NYE FAMILIER. En kvalitativ ferieundersøkelse for. mars Opinion as Stortingsgata Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYE FAMILIER. En kvalitativ ferieundersøkelse for. mars 2006. Opinion as Stortingsgata 8 0161 Oslo"

Transkript

1 NYE FAMILIER En kvalitativ ferieundersøkelse for mars 2006 Opinion as Stortingsgata Oslo

2 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 4 Hovedfunn ferier... 4 Hovedfunn informasjonskanaler... 4 Hovedfunn målgruppebehov... 5 Hovedfunn målgruppekommunikasjon... 5 Konklusjoner og anbefalinger... 6 Konkurrere om badegjestene... 6 Synliggjøre bredden av aktivitetstilbud... 6 Tilby fleksible løsninger innen transport og overnatting... 6 Tilby besteforeldre trygghet og nostalgi... 7 Avlastning for alle... 7 Balansert målgruppekommunikasjon INTRODUKSJON... 8 Bakgrunn og målsetting... 8 Beskrivelse av respondentene ALENEFORELDRE Ferier og ferieplanlegging Dagens feriemønster Ferieplanlegging Informasjonskanaler Avgjørende faktorer for valg av reisemål Aleneforeldres feriebehov Selvopplevde behov Holdninger til målgruppekommunikasjon Vinklingstest Innspill til turisme i Danmark SAMMENSATTE FAMILIER Ferier og ferieplanlegging Dagens feriemønster Ferieplanlegging Informasjonskanaler Avgjørende faktorer for valg av reisemål Sammensatte familiers feriebehov Selvopplevde behov Holdninger til målgruppekommunikasjon Vinklingstest Rapport Nye familier Norge og Sverige 2006 side 2

3 Innspill til turisme i Danmark BESTEFORELDRE Ferier og ferieplanlegging Dagens feriemønster Ferieplanlegging Informasjonskanaler Avgjørende faktorer for valg av destinasjon Besteforeldres feriebehov Selvopplevde behov Holdninger til målgruppekommunikasjon Vinklingstest Innspill til turisme i Danmark VEDLEGG 1: METODE Kvalitative fokusgrupper Fremgangsmåte VEDLEGG 2: SAMTALEGUIDE VEDLEGG 3: PRESENTASJON AV DELTAKERNE Rapport Nye familier Norge og Sverige 2006 side 3

4 SAMMENDRAG Hovedfunn ferier Undersøkelsen viser at de nordiske landene og Sør-Europa (Syden) er det viktigste feriemarkedet for både aleneforeldrene, de sammensatte familiene og besteforeldrene i utvalget. Flertallet rapporterer at de gjennomfører flere reiser og ferier i løpet av året, hovedsakelig knyttet til helger og barnas skoleferier. Hovedferien legges vanligvis til sommeren. De fleste skiller mellom ferie og besøk til familie og venner; ferie fordrer en viss grad av planlegging, og går vanligvis til steder hvor man ikke har bekjente, og hvor man tar inn på hotell eller andre overnattingssteder. Aleneforeldrene foretrekker å feriere sammen med andre. Det kan være venner i samme livssituasjon, slektninger, eller venner av barna. De sammensatte familiene ferierer også ofte sammen med andre. Venner og slektninger som tante, besteforeldre og egne, voksne barn nevnes som reisefølge. I den grad besteforeldrene ferierer med barnebarna, inkluderer dette først og fremst ferier hvor også barnas foreldre er med (3G). De tar likevel i noen grad med barnebarna på ferie også på egen hånd. Besteforeldrene foretrekker ferier på noen få dager når de er på tur med barnebarna, mens en ordentlig feriereise for aleneforeldre og sammensatte familier gjerne varer to fire uker. Foretrukket transportmiddel avhenger først og fremst av destinasjon. Alle flyr til Syden, men når det gjelder kortere reiser foretrekker de fleste bil. Bil gir fleksibilitet både med hensyn til bagasjetransport, frihet på reisen og på destinasjonsstedet. For store familier med mange barn fremstår bil dessuten som et økonomisk alternativ sammenlignet med fly. Båt er populært som transportmiddel til og fra Danmark, både fordi det korter ned kjøretiden og fordi barna aktiviseres under veis. Charterreiser/pakketurer er klart mindre populært enn egenplanlegging. Mange av deltakerne fremstår som reisevante, og foretrekker å planlegge både reise, opphold og aktiviteter selv. Flere synes charterreiser er overplanlagte, og presiserer at de ønsker frihet til å følge innfallsmetoden. Besteforeldrene er mer positive til charterreiser enn de to øvrige målgruppene. Dette skyldes at de er mindre risikovillige med hensyn til boform og bokvalitet når de har ansvar for barnebarna. De setter også pris på trygge feriesentre med tilrettelegging for barn. Flertallet i utvalgene har en relativt kort planleggingshorisont forut for sine feriereiser. Charterturer bestilles vanligvis i god tid (inntil et år før), mens andre ferieformer planlegges når ferien nærmer seg. Eksempelvis hadde bare to av åtte deltakere i den ene svenske gruppen årets sommerferie ferdig planlagt ved utgangen av mars måned. Aleneforeldre fremstår med den korteste planleggingshorisonten, mens sammensatte familier bestiller noe tidligere enn disse fordi det er mange som skal reise og få plass samtidig. Hovedfunn informasjonskanaler I alle målgruppene fremstår Internett som den dominerende kanalen både for informasjonssøk og bestilling av feriereiser. Internett er uovertruffent med hensyn til tilgjengelighet. Dessuten er mange opptatt av å sikre seg internettrabatt, og flere foretrekker å betale reisen med kredittkort ettersom dette gir automatisk reiseforsikring. Øvrige informasjonskanaler som reisebyråer, reisekataloger, annonser og reisereportasjer samt reisehåndbøker og tips fra venner og kjente fungerer som supplementer til Internett. Et mindretall bruker nettet i planleggingsfasen, men foretrekker å bestille reisen enten over telefon eller via et reisebyrå. Dette skyldes usikkerhet på om bestillingen blir riktig Rapport Nye familier Norge og Sverige 2006 side 4

5 registrert på nettet, eller fordi de opplever at enkelte nettsider har en vanskelig og uoversiktlig prisoppstilling. Hovedfunn målgruppebehov Aleneforeldrenes viktigste feriebehov er hyggelige aktiviteter. Særlig for barna, men også aktiviteter som barn og voksne kan gjøre sammen. Et mindretall vedgår at de kan føle seg ensomme når de reiser alene som voksne på tur med ett eller flere barn, og at de savner voksenkontakt og mulighet for barnevakt/avlastning. Flertallet hevder at de ikke har noen spesielle behov selv om de reiser alene med barn. De viktigste faktorene for valg av reisemål for denne målgruppen er pris, aktivitetsmuligheter, beliggenhet og barnevennlighet. Deltakerne legger særlig vekt på økonomi. De hevder at dagens tilbud sjelden er tilpasset deres familiesammensetning, og sier de savner mer tilpassede løsninger. Ingen av de svenske og bare noen få av de norske deltakerne viser interesse for å møte andre foreldre/familier i samme situasjon under ferien. Den største utfordringen for sammensatte familier er stor aldersspredning på barna. Dette gjør det vanskelig å finne aktiviteter og reisemål hvor alle trives like godt. Barn fra tidligere forhold havner dessuten ofte i lojalitetskonflikter i forhold til den andre forelderen, og i konflikt med mindre søsken. Dette gir betydelig slitasje i løpet av ferien. De avgjørende faktorene for valg av destinasjon for de sammensatte familiene er aktivitetsmuligheter for barn i ulik alder, pris og bekvemmelighet. Besteforeldre har tre hovedmotivasjoner for å ta med barnebarna på ferie: Glede over samvær, et ønske om å gi eksklusiv oppmerksomhet, og forventninger/press fra voksne barn som vil ha hjelp og avlastning med sine barn. De fleste besteforeldrene setter stor pris på egentid med barnebarna. De viktigste faktorene for valg av reisemål er ønsker fra barnebarna, aktivitetsmuligheter, boforhold og trygghet. Alle de tre målgruppene fremhever at målet for feriereiser med barn/barnebarn er å gi barna en god opplevelse. Som foreldre og besteforeldre setter de egne behov og interesser til side for å gi barna forrang. I den grad egne feriebehov ikke blir dekket på felles ferier, velger de heller å sørge for seg selv til andre tider og på andre måter. Hovedfunn målgruppekommunikasjon Det er et gjennomgående funn i undersøkelsen at de norske gruppene er mer positive til målgruppekommunikasjon enn sine svenske motparter, ikke minst når det gjelder den konkrete kommunikasjonsvinklingen som ble testet i gruppene. Med et begrenset utvalg kan vi ikke si om dette skyldes tilfeldigheter eller reelle forskjeller mellom de to land. I alle fall fremstår de norske deltakerne som mer positive til å bli adressert som aleneforeldre og sammensatt familier enn de svenske. Den primære årsaken til at de svenske deltakerne avviser en slik vinkling er at de ikke ønsker å se seg selv som annerledes enn andre familier. Svenske besteforeldre stiller seg positive til en besteforeldrevinkling så lenge denne fokuserer på det de selv oppfatter som reelle behov for besteforeldre på tur med sine barnebarn. Rapport Nye familier Norge og Sverige 2006 side 5

6 Konklusjoner og anbefalinger Danmark er allerede et populært feriemål for personer i målgruppene aleneforeldre, sammensatte familier og besteforeldre på ferie med barnebarn. Dette skyldes både geografisk og kommunikasjonsmessig nærhet til Norge og Sverige, barnevennlige aktivitetsmuligheter og kvaliteter som natur, god mat og vennlighet. Konkurrere om badegjestene I alle målgruppene fremstår Syden som Danmarks viktigste konkurrent, noe som først og fremst skyldes vær og klima. Bademuligheter fremheves av samtlige målgrupper som det viktigste aktivitetstilbudet for en vellykket ferie; så lenge barna kan bade er de aktivisert i timevis og de voksne kan slappe av. Gitt Danmarks ustabile klima kan en ferie her bli like våt og kald som hjemme. Derfor velger mange å sikre seg sol og varme ved å reise sørover. En måte å møte denne konkurransen på kan være å fremheve de muligheter for innendørs eller oppvarmet bading som ulike destinasjoner i Danmark tilbyr. Mange vet ikke nok om de mulighetene som allerede finnes. En annen angrepsvinkel kan være i større grad å tilby gratis tilgang til bassenger, badeland og svømmehaller som alternativer når været svikter. Synliggjøre bredden av aktivitetstilbud Gitt samtlige målgruppers fokus på aktiviteter, bør en vellykket markedsføring av Danmark som reisemål fremheve et bredt spekter av aktivitetsmuligheter for barn i alle aldre. For de sammensatte familiene vil det være viktig at det er finnes tilbud til barn i ulike alder på samme sted eller i det minste i nærheten av hverandre. Alle de tre målgruppene vil investere tid og energi i at barna har det bra. Både foreldre og besteforeldre ønsker dessuten positive opplevelser sammen med barna. I lys av dette vil det være verdifullt å fremheve aktiviteter som store og små kan gjøre sammen, som kokkekurs, utflukter, rideturer osv. Tilby fleksible løsninger innen transport og overnatting Samtlige målgrupper i undersøkelsen opplever at standardiserte priser/pakker på reise og overnatting ikke passer deres familier og reisekonstellasjoner. De mener dagens løsninger retter seg mot en standardfamilie bestående av to voksne og to barn, hvor ingen av dem passer inn i. De hevder at deres ferier blir dyrere enn nødvendig på grunn av manglende fleksibilitet hos operatører og leverandører i reisebransjen. En mer fleksibel tilnærming til antall voksne og barn i reisefølget vil imøtekomme disse målgruppenes ønsker om en rettferdig prisstruktur. Man kan for så vidt hevde at de reiser jo likevel, selv med dagens løsninger. Men kanskje vil de føle seg mer velkomne, og reise oftere, gjennom fleksible løsninger hvor de føler at deres familie er inkludert på linje med A4-familien. Rapport Nye familier Norge og Sverige 2006 side 6

7 Tilby besteforeldre trygghet og nostalgi Besteforeldrene i utvalget fremstår som betydelig mer trygghetsfokusert enn de to øvrige målgruppene. Dette er ikke uventet; det er et stort ansvar å ta vare på barn som ikke er ens egne. Kanskje kjenner de seg også litt ute av trening når det gjelder å omgås små barn i flere døgn. Overfor denne målgruppen er det et stort pluss at Danmark kan presentere seg som et trygt land. Det er lett å orientere seg både geografisk og i forhold til språk og kultur, og de våger å la barnebarna leke uten at de må holdes i hånden hele tiden. Dette gir ro over samværet, pluss at de eldre får en pust i bakken innimellom. Konkrete feriesteder med trygge og rolige boforhold bør fremheves. Danmark er særdeles godt egnet til kortere reiser, som er det besteforeldre foretrekker når de skal på tur med barnebarna på egen hånd. I tillegg kan Danmark tilby nostalgiske opplevelser som Legoland, sommerhus og fine sykkelturer. Besteforeldre vil gjerne la fine opplevelser gå i arv. Avlastning for alle Samtlige målgrupper i undersøkelsen er, i større og mindre grad, interessert i avlastning i løpet av ferien. Slike tilbud bør fremheves slik at de voksne er klar over dem allerede i planleggingsfasen. Når det gjelder aktivitetstilbud der ansatte tar seg av barna i noen timer, må det tydeliggjøres at dette er pålitelige mennesker som foreldre/besteforeldre trygt kan overlate barna til uten at de risikerer skader eller overgrep. Et eksempel på hvor viktig denne tryggheten er, er en norsk alenemor som forteller at hun hadde lyst å la barnet være på Vings bamseklubb noen timer, men at hun ikke våget fordi hun ikke følte seg sikker nok på opplegget. Balansert målgruppekommunikasjon Fokusgruppene gir blandede signaler vedrørende interesse for og holdninger til målgruppekommunikasjon. Både blant aleneforeldrene og de sammensatte familiene er det flere som reagerer spontant negativt på kommunikasjon som de mener eller tror vil sette dem i bås om annerledes enn andre familier. Begge gruppene oppfatter sin familiesituasjon som utbredt og alminnelig, og de ønsker ikke å bli stigmatisert. De er også opptatt av å beskytte barna mot en eventuell stigmatisering. Aleneforeldrene er spesielt sensitive overfor alt som kan lukte av kontaktannonser eller dating. En ferietur med barna er ikke stedet for å lete etter en eventuell partner, og de reagerer sterkt på formuleringer som kan tolkes som at de skulle ha slike interesser. Det er interessant å merke at også noen av besteforeldrene (kanskje single?) reagerer på samme måte. Kommunikasjon mot aleneforeldre og sammensatte familier bør ha en allmenn vinkling; det er flere enn aleneforeldre som reiser alene på ferie med barn, og fokusere på det målgruppene selv oppfatter som legitime behov nemlig aktiviteter og tilbud for barnas del. Å lokke med eventuell avlastning for de voksne bør gjøres på en diskret måte. Besteforeldre stiller seg svært positive til kommunikasjon mot seg som målgruppe, og gir selv innspill til innhold som de mener vil gjøre slik kommunikasjon relevant og fristende. Flere av dem oppfatter seg selv som en ny og attraktiv målgruppe for reiselivsoperatører, og ser gjerne at markedskommunikasjon skal gjenspeile dette. Rapport Nye familier Norge og Sverige 2006 side 7

8 1. INTRODUKSJON Bakgrunn og målsetting Nye familier er en skandinavisk undersøkelse i regi av VisitDenmarks hovedkontor i København. Bakgrunnen for undersøkelsen er de nye familiekonstellasjonene som har vokst fram i de nordiske land de senere årene. Den tradisjonelle kjernefamilien er ikke lenger enerådende. Mange voksne lever alene med sine barn i kortere eller lengre tid, og utgjør en kategori som gjerne betegnes som aleneforeldre. Andre finner sammen i par der én eller begge har barn fra før, og får gjerne også barn sammen. Disse utgjør kategorien mine, dine og våre barn i denne rapporten omtalt som sammensatte familier. For begge disse familiekonstellasjonene ønsker VisitDenmark å undersøke hvor vidt det finnes ønsker, behov og interesser i forbindelse med feriereiser som kan knyttes til deres familiesituasjon. Et relativt nytt fenomen i samtiden synes å være besteforeldre som reiser på ferie sammen med sine barnebarn på egen hånd, uten at barnas foreldre er med. Denne målgruppen inngår også i undersøkelsen, og hensikten er å se om det finnes egne behov hos besteforeldre og/eller barnebarn på slike ferier. Undersøkelsen er utforskende. Målet er å få innsikt i de tre målgruppenes interesser, ønsker og selvopplevde behov knyttet til feriereiser. For danske turistmyndigheter, reiseoperatører og turistaktører vil eventuelle målgruppebaserte ønsker og behov kunne brukes både i reklame- og konkurranseøyemed for å gjøre Danmark til et mer attraktivt feriemål for de aktuelle målgruppene. For å skaffe til veie den nødvendige innsikten tar undersøkelsen for seg følgende tema og områder: Feriereiser generelt dagens reisemål, reisemåte, informasjonskanaler og planleggingsprosess Målgruppenes behov knyttet til feriereiser Målgruppenes holdninger til kommunikasjon rettet mot dem som målgruppe Ansvarlig konsulent for undersøkelsen i Norge og Sverige er Sunneva Kilsti ved Opinion Norge. Hun har også vært moderator for gruppene i Oslo, mens Karin Hartelius ved Opinion Bengal i Stockholm var moderator for gruppene i Göteborg. Beskrivelse av respondentene Deltakerne i målgruppen enslige foreldre er mødre og fedre som bor alene sammen med ett eller flere barn. Flere av de med bare ett barn har vært alene med barnet fra fødselen av, mens de med flere barn vanligvis er skilt/har flyttet fra samboeren. Til sammen seks menn og ni kvinner i alderen år deltok i disse to fokusgruppene. Barna til deltakerne er i alderen sju 21 år. Samtlige har minst ett barn mellom ett og 14 år. Deltakerne i målgruppen sammensatte familier er kvinner og menn som lever sammen med en partner hvor enten én eller begge har barn fra før. De fleste har også fått barn sammen, slik at familien består av to eller tre ulike kull med barn. En ting som kjennetegner disse familiene er stort aldersspenn mellom de eldste barna fra tidligere forhold og de yngste barna fra nåværende forhold. Barna til personene i utvalget er fra Rapport Nye familier Norge og Sverige 2006 side 8

9 noen måneder og opp til 26 år. Samtlige har minst ett barn på mellom ett og 14 år. Deltakerne selv er fire menn og sju kvinner i alderen år. I målgruppen av besteforeldre deltar åtte bestemødre og sju bestefedre i alderen år. Tre av disse har foreløpig bare ett barnebarn, mens den som har flest har ni stykker. Barnebarnas alder spenner fra noen måneder til 17 år. Samtlige deltakere i undersøkelsen har vært i Danmark på ferie minst én gang i sitt liv, og er positive til Danmark som ferieland. For en kort presentasjon av hver enkelt deltaker, se vedlegg 3. Rapport Nye familier Norge og Sverige 2006 side 9

10 2. ALENEFORELDRE Ferier og ferieplanlegging Dagens feriemønster Aleneforeldrene i undersøkelsen ferierer mest i eget land og i nordiske naboland. For nordmennenes del betyr dette at Sverige og Danmark er populære ferieland, mens svenskene reiser til Norge eller Danmark. Dette mønsteret gjelder også for de sammensatte familiene og for besteforeldre på tur med barnebarna, jamfør kapittel 3 og 4. Bare én deltaker nevner Finland som ferieland, noe som skyldes at vedkommende har familie i landet. Mange av deltakerne reiser på flere turer i løpet av et år. Jeg tar ofte med meg sønnen min hjem til Trondheim, der jeg har familie. Men bruker også å dra på turer, hovedsakelig i Norden Danmark og Sverige. Hver sommer prøver jeg å få til en tur og det hender også i påsken og kanskje vinterferie og høstferie Det varierar för min del. Vi åker alltid på MC-semester och sen så blir det någon annan stans också, gärna något varmt ställe, på hösten och vintern Ikke alle disse turene oppfattes som ferie. Både i Norge og Sverige skiller aleneforeldrene på feriereiser og andre reiser. Besøk til familie og venner omtales vanligvis ikke som ferie. En feriereise er å reise til et sted hvor man ikke kjenner noen, ta inn på hotell eller annet overnattingssted, og gjøre noe spennende/annerledes sammen. Det är inte alltid semester, även om man hälsar på kompisar... Även om det är att komma bort, nej, jag räknar inte det Jag träffar nog ganska mycket släkt i och med att min släkt inte är här utan i Småland och lite överallt. Så att ofta åka bort kortare weekends det blir ju som at det är inte semester heller. Semester är ju att planera lite längre och där man inte har en relation till ett ställe, där det inte finns kompisar och bekanta For noen er en reise i nabolaget ferie så lenge disse kriteriene er oppfylt. For andre er ferie knyttet til grad av planlegging og geografisk avstand fra hjemstedet. For disse faller reiser i Norden nesten like gjerne i kategorien reise som i ferie. Jeg regner det nesten ikke som en ferietur til Sverige og Danmark, vi kan hoppe på båten og være der en dag eller to, det er ingenting du planlegger I tillegg til Norden er Sør-Europa, eller Syden, et populært reisemål for aleneforeldrene. Her nevnes destinasjoner som Gran Canaria, Kreta, Mallorca, Lanzarote, Tenerife, Tyrkia og Bulgaria. Målet med slike feriereiser er sol og varme. Behovet for stabilt og varmt klima er gjennomgående i alle de undersøkte målgruppenes ferieønsker, og er den viktigste driveren for feriereiser til varmere strøk. Flertallet opererer med én hovedferie i året, og den gjennomføres vanligvis om sommeren. Hovedferien varer fra en tre uker lang, og gjennomføres vanligvis i Norden eller i Syden. Lengden på ferien bestemmes både ut fra hvor mye tid man har til Rapport Nye familier Norge og Sverige 2006 side 10

11 rådighet, og hvor langt man skal reise. Jo lengre reiseavstand, jo lengre tid er det naturlig å tilbringe på stedet. Ut over dette tar familiene gjerne weekendturer til for eksempel København. Slike turer gir et velkomment avbrekk fra hverdagslige rutiner og kvalitetstid for familien. Oppleve noe annet enn det daglige Jeg har en gutt og en jente i 13-årsalderen, de er ikke mye sammen til vanlig. Så når vi reiser på sånne turer er vi om bord i en båt kanskje og bor på samme lugar. Da ser vi hverandre. Av og til føler jeg at jøss, har jeg sett deg den siste uka? For de er så vidt innom med sekken og på hodet ut igjen. Slike småturer tas gjerne spontant og hyppigere enn ordentlige feriereiser. Når som helst og hvor som helst, gjerne i forbindelse med en helg, så har man noen dager. Weekendturer går gjerne til familie og venner, til fjells eller til for eksempel Danmark. Her vil svenskene ta båten til Skagen, mens nordmennene tar båten til København. Danmark är jättebra, Skagen en lång helg. Tre dagar är ganska lagom. Feriereiser med barna er hovedsakelig knyttet til skoleferier. Dette gjelder særlig på sommeren, men også på høsten og vinteren. I og med at sønnen min går på skole, så reiser vi gjerne i forbindelse med skoleferie eller når de har noen dager fri Flere av foreldrene uttrykker frustrasjon over at de er så bundet til å reise i skolenes fellesferier; man er henvist til å dra på ferie når det er dyrest. Flere av aleneforeldrene foretrekker å reise på ferie sammen med andre enn bare sitt/sine barn. Dette gjelder særlig de som bare har ett barn; både for barnet og den voksne blir det en hyggeligere ferie dersom barnet tar med en venn på turen. Da har barna selskap av hverandre og holder hverandre i aktivitet. Dermed får den voksne mer anledning til å slappe av. Når det gjelder å reise sammen med andre voksne, er deltakerne delt. Noen fremstår som politisk korrekte, og understreker at ferie med barna er en spesiell opplevelse hvor nettopp familien er sammen. Disse foreldrene presiserer også at jo eldre barna blir, jo mer kompatibelt reisefølge blir de. Andre vedgår at de savner voksenselskap, særlig på kveldene etter at barna har lagt seg. Inntrykket fra gruppene er at mange aleneforeldre foretrekker å reise sammen med andre. Noen av deltakerne reiser mest sammen med andre, mens andre gjør dette i ca. halvparten av tilfellene. Flere av de som ikke reiser sammen med andre, sier de ville foretrekke å gjøre det, men at det er vanskelig å finne noen som har lyst eller råd. Jeg pleier å ta turer sammen med søsteren min som også er alene med en gutt Jag försöker alltid få med en annan ensamstående mamma för det er alltid enklare att vara to vuxna Ja det er greit å reise sammen med noen i samme situasjon, for da kan vi avlaste hverandre. Men jeg har også tatt med flere barn, for ungene mine synes det er ensomt å reise alene bare to stykker Rapport Nye familier Norge og Sverige 2006 side 11

12 Jag tycker oftast att det är lättare att ta med en kompis till barnet så att man er två barn istället. Det är så det brukar funka ofta. Då liksom funkar det bra Behovet for voksenselskap er større når barna er små. Just nu så är min kille ni år och han blir jo mer och mer min kompis. Men det är klart, när han var mindre när vi åkte någonstans, så var det ju rätt schysst att ha med sig någon annan vuxen också Foretrukket transportmiddel Foretrukket transportmiddel avhenger naturlig nok av reisemål. Bil er populært i eget land og i de nordiske naboland. Avstandene er ikke så store, og bil gir fleksibilitet både i forhold til bagasje, reisetid og større valgmulighet/frihet på feriestedet. Det er greit å komme rundt omkring der man er også. På Skagen for eksempel er det masse små ting man stikker innom, da er det godt å ha bil Når du har med barn er det ofte en god del ting du skal ha og da er det greit å ha noe å putte de tingene inn i Båt er også mye brukt for nordmenn og svensker som skal til Danmark på ferie. Båtreisen blir gjerne en opplevelse i seg selv, særlig for barna, og korter ned kjøretiden for de familiene som ønsker å benytte minst mulig tid i bil. Det är bra att åka till sådana ställen där man åker färja också. För då kommer man ändå en bit bort och så kan man köra till färjan. Det brukar vara rätt lagom hemifrån En av de svenske aleneforeldrene fremhever tog som sitt foretrukne transportmiddel. Jag älskar att åka tog, jag älskar det! Jag älskar tog! ( ) Det er så trevligt att man kan gå omkring, och barnen hittar kompisar så man får den där tiden för sig själv På de lange reisene er fly mest aktuelt. Alle flyr til Syden. Selvorganisering versus ferdige pakker Flertallet av deltakerne blant aleneforeldrene foretrekker å organisere sine ferier selv. Internett fremstår som hovedårsaken til dette. Jeg planlegger heller selv, kjøper en flyreise og booker hotell og sånt på egenhånd. Det gir meg en valgmulighet När man åker till London så får man boka egna resor och åka Ryan Air och det er kanon enkelt. Det er lätt som en plätt nu när det er Internet I tillegg er mange blitt svært reisevante, noe som reduserer behovet for ferdige løsninger. De vet hvordan de skal lete seg fram på internett, og de vet også at både billetter og overnattinger kan ordnes på stedet etter at man har kommet frem til sin feriedestinasjon. Dette påvirker hvordan deltakerne bruker pakkereiser. Rapport Nye familier Norge og Sverige 2006 side 12

13 Vi flyger ner och tar hotellet, så fixar man det mesta när man är på plats (.) Vi tar inte hel- och halvpension Å bruke Internett er tidkrevende, og ikke alle synes det er så enkelt heller. En motreaksjon mot det å skulle ordne alt selv illustreres av en av de svenske deltakerne: Jag åkte på en sån all inclusive förra året därför att fyra år tidligare så har jag planerat utlandssemester, beställt reguljärflyg, beställt lägenhet, bil över Internet. Tio olika alternativ och jag orkar inte det mer For noen har charterreiser en negativ klang. Ferdige løsninger fremstår som låsende og lite fleksible. Enkelte har også erfaring med lite trivelige hotellkomplekser på avsidesliggende steder. Ellers uttrykker flere et ønske om frihet og uavhengighet; de ønsker ikke å binde seg til et fast program i ferien. Det är ganska många beslut som ska tas när man åker till en sån här ort, och det är mycket man skal göra och fixa. Man ska skriva upp sig på en massa lister. Men det ska egentlig bara flyta. Man vill ju bara koppla av och lägga sig någonstans med en god bok, eller göra nåt tillsammans Ferieplanlegging Begrepet planlegging er ikke entydig. I begrepet legger deltakerne både ønsker og drømmer om reisemål, informasjonsinnhenting og den endelige bestillingen. När jag har rest, så vet jag ju att jag kommer att resa någonstans igen. Da börjar jag med en gång Jag kan tänka mig at jag faktiskt nästan har en fem års plan. Jag har ju drömmar Hvor lang tid i forkant av en ferie deltakerne konkret begynner å planlegge en feriereise avhenger både av den enkeltes personlighet og av faktorer som reisemål og transportmiddel. Inntrykket fra gruppene er at flertallet av deltakerne har en kort planleggingshorisont. Eksempelvis hadde bare to av de åtte deltakerne i Göteborg årets sommerferie planlagt i slutten av mars. De få som er tidlig ute med planleggingen synes å ha et større behov for forutsigbarhet, og fremstår som systematiske personligheter. Så fort en semester er slut, så planerar man nästa. Ja, när snön börjar falla Jag planerar inte långt innan. Fast det kanske beror på att jag inte har varit på väg på sådana charter grejer på länge ( ) Jag skulle inte kunna sitta nu och planera grejer i september eller augusti Som dette sitatet viser, krever noen ferietyper som charterreiser tidligere planlegging enn andre. Dette skyldes at man vil sikre plass på et bestemt sted til en så god pris som mulig. Samtidig illustrerer sitatet et interessant funn i utvalget: Flere av aleneforeldrene venter lenge før de bestemmer seg for en konkret reise. Jag er mer att jag planerar i huvudet. Jag kanske inte bokar så. Man vet ju liksom inte man kan ju ändra sig Dette kan både skyldes en generell vegring mot å binde seg til en bestemt løsning for tidlig, og et spesielt ønske hos aleneforeldre om å vente og se om de får med noen som reisefølge. Rapport Nye familier Norge og Sverige 2006 side 13

14 Andre faktorer som også kan ha betydning for hvor lang eller kort planleggingshorisont man har er: Barnas skole- og ferieskjema Tilpassing av ferie med barnets/barnas andre forelder Ferieavvikling på egen arbeidsplass Weekendturer tas gjerne spontant, uten at man har planlagt det langt tid i forveien. Foreldrene definerer seg selv som den primære aktøren i ferieplanleggingen. Barnas deltakelse i planleggingen avhenger av barnas alder de små deltar ikke, mens de større får være med og gi innspill eller uttale seg om forelderens planer. Foreldrene er selvsagt opptatt av at barna skal få en hyggelig ferie, noe de mener de ivaretar ved sin planlegging. Det er nok jeg som planlegger, sønnen min er så glad i å reise uansett at han tar det han får Det kommer ønsker fra barna, men det er jeg som er drivkraften. Det er oftest jeg som spør om de har lyst til å dra til et bestemt sted De må få ytringsfrihet. Jeg legger fram en plan, men jeg drar ikke på ferie med unger som ikke vil til et sted Informasjonskanaler Internett fremstår som den dominerende informasjonskanalen i alle målgruppene, også blant aleneforeldrene. På kort tid har Internett tatt lederrollen både i forhold til informasjonssøk og bestilling av feriereiser. Jeg føler at nettet er det dominerende, det første stedet jeg søker og får info om et sted Dominansen skyldes først og fremst tilgjengelighet. Gjennom tilgang på nettet på jobb eller hjemme er ønsket informasjon bare noen tastetrykk unna. Man slipper også å ringe eller oppsøke en reiseoperatør i et gitt tidsrom. Det virker som om internett er mest relevant når man vet sånn cirka hvor man ønsker å reise, enten til et land eller et konkret sted. Man måste veta vad man ska leta efter. Man kan ju inta bara skriva semester For enkelte spiller reisebyråer og reisekataloger en viktig rolle som inspirasjons- og informasjonskilde. Jag skulle nog gå till resebyrån om jag skulle på charter, och börja i den änden ( ) Man er så dålig själv på att veta exakt vart man vill. Man vill gärna få inspiration av kataloger och bilder Andre inspirasjonskilder er reiseprogram på TV, reiseartikler i aviser og magasiner og venner og kjente. Rapport Nye familier Norge og Sverige 2006 side 14

15 Blant de som bruker reisebyråer i informasjonsfasen, velger de færreste velger å bestille reisen der. Dette skyldes både at man får rabatt ved bestilling på internett, og at betaling med kredittkort gir automatisk reiseforsikring. När man väl beställer resan är det bara Internet Det är billigare att betala på Internet direkt Man slipper åka in till stan och parkera bilen, ta sig dit, köa, sitta och vänta. Du kan göra det precis när du vill hemma Avgjørende faktorer for valg av reisemål I følge gruppene er det fire hovedfaktorer som påvirker deres endelige valg av feriemål. Disse faktorene er: Pris Aktivitetsmuligheter Beliggenhet Barnevennlighet Pris/reisebudsjett er avgjørende for de fleste. Det hjelper ikke at man har lyst til å reise på cruise om man bare har råd til en sykkeltur. Her er det imidlertid interessant å merke seg at Norden ikke oppfattes som et billig feriemarked sammenlignet med andre, mer fjerntliggende feriemål. Moderator: Upplever ni att det kan vara för dyrt att åka till Thailand med mer och att man då hellre väljer Sverige, Danmark eller Norge som en ekonomisk lösning? Nej, det är nästan lika dyrt Jag jämförde nu med en vecka uppe i Sälen på sportlovet, och en vecka i Alperna. Det går nog på ett ut I tilfeller der økonomien er stram kan en god ferieløsning være fjellvandring, sykkeltur, besøk hos venner og familie eller bytte av leilighet via internett. Aktivitetsmulighetene er særdeles viktig for valg av feriemål. Her presiserer foreldrene at det må finnes interessante og morsomme aktiviteter for barna. Dette er viktig for at både de voksne og barna skal ha det fint på ferien. Hvilke aktiviteter som er ønskelige, varierer sterkt og avhenger av type ferie. De fleste ønsker fysiske og kulturelle aktivitetstilbud som dyreparker, tivoli, badeland og museer. De færreste sier seg fornøyde med bare strand og soling, men noen av deltakerne ser dette som en optimal ferie. I tillegg er det forskjellige ønsker knyttet til byferie, skiferie og badeferie. Det beror sig på vad det är för ferie. Är man i London till exempel er det jätteroligt att gå på musikal. Det gillar vi och barnen också Dyreparker er alltid trekkplaster for de fleste aldere, min alder også Sommerland (badeland) og sånne ting er veldig populært, der har de alle fasiliteter Rapport Nye familier Norge og Sverige 2006 side 15

16 Det må være aktiviteter hvor barna får rørt seg litegrann, man drar ikke med seg barn på museum fire dager på rad Den viktigste aktiviteten for barn på (sommer)ferie er bading. Barn elsker vann, og både de og foreldrene er underholdt i timevis ved et basseng eller på stranda. Samtidig trenger de fleste barn aktivitetstilbud også utover dette. Bare det er ved vann bryr barna seg ikke om noe annet Det er viktig at det er et alternativ til stranda, for unger er litt sånn at de liker forandringer Aktiviteter trenger ikke alltid være så avanserte. Det viktigste ved en god ferie er miljøforandring og det å oppleve noe annet sammen. Man måste gå någon annanstans, se nåt annat. Det kan vara en liten kulle att bestiga, en båt att åka ut med. Någonting annat bara Äkta kultur, och att vara nära naturen och människorna Beliggenhet er også viktig for aleneforeldre. For noen er landet den beste beliggenheten på grunn av ro, trygghet, naturen og dyrelivet. Beliggenhet i forhold til trafikk for eksempel, for min del syns jeg det ikke er så interessant å dra til storby. Vi hadde med små barn til Madrid, det er ikke noe særlig ferie Hvis du har små barn er det greit at de kan drive med en aktivitet uten at du trenger å ha øynene på dem 100 % hele tiden I den norske gruppen blir uttrykket barnevennlighet tillagt stor vekt ved valg av feriemål. I dette uttrykket ligger både aktivitetsmuligheter og beliggenhet (se over). I tillegg handler uttrykket om at barn faktisk ønskes velkommen på feriestedet. Her trekkes Hellas fram som et barnevennlig eksempel: Hellas er barnevennlig uansett. Grekere er veldig barnevennlige. De liker barn og når unger bråker blir de ikke sure. De blir heller blide og finner på noe for dem å gjøre, og er mye mer servicevennlige i forhold til å skape en atmosfære for ungene og ikke bare overse dem. Det er viktig rett og slett Aleneforeldres feriebehov Selvopplevde behov Gruppedeltakernes spontane reaksjoner på spørsmålet om de opplever å ha spesielle behov som aleneforeldre på ferie med barn er delt. Et mindretall forteller at de føler seg ensomme som voksen, og at de både savner voksenkontakt og mulighet for barnevakt/avlastning. Det blir litt mangel på voksenkontakt kan du si Behovet for avlastning har man der, men det er ikke alltid man finnet det behovet mulig å dekke. Jeg vil anta at Ving sitt konsept har hatt mye å si for mange aleneforeldre. Jeg tenker på de stedene hvor du kan levere ungene Rapport Nye familier Norge og Sverige 2006 side 16

17 De timene på kvelden når barnet har lagt seg, det er da behovet for kontakt med andre voksne kanskje er størst. De gangene jeg har vært på tur er det mest stusselig når han har lagt seg og jeg sitter der og snakker til meg selv, liksom. Ikke har du TV og ikke har du radio Jo mindre barnet er, jo mer begrenset opplever den voksne feriesituasjonen. Beror på hur gamla barnen är. Är de äldre är de ju med och då har man et annat behov aktiviteter och vad man gör. Är de yngre så får man gå och lägga sig tidligare Flertallet i begge land avviser likevel at de skulle ha spesielle behov fordi de reiser alene med barn med unntak av økonomi. Det finnes egentlig ikke noe særlig som er tilrettelagt for alene med barn. Priser og alt er lagt opp etter en full familie, ingenting er for oss enslige Min søster og jeg har dratt på ferie sammen fordi vi er alenemødre begge to, og det har vært praktisk. Men da er vi to voksne og tre barn. Hvis du er en familie med to voksne og tre barn kan du få rabatt, men som to selvstendige foreldre hver for seg får vi jo ikke det. Sånn prismessig kunne jeg godt tenke meg at noen hadde kommet med tilbud Flertallet av deltakerne viser ingen interesse for barnevakt eller annen avlastning fra barna i løpet av ferien. Dette kan være uttrykk for en politisk korrekt holdning; når man er på ferie med barna skal man dedikere seg helt til barna. Jeg blokkerer noen dager da. Da er du der sammen med ungen og så er det ingenting annet som eksisterer de dagene. Men så er vi ferdige med turen, og da er det innmari greit å møte andre voksne Jag skulle ju inte åka iväg på semester med min dotter för att ha barnpassning. Det gör jag ju för att vara med henne Det er tydelig at flertallet av deltakerne venter både av seg selv og andre at ferie med barna betyr å sette barna og deres behov i fokus. Vill man ut på rajtan tajtan så kan man ju åka själv. Då behöver man inte ha barnen med sig. Åker man med barnen så er de i centrum Disse foreldrene mener dessuten at de stort sett får dekket en del av sitt voksenbehov selv om de reiser alene med sine barn. På de fleste ferier treffer man jo andre voksne som også har med barn, da kan man bli kjent Samtidig er det tydelig at foreldrene har det gøy på ferie sammen med barna. Kanskje trenger de ikke spesiell voksenkontakt eller tid til egne aktiviteter? Det blir flotte opplevelser når du kan gjøre ting som barna dine og du selv synes er gøy. Da er det egentlig perfekt Det er verdt å merke seg at deltakerne i undersøkelsen har relativt store barn; fra syv år og opp til år. Dette er trolig medvirkende til at de er mer fokusert på felles aktivitetstilbud enn på avlastning. Rapport Nye familier Norge og Sverige 2006 side 17

18 Jag tror att man kan göra mer saker ihop. När de kommer upp i ålder vill man göra mer saker med varandra Når deltakerne tenker tilbake på da barna var mindre, spilte trygge omgivelser en viktig rolle. Man kanske inte åkte till ställen med klippor utan till långgrund strand Det er veldig behagelig på Nord-Koster, det er ingen biler der og det er en øy, så det er ikke langt man kan komme. Så hvis du ikke er redd for at barna skal drukne, er det veldig greit Et mindretall er interessert i avlastning. Sitatet under viser at et slikt tilbud må oppleves trygt for forelderen. Synes det ville være fint med et apparat som tar seg av ungene dine to til tre timer i løpet av en dag. Jeg har alltid vært glad i å trene, og da kunne gå og trene. Jeg vil tro det er et godt tilbud, på en måte som virker både troverdig og trygg ikke minst det siste De foreldrene som viser interesse for egne tilbud rettet mot aleneforeldre, peker også på barnas behov for lekekamerater. Det virker som om dette er mest relevant når barna er små. Hvis jeg tenker på en situasjon da barna var mye mindre, og særlig hvis jeg bare hadde ett, ville de helt sikkert hatt behov for noen å leke med I begge gruppene nevnes egne feriereiser for aleneforeldre. I følge en norsk deltaker er dette turer som er tilrettelagt for én voksen med bare ett barn, noe som har gjort slike reiser uaktuelt. Charterturer som har aleneforeldreturer - jeg har kikket på det, men det har aldri vært noe alternativ fordi jeg har to barn og de turene har gått på en voksen som er singel med ett barn. Det er jo flere aleneforeldre som har flere unger enn to. Så økonomisk sett er det ikke noe alternativ En svensk deltaker avviser slike tilbud ut i fra manglende valgfrihet. Jag vill ju inte att de ska bestämma vart jag ska åka. Det var ju vissa utvalda hotell och ställen och det är ju totalt ointressant. Jag vill väl bestämma själv Andre oppfatter slike tilbud som uinteressante fordi de ikke opplever seg selv som aleneforeldre. Jeg har aldri følt meg som aleneforelder eller enslig. Jeg har to barn som jeg er alene med, ja, men jeg har liksom bestandig venner og bekjente, både par og enslige med og uten barn. Jeg har aldri følt Vi er en familie på tre, og så reiser vi på tur På spørsmål om hva som skal til for at de og barna skal ha en god ferie, viser aleneforeldrene til de samme faktorene som er behandlet i avsnittet Avgjørende faktorer for valg av reisemål (se over) aktivitetsmuligheter, reisefølge for barna osv. Rapport Nye familier Norge og Sverige 2006 side 18

19 I begge gruppene ble interessen for å treffe andre voksne i samme situasjon som en selv testet konkret (med direkte spørsmål). De svenske deltakerne er helt avvisende til dette, mens noen av de norske er åpne for at dette kan være positivt. Moderator: Är det intressant att träffa folk i samma situation som en själv? Inte et dugg. Jag åker ju på semester för at vara med mina barn. Jag kollar inte om det finns en annan ensam mamma der. Och det är ju inte säkert att man har samma intressen bara för att båda är ensamma mammor Jeg er ikke så opptatt av å kunne gjøre ting helt alene (uten barnet), men at det er tilrettelagt aktivitet for både barn og voksne sammen, der det er lagt opp til at du får annen voksenkontakt. For å være borte mange dager i strekk uten å ha andre voksne å forholde seg til begrenser lengden på turen ( ) Å treffe andre i tilsvarende situasjon kunne være en ide for oss Med det lille utvalget som ligger til grunn for denne undersøkelsen går det ikke an å si noe om hvorvidt det er reelle forskjeller mellom nordmenn og svensker på dette punktet. Forskjellene kan skyldes kulturelle forskjeller mellom landene, men de kan også være uttrykk for den konkrete sammensetningen av personligheter i de aktuelle gruppene. Holdninger til målgruppekommunikasjon Skepsis Deltakerne reagerer forskjellig på tanken på en egen markedskommunikasjon rettet mot aleneforeldre. Enkelte mener de ville reagere nøytralt, andre med positiv nysgjerrighet, mens atter andre er avvisende. Varken bu eller bä. Jag skulle inte fnysa, eller kolla. Helt neutral Jeg ville blitt nysgjerrig først, prøvd å finne ut hva det er for noe Ja, og hvis jeg ikke tilfeldigvis hadde noen andre å reise sammen med ville jeg kanskje undersøke litt mer Det er flest i den norske gruppen som reagerer med positiv nysgjerrighet, men også flere av de svenske deltakerne sier de ville ønske å finne ut mer. De avvisende er alle svenske. Hovedinnvendingen fra disse er at de spontant forbinder en slik vinkling med kontaktannonser. Jag kan inte se någon fördel att de lanserar en sån här resa för att det er bättre för barnen, det är mer en slags kontaktförmedlings känsla Den samme reservasjonen dukker opp i den norske fokusgruppen, selv om redselen for en slik slagside er betydelig mindre her. Man skal unngå at man får inntrykk av at det er en sjekkeklubb Hvis de fokuserer på dating blir det teit (dumt), men at muligheten er der for å treffe andre i samme situasjon. Men å begynne å annonsere at dette er en slags datingplass appellerer ikke noe særlig I tillegg virker det som om noen av deltakerne reagerer negativt på det de opplever som stigmatisering, at de skulle være en spesiell gruppe. Andre virker såre over å bli minnet på tidligere samlivsbrudd. Rapport Nye familier Norge og Sverige 2006 side 19

20 Varför skulle inte par få komma dit? Ska man styrka att man är skild!? Positive forventninger Hos flere av deltakerne knytter det seg også noen positive forventinger til hva en slik kommunikasjon vil inneholde av fordeler. Pris fremstår som den mest interessante driveren i en slik kommunikasjon. Som vist tidligere i rapporten føler flere av deltakerne at dagens priser ikke er tilpasset deres familiesituasjon. Derfor imøteses tilpassede priser med stor interesse. Jeg har kikket på priser, og det jeg har reagert på er at det er så mye dyrere å reise med unger på ferie når du er singel enn når du er par. Det er dypt urettferdig Hvis prisen er konkurransedyktig sammenlignet med hoppe på turer og turer for familie, er det interessant. Hvis det er nesten dobbelt så dyrt får man ikke mye igjen for pengene. Det må være prisen som er avgjørende for hvor interessant det er I følge de norske deltakerne forventer de tilbud om aktiviteter for både barn og voksne, og avlastning for de voksne. At det kan være ferie, både for barna og de voksne Igjen presiserer de interesserte at avlastningstilbud må oppleves som trygt for de voksne. Personer som skal ta vare på/aktivisere barna må være tillitvekkende, ha erfaring med barn og kunne snakke norsk. Du kan spille på avlastning og pris, ingenting annet. For ellers er det akkurat det samme som om du er gift, det eneste behovet som er ulikt er prisen og avlastning helst på kveldstid Vinklingstest I begge gruppene ble følgende vinkling på en mulig kommunikasjon mot aleneforeldre testet: Hvis du er alenemor og skal på ferie med lille Lise, så er X stedet for deg her kan vi tilby både store og små lekekamerater. Basert på grunnholdningen i gruppene, reagerer de norske og de svenske deltakerne svært ulikt på formuleringen. Flertallet av de norske deltakerne er rimelig positive til det å treffe andre i samme situasjon, selv om dette ikke er noe de er veldig opptatt av. De oppfatter dessuten seg selv som en egen målgruppe, og ønsker kommunikasjon rettet mot seg selv velkommen. Vi er en stor gruppe, selv om vi har forskjellige behov det ser man jo bare her i fokusgruppen Flertallet av de svenske deltakerne reagerer svært negativt, da de tolker/forstår formuleringen nesten utelukkende i et partner-/sjekkeperspektiv. I tillegg understreker de Rapport Nye familier Norge og Sverige 2006 side 20

Resultater fra undersøkelsen Sydenturistene brosjyrer samtale med reisebyrå-ansatte By-ferie i Europa Internett Ferie utenfor Europa Internett

Resultater fra undersøkelsen Sydenturistene brosjyrer samtale med reisebyrå-ansatte By-ferie i Europa Internett Ferie utenfor Europa Internett Ferieplanlegging og bruk av informasjonskilder, utdrag fra reiselivsundersøkelse i 2. Undersøkelsen inngår i et prosjekt støttet av reiselivsprogrammet i Norges Forskningsråd. Forfatter: Ingvar Tjøstheim,

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Fritids- og feriereiser høsten 2017

Fritids- og feriereiser høsten 2017 Fritids- og feriereiser høsten 2017 Innhold Først: Hva med sommeren som var? 4 Ferie- og fritidsreiser høsten 2017 6 Reisemål og ferieform i Norge høsten 2017 11 Reisemål og ferieform i Norge høsten 2017

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Sp. 2: Hva er din alder? 18+ Sp. 3: Kjønn Sp. 4: Geografisk lokalisering (POSTNUMMER om mulig; BEST FOR IDENTIFISERING)

Sp. 2: Hva er din alder? 18+ Sp. 3: Kjønn Sp. 4: Geografisk lokalisering (POSTNUMMER om mulig; BEST FOR IDENTIFISERING) FILTRERINGSSPØRSMÅL Sp. 1: Hvilken av følgende påstander passer best for deg? SINGLE (ett svar mulig) 1. Jeg pleier å reise på ferie i vinterhalvåret til steder med snø 2. Det hender jeg reiser på ferie

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50 BÅTEN MIN: Azimut 50 HØYT HEVET: Fra flybr igden har Borger, Anita og Maren Ulven kongeutsikt i alle retninger. Familien Ulven fra Moelv reiser hver helg til Vollen, hvor deres Azimut 50 har fast hjemmehavn.

Detaljer

Ferieplaner høsten 2016

Ferieplaner høsten 2016 Ferieplaner høsten 2016 Contents 1 Først: Hva med sommeren som var? 5 2 Ferieplaner høsten 2015 7 3 Reisemål og ferieform i Norge høsten 2016 4 12 Ferieform i utlandet 17 5 Økonomi og reiseplaner 21 6

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

SPANIA - BENIDORM LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 15.-20.10. 2016

SPANIA - BENIDORM LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 15.-20.10. 2016 SPANIA - BENIDORM LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 15.-20.10. 2016 JOMFRUREISER NORGES LEDENDE ARRANGØR AV TEMAREISER FOR JENTER Jomfrureiser arrangerer temareiser for jenter med fokus på glede, fellesskap

Detaljer

Sol og sommer DIREKTE FRA BODØ. Charter- og utlandsruter fra Bodø Lufthavn Kreta. Kroatia. Alicante. Bulgaria. Rhodos. Gran Canaria.

Sol og sommer DIREKTE FRA BODØ. Charter- og utlandsruter fra Bodø Lufthavn Kreta. Kroatia. Alicante. Bulgaria. Rhodos. Gran Canaria. Sol og sommer Charter- og utlandsruter fra Bodø Lufthavn 2018 DIREKTE FRA BODØ Alicante Stockholm Kreta Kroatia Rhodos Bulgaria Mallorca Gran Canaria Utlandsdestinasjoner fra Bodø Visste du at en rekke

Detaljer

folksomt Masseutflukten sørover blant pensjonistene vil ikke snu med det første! Bare hjemme for å høste epler! Magasinet for og om oss nordmenn

folksomt Masseutflukten sørover blant pensjonistene vil ikke snu med det første! Bare hjemme for å høste epler! Magasinet for og om oss nordmenn Magasinet for og om oss nordmenn Masseutflukten sørover blant pensjonistene vil ikke snu med det første! Bare hjemme for å høste epler! Idar gjør som mer enn 30.000 andre norske pensjonister. Han overvintrer

Detaljer

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn Anja og Gro Hammerseng-Edin Anja + Gro = Mio Kunsten å få barn Innhold Innledning Den fødte medmor Storken En oppklarende samtale Små skritt Høytid Alt jeg ville Andre forsøk Sannhetens øyeblikk Hjerteslag

Detaljer

REISEPULS Sommerferien 2015. 23.Juni 2015

REISEPULS Sommerferien 2015. 23.Juni 2015 REISEPULS Sommerferien 2015 23.Juni 2015 Innhold Forventninger til sommerferien 2015 Nordmenns feriebudsjett Hva påvirker valget av ferie? Kald vår ga hett chartersalg Bransjens forventninger til sommeren

Detaljer

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Norway

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Norway ZA887 Flash Eurobarometer 70 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 0) Country Questionnaire Norway Tourism - NW D Hva er din alder? (NOTER - HVIS "NEKTER", KODE 99) D Registrer kjønn Mann Kvinne TIL

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013)

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Norske

Detaljer

Månadens hane Santo. Gunn Hedvig H.Rønning Spikdalsvegen 247 2387 Brumunddal Norway

Månadens hane Santo. Gunn Hedvig H.Rønning Spikdalsvegen 247 2387 Brumunddal Norway Månadens hane Santo Født 14.04.06 Mor Leika Far Fridamors A-Balder Helse HD A Prcd-pra bärare Slektskapsverdi 72. Inga avkommor. Meriter CERT Eier Gunn Hedvig H.Rønning Spikdalsvegen 247 2387 Brumunddal

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Hennie 10 år og Stammer

Hennie 10 år og Stammer Hennie 10 år og Stammer Hennie stammer - derfor synes hun det er skræmmende at skulle holde foredrag for klassen. Men hun gør det alligevel. Side 1 af 2 Hennie 10 år... og stammer Hopper du først? Vil

Detaljer

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach!

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! 7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! Av Rachel Wilmann 7 punkter som er avgjørende for at du og bedriften din skal lykkes enten du har en liten eller stor virksomhet.. 7- stegs guiden til

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER.

AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Prosjekt nr: 2009/3/0458 AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av ADHD Norge Sør Trøndelag. 1 INNHOLD: Side 1: Side 2: Side 3: Side 4: Side 4: Side 5:

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Det er pappa som bestemmer

Det er pappa som bestemmer Et slitsomt skoleår er over. Nikolai har fått premie for sine muntlige bidrag, en premie han fikk på grunn av kvantiteten, ikke kvaliteten, på bidragene. Han har tatt farvel med sine klassekamerater: Helmer,

Detaljer

SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN

SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN med Foreldregruppa i Follo, AiN MEDLEMSHELG MED HYTTETUR! HVOR: Sagakollen feriehjem, utenfor Drøbak www.sagakollen.no NÅR: Fredag 5. september, lørdag 6. september og/eller

Detaljer

NÅR BARNET SKAL BEGYNNE I BARNEHAGEN

NÅR BARNET SKAL BEGYNNE I BARNEHAGEN NÅR BARNET SKAL BEGYNNE I BARNEHAGEN HVA ER EN BARNEHAGE? Barnehager er så vidt forskjellig at det er uråd å fortelle alt om barnehagen i et skriv som dette. Men alle har likevel noe til felles. For å

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SEPTEMBER 2014 Hei alle sammen Vi er nå kommet til oktober måned og i september har vi brukt mye tid på å bli kjent med hverandre og rutinene på avdelingen. Vi ser nå at barna begynner

Detaljer

UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET

UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET Førstelektor og helsesøster Nina Misvær Avdeling for sykepleierutdanning Høgskolen i Oslo BAKGRUNN FOR STUDIEN Kunnskap om faktorer av betydning for friske ungdommers

Detaljer

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Vad kan förskolebarn om tal? Hur löser de problem? Lärarstuderande Grethe Midtgård, Bergen, berättar om Marit, 6 år och hennes sätt att hantera situationer med matematik.

Detaljer

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11 Oversatt: Sverre Breian SNOWBOUND Scene 11 AKT II, DEL II Scene 11 Toms hus, desember 2007 Tom og Marie ligger i sofaen. Tom er rastløs. Hva er det? Ingenting. Så ikke gjør det, da. Hva da? Ikke gjør de

Detaljer

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken!

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken! nr.1 å rgang: 16 Et fag- og aktivitetsmagasin for hundeeiere Unngå frykt hos valpen Forebygging og reduksjon Superkrefter Når du trenger det! Klikkpunkt Et nytt begrep TEMA LEK Kom i gang med leken! vi

Detaljer

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014 Innsikt Utsyn Sommerferien 2014 11.Juni 2014 Innhold Forventninger til sommerferien 2014 Nordmenns feriebudsjett Hva er viktig for en vellykket ferie? I hvilken grad er vi tilfredse? Charterstatistikken

Detaljer

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her...

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her... BEDRAG Av Harold Pinter Jerry og Emma er gift, men ikke med hverandre. De har i flere år hatt et forhold med hverandre, og møtes i leiligheten de har leid. Robert er Emmas mann og Jerrys beste venn. Jerry

Detaljer

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke.

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke. RABBIT HOLE av David Lyndsay-Abaire Scene for mann og kvinne. Rabbit hole er skrevet både for scenen og senere for film, manuset til filmen ligger på nettsidene til NSKI. Det andre manuset kan du få kjøpt

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Innhold. Forord... 6. Del I: Å lage profilen

Innhold. Forord... 6. Del I: Å lage profilen Innhold Forord... 6 Del I: Å lage profilen Fordelene med Tinder og da2ngsider... 8 Å skape 2ltrekning gjennom en skjerm... 11 Hvordan du skriver en bra profiltekst... 17 Hvordan du skaffer de rik2ge bildene...

Detaljer

Ferieplaner i sommeren 2016 og hva hvis du måtte velge

Ferieplaner i sommeren 2016 og hva hvis du måtte velge Ferieplaner i sommeren 2016 og hva hvis du måtte velge Innhold 1 Ferieplaner sommeren 2016 5 2 Reisemål og ferieform i Norge 10 3 Ferieform i utlandet 16 4 Aktiviteter i sommerferien 19 5 Bestilling av

Detaljer

9. Hva gjør man hvis man får et ubehagelig spørsmål?

9. Hva gjør man hvis man får et ubehagelig spørsmål? 9. Hva gjør man hvis man får et ubehagelig spørsmål? Det er ikke mer en sånn cirka fire minutter å gå fra huset til Edgard og til huset mitt. Det er akkurat så langt at jeg rekker å bli litt sånn stigende

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller

6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller 6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller mer, og 2/3 av disse er kvinner Phd- prosjektet gjelder

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet

Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet 1 Forord om undersøkelsen gjennomførte på oppdrag for Trysilfjell Hytteeierforening (THF) en spørreundersøkelse

Detaljer

Reisepuls 2015. Hilde Solheim, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 10. februar 2015

Reisepuls 2015. Hilde Solheim, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 10. februar 2015 Reisepuls 2015 Hilde Solheim, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 10. februar 2015 Disposisjon Reiseåret 2014 Nordmenns ferieplaner 2015 Forventninger fra reisebransjene

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Veileder. for filmene "Det trygge huset" og "Fuglekassa"

Veileder. for filmene Det trygge huset og Fuglekassa Veileder for filmene "Det trygge huset" og "Fuglekassa" INNLEDNING Filmene er laget for å gi barn en kort og lettfattelig informasjon om hva et krisesenter er. Hovedbudskapet er å fortelle barn at de er

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

Når mamma, pappa eller et søsken er syk

Når mamma, pappa eller et søsken er syk MIN BOK Når mamma, pappa eller et søsken er syk Forord Dette heftet er utarbeidet i sammenheng med Føre var prosjektet i Helse Nord, av Elisabeth Heldahl og Bjørg Eva Skogøy. Ideen er hentet fra den svenske

Detaljer

Øving 4: Brukergrensesnitt

Øving 4: Brukergrensesnitt Øving 4: Brukergrensesnitt 1. Fleksibelt billettbestillingssystem for fly Systemet mitt vil fungerer mye som for eksempel Google. Jeg vil ha et søkefelt, hvor du kan skrive inn hva du vil, og ut ifra hva

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

Fedre tar ut hele fedrekvoten også etter at den ble utvidet til ti uker

Fedre tar ut hele fedrekvoten også etter at den ble utvidet til ti uker Fedre tar ut hele fedrekvoten også etter at den ble utvidet til ti uker Av Elisabeth Fougner SAMMENDRAG Fra 1.7.2009 ble fedrekvoten utvidet med fire uker, fra seks uker til ti uker. Foreldrepengeperioden

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Utført på oppdrag av VisitSweden, 2010 Rapporten i sin helhet behandler det Nederlandske markedet;

Utført på oppdrag av VisitSweden, 2010 Rapporten i sin helhet behandler det Nederlandske markedet; Nederland Utført på oppdrag av VisitSweden, 2010 Rapporten i sin helhet behandler det Nederlandske markedet; Økonomisk utvikling Befolkning/ demografi Kultur Reiser og reisevaner Trender Nordland Nederland

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua Så nærmer vi oss juni, og vi er i gang med barnehageårets siste månedsbrev dette året har gått utrolig fort! Men, de sier jo at tiden går fort når man har det gøy I mai har det

Detaljer

Sydentur med reiseklubben til Mahmutlar Tyrkia

Sydentur med reiseklubben til Mahmutlar Tyrkia Til info før vi drar nedover. Denne turen er lagt opp slik at alle som vil være med bestiller sin egen flybillett. Det er svært mange muligheter for å komme seg til og fra Tyrkia, og forskjellige priser.

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

BRUKTBILUNDERSØKELSEN 2011

BRUKTBILUNDERSØKELSEN 2011 BRUKTBILUNDERSØKELSEN 11 Stemningsrapport fra bruktbilkjøperen Av Anders G. Hovde, TNS- Gallup Metode og Utvalg 725 Web intervju mot Gallups Internett panel. Galluppanelet består av 66 personer som utgjør

Detaljer

BILFERIERAPPORT 2015

BILFERIERAPPORT 2015 BILFERIERAPPORT 2015 EN FERIEFORM SOM LIGGER OSS VARMT OM HJERTET BILFERIE 2015. s4 KJÆRLIGHET LANGS LANDEVEIEN. s8 Å REISE MED FAMILIEN. s10 PÅ VEIEN. s12 FRAMTIDEN. s14 Stena Line har helt siden starten

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Emilie 7 år og har Leddgikt

Emilie 7 år og har Leddgikt Emilie 7 år og har Leddgikt Emilie vil danse selv om hun har leddegigt. Hun drømmer om at være med i et rigtigt danseshow. Leddegigten giver Emilie meget ondt i kroppen af og til. Lægerne vil prøve noget

Detaljer

PERIODEPLAN FOR PIRATEN

PERIODEPLAN FOR PIRATEN PERIODEPLAN FOR PIRATEN APRIL JUNI 2010 INNLEDNING: Mye har skjedd i forrige periode, vi har fått ny styrer Annelin, og en ny jente som heter Synne på avdelingen. Velkommen til dere begge. Det har vært

Detaljer

Vi skal også ta opp eventyret om «Den lille røde høna», som handler om at det er lønnsomt å hjelpe hverandre.

Vi skal også ta opp eventyret om «Den lille røde høna», som handler om at det er lønnsomt å hjelpe hverandre. FORELDRENYTT April SMÅFOSSAN Da er påska 2013 historie, og vi har startet opp igjen med hverdagen i barnehagen. Før påske hadde vi en del påskeaktiviteter, alle barna sådde karse, og det ble laget en del

Detaljer

Søskenrelasjoner der unge voksne med Down Syndrom forteller

Søskenrelasjoner der unge voksne med Down Syndrom forteller Søskenrelasjoner der unge voksne med Down Syndrom forteller Jeg sier at jeg forstår at hun er lei seg. Og det som alltid hjelper er å stryke litt på kinnet og gi en god og varm klem. Jennifer Bryant Igland

Detaljer

Øving 5: Brukergrensesnitt (usability)

Øving 5: Brukergrensesnitt (usability) INF 111: Torbjørn Sunnarvik Moen Øving 5: Brukergrensesnitt (usability) 1 Fleksibelt billettbestillingssystem for flyreiser Dagens bestillingssystem for flybilletter er enkelt og svært greit å forholde

Detaljer

Dato fra 24. August til 19. Desember (ble vœrende en måneds tid etter skoleslutt i USA)

Dato fra 24. August til 19. Desember (ble vœrende en måneds tid etter skoleslutt i USA) AITeL Høgskolen i Sør- Trøndelag 7004 Trondheim Tlf. 73 55 90 00 RAPPORT ETTER UTENLANDSOPPHOLD Navn: Birgitte Fidjeland Adresse: Møllenberg gate 70 Postnr: 7043 Trondheim E-post: birgitte.fidjeland@gmail.com

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Stort utvalg av fine familiehotell

Stort utvalg av fine familiehotell Stort utvalg av fine familiehotell Flest hotell med All Inclusive og vannsklier Barnerabatt opp til 17 år på alle våre leilighetshotell Hotell for alle feriedrømmer og budsjett Tyrkias langgrunne strender

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

AKTIV SOMMER AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER.

AKTIV SOMMER AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Prosjekt nr: 2011/3/0406 AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge/ ADHD Norge / Norsk Tourette Forening.

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening.

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Foreldrene lærte 4 verktøy som skulle integreres i deres hverdag. I dette dokumentet er barnas utgangssituasjon

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 12 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 12 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 12 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 12 Bryllup i Furulia Det siste kapittelet i boka er knyttet til hyggelig sosialt samvær mellom de personene

Detaljer

Undersøkelse om unge og utdanningsog yrkesvalg. Gjennomført av Opinion, Desember 2007

Undersøkelse om unge og utdanningsog yrkesvalg. Gjennomført av Opinion, Desember 2007 1 Undersøkelse om unge og utdanningsog yrkesvalg Gjennomført av Opinion, Desember 2007 Om undersøkelsen Det er gjennomført 1003 intervjuer med et landsdekkende og representativt utvalg av ungdom mellom

Detaljer

Reisepuls Line Endresen Normann, direktør Reise Norge og Robert Hval Strauman, fagsjef reiseliv og service. 10. Januar 2017

Reisepuls Line Endresen Normann, direktør Reise Norge og Robert Hval Strauman, fagsjef reiseliv og service. 10. Januar 2017 Reisepuls 201 Line Endresen Normann, direktør Reise Norge og Robert Hval Strauman, fagsjef reiseliv og service.. Januar 201 Innhold Reiseåret 201 Forventninger til 201 Sommerferien Ferievalg 2 201 rekordår

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

K A R R I E R E H O G A N U T V I K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling. Rapport for: Jane Doe ID: HB290672

K A R R I E R E H O G A N U T V I K L I N G. Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling. Rapport for: Jane Doe ID: HB290672 U T V E L G E L S E U T V I K L I N G L E D E R S K A P H O G A N U T V I K L I N G K A R R I E R E Hogans Personlighetsinventorium for karriereutvikling Rapport for: Jane Doe ID: HB290672 Dato: Mars 07,

Detaljer

Problemstillinger. Transportøkonomisk institutt. 22.06.2009 Side 2

Problemstillinger. Transportøkonomisk institutt. 22.06.2009 Side 2 Bilens rolle for funksjonshemmedes mobilitet og velferd. Muligheter og barrierer. Susanne Nordbakke, TØI Lisa Hansson, VTI/Linköpings Universitet Presentasjon på BISEKS seminar den 4. mai 2009. 22.06.2009

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Generelt om kapittel 1 En fin sommer Episodene i dette kapittelet utspiller seg i august. Noen av beboerne i Furulia har vært bortreist i ferien,

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Lag ditt Elevetor Speech som gir deg supre resultater! Når du tar deg tid til å lage en profil på mennesker, så har du noen nøkkelord og fraser du kan bruke når du skal selge produkter eller når du skal

Detaljer

Gruppe 1900 (1): Vi kommer om lidt, skal lige have webcam på, Danmark

Gruppe 1900 (1): Vi kommer om lidt, skal lige have webcam på, Danmark Gruppe 1900 (1): Hey :) Jonathan, Emil, Moa, Lisa: Hej! Jonathan, Emil, Moa, Lisa: Vem är det? Gruppe 1900 (1): Vi hedder: Viktor, Linnea, Anders og ISabel Jonathan, Emil, Moa, Lisa: vilket land? Gruppe

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer