse Vedlegg 11.1 Timeplan Litteraturliste Lover / forskrifter

5 FORORD Følgende rapport, kalt: Forslag til faglig opplæring/oppfølging av AMK-operatører, er tredje delrapport i prosjektet Forslag til faglig anbefaling for opplæring/oppfølging av LV- og AMKoperatører ved Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom). Prosjektets hovedmål er å bidra til kvalitetsøkning i tjenester fra LV- og AMK-sentralene gjennom bedret opplæring og oppfølging av operatørene. I prosjektet er det utarbeidet et forslag til opplæring med moduler og leksjoner for opplæring av LV og AMK operatører. Dette er gjort med tanke på at det er realiserbart for den enkelte sentral med egne ressurser. Modul 1-7 inneholder forslag til den teoretiske og praktiske opplæring. Rammeplanen inneholder også krav til ansvar og system for oppfølging og videreutvikling av den enkelte operatør. Krav til personlig egnethet og godkjenning er tatt med i modul 9. Modul 10 tar for seg oppfølging og videreutvikling. Modul 11 inneholder vedlegg med timeplan for kurset, litteraturliste og utfyllende henvisninger til lover og forskrifter. Emnene som er tatt med i opplæring for LV-/AMK-operatører er et produkt av både tilsendte opplæringsplaner fra LV- og AMK-sentraler og arbeidsgruppens vurderinger av dagens og fremtidens behov. Tidsakse for opplæring av LV- og AMK- operatører: Gjelder både LV og AMK Gjelder LV Gjelder AMK Seleksjon Teoridel Hospitering Innfasing Utsjekk Oppfølging Godkjenning/ Modul 0-7 Modul 8 Modul 9 Sertifisering Resertifisering Teknisk egnethet Sjekklister trening med mer Modul Modul 9 Modul vakter i LV Ca 5 dager Ca 2 dager Min 5 vakter Sjekkliste Årlig resertifisering / 2 vakter i AMK Ca 10 dager jevnlig oppfølging Ca 3 dager Min 5 vakter Sjekkliste Årlig resertifisering / jevnlig oppfølging Rammeplan AMK operatører LV operatører 0. Operatørens ansvar og oppgaver 0. Operatørens ansvar og oppgaver 0.1 AMK-sentralens funksjoner 0.1 LV-sentralens funksjoner 1. Historikk, lovverk. Jus 1. Historikk, lovverk, jus 1.1 Lovverk 1.2 Forskrifter 1.3 Regelverk 1.4 Systembok 1.5 Overordnet organisasjon og systemansvar 1.1 Lovverk 1.2 Forskrifter 1.3 Regelverk 1.4 Systembok 1.5 Overordnet organisasjon og systemansvar 2. Mottak og oppfølging av hendelser 2. Mottak og oppfølging av hendelser 2.1 Møte med innringer 2.2 Valg av respons/iverksetting 2.3 Dokumentasjon 2.4 Teamarbeid og samhandling 2.5 Oppfølging/overvåkning av aksjoner 2.6 Debrief 2.1 Møte med innringer 2.2 Valg av respons/iverksetting 2.3 Dokumentasjon 2.5 Oppfølging/overvåkning av aksjoner 2.6 Debrief KoKom AMK opplæring

6 3. Teknikk IKT 3. Teknikk IKT 3.1 Enkel radioteori 3.2 VHF Helseradionettet 3.3 Ekspedisjonsforskrifter radiosamband 3.4 Praktisk bruk av helseradionettet 3.5 Praktisk bruk av mobilt radioutstyr 3.6 Telefoni 3.7 Praktisk bruk av telefon 3.8 Datasystemer 3.9 Praktisk bruk av data 3.10 Lydlogg 4. Hjelpemidler 4. Hjelpemidler 4.1 Medisinsk indeks 4.1 a Forslag til gruppearbeid. Medisinsk indeks 4.1 b Forslag til rollespill. Medisinsk indeks 4.2 Kart og kartverk 4.3 Prosedyrer/ tiltakskort 3.1 Enkel radioteori 3.2 VHF Helseradionettet 3.3 Ekspedisjonsforskrifter radiosamband 3.4 Praktisk bruk av helseradionettet 3.5 Praktisk bruk av mobilt radioutstyr 3.6 Telefoni 3.7 Praktisk bruk av telefon 3.8 Datasystemer 3.9 Praktisk bruk av data 5. Egne ressurser 5. Egne ressurser 5.1 Ambulansetjenesten Bil Båt 5.2 Ambulansehelikopter 5.3 Ambulansefly 5.4 Redningshelikopter 5.5 Psykososiale kriseteam 5.6 Kommunehelsetjenesten 5.7 Legevaktsentraler 4.1 Medisinsk indeks 4.1 a Forslag til gruppearbeid. Medisinsk indeks 4.1 b Forslag til rollespill. Medisinsk indeks 4.2 Kart og kartverk 4.3 Prosedyrer/ tiltakskort 4.4 Medarbeiderråd 5.1 Ambulansetjenesten Bil Båt 5.2 Ambulansehelikopter 5.6 Kommunehelsetjenesten 5.7 Legevaktsentraler 6. Andre nødetater og samarbeidspartnere 6. Andre nødetater og samarbeidspartnere 6.0 Samarbeid med andre 6.0 Samarbeid med andre 6.1 Politi 6.2 Brann 6.3 Andre organisasjoner 6.5 AMK-sentraler 6.4 AMK-sentralens oppgaver og funksjoner 7. Redningstjeneste og katastrofeberedskap 7. Redningstjeneste og katastrofeberedskap 7.1 Organisering av redningstjenesten 7.2 Katastrofearbeid utenfor sykehus 7.3 Sykehusintern beredskap 7.4 Beredskaps- og innsatsplaner 7.3 Kommunens helseberedskapsplan 8. Praksis / Hospitering 8. Praksis / Hospitering 8.1 Ambulanse 8.2 Politi 8.3 Brann fagsentral 8.4 Ambulansehelikopter 8.5 LV-sentral 8.6 AMK-sentral 8.7 Lege i vakt 9. Godkjenning / Egnethet 9. Godkjenning / Egnethet 9.1 Krav til egnethet 9.2 Krav om tjeneste i AMK 9.3 Innfasing/ utsjekk 9.4 Forslag til kursprøve 9.5 Sertifisering 9.6 Sjekkliste AMK operatører 9.1 Krav til egnethet 9.2 Krav om tjeneste i LV 9.3 Innfasing/ utsjekk 9.4 Forslag til kursprøve 9.5 Sertifisering 9.6 Sjekkliste LV-operatører 10. Oppfølging 10. Oppfølging 10.1 Resertifisering 10.2 Teknisk trening 10.3 Gjennomgang av hendelser 10.4 Lydlogg dokumentasjon og egenopplevelse av hendelse 11. Vedlegg 11. Vedlegg 10.1 Resertifisering 10.2 Teknisk trening 10.3 Gjennomgang av hendelser 10.4 Lydlogg dokumentasjon og egenopplevelse av hendelse KoKom AMK opplæring

7 11.1 Timeplan 11.2 Litteraturliste 11.3 Lover / forskrifter 11.1 Timeplan 11.2 Litteraturliste 11.3 Lover / forskrifter Hver leksjonsanvisning er bygget opp med: - Målsettingen for temaet - Tidsforbruk pr. emne. - Momenter underviseren skal gjennomgå i løpet av opplæringen. - Ev. anbefaling om hvem som bør gjennomføre undervisningen. - Henvisning til litteratur. - Ev. anbefaling om hvilke hjelpemidler som kan benyttes under gjennomføring av undervisingen, både felles og pr. deltaker. Målsetting Målsettingene er formulert ut ifra arbeidet som LV-/AMK-operatøren skal utføre slik at deltakeren, underviseren/veilederen, de som fastsetter målet og andre berørte skal oppfatte målet likt. At deltakerne kjenner målene og hvorfor de er valgt, vil kunne virke motiverende. Med klart formulerte mål vil alle som har innflytelse ha de samme referansepunkter i alle faser av opplæringen. Følgende uttrykk ligger til grunn for formulering av emnenes målsetting/er: - Være orientert om: Ha hørt om - Kjenne til: Ha teoretisk kunnskap om - Forstå: Ha oppfattet eller skjønt - Må kunne: Ha oppfattet eller skjønt - Må kunne utføre: Alene være i stand til Opplæring i bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi og tekniske hjelpemidler Opplæring i bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og tekniske hjelpemidler tar utgangspunkt i utstyr som er kravspesifisert for bruk i den medisinske nødmeldetjenesten. Herunder finner en bl.a. RBO, RBO-betjeningsutstyr (SB-/LB-apparat) og mobilt/ håndholdt radioutstyr. LV- /AMK-sentraler som betjener RBO'en med PC-betjening må legge opp opplæring om denne i tillegg. Videre er det lagt opp til generell opplæring i bruk av telefon- og IT-systemer som beskriver funksjonalitet. Opplæring i IKT/teknisk utstyr som elektroniske kartverk, GPS flåtestyring, elektroniske registreringsprogrammer (AMIS, AMK Data, o.a.) og program for interaktiv databasert opplæring i bruk av med. indeks omtales ikke i minimumskravene. Likevel må det legges opp til opplæring i bruk av dette lokalt - der det finnes. Begrensninger Avveining av varighet kontra økonomi gjør at minimumskravene beskriver innføring i praktiske emner som krever mer trening utover kursets tidsrammer. Mengdetrening må gjennomføres lokalt, enten individuelt eller som en del av innfasing sammen med erfaren operatør. Prosjektets arbeidsgruppe har valgt å ikke ta med medisinske tema i minimumskravene til opplæring av LV-/AMK-operatører. Årsaken er at potensielle operatører (sykepleiere/ambulansepersonell) har dette i sin faglige plattform før opptak til kurs. Noen medisinske temaer vil likevel naturlig bli repetert gjennom undervisning i praktisk bruk av Norsk indeks for medisinsk nødhjelp. I den grad det er nødvendig/ønskelig kan medisinske teama gjennomgås som en del av oppfølgingen av operatørene. Minimumskravene forutsetter også at HLR-sertifisering er gjennomført i akuttmottak/ambulansetjeneste før opptak til LV-/AMK-opplæring. Det vil ikke være alle sentraler som har mulighet til å få opplæring med simulator, men der dette er mulig vil det være en fordel. KoKom AMK opplæring

8 Økonomiske beregninger Før oppstart må kursholder ta hensyn følgende utgiftsposter: Undervisningsmateriell, teknisk utstyr. Frikjøp av kursdeltagere. Frikjøp av instruktører. Frikjøp av instruktører til forberedelser til undervisning. Innleie av eksterne instruktører. Utarbeidelse av kompendier. Foregår undervisningen i AMK sentralen vil en måtte regne med forstyrrelser, noe som igjen fører til at kurset vil ta lenger tid. Undervisningsformer For AMK/LV-kurs kan det bli aktuelt å benytte flere undervisningsformer: forelesning, gruppearbeid, summegrupper, praktiske øvelser/ferdighetstrening, rollespill, simulatortrening, individuelt arbeid, interaktiv databasert opplæring. (Se utfyllende beskrivelser av de ulike undervisningsformene under prosjektets hovedrapport) Undervisning: Kursarrangør bør forsøke å skape variasjon i undervisningen gjennom bruk av ulike undervisningsmetoder, varierende bruk av hjelpemidler og egen opptreden. For å dokumentere undervisningens innhold, og for at deltakerne skal kunne arbeide individuelt, enten som forberedelse eller etterarbeid, er det viktig å utarbeide kompendier. Kompendiet kan inneholde et egenprodusert sammendrag fra undervisningen, kopier av viste illustrasjoner/transparenter, sammendrag fra tilgjengelig faglitteratur etc. Det er også viktig at deltakerne får egne brukertilpassede bruksanvisninger for det tekniske utstyret det forventes at de skal kunne beherske. Avslutningsvis understrekes det at Forslag til faglig opplæring/oppfølging av AMK-operatører er ment å være et levende dokument. Forslag til forbedringer, utfyllende opplysninger og øvrige innspill som kan bidra til ytterligere økning av kvaliteten på de følgende moduler og leksjoner blir mottatt med stor takknemlighet fra KoKom. KoKom, Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunkasjonsberedskap KoKom AMk opplæring

9 Operatørens ansvar og oppgaver 0.1 AMK- sentralens funksjoner 1 av 2 Målsetting: Etter endt undervisning skal deltakerne kjenne sine oppgaver vedrørende: Mottak av medisinsk nødtelefon. Mottak av rekvisisjon av og koordinere ambulanseoppdrag også der det ikke er egen koordinator. Mottak av LV-henvendelser der AMK er LV-sentral for vertskommunen. Mottak av varsling om akutte situasjoner i sykehuset. Mottak av melding om øhj.innleggelser. Raskt mottak av melding og vurdering av behov for hjelp. Effektivt varsle, formidle og klargjøre riktige ressurser. Plikt til dokumentasjon. Tid: 1 time. Henvisning: Forskrift om medisinsk nødmeldetjeneste (kommunikasjonsberedskap i helsetjenesten) nr 1206 kapittel 2, 4, 5. Lov om helsepersonell Lov kapittel 2, 5, 8. Lov om helsemessig og sosial beredskap Lov nr 56. Når det haster i det norske helsevesen. Akuttmedisinsk kommunikasjon. KoKom, april Ansvar og oppgaver ved mottak av nødmelding Opplysninger innhentes fra innringer for å: Operatører i LV-og AMK- sentraler skal instrueres i å innhente, vurdere og formidle opplysninger om: Hvor er det (adresse, åstedslokalisasjon) Hvilket telefonnummer det ringes fra (og vanligvis: Hvem ringer) Hvem pasienten er (ev. navn, alder, fødselsdato) (detaljer kan utelates hvis liten tid) Hva som er hovedproblemet og når det oppstod - Om pasienten er våken og puster normalt. - Hva gjøres på stedet /iverksatte tiltak Bestemme hvilken hastegrad (prioritet) henvendelsen skal få Akutt rød, Haster gul, Vanlig grønn Velge en respons tilpasset hastegraden, situasjonen og de tilgjengelige ressurser Iverksette aksjon ved å varsle eller rekvirere nødvendige ressurser Kople inn eller overføre henvendelsen til annen aktuell sentral Gi råd eller instruksjon til innringer Kunne gi korrekt informasjon til varslede/utrykkende enheter (lege, ambulanse, luftambulanse) - 6 -

10 Operatørens ansvar og oppgaver 0.1 AMK- sentralens funksjoner 2 av Dokumentere/rapportere henvendelsen og responsen Dokumentasjon av henvendelser er et ansvar og en av de viktigste oppgavene. Dokumentasjonsplikt (helsepersonelloven) som et virkemiddel for kvalitetsikring og indikator på kvaliteten av de tiltakene som utføres. Hjelpemidler Gjerne / helst illustrere nødmeldetjenesten med bilder/ film som viser kjeden, for eksempel Når minuttene teller fra NRK / KoKom hvis dere ikke har fra egen sentral. Presentasjon av en case, gjerne med lydlogg / papirdokumentasjon/ bilder/ film slik at det blir reelt for elevene. Ved å gå gjennom hendelsen og forklare operartøroppgaver underveis, får en et relativt godt innblikk i funksjon og oppgaver

11 Historikk, lovverk, jus Lovverk av 2 Målsetting: Etter endt undervisning skal deltakerne være orientert om: Gjeldene lover for medisinsk nødmeldetjeneste og den virksomhet som er knyttet til sentralene. Lovverk som regulerer samarbeidene etater sin hjelpeplikt ved ulike type innsatser. Tid: Instruktør: Henvisning: 1 time. Leder el. annen lovkyndig. Norges Lover, Legevakthandboka, Lover for helse- og sosialsektoren, egnet kompendium Kort om lovhierarkiet Grunnlov Særlov Lov Forskrifter Vegleier Rundskriv Lovens forarbeid Ot.prp og St.melding Pre-summert samtykke Lov om spesialisthelsetjenesten Ot.prop. nr. 26 grunnlaget for nødmeldetjenesten Ø-hjelp plikten 3 Nødmeldetjenesten 2 Ambulansetjeneste Lov om kommunehelsetjenesten Rett til helsehjelp. 2.1 Ø-hjelpsplikt ved ulykker og akutte situasjoner. 3.5 Legevaktordning. 1.3 Nødmeldetjenesten Lov om helse- og sosialmessig beredskap 2-1. Ansvarsprinsippet 2-2. Planlegging og krav til beredskapsforberedelser og beredskapsarbeid Tjenesteplikt. 4-1 jf Helsepersonelloven Ø-hjelps plikt. 7 Bruk av medhjelpere. 5 Taushetsplikt Opplysinger til nødetatene. 31 Opplysninger til sosialvesenet. 32 Opplysninger til barnevernstjenesten. 33 Meldeplikt dødsfall personskade. 36 og. 38 Journalplikt Forvaltningsloven Taushetsplikt Straffeloven Nødrettsbegrepet - 8 -

12 Historikk, lovverk, jus Lovverk av Lov om brannvern Regulering av brann og redningsberedskap i kommune Skadestedslederfunksjon Politiloven Politiet sitt ansvarsområde - oppgaver Redningstjenesten - samvirke Lov om psykisk helsevern Tvangsinnleggelser begjæring og kriterier Lov om barnevernstjenesten Opplysningsplikt Hjelpemidler Lovsamling kompendium Overheadprojektor - 9 -

13 Historikk, lovverk, jus Forskrifter av 1 Målsetting: Etter endt undervisning skal deltakerne være orientert om: Forskrifter for helsevesenets kommunikasjonsberedskap. Forskrift om teknisk kommunikasjonsutstyr som inngår helsevesenets kommunikasjonsberedskap. Tid: 30 min. Henvisning: Når det haster i det norske helsevesen. Akuttmedisinsk kommunikasjon. (KoKom) Forskrift om medisinsk nødmeldetjeneste nr Forskrift om tekniske funksjonskrav til kommunikasjons utstyr som inngår i helsetjenestens kommunikasjonsberedskap nr Begrepet nød Driftsansvar Sentralene sine oppgaver Plikt til tilgjengelighet i radionettet Kort om noen viktige funksjoner Hjelpemidler

14 Historikk, lovverk, jus Regelverk av 2 Målsetting: Tid: Instruktør: Henvisning: Etter endt undervisning skal deltakerne være orientert om: Sentrale regler knyttet til daglig drift i nødmeldesentralene. Spesielt kjenne til regelverk for taushetsplikten med justeringer. 30 min. Leder el. annen lovkyndig. Rundskriv fra Statens helsetilsyn, Veiledningsserie 2-96 Taushetsplikt, Når det haster i det norske helsevesen. Akuttmedisinsk kommunikasjon. (KoKom), Lover for helse- og sosialsektoren, egnet kompendium IK 41/94 Plikt til internkontroll Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten. 3: Plikt til å opprette internkontroll og tilsyn med at det føres internkontroll IK 2/92 Legers meldeplikt ved unaturlig dødsfall Definisjon av unaturlig dødsårsak IK 35/97 Ansvarsforhold i ambulansetjenesten IK 25/91 Samarbeid politi helsevesen taushetsplikt i forbindelse med funn av narkotika Medisinsk faglig ansvar Systemansvar Behandlingsansvar Delegert ansvar for medikamentadministrasjon og medisinske behandlingstiltak prehospitalt Legemiddlebruk Funksjon AMK-lege Hovedregel: Taushetsplikt om narkotikamisbruk eller funn av narkotika Særlige grunner: Akutt situasjon opplysning til politi er eneste utveg for å redde liv el hindre alvorlig helseskade Klar overhengede fare for nye alvorlige narkotikaforbrytelser legens skjønn Misbruk av narkotika melding til helsedirektøren Legemiddeloven IK 7/99 Bruk av lydlogg Dokumentasjonskrav Krav til logging av trafikk jf. forskrift 5-2 og 5-3 Se dette i sammenheng med pkt 3.10 Bruk av lydlogg IK 19/99 Medisinsk nødmeldetjeneste helseradionettet IK 1/96 Vedr. taushetsplikt samarbeid mellom helsetjenesten og kommunale barnevernmyndigheter Veileder Statens helsetilsyn: Taushetspliktens betydning for samarbeidet mellom nødmeldetjeneste og andre nødetater Innskjerping av bruk og tilgjenglighet i helseradionettet Barneverntjenesteloven. 6-4, 2- og 3.ledd absolutt meldeplikt Diskresjon er ellers viktig Akuttfasen Helsepersonellov. 31 opplysning til andre nødetater Etter akuttfasen

15 Historikk, lovverk, jus Regelverk av Ik 13/99 Døgnkontinuerlig legevakttjeneste Kommunehelsetjenesteloven.1.1 krav til nødvendig helsetjeneste Tilgjengelig i helseradionettet Ik 3/99 Bruk av halvautomatisk defibrillator Formål Krav til brukeropplæring Delegering bruk av defibrillator Organisering, utplassering og tilsyn KRUT Kravspesifikasjon Hjelpemidler Lovsamling kompendium Overheadprojektor

16 Historikk, lovverk, jus Systembok av 1 Målsetting Deltakerne skal etter endt undervisning: Kunne bruke systemboka med prosedyrer. Kjenne til målsetting og oppbygging av Systemboka. Kjenne til sitt ansvar med til en hver tid å kjenne innholdet i Systemboka. Tid: 0,5 time. Henvisning: Systemboka. Helsepersonelloven. Forskrift for medisinsk nødmeldetjeneste Målsetting for Systemboka Systembøker ledd i kvalitetsystemet Gir en fullstendig og entydig beskrivelse av virksomheten Skal være et verktøy ved planlegging, utvikling, avviksbehandling og revisjoner Være et verktøy for AMK-operatører i alle relevante situasjoner, slik at grunnlaget legges for trygghet i arbeidet Være grunnlaget for all opplæring og veiledning Stimulere til aktiv bruk og videreutvikling av systemet Systembokas enkelte kapitler Bruk av Systemboka i det daglige arbeid Presentere de enkelte kapitler Fysisk plassering av Systemboka i sentralen Hjelpemidler

17 Historikk, lovverk, jus Overordnet organisasjon og systemansvar av 1 Målsetting: Etter endt undervisning skal deltakerne være orientert om: Overordnet organisering av nødmeldetjenesten. Spesielt kjenne til overordnede forhold ved egen sentral / organisasjon. Tid: 15 min. Henvisning: Forskrift om medisinsk nødmeldetjeneste, nr Rundskriv fra Statens helsetilsyn, egnet kompendium, systembok Nødetatssamarbeid Overordnet krav til samhandling mellom nødetatsentralene / fagsentralnivået og HRS Ansvarsfordeling Sosial- og helsedirektoratet De regionale helseforetakenes ansvar Ansvarsfordeling jf. forskriften Fylkeslegens ansvar Systemansvar Teknisk systemansvar Medisinsk systemansvar Operativ systemansvar Daglig ledelse Daglig leder funksjon Medisinsk ansvarlig sin funksjon Driftsansvar Teknisk, medisinsk og operativ vaktansvar døgnet rundt Organisering og varsling av vaktfunksjoner

18 Mottak og oppfølging av hendelser Møte med innringer av 3 Målsetting: Etter endt undervisning skal deltakeren: Fremstå som en profesjonell og positiv serviceyter. Forstå viktigheten av positiv atferd, holdninger og gode manerer, for å skape et godt kontaktklima med innringer. Forstå de psykologiske reaksjoner mellom innringer og AMK operatør. Ha fått innsikt i psykologiske teknikker for å øke innringers mestringsevne og mentale kapasitet som livredder. Være bevisstgjort psykologisk, slik at vedkommende klarer å beskytte seg mot negativ eller forvirrende påvirkning fra andre. Kunne håndtere en nødmelding etter indeksens prinsipper. Tid: Forslag til litteraturliste: 1 time. Norsk indeks for medisinsk nødhjelp. Aaland E (1998) Etikk for helse og sosialarbeidere. Bylund P, Kristiansen K.: Samspill. Satir Virginia: Om å skape kontakt. Henriksen, Jan Olav og Vetlesen Arne Johan: Nærhet og distanse. Grunnlag, verdier og etiske teorier i arbeid med menneske. NSF s yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere og ICN` s kodeks. NSF s fagserier: Sykepleier, hvem er du? Medisinsk nødmeldetjenestetjeneste sykepleiers oppgave. Gullberg, Johan: Mennesker i krise og utvikling. Definisjonskatalogen for AMK- og LV-sentraler, KITH. NOU 1998/9. Hvis det haster. Slettebø, Å, Sykepleie og etikk. Richardsen. Grunnleggende ambulansemedisin. Nyere litteratur som er relevant for tema. Se også: Kildehenvisninger for mer spesifikke litteraturhenvisninger Telefonhenvendelsen AMK s aksesstid Besvare 113 innen 5 sekund fra den ringer Legevakthenvendelser så snart som mulig Presentasjon Hvilken funksjon Hvilken sentral Hvilken type helsefagarbeider besvarer henvendelsen Stemmebruk Viktigheten av klar og tydelig og behagelig stemme

19 Mottak og oppfølging av hendelser Møte med innringer av 3 Telefonhenvendelsen forts Interesse for innringer Eneste signal på kroppsspråk Håndtere køer/ avbrytelser Unngå ventetid Generell informasjon Informere om hvorfor ventetid og beklage Ring tilbake hvis lange køer Misbruk av nødnummer og legevakttjeneste Korrekt og høflig avvisning Informasjon om korrekt bruk av tjenesten Ulike innringere Barn Fremmedspråklige Hysteriske og aggressive Berolige Styring av samtale Hjelpeløse innringere Med behov for akuttmedisinsk Uten behov for akuttmedisinsk bistand konferanse med riktig instans Manerer/holdninger Verdighet og respekt i samspill med innringer Vise respekt for innringer uansett posisjon og sosial status Bevare grunnholdning og selvfølelse i vanskelig samspill: Ikke lar seg trekke med Ikke gå i selvforsvar Ikke innlede til diskusjoner Utilstrekkelighetsfølelse Har lyst til å gi opp Føler deg nedvurdert og dominert Kommunikasjon Samspill/ Samhandling mellom kolleger og innringere Kunsten om å bli enige Spørring og lytting Kommunikasjonsprosessen Kommunikasjonsregler Kommunikasjonsteknikk

20 Mottak og oppfølging av hendelser Møte med innringer av Transaksjonsanalysen Medium for å skape bedre kommunikasjon Egen holdning i samspill med innringer Hvorfor man behandler innringere ulikt Hvorfor noen får dårlig service Behandling av vanskelige samtaler Korrekt avvisning av innringer i ulike situasjoner Dokumentasjon av henvendelsen Innsamling av data i flg startkort ( norsk indeks) Se dokumentasjon modul Holde telefonkontakt Råd og veiledning Råd og instruksjon i h.h.t kriterienummeret. Evt. holde kontakt med innringer til hjelpen er fremme Hjelpemidler

21 Mottak og oppfølging av hendelser Valg av respons/iverksetting av 1 Målsetting: Etter endt undervisning skal deltakeren: Kunne håndtere en nødmelding etter medisinsk indeks. Tid: 0,5 timer Fastsette respons Iverksett respons ( hastegrad ) etter responsmønsteret i medisinsk indeks Ved akutt rød, haster gul hastegrad skal meldingen gis over radio. Vanlig grønne kan gis over telefon Medhør - samhandlig Ved formidling av melding over radio, følg vanlig radioprosedyre ( se kapittel) Hold telefonkontakt Gi råd /instruksjon til innringer i h.h.t med indeks, kriterienummer og råd Ved rød respons hold kontakt med innringer til hjelpen er fremme Hjelpemidler

22 Mottak og oppfølging av hendelser Dokumentasjon av 1 Målsetting: Etter endt undervisning skal deltakeren: Kjenne til hvilke krav som stilles vedr. dokumentasjon i h.h.t journalforskrifter. Instruktør: Medisinsk ansvarlig eller ansvarlig sykepleier. Henvisninger Rundskriv fra Statens helsetilsyn; IK 7 / 99, Krav til dokumentasjon og bruk av lydlogg Journalforskrifter 5 og6, 15 siste ledd. Akuttmedisinsk Sykepleie utenfor sykehus; Gyldendal Akademisk (kap. 20 s. 387 omhandler dokumentasjon). Se også leksjon 3.10 Bruk av lydlogg Krav til dokumentasjon av Gjeldende myndighetskrav pasientrettet virksomhet Hvordan dokumentere Dato og klokkeslett for henvendelsen Beskrive problem Navn på pasient Navn på innringer Hastegrad (Indekskriterie) Råd som er gitt Tiltak som er iverksatt, for eksempel varsling av legevaktslege, ambulanse etc. Navn på den som har registrert hendelsen Nye henvendelser ang samme pasient (Dokumenter hvis pasient/ innringer blir bedt om å ringe tilbake) Dokumentere tidspunkt Status fra RBO (Obs flere klokker) Fremme hos pasient Avreise fra pasient Ankomst avleveringssted Tilbakemelding fra ambulanse Avvik Dokumentere hvis flere pasienter Aksjonslogg fortløpende Se katastrofemodul Oppbevaring AMK sentralens skriftlige dokumentasjon skal oppbevares i ubegrenset tid LV sentralens oppbevaringstid er 10 år Hjelpemidler

23 Mottak og oppfølging av hendelser Teamarbeid og samhandling av 1 Målsetting: Instruktør: Tid: Etter endt undervisning skal deltakeren: Kjenne til sitt ansvars- og oppgaveområde i teamet. 0.5 timer. Henvisninger: Dette er et forslag til arbeidsfordeling i AMK sentralen. Må harmoniseres i henhold til retningslinjer i aktuell sentral. AMK spl. Ambulansekoordinator Mottak av melding Ansvarlig Medlytt Datasamling Ansvarlig Bruk indeks Valg av hastegrad Ansvarlig Bruk indeks Varsling av resurser Ansvarlig Bruk prosedyre Medlytt Suppl. spørsmål Medlytt Ansvarlig Bruk prosedyre Varsling mottagende enhet Ansvarlig Varsler dersom AMK spl. sitter i veiledning Kontakt innringer Ansvarlig Aksjonsovervåkning Medlytt Ansvarlig Oppdatere mottagende enhet Ansvarlig Evaluering / Debrifing Ansvarlig Ansvarlig Hjelpemidler

Saksnummer: 2000 00056-8 LV-OPPLÆRING. Forslag til faglig opplæring/oppfølging av LV-operatører

Saksnummer: 2000 00056-8 LV-OPPLÆRING. Forslag til faglig opplæring/oppfølging av LV-operatører Saksnummer: 2000 00056-8 LV-OPPLÆRING Forslag til faglig opplæring/oppfølging av LV-operatører Bergen, august 2002 KOKOM RAPPORT DELRAPPORT KoKom, Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap

Detaljer

AMK opplæring. Godkjenning/egnthet. Sertifisering

AMK opplæring. Godkjenning/egnthet. Sertifisering AMK opplæring Godkjenning/egnthet Sertifisering Modul nr.: Versjon Side: 9.5 1.0 1 av 1 Navn: Dato: OPPGAVE KRYSS AV I EN AV RUTENE Kan Usikker Merknader Mottak av anrop fra mobil enhet Oppkall til mobil

Detaljer

-Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak

-Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak Svarer akuttforskriften på fremtidens utfordringer for AMK og nødmeldetjenesten? -Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak Kirsten Mo Haga avdelingssjef Medisinsk nødmeldetjeneste og

Detaljer

AKUTTMEDISIN. 2009) 3 Statens Helsetilsyn: Kartlegging av bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten sommeren 2009- oppsummering.

