Datasystemer og samordningsløsninger fra Geomatikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Datasystemer og samordningsløsninger fra Geomatikk"

Transkript

1 Datasystemer og samordningsløsninger fra Geomatikk Magne Kippervik, salgs- og markedsdirektør Geomatikk AS

2 Kundemottak Landsdekkende tjeneste Håndterer pr. år henvendelser påvisninger 5 kundemottak Trondheim Arendal Tønsberg Oslo Sarpsborg

3 Inngåtte avtaler pr 2009 Agder Energi Nett Asker kommune Askøy Energi BaneTele BKK Bredbåndsfylket Troms Bærum fjernvarme Bærum kommune EB Nett Canal Digital Kabel TV Drammen Fjernvarme Energi1 Fibersameiet Troms Fortum Distribution Fredrikstad EnergiNett Fredrikstad Fibernett Fredrikstad fjernvarme Gassnett Gasnor Get (Fredrikstad og Sarpsborg) Gigafib Gjøvik kommune Hafslund Fjernvarme Hafslund Nett Hafslund Telekom Halden kommune HelgelandsKraft Istad Nett ITAS ItConnect Larvik kommune Lier Everk Lier Fibernett Los bynett Loqal Moss kommune Naturgass Grenland NTE NTE Bredbånd NTNU-IT Nøtterøy kommune Riksantikvaren Ringeriks-Kraft Rygge kommune Sarpsborg kommune Skagerak Fibernett Skagerak Nett AS Statens vegvesen Telenor Tjøme kommune Trondheim kommune Tromsø kommune Troms Kraft Tønsberg Bredbånd Tønsberg kommune UMB Vestfold Interkommunale Vannverk Vest-Telemark Kraftlag Viken Fjernvarme

4 Koordinering av gravearbeider Koordinering av planer Administrasjon av gravesøknader/ VA-melding ++ Gravemelding og kabelpåvisning Dokumentasjon av AS-BUILT Oppfølging og forvaltning Registrering av planer Koordinering av planer Godkjenning av planer Registrere gravesøknad/ sanitærmelding Saksbehandle gravesøknader / sanitærmelding Godkjenne gravesøknad / sanitærmelding Registrering av henvendelser Klarere graveområdet Klarsignal Kartunderlag Påvisning i felt Saksbehandling ved graveskader Innmåling av ledningsnett/ infrastruktur Registrering inn i GIS/NIS Bilder Vedlegg til ferdigmelding Ferdigmelding Oppfølging avvik søknad - AS-BUILT Godkjenning av ferdigmelding Oppfølging garantiarbeid Oppfølging senskader PUBLIKUMSPORTAL KOORDINERING AV PLANER PROFFLØSNING ENTREPRENØRPORTAL / RØRLEGGERPORTAL SAKSBEHANDLING AV GRAVESØKNADER, SANITÆRMELDINGER BEHANDLING AV GRAVEHENVENDELSER/KABELPÅVISNING

5 Hovedutfordringer for vegholder Forringing av vegkapitalen Trafikkavvikling Effektivisering Kostnadskontroll Dokumentasjon Oppfølging Omdømme

6 Utfordringer for ledningseiere og andre aktører Koordinering av planer komplisert og ressurskrevende Manuell prosess som involverer mange aktører Vanskelig å holde seg orientert om hvem som graver hvor Komplisert å få koordinert aktiviteter mellom ulike aktører Mottak av gravehenvendelser og utførelse av kabelpåvisning kan effektiviseres Hver aktør har individuelle mottak Hver aktør utfører kabelpåvisning separat Behovet for bemanning av mottaket varierer med graveaktiviteten Høysesong for graving er også høysesong for andre oppgaver Personell med andre primæroppgaver må betjene kunder Mindre aktører kan bli uteglemt og få skadet sin infrastruktur Dårlig kvalitet på tjenesten Tapte inntekter Dårlig omdømme

7 Utfordringer for entreprenører og publikum Komplisert prosess mange aktører Mange aktører som må kontaktes for å få klarert område for graving Lett å glemme små aktører Viktig å ikke glemme politi, brannvesen, ambulanse, trafikketaten, veitrafikksentralen og riksantikvaren Manglende koordinering fører til økt ressursbruk Ulike aktører påviser hver for seg - ressurskrevende å administrere og fører til økt andel ikke-produktiv tidsbruk Liten grad av standardiserte rutiner fra kommune til kommune Komplisert å forholde seg til for den som graver Næringsliv og publikum savner informasjon om graving Publikumsportalen kan informere både om planlagt aktivitet og aktivitet som er pågående Publikum kan også få informasjon om hvordan de skal forholde seg hvis de skal grave

8 Utbygging, drift og Vedlikehold av ledningsnettet Registrering/ koordinering Godkjenning av planer av planer Registrering av gravesøknad sanitærmelding Gravemelding/ Kabelpåvisning Nettinfosystemer Ferdigmelding Saksbehandling av gravesøknad sanitærmelding ferdigmelding Infrastrukturdagene Vegholder / VA Entreprenør Rørlegger Ledningseier SAK/arkiv system RoSy Gemini GeoMelding braarkiv Geodatabase Publikumsportal Politi, brannvesen, ambulansetjenesten trafikketaten/vts Riksantikvar/byantikvar Publikum/næringsliv

9 Samordnet tjeneste innebærer Profesjonell portal for registrering, koordinering og godkjenning av planer Profesjonell portal for registrering, behandling, godkjenning og oppfølging av gravesøknader Samordnet klarering av område og utførelse av kabelpåvisning Ett sted å henvende seg ved graving Ett oppmøtetidspunkt for påvisning Like rutiner ved gravehenvendelser Besparelser for ledningseier Besparelser for entreprenører Forenklet administrasjon og oppfølging av gravearbeider Publikumsportal som informere om graveaktiviteten Koordinerte planer Godkjente søknader

10 Koordinering av planer

11 Koordinering av gravearbeider Geomatikk utvalgt til å levere løsning for koordinering av gravearbeider i Oslo kommune Løsning for registrering og koordinering av planer Publikums portal Løsningen eies av Geomatikk Geomatikk har fått i oppgave av konsortiet å produktifisere og rulle ut løsningen på landsbasis

12 Systemoversikt Infrastrukturdagene 2010 INNLOGGING PORTAL Rediger Ledningsdata Oversiktskart LISTEFUNKSJONER Planer som det skal tilbakemeldes på Opprett ny plan Oversikt over mine planer Kart med kopling mot tekstdel

13 Skjermbilde aktuelle planer og status

14 Skjermbilde - planinformasjon

15

16 Skjermbilde tilbakemeldinger fra andre

17 Arbeidsflyt Infrastrukturdagene 2010 Planlegger Opprett ny plan Planleggere / Interessenter Varsle Tilbakemeld på plan Varsle Rediger plan Koordineringsansvarlig hos vegholder Varsle Koordinert plan Nei Godkjent Ja Publikum Godkjent plan Innsyn Til Saksbehandling

18 Nytteverdi for aktørene Reduserte kostnader Mindre graving og redusert vegvedlikehold Større grad av koordinering gir økende samordningsgevinst for alle aktører Mer effektiv prosess knyttet til koordinering av planer Forbedret servicenivå 24 timers tilgang for profesjonelle aktører Forbedret kvalitet på prosessen alle involveres Publikumsinformasjon tilgjengelig via internett Næringslivet inkluderes i prosessen

19 Oppsummering koordineringsløsningen Effektiv løsning for å koordinere planer Komplett oversikt over infrastruktur i området Effektiv registrering og endring Automatisk varsling av alle parter Effektiv måte å koordinere aktivitetene på Alle må ta stilling til koordinering før plan kan sendes til godkjenning innen fastsatt frist Definerte brukerroller som regulerer tilgangsrettigheter Høyt sikkerhetsnivå Avansert rapporteringssystem Internettbasert løsning

20 Publikumsportal

21

22

23

24 Oppsummering publikumsportal All informasjon om graving tilgjengelig i portalen Oversiktskart Gravekalender Hvor skal det graves Når skal det graves Hvem graver Nyheter Brøyteplaner Ryddeplaner Retningslinjer Effektiv internettbasert løsning for å informere alle parter Næringsliv Publikum

25 Administrasjon av gravesøknader VA-meldinger

26 15/02/2010 Søker: Entreprenør, Rørlegger, etc. Kundeportal: Mine saker (entreprenør, rørlegger, etc.) Registrere Gravesøknad Registrere Ferdigmelding graving Registrere Sanitærmelding Registrere Ferdigmelding sanitær Bestille Vannmåler Registrere Vannmåler WEB SERVICES Internett WEB SERVICES SAK-system Gemini RoSy Saksbehandling Saksbehandling

27 Løsning for håndtering av gravesøknader Kundeportal Oversikt over søknader Søknader / gravehenvendelser Viser status på søknader / gravehenvendelser Registrering av nye søknader / gravehenvendelser Kundeprofil Kontaktinformasjon Meldingsalternativer Saksbehandlingsløsning Får melding om registrerte søknader Tar stilling til faglig innhold Avviser eller godkjenner Umiddelbar tilbakemelding til søker

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Samspill GeoMelding og RoSyDIG CBs DIGweb Saksbehandler WS: HentSøknad WS: SendFerdigMelding WS: Godkjent søknad WS: Avslag m/begrunnelse Entreprenør Søknad om graving Henvendelser/ påvisning Ferdigmelding Godkjent/ avslag Arbeidsvarsling? Geomelding braarkiv Internett Saksbehandling av graving Kommunens RoSyDIG WS: HentDokument WS: LagreDokument Publikum Oversikt over gravinger

37 Integrasjon med RoSy - fordeler Unngår dobbeltregistrering av informasjon om Entreprenør Byggherre Sted der det skal graves Tidspunkt Hva gravingen omfatter Arbeidsvarslingsplan og andre dokumenter overføres Enklere kommunikasjon med ulike aktører

38 WEB SERVICES Hent Hjemmelinfo Hent Teknisk info Send Søknad Oppdater Status Hent Kart Send Ferdigmelding Oppdater Status Hent Kart Hent Hjemmelsinfo Send Bestilling Oppdater Status Hent Kart Send Registrering Oppdater Status Hent Kart Infrastrukturdagene /02/2010 Samspill mellom GeoMelding og Gemini Mine saker (rørlegger) Registrere Sanitærmelding Registrere Ferdigmelding Bestille Vannmåler Registrere Vannmåler Internett WEB SERVICES Gemini Saksbehandling

39 Integrasjon med Gemini Gemini-systemet med sine moduler er det suverent mest brukte NIS-systemet for VA-nett i Norge Ved integrasjon oppnår vi at Sanitærmeldinger og ferdigmeldinger som registreres i webportalen overføres til Gemini Sanitær AS-BUILT dokumentasjon overføres som en del ferdigmelding Bestilling og ferdigmelding av vannmåler skjer via web-portalen og overføres til Gemini Vannmåler Behandling skjer i Gemini Sanitær og Gemini Vannmåler Avvisninger og godkjenninger meddeles søkerne både via e-post/sms og i web-portalen Søknader, ferdigmeldinger, godkjenninger og evt. avvisninger lagres i SAK-systemet

40 Integrasjon med Gemini - fordeler Reduserer muligheten for feilregistrering av opplysninger og unngår dobbeltregistrering av informasjon Denne blir automatisk overført fra Webskjema-løsningen til Gemini-modulene Kartutsnitt og andre dokumenter overføres AS-BUILT dokumentasjon overføres sammen med ferdigmelding og kan importeres i Gemini VA Forbedret kvalitet på søknadene innholdsmessig Enklere kommunikasjon med søker via WEB - forbedret kundeservice Enklere saksbehandling - Vi sparer tid Enklere oppfølging av ferdigmelding, AS-BUILT, avvik, skader, etc.

41 Nytteverdi for aktørene Reduserte kostnader Enkel registrering og effektiv oppfølging for søker Forenklet behandling av søknader for saksbehandler Enklere oppfølging i forhold til ferdigmelding Enklere oppfølging i forhold til garantifrister Enklere skadehåndtering Forbedret kundeservice 24 timers tilgang for profesjonelle aktører Forbedret kvalitet på tjenesten Publikumsinformasjon tilgjengelig via internett

42 Oppsummering søknadsbehandling Fleksibel løsning for registrering og oppfølging av søknader og gravehenvendelser Geomatikk foretar kontroll av innhold i søknadene før disse oversendes for behandling og godkjenning/avslag hos saksbehandler Fleksibel løsning for effektiv saksbehandling av søknader og ferdigmeldinger AS-BUILT dokumentasjon overføres som en del av ferdigmelding Effektiv kommunikasjon mellom søker og saksbehandler Integrasjon med SAK-systemer og andre fagsystemer (RoSy/Gemini) Godkjente søknader synliggjøres i publikumsportal Avansert rapporteringssystem Definerte brukerroller som regulerer tilgangsrettigheter Avansert meldingssystem som enkelt kan utvides til å håndtere andre typer søknader/meldinger/henvendelser Web-basert løsning integrert i kommunens web-portal

43 Samordnet gravemelding og påvisning

44 Samordnet gravemelding og påvisning Geomatikk opererer felles mottak av gravehenvendelser Håndterer forespørsler gjennom ulike kanaler Kundeportalen Telefon Fax E-post Sjekker om det er infrastruktur i området Sikrer at ingen aktører blir glemt Varsler ulike infrastuktureiere i forhold til avtalte spilleregler Geomatikk sørger for koordinert påvisning En påviser på vegne av alle aktuelle infrastruktureiere Geomatikk fremlegger underlag ved graveskader Gjennomarbeidet prosess som klargjør partenes ansvar når det oppstår skader

45 Oppsummering

46 Oppsummering løsninger og samordningstjenester Effektiv løsning for koordinering av planer Sikrer at alle aktører blir varslet og får anledning til å være med Koordinerte planer oversendes vegholder(e) for saksbehandling Effektiv løsning for administrasjon av gravesøknader Geomatikk sjekker at all nødvendig dokumentasjon er levert Vegholder / vann og avløpsetaten har et effektivt verktøy for behandling og godkjenning Løsningen administrer ferdigmeldinger Gode verktøy for oppfølging ved senskader eller garantiarbeid Effektiv tjeneste for behandling av gravehenvendelser og påvisning av ledninger og annen infrastruktur Ett mottak håndterer tjenesten på vegne av flere En påviser utfører påvisning av infrastruktur på vegne av flere Publikumsportalen gir alle aktører informasjon om planlagt og pågående graveaktivitet

47 Geomatikk - Det er vi som ser under torva! Geomatikk AS 2007

Effektive løsninger for koordinering og oppfølging av graveaktiviteter

Effektive løsninger for koordinering og oppfølging av graveaktiviteter Effektive løsninger for koordinering og oppfølging av graveaktiviteter Årskonferanse i HEVA, 18.4.2013 18.04.2013 Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen Koordinering av gravearbeider Koordinering

Detaljer

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice servicetorg24:7 Bli best på kundeservice Servicetorg24:7 fra Sem & Stenersen Prokom De fleste kommunene har behov for en mer systematisk måte å registrere og følge opp henvendelser på. Bedre håndtering

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE FOR BRUKERE AV HORSEPRO OG ANDRE INTERESSERTE INNLEDNING Vi som jobber i CompetIT med HorsePro har noen overordnede mål: 1) De som bruker våre datasystemer skal være fornøyde brukere

Detaljer

Planer og meldinger. Måldokument for elektroniske administrative systemer

Planer og meldinger. Måldokument for elektroniske administrative systemer 2008/11 Planer og meldinger Måldokument for elektroniske administrative systemer Innhold Definisjon... 2 Overordnet mål... 2 Status... 2 De administrative systemene... 3 Mål for lønnssystem... 3 Mål for

Detaljer

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26 SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen Versjon 1.0 2012-10-26 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no Telefon: 901 14 042 org.nr. 989 466 852

Detaljer

ISBN 82-8055-006-2 Planen er laget av Hemne kommune i samarbeid med stiftelsen TISIP. Det står fritt til å kopiere fra den med henvisning til kilden.

ISBN 82-8055-006-2 Planen er laget av Hemne kommune i samarbeid med stiftelsen TISIP. Det står fritt til å kopiere fra den med henvisning til kilden. Hemne 21. mai 2003 ISBN 82-8055-006-2 Planen er laget av Hemne kommune i samarbeid med stiftelsen TISIP. Det står fritt til å kopiere fra den med henvisning til kilden. Hemne kommune, TISIP, http://www.hemne.kommune.no

Detaljer

De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen

De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen Kandidatliste Husbanken «esøknad for bostøtte...2 Kystverket «SafeSeaNet - meldingssystem for skipsfarten»...3 KS «SvarUt»...4 Skatteetaten

Detaljer

Muligheter i kommunen Tieto Velferd. tieto.no

Muligheter i kommunen Tieto Velferd. tieto.no Muligheter i kommunen Tieto Velferd tieto.no Unnskyld - kan du si meg hvor jeg bor? 2 Fremtidige muligheter med geo-lokalisering ligger allerede tilgjengelig i Lifecare esense. Lifecare esense Formålet

Detaljer

Slik eliminerer du syv tidstyver

Slik eliminerer du syv tidstyver Slik eliminerer du syv tidstyver 1 Innhold Innledning 3 La de ansatte slippe å bruke tid på reiseregninger 4 Fakturer elektronisk og spar 90 % på inngående faktura 4 Oppbevar og håndter dokumenter digitalt

Detaljer

Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen?

Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen? Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen? Karine Engebretsen Halden kommune Utfordringer Kommunen hadde; enkle publiseringsløsninger

Detaljer

Visjon, ambisjon og strategi

Visjon, ambisjon og strategi Visjon, ambisjon og strategi Felles kommunal IKT-arkitektur for Plan, bygg og geodata Juni 2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014 KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO Korsvoll, April 11, 2014 Spørsmål om rapporten kan rettes til FAU Leder ved Korsvoll Skole Per-Otto Wold per.otto.wold@gmail.com Sammendrag FAU

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT

Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT Innholdsfortegnelse 1.0. SAMMENDRAG...3 2.0. DØGNÅPEN KOMMUNE...5 2.1. Bakgrunn og forankring...5 2.2. Innbyggere og næringsliv...5 2.3. Staten og andre kommuner...6

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG STAVANGER KOMMUNE JANUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng Rogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2011 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

Foranalyse. Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter

Foranalyse. Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Foranalyse Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Rapport til Skate Versjon: 1.0 Dato: 8. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Mandat...

Detaljer

Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen

Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen Veileder for leverandør Sist oppdatert: 8.08.13 Versjon: 1.05 1 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Hva er Ehandelsplattformen?... 4 3.

Detaljer

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig EN NY BARNEHAGEHVERDAG Mer tid til det som er viktig En enklere hverdag mer tid til barna Når du henter i barnehagen ønsker du at barnet løper mot deg med et smil, og du skal være helt trygg på at barnet

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

Network Construction & Service 28.04.2008 --229086 LaL 610

Network Construction & Service 28.04.2008 --229086 LaL 610 1 (3) Network Construction & Service 28.04.2008 --229086 LaL 610 Informasjon til installatører og entreprenører INFORMASJON VÅREN 2008 - TIL INSTALLATØRER OG ENTREPRENØRER SOM LEVERER MELDING OM INSTALLASJONSARBEID

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul Visma Enterprise ehandel Versjon 2010.1 Webmodul II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 064 Saksmappe: 2013/1269-11964/2013 Saksbehandler: Kenneth Fedog Dato: 02.04.2013 Saksframlegg IT-strategi 2013-2016 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016

Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016 Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016 Innledning IKT som strategisk verktøy Kommunikasjon og IKT-strategi er et overordnet dokument som beskriver hvordan Rygge kommune skal utnytte

Detaljer

Forenklet hotelldrift siden 2008.

Forenklet hotelldrift siden 2008. Forenklet hotelldrift siden 2008. Økt effektivitet Serviator er en brukervennlig, nettbasert tjeneste for håndtering av arbeidsoppgaver som hjelper hver enkelt ansatt i å administrere det daglige arbeid.

Detaljer

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger PROEX.NO En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger Telefon: 51 87 48 50 Fax: 51 87 40 71 Dette dokumentet inneholder en

Detaljer

Bredbåndstrategi 2011-12

Bredbåndstrategi 2011-12 Bredbåndstrategi 2011-12 Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning 12.april 2011 Innhold Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning 12.april 2011... 1 1. Innledning... 2 2. Definisjoner og avgrensninger...

Detaljer

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV WEB EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1 EN DOKUMENTASJON FRA EDB Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0 EDB Business Partner Norge AS EDB Business Partner Norge AS Postboks

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer