Birkenes kommune Kommunestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Birkenes kommune Kommunestyret"

Transkript

1 Birkenes kommune Kommunestyret Innkalles til møte tirsdag , kl. 18:00 i Kommunehuset, møterom Heimdal Møtet er åpent for publikum. Orientering om kriminalitetsforebyggende samarbeid kommune-politi v/slt-koordinator Astrid Færden Gaare og politibetjent Katrine Vollan SAKSLISTE Forespørsel /interpellasjon: AP: Avvikshåndtering - forespørsel om rutine for informasjon til politisk ledelse 001/13 FrP: Forespørsel om kommunens planer med oppgradering Avvikshåndtering - forespørsel om rutine for informasjon til av telefondekning på Svaland politisk ledelse Godkjenning av møteprotokoll 002/13 Delegasjonssaker 003/13 Meldinger 004/13 Etablering av kommunalt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp 005/13 Høringsuttalelse: Omorganisering av 110-sentralen i politidistriktene Telemark og Agder 006/13 Økonomirapport pr. november /13 Satsing på kommunalt barnevern - søknad om statlige midler til å styrke det kommunale barnevernet ettersendes 008/13 Søknad om tillatelse til tiltak - riving av våningshus. Sted: Håverstad, gnr. 162 bnr. 1. Klage på vedtak i sak 061/12 og 076/12. Eventuelt Saksdokumentene kan gjennomgås i Servicetorvet, i ekspedisjonstiden kl 09: Innkallingen finnes også på bibliotekene. Forfall bes meldt over telefon Birkeland, Arild Windsland ordfører Gro Anita Trøan rådmann

2 Birkeland Til: Birkenes Kommune. V Rådmann Gro Anita Trøan Birkeland. Birkenes Arbeiderparti har registrert med bekymring øking av avvik, hendelser, og forhold i alle av Birkenes Kommune sektorer i år Dette er selvfølgelig ikke bra. Både for den det gjelder og kommunen. Birkenes Arbeiderparti synes det både frustrerende og vanskelig, å få disse nyhetene/sakene meddelt av media. Å lese om slike saker i avisen, noen ganger lenge etter at hendelsen/saken har oppstått/skjedd er ikke akseptabelt. Vi vil be om at alle avvik, uønsket hendelser og forhold som skjer i Birkenes Kommune fremover, fremlegges for vår gruppeleder, enten muntlig eller skriftlig så fort som mulig avviket, hendelsen, forholdet blir oppdaget. Vi vil også be om redegjørelse for korrigere tiltak for avviket, hendelsen, forholdet, enten muntlig eller skriftlig så fort som mulig. Herunder også brev/ fra rådmann til ordfører ditto i nevte sak. Vi vil også be om en redgjøring om delegasjons reglementet for Rådmann i Birkenes Kommune. -Vi henviser til Offentlighetsloven og Kommuneloven. Vår gruppeleder er som nevt: Anders Christiansen. Telefon: Mvh. Frank Robert Hansen. Leder i Birkenes Arbeiderparti.

3 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / U TVALG Kommunestyret Saksbehandler: Kari Kvifte Birkeland MØTEDATO SAKSNR 001/13 Arkiv/arkivsaksnr.:033 13/346 Godkjenning av møteprotokoll Administrasjonens forslag til vedtak: Møteprotokollen godkjennes.

4 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / U TVALG Kommunestyret MØTEDATO SAKSNR 002/13 Arkiv/arkivsaksnr.:033 13/344 Delegasjonssaker DKS. 001/13: Skjenkebevilling UL Heimtun - venners venners fest VEDTAK: I medhold av delegasjonsmyndighet gitt i k sak 16/94 og samt i k sak 45/95 og 43/07 og alkohollovens 4.5, gis UL Heimtun skjenkebevilling for alkoholholdig drikk under 22 volumprosent, øl og vin, lørdag fra kl 18:00 fram til kl søndag i grendehusdelen av Engesland skole, samt inngjerdet uteareal i tilknytning til grendehusdelen, som vist på kartskisse. Ansvarlige for skjenkingen må se til at skjenkingen foregår etter alkohollovens bestemmelser, jfr spesielt Det forutsettes at det er tilstrekkelig kontroll med skjenkingen under arrangementet. Styret og stedfortreder for bevillingen er Karin Setane Haugland og Trond Olav Stålesen. Skjenkeavgift settes til kr 1500 og må være innbetalt innen Tillatelse til avvikling av arrangementet gis under forutsetning av at 3 edrue personer over 25 år har ansvar for brannsikkerheten. Undertegnet erklæring sendes Birkenes kommune. Dersom det skjer uregelmessigheter av noen art, vil dette kunne påvirke kommunens vurdering av senere søknader. DKS. 005/12: Søknad om utvidet skjenkebevilling lørdag Hagen Café, Herefoss VEDTAK: I medhold av delegasjonsmyndighet gitt i k sak 16/94, avgjørelse i prinsippsak i k sak 45/95 og alkohollovens og 4.2.3, samt rusmiddelpolitisk handlingsplan gis Slettene Hagen/Hage Café org.nr v/gunn Elisabeth Slettene, utvidet bevilling i henhold til innsendt søknad. Bevillingen gjelder for all drikk under 22 % i grendehusdelen av Herefoss skole. Skjenketiden gjelder fra kl 18:00 til kl 02:00 den Ansvarlige for skjenkingen må se til at skjenkingen foregår etter alkohollovens bestemmelser, jf spesielt 1.5, 4.4 og Det forutsettes at det er tilstrekkelig kontroll med skjenkingen under arrangementet. 18-årsgrensen må overholdes.

5 Tillatelse til avvikling av arrangementet gis under forutsetning av at 3 edrue personer over 25 år har ansvar for brannsikkerheten. Undertegnet erklæring sendes Birkenes kommune. Dersom det skjer uregelmessigheter av noen art, vil dette kunne påvirke kommunens vurdering av senere søknader. Ad DKS. 006/12: Skjenkebevilling førjulsfest 7. desember Birkenes kommune. VEDTAK: I medhold av delegasjonsmyndighet gitt i k sak 16/94 og samt i k sak 45/95 og 43/07 og alkohollovens 1,6, gis Birkenes kommune skjenkebevilling for alkoholholdig drikk under 22 volumprosent, øl og vin, fredag kl 18:00 fram til kl lørdag i kantina i Valstrand kulturarena, ifm avvikling av førjulsfest for ansatte. Ansvarlige for skjenkingen må se til at skjenkingen foregår etter alkohollovens bestemmelser, jfr spesielt Det forutsettes at det er tilstrekkelig kontroll med skjenkingen under arrangementet. Ansvarlig for skjenkingen er Gro Anita Trøan og styrer for skjenkingen er Kenneth Johannessen Skjenkeavgift settes til kr Dersom det skjer uregelmessigheter av noen art, vil dette kunne påvirke kommunens vurdering av senere søknader. Administrasjonens forslag til vedtak: Delegasjonssakene tas til etterretning.

6 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG Kommunestyret MØTEDATO SAKSNR 003/13 Arkiv/arkivsaksnr.:033 13/345 Meldinger Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 13/867 I Birkenes Avvikshåndtering Arbeiderparti forespørsel om rutine for v/frank Robert informasjon til politisk Hansen ledelse Tas under Forespørsler (interpellasjon) 2 12/12461 I /1335 X Fylkesmannen i Aust- Oppnevning av medlemmer Agder til forliksrådet for perioden Siren Frigstad Sluttrapport Tobias Jorde, jf vedlegg Administrasjonens forslag til vedtak: Meldingene tas til orientering.

7 SLUTTRAPPORT INVESTERINGSPROSJEKTER PROSJEKTTITTEL: Tobias Jorde PROSJEKTNUMMER: 9135 ENHET/AVDELING: Teknisk PROSJEKTLEDER: Ivar Aanesland OPPSTARTSDATO: Våren 2012 SLUTTDATO: sommer 2012 KONKLUSJON Prosjektleder anbefaler at investeringsregnskapet godkjennes med et sluttbeløp på Kr inkl. mva. Dette innebærer et mindre forbruk på kr ,- eks. mva. Dato/Sted Sign. prosjektleder Dato/Sted Sign. prosjekteier Dato/Sted Sign. regnskap Dato/Sted Sign. revisjon

8 Sluttrapport, Birkenes kommune Innholdsfortegnelse 1 ORIENTERING GJENNOMFØRING AV PROSJEKT MANDAT OG VEDTAK Beskrivelse av mandat og vedtak Endringer av mandatet i prosjektperioden... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2.2 AKTØRER I PROSJEKTET GJENNOMFØRING I FORHOLD TIL PROSJEKTPLANEN Opprinnelig tidsplan Endringer i tidsplan... Feil! Bokmerke er ikke definert. 3 PROSJEKTETS UTFØRELSE FINANSIERING OPPRINNELIG FINANSIERINGSPLAN... 2 ENDRING AV FINANSIERINGSPLAN... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. ØKONOMISK OVERSIKT ØKONOMISK OVERSIKT, TABELL... 2 KOMMENTARER TIL ØKONOMI KONKLUSJON VEDLEGG VEDLEGG 1: BEHANDLING... 3 VEDLEGG 2: PROSJEKTREGNSKAP FRA ØKONOMISYSTEMET... 3

9 Sluttrapport, Birkenes kommune 1 Orientering Komiteen skal fritt kunne velge løsning, inklusiv gjenreisning av seilløsningen med stålmaster. Løsningen må finansieres innenfor rammen av de økonomiske midler komiteen har fremskaffet fra reklamasjoner og bidrag, inklusive bevilgningen i KS-015/11. 2 Gjennomføring av prosjekt 2.1 Mandat og vedtak Beskrivelse av mandat og vedtak Vedtak: KS 024/12 Beskrivelse av mandat: Kommunestyret gir Tobias jorde komiteen mandat til å kunne velge takløsning på scenen, inklusiv gjenreisning av seilløsningen med stålmaster og for øvrig andre mindre endringer i området. Løsningen må finansieres innenfor rammen av de økonomiske midler komiteen har fremskaffet fra reklamasjoner og bidrag, samt ikke benyttede midler til komiteens arbeid i k-sak 15/2011. Komiteen sammensettes slik: Nils Olav Eikenes, Gunnar Høygilt og Anne Kari Birkeland, Ivar Aanesland og Wenche Flaa Eieland. 2.2 Aktører i prosjektet Leder for byggekomiteen har vært: Gunnar Høygilt Andre medvirkende: Nils Olav Eikenes, Anne Kari Birkeland, Ivar Aanesland og Wenche Flaa Eieland. Etter en tilbudskonkurranse, ble disse valgt: Lyngør Seilmakerverksted 2.3 Gjennomføring i forhold til prosjektplanen Byggearbeidene startet: Prosjektet ble ferdigstilt: Våren 2012 Sommer Opprinnelig tidsplan Sommer Prosjektets utførelse Nye master, fundamenter og stag for seil Lyngør Seilmakerverksted hadde Koab AS til å lage nye master og stag i stål. Kontroll beregning av mastrer stag ble utført av Sweco Norge AS Nye fundamenter ble utført av Birkeland Grunn og Betong AS Side 1

10 Sluttrapport, Birkenes kommune 4 Finansiering 4.1 Opprinnelig finansieringsplan Prosjektramme: Prosjektramme Rest k-vedtak 2011 Refusjon Doyle/Ertec Refusjon Oveland Gave banken Ink. Mva Mva Netto , Total sum inkl mva I tillegg til dette har Lyngør Seilmaker gitt en ytelse på kr i konsulentbistand. 5 Økonomisk oversikt 5.1 Økonomisk oversikt, tabell Felleskostnader Elkraftinstallasjon Fundament Sweco Byggsenter Doyle(KOAB) Ink. Mva Mva Netto Total sum inkl mva Utskrift av regnskapet fra økonomisystemet Agresso vises i vedlegg Kommentarer til økonomi Det er et mindre forbruk i forhold til budsjettert ramme på kr eks mva. 6 Konklusjon Prosjektleder anbefaler at byggeregnskapet godkjennes med et sluttbeløp på Kr eks mva. og at dette beløpet, med tillegg av moms, kan benyttes til tiltak på Tobias jorde. Begrunnelse for dette er at Birkenes sparebank har gitt en gav på kr Prosjektet avsluttes, og videre oppfølging skjer i ordinær drift. Side 2

11 Sluttrapport, Birkenes kommune 7 Vedlegg 7.1 Vedlegg 1: Behandling Det må utarbeides: Sluttrapport: ja Politisk sak: nei Revisjonsberetning: nei PROSEDYRE FOR REGNSKAPSAVSLUTNING AVGRENSNING Prosjektramme kr. 1 mill. < kr. 1 mill. kr. 5 mill. inkl. mva. Sluttrapport Ja Ja Politisk sak Nei, kun melding Nei, kun melding Egen revisjon Nei, kun løpende Nei, kun revisjonens revidering påtegnelse på sluttrapport 7.2 kr. 5 mill. > Ja Ja Ja, plikter egen beretning Vedlegg 2: Prosjektregnskap fra økonomisystemet <Utskrift fra prosjektregnskapet i Agresso i samarbeid med regnskapsavdelingen> Side 3

12 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / U TVALG Kommunestyret MØTEDATO Saksbehandler: Anne Stapnes SAKSNR 004/13 Arkiv/arkivsaksnr.:233, G00 12/719 Etablering av kommunalt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Saksopplysninger Dokumentliste: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar 1 I Helsedirektoratet 2 I Postmottak HOD Tittel Tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene 2012 Fordelingen av midler til etablering av øyeblikkelig hjelp-døgntilbud i kommunene for Trykte vedlegg Utrykte vedlegg Kommunenes plikt til øyeblikkelighjelp (Helsedirektoratet) KØH Rapport fra KnpS og SSHF KØH Skisse Kristiansand-Lillesand-Birkenes Delavtale 4 om Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Administrasjonens forslag til vedtak: Birkenes kommune etablerer kommunalt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp i samarbeid med Kristiansand kommune og Lillesand kommune. Det søkes om midler til oppstart i Administrasjonen får ansvar for å inngå samarbeidsavtale med Kristiansand kommune og Lillesand kommune.

13 Bakgrunn Kommunene er etter helse- og omsorgstjenestelovens 3-5 gitt en utvidet plikt til å etablere øyeblikkelig hjelp-tilbud også som døgnopphold. Plikten gjelder fra , men tilbudet kan etableres tidligere etter søknad. Tilbudet skal utredes i samarbeid med sykehuset og beskrives i delavtale 4 om øyeblikkelig hjelp. Tiltaket skal etableres i og drives av kommunen. Det er en del av Samhandlingsreformen og representerer en oppgaveoverføring fra sykehus til kommune. Kommunen får overført 50 % av midlene til dette fra staten, og 50 % ved overføring fra sykehuset når tilbudet er etablert. Søknadsfrist for tildeling av midler for 2013 er 1. mars. Det er i statsbudsjettet fra 2012 avsatt kr til dette formålet. Pengene er fordelt etter folketall til den enkelte kommune, men utløses først etter at det er innsendt søknad om tildeling. Søknaden skal inneholde en detaljert plan for hvordan tilbudet skal etableres og drives. Det kreves at det lokale helseforetaket har deltatt i utredningen og har undertegnet delavtale 4 om etablering av dette tilbudet. For kommunen er dette nye driftsmidler. For sykehuset representerer det en redusert driftsramme siden halvparten av midlene tas fra sykehuset. Dette er gjort også for å sikre at sykehuset bidrar til vurderingene av faglig forsvarlighet i tilbudet og at det er robust og tjenlig for de aktuelle pasientgrupper. Dette representerer en ny tjeneste. Det skal være et reelt alternativ til sykehusinnleggelse for pasienter som trenger umiddelbar ivaretakelse, men der dette kan gjøres av kommunen. Forutsetningen er at dette kan skje forsvarlig, og at pasienten får et like godt eller bedre tilbud i forhold til sine behov. Tilbudet er derfor å oppfatte som en del av den desentralisering av oppgaver som forutsettes i Samhandlingsreformen, ved at kommunen overtar ansvar for et tilbud som til nå har vært gitt av sykehuset. Helsedirektoratet har utgitt en rapport med veiledningsmateriell som gir rammene for dette arbeidet, og som også angir overføringene til den enkelte kommune og dimensjoneringen av tilbudet for den enkelte kommune. Birkenes kommune har ansvar for å etablere 0,60 sengeplasser til kommunalt øyeblikkelig hjelp tilbud. Dette tilsvarer at vi skal avlaste sykehuset med 218 liggedøgn per år ut fra de beregninger som er presentert i Helsedirektoratets veiledningsmateriell om kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Til dette får Birkenes kommune tildelt kr per år (2012 kr) fra vi får godkjent vårt tilbud. Knutepunkt Sørlandet har sammen med sykehuset nedsatt en arbeidsgruppe som har utarbeidet det foreliggende dokument som beskriver rammer for de regionale tiltakene, og for ytterligere informasjon om dette arbeidet vises det til gruppens rapport. Arbeidsgruppen har bestått av: Fra SSHF:, Ole Rysstad seksjonsoverlege medisinsk klinikk Else Kristin Reitan ass klinikksjef medisinsk klinikk Tone Kristin Hansen avdelingsleder kir senger Ole Georg Vinorum kst klinikksjef kirurgisk klinikk utgikk fra gruppen 1/ og erstattes av

14 Geir Bøhler klinikksjef kirurgisk klinikk Fra Knutepunkt Sørlandet: Ragnhild Bendiksen kommunalsjef Vennesla, representerer også Iveland Frank Andersen kommuneoverlege Søgne, representerer også Songdalen Hilde Tørring Enoksen rådgiver Lillesand, representerer også Birkenes Vegard Vige kommuneoverlege Kristiansand Sekretær: Fredrik Dahl Kristiansand Hovedtillitsvalgt: Ragne Quinteros HTV NSF Knutepunktkommunene har hatt litt ulike utgangspunkt for arbeidet. Vennesla og Iveland har i fellesskap utarbeidet en egen samarbeidsavtale og delavtale 4, og åpnet et tilbud med 2 senger i Venneslaheimen 10. desember Denne delavtalen vil kunne bli revidert på bakgrunn av arbeidsgruppens endelige forslag. Søgne planlegger å løse sitt tilbud til KØH ved å etablere 2 dedikerte plasser på korttidsavdelingen på Søgne omsorgssenter. Songdalen vil på tilsvarende måte etablere 1 dedikert plass for KØH på rehabiliteringsavdelingen på Songdalstunet. Birkenes, Lillesand og Kristiansand planlegger å utvikle et tilbud i fellesskap med 12 plasser for KØH lokalisert til Kristiansand. Om tilbudet for Birkenes, Lillesand og Kristiansand: Det har blitt nedsatt en intern arbeidsgruppe i Kristiansand som har utarbeidet et detaljert forslag for en lokal løsning. Dette har blitt diskutert med samarbeidspartene i Lillesand og Birkenes. Dette er en administrativ anbefaling, som vil bli fremmet for politisk behandling i de nevnte tre kommunene. Forslaget er beskrevet nærmere i vedlagt rapport, men under følger noen hovedpunkter: Legevakten styrkes ved at det etableres en observasjonspost for inntil 4 pasienter, i de lokalene som i dag benyttes av tannlegevakten. Dette krever at tannlegevakten kan etableres i andre lokaler, og fylkestannhelsetjenesten arbeider med å utrede dette. En slik observasjonspost gir legevaktlegen bedre anledning til å utrede pasientenes situasjon, og starte en eventuell behandling. Denne avklaringsmuligheten vil være en forutsetning for å kunne styre flere pasienter til KØH fremfor innleggelse på sykehus. Etableringen krever en enkel ombygging, som kan gjennomføres raskt når tannhelsetjenestens lokaler er frigjort. Det etableres en KØH-avdeling i 1. etasje i Valhalla sykehjem med 12 behandlingsplasser, 4 i enerom og 8 i dobbeltrom, i de lokalene som i dag benyttes som korttidsavdeling i tillegg til lokalene til sonekontoret som er i ferd med å bli frigjort.

15 Dette legger beslag på 8 av dagens korttidsplasser, og det er derfor nødvendig å fremskaffe alternative plasseringer for disse plassene i Kristiansand kommune. En rekke alternative plasseringer har vært vurdert, men de fleste krever vesentlige bygningsmessige tiltak. Arbeidsgruppen anser dette som foreslås som en faglig sett god løsning. Det blir et tilbud som vil ivareta behovet for forsvarlige tjenester, god pasientbehandling og sammenheng med andre tjenester for gode pasientforløp. Dette peker seg ut som det klart beste alternativ både faglig og driftsmessig, og det krever såpass lite bygningsmessige endringer at det er mulig å etablere i Videre er de bygningsmessige tiltakene som foreslås med enkle midler mulig å omgjøre. Tiltakene vil derfor ikke være til hinder for senere, mer ambisiøse utviklingsplaner om man finner grunn til dette. På noe lengre sikt vil det være ønskelig å vurdere å etablere et «helsehus» der KØHtilbudet kan samlokaliseres med en rekke andre helsetjenester, slik som legevakt, vaktsentralfunksjoner, rehabiliteringstilbud, spesialistpoliklinikker mm. Dette vil imidlertid kreve betydelige bygningsmessige tiltak, det vil nødvendigvis måtte ta noe tid, og vil kreve en grundigere utredning og planlegging. Det anses som en fordel å kunne ha noe erfaring fra drift av KØH-tilbudene, både lokalt og generelt i landet for øvrig, før slike større tiltak vurderes, og det vil komme bedre erfaringsgrunnlag fra de mange andre helsehus som for tiden er i ferd med å bli etablert. I tillegg til den interkommunale gruppen som er beskrevet over, har Lillesand og Birkenes hatt en lokal arbeidsgruppe som har vært holdt orientert om framgangen og kunnet kommet med innspill. Denne gruppen har bestått av: Dagfrid Aasen-hjemmetjenesten i Birkenes kommune Maria E. Kjær-tjenestekontoret i Lillesand kommune Lene Kolshus-korttid/rehab i Lillesand kommune Hilde T. Enoksen- rådgiver Lillesand og representant for begge kommunene i den interkommunale gruppen. Kommunelegene i begge kommunene ble innkalt til sist avholdte møte i denne gruppen. Økonomiske konsekvenser Tilbudet er en ny tjeneste, som i prinsippet er fullfinansiert. Finansieringen er fastsatt i statsbudsjett for 2012 Man har definert at KØH-tilbudene på landsbasis skal ivareta liggedøgn, til en kostnad av 4330 (2012-kroner) per liggedøgn. Hver kommune har etter folketall fått anvist et antall liggedøgn de skal kunne ivareta, og fått oppgitt det beløp de har til disposisjon for formålet. Halvparten av beløpet gis kommunen som rammetilskudd fra staten, den andre halvpart overføres kommunen fra de regionale helseforetakene Pengene overføres når kommunen innen fristen har sendt inn søknad vedlagt delavtale 4 som også er signert av sykehuset. Fristen for 2013 er 1. mars. Statens andel av midlene (50 % av det samlede beløp for helårs virkning) overføres fra helsedirektoratet når søknaden er godkjent, uavhengig av om tilbudet er etablert.

16 Resten av midlene overføres fra helseforetaket den dag tilbudet er etablert og i virksomhet, og for første året utbetales den relative andel for gjenværende del av året. I forslaget til lokal løsning forutsettes det at Kristiansand etablerer og driver tilbudet, og Lillesand og Birkenes deltar i samarbeidet ved å overføre sine tilskuddsmidler Forslag til driftsbudsjett for KØH Lillesand, Birkenes og Kristiansand: Investering: Ombygging i 4. etg, etablering av 5 pasientrom Valhalla Tilskudd fra Husbanken 40% oppad begrenset til /plass Ombygging Straitunet etablering av 3 nye pasientrom Tilskudd fra Husbanken Ombygging legevakta observasjonsrom Sum investering bygg Øvrige investeringer Inventar - 12 x Behandlingsutstyr Labutstyr -? Datautstyr Sum øvrige investeringer Driftsøkonomi inntektsgrunnlag (2012-kroner): Kristiansand Lillesand Birkenes Sum Indeksreguleres med 3,2% i 2013 dvs øker til Lønnsutgifter: 1,6 legestilling KØH som deltar i beredskap fram til kl 23 Omgjøring av legevakt på natt fra beredskap til tilstede i perioden om alle kommuner deltar i spleiselag (hvilket bør kunne forventes) Obspost legevakta - 1 sykepleier for 4 senger hele døgnet Om flere kommuner deltar i spleiselag (bør kunne forventes) Pleiepersonell KØH-avdelingen 18 årsverk Renhold 0,5 årsverk Vikarutgifter Avdelingsleder (full stilling? anbefales i det minste det første året) Sum lønn Øvrige driftsutgifter Mat - ca per måned Legemidler pr plass Labtjenester Transport? helsepersonell Utgift forbruksmateriell obsplass LV Kompetanseheving kursutgifter mm for 2013 Datakostnader lisensutgifter Diverse uforutsette og ikke godt nok beregnede kostnader Sum driftsutgifter

17 KØH etableres som et tilbud til pasienter som i dag innlegges i sykehus. Disse innleggelsene utløser plikt til kommunal medfinansiering av sykehusopphold. Når KØH-tilbudet er på plass vil kommunen spare inn disse medfinansieringskostnadene. Denne innsparingen er allerede forskuttert i statsbudsjettet for 2013, ved at rammeoverføringen til alle kommuner er redusert med et beløp som er ment å representere den innsparing man kan oppnå når KØH-tilbudet er etablert. I hvilken grad KØH-tilbudene faktisk klarer å spare inn medfinansieringsutgifter i samme størrelse som den vedtatte reduksjonen er det vanskelig å si noe sikkert om i dag. Men i utgangspunktet er dette ment å være et 0-sumsspill; kommunen sparer medfinansieringskostnader når KØH er etablert og kan dermed trekkes i rammeoverføringen uten at totaløkonomien endres. Denne økonomiske ulempen løper imidlertid fra og med 2013 uansett om tilbudet er etablert eller ikke. Dette vil dermed akkumuleres år for år frem til tilbudet er etablert og innsparingen kan realiseres. Også av den grunn er det ønskelig å etablere tilbudet så snart som mulig. Vurdering / Anbefaling Knutepunktkommunene har valgt ulike løsninger for hvordan man ønsker å etablere tilbudet. De mindre kommunene i knutepunktet som har egen legevakt frem til klokken 23, velger å etablere 1-2 sengeplasser i tilknytning til eksisterende sykehjemsplasser. Vennesla kommune startet opp sitt tilbud allerede i desember i fjor. Alternativ løsning med et mindre KØH-tilbud for bare Birkenes og Lillesand har vært diskutert, da et lokalt tilbud vil oppfylle Samhandlingsreformens mål bedre, ved å gi våre innbyggere et lokalt, faglig godt tilbud. Det ville også kunne styrke rekrutteringen av kompetent helsepersonell, og gi økt faglig kompetanse til dagens tilbud. Signalene fra Referansegruppa for samhandlingsreformen har vært at det bør jobbes for å få en større, interkommunal løsning. På senere tidspunkt vil en lokal løsning kunne være en mulighet. Administrasjonens anbefaling på nåværende tidspunkt er at et større tilbud i samarbeid med Kristiansand og Lillesand er å foretrekke. Bakgrunnen for at administrasjonen anbefaler en større, interkommunal modell for Birkenes kommune er følgende; Birkenes kommune har ikke egen legevakt. Det vil derfor gi større utfordringer å sikre forsvarlig legedekning her enn i de andre kommunene. Rapporten fra den interkommunale arbeidsgruppa tilsier at det skal være egne dedikerte leger tilknyttet tilbudet, og at det skal være tilgjengelig lege døgnet rundt alle dager. De kommunene i knutepunktet som etablerer 1-2 senger tilknyttet sykehjem har egen legevakt fram til kl 23 og legesenter i samme hus som/svært nær sykehjemmet. 1,9 senger, sammen med Lillesand, senger er for lite til at vi vil kunne bygge opp tilstrekkelig kompetanse/erfaring i forhold til de pasientene vi skal overta fra sykehuset. 1-2 senger er et så lite volum at tilbudet noen ganger vil ha tomme senger, mens man andre ganger vil måtte regne med overbelegg. Et høyere antall senger vil trolig i større grad kunne imøtekomme svingninger i behovet. Et større tilbud vil gi stordriftsfordeler i forhold til innkjøp/vedlikehold av nødvendig utstyr. Det vil kunne bli dyrt å investere i nødvendig utstyr for 1-2 sengeplasser. Administrasjonen tror også at et større tilbud vil være et mer reelt alternativ til sykehusinnleggelse. Dette grunnet mulighetene det gir for å ha et mer spisset tilbud,

18 oppdatert fagmiljø og tilgang på nødvendig utstyr. Jmf. kravet om at tilbudet skal være like bra eller bedre enn sykehus, og at pasientene skal "hentes ut" fra sykehuset og ikke fra eksisterende kommunale omsorgstjenester. Det kan bli en pedagogisk utfordring med 72 timer liggetid på det ene rommet, når det er ordinær korttidsplass på naborommet. Et interkommunalt KØH-tilbud i Kristiansand vil ikke medføre kortere reisevei for pasientene enn innleggelse i sykehus. Dette vil vi kun kunne oppnå ved å etablere 1-2 senger i egen kommune. Pasientforløpet kan likevel bli bedre for pasientene som kommer rett til KØHtilbudet, da dette blir en mindre og mer oversiktlig avdeling. Innleggelse via akuttmottak i sykehuset medfører ofte at pasienten er innom mange ledd og mange ansatte. For de som ikke har behov for sykehusinnleggelse, vil et opphold på KØH kunne oppleves roligere, og en trenger ikke forholde seg til så mange forskjellige leger og sykepleiere. For mange vil dette gi et bedre pasientforløp. Det er også intensjonen at KØH-tilbudet skal ha tett kontakt med øvrige kommunale helsetjenester slik at utskriving til korttidsplass eller eget hjem blir godt planlagt og tilrettelagt for.

19 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / U TVALG Kommunestyret MØTEDATO Saksbehandler: Siren Frigstad SAKSNR 005/13 Arkiv/arkivsaksnr.:M75, &13 13/71 Høringsuttalelse: Omorganisering av 110-sentralen i politidistriktene Telemark og Agder Saksopplysninger Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap varsler i brev datert om mulig vedtak vedrørende omorganisering av 110-sentralene i politidistriktene Telemark og Agder. Kommunene v/rådmenn og brannsjefer informeres om varslet vedtak, og anmodes om å gi en skriftlig tilbakemelding dersom de har noe å anføre i saken. Varslet vedtak innebærer at det ikke vil finnes nødalarmeringssentral for 110-nummeret fra Drammen til Stavanger. Agder 110-sentral som planlagt skulle flyttet inn i ny brannstasjon på Stoa sommeren 2013, blir lagt ned. Kristiansandsregionen Brann og Redning IKS har, i samarbeid med Kristiansand kommune, utarbeidet en høringsuttalelse. Denne legges nå frem for Kommunestyret i Birkenes kommune. Dokumentliste: Nr T Dok.dato 1 I Avsendar/Mottakar Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Tittel Høring og vedtak om omorganisering av 110-sentralene i politidistriktene Telemark og Agder Trykte vedlegg Dokumenter i dokumentliste Sammenligning av alternativer utarbeidet av Arendal kommune Utrykte vedlegg Brann- og eksplosjonsvernloven Administrasjonens forslag til vedtak: Kommunestyret i Birkenes kommune slutter seg til høringsuttalelsen vedrørende varsel om vedtak om omorganisering av 110-sentralene i politidistriktene Telemark og Agder, slik den

20 foreligger i vurdering/anbefaling. Høringsuttalelsen oversendes til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

21 Bakgrunn Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap varsler i brev datert om mulig vedtak vedrørende omorganisering av 110-sentralene i politidistriktene Telemark og Agder datert 3. januar Kommunene v/rådmenn og brannsjefer informeres om varlet vedtak, og anmodes om å gi en skriftlig tilbakemelding dersom de har noe å anføre i saken. Varslet vedtak innebærer at det ikke vil finnes nødalarmeringssentral for 110 fra Drammen til Stavanger. Agder 110-sentral som planlagt skulle flytt inn i ny brannstasjon å Stoa sommeren 2013, blir lagt ned. Kristiansandsregionen Brann og Redning IKS har, i samarbeid med Kristiansand kommune, utarbeidet en høringsuttalelse. Denne legges nå frem for Formannskap og Kommunestyre i Birkenes kommune. Vurdering / Anbefaling Høringsuttalelse angående varsel om vedtak vedrørende omorganisering av 110sentralene i politidistriktene telemark og agder Det vises til varsel om vedtak vedrørende omorganisering av 110-sentralene i politidistriktene Telemark og Agder datert 3. januar Kommunene v/rådmenn og brannsjefer informeres om varlet vedtak, og anmodes om å gi en skriftlig tilbakemelding dersom de har noe å anføre i saken. Omorganiseringens hovedintensjon: Hovedintensjonen med varslet omorganisering er å etablere større og mer robuste nødalarmeringssentraler med bedre kvalitet på oppdragshåndteringen. I dette ligger økt håndteringsevne av flere parallelle hendelser og større hendelse/katastrofer. En slik sammenslåing vil også legge til rette for mer effektiv bruk av ressurser på tvers av kommunegrensene. Det vises og til regjeringens ambisjon om å innføre et felles nødnummer, men at dette arbeidet ligger noe lenger frem. Pågående pilotprosjekt i Drammen vil muligens gi grunnlag for utvikling i retning av ett felles nødnummer og felles nødalarmeringssentraler. Prosess knyttet til varslet vedtak: DSB sin kursendring fra at kommunene selv beslutter hvordan 110-sentralene organiseres til at DSB som sentral fagmyndighet beslutter dette har et kort tidsforløp. Settes dette sammen med informasjonsnivået i tilsendt materiale gir dette kommunene begrensninger i å utarbeide kvalifiserte høringssvar. Forhåndsvarslet vedtak belyser i svært liten grad valg av grenser opp mot de andre nødetatene, samt faglige og økonomiske konsekvenser for kommunene som finansierer 110-sentralene. Tilsendt materiale gir få og ingen svar, bortsett fra at større er bedre. Birkenes kommune mener:

Saksframlegg. Høringsuttalelse - Omorganisering av 110-sentralen i Telemark og Agder

Saksframlegg. Høringsuttalelse - Omorganisering av 110-sentralen i Telemark og Agder Søgne kommune Arkiv: Saksmappe: 2013/384-3603/2013 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 29.01.2013 Saksframlegg Høringsuttalelse - Omorganisering av 110-sentralen i Telemark og Agder Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll 27.03.2012

Kommunestyret. Møteprotokoll 27.03.2012 Birkenes kommune Kommunestyret Møteprotokoll 27.03.2012 019/12 Godkjenning av møteprotokoll 07.02.2012 020/12 Meldinger 026/12 Tilstandsrapport for grunnskolene i Birkenes kommune 021/12 Avtale med Telenor

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll 12.03.2013

Kommunestyret. Møteprotokoll 12.03.2013 Birkenes kommune Kommunestyret Møteprotokoll 12.03.2013 007/13 Godkjenning av møteprotokoll 05.02.2013 008/13 Delegasjonssaker 009/13 Meldinger 010/13 Budsjett og finansiering av 4 kommunale boliger i

Detaljer

Tjenesteutvalget. Møteprotokoll 22.01.2013

Tjenesteutvalget. Møteprotokoll 22.01.2013 Birkenes kommune Tjenesteutvalget Møteprotokoll 22.01.2013 001/13 Godkjenning av møteprotokoll 27.11.2012 002/13 Delegasjonssaker 003/13 Meldinger 004/13 Søknad om tillatelse til tiltak - riving av våningshus.

Detaljer

Eldrerådet. 019/12 Eldreboligen på Herefoss informasjon v/avd.leder bygg og eiendom Vidar Syvertsen

Eldrerådet. 019/12 Eldreboligen på Herefoss informasjon v/avd.leder bygg og eiendom Vidar Syvertsen Eldrerådet Innkalles til møte torsdag 31.05.2012, kl. 09:00 i Kommunehuset, møterom Flakksvann Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 017/12 Godkjenning av møteprotokoll 23.04.2012 018/12 Utvalgssaker

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 04.09.2013

Formannskapet. Møteprotokoll 04.09.2013 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 04.09.2013 022/13 Godkjenning av møteprotokoll 05.06.2013 023/13 Delegasjonssaker 024/13 Meldinger 025/13 Utvidet IKT-samarbeid mellom Birkenes, Songdalen,

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 27.02.2013

Formannskapet. Møteprotokoll 27.02.2013 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 27.02.2013 004/13 Meldinger /orientering 005/13 Godkjenning av møteprotokoll 23.01.2013 006/13 Valg av styrerepresentant til Vestregionens opplæringskontor

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll 08.11.2011

Kommunestyret. Møteprotokoll 08.11.2011 Birkenes kommune Kommunestyret Møteprotokoll 08.11.2011 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 11.10.2011 110/11 Delegasjonssaker 111/11 Meldinger 112/11 Møtekalender 2012 113/11 Søknad om permisjon politiske

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll 17.09.2013

Kommunestyret. Møteprotokoll 17.09.2013 Birkenes kommune Kommunestyret Møteprotokoll 17.09.2013 Forespørsel / Interpellasjon fra SP 041/13 Godkjenning av møteprotokoll 18.06.2013 042/13 Delegasjonssaker 043/13 Meldinger 044/13 Søknad om tillatelse

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Birkenes kommune Møtedato: 03.02.2015 Møtested: Valstrand kulturarena - kantina Møtetid: 18:00-20:00 Møteprotokoll for Kommunestyret Saksliste Saksnr Tittel 001/15 Godkjenning av møteprotokoll 11.12.2014

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll

Kommunestyret. Møteprotokoll Birkenes kommune Kommunestyret Møteprotokoll 08.02.2011 001/11 Godkjenning av møteprotokoll 09.12.2010 002/11 Delegasjonssaker 003/11 Meldinger 004/11 Søknad om fritak politiske verv 005/11 Valgstyret

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Birkenes kommune Møtedato: Torsdag 03.11.2016 Møtested: Kommunehuset, møterom Heimdal Møtetid: 18:00-21:05 Møteprotokoll for Kommunestyret Saksliste Saksnr Tittel 063/16 Godkjenning av møteprotokoll 08.09,2016

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 25.04.2012

Formannskapet. Møteprotokoll 25.04.2012 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 25.04.2012 010/12 Godkjenning av møteprotokoll 14.03.2012 011/12 Meldinger 012/12 Regnskap 2011 013/12 Årsberetning 2011 014/12 Barnehageplasser for barn fra

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Birkenes kommune Møtedato: 20.05.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Heimdal Møtetid: 18:00-21:00 Møteprotokoll for Kommunestyret Saksliste Saksnr Tittel 022/14 Godkjenning av møteprotokoll 01.04.2014

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Birkenes kommune Møtedato: 17.06.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Heimdal Møtetid: 18:00-20:30 Møteprotokoll for Kommunestyret Saksliste Saksnr Tittel 032/14 Godkjenning av møteprotokoll 20.05.2014

Detaljer

Birkenes kommune. Eldrerådet SAKSLISTE. Innkalles til møte mandag , kl. 09:00-11:00 på Kommunehuset, møterom Flaksvann

Birkenes kommune. Eldrerådet SAKSLISTE. Innkalles til møte mandag , kl. 09:00-11:00 på Kommunehuset, møterom Flaksvann Eldrerådet Innkalles til møte mandag 22.10.2012, kl. 09:00-11:00 på Kommunehuset, møterom Flaksvann Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 025/12 Godkjenning av møteprotokoll 27.08.12 026/12 Utvalgssaker

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Birkenes kommune Møtedato: 01.04.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Heimdal Møtetid: 18:00-21:00 Møteprotokoll for Kommunestyret Saksliste Saksnr Tittel 013/14 Godkjenning av møteprotokoll 014/14 Meldinger

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll 05.11.2013

Kommunestyret. Møteprotokoll 05.11.2013 Birkenes kommune Kommunestyret Møteprotokoll 05.11.2013 051/13 Godkjenning av møteprotokoll 17.09.2013 052/13 Meldinger 053/13 Tertialrapport januar til august 2013 054/13 Bosetting av flyktninger i Birkenes

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll

Formannskapet. Møteprotokoll Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 25.01.2012 Eventuelt 001/12 Godkjenning av møteprotokoll 13.12.2011 002/12 Delegasjonssaker 003/12 Meldinger 004/12 Lokal kontantstøtteordning 005/12 Innsparing

Detaljer

Planutvalget. Møteprotokoll 23.01.2013

Planutvalget. Møteprotokoll 23.01.2013 Birkenes kommune Planutvalget Møteprotokoll 23.01.2013 001/13 Godkjenning av møteprotokoll 28.11.2012 002/13 Delegasjonssaker 003/13 Meldinger 004/13 Søknad om tillatelse til tiltak - rammetillatelse påbygg

Detaljer

Formannskapet SAKSLISTE. 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 30.11.2011 110/11 Årsbudsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015

Formannskapet SAKSLISTE. 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 30.11.2011 110/11 Årsbudsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til ekstra møte tirsdag 13.12.2011, kl. 18:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 30.11.2011

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll 06.09.2011

Kommunestyret. Møteprotokoll 06.09.2011 Birkenes kommune Kommunestyret Møteprotokoll 06.09.2011 037/11 Godkjenning av møteprotokoll 14.06.2011 038/11 Delegasjonssaker 039/11 Meldinger 040/11 Økonomirapport 2/2011 041/11 Rehabiliteringsplan 2011-2015

Detaljer

Tiltak for å sikre forskriftsmessig personsikkerhetsnivå i Holt HDO og Anna Qvams veg Varsel om pålegg fra statens helsetilsyn

Tiltak for å sikre forskriftsmessig personsikkerhetsnivå i Holt HDO og Anna Qvams veg Varsel om pålegg fra statens helsetilsyn KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 08.05.2013 007/13 OEG Formannskap 28.05.2013 020/13 OEG Kommunestyret 20.06.2013 054/13 OEG Saksansv.:

Detaljer

Møteprotokoll for Planutvalget

Møteprotokoll for Planutvalget Birkenes kommune Møteprotokoll for Planutvalget Møtedato: Onsdag 30.11.2016 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00 15:25 Saksliste Saksnr Tittel 048/16 Godkjenning av møteprotokoll 26.10.2016

Detaljer

Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KØH) Østre Agder fra

Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KØH) Østre Agder fra Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2016/13-4 Arkiv: G21 Saksbeh: Øyvind Johannesen Dato: 28.11.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyre Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig

Detaljer

Klagenemnda. Innkalles til møte onsdag 24.11.2010, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Formannskapet. SAKSLISTE

Klagenemnda. Innkalles til møte onsdag 24.11.2010, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Formannskapet. SAKSLISTE Birkenes kommune Klagenemnda Innkalles til møte onsdag 24.11.2010, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Formannskapet. Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 012/10 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Birkenes kommune. Møteprotokoll for Formannskapet. Saksliste. Møtedato: Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 16:00-17:00

Birkenes kommune. Møteprotokoll for Formannskapet. Saksliste. Møtedato: Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 16:00-17:00 Birkenes kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 28.10.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 16:00-17:00 Saksliste Saksnr Tittel 044/15 Meldinger 045/15 Driftsrapport 2. tertial

Detaljer

Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommune Saksmappe: 2015/1369-1 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll

Kommunestyret. Møteprotokoll Birkenes kommune Kommunestyret Møteprotokoll 13.04.2010 010/10 Godkjenning av møteprotokoll 09.02.2010 011/10 Meldinger 012/10 Selskapskontroll av konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS- rapport Kontrollutvalget

Detaljer

OSEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Osen kommunestyre. Arkiv: G00 Dato: Saksbehandler: Sigrid Angen

OSEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Osen kommunestyre. Arkiv: G00 Dato: Saksbehandler: Sigrid Angen OSEN KOMMUNE Arkiv: G00 Dato: 05.12.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Osen kommunestyre Saksbehandler: Sigrid Angen KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELPTILBUD Vedlegg 1 Tilbakemelding fra helseforetaket

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 06.06.2012

Formannskapet. Møteprotokoll 06.06.2012 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 06.06.2012 016/12 Godkjenning av møteprotokoll 25.04.2012 017/12 Meldinger 018/12 Valg av kulturpriskomite 019/12 Aanesland Fabrikker as - søknad om kjøp av

Detaljer

Formannskapet Møteprotokoll 19.11.2013

Formannskapet Møteprotokoll 19.11.2013 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 19.11.2013 033/13 Felles enhet for regnskap og lønn i Birkenes og Lillesand kommuner Birkenes kommune Formannskapet Tirsdag 19.112013, kl 17:00-17:30 holdt

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 24.04.2013

Formannskapet. Møteprotokoll 24.04.2013 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 24.04.2013 007/13 Godkjenning av møteprotokoll 27.02.2013 008/13 Meldinger 009/13 Salg av kommunalt tilleggsareal på Tollnes 010/13 Uteområdet ved Birkeland

Detaljer

Birkenes kommune. Møteprotokoll for Formannskapet. Saksliste

Birkenes kommune. Møteprotokoll for Formannskapet. Saksliste Birkenes kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: Onsdag 26.10.2016 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 17:00-18:25 Saksliste Saksnr Tittel 034/16 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Birkenes kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 09.03.2016 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 16:00-16:35 Saksliste Saksnr Tittel 007/16 Godkjenning av møteprotokoll 28.01.2016

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 05.06.2013

Formannskapet. Møteprotokoll 05.06.2013 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 05.06.2013 016/13 Godkjenning av møteprotokoll 017/13 Meldinger 018/13 Tilskuddssatser private barnehager 2013 - ny behandling 019/13 Etterjustering tilskudd

Detaljer

Planutvalget. Møteprotokoll 27.11.2013

Planutvalget. Møteprotokoll 27.11.2013 Birkenes kommune Planutvalget Møteprotokoll 27.11.2013 075/13 Godkjenning av møteprotokoll 30.10.2013 076/13 Delegasjonssaker 077/13 Tillatelse til tiltak - oppføring av tilbygg. Sted: Tveide, gnr. 91

Detaljer

Møteprotokoll for Tjenesteutvalget

Møteprotokoll for Tjenesteutvalget Birkenes kommune Møteprotokoll for Tjenesteutvalget Møtedato: Mandag 24.10.2016 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 18:00-20:15 Saksliste Saksnr Tittel 045/16 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 030/17 Formannskapet PS /17 Kommunestyret Kommunestyret

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 030/17 Formannskapet PS /17 Kommunestyret Kommunestyret Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 030/17 Formannskapet PS 14.06.2017 056/17 Kommunestyret Kommunestyret PS PS 22.06.2017 07.09.2017 043/17 Tjenesteutvalget PS 12.06.2017 Saksbehandler

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30 FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: 03.03.14 Tid: Kl. 09.00-11.30 Møtested: Kommunehuset, Osedalen, 3. etg. Evt. forfall meldes snarest

Detaljer

Planutvalget. Møteprotokoll

Planutvalget. Møteprotokoll Birkenes kommune Planutvalget Møteprotokoll 05.06.2013 038/13 Godkjenning av møteprotokoll 25.042013 039/13 Delegasjonssaker 040/13 Meldinger 041/13 Søknad om utvidelse av areal til pistolskytebane. Sted:

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30 FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: 29.04.13 Tid: Kl. 09.00-11.30 Møtested: Kommunehuset, Osedalen, Rådstaua Evt. forfall meldes snarest

Detaljer

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud - videre prosess. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud - videre prosess. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2013/228-22 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Kommunalt døgntilbud - videre prosess Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Rådmannens

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannen

RISØR KOMMUNE Rådmannen RISØR KOMMUNE Rådmannen Arkivsak: 2012/1173-48 Arkiv: G20 Saksbeh: Aase S. Hobbesland Dato: 21.11.2016 Samarbeidsavtale kommunal øyeblikkelig hjelp - KØH Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/17 Eldrerådet 01.02.2017

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll 08.05.2012

Kommunestyret. Møteprotokoll 08.05.2012 Birkenes kommune Kommunestyret Møteprotokoll 08.05.2012 027/12 Godkjenning av møteprotokoll 27.03.2012 028/12 Delegasjonssaker 029/12 Meldinger 030/12 Elever fra Birkenes i andre kommuner 031/12 Barnehageplasser

Detaljer

Innkalling for Formannskapet. Saksliste

Innkalling for Formannskapet. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Formannskapet Møtedato: 07.05.2014 Møtested: Kommunehuset, Himmelsyna Møtetid: Etter møte i Planutvalget ca kl 16 Saksnr Tittel Saksliste 008/14 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll 02.11.2010

Kommunestyret. Møteprotokoll 02.11.2010 Birkenes kommune Kommunestyret Møteprotokoll 02.11.2010 063/10 Godkjenning av møteprotokoll 14.09.10 064/10 Delegasjonssaker 065/10 Meldinger 066/10 Kommunestyre- og Fylkestingsvalg 2011 - oppnevning av

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2014/7273-60 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Etablering av øyeblikkelig hjelp Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur

Detaljer

Planutvalget. Møteprotokoll

Planutvalget. Møteprotokoll Birkenes kommune Planutvalget Møteprotokoll 04.09.2013 053/13 Godkjenning av møteprotokoll 05.06.2013 054/13 Delegasjonssaker 055/13 Meldinger 056/13 Søknad om dispensasjon fra PBL. 29-4 for oppføring

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset torsdag 22.10.2015 kl. 13:30

Detaljer

Klagenemnda. Innkalles til møte onsdag 29.082012, etter møte i Formannskapet Kommunehuset, møterom Himmelsyna SAKSLISTE

Klagenemnda. Innkalles til møte onsdag 29.082012, etter møte i Formannskapet Kommunehuset, møterom Himmelsyna SAKSLISTE Klagenemnda Innkalles til møte onsdag 29.082012, etter møte i Formannskapet Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 004/12 Godkjenning av møteprotokoll 25.01.2012 005/12

Detaljer

Innkalling for Fellesråd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Saksliste

Innkalling for Fellesråd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Saksliste Innkalling for Fellesråd for eldre og mennesker med nedsatt Møtedato: 24.10.2016 Møtested: Kommunehuset, møterom Flaksvann Møtetid: 09:30-12:00 Varamenn får kun godtgjørelse ved særskilt innkalling. Saksnr

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll 17.01.2012

Kommunestyret. Møteprotokoll 17.01.2012 Birkenes kommune Kommunestyret Møteprotokoll 17.01.2012 001/12 Godkjenning av møteprotokoll 15.12.2011 002/12 Valg av sekretær for kontrollutvalget 2012 og 2013 003/12 Godkjenning av lovpålagte samarbeidsavtaler

Detaljer

Råd for funksjonshemmede

Råd for funksjonshemmede Råd for funksjonshemmede Innkalles til møte mandag 02.09.2013, kl. 12:00 i Kommunehuset, møterom Lille Heimdal Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 005/13 Godkjenning av møteprotokoll 006/13 Delegasjonssak

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 09.00-11.00

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 09.00-11.00 FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget avholdt møte: Møtedato: 29.04.13 Tid: Kl. 09.00-11.00 Møtested: Rådstaua Til stede : Aadne K. Mykland og Bjørg Lunden Forfall : Bente Olsen

Detaljer

Tjenesteutvalget. Møteprotokoll 28.01.2014

Tjenesteutvalget. Møteprotokoll 28.01.2014 Birkenes kommune Tjenesteutvalget Møteprotokoll 28.01.2014 001/14 Godkjenning av møteprotokoll 26.11.2013 002/14 Delegasjonssaker 003/14 Meldinger 004/14 Konsesjon, gnr. 10, bnr. 1 i Birkenes 005/14 Klage

Detaljer

Tjenesteutvalget. Møteprotokoll 04.05.2010

Tjenesteutvalget. Møteprotokoll 04.05.2010 Birkenes kommune Tjenesteutvalget Møteprotokoll 04.05.2010 015/10 Godkjenning av møteprotokoll 23.03.2010 016/10 Delegasjonssaker 017/10 Meldinger 018/10 Regnskap 2009 019/10 Årsberetning 2009 020/10 Søknad

Detaljer

Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt

Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt Helse og omsorgskomiteen 5. februar 2015 medisinsk - faglig rådgiver Ottar T. Christiansen Akuttutvalgets delrapport 5 utfordringer

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Birkenes kommune Møtedato: 18.06.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Heimdal Møtetid: 17:00-20:00 Møteprotokoll for Kommunestyret Saksliste Saksnr Tittel 037/15 Godkjenning av møteprotokoll 12.05.2015

Detaljer

Før behandlingen av sakene vil det bli: «Åpen spørretid» (Forutsatt at det er kommet inn spørsmål)

Før behandlingen av sakene vil det bli: «Åpen spørretid» (Forutsatt at det er kommet inn spørsmål) VENNESLA KOMMUNE Kommunestyret Dato: 27.03.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Tjenesteutvalget. Møteprotokoll 30.08.2011

Tjenesteutvalget. Møteprotokoll 30.08.2011 Birkenes kommune Tjenesteutvalget Møteprotokoll 30.08.2011 039/11 Godkjenning av møteprotokoll 24.05.2011 040/11 Delegasjonssaker 041/11 Meldinger 042/11 Økonomirapport 2/2011 043/11 Birkeland barnehage

Detaljer

Før behandling av sakene vil det bli informasjon om virksomheten i Knutepunkt Sørlandet ved daglig leder Kjell A. Kristiansen. Saker til behandling

Før behandling av sakene vil det bli informasjon om virksomheten i Knutepunkt Sørlandet ved daglig leder Kjell A. Kristiansen. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 21.06.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til

Detaljer

Tjenesteutvalget. Møteprotokoll 26.11.2013

Tjenesteutvalget. Møteprotokoll 26.11.2013 Birkenes kommune Tjenesteutvalget Møteprotokoll 26.11.2013 052/13 Godkjenning av møteprotokoll 29.10.2013 053/13 Delegasjonssaker 054/13 Meldinger 055/13 Søknad om bruk av motorkjøretøy på Gnr. 92 Bnr.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Saksbehandler: Knut Evald Suhr LOKALISERING AV 110 SENTRALEN

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Saksbehandler: Knut Evald Suhr LOKALISERING AV 110 SENTRALEN SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/4164-1 Arkiv: M75 Saksbehandler: Knut Evald Suhr Sakstittel: LOKALISERING AV 110 SENTRALEN Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for næring,drift og miljø

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. saksnr: Formannskapet Bystyret Tjenesteutvalget

Behandles av: Møtedato: Utv. saksnr: Formannskapet Bystyret Tjenesteutvalget Behandles av: Møtedato: Utv. saksnr: Formannskapet Bystyret Tjenesteutvalget Arkivnr: K1-026 Saksbehandler: Britt Ragnhild Berg Dok.dato: 19.08.2015 Arkivsaksnr.: 13/3645-35 Tittel: juridisk rådgiver Fremtidig

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll 07.05.2013

Kommunestyret. Møteprotokoll 07.05.2013 Birkenes kommune Kommunestyret Møteprotokoll 07.05.2013 015/13 Godkjenning av møteprotokoll 12.03.2013 016/13 Meldinger 017/13 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2013-2017 - rullering 018/13 Søknad om salgsbevilling

Detaljer

ÅMLI KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl

ÅMLI KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl ÅMLI KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget hadde møte: Møtedato: 25.02.14 Tid: Kl. 0830 0858 Møtestad: Møterom, Tveitheia Til stede: Tobias Wessel-Hansen Tangen, leder, Angrim Flaten,

Detaljer

Tjenesteutvalget. Møteprotokoll

Tjenesteutvalget. Møteprotokoll Birkenes kommune Tjenesteutvalget Møteprotokoll 23.03.2010 009/10 Godkjenning av møteprotokoll 26.01.10 010/10 Delegasjonssaker 011/10 Meldinger 012/10 Søknad om konsesjon - gnr. 119, bnr. 1 m.fl. 013/10

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 24.11.2010

Formannskapet. Møteprotokoll 24.11.2010 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 24.11.2010 034/10 Godkjenning av møteprotokoll 20.10.2010 035/10 Delegasjonssaker 036/10 Høring - forslag til endringer i kommuneloven 037/10 Årsbudsjett 2011

Detaljer

Møteprotokoll for Tjenesteutvalget

Møteprotokoll for Tjenesteutvalget Birkenes kommune Møtedato: Mandag 28.11.2016 Møtested: Engesland skole, gymsalen Møtetid: 17:00-19:10 Møteprotokoll for Tjenesteutvalget Saksliste Saksnr Tittel 053/16 Godkjenning av møteprotokoll 24.10.2016

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 14.03.2012

Formannskapet. Møteprotokoll 14.03.2012 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 14.03.2012 006/12 Godkjenning av møteprotokoll 25.01.2012 007/12 Meldinger 008/12 Avtale med Telenor om mobilutbygging 009/12 Aanesland Fabrikker as - søknad

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tid Kl. 09.00-14.00

MØTEINNKALLING. Tid Kl. 09.00-14.00 MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: 09.04.2014 Tid Kl. 09.00-14.00 Møtested: Rådhusgt.10. 2.etg. (gml. rådhus) Evt. forfall meldes snarest til sekretæren, tlf. 38072705,

Detaljer

Tjenesteutvalget. Møteprotokoll

Tjenesteutvalget. Møteprotokoll Birkenes kommune Tjenesteutvalget Møteprotokoll 26.02.2013 006/13 Godkjenning av møteprotokoll 22.01.2013 007/13 Delegasjonssaker 008/13 Meldinger /orienteringer 009/13 Søknad om utsettelse av boplikt

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Arkiv: G00 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Dato: 05.02.2014 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 10.02.2014 Kommunestyret 25.02.2014 Etablering

Detaljer

Planutvalget. Møteprotokoll 29.01.2014

Planutvalget. Møteprotokoll 29.01.2014 Birkenes kommune Planutvalget Møteprotokoll 29.01.2014 001/14 Godkjenning av møteprotokoll 27.11.2013 002/14 Delegasjonssaker 003/14 Søknad om dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanen - oppføring

Detaljer

Møteprotokoll for Planutvalget

Møteprotokoll for Planutvalget Birkenes kommune Møteprotokoll for Planutvalget Møtedato: Onsdag 15.06.2016 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-15:30 Saksliste Saksnr Tittel 020/16 Godkjenning av møteprotokoll 04.05.2016

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 0900-0930. Aadne K. Mykland, fung. leder, Bjørg Lunden, Tore Nilsen, vara for Bente Olsen

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 0900-0930. Aadne K. Mykland, fung. leder, Bjørg Lunden, Tore Nilsen, vara for Bente Olsen FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget avholdt møte: Møtedato: 03.03.14 Tid: Kl. 0900-0930 Møtested: Kommunehuset, Rådstaua Til stede Forfall Fra adm. Fra revisjonen Sekretær

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OMSORG - HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 19:05

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OMSORG - HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:30 Slutt: 19:05 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OMSORG - HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 09.06.2016 Tid: 16:30 Slutt: 19:05 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

Innkalling for Eldrerådet. Saksliste

Innkalling for Eldrerådet. Saksliste Innkalling for Eldrerådet Møtedato: 16.03.2015 Møtested: Flakksvann Møtetid: 09:00-11:30 Saksnr Tittel Saksliste 007/15 Godkjenning av innkalling og saksliste til 16.03.2015 008/15 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

Justisdepartementet høring: Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk

Justisdepartementet høring: Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen L.nr.: 3698/2014 Arkivnr.: M70/&13 Saksnr.: 2014/611 Utvalgssak Justisdepartementet høring: Rapport fra arbeidsgruppe som

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Birkenes kommune Møtedato: 04.11.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Heimdal Møtetid: 17:00-20:00 Møteprotokoll for Kommunestyret Saksliste Saksnr Tittel 061/14 Godkjenning av møteprotokoll 09.09.2014

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

REFERAT Del 1 og 2. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS)

REFERAT Del 1 og 2. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) REFERAT Del 1 og 2 Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) Møtedato 15.mai 2013 Sted: Lærdal Rådhus Deltakere: Vidar Roseth (Helse Førde), Steinar Søgaard (Aurland kommune), Odd Arve

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2014/7273-27 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos

Detaljer

Saksbehandler: Lisa Johannessen Arkiv/arkivsaksnr.: 151 10/2185

Saksbehandler: Lisa Johannessen Arkiv/arkivsaksnr.: 151 10/2185 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Råd for funksjonshemmede Tjenesteutvalget 23.11.2010 077/10 Eldrerådet 24.11.2010 013/10 Formannskapet 24.11.2010 037/10 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Møteprotokoll for Planutvalget

Møteprotokoll for Planutvalget Birkenes kommune Møteprotokoll for Planutvalget Møtedato: Onsdag 31.08.2016 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-16:15 Saksliste Saksnr Tittel 033/16 Godkjenning av møteprotokoll 15.06.2016

Detaljer

Planutvalget. Møteprotokoll 24.03.2010

Planutvalget. Møteprotokoll 24.03.2010 Birkenes kommune Planutvalget Møteprotokoll 24.03.2010 015/10 Godkjenning av møteprotokoll 27.01.10 016/10 Delegasjonssaker 017/10 Meldinger 018/10 Søknad om dispensasjon - tilleggsareal til fritidshus.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtedato: 04.03.2014 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet) Lars Foss *Gunnar Tellnes

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Tirsdag 16.10.2012 NB! Merk møtestedet! Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom

Detaljer

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Møte nr. 2/2017 MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Rådet for eldre og funksjonshemmede holder møte den 05.04.2017 klokka 10:00 på Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge, Økonomisjef Gerd Signe Vigebo (sak 72-73). 72/14 14/ tertialrapport - investering 3

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge, Økonomisjef Gerd Signe Vigebo (sak 72-73). 72/14 14/ tertialrapport - investering 3 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 28.10.2014 kl. 9.00 14.30. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 22.05.2008 kl. 08.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 50 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 28.01.2015 012/15 Kommunestyret 18.02.2015 006/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 28.01.2015 012/15 Kommunestyret 18.02.2015 006/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FA-H10, TI-&13 14/1052 15/595 Britt Blaunfeldt Petersen 21.01.2015 Utviklingsplan 2025 Helgelandssykehuset HF -

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til ekstra møte onsdag 09.03.2011, kl. 15:00 møterom Flaksvann i Kommunehuset SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til ekstra møte onsdag 09.03.2011, kl. 15:00 møterom Flaksvann i Kommunehuset SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til ekstra møte onsdag 09.03.2011, kl. 15:00 møterom Flaksvann i Kommunehuset Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 003/11 Søknad fra 3B-Fibreglass Norway AS-

Detaljer

SAKSPAPIRER MED VEDTAK

SAKSPAPIRER MED VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 10.11.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER MED VEDTAK KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 46/11 11/610 FELLES NØDALARMERINGSSENTRAL I HEDMARK

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til ekstraordinært møte onsdag 30.10.2013, kl. 15:30 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til ekstraordinært møte onsdag 30.10.2013, kl. 15:30 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til ekstraordinært møte onsdag 30.10.2013, kl. 15:30 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE Orientering v/ ass. fylkesmann Knut

Detaljer