AKUTTMEDISIN. 2009) 3 Statens Helsetilsyn: Kartlegging av bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten sommeren 2009- oppsummering. AKUTTMEDISIN Nasjonalt Kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) har som mandat å monitorere og videreutvikle medisinsk nødmeldetjeneste (www kokom.no). KoKom vil i netthøringen

Detaljer

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, betydning for kommuner og foretak

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, betydning for kommuner og foretak Saksnummer: 2004/00026 kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom Forskrift om krav

Detaljer

Forslag til faglig anbefaling for opplæring/ oppfølging av LV- og AMK-operatører

Forslag til faglig anbefaling for opplæring/ oppfølging av LV- og AMK-operatører Forslag til faglig anbefaling for opplæring/ oppfølging av LV- og AMK-operatører Et prosjekt ved KoKom, Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap Innhold: 1. Hovedrapport 2.

Detaljer

Lege/ ambulansealarm i helseradionettet -bruk, tilgjengelighet og respons

Lege/ ambulansealarm i helseradionettet -bruk, tilgjengelighet og respons Lege/ ambulansealarm i helseradionettet -bruk, tilgjengelighet og respons En undersøkelse gjennomført av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) og Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens

Detaljer

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i Helse Nesbyen, 25. mai 2012 Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i helsetjenesten Organisering og roller Dagens kommunikasjonsberedskap Nødnett - mulighetene

Detaljer

Saksnummer: 2000 00056-7 EVALUERING AV PILOT. Forslag til faglig opplæring/oppfølging av LV-operatører

Saksnummer: 2000 00056-7 EVALUERING AV PILOT. Forslag til faglig opplæring/oppfølging av LV-operatører Saksnummer: 2000 00056-7 EVALUERING AV PILOT Forslag til faglig opplæring/oppfølging av LV-operatører Bergen, august 2002 KOKOM RAPPORT DELRAPPORT KoKom, Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens

Detaljer

Ibruktagelse av Nødnett. Sør Trøndelag AMK-område

Ibruktagelse av Nødnett. Sør Trøndelag AMK-område Sør Trøndelag -område Trondheim 8. oktober 2014 Agenda Presentasjon av planverk 3 Alternativer for ibruktagelse Fordeler/Ulemper - Vurdering av de 3 alternativene Plenumsdiskusjon Oppsummering Veien videre

Detaljer

Takk til gode kolleger for gode innspill og ulike aktiviteter for å få utarbeidet heftet med CD-rom.

Takk til gode kolleger for gode innspill og ulike aktiviteter for å få utarbeidet heftet med CD-rom. EGNE NOTATER 1. Forord Samhandling i akuttmedisinske situasjoner blir utført av helsepersonell i et nært og tett samarbeid. Det er nødvendig at du og dine kolleger kjenner egne og andres ansvar og oppgaver

Detaljer

Legevakten i Sandnes - forventninger til våre samarbeispartnere

Legevakten i Sandnes - forventninger til våre samarbeispartnere Legevakten i Sandnes - forventninger til våre samarbeispartnere Hva vil det si å arbeide på en legevakt? Å jobbe i legevaktstjenesten er å drive risikosport Å jobbe i legevakt er som å balansere på en

Detaljer

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 18. mars 2005 med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. 2-1a,

Detaljer

Nødnett i Helsetjenesten

Nødnett i Helsetjenesten Nødnett i Helsetjenesten Molde, 15. mai 2013 Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste Nødnett i helsetjenesten Dagens kommunikasjonsberedskap Nødnett - organisering og roller

Detaljer

Høringssvar - forslag til ny akuttmedisinforskrift og endringer i forskrift om pasientjournal.

Høringssvar - forslag til ny akuttmedisinforskrift og endringer i forskrift om pasientjournal. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 10/267 2014/19302 Bergen 1.09.14 Høringssvar - forslag til ny akuttmedisinforskrift og endringer i forskrift om pasientjournal.

Detaljer

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften)

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) Fastsatt ved kgl.res. 20. mars 2015 med hjemmel i lov 2.

Detaljer

Telefon som kontakt med legevakta i framtida. Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat

Telefon som kontakt med legevakta i framtida. Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat Telefon som kontakt med legevakta i framtida Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat På tide med fokus på legevaktsentral! Viktig og sårbar del av legevakttjenesten Avgjørelser

Detaljer

1 1. m a i 2 1 2. Når alarmen går. Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus

1 1. m a i 2 1 2. Når alarmen går. Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus 1 1. m a i 2 0 1 2 Når alarmen går Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus Momenter AMK-sentralene Kjeden som redder liv Prinsippene for redning

Detaljer

Fagutvikling Ambulanse, AMK og Akuttmottak. Kristine Dreyer Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap

Fagutvikling Ambulanse, AMK og Akuttmottak. Kristine Dreyer Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap Fagutvikling Ambulanse, AMK og Akuttmottak Kristine Dreyer Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap Viktig for fagutvikling Definere beste praksis (standardiserte behandlingsforløp)

Detaljer

Samarbeidsrutine ved

Samarbeidsrutine ved Samarbeidsrutine ved henvisning til innleggelse ved psykiatriske avdelinger av pasienter hvor luftambulansetransport er aktuell transportmåte (Nord-Norge) UTARBEIDET AV PARTSSAMMENSATT ARBEIDSGRUPPE VIRKNING

Detaljer

IKT i den akuttmedisinske kjede

IKT i den akuttmedisinske kjede IKT i den akuttmedisinske kjede IKT i den akutt medisinske kjede Henvendelse fra Helsedirektoratet, desember 2007. Kartleggingsprosjekt Helsedirektoratets målsetning for prosjektet: danne grunnlag for

Detaljer

Sektor helse og velferd

Sektor helse og velferd Sektor helse og velferd Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften) 1 Formål Forskriften skal bidra til

Detaljer

Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt

Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt Orientering til formannskapt og kommunestyret Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt Bakgrunn for nødnettprosjektet Stortinget vedtok 18.12.2006 at Justis- og

Detaljer

Nødnett og samhandling i praksis. Steinar Olsen avdelingsdirektør

Nødnett og samhandling i praksis. Steinar Olsen avdelingsdirektør Nødnett og samhandling i praksis Steinar Olsen avdelingsdirektør HDO Kundeforum 2015 Nødnett Radionettverk basert på ETSI-standarden Tetra (TErrestrial Trunked RAdio) Drift- og vedlikeholdssystem Infrastruktur

Detaljer

BRUK AV LYDLOGG TIL KOMPETANSEHEVING I LEGEVAKTSENTRAL. En metodebeskrivelse for lydloggevaluering

BRUK AV LYDLOGG TIL KOMPETANSEHEVING I LEGEVAKTSENTRAL. En metodebeskrivelse for lydloggevaluering BRUK AV LYDLOGG TIL KOMPETANSEHEVING I LEGEVAKTSENTRAL En metodebeskrivelse for lydloggevaluering Lydlogg i legevakt Sykepleiers viktigste oppgave i legevaktsentral er å kartlegge pasientens situasjon,

Detaljer

Høringssvar - Rapport om fremtidig organisering av nødmeldetjenesten

Høringssvar - Rapport om fremtidig organisering av nødmeldetjenesten Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO DERES REF: / YOUR REF: VÅR REF: / OUR REF: DATO: / DATE: 200904409-RBA-K/HAS/FMA 2009/724 I BJA 28. oktober 2009 Høringssvar - Rapport om fremtidig

Detaljer

LEGEVAKTFORMIDLINGSSENTRAL

LEGEVAKTFORMIDLINGSSENTRAL Skånland kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Fjelldal samfunnshus Møtedato: 08.03.2010 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester. Hvordan kan Nødnett brukes?

Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester. Hvordan kan Nødnett brukes? Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester Hvordan kan Nødnett brukes? Medisinsk nødmeldetjeneste Med medisinsk nødmeldetjeneste menes et landsdekkende, organisatorisk

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TOHO-14/7869-2 78107/14 21.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 03.09.2014 Kommunalstyret for

Detaljer

Vi vil avgrense vår høringsuttalelse til å omtale de kapitler i akuttutvalgets delrapport som berører KoKom sitt kjerneområde.

Vi vil avgrense vår høringsuttalelse til å omtale de kapitler i akuttutvalgets delrapport som berører KoKom sitt kjerneområde. Helse- og omsorgsdepartementet v/ avdelingsdirektør Cathrine Dammen Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/4274-2014/23052 Bergen 16.01.2015 HØRINGSUTTALE TIL AKUTTUTVALGET SIN DELRAPPORT

Detaljer

Vi tror befolkningen er fornøyd, vi tilbyr et godt faglig forsvarlig helsetilbud, vi tror vi driver rasjonelt.

Vi tror befolkningen er fornøyd, vi tilbyr et godt faglig forsvarlig helsetilbud, vi tror vi driver rasjonelt. Orienteringsmøte LINA-kommunene 190615 LEGEVAKTSSAMARBEIDET I NAMDALEN HISTORIKK: http://tidsskriftet.no/article/313162 STATUS PRESENS: Vi tror befolkningen er fornøyd, vi tilbyr et godt faglig forsvarlig

Detaljer

Sikring av konfi densialitet i helseradionettet

Sikring av konfi densialitet i helseradionettet Saksnummer: 2005/00027 kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

Nødmeldetjenesten hvordan samarbeide - rolle i samarbeidskjeden -tiltak for å få gode rutiner

Nødmeldetjenesten hvordan samarbeide - rolle i samarbeidskjeden -tiltak for å få gode rutiner Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Nødmeldetjenesten hvordan samarbeide -

Detaljer

Tjenesteavtale 11. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV NORCCA LINNERSIIEHIABUOHCCEVISSU! BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 11 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF omforente beredskapsplaner og

Detaljer

Helseradio og varsling

Helseradio og varsling 29 Helseradio og varsling ved rød respons sett fra AMK AV JESPER BLINKENBERG (Nklm), ÅGE JENSEN (KoKom) OG KENNETH PRESS (Nklm) Varsling ved akuttmedisinske hendelser og bruk av helseradio er ofte tema

Detaljer

Samhandling AMK-LV-AM AMK Innlandet. HDO Brukerforum 2016

Samhandling AMK-LV-AM AMK Innlandet. HDO Brukerforum 2016 Samhandling AMK-LV-AM AMK Innlandet HDO Brukerforum 2016 AMK-Innlandet hvor i helsetjenesten? Helse SØRØST: 5 AMK sentraler Innlandet: 53 ambulanser (+ reserveambulanser) 1 Helseekspresser + 2 Helsebusser

Detaljer

Bruk av VHF i nødsituasjon. Terje Hanssen

Bruk av VHF i nødsituasjon. Terje Hanssen Bruk av VHF i nødsituasjon Terje Hanssen Min bakgrunn Båt i over 30 år FORTUNA TEEL i 13 år Frivillig på redningsskøyta i 9 år (fører i 5 år) Agenda Når er man i nød? Hvem bør man kontakte og hva skjer?

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

Høringsuttalelse ved revisjon av Norsk indeks for medisinsk nødhjelp

Høringsuttalelse ved revisjon av Norsk indeks for medisinsk nødhjelp Den norske legeforening Seksjon for allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag Kalfarveien 31, 5018 Bergen Tlf +47 55586500 Fax +47 55586130 post@legevaktmedisin.no www.legevaktmedisin.no Postboks

Detaljer

Varsling fra AMK til andre nødetater.

Varsling fra AMK til andre nødetater. RAPPORT Bergen 22. august 2014 ISBN: 978-82-8210-028-1 Varsling fra AMK til andre nødetater. 1 Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap Tittel: KOKOM RAPPORT Varsling fra

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Avtale om samhandling mellom Leirfjord kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Innholdsfortegnelse 1. Parter... 2 2. Bakgrunn...

Detaljer

Akuttutvalgets mandat

Akuttutvalgets mandat Akuttutvalgets mandat Befolkningsperspektivet Skole, arbeidsplasser, idrett Andre etaters rolle Frivillig sektors rolle Den akuttmedisinske kjeden (somatikk, psykisk helse og rus): Legevakt (forslag til

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Logo XX kommune Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Revidert juli 2015 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 Juli 2015

Detaljer

Ledelse på skadested ved masseskade - sentrale prinsipper for helsetjenestens organisering på skadested. Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet

Ledelse på skadested ved masseskade - sentrale prinsipper for helsetjenestens organisering på skadested. Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet Ledelse på skadested ved masseskade - sentrale prinsipper for helsetjenestens organisering på skadested Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet 22. Juli 2011 Kilde: NOU 2012:14 Relevante dokumenter Masseskadetriage

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet

Detaljer

RAPPORT Bergen, februar 2009 ISBN: 978-82-8210-009-0. Somatiske akuttmottak kommunikasjonslinjer internt

RAPPORT Bergen, februar 2009 ISBN: 978-82-8210-009-0. Somatiske akuttmottak kommunikasjonslinjer internt RAPPORT Bergen, februar 2009 ISBN: 978-82-8210-009-0 RAPPORT Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap KoKom sin hovedoppgave er å monitorere og videreutvikle medisinsk nødmeldetjeneste

Detaljer

AMK Østfold. Fredrik 113 Westmark 14.03.2015

AMK Østfold. Fredrik 113 Westmark 14.03.2015 AMK Østfold 3 Medisinsk Nødmeldetjeneste Fredrik 3 Westmark - ambulansearbeider fra 999 ved Sykehuset Østfold - AMK Østfold fra 2007 som AMK-koordinator - fra 20 vært systemansvarlig/opplæringsansvarlig/seksjonsleder

Detaljer

Høringsuttalelse Prehospital Plan og antall AMK-sentraler.

Høringsuttalelse Prehospital Plan og antall AMK-sentraler. Norsk Sykepleierforbund Molde Sjukehus Helse Nordmøre og Romsdal Styret i Helse Midt-Norge HF Høringsuttalelse Prehospital Plan og antall AMK-sentraler. Spørsmål. 1 Tjenestens art tilsier at ambulansetjenesten

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark. Akuttmedisinforskriften

Fylkesmannen i Telemark. Akuttmedisinforskriften Akuttmedisinforskriften 4. Samhandling og samarbeid mellom virksomheter som yter akuttmedisinske tjenester Kommunene og de regionale helseforetakene skal sikre en hensiktsmessig og koordinert innsats i

Detaljer

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Kull 11V Temahefte 3 Kvalitetsutvikling, etisk og juridisk ansvarlighet Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Seksjon sykepleie

Detaljer

Spørsmål kan rettes til: Jørn Kristensen Tlf: 94 54 54 24 E- post: post@drangedalrodekors.no

Spørsmål kan rettes til: Jørn Kristensen Tlf: 94 54 54 24 E- post: post@drangedalrodekors.no Kursplan Oversikt over kursdatoer og emner. Med forbehold om endringer. 19.08 0.09 Grunnleggende førstehjelp Dette er Røde Kors Hjelpekorps (1 kveld) Grunnleggende førstehjelp (12 kvelder) 02.10 09.10

Detaljer

helse Fakta om Nødnett-leveransen

helse Fakta om Nødnett-leveransen helse Fakta om Nødnett-leveransen 1 2 Nødnettet Innføringen av nytt nødnett innebærer at dagens Helse radionett fases ut. Nødnett er fellesbetegnelsen på den nye digitale sambands løsningen for brann,

Detaljer

Vedlegg: Moduler for personell i LV-sentral

Vedlegg: Moduler for personell i LV-sentral RAPPORT Bergen, mai 2011 Vedlegg: Moduler for personell i LV-sentral KOMPETANSEPLAN for personell som mottar og håndterer medisinske nødmeldinger Forord Legevaktsentral (LV-sentral) kan være pasientens

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

PKO HOSPITERING VED SUS UKESHOSPITERING VED AKUTTKLINIKKEN

PKO HOSPITERING VED SUS UKESHOSPITERING VED AKUTTKLINIKKEN PKO HOSPITERING VED SUS UKESHOSPITERING VED AKUTTKLINIKKEN Akutt klinikken ved Stavanger universitetssykehus inviterer til ukeshospitering 1 uke gir 25 poeng til videre og etterutdanning. En lege ved akuttklinikken

Detaljer

LEGEVAKTORGANISERING I NORGE

LEGEVAKTORGANISERING I NORGE LEGEVAKTORGANISERING I NORGE RAPPORT FRA EN REGISTERSTUDIE Sammendrag Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin skal etablere og kvalitetssikre registre innen fagfeltet. Det har så langt ikke eksistert

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FOR SUPPLERINGSTJENESTE FOR AMBULANSETJENESTEN I SYKEHUSET INNLANDET HF

KRAVSPESIFIKASJON FOR SUPPLERINGSTJENESTE FOR AMBULANSETJENESTEN I SYKEHUSET INNLANDET HF Sykehuset Innlandet HF Divisjon Prehospitale tjenester. Vedlegg 1 Godkjent dato: 28.06.09 KRAVSPESIFIKASJON FOR SUPPLERINGSTJENESTE FOR AMBULANSETJENESTEN I SYKEHUSET INNLANDET HF 1.0 Lovgrunnlag Sykehuset

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

IS-5/2007. Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere)

IS-5/2007. Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere) IS-5/2007 Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere) Heftets tittel: Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere) Utgitt: 02/2008 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Det beste er det godes verste fiende

Det beste er det godes verste fiende Kan det beste bli det godes fiende? Nye krav til akuttmedisinske tenester Guttorm Brattebø Akuttmedisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus & Høgskolen Betanien Det beste er det godes verste fiende

Detaljer

Revidert av: Anne R. Slind Dato: 13.10.2011

Revidert av: Anne R. Slind Dato: 13.10.2011 Side 1 av 5 Prosedyre Sambandsprosedyrer for NOFO personell ombord på OR fartøy Dagens dato: Dokument-ID: 230 Versjon: 0 Status: Gyldig Opprettet av: Ivar Kristoffersen Dato: 28.09.2011 Revidert av: Anne

Detaljer

TJENESTEAVTALE 11. Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden.

TJENESTEAVTALE 11. Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden. Arkivreferanse Finnmarkssykehuset HF: Arkivreferanse kommune: TJENESTEAVTALE 11 Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden. mellom og xx kommune 1. Parter Avtalen

Detaljer

Kompetansekrav til legevaktlegene!

Kompetansekrav til legevaktlegene! besøksadresse Kalfarveien 31, Bergen postadresse Postboks 7810, N-5020 Bergen telefon +47 55 58 65 00 telefaks +47 55 58 61 30 web legevaktmedisin.no epost legevaktmedisin@uni.no organisasjonsnummer 985

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Endelig utkast 04.12.11 (Etter utsjekk 6/12-11) 1.0 Parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

Utfordringer knytt til lover og forskrifter om prehospitale tjenester og samhandling rundt beredskap og øvelser

Utfordringer knytt til lover og forskrifter om prehospitale tjenester og samhandling rundt beredskap og øvelser Utfordringer knytt til lover og forskrifter om prehospitale tjenester og samhandling rundt beredskap og øvelser Terje Olav Øen Adm leder 20 10 Kva er RAKOS Regionalt Akuttmedisinsk KOmpetanseSenter i Helse

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

Informasjon til kommunene om implementering av nytt nasjonalt legevaktnummer 116117

Informasjon til kommunene om implementering av nytt nasjonalt legevaktnummer 116117 v2.2-18.03.2013 Til landets kommuner Deres ref.: Vår ref.: 11/8812-19 Saksbehandler: Hanne Undlien Dato: 02.07.2015 Informasjon til kommunene om implementering av nytt nasjonalt legevaktnummer 116117 Helsedirektoratet

Detaljer

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold

Detaljer

Kvalifisert nivå førstehjelp

Kvalifisert nivå førstehjelp www.folkehjelp.no Kvalifisert nivå førstehjelp Utdanningsplan - KNF 1 Førstehjelp ved bevisstløshet og livløshet Kunnskapsmål 1-1-3 Medisinsk nødtelefon Kunne nummeret til medisinsk nødtelefon og vite

Detaljer

Cogic).0t( J3/ 1--/ k")l-)gcl L2 n-om. I nnholdsfortegnelse. Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Cogic).0t( J3/ 1--/ k)l-)gcl L2 n-om. I nnholdsfortegnelse. Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale nr, 11 Omforente beredskapsplaner og akuttmedisinsk kjede Omforent 18.1.12. Avtale om samhandlhig mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner

Detaljer

Nett i nød. Ambulanseforum 2012. Willy Skogstad, seniorrådgiver

Nett i nød. Ambulanseforum 2012. Willy Skogstad, seniorrådgiver Nett i nød Ambulanseforum 2012 Willy Skogstad, seniorrådgiver Bakgrunn for nødnettprosjektet Stortinget vedtok 18.12.2006 at Justis- og politidepartementet kunne starte arbeidet med leveranse av et nytt

Detaljer

Visjon legevakt Ingeniørenes hus, Oslo 17. februar 2010

Visjon legevakt Ingeniørenes hus, Oslo 17. februar 2010 Visjon legevakt 2015 Ingeniørenes hus, Oslo 17. februar 2010 Jesper Blinkenberg Forsker, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin Spesialist i allmennmedisin, fastlege og legevaktlege Askøy Medredaktør

Detaljer

Radioterminal Motorola. Nødnett Helse

Radioterminal Motorola. Nødnett Helse Radioterminal Motorola Nødnett Helse Samtalemuligheter i Nødnettet Trunkert Modus (TMO) Samtaler i nettverket over en eller flere basestasjoner hvor alle i samme talegruppe kan kommunisere Direkte Modus

Detaljer

Innledning (v/ Marte Walstad) Jeg heter Marte Walstad og er sentralstyremedlem i Legeforeningen.

Innledning (v/ Marte Walstad) Jeg heter Marte Walstad og er sentralstyremedlem i Legeforeningen. Innlegg på Dialogkonferanse om ett nødnummer og felles nødmeldesentraler 8.12. 2008 Om St.meld. nr. 22 (2007-2008) Samfunnssikkerhet. Samvirke og samordning. Innledning (v/ Marte Walstad) Jeg heter Marte

Detaljer

Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling

Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling HELGELANDSSYKEHUSET HF Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling Mellom Helgelandssykehuset og følgende kommuner på Helgeland: Hattfjelldal-, Grane-, Vefsn-, Leirfjord-, Alstahaug-, Dønna-, Herøy-,

Detaljer

RAKKESTAD PROSJEKTET HVORDAN HÅNDTERES ØYEBLIKKELIG HJELP I RAKKESTAD KOMMUNE?

RAKKESTAD PROSJEKTET HVORDAN HÅNDTERES ØYEBLIKKELIG HJELP I RAKKESTAD KOMMUNE? RAKKESTAD PROSJEKTET HVORDAN HÅNDTERES ØYEBLIKKELIG HJELP I RAKKESTAD KOMMUNE? Ø-hjelp i Rakkestad kommune Hva er Rakkestad prosjektet? FAKTA: Tanker om gjennomføring fra 2008 Det har vært gjennomført

Detaljer

RAKKESTAD PROSJEKTET BRUKERERFARINGER

RAKKESTAD PROSJEKTET BRUKERERFARINGER RAKKESTAD PROSJEKTET BRUKERERFARINGER BAKGRUNN FOR RAKKESTADPROSJEKTET Ønske om å involvere kommunens helse- og omsorgstjenester i nødnett med fokus på hensiktsmessige og effektive samarbeidsformer og

Detaljer

Nødnett og samhandling kommunehelse og helseføretak

Nødnett og samhandling kommunehelse og helseføretak Nødnett og samhandling kommunehelse og helseføretak Toppleiarforum Terje Olav Øen Regional prosjektleiar Helse Vest RHF Sept. 2014 Dagens tema: Målsettingar og gevinstar Org av prosjektet i Helse Vest

Detaljer

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått mellom Båtsfjord

Detaljer

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester Vedlegg 5a til Samarbeidsavtalen Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig

Detaljer

Akutthjelpere i Troms Noen erfaringer

Akutthjelpere i Troms Noen erfaringer Akutthjelpere i Troms Noen erfaringer Ellen Dahlberg Avdelingsleder AMK-Tromsø R-AMK forum Bodø 2017 Fjordgård MENS DU VENTER PÅ AMBULANSEN er et pilotprosjekt der lokale førstehjelpere tar hånd om alvorlig

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Tilbud 05 Radio/kommunikasjons anlegg Fv60 Røyr-Hellesylt Byggesteg 1

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Tilbud 05 Radio/kommunikasjons anlegg Fv60 Røyr-Hellesylt Byggesteg 1 Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Tilbud 05 Radio/kommunikasjons anlegg Fv60 Røyr-Hellesylt Byggesteg 1 Dokumentets dato: 13.10.2010 Saksnummer: 2010/167762 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

Status etter innføring av Nasjonalt legevaktnummer 116 117. Terje Olav Øen Primærhelsetjenestedivisjoen Allmennhelseavdelinga 18.

Status etter innføring av Nasjonalt legevaktnummer 116 117. Terje Olav Øen Primærhelsetjenestedivisjoen Allmennhelseavdelinga 18. Status etter innføring av Nasjonalt legevaktnummer 116 117 Terje Olav Øen Primærhelsetjenestedivisjoen Allmennhelseavdelinga 18. Nov 2015 16 110 Forskrift 20. mars 2015 nr. 231 om krav til og organisering

Detaljer

Læreplan i ambulansefaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i ambulansefaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i ambulansefaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

HelsIT-konferanse 2009 Elektronisk samhandling i norsk prehospital tjeneste hvor står vi og hvor går vi? Tor-Ivar Lundgren

HelsIT-konferanse 2009 Elektronisk samhandling i norsk prehospital tjeneste hvor står vi og hvor går vi? Tor-Ivar Lundgren HelsIT-konferanse 2009 Elektronisk samhandling i norsk prehospital tjeneste hvor står vi og hvor går vi? Tor-Ivar Lundgren Aktører i prehospital akuttmedisinsk tjenestekjede Pasient Innringer Ekstern first

Detaljer

MULTICOM 112. Muntlig innvirkning A1: Ingen krav

MULTICOM 112. Muntlig innvirkning A1: Ingen krav MULTICOM 112 Brukerveiledning Formål Denne MULTICOM112 CD-ROM har som mål å hjelpe alarmsentralpersonell med å utvikle grunnleggende språkkunnskaper til det nivået hvor de kan identifisere et fremmende

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Bakgrunn for kurset Kursets plass i opplæringsstrukturen Kursets varighet, opptakskrav og målgruppe 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Bakgrunn for kurset Kursets plass i opplæringsstrukturen Kursets varighet, opptakskrav og målgruppe 3 KURSPLAN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn for kurset 3 2. Kursets plass i opplæringsstrukturen 3 3. Kursets varighet, opptakskrav og målgruppe 3 4. Kursets hovedmål 3 5. Kursets oppbygging 4 6. Hovedområder

Detaljer

kjede t2/3e*-l lnnholdsfortegnelse Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer fo kieden

kjede t2/3e*-l lnnholdsfortegnelse Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer fo kieden ljenesteavtale nr. I I Omforente beredskapsplaner og akuthnedisinsk kjede Omforent 18.1.1. Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner

Detaljer

Ikkje lægg på, vi e på vei. Mona Hagensen Rådgiver NST

Ikkje lægg på, vi e på vei. Mona Hagensen Rådgiver NST Ikkje lægg på, vi e på vei Mona Hagensen Rådgiver NST To områder med forbedringspotensiale. Verktøy for beslutningstøtte. ( Norsk indeks for medisinsk nødhjelp. Dokumentasjon av det akuttmedisinske pasientforløpet.

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF for den akuttmedisinske kjeden

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF for den akuttmedisinske kjeden Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF for den akuttmedisinske kjeden 1. Partene... 3 2. Formål... 3 3. Avtalens virkeområde... 3 4. Lovgrunnlag... 3 5. Sentrale plikter, oppgaver og ansvar i henhold

Detaljer

Akuttmedisinforskriften Samhandling og samvirke

Akuttmedisinforskriften Samhandling og samvirke Akuttmedisinforskriften Samhandling og samvirke Merete Ellefsen Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste Formål- Virkeområde Akuttforskriften regulerer kommunenes og de regionale helseforetakenes akuttmedisinske

Detaljer

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer.

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Delplan under Plan for helsemessig og sosial beredskap i Alvdal kommune. Revidert 3.5.2012

Detaljer

Høring Rapport: Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten (112 rapporten)

Høring Rapport: Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten (112 rapporten) Seksjon for allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag Kalfarveien 31, 5018 Bergen Tlf +47 55586500 Fax +47 55586130 post@legevaktmedisin.no www.legevaktmedisin.no Det kongelige justis- og politidepartement

Detaljer

Framtidig organisering av det akuttmedisinske tilbudet. Hvordan sikre forsvarlig samhandling og gode pasientforløp?

Framtidig organisering av det akuttmedisinske tilbudet. Hvordan sikre forsvarlig samhandling og gode pasientforløp? Framtidig organisering av det akuttmedisinske tilbudet. Hvordan sikre forsvarlig samhandling og gode pasientforløp? Vi har en stor utfordring med tanke på fremtidig demografi og sykdomspanorama Demografi

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23.

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede, jf. Overordnet samarbeidsavtale pkt 4.2.d)

Detaljer

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen.

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen. Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling, og utskriving fra psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Del

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. Bilag 1.4. Drift av løsning for felles legevaktsnummer 116117

Tjenestebeskrivelse. Bilag 1.4. Drift av løsning for felles legevaktsnummer 116117 Tjenestebeskrivelse Bilag 1.4 Drift av løsning for felles legevaktsnummer 116117 Versjon 1.0 Dokumentstatus Versjon Status Ansvarlig Dato 1.1 Godkjent Avdelingsleder Kundeforvaltning 01.09.2015 Side 1

Detaljer