Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid"

Transkript

1 N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U L I 0 7 Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid Rådgiver Bodil Lie og ordfører Steinar Lyngstad vil nå benytte resultatene fra spørreundersøkelsen til bl.a. boligplanlegging og sentrumsutvikling. Kommunen har i vår gjennomført en spørreundersøkelse blant innbyggerne i kommunen og kartlagt oppfatninger om Namdalseid som bosted. Gledelig har hele 100 personer svart at de har planer om å flytte innen eller til kommunen, og en tredjedel av disse er utflytta ungdom. Spørreundersøkelsen ble sendt til alle innbyggerne i Namdalseid kommune mellom 18 og 80 år samt utflytta ungdom i alderen Svarprosenten var på hele 46,5 prosent og det regnes som godt for slike undersøkelser. Dette er noen av de sentrale funnene som ble gjort: Kommunen oppleves som sentralt plassert mellom to byer Kommunen byr på gode oppvekstvilkår, et attraktivt idrettsmiljø, stor aktivitet i lag og foreninger og gode rekreasjonsmuligheter Mange ønsker leilighet og en stor andel ønsker bolig i sentrum Hele 50% er positive til å pendle til Namsos og Steinkjer, men jobbmulighetene i Husk FYSAK-runden i sommer! Ta med familien på kortere trimpostløyper i sommer, godt merket fra start til mål. Klippekort og kart finner du bak i kartheftet til Trimnett fra NIL, som kan kjøpes for kr. 100,- ved Sentrum Auto og ved kommunens servicekontor. regionen oppleves som dårlig Innbyggerne ønsker flere møteplasser, gang og sykkelveier, bredbånd, idrettshall, bedre tilbud på svømmehall og et mer allsidig kulturtilbud. Resultatene vil kommunen nå benytte i boligplanlegging og sentrumsplanlegging. NAMDALSEID KOMMUNE

2 Ordførerens spalte Gode kulturtiltak for trivsel og utfoldelse I juni har det vært avholdt 3 flotte arrangement i kommunenvår. som det er verd å si noen ord om i denne spalten. Gla dag i regi av Namdalseid Idrettslag ble en suksess, med godt vær og glade mennesker overalt. Mange nye innslag, veteranbiler og motorsykler, samt sekkekamp, der det var flere enn ordføreren som fikk et tidlig bad. Både arrangør, deltakere og publikum var storfornøyd. Sangerstevnet, i regi av Namdalseid Songlag, har fått positiv omtale både fra de tilreisende kormedlemmene og publikum. Det var høy kvalitet over både arrangementet og sangene. honnør til arrangørene som gjennom tre arrangement har gitt oss innbyggere - barn, ungdom og voksne mulighet til å oppleve glade dager,og en bekreftelse på at vi får det til her også. Dette var 3 arrangement og det fjerde som kommer er Molomarkedet på Statland som står for tur den 25 august. Spørreundersøkelse: I vår har vi gjennomført spørreundersøkelse om innbyggernes oppfatning av Namdalseid som bosted. Her kommer det fram at tjenestetilbudene har stor betydning for folks valg av bosted. Det er derfor betryggende at svært mange mener at et godt grunnskoletilbud, et godt barnehagetilbud, et godt helsetilbud og et godt omsorgstilbud er ivaretatt av kommunen. Undersøkelsen sier dog at vi har et forbedringspotensiale på enkelte områder, og det er også slik at det som er bra kan bli bedre. Svarene i undersøkelsen, vil være et godt grunnlag i det videre arbeid for å gjøre Namdalseid kommune til et enda mer attraktivt sted å bo. GOD SOMMER! Sist ut var årets Barneidretts leir med Tine fotballskole, i regi av barnegruppene i Namdalseid il og Statland il., samt frivillige fotballtrenere. Her deltok ca 130 barn i en allsidig og innholdsrik barneidrettsleir. Det er god grunn til å gi stor Kommunen tilbyr tjenester til innbyggerne, hvor sentrale og viktige tjenesteområder er, grunnskole, barnehage, helse og omsorg. Steinar Lyngstad ordfører Utgis av: Namdalseid kommune, Servicekontoret 7750 NAMDALSEID, Tel.: Faks: e-post: Ansvarlig: Tove Fossland, telefon: Opplag: Utgis månedlig i 850 eks. til alle husstander i kommunen Innleveringsfristen for stoff er den 15. i hver måned, som sendes pr. e-post, faks eller leveres på servicekontoret. God sommer til alle Melkrampas lesere! Side 2

3 Offentlige kontorer Kommunale: NAMDALSEID KOMMUNE 7750 NAMDALSEID Tlf.: Faks: E-post: Alle kommunale kontorer har ordinær åpningstid kl Biblioteket: Åpningstid kl I perioden 1. mai-15. sept. er bibl./ servicekontor ikke kveldsåpent. Bibliotekets e-postadresse: Bibliotekbasen på nett: asp.bibits.no/namdalseid_/fb Legekontoret: Telefontid alle hverdager fra kl Åpen time alle hverdager for fastlegepasienter fra kl (påmelding fra kl ). Legekontoret er stengt for alle henvendelser mellom kl og kl alle dager. Bruk legevakt, tlf eller 113, om nødvendig. Du kan også bestille time, resept og attest via vår nettside: Helsesøster: Helsesøster treffes hver dag på helsestasjonen mellom kl og Fysikalske: Har åpent hver dag mellom kl Psykiatrisk: Sykepleier og hjelpepleier treffes mandag fredag i kommunens ordinære åpningstid. Kreftsykepleier: Kreftsykepleier treffes hver onsdag i kommunens ordinære åpningstid. Andre: Tannlege: Tlf. : Tannlegekontoret er betjent mandag og tirsdag hver uke, tannpleier annenhver tirsdag. Utenom åpningstid kan Namsos, tlf eller Egge, tlf kontaktes. Utviklingskontoret i MNR Tlf / Miljø - og landbruk (MNR) avdelingskontor Namdalseid Tlf. : Åpent alle dager i kommunens ordinære åpningstid. Skatteoppkreverkontor, Namsos: tlf: , + 61, 62, 64 og 65 Servicekontoret Åpent: Tlf.: Den Norske Kirke: Soknediakon: Magne Fossum Kirkeverge: tlf Marianne Torp tlf Kontortid kirkeverge: tirsdag, onsdag og fredag, kl Kirkegårdsarb./kirketjener: Halle Anzjøn, tlf Ida Alte tlf Arnfinn Teigmo tlf Prest for Namdalseid sokn: Marit E. Nysæther, tlf Prest for Statland sokn: Eiliv A. Larsen tlf Statlige: Namdalseid Likningskontor: Tlf.: Adresse: Namdalseid Likningskontor Statens Hus 7734 STEINKJER Namdalseid trygd Tlf.: Åpent mandag, tirsdag og torsdag fra kl For generelle spørsmål kan NAV s servicetelefon ringes, , eller internett Ved ønske om rask avklaring når kontoret ikke er åpent, kan NAV Namsos trygd kontaktes pr tlf Side 3

4 Sentraladministrasjonen Nausttomter på Statland Retningslinjer for utbygging og eiendomsutforming i naustområdet i Langvika på Statland Kommunestyret har i sak 36/07 vedtatt retningslinjer for nausttomter på kommunens eiendom på Statland. Nedenfor følger utdrag fra regningslinjene. Fullstendig kommunestyresak finnes på hjemmesiden til kommunen og i papirversjon på Servicekontoret. Utdrag: Naustbebyggelsen skal baseres på punktfester Festeavgift for nye festekontrakter settes til kr 800,- pr. år Bredbånd i sentrum Festekontraktene skal inneholde bestemmelser som sikrer fri ferdsel i området og i sjøen Eiere av eksisterende naust tilbys nye festekontrakter basert på punktfeste etter hvert som gjeldende kontrakter utløper, eller etter hvert som kommunen kan kreve formalisering gjennom festekontrakt Tomter for nye naust forbeholdes lokale næringsdrivende innenfor reguleringsformålet, lokale båtforeninger og eiere av bolig eller fritidsbolig på Statland. Tomter tildeles ved åpen utlysing, påmelding og påfølgende trekking. Lokale båtforeninger prioriteres først. Tomter for nye naust kan utlyses når grunnforholdene i området er avklart og kommunal infrastruktur langs området er opprustet. Det er behov for å klarlegge eiendomsforhold til enkelte eksisterende naust, og for- NTE markedsfører i dette nummeret av Melkrampa sin nye bredbåndssatsing i Namdalseid sentrum. Dette er en framtidsrettet løsning som gir langt større muligheter enn tradisjonelt bredbånd via telefonkabelen. Tilbudet gis vanligvis bare til mer tettbygde strøk av fylket. Det at Namdalseid sentrum allerede står for tur skyldes delvis kommunens kjøp av bredbåndsløsninger til egen drift. Gjennom dette er en del av gravingen og kablingen utført, og det ligger godt til rette for å tilby private husholdninger tilknytning. Den nylige gjennomførte spørreundersøkelsen om bolyst og boforhold viser at et godt bredbåndstilbud er viktig for valg av bosted, og at bredbåndstilbudet i Namdalseid ikke oppleves som tilfredsstillende. Prosjektet Privat boligbygging i et bærekraftig sentrum, Side 4 som er et samarbeid mellom kommunen og innbyggerne, har også fokus på bokvalitet og styrking av sentrumstilbudet. NTE s nye bredbåndsløsning vil være et viktig bidrag i så måte, og gjøre Namdalseid sentrum til et mer attraktivt bosted. Velger man først å knytte seg til denne løsningen betyr ikke det at man er bundet opp til NTE i all framtid. Man sørger for at kabelen er i hus, og dermed har en framtidsrettet løsning for tilgang til internett, tv og telefoni tilgjengelig. Markedet viser også at en bolig blir mer attraktiv med slik infrastruktur på plass. Vi vil derfor oppfordre alle som har fått tilbud og er interesserte, til å melde sin interesse, og på den måten bidra til at Namdalseid sentrum blir utbygd med et meget godt bredbåndsalternativ. Når det gjelder resten av kommunen er det fortsatt mange som ikke har tilgang til noen form for bredbånd. NTE har ambisjon om å dekke opp mot 100% av Nord- Trøndelags befolkning gjennom bl.a. radiobasert bredbånd. Vi forventer å få konkrete planer om videre utbygging i Namdalseid etter hvert som NTE har framdriften klar. Ronny Vaagen IT-sjef

5 Hva skjer med utbygging av bredbånd i Namdalseid Av Guttorm Haugan, daglig leder NTE Bredbånd Tilgang til bredbånd har blitt en viktig faktor for privatpersoner, så vel som for offentlige og private virksomheter. Bredbåndsutbyggingen som skjer nå kan på mange måter sammenlignes med utbyggingen av strømnettet. Det er etter hvert en nødvendig infrastruktur som har stor innflytelse på både bolyst og mulighet til å drive næringsvirksomhet. NTE har engasjert seg i denne utbyggingen gjennom to viktige satsinger. For det første har vi satt fokus på distriktene, de områdene som andre bredbåndsaktører ikke har prioritert så langt. Vi satser på utbygging av ADSL2+ og radiobredbånd. Dette innebærer bl.a. oppgradering av telefonlinjer og bygging av radiomaster. Gjennom dette skal vi klare å bidra til at opp mot 100 prosent av innbyggerne i Nord- Trøndelag får tilgang til raskt internett. Utbyggingen er både komplisert og tidkrevende, men vi er godt i gang. Nylig gjorde vi ferdig arbeidene knyttet til Oksdøla sentral, og er nå klar for oppkobling av abonnenter der. Videre utbygging skjer suksessivt. Den andre store satsingen kaller vi superbredbånd. Dette er en løsning som er basert på at det legges optisk fiber inn til hver enkelt abonnent. Å legge fiber er kostbart. Det krever at vi legger et eget kabelnett i jorda, med forgreininger til alle som skal ha tilgang. I en slik løsning får man både superraskt internett, kabel-tv og telefoni. På grunn av kostnadene må vi ha et visst kundegrunnlag før vi starter bygging, derfor er det kun egnet i de mest tettbygde strøkene i Nord-Trøndelag. Vi har allerede bygd ut superbredbånd i bl.a. sentrumsområdene i Bangsund, Grong, Namsos, Overhalla og Steinkjer. Vi har nå mer enn 8000 kunder på superbredbånd i Nord- Trøndelag. I disse dager er vi klar til å bygge ut superbredbånd i Namdalseid sentrum. For å starte trenger vi også her et godt kundegrunnlag. Dette er vi nå i ferd med å få oversikt over, og har startet markedsføringen og salg overfor de kundene som ligger innenfor det mulige dekningsområdet. Hvis tilstrekkelig mange melder sin interesse starter vi bygging i løpet av høsten. Hvis ikke, må vi dessverre legge utbyggingen på is. Derfor håper vi at de som er interessert melder seg raskt. Hvis noen har spørsmål om utbyggingen, er det bare å ringe vår kundeservice på telefon Du kan også snakke med våre kundekonsulenter som nå i en periode frem til ferien vil oppsøke alle husstandene i det området som er aktuelt for ubygging av superbredbånd. Kommunestyret og fylkestingsvalget 2007 Kunngjøring om utlegging av manntallet. Valgloven 2-6, jfr Står du i manntallet? For at du kan stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget må du stå i manntallet. Manntallslistene for Namdalseid kommune blir lagt ut på Servicekontoret, Coop Namdalseid, Coop Namdalseid avd. Sjøåsen og Nerbutikken AS i tidsrommet 17. juli og til og med valgdagen, 10. september. Der kan du kontrollere at du står oppført i manntallet. Hvis du har flyttet til annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt av folkeregistret innen 30. juni, står du fremdeles i manntallet i kommunen du flyttet fra. Da kan du velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du flyttet fra, eller om du vil forhåndsstemme. Dersom du mener at du selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt i manntallet i kommunen, kan du be om at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet, og sendes Valgstyret i Namdalseid v/leder, 7750 Namdalseid. Forhåndsstemmegivningen starter 10. august. Nærmere informasjon om dette kommer i neste utgave av Melkrampa. Namdalseid den Steinar Lyngstad Valgstyrets leder Side 5

6 Skal kartlegge og forebygge fall!! Kommunene i Midtre Namdal region (Flatanger, Fosnes, Namdalseid, Namsos og Overhalla) skal øke fokuset på forebygging av fallulykker. Hvert år bidrar fallulykker til store belastninger til den som skader seg og utgjør en stor risiko for helse og livskvalitet. Eldrerådet i Nord-Trøndelag Fylkeskommune har bidratt med finansiering av prosjektet, som skal kartlegge og forebygge fallulykker i Midtre Namdal Region. Folkehelsekoordinator Sissel Pettersen skal lede prosjektet og representanter fra hver kommune er med i prosjektgruppa. I tillegg består den av to medlemmer fra Eldrerådet og en fra Sykehuset Levanger. Styringsgruppa består av representanter fra Eldrerådet, Kommuneoverlegen, Fylkesmann, Fylkeskommunen og Folkehelsekomiteen. Alle fall som skjer i perioden til skal registre res, og det er spesielt viktig å registrere de fall som ikke fører til skade. Dette for at vi skal få en oversikt over omfanget, slik at vi kan sette inn forebyggende tiltak. Det vil bli satt i gang ulike tiltak fra og disse vil bli evaluert etter ett år, for å se hva som kan ha mest effekt. Vi ønsker videre å samarbeide med lokale lag og organisasjoner i forhold til tiltak og informasjon om prosjektet. Dette er også i tråd med regjeringens føringer om å knytte frivillig arbeid sammen med det offentlige. Dette kan være lokale Pensjonistforeninger, Eldreråd, Helselag, Sanitetsforeninger og Idrettslag. Det er ønskelig at vi får hjemmeboende selv til å registrere. I tillegg skal alle fastleger registrere, og de som mottar tjenester fra kommunen, får hjelp av ansatte i hjemmetjenesten og institusjonen til registrering. Registreringen gjøres anonymt, da hensikten er å kartlegge omfanget, og om iverksatte tiltak har effekt. Vi oppfordrer alle til å komme med gode ideer i forhold til forebygging av fall. Vi arbeider nå med å utarbeide tiltakspakker, og har dere aktiviteter som savnes i deres kommune, kan dette være en sjanse for å få hjelp til å starte! Registreringsskjema kan fåes ved henvendelse til kommunen, kommunens kontaktperson eller folkehelsekoordinator. Skjemaet legges også ut på hjemmesidene til kommunen. Kontaktperson i Namdalseid kommune: Tore Brønstad, telefon E-post: une.no eller Folkehelsekoordinator Sissel Pettersen, telefon Helse, sosial og omsorg Dagsenteret Onsdag 11. juli kl griller vi på uteplassen vår. Skotthyllkasting. Værforbehold. Grete har ferie fra og med uke 29 til og med uke 32. Dagsenteret Hilsen fra Helsetunet Tusen takk til alle som bidro til en flott 17.mai feiring på Helsetunet. Spesiell takk til barnehagen, Songlaget, korpset og 7. klasse for tale! Helsetunet Namdalseid. Side 6

7 Oppvekst Namdalseid trygd I ukene 27, 28 og 29 er Nav Namdalseid trygd åpent bare på tirsdag og torsdag grunnet ferieavvikling. Sommerhilsen fra Namdalseid skole Vi ønsker å takke elever, foreldre og andre fra bygda, offentlige enheter og private bedrifter, for den velvilje vi har blitt møtt med i det skoleåret som har gått. Med ønske om en riktig god sommer til alle! Hilsen oss ved Namdalseid skole Miljø og landbruk Miljø- og landbruksforvaltningen har innført tilskudd til maskinell tynning. Tilskuddsatsen er 20 kr./m3 og det kreves forhåndsgodkjenning. Nye jakttider for perioden : Elg: Hjort: Styret for Miljø- og Landbruksforvaltningen i MNR har fattet vedtak om nye jakttider for elg og hjort i MNR-kommunene. Miljø- og landbruksforvaltningen søker ikke om innføring av 1 ukes pause i jakta på elg og hjort i Namdalseid, Namsos og Overhalla. Maskinell tynning er mest aktuelt på bestand i alderen 30 til ca. 50 år på bonitet G 14 og 17. Interesserte skogeiere kan kontakte Miljø- og landbruksforvaltningen for veiledning og informasjon. Bakgrunnen for vedtaket er at Direktoratet for naturforvaltning har fastsatt jakttidene for elg og hjort for perioden som følger: Elg: Hjort: Ihht. Forskrift om jakttider, kan kommunen søke Fylkesmannen om både opphold i jakten og forlengelse av jakttiden. En evt. pause i jakttiden kan innføres av hensyn til andre brukere Tilskuddet for manuell tynning er økt til 125 kr/m3. 1. Tilskuddsordningen for ungskogpleie er uendret, med en tilskuddsats på 140 kr/daa. Riktig gjennomført ungskogpleie er viktig for at maskinell tynning skal være lønnsom. Miljø- og landbruksforvaltningen oppfordrer alle skogeiere til å drive ungskogpleie i år. Prioriter bestand på G 14 og G 17. Tilskuddet til planting er uendret, med en tilskuddsats på 1 kr/plante. I følge den nye skogloven skal foryngelsestiltak være gjennomført innen 3 år etter sluttavvirkning. Nye jakttider for elg og hjort i Namdalseid, Namsos, Fosnes og Overhalla av utmarka, og en eventuell forlengelse av jakttiden kan være aktuell dersom det foreligger særlige bestands-, forvaltnings- eller næringsmessige behov. Saken om nye jakttider har vært ute til høring hos jaktområdene og andre. Side 7

8 Lag og foreninger Namdalseid kunstforening Namdalseid kunstforening har kjøpt en skulptur av Skule Waksvik. Tittelen på skulturen er Etter badet. Kunstforeninga ønsker å ha denne stående på Servicekontoret slik at flest mulig kan få se den. Minnegave fra en tidligere aktiv medlem av kunstforeningen har gjort det mulig for oss å kjøpe denne skulpturen. Vi synes skulpturen er flott, og håper at mange tar seg tid til å se på den flotte kvinnen. Kunstforeningen planlegger tur til Trondheim lørdag Vi vil besøke flere gallerier, bl.a. galleri Ismene på Ila. Vi spiser lunch på ærverdige/trivelige kafé Erichsen konditori. Konditoriet har vært drevet på Nordre i over 100 år, men slutter dessverre sin virksomhet i desember i år. Sett av lørdag 15. september og bli med på tur. Påmelding til: Unni Thorsen, tlf / og Solveig Heggdal, tlf / Namdalseid kunstforening Stokkøy sommerfestival Reiselaupen arrangerer busstur til Stokkøy sommerfestival fredag 6. juli (forbehold om nok påmelding) Start fra Korsen kl Skyss kr 130,-. Påmelding til Arvid Sverkmo, Tlf / Arr. Reiselaupen Skyteprøve for storviltjegere Trening bane/løpende elg og skyteprøver arrangeres hver fredag fra og med 13. juli til og med 7. september. Tid: I tillegg lørdagene 25.august, 1., 8., og 15. september fra kl Salg av ammunisjon. Gratis kaffe! Lyngen skytterlag/namdalseid Jeger og Fisk Slåttonnsdag oppi Skaret Invitasjon til slåttonnsdag søndag 15. juli kl oppi Skaret ved Namdalseid skole. Vi slår med ljå, hesjer og ser på kulturlandskapet. Natursti for barna. Kaffesalg med mer. Bidragsytere: Erik Stenvik og Namdalseid Kulturminnelag. Namdalseid Bonde- og småbrukarlag ønsker alle velkommen. Hageselskapet informerer Årets sommertur i Hageselskapet Namdalseid blir lørdag 18. august. Bussturen går til Inderøya, til hagen hos Oddveig Stenvig (unik og spennende hage med trær, busker, stauder, vann og metallskulpturer). Det blir også besøk i rosehagen hos Torstein Holst i Verdal. Mer om turen i neste nummer av Melkrampa Hageselskapet Namdalseid Side 8

9 4. august 2007 Den 4. august fra kl. 12 arrangerer Namdalseid IL, friidrettsgruppa, friidrettsstevnet Eideleikan, et arrangement i NA - karusellen. Arrangementet foregår på friidrettsstadion ved skolen og har følgende øvelser: Jenter/Gutter 10 år: Jenter/Gutter år: Jenter/Gutter år: Jenter/Gutter 15 år: Jenter/Gutter år: 60m, lengde, liten ball 60m, 600m, lengde, kule, spyd 60m, 600m, høyde, spyd, lengde, kule 100m, 2000m, lengde, høyde, kule, spyd 100m, 3000m, lengde, høyde, kule, spyd Deltakere fra Namdalseid får delta uten å betale påmeldingsavgift. Meld dere på til: Eli Røthe, 7750 Namdalseid tlf (a)/ innen 1. august Med hilsen Namdalseid IL, Friidrettsgruppa Friidrettstrening i sommer Møt opp på friidrettstrening tirsdager kl i hele sommer - hvis du er heime! Vi oppfordrer foreldre/foresatte til å bli med! Her kommer oversikt for juli/starten av august. DAG/DATO AKTIVITET DAG/DATO AKTIVITET - STED Tirs. 10.juli Trening, skolen Tirs. 3. juli NA-karusellen, 4. stevne, Svenningmoen Tirs. 17. juli Lør. 28. juli Ogndalsstevnet, Guldbergaunet idr.park Tirs. 24. juli Tors. 2. august Lør. 4. august Levangerstafetten, Levanger torg EIDELEIKAN, NA-kar. 5. stevne. Se forøvrig fullstendig terminliste på - Nord-Trøndelag FIK. Ved interesse, ta kontakt med leder Ottar Anton Kaldal tlf / , eller Astrid Rønning Ystad tlf Side 9

10 Sangerstevnet i regi av Namdalseid Songlag er over, og hvilken helg det ble!! Positive tilbekemeldinger fra deltakende kor strømmet på hele helga, og det har varmet veldig! We did it!!! Godt å vite at vi har lyktes etter nesten et års planlegging og organisering. Dette har vi imidlertid ikke klart alene, og vi vil derfor rette en stor takk til alle dere som stilte opp og hjalp oss med ulike oppgaver i helga. Uten alle dere hadde ikke arrangementet glidd så knirkefritt som vi føler at det gjorde! Som en av deltakerne på stevnet sa: denne dugnadsånden har vi ikke sjanse til å få til i byen! En stor takk går også til alle dere som møtte opp på de ulike konsertene som ble holdt i løpet av helga. På festmiddagen lørdag kveld ble det utdelt 25-årsmedaljer til 6 av korets medlemmer, stor gratulasjon sendes med dette til Gudmund, Marvin, Erling, Åse, Gudny og Karle. Takk for alt arbeid dere har lagt ned i Namdalseid Songlag! På vegne av Namdalseid Songlag Tone Hynne leder Namdalseid kunstforening Kunstforeningen hadde trekning av vårens loddsalg på gla`dan. De heldige vinnerne er: Randi Vibstad, Namsos - fotografi av Nils Smevik Kåre Heggdal - fotografi av Fred Strømme Mildrid Opdahl - kobberstikk fra Galleri Elsa Tobias Altin Skulstad - treskål av Steinar Høgden Tusen takk til dere som bidro med gevinster, og til dere som kjøpte lodd av oss! Månedens bilde i juli og august blir undervannsfotografier fra Sør-Namsen undervannsklubb Vinnere på Streamers-lotteri Reisegavekort - Steinkjerbuss: Nr.24 - Inger Dyrhaug Fiskestang m/snelle - Aljos: Nr.68 - Stig M. Damås Glassfat - Aasnæs Glass: Nr.79 - Marita Olsen og Kent Inge Gripp Overnatting 2 døgn - Namdalseid Fjellstyre: Nr.27 - Svein Berre Regnsett - Aljos: Nr.23 - Gudny Kolstad Trefat - Hallbjørn Elden: Nr.2 - Ina Beate Derås Strandmadrass m/ solkrem - Sentrum Auto as: Nr.19 - Hildbjørg H. Dahl Fiskeveske - Aljos: Nr.13 - Marit Steinshylla Godkjent trekning: Namdalseid Lensmannskontor, Rune Nilsen. Gratulerer til vinnerne og takk til sponsorer!!!! Namdalseid Songlag Side 10

11 Annonser Lei av ugraset? Norgesfôr Hundseth Mølle starter nå opp med salg av plantevernmidler for hagebruk. Dette er kvalitetsvarer fra Bayer Garden med dokumentert virkning. Keeper mot ugress, spray 1 liter. Tar alt. : kr 158,- Plenrens, fjerner alt ugress men bevarer plenen. Konsentrat, 250 ml: kr 120,- Konsentrat, 500 ml: kr 175,- Plenrens, klar til bruk, 1 liter: kr 122,- Plenrens, granulert. Tar ugress og mose 3,5 kg: kr 245,- Decis plantespray, mot bladlus og skadeinsekter 400 ml: kr 116,- Alle priser er inkl. moms. Vi har flere sorter fullgjødsel og kalksalpeter i 40 kg sekk og kalk i 25 kg sekk. Velkommen innom! Tlf * Faks * E-post: Aasnæs Glasværk Sommeråpent Galleri og kafé 1. juli til 15. august Kl Vi ønsker velkommen til nyrestaurert stabbur. Overskuddsmasse? Er det noen som har overskuddsmasse til gode i forbindelse med graving eller bygging? På Korsen har bruk for masse i forbindelse med gjenlegging av en dal. Har du noe til gode kan du enten tippe massen her, eller vi kommer og henter. Ta kontakt for avtale. Trivsel for s tore og små. Side 11

12 Arrangørkalender for juli 2007 mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag Reiselaupens tur til Stokkøya Friidrettstrening skolen kl Grilling på Dagsenteret Skyteprøve for storviltjegere kl Slåttonnsdag kl. 11. oppi Skaret Friidrettstrening skolen kl Friidrettstrening skolen kl Skyteprøve for storviltjegere kl Skyteprøve for storviltjegere kl Gudstjeneste Namdalseid Helsetun kl Lydbøker Skal du ut å kjøre i sommer og har lyst til å høre på gode fortellinger, kan du låne lydbøker på biblioteket. Vi har over 150 titler på lydbok, både for barn, ungdom og voksne. Her er noen av de nyeste titlene: Barn: Villhestene på Ulvøya av Anne B Ragde Au da av Bjørn Ingvaldsen Mormor og de åtte ungene av Anne Cath. Vestly Hubert i musetrøbbel av Arne Svingen Voksne: Hestekrefter av Lars Mytting Snømannen av Jo Nesbø Frøken Julie av August Strindberg Profitøren av Tom Kristensen Gulldronning, perledronning av Margaret Skjelbred God lesesommer! Hittegods Vi har fått inn ei sølv teskje med initialene J.A på. Den ble funnet i grusen på veien ved Li. Hus -nøkkel funnet på Samfunnshuset Ta kontakt med Servicekontoret. Selbutur Minner om 3-dagers tur til Selbu 20. august Pris pr. person: kr 2.900,-. Enkeltromstillegg: kr 390,-. Påmelding før 19. juli til: Eldbjørg Bøgseth, tlf eller Kåre Sæther, tlf Turen går med STEINKJER- BUSS med reiseleder. Pensjonistlaget

Høytid i ulike kulturer

Høytid i ulike kulturer N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 0 9 Høytid i ulike kulturer KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAPET 26. NOVEMBER 2009 ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE. MØTEPAPIRER

Detaljer

Filmpris til Sverre Anton Sverkmo!

Filmpris til Sverre Anton Sverkmo! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 13 Vil starte frivilligsentral i Namdalseid KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 10.9. Eldreråd 10.9. Råd for mennesker m/ nedsatt funksj.evne

Detaljer

Tilrettelegger for ungdomsboliger

Tilrettelegger for ungdomsboliger N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N. 0 6 Tilrettelegger for ungdomsboliger Namdalseid kommune ønsker å tilrettelegge for nybygging av sentrumsnære boliger for ungdom og eldre voksne.

Detaljer

DAGENS MIDDAG FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 11/2007, 21. juni Årg. 30

DAGENS MIDDAG FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 11/2007, 21. juni Årg. 30 FULLDISTRIBUSJON Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 11/2007, 21. juni Årg. 30 Gunnar Prest takker av Det er et dristig prosjekt å bli pensjonist. Jeg har aldri prøvd det før, sa vår prest

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 24.08.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 33/09 Handlingsprogram - nye

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. januar kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/10 Korrigering av betalingssatser

Detaljer

Spennende stedsutvikling

Spennende stedsutvikling AVIS NR. [NUM] - [DAY] [DD]. [MONTH] [YYYY] - SNASNINGEN.NO nytt INFORMASJONSAVIS FOR GRONG KOMMUNE Grongnytt-debut i tabloidformat 2: «Som rådmann og redaktør for kommunens informasjonsavis er jeg glad

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Digital plandialog Ungdomshus åpnet i Andebu Andebu barnefestival 2008 Andebu

Detaljer

Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010

Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010 Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010 Det bygges i Os kommune Side 4 Strategisk næringsplan Side 5 Unge med betalingsproblemer Side 6 Inn på tunet Side 11 En presentasjon av TOS Arena Side 12 2 Slik

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune. Fløværingen Informasjon for Flå kommune Nr 38 juni 2015 God sommer Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.no Redaktørens SPALTE Flå

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER FEBRUAR 2014 UTGIVELSE 220. Å P E N www.flatanger.kommune.no

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER FEBRUAR 2014 UTGIVELSE 220. Å P E N www.flatanger.kommune.no A K T I V O G HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER FEBRUAR 2014 UTGIVELSE 220 Å P E N www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 3.februar kl. 16:00 Næring, miljø

Detaljer

Kalvemønstring 35. årg a n g INFORMASJON. Lars Ingebrigt Rokkones deltok på kalvemønstringa på 4H-dagen på Voll. Foto: Dagfinn Vold.

Kalvemønstring 35. årg a n g INFORMASJON. Lars Ingebrigt Rokkones deltok på kalvemønstringa på 4H-dagen på Voll. Foto: Dagfinn Vold. INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 8/2012 10. mai Årg. 35 Kalvemønstring 35 årg a n g Lars Ingebrigt Rokkones deltok på kalvemønstringa på 4H-dagen på Voll. Foto: Dagfinn Vold 1 rådmannens

Detaljer

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18.

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår Andebu Utgiver: Andebu

Detaljer

Sissel kommer. GOD kaffe GOD mat GOD stemning. Velkommen til vandring i pilegrimenes fotspor! FULLDISTRIBUSJON

Sissel kommer. GOD kaffe GOD mat GOD stemning. Velkommen til vandring i pilegrimenes fotspor! FULLDISTRIBUSJON FULLDISTRIBUSJON Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 8/2007, 10. mai Årg. 30 Velkommen til vandring i pilegrimenes fotspor! Den 3. juni 2007 gjentar vi suksessen fra i fjor med felles vandring

Detaljer

Rennebu et godt sted å være for flere?!

Rennebu et godt sted å være for flere?! FULLDISTRIBUSJON Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 11/2005, 23. juni Årg. 28 Gave til Hjelpekorpset Ann Karin Krogstad og Stig Wiggen fikk 2.132 kroner fra fjerde klasse på Berkåk - her

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Rennebu Nytt. Tid for Erica og høstløken 50% på div busker, roser og frukttrær. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no. Nyheter fra Black Design

Rennebu Nytt. Tid for Erica og høstløken 50% på div busker, roser og frukttrær. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no. Nyheter fra Black Design INFORMASJON Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 15/2009, 10. sept. Årg. 32 www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no Klimabussen besøkte Rennebu Astrid Gunnes fra Voll skole prøver seg å

Detaljer

Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no Side

Detaljer

Nr. 2 Mai 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 2 Mai 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 2 Mai 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no Side

Detaljer

Andebu. Stikka. I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad om spillemidler

Andebu. Stikka. I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad om spillemidler INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2007-16. årgang I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad

Detaljer

Andebu. Stikk@ Riv ut det grønne arket! INFORMASJON. Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu

Andebu. Stikk@ Riv ut det grønne arket! INFORMASJON. Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2011-20. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu Riv

Detaljer

Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne INFORMASJON Nr. 4 april/mai 2008-9. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002 16-20.07. Møter på Tøtdal 16. 20. juli v/bjørn Valde kl 19.30 Tøtdal Misjonsforening 21.07. Fest søndag kl 15.00. 19.07. MARKVANDRING PÅ STAVEN KL 11.00 Oppmøte

Detaljer

Sørreisa kommune. 17. maiprogram

Sørreisa kommune. 17. maiprogram Sørreisa kommune 17. maiprogram Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 2 2015 Paul Dahlø, Ordfører Hvordan vi har det og hvordan vi tar det? Nyhetsbildet som ruller inn over oss hver dag gir grunnlag

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 5 august 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Valg 2011

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 5 august 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Valg 2011 Nr. 5 august 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Valg 2011 Side 4-11 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12 Nytt fra lag og foreninger Side 13-15 - Nytt

Detaljer

Tyskseterbekken bru i Innerdalen ble forrige uke åpnet av ordfører Bjørn Rogstad og Gunnar Halgunset i LH Bygg Entreprenør as.

Tyskseterbekken bru i Innerdalen ble forrige uke åpnet av ordfører Bjørn Rogstad og Gunnar Halgunset i LH Bygg Entreprenør as. INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 17/2011 20. okt Årg. 34 Foto: Dagfinn Vold Tyskseterbekken bru i Innerdalen ble forrige uke åpnet av ordfører Bjørn Rogstad og Gunnar Halgunset i LH Bygg

Detaljer

Nytt fra NR. 57 SEPTEMBER 2014

Nytt fra NR. 57 SEPTEMBER 2014 Nytt fra NR. 57 SEPTEMBER 2014 Leder Vintersesongen 2014/15 En kan nesten ikke tenke på vinteren nå etter den sommeren vi har opplevd! Mellom 20-og 30 grader fra slutten av juni frem til begynnelsen av

Detaljer

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2007-16. årgang God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest

Detaljer