MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale."

Transkript

1 DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. I forbindelse med dette møtet vil det bli gjennomført ei arbeidsøkt knyttet til arbeidet med å revidere kommunens reglement for delegering av myndighet, samt at det vil bli kursing i planog bygningslov. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 39/12 12/244 KOMMUNIKASJON 40/12 12/228 HAVNEUTBYGGING 41/12 12/229 PLANSTRATEGI 42/12 11/67 HALD IKS 2012 SAKSLISTE 43/12 11/1077 NÆRINGSFONDET - ENDRING FRA LÅN TIL TILSKUDD. 44/12 11/1267 OPPNEVNING AV ARBEIDSUTVALG I KOMMUNIKASJONSSAKER. 45/12 12/176 REGLEMENT FOR DØNNA FORMANNSKAP - REVISJON. 46/12 12/177 REGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNESTYRE - REVISJON. 47/12 11/1027 KOMMUNEDELPLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I DØNNA - SKOLEÅRET 2012/ /16 48/12 11/599

2 SØKNAD OM TILLATELSE AV TILTAK FOR TILRETTELEGGING AV SNEKKERVIK OMRÅDET FOR FRILUFTSBRUK 49/12 11/760 SØKNAD OM TILLATELSE TIL SELVBYGGERTILTAK - PLATT. SØKNAD OM DISPENSASJON PBL 1-8 OG FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL, BESTEMMELSER I LNF-SONE 2 50/12 11/783 SØKNAD OM OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG GNR. 3/7. SØKNAD OM DISPENSASJON FRA AREALPLANENS LNF-SONE 2 OG PBL 1-8 ANGÅENDE TILTAK I STRANDSONEN 51/12 12/162 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR/BNR 14/108 - GLEIN SMÅBÅTFORENING Dønna, Anne Sofie S. Mathisen Ordfører Tore Westin Rådmann

3 REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL Dato: Utvalg: FSK Formannskapet Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode Gradering Løpenr Navn Innhold 12/ OKE/SKO/STMA /12 Helgeland kammerkor SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL CD'EN "MENNESKET OG SKAPER- VERKET" 11/ OKE/SKO/STMA 233 C 534/12 Norges Blindeforbund SØKNAD OM TILDELING AV KULTURMIDLER - NORDLAND LYDAVIS 11/ ADM/ADM/ANMA 060 &13 698/12 Det kongelige miljøverndepartement STATENS BYMILJØPRIS 2012, INVITASJON TIL Å FREMME KANDIDAT 12/ ADM/ADM/TOWE X56 767/12 KS OM ARBEIDSTIDSFORHANDLINGENE FOR LÆRERNE 10/ PUE/ADM/JAPE /12 Lønnheim Entreprenør AS BYGGHERREMØTE NR / PUE/ADM/JAPE L12 774/12 Statens vegvesen UTARBEIDET REGULERINGSPLAN OG DETALJPLAN IFM. UTBEDRING AV BJØRN FERJELEIE 06/ ADM/ADM/ANMA L12 781/12 Nordland fylkeskommune INNSPILL TIL NORDLAND FYLKESKOMMUNES HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER I NORDLAND 12/ OKE/SKO/STMA C56 812/12 Helgeland Museum HELGELAND MUSEUM INTERESSE FOR MØTE

4 12/ ADM/ADM/ANMA Q10 &46 820/12 Ørland kommune ORDFØRERSTAFETT - STATEN MÅ GI MER PENGER TIL VEI 12/ PUE/LAN/TOJO 223 U 822/12 Jens Andreas Carlsen og Tone Andersen SØKNAD OM TILSKUDD FRA DET KOMMUNALE NÆRINGSFOND 12/ HSO/ADM/PABL F47 &86 827/12 Barne-,ungdoms- og familietaten OMSTILLING I BUFETAT, REGION NORD 12/ ADM/ADM/ANMA /12 Høgskolen i Nesna STIPEND TIL GRUNNSKOLELÆRERE 11/ PUE/LAN/JOHO 233 V5 861/12 Fylkesmannen i Nordland STIMULERINGSTILSKUDD TIL KOMMUNALE VETERINÆRTJENESTER DELVIS INNVILGING AV SØKNAD 11/ HSO/ADM/PABL 060 &13 869/12 Det kongellige barne, likestillings og inkl. INVITASJON TIL HØRING - UNGDOM,MAKT OG MEDVIRKNING 12/ PUE/LAN/TOJO U01 895/12 Innovasjon Norge AVTALE MELLOM DØNNA KOMMUNE OG INNOVASJON NORGE NORDLAND 10/ ADM/ADM/TOWE /12 Ytre Helgeland kommunerevisjon REVISORS BERETNING VEDRØRENDE KOMPENSASJONSOPPGAVE FOR MERVERDIAVGIFT 11/ PUE/ADM/JAPE L12 891/12 Alstahaug kommune REGULERINGSPLANARBEID FOR BADELAND OG KULTURHUS - UTVIDELSE AV PLANOMRÅDE 10/ PUE/ADM/JAPE /12 A.L. Høyer Sandnessjøen REFERATMØTE FRA ENTREPRENØRMØTE NR. 4 11/ PUE/ADM/JAPE GNR 51/16 908/12 Fylkesmannen i Nordland FRARÅDNING AV SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BYGGING AV PLATTING

5 11/ ADM/ADM/TOWE GNR 50/ /12 Bjørn og omegn båtforening SPØRSMÅL OM HEFTELSE I SKJØTE 11/ PUE/LAN/JOHO 233 V5 945/12 Bjørn Inge Rikhardsen AVTALE VEDRØRENDE STIMULERINGSTILSKUDD FOR VETERINÆRTJENESTEN 2011 MELLOM VETERINÆR BJØRN INGE RIKHARDSEN OG DØNNA KOMMU 11/ PUE/LAN/JOHO 233 V5 946/12 Line Grønaas KOMMUNALE VETERINÆRTJENESTER / PUE/ADM/JAPE GNR 36/33 948/12 Helge Olav Tobiassen KLAGE VEDR. TILLATELSE TIL TILTAK I BYGGESAK 12/ ADM/ADM/ANMA X01 949/12 Nordland fylkeskommune PLANLAGTE ARRANGEMENT I FORBINDELSE MED STEMMERETTSJUBILEET 2012 OG GRUNNLOVSJUBILEET / PUE/LAN/TOJO U01 960/12 Innovasjon norge UNDERSKREVET AVTALE MELLOM DØNNA KOMMUNE OG INNOVASJON NORGE NORDLAND 12/ PUE/ADM/JAPE U43 963/12 Fiskeridirektoratet region Nordland AGA HALIBUT AS - TILBAKETREKKING AKVAKULTURTILLATELSE 11/ HSO/ADM/PABL 060 &13 997/12 Det kongelige justis og beredskapsdep. HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM KOMMUNAL HÅNDHEVING AV POLITI VEDTEKTER 11/ HSO/ADM/PABL X47 & /12 Fylkesmannen i Nordland VERGEMÅLSREFORMEN - AVKLARING OM VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE 11/ HSO/ADM/PABL 062 H 1047/12 Helgelandssykehuset PRESISERINGER IFB MED VARSEL OM UTSKRIVINGSKLAR PASIENT

6 09/ ADM/ADM/TOWE H12 & /12 Husbanken INVESTERINGSTILSKUDD 10/ PUE/ADM/JAPE /12 Lønnheim Entreprenør AS REFERAT FRA BYGGHERREMØTE NR 6 10/ PUE/ADM/JAPE /12 Lønnheim Entreprenør AS REFERAT FRA BYGGHERREMØTE NR 3 09/ ADM/ADM/TOWE H12 &41 951/12 REFERAT FRA DIALOGMØTE / PUE/ADM/JAPE /12 Lønnheim Entreprenør AS PROSJEKTERINGSMØTE NR 7 - TELEFONMØTE 10/ PUE/ADM/JAPE /12 Nordland Teknikk AS BEFARINGSRAPPORT KONKLUSJON 11/ HSO/ADM/PABL /12 Skatteetaten KONTROLLRAPPORT 2011 VEDRØRENDE SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN FOR DØNNA KOMMUNE 11/ ADM/PER/GEBA /12 Høgskolen i Nesna PRAKSISSKOLER OG PRAKSISBARNEHAGER STUDIEÅRET 2012/ / HSO/ADM/PABL /12 Fylkesmannen i Nordland SØKNAD OM SKJØNNSMIDLER 07/ PUE/ADM/JAPE /12 Sandnessjøen Engineering AVKLARINGSMØTE NR. 3 12/ PUE/ADM/JAPE K22 & /12 NVE HAVVIND - STRATEGISKE KONSEKVENSUTREDNINGER - INFORMASJON OM OPPSTART AV UTREDNINGER

7 10/ ADM/ADM/TOWE /12 NAV Nordland OVERSENDELSE SIGNERTE AVTALER VEDR. NAV-KONTOR 10/ PUE/ADM/JAPE U24 & /12 Nomas AS SØKNADER GLEIN 12/ HSO/ADM/PABL G /12 Helgelandssykehuset VEDR. FORLENGELSE AV AVTALE OM KJØP AV JORDMORTJENESTER 11/ PUE/ADM/JAPE 060 & /12 Det kongelige justis og beredskapsdep. HØRING-NOU 02012: 4 TRYGG HJEMME. BRANNSIKKERHET FOR UTSATTE GRUPPER 12/ PUE/LAN/JOHO 243 U 1238/12 Det kongelige landbruks og matdep. RUNDSKRIV OM NÆRINGSUTVIKLING / PUE/LAN/TOJO P /12 Kystverket ORIENTERING OM TILSKUDD TIL KOMMUNALE FISKERIHAVNETILTAK 12/ HSO/ADM/PABL F47 & /12 Barneverntjensten ytre Helgeland VEDRØRENDE OMSTILLING I BUFETAT REGION NORD 12/ ADM/ADM/TOWE H30 & /12 Rune Ånes ENDRING AV NAVN FRA DØNNA OMSORGSSENTER TIL DØNNA HELSE- OG OMSORGSSENTER 10/ PUE/ADM/JAPE /12 Lønnheim Entreprenør AS VERNERUNDESKJEMA NR. 4 10/ PUE/ADM/JAPE /12 Høyer Sandnessjøen as REFEREAT FRA ENTREPRENØRMØTE NR. 5 12/ ADM/PER/GEBA B /12 Dønna barne- og ungdomsskole v. enhetsleder VEDTAK -SKOLERUTE FOR GRUNNSKOLENE I DØNNA KOMMUNE

8 09/ HSO/ADM/PABL H06 & /12 Helgelandssykehuset Sandnessjøen AVTALE MED DØNNA KOMMUNE - BEREDSKAP OG BRUK AV AMBULANSEBÅTER 11/ ADM/PER/GEBA N06 *** 13 Ofl /12 ************************************************************ SVAR - VEDTAK OM SKOLESKYSS UT FRA SÆRLIG FARLIG SKOLEVEI - KOPI AV ************************************************************* ************************************************************* ***** 11/ PUE/ADM/JAPE GNR 29/ /12 Lønnheim Entreprenør AS SØNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE, RESTERERENDE ARBEIDER, DØNNAHALLEN 10/ PUE/ADM/JAPE /12 A/L Høyer sandnessjøen as REFERAT FRA ENTREPRENØRMØTE NR. 5 12/ HSO/ADM/PABL /12 Husbanken region Bodø SØKNADSFRISTER TILSKUDD UTLEIEBOLIGER 12/ HSO/ADM/PABL G /12 Nordland Fylkeskommune INFORMASJON VEDRØRENDE TANNHELSETILBUD DØNNA KOMMUNE 11/ OKE/SKO/MAGR A /12 Træna kommune v/ rådmann EVALUERING AV PPT - TJENESTEN FOR YTRE HELGELAND

9 Sak 39/12 KOMMUNIKASJON Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: N00 Arkivsaksnr.: 12/244 Saksnr.: Utvalg Møtedato 39/12 Formannskapet Rådmannens innstilling: Formannskapet i Dønna kommune tar forslaget til struktur for fremtidig arbeid med kommunikasjonsspørsmål til etterretning. Administrasjonen utarbeider mer detaljerte planer for arbeidet med de enkelte utfordringene. Bakgrunn: Arbeidet med kommunikasjonsutfordringer er for Dønna kommune, som for de fleste andre kommuner, en sentral arbeidsoppgave. Ved opprettelsen av stillingen som næringssjef har arbeidsoppgaven også fått en definert ressurs i kommunens administrasjon. Saksutredning: Ett vellykket arbeid med utvikling av kommunikasjon bygger på et tett og godt samarbeid mellom administrasjonen og politisk nivå. Steg en vil være å definere hvordan prosessene skal utvikles, og hva som er tidsperspektivet på de ulike oppgavene. Det kan være hensiktsmessig å grovt dele arbeidsoppgavene i to deler; En kortsiktig del og en langsiktig del. Delingen er foretatt ut i fra at noen arbeidsoppgaver er konkrete, og hvor det er definert mål som er satt i enden av prosessen. Andre arbeidsoppgaver vil være rettet mot å endre strukturer, skape aksept for og vedtak om investeringer og hvor målet blir definert etter hvert som mulighetene blir klarlagt. Fordelen med en slik todeling er at arbeidsoppgavene blir tydeligere definert. Noe som igjen gjør definering av arbeidsoppgaver, fordeling av ansvar, fastsetting av milepæler og avrapportering tydeligere. I sum en mer rasjonell arbeidsform enn uten den grove inndelingen. I den kortsiktige delen ligger oppgaver som endring av avgangstider for M/S Dønna i Vandvesambandet, få NEXen til å gjenoppta anløp av Bjørn og best mulig tilrettelegging for skole-, studie- og arbeidspendling til og fra Dønna kommune. Side 9 av 36

10 Sak 39/12 Den langsiktige delen inneholder oppgaver som forbedring av fergekommunikasjonen over Alstenfjorden, selvfølgelig inkludert anløpene av både Løkta og Dønna. En eventuell, fremtidig, fergefri krysning av den samme fjorden og infrastruktur for telekommunikasjon. Vurdering: De viktigste kortsiktige oppgavene er å få endret avgangstidene for M/S Dønna i Vandvesambandet, og få NEXen til å gjenoppta anløp av Bjørn. Forbedring av fergekommunikasjonen over Alstenfjorden og å få på plass bedre infrastruktur for telekommunikasjon er de to viktigste i forhold til de langsiktige oppgavene. Forbedringen av forholdene for skole-, studie- og arbeidspendling til og fra Dønna kommune hører også til blant de langsiktige oppgavene og er et eksempel på at for noen oppgaver må det arbeides både på kort og lang sikt. Et eksempel som underbygger behovet for en inndeling av de forskjellige utfordringene etter tidshorisinten som det forventes å få på plass gode løsninger innen. Arbeidet blir bedre strukturert, og samspillet mellom administrasjon og politikk får best mulige vilkår for å fungere optimalt. Side 10 av 36

11 Sak 40/12 HAVNEUTBYGGING Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: P30 Arkivsaksnr.: 12/228 Saksnr.: Utvalg Møtedato 40/12 Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar å starte prosessen med å definere grunnlaget for utvikling av havnefasiliteter på Bjørn og godkjenner framlagte prosjektplan. Kommunestyret godkjenner at prosjektet gjennomføres innenfor en kostnadsramme på kr i tråd med vedtatt investeringsbudsjett for Bakgrunn: Utvikling av havnefasiliteter på Bjørn er et tema i den offentlige diskusjonen. Så langt har det kommet frem forsiktige ansl0ag over behov, og i noe mindre grad hvilke interessenter som kan tenke seg å engasjere seg i et slikt utviklingsprosjekt. Før prosessen tas videre, kan det være rett å definere og dokumentere grunnlaget det skal arbeides videre fra. I Dønna kommune sitt investeringsbudsjett for 2012 er det satt av ,- til dette tiltaket. Hvordan disse midlene er foreslått disponert kommer fram av forslaget til prosjektplan, som følger saksutredningen. Saksutredning: Situasjonen på Bjørn er noe uavklart. Det er fra 3 av rederiene i Dønna kommune signalisert behov for liggekai. Dønna Havfiske og PolarTug benytter i dag den kommunale flytekaien på Bjørn, og har inngått avtaler om bruk av denne. Denne kaien ligger også ambulansebåten/legeskyssbåten til Helgelandssykehuset ved. Dønna Brønnbåtservice har også gitt uttrykk for behov for kai. Men det er noe mer usikkert om de ønsker kai på Bjørn, eller vil ha en løsning knyttet til sitt administrasjonsbygg i Åkerøyvågen. Planene rederiet har om å utvikle en service-/beredskapsbåt for oppdrettsnæringen indikerer at det er Åkerøyvågen som er den aktuelle lokaliseringen for dette rederiet. Det er fire skisser for utviklingen på Bjørn; Moloen ferdigstilles. Ellers ingen tiltak. Statens Vegvesen iverksetter sine planer for området ved fergekaien. Kan gi behov for flytting av småbåthavnen. Moloen fullføres, og det etableres kommunal kai. Den kommunale kaien kan også benyttes som liggekai etter avtale. Eventuell flytting av småbåthavnen. Moloen fullføres. Private interesser utvikler havneområdet videre, med kommersiell drift som formål. Fortsatt plass for småbåthavnen i havneområdet? Side 11 av 36

12 Sak 40/12 UTVIKLING TILTAK KOMMUNAL DELTAGELSE Moloen ferdigstilles. Statens Vegvesen iverksetter sine planer for området ved fergekaien. Kan gi behov for flytting av småbåthavnen. Moloen fullføres. Etablere kommunal kai. Moloen fullføres. Private interesser utvikler området. Moloen bygges frem til Litjøya. Brysting av molo? Fremføring av vei, vann og strøm over toppen av moloen? Reguleringsplan? Grunnerverv. Ingen kommunale tiltak. Moloen bygges frem til Lissøya. Brysting av molo. Fremføring av vei, vann og strøm over toppen av moloen. Reguleringsplan? Grunnerverv. Bygge kommunal kai. Mulig flytting av småbåthavn. Moloen bygges frem til Lissøya. Brysting av molo. Fremføring av vei, vann og strøm over toppen av moloen. Reguleringsplan? Finansiere ferdigstillelse av moloen. Reguleringsplan? Grunnerverv. Involvering i prosessen med å flytte småbåthavnen? Finansiere ferdigstillelse av moloen. Reguleringsplan? Grunnerverv. Finansiere bygging av kommunal kai. Drifte kommunal kai. Økonomisk bidrag til flytting av småbåthavn. Finansiere ferdigstillelse av moloen. Reguleringsplan. Det er flere forhold som spiller inn når det gjelder utviklingen på Bjørn. En faktor er hva som skjer i forhold til havneutbygging. Andre faktorer er Statens Vegvesen sine planer om oppgradering av trafikkområde og oppstillingsplassen på fergeleiet. Iverksettes de planlagte tiltakene kan det bety at småbåthavnen må flyttes. Vurdering: Når denne situasjonen oppstår, noe det må forventes at vil skje, så må det foreligge en avklaring av hvordan det fremtidige havneområdet skal utvikles. Lokaliseres småbåthavnen feil, i forhold til fremtidig utvikling, så må den flyttes på nytt og risikoen for at Dønna kommune pådrar seg kostnader øker. Ett annet spørsmål, som kan reise seg uavhengig av hvordan havneutbyggingen skjer, er behovet for å regulere til fremtidige næringsområder på Bjørn. På Lissøya er cirka halve Side 12 av 36

13 Sak 40/12 arealet båndlagt av gravhauger (fornminner), og ikke regulert. Her må det foretas undersøkelser før området kan endre reguleringsformål. Det øvrige av øya er regulert til næringsformål. Store deler av Bjørnsøya er regulert til næring, men Fiskarbondeheimen ikke er med i dette området. I reguleringsplanen for Bjørnsøya er bukta syd for dagens parkeringsplass og ASVO delvis lagt ut som næringsområde delvis utenfor reguleringsplanen. Det kan være nødvendig å ha en gjennomgang av planstatusen på Bjørn, og sette opp et planprogram for hvilke planer som bør revideres eller bli utarbeidet. Kommunedelplanen for Bjørn må sies å ha gått ut på dato, og bør uansett revideres noe det er avsatt midler til i kommunens økonomiplan. Skal det tegnes fremtidsscenarioer for Bjørn så er den viktigste forutsetningen hvilken utvikling man forventer, og hvem som kan bidra til å skape den. Kommunen kan bistå med planprosesser og grunnlagsinvesteringer, men denne innsatsen gir ikke forretning hvis ikke private interesser finner det interessant å investere i området. Usikkerheten rundt hva som vil være den fremtidige utviklingen på Bjørn gjør det nødvendig å starte en prosess hvor målet er å få en bedre tydelighet av hva som kan forventes. Å ferdigstille moloen vil være et godt synlig tiltak, men det er foreløpig ikke mulig å si om det vil være regningssvarende. Satt på spissen så er det et spørsmål om det i hele tatt vil utløse noen aktivitet, i og med at signalene fra rederiene kun er uforpliktende. Steg 1 i prosessen vil være å klarlegge hva som er det faktiske ønsker og behov, for å skape et bedre beslutningsgrunnlag. Administrasjonen har utviklet en prosjektplan (vedlegg) for denne utviklingsfasen. Formålet med prosjektplanen er både å systematisere arbeidet og å tydeliggjøre kommunikasjonen mellom administrasjonen og politisk nivå. Et spørsmål som kanskje bør diskuteres, men ikke før prosjektet knyttet til å definere grunnlaget for en havneutvikling på Bjørn er gjennomført er om det videre arbeidet skal fokusere på etablering av Havn/kai på Bjørn? Eller om det er utvikling av havner/kaier i Dønna kommune? Vedlegg: Prosjektplan Side 13 av 36

14 Sak 41/12 PLANSTRATEGI Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 12/229 Saksnr.: Utvalg Møtedato 41/12 Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar å starte opp arbeidet med å utvikle en planstrategi for kommunen. Fremdriftsplanen foreslås vedtatt slik; Forslag til planstrategi behandles, første gang, i formannskapet Etter gjennomført høring kommer strategien til ny behandling i formannskapet , og til endelig behandling i kommunestyret I forhold til kommuneplanen så skal Formannskapet ha forslag til planprogram til behandling i sitt møte for videre til behandling i kommunestyret Bakgrunn: Plan- og bygningslovens bestemmelser om kommunal planstrategi; Kommunal planstrategi Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves. Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av oppstart av arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel 11. Den kommunale planstrategien skal vedtas senest ett år etter at kommunestyret ble konstituert. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, som langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet. Side 14 av 36

15 Sak 41/12 Saksutredning: Planstrategi er ikke en plan, og det skal derfor ikke vedtas mål og strategier knyttet til planstrategien. Strategien skal drøfte utviklingstrekk i kommunen som samfunn og organisasjon som grunnlag for å vurdere planbehovet i kommunestyreperioden. I arbeidet med kommunens planstrategi skal det innhentes synspunkter fra statlige og regionale organ og nabokommunene. Det bør også legges opp til en bred medvirkning og allmenn debatt. Forslaget til vedtak i kommunestyret skal ligge ute til offentlig høring i minst 30 dager før kommunestyrets behandling. Kommunestyret skal gjennom vedtaket av kommunal planstrategi ta stilling til om gjeldende kommuneplan helt eller delvis skal revideres. I tillegg til at kommunestyret skal ta stilling til om det i valgperioden er behov for andre planer (arealplaner, tema- og sektor(fag)planer eventuelt revidere eller oppheve planer. Planstrategien kan slås sammen med, og være en del av, oppstart av arbeidet med kommuneplanen. I praksis kan da planstrategien og planprogrammet for kommuneplanen slås sammen. Den kommunale planstrategien må da følge prosessreglene som stilles til planprogrammet. Planstrategien har ingen direkte rettsvirkning, og det kan ikke fremmes innsigelse mot den. ORGANISERING, NIVÅ OG RULLERINGSHASTIGHET Kommunal planstrategi Fireårig rullering Revisjon etter avklaring av behov i planstrategi Kommuneplan, samfunnsdel Kommuneplan, arealdel Kommuneplan tema Kommuneplan areal Tema og sektor(fag)planer Årlig rullering; Handlingsdel med økonomiplan Årsbudsjett Arbeidsprogram Årsmelding Regnskap Tertialrapporter KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM Det er i kommuneplanen at nye mål og strategier skal behandles og vedtas, og ikke i planstrategien. Et viktig skille, siden det er helt andre krav til medvirkning, samråd og høring/offentlig ettersyn til kommuneplanprosessen enn til arbeidet med planstrategi. Side 15 av 36

16 Sak 41/12 Kommunen kan, når den vedtar planstrategien, beslutte at hele kommuneplanen, samfunnsdelen alene, eller arealdelen alene, skal revideres uten å gå nærmere inn på innholdet i revisjonsarbeidet. Rammer og forutsetninger for revisjonsarbeidet, prioriterte tema, alternative strategier, opplegg for medvirkning osv. vil da bli avklart i planprogrammet for kommuneplanprosessen. Planprogrammet omfatter en tidlig fase av kommuneplanprosessen, og er et program for gjennomføring av en konkret planprosess. Planprogrammet skal redegjøre for formålet og forutsetningene for planarbeidet, tema eller hovedspørsmål og satsingsområder som tas opp, alternative utviklingsstrategier, utredningsbehov (arealdel) og opplegg for medvirkning. Viktig at planprogrammet klarlegger hvilke deler av kommuneplanen som ikke tas opp til revisjon. Planprogrammet har like sterke krav til høring og offentlig ettersyn (6 uker) som et planforslag. Vurdering: Kommunestyret som er ansvarlig for utarbeidingen av planstrategi. Oppstarten bør derfor behandles av dette organet. Det betyr behandling i formannskapet og kommunestyret Med hjemmel i dette vedtaket utvikles et forslag til planstrategi, som behandles i formannskapet Deretter krav om minst 30 dagers høring. Ny behandling i formannskapet , og endelig vedtak i kommunestyret Formannskapet behandler forslag til planprogram og forslaget går videre til behandling i kommunestyret Planprogrammet sendes ut på høring i 6 uker før det fastsettes av kommunestyret. Planprogrammet skal fastsettes av kommunestyret, men kan delegeres etter kommunelovens regler. Med ønske om å utvikle en plankultur i Dønna kommune i bakhodet, så er det viktig med politisk involvering fra starten av planprosessen. Det vil si fra arbeidet med planstrategien startes. Arbeidet med planstrategi og planprogram kan gjøres samtidig, men det vil kunne skape mer forvirring enn forståelse og kunnskap. Følgelig foreslås en deling av disse to prosessene. Vedlegg: Side 16 av 36

17 Sak 42/12 HALD IKS 2012 Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 Saksnr.: Utvalg Møtedato 23/11 Plan- og utviklingsstyret /11 Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Kommunestyret /12 Kommunestyret /12 Formannskapet Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar å bevilge ,- til dekning av HALD IKS sine driftskostnader i januar Bevilgningen belastes kommunens næringsfond. Bakgrunn: HALD IKS er besluttet nedlagt fra De ansatte mottok sin oppsigelse Med 3 måneders oppsigelse gir det siste arbeidsdag Administrasjonen i HALD IKS har bedt eierkommunene om å utbetale driftsmidler for januar Saken er tidligere referert for formannskapet i møte Beløper er ,- er anvist til utbetaling. Saksutredning: Dønna kommune er en av fire eiere av HALD IKS. Størrelsen på utbetalingen er i henhold til den fordelingsnøkkelen som har vært brukt ved tidligere års utbetalinger til selskapet. Det vil si en forholdsmessig fordeling på bakgrunn av innbyggertallet i de fire eierkommunene. Tidligere år, når selskapet har vært i ordinær drift, har det også vært utbetalt utviklingsmidler til HALD IKS. Disse har vært på ,- pr. år, hvorav Dønna kommune har bidratt med 25%. For 2012 er det, naturlig nok, ikke bedt om utbetaling av utviklingsmidler. Vurdering: Som medeier og premissleverandør for drift og utvikling av selskapet er Dønna kommune også forpliktet til å bidra til at avviklingen av selskapet skjer på en god måte. Dette er da også gjort gjennom at utbetalingen er aktivisert. Formannskapets behandling er en formell godkjenning av organets tilbakemelding da saken ble refert 14. februar i år. Vedlegg: Side 17 av 36

18 Sak 43/12 NÆRINGSFONDET - ENDRING FRA LÅN TIL TILSKUDD. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 223 U Arkivsaksnr.: 11/1077 Saksnr.: Utvalg Møtedato 111/11 Formannskapet /12 Formannskapet Rådmannens innstilling: Formannskapet vedtar å avslå søknaden fra Carmen Gabrielsen om å endre tilsagnet om lån fra Dønna kommune sitt næringsfond, gitt i formannskapssak 111/11. Administrasjonen fremmer forslag til endringer i retningslinjene for Dønna kommune sitt næringsfond, slik at retningslinjene og praksis er i overensstemmelse, i forbindelse med formannskapet sin behandling av årsmeldingen 2011 for bruken av næringsfondet. Bakgrunn: I formannskapets sak 111/11 ble det fattet følgende vedtak; Carmen Gabrielsen bevilges ,- i tilskudd og ,- i lån fra Dønna kommune sitt næringsfond, knyttet til etablering av egen bedrift innen fotpleie. Lånet gis på vanlige vilkår i tråd med gjeldende retningslinjer og fastsettes i gjeldsbrev. Lånet sikres med pant i inventar. Lån utbetales når lånedokumentene er ordnet og tilskudd utbetales i tråd med gjeldende retningslinjer. I ettertid har Carmen Gabrielsen søkt om å få omgjort det vedtatte lånet til tilskudd. Saksutredning: Det er etablert en praksis, i forhold til forvaltning av Dønna kommune sitt næringsfond, at bevilgninger i størrelsesorden over ca ,- fordeles likt mellom lån og tilskudd. I og med at vedtakene gjelder konkrete beløp, så hender det at den som har fått bevilgningen takker nei til lånet men velger å takke ja til tilskuddet. Bakgrunnen for å gi en del av det økonomiske bidraget fra Dønna kommune som lån er at avdrag og renter vil styrke næringsfondet. Det vil, over tid, gi kommunen ett større næringsfond å forvalte og midlene kan brukes flere ganger (ved at betalte avdrag og renter kan bevilges til nye prosjekt). Og slik fungerer det stort sett i praksis. Enkelte dårlige betalere er det her, som ellers i samfunnet, men tanken om å få en refylling av næringsfondet har blitt realisert. Sett fra administrasjonen sin side, så er det ikke ønskelig å endre denne praksisen. I utredningen av denne saken klarte ikke administrasjonen å finne igjen det forventede politiske vedtaket om fordelingen mellom lån og tilskudd. Dette bør formaliseres gjennom et vedtak. Praksis er at retningslinjene for næringsfondet blir evaluert og eventuelt endret når årsrapporten om status for fondet er til behandling. I 2012 forventes denne behandlingen å kunne skje i formannskapsmøtet 10. april. Side 18 av 36

19 Sak 43/12 Vurdering: Gabrielsen har bedt om at lånet omgjøres til tilskudd, ut i fra at det i søknaden ikke ble søkt om lån men tilskudd. Ei heller er det ønskelig med et lån fra næringsfondet. Beløpet som ble bevilget som tilskudd er utbetalt. Det er vanskelig å se hvilke argumenter som kan føres for at vedtaket i sak 111/11 skal endres uten at det går utover de prinsippene som søknader til Dønna kommune sitt næringsfond er behandlet etter. Gjøres det et unntak i denne saken, så vil det kunne få følger for tilsvarende, fremtidige saker. Selvfølgelig vil det være en bedre løsning for søker om lånet endres til tilskudd, men for fremtidige søkere vil en endring av praksis betye at det blir et mindre næringsfond å søke om finansielle bidrag fra. Vedlegg: Side 19 av 36

20 Sak 44/12 OPPNEVNING AV ARBEIDSUTVALG I KOMMUNIKASJONSSAKER. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/1267 Saksnr.: Utvalg Møtedato 6/12 Formannskapet /12 Formannskapet /12 Formannskapet Rådmannens innstilling: Bakgrunn: Ordfører har anmodet om at denne saken kommer til behandling på første møte i formannskapet i Formannskapet behandlet saken i møte den hvor det under sak 6/12 ble fattet slikt vedtak: Det ble fremmet utsettelsesforslag. Saken tas opp til drøfting i neste møte. Enstemmig vedtatt. Saksutredning: I henhold til gjeldende reglement for Delegering av myndighet i Dønna kommune er oppgaven som kommunikasjonsnemnd delegert til formannskapet. Dette er omhandlet under punkt om De ulike organs arbeidsområde og myndighet hvor det under Formannskapet lovhjemmel 8 i kommuneloven blant annet er anført følgende (side 9) under kulepunkt fire: Formannskapet er Dønna kommune sin kommunikasjonsnemnd og er delegert myndighet til å behandle alle slike saker. Med mindre noe annet er bestemt i lov eller dette reglement, har formannskapet også vedtaksmyndighet i disse saker. I samme reglement har kommunestyret delegert myndighet i alle prinsippielle saker innen veglovens og vegtrafikklovens virksomhetsområde til plan- og utviklingsstyret. Da dette utvalg er vedtatt nedlagt og myndigheten er i den forbindelse overført til formannskapet. Saken ble drøftet under referatsakene i formannskapsmøte den og rådmannen oppfattet da følgende konklusjon: - Det er ikke ønskelig at det oppnevnes ett politisk utvalg (fast arbeidsutvalg) som skal avgi innstilling til formannskapet i kommunikasjonssaker. Formannskapet ønsker at rådmannen skal avgi innstilling i denne type saker i likhet med alle andre fagområder/saksområder. - Formannskapet ønsker at administrasjonen i kommunen knytter til seg organisasjoner(lokalutvalg, næringsforening, m.fl.) og personer med spesiell kompetanse om fagområdet i forbindelse med administrasjonens utredninger av kommunikasjonssaker som fremmes for formannskapet. - Rådmannen som i henhold til kommuneloven er ansvarlig for at saker som forelegges til politisk behandling/vedtak er forsvarlig utredet, vil fortsatt benytte seg av høring/innspill fra lokalutvalg m.fl. samt benytte seg avekstern fagkunnskap i den grad saksbehandler finner det ønskelig/ påkrevd. Vurdering: Side 20 av 36

21 Sak 44/12 Formannskapet må iforbindelse med at man tar stilling til en eventuell oppnevnelse av ett eget, fast oppnevnt arbeidsutvalg også ta stilling til utvalgets mandat og hvorvidt utvalget skal få delegert vedtaksmyndighet. Ett slikt delegeringsvedtak må være innenfor gjeldende delegasjonsreglement. Kommunestyret har delegert myndighet til rådmannen å behandle alle ikke-prinsipielle saker innen veglovens og vegtrafikklovens virksomhetsområde. En eventuell endring av dette må i tilfelle dette er aktuelt, besluttes av kommunestyret. Rådmannen vil også henvise til at kommunestyret har vedtatt å opprette 100 %-stilling som næringssjef og at ett av tre hovedarbeidsområder for denne stillingsinnehaver vil være samferdsels- og kommunikasjonssaker. Rådmannen forutsetter derfor at det i forbindelse med eventuell oppnevnelse av ett arbeidsutvalg vurderes hvilke oppgaver som skal ivaretas administrativt (næringssjef) og hvilke oppgaver som skal utredes/vedtas av politisk nivå. Saken fremmes uten innstilling da rådmannen oppfatter saken først og fremst som ett spørsmål om organisering av politisk beslutningsmyndighet og at valgnemnda fremmer forslag til medlemmer dersom det skal oppnevnes et arbeidsutvalg i kommunikasjonssaker. Vedlegg: Side 21 av 36

22 Sak 45/12 REGLEMENT FOR DØNNA FORMANNSKAP - REVISJON. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 &00 Arkivsaksnr.: 12/176 Saksnr.: Utvalg Møtedato 45/12 Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens innstilling: Bakgrunn: Gjeldende reglement for formannskapet i Dønna kommune ble vedtatt av kommunestyret i møte 28. april Reglementet bør fremlegges for avklaring av behovet for revisjon i starten av hver kommunestyrevalgperiode. Saksutredning: Gjeldende reglement for Dønna formannskap ble vedtatt av kommunestyret i møte under sak 18/09, jfr. for øvrig saksvedlegg. Ett slik reglement vil over noe tid ha behov for revisjon. Det er anbefalt at det nyvalgte kommunestyret får ta stilling til behov for og ønsker om å revidere kommunens ulike reglementer tidlig i sin kommunestyrevalgperiode. Med bakgrunn i dette fremlegges derfor reglementet for formannskapet slik at kommunestyret kan ta stilling til hvorvidt dette skal revideres og hvordan ett eventuelt revisjonsarbeid skal gjennomføres. Vurdering: Rådmannen vil peke på følgende forhold som det bl.a kan være aktuelt for kommunestyret å gi innspill til i en startfase i arbeidet med å utarbeide ett revidert reglement: Arbeidsprosess. Rådmannen kan skissere en mulig måte å organisere prosessen på: a. Kommunestyret avklarer hvorvidt reglementet skal revideres og gir eventuelle innspill, frist 25. april b. Formannskapet avholder ett arbeidsmøte 8.mai d.å. hvor man avsetter litt tid til å gjennomgå eksisterende reglement, gitte innspill og gir her sine innspill til ønska endringer/tilføyelser. c. Rådmannen utarbeider ett utkast til revidert reglement som gjennomgås av rådmannens lederteam før det framlegges for politisk behandling, frist 15.mai d. Formannskapet behandler forslaget i sitt møte 7. juni 2012 og fremmer innstilling til kommunestyrets møte 19. juni Dette er kun ett utkast, det er viktig at kommunestyret tar beslutning om prosess og tidsplan i tråd med kommunestyrets ønsker. Side 22 av 36

23 Sak 45/12 Endringsinnspill. Rådmannen vil henlede oppmerksomheten på følgende paragrafer: 3 Innkalling dokumenter. Det bør her diskuteres hvorvidt frister og rutiner rundt utsending av saksdokumenter skal endres i forhold til teknologiske endringer, for eksempel hvorvidt det er nødvendig med fysisk utlegging av dokumentene på servicekontoret når disse er tilgjengelig på nett via kommunens heimeside. 4 Forfall - vararepresentanter. Det bør diskuteres om ikke forfall skal meldes til ordfører som tar stilling til forfallsgrunn og deretter om nødvendig anmoder tilsatte ved servicekontoret om å innkalle vararepresentant. 6 Møteleder åpne eller stengte dører Formuleringer knyttet til taushetsplikt bør endres i tråd med intensjonene i lovverket. 13 Utsendinger (deputasjoner). Rådmannen vil anbefale at formulering i andre avsnitt endres til at ordfører avgjør om utsendingene skal tas imot, dette for at reglementet skal bli i samsvar med hensiktsmessig praksis. 14 Føring av møtebok. Bør endres slik at den blir i tråd med praksis, d.v.s. at ordfører (møteleder) og to valgte medlemmer av formannskapet underskriver møteboka. Rådmannen ønsker også at kommunestyret tar stilling til hvorvidt det er tilstrekkelig at møteboka er tilgjengelig på kommunens heimeside slik at en unngår utsending av papirversjon til alle som er opplista. Saken fremmes uten innstilling i denne fase av saksbehandlingen. Vedlegg: 1. Reglement for Dønna formannskap. Saksmappevedlegg: 1. Utskrift av kommunestyrets saksprotokoll i sak 18/09. Side 23 av 36

24 Sak 46/12 REGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNESTYRE - REVISJON. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 &00 Arkivsaksnr.: 12/177 Saksnr.: Utvalg Møtedato 46/12 Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens innstilling: Bakgrunn: Gjeldende reglement for Dønna kommunestyre ble vedtatt av kommunestyret i møte den Reglementet bør framlegges for avklaring av behovet for revisjon i starten av hver kommunestyrevalgperiode. Saksutredning: Gjeldende reglement for Dønna kommunestyre ble vedtatt av kommunestyret i møte under sak 4/09, jfr. for øvrig saksvedlegg. Ett slikt reglement vil over tid ha behov for revisjon. Det er anbefalt at det nyvalgte kommunestyret får ta stilling til behov for og ønsker om å revidere kommunens ulike reglementer tidlig i sin kommunestyrevalgperiode. Med bakgrunn i dette fremlegges derfor reglementet for kommunestyret slik at kommunestyret kan ta stilling til hvorvidt dette skal revideres og hvordan ett eventuelt revisjonsarbeid skal gjennomføres. Vurdering: Rådmannen vil peke på følgende forhold som det bl.a. kan være aktuelt for kommunestyret å gi innspill til i en startfase i arbeidet med å utarbeide ett revidert reglement: Arbeidsprosess. Rådmannen kan skissere en mulig måte å organisere prosessen på: a. Kommunestyret avklarer hvorvidt reglementet skal revideres og gir sine innspill til endringer og tilføyelser, frist 25. april b. Formannskapet avholder ett arbeidsmøte 8. mai d.å. hvor man setter av tid til å gjennomgå eksisterende reglement, gitte innspill og med bakgrunn i denne gjennomgangen gis konkrete innspill til ønska endringer/tilføyelser. c. Rådmannen utarbeider ett utkast til revidert reglement som gjennomgås av rådmannens lederteam før det framlegges for politisk behandling, frist 15. mai d.å. d. Formannskapet behandler forslaget i sitt møte 7. juni d.å. og fremmer innstilling til kommunestyrets møte 19. juni Dette er kun ett utkast, det er viktig at kommunestyret tar beslutning om prosess og tidsplan i tråd med kommunestyrets ønsker. Endringsinnspill: Side 24 av 36

25 Sak 46/12 Rådmannen vil henlede oppmerksomheten på følgende paragrafer: 3 Innkalling dokumenter. Det bør her diskuteres hvorvidt frister og rutiner rundt utsending av saksdokumentet skal endres i forhold til teknologiske endringer, for eksempel hvorvidt det er nødvendig med fysisk utlegging av dokumentene på servicekontoret når disse er tilgjengelig på nett via kommunens heimeside. 5 Forfall vararepresentanter. Det bør diskuteres om ikke forfall skal meldes til ordfører som tar stilling til forfallsgrunn og deretter om nødvendig anmoder tilsatte ved servicekontoret om å innkalle vararepresentant. 12 Møtelederens redegjørelse for saken. Talernes rekkefølge. Kommunestyret bør her vurdere bestemmelsen vedrørende antall ganger representantene kan ha ordet samt reglene knyttet til replikkordskiftet. 20 Spørsmål. Kommunestyret bør diskutere hvorvidt det er ønskelig med så strenge regler for frist for innlevering av spørsmål. Kan det tenkes alternativ måter, f.eks. fri spørrerunde på inntil ½ time i slutten av hvert møte? 21 Utsendinger (deputasjoner). Rådmannen vil anbefale at formuleringen i andre avsnitt endres til at ordfører avgjør om utsendingene skal tas imot, dette for at reglementet skal bli i samsvar med hensiktsmessig praksis. 23 Føring av møtebok. Rådmannen ønsker at kommunestyret tar stilling til hvorvidt det er tilstrekkelig at møteboka er tilgjengelig på kommunens heimeside slik at en unngår utsending av papirversjoner til alle som er opplista. Rådmannen vil avslutningsvis påpeke at 4,6, 11 og 12 må revideres p.g.a. endra utvalgsstruktur. Saksvedlegg: 1. Reglement for Dønna kommunestyre. Saksmappevedlegg: 1. Utskrift av kommunestyrets saksprotokoll i sak 04/09. Side 25 av 36

26 Sak 47/12 KOMMUNEDELPLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I DØNNA - SKOLEÅRET 2012/ /16 Saksbehandler: Stein O. Mathisen Arkiv: C01 Arkivsaksnr.: 11/1027 Saksnr.: Utvalg Møtedato 47/12 Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar vedlagte reviderte Kommunedelplan for Den kulturelle skolesekken i Dønna, for skoleårene 2012/ /16. Bakgrunn: Kommunene og Nordland fylkeskommune er nå inne i siste virkeår (skoleår) for Den kulturelle skolesekken (Dks). 42 av fylkets kommuner har en egen vedtatt plan for Dks. Disse planene utløper etter inneværende skoleår (2011/12). For at kommunene skal kunne fortsette å hente ut økonomiske ressurser og få tilgang til kunstproduksjoner fra fylkeskommunen, kreves en politisk vedtatt plan for Den kulturelle skolesekken i kommunen. Kommuner som ikke har utarbeidet en slik plan vil ikke kunne omfattes av Dks Nordlands tilbud og vil da selv måtte fylle og finansiere all aktivitetet i Dks. Det er i denne sammenheng viktig å understreke at Den kulturelle skolesekken er vedtatt av Stortinget og skal tilbys alle elever i grunnskolen. Ordningen er permanent, og Dks skal inngå som en del av skolens ordinære virksomhet.. Dks er kommunens ansvar som skoleeier. Samtidig ønsker Nordland fylkeskommune å være en smidig samarbeidspart som sammen med kommunene utvikler en stadig bedre kulturell skolesekk for alle elever i fylket. Dønna kommune har de siste årene mottatt kr pr.år til Dks lokalt. I tillegg har vi de siste årene søkt om eksterne midler fra fylket og har blitt tildelt ca kr til tre kunstverksteder pr. år.. Dks-tildelingen omhandler både offentlige- og private grunnskoler. De gode erfaringer kommunen har høstet m.h.t. organisering og innhold i Dks vil ligge til grunn for den videre utvikling av Dks lokalt. De statlige målene og premissene for Dks må videre vektlegges i planen: å medvirke til at elever i grunnskolen får et profesjonelt kulturtilbud å legge til rette for at elever i skolen lettere skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for kunst kulturuttrykk av alle slag å medvirke til å utvikle en helhetlig innlemming av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolen sine læringsmål. Uten om dette belyser den framlagte planen Mål og prinsipp for Den kulturelle skolesekken. Side 26 av 36

27 Sak 47/12 Saksutredning: En revidert kommunedelplan for Dks bør være kortfattet, konsis og inneholde et oppsett hvordan de ulike kunstuttrykkene skal få virke i skolen. Planen bør omfatte disse områdene: Visull kunst, scenekunst (heri også dans), film, musikk, litteratur og kulturarv. Planen bør vise hva kommunen ønsker at elevene på det enkelte trinn skal oppleve av kunst og kultur. Planen må først og fremst være funksjonell i egen kommune. Derfor er vår plan utarbeidet i samspill mellom alle skolene (offentlige og private)og kommunenivået. Den reviderte planen er så sendt ut til høring til aktuelle instanser innen kulturområdet. Vurdering: Ved høringsfristens utgang (15.januar) er det kommet tilbakemeling om fornøydhet fra skolene. Ellers er det kommet inn signal fra kommunalsjef 2 om at den Lokale kulturarven er for lite framhevet i planen. Med dette som utgangspunkt er derfor innarbeidet et nytt pkt om den Lokal kulturell historie/(kulturarven), hvor de mange kulturminnesmerkene i kommunen framheves. Her presiseres viktigheten av å få dette inn og bedre kjent for den oppvoksende slekt. Ut fra det tilleggspunktet som er innarbeidet i planen, anbefales det at vedlagte plan for Dks i Dønna, perioden 2012/ /16, vedtas og sendes fylkeskommunen innen den tidsfrist (1.juli 2012) som er anført. Det vil bli utarbeidet egen forside på planen. Saksvedlegg: Forslag til revidert Kommunedelplan for Den kulturelle skolesekke i Dønna 2012/ /16. Saksmappevedlegg: Skriv av fra Nordland fylkeskommune vedr. Revidering av kommunal plan for Den kulturelle skolesekken, skoleåret 2012/ /16 Side 27 av 36

28 Sak 48/12 SØKNAD OM TILLATELSE AV TILTAK FOR TILRETTELEGGING AV SNEKKERVIK OMRÅDET FOR FRILUFTSBRUK Saksbehandler: Stein O. Mathisen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 11/599 Saksnr.: Utvalg Møtedato 48/12 Formannskapet / Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyre vedtar at sammenslutningen Nord-Dønna lokalutvalg, Snekkevik skoles venneforening og Dønna Frivillighetssentral gis tillatelse til å etablere og igangsette Tiltak for tilretteling av Snekkevikområdet for friluftsbruk, fase 1, pkt Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å inngå nødvendig avtale. Bakgrunn: Sammenslutningen av Nord-Dønna lokalutvalg, Snekkevik skoles venneforening og Dønna Frivillighetssentral søker i skriv av om Tillatelse for igangsetting av tiltak for tilrettelegging av deler av Snekkevikområdet for friluftsbruk. Bakgrunnen for denne søknaden er at arealene som skal benyttes til dette tiltaket ligger på kommunal grunn, jfr. vedlagte kart. Det skisserte totalprosjektet som har fått navnet Snekkevik nærmiljøanlegg og består av flere mindre delprosjekter. Delprosjekt 1 som det her tenkes å søke om spillemidler til fra Nærmiljøanlegg forenklet ordning, består av planering og opparbeiding av arealet i fjæra, noe som skal føre til etablering av grillplass. For nærmere omtale av delprosjekt 1 vises til søknad dat som er vedlagt saka. Når det gjelder den videre framdrift i totalprosjektet, så ønskes flere deltiltak gjennomført: Skilting, WC, opparbeiding av badeplass og sandvolleybane, vanntilførsel.. Saksutredning: Snekkevika er et flott naturområde som er viktig å behandle på en skånsom måte. På den kommunale eiendommen ligger gamle Snekkevik skole i nyrestaurert utvendig stand. Innvendig er det ikke tatt beslutning om hva som skal gjøres. I dets nærhet ligger to jordkjellere som også er av historisk verdi og som det satses på å få Fylkets kulturminneavdeling til å være med på å restaurere. Skulpturlandskap Nordland er videre plassert i dette området. Sammenslutningen søker å få etablert installasjonen på kommunal grunn. En slik etablering krever leieavtale med kommunen på 40 år. Dette bør gis da omsøkte tiltak vil være positivt for det totale Snekkevikaområdet. Side 28 av 36

29 Sak 48/12 Vurdering: Den nyrestaurerte skolen, andre historiske minnesmerker og Skulpturlandskap Nordland krever sin del av eiendommen, og det er viktig at det planlagte nærmiljøanlegget ikke kommer i kollisjon med eller virker unødvendig forstyrrende på dette. Skulpturlandskap Nordland og kunstneren som har skapt kunstverket har stilt visse krav/restriksjoner. Det skal bl.a. ikke opparbeides noen sti fram til kunstverket, og i dens nærmeste nærhet kan heller ikke etableres installasjoner som virker forstyrrende på kunstverket. De omsøkte parter er svært opptatt av å ta rede på og utvikle det naturskjønne området, og kommunen bør derfor stille seg positiv til at disse får etablere nærmiljøets delprosjekt 1 i området. Når det gjelder inngrep i naturlandskapet, så må det utføres på en skånsom måte. Ved bruk av maskiner (gravere, traktorer og lignende) må lette maskiner benyttes slik at landskapet blir minst mulig berørt, og at spor og andre sår i naturen blir ryddet opp i. Alle større inngrep i naturen må planlegges utført i nær samhandling med kommunen, og før delprosjekt 1 iverksettes, må befaring gjennomføres av utbygger og kommunen. Saksvedlegg: - Skriv av fra Nord-Dønna lokalutvalg, Snekkevik skoles venneforening og Dønna Frivillighetssentral vedr. Søknad om tillatelse for igangsetting av tiltak for tilrettelegging av Snekkevikområdet for friluftsbruk: Saksmappevedlegg: - Foreløpig svar av på skriv av fra de tre sammenslutningene. - Mailskriv av fra Sigvald Dahl og Rajko Savic ang møte vedr. Snekkevik skole. - Mailskriv av vedr. Møtetidspunkt for utviklingsprosjektet i Snekkevika. - Kort referat fra møte mellom kommunen og Nord-Dønna lokalutvalg/ Frivillighetsentralen. - Samarbeid Snekkevik venneforening og Dønna kommune ( kopi av skriv , , og ) Faxskriv av fra Nord-Dønna lokalutvalg vedr. Snekkevika. Tur- og aktivitetsområde. Side 29 av 36

30 Sak 49/12 SØKNAD OM TILLATELSE TIL SELVBYGGERTILTAK - PLATT. SØKNAD OM DISPENSASJON PBL 1-8 OG FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL, BESTSEMMELSER I LNF-SONE 2 Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 51/16 Arkivsaksnr.: 11/760 Saksnr.: Utvalg Møtedato 49/12 Formannskapet Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår søknad om dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanens arealdel LNF-sone 2 og avslår søknad om dispensasjon fra pbl 1-8 i forbindelse med søknad om selvbyggertiltak - oppføring av frittliggende platting på Gnr. 51/16. Begrunnelse: Søknaden er i strid mot bestemmelsene i kommuneplanens arealdel 3 pkt. B og pbl 1-8, da tiltaket vurderes å være negativ i forhold til Allemannsretten samt være til hinder for allmennhetens mulighet for bruk av området langs strandsonen. Bakgrunn: Eier av gnr. 51/16, Kvitnes i Dønna kommune søker om selvbyggertiltak jfr. PBL 20-2 treplatt på ca 52 m² i skrånende terreng bestående av berg/knauser, ca meter fra sjøkanten. Tiltaker ligger innenfor 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag og omfattes av PBL`s 1-8 som omhandler forbud mot bygging. Det er ikke etablert/vedtatt funksjonell strandsone i området. Tiltaker ligger innfor LNF-sone 2 som er forbeholdt spredt utbygging av bolig og ervervsbebyggelse. Nabo og leietaker av beiteområde har som tilbakemelding på nabovarsel ingen negative merknader til søknad om tiltak. Saksutredning: Saken med alle tilhørende dokumenter ble oversendt miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen for uttalelse den I brev datert sier Fylkesmannen følgende: Fylkesmannen viser til oversendelse datert , innregistrert hos oss , angående høring av dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av frittliggende platting ca meter fra strandlinjen. Det aktuelle området er i kommuneplanens arealdel av avsatt som LNF-område sone 2. Innenfor områdene Skar, Teigstad, Hestad, Bjørn og Engevik kan det til sammen tillates spredt utbygging av ti boliger og tjue ervervsbygg. Tillatelse til utbygging på bakgrunn av enkeltsaksbehandling forutsetter at lokaliseringskriteriene i planbestemmelsenes 3 bokstav b vurderes å være oppfylt. Det følger blant annet av lokaliseringsbestemmelsene at bebyggelsen ikke skal være til hinder for fri ferdsel langs sjø og vassdrag, og at bebyggelsen ikke kan plasseres i hundremetersbeltet langs sjøen. Nedbygging av strandsonen er et stort problem. Frittliggende platting vil ikke ansees som en innretning som faller inn under bestemmelsene for LNF-område sone 2. Allemannsretten bygger på at friluftslivsutøvere har en et slags intuitiv følelse av hvor det er tilrådelig å Side 30 av 36

31 Sak 49/12 ferdes og når grensen for den «private sone» overtredes. Større plattinger virker sterkt privatiserende. Etter vår vurdering vil omsøkte plattings konstruksjon og lokalisering i strandsonelandskapet være uheldig for allmennhetens mulighet for bruk av området, og derfor potensielt hindre lovlig ferdsel. Fylkesmannen fraråder søknad om dispensasjon, og ber om å bli underrettet om vedtak i saken. Vurdering: Dønna kommune ser en økende interesse for etablering av frittstående platter og grillkåter ute i terrenget - gjerne et stykke fra øvrig beboelse og som utsiktspunkt/grillplass/møteplass for en eller flere boliger/hytteenheter. Det registreres også økende interesse for hensetting av campingvogner med tilhørende spikertelt i utmarka. Slike etableringer ønskes generelt på steder som fra før ofte frekventeres av beboere/besøkende som rekreasjons- og turområde. Faren for at et slikt område privatiseres og gjøres mindre tilgjengelig for offentligheten er en av problemstillingene som må hensyntas og vurderes ved søknad om tiltak. Med bakgrunn i de betenkeligheter også Fylkesmannen i Nordland fremfører i sin uttalelse datert vil saksbehandler tilrå at søknad om dispensasjon fra bestemmelsene i arealplanens LNF-sone 2 samt fra pbl 1-8 (bygging i 100-metersbeltet) avslås. Saksmappevedlegg: Søknad om selvbyggertiltak frittstående platt, datert Søknad om dispensasjon fra pbl 1-8, datert Anmodning om uttalelse fra Fylkesmannen, datert Brev fra Fylkesmannen i Nordland, miljøvernavdelinga, datert Kopi: Fylkesmannen i Nordland, v/ole C. Skogstad, Moloveien 10, 8002 Bodø Bjørn og Åshild Tollefsen, Bjørn, 8820 Dønna Einar Mathiassen, Hestad, 8820 Dønna Side 31 av 36

32 Sak 50/12 SØKNAD OM OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG GNR. 3/7. SØKNAD OM DISPENSASJON FRA AREALPLANENS LNF-SONE 2 OG PBL 1-8 ANGÅENDE TILTAK I STRANDSONEN Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 3/7 Arkivsaksnr.: 11/783 Saksnr.: Utvalg Møtedato 50/12 Formannskapet Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår søknad om dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanens arealdel LNF-sone 2 og avslår søknad om dispensasjon fra pbl 1-8 i forbindelse med søknad datert om oppføring av hytte på gnr. 3/7 i Åkerøya, LNF-sone 2. Begrunnelse: Søknaden er i strid mot bestemmelsene i kommuneplanens arealdel 3 pkt. B og pbl 1-8, da tiltaket vurderes å være negativ i forhold til allmennhetens mulighet for bruk av området langs strandsonen, tiltaket kan bli plassert slik i terrenget at landskapsbildet forringes og den samlede negative effekt ved gjennomføring av tiltaket anses som større enn den positive. Bakgrunn: Eiendom gnr 3/7 er matrikkelført som fritidseiendom og består av to parseller, den omsøkte parsell (Nerstua) på ca 10 daa med påstående hus i LNF sone 2 og en parsell (Kuneset) på ca. 48 daa som ligger i LNF-sone 1. Det søkes om dispensasjon fra LNF-sone 2 i arealplanen samt dispensasjon fra pbl 1-8 som omhandler forbud mot tiltak m.v. langs sjø og vassdrag. Formålet med å søke om dispensasjon er å få tillatelse til tiltak oppføring av fritidsbolig på ca. 60 m² meter fra strandlinjen. Hytten skal bygges i to nivå for å gå mest mulig inn i terrenget, jfr. vedlagte skisse. Det er ikke utarbeidet komplett byggesøknad med alle vedlegg - byggtegninger, ansvarshavnede, nabovarsel etc. LNF-sone 2 er i areaplanens bestemmelser 3 pkt A forbeholdt spredt utbygging av bolig- og ervervsbebyggelse. Søknad om dispensasjon begrunnes med at søker er født og oppvokst på stedet og har sterk tilknytning til plassen. Nærliggende eiendommer er upåvirket av tiltaket og avstanden til sjø vil ivareta allmennhetens interesser for fri ferdsel langs sjøkanten. Saksutredning: Saken med alle tilhørende dokumenter ble oversendt miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen for uttalelse den I brev datert sier Fylkesmannen følgende: Side 32 av 36

33 Sak 50/12 Fylkesmannen viser til oversendelse datert angående søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og bygge- og deleforbudet i strandsonen for oppføring av fritidsbolig på eiendom 3/7. Angjeldende eiendom ligger innenfor 100-metersbeltet langs sjø i et område som i kommuneplanens arealdel av er avsatt som LNF-område sone 2. Innenfor dette området, benevnt som Åkerøy/Stavseng/Åker/Titternes i plandokumentet, er det med hjemmel i planbestemmelsen 3 tillatt oppført seks boliger/erverv og tolv naust. Det følger av lokaliseringsbestemmelsene i samme paragraf at det generelle byggeforbud i 100- metersbeltet langs sjøen fullt ut skal gjelde. Videre skal bebyggelse ikke kunne plasseres slik at fri ferdsel langs sjø og vassdrag hindres og at landskapsbildet forringes. Den prinsipale anførselen fra søkers side er vedkommendes tilhørighet til området. Videre anser søker at oppføring av fritidsbolig 30 meter fra strandlinjen ikke vil påvirke allmennhetens mulighet for fri ferdsel. Fylkesmannen kan vanskelig se at familiær eller historisk tilknytning til stedet vil være tungtveiende i vurderingen av om vilkårene i 19-2 er oppfylt. De hensyn som ligger til grunn for forbudet mot bygging i hundremetersbelte innenfor områder definert som LNF sone 2 anses å ha betydelig større relevans og vekt. Den aktuelle delen av Åkerøya hvor eiendom 3/7 befinner seg har sparsomt med vegetasjon, og oppføring av fritidsbolig som omsøkt vil bli liggende eksponert til i strandsonelandskapet. Dette kan resultere i at bygget blir dominerende i landskapet. I motsetning til søker, vurderer Fylkesmannen at ferdselen og opphold i strandsonen vil bli negativt påvirket som følge av en eventuell oppføring av omsøkte fritidsbolig. Strandsonen langs Åkerøya er lite bebygd, og må sies å ha god tilgjengelighet. Det vil, etter vår vurdering, være uheldig å legge til rette for utbygging som vil virke privatiserende ovenfor brukere av øyas strandsone. Kommunens adgang til å gi dispensasjon er avgrenset. Det kreves at hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. Det innebærer at det i utgangspunktet ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsene det søkes dispensasjon fra er store og blir vesentlig negativt berørt av dispensasjonen. I tillegg må det foretas en interesseavveining, der fordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Fordelene ved tiltaket må klart overstige ulempene. Vurderingen av om lovens vilkår for å kunne dispensere er oppfylt, er et rettsanvendelsesskjønn. Forvaltningslovens regel om å vektlegge det kommunale selvstyret kommer således i betraktning kun ved interesseavveiningen om dispensasjon skal gis når lovens formelle vilkår for å gi dispensasjon er oppfylt. Søkers anførsler om familiær eller historisk tilknytning til stedet vil ikke være tilstrekkelig grunn for å innvilge dispensasjon, og skal således ikke kunne tillegges nevneverdig vekt. Fylkesmannen vurderer at omsøkte tiltak vil innebære at hensynet bak byggeforbudet i hundremetersbeltet langs sjø blir skadelidende. På bakgrunn av dette fraråder vi at det gis dispensasjon. Vi ber om å bli underrettet om vedtak i saken. Vi minner avslutningsvis om at foreliggende dispensasjonssøknad må vurderes i henhold til formålet i naturmangfoldloven (nml) om at naturen med dens biologiske, landskapsmessige Side 33 av 36

34 Sak 50/12 og geologiske mangfold og økologiske prosesser skal tas vare på ved bærekraftig bruk og vern. Prinsippene i nml 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, jfr. nml 7. Vurdering: Det er slik at kommunens adgang til å gi dispensasjon er avgrenset. Det er som hovedregel ikke anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsene det søkes dispensasjon fra er store og blir vesentlig negativt berørt av dispensasjonen. I tillegg må det foretas en interesseavveining, der fordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Fordelene ved tiltaket må klart overstige ulempene. Det er vanskelig å si om tiltaket vesentlig vil berøre hensynene som skal ivaretas i pbl og i arealplanens planbestemmelser på en negativ måte. Det er likevel klart at fordelene ved en utbygging ikke overstiger den samfunnsmessige negative virkningen ved at strandsonen privatiseres og allmennhetens mulighet til ferdsel langs strandsonen forringes. Saksbehandler vil med bakgrunn i de betenkeligheter Fylkesmannen i Nordland fremfører i sin uttalelse datert samt at den samfunnsmessige negative effekt av utbyggingen vil overstige den positive, tilrå at søknad om dispensasjon fra bestemmelsene i arealplanens LNFsone 2 samt søknad om dispensasjon fra pbl 1-8 (bygging i 100-metersbeltet) avslås. Saksvedlegg: Søknad om dispensasjon, datert Matrikkelopplysninger gnr. 3/7, utskrift datert Saksmappevedlegg: Oversendelsesbrev fra Dønna kommune høring, datert Uttalelse fra Fylkesmannen, datert Kopi: Fylkesmannen i Nordland, v/ole C. Skogstad, Moloveien 10, 8002 Bodø Side 34 av 36

35 Sak 51/12 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR/BNR 14/108 - GLEIN SMÅBÅTFORENING Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 14/108 Arkivsaksnr.: 12/162 Saksnr.: Utvalg Møtedato 51/12 Formannskapet Rådmannens innstilling: Med hjemmel i Konsesjonsloven nr. 98 av gis Glein småbåtforening konsesjon for erverv av omsøkte ubebygd areal gnr/bnr 14/108 i Dønna til formål småbåthavn med landareal. Utskrift til: Glein småbåtforening, v/ Rolf Bergh, Glein, 8820 Dønna Svein Lund, Kirkåsvn. 43, 8800 Sandnessjøen Bakgrunn: Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gnr/bnr 14/108 i Dønna, mottatt av kommuen Søker: Glein småbåtforening, v/ Rolf Bergh, Glein, 8820 Dønna Selger: Svein Lund, Kirkåsvn. 43, 8800 Sandnessjøen Omsøkt areal: Ubebygd tomt til formål småbåthavn. Kjøpesummen er satt til kr: 0,- Saksutredning: Tomta er fradelt Det er etter konsesjonsloven krav til søknad om konsesjon ved erverv av ubebygde nausttomter. Planstatus for eiendommen er kommuneplanens arealdel LNF sone 2. Her heter det; I landbruks-, natur- og friluftsområde - sone 2 (LNF 2) kan det tillates spredt utbygging av bolig- og ervervsbebyggelse. Spredt boligbebyggelse kan tillates som klyngebebyggelse (2 til 5 hus) og som enkelthus. Fradelig og bruksendring av eksisterende bebyggelse til boligformål kan også tillates. Formål med erverv av eiendommen er areal til småbåthasvn. Side 35 av 36

36 Sak 51/12 Figur1. Kartutsnitt med omsøkt område gnr/bnr 14/108 som er markert på kartet. Vurdering: Det foreligger ikke forhold som taler mot konsesjon. Det er positivt for småbåtforeninga å eie tomta. Saksbehandler anbefaler at det gis konsesjon. Saksmappevedlegg: Søknad om konsesjon, mottatt av kommuen Side 36 av 36

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Ved Lerøys prosessanlegg på Skjervøy Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0123/0001 Saksmappe: 2014/306-24 Saksbehandler: Monica Jensø Dato: 21.08.2014 Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya Utvalg Møtedato Utvalgsaknr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk.

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunstyresalen Møtedato: TORSDAG 16.06.2011 kl. 13:00 Kl. 13.00: Kommunestyret starter Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 26.09.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. I forkant vil det bli informert om følgende:

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.03.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Kl. 18.00 Orientering fra Komite 2

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.08.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15...

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15... Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 52/15

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 38 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 07.05.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 30. april 2013 Fraværende

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer