FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling"

Transkript

1 FEDJE KOMMUNE Formannskap Møteinnkalling Møtedato: Møtestad: Møtetid: Sendt til: Kl Sosiale rommet i fleirbrukshallen 16:00 Formannskapet, 1. varamedlem, partia v/leiar, kontrollutvalet, biblioteket og kommunehuset. Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd er, tlf , slik at varamedlem kan bli innkalla. Varamedlemer møter etter nærare innkalling. Dokument som ikkje er tilsende, kan du få kopi av på kommunehuset. Dokument som ikkje er offentlege, vil bli utleverte i møtet. Dersom medlemene på førehand ønskjer å gjere seg kjent med innhaldet i desse dokumenta, er dei tilgjengelege på kommunehuset. Fedje kommune ordførar Møteleiar Vidar Bråthen sekretær Side 1 av2

2 Sakliste Sak nr. Saktittel 001/14 GODKJENNING AV MØTEBOK 002/14 ORIENTERING OM BUSETTING AV FLYKTNINGAR V/IMIDI. 003/14 DELEGERTE SAKER 004/14 REFERATSAKER 005/14 REGULERINGSPLAN ROGNSVÅG. IDAR TANGEN. 006/14 LEDIG STILLING: REKTOR VED FEDJE BARNE- OG UNGDOMSSKULE 007/14 LEDIG STILLING: LEIAR: NAV. SAKSPAPIR VERT ETTERSENDT. 008/14 EVENTUELT Side 2 av2

3 FEDJE KOMMUNE Sakspapir Styre, utval, komite m.m. Formannskap SAKSGANG Møtedato Avgjerd av: Saksansv.: Øyvind Tolleshaug GODKJENNING AV MØTEBOK RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK: Møteboka vert godkjent slik ho ligg føre. Saksnr 001/14 Arkiv: K1Objekt: Sakshands. TOOY Arkivsaknr 14/23

4 FEDJE KOMMUNE Sakspapir Styre, utval, komite m.m. Formannskap SAKSGANG Møtedato Avgjerd av: Saksansv.: Grete Herøy Saksnr 002/14 Arkiv: K2-F30 Objekt: Sakshands. HEGR Arkivsaknr 13/552 ORIENTERING OM BUSETTING AV FLYKTNINGAR V/IMIDI. Dokumentliste: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 2 KS FLYKTNINGAR BUSETTING AV FLYKTNINGAR I I Kva saka gjeld: Mottak av flykningar. Orientering ved IMIDI. Avtalt med ass. Rådmann. RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:.

5 FEDJE KOMMUNE Sakspapir Styre, utval, komite m.m. Formannskap Avgjerd av: Saksansv.: Øyvind Tolleshaug SAKSGANG Møtedato Saksnr 003/14 Arkiv: K1Objekt: Sakshands. TOOY Arkivsaknr 14/21 DELEGERTE SAKER DF. 001/14: PENSJONSORDNING FOR VÅRE FOLKEVALDE VEDTAK: Pensjonsordninga for våre folkevalde vert innlemma i den ordinære tenestepensjonsordninga for våre tilsette etter modell A. Inndekning: Omlegginga av pensjonssystemet for våre folkevalde får ingen økonomiske konsekvensar for kommunebudsjettet i 2014 el. seinare år. DF. 041/13: SØKNAD OM PENDLARTILSKOT - BEATE HUSA MARØY VEDTAK: Beate Marøy får utbetalt fullt pendlartilskot for 1. halvår 2013 stort kr Heimel: Kommunen sitt pendlarreglement + gjeldande betalingssatsar. Inndekning: 14700/3250/1400 DF. 042/13: SØKNAD OM PENDLARTILSKOT - MERETE BLOMVÅGNES

6 VEDTAK: Merete Blomvågnes får utbetalt fullt pendlartilskot for 2. halvår 2013 stort kr Heimel: Kommunen sitt pendlarreglement + kommunen sine betalingssatsar. Inndekning: 14700/3250/1400 DF. 043/13: SØKNAD OM PEDLARTILSKOT - INGMAR MOLDØY VEDTAK: Ingmar Moldøy får utbetalt fullt pendlartilskot for 2. halvår 2013 stort kr Heimel: Kommunen sitt pendlarreglementet + betalingssatsar i kommunen. Inndekning: 14700/3250/1400 DF. 044/13: SØKNAD OM PENDLARTILSKOT - BRITT-MARIT JENSSEN VEDTAK: Britt M. Jenssen får utbetalt fullt pendlartilskot for 2. halvår 2013 stor kr Heimel: Kommunen sitt pendlarreglement + kommunale betalingssatsar. Inndekning: 14700/3250/1400 DF. 045/13: SØKNAD OM PENDLARTILSKOT - STIAN HERØY VEDTAK: Stian Herøy får utbetalt fullt pendlartilskot for 2. halvår 2013 stort kr

7 Heimel: Kommunen sitt pendlarreglement + gjeldande betalingssatsar. Inndekning: 14700/3250/1400 DF. 046/13: SØKNAD OM PENDLARTILSKOT - JAN BERGE VEDTAK: Jan Berge får utbetalt fullt pendlartilskot for 2. halvår 2013 stort kr Heimel: Kommunen sitt pendlarreglement + gjeldande betalingssatsar. Inndekning: 14700/3250/1400 DF. 047/13: SØKNAD OM PENDLARTILSKOT - ANNA MARIT STOREMARK VEDTAK: Anna Marit Storemark får utbetalt avkorta pendlartilskot for 2. halvår 2013 stort kr Heimel: Kommunen sitt pendlarreglement + gjeldande betalingssatsar. Inndekning: 14700/3250/1400 DF. 048/13: SØKNAD OM PENDLARTILSKOT - ANNIKA ROGNALDSEN TVEDT VEDTAK: Annika R. Tvedt får utbetalt avkorta pendlartilskot for 2. halvår 2013 stort kr Heimel: Kommunen sitt delegeringsreglement + gjeldande betalingssatsar.

8 Inndekning: 14700/3250/1400 DF. 049/13: SØKNAD OM PENDLARTILSKOT - EIRIK JOHANNSEN VEDTAK: Hanne-Marie Johannsen får utbetalt avkorta pendlartilskot for 2. halvår 2013 stort kr Eirik Johannsen får utbetalt avkort pendlartilskot for 2. halvår 2013 stort kr Samla kostnad 2. halvår 2013: Kr Heimel: Kommunen sitt pendlarreglement + gjeldande betalingssatsar. Inndekning: 14700/3250/1400 DF. 051/13: SØKNAD OM PENDLARTILSKOT - HANNE EIKEFET MIKKELSEN VEDTAK: Hanne Eikefet Mikkelsen får utbetalt avkorta pendlartilskot for 2. halvår 2013 stort kr Heimel: Kommunen sitt pendlarreglement + gjeldande betalingssatsar. Inndekning: 14700/3250/1400 DF. 052/13: SØKNAD OM PENDLARTILSKOT - LAILA BYRKJELAND HUSA VEDTAK: Laila Byrkjeland Husa får utbetalt fullt pendlartilskot for 2. halvår 2013 stort kr Heimel:

9 Kommunen sitt pendlarreglement + gjeldande betalingssatsar. Inndekning: 14700/3250/1400 DF. 053/13: SØKNAD OM PENDLARTILSKOT - GISKE LYNGBØ VEDTAK: Giske Lyngbø får utbetalt fullt pendlartilskot for 2. halvår 2013 stort kr Heimel: Kommunen sitt pendlarreglement + gjeldande betalingssatsar. Inndekning: 14700/3250/1400 DF. 054/13: SØKNAD OM PENDLARTILSKOT - FREDDY AGA VEDTAK: Freddy Aga får utbetalt fullt pendlartilskot for 2. halvår 2013 stort kr Heimel: Kommunen sitt pendlar reglement + gjeldande betalingssatsar. Inndekning: 14700/3250/1400 DF. 055/13: SØKNAD OM PENDLARTILSKOT - TONE H. RATCLIFFE VEDTAK: Tone H. Ratcliffe får utbetalt fullt pendlartilskot for 2. halvår 2013 stort kr

10 Heimel: Kommunen sitt pendlarregelement + gjeldande betalingssatsar. Inndekning: 14700/3250/1400 DF. 056/13: AUFERA - TILSKOT VEDTAK: Søknaden frå AUFERA A/S vert imøtekomen. Fedje kommune tar sin del av inntektssvikten i selskapet for å tryggja drift og sikra forts. aktivitet. AUFERA får utbetalt eit tilskot stort kr for Inndekning: 13700/2600/2340 DF. 057/13: STØNAD TIL KONSERT I KYRKJA 13.OKTOBER VEDTAK: Fedje sokneråd får kr. 2339,- i stønad til konsert i Fedje kyrkje. Pengane skal hentast frå kto: DFO. 015/13: ØKONOMISK BISTAND TIL LIVSOPPHALD 2014 VEDTAK: Dei nye satsane for økonomisk stønad pr. månad i Fedje kommune vert frå : Einslege: 2014 kr kr Ektepar kr kr Sambuande ( 1 pers) kr kr Barn 0-5 år kr kr Barn 6-10 år kr kr Barn år kr kr DFO. 016/13: STARTLÅN OG TILSKOT TIL VIDAREFORDELING FOR 2014

11 FEDJE KOMMUNE Sakspapir Adm.vedtak Styre, utval, komite m.m. Delegert mynde Formannskap Oppvekst og omsorg SAKSGANG Møtedato Avgjerd av: Saksansv.: Grete Herøy Saksnr 016/13 Arkiv: K1-251 Objekt: Sakshands. HEGR Arkivsaknr 13/602 STARTLÅN OG TILSKOT TIL VIDAREFORDELING FOR 2014 Saksdokument: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel Husbanken STARTLÅN OG TILSKOT TIL VIDAREFORDELING FOR 2014 I Saksopplysningar: Husbanken tilbyr kommunane å ta opp lån til vidareformidling. Fedje kommune har dei seinare åra teke opp lån så å seie kvart år. Det er nokså strenge reglar for til kven og korleis startlåna kan lånast ut. Vurdering: I 2013 har det vore nesten ingen etterspørsel etter denne ordninga og det er framleis pengar i behaldning for eventuelle søknader i Det vil også vere mogleg å ta opp lån i løpet av året om mykje skulle endra seg og det skulle bli behov for å låne inn pengar frå Husbanken. Saka har vore drøfta med NAV som her lokalt har det praktiske ansvaret for ordninga VEDTAK: Fedje kommune tek ikkje opp lån i Husbanken til vidareutlån som startlån i denne runden. Om det viser seg nødvendig kan det takast opp seinare i 2014.

12 DFP. 022/13: HELSEFAGARBEIDAR 13,15% OKT 2013 DFP 022/13 VEDTAK: Utlysing av helsefagarbeidar 13,15% vert trukke tilbake. Det vert ikkje tilsett i stillinga. DFP. 023/13: LEDIG STILLING ASSISTENT 13,15% DFP 023/13 VEDTAK: Emmy Storemark vert tilsett i 13,15% stilling som assistent i Fedje kommune, f.t. pleie og omsorg frå Tilsettinga skjer etter gjeldande lov og avtaleverk. DFTM. 001/14: VEG, PLANERING FOR NAUST MED KAIFRONT OG PLANERING AV AREAL I TIDLEGARE STEINUTTAK. BOBIL. BUBIL. ØRJAN BORGE VEDTAK: I medhald av delegeringsreglement for Fedje kommune, sist revidert i k-sak 031/11 og planog bygningslova 21-4 gjer teknisk sjef følgjande vedtak : Ing. Aarland AS får rammeløyve til å byggja veg, planerera for naust, byggja kaifront og planera areal i tidlegare steinuttak på bnr. 172, bnr. 5 og bnr. 27. Løyvet gjeld ikkje for den delen av planeringa som kjem inn på bnr Ørjan Borge er tiltakshavar. Ing. Aarland AS vert godkjent som ansvarleg søkjar i samsvar med 22-3 og 23-4 i pbl. Søknad frå Ing. Aarland AS om ansvarsrett som prosjekterande vert godkjent. Lovheimel : 21-4, 22-3, 23-3 og 23-5 i pbl. Alt arbeid vert godkjent som arbeid i tiltaksklasse 1. Lovheimel : 9-3 i byggesaksforskrifta.

13 Ing. Aarland AS får i samsvar med 19-2 i pbl dispensasjon til å byggja veg 1,0 meter frå eigedomsgrensa mot bnr. 198 og 2,0 meter mot bnr Grunngjeving : sjå saksutgreiinga. Ing. Aarland AS får i samsvar med 19-2 i pbl dispensasjon til å planera nausttomt 1,0 meter frå eigedomsgrensa mot bnr Grunngjeving : sjå saksutgreiinga. Løyvet har følgjande vilkår : Ansvarleg søkjar må levera plan for omlegging av kommunal gangsti. Arbeidet skal ikkje starta før det er gjeve igangsettingsløyve. Uordna fylling i strandsona vert ikkje akseptert. Kaifront i strandsona skal vera bygd som natursteinmur med same estetisk kvalitet som dei som er nemnde i saksutgreiinga. Dette gjeld og for avslutninga av kaifronten på aust og vestsida av planeringa. Lovheimel er 29-1 og 29-2 i plan- og bygningslova. Grunngjeving : sjå saksutgreiinga. Kommunen skal godkjenna endeleg plassering av tiltaka direkte i marka. Lovheimel : 29-4 i pbl. Horisontal toleranse på utsett plassering = cm. Lovheimel : 6-3 i Forskrift om byggesak. Ørjan Borge må rekvirera oppmålingsforretning etter matrikkellova for del av eigedomen gnr. 172, bnr. 27. Gjeld del som har grense mot bnr Oppmålingsforretning skal vera gjennomført og grensene oppmålt før det vert gjeve igangsettingsløyve. Lovheimel : 21-4, 6. ledd i pbl. Dersom plassen vert teke i bruk av meir enn 5 bobilar, skal det leverast plan for plassering som er i samsvar med 11-5 i byggeteknisk forskrift. Dersom plassen vert teke i bruk av meir enn 5 bobilar, skal det leverast søknad om utsleppsløyve til kommunen. Lovheimel : 12-3 forureiningsforskrifta. DFTM. 046/13: SØKNAD OM BYGGING AV GARASJE - SIGBJØRN ROGNSVÅG. VEDTAK: I medhald av delegeringsreglement for Fedje kommune, sist revidert i k-sak 031/11 og 20-2 og 21-4 i plan- og bygningslova, gjer teknisk sjef følgjande vedtak : Kommunen har ingen merknader til søknaden datert 19/ Bygging av garasje på gnr. 168, bnr. 27 og bnr. 74, kan ta til. Vilkår for løyvet : Kommunen skal ha skriftleg melding når tiltaket er gjennomført. Lovheimel : i pbl. Med heimel i 29-2 i pbl, krev kommunen at steinfylling skal vera dekka til med jord. Sigbjørn Rognsvåg er tiltakshavar.

14 DFTM. 047/13: SØKNAD OM BYGGING AV TILBYGG OG ALTAN. HANS GEORG SULEN. VEDTAK: I medhald av delegeringsreglement for Fedje kommune, sist revidert i k-sak 031/11 og 20-2 og 21-4 i plan- og bygningslova, gjer teknisk sjef følgjande vedtak : Kommunen har ingen merknader til søknaden datert 31/ Bygging av tilbygg og altan på einebustad på gnr. 168, bnr. 464, kan ta til. Hans Georg Sulen får i samsvar med 29-4, tredje ledd, punkt a i plan- og bygningslova, løyve til å plassera tilbygg 2 meter frå eigedomsgrensa ( mot nord ). Vilkår for løyvet : Kommunen skal ha skriftleg melding når tiltaket er gjennomført. Lovheimel : i pbl. DFTM. 048/13: SØKNAD OM ENDRA PLASSERING AV FLYTEBRYGGE. TRYGVE THOMASSEN. VEDTAK: I medhald av delegeringsreglement for Fedje kommune, sist revidert i k-sak 031/11 og 21-4 i plan- og bygningslova, gjer teknisk sjef følgjande vedtak : Trygve Thomassen får avslag på søknaden om løyve til å leggja ut flytebryggja på 2 x 10 meter. Grunngjeving : Tiltaket er i strid med kommuneplanen og 29-4 i plan- og bygningslova. Lovheimel for avslag : 11-6 og 29-4 i plan- og bygningslova DFTM. 049/13: SØKNAD OM BRUKSENDRING FRÅ NAUST TIL HYTTE - EIVIND HUSA VEDTAK: I medhald av delegeringsreglement for Fedje kommune, sist revidert i k-sak 031/11 og planog bygningslova 21-4 gjer teknisk sjef følgjande vedtak : Ing. Aarland AS vert godkjent som ansvarleg søkjar i samsvar med 22-3 og 23-4 i pbl.

15 Ing. Aarland AS vert godkjent som ansvarleg prosjekterande i samsvar med 22-3 og 23-5 i pbl. Ing. Aarland AS får rammeløyve til bruksendring av naust på gnr. 168, bnr Bruksendringa er til fritidsbustad og gjeld 2. etasje. Bruksendringa vert gjeve i samsvar med punkt 1.6 i føresegnene til kommuneplanen. Det er eit vilkår at tiltakshavar driv med utleige i samsvar med levert eigenfråsegn. Det vert ikkje gjeve løyve til å ha vaskerom med dusj og WC i 1. etasje slik det er søkt om. Dette er i strid med punkt i føresegnene til kommuneplanen. Ing. Aarland AS får rammeløyve til å byggja tilbygg i samband med bruksendringa slik det er søkt om. Ing. Aarland AS får i samsvar med 29-4, 3. ledd punkt a i plan- og bygningslova, løyve til at fritidsbustaden kjem nærare eigedomsgrensa enn 4 meter. Ing. Aarland AS får rammeløyve til å byggja nytt naust på gnr. 168, bnr. 416 slik det er søkt om. Ing. Aarland AS får i samsvar med 29-4, 3. ledd punkt b i plan- og bygningslova, løyve til at nytt naust kjem 1,0 meter og 3,0 meter frå eigedomsgrensa. Løyvet har følgjande vilkår : Ing. Aarland AS må levera skriftleg løyve til at fritidsbustaden kjem nærare eigedomsgrensa mot bnr. 419, enn 4 meter. ( Johannes Stormark eig bnr. 419 ) Bruksendringa føreset at fritidsbustaden får godkjent utsleppsløyve eller tilknytning til kommunal kloakk. Lovheimel : 27-2 i plan- og bygningslova. Dette er eit rammeløyve. Det er ikkje høve til å setja i gang bygging før det er gjeve igangsettingsløyve. Lovheimel: 21-2, 5. ledd i plan- og bygningslova. Det skal leverast nye teikningar som ikkje har vaskerom med dusj og WC i 1. etasje før det vert gjeve igangsettingsløyve. Eivind Husa er tiltakshavar. DFTM. 050/13: SØKNAD OM BRUKSENDRING FRÅ NAUST TIL FRITIDSBUSTAD. JOHANNES. STORMARK. VEDTAK: I medhald av delegeringsreglement for Fedje kommune, sist revidert i k-sak 031/11 og planog bygningslova 21-4 gjer teknisk sjef følgjande vedtak :

16 Ing. Aarland AS vert godkjent som ansvarleg søkjar i samsvar med 22-3 og 23-4 i pbl. Ing. Aarland AS vert godkjent som ansvarleg prosjekterande i samsvar med 22-3 og 23-5 i pbl. Ing. Aarland AS får rammeløyve til bruksendring av naust på gnr. 168, bnr Bruksendringa er til fritidsbustad og gjeld 2. etasje. Bruksendringa vert gjeve i samsvar med punkt 1.6 i føresegnene til kommuneplanen. Det er eit vilkår at tiltakshavar driv med utleige i samsvar med levert eigenfråsegn. Det vert ikkje gjeve løyve til å ha vaskerom med dusj og WC i 1. etasje slik det er søkt om. Dette er i strid med punkt i føresegnene til kommuneplanen. Ing. Aarland AS får rammeløyve til å byggja tilbygg i samband med bruksendringa ( tilbygget er i 2. etasje ) og naust slik det er søkt om. Ing. Aarland AS får i samsvar med 29-4, 3. ledd punkt a i plan- og bygningslova, løyve til at fritidsbustaden med nytt naust kjem nærare eigedomsgrensene enn 4 meter. Løyvet har følgjande vilkår : Ing. Aarland AS må levera skriftleg løyve til at fritidsbustaden kjem nærare eigedomsgrensa mot bnr. 416, enn 4 meter. ( Eivind Husa eig bnr ) Ing. Aarland AS må levera skriftleg løyve til at fritidsbustaden kjem nærare eigedomsgrensa mot bnr. 421, enn 4 meter. ( Trygve Thomassen eig bnr ) Bruksendringa føreset at fritidsbustaden får godkjent utsleppsløyve eller tilknytning til kommunal kloakk. Lovheimel : 27-2 i plan- og bygningslova. Dette er eit rammeløyve. Det er ikkje høve til å setja i gang bygging før det er gjeve igangsettingsløyve. Lovheimel: 21-2, 5. ledd i plan- og bygningslova. Det skal leverast nye teikningar som ikkje har vaskerom med dusj og WC i 1. etasje før det vert gjeve igangsettingsløyve. Johannes Stormark er tiltakshavar. DFTM. 051/13: SØKNAD OM BRUKSENDRING FRÅ NAUST TIL FRITIDSBUSTAD. TRYGVE THOMASSEN. VEDTAK: I medhald av delegeringsreglement for Fedje kommune, sist revidert i k-sak 031/11 og planog bygningslova 21-4 gjer teknisk sjef følgjande vedtak : Byggmester Lars Svendsen vert godkjent som ansvarleg søkjar i samsvar med 22-3 og 234 i pbl. Byggmester Lars Svendsen og Lindås Rør & Sanitær AS vert godkjent som ansvarleg prosjekterande i samsvar med 22-3 og 23-5 i pbl.

17 Byggmester Lars Svendsen og Lindås Rør & Sanitær AS vert godkjent som ansvarleg utførande i samsvar med 22-3 og 23-6 i pbl. Byggmester Lars Svendsen får rammeløyve til bruksendring av naust på gnr. 168, bnr Bruksendringa er til fritidsbustad og gjeld 2. etasje. Bruksendringa vert gjeve i samsvar med punkt 1.6 i føresegnene til kommuneplanen. Det er eit vilkår at tiltakshavar driv med utleige i samsvar med levert eigenfråsegn. Det vert ikkje gjeve løyve til å ha kjøken og bad i 1. etasje slik det er søkt om. Dette er i strid med punkt i føresegnene til kommuneplanen. Byggmester Lars Svendsen får rammeløyve til å byggja tilbygg i samband med bruksendringa ( tilbygget er i 2. etasje ). Byggmester Lars Svendsen får i samsvar med 29-4, 3. ledd punkt a i plan- og bygningslova, løyve til at fritidsbustaden med nytt naust kjem nærare eigedomsgrensene enn 4 meter. Byggmester Lars Svendsen får avslag på søknaden om igangsettingsløyve. Grunngjeving : 1) leverte teikningar er i strid med punkt i føresegnene til kommuneplanen. 2) Kart levert av Lindås Rør & Sanitær med utvendige rørføringar er ufullstendig og ikkje i samsvar med søknad levert av Ing. Aarland AS. Løyvet har følgjande vilkår : Byggmester Lars Svendsen må levera skriftleg løyve til at fritidsbustaden kjem nærare eigedomsgrensa mot bnr. 420, enn 4 meter. ( Johannes Stormark eig bnr ) Bruksendringa føreset at fritidsbustaden får godkjent utsleppsløyve eller tilknytning til kommunal kloakk. Lovheimel : 27-2 i plan- og bygningslova. Dette er eit rammeløyve. Det er ikkje høve til å setja i gang bygging før det er gjeve igangsettingsløyve. Lovheimel: 21-2, 5. ledd i plan- og bygningslova. Det skal leverast nye teikningar som ikkje har kjøken og bad i 1. etasje før det vert gjeve igangsettingsløyve. Trygve Thomassen er tiltakshavar. DFTM. 052/13: UTSLEPPSSØKNAD TILKOPLING OFFENTLEG KLOAKK EIVIND HUSA

18 VEDTAK: Ove Villanger ( 168/133 ), Edvard Koppen ( 168/406 ), Eivind Husa ( 168/416 ), Johannes Stormark ( 168/420 ) og Trygve Thomassen ( 168/421 ) får kopla seg på det kommunale kloakknettet og gå med leidningar over kommunal grunn på følgjande vilkår : 1. Tilkoplingar til vassleidningsnettet i sjø skal vekk. Alle koplingar skal vera på land. Dette gjeld og eksisterande privat leidningsnett. 2. Det nye kloakknettet skal vera utan koplingar i sjø. 3. Det nye vassleidningsnettet og kloakknettet skal prosjekterast og utførast av eit firma som kommunen kan godkjenna som ansvarleg etter plan- og bygningslova. 4. Ansvarleg firma skal gjennomføra detaljprosjektering som kommunen som leidningseigar skal godkjenna før arbeidet startar. 5. Løyve etter plan- og bygningslova skal liggja føre før arbeidet vert sett i verk. For Ove Villanger ( 168/133 ) og Edvard Koppen ( 168/406 ) inneber ikkje dette vedtaket løyve til å innreia nausta. For Eivind Husa ( 168/416 ), Johannes Stormark ( 168/420 ) og Trygve Thomassen ( 168/421 ) er det ein føresetnad av vilkåra som er sett for bruksendering i sakene 049/13, 050/13 og 051/13, vert stetta. DFTM. 053/13: SØKNAD OM BYGGING AV BOD/VASKEROM. MAGNAR UTHAUG. VEDTAK: I medhald av delegeringsreglement for Fedje kommune, sist revidert i k-sak 031/11 og 20-2 og 21-4 i plan- og bygningslova, gjer teknisk sjef følgjande vedtak : Kommunen har ingen merknader til søknaden motteken i kommunen 25. november Bygging av tilbygg på einebustad på gnr. 169, bnr. 57, kan ta til. Vilkår for løyvet : Kommunen skal ha skriftleg melding når tiltaket er gjennomført. Lovheimel : i pbl. Magar Uthaug er tiltakshavar.

19 RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK: Delegerte saker vert tekne til etterretning slik dei ligg føre.

20 FEDJE KOMMUNE Sakspapir Styre, utval, komite m.m. Formannskap Avgjerd av: Saksansv.: Øyvind Tolleshaug SAKSGANG Møtedato Saksnr 004/14 Arkiv: K1Objekt: Sakshands. TOOY Arkivsaknr 14/22 REFERATSAKER Refererte skriv og meldingar: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 13/2517 I Kontrollutvalet 2 13/2537 I Fylkesmannen i Hordaland 3 13/2539 I Hordaland Fylkeskommune 4 13/2714 I / /59 I X KS Fedje kommune 7 13/2713 I Gulating Lagmannsrett KONTROLLUTVALET MØTEUTSKRIFT AV SKATT PÅ EIGE OG INNTEKT PR. 31. OKTOBER 2013 H-FE-13, OG H-OR-25, FJORD DRIFT AS, ORG.NR LØYVE TIL Å ETABLERA ANLEGG FOR OPPDRETT AV MATFISK AV LAKS OG AURE PÅ LOKALITET GRISHOLMSUNDET I FEDJE KOMMUNE BUSETTING AV FLYKTNINGAR FLYKTNINGAR TORVHAUGANE. OM OREIGNING AV GRUNN. RESULTAT. OVERSKJØNN

21 RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK: Meldingane vert tekne til etterretning slik dei ligg føre.

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 NOTAT FEDJE KOMMUNE Dok. ref. Dato: 09/504-77/K1-611//TOOY Notat om: TORVHAUGANE. OM OREIGNING AV GRUNN. RESULTAT. Fedje kommune kalla våren 2011 inn til forhandlingsmøte om kjøp av grunn i bustadfeltet Torvhaugane. Møtet vart halde på Fedje 24. mai Forhandlingane førte ikkje fram. Kommunestyret gjorde vedtak om oreigning 15. desember Tingretten hadde skjønn 16. og 17. oktober Gulating lagmannsrett hadde overskjønn 21. og 22. november Vi fekk overskjønnet 23. desember Pris pr m2 Småbåthamn Leidningsgrunn Tilbod frå Fedje kommune, tilbod gjeve før vedtak om oreigning 30,- kr ,- kr ,- kr Tingretten Lagmannsretten 55,- kr ,- kr ,- kr 30,- kr ,- kr ,- kr Kvadratmeterprisen gjeld for alt areal som er oreigna, m ,- kr for småbåthamn er eit samla vederlag for retten til å byggja hamna slik reguleringsplanen syner. Tingretten bestemte at Fedje kommune skulle dekke sakskostnader med ,- kr i saka for tingretten. Se side 15 i dommen frå Gulating lagmannsrett. Gulating lagmannsrett reduserte sakskostnadene for tingretten med ,- kr. Fedje kommune må dekke sakskostnadene for lagmannsretten med , -kr. Sjå dom frå Gulating lagmannsrett side 16. Gulating lagmannsrett bestemte av dei saksøkte, Lura, Trygg, Moldøy, Søilen, Instefjord og Olsnes skal betale 5000,- kr i sakskostnader til Fedje kommune i samband med prosesskriv som advokat Rundhovde sendte til retten etter at forhandlingane var avslutta. Sjå dom frå Gulating lagmannsrett side 16. Samla har Fedje kommune betalt til motparten advokat : ,- kr. Denne summen er inkl mva som vi i dette høvet må betale. Kommunen sin advokat har kosta ,- kr eks mva. Øyvind Tolleshaug Plan- og utbyggingssjef Postadr.: 5947 Fedje Telefon: Telefaks: Kontonummer: E-post:

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55 FEDJE KOMMUNE Sakspapir Styre, utval, komite m.m. Kommunestyret Formannskap SAKSGANG Møtedato Saksnr /14 Avgjerd av: Saksansv.: Øyvind Tolleshaug Arkiv: K2-L12 Objekt: Sakshands. TOOY TOOY Arkivsaknr 12/605 REGULERINGSPLAN ROGNSVÅG. IDAR TANGEN. Dokumentliste: Nr T Dok.dato 6 I I I I U I I S U U U Avsendar/Mottakar Tittel Arkitektkontoret ABO REGULERINGSPLAN ROGNVÅG. AS PLANSKILDRING / PLANOMTALE ABO Plan & Arkitektur REGULERINGSPLAN FOR GNR. 168, BNR. 94 M.FL. OG GNR. 170, BNR. 49 M. FL ROGNSVÅGEN, FEDJE ENDRING AV PLAN ETTER OFFENTLEG ETTERSYN OG TILPASSING TIL NY PLAN. ABO Plan & Arkitektur REGULERINGSFØRESEGNER A/S ABO Plan & Arkitektur REGULERINGSPLAN ROGNVÅG. A/S PLANKART. Idar Tangen OM FRAMLEGG TIL REGULERINGSPLAN. ROGNSVÅGEN. GNR. 170, BNR. 49 M.FL. Idar Tangen PLANGRENSE ØST I ROGNSVÅGEN Fedje kommune KART SOM SYNER FRAMLEGG TIL REGULERINGSPLAN OG OMRÅDE SETT AV I FRAMLEGG TIL KOMMUNEPLAN. REGULERINGSPLAN ROGNSVÅG. Idar Tangen OM REGULERINGSPLAN ROGNSVÅG Strilen / Nordhordland ANNONSE BKK Nett A/S; REGULERINGSPLAN. Bergens ROGNSVÅGEN. UTLEGGING TIL Sjøfartsmuseum; OFFENTLEG ETTERSYN. Kystverket vest; Hordaland Fylkeskommune; Fylkesmannen i

56 Hordaland; Bergen og omland havnevesen Klara Moldøen; Helge Korneliussen; Jon Harald Leknes; Eilert Per Solheim; Alfhild Stokholm; Inga Aslaug Træen; Ellinor Rognsvåg; Lise Merete Liselid; Dan Storheim; Morten Inge Husa; Arild Ivar Husa; Idar Tangen Bergen og Omland Havnevesen Wibeche og Dan Storheim Bergens Sjøfartsmuseum 11 U I I I I I I I I I U Kystverket Åge og Arnt Erik Rogsnvåg for Hordaland Fylkeskommune Statens vegvesen I I Statens Vegvesen Fedje kommune 25 S U Idar Tangen 27 I I Hordaland Fylkeskommune Fylkesmannen i Hordaland Eilert Solheim Helge Korneliussen REGULERINGSPLAN. ROGNSVÅGEN. UTLEGGING TIL OFFENTLEG ETTERSYN. UTTALE MERKNADER KOPI AV BREV TIL HORDALAND FYLJESKOMMUNE INGEN MERKNADER MERKNADER MERKNADER TIL REGULERINGPLAN MERKNADER MERKNADER FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN REGULERINGSPLAN. ROGNSVÅGEN. UTLEGGING TIL OFFENTLEG ETTERSYN. UTTALE KART SOM SYNER MÅLINGAR AV SJØDJUPNE. REGULERINGSPLAN ROGNSVÅG. IDAR TANGEN. MARINGEOLOGISK REGISTRERING. OM REGULERINGSPLAN : ROGNSVÅGEN. FORHOLDET TIL MARINE KULTURMINNE VEDRØRANDE REGULERINGSPLAN I ROGNSVÅGEN - FEDJE KOMMUNE - TREKKING AV KRAV OM MARINARKEOLOGISK REGISTRERING

57 Formannskapet gjorde i sak 145/12, følgjande vedtak : -----I medhald av delegeringsreglement for Fedje kommune, sist revidert i k-sak 031/11 og plan- og bygningslova ( handsaming av private framlegg til reguleringsplan ), gjer formannskapet følgjande vedtak : Reguleringsplan m/føresegner for Rognsvåg, vert lagt ut til offentleg ettersyn. Vilkår : Gebyr for handsaming etter punkt C.2.1 i gebyrregulativet, skal vera betalt før planen vert lagt ut til offentleg ettersyn. Vedteke med 4 mot 1 røyst. Kristin Handeland/Ap røysta for rådmannen sitt framlegg Merknader frå offentlege organ : Vi har fått kommentarar til planen frå følgjande offentlege organ : Bergen og omland havnevesen, Fylkesmannen i Hordaland, Bergens Sjøfartsmuseum, Kystverket, Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen. Bergen og omland havnevesen og Kystverket sine merknader er generelle. Fylkesmannen i Hordaland og Statens vegvesen har ikkje vesentlege merknader til planen. Hordaland fylkeskommune har merknader når det gjeld utbyggingsmønster, arkitektur, estetikk, grøntstruktur, maritime kulturminne og planfaglege merknader til plankart og føresegner. Det vesentlege i merknadane frå fylkeskommunen er at dei vil ha gjennomført ei maringeologisk registrering før dei gjev fråsegn etter kulturminnelova. Fylkeskommunen trekte 29. november 2013 kravet om maringeologisk registrering og kommunen kan då handsama planen. Merknader frå private partar : Vi har fått kommentarar til planen frå følgjande private partar : Wenche og Dag Storheim, Helge Korneliussen, Eilert Solheim, Åge og Arnt Erik Rognsvåg. Dei har alle bustad/fritidsbustad aust og nord for planområdet. Dei eig og alle strandeigedom, naust eller båtfeste nordaust for planområdet. Planen føreset ei utfylling i sjø på om lag 5500 m2. Dei private grunneigarane har følgjande merknader : er skeptisk til storleiken på utfyllingsområdet ( 5500 m2 ), auka forureining pga av utfyllingsområdet, tap av utsikt, det vert vanskeleg å utnytta nausttomta 167/19 og tinglyst båtfeste som ligg sør for denne, planen har for stort omfang mot nord og aust, redusert tilkomst til sjøområdet nordaust for planen og innseglinga som vert nytta i dag til sjøområdet nordaust for planen vert stengt. Åge og Arnt Erik Rognsvåg meiner at reguleringsplanen tek i bruk sjøområde tilhøyrande 167/1 som dei representerer. Dei vil at utbygger tek i bruk jordskifteretten for å få fastsett grensene. Til dette er å sei at kommunen kan vedta reguleringsplanen uavhengig av eigedomstilhøva. Vedtak om reguleringsplan endrar ikkje eigedomsgrensene. I reguleringsføresegnene står det i punkt 6.2 : Før gjenfylling av den mest brukte seglingsleda for tilkomst til austre del av Rognsvågen, skal mudring av ny seglingsled vere gjennomført.

58 Åge og Arnt Erik Rognsvåg er uroa over bruken av ordet mudring når det gjeld ny seilingsled. Dei meiner at det må sprenging til for at ny seilingsled nord for planområdet skal verta tilfredstillande. Eksisterande seilingslei har ei djupne på 3,3 m målt frå landkartnull, eller 2,5 meter ved fjære sjø. Utan mudring/sprenging har den nye seilingsleia ei djupne på mellom 1,0 og 1,5 meter ved fjære sjø. Eg syner til kart datert 26. august 2013 laga av Fedje kommune. Føresegner : Eg gjer framlegg om at punkt 6.2 i reguleringsføresegnene vert endra til : Før gjenfylling av den mest brukte seglingsleda for tilkomst til austre del av Rognsvågen, skal ny seglingsled vera bygd. Ny seilingsled skal vera 15 meter brei og ha ei djupne på 3,30 meter målt frå landkartnull. Plankart : Det er ein feil på plankartet. Skjermingsvoll S8 har ulik farge på plankart og teiknforklaring. Anna : I f-sak 145/12 skreiv eg at utnyttinga er for hard. Tilrådinga var at planen ikkje vart lagt ut til offentleg ettersyn pga av dette. Det har ikkje kome fram opplysningar som gjer at eg har ei anna meining no. Når tilrådinga no er at planen vert vedteken, er det fordi formannskapet var usamd med tilrådinga i f-sak 145/12 og la planen ut til offentleg ettersyn. RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK: Fedje kommune godkjenner privat reguleringsplan for Rognsvåg, gnr. 168, bnr. 94, 378, 379, 381 og gnr bnr. 49, 50 m.fl. i samsvar med i plan- og bygningslova med følgjande endringar : Punkt 6.2 i reguleringsføresegnene vert endra til : Før gjenfylling av den mest brukte seglingsleda for tilkomst til austre del av Rognsvågen, skal ny seglingsled vera bygd. Ny seilingsled skal vera 15 meter brei og ha ei djupne på 3,30 meter målt frå landkartnull. Plankart : Skjermingsvoll S8 skal ha same farge på plankart og teiknforklaring.

Fedje kommune. Sakspapir. Reguleringsplan Rognsvåg. Idar Tangen. Vedlegg: Saksutgreiing: Forslag til vedtak: Kommunestyret - 009/14.

Fedje kommune. Sakspapir. Reguleringsplan Rognsvåg. Idar Tangen. Vedlegg: Saksutgreiing: Forslag til vedtak: Kommunestyret - 009/14. Fedje kommune Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Dagrun Gunnarson FA - L12, HistSak - 12/605 14/241 Saksnr Utvalg Type Dato 009/14 Kommunestyret PS 27.02.2014 Reguleringsplan Rognsvåg. Idar Tangen.

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Teknisk, plan og utbygging Øyvind Tolleshaug Avgjerslemynde: Arkivnr.: 14/241 Klassering:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Teknisk, plan og utbygging Øyvind Tolleshaug Avgjerslemynde: Arkivnr.: 14/241 Klassering: Fedje kommune Saksframlegg Saksnr: Utval: Dato Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Teknisk, plan og utbygging Øyvind Tolleshaug Avgjerslemynde: Arkivnr.: 14/241 Klassering: Reguleringsplan Rognsvåg.

Detaljer

Planomtale. Fedje kommune. Reguleringsplan for del av Rognsvågen gnr. 168 bnr. 94, 378, 379, 381. gnr. 170 bnr. 15, 49, 50, 51 m. fl.

Planomtale. Fedje kommune. Reguleringsplan for del av Rognsvågen gnr. 168 bnr. 94, 378, 379, 381. gnr. 170 bnr. 15, 49, 50, 51 m. fl. Fedje kommune Reguleringsplan for del av Rognsvågen gnr. 168 bnr. 94, 378, 379, 381. gnr. 170 bnr. 15, 49, 50, 51 m. fl. Tiltakshavar: Idar og Christian Tangen 12.9.2012 1 BAKGRUNN... 3 2 SKILDRING AV

Detaljer

Fedje kommune. Innkalling av Formannskapet. Sakliste. Møtedato: 19.06.2014 Møtestad: Møtetid: 12:00-15:00

Fedje kommune. Innkalling av Formannskapet. Sakliste. Møtedato: 19.06.2014 Møtestad: Møtetid: 12:00-15:00 Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 19.06.2014 Møtestad: Møtetid: 12:00-15:00 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165113, sms til eller per epost til vidar.braathen@fedje.kommune.no

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 kl. 15:20 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 Eirik N. Walaker, eigar av gnr. 176, bnr. 4, i Solvorn. Klage frå advokat Johannes Hauge over avslag på søknad om

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 26.05.2005 069/05 OIV Komite Natur 17.11.2005 133/05 OIV Kommunestyre 13.12.2005 067/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-089

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/644-6867/14 Saksbeh.: Arkivkode: Magnhild Gjengedal PLAN sone Saksnr.: Utval Møtedato 27/14 Formannskap/ plan og økonomi 03.04.2014 SAMLA SAK - REGULERINGSENDRING

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 21.01.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:10 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Stekka hyttefelt, gnr 32 bnr 176 mfl Sætveithagen, Jondal kommune

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Stekka hyttefelt, gnr 32 bnr 176 mfl Sætveithagen, Jondal kommune Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for Teknisk og Næring 22.04.2014 028/14 Kommunestyret 30.04.2014 024/14 Saksbeh: Sigbjørn Haugen Saka blir avgjort av: Kommunestyret

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 18.02.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 048/14 Formannskapet 08.05.2014 024/14 Kommunestyret 22.05.2014

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 048/14 Formannskapet 08.05.2014 024/14 Kommunestyret 22.05.2014 Vik kommune Sakspapir Saksnr Utval Møtedato 048/14 Formannskapet 08.05.2014 024/14 Kommunestyret 22.05.2014 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Ottar Wiik K2 - L12 13/375 Reguleringsplan - hytteområde Hagane

Detaljer

02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017. Føresegner

02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017. Føresegner RADØY KOMMUNE Dok. ref. Dato: 02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017 Føresegner Den grøne øya Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle Vedtatt: 08.09.2005

Detaljer

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl ROS analyse 17.09.2011 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 1 2 Analyse... 2 3 Vurdering... 3 3.1 Grunnlag for vurdering... 3 3.2

Detaljer

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Jf. adresseliste Dato: 22. mars 2013 VARSEL OM OPPSTART AV PRIVAT DETALJREGULERING, 2. GONGS VARSEL, FOR DEL AV GNR. 50, BNR. 13-18 M. FL. FRITIDSBUSTADER STREITET, KYSNESSTRAND,

Detaljer

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart.

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Fjell Kommune Privat forslag til reguleringsplan TONA SØR GNR/BNR del av 41/ 1 og 41/20, 41/136 FØRESEGNER 1 Allment Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Det

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS Arkiv: Saksmappe: 2013/699-17427/2014 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 14.08.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 95/14 Komité for plan og utvikling 02.09.2014 123/14 Komité for plan og utvikling

Detaljer

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Det regulerte området er vist med grenselinjer på plankart datert 22.11.11 Arealet skal regulerast

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 98/09 Komité for plan og utvikling 21.04.2009 Framlegg til

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE

REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE 1 FØREMÅL 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01.

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01. Sakspapir Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Rune Roalkvam K2 - L12, Gnr/bnr - 145/1,16 07/2102 Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014 Bygland kommune Arkiv: 34/15 Saksmappe: 2011/283 Sakshandsamar: Inger Siri Lidi Dato: 12.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

Vår ref. 2013/769-5. Særutskrift - 243/26 - reidskapshus og tilbygg hytte - Salbuvik - Utåker - Lars Magne Stølen

Vår ref. 2013/769-5. Særutskrift - 243/26 - reidskapshus og tilbygg hytte - Salbuvik - Utåker - Lars Magne Stølen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53.

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. Prosjekt Konsult Kvinnherad AS Side 1 Innhald 1. Innleiing a. Bakgrunn /intensjon b. Kortversjon c. Arealoppgåve 2. Eksisterande

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saknr FAST UTVAL FOR PLANSAKER 06.08.2009 069/09 KOMMUNESTYRET 19.08.2009 078/09 FAST UTVAL FOR PLANSAKER 12.11.2009 100/09 FAST UTVAL FOR

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Utført av: VED DATO. Arkitektfirma Jon Vikøren AS TKB/KV 06.02.2015

Utført av: VED DATO. Arkitektfirma Jon Vikøren AS TKB/KV 06.02.2015 Vedlegg 1 til Planomtalen Detaljregulering for Blix hotell m.m., Vik kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse rev - PROSJEKT NR. OG NAVN 12.05 Detaljregulering for Blix hotell m.m., Vik kommune. Nasjonal

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: K2-L12 ARP-20120101, Arkivsaknr 12/34 PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN NOTØBAKKEN, GBNR

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 11.06.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - Heradsstyresalen Møtetid: 13:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland AP Utvalsleiar

Detaljer

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201000669-14 Arkivnr. 714 Saksh. Vinje, Signe; Ege, Ingun; Skår, Øystein, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune

Saksframlegg. Kvinnherad kommune Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2007/4661 Ingo Bewer Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2010/52 Forvaltningskomiteen 21.04.2010 2010/49 Formannskapet 06.05.2010 2010/39 Kommunestyret 27.05.2010 Godkjenning

Detaljer

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE 1 Endring av 3.1.1-3.2.3-3.2.4 Endring merket med RØDT. Blå utgår B REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på

Detaljer

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III Arkivsak: 14/1481 Løpenummer: 15/84 Arkivkode: FA-L13, GNR-15/129 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 016/15 Hovudutval for plan og utvikling 27.02.2015 012/15 Formannskapet 13.03.2015

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201205 Arkivsaksnr: 2012/1089-12 Sakshandsamar: Rune Iversen Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 90/2014 18.08.2014

Detaljer

DEL AV GNR. 4, BNR. 1 M. FL. NEDRE AKSNES, KVAM HERAD.

DEL AV GNR. 4, BNR. 1 M. FL. NEDRE AKSNES, KVAM HERAD. REGULERINGSFØRESEGNER FOR: DEL AV GNR. 4, BNR. 1 M. FL. NEDRE AKSNES, KVAM HERAD. FORSLAGSSTILLAR: BRITT JORUNN BJØRKE, VIKØYVEIEN 574, 5600 NORHEIMSUND Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslova

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Rådhuset, møteromet Skorpo Møtedato: 08.02.2007 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 83/07 06/1497

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR «POSTSTED» Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2008/277 4844/2009 L12 SVK/ AKE 10.06.2009 MELDING OM POLITISK

Detaljer

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III Arkivsak: 14/1481 Løpenummer: 15/84 Arkivkode: FA-L13, GNR-15/129 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 016/15 Hovudutval for plan og utvikling 27.02.2015 Formannskapet 13.03.2015

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 10.06.2015 046/15 EDM Sakshandsamar: Ebbe Dam Meinild Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 14/160-17 Offentleg ettersyn - Reguleringsplan

Detaljer

Reguleringsføresegner Myrkdalen Camping

Reguleringsføresegner Myrkdalen Camping Reguleringsføresegner Myrkdalen Camping Side 1 av 7 Planid.: 05031 Arkivsak: 05/1709 Arkivkode: PLAN soneinndeling, L12 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR MYRKDALEN CAMPING Utarbeidd av: Anda & Hirth ANS

Detaljer

1. Lite farleg. 4. Svært sannsynleg 1.4 2.4 3.4 4.4. 3. Sannsynleg 1.3 2.3 3.3 4.3. 2. Lite sannsynleg 1.2 2.2 3.3 4.2

1. Lite farleg. 4. Svært sannsynleg 1.4 2.4 3.4 4.4. 3. Sannsynleg 1.3 2.3 3.3 4.3. 2. Lite sannsynleg 1.2 2.2 3.3 4.2 Side 1 av 6 9.0 Vurdering av risiko og sårbarheit - ROS-analyse. For tiltak som krev konsekvensutgreiing etter plan- og bygningslova skal det gjerast ein risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS) før gjennomføring

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg: Teknisk utval Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 21.01.2016 Tid: 09:00 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Alf Johan Antonsen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 16.30 17.10 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 7/11 10/582 PROTOKOLL:

Detaljer

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS 18. februar 2011 1 Innhald: 1. INNLEIING... 3 2. VAL AV METODE... 3 3. OVERORDNA ROS-ANALYSE FOR KOMMUNEN... 4 4. SANNSYNLEGHEIT... 5 2 1. Innleiing Risiko- og sårbarheitsanalysen

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 50/308 Saksmappe: 2006/341-19962/2006 Sakshandsamar: Ida Hermansen Dato: 22.09.2006 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 50/308 Saksmappe: 2006/341-19962/2006 Sakshandsamar: Ida Hermansen Dato: 22.09.2006 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 50/308 Saksmappe: 2006/341-19962/2006 Sakshandsamar: Ida Hermansen Dato: 22.09.2006 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 94/07 Komité for plan og utvikling 13.03.2007 14/07 Kommunestyret

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.10.2003 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0201/03 03/00571 2. GONGS

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune

Saksframlegg. Kvinnherad kommune Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2005/1835 Ingo Bewer Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2007/92 Forvaltningskomiteen 23.05.2007 2007/47 Formannskapet 07.06.2007 2007/160 Forvaltningskomiteen 21.06.2007

Detaljer

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 30.11.2004 237/04 RUVI Kvam formannskap 15.02.2005 036/05 RUVI Kvam formannskap 15.03.2005 048/05 RUVI

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Analysen er utarbeida av administrasjonen i Årdal kommune og høyrer saman med planomtale med føresegner og plankart

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 08.09.2010 105/10 OIV Kommunestyre 21.09.2010 052/10 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-Reguleringsplan 112, N-504-R, GBN-014/001

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2012/2734-12884/2013 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 29/13 Forvaltningsstyret 27.06.2013 DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg. Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen, (bustader på gnr. 271, bnr. 8 og 114) Føresegner Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr. 271, bnr. 8

Detaljer

Reguleringsføresegner 03012 Reguleringsplan for Kvasshaug II, Haugsvik hyttefelt

Reguleringsføresegner 03012 Reguleringsplan for Kvasshaug II, Haugsvik hyttefelt Reguleringsføresegner 03012 Reguleringsplan for Kvasshaug II, Haugsvik hyttefelt Arkivsak: 03/861 Arkivkode: L12 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR KVASSHAUG II, HAUGSVIK - HYTTEFELT Planidentitet: 03012

Detaljer

FRAMLEGG TIL REGULERINGSFØRESEGNER FOR PLAN NR. 20080013, SPJELD BÅTHAMN, JFR. PLAN- OG BYGNINGSLOVA 26

FRAMLEGG TIL REGULERINGSFØRESEGNER FOR PLAN NR. 20080013, SPJELD BÅTHAMN, JFR. PLAN- OG BYGNINGSLOVA 26 FJELL KOMMUNE, GNR. 28, BNR.1 MFL FRAMLEGG TIL REGULERINGSFØRESEGNER FOR PLAN NR. 20080013, SPJELD BÅTHAMN, JFR. PLAN- OG BYGNINGSLOVA 26 SIST ENDRA: 04.09.2009. 1: PLANAVGRENSING Det regulerte området

Detaljer

SKILDRING M/ROS-ANALYSE

SKILDRING M/ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BRUAHAUGEN Del av Gnr. 34, bnr. 5 og Gnr. 33, bnr. 3 m.fl. SAMNANGER KOMMUNE SKILDRING M/ROS-ANALYSE PROSJEKTADMINISTRASJON REGULERING - KOMMUNALTEKNISK PLANLEGGING Pb. 103-5649 EIKELANDSOSEN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: 19.04.2016 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: 19.04.2016 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Naturutvalet Møtedato: 19.04.2016 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset Av 9 medlemmer møtte 8, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje: Anja Marken

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY Aurland kommune, desember 2014 1 Innhold Innleiing... 2 Analyse... 3 Radon:... 5 Naturmangfaldlova (NML) - vurdering... 5 Innleiing 20.01.2014 gjorde

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI Avgjerd av: Saksh.: Rune Vik Arkiv: N-511, GBNR-J019/0436 Objekt: Arkivsaknr 06/337

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 41/07 07/1384

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453. Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014

SAKSFRAMLEGG. Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453. Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014 OS KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Henning Wenaas Ribe Arkivsaksnr.: 13/695 Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453 Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014 Godkjenning

Detaljer

Vår ref. 2013/1953-5. Særutskrift - 59/1 - basestasjon for naudkommunikasjon - Mauranger - Technogarden Engineering Resources AS

Vår ref. 2013/1953-5. Særutskrift - 59/1 - basestasjon for naudkommunikasjon - Mauranger - Technogarden Engineering Resources AS Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

REGULERINGFØRESEGNER

REGULERINGFØRESEGNER Reguleringsplan for bustadfelt Eikelitunet REGULERINGFØRESEGNER Utarbeida for: Edvard Jarle Bolstad Grethe Finsrud Agerlie Karl Magne Bolstad Planleggjar: FORTUNEN AS Torgallmenningen 7 5014 Bergen 1/

Detaljer

Vår ref. 2013/1716-5. Særutskrift - 250/22 - driftsbygning i landbruket - Matre - Haldor Matre Skålnes

Vår ref. 2013/1716-5. Særutskrift - 250/22 - driftsbygning i landbruket - Matre - Haldor Matre Skålnes Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER 1.0 GENERELLE FØRESEGNER ( 20-4, 2. ledd) Kommunedelplanen har rettsverknad på den måten at grunneigar ikkje kan bruke eller byggje på sin eigedom på anna måte

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 24.06.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-11:00 Sak 144/14 er ikkje offentleg og sakspapir vart delt ut i møte Frammøtte medlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15. Nestleiar Jonny Garvik FO Laila Marie Reiertsen

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15. Nestleiar Jonny Garvik FO Laila Marie Reiertsen OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Forvaltningsstyre Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Gustav Bahus Nestleiar Jonny

Detaljer

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy

Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy Del av Gnr: 90 Bnr: 3 Vindafjord kommune, Rogaland 28.11.2011 - 2 - UOrienteringU...- 3 - UBakgrunnU...- 3 - UPlanprosessU...- 4 - UPlanstatus og rammebetingelsaru...-

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

Vår ref. 2013/2355-5. Særutskrift - 137/58 - nytt anlegg/konstruksjon - Herøysundet - Herøysund Båtlag

Vår ref. 2013/2355-5. Særutskrift - 137/58 - nytt anlegg/konstruksjon - Herøysundet - Herøysund Båtlag Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.12.2004 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT

Detaljer

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7.

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7. SULDAL KOMMUNE Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7 Plan ID: 201306 Framlegg til reguleringsføresegner Saksnummer: Datert / sist

Detaljer

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse ROS Vurdering SE-Arkitektur Forslagstiller: AS Byborg Eiendom as Plankonsulent: ROS analyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Risiko og sårbarhetsvurdering for reguleringsplan Folldalen. Sannsynlighet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 07.04.03 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN -

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE PlanID: 201221 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 24.03.

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 24.03. Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 24.03.2010 031/10 RUVI Avgjerd av: Saksh.: Rune Vik Arkiv: N-511, GBNR-A083/0026 Objekt:

Detaljer

Møteprotokoll (10/3511)

Møteprotokoll (10/3511) Sogndal kommune Møteprotokoll (10/3511) FORVALTNINGSUTVALET Utval: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.11.2010 Tid: 09.00 12.30 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 86/10 10/181 Forvaltningsutvalet

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE PLANID: 201212 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5 BYGNINGAR OG ANLEGG

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 21.01.2015 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 11:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 23.04.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - Heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:40 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205

ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205 2 ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205 Vedlegg til Reguleringsplan for Løvik Vest Risiko og sårbarhetsanalyse ROS Planopplysninger Kommune: Navn på planen: Formålet med planen: Etne Detaljert

Detaljer

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2011/3500-8915/2016 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 20/16 Forvaltningsstyret 12.05.2016 DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Planutvalet

MØTEPROTOKOLL. Planutvalet MØTEPROTOKOLL Planutvalet Møtestad: rådhuset Møtedato: 06.03.2007 Kl: 11.00 12.00 Medlemmer: Erland Fagermoen, ordførar Anders I. Balevik Leif Grinde Britt Grimelid Menes Forfall: Hanne Sæbø Varamedlemmer:

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 15.02.2005 037/05 RUVI

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 15.02.2005 037/05 RUVI Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 15.02.2005 037/05 RUVI Avgjerd av: Saksh.: Rune Vik Arkiv: N-511, GBNR-J114/0092 Objekt: Arkivsaknr 2004002002

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534 Arkiv: L12 Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. Rådmannen si tilråding: 1. Plan- og forvaltningsstyret sluttar

Detaljer

Reguleringsføresegner for reguleringsplan Turistanlegg Uskedalen

Reguleringsføresegner for reguleringsplan Turistanlegg Uskedalen Reguleringsføresegner for reguleringsplan Turistanlegg Uskedalen Godkjende av Kvinnherad kommunestyre.. Rev 18.07.2010 Innhald 1. Fellesføresegner 2. Byggeområde a. Allmennyttige føremål b. Herberge og

Detaljer