Sommar årgang Laussal kr. 50,- 5. klasse ved Uskedalen oppvekstssenter har skrevet flotte sommerdikt. Side 21-30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sommar 2013 8. årgang Laussal kr. 50,- 5. klasse ved Uskedalen oppvekstssenter har skrevet flotte sommerdikt. Side 21-30"

Transkript

1 Sommar årgang Laussal kr. 50,- 5. klasse ved Uskedalen oppvekstssenter har skrevet flotte sommerdikt. Side 21-30

2 USKEDALSPOSTEN Side 2 På veg til å bli ei turistbygd? Av Ola Matti Mathisen Frå før har vi -to gode båthamnar og ein tradisjonsrik campingplass -ei elv med stadig meir og fin fisk -ein butikk i toppklasse -2 flinke matprodusentar -ein storslagen natur med eit av landets beste klatrefjell -ein gjestegard og eit vertshus I den seinare tid har vi fått -ein ny matprodusent som har eit nasjonalt omdømme heilt frå start -ein kafe og ei matvogn Desse fakta gjer det enda meir aktuelt å stille spørsmålet i overskrifta og også spørja kva vi kan gjera for å setta ytterlegare fart på ei slik utvikling? For det fyrste kan det ikkje herska tvil om at Uskedalen har dei naturlege føresetnadane for å bli ei turistbygd. Når vi ikkje for lengst er det, vil vi tru at grunnen er relativt enkel: I motsetnad til områda innover i fjorden har vi hatt mange nok bein å stå på utan noko stor satsing på turisme. Det har vi vel framleis, men det er synd å ikkje utnytta eit godt potensiale. Dessutan har vel ikkje tida vore moden før no. Både nordmenn og innflyttarar har vorte sikrare på at Uskedalen, ein stad med eit stadig betre omdømme, er ein stad å satsa på. No er det viktig å stimulera ei positiv utvikling. Heldigvis har kommunen, mellom anna via næringsfondet, vore vaken og støtta tiltak som Elins matgleder og litauarane sin kafe. Uskedal Utvikling har vore like vaken og til dømes lagt seg i selen for Thaivogna. Men også våre eigne har stått på og som døme kan nemnast Rabben Feriesenter som aukar standarden og Systrene Nilsen som denne sommaren har kokk importert frå Spania. Kva blir det neste? Bør vi få ein felles, serviceprega funksjon på toppen av det heile - til støtte for all dugnadsinnsatsen? Ola Matti Mathisen Redaksjonen: Hanna Tvilde Camilla M. Ripel Thea S.Taranger Ida Marie Eidsvik Hans Magnus S. Kårstad Ola Matti Mathisen (leiar) Tore Mathiesen (leiar) Britt Torill M. Mathiesen (leiar) Trykkeri: Kvinnherad Vekst AS, Uskedalen Kontakt: Hobbyklubben v/tore Mathiesen Muslandsvegen 144, 5463 Uskedalen Tlf: Ola Matti Mathisen Tlf: Utgiver av Uskedalsposten er Hobbyklubben i Uskedalen som er ein barneog ungdomsklubb frå 5. kl og oppover. Vi har aktivitetar på bedehuset i Uskedalen anna kvar mandag frå kl Hanna Tvilde Camilla M. Ripel Thea S.Taranger Ida Marie Eidsvik Hans Magnus S. Kårstad

3 USKEDALSPOSTEN Side 3 Kan vi velgja bort Gud? Av Tormod Myklebust Tormod Myklebust Mange vil ikkje ha med Gud å gjera. Dei trur ikkje på han. Er dei då ferdige med Gud? - Gud er Gud, om alle land låg øde, Gud er Gud om alle mann var døde, skriv diktarpresten Petter Dass. Vi treng lærebøker. Faglitteratur. Om mattematikk, fysiologi, geografi m.m. Bibelen er fagboka, når det gjeld Gud, Jesus og Den Heilage Ande, om kristendom. Kan kven som helst definera sin eigen kristendom? Det er lurt å skjekka faglitteraturen, Bibelen. Held din definisjon mål? Tenk deg ein lege som seier han er hjartekirurg. Men han vil vera det på sin måte. Han er skeptisk, ja tvilande til faglitteraturen. Trykk på like du som synest dette er o.k. Det kan enda gale om vi ikkje går til fagboka, Bibelen, når det gjeld Gud, og vårt tilhøve til han. Johs. Op. 1,8: - Eg er alfa og omega, seier Gud Herren, han som er og som var og som kjem, Den Allmektige. Trygve Bjerkrheim skriv: - Så gjev då ditt hjarta til Jesus, Sitt liv han for deg gav ein gong. Om vegen er smal han deg fører, til æveleg sæla og song!

