HASVIK KOMMUNE. Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2008 Tid: Kl. 09.00"

Transkript

1 Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen Halvard Holst-Olsen for Målfrid Hansen Anne-Birgitte Sætrum for Børge Antonsen Arne Danielsen Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Hege Sørensen for Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Stian A. Jakobsen for Torunn Pettersen Svein Erik Pettersen for Hovard Sjursen Odd Ivar Gladsø Fra administrasjonen møtte: Konstituert rådmann Aslaug Olsen Konsulent Odd Michelsen som sekretær Møteleder: Ordfører Eva D. Husby SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 73/08 08/12 REFERATER 74/08 08/26 BETALING FOR OPPHOLD I BARNEHAGE OG SFO FOR /08 08/47 DIVERSE BETALING FOR VARER OG TJENESTER I PLEIE OG OMSORG 2009

2 76/08 08/456 BETALING FOR ANDRE TEKNISKE VARER OG TJENESTER FOR /08 08/457 BETALING AV TJENESTER FOR RENOVASJON, VANN- OG AVLØPSGEBYR /08 08/429 ÅRSBUDSJETT /08 08/30 ØKONOMIRAPPORT PR /08 08/36 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - SAKSBEHANDLING AV ENKELTVEDTAK 81/08 08/123 VARSEL OM FREDNING AV DØNNESFJORD KIRKE 82/08 08/436 DIMENSJONERING AV BRANNMANNSKAPER I HASVIK KOMMUNE 83/08 08/288 FRATREDELSE FRA KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAK 84/08 08/150 UØNSKET BARMARKSKJØRING PÅ SØRØYA Møteinnkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

3 Møtet startet med åpen time. Keth Olsen: 1. Lys mot Våganbruket. Vil det bli lys der? 2. Må man selv gi beskjed hvis man skal ha feier i kommunen? Ordfører: 1. Det er penger som har stoppet prosjektet med lys mot Våganbruket. 2. Når det gjelder feiing så er det kommet inn klager. Teknisk etat skal gå igjennom dette.

4 73/08 REFERATER Faglig tilråding Saken legges frem uten faglig tilråding. Behandling: Referatene tas til orientering. Enstemmig. Vedtak: Referatene tas til orientering. 74/08 BETALING FOR OPPHOLD I BARNEHAGE OG SFO FOR 2009 Faglig tilråding Formannskapets innstilling til kommunestyret: Hasvik kommunestyre vedtar følgende satser for 2009: Satsene for opphold i SFO pr. dag settes til: Hel plass: kr. 76,- Halv plass: kr. 59,- Foreldrebetalingen følger driftsåret med fast gjennomsnittlig betaling pr. mnd. pålydende kr.1400,- for hel plass, kr. 1056,- for halv plass. Søskenmoderasjon gis ikke i SFO. Benytting av utvidet åpningstid på Sørvær oppvekstsenter i forhold til andre kommunale skolefritidsordninger: 10 % tillegg av betalingssatser. I tillegg kommer kostpenger pålydende kr.100,- Kommunen viderefører satsene for barn i SFO som har økt rammetimetall med kr. 23,- pr. time for tilsvarende økt rammetimetall. Satsene for opphold i barnehage pr. måned settes til: Prosentvis plass 1.barn Kostpenger 2.barn 3.barn 100 % plass 2330,- 167,- 1713,- 1223,- 50 % plass 1359,- 85,- 951,- 647,-

5 (Tallene i de to kolonnene til høyre angir søskenmoderasjon). Diverse satser Kjøp av enkelt heldag plass kr. 177,- Kjøp av time(r) kr. 47,- Søskenmoderasjon omfatter søsken som bor fast sammen (har samme bostedsadresse). For å lette administreringen og videreføre praksisen fra 2006 tilbyr barnehagene ikke faste prosentvise plasser utover de som står nevnt i tabellen (50 % eller 100 %). I tillegg vil det være mulig å kjøpe enkelttimer og enkelt heldags plass. Kostpenger reduseres når et barn har 50 % plass. Behandling: Odd Ivar Gladsø innvilges permisjon fra kl , og fratrådte møtet kl Terje Einan tiltrådte møtet for Odd Ivar Gladsø kl Ordfører Eva D. Husby fremmet formannskapets innstilling som forslag til vedtak. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Hasvik kommunestyre vedtar følgende satser for 2009: Satsene for opphold i SFO pr. dag settes til: Hel plass: kr. 76,- Halv plass: kr. 59,- Foreldrebetalingen følger driftsåret med fast gjennomsnittlig betaling pr. mnd. pålydende kr.1400,- for hel plass, kr. 1056,- for halv plass. Søskenmoderasjon gis ikke i SFO. Benytting av utvidet åpningstid på Sørvær oppvekstsenter i forhold til andre kommunale skolefritidsordninger: 10 % tillegg av betalingssatser. I tillegg kommer kostpenger pålydende kr.100,- Kommunen viderefører satsene for barn i SFO som har økt rammetimetall med kr. 23,- pr. time for tilsvarende økt rammetimetall. Satsene for opphold i barnehage pr. måned settes til: Prosentvis plass 1.barn Kostpenger 2.barn 3.barn 100 % plass 2330,- 167,- 1713,- 1223,- 50 % plass 1359,- 85,- 951,- 647,- (Tallene i de to kolonnene til høyre angir søskenmoderasjon).

6 Diverse satser Kjøp av enkelt heldag plass kr. 177,- Kjøp av time(r) kr. 47,- Søskenmoderasjon omfatter søsken som bor fast sammen (har samme bostedsadresse). For å lette administreringen og videreføre praksisen fra 2006 tilbyr barnehagene ikke faste prosentvise plasser utover de som står nevnt i tabellen (50 % eller 100 %). I tillegg vil det være mulig å kjøpe enkelttimer og enkelt heldags plass. Kostpenger reduseres når et barn har 50 % plass. 75/08 DIVERSE BETALING FOR VARER OG TJENESTER I PLEIE OG OMSORG 2009 Faglig tilråding Formannskapets innstilling til kommunestyret: VEDERLAG FOR OPPHOLD I INSTITUSJON/SYKEHJEM: Korttidsopphold (inntil 60 døgn pr kalenderår etter forskrift om vederlag 4 vederlagets størrelse må ikke overstige det beløpet som er fastsatt av kongen) pr. tiden kr. 118,- pr døgn. Korttidsopphold (over 60 døgn pr kalenderdøgn etter forskrift om vederlag 3 jfr ledd) beregnes ut fra inntekt og folketrygdens grunnbeløp. Langtidsopphold (beregnes etter forskrift om vederlag 3 jfr og 3. ledd) beregnes i % ut fra inntekt og folketrygdens grunnbeløp. Dag- eller nattopphold (i henhold til forskrift om vederlag 4 vederlagets størrelse må ikke overskride det beløpet som er fastsatt av kongen) pr. tiden kr. 59,- pr. dag eller pr. natt. EGENANDEL PRAKTISK BISTAND: Praktisk bistand og opplæring i dagliglivets gjøremål. Vedtak fattet etter lov om sosiale tjenester 4-2 pkt a, jfr 4-3. Husstandens nettoinntekt inntil 2 G kr. 60,- pr. time. Husstandens nettoinntekt mellom 2 3 G kr. 80,- pr. time. Husstandens nettoinntekt mellom 3 4 G kr. 110,- pr. time. Husstandens nettoinntekt mellom 4 5 G kr. 140,- pr. time. Husstandens nettoinntekt over 5 G kr. 200,- pr. time. (Forskrift fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 26. april 1995 med hjemmel i lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene 2-3 og 6-9 og lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester Endret ved forskrifter 18 des 1998 nr. 1335, 5 jan 2001 nr. 34, 21 juni 2006 nr. 685.)

7 Tilfeldige brukere (dvs brukere med varighet under to måneder) faktureres på bakgrunn av selvkost som beregnes til kr. 200,- pr. time. (Grunnlaget for beregning: hjemmehjelp årslønn kr , % i sosiale utgifter + 10 % administrasjonstid: 1820 timer). Middag/matombringing til hjemmeboende. Kr. 55,- pr. middag (praktisk bistand til matombringing kommer under egenandel hjemmehjelp). TRYGGHETSALARM Egenandel for leie av trygghetsalarm settes til kr. 100,- pr. måned. Pris på reppsett inneholder arm/halsbånd + deksel, pris pr. sett kr. 280,-. (Månedelig leie er program og pc, alarm eks. mva, alarm levetid ca. 6 år) (Reppsett er personlig og inngår ikke i månedsleie. Den er ny ved tildeling av trygghetsalarm og betales på første regning. Bruker må selv påkoste montering av trygghetsalarm samt telefonlinje.) LEIE AV LOKALER Eksterne som ønsker å leie lokaler (for eksempel ved helsesenteret; optiker) betaler leie av lokale kr. 300,- pr. gang. Behandling: Ordfører Eva D. Husby fremmet formannskapets innstilling som forslag til vedtak. Enstemmig vedtatt. Vedtak: VEDERLAG FOR OPPHOLD I INSTITUSJON/SYKEHJEM: Korttidsopphold (inntil 60 døgn pr kalenderår etter forskrift om vederlag 4 vederlagets størrelse må ikke overstige det beløpet som er fastsatt av kongen) pr. tiden kr. 118,- pr døgn. Korttidsopphold (over 60 døgn pr kalenderdøgn etter forskrift om vederlag 3 jfr ledd) beregnes ut fra inntekt og folketrygdens grunnbeløp. Langtidsopphold (beregnes etter forskrift om vederlag 3 jfr og 3. ledd) beregnes i % ut fra inntekt og folketrygdens grunnbeløp. Dag- eller nattopphold (i henhold til forskrift om vederlag 4 vederlagets størrelse må ikke overskride det beløpet som er fastsatt av kongen) pr. tiden kr. 59,- pr. dag eller pr. natt. EGENANDEL PRAKTISK BISTAND: Praktisk bistand og opplæring i dagliglivets gjøremål. Vedtak fattet etter lov om sosiale tjenester 4-2 pkt a, jfr 4-3. Husstandens nettoinntekt inntil 2 G kr. 60,- pr. time. Husstandens nettoinntekt mellom 2 3 G kr. 80,- pr. time. Husstandens nettoinntekt mellom 3 4 G kr. 110,- pr. time. Husstandens nettoinntekt mellom 4 5 G kr. 140,- pr. time. Husstandens nettoinntekt over 5 G kr. 200,- pr. time.

8 (Forskrift fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 26. april 1995 med hjemmel i lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene 2-3 og 6-9 og lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester Endret ved forskrifter 18 des 1998 nr. 1335, 5 jan 2001 nr. 34, 21 juni 2006 nr. 685.) Tilfeldige brukere (dvs brukere med varighet under to måneder) faktureres på bakgrunn av selvkost som beregnes til kr. 200,- pr. time. (Grunnlaget for beregning: hjemmehjelp årslønn kr , % i sosiale utgifter + 10 % administrasjonstid: 1820 timer). Middag/matombringing til hjemmeboende. Kr. 55,- pr. middag (praktisk bistand til matombringing kommer under egenandel hjemmehjelp). TRYGGHETSALARM Egenandel for leie av trygghetsalarm settes til kr. 100,- pr. måned. Pris på reppsett inneholder arm/halsbånd + deksel, pris pr. sett kr. 280,-. (Månedelig leie er program og pc, alarm eks. mva, alarm levetid ca. 6 år) (Reppsett er personlig og inngår ikke i månedsleie. Den er ny ved tildeling av trygghetsalarm og betales på første regning. Bruker må selv påkoste montering av trygghetsalarm samt telefonlinje.) LEIE AV LOKALER Eksterne som ønsker å leie lokaler (for eksempel ved helsesenteret; optiker) betaler leie av lokale kr. 300,- pr. gang. 76/08 BETALING FOR ANDRE TEKNISKE VARER OG TJENESTER FOR 2009 Faglig tilråding Formannskapets innstilling til kommunestyret: Hasvik kommunestyre vedtar de fremlagte avgiftssatser i møte 18. desember 2008 med bestemmelser for: 1. Utleiepriser for boliger, garasjer, møbelleie og refusjonssatser for sentralfyr 2. Leie av kommunalt utstyr 3. Salg- og festepriser for boligtomter 4. Betalingsregulativ A i henhold til Plan- og bygningsloven Betalingsregulativ B i henhold til delingslovens Havneregulativet Regulativet gjøres gjeldene fra Satsene for husleie, garasjeleie, møbelleie og ref. for sentralfyr gjøres gjeldende fra

9 Punkt 1: Utleiepriser for boliger, garasjer, møbler og refusjoner for sentralfyr. (Leieprisene er øket med 7 %) Tekst Pris Utleiepriser: Standard 1 Kr. 66,50 pr.m 2 Standard 2 Kr. 56,50 m 2 Standard 3 Kr. 53,50 m 2 Sentralfyr Kr. 18,80 m 2 Garasjeleie Møbelleie Stipulerte strømpriser Leie av lagerplass i kommunale bygg: (Prisene er øket med 7 %. Båter inntil 15 fot kr 1174,- pr. år Båter fra 15 til 23 fot (7 meter) kr 1409,- " " Båter over 23 fot ( over 7 meter) kr 1761,- " " Snøscooter kr 940,- " " Biler kr 1174,- " " Campingvogner kr 1879,- " " Kr. 215,70,- pr. måned Kr. 36,- til kr. 470,- pr. måned. Kr 13,50 pr. måned pr. m2 Leie av lagerplass til annet avgjøres etter skjønn på grunnlag av de fastsatte priser. For korttidsleie av hus fastsettes følgende multiplisering på gjeldende pris: Dagsleie: 7 Ukeleie: 2,5 Månedsleie fra 1 til 3 måneder: 2 Leie av gymsal/basseng og andre kommunale lokaler: (Prisene er øket med 7 %. Leiesatsen er kr 587,- pr. person pr. år for voksenaktiviteter i kommunale svømmebasseng. Det betales dog maksimum kr 587,- pr. år pr. voksen for bruk av kommunale lokaler til aktiviteter i gymsal/basseng og andre kommunale lokaler. Punkt 2: Leie av kommunalt utstyr (Prisene er øket med 7 %. Takster for leie av utstyr: Slamsuger Kloakkspyler Steamkjele Niveleringskikkert Tilhenger Stillasjer Kango Kr. 176,- pr. time Kr.563,- pr. time Kr.176,- pr. time Kr.118,- pr. døgn Kr.293,- pr. døgn Kr.176,- pr. døgn Kr.293,- pr. døgn

10 Grøftetiner Moms kommer i tillegg med 25 % Punkt 3: Salg og festepriser for boligtomter Kr.297,- pr. døgn Salg tomter: Boligtomter innenfor regulert område Kr.7,- til kr.17,- pr. m 2 Boligtomter utenfor regulert område Kr.4,- til kr.12,- pr. m 2 Festeavgift for tomter i regulert område Kr.0,60 pr. m 2 pr. år Festetomter utenfor regulert område Kr.0,40 pr. m 2 pr. år Minstepris for feste av boligtomter settes til Kr 470,- pr. år Det selges ikke tomter av kommunal grunn til tomter for fritidseiendom. Det innføres gebyr på utstedelse og saksbehandling av gravemeldinger til en pris av kr 300,- pr. melding. 4. Betalingsregulativ A i henhold til Plan- og bygningsloven 109 BETALINGSREGULATIV A Gebyrer vedtatt i medhold av Plan-og bygningslovens 109 Dette betalingsregulativ fastsetter gebyrer til Hasvik kommune for behandling av søknad om deling, byggetillatelse, kontroll og endel annet arbeid kommunen i henhold til bygningslovgivningen er pålagt å utføre - jfr. PBL 109. I regulativets del III, pkt. 1 er inntatt betalingshjemmel for arbeid kommunen kan, men ikke er pålagt å utføre. I. BYGGESAKER Denne del av regulativet omfatter behandling av byggesøknader og byggeplasskontroll, samt påvisning av byggelinjer. Hvor ikke annet er særskilt angitt refererer arealene seg til arbeidets bruksareal - som definert i NS FAST GEBYR Det betales ikke gebyr for følgende: a) Fasadeendring, herunder ombygging av tak, oppsetting av balkong altan, veranda, karnapp, endring av utvendige dør- og vindusåpninger, vindusendring, oppsetting av takoverbygg og anbringelse

11 av utvendig trapp og kjellernedgang. b) Oppsetting av skilt og reklame. c) Anmeldelsespliktig innhegning av mur eller betong, støyskjermer. d) For behandling av reviderte tegninger. e) Oppsetting av telt over 50 m2, tivoli og friluftsrestaurant. f) Riving av bygning, konstruksjon og anlegg over 50 m2. g) Mekaniske ventilasjonsanlegg. h) Lagringstank. i) Røykpipe / kanal ildsted. j) Fornyelse av tidligere godkjente tegninger. k) Bruksendring uten bygningsmessige endringer. 2. BYGGESAKER ETTER PBL 81, 82, 84, 85 OG 86 b OG b. Kr. 560,-, i behandlingsgebyr. 3. BYGGESAKER ETTER PBL 93, 95 a OG b Kr. 1685,-, i behandlingsgebyr 4. OMINNREDNING OG BRUKSENDRING For ominnredning og bruksendring betales 50 % av grunntaksten for byggesaker etter pbl 93, 95 a og b. 5. ULOVLIG BYGGEARBEID For byggearbeid som er igangsatt uten formell byggetillatelse, skal det betales 2 ganger det vanlige gebyret. 6. PÅVISNING AV BYGGELINJER/HUSPLASSERING For påvisning av byggelinjer / husplassering skal betales gebyr etter satser som for grensepåvisning - jfr. Betalingsregulativ B, pkt.4. Det skal minimum påvises 3 hjørner / punkter.

12 Tjenesten innbefatter - foruten selve utstikningen, en etterfølgende plasseringskontroll av saling / forskaling / grunnmur. II. DELINGSSAKER M.M. Denne del av regulativet omfatter behandling av søknader om delingstillatelse, godkjenning av bebyggelsesplaner m.v. 1. DELING AV GRUNNAREAL a) For behandling av søknad om fradeling av grunnareal belastes søkeren med et gebyr på kr pr. registrert oppmålingssak For behandling av oppmålingssaker med mer enn en arealenhet, betales i tillegg kr. 135,- pr. arealenhet utover en. b) For behandling av søknad om grensejustering belastes søkerne med et gebyr på kr. 135,- pr. arealenhet som inngår i grensejusteringen. 2. AVKJØRSLER For behandling av søknad om nyanlegg, utvidet bruk og flytting av avkjørsler, betaler søkeren et gebyr på kr. 135,-. Dersom avkjørselssaken inngår som en naturlig del av fradelingssaken, belastes den ikke med gebyr. III FELLESBESTEMMELSER 1. GEBYR BEREGNET PÅ GRUNNLAG AV ANVENDT TID Gebyr på arbeider som ikke kan beregnes etter foranstående satser eller som er å betrakte som konsulentbistand, beregnes på grunnlag av anvendte timeverk. Timeprisen settes til kr. 480,- og kr. 745,- for målelag. Minstegebyret er på kr. 637,-. I timeprisen er iberegnet internt grunnlagsmateriale, bilgodtgjørelse og datakraft. 2. BETALING FOR MEDGÅTTE UTGIFTER Bygningssjefen kan engasjere særskilt kontrollør for kontroll av statiske beregninger, ventilasjonsanlegg, tilfluktsrom og brannsikring. For slik kontroll kan det kreves betaling tilsvarende medgåtte utgifter, jfr. plan- og bygningslovens 97.

13 Ved annonsering om utlegging til offentlig ettersyn, kan annonsekostnadene kreves refundert. 3. URIMELIG GEBYR Hvis gebyret etter dette regulativ ansees å bli urimelig høyt i forhold til det arbeidet teknisk etat har med arbeidet, kan bygningssjefen fastsette et passende gebyr. Hasvik formannskap kan i særskilt tilfelle redusere gebyret. Denne myndighet kan delegeres til administrasjonen. 5. Betalingsregulativ B i henhold til delingslovens 5-2. BETALINGSREGULATIV B Gebyr vedtatt i medhold av delingslovens GEBYR FOR KARTFORRETNING OG KOMBINERT KART- OG DELINGSFORRETNING OVER AREALER TIL UTBYGGINGSFORMÅL Areal i m2 fra til og med Gebyr kr , , ,- Gebyret øker så videre med kr. 400,- pr. påbegynte dekar. 2. GEBYR FOR KART- OG DELINGSFORRETNING OVER TILLEGGSAREAL ELLER AREAL OVERFØRT VED GRENSEJUSTERING Areal i m 2 fra til og med Gebyr kr , , ,- Overstiger arealet 750 m 2 beregnes gebyret etter pkt.1 Ved grensejustering betales kr. 400,- i tillegg til disse satser.

14 3. GEBYR FOR KARTFORRETNING OVER GRENSER. Første grensepunkt kr. 1500,- Deretter pr. pkt. kr. 750,- Ved samtidig utstedelse av målebrev basert på denne og tidligere avholdt kartforretning, betales i tillegg kr. 750,- Hvis alle grensene omkring eiendommen skal kartlegges, betales gebyr etter pkt. For eiendommer opprettet etter 1966 der det finnes målebrev uten koordinater, betales det gebyr som for grensepåvisning. Nytt målebrev utstedes for halvt gebyr. Dersom alle grensene omkring en slik eiendom skal kartlegges, betales halvt gebyr etter pkt GEBYR FOR GRENSEPÅVISNING. Forutsetter tilfredsstillende målebrev (koordinatbestemte grenser). Dersom naboer må innkalles, regnes gebyret etter pkt. 1 eller 3. Første grensepunkt kr. 750,- Deretter pr. pkt. kr. 400,- 5. GEBYR FOR KARTFORRETNING OVER PUNKTFESTE. For kartforretning over punktfeste betales 50 % av minstegebyret i pkt. 1 dersom merking og oppmåling i marka anses nødvendig. Hvis det er unødvendig med merking i marka beregnes gebyr som for registreringsforretning etter pkt GEBYR FOR AVBRUTT FORRETNING. Ved tilbakekalt, avbrutt eller annullert forretning - forårsaket av rekvirenten etter at saken er berammet - betales kr. 750,- pluss en andel av totalgebyret som fastsettes etter skjønn av oppmålingsmyndigheten på grunnlag av medgått tid. 7. GEBYR FOR NYUTSTEDELSE OG AJOURFØRING AV MÅLEBREV Forutsetter tilfredsstillende målebrev (koordinatbestemte grenser), eller nylig avholdt kartforretning. For utstedelse av nytt målebrev betales kr. 400,-

15 For ajourføring av koordinatbestemt målebrev som tas i forbindelse med kart- og delingsforretning over parsell av samme eiendom, betales kr. 250,- 8. GEBYR FOR KOPI AV MÅLEBREV. For bekreftet fotostatkopi av målebrev betales 1/5 av det til enhver tid gjeldende statlige rettsgebyr - jfr. lov om rettsgebyr GEBYR FOR MIDLERTIDIG FORRETNING. Forskriftens kap. 2 For midlertidig forretning betales et ekstra gebyr på kr. 400,-. Hvis midlertidig forretning må avholdes av grunner som skyldes kommunens oppmålingsmyndighet, skal det ikke kreves ekstra gebyr for midlertidig forretning. 10. GEBYR FOR REGISTRERINGSBREV. Forskriftens kap. 27. For utarbeidelse av registreringsbrev betales kr. 750,- Berører den enkelte sak flere registreringsnummer kommer det et tillegg på kr. 300,- for hvert ekstra registreringsnummer. Eventuelt markarbeid betales i tillegg etter medgått tid. 11. GEBYR FOR KART- OG DELINGSFORRETNING DER DELER AV ARBEIDET UTFØRES AV ANDRE. Jfr. forskriftens kap 3.3 For forretninger der den tekniske delen utføres av andre enn oppmålingsmyndigheten betales halvt gebyr etter pkt. 1 og GEBYR FOR KARTFORRETNING OG KART- OG DELINGSFORRETNING OVER STØRRE SAMMENHENGENDE AREALER. For slike forretninger over større sammenhengende parseller/eiendommer til landbruks-, allmenne fritids- og andre allmennyttige formål, betales etter anvendt tid begrenset til maksimum halvt gebyr etter pkt.1 og EKSPEDISJONSGEBYR Når rekvirenten samtidig er bestyrer og gjør det tekniske arbeidet, jfr. 3.3 eller forestår forarbeidet (kartarbeidet/ dokumentasjoner) for registreringsbrev bortfaller vanlig gebyr. Det betales da et ekspedisjonsgebyr på kr. 400,- + kr 100,- for hvert ekstra registreringsnummer.

16 14. GEBYR BEREGNET PÅ GRUNNLAG AV ANVENDT TID. Gebyr for oppmålingstekniske arbeider som ikke kan beregnes etter foranstående satser, eller som er å betrakte som konsulentbistand, beregnes på grunnlag av anvendte timeverk. Timeprisen settes til kr. 450,- for kontorarbeid og kr. 600,- for målelag. Minstegebyret er kr. 600,- 15 GEBYRFRITAK FOR ALLE KARTFORRETNING OVER ALLE FESTEEIENDOMMER SOM ER DOKUMENTERT MED MÅLEBREV Kartforretninger over festeeiendommer der festet er dokumentert med målebrev skal være gebyrfrie. 16. URIMELIG GEBYR. Hvis gebyret etter dette regulativ ansees å bli urimelig høyt i forhold til det arbeid oppmålingsmyndigheten har med saken, kan lederen for oppmålingsmyndigheten fastsette et passende gebyr. Hasvik formannskap kan i særskilte tilfeller redusere gebyret. Denne myndighet kan delegeres til administrasjonen. 17. BETALINGSBESTEMMELSER Gebyret skal betales til kommunekassereren etter regningsoppgave fra oppmålingsmyndigheten. Betalingen skjer etter det regulativ og de satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Det forutsettes at nødvendige tillatelser foreligger og at nødvendige betingelser er oppfylt. Betaling kan kreves før forretning berammes eller annet arbeid igangsettes. Gebyrsatsene er inkludert hjelpemannskap, bilgodtgjørelse, administrasjonsutgifter og merkemateriell. Tinglysing kommer i tillegg der dette er påkrevet. Dersom Hasvik kommune besørger innsending av dokumenter for tinglysning kommer det i tillegg til Statens Kartverks tinglysningsgebyr kommunalt gebyr pålydende kr 50.- til dekning av porto.

17 Punkt 6: Havneregulativet Hasvik kommune Avgiftsregulativ Hasvik havnedistrikt 2006 INNHOLD 1 Generelt... Avgiftstyper Anløpsavgift Kaiavgift Trafikkavgift Vareavgift... 3 Anløpsavgift Regulativ Fritak Særskilte satser... Kaiavgift Regulativ 4.3 Fritidsbåter Utleie til båtforening Månedsavgift Særskilte bestemmelser... 5 Trafikkavgift, 23 C... 6 Vareavgift, 23 D Regulativ Fritak Godtgjørelse for oppkreving Oppgaveplikt Terminalavgift... 7 Kommunale flytebrygger Regulativ Refusjon strøm mm Prioritet Leiesatser:... 8 Betalingsbetingelser... Avgiftsregulativet er vedtatt i kommunestyret den 18. desember 2008 (gjeldende for år 2009) med hjemmel i forskrift av 2. desember 1994 nr om hvilke kostnader m.v. de forskjellige havneavgifter skal dekke, fastsatt ved kgl.res. med hjemmel i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. 22 fremmet av Fiskeridepartementet, og forskrift 2. desember 1994 nr om havneavgifter, beregning og beregningsgrunnlag, oppbygging, oppkreving, kostnadsregistrering m.v. fastsatt av Fiskeridepartementet med hjemmel i samme lov 24 nr.1,3,5 og 7.

18 1 GENERELT Havneavgiftene skal sammen med havnens øvrige inntekter bringe til veie de midler som havnen trenger til administrasjon, drift, vedlikehold og nødvendig utbygging av anlegg, installasjoner m.v. Grunnlaget for avgiftene skal være havnens kostnader og utgifter. Avgiftene kan bare benyttes til havneformål, og skal holdes adskilt i egen havnekasse. AVGIFTENE ØKES MED 7 % FOR AVGIFTSTYPER 2.1 Anløpsavgift Anløpavgift ilegges alle fartøy som anløper avgiftsområdet, og skal dekke kostnadene til farled, d.v.s. sjøarealer, innretninger og tiltak som kan lette fartøyets ferdsel. I tillegg dekkes andel av felleskostnader til administrasjon og hjelpetjenester. 2.2 Kaiavgift Kaiavgift ilegges når fartøyer fortøyer ved kommunal kai, og skal dekke kostnadene til kaifront, dvs. kaikonstruksjoner og fortøyningsinnretninger. 2.3 Trafikkavgift For varer med opprinnelse i land utenfor EØS- området som innføres over havnen med skip, og som fortolles, utleveres tollfritt eller tollekspederes til godkjent lager for ufortollede varer oppkreves trafikkavgift fra vareeier til havnekassen. 2.4 Vareavgift Vareavgift skal dekke kostnadene til kaiarealer, dvs. områder på land som brukes til håndtering og forflytting av varer, samt transittlager, dvs. lagring av varer inntil 48 timer før lasting tar til etter avsluttet lossing. 3 ANLØPSAVGIFT 3.1 Regulativ Avgifter som skal betales av fartøy med lengde 24 meter eller mer beregnes på grunnlag av fartøyets bruttotonnasje i samsvar med internasjonal konvensjon om måling av fartøy, For oljefartøy som er målt etter målekonvensjonen av 1969, skal volumet av segregerte ballasttanker ikke inngå i tonnasjen ved beregning av fartøyets størrelse etter foregående ledd, dersom volumet av slike tanker klart går fram av målebrevet. betingelsene etter IMO- resolusjonen A 747 (18) må også være tilstede. For fartøyer som ikke er målt, fastsettes tonnasjen av vedkommende havnemyndighet. Med unntak som nevnt nedenfor, skal alle fartøy som anløper havnen betale anløpsavgift til havnekassen etter følgende satser:

19 Tonnasjegruppering Avg.sats (kr) Pr BRT Gruppen For de første 300 BRT 0, For de neste 300 BRT 0, For de neste 600 BRT 0, For de neste 800 BRT 0, For de neste 1000 BRT 0, For de neste 2000 BRT 0, For de neste 5000 BRT 0, For de neste BRT 0, For de neste BRT 0, For alt over BRT Anløpsavgift erlegges pr. anløp i avgiftsområdet. Ved gjentatte anløp innenfor ett og samme døgn, erlegges avgiften dog kun en gang pr. døgn. For fartøyer som anløper havnen hyppig, kan kommunestyret bestemme at det bare skal betales avgift for et bestemt antall anløp i en kalendermåned. Det kan dessuten fastsettes månedsavgift. Fartøyer som hovedsakelig oppholder seg i havnen uten å forlate avgiftsområdet, betaler avgift for sin bruk av farleden og havnen. Avgiften kan regnes på måneds- eller årsbasis, og det bør skilles mellom fartøyer i stadig fart og henliggende fartøy. 3.2 Fritak Fartøy som passerer avgiftsområdet uten å anløpe havnen Fartøy som anløper havnen på grunn av skade eller nødstillstand når oppholdet ikke varer over 2 døgn og fartøyet herunder ikke laster, losser eller tar ombord skipsfornødenheter eller passasjerer. Bergings- og isbryterfartøy under utførelse av berging og isbryting. Fartøy som kommer inn under generelle bestemmelser om unntak, jfr 5 i forskriftene til lovens 22. Fartøyer som betale månedsavgift eller årsavgift Kommunens hjemmefiskeflåte 3.3 Særskilte satser For ikke målepliktige fartøy fastsetter kommunestyret minstestørrelse for oppkreving av avgift. For følgende fartøyer betales avgiften med 25% av foran nevnte satser: Av fartøy som ligger utenfor havnedistriktets grenser og foretar lossing eller lasting, tar om bord eller landsetter passasjerer til eller fra steder innen havnedistriktet, ved hjelp av andre farkoster, oppkreves anløpavgift etter pkt.1, med samme avgiftsbeløp som om fartøyet hadde lagt innenfor havnedistriktets grenser. Sjøfly som lander innen havnedistriktets grenser skal betale til havnekassen en landingsavgift på kr 345,- pr. anløp. Eventuell bistand av båt kommer i tillegg til denne avgiften. Kommersielle fartøy under 24 m. betaler til havnekassen kr. 116,- som vederlag for anløpsavgift og kaiavgift første 24 timer. Utover 24 timers liggetid betales kr 58,- pr. døgn ved fortøyning ved offentlige kaianlegg. Fartøy under 10 m. fritas for anløpsavgift på kr 110,-. Utover 24 timers liggetid betales kaiavgift kr 29,- pr. døgn.

20 4 KAIAVGIFT 4.1 Regulativ Fartøyer som benytter havnevesenets kaier eller fortøyningsinnretninger skal betale kaiavgift etter følgende satser: Tonnasjegruppering Avg.sats (kr) Pr BRT For de første 300 BRT 0, For de neste 300 BRT 0, For de neste 600 BRT 0, For de neste 800 BRT 0, For de neste 1000 BRT 0, For de neste 2000 BRT 0, For de neste 5000 BRT 0, For de neste BRT 0, For de neste BRT 0, For alt over BRT 0, Gruppen Kaiavgift svares pr påbegynt døgn(liggetid). Kaiavgift fastsettes av Fiskeridepartementet for kaier som tilhører staten. Liggetiden regnes fra fartøyet legger til og inntil det går fra kai. Del av døgn på 6 timer eller mindre regnes for ½ døgn. Et fartøy som ligger utenfor et annet fartøy (eller andre fartøy) og har forbindelse med land over dette (disse) skal betale full kaiavgift etter regulativets satser. Det betales dog alltid kaiavgift for minst ett døgn. For fartøy som etter ordre fra havnestyret må forhale fra kaien for å gi plass til annet fartøy og deretter legge til kaien igjen, regnes liggetiden som om fartøyet hele tiden hadde ligget ved kaien. Hvis fraværet fra kaien er over 3 timer, skal det skje fradrag i den beregnede liggetid med den tid fartøyet har vært borte fra kaien. Skifter et fartøy fra en plass ved kommunale kaier til en annen uten i mellomtiden å ha vært utenfor avgiftsområdets grenser, blir liggetiden å beregne som om fartøyet har ligget ved kaien uten avbrytelse. Kommunestyret kan bestemme at det skal betales kaiavgift bare for et bestemt antall anløp i løpet av en kalendermåned. Det kan også fastsettes månedsavgift. 4.2 Fritak og rabatter Orlogsfartøyer, såvel utenlandske som norske Fartøyer som betaler månedsavgift Orlogsfartøyer, så vel utenlandske som norske, belastes med havnevesenets faktiske utgifter ved opphold i havnen. Cruisefartøy som landsetter eller tar ombord passasjerer over offentlige kaianlegg som spesielt avsettes til dette formål under fartøyets opphold i havn, skal betale 90 % av regulativets kaiavgift som om skipet fysisk anløp kai. 4.3 Fritidsbåter Fritidsbåter som er hjemmehørende i havnen, betaler kaiavgift fastsatt pr.år når kommunen har hatt eller har utgifter til havneanlegg eller fortøyningsinnretninger for disse fartøyer, eller bekoster nødvendig oppsyn. Avgiften fastsettes pr. fartøy. Avgiftens størrelse fastsettes under hensyntagen til havnekassens utgifter, båtplassens beliggenhet og fartøyets størrelse. 4.4 Utleie til båtforening Dersom havneanlegg eller fortøyningsinnretninger utleies til og administreres av en båtforening, fastsettes en bestemt leiesum pr.år som betales av vedkommende båtforening.

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2015

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2015 Loppa kommune Parkveien 1-3 9550 Øksfjord Tel. 78 45 30 00 www.loppa.kommune.no Dra på Lopphavet et hav av muligheter Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Alminnelige bestemmelser...3 1.1 Formål...3 1.2 Hjemmel...3

Detaljer

FORSKRIFT OM VEDERLAG OG GODTGJØRELSER FOR VEDERLAGSPLIKTIGE OMRÅDER. for 2014

FORSKRIFT OM VEDERLAG OG GODTGJØRELSER FOR VEDERLAGSPLIKTIGE OMRÅDER. for 2014 FORSKRIFT OM VEDERLAG OG GODTGJØRELSER FOR VEDERLAGSPLIKTIGE OMRÅDER i Brønnøy Havn KF og Brønnøy kommunes sjøområde, for 2014 NRK-Sjøkurs i Brønnøysund 11.07.2013 Fotograf: Per Åge Rodahl - 1 - INFORMASJON

Detaljer

Forretningsbetingelser i Moss Havn

Forretningsbetingelser i Moss Havn Forretningsbetingelser i Moss Havn Gjelder fra 1. januar 2013 Vedtatt av Moss havnestyre 21.11.2012 Forretningsbetingelser i Moss havn 1 INFORMASJON MOSS HAVN KF Sentralbord: 69 20 87 00 Telefaks: 69 20

Detaljer

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering.

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering. Sammenligning av nytt gebyrreglement for 2012 og eksisterende for 2011. Nytt gebyrreglement er satt opp i høyre kolonne og gebyrreglement for 2011 står på venstre side. PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011

Detaljer

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015 Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Innhold SAMMENDRAG... 2 1. BARNEHAGE OG SKOLEFRITIDSORDNINGER FOR BARN OG UNGE... 3 1.1 Betalingsordning

Detaljer

FORRETNINGSBETINGELSER 2014

FORRETNINGSBETINGELSER 2014 FORRETNINGSBETINGELSER 2014 For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys og ytes av BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Foto: Petter Solheim Side 1 av 12 INNHOLD Vilkår for bruk av BOHs infrastruktur og tjenestetilbud

Detaljer

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Sørfold kommune 8226 Straumen GEBYRREGULATIV 2014 Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Del 1 BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER Dette betalingsregulativ fastsetter

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2011 Tid: Etter ADU møtet Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12 GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 19.12.12 1 Gebyrregulativ 2013 Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 med ikrafttredelse fra 01.01.2013 VANN OG AVLØP Rammer for gebyrberegning Gebyrene

Detaljer

FORSLAG www.drammenhavn.no

FORSLAG www.drammenhavn.no Priser og forretningsvilkår for Drammen havn fra 1. januar 2014 FORSLAG www.drammenhavn.no 1 Drammen havn Drammen havn er et av Norges mest effektive knutepunkt for godshåndtering. Godsknutepunktet Drammen

Detaljer

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 LEKA KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: INNKALLING FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07.

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. RINGERIKE KOMMUNE Betalingsreglement 2008 Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. Innholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 MILJØ- OG AREALFORVALTNING... 4 2.1 GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2015

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2015 PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2015 Foto: Jonny Foss Grimstad havn, priser og vilkår 2015, revidert 15.12.14, PS-14/195 (14/2790) Side 1 DEL 1 - FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR GRIMSTAD KOMMUNE

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING

GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING A. Generelle bestemmelser B. Gebyrer for behandling etter plan- og bygningsloven C. Gebyrer for behandling

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester NAMDALSEID KOMMUNE Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015 betalingsregulativ for kommunale tjenester Rådmannens forslag utlagt til offentlig ettersyn 25.11.2014 Gebyr og betalingssatser, Tjenesteområder

Detaljer

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117 Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117 Saksbehandler: Viktor K. Olsen Dato: 23.07.13 P R I S E R K O M M U N A L E T J E N E S T E R 2013 Renovasjon:... 2 Vann- og kloakkavgifter:...

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014 BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014 Vedtatt av Bodø bystyre i møte 12.12 2013, PS-sak 13/168. Regulativet trer i kraft etter kunngjøring i Norsk

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 M = 2140,- T = 1015,- R = 860,- Tinglysingsgebyr = 525,- side 1 av 29 sider Vedtatt av Bodø bystyre i møte 11.12.2014,

Detaljer

Innherred samkommune. Budsjett 2008

Innherred samkommune. Budsjett 2008 Innherred samkommune Budsjett 2008 Administrasjonssjefens forslag, samkommunestyrets møte 29.11.2007 1. Innledning... 3 1.1 Administrasjonssjefens kommentar.... 3 1.2 Formål og hovedmål for ISK.... 3 1.3

Detaljer

Innherred samkommune. Budsjett 2009

Innherred samkommune. Budsjett 2009 Innherred samkommune Budsjett 2009 Administrasjonssjefens forslag, Samkommunestyret 03.12.2008 1. Innledning... 3 1.1 Administrasjonssjefens kommentar.... 3 1.2 Formål og hovedmål for ISK.... 3 1.3 Etablering

Detaljer

Priser for kommunale varer og tjenester Rakkestad kommune Budsjettåret 2012

Priser for kommunale varer og tjenester Rakkestad kommune Budsjettåret 2012 Priser for kommunale varer og tjenester Rakkestad kommune Budsjettåret 2012 1 1. Betalingssatser for opphold i kommunale barnehager og skolefritidsordning a) Barnehage Plass Opphold per mnd. Matpenger

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018

Handlings- og økonomiplan 2015-2018 Handlings- og økonomiplan 2015-2018 VEDTATT BUDSJETT 4 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger 4.1 Vann og avløpsgebyr 4.2 Renovasjonsgebyr i 2015 4.3 Priser i svømmehaller 2015 4.4 Feieavgift 2015 4.5 Egenbetalingssatser

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018

Handlings- og økonomiplan 2015-2018 Handlings- og økonomiplan 2015-2018 12 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger 12.1 Vann- og avløpsgebyrer 12.2 Renovasjonsgebyr 12.3 Priser i svømmehaller 12.4 Feieavgift 12.5 Egenbetalingssatser for barns

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre 12.12.13 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2014 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 11.12.14 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2015 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 Gebyrer og betalingssatser er satt opp i slik rekkefølge: Barnehager Barnehager Grunnskoleopplæring Pleie og omsorg Vann, avløp og renovasjon Fysisk planlegging,

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN, MATRIKKELLOVEN OG FORURENSINGSLOVEN GYLDIG FRA: 1.1.

FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN, MATRIKKELLOVEN OG FORURENSINGSLOVEN GYLDIG FRA: 1.1. FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN, MATRIKKELLOVEN OG FORURENSINGSLOVEN GYLDIG FRA: 1.1.2013 Forhåndsvarsling: 1.10-30.10.2012 Vedtatt av Ski kommunestyre

Detaljer

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2015

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2015 PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2015 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering. Forslag til vedtak, med hjemmel i plan- og bygningsloven av 2008 33-1, lov om eiendomsregistrering

Detaljer

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M.

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. Gebyrregulativ for Larvik kommune, gjeldende fra 01.01.2014. Gebyrene er vedtatt med hjemmel

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. V 77/2008 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Johan Hoddevik Dato: 10.10.2008 Saksnummer: 2008/306 SAK: Revisjon av forskrift

Detaljer