Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid"

Transkript

1 N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U L I 0 7 Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid Rådgiver Bodil Lie og ordfører Steinar Lyngstad vil nå benytte resultatene fra spørreundersøkelsen til bl.a. boligplanlegging og sentrumsutvikling. Kommunen har i vår gjennomført en spørreundersøkelse blant innbyggerne i kommunen og kartlagt oppfatninger om Namdalseid som bosted. Gledelig har hele 100 personer svart at de har planer om å flytte innen eller til kommunen, og en tredjedel av disse er utflytta ungdom. Spørreundersøkelsen ble sendt til alle innbyggerne i Namdalseid kommune mellom 18 og 80 år samt utflytta ungdom i alderen Svarprosenten var på hele 46,5 prosent og det regnes som godt for slike undersøkelser. Dette er noen av de sentrale funnene som ble gjort: Kommunen oppleves som sentralt plassert mellom to byer Kommunen byr på gode oppvekstvilkår, et attraktivt idrettsmiljø, stor aktivitet i lag og foreninger og gode rekreasjonsmuligheter Mange ønsker leilighet og en stor andel ønsker bolig i sentrum Hele 50% er positive til å pendle til Namsos og Steinkjer, men jobbmulighetene i Husk FYSAK-runden i sommer! Ta med familien på kortere trimpostløyper i sommer, godt merket fra start til mål. Klippekort og kart finner du bak i kartheftet til Trimnett fra NIL, som kan kjøpes for kr. 100,- ved Sentrum Auto og ved kommunens servicekontor. regionen oppleves som dårlig Innbyggerne ønsker flere møteplasser, gang og sykkelveier, bredbånd, idrettshall, bedre tilbud på svømmehall og et mer allsidig kulturtilbud. Resultatene vil kommunen nå benytte i boligplanlegging og sentrumsplanlegging. NAMDALSEID KOMMUNE

2 Ordførerens spalte Gode kulturtiltak for trivsel og utfoldelse I juni har det vært avholdt 3 flotte arrangement i kommunenvår. som det er verd å si noen ord om i denne spalten. Gla dag i regi av Namdalseid Idrettslag ble en suksess, med godt vær og glade mennesker overalt. Mange nye innslag, veteranbiler og motorsykler, samt sekkekamp, der det var flere enn ordføreren som fikk et tidlig bad. Både arrangør, deltakere og publikum var storfornøyd. Sangerstevnet, i regi av Namdalseid Songlag, har fått positiv omtale både fra de tilreisende kormedlemmene og publikum. Det var høy kvalitet over både arrangementet og sangene. honnør til arrangørene som gjennom tre arrangement har gitt oss innbyggere - barn, ungdom og voksne mulighet til å oppleve glade dager,og en bekreftelse på at vi får det til her også. Dette var 3 arrangement og det fjerde som kommer er Molomarkedet på Statland som står for tur den 25 august. Spørreundersøkelse: I vår har vi gjennomført spørreundersøkelse om innbyggernes oppfatning av Namdalseid som bosted. Her kommer det fram at tjenestetilbudene har stor betydning for folks valg av bosted. Det er derfor betryggende at svært mange mener at et godt grunnskoletilbud, et godt barnehagetilbud, et godt helsetilbud og et godt omsorgstilbud er ivaretatt av kommunen. Undersøkelsen sier dog at vi har et forbedringspotensiale på enkelte områder, og det er også slik at det som er bra kan bli bedre. Svarene i undersøkelsen, vil være et godt grunnlag i det videre arbeid for å gjøre Namdalseid kommune til et enda mer attraktivt sted å bo. GOD SOMMER! Sist ut var årets Barneidretts leir med Tine fotballskole, i regi av barnegruppene i Namdalseid il og Statland il., samt frivillige fotballtrenere. Her deltok ca 130 barn i en allsidig og innholdsrik barneidrettsleir. Det er god grunn til å gi stor Kommunen tilbyr tjenester til innbyggerne, hvor sentrale og viktige tjenesteområder er, grunnskole, barnehage, helse og omsorg. Steinar Lyngstad ordfører Utgis av: Namdalseid kommune, Servicekontoret 7750 NAMDALSEID, Tel.: Faks: e-post: Ansvarlig: Tove Fossland, telefon: Opplag: Utgis månedlig i 850 eks. til alle husstander i kommunen Innleveringsfristen for stoff er den 15. i hver måned, som sendes pr. e-post, faks eller leveres på servicekontoret. God sommer til alle Melkrampas lesere! Side 2

3 Offentlige kontorer Kommunale: NAMDALSEID KOMMUNE 7750 NAMDALSEID Tlf.: Faks: E-post: Alle kommunale kontorer har ordinær åpningstid kl Biblioteket: Åpningstid kl I perioden 1. mai-15. sept. er bibl./ servicekontor ikke kveldsåpent. Bibliotekets e-postadresse: Bibliotekbasen på nett: asp.bibits.no/namdalseid_/fb Legekontoret: Telefontid alle hverdager fra kl Åpen time alle hverdager for fastlegepasienter fra kl (påmelding fra kl ). Legekontoret er stengt for alle henvendelser mellom kl og kl alle dager. Bruk legevakt, tlf eller 113, om nødvendig. Du kan også bestille time, resept og attest via vår nettside: Helsesøster: Helsesøster treffes hver dag på helsestasjonen mellom kl og Fysikalske: Har åpent hver dag mellom kl Psykiatrisk: Sykepleier og hjelpepleier treffes mandag fredag i kommunens ordinære åpningstid. Kreftsykepleier: Kreftsykepleier treffes hver onsdag i kommunens ordinære åpningstid. Andre: Tannlege: Tlf. : Tannlegekontoret er betjent mandag og tirsdag hver uke, tannpleier annenhver tirsdag. Utenom åpningstid kan Namsos, tlf eller Egge, tlf kontaktes. Utviklingskontoret i MNR Tlf / Miljø - og landbruk (MNR) avdelingskontor Namdalseid Tlf. : Åpent alle dager i kommunens ordinære åpningstid. Skatteoppkreverkontor, Namsos: tlf: , + 61, 62, 64 og 65 Servicekontoret Åpent: Tlf.: Den Norske Kirke: Soknediakon: Magne Fossum Kirkeverge: tlf Marianne Torp tlf Kontortid kirkeverge: tirsdag, onsdag og fredag, kl Kirkegårdsarb./kirketjener: Halle Anzjøn, tlf Ida Alte tlf Arnfinn Teigmo tlf Prest for Namdalseid sokn: Marit E. Nysæther, tlf Prest for Statland sokn: Eiliv A. Larsen tlf Statlige: Namdalseid Likningskontor: Tlf.: Adresse: Namdalseid Likningskontor Statens Hus 7734 STEINKJER Namdalseid trygd Tlf.: Åpent mandag, tirsdag og torsdag fra kl For generelle spørsmål kan NAV s servicetelefon ringes, , eller internett Ved ønske om rask avklaring når kontoret ikke er åpent, kan NAV Namsos trygd kontaktes pr tlf Side 3

4 Sentraladministrasjonen Nausttomter på Statland Retningslinjer for utbygging og eiendomsutforming i naustområdet i Langvika på Statland Kommunestyret har i sak 36/07 vedtatt retningslinjer for nausttomter på kommunens eiendom på Statland. Nedenfor følger utdrag fra regningslinjene. Fullstendig kommunestyresak finnes på hjemmesiden til kommunen og i papirversjon på Servicekontoret. Utdrag: Naustbebyggelsen skal baseres på punktfester Festeavgift for nye festekontrakter settes til kr 800,- pr. år Bredbånd i sentrum Festekontraktene skal inneholde bestemmelser som sikrer fri ferdsel i området og i sjøen Eiere av eksisterende naust tilbys nye festekontrakter basert på punktfeste etter hvert som gjeldende kontrakter utløper, eller etter hvert som kommunen kan kreve formalisering gjennom festekontrakt Tomter for nye naust forbeholdes lokale næringsdrivende innenfor reguleringsformålet, lokale båtforeninger og eiere av bolig eller fritidsbolig på Statland. Tomter tildeles ved åpen utlysing, påmelding og påfølgende trekking. Lokale båtforeninger prioriteres først. Tomter for nye naust kan utlyses når grunnforholdene i området er avklart og kommunal infrastruktur langs området er opprustet. Det er behov for å klarlegge eiendomsforhold til enkelte eksisterende naust, og for- NTE markedsfører i dette nummeret av Melkrampa sin nye bredbåndssatsing i Namdalseid sentrum. Dette er en framtidsrettet løsning som gir langt større muligheter enn tradisjonelt bredbånd via telefonkabelen. Tilbudet gis vanligvis bare til mer tettbygde strøk av fylket. Det at Namdalseid sentrum allerede står for tur skyldes delvis kommunens kjøp av bredbåndsløsninger til egen drift. Gjennom dette er en del av gravingen og kablingen utført, og det ligger godt til rette for å tilby private husholdninger tilknytning. Den nylige gjennomførte spørreundersøkelsen om bolyst og boforhold viser at et godt bredbåndstilbud er viktig for valg av bosted, og at bredbåndstilbudet i Namdalseid ikke oppleves som tilfredsstillende. Prosjektet Privat boligbygging i et bærekraftig sentrum, Side 4 som er et samarbeid mellom kommunen og innbyggerne, har også fokus på bokvalitet og styrking av sentrumstilbudet. NTE s nye bredbåndsløsning vil være et viktig bidrag i så måte, og gjøre Namdalseid sentrum til et mer attraktivt bosted. Velger man først å knytte seg til denne løsningen betyr ikke det at man er bundet opp til NTE i all framtid. Man sørger for at kabelen er i hus, og dermed har en framtidsrettet løsning for tilgang til internett, tv og telefoni tilgjengelig. Markedet viser også at en bolig blir mer attraktiv med slik infrastruktur på plass. Vi vil derfor oppfordre alle som har fått tilbud og er interesserte, til å melde sin interesse, og på den måten bidra til at Namdalseid sentrum blir utbygd med et meget godt bredbåndsalternativ. Når det gjelder resten av kommunen er det fortsatt mange som ikke har tilgang til noen form for bredbånd. NTE har ambisjon om å dekke opp mot 100% av Nord- Trøndelags befolkning gjennom bl.a. radiobasert bredbånd. Vi forventer å få konkrete planer om videre utbygging i Namdalseid etter hvert som NTE har framdriften klar. Ronny Vaagen IT-sjef

5 Hva skjer med utbygging av bredbånd i Namdalseid Av Guttorm Haugan, daglig leder NTE Bredbånd Tilgang til bredbånd har blitt en viktig faktor for privatpersoner, så vel som for offentlige og private virksomheter. Bredbåndsutbyggingen som skjer nå kan på mange måter sammenlignes med utbyggingen av strømnettet. Det er etter hvert en nødvendig infrastruktur som har stor innflytelse på både bolyst og mulighet til å drive næringsvirksomhet. NTE har engasjert seg i denne utbyggingen gjennom to viktige satsinger. For det første har vi satt fokus på distriktene, de områdene som andre bredbåndsaktører ikke har prioritert så langt. Vi satser på utbygging av ADSL2+ og radiobredbånd. Dette innebærer bl.a. oppgradering av telefonlinjer og bygging av radiomaster. Gjennom dette skal vi klare å bidra til at opp mot 100 prosent av innbyggerne i Nord- Trøndelag får tilgang til raskt internett. Utbyggingen er både komplisert og tidkrevende, men vi er godt i gang. Nylig gjorde vi ferdig arbeidene knyttet til Oksdøla sentral, og er nå klar for oppkobling av abonnenter der. Videre utbygging skjer suksessivt. Den andre store satsingen kaller vi superbredbånd. Dette er en løsning som er basert på at det legges optisk fiber inn til hver enkelt abonnent. Å legge fiber er kostbart. Det krever at vi legger et eget kabelnett i jorda, med forgreininger til alle som skal ha tilgang. I en slik løsning får man både superraskt internett, kabel-tv og telefoni. På grunn av kostnadene må vi ha et visst kundegrunnlag før vi starter bygging, derfor er det kun egnet i de mest tettbygde strøkene i Nord-Trøndelag. Vi har allerede bygd ut superbredbånd i bl.a. sentrumsområdene i Bangsund, Grong, Namsos, Overhalla og Steinkjer. Vi har nå mer enn 8000 kunder på superbredbånd i Nord- Trøndelag. I disse dager er vi klar til å bygge ut superbredbånd i Namdalseid sentrum. For å starte trenger vi også her et godt kundegrunnlag. Dette er vi nå i ferd med å få oversikt over, og har startet markedsføringen og salg overfor de kundene som ligger innenfor det mulige dekningsområdet. Hvis tilstrekkelig mange melder sin interesse starter vi bygging i løpet av høsten. Hvis ikke, må vi dessverre legge utbyggingen på is. Derfor håper vi at de som er interessert melder seg raskt. Hvis noen har spørsmål om utbyggingen, er det bare å ringe vår kundeservice på telefon Du kan også snakke med våre kundekonsulenter som nå i en periode frem til ferien vil oppsøke alle husstandene i det området som er aktuelt for ubygging av superbredbånd. Kommunestyret og fylkestingsvalget 2007 Kunngjøring om utlegging av manntallet. Valgloven 2-6, jfr Står du i manntallet? For at du kan stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget må du stå i manntallet. Manntallslistene for Namdalseid kommune blir lagt ut på Servicekontoret, Coop Namdalseid, Coop Namdalseid avd. Sjøåsen og Nerbutikken AS i tidsrommet 17. juli og til og med valgdagen, 10. september. Der kan du kontrollere at du står oppført i manntallet. Hvis du har flyttet til annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt av folkeregistret innen 30. juni, står du fremdeles i manntallet i kommunen du flyttet fra. Da kan du velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du flyttet fra, eller om du vil forhåndsstemme. Dersom du mener at du selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt i manntallet i kommunen, kan du be om at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet, og sendes Valgstyret i Namdalseid v/leder, 7750 Namdalseid. Forhåndsstemmegivningen starter 10. august. Nærmere informasjon om dette kommer i neste utgave av Melkrampa. Namdalseid den Steinar Lyngstad Valgstyrets leder Side 5

6 Skal kartlegge og forebygge fall!! Kommunene i Midtre Namdal region (Flatanger, Fosnes, Namdalseid, Namsos og Overhalla) skal øke fokuset på forebygging av fallulykker. Hvert år bidrar fallulykker til store belastninger til den som skader seg og utgjør en stor risiko for helse og livskvalitet. Eldrerådet i Nord-Trøndelag Fylkeskommune har bidratt med finansiering av prosjektet, som skal kartlegge og forebygge fallulykker i Midtre Namdal Region. Folkehelsekoordinator Sissel Pettersen skal lede prosjektet og representanter fra hver kommune er med i prosjektgruppa. I tillegg består den av to medlemmer fra Eldrerådet og en fra Sykehuset Levanger. Styringsgruppa består av representanter fra Eldrerådet, Kommuneoverlegen, Fylkesmann, Fylkeskommunen og Folkehelsekomiteen. Alle fall som skjer i perioden til skal registre res, og det er spesielt viktig å registrere de fall som ikke fører til skade. Dette for at vi skal få en oversikt over omfanget, slik at vi kan sette inn forebyggende tiltak. Det vil bli satt i gang ulike tiltak fra og disse vil bli evaluert etter ett år, for å se hva som kan ha mest effekt. Vi ønsker videre å samarbeide med lokale lag og organisasjoner i forhold til tiltak og informasjon om prosjektet. Dette er også i tråd med regjeringens føringer om å knytte frivillig arbeid sammen med det offentlige. Dette kan være lokale Pensjonistforeninger, Eldreråd, Helselag, Sanitetsforeninger og Idrettslag. Det er ønskelig at vi får hjemmeboende selv til å registrere. I tillegg skal alle fastleger registrere, og de som mottar tjenester fra kommunen, får hjelp av ansatte i hjemmetjenesten og institusjonen til registrering. Registreringen gjøres anonymt, da hensikten er å kartlegge omfanget, og om iverksatte tiltak har effekt. Vi oppfordrer alle til å komme med gode ideer i forhold til forebygging av fall. Vi arbeider nå med å utarbeide tiltakspakker, og har dere aktiviteter som savnes i deres kommune, kan dette være en sjanse for å få hjelp til å starte! Registreringsskjema kan fåes ved henvendelse til kommunen, kommunens kontaktperson eller folkehelsekoordinator. Skjemaet legges også ut på hjemmesidene til kommunen. Kontaktperson i Namdalseid kommune: Tore Brønstad, telefon E-post: une.no eller Folkehelsekoordinator Sissel Pettersen, telefon Helse, sosial og omsorg Dagsenteret Onsdag 11. juli kl griller vi på uteplassen vår. Skotthyllkasting. Værforbehold. Grete har ferie fra og med uke 29 til og med uke 32. Dagsenteret Hilsen fra Helsetunet Tusen takk til alle som bidro til en flott 17.mai feiring på Helsetunet. Spesiell takk til barnehagen, Songlaget, korpset og 7. klasse for tale! Helsetunet Namdalseid. Side 6

7 Oppvekst Namdalseid trygd I ukene 27, 28 og 29 er Nav Namdalseid trygd åpent bare på tirsdag og torsdag grunnet ferieavvikling. Sommerhilsen fra Namdalseid skole Vi ønsker å takke elever, foreldre og andre fra bygda, offentlige enheter og private bedrifter, for den velvilje vi har blitt møtt med i det skoleåret som har gått. Med ønske om en riktig god sommer til alle! Hilsen oss ved Namdalseid skole Miljø og landbruk Miljø- og landbruksforvaltningen har innført tilskudd til maskinell tynning. Tilskuddsatsen er 20 kr./m3 og det kreves forhåndsgodkjenning. Nye jakttider for perioden : Elg: Hjort: Styret for Miljø- og Landbruksforvaltningen i MNR har fattet vedtak om nye jakttider for elg og hjort i MNR-kommunene. Miljø- og landbruksforvaltningen søker ikke om innføring av 1 ukes pause i jakta på elg og hjort i Namdalseid, Namsos og Overhalla. Maskinell tynning er mest aktuelt på bestand i alderen 30 til ca. 50 år på bonitet G 14 og 17. Interesserte skogeiere kan kontakte Miljø- og landbruksforvaltningen for veiledning og informasjon. Bakgrunnen for vedtaket er at Direktoratet for naturforvaltning har fastsatt jakttidene for elg og hjort for perioden som følger: Elg: Hjort: Ihht. Forskrift om jakttider, kan kommunen søke Fylkesmannen om både opphold i jakten og forlengelse av jakttiden. En evt. pause i jakttiden kan innføres av hensyn til andre brukere Tilskuddet for manuell tynning er økt til 125 kr/m3. 1. Tilskuddsordningen for ungskogpleie er uendret, med en tilskuddsats på 140 kr/daa. Riktig gjennomført ungskogpleie er viktig for at maskinell tynning skal være lønnsom. Miljø- og landbruksforvaltningen oppfordrer alle skogeiere til å drive ungskogpleie i år. Prioriter bestand på G 14 og G 17. Tilskuddet til planting er uendret, med en tilskuddsats på 1 kr/plante. I følge den nye skogloven skal foryngelsestiltak være gjennomført innen 3 år etter sluttavvirkning. Nye jakttider for elg og hjort i Namdalseid, Namsos, Fosnes og Overhalla av utmarka, og en eventuell forlengelse av jakttiden kan være aktuell dersom det foreligger særlige bestands-, forvaltnings- eller næringsmessige behov. Saken om nye jakttider har vært ute til høring hos jaktområdene og andre. Side 7

8 Lag og foreninger Namdalseid kunstforening Namdalseid kunstforening har kjøpt en skulptur av Skule Waksvik. Tittelen på skulturen er Etter badet. Kunstforeninga ønsker å ha denne stående på Servicekontoret slik at flest mulig kan få se den. Minnegave fra en tidligere aktiv medlem av kunstforeningen har gjort det mulig for oss å kjøpe denne skulpturen. Vi synes skulpturen er flott, og håper at mange tar seg tid til å se på den flotte kvinnen. Kunstforeningen planlegger tur til Trondheim lørdag Vi vil besøke flere gallerier, bl.a. galleri Ismene på Ila. Vi spiser lunch på ærverdige/trivelige kafé Erichsen konditori. Konditoriet har vært drevet på Nordre i over 100 år, men slutter dessverre sin virksomhet i desember i år. Sett av lørdag 15. september og bli med på tur. Påmelding til: Unni Thorsen, tlf / og Solveig Heggdal, tlf / Namdalseid kunstforening Stokkøy sommerfestival Reiselaupen arrangerer busstur til Stokkøy sommerfestival fredag 6. juli (forbehold om nok påmelding) Start fra Korsen kl Skyss kr 130,-. Påmelding til Arvid Sverkmo, Tlf / Arr. Reiselaupen Skyteprøve for storviltjegere Trening bane/løpende elg og skyteprøver arrangeres hver fredag fra og med 13. juli til og med 7. september. Tid: I tillegg lørdagene 25.august, 1., 8., og 15. september fra kl Salg av ammunisjon. Gratis kaffe! Lyngen skytterlag/namdalseid Jeger og Fisk Slåttonnsdag oppi Skaret Invitasjon til slåttonnsdag søndag 15. juli kl oppi Skaret ved Namdalseid skole. Vi slår med ljå, hesjer og ser på kulturlandskapet. Natursti for barna. Kaffesalg med mer. Bidragsytere: Erik Stenvik og Namdalseid Kulturminnelag. Namdalseid Bonde- og småbrukarlag ønsker alle velkommen. Hageselskapet informerer Årets sommertur i Hageselskapet Namdalseid blir lørdag 18. august. Bussturen går til Inderøya, til hagen hos Oddveig Stenvig (unik og spennende hage med trær, busker, stauder, vann og metallskulpturer). Det blir også besøk i rosehagen hos Torstein Holst i Verdal. Mer om turen i neste nummer av Melkrampa Hageselskapet Namdalseid Side 8

9 4. august 2007 Den 4. august fra kl. 12 arrangerer Namdalseid IL, friidrettsgruppa, friidrettsstevnet Eideleikan, et arrangement i NA - karusellen. Arrangementet foregår på friidrettsstadion ved skolen og har følgende øvelser: Jenter/Gutter 10 år: Jenter/Gutter år: Jenter/Gutter år: Jenter/Gutter 15 år: Jenter/Gutter år: 60m, lengde, liten ball 60m, 600m, lengde, kule, spyd 60m, 600m, høyde, spyd, lengde, kule 100m, 2000m, lengde, høyde, kule, spyd 100m, 3000m, lengde, høyde, kule, spyd Deltakere fra Namdalseid får delta uten å betale påmeldingsavgift. Meld dere på til: Eli Røthe, 7750 Namdalseid tlf (a)/ innen 1. august Med hilsen Namdalseid IL, Friidrettsgruppa Friidrettstrening i sommer Møt opp på friidrettstrening tirsdager kl i hele sommer - hvis du er heime! Vi oppfordrer foreldre/foresatte til å bli med! Her kommer oversikt for juli/starten av august. DAG/DATO AKTIVITET DAG/DATO AKTIVITET - STED Tirs. 10.juli Trening, skolen Tirs. 3. juli NA-karusellen, 4. stevne, Svenningmoen Tirs. 17. juli Lør. 28. juli Ogndalsstevnet, Guldbergaunet idr.park Tirs. 24. juli Tors. 2. august Lør. 4. august Levangerstafetten, Levanger torg EIDELEIKAN, NA-kar. 5. stevne. Se forøvrig fullstendig terminliste på - Nord-Trøndelag FIK. Ved interesse, ta kontakt med leder Ottar Anton Kaldal tlf / , eller Astrid Rønning Ystad tlf Side 9

10 Sangerstevnet i regi av Namdalseid Songlag er over, og hvilken helg det ble!! Positive tilbekemeldinger fra deltakende kor strømmet på hele helga, og det har varmet veldig! We did it!!! Godt å vite at vi har lyktes etter nesten et års planlegging og organisering. Dette har vi imidlertid ikke klart alene, og vi vil derfor rette en stor takk til alle dere som stilte opp og hjalp oss med ulike oppgaver i helga. Uten alle dere hadde ikke arrangementet glidd så knirkefritt som vi føler at det gjorde! Som en av deltakerne på stevnet sa: denne dugnadsånden har vi ikke sjanse til å få til i byen! En stor takk går også til alle dere som møtte opp på de ulike konsertene som ble holdt i løpet av helga. På festmiddagen lørdag kveld ble det utdelt 25-årsmedaljer til 6 av korets medlemmer, stor gratulasjon sendes med dette til Gudmund, Marvin, Erling, Åse, Gudny og Karle. Takk for alt arbeid dere har lagt ned i Namdalseid Songlag! På vegne av Namdalseid Songlag Tone Hynne leder Namdalseid kunstforening Kunstforeningen hadde trekning av vårens loddsalg på gla`dan. De heldige vinnerne er: Randi Vibstad, Namsos - fotografi av Nils Smevik Kåre Heggdal - fotografi av Fred Strømme Mildrid Opdahl - kobberstikk fra Galleri Elsa Tobias Altin Skulstad - treskål av Steinar Høgden Tusen takk til dere som bidro med gevinster, og til dere som kjøpte lodd av oss! Månedens bilde i juli og august blir undervannsfotografier fra Sør-Namsen undervannsklubb Vinnere på Streamers-lotteri Reisegavekort - Steinkjerbuss: Nr.24 - Inger Dyrhaug Fiskestang m/snelle - Aljos: Nr.68 - Stig M. Damås Glassfat - Aasnæs Glass: Nr.79 - Marita Olsen og Kent Inge Gripp Overnatting 2 døgn - Namdalseid Fjellstyre: Nr.27 - Svein Berre Regnsett - Aljos: Nr.23 - Gudny Kolstad Trefat - Hallbjørn Elden: Nr.2 - Ina Beate Derås Strandmadrass m/ solkrem - Sentrum Auto as: Nr.19 - Hildbjørg H. Dahl Fiskeveske - Aljos: Nr.13 - Marit Steinshylla Godkjent trekning: Namdalseid Lensmannskontor, Rune Nilsen. Gratulerer til vinnerne og takk til sponsorer!!!! Namdalseid Songlag Side 10

11 Annonser Lei av ugraset? Norgesfôr Hundseth Mølle starter nå opp med salg av plantevernmidler for hagebruk. Dette er kvalitetsvarer fra Bayer Garden med dokumentert virkning. Keeper mot ugress, spray 1 liter. Tar alt. : kr 158,- Plenrens, fjerner alt ugress men bevarer plenen. Konsentrat, 250 ml: kr 120,- Konsentrat, 500 ml: kr 175,- Plenrens, klar til bruk, 1 liter: kr 122,- Plenrens, granulert. Tar ugress og mose 3,5 kg: kr 245,- Decis plantespray, mot bladlus og skadeinsekter 400 ml: kr 116,- Alle priser er inkl. moms. Vi har flere sorter fullgjødsel og kalksalpeter i 40 kg sekk og kalk i 25 kg sekk. Velkommen innom! Tlf * Faks * E-post: Aasnæs Glasværk Sommeråpent Galleri og kafé 1. juli til 15. august Kl Vi ønsker velkommen til nyrestaurert stabbur. Overskuddsmasse? Er det noen som har overskuddsmasse til gode i forbindelse med graving eller bygging? På Korsen har bruk for masse i forbindelse med gjenlegging av en dal. Har du noe til gode kan du enten tippe massen her, eller vi kommer og henter. Ta kontakt for avtale. Trivsel for s tore og små. Side 11

12 Arrangørkalender for juli 2007 mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag Reiselaupens tur til Stokkøya Friidrettstrening skolen kl Grilling på Dagsenteret Skyteprøve for storviltjegere kl Slåttonnsdag kl. 11. oppi Skaret Friidrettstrening skolen kl Friidrettstrening skolen kl Skyteprøve for storviltjegere kl Skyteprøve for storviltjegere kl Gudstjeneste Namdalseid Helsetun kl Lydbøker Skal du ut å kjøre i sommer og har lyst til å høre på gode fortellinger, kan du låne lydbøker på biblioteket. Vi har over 150 titler på lydbok, både for barn, ungdom og voksne. Her er noen av de nyeste titlene: Barn: Villhestene på Ulvøya av Anne B Ragde Au da av Bjørn Ingvaldsen Mormor og de åtte ungene av Anne Cath. Vestly Hubert i musetrøbbel av Arne Svingen Voksne: Hestekrefter av Lars Mytting Snømannen av Jo Nesbø Frøken Julie av August Strindberg Profitøren av Tom Kristensen Gulldronning, perledronning av Margaret Skjelbred God lesesommer! Hittegods Vi har fått inn ei sølv teskje med initialene J.A på. Den ble funnet i grusen på veien ved Li. Hus -nøkkel funnet på Samfunnshuset Ta kontakt med Servicekontoret. Selbutur Minner om 3-dagers tur til Selbu 20. august Pris pr. person: kr 2.900,-. Enkeltromstillegg: kr 390,-. Påmelding før 19. juli til: Eldbjørg Bøgseth, tlf eller Kåre Sæther, tlf Turen går med STEINKJER- BUSS med reiseleder. Pensjonistlaget

9LLQYLWHUHUDOOHWLO ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU

9LLQYLWHUHUDOOHWLO ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA AUGUST 2004 9LLQYLWHUHUDOOHWLO nsqlqjdyghwq\h ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU NO1%cSHQWWLO ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ9L VHUYHUHU ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃEO WNDNHÃ NDIIH

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa, juli 2005

NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa, juli 2005 NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa, juli 2005 ARRANGEMENT: 02.07. Tur til Heitømte Det blir båtskyss fra Straumen ( Finnvollvatnet) kl. 12.00. De som ønsker å gå kan møte en 1/2 time før om en ønsker å gå ilag

Detaljer

Ny sprek barneidrettsleir

Ny sprek barneidrettsleir N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U N I 2 0 1 3 Ny sprek barneidrettsleir KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 11. juni Eldreråd 11. juni KRM m/nedsatt funksj.evne 11. juni Planutvalg 12. juni Formannskap

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002 16-20.07. Møter på Tøtdal 16. 20. juli v/bjørn Valde kl 19.30 Tøtdal Misjonsforening 21.07. Fest søndag kl 15.00. 19.07. MARKVANDRING PÅ STAVEN KL 11.00 Oppmøte

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER September 2013 UTGIVELSE NR. 216 AKTIV OG ÅPEN HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I VALG 2013 KOMMUNEBLOMSTEN Østersurt Mertensia maritima KOMMUNALE MØTER Hovedutvalg for oppvekst og omsorg: 04.09.13 kl.16:00

Detaljer

Vrimmel-festivalen til Namdalseid i høst

Vrimmel-festivalen til Namdalseid i høst N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A U G U S T 2 0 1 3 Vrimmel-festivalen til Namdalseid i høst Barn og unges kunstneriske opplevelse skal stå i sentrum under Vrimmelfestivalen i høst. Gruppa

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007 Fosnes kommunestyre holder møte torsdag den 28. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun, Jøa. Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 25/07 St.nr. 117/07

Detaljer

MoloRock On The Dock!

MoloRock On The Dock! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U L I 2 0 1 3 MoloRock On The Dock! KOMMUNALE MØTER: I juli har også politikerne i Namdalseid fri fra all møtevirksomhet. Formannskapet har neste møte

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA September 2004

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA September 2004 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA September 2004 07.09. Namdalseid pensjonistlag starter med medlemsmøtene i ungdoms- og eldresenteret i Samfunnshuset kl 15.00. Underholdning. Ring for skyss: tlf. 74 27 83

Detaljer

Banktjenester blir utført på Servicekontoret fra 15. juni

Banktjenester blir utført på Servicekontoret fra 15. juni N Y T T N Y T T F R A N A M D A L S E I D J U N I 2 0 0 7 Banktjenester blir utført på Servicekontoret fra 15. juni KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 11.06.07 Eldreråd 12.06.07 Kommunalt råd for funksjonshemmede

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2003 04.09. Namdalseid Næringsforum har ÅPENT MØTE på Sjøåsen Hotell kl. 19.30. Prosjektleder Arnhild Holstad er invitert for å informere om innovasjonsprosjekt

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Januar 2005. *2'71<77c5

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Januar 2005. *2'71<77c5 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Januar 2005 *2'71

Detaljer

FYSAK skal forebygge. Servicekontoret ønsker innbyggerne i Namdalseid et godt nytt år! Vi minner om at fristen for innlevering

FYSAK skal forebygge. Servicekontoret ønsker innbyggerne i Namdalseid et godt nytt år! Vi minner om at fristen for innlevering N Y T T N Y T T F R A N A M D A L S E I D J A N U A R 2 0 0 7 FYSAK skal forebygge KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 22.01.07 Eldreråd 23.01.07 Planutvalg 24.01.07 Formannskap 25.01.07 Kommunestyre 01.02.07

Detaljer

Dugnad for store og små i Vangstunet barnehage

Dugnad for store og små i Vangstunet barnehage NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE JULI Dugnad for store og små i Vangstunet barnehage 2011 KOMMUNALE MØTER: INGEN MØTER I JULI. ALLE MØTEPAPIRER BLIR TIL ENHVER TID LAGT UT PÅ SERVICEKONTORET/ BIBLIOTEKET, OG

Detaljer

Samefolkets dag 6. februar

Samefolkets dag 6. februar N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E F E B R U A R 2012 Samefolkets dag 6. februar KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAP 16. FEBRUAR ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/ TILHØRERE. ALLE MØTEPAPIRER BLIR

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2003 G O D S O M M E R! 30.06. ÅPENT MØTE! NYTT SERVICEKONTOR/SAMLOKALISERING MED BIBLIOTEK Banken flytter inn i de tidligere post-lokalene. Kommunen planlegger å flytte

Detaljer

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Jorunn Margrete Granheim Ansvarlig

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Nils Johan

Detaljer

Må julen bli fin og gi ro i sinnet. La alle problemer bli små og forsvinne. La dagene som kommer bli gode og fine. God Jul til deg og dine.

Må julen bli fin og gi ro i sinnet. La alle problemer bli små og forsvinne. La dagene som kommer bli gode og fine. God Jul til deg og dine. N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E D E S E M B E R 2 0 0 9 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 8. DESEMBER K.R. FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJ.EVNE 7. DESEMBER ELDRERÅDET 7. DESEMBER PLANUTVALG

Detaljer

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser,

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser, N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 1 0 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 14. SEPT. K.R. FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJ.EVNE 13. SEPT. ELDRERÅDET 13. SEPT. PLANUTVALG 15.

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2004

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2004 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2004 ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ*2'6200(5 07.07. BEITEMARKDAG hos Bjørn Dag Derås kl 11.00. Beitekvalitet beitepussing gjødsling - tilleggsfor ugras. Vi ser på forsøksfeltet

Detaljer

Program og påmelding til aktiviteter

Program og påmelding til aktiviteter Sommer i Hof 2011 Program og påmelding til aktiviteter Kulturkontoret i samarbeid med kirken og SFO tilbyr sommeraktiviteter for barn og unge i tidsrommet 8. - 19. august. Alle aktivitetene har utgangspunkt

Detaljer

Kreativ møteplass for kvinner

Kreativ møteplass for kvinner N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 1 2 Kreativ møteplass for kvinner KOMMUNALE MØTER: Formannskap 8. og 22. nov. Kommunestyret 1. nov. Alle møtene er åpne for publikum/

Detaljer

Li-Nytt LI-NYTT UTGIS IKKE UKE 27-29-31 PGA FERIEAVVIKLING. LIERNE KOMMUNE ØNSKER ALLE EN RIKTIG GOD SOMMER!

Li-Nytt LI-NYTT UTGIS IKKE UKE 27-29-31 PGA FERIEAVVIKLING. LIERNE KOMMUNE ØNSKER ALLE EN RIKTIG GOD SOMMER! Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Lena Bratlandsmo Ansvarlig redaktør:

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

NYHETSBREV JANUAR 2016

NYHETSBREV JANUAR 2016 NYHETSBREV JANUAR 2016 Brukertilbud Uke 01 Dato: Tid: Tema: Tirsdag 05. januar Stengt Personalet har planleggings dag Onsdag 06. januar Stengt Personalet har planleggings dag Torsdag 07. januar 18.00-19.30

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 A K T I V T HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 O G Å P E N T www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 20.Oktober kl. 16.00 Næring,

Detaljer

TV-aksjonen2008. En tapt barndom. Rusmisbruk ødelegger for mange KOMMUNALE MØTER:

TV-aksjonen2008. En tapt barndom. Rusmisbruk ødelegger for mange KOMMUNALE MØTER: N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R 2 0 0 8 En tapt barndom Rusmisbruk ødelegger for mange Barn som vokser opp i heimer som preges av rusmisbruk, blir preget for livet! TV-aksjonen2008

Detaljer

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2016 Side 1

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2016 Side 1 2016 Kortet som gir barn og ungdom opplevelser Opplevelseskortet 2016 Side 1 Innhold 1. KLIPPEKORTET... 4 1.1 Hitrahallene - Svømmehall... 4 1.2 Hitrahallene - Bowlingen... 4 1.3 Hitrahallene - Treningsstudio...

Detaljer

Hvordan kan kommunene planmessig arbeide med folkehelse - forebyggende helsearbeid

Hvordan kan kommunene planmessig arbeide med folkehelse - forebyggende helsearbeid Hvordan kan kommunene planmessig arbeide med folkehelse - forebyggende helsearbeid Folkehelsekoordinator Sissel Pettersen Midtre Namdal samkommune Presentasjon Steinkjer 13. oktober 2011 Midtre Namdal

Detaljer

Kløvertun bofellesskap

Kløvertun bofellesskap N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 1 2 Kløvertun bofellesskap KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 11. sept. Eldreråd 11. sept. Komm.råd mennesker m/neds. funksj.evne 11. sept.

Detaljer

N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A U G U S T 2 0 1 2

N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A U G U S T 2 0 1 2 Nye Åsnes bru N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A U G U S T 2 0 1 2 KOMMUNALE MØTER: 2. august Formannskap 8. august Planutvalg 23. august Formannskap Alle møtene er åpne for publikum/ tilhørere.

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2002

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2002 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2002 3. - 6.9: Møter på Statland: Statland kirke 3. 6. september kl 19.30 Hilde og Morten taler og synger. Arr. Misjonssambandet 5.9: Åpent informasjonsmøte Namdalseid

Detaljer

Sirkus er kommet til Namdalseid

Sirkus er kommet til Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E F E B R U A R 2 0 0 8 Sirkus er kommet til Namdalseid KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET ELDRERÅDET PLANUTVALG FORMANNSKAPET 21. FEBRUAR KOMMUNESTYRET 7. FEBRUAR

Detaljer

Styrets årsberetning 2013

Styrets årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Med innkalling til årsmøte 22. april 2014 kl. 19.00 på grendehuset Lovisenberg skole Invitasjon til årsmøte i Lovisenberg Vel Tirsdag 22. april kl. 19 på grendehuset på Lovisenberg

Detaljer

Nå er det tid for å rydde

Nå er det tid for å rydde INFORMASJON TIL VÅRE ABONNENTER Nr. 1/2012 Årgang 16 Nå er det tid for å rydde Midtre Namdal Avfallsselskap og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag klar til innsats Våraksjonen like om hjørnet Også i år vil MNA

Detaljer

Barnas aktivitetshall

Barnas aktivitetshall Et prosjekt som har som formål å øke den fysiske aktiviteten blant barn og unge i kommunen, samt skape en møteplass der fysisk aktivitet står i sentrum. Forebygging Helsegevinst Fysisk aktivitet Bedre

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2001

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2001 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2001 12.07.: HUSK: TRIMGRUPPA ARRANGERER KVELDSTUR TIL SØR-FURUDALSSETEREN Oppmøte kl. 19.00 ved vegen mellom Vollavatn og Furudalsvatn. Ta med niste. Kaffe serveres.

Detaljer

Holdninger til utvidet jakttid på elg i Nord-Trøndelag - resultater fra en spørreundersøkelse

Holdninger til utvidet jakttid på elg i Nord-Trøndelag - resultater fra en spørreundersøkelse Holdninger til utvidet jakttid på elg i Nord-Trøndelag - resultater fra en spørreundersøkelse Naturdatas viltkonferanse november 14 Rune Hedegart Rådgiver klima og miljø Regional utviklingsavdeling, NTFK

Detaljer

Vangstunet barnehage - innhold

Vangstunet barnehage - innhold N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R 2 0 0 9 Vangstunet barnehage - innhold og organisering. KOMMUNALE MØTER: ELDRERÅD 26. OKT. 2009 UNGDOMSRÅD 27. OKT. 2009 K.R. FOR FUNKSJ.H.

Detaljer

Ønsker bøssebærere til TV-aksjonen 2006

Ønsker bøssebærere til TV-aksjonen 2006 Ønsker bøssebærere til TV-aksjonen 2006 Året TV - aksjon 2006 går til inntekt for Leger Uten Grenser, og deres arbeid med å gi medisinsk bistand til trengende i de glemte humanitære krisene. Lokalkomiteen

Detaljer

AGDENES SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG

AGDENES SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG AGDENES SENTERPARTI Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG Hovedsatsning Økt bosetting i kommunen gjennom fokus på innbyggernes behov, trivsel, og livskvalitet gjennom alle faser i livet. Omsorg Arbeide for

Detaljer

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Jorunn Margrete Granheim Ansvarlig

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

Snåasen tjïelte/snåsa kommune Landbruk

Snåasen tjïelte/snåsa kommune Landbruk Snåasen tjïelte/snåsa kommune Landbruk Adresseliste - Lag/ foreninger/organisasjoner; friluftsliv, naturvern, naturbaserte utendørsidretter - Veiforeninger/ hytteforeninger - FAU/ skoler og barnehager

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

Bo-glede i et aktivt sentrum

Bo-glede i et aktivt sentrum NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE NOVEMBER Bo-glede i et aktivt sentrum 07 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 5. NOVEMBER ELDRERÅDET 6. NOVEMBER KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 6. NOVEMBER PLANUTVALG

Detaljer

«Stølpejakta» Hovedmålet til Aurskog-Høland kommune er å motivere innbyggerne til økt fysisk aktivitet for dermed å kunne bidra til en bedre helse.

«Stølpejakta» Hovedmålet til Aurskog-Høland kommune er å motivere innbyggerne til økt fysisk aktivitet for dermed å kunne bidra til en bedre helse. «Stølpejakta» Aurskog-Høland 2015 Hovedmålet til Aurskog-Høland kommune er å motivere innbyggerne til økt fysisk aktivitet for dermed å kunne bidra til en bedre helse. Tilbudet «STØLPEJAKTA» er lett orientering

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011

SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011 SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011 Selbu Skytterlag Styret i Selbu Skytterlag består av: Leder Kasserer Styremedlemmer: Fra ungdomsutvalget Ola Bjerkenås Bengt Ødegård Mikal Langseth Bernt Evjen Alf Magne

Detaljer

Norsk. Fosterhjemsforening. på Facebook. Merk dagene i kalenderen! Bli medlem du også!

Norsk. Fosterhjemsforening. på Facebook. Merk dagene i kalenderen! Bli medlem du også! Fosterhjemsforeninga på Facebook Bli medlem du også! Norsk Fosterhjemsforening Nord-Trøndelag - Medlemsblad 2, høst 2013 I redaksjonen: Lovise Angen, John Erik Hegge og Vigdis Hegge Sætran Bli medlem av

Detaljer

Rus- og Psykiatritjenesten

Rus- og Psykiatritjenesten Rus- og Psykiatritjenesten Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag og onsdag fra kl. 09:00-15:30. - er senteret

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Attraktive og rimelige tomter. En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter.

Attraktive og rimelige tomter. En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter. Attraktive og rimelige tomter En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter. Falstadberget boligfelt Sjønære attraktive og sentrale tomter langs Trondheimsfjorden blir stadig mer ettertraktet.

Detaljer

PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012

PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012 PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012 Tirsdag, 3.Juli Kl. 12:00-16:30 Fotballskole ( Nergård/TIL) (påmeldingsfristen var den 14.Juni 2012) Arr: Sørøy Glimt Onsdag, 4.Juli Kl.19:00 Offisiell åpning av Sørøydagan 2012

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Kommunereformen og kommunenes sluttbehandling

Kommunereformen og kommunenes sluttbehandling «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Vår dato: 15.03.2016 Deres dato: «REFDATO» Vår ref.: 2014/4038 Arkivkode:321 Deres ref.: «REF» Kommunereformen og kommunenes sluttbehandling Brevet gir informasjon

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkesrådet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune SAKSPROTOKOLL Sak nr. 11/91 Høringsuttalelse - Tildeling av 800 MHz båndet for bruk til mobilt bredbånd Behandlet/Behandles av Møtedato Sak nr.

Detaljer

Kapp-elever på pilegrimsferd

Kapp-elever på pilegrimsferd Informasjon til hjemmene Kapp-elever på pilegrimsferd Med start på Hoffsvangen fulgte elevene pilegrimsleden gjennom prestegårdsskogen på Hoff, til gården Lie, videre leden til Apelsvoll, ned til Kapp

Detaljer

Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag

Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag Tillitsvalgte: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Revisorer: Valgkomite: Vigdis Hegge Sætran 7740 Steinsdalen Mobil: 99386288 E-post:

Detaljer

Li-Nytt. Møteinnkalling Utvalg: Lierne formannskap Møtested: Lierne samfunnshus, kommunestyresalen Dato: Torsdag 12.03.2015 Tidspunkt: 13:00

Li-Nytt. Møteinnkalling Utvalg: Lierne formannskap Møtested: Lierne samfunnshus, kommunestyresalen Dato: Torsdag 12.03.2015 Tidspunkt: 13:00 Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Jorunn Margrete Granheim Ansvarlig

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Aktiviteter 2015 CAMP VILLMARK 9-12.4, Lillestrøm Aktiviteter 2015 Camp Villmark er en fornyelse av den tradisjonsrike Villmarksmessa. Avd. 1 har i

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL 1 Styrets sammensetning 2013 Leder: Geir Aarbu (representant for kommunestyret). Personlig vara: Harald Nilsen Nestleder: Marte Espelund Styremedlem: Sissel Nilsen

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Valgstyret. Utvalg: Møtested: , Inderøy Rådhus Dato: 01.06.2011 Tidspunkt: 10:00-10:30

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Valgstyret. Utvalg: Møtested: , Inderøy Rådhus Dato: 01.06.2011 Tidspunkt: 10:00-10:30 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Valgstyret, Inderøy Rådhus Dato: 01.06.2011 Tidspunkt: 10:00-10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Carl Ivar von Køppen

Detaljer

Buskerud Gymnastikkfestival 2015 Gol 6. og 7. juni

Buskerud Gymnastikkfestival 2015 Gol 6. og 7. juni Buskerud Gymnastikkfestival 2015 Gol 6. og 7. juni Informasjon Generell informasjon Trening og oppvisning Tidsplan lørdag Tidsplan søndag SALTO-konkurranse Workshop Oppvisningsrekkefølge Kart Kontaktpersoner

Detaljer

Vinterferien i Eidsvoll

Vinterferien i Eidsvoll Vinterferien i Eidsvoll Tilbudene til barn og unge i skolenes vinterferie Biljard Konkurranser Playstation Fotballspill Mekkeverksted Svømming Bordtennis Husflid Filmverksted Air hockey Skattejakt Tur

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015 Nytt Fra Tirsdag Onsdag Torsdag Vidaråsen landsby 19 15 17 Posten Tirsdag 23. juni 2015 Åpen Dag 2015 I går kveld møttes Anne M., Sven, Rolf Kåre, Rosemaria og Walter til det første møtet om Åpen Dag 2015.

Detaljer

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012:

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: MANDAGER: ADVOKATVAKT mandag kl. 16:30 18:30 Rygge Frivilligsentral i samarbeid med advokatfirmaet Bredal og advokatforeningen kan tilby juridisk

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Reidar Lund Medl LYKRF Hans Karlsen Medl LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Reidar Lund Medl LYKRF Hans Karlsen Medl LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen valgstyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 03.06.2013 Tidspunkt: 15:20 15:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA November 2004

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA November 2004 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA November 2004 01.11. SPEDBARNSTREFF i kafeen på Samfunnshuset kl 11.00. Det vil bli spedbarnstreff den første mandagen i hver måned framover. 03.11. EVENTYRSTUND PÅ BIBLIOTEKET

Detaljer

Mot jul. Som`ren er borte dagene korte, men gjennom mørke, tåke og regn langt i det fjerne lyser en stjerne Betlehems-stjernen, det. himmelske tegn.

Mot jul. Som`ren er borte dagene korte, men gjennom mørke, tåke og regn langt i det fjerne lyser en stjerne Betlehems-stjernen, det. himmelske tegn. NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE DESEMBER Mot jul NAMDALSEID KOMMUNE 7750 Namdalseid Som`ren er borte dagene korte, men gjennom mørke, tåke og regn langt i det fjerne lyser en stjerne Betlehems-stjernen, det

Detaljer

SOMMERAKTIVITETER FOR UNGDOM!

SOMMERAKTIVITETER FOR UNGDOM! SOMMERAKTIVITETER FOR UNGDOM! Dette er et tilbud for ungdom fra 8.klasse og oppover. Vi starter aktivitetssommeren 23. juni med St. hans feiring i Storvika. Videre utover sommeren blir det aktiviteter

Detaljer

Møt opp i hagen mandag 10. juni kl. 10.00

Møt opp i hagen mandag 10. juni kl. 10.00 Medlemsblad for Prestrudsenteret og Kløverengas venner Nr. 30, Juni 2013 VÅRDUGNAD I HAGEN Ser vi et par generasjoner tilbake i tid var det en uskreven regel at vi ikke måtte plante ut sommerplantene før

Detaljer

Forberedelse til årets kulturuke er i gang!

Forberedelse til årets kulturuke er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N U A R 2 0 0 9 Forberedelse til årets kulturuke er i gang! I to dager i desember hadde ungdomsskoleelever fra Namdalseid og Statland kick-off ved Namdalseid

Detaljer

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen?

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Undersøkelsen går til ungdom som bor i Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn. Regjeringen har gitt kommunene et oppdrag med å utrede sammenslåing med

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Nord-Trøndelag KrF, til Trøndelagsutredningen. Vennlig hilsen. Tarjei Cyvin. Fylkessekretær

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Nord-Trøndelag KrF, til Trøndelagsutredningen. Vennlig hilsen. Tarjei Cyvin. Fylkessekretær Fra: Nord-Trøndelag KrF Sendt: 5. februar 2016 10:47 Til: Postmottak Nord-Trøndelag Fylkeskommune Emne: Re: Trøndelagsutredningen og tilhørende intensjonsplan høring Vedlegg: Høring Trøndelagsutredningen

Detaljer

NORD NORSK MESTERSKAP PÅ SKI

NORD NORSK MESTERSKAP PÅ SKI INNBYDELSE til NORD NORSK MESTERSKAP PÅ SKI 2010 langrenn 19. 21. mars 2010 Seida i Tana - 1 - Innhold Side Tekst 3 Innledning, arena 4 Rennprogram 5 Innkvartering 6 Bevertning og garderober 7 Rennkontor,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JUNI 2005

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JUNI 2005 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JUNI 2005 01.06. 1.og3.6. 04.06. Menighetsmøte i Namdalseid kirke kl 19.00. Tema: Ny tjenesteordning for prester. Sakspapirer kan fåes/sees på Namdalseid kirkekontor. Namdalseid

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Stiftelsen Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Steinkjer 15.1.10 Innkalling til fylkesårsmøte 2010 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag Årsmøtet holdes på Stiklestad Hotell / Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 19.11.2009 Møtestart: 13.00 Møteslutt: Ca. kl. 16.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Hilde Nilsen Arne Fr. Andersen Steinar

Detaljer

Eldueid - lokal kultur- og næringsutvikling på Namdalseid

Eldueid - lokal kultur- og næringsutvikling på Namdalseid NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE OKTOBER Eldueid - lokal kultur- og næringsutvikling på Namdalseid 2010 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 26. OKTOBER ELDRERÅDET 25. OKTOBER PLANUTVALG 27. OKTOBER FORMANNSKAPET

Detaljer

Journaldato: 08.09.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2015. Dok.

Journaldato: 08.09.2015, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SENT - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.09.2015 Foreløpig svar - søknad om stilling D 57 Stilling D 57 - Rådgiver,

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Stiftelsen Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Nord-Trøndelag 29. -31. mai Foto: Steinar Johansen Vertskap: Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag Foto: Olav Breen Byggmesterforbundet og Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag

Detaljer

Luftpistol - ungdomstreff i Moss.

Luftpistol - ungdomstreff i Moss. N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A I 2 0 0 9 Luftpistol - ungdomstreff i Moss. KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 5. MAI 2009 ELDRERÅDET 4. MAI 2009 PLANUTVALG 6. MAI 2009 FORMANNSKAPET 7.

Detaljer

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg.

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg. ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Vinter 2015 Vinteraktiviteter! VINTEREN ER HER! Vi håper du finner noen aktiviteter

Detaljer

ITF Taekwon-Do. TAEKWON-DO KIRKENES 17 og 18.oktober 2015 - BARENTSHALLEN

ITF Taekwon-Do. TAEKWON-DO KIRKENES 17 og 18.oktober 2015 - BARENTSHALLEN ITF Taekwon-Do NNM 2 15 TAEKWON-DO KIRKENES 17 og 18.oktober 2015 - BARENTSHALLEN Regi: Norges Kampsport Forbund ved ITF seksjonen Ved Julie Berge julie@kampsport.no Teknisk arrangør: Kirkenes Taekwon-Do

Detaljer

Ha en magisk vår og så er det bare å ta kontakt hvis det skulle være noe. Jeg skal gjøre mitt beste for å hjelpe.

Ha en magisk vår og så er det bare å ta kontakt hvis det skulle være noe. Jeg skal gjøre mitt beste for å hjelpe. Ny i kommunen og på jakt etter en oversikt over det tilrettelagte fritidstilbudet? Eller kanskje du allerede er godt etablert, men vil finne ut av når aktivitetene starter opp igjen? Da er dette brosjyren

Detaljer

PILLARGURI. ønsker BADMINTONKLUBB. velkommen til. Otta Open PROGRAM 2012 VÅRE HOVEDSPONSORER

PILLARGURI. ønsker BADMINTONKLUBB. velkommen til. Otta Open PROGRAM 2012 VÅRE HOVEDSPONSORER PILLARGURI ønsker BADMINTONKLUBB velkommen til Otta Open PROGRAM 2012 VÅRE HOVEDSPONSORER Hjertelig velkommen til Otta Open 2012 og til Pillarguri Badmintonklubb Hei badmintonvenner! Ja nå står vi foran

Detaljer