SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 26. AUGUST 2009 KL I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 26. AUGUST 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE"

Transkript

1 Sviland bydelsutvalg Møte nr. 5/2009 SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 26. AUGUST 2009 KL I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE Representanter fra Sviland idrettslag, Sviland BMX og Rogaland Arboret er invitert. SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 26. AUGUST 2009 Sak 16/09 Sak 17/09 Sak 18/09 UTVIKLING AV OMRÅDET VED IDRETTSPLASSEN MINIHØRING REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV E 39 FRA SANDVED TIL HOVE PLAN NR HØRING/OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV MASSEDEPONIOMRÅDE KYLLES PLAN Sak 19/09 SANDNES KOMMUNES INNSATSPOKAL 2009 Sak 20/09 Sak 21/09 Sak 22/09 FORSKRIFT OM UTSLIPP AV SANITÆRT AVLØPSVANN FRA BOLIGHUS, HYTTER OG LIGNENDE I KOMMUNENE PÅ JÆREN HØRING SVILAND FJELLTRIM ÅRETS SVILANDSBU MELDINGER EVENTUELT Medlemmene av bydelsutvalgene har møteplikt, dvs. når det ikke foreligger gyldig forfall, som beskrevet i kommunelovens 40 nr. 1, med unntak for elevrådsvalgte representanter. Forfall meldes utvalgsleder på tlf eller mobil og innkalling av varamedlemmer gjøres av medlemmet som melder forfall. Sandnes, 10. august 2009 Leiv Velle Åreskjold leder Britt Sandven sekretær

2 Sviland bydelsutvalg sak 16/09 Fra: Leiv Velle Åreskjold Sendt: 28. juli :47 Til: Stein Gjesdal; Geirmund Øglend; Tor Gunnar Josdal; Tor Gunnar Josdal; Bjørn Bråtveit; Eirik Amundsen; Ingvar Nilsen; Jorunn Haaland; Kirsten H. Tveit; Lisbeth Sjursen; Tor Inge Torkildsen Kopi: bydelsekr Emne: Invitasjon til møtet i Sviland bydelsutvalg onsdag 26.august 2009 kl : Utvikling av området ved idrettsplassen Hei! Som avtalt på møtet vårt 6.mai setter vi saken om utvikling av området ved idrettsplassen opp igjen på første møte i Sviland bydelsutvalg etter sommerferien. Dette blir onsdag 26.august klokka i mediateket i 2.etasje på Sviland skole. Som sist inviterer jeg med representanter fra Sviland Idrettslag og Sviland BMX. Rogaland Arboret er invitert, høres positive ut i utgangspunktet og jeg regner med at de kommer. Vet vi om andre som bør være med? Denne gangen tar vi dette som første sak, slik at de som er invitert slipper å vente. Kan vi prøve å tenke på et forslag til framdriftsplan? Møtet er som vanlig åpent for alle. Hilsen Leiv Velle Åreskjold Til bydelssekretæren : Kan du sette opp dette som første sak på saklista vår? 1

3 Sviland bydelsutvalg sak 19/09 Kultur Utvalg for kultur og oppvekst Bydelsutvalgene i Sandnes kommune Sandnes Musikkråd Sandnes Idrettsråd SandnesUngdomsråd Menighetenes Fellesråd v/kirkevergen Sandnes Innvandrerråd Sandnes Eldreråd Sandnes, Deres ref: Vår ref: Saksbehandler LP Arkiv: E: 076 C00 Sandnes kommunes innsatspokal 2009 Formålet med innsatspokalen er å hedre personer eller organisasjoner som har gjort en stor innsats innen sitt område i tildelingsåret, samt stimulere til videre aktivitet. Sandnes kommunes innsatspokal deles ut hvert år og kan tildeles utøvere (individuelt eller lagmessig), ledere eller organisasjoner innen områdene: Allmenn kultur (kunst, kulturvern, lokalhistorie etc.) Barne- og ungdomsarbeid Idrett Musikk VIKTIG: Forslagene må inneholde en kort redegjørelse for den innsatsen kandidaten(e) har vist i inneværende år. Grunngitte forslag kan fremsettes av både organisasjoner og enkeltpersoner, herunder utvalg for kultur og oppvekst. Det er utvalg for kultur og oppvekst som tildeler innsatspokalene på bakgrunn av innkomne begrunnede forslag. Overrekkelse av innsatspokalene finner sted ved ordførerens nyttårsmottakelse i Sandnes kulturhus. Frist for innelevering av forslag på kandidater til årets innsatspokal er satt til 1. november. Postadresse: Postboks 583, 4305 Sandnes. E-post: Rådhuset, Jærveien 33, Sandnes. Telefon: Besøksadresse: Kultur, Langgt. 54. Telefon: Sandnes - i sentrum for framtiden. Romslig, modig og sunn

4 Forslag sendes på e-post til: eller i post til: Sandnes kommune Postboks SANDNES Telefax: Merk sendingen med innsatspokal Med vennlig hilsen Erland Bræin kultursjef Liv M.R. Pedersen saksbehandler Vedlegg: Oversikt over tidligere utdelte innsatspokaler Kopi: Ordfører

5 Sviland bydelsutvalg sak 21/09 Fra: Leiv Velle Åreskjold Sendt: 4. august :40 Til: bydelsekr Kopi: Bjørn Bråtveit Emne: Sak til førstkomande møte i Sviland bydelsutvalg : Sviland fjelltrim Eg har mottatt dette frå Bjørn Bråtveit, settes på saklista til første møte i Sviland bydelsutvalg. Leiv Velle Åreskjold Fra: "Bjørn Bråtveit" Dato: 4. august :14 Til: "Leiv Velle Åreskjold" Emne: SV: Nye ungdomsrepresentanter til Sviland bydelsutvalg: Velkommen! > Hei. > Vil melde inn ein sak til neste bydelsutvalg møte. > > Har planar om å organisere "Sviland fjelltrim" til neste år. > Vil sette opp postkassar på 7 fjelltoppar i Sviland bydel, legg i ei > bok som folk kan skrive seg inn i. > Etter fullføring av alle toppane i perioden april september, kan ein > betale inn ein startkontingent på feks 100 kr og få ei t skjorte eller > ei krus, begg merka med Sviland Fjelltrim. > > Bjørn 1

6 Sviland bydelsutvalg sak 22/09 ÅRETS SVILANDSBU Følgende ønskes tatt opp på førstkommende møte i Sviland bydelsutvalg: Fortsetter vi tradisjonen med Årets Svilandsbu? I tilfelle kunne det vært greit å fastsette opplegget allerede nå, eventuelt bestille platte osv. I fjor bestemte vi at dette nå skulle følge vanlig sakspapirer. Jeg klipper og limer fra vedtaket fra siste møte i fjor, sitat: "Sak 37/08 ÅRETS SVILANDSBU Leiv Velle Åreskjold (Sp) har sendt ut lapper om kåring av årets Svilandsbu, bydelsutvalget går igjennom innkomne forslag. Saken om årets Svilandsbu må neste år opp som sak på høstmøtet, forslagene følger vanlige sakspapirer og årets Svilandsbu blir bestemt av Sviland bydelsutvalg på julemøtet. Sviland bydelsutvalg gjorde enstemmig følgende VEDTAK: Sviland bydelsutvalg har stemt over forslagene og resultatet blir offentliggjort i Sviland kapell søndag 14. desember 2008." Sitat slutt. Sviland bydelsutvalg Leiv Velle Åreskjold leder

7 MELDINGER 26. AUGUST 2009 SVILAND BYDELSUTVALG Nr. 12/09 Nr. 13/09 Nr. 14/09 Nr. 15/09 Brev fra transportplan datert vedrørende svar utvalgssak eventuelt 1/09 Busser i Søredalen. Svar fra HMS-K sjef Olav Silde i T. Stangeland Maskin AS vedrørende støy fra gravemaskin. Brev fra park- og idrettssjef Ingjerd Bratterud datert vedrørende opphør av dispensasjon fra båndtvangbestemmelsene i hundeloven vedrørende et område på Bråstein. Kopi av brev fra Statens vegvesen datert til transportplan vedrørende Fv 315 i Sandnes kommune søknad om forkjørsregulering på strekningen Sviland Seldal. Nr. 16/09 Tilskudd til bydelsutvalgene ifm. TV-aksjonen Nr. 17/09 Notat fra sentral sekretær datert vedrørende tilskuddsbudsjettet Nr. 18/09 Svar fra arealplansjef Espen Ekeland datert til bydelsutvalgenes ledere vedrørende sakspapirer til bydelsutvalgene.

8 Sviland bydelsutvalg Melding 12/09 Sviland bydelsutvalg Leiv Velle Åreskjold Søredalen Sandnes Byplan Sandnes, Deres ref.: Vår ref : Saksbehandler: Tor Brynjar Welander Arkivkode : E: N02 &02 SVAR - UTVALGSSAK EVENTUELT 1/09 - BUSSER I SØREDALEN Vi viser til vedtak i Sviland bydelsutvalg 01/09 vedrørende busstilbud i Søredalen. Vedtaket er oversendt Kolumbus for kommentar/vurdering. Kolumbus svarer at bydelsutvalgets synspunkt vil formidles til Rogaland Fylkeskommune Samferdselsavdelingen som har ansvaret for overordnet ruteplanlegging og drift av kollektivtilbudet i fylket. Transportplansjefen har forståelse for bydelsutvalgets synspunkt, men må vise til at kommunen ikke har ansvaret for drift av kollektivtilbud i vårt område. Ut fra vår erfaring med planlegging av kollektivtilbud i kommunen, vil det trolig være for lavt kundegrunnlag for å forsvare et økt busstilbud i Søredalen. Med hilsen Håkon Auglend transportplansjef Tor Brynjar Welander transportplanlegger Kopi til: Vedlegg: Sentral sekretær bydelsutvalgene Britt Sandven Vedtak 1/09 Sviland Bydelsutvalg Adresse: Rådhuset, Jærveien 33, Sandnes. Telefon Telefaks Postadresse: Postboks 583, 4305 Sandnes E-post:

9 Sviland bydelsutvalg Melding 13/09 Sviland bydelsutvalg v/leiv Velle Areskjold Ssredalen Sandnes VArreferanse:OS/publikumshenvendelser VArdato Avsender:Olav Silde Direktetelefon Stoy fra gravemaskin Det vises til brev fra Sviland bydelsutvalgdatert med utskrift av protokoll fra mste vedrsrende stay fra gravemaskin. Vi beklager ulempene i form av stay som vir aktivitet har medfsrt og at vir maskinfsrer ikke har vrert imstekommende i forbindelse med henvendelsefra Terje Gimre. Forholdet er tatt opp med ansvarshavendefor den aktuelle aktiviteten. Vi takker for henvendelsenog bekrefter at vi vil gjsrev6rt aller bestefor 6 respektere krav til kvelds- og nattero-fromtiderr- skin AS T. STANGELAND MASKIN AS - Entreprenor medsentralgodkjenning - NO MVA Sandnesvegen80 - Postboks Stavanger- Telefon OO- Telefaks

10 Sviland bydelsutvalg Melding 14/09 Norsk Retrieverklubb avd. Rogaland Hundvåg Ring HUNDVÅG Torun Larsen Park og idrett Sandnes, Deres ref: Vår ref: Saksbehandler IBR Arkiv: E: K44 &16 Opphør av dispensasjon fra båndtvangbestemmelsene i hundeloven vedrørende et område på Bråstein Det vises til mottatt mail datert hvor det bekreftes at søknad om videre fritak fra båndtvangsbestemmelsene i hundeloven frafalles. Dermed opphører dispensasjon som er gitt tidligere. Ingjerd Bratterud park- og idrettssjef Kopi: Høringsinstansene i hh til liste Utvalg for tekniske saker Postadresse: Postboks 583, 4305 Sandnes. E-post: Rådhuset, Jærveien 33, Sandnes. Telefon: Besøksadresse: Park og idrett, Jærveien 33. Telefon: Fax:

11 Sviland bydelsutvalg Melding 15/09

12 Sviland bydelsutvalg Melding 16/09 Tilskudd til bydelsutvalgene ifm. TV-aksjonen 2009 Formannskapet har i møte sak 67/09 vedtatt å gi kr til bydelsutvalg ifm. TV-aksjonen Disse midlene skal brukes til lag og organisasjoner som går med bøsser på aksjonsd Beløpet er høynet opp til kr 1000 for de bydelsutvalgene som har lite innbyggere og er dessverre justert noe ned for de med flere innbyggere. Innbyggere pr byde Tilskudd pr Lura Trones & Sentrum Stangeland Soma Malmheim Sandved Ganddal Figgjo Austrått Hana Sviland Riska Høle Totalt

13 Sviland bydelsutvalg Melding 17/09 Notat Arkivkode: Saksnr.: Til : Bydelsutvalgene Fra : Sentral sekretær Dato : 23. juni 2009 Kopi : TILSKUDDSBUDSJETTET 2009 I inneværende år 2009 blir midler som er ubrukt fra tidligere år, til sammen kr ,-, fordelt ut i henhold til det enkelte bydelsutvalg sin andel. Dette beløpet kommer i tillegg til bydelsutvalgenes andel av fellespotten på kr ,-. Merk at dette gjelder bare for Fra år 2010 vil bydelsutvalgene kun få sin andel av fellespotten på kr ,-, og må styre etter det (det vil si at det da ikke vil bli overført midler fra 2009). Det vil ikke være noen oppsparte midler til utdeling etter dette. Ref. Sandnes kommunes økonomireglement 2.5. Med vennlig hilsen Britt Sandven Sentral sekretær Side 1 av 1

14 Sviland bydelsutvalg Tilskuddsbudsjett pr. 1. juli A112 Økonomisk støtte Budsjett Rest ,00 Tilskudd 2009 kr 9 679,00 Til disposisjon 2009 kr ,00 Årets svilandbu blomster ( ) kr 165,00 Totalt forbruk kr 165,00 Rest kr ,00

15 PROTOKOLL Sviland bydelsutvalg Utval: Møtenr.: Møtedato: Saksnr.: Sviland bydelsutvalg 5/ /09 Tilstede: Lisbeth Sjursen (Frp), Eirik Amundsen (Frp), Ingvar Nilsen (Ap), Arne Hetland (Krf) (møtte for Bjørn Bråtveit (Krf)), Leiv Velle Åreskjold (Sp), Rune S. Sviland (Sp) (møtte for Jorunn Lura Haaland (Sp)), Kirsten Tveit (Sp), Gyri Reiersen (Ungd.repr.), Tor Andre Vatne (Ungd.repr.). Forfall: Tor Inge Torkildsen (Frp), Leder Leiv Velle Åreskjold (Sp) ledet møtet som startet kl og sluttet kl Innkallingen ble godkjent uten merknader. Protokollen fra møtet ble godkjent uten merknader. Sak 16/09 UTVIKLING AV OMRÅDET VED IDRETTSPLASSEN Den nye BMX banen er vedtatt av bystyret. Sviland BMX venter på den finansielle planen. Forhandlinger med statsskog pågår v/ rådmannen. BMX klubben og SIL bør be rådmannen om å bli orientert etter hvert. Kommunen bør nå gå inn for å kjøpe opp heile området som er regulert til idrettsformål. John Ivar Lima fra Rogaland Arboret har planer om å utvide med et nybygg til kurs og konferanser. Det mangler tilknytning til vann, kloakk og utbygging av bredband. Trenger kontorer men vil bygge til utleie. Stein Gjesdal fra Idrettslaget ønsker at det settes opp en idrettshall med de fasiliteter som trengs i framtiden. Geirmund Øglend fra Sviland Idrettslag har vyer og visjoner om en stor utbygging av Sviland og omegn. Sofie Magrethe Selvikvåg (Sp) informerte vedrørende utbyggingsplaner. Sviland bydelsutvalg gjorde enstemmig følgende VEDTAK: Leiv Velle Åreskjold (Sp) og Kirsten Tveit (Sp) fra bydelsutvalget, representant fra BMX, idrettslaget, 4H, Rogaland Arboret og Geirmund Øglend som frilanser i forbindelse med utbygging av idrettsanlegget, danner ei gruppe som setter opp en framdriftsplan i løpet av Åreskjold kaller inn til første møte. Det er den eneste plassen i Sandnes som det er mulig å bygge ut et skikkelig idrettsanlegg. Det er ønskelig at Sandnes kommune kjøper opp hele området som idretten trenger. Sak 17/09 MINIHØRING REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV E 39 FRA SANDVED TIL HOVE PLAN NR Sviland bydelsutvalg gjorde enstemmig følgende VEDTAK: Sviland bydelsutvalg har ingen merknader.

16 PROTOKOLL FRA MØTE I SVILAND BYDELSUTVALG 26. AUGUST 2009 Sak 18/09 HØRING/OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV MASSEDEPONIOMRÅDE KYLLES PLAN Sviland bydelsutvalg gjorde enstemmig følgende VEDTAK: Sviland bydelsutvalg har ingen merknader. Sak 19/09 SANDNES KOMMUNES INNSATSPOKAL 2009 Sviland bydelsutvalg gjorde enstemmig følgende VEDTAK: Kultur: Rogaland Arboret for sitt fine arbeid i fra 0 til et kjempeflott område. Barne- og ungdomsarbeid: Fjellbygda 4H som er en av de største 4H-klubbene i distriktet. Ei lita bygd der nesten alle er med. Fjellbygda 4H er engasjerte, og er også med og engasjerer seg på landsbasis. Musikk: Sviland skolekor. Koret har vokst til å bli ei kjempegruppe med barn som liker å synge. Koret har vært med på flere arrangement i Sandnes og fått god blest. Idrett: Sviland BMX: Sviland BMX har hatt flere gode utøvere på landsbasis, og har nå planer om å bygge et internasjonalt anlegg. Sviland BMX har også den eneste innendørsbanen i distriktet. Sviland idrettslag: J14, Sviland IL har flere fotball lag i diverse aldersgrupper. J14 er det eneste laget på Sviland som spiller 11-fotball. Jentene er ei stor gruppe på 18 spillere fordelt på 3 årsklasser. Inneværende år kom jentene på 3. plass i Lyngdal cup. J14 leder også sin avdeling i serien. J14 trener 2 ganger i uken + kamper. Sak 20/09 FORSKRIFT OM UTSLIPP AV SANITÆRT AVLØPSVANN FRA BOLIGHUS, HYTTER OG LIGNENDE I KOMMUNENE PÅ JÆREN HØRING Sviland bydelsutvalg gjorde enstemmig følgende VEDTAK: Det er ønskelig at kommunene på Jæren får gode sanitærforhold. Sak 21/09 SVILAND FJELLTRIM 7 topper er knyttet til trimmen men kan selvfølgelig utvides. Sviland bydelsutvalg gjorde enstemmig følgende VEDTAK: Saken utsettes til neste møte i bydelsutvalget Side 2 av 3

17 PROTOKOLL FRA MØTE I SVILAND BYDELSUTVALG 26. AUGUST 2009 Sak 22/09 ÅRETS SVILANDSBU Sviland bydelsutvalg gjorde enstemmig følgende VEDTAK: Bydelsutvalget forsetter med denne tradisjonen. Leiv Velle Åreskjold (Sp) bestiller platte og sender ut informasjon til alle husstander. Informasjonen sendes ut rundt 1. oktober EVENTUELT Sykkelstien ved byggefeltet på Sviland Sykkelstien ved byggefeltet på Sviland er blitt fin. Kommunen bør vedlikeholde område rundt sykkelstien. Bydelsutvalget ber Sandnes kommune vurdere behovet for støyskjerming mellom Løbergsjå nr. 6, 8, og 10 og fylkesveien. Ved bygging av sykkelstien gjorde Sandnes kommune inngrep i hagene til nevnte boliger. Bredbånd til byggefeltet? Nå legger Lyse opp fiber til Velde Pukk. Sviland bydelsutvalg inviterer Lyse til møte i bydelsutvalget for å få informasjon om hvem som kan få og hva som skal til for å få bredbånd. Dabbestiene på Sviland Dabbestiene på Sviland gror igjen. Sviland bydelsutvalg ber kommunalteknikk om å finne ut hvem som har ansvaret for vedlikehold, og å pålegge grunneierne om å klippe hekkene. Sakspapirene Bydelsutvalget ønsker fremdeles å få hullet sakskartene. Permer til representantene Leiv Velle Åreskjold (Sp) ordner permer til representantene til neste møte. Ungdomsrepresentantene Ungdomsrepresentanten Tor Andre Vatne ønsker en plass hvor store ungdommer kan være. Ungdomsrepresentantene Tor Andre Vatne og Gyri Reiersen sjekker om samfunnshuset kan brukes til et slikt formål. Tusenårsskogen Leiv Velle Åreskjold (Sp) sjekker status for tusenårsskogen. Arbeidsgruppe for skaterampe Ungdomsrepresentanten Tor Andre Vatne blir med i arbeidsgruppa for skaterampe. Bilkjøring på fotballbanen på Sviland skole Bydelsutvalget ber rette instans i kommunen om å fysisk stenge fotballbanen på Sviland skole for kjøretøyer. Det er blitt et problem med uvettig bilkjøring på fotballbanen. Møtet slutt. Sandnes, Leiv Velle Åreskjold leder Kirsten H. Tveit sekretær Side 3 av 3

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 26. APRIL 2011 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 26. APRIL 2011 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE Sviland bydelsutvalg Møte nr. 3/2011 SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 26. APRIL 2011 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 26. APRIL 2011 Sak 9/11 GNR 26 BNR

Detaljer

MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 6. FEBRUAR 2007 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS

MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 6. FEBRUAR 2007 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS Malmheim bydelsutvalg Møte nr. 1/2007 MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 6. FEBRUAR 2007 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 6. FEBRUAR 2007 Sak 1/07 OPPHØR AV GÅRDSBRUK

Detaljer

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD Trones og sentrum bydelsutvalg Møte nr. 4/2007 TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 30. MAI 2007 Sak 25/07 Sak 26/07

Detaljer

HANA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 8. JUNI 2009 KL. 19.00 PÅ FOGDAHUSET

HANA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 8. JUNI 2009 KL. 19.00 PÅ FOGDAHUSET Hana bydelsutvalg Møte nr. 5/2009 HANA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 8. JUNI 2009 KL. 19.00 PÅ FOGDAHUSET SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 8. JUNI 2009 Sak 8/09 GNR 37 BNR 10 SØKNAD OM DISPENSASJON

Detaljer

MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 15. JUNI 2009 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDAHUS

MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 15. JUNI 2009 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDAHUS Malmheim bydelsutvalg Møte nr. 3/2009 MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 15. JUNI 2009 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDAHUS SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 15. JUNI 2009 Sak 7/09 Sak 8/09 Sak 9/09

Detaljer

MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 3. MARS 2008 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS

MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 3. MARS 2008 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS SAKLISTE Malmheim bydelsutvalg Møte nr. 1/2008 MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 3. MARS 2008 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS PROTOKOLL FRA MØTET 3. MARS 2008 Sak 1/08 Sak 2/08 Sak 3/08

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 10/15: MELDINGER - FORMANNSKAPET 19.03.2015 11/15: SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD - KLUBBHUS PÅ

Detaljer

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE Stangeland bydelsutvalg 27.04.10 sak 11/10 - vedlegg 1 REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE HØRING INNHOLD: 1. GENERELT 2. DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER

Detaljer

Referatsaker. Kommunestyret 15.12.2011

Referatsaker. Kommunestyret 15.12.2011 Referatsaker Kommunestyret 15.12.2011 Deanu gielda Tana kommune Økonomiavdelingen Notat Til: Fra: Jørn Aslaksen Sissel Marie Saua Referanse 2011/2288-3 22.11.2011 Dato Status evaluering av økonomiavdelingen

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 18.03.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 18.03.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 18.03.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner Forvaltningsrevisjon Rapport Tilskudd til lag og organisasjoner Desember 2009 Sandnes kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2001

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2001 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i IL Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag slik

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05. Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30 Protokoll frå årsmøtet Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.14 Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne innkallinga,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 21.08.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 21.08.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 21.08.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-10 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste. 1/10

Detaljer

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i Idrettslaget Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger.

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger. Saksframlegg Arkivsak: 12/2195-1 Sakstittel: REVISJON RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALMENNE KULTURFORMÅL K-kode: 223 C00 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Rådmannens tilråding

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Torsdag 10.feb 2011 kl 18.30 Idrettens hus, 2.etg, Stoa Til stede var: Bjørn Lien, Jonny Antonsen, Kim Stein Johnsen, Odd Olav Reiersen, Magnus Reiersen, Dag Anders Omholt,

Detaljer

Møteinnkalling. PS 08/154 Såkorn 2008 - innstilling 2008/1583 PS 08/155 17. mai 2009 - Oppnevning av ny 17. maikomite

Møteinnkalling. PS 08/154 Såkorn 2008 - innstilling 2008/1583 PS 08/155 17. mai 2009 - Oppnevning av ny 17. maikomite Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.11.2008 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller

Detaljer

Referat fra styremøte i Frogner velforening mandag 10/1 2011

Referat fra styremøte i Frogner velforening mandag 10/1 2011 Referat fra styremøte i Frogner velforening mandag 10/1 2011 Fraværende: Trond. 1. Innkommen post a) Grillhytta. Brev fra Sørum kommune. Området er regulert til friområde. Dispensasjon fra reguleringen

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 19.02.2013 09.00 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 21.05.2014 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer