NYE FAMILIER. En kvalitativ ferieundersøkelse for. mars Opinion as Stortingsgata Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYE FAMILIER. En kvalitativ ferieundersøkelse for. mars 2006. Opinion as Stortingsgata 8 0161 Oslo"

Transkript

1 NYE FAMILIER En kvalitativ ferieundersøkelse for mars 2006 Opinion as Stortingsgata Oslo

2 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 4 Hovedfunn ferier... 4 Hovedfunn informasjonskanaler... 4 Hovedfunn målgruppebehov... 5 Hovedfunn målgruppekommunikasjon... 5 Konklusjoner og anbefalinger... 6 Konkurrere om badegjestene... 6 Synliggjøre bredden av aktivitetstilbud... 6 Tilby fleksible løsninger innen transport og overnatting... 6 Tilby besteforeldre trygghet og nostalgi... 7 Avlastning for alle... 7 Balansert målgruppekommunikasjon INTRODUKSJON... 8 Bakgrunn og målsetting... 8 Beskrivelse av respondentene ALENEFORELDRE Ferier og ferieplanlegging Dagens feriemønster Ferieplanlegging Informasjonskanaler Avgjørende faktorer for valg av reisemål Aleneforeldres feriebehov Selvopplevde behov Holdninger til målgruppekommunikasjon Vinklingstest Innspill til turisme i Danmark SAMMENSATTE FAMILIER Ferier og ferieplanlegging Dagens feriemønster Ferieplanlegging Informasjonskanaler Avgjørende faktorer for valg av reisemål Sammensatte familiers feriebehov Selvopplevde behov Holdninger til målgruppekommunikasjon Vinklingstest Rapport Nye familier Norge og Sverige 2006 side 2

3 Innspill til turisme i Danmark BESTEFORELDRE Ferier og ferieplanlegging Dagens feriemønster Ferieplanlegging Informasjonskanaler Avgjørende faktorer for valg av destinasjon Besteforeldres feriebehov Selvopplevde behov Holdninger til målgruppekommunikasjon Vinklingstest Innspill til turisme i Danmark VEDLEGG 1: METODE Kvalitative fokusgrupper Fremgangsmåte VEDLEGG 2: SAMTALEGUIDE VEDLEGG 3: PRESENTASJON AV DELTAKERNE Rapport Nye familier Norge og Sverige 2006 side 3

4 SAMMENDRAG Hovedfunn ferier Undersøkelsen viser at de nordiske landene og Sør-Europa (Syden) er det viktigste feriemarkedet for både aleneforeldrene, de sammensatte familiene og besteforeldrene i utvalget. Flertallet rapporterer at de gjennomfører flere reiser og ferier i løpet av året, hovedsakelig knyttet til helger og barnas skoleferier. Hovedferien legges vanligvis til sommeren. De fleste skiller mellom ferie og besøk til familie og venner; ferie fordrer en viss grad av planlegging, og går vanligvis til steder hvor man ikke har bekjente, og hvor man tar inn på hotell eller andre overnattingssteder. Aleneforeldrene foretrekker å feriere sammen med andre. Det kan være venner i samme livssituasjon, slektninger, eller venner av barna. De sammensatte familiene ferierer også ofte sammen med andre. Venner og slektninger som tante, besteforeldre og egne, voksne barn nevnes som reisefølge. I den grad besteforeldrene ferierer med barnebarna, inkluderer dette først og fremst ferier hvor også barnas foreldre er med (3G). De tar likevel i noen grad med barnebarna på ferie også på egen hånd. Besteforeldrene foretrekker ferier på noen få dager når de er på tur med barnebarna, mens en ordentlig feriereise for aleneforeldre og sammensatte familier gjerne varer to fire uker. Foretrukket transportmiddel avhenger først og fremst av destinasjon. Alle flyr til Syden, men når det gjelder kortere reiser foretrekker de fleste bil. Bil gir fleksibilitet både med hensyn til bagasjetransport, frihet på reisen og på destinasjonsstedet. For store familier med mange barn fremstår bil dessuten som et økonomisk alternativ sammenlignet med fly. Båt er populært som transportmiddel til og fra Danmark, både fordi det korter ned kjøretiden og fordi barna aktiviseres under veis. Charterreiser/pakketurer er klart mindre populært enn egenplanlegging. Mange av deltakerne fremstår som reisevante, og foretrekker å planlegge både reise, opphold og aktiviteter selv. Flere synes charterreiser er overplanlagte, og presiserer at de ønsker frihet til å følge innfallsmetoden. Besteforeldrene er mer positive til charterreiser enn de to øvrige målgruppene. Dette skyldes at de er mindre risikovillige med hensyn til boform og bokvalitet når de har ansvar for barnebarna. De setter også pris på trygge feriesentre med tilrettelegging for barn. Flertallet i utvalgene har en relativt kort planleggingshorisont forut for sine feriereiser. Charterturer bestilles vanligvis i god tid (inntil et år før), mens andre ferieformer planlegges når ferien nærmer seg. Eksempelvis hadde bare to av åtte deltakere i den ene svenske gruppen årets sommerferie ferdig planlagt ved utgangen av mars måned. Aleneforeldre fremstår med den korteste planleggingshorisonten, mens sammensatte familier bestiller noe tidligere enn disse fordi det er mange som skal reise og få plass samtidig. Hovedfunn informasjonskanaler I alle målgruppene fremstår Internett som den dominerende kanalen både for informasjonssøk og bestilling av feriereiser. Internett er uovertruffent med hensyn til tilgjengelighet. Dessuten er mange opptatt av å sikre seg internettrabatt, og flere foretrekker å betale reisen med kredittkort ettersom dette gir automatisk reiseforsikring. Øvrige informasjonskanaler som reisebyråer, reisekataloger, annonser og reisereportasjer samt reisehåndbøker og tips fra venner og kjente fungerer som supplementer til Internett. Et mindretall bruker nettet i planleggingsfasen, men foretrekker å bestille reisen enten over telefon eller via et reisebyrå. Dette skyldes usikkerhet på om bestillingen blir riktig Rapport Nye familier Norge og Sverige 2006 side 4

5 registrert på nettet, eller fordi de opplever at enkelte nettsider har en vanskelig og uoversiktlig prisoppstilling. Hovedfunn målgruppebehov Aleneforeldrenes viktigste feriebehov er hyggelige aktiviteter. Særlig for barna, men også aktiviteter som barn og voksne kan gjøre sammen. Et mindretall vedgår at de kan føle seg ensomme når de reiser alene som voksne på tur med ett eller flere barn, og at de savner voksenkontakt og mulighet for barnevakt/avlastning. Flertallet hevder at de ikke har noen spesielle behov selv om de reiser alene med barn. De viktigste faktorene for valg av reisemål for denne målgruppen er pris, aktivitetsmuligheter, beliggenhet og barnevennlighet. Deltakerne legger særlig vekt på økonomi. De hevder at dagens tilbud sjelden er tilpasset deres familiesammensetning, og sier de savner mer tilpassede løsninger. Ingen av de svenske og bare noen få av de norske deltakerne viser interesse for å møte andre foreldre/familier i samme situasjon under ferien. Den største utfordringen for sammensatte familier er stor aldersspredning på barna. Dette gjør det vanskelig å finne aktiviteter og reisemål hvor alle trives like godt. Barn fra tidligere forhold havner dessuten ofte i lojalitetskonflikter i forhold til den andre forelderen, og i konflikt med mindre søsken. Dette gir betydelig slitasje i løpet av ferien. De avgjørende faktorene for valg av destinasjon for de sammensatte familiene er aktivitetsmuligheter for barn i ulik alder, pris og bekvemmelighet. Besteforeldre har tre hovedmotivasjoner for å ta med barnebarna på ferie: Glede over samvær, et ønske om å gi eksklusiv oppmerksomhet, og forventninger/press fra voksne barn som vil ha hjelp og avlastning med sine barn. De fleste besteforeldrene setter stor pris på egentid med barnebarna. De viktigste faktorene for valg av reisemål er ønsker fra barnebarna, aktivitetsmuligheter, boforhold og trygghet. Alle de tre målgruppene fremhever at målet for feriereiser med barn/barnebarn er å gi barna en god opplevelse. Som foreldre og besteforeldre setter de egne behov og interesser til side for å gi barna forrang. I den grad egne feriebehov ikke blir dekket på felles ferier, velger de heller å sørge for seg selv til andre tider og på andre måter. Hovedfunn målgruppekommunikasjon Det er et gjennomgående funn i undersøkelsen at de norske gruppene er mer positive til målgruppekommunikasjon enn sine svenske motparter, ikke minst når det gjelder den konkrete kommunikasjonsvinklingen som ble testet i gruppene. Med et begrenset utvalg kan vi ikke si om dette skyldes tilfeldigheter eller reelle forskjeller mellom de to land. I alle fall fremstår de norske deltakerne som mer positive til å bli adressert som aleneforeldre og sammensatt familier enn de svenske. Den primære årsaken til at de svenske deltakerne avviser en slik vinkling er at de ikke ønsker å se seg selv som annerledes enn andre familier. Svenske besteforeldre stiller seg positive til en besteforeldrevinkling så lenge denne fokuserer på det de selv oppfatter som reelle behov for besteforeldre på tur med sine barnebarn. Rapport Nye familier Norge og Sverige 2006 side 5

6 Konklusjoner og anbefalinger Danmark er allerede et populært feriemål for personer i målgruppene aleneforeldre, sammensatte familier og besteforeldre på ferie med barnebarn. Dette skyldes både geografisk og kommunikasjonsmessig nærhet til Norge og Sverige, barnevennlige aktivitetsmuligheter og kvaliteter som natur, god mat og vennlighet. Konkurrere om badegjestene I alle målgruppene fremstår Syden som Danmarks viktigste konkurrent, noe som først og fremst skyldes vær og klima. Bademuligheter fremheves av samtlige målgrupper som det viktigste aktivitetstilbudet for en vellykket ferie; så lenge barna kan bade er de aktivisert i timevis og de voksne kan slappe av. Gitt Danmarks ustabile klima kan en ferie her bli like våt og kald som hjemme. Derfor velger mange å sikre seg sol og varme ved å reise sørover. En måte å møte denne konkurransen på kan være å fremheve de muligheter for innendørs eller oppvarmet bading som ulike destinasjoner i Danmark tilbyr. Mange vet ikke nok om de mulighetene som allerede finnes. En annen angrepsvinkel kan være i større grad å tilby gratis tilgang til bassenger, badeland og svømmehaller som alternativer når været svikter. Synliggjøre bredden av aktivitetstilbud Gitt samtlige målgruppers fokus på aktiviteter, bør en vellykket markedsføring av Danmark som reisemål fremheve et bredt spekter av aktivitetsmuligheter for barn i alle aldre. For de sammensatte familiene vil det være viktig at det er finnes tilbud til barn i ulike alder på samme sted eller i det minste i nærheten av hverandre. Alle de tre målgruppene vil investere tid og energi i at barna har det bra. Både foreldre og besteforeldre ønsker dessuten positive opplevelser sammen med barna. I lys av dette vil det være verdifullt å fremheve aktiviteter som store og små kan gjøre sammen, som kokkekurs, utflukter, rideturer osv. Tilby fleksible løsninger innen transport og overnatting Samtlige målgrupper i undersøkelsen opplever at standardiserte priser/pakker på reise og overnatting ikke passer deres familier og reisekonstellasjoner. De mener dagens løsninger retter seg mot en standardfamilie bestående av to voksne og to barn, hvor ingen av dem passer inn i. De hevder at deres ferier blir dyrere enn nødvendig på grunn av manglende fleksibilitet hos operatører og leverandører i reisebransjen. En mer fleksibel tilnærming til antall voksne og barn i reisefølget vil imøtekomme disse målgruppenes ønsker om en rettferdig prisstruktur. Man kan for så vidt hevde at de reiser jo likevel, selv med dagens løsninger. Men kanskje vil de føle seg mer velkomne, og reise oftere, gjennom fleksible løsninger hvor de føler at deres familie er inkludert på linje med A4-familien. Rapport Nye familier Norge og Sverige 2006 side 6

7 Tilby besteforeldre trygghet og nostalgi Besteforeldrene i utvalget fremstår som betydelig mer trygghetsfokusert enn de to øvrige målgruppene. Dette er ikke uventet; det er et stort ansvar å ta vare på barn som ikke er ens egne. Kanskje kjenner de seg også litt ute av trening når det gjelder å omgås små barn i flere døgn. Overfor denne målgruppen er det et stort pluss at Danmark kan presentere seg som et trygt land. Det er lett å orientere seg både geografisk og i forhold til språk og kultur, og de våger å la barnebarna leke uten at de må holdes i hånden hele tiden. Dette gir ro over samværet, pluss at de eldre får en pust i bakken innimellom. Konkrete feriesteder med trygge og rolige boforhold bør fremheves. Danmark er særdeles godt egnet til kortere reiser, som er det besteforeldre foretrekker når de skal på tur med barnebarna på egen hånd. I tillegg kan Danmark tilby nostalgiske opplevelser som Legoland, sommerhus og fine sykkelturer. Besteforeldre vil gjerne la fine opplevelser gå i arv. Avlastning for alle Samtlige målgrupper i undersøkelsen er, i større og mindre grad, interessert i avlastning i løpet av ferien. Slike tilbud bør fremheves slik at de voksne er klar over dem allerede i planleggingsfasen. Når det gjelder aktivitetstilbud der ansatte tar seg av barna i noen timer, må det tydeliggjøres at dette er pålitelige mennesker som foreldre/besteforeldre trygt kan overlate barna til uten at de risikerer skader eller overgrep. Et eksempel på hvor viktig denne tryggheten er, er en norsk alenemor som forteller at hun hadde lyst å la barnet være på Vings bamseklubb noen timer, men at hun ikke våget fordi hun ikke følte seg sikker nok på opplegget. Balansert målgruppekommunikasjon Fokusgruppene gir blandede signaler vedrørende interesse for og holdninger til målgruppekommunikasjon. Både blant aleneforeldrene og de sammensatte familiene er det flere som reagerer spontant negativt på kommunikasjon som de mener eller tror vil sette dem i bås om annerledes enn andre familier. Begge gruppene oppfatter sin familiesituasjon som utbredt og alminnelig, og de ønsker ikke å bli stigmatisert. De er også opptatt av å beskytte barna mot en eventuell stigmatisering. Aleneforeldrene er spesielt sensitive overfor alt som kan lukte av kontaktannonser eller dating. En ferietur med barna er ikke stedet for å lete etter en eventuell partner, og de reagerer sterkt på formuleringer som kan tolkes som at de skulle ha slike interesser. Det er interessant å merke at også noen av besteforeldrene (kanskje single?) reagerer på samme måte. Kommunikasjon mot aleneforeldre og sammensatte familier bør ha en allmenn vinkling; det er flere enn aleneforeldre som reiser alene på ferie med barn, og fokusere på det målgruppene selv oppfatter som legitime behov nemlig aktiviteter og tilbud for barnas del. Å lokke med eventuell avlastning for de voksne bør gjøres på en diskret måte. Besteforeldre stiller seg svært positive til kommunikasjon mot seg som målgruppe, og gir selv innspill til innhold som de mener vil gjøre slik kommunikasjon relevant og fristende. Flere av dem oppfatter seg selv som en ny og attraktiv målgruppe for reiselivsoperatører, og ser gjerne at markedskommunikasjon skal gjenspeile dette. Rapport Nye familier Norge og Sverige 2006 side 7

8 1. INTRODUKSJON Bakgrunn og målsetting Nye familier er en skandinavisk undersøkelse i regi av VisitDenmarks hovedkontor i København. Bakgrunnen for undersøkelsen er de nye familiekonstellasjonene som har vokst fram i de nordiske land de senere årene. Den tradisjonelle kjernefamilien er ikke lenger enerådende. Mange voksne lever alene med sine barn i kortere eller lengre tid, og utgjør en kategori som gjerne betegnes som aleneforeldre. Andre finner sammen i par der én eller begge har barn fra før, og får gjerne også barn sammen. Disse utgjør kategorien mine, dine og våre barn i denne rapporten omtalt som sammensatte familier. For begge disse familiekonstellasjonene ønsker VisitDenmark å undersøke hvor vidt det finnes ønsker, behov og interesser i forbindelse med feriereiser som kan knyttes til deres familiesituasjon. Et relativt nytt fenomen i samtiden synes å være besteforeldre som reiser på ferie sammen med sine barnebarn på egen hånd, uten at barnas foreldre er med. Denne målgruppen inngår også i undersøkelsen, og hensikten er å se om det finnes egne behov hos besteforeldre og/eller barnebarn på slike ferier. Undersøkelsen er utforskende. Målet er å få innsikt i de tre målgruppenes interesser, ønsker og selvopplevde behov knyttet til feriereiser. For danske turistmyndigheter, reiseoperatører og turistaktører vil eventuelle målgruppebaserte ønsker og behov kunne brukes både i reklame- og konkurranseøyemed for å gjøre Danmark til et mer attraktivt feriemål for de aktuelle målgruppene. For å skaffe til veie den nødvendige innsikten tar undersøkelsen for seg følgende tema og områder: Feriereiser generelt dagens reisemål, reisemåte, informasjonskanaler og planleggingsprosess Målgruppenes behov knyttet til feriereiser Målgruppenes holdninger til kommunikasjon rettet mot dem som målgruppe Ansvarlig konsulent for undersøkelsen i Norge og Sverige er Sunneva Kilsti ved Opinion Norge. Hun har også vært moderator for gruppene i Oslo, mens Karin Hartelius ved Opinion Bengal i Stockholm var moderator for gruppene i Göteborg. Beskrivelse av respondentene Deltakerne i målgruppen enslige foreldre er mødre og fedre som bor alene sammen med ett eller flere barn. Flere av de med bare ett barn har vært alene med barnet fra fødselen av, mens de med flere barn vanligvis er skilt/har flyttet fra samboeren. Til sammen seks menn og ni kvinner i alderen år deltok i disse to fokusgruppene. Barna til deltakerne er i alderen sju 21 år. Samtlige har minst ett barn mellom ett og 14 år. Deltakerne i målgruppen sammensatte familier er kvinner og menn som lever sammen med en partner hvor enten én eller begge har barn fra før. De fleste har også fått barn sammen, slik at familien består av to eller tre ulike kull med barn. En ting som kjennetegner disse familiene er stort aldersspenn mellom de eldste barna fra tidligere forhold og de yngste barna fra nåværende forhold. Barna til personene i utvalget er fra Rapport Nye familier Norge og Sverige 2006 side 8

9 noen måneder og opp til 26 år. Samtlige har minst ett barn på mellom ett og 14 år. Deltakerne selv er fire menn og sju kvinner i alderen år. I målgruppen av besteforeldre deltar åtte bestemødre og sju bestefedre i alderen år. Tre av disse har foreløpig bare ett barnebarn, mens den som har flest har ni stykker. Barnebarnas alder spenner fra noen måneder til 17 år. Samtlige deltakere i undersøkelsen har vært i Danmark på ferie minst én gang i sitt liv, og er positive til Danmark som ferieland. For en kort presentasjon av hver enkelt deltaker, se vedlegg 3. Rapport Nye familier Norge og Sverige 2006 side 9

10 2. ALENEFORELDRE Ferier og ferieplanlegging Dagens feriemønster Aleneforeldrene i undersøkelsen ferierer mest i eget land og i nordiske naboland. For nordmennenes del betyr dette at Sverige og Danmark er populære ferieland, mens svenskene reiser til Norge eller Danmark. Dette mønsteret gjelder også for de sammensatte familiene og for besteforeldre på tur med barnebarna, jamfør kapittel 3 og 4. Bare én deltaker nevner Finland som ferieland, noe som skyldes at vedkommende har familie i landet. Mange av deltakerne reiser på flere turer i løpet av et år. Jeg tar ofte med meg sønnen min hjem til Trondheim, der jeg har familie. Men bruker også å dra på turer, hovedsakelig i Norden Danmark og Sverige. Hver sommer prøver jeg å få til en tur og det hender også i påsken og kanskje vinterferie og høstferie Det varierar för min del. Vi åker alltid på MC-semester och sen så blir det någon annan stans också, gärna något varmt ställe, på hösten och vintern Ikke alle disse turene oppfattes som ferie. Både i Norge og Sverige skiller aleneforeldrene på feriereiser og andre reiser. Besøk til familie og venner omtales vanligvis ikke som ferie. En feriereise er å reise til et sted hvor man ikke kjenner noen, ta inn på hotell eller annet overnattingssted, og gjøre noe spennende/annerledes sammen. Det är inte alltid semester, även om man hälsar på kompisar... Även om det är att komma bort, nej, jag räknar inte det Jag träffar nog ganska mycket släkt i och med att min släkt inte är här utan i Småland och lite överallt. Så att ofta åka bort kortare weekends det blir ju som at det är inte semester heller. Semester är ju att planera lite längre och där man inte har en relation till ett ställe, där det inte finns kompisar och bekanta For noen er en reise i nabolaget ferie så lenge disse kriteriene er oppfylt. For andre er ferie knyttet til grad av planlegging og geografisk avstand fra hjemstedet. For disse faller reiser i Norden nesten like gjerne i kategorien reise som i ferie. Jeg regner det nesten ikke som en ferietur til Sverige og Danmark, vi kan hoppe på båten og være der en dag eller to, det er ingenting du planlegger I tillegg til Norden er Sør-Europa, eller Syden, et populært reisemål for aleneforeldrene. Her nevnes destinasjoner som Gran Canaria, Kreta, Mallorca, Lanzarote, Tenerife, Tyrkia og Bulgaria. Målet med slike feriereiser er sol og varme. Behovet for stabilt og varmt klima er gjennomgående i alle de undersøkte målgruppenes ferieønsker, og er den viktigste driveren for feriereiser til varmere strøk. Flertallet opererer med én hovedferie i året, og den gjennomføres vanligvis om sommeren. Hovedferien varer fra en tre uker lang, og gjennomføres vanligvis i Norden eller i Syden. Lengden på ferien bestemmes både ut fra hvor mye tid man har til Rapport Nye familier Norge og Sverige 2006 side 10

11 rådighet, og hvor langt man skal reise. Jo lengre reiseavstand, jo lengre tid er det naturlig å tilbringe på stedet. Ut over dette tar familiene gjerne weekendturer til for eksempel København. Slike turer gir et velkomment avbrekk fra hverdagslige rutiner og kvalitetstid for familien. Oppleve noe annet enn det daglige Jeg har en gutt og en jente i 13-årsalderen, de er ikke mye sammen til vanlig. Så når vi reiser på sånne turer er vi om bord i en båt kanskje og bor på samme lugar. Da ser vi hverandre. Av og til føler jeg at jøss, har jeg sett deg den siste uka? For de er så vidt innom med sekken og på hodet ut igjen. Slike småturer tas gjerne spontant og hyppigere enn ordentlige feriereiser. Når som helst og hvor som helst, gjerne i forbindelse med en helg, så har man noen dager. Weekendturer går gjerne til familie og venner, til fjells eller til for eksempel Danmark. Her vil svenskene ta båten til Skagen, mens nordmennene tar båten til København. Danmark är jättebra, Skagen en lång helg. Tre dagar är ganska lagom. Feriereiser med barna er hovedsakelig knyttet til skoleferier. Dette gjelder særlig på sommeren, men også på høsten og vinteren. I og med at sønnen min går på skole, så reiser vi gjerne i forbindelse med skoleferie eller når de har noen dager fri Flere av foreldrene uttrykker frustrasjon over at de er så bundet til å reise i skolenes fellesferier; man er henvist til å dra på ferie når det er dyrest. Flere av aleneforeldrene foretrekker å reise på ferie sammen med andre enn bare sitt/sine barn. Dette gjelder særlig de som bare har ett barn; både for barnet og den voksne blir det en hyggeligere ferie dersom barnet tar med en venn på turen. Da har barna selskap av hverandre og holder hverandre i aktivitet. Dermed får den voksne mer anledning til å slappe av. Når det gjelder å reise sammen med andre voksne, er deltakerne delt. Noen fremstår som politisk korrekte, og understreker at ferie med barna er en spesiell opplevelse hvor nettopp familien er sammen. Disse foreldrene presiserer også at jo eldre barna blir, jo mer kompatibelt reisefølge blir de. Andre vedgår at de savner voksenselskap, særlig på kveldene etter at barna har lagt seg. Inntrykket fra gruppene er at mange aleneforeldre foretrekker å reise sammen med andre. Noen av deltakerne reiser mest sammen med andre, mens andre gjør dette i ca. halvparten av tilfellene. Flere av de som ikke reiser sammen med andre, sier de ville foretrekke å gjøre det, men at det er vanskelig å finne noen som har lyst eller råd. Jeg pleier å ta turer sammen med søsteren min som også er alene med en gutt Jag försöker alltid få med en annan ensamstående mamma för det er alltid enklare att vara to vuxna Ja det er greit å reise sammen med noen i samme situasjon, for da kan vi avlaste hverandre. Men jeg har også tatt med flere barn, for ungene mine synes det er ensomt å reise alene bare to stykker Rapport Nye familier Norge og Sverige 2006 side 11

12 Jag tycker oftast att det är lättare att ta med en kompis till barnet så att man er två barn istället. Det är så det brukar funka ofta. Då liksom funkar det bra Behovet for voksenselskap er større når barna er små. Just nu så är min kille ni år och han blir jo mer och mer min kompis. Men det är klart, när han var mindre när vi åkte någonstans, så var det ju rätt schysst att ha med sig någon annan vuxen också Foretrukket transportmiddel Foretrukket transportmiddel avhenger naturlig nok av reisemål. Bil er populært i eget land og i de nordiske naboland. Avstandene er ikke så store, og bil gir fleksibilitet både i forhold til bagasje, reisetid og større valgmulighet/frihet på feriestedet. Det er greit å komme rundt omkring der man er også. På Skagen for eksempel er det masse små ting man stikker innom, da er det godt å ha bil Når du har med barn er det ofte en god del ting du skal ha og da er det greit å ha noe å putte de tingene inn i Båt er også mye brukt for nordmenn og svensker som skal til Danmark på ferie. Båtreisen blir gjerne en opplevelse i seg selv, særlig for barna, og korter ned kjøretiden for de familiene som ønsker å benytte minst mulig tid i bil. Det är bra att åka till sådana ställen där man åker färja också. För då kommer man ändå en bit bort och så kan man köra till färjan. Det brukar vara rätt lagom hemifrån En av de svenske aleneforeldrene fremhever tog som sitt foretrukne transportmiddel. Jag älskar att åka tog, jag älskar det! Jag älskar tog! ( ) Det er så trevligt att man kan gå omkring, och barnen hittar kompisar så man får den där tiden för sig själv På de lange reisene er fly mest aktuelt. Alle flyr til Syden. Selvorganisering versus ferdige pakker Flertallet av deltakerne blant aleneforeldrene foretrekker å organisere sine ferier selv. Internett fremstår som hovedårsaken til dette. Jeg planlegger heller selv, kjøper en flyreise og booker hotell og sånt på egenhånd. Det gir meg en valgmulighet När man åker till London så får man boka egna resor och åka Ryan Air och det er kanon enkelt. Det er lätt som en plätt nu när det er Internet I tillegg er mange blitt svært reisevante, noe som reduserer behovet for ferdige løsninger. De vet hvordan de skal lete seg fram på internett, og de vet også at både billetter og overnattinger kan ordnes på stedet etter at man har kommet frem til sin feriedestinasjon. Dette påvirker hvordan deltakerne bruker pakkereiser. Rapport Nye familier Norge og Sverige 2006 side 12

13 Vi flyger ner och tar hotellet, så fixar man det mesta när man är på plats (.) Vi tar inte hel- och halvpension Å bruke Internett er tidkrevende, og ikke alle synes det er så enkelt heller. En motreaksjon mot det å skulle ordne alt selv illustreres av en av de svenske deltakerne: Jag åkte på en sån all inclusive förra året därför att fyra år tidligare så har jag planerat utlandssemester, beställt reguljärflyg, beställt lägenhet, bil över Internet. Tio olika alternativ och jag orkar inte det mer For noen har charterreiser en negativ klang. Ferdige løsninger fremstår som låsende og lite fleksible. Enkelte har også erfaring med lite trivelige hotellkomplekser på avsidesliggende steder. Ellers uttrykker flere et ønske om frihet og uavhengighet; de ønsker ikke å binde seg til et fast program i ferien. Det är ganska många beslut som ska tas när man åker till en sån här ort, och det är mycket man skal göra och fixa. Man ska skriva upp sig på en massa lister. Men det ska egentlig bara flyta. Man vill ju bara koppla av och lägga sig någonstans med en god bok, eller göra nåt tillsammans Ferieplanlegging Begrepet planlegging er ikke entydig. I begrepet legger deltakerne både ønsker og drømmer om reisemål, informasjonsinnhenting og den endelige bestillingen. När jag har rest, så vet jag ju att jag kommer att resa någonstans igen. Da börjar jag med en gång Jag kan tänka mig at jag faktiskt nästan har en fem års plan. Jag har ju drömmar Hvor lang tid i forkant av en ferie deltakerne konkret begynner å planlegge en feriereise avhenger både av den enkeltes personlighet og av faktorer som reisemål og transportmiddel. Inntrykket fra gruppene er at flertallet av deltakerne har en kort planleggingshorisont. Eksempelvis hadde bare to av de åtte deltakerne i Göteborg årets sommerferie planlagt i slutten av mars. De få som er tidlig ute med planleggingen synes å ha et større behov for forutsigbarhet, og fremstår som systematiske personligheter. Så fort en semester er slut, så planerar man nästa. Ja, när snön börjar falla Jag planerar inte långt innan. Fast det kanske beror på att jag inte har varit på väg på sådana charter grejer på länge ( ) Jag skulle inte kunna sitta nu och planera grejer i september eller augusti Som dette sitatet viser, krever noen ferietyper som charterreiser tidligere planlegging enn andre. Dette skyldes at man vil sikre plass på et bestemt sted til en så god pris som mulig. Samtidig illustrerer sitatet et interessant funn i utvalget: Flere av aleneforeldrene venter lenge før de bestemmer seg for en konkret reise. Jag er mer att jag planerar i huvudet. Jag kanske inte bokar så. Man vet ju liksom inte man kan ju ändra sig Dette kan både skyldes en generell vegring mot å binde seg til en bestemt løsning for tidlig, og et spesielt ønske hos aleneforeldre om å vente og se om de får med noen som reisefølge. Rapport Nye familier Norge og Sverige 2006 side 13

14 Andre faktorer som også kan ha betydning for hvor lang eller kort planleggingshorisont man har er: Barnas skole- og ferieskjema Tilpassing av ferie med barnets/barnas andre forelder Ferieavvikling på egen arbeidsplass Weekendturer tas gjerne spontant, uten at man har planlagt det langt tid i forveien. Foreldrene definerer seg selv som den primære aktøren i ferieplanleggingen. Barnas deltakelse i planleggingen avhenger av barnas alder de små deltar ikke, mens de større får være med og gi innspill eller uttale seg om forelderens planer. Foreldrene er selvsagt opptatt av at barna skal få en hyggelig ferie, noe de mener de ivaretar ved sin planlegging. Det er nok jeg som planlegger, sønnen min er så glad i å reise uansett at han tar det han får Det kommer ønsker fra barna, men det er jeg som er drivkraften. Det er oftest jeg som spør om de har lyst til å dra til et bestemt sted De må få ytringsfrihet. Jeg legger fram en plan, men jeg drar ikke på ferie med unger som ikke vil til et sted Informasjonskanaler Internett fremstår som den dominerende informasjonskanalen i alle målgruppene, også blant aleneforeldrene. På kort tid har Internett tatt lederrollen både i forhold til informasjonssøk og bestilling av feriereiser. Jeg føler at nettet er det dominerende, det første stedet jeg søker og får info om et sted Dominansen skyldes først og fremst tilgjengelighet. Gjennom tilgang på nettet på jobb eller hjemme er ønsket informasjon bare noen tastetrykk unna. Man slipper også å ringe eller oppsøke en reiseoperatør i et gitt tidsrom. Det virker som om internett er mest relevant når man vet sånn cirka hvor man ønsker å reise, enten til et land eller et konkret sted. Man måste veta vad man ska leta efter. Man kan ju inta bara skriva semester For enkelte spiller reisebyråer og reisekataloger en viktig rolle som inspirasjons- og informasjonskilde. Jag skulle nog gå till resebyrån om jag skulle på charter, och börja i den änden ( ) Man er så dålig själv på att veta exakt vart man vill. Man vill gärna få inspiration av kataloger och bilder Andre inspirasjonskilder er reiseprogram på TV, reiseartikler i aviser og magasiner og venner og kjente. Rapport Nye familier Norge og Sverige 2006 side 14

SÅNN FÅR DU BILLIGERE REISER AV OLE STOUBY UTGITT AV REISESØKEMOTOREN

SÅNN FÅR DU BILLIGERE REISER AV OLE STOUBY UTGITT AV REISESØKEMOTOREN SÅNN FÅR DU BILLIGERE REISER AV OLE STOUBY UTGITT AV REISESØKEMOTOREN INNHOLD Side 3 SÅNN FÅR DU BILLIGERE REISER Side 4 FLYBILLETTER 1. Bestill i god tid 2. Reis utenfor høysesong da er det billigst 3.

Detaljer

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre?

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Innhold Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Et godt sted å bo Best mulig overgang til å bo for seg selv Hva som er viktig for å bo bra Hva vi kan trenge hjelp til

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Foreldre med synshemning. Veileder basert på foreldres egne erfaringer

Foreldre med synshemning. Veileder basert på foreldres egne erfaringer Veileder basert på foreldres egne erfaringer Anne-Mette Bredahl 2012 Heftets tittel: Foreldre med synshemning Veileder basert på foreldres egne erfaringer Utgitt: 2012 Utgitt av: Huseby kompetansesenter

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv

Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv Gunhild Sandal Bastlien Veileder Solveig Sagatun Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som del av

Detaljer

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger Om sorg og støtte til barn under seks år Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød (LUB)

Detaljer

Oppdragsrapport nr. 11-2001

Oppdragsrapport nr. 11-2001 Oppdragsrapport nr. 11-2001 Det kommer jo an på hva folk vil ha...liksom Kjønn og alder - kjøp og bruk av elektriske apparater av Tove L. Mordal Statens institutt for forbruksforskning Oppdragsrapport

Detaljer

KANDIDAT: A Karakter: 2. KANDIDAT: B Karakter: 4. KANDIDAT: C Karakter: 6. Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2

KANDIDAT: A Karakter: 2. KANDIDAT: B Karakter: 4. KANDIDAT: C Karakter: 6. Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2 Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2 Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2013. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med kjennetegn

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer»

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» Nordens barn Unge gjør en forskjell! Nordens Velferdssenter Inspirasjonshefte Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» 1 Nordens barn Unge gjør en forskjell! Utgiver: Nordens Välfärdscenter

Detaljer

Kurt Elvegård Hilde Michelsen TRYGGHET FOR BARN OG UNGE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER I BERGEN KOMMUNE

Kurt Elvegård Hilde Michelsen TRYGGHET FOR BARN OG UNGE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER I BERGEN KOMMUNE Kurt Elvegård Hilde Michelsen TRYGGHET FOR BARN OG UNGE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER I BERGEN KOMMUNE Kurt Elvegård og Hilde Michelsen TRYGGHET FOR BARN OG UNGE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER I BERGEN KOMMUNE

Detaljer

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE av Lena Stave Hovedoppgave levert ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, 2007 SAMMENDRAG Forfatter: Lena Stave Tittel: Psykologiske

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok Pårørendearbeid Idékompendium Løsblad fra en kokebok Oppskrift + egne «hemmeligheter» Dette idékompendiet er laget over samme lest som en kokebok: Det gir en grov oversikt over hva man trenger for å gjøre

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Den mobile hverdag En kvalitativ studie om bruk av bil og kommunikasjonsmedier i barnefamilier

Den mobile hverdag En kvalitativ studie om bruk av bil og kommunikasjonsmedier i barnefamilier TØI rapport 754/2005 Forfatter(e): Randi Hjorthol, Mona Hovland Jakobsen, Rich Ling, Susanne Nordbakke, Leslie Haddon Oslo 2005, 117 sider Sammendrag: Den mobile hverdag En kvalitativ studie om bruk av

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Bidra til debatten om reisers plass i folkehøgskolen og ressursbruken som denne medfører

Bidra til debatten om reisers plass i folkehøgskolen og ressursbruken som denne medfører Bakgrunn for utviklingen av opplegget/rapporten Bakgrunnen for denne rapporten er tildeling av midler fra Folkehøgskolerådet til utvikling av et opplegg for miljøvennlige reiser. Temaet er svært bredt,

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

«Det hadde vært fint å få være med å velge»

«Det hadde vært fint å få være med å velge» Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Berit Berg «Det hadde vært fint å få være med å velge» Brukerundersøkelse blant flyktninger i bofellesskap Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug og Berit Berg Det hadde

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Hva virker og hva trengs?

Hva virker og hva trengs? Hva virker og hva trengs? En kartlegging av tiltak for å øke andelen kvinnelige medieledere, på vegne av Medienettverket forum for kvinner i ledelse av Irmelin Drake LeadershipWomen Juli 2007 IHOLDSFORTEGELSE

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN

Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN 0 Fritidsbåtturismen på SørlandeT Line Grønstad og Elisabet Hauge Rapporten er finansiert av Vest-Agder fylkeskommune og EUs regionale

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Manual for Nattergalen

Manual for Nattergalen Manual for Nattergalen 2008-2009 Innhold: Nattergalen: Bakgrunn, mål og rammer side 2 Koordinatorens oppgaver side 6 Skolens deltakelse i Nattergalen side 18 Rekruttering av barn og prioritering side 19

Detaljer

Kartlegging av markedsdata

Kartlegging av markedsdata Kartlegging av markedsdata Innsamling av eksisterende markedskunnskap om fjellferier sommer og kortferier i Tyskland, Nederland, Danmark og Storbritannia Kaizen AS Side 1 Forord Kaizen AS i samarbeid med

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer