Drammen, 4. juni KLP v/tore Tenold og Elin Evjen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drammen, 4. juni 2014. KLP v/tore Tenold og Elin Evjen"

Transkript

1 Drammen, 4. juni 2014 KLP v/tore Tenold og Elin Evjen

2 Agenda KLP Skadeforsikring i KLP Medlemsfordeler

3 3

4 2013 et historisk godt år for KLP 4

5 KLP 5

6 Offentlig tjenestepensjon 6

7 Avkastning Verdijustert avkastning kvartal 2,2 % 1,4 % 1,6 % 2. kvartal 0,6 % 1,0 % 0,7 % 3. kvartal 1,7 % 1,2 % 1,4 % 4. kvartal 2,1 % 1,5 % 1,5 % Hele ,7 % 5,1 % 5,0 % 1) DNB: Avkastningstall er for kollektivporteføljen totalt. Tall for allokering oppgitt i teksten under er for porteføljen «public market» Storebrand: Avkastningstall er for kollektiv ytelsespensjon ekskl. fripoliser. Avkastning for offentlige kunder («group defined benefit public low» i 2013 er oppgitt til 4,2 % 7

8 Den lille store forskjellen: 1 % er 3 milliarder Verdijustert avkastning ,7 % 5,5 % 4,8 % ,5 % 6,6 % 6,4 % ,2 % 2,4 % 3,0 % ,7 % 5,6 % 6,7 % ,7 % 5,1 % 5,0 % Siste 5 år (annualisert) 6,3 % 5,0 % 5,2 % 1) DNB: Avkastningstall er for moderat portefølje hvor de offentlige kundene var plassert. Avkastningstall i 2012 er for public market (ny portefølje fra ) for kundene innenfor offentlige sektor. Avkastningstall i 2013 er for kollektivporteføljen totalt. Storebrand: Avkastningstall er for kollektiv ytelsespensjon ekskl. fripoliser. 8

9 Resultatfordeling 9

10 1. kvartal 2014 mange milepæler BP 2 mrd Skade 4 mrd KLP 300 mrd Konsern 400 mrd KLP 65 år 10

11 Offentlig tjenestepensjon med historisk vekst 48 kommuner flytter til KLP i milliarder kroner i premiereserve nye medlemmer og pensjonister 11

12 KLP Banken Første kvartal ga overskudd på 13,7 mill kr Fortsatt bra inntjening i KLP Kommunekreditt Renten er satt ned beste lån til medl. er 3,45 % på lån over 2 mill kr 12

13 Eiendom for 40 milliarder kroner Høyt tempo på eiendomsutvikling Utleiegrad 97 % Ingen nye kjøp i 1. kvartal 13

14 Fond og Kapitalforvaltning Forvalter totalt 315 milliarder kroner 28 milliarder kroner for eksterne KLP fondene Markedsandel 72% indeksfond 14

15 Økt merkevarestyrke; særlig blant KLP-medlemmer Uhjulpet kjennskap KLP pensjon 60% 40% 20% 61% 59% 57% 54% 54% 51% 49% 50% 49% 48% 49% 45% 45% 43% 45% 42% 43% 43% 46% 45% 45% 35% 36% 36% 32% 29% 27% 27% 28% 25% 30% 27% 23% 21% 21% 24% Befolkningen total off. ansatt 0% Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q KLP-medlem Kilde: Opinion, KLPs Merkevaretracker 15

16 Frivillighetsvalget valg av nytt nasjonalt prosjektsponsorat for KLP KLP skal i høst finne et prosjektsponsorat innen områdene helse, miljø eller humanitært arbeid Prosjektsponsoratet blir utlyst eksternt i vår og en håndfull søkere vil bli invitert til presentasjon i september og det er dere som bestemmer hvem som vinner ved urnevalg. 16

17 Skadeforsikring i KLP 17

18 KLP Skadeforsikring resultat 2013 Historisk beste totalresultat på 222 mill. Resultat før skatt: 190 mill. Bokført avkastning til eier på 22,8 % Skadeprosent på 77% 140 mill. i salgsresultat

19 KLP Skadeforsikring resultater kroner Resultat 2013 Resultat 2012 Premieinntekter Allokerte inntekter fra investeringer Erstatninger Forsikringsrelaterte kostnader Andre forsikringsrelaterte poster Endring sikkerhetsavsetninger m.v Resultat av teknisk regnskap Resultat fra investeringer Allokert investeringsresultat til teknisk regnskap Resultat før avsetning til egenkapitalfond og skatt Beregnet skattekostnad Andre resultatkomponenter Avsetning til egenkapitalfond Resultat etter avsetning til egenkapitalfond

20 Oppsummert 2013 Få store skader Jevn og kraftig vekst i antall meldte skader innenfor personmarked Stor prosjektaktivitet for å forbedre seksjonens effektivitet og prestasjoner ( prosesser, ledelse og IT).

21 1. Kvartal

22 Skadeprosenter Skadeprosenter eksklusive natur og indirekte skadebehandlingskostnader O-B PM Totalt K 2014 Progn 2014 Skadeårgang Flere mellomstore skader i O-B i 1.kvartal Motorvogn O-B fortsatt dårligere enn budsjett (sesongvariasjon) En skade på 5 mnok i PM

23 Millioner Erstatningsutbetalinger 700 Skadekostnad avsluttede skader per avsluttet år ARBEIDSGIVER PRIVAT

24 Nøkkeltall: Meldte skader Antall meldte skader ARBEIDSGIVER PRIVAT

25 Meldte og avsluttede skader i 2013 Offentlig/Bedrift Ansvar og underslag Brann/kombinert Motor Ulykke Yrkesskade Meldt hittil i år Avsluttet hittil i år

26 Oppgjørsseksjonen Odd-Arne Hoel Direktør Lars Enger Barnholdt Advokat Ingun Medhus Personskade og ansvar Lars Wiig Storskade Robin Wullff-Nilsen Skadeservice Vidar Endal Advokat Øystein Hansen Camilla Tveit Nina Høgdahl Sissel Brænde Frode Kopland Eid Bente Levernes Kirsti Bakka Aga Kirsti Kirkeby-Garstad Gullik Huseby Erik B. Moskvil Sissel Hillestad Stian Hagen Hilde Tanken Fjeld Wigdis Kåråsen Sveen Mads Berggren Sven Roger Huneide Marianne Gundersen Anine Lona Larsen Veronica Fredriksen Vegard Meen Tandberg Victoria Bergman Ingeborg Bellemkhannata Camilla W. Larsen Kathrine Brenna Nadia Hjuler Johansen Erik Hildrum Jenny Brovold Magaret Bøe (vikar)

27 Aktiviteter Oppgjørsenheten Forbedringsarbeid (Lean) i oppgjør: - Storskade brann / kombinert - Personskade - Kultur og ledelse

28 Resultater av prosjekter i Oppgjørsenheten: Seksjonen effektivisert skadebehandlingen og frigjort tid til bruk på store skader: Team Storskade har etablert ny prosess, og følger fremdriften mye tettere enn tidligere. Selskapet utbetaler årlig ca. 200 mill. i erstatninger for skader større enn % av meldte personskader avsluttes innen 5 dager (mot tidligere 19%).

29 Skadeåret så langt 2014 Kvæfjord eiendom

30 Skolebrann Lindesnes

31 Brannen i Lærdal

32 Brannen i Flatanger

33 Brann i Hammerfest

34 Skolebrann Sveio

35 Brann i Vardø

36 Asylmottak Kvæfjord 37

37 Dom i sak mot Lom kommune

38 Elin fortsetter.. 39

39 Kundeseksjonen Offentlig/Bedrift

40 KLP Skadeforsikring, markedet kunder Personmarked 25 % Offentlig 50 % 307 kommuner 10 fylkeskommuner 2714bedrifter Bedrift 25 %

41 Offentlig/Bedrift Bestandspremie % 53 % 7 % 4 % Kommuner Fylkeskommuner Helseforetak Bedrifter Oppdatert april 2014

42 Bedriftssegmentet E-verk Vernet bedrift Helseinstitusjon/foretak Borettslag/sameie Eiendomsselskap Kommunale foretak Kirkelig fellesråd Museum Statlige foretak Samvirkeforetak Velforeninger Buss-/ rutebilselskap KS Bedrift 2714 bedrifter

43 Utvikling Offentlig og Bedrift % 160% 140% 120% % 49% 64% 60% 64% 76% 93% 86% 81% 77% 100% 80% 60% % % % Summer av Skadekostnad_inkl_IBNR Summer av OpptjentPremie Summer av skadeprosent

44 Kundeseksjonen Offentlig/Bedrift Team offentlig Team bedrift Offentlig Kundeservice Bedrift 45

45 Utvikling av kundeseksjonen Fra betjeningskanaler til segmenter Økt salgskraft Økt fokus på forsikringsrisiko Innfri mål i forretningsplan Enhetlige prosesser, systembruk Mindre sårbare enheter Kunde- og meglerfokus Effektiv drift Lønnsom vekst

46 Resultater i Kundeservice % av telefonene er besvart mål 94% 91% er besvart innen 20 sekunder mål 80% Alle henvendelser i CRM er besvart innen rett tid saker! 0 Ferdig saker CRM Inngående telefon

47 Produksjon og henvendelser i Kundeservice Fakturert fornyelse for 2014 Aksept Offentlig pr Offentlig Bedrift Fakturert pr Under arbeid Antall saker av innkommende e-poster Saker i arbeid pr kvartal kvartal kvartal kvartal 2013 pr

48 Kampanjer i bedriftssegmentet Vi ønsker at bedrifter med offentlig tilknytning skal oppleve oss som en attraktiv leverandør 309 telefoner er tatt 107 nådde kontaktpersoner 61 åpne salgsmuligheter i CRM 49

49 Fagkurs og forsikringsdager hva gjør vi?

50 Medlemsfordeler for ansatte private forsikringer

51 Kundeutviklingen fra oppstart Antall kunder Antall medlemmer

52 Har du byttet ditt hovedselskap innen skadeforsikring i løpet av det siste året? 100 % Ubesvart Nei, har ikke byttet Total base: 2013 n=2958; 2012 n=2811

53 Enkle og prisgunstige forsikringer Bil og båt Hus og fritidsbolig Deg og dine Personbil Hus Barneforsikring Motorsykkel Fritidshus/hytte Fritidsulykke Moped Innbo Reise Campingvogn Verdigjenstand Hest Fritidstraktor Hund Veterankjøretøy Katt Fritidsbåt

54 Personmarked Bestandsfordeling på produkter Privat reise 4 % Ulykke person 1 % Øvrig 4 % Fritidsbåt 2 % Fritidshus 4 % Hus og innbo 29 % Privatbil 56 %

55

56 Skadeprosenter

57 Medlemsfordeler i KLP

58 Nyheter 59

59 Nyheter. Automatisering Antall og driftsbudsjett Import/eksport Enklere for dere Gruppeliv Fornyelse 2015 Kvalitet i porteføljen Fullverdi kontra 1. risiko 60

60 Elektroniske løsninger Kundeside for kommunen fylkeskommunen Bedriften Meld skade Min side for deg som privatperson Meld skade

61 EPSIs kundetilfredshetsundersøkelse For tredje år på rad skårer KLP høyest på EPSIs kundetilfredshetsundersøkelse om skadeforsikring til bedrifter. KLP skårer høyere enn konkurrentene på alle parametere Baserer seg på 2500 dybdeintervjuer Oktober 2013

62

Oslo, 8. mai 2013. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet

Oslo, 8. mai 2013. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Oslo, 8. mai 2013 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Oslo, 26. februar 2015. Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet

Oslo, 26. februar 2015. Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet Oslo, 26. februar 2015 Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank- og finansieringstjenester

Detaljer

Å rs Årsrapport rapport 2009

Å rs Årsrapport rapport 2009 Årsrapport 2009 KLPs utvikling siste 5 år Millioner kroner 2009 2008 2007 2006 2005 Premieinntekter 18 583 21 993 18 335 15 294 12 800 Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader 633 651 868 591 516

Detaljer

KLPs utvikling siste 5 år

KLPs utvikling siste 5 år Årsrapport 2008 KLPs utvikling siste 5 år Millioner kroner 2008 2007 2006 2005 2004 Premieinntekter 21 993 18 335 15 294 12 800 13 485 Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader 651 868 591 516 479

Detaljer

Årsrapport 2010. SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern SpareBank 1 Skadeforsikring AS

Årsrapport 2010. SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern SpareBank 1 Skadeforsikring AS 1 Årsrapport 2010 SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern SpareBank 1 Skadeforsikring AS 2 SpareBank 1 Skadeforsikring: Årsrapport 2010 Innhold 3 Årsberetning 11 Styret i SpareBank 1 Skadeforsikring AS 12

Detaljer

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99: PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr. 30.09.99: Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med 3.220 millioner kroner etter gode finansresultater.

Detaljer

02 ÅRSRAPPORT 2014. Ansvarlig. Elisabeth Kristina Mahle CRM rådgiver, Marked

02 ÅRSRAPPORT 2014. Ansvarlig. Elisabeth Kristina Mahle CRM rådgiver, Marked KLP årsrapport 2014 02 ÅRSRAPPORT 2014 Ansvarlig Elisabeth Kristina Mahle CRM rådgiver, Marked KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen,

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

35% 1 million kunder 3.460 ansatte 100 kontorer 2,5 mrd i resultat

35% 1 million kunder 3.460 ansatte 100 kontorer 2,5 mrd i resultat årsrapport 2007 35% 1 million kunder 3.460 ansatte 100 kontorer 2,5 mrd i resultat av forbrukerne tenker på Gjensidige først når de blir bedt om å nevne et forsikringsselskap. Nå planlegges børsnotering

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern gjensidige.com 2011 DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERN første kvartal 2011 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

Utvikling de siste 5 år

Utvikling de siste 5 år KLP årsrapport 2013 Utvikling de siste 5 år Millioner kroner KLP Konsern 2013 2012 2011 2010 2009 Resultat før skatt -107 997 653 515 776 Forvaltningskapital 369 757 331 783 291 784 271 736 258 549 Egenkapital

Detaljer

årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA

årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA Årsregnskap Årsrapport og 2014 årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA Styret i Gjensidige Forsikring ASA fastsatte årsregnskapet og årsberetning for 2012 i styremøte onsdag 6. mars 2013. Årsregnskapet

Detaljer

Innhold. Hovedtall 2. Kapitalforvaltning 34. Året 1998 3. Storebrand Bank 37. Storebrands eierprinsipper 38. Styrets beretning 5

Innhold. Hovedtall 2. Kapitalforvaltning 34. Året 1998 3. Storebrand Bank 37. Storebrands eierprinsipper 38. Styrets beretning 5 Innhold Hovedtall 2 Året 1998 3 Styrets beretning 5 Administrasjonens beretning Konsernsjefen har ordet 11 Kundene har talt 13 Fremtidens alt i ettleverandør 14 Fremtidens nettbank 16 Enklere å sammenligne

Detaljer

gjensidige.com Årsrapport

gjensidige.com Årsrapport gjensidige.com Årsrapport 2009 Hendelser 2009 Virksomheten :: Samtaler mellom Storebrand og Gjensidige om en mulig fusjon ble avsluttet i mars. :: Gjensidige Pensjon og Sparing fikk i mai toppplassering

Detaljer

Årsrapport 2014 SpareBank 1 Skadeforsikring

Årsrapport 2014 SpareBank 1 Skadeforsikring Årsrapport 2014 SpareBank 1 Skadeforsikring 2 SpareBank1 Skadeforsikring Årsrapport 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING 4 STYRET I SPAREBANK 1 SKADEFORSIKRING AS 14 STYRENDE ORGANER I SPAREBANK 1 SKADEFORSIKRING

Detaljer

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring AS 2. kvartal 2013 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2013 Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETOMRÅDER Storebrand Livsforsikring Konsern...3

Detaljer

Vesta anno 2000. Vesta Forsikring Konsern

Vesta anno 2000. Vesta Forsikring Konsern Vesta anno 2000 I mai 2000 var det hele 120 år siden det første Vesta-kontoret åpnet dørene. Selskapets første hovedkontor var en enkel «bekvemmelighed på 3 værelser og kjøkken», og staben talte kun tre

Detaljer

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv Kvartalsrapport Storebrand Konsern 3. kvartal 2010 3. kv 2010 Kvartalsrapport 3. kvartal 2010: Storebrand Konsern Innhold resultatutvikling virksomhetområder Storebrand Konsern... 3 Liv og Pensjon Norge...

Detaljer

LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2014

LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2014 LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2014 OM SELSKAPET Landbruksforsikring AS ble etablert i 2001 for å betjene personforsikringene til virksomhetene i Landbrukssamvirket. Selskapet har siden den gang utvidet

Detaljer

gjensidige.com årsrapport 2010

gjensidige.com årsrapport 2010 gjensidige.com årsrapport 2010 Hendelser 2010 dette er gjensidige Januar Mars April Mai Juni Oktober Desember En kald vinter på starten av året påvirket forsikringsresultatet for første kvartal. Gjensidige

Detaljer

SpareBank 1 Skadeforsikring AS Delårsrapport per 3. kvartal 2014

SpareBank 1 Skadeforsikring AS Delårsrapport per 3. kvartal 2014 SpareBank 1 Skadeforsikring AS Delårsrapport per 3. kvartal 2014 SpareBank 1 Skadeforsikring oppnådde et resultat før skatt på 1.297,0 mill. kroner per 3. kvartal 2014, mot 814,4 mill. kroner for tilsvarende

Detaljer

Fire organisasjoner som arbeider for bekjempelse av narkotika inngår avtale med Storebrand som oppretter fond for narkotikabekjempelse.

Fire organisasjoner som arbeider for bekjempelse av narkotika inngår avtale med Storebrand som oppretter fond for narkotikabekjempelse. Året 1997 Januar: Februar: April: Omfattende evakueringer i Troms p.g.a. snøskred. Storebrand beslutter å ville dekke folks merutgifter. Storebrand offentliggjør samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen

Detaljer

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Foto: Olav Heggø (fotovisjon.no) Innhold Viktige hendelser 5 Nøkkeltall 5 Direktøren har ordet 6 Årsberetning 9 Selskapets virksomhet og resultat 9 Forsikringsforpliktelser

Detaljer

Gode finansresultater ga sterke tall for Gjensidige

Gode finansresultater ga sterke tall for Gjensidige Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport andre kvartal 2 andre kvartal Gjensidige Forsikring Konsern Gode finansresultater ga sterke tall for Gjensidige Gjensidige rapporterer konsernregnskapet etter

Detaljer

Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse

Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport første kvartal 2007 Første kvartal 2007 Gjensidige Forsikring Konsern Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse Gjensidige rapporterer

Detaljer

Årsrapport fra Nordea Liv 2005

Årsrapport fra Nordea Liv 2005 Årsrapport fra Nordea Liv 2005 1 Nøkkeltall 2001-2005 Nordea Liv 2001 2002 2003 2004 2005 Beløp i mill. kr. Forvaltningskapital 22 962 22 881 25 305 26 600 30 103 Årlig vekst i forvaltningskapital 4,0

Detaljer

Innhold. Regnskap, noter og kontantstrømoppstilling. Hovedpunkter 1999. Innhold. Hovedtall. Regnskapsprinsipper. Administrerende direktør

Innhold. Regnskap, noter og kontantstrømoppstilling. Hovedpunkter 1999. Innhold. Hovedtall. Regnskapsprinsipper. Administrerende direktør Årsrapport 1999 Innhold 4 5 6 7 8 14 15 16 Hovedpunkter 1999 Hovedtall Administrerende direktør Vestas ledelse Årsberetning Sammendrag resultatregnskap Sammendrag balanse Tillitsvalgte i 1999 Driftsberetninger

Detaljer

Oslo, 04.06.15. LEAN på kundesenteret i KLP Banken. - en enklere hverdag

Oslo, 04.06.15. LEAN på kundesenteret i KLP Banken. - en enklere hverdag Oslo, 04.06.15 LEAN på kundesenteret i KLP Banken - en enklere hverdag Agenda 09.00-09.10: Velkommen ved Mette Rinde 09.10-09.40: KLP og LEAN ved administrerende direktør Sverre Thornes 09.40-10.00: KLP

Detaljer

gjensidige.no ÅRSRAPPORT

gjensidige.no ÅRSRAPPORT gjensidige.no ÅRSRAPPORT 2008 HENDELSER 2008 DETTE ER GJENSIDIGE :: JANUAR Som første forsikringsselskap i Norge ansatte Gjensidige egen klimaforsker. Gjensidiges hovedkontorbygg på Sollerud ble solgt

Detaljer

LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSBERETNING 2013

LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSBERETNING 2013 LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSBERETNING 2013 OM SELSKAPET Landbruksforsikring AS ble etablert i 2001 for å betjene personforsikringene til virksomhetene i Landbrukssamvirket. Selskapet har siden den gang utvidet

Detaljer