4 USKEDALSPOSTEN Side 4 Rabben Camping Av: Hanna Tvilde, Camilla M. Ripel, Thea S.Taranger og Ida Marie Eidsvik Magne Heggøy har rusta opp campingplassen, og er klar for ein ny sommarsesong. Rabben Camping er ein godt innarbeid campingplass og har vore i bygda i over 40 år. No har det skjedd ein betydeleg fornying og forbetring av campingplassen. Vi i avisredaksjonen ville sjekke meir opp i dette, og tok kontakt med Magne Heggøy, og han ville gjerne ta imot oss. Det blir spennande å fylgja dei vidare, og vi ynskjer dei ein travel og god sommar! -Kor mange år har dåke drive Rabben Camping? -I over 40 år. -Kor mange er det som jobber på campingen? -Om vinteren er det k un meg. Vi har sommerhjelp, ungdommer ned til år, som slår plen og står i kiosken. Det er ungdomar innen slekta som til no har hjelpt til. -Kor mange hytter er det her? -Vi har gått litt ned på antal hytter då dei minste hyttene ikkje er så attraktive lenger. I dei minste er det plass til 2 stk. Oppreidd seng i desse, men ikkje innlagt vatn. Dei fleste vil nå ha dysj og do på hytta. Vi har no 10 hytter i drift. 4 mellomstore og 3 store. I dei store er det plass til 4-6 personar. -Kva type hytte har du? -Dei minste er på 12 kvm, 1 rom og 2 senger. Soverom, stue og kjøkken i ett rom. Internettillgang er det i alle hyttene. Bestikk, kjøleskap og komfyr er det her og. Desse hyttene vert ikkje leigd ut om vinteren. Så har v dei mellomstore. Dei er på 20 kvm. Desse har eigne soverom. Dysj og do. Stove og kjøkken i ett. Dei største er ikkje heilt like. Nokre har loft. Her er det og fleire soverom.

5 USKEDALSPOSTEN Side 5 Magne Heggøy tek ein siste sjekk over hyttene før ny utleige. -Kor mange mål er campingplassen? -Det huskar eg ikkje heilt. -Kor mange turister pleier det å vere her i løpet av ein sesong? -Vi tel ikkje antal turistane og døgn då vi ikkje brukar data til registrering. Vi ser heller på omsetning pr år. I 2012 passerte vi 1 million i omsetning. -Korleis er det å drive ein camping plass? -Spennande og variert. Det er mange ulike arbeidsoppgåver. Reingjering, maling snekring, plenklyppingreparasjon avbåtmotorar. Vi har 10 båter. Elles skal vi betjene resepsjonen frå klokka om sommaren. Vi har utvida kiosken. Her sel vi is og brus, strikka ting og fiskeutstyr. -Kva er det kjekkaste/dårligste med og drive ein campingplass? -Ein treff så mange hyggelige folk, det er veldig positivt. Det verste er at det er ganske tidkrevjande. Ein er på arbeid heile tida. Vi har ei ega hytte som vi bruker sjølve og denne leiger vi ikkje ut. Er det noko turistane savner i Uskedalen? No begynner det å komme det meste. Flott ferieplass. Fjell, skog, sjø,elv. Kort til matbutikk, spiseplass og kafe, bensinstasjon. Turister slitt med ubetjent bensinstasjon. -Kor mykje arbeid er det før sirkus Arnardo kjem? -Ikkje så mykje arbeid. Det er ikkje faste plasser på sirkusplassen. Dei som står på plassen nå må flytte seg når sirkuset kjem.sirkuset har vore her i ca 30 år. Vi får ikkje varsel frå sirkuset før nokre dagar før dei kjem. I år kjem dei forresten ikkje til Uskedal, og det er det nok mange som synest er dumt. -Kor plasserer dåke campingvognene før sirkuset? -Vi finn plasser lenger nede på campingen. Sirukset fylle opp heile plassen med vogner dei har med seg. Når det er sirkus, kjem folk frå heile Kvinnherad og då får dei sett campinga, og det synest vi er veldig kjekt. Sirkuset står gratis. Vi får nokre gratisbillettar og nokre billige billettar til våre gjester. Hyttene er lyse og trivelege.

6 USKEDALSPOSTEN Side 6 -Er det noko turistane likar spesielt med Uskedalen? -Fiskinga. Elv og sjø. Tyskere kjem nesten berre for å fiska i sjøen. Då vert dei her 1-2 veker. Dei leiger hytte og båt samtidig. Dei fileterer, frys ned og tek med seg fisken. Vi har fryser som dei får låne. -Kor mykje har du gjort med campingplassen før denne sesongen? -Veldig mykje. Investert kr det siste året. Dei minste hyttene har vi bytta vindu og dører i. De mellomstore har fått nye vindu og dører og nye kjøken. I februar og mars la vi nytt tak på servicebygget, vi har tømming for bobiler. Det er å eit stort loft på servicebygget. Fyrst tenkte vi å bruke dette som utleigeleilieghet, men då måtte vi hatt heis slik at handicappa og kunne hatt nytta den. Dette blir det ikkje noko av. Så vi har fått eit flott lagerloft, og det er alltid bruk for lagerplass. Nå kan vi legge deler, dyner og mykje anna ting her. Redaksjonen syntest det var spennande å få sjå korleis hyttene var. Her nyt dei is som dei fekk etter intervjuet. Nokre er her i 3-4 veker. Nordmenn er her kanskje nokre netter. Eller har vi belegg i hytter heile året. Arbeidsfolk i dei mellomstore og store hyttene. Det går mykje strøm i vinter, men straumen er fortsatt innbakt i den faste leigeprisen. Stranda og elveosen godkjent for campingvogner no.turistområda i Uskedal er noko oppstykka. Magne synest samarbeid rundt turistene er viktig. Å hatt ein felles plass turistane kunne henvendt seg på hadde vore eit pluss for turistområdet, trur han. Dette vere seg betaling og anna service til turistane. Rabben Camping har ei eiga internettside der ein kan velje mellom norsk, engelsk og tysk språk. Elles set Magne Heggøy pris på å høyre at det er blitt fint på campingplassen av bygdefolket i Uskedalen! -Blir leikeplassen brukt? -Ja, og faktisk er det og folk frå Kvinnherad som kjem her fast og brukar leikeplassen. -Er det noko du vil fortelja oss som vi ikkje har fått med i spørsmåla? -Ja, eg kan sei litt om kva turistar vi har. Det er cirka deling mellom nordmenn og tyskere. Hovedsaklig tyskere frå utlandet. Nokre hollendere, kanskje nokre spanjoler. I fjor kom det 2 ungdommer frå Australia. Koseleg med folk frå andre land og. Busslast fra Tyskland tidligere år. Operatør i Tyskland som organiserte reiser hit. No reiser dei meir med bil kvar for seg. Magne Heggøy har utført dei fleste arbeidsoppgåvene sjølv i den store oppussinga før sesongen.

7 USKEDALSPOSTEN Side 7 Eit av kjøkkena i hyttene. Hyttene er godt utstyrt. Stort godt bad.

8 USKEDALSPOSTEN Side 8 Det gode liv på jobben og Rabben Tekst og foto: Ola Matti Mathisen Reidar Myklebust har dagpendla i mange år mellom Uskedalen og Bergen. Det var ikkje skreve i stjernene at ein gut som vart født i enkle kår i stova på småbruket Rabben sentralt i Uskedalen 27.februar 1945 skulle verta ein prisbelønt professor i anatomi ved Institutt for biomedisin ved Universitetet i Bergen. Når Reidar Myklebust likevel vart det, har han ikkje minst mora Solveig å takka. Ho oppmoda han sterkt om å satsa på studiar då han gjekk på gymnaset i Øystese. Dermed la ho grunnlaget for sonens gode liv både i yrket og på heimebane i Uskedalen og det skal vi gå nærare inn på i denne artikkelen. Fødselen var uproblematisk og det var truleg av ein bestemt grunn. Jordmora budde under same taket fordi Anna Myklebust var bestemora til han som skulle komma til verda. Oppveksten var heller ikkje problematisk sjølv om far Sverre berre var småbrukar som supplerte med grusuttak frå elvemunningen. -Livet på Rabben var prega av enkle, men trygge kår, seier Reidar og minnast haiketurar til Husnes og leik mellom cowboyar og indianarar. Dei gode venene var mange. -Og dei gamle venene finn ein særleg lett attende til, tykkjer Reidar. Ellers hadde det sine praktiske sider å vekse opp på Rabben, for det var 10 meter til skulen og 50 meter til ungdomshus og kyrkje. Reidars fyrste lærar var frøken Omvik, men den lærar han minnast med størst glede var Jon Holthe frå Drangedal i Telemark. Reidar gjekk framhaldsskulen i bedehuset, realskulen i Rosendal og altså gymnaset i Øystese. Han var generelt ikkje superflink på skulen, men flink til å teikna. Åra i kulturbygda Øystese minnast hybelbuaren med størst glede. Elevane var ein kameratflokk som hadde det godt saman og frå tid til annan møter han dei att. Av lærarane trekk han fram Rasch Halvorsen som ikkje minst var ein dyktig språklærar. Botanikk og zoologi vart etterkvart yndlingsfaga til Reidar. Då han skulle ta til på universitetet ville mora helst at han skulle studera medisin, men han hadde ikkje gode nok karakterar til det.

9 USKEDALSPOSTEN Side 9 Professoren å jobben i Bergen. Etter 6 år som student i Bergen vart han cand.real. i 1972 og så var han vitskapeleg assistent på anatomisk institutt i 6 år. Der gjekk forsking og undervisning hand i hand slik dei framleis gjer. Reidar søkte mot nord og var 18 år ved universitetet i Tromsø, først som amanuensis og sidan som professor. Det vart han i Men før det vart han dr. philos og tok graden på ein 50 siders avhandling om temaet "hjartemuskelens ultrastruktur hos augenstikkarar" I 1999 flytta han heim til Uskedalen og hadde ei ekte Tromsøjente med på lasset. Ellen har ikkje hatt problem med akklimatiseringa! Det var hennes ide at dei skulle flytte og innta Rabben og dei har ikkje angra. Men i eit intervju med eit anna blad har Reidar innrømt at han på eit vis har sakna Tromsø fordi universitetet der er ungt og friskt, så friskt at professorar og sjauarar drikk saman i Ølhallen. Og med det same vi er inn på dette med å innrømma, tek vi med noko som kanskje vil overraska nokon: Reidar er eigentleg litt genert. Han likar ikkje å ta ordet i større forsamlingar. Men når han kjem inn i ein forelesningssal kjenner han seg trygg. Han likar å undervisa og å gjera det på gamlemåten - ved hjelp av tavle og kritt. Det går sakte, men så får studentane også med seg det vesentligaste. Og gamlemåten er slett ikkje dum, for professor Myklebust har fått prisar for god undervisning. Først fekk han kroner i Tromsø og deretter kroner i Bergen. Den siste sette han bokstaveleg tala svært høg pris på. Det var ikkje mindre enn hans eige fakultets nyoppretta undervisningspris for 2011/2012, Prisen skal stimulera gode undervisarar og pengane skal nyttast til eignutvikling og utvikling av god undervisning i eige fagmiljø. Instituttet tok fram sterke ord ved overrekkinga. Dei skreiv at Reidar var ein solid undervisningsressurs ved instituttet. Han underviser både i muskel- og skjelettsystemet for medisinerstudentar og i vevslære for farmasistudentane. Han er også fagleg ansvarleg for makroanatomisk avdeling og engasjert i besøksordningen for skuleelevar og andre. Instituttet slog fast at Reidar har ein unik begeistring og evne til formidling. År etter år viser studentane gjennom emneevalueringa at dei set stor pris på han som undervisar, heitte det i grunngjevinga. -Myklebust er ein eksponent for at god undervisning inneber ein kombinasjon av entusiasme, god og ope kombinasjon med studentar og kolleger og solid fagleg kunnskap, vart det understreka.

