INTERNASJONAL OG NORSK ØKONOMI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INTERNASJONAL OG NORSK ØKONOMI"

Transkript

1 INTERNASJONAL OG NORSK ØKONOMI De vestlige økonomiene strever med å få opp farten, flere EU-land er på tynn is, norsk økonomi klarer seg svært så bra på hjemmebane. Av Ole Berrefjord, TOPPLEDERSKAP Berrefjord & Thomassen AS, Desember 2010 Bildet blir tydeligere. Europa og USA strever med å komme seg etter finanskrisen. Veksten som tidligere i år så ut til å ta seg rimelig godt opp, har avtatt. Optimismen er dempet ned. Nå tales det om moderat vekst, og nedsiderisikoen har fått økt oppmerksomhet. Hva har skjedd denne høsten, hva kan være i ferd med å skje? Finanskrisen ble løst nå følger konsekvensene av løsningen Få er i tvil om at det var nødvendig å møte finanskrisen høsten 2008 med drastiske tiltak. Vekstkurvene fra den gang taler sitt tydelige språk. Det internasjonale finanssystemet ble satt i sjokktilstand, og aktiviteten i verdensøkonomien sank som en stein. Tiltakene virket og avverget en økonomisk katastrofe. Aktiviteten i de fremvoksende økonomiene var ganske raskt tilbake på sporet, og samlet sett kom også OECD-landene relativt fort i gang igjen. Figur 1: Global GDP Growth Utover høsten i år har gjenvinningen i OECD-området bremset opp. Arbeidsløsheten har kilt seg fast på et høyt nivå. Etterspørselen fra husholdningene og næringslivet er ikke sterk nok til å trekke opp aktiviteten i privat sektor. Regjeringene har mer eller mindre tømt ammunisjonslagrene. Renten er lav, og det er ikke mye mer reduksjon å tilby. Statskassene er bunnskrapt. Statsgjelden er allerede avskrekkende, og den øker uansett.

2 De fleste observatørene og analysemakerne har da også de seneste ukene vært svært påpasselige med å peke på nedsiderisikoen som nå hefter ved internasjonal økonomi. Flere land har pådratt seg en statsgjeldsbyrde de har problemer med å mestre. Frykten for at det kan gå galt kan føre til at de setter på bremsene for tidlig, og kveler det som var av vekstfart ut av krisen. USA i hengemyra høy arbeidsledighet, boliggjeld og statsgjeld Situasjonen i amerikansk økonomi kan minne om det kjente sitatet; intet nytt fra vestfronten. Arbeidsledigheten er fortsatt på snaut 10 %. Boliggjelden tynger den menige amerikaner. Og statsgjelden er i ferd med å bli et alvorlig problem for et nasjonalt beslutningssystem preget av indre motsetninger. Veksten har da også avtatt noe siden siste oppdatering, og konjunkturoppgangen ventes nå først å komme et stykke inn i 2012, og da under forutsetning av at boligmarkedet i USA har tatt seg opp igjen. Europa henger etter og Eurolaget spriker Dette er noe tidligere enn det prognosene spår for Europa. Her ventes konjunkturoppgangen først å komme i Bak anslaget ligger blant annet bekymringen som hefter ved flere av landene innenfor euroområdet. Eurolaget har spillere av svært vekslende kvalitet. Hellas og Irland står på C-listen, her er kandidater til B-listen, mens Tyskland med sterke veksttall åpenbart holder A-lags nivå. Slik sprik fører lett til at det blir indre spenninger når laget utfordres. Og det er det som er situasjonen når vi er i ferd med å gjøre oss ferdig med Finansministrene presser regjeringskollegaene sine, mens de velferdsutsatte gruppene marsjerer i gatene. Norge borte bra, hjemme mest For norsk økonomi er bildet annerledes. Norge er i en særstilling, med overskudd i statsregnskapet og i utenriksregnskapet. Årsakene er enkle å få øye på; store oljeinntekter hvorav en stor del går rett i statskassen, rimelig god oljepris og rimelige importvarer som har gitt oss et fordelaktig bytteforhold i lang tid, og et bytteforhold som ventelig vil vare i enda noen år. Rikets økonomiske status ved inngangen til 2011 er deretter, ifølge Statistisk Sentralbyrås siste gjennomgang. Finansminister Johnsen er en europeisk Fetter Anton. Norsk økonomi antas å være inne i en konjunkturoppgang, og det er den innenlandske etterspørselen som er den tyngste driveren. Den norske nedsiden ligger på utsiden av våre styringsmuligheter. Rundt regnet 80 prosent av handelen med utlandet skjer i forhold til Europa, og da sier det selv at det også er der vi finner vår viktigste eksponering mot internasjonal usikkerhet. Svekkes den økonomiske veksten i Europa, vil det slå negativt ut for deler av eksportindustrien vår. Ryker tilliten i det europeiske banksystemet, vil vi gjennom våre bankers opplåning i interbankmarkedet få utslagene intravenøst inn i det norske finansmarkedet. Kina ja, hva med Kina? Kina har lenge vært en internasjonal vekstmotor. Som verdens største eksportør er landet avhengig av etterspørselen fra OECD-området. Det er fortsatt i dette området vi finner den

3 globale økonomiske kjøttvekten. Så spørsmålet melder seg: Hva som kan skje med Kina dersom det tar lengre tid enn tidligere antatt å dra i gang hjulene i de vestlige økonomiene? Figur 2: BNP-fordelingen i verden Kina må i så fall lene seg sterkere på sin innenlandske etterspørsel, med fare for å skape en uønsket inflasjon. De siste varslingene fra Kina kan tyde på at denne faren er reell. Da kan det hende at også Kina må trå på bremsepedalen og redusere vekstfarten. Skjer det, vil det stille det internasjonale økonomisamarbeidet overfor en krevende prøve. Globale ubalanser kjappere strukturendringer i samsvar med trend? Gjennom det siste 10-året har det bygd seg opp tydelige ubalanser i verdensøkonomien. De oljeeksporterende landene, Tyskland, Japan og Kina samt de øvrige fremvoksende økonomiene i Asia samler seg store tilgodehavender. Resten av verden, og USA gjennom de seneste årene, går i underskudd og samler opp stor utenriksgjeld. Sammen med ettervirkningene av finanskrisen bidrar dette til å øke spenningene på den globale politiske arenaen. I sum har Kina allerede blitt en betydelig kapitalistmakt og spiller på denne arenaen. På sin hjemmebane har landet imidlertid en kjempestor og fattig befolkning. Dette står i skarp kontrast til de vestlige økonomiene som er velstående og bundet opp av krevende forpliktelser overfor sin befolkning. Samtidig er de på defensiven i produksjonskonkurransen med de fremvoksende økonomiene i Asia.

4 Norge i globalt perspektiv Strukturelle trekk NORGE I GLOBALT PERSPEKTIV STRUKTURELLE TREKK BNP pr innbygger - $ Kjøpekraft pr. innbygger USA indeks 100 Norge Europa USA Kina Verden ,9 27 Datamaskiner pr. 100 innbygger ,7 15 Andel bosatt i byer 80 % 73 % 82 % 47 % 50 % Landbruk, andel sysselsatte Landbruk, andel BNP 3 % 1 % 3,7 % 2,0 % 2 % 1 % 42 % 11 % - Kilde: The Economist: Pocket World in Figures, 2011 Edition, Profile Books Ltd, 2010 I sum har Kina allerede blitt en betydelig kapitalistmakt og internasjonal spiller; det være seg som strategisk investor på det afrikanske kontinentet, og nå nylig med en utstrakt hånd til gjeldstyngede regjeringer i Europa. Figur 3: Strukturelle trekk i verden Konjunktursituasjonen må også sees i dette strukturelle perspektivet. Det kan gå bra. Men gjenvinning kan vise seg å bli en lite dekkende ord når vi i fremtiden snakker om hva som fulgte i kjølvannet av finanskrisen. Det kan være at vi vil tenke tilbake på 2008 som at det var da det skjedde, at det store og modernistiske taktskiftet kom i detroniseringen av den vestlige økonomiske stormakten. Den kan, som Sovjetunionen, både bli dratt i filler innenfra og drevet på defensiven i forhold til utfordringer utenfra. Det vil ikke skje over natten. Men trenden er der, og strukturendringene som inngår i den kan ha kommet raskere enn det i dag er vanlig å se for seg. Vår bedrift ved inngangen til 2011 Vær beredt! Hva betyr disse utviklingsmulighetene for den enkelte bedrift? Hva kan skje med etterspørselen etter bedriftens produkter og tjenester? Hvilke konkurrenter kan dukke opp? Hvordan skal vi løse omstillingsbehovene? Den innenlandske etterspørselen er på vei opp. Eksportbedriftene ser lyspunkter, samtidig som det er relativt stor usikkerhet i utenlands markedene. Hjemme kan den særnorske konjunkturoppgaven trekke til seg nye konkurrenter, mens det må ventes skarpere konkurranse ute. Svaret blir derfor, ikke uventet: Bedriftene som dag for dag forbedrer kvaliteten og øker produktiviteten, som år for år fornyer seg, og som er innstilt på å måtte forandre seg til noe helt annet litt lenger fram i løypa, har lite å frykte.

5 Når vi går inn i 2011, og summerer vårt forhold til situasjonen i internasjonal økonomi, velger vi å tyvlåne første ledd i speiderparolen: Vær beredt! Følg med Siden forrige konjunkturbarometer, september 2010 hva skjer? - Oljeprisen. Økt og med 90 dollar i sikte, vil den øke ytterligere? - Kronekursen. Sterk, og fortsatt rimelig i ro, men hva kan skje i forhold til euroen? - Renteutviklingen. Fortsatt historisk lav rente, ventelig en stund til. - Husholdningenes forventninger. Enda et hakk mer positive. - Bedriftenes forventninger. Enda et hakk mer positive. - Netto innvandring. Ventelig øke som følge av økt aktivitet i norsk økonomi - Den politiske utviklingen i USA. Obama sliter enda mer. Amerikansk økonomi bruker tid på å komme i siget etter finanskrisen. - USA og Kina. Fortsatt et stresset forhold, den mer spente situasjonen på Korea halvøya er en joker. - Ny proteksjonisme. Stadig flere observatører peker på mulige tegn i den retningen. - Interne spenninger i EU. Den europeiske ubalansen enda tydeligere. Euroen i sin hittil mest krevende situasjon. - Vekstutsiktene i Kina og India. Fortsatt sterke. Sammen med noe svakere vekstutsikter i Europa og USA kan det gi ytterligere ubalanser i verdensøkonomien. Kilder: - Economic Outlook, No th Nov 2010, OECD - G-20 Mutual Assessment Process. IMF, October Pengepolitisk Rapport 3/2010. Informasjon t.o.m. 21/ , Norges Bank - The Economist Pocet World in Figures, 2011 Edition, Profile Books Ltd, World Economic Outlook: Recovery, Risk, and Rebalancing. IMF, October IMF. The 2009 GDP list. - Økonomiske analyser 6/2010. SSB, Des. 2010

Internasjonal og norsk økonomi Noe mer alvorlig er på gang

Internasjonal og norsk økonomi Noe mer alvorlig er på gang Internasjonal og norsk økonomi Noe mer alvorlig er på gang Av Ole Berrefjord, TOPPLEDERSKAP Berrefjord & Thomassen AS, 21. Juni 2013 Utover våren har verdensøkonomien slakket ytterligere ned på tempoet.

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Juni Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Den norske eldrebølgen: Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Alle land i Europa, i vest som i øst, kommer til å få en betydelig økning i antallet gamle, og i den andelen de gamle utgjør av

Detaljer

TID FOR KONSOLIDERING

TID FOR KONSOLIDERING TID FOR KONSOLIDERING KONJUNKTURRAPPORT 214 1 Verdensøkonomiens utvikling 6 1.1 Intro...8 1.2 Anglosaksiske land...12 1.3 Eurolandene... 14 1.4 Asia... 16 2 Utsikter for energimarkedene 18 2.1 Intro...

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043

HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043 ? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043 R-2010-043 HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. R-2010-043 5z090166 ISBN 978-82-8232-131-0 ISSN 0803-5113

Detaljer

Finanspolitikk og finanskrise hvilken effekt har egentlig finanspolitikken?

Finanspolitikk og finanskrise hvilken effekt har egentlig finanspolitikken? Finanspolitikk og finanskrise hvilken effekt har egentlig finanspolitikken? Nina Larsson Midthjell, doktorgradsstipendiat ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo 1 Artikkelen drøfter i hvilken utstrekning

Detaljer

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport?

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? RAPPORT TIL GIEK Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2014 Av Sveinung Fjose, Magnus Guldbrandsen, Gjermund Grimsby og Christian Mellbye Innhold 1. Innledning

Detaljer

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/13 NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN 1. Oljeøkonomi på flere vis 2. Litt nærmere om inntekten 3. Leveranser til sokkelen 4. Også stor

Detaljer

Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo Nedbyggingen av petroleumsvirksomheten Hvor store blir utfordringene for norsk økonomi?

Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo Nedbyggingen av petroleumsvirksomheten Hvor store blir utfordringene for norsk økonomi? Rapporter 46/2010 Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo Nedbyggingen av petroleumsvirksomheten Hvor store blir utfordringene for norsk økonomi? Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Detaljer

Working Paper Series 1/03 FIRE ÅR MED EURO CME. Arne Jon Isachsen CME/BI Januar 2003. Centre for Monetary Economics, BI Norwegian School of Management

Working Paper Series 1/03 FIRE ÅR MED EURO CME. Arne Jon Isachsen CME/BI Januar 2003. Centre for Monetary Economics, BI Norwegian School of Management Working Paper Series 1/03 FIRE ÅR MED EURO Arne Jon Isachsen CME/BI Januar 2003 CME Centre for Monetary Economics, BI Norwegian School of Management FIRE ÅR MED EURO Den 1. januar 1999 ble elleve europeiske

Detaljer

Finanskrisen hvordan kunne det skje?

Finanskrisen hvordan kunne det skje? Steinar Holden Finanskrisen hvordan kunne det skje? Finanskrisen skyldes et samspill av flere faktorer. Finansmarkedene har vært preget av kraftig vekst, rask innovasjon og et sterkt ønske om profitt.

Detaljer

Working Paper Series 8/13 DE GAMLE ER ELDST. Arne Jon Isachsen CME/BI. Desember 2013. Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School

Working Paper Series 8/13 DE GAMLE ER ELDST. Arne Jon Isachsen CME/BI. Desember 2013. Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School Working Paper Series 8/13 DE GAMLE ER ELDST Arne Jon Isachsen CME/BI Desember 2013 Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School ISSN 1503-3031 DE GAMLE ER ELDST Bør Norge ta initiativet

Detaljer

Kan vi tallfeste den nøytrale renten?

Kan vi tallfeste den nøytrale renten? Kan vi tallfeste den nøytrale renten? Grete Hammerstrøm og Ingunn Lønning, rådgivere i Økonomisk avdeling, Norges Bank*. Pengepolitikken kan være nøytral, ekspansiv eller kontraktiv. En nøytral pengepolitikk

Detaljer

For få tar utdannelse, men finanskrisen vil hjelpe

For få tar utdannelse, men finanskrisen vil hjelpe Roger Bjørnstad og Marit L. Gjelsvik For få tar utdannelse, men finanskrisen vil hjelpe Fremskrivninger fra Statistisk sentralbyrå viser at behovet for høyt utdannet arbeidskraft vil øke de neste tiårene.

Detaljer

Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank

Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank Harald Bøhn og Birger Vikøren 1 Forvaltningen av Petroleumsfondet har blitt en viktig oppgave for Norges Bank. I løpet av få år har fondet fått en betydelig

Detaljer

Working Paper Series 2/08

Working Paper Series 2/08 Working Paper Series 2/08 BOLIG- OG FINANSKRISEN I AMERIKA Arne Jon Isachsen CME/BI Mai 2008 Centre for Monetary Economics BI Norwegian School of Management BOLIG- OG FINANSKRISEN I AMERIKA Noen innledende

Detaljer

Hvilke faktorer påvirker kronekursen?

Hvilke faktorer påvirker kronekursen? Hvilke faktorer påvirker kronekursen? Tom Bernhardsen og Øistein Røisland, seniorrådgivere i Økonomisk avdeling 1 I denne artikkelen undersøkes hvordan kronekursen avhenger av blant annet oljeprisen og

Detaljer

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 Forelesningsnotat nr 10, mars 2010, Steinar Holden Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 1 Innledning... 1 2 Kort om oljen i norsk økonomi... 1 3 Virkningene på næringsstrukturen...

Detaljer

Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken

Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken Arild J. Lund og Jon A. Solheim 1 Asiakrisen og dens store negative realøkonomiske konsekvenser viser hvor viktig finansiell stabilitet er og hvorfor

Detaljer

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT RAPPORT Én region ett ansikt Økonomisk samhandling i Haugesundregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 39/2014 November 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland Løge og Peter

Detaljer

FATTIG OG RIK I SAMME VERDEN

FATTIG OG RIK I SAMME VERDEN Tore Linné Eriksen: FATTIG OG RIK I SAMME VERDEN Hva kan vi vite om fattigdom og ulikhet, hvor skal vi hente kunnskap og hva skal vi tro på? FN-sambandet Høgskolen i Oslo og Akershus 2012 INNHOLD Del I:

Detaljer

Fremtidens arbeidsliv

Fremtidens arbeidsliv infuture Gjennom trendanalyse kan vi se konturene av et fremtidens arbeidsliv med andre egenskaper enn dagens. Arbeidsgivernes evne til å motivere sine medarbeidere vil handle om mer enn monetær avlønning.

Detaljer

Aktuell kommentar. Hvordan vil omsetningen i norske bedrifter bli påvirket av et fall i oljeprisen? Nr. 4 2013. Pengepolitikk

Aktuell kommentar. Hvordan vil omsetningen i norske bedrifter bli påvirket av et fall i oljeprisen? Nr. 4 2013. Pengepolitikk Nr. 4 213 Aktuell kommentar Pengepolitikk Hvordan vil omsetningen i norske bedrifter bli påvirket av et fall i oljeprisen? En analyse basert på Norges Banks regionale nettverk Av Anna Sandvig Brander,

Detaljer

Arbeidsledighet som konjunkturindikator og forklaringsfaktor i makromodeller

Arbeidsledighet som konjunkturindikator og forklaringsfaktor i makromodeller Økonomiske analyser 5/ Arbeidsledighet som konjunkturindikator og forklaringsfaktor i makromodeller Victoria Sparrman* Arbeidsledigheten er en av de viktigste indikatorene på økonomiens tilstand. Nivået

Detaljer

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Foto: Erlend Angelo Den norske modellen Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Enhver bedrift står overfor et veivalg om hvordan de ønske å lede arbeidet. De to ytterpunktene kan oppsummeres slik:

Detaljer

På den andre siden av finanskrisen

På den andre siden av finanskrisen 1 På den andre siden av finanskrisen Norge som kreditor En rapport fra Attac Norge skrevet av Ingrid Hjertaker Utgitt av Attac Norge 2013 Forfatter Ingrid Hjertaker Referansegruppe Idar Helle, Emilie Ekeberg,

Detaljer

Hvordan vil verden se ut i 2020?

Hvordan vil verden se ut i 2020? Hvordan vil verden se ut i 2020? Rapport til FN-Sambandet Ole Jacob Sending Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) November, 2014 1 Innledning Det er umulig å forutsi den politiske utviklingen i forholdet

Detaljer