10 USKEDALSPOSTEN Side 10 Reidar Myklebust under doktor disputas på Haukeland. Reidar Myklebust har vore med soknerådet i ein årrekkje. Og det vart lagt vekt på at Reidar med dette viste at kunnskapen kan og bør presenterast i ein klinisk samanheng. Med andre ord har undervisninga hans stor overføringsverdi. Sagt på ein enklare måte kombinerar han teori med det verkelege. Når han underviser i korleis ein arm er bygd opp gjer han unna teorien om føremiddagen og dissekerar ein arm på ettrmiddagen. Også her i Kvinnherad har vi fått oppleva at uskedelingen er ein framifrå forelesar og pedagog -seinast i Seniorunderversitetet på Husnes då han for 150 som kom tok for seg funksjonane til hjernen tidlegare i år. Og han trivs så bra med jobben at han vil halda fram til han er 70 altså i 2 år til. Det gjer han trass i at det inneber pendling med Rødnes ekspressbåt 5 dagar i veka. Det betyr mykje for han å koma heimatt til Ellen og familien kvar dag. Han har berre godord å komma med om denne skyssen sjølv om han var ein av dei som kritiserte nedleggjinga av Herøysundruta sterkast. Etterkvart erkjente han at det nye rutetilbodet passa han betre enn det gamle. Det høyrer også med til denne historia at Reidar var den som etter trekning mellom 15 var den som vann tevlinga om namnet på båten RYGERFONN - og fekk reise gratis i 3 månader.

11 USKEDALSPOSTEN Side 11 Reidar har vore engasjert i demenssaka. Reidar foreleser om hjernen i Senioruniversitetet. Heime på Rabben har han innreia en spennande kjellar. Populere trubadurar i aksjon i Gamleskulen Humlepungen på stand på Husnes Humlepungen for full musikk på Dønhaug.

12 USKEDALSPOSTEN Side 12 Reidar minnast tidligare tidar over albumet på Rabben. På heimebane har Reidar lagt for dagen eit vidt interesssefelt. Å engasjera seg i demenssaka var naturleg for han men det same kan knapt seiast om engasjement i soknerådet, visesang og ølbryggjing! Vervet som leiar av den lokale demensforeninga fann han ikkje tid til å ha så lenge, men no har han vore trufast mot soknerådet ei god stund. Han har ikkje vorte meir religiøs med åra og er ikkje meir religiøs enn andre, men han legg vekt på verdiar og har stor respekt for dei som er sterkare i trua enn han. Visesangen har han arva etter faren og i dei siste åra har han særleg engasjert seg som trubadur saman med Kristian Olav Bringedal. Han syng også når Humepungen Bryggjarlag har uppskåka i Dønhaugkjedlaren og i godt lag ellers. Reidar har alltid vore glad i musikk og i å syngja og det var i Øystese han tok til å spela gitar. Men før det spela han trompet i gutemusikken på heimebane. Det går knapt ein dag utan at Reidar nyt klasssisk musikk. Når det gjeld bryggjinga innrømmar han at fleire andre i laget er flinkare bryggjarar enn han, men hovudsaken ligg då heller ikkje her. Den er at Humlepungen er ein viktig sosial møteplass for folk som slett ikkje er like men som har mykje å gje kvarandre framfor den putrande gryta på Dønhaug. Guten frå Uskedalen som vart professor har mykje å gje andre både på Universitetet i Bergen og heime i Uskedalen.

13 USKEDALSPOSTEN Side 13

14 USKEDALSPOSTEN Side 14 Songarstemne og songarkritikk Av Kristian Olav Bringedal Frå songarstemna 10. juli 1927 på Øvre Feet. Den flyttbare tribunen vart frå 1930 fast plassert i Vidstenparken på Leirvik. Foto frå Uskedal Ungdomslag fotoarkiv. Visste du: At Uskedal songlag, skipa i 1912, var aktiv fram til 1940 At i denne tida har det vore skipa til tre songarstemne i Uskedalen At på songarstemna i 1936 var Lars Sørås med og gav ei musikalsk vurdering til alle kora At den store songartribunen, som vart brukt på songarstemna i Uskedalen i 1927, enda sine dagar som fast tribune i Vidstensparken på Leirvik, Stord I denne artikkelen tek vi fram sumt frå songlaget og songarmiljøet i perioden fram til krigsåra Uskedal songlag Uskedal songlag vart skipa i 1912 og var i aktiv drift fram til Dirigenten alle desse åra var lærar Andreas Haugland. I ein periode var han musikalsk leiar for to songlag, Husnes songlag og Uskedal songlag. Eit bilete syner songlaga samla i Uskedalen utanfor det gamle Helgheim. I krigsåra vart det prøvd med eit lite mannskor i bygda. På Bedehuset har det i alle åra vore jevn og god songaktivitet. Samson Leite var i mange år ansvarleg for ei song- og musikkgruppe på bedehuset.

15 USKEDALSPOSTEN Side 15 Mykje folk samla på songarstemne i Uskadelen Foto frå Uskedal Ungdomslag fotoarkiv. Songarstemne I songlaget sin aktive periode har det vore tre songarstemne skipa til av Sunnhordland songarsamskipnad i Uskedalen. Songarsamskipnaden vart skipa i 1914 og Andreas Haugland vart formann alt i 1917, den andre i rekkja etter Jens Haldorsen frå Rubbestadneset. Alt i 1916 vart den store songarstemna lagt til Uskedalen. Talar var prost Andersen og Andreas Haugland var dirigent for fellesnummeret. Det var ei ære å få vera dirigent for fellesnummeret, ei oppgåve Haugland hadde til saman 13 gonger. Neste songarstemne i Uskedalen var i Den store songartribunen frå 1920 var på plass på Feet. Det vart eit regnver utan sidestykke. Stemna vart avlyst og teken oppatt 10. juli same året. Haugland hadde på nytt ein sentral posisjon og dirigerte fellesnummeret. Vi kjenner ikkje til kven som var talar. Tribunen var laga slik at den kunne flyttast. Det var tungt og vanskeleg. Frå 1930 kom den til parken på Leirvik, Stord og Leirvik Mannskor kjøpte tribunen i Musikalsk vurdering Den siste songarstemna i Uskedalen kjem i 1936 med 15 påmelde kor. Lærar og songdirigent Lars Sørås d.y. var med for å gje ei musikalsk vurdering. Uskedal songlag med sin dirigent Andreas Haugland fekk slik vurdering: Porgram: Thorkildsen: Gud vår hjelp Bjelland: Vår Folketone: I djupe dalar Koret utmerket sig ved grei og hurtig opstilling og virket meget tiltalende med sine vakre nasjonaldrakter. Gud vår hjelp klang frisk og sikker, og vidnet om et meget omhyggelig forarbeide. Korklangen var dog noget flat, og teksten blei særlig i den polyfone sluttsats adskillig kantet med like tung betoning på alle stavelser. Den avrundede smidige og mer flytende syngemåte bør derfor koret legge sig efter. Både Vår og I djupe dalar fikk derfor altfor lite av den poetiske duft over sig ved den altfor tunge syngemåte. Dirgenten arbeidet ernergisk og målbevisst. Instruksjonen vidnet om grundighet til den minste detalj, men hans ernergiske taktslag er ikke alltid på plass. Den lette, avslappede taktslag er her mer illustrerende i de 2 poetiske sanger som var valgt.

16 USKEDALSPOSTEN Side 16 Songarsamling i Uskedalen i Uskedal songlag og Husnes songlag med felles dirigent Andreas Haugland Desse personane kjenner vi namna på ( med atterhald om feil ) : Margrete Haugland, Marie T. Haugland, Andrias Haugland, Gerda Dønhaug Myklebust, Emma Myklebust, Anna Grønstøl, Hariet Bjelland, Frida Knutsen, Martine Røssland, Hanna Kaldestad, Guro Volle, Hanna Bjelland, Kanutta Naterstad, Katrine Grønstøl, Margreta Røyrvik, Gustav Røyrvik, Andrias T. Haugland, Knut Røyrvik, Helmer Våge, Johannes Haktorson, Paul Hauglnad, Lars L. Haugland, Samson Leite, Per A. Haugland, Nils Røyrvik, Oskar Røssland, Lars Røyrvik, Marta Rød, Agnes Døssland, Gudrun Myklebust, Anna Feet, Elisabeth Kaldestad, Sella Røssland, Sella Kaldestad, Gustav Bogsnes, Lars Kladestad, Bjarne Thorsen, Søren Feet, Olav Døssland, J. Våge. 5 personar kjenner vi ikkje namna på. Dersom nokon kan hjelpa oss med plassering av rett person i rett rekkje, er vi takksame for tilbakemelidng. Det er uvisst om Bjelland: Vår er av vår eigen Andreas Bjelland. Olaf Agnar Gausvik kan syna til at bestefaren skreiv to vårsongar: Varsang til tonen Jeg har båret lerkens vinger ( 1906 ) og Vaarsang utan at det er vist til tone. Dersom nokon veit meir om dette, er vi takksame for informasjon. Dei andre kora frå Kvinnherad på songarstemna, og som og fekk vurdering, var: Seimsfoss songlag, dirgent: A. Areklett Øvre Husnes songlag, dirigent: R. Guddal Husnes mannskor, dirigent: G. Røyrvik Rosendal songlag, dirigent: Johs. L. Næss Lars Sørås d.y og Sørås si songbok Lars Sørås d.y. var lærar og songdirigent og er mest kjend for tonen til Det lyser i stille grender og Songbok for skule og heim. Han førte vidare livsverket til faren, Lars Sørås d.e. gjennom omfattande musikalsk verksemd, organisatorisk og praktisk.faren, organist og korleiar, sette tonen til Den fyrste song av Per Sivle. Far og son la ned eit stort arbeid i songsamlingar landet rundt. Sørås si songbok er den mest brukte songboka i skulen gjennom alle år.til songarstemna i Uskedalen i 1936 har Sørås mange kritiske merknader til val av songar, vanskegrad og framføring. Songane er for mykje prega av fortida. Oppmodinga hans er: La songarstemna vera meir i pakt med notida og la berre det beste frå det gamle få plass. I tida mellom Uskedal songlag og Røysterett for alle, skipa 1988, hadde ikkje Uskedalen eige blanda kor. Det er difor svært gledeleg at Røysterett for alle i 2013 kan høgtida sitt 25 års jubileum.

17 USKEDALSPOSTEN Side 17 TI PÅ GATA Av: Hanna Tvilde, Camilla M. Ripel, Thea S.Taranger og Ida Marie Eidsvik Spørsmål: - Kva er din drømmesommar? - Har du eit fint sommarminne? Karen Johannesen -Masse sol -Eg har mange gode sommaerminne Liv Eik -Fint ver og masse sol! -Då når vi var på Bruce Springsteen Anita Fatland mykklebust -Fin vèr -Å vera på stranda å bade å ha det gøy Bjarte Døssland -Fint vèr og masse fri og ikkje oppvask! -Ein gong vi grilla på Sørlandet Katrine Yri Røssland - fint vèr - seiltur med mamma og pappa og venner. Vi bada og hoppa i frå båten. Ruth Sæle -Så fint vèr at eg kan ta båten ut på båt tur med barnebarna. -Vi tok helikopter til ein støl, der var vi i ei veke og vi fiska i eit vatten. Det var fint vèr. og det kunne eg tenkt å gjort i om igjen!!! Simon Taranger -Gå på Liverpoolkamp. - Drog til Danmark med familien. Viktoria Haaranes -Reise til Florida -Fyrste gong eg bada. Norah H. Kristoffersen -Fint ver og bada. -Då vi var i Danmark og bada og besøkte Legoland. Når vi var i dyreparken i Kristiansand. Arn H. Kristoffersen - Kjøyra traktor og jobba ute med pappa - Frå Danmark då vi mata endene. Brekketoppen, 5463 Uskedalen Vakttelefon Tlf: Bilutleie Understellsbehandling Viking/NAF redningstjeneste Sal av Tysse-tilhengarar Vi leverar ut blomar i Uskedalen og omegn. Gjennom Interflora kan vi formidla blomehelsningar til heile verda.

18 USKEDALSPOSTEN Side 18 Utflyttar med sprek penn Tekst og foto: Ola Matti Mathisen Vi attgjev i dette nummeret eit nytt dikt av Olaf Agnar Gausvik Han er født i 1942 i Uskedalen men har i mange år budd i Kristiansand og tildels også i Polen. Han har vore både lærar, bladfyk og venstrehovding i Kvinnherad. Olaf Agnar har ein sprek og fonøyeleg penn og har skreve bøkene Det dropla og dryp og Gustaven og dei siste mohikanarane. Han er no representert med langdiktet Bygdo i ein antologi. Olaf Agnar Gausvik Den har vi tidlegare attgjeve. Det er ei reise i tid og rom attende til Uskedalen og den beste skildring som til no er laga om bygda. Diktet fyllar 18 sider men er like fengslande frå start til mål. DEN GONG DÅ (Tone: Vi tar en rungende...) Eg huskar godt då eg va liten gut, at adle vaksne såg so gamle ut, og at dei klaga seg for verk og gikt, men gjorde alltid meira enn si plikt. Dei unge gifta seg når dei va nødt, og adle bodno dei va heimafødt. Om barnehage va da ikkje snakk, vi berre heldt oss fast i mor sin stakk.

19 USKEDALSPOSTEN Side 19 Og snottaunga dei fekk kamferklut, vår framtid spådde vi i kaffigrut, og vi laut læra oss å hjelpa te, og bygdaslarvet sku vi teia med. Vi måtte eta da so va sett fram. Å ikkje lika noke, da va' skam, om da va lutafisk og komledott so sku da svelgjast som om da va godt. All vask og reinhald va ein evig kamp for badekaret vårt da va ein stamp, og nesten adle hadde utedo med hardt avispapir og plass te to. So mangt eit klesplagg da vart omatsytt, og vart so fint at da va nett so nytt, og beksaumstøvla kunde gå i arv heilt ner te aller yngste gutalarv. I skulen gjekk vi bare an'kvar dag, og bibelsoga va eit viktig fag. Vi pugga alt ihop med største flid so vi sku huska da te evig tid. Kvar haust ga skulen oss potetefri og arbeidsløno vår va kroner ti. Slik fekk vi samla oss litt kapital te helselagsbasar med åresal. I sundagsskulen vart da sagt med fynd at da va veldig mykje so va synd. Så vi ba fint til Gud kvar enda kveld, men gjorde fantastykkje likavel. For vi fann på so monge sprett og spel at du vil berre tru ein liten del. Og keisemd va for oss eit ukjent ord som eg fekk læra fyst då eg vart stor. Vi hadde alltid godt og laglig vêr når bare regnet ikkje ausa ner, og vinden ikkje snudde på søraust so vi laut tjora fast alt so va' laust. Men da skein alltid sol på sytt'ne mai, og kvar ein småplass hadde dampskipskai der rutebåten kom med last frå by'n, med alt frå hesjastreng te havregryn. Og langs ein smal og gruslagd vei te dals sto mjølkerampane i hundratals for vi va bondebygd med bondeskikk, med handelsverksemd og sardinfabrikk. Vi snakka grei og tenleg dialekt so Ivar Aasen va for oss perfekt. Da skjøna ingjen når vi kom te by'n, men heldigvis har dei forandra syn. Og mykje meira sku' eg ha fortalt, men da e' ikkje råd å ta med alt, so e' da noke du vil leggja te må du no sei ifrå, og få da med. /:Ja, da va den gong då, og ikkje no, og da tok åravis før vi forstod at da va lukkelege badnaår om vi vaks opp i svært so enkle kår.:/ Olaf Agnar Gausvik, Friluftsdans til grammofon på Døssland i Til venstre dansar Marie Haugland med Trygve, så kjem Borghild og til slutt Johanna Heggland og Knut Døssland. (Biletsamlinga til ungdomslaget)

20 USKEDALSPOSTEN Side 20 Sommarmat frå havet..med klær fra SPEKEMAT FENALÅR KJØTTPØLSER GRILLPØLSER BACON Friheim Uskedalen Telefon Husnes Storsenter 5460 Husnes Tlf: Fax:

21 USKEDALSPOSTEN Side 21 Gud signe maten eit bordvers av Bernt Støylen Av: Kristian Olav Bringedal Merk deg bydeforma mett som seinare vart endra til ynskjeforma mette Tydinga av and i Heilag-and er ånd eller sjæl. Gud signe maten frå 1907 Alt i 1907 finn vi bordverset i ny form. Det har samanheng med at Bernt Støylen var med i arbeidet med Nordahl Rolfsen sin lesebøker for folkeskulen. Her finn vi denne ordlyden: Gud signe maten paa vaart bord, og mette kvar som svelt paa jord! Gud signe oss paa sjø og land, Og verje oss med veldug hand! Her er ynskjeforma mette på plass. Dei to siste linene er omskrivne og Heilag-and er borte. Denne forma var i bruk i lang tid, særleg i bygdene langs kysten. Ordlyden Gud signe oss på sjø og land fall natuleg for kystkommunane. Gud signe maten frå 1920 I 1920 gav Støylen ut Salmar og aandelege songar. Her fekk bordverset den forma vi alle kjenner best. Bernt Andreas Støylen, (født 17. februar 1858 i Sande, Møre og Romsdal, døyde 18. november 1937) var en norsk teolog, salmedikter, skribent og nynorskforkjemper. Dei mest brukte bordversa er: I Jesu navn, går vi til bords, Å, du som metter liten fugl og Gud signe maten. På festar i ungdomslaget og på folkehøgskulen song vi ofte Himmelske Fader, fyrste verset før maten, og det siste verset, Fader du sæle, etter maten. Her er meir om Gud signe maten, det bordverset som er mest utbreidd i nynorskområda og som kom med i Nynorsk Salmebok frå Gud signe maten frå 1906 Bordverset Gud signe maten er skrive av salmediktar og biskop Bernt Støylen ( ). Bordverset finst i mange utgåver, den eldste frå Det lyder slik: Gud signe maten paa vaart bord, og mett kvar svolten munn paa jord! Velsigne oss med allmagts hand, Gud Fader, Son og Heilag-and! Gud signe maten på vårt bord, og mette kvar ein munn på jord. Gud signe oss med fader-hand, Gud signe heim og folk og land. Slik finn vi bordverset i Nynorsk Salmebok frå 1925 og alt året etter i Landstad reviderte salmebok og frå 1928 i fyrsteutgåva av Sangboken. Tonane Tonane skifter. I Støylen sine songbøker er det vist til Her kommer dine arme smaa, ein tone av Schultz frå Seinare finn vi tonen O Herre Krist, dig til os vend, ein salmetone frå 1600 talet. Lars Sørås kom med ny utgåve av songboka si Songbok for landsskulen. Han valde tonen Frå høge himmel. Trass dette brukar vi i dag mest tonen til Gjer døri høg. Grunnen kan vera at det er denne tonen Svenn Moren syner til i si songbok for skular og ungdomslag. Songboka vart mykje nytta i frilynde ungsomslag og i folkehøgskulen i tida etter Ivar Grinstad valde og denne tonen i songbok for pensjonistlag og andre lag på 1980 talet. Oppmodinga er: La oss halda oss til Bernt Støylen sitt bordvers. Det er godt brukande i eit nytt årtusen.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

17. mai Hjellestad 2016

17. mai Hjellestad 2016 17. mai Hjellestad skole 2016 17.maitoget Porsche Center Bergen ønsker alle en fin 17.mai feiring! Besøk vår butikk i Fleslandveien 2, Blomsterdalen Oppstilling v/fana Folkehøgskole Foreldre og andre Krokusbakken

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Refleksjon og skriving

Refleksjon og skriving Refleksjon og skriving I denne delen skal vi øve oss på å skrive ein reflekterande tekst om eit av temaa i boka om «Bomulv». Teksten skal presenterast høgt for nokre andre elevar i klassen. 1 Å reflektere

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Tormod Haugland Straumen går Dikt FORLAGET OKTOBER 2012

Tormod Haugland Straumen går Dikt FORLAGET OKTOBER 2012 Tormod Haugland Straumen går Dikt FORLAGET OKTOBER 2012 Straumen går Vatnet kom som regn frå skyene det kom inn frå havet i tunge mørke skyer dei drog seg lågt inn over kysten og lét dropane falle det

Detaljer

Korleis stimulera til ein god språkutvikling hjå barn?

Korleis stimulera til ein god språkutvikling hjå barn? Korleis stimulera til ein god språkutvikling hjå barn? Gode tips og idear, til alle oss som er saman med barn. Korleis stimulera til eit godt talespråk? Bruk språket Snakk med barnet. Snakk tydeleg Bruk

Detaljer

OK, seier Hilde og låser.

OK, seier Hilde og låser. 4 Tor Arne, Mie og Markus skal i symjehallen medan Hilde og eg er på kunstutstillinga. Hilde stressar med å sjå etter at dei har fått alt med seg. Eg står og ventar. Eg merkar eg er utolmodig, eg kan ikkje

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn Dans meg Lat meg sjå deg utan andlet, lat meg gå med deg i skogen utan klede. Vis meg dit du aldri før har vore, sei meg det du aldri før har tenkt. Våg meg utan sko og utan pust. Dans meg dit du vil Hudsong

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

NATUR, MAT OG HELSE KAPITTEL 13 1 KVA VEIT DU? Skriv namn på fem bærtypar og fem fruktslag.

NATUR, MAT OG HELSE KAPITTEL 13 1 KVA VEIT DU? Skriv namn på fem bærtypar og fem fruktslag. KAPITTEL 13 NATUR, MAT OG HELSE 1 KVA VEIT DU? Skriv namn på fem bærtypar og fem fruktslag. Skriv namn på fem ting du kan ete, som du kan finne i skogen. Skriv namn på fem ting du kan ete, som du kan finne

Detaljer

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK INNHALD FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SONG/SALME... 2 3. NÅDEHELSING/OPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESING...

Detaljer

Bokbåten Epos 50 år i Møre og Romsdal

Bokbåten Epos 50 år i Møre og Romsdal Vinter 2014 Bokbåten Epos 50 år i Møre og Romsdal 2014 I fjor haust feira fylkesbiblioteka i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal bokbåten Epos sin 50 årsdag, vi vil takke for alle gratulasjonar

Detaljer

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN Oppsummering/ evaluering av månaden Også denne månaden har me vore mykje ute. Prøver å komma oss ut to gonger i løpet av dagen om veret er nokon lunde ok. Det er mykje sykling

Detaljer

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kommentarar til innhald Presentasjonen er skrive på nynorsk, men bibelsitata er

Detaljer

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND DEL 1 1 Så lenge ingen såg meg, fekk eg vera i fred. Mamma likte ikkje at eg forstyrra når ho hadde besøk. Ho hysja og bad meg stikka av. Av og til kom det folk eg

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Julebrev 2015 fra familien Jansen

Julebrev 2015 fra familien Jansen Julebrev 2015 fra familien Jansen Nok et år, ja to år faktisk, er gått unna. Hei venner og familie :) Hos oss har de siste 2 årene vært så stadig i endring og travel at vi ikke rakk å skrive noe julebrev

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

SUNDAG Morgonbøn (Laudes)

SUNDAG Morgonbøn (Laudes) SUNDAG Morgonbøn (Laudes) Inngang L Herre, lat opp mine lepper! A Så min munn kan lovprisa deg. A no og alltid og i alle Song Sal 93 I Herren råder, * han har kledd seg i høgd. II Herren har kledd seg

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

Unner du borna det unike? Runde kystleirskule

Unner du borna det unike? Runde kystleirskule Unner du borna det unike? Runde kystleirskule Runde kystleirskule Stupbratte klipper med yrande liv. Grøne bakkar mot djupblått hav. Eit samfunn omkransa av skumsprøyt. Idyllisk busetnad, men også ei dramatisk

Detaljer

2Tim 3:14-17 «Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei

2Tim 3:14-17 «Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei Mosby 17.01.2017 2Tim 3:14-17 «Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei heilage skriftene, som kan gjera deg

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK NYNORSK 1 Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. DETTE ER BOKA TIL Her kan de lime

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Ei gruppe elevar gjennomførte eit prosjekt om energibruk og miljøpåverknad. Som ei avslutning på prosjektet skulle dei skrive lesarbrev

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære?

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Innlevert av 6. og 7. ved Marvik Skule (Suldal, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2015 Det er første gong både lærar og elevar i 6. og 7. ved Marvik skule

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben BREV I BIBELEN Av Marit og Preben Brev Tid Forfattar Adressat Romarbrevet 56-57. e. kr. Paulus Romarane 1. Korintarane 55 e. kr. Paulus Korintarane 2. Korintarane 56 e. kr. Paulus Korintarane Galatarane

Detaljer

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter.

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter. RAPPORT FRÅ STRANDEBARM SKULE TYSDAG 18/10-05 Gruppa vart delt i 3. Det me skulle gjera i dag var: gjera klar grønsaker til marknad, stell i fjøset og steike pannekaker på stormkjøkken. Poteter og gulrøter

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

Jon Fosse. Kveldsvævd. Forteljing. Oslo

Jon Fosse. Kveldsvævd. Forteljing. Oslo Jon Fosse Kveldsvævd Forteljing Oslo 2014 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2013 ISBN 978-82-521-8585-0 Om denne boka Kveldsvævd er ein frittståande

Detaljer

Halvårsrapport raud gruppe haust 2015

Halvårsrapport raud gruppe haust 2015 Halvårsrapport raud gruppe haust 2015 Det har vore eit flott halvår på raud gruppe. I gruppa har me 13 born, 10 jenter og 3 gutar, ein pedagog og ein assistent. Me har hatt tre studentar denne hausten.

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde

Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde Maria Parr Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde Illustrert av Bo Gaustad Det Norske Samlaget Oslo 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av eboknorden 2013 ISBN 978-82-521-8583-6

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Kvifor kan ikkje alle krølle tunga Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Innhaldsliste: Framside med problemstilling Hypoteser Plan Spørjeskjema Arbeid med prosjektet Kjønn Trening Alder

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2 Nynorsk Opp-ned musene av Roald ahl et var ein gong ein gamal mann på 87 år som heitte Laban. I heile sitt liv hadde han vore ein stille og roleg person.

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge KPI-Notat 4/2006 Når sjøhesten sviktar Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Sjøhesten (eller hippocampus)

Detaljer

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Månen som ville lyse som ei sol (2012) av Elin Grimstad - og bruk av læringsvenn på 1. trinn PRESENTASJON AV BOKA: Kvifor er eg ikkje meir som sola?

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Hei alle sjøstjerneforeldre

Hei alle sjøstjerneforeldre Hei alle sjøstjerneforeldre Tida flyg og me er godt i gong med oktober månad. Me har fine dagar på avdelinga og mykje fint haustvær har gjort til at me har vore mykje ute. Me har no jobba jamt og trutt

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer