(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1412 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60R 11/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato () Prioritet , US, 9907 P (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR (73) Innehaver Belkin International, Inc., 14 East Waterfront Drive, Playa Vista, CA 90094, USA (72) Oppfinner Neu, Thorben, 86 N. McCadden Place, Los Angeles, CA 90038, USA Razo, Vince, 726 Zelzah Avenue,, Granada Hills, CA 91344, USA Jackson, Scott, 282 Marion Street,, Rochester, New York 146, USA (74) Fullmektig Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 170 Vika, 0118 OSLO, Norge (4) Benevnelse Holder, strømforsyning og RF-sender for elektroniske anordninger (6) Anførte publikasjoner US-A WO-A-04/008649

2 1 Beskrivelse 1 3 BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN Oppfinnelsens område [0001] Denne oppfinnelsen vedrører tilbehør til elektroniske anordninger, spesielt mediaspillere (f.eks. bærbare MP3-spillere). Mer spesifikt vedrører oppfinnelsen en elektronisk anordning med støtter for å holde mediaspillerne samt en fremgangsmåte ved bruk av den samme. Beskrivelse av bakgrunnen [0002] En rekke forskjellige typer elektroniske anordninger er kjent, mange av hvilke er bærbare, for eksempel mobiltelefoner, bærbare datamaskiner og lydavspillingsanordninger, så som bærbare AM-(Amplitude Modulated)-radioer og FM-(Frequency Modulated)-radioer, bærbare CD-(Compact Disk)-spillere og bærbare MP3-(MPEG Audio Layer-3)-spillere. Betegnelsene "elektronisk anordning" og "mediaspiller" skal forstås generelt, og inkluderer elektroniske anordninger av alle typer og utførelser (f.eks. MP3-spillere og audiovisuelle mediaspillere). [0003] Formatet MP3 er et komprimert format for digital musikk. Bruk av MP3- formatet reduserer størrelsen til digitaliserte musikkfiler uten å forringe eller fordreie akustisk lydkvalitet. Musikk blir noen ganger konvertert til MP3-formatet og gjort tilgjengelig på Internett. Slike MP3-filer kan bli lastet ned fra Internett ved hjelp av en datamaskin og spesialprogramvare. En datamaskin med den nødvendige funksjonalitet og programvare kan konvertere digital musikk fra en CD til MP3-format. MP3-filer blir vanligvis spilt av på tre forskjellige måter: (i) MP3-filer kan bli spilt av direkte på en datamaskin som inneholder den nødvendige programvare, (ii) MP3-filer kan bli dekomprimert og brent inn på en CD, som så kan bli spilt av, og (iii) MP3-filer kan bli spilt av på en MP3-spiller. [0004] Bærbare MP3-spillere er forholdsvis små, lette anordninger med et datamaskingrensesnitt. Normalt laster en bruker ned MP3-filer fra Internett til en datamaskin og laster så MP3-filene opp til MP3-spilleren. MP3-spilleren kobles til datamaskinens parallellport eller USB-port, som lar MP3-spilleren vekselvirke med datamaskinen og motta MP3-filene. [000] Det er mange forskjellige bærbare MP3-spillere tilgjengelig, inkludert de som produseres av Sony Corp., Philips Corp., Audiovox Corp., Microsoft Corp. (f.eks. MP3-spilleren Zune ) og Apple Computer, Inc. (f.eks. MP3-spilleren ipod og MP3- spilleren ipod mini). MP3-spillere baserer seg på batterier for portabilitet og brukerne anvender typisk hodetelefonsett eller øretelefoner for lytting. Batterilevetid er noen ganger et problem. Etter noen få timer avspillingstid har de fleste MP3-spillere behov for en alternativ effektkilde, behov for å lades eller behov for bytting av batteriene. En

3 2 1 3 annen begrensning er at disse MP3-spillerne typisk kun spiller av lyd for én lytter om gangen (f.eks. gjennom hodetelefonsett eller øretelefoner). Selv om MP3-spilleren er utstyrt med en høyttaler, begrenser spillerens lille størrelse og lette vekt høyttalerens størrelse, noe som normalt gjør høyttaleren uegnet til å spille musikk for en gruppe av personer, f.eks. i et kjøretøy. [0006] Tilbehør til MP3-spillere som forsøker å overvinne disse begrensningene er tilgjengelig, for eksempel enheter for å forsyne effekt til MP3-spilleren for drift og/eller lading (f.eks. "Auto Kit For ipod With Dock Connector", delenr. F8V708- APL, fra Belkin Corp.) og FM-overføringssystemer (f.eks. "TuneCast II Mobile FM Transmitter", delenummer F8V80-APL fra Belkin Corp.). Et FM-overføringssystem, når det anvendes i forbindelse med en MP3-spiller, lar brukeren spille av MP3- musikkfiler lagret på MP3-spilleren gjennom et FM-lydsystem slik at en kan høre på og la andre høre på den lagrede musikken. Imidlertid er dagens FM-overføringssystemer ofte ustabile og sender ut svake FM-signaler, noe som kan resultere i tap av signal eller konstant statisk piping i bakgrunnen. I slike kjente FM-overføringssystemer vil FM-signalets styrke noen ganger svekkes eller tapes på grunn av ineffektiv antenneutforming (f.eks. med hensyn til dens størrelse, form og/eller plassering). [0007] Noen kjente tilbehørsenheter kombinerer effektforsynings- og ladekretser med et FM-overføringssystem. Noen av disse anordningene kan bli anvendt i kjøretøyer via et sigarettenneradapter (f.eks. US-patentet 6,91,08, US-patentsøknadsskriftet 04/008649, det internasjonale søknadsskriftet WO 04/094 og det internasjonale søknadsskriftet WO 04/008649). De anordningene som er tilgjengelige i dag er imidlertid ofte store, mekanisk ustabile, mangler allsidighet, genererer svake FM-signaler, gir støybeheftet lydutmating fra FM-mottakeren (f.eks. lydutmating med merkbar piping) og ofrer brukerkomfort og brukervennlighet. [0008] US-patentsøknadsskriftet 0/02128 beskriver en FM-sender- og ladeenhet i samsvar med ingressen til krav 1 som innbefatter et primært element, en FMsenderanordning og et innfestingselement. Lydsignaler fra en MP3-spiller kan bli overført til og sendt ut av senderanordningen når både MP3-spilleren og FMsenderanordningen er koblet til det primære elementet. En radio kan motta signalene og spille av musikk i samsvar med disse når den er avstemt til samme kanal som senderanordningen. Innfestingselementet innbefatter en hul del for tettsluttende innsetting av MP3-spilleren og en koblingsplate som er koblet til en bakside av den hule delen og som løsbart kan festes på det primære elementet. FM-sender- og ladeenheten muliggjør sikker kobling av forskjellige MP3-spillere til det primære elementet ved hjelp av forskjellige festeelementer, som har forskjellige størrelser egnet for kobling med MP3-spillere av forskjellige størrelser. [0009] Et annet vanlig problem med tilbehør til MP3-spillere er at tilbehøret er laget for å være kompatibelt med bare én eller et veldig begrenset antall MP3-spillere.

4 3 1 3 Nærmere bestemt er ikke MP3-tilbehør laget for å fungere med MP3-spilleren Apple ipod kompatibelt med MP3-spilleren Apple ipod Mini, MP3-spilleren Apple itouch eller Apple iphone. Vanligvis er inkompabiliteten et resultat av at MP3- tilbehøret fysisk ikke er i stand til å kobles til den andre MP3-spilleren. For eksempel kan den andre MP3-spilleren være bredere og tykkere enn den første MP3-spilleren, mens tilbehøret ikke er laget for å kobles til MP3-spillere som er bredere og tykkere enn den første MP3-spilleren. Videre, selv om en holder er laget for å fungere med et spesifikt tilbehør, kan holderen vanligvis ikke fysisk kobles til tilbehøret når tilbehøret befinner seg inne i en beskyttende innkapsling. [00] Tilbehør til elektroniske anordninger har gjerne innlemmet forskjellige trekk som søker å bedre pålitelighet, stabilitet, portabilitet og/eller funksjonalitet. Noen av disse trekkene inkluderer: flere forhåndsinnstillingsknapper for brukervennlighet; skjulte knapper under en glatt, fleksibel tynn utvendig overflate, som reduserer faren for at skitt setter seg fast mellom knappene (som for eksempel i enkelte mobiltelefoner og mikrobølgeovner); svanehalser, som muliggjør økt manøvrerbarhet av anordningene; og vrikoblinger, som også muliggjør økt manøvrerbarhet av anordningene. [0011] Til tross for alt dette foreligger det imidlertid fortsatt et behov for en allsidig holder og effektforsyningsenhet, fortrinnsvis med evne til RF-(f.eks. FM)-overføring, for elektroniske anordninger (f.eks. MP3-spillere) slik at man enkelt kan anvende den fulle bredden av funksjonalitet i de elektroniske anordningene. Det foreligger et behov for slike enheter som er stabile, lette i vekt, har stivhet og/eller er bærbare slik at de kan kobles til flere MP3-spillere, for eksempel i kjøretøyer. Det foreligger også et behov for slike enheter som har et estetisk tiltalende utseende, for eksempel som er glatte og har et moderne utseende. Endelig foreligger det også et behov for slike enheter som gir bedre komfort, brukervennlighet og/eller elektrisk funksjonalitet når en monterer, tilfører effekt og/eller anvender enhetene på annen måte, men uten å ofre portabilitet, stabilitet, allsidighet og/eller estetikk. Endelig foreligger det også et behov også for tilbehør som er laget for å være kompatibelt med flere elektroniske anordninger og/eller elektroniske anordninger inne i beskyttende innkapslinger. KORT SAMMENFATNING AV UTFØRELSESFORMER [0012] Utførelsesformer av en oppfinnelse som dekker ett eller flere av de ovennevnte behov og løser ett eller flere av de ovennevnte problemer har nå blitt utviklet som definert av trekkene ifølge kravene 1 og. Generelt, i ett aspekt, vedrører noen utførelsesformer et elektronisk tilbehør for kobling av elektroniske anordninger til en ekstern effektforsyning. [0013] Andre utførelsesformer vedrører en elektronisk anordning for å holde mediaspillere. I disse utførelsesformene innefatter den elektroniske anordningen: (a) en

5 4 1 3 holdestruktur innrettet for å holde en første av mediaspillerne og som har: (1) minst to klemmer; (2) en base; og (3) en sender som kan kobles elektrisk til den første av mediaspillerne gjennom holdestrukturen. De minst to klemmene kan være løsbart koblbare til basen. En første klemme av de minst to klemmene kan være innrettet for å kobles til en første side av den første av mediaspillerne. En andre klemme av de minst to klemmene kan være innrettet for å kobles til en andre side av den første av mediaspillerne. [0014] Atter andre utførelsesformer vedrører en fremgangsmåte ved bruk av elektronisk tilbehør. I disse utførelsesformene inkluderer fremgangsmåten å: (a) tilveiebringe det elektroniske tilbehøret, omfattende: (1) en krybbe med en basedel med en effektkobling; og (2) en effektenhet elektrisk koblet til effektkoblingen; (b) velge én eller flere første sidestøtter basert på trekk ved en første elektronisk anordning; (c) koble den ene eller de flere første sidestøttene til krybben; og (d) koble krybben og den ene eller de flere første sidestøttene til den første elektroniske anordningen. [001] Betegnelsen "kjøretøy" og liknende betegnelser skal her forstås generelt, og henviser til kjøretøy av alle typer og utførelser, inkludert vannfarkoster, luftfartøy (både lettere enn luft og tyngre enn luft), biler, lastebiler, vogner, golfbiler, motorsykler etc. [0016] Ordene "koble", "koblet", "kobler", "kobling", "koblbar" og liknende skal forstås generelt, og henviser til sammenkobling av to eller flere elementer eller signaler, elektrisk og/eller mekanisk, enten direkte eller indirekte gjennom mellomliggende kretser og/eller elementer. To eller flere elektriske elementer kan være elektrisk sammenkoblet, enten direkte eller indirekte, men ikke være mekanisk sammenkoblet; to eller flere mekaniske elementer kan være mekanisk sammenkoblet, enten direkte eller indirekte, men ikke være elektrisk sammenkoblet; to eller flere elektriske elementer kan være mekanisk sammenkoblet, direkte eller indirekte, men ikke være elektrisk sammenkoblet; etc. En kobling (uansett om den er kun mekanisk, kun elektrisk eller både mekanisk og elektrisk) kan være for en hvilken som helst varighet, f.eks. permanent eller semipermanent eller bare for et øyeblikk. [0017] "Elektrisk kobling" og liknende skal forstås generelt, og inkluderer kobling som involverer et hvilket som helst elektrisk signal, for eksempel et kraftsignal, et datasignal eller blanding av de to. [0018] "Mekanisk kobling" og liknende skal forstås generelt, og inkluderer mekanisk kobling av alle slag. For eksempel kan sidestøtter være mekanisk koblet til krybben i noen eksempler. I en annen utførelsesform kan sidestøtten festes eller løsgjøres ved mekanisk å tilkoble eller mekanisk å frakoble forbindelsesmekanismer på sidestøttene og krybben. [0019] Betegnelsen "semipermanent" og liknende betegnelser skal forstås generelt, og henviser til en posisjon, kobling etc. som er i stand til å opprettholdes inntil den endres.

6 1 3 For eksempel kan et forbindelsesledd omfatte en halvhard, langstrakt metallisk antenneandel som lar posisjonen til holderen justeres semipermanent i forhold til posisjonen til effekttrekkingsenheten. Mens effekttrekkingsenheten holdes på plass kan således den halvharde, langstrakte metalliske antenneandelen bli satt i én stilling, som den beholder inntil den blir satt i en annen stilling, som den så beholder inntil den endres fra denne andre stillingen, slik at en med det to ganger semipermanent justerer posisjonen til holderen i forhold til posisjonen til effekttrekkingsenheten. Vesentlige fordeler med bruk av en svanehals som forbindelsesledd inkluderer at den enkelt kan flyttes fra én semipermanent stilling til en annen, noe som bidrar til å gjøre utførelsesformer anvendelige praktisk talt i ethvert kjøretøy, selv om kjøretøyer er betydelig forskjellige når det gjelder hvilke hindringer (knapper, spaker etc.) som befinner seg nær ved deres sigaretttennere, siden svanehalsen og holderen er justerbar og derfor enkelt kan unngå disse hindringene. [00] Som et annet eksempel kan et deformerbart fjærende element (f.eks. stabilisatoren 14 f.eks. i figur 9) være, men trenger ikke være, semipermanent festet på sigarettenneradapteret (f.eks. omfatter effekttrekkingsenheten 2 i figur 9 en sigarettenneradapter), f.eks. kan det deformerbare fjærende elementet i stedet være permanent montert. Det deformerbare fjærende elementet har således fortrinnsvis en fast posisjon på sigarettenneradapteret, men kan tas av (f.eks. ved først å skru av og fjerne en mutter 146 og en låseskive 18), f.eks. for å bytte ut det deformerbare fjærende elementet. [0021] Som et annet eksempel kan hver enkelt av forhåndsinnstillingene i RFoverføringssystemet fortrinnsvis settes semipermanent for å velge en bærefrekvens på hvilken RF-senderen kan operere. En forhåndsinnstilling kan derfor f.eks. bli satt til en bærefrekvens, og den vil beholde (dvs. svare til) denne frekvensen inntil denne forhåndsinnstillingen blir omprogrammert til en annen frekvens. I den samme eller en annen utførelsesform kan forhåndsinnstillingene i RF-overføringssystemet være forhåndsatt eller bli omprogrammert til andre anvendelser, så som valg av en lydmodus. Betegnelsen "forhåndsinnstilling" skal forstås å inkludere en hvilken som helst type mekanisme (med eller uten bevegelige deler) som lar informasjon, så som en frekvens eller lydmodus, settes og opprettholdes i mekanismen for senere bruk. Den ene eller de flere forhåndsinnstillingene er fortrinnsvis brukerprogrammerbare, men trenger ikke være det (f.eks. kan de være permanent satt av produsenten og ikke være omprogrammerbare for brukeren). [0022] Betegnelsen "halvhard" og liknende betegnelser skal forstås generelt, og henviser til et element som er tilstrekkelig bøyelig, ettergivende etc. til at det opprettholder en posisjon og form når det ikke er belastet, men kan bøyes, vris etc., fortrinnsvis uten at elementet skades. Et halvhardt element er således fortrinnsvis ikke så stivt at forsøk på å bøye det, vri det etc. gjør at det brekker, sprekker opp etc. i stedet

7 6 1 3 for å bøyes, vris etc. For eksempel vil ikke en ledning i seg selv være et halvhardt langstrakt element som tillater semipermanent justering av stillingen til holderen i forhold til posisjonen til effekttrekkingsenheten, siden, blant andre grunner, en ledning i seg selv ikke er stiv eller sterk nok til å gi støtte til og semipermanent opprettholde i den ønskede stillingen enten den tomme holderen eller holderen når den holder den elektroniske anordningen. [0023] Betegnelsen "ekstern effektkilde" og liknende betegnelser skal forstås generelt, og henviser til en kilde for elektrisk kraft utenfor den aktuelle enheten. For eksempel kan en ekstern effektkilde i forhold til (dvs. utenfor) utførelsesformene inkludere en batteripakke som ikke er en del av utførelsesformen, en strømplugg eller "jackplugg" i et kjøretøy (f.eks. sigarettenneren i en bil), eller også det elektriske systemet i den elektroniske anordningen med hvilken utførelsesformen blir anvendt. [0024] Betegnelsen "periferi" og liknende skal forstås generelt, og henviser til en del av eller hele omkretsen til et element, uavhengig av elementets form (f.eks. uansett om formen til dette elementet er helt eller delvis konkav, konveks, rett, eller en blanding av alle tre, og uansett om det er helt eller delvis sirkulært, elliptisk eller buet på annen måte, flerkantet (f.eks. trekantet, firkantet, femkantet) eller kantet på annen måte etc.). Følgelig skal uttrykket "den utvendige periferien til det deformerbare fjærende elementet er større enn den indre periferien til sigarettenneren" generelt forstås å bety at i hvert fall noe av (men ikke nødvendigvis hele) periferien til det deformerbare fjærende elementet strekker seg radialt ut forbi i hvert fall noe av periferien til sigarettenneren. Den utvendige periferien til det deformerbare fjærende elementet trenger ikke ha samme form som den innvendige periferien til en sigarettenner i en bil (eller en annen effektkilde). Fortrinnsvis har imidlertid det deformerbare fjærende elementet og effektkilden begge en sirkulær periferi og hele den utvendige omkretsen (ytterkanten) til det deformerbare fjærende elementet rager utenfor den innvendige periferien til effektkilden. [00] Noen utførelsesformer kan tilveiebringe en kombinert holder, strømforsyning og eventuelt RF-senderenhet og/eller et elektronisk tilbehør for en elektronisk anordning til bruk f.eks. i et kjøretøy, som har ett eller flere av følgende trekk og fordeler: enheten kan festes mekanisk (fortrinnsvis semipermanent, men andre måter, f.eks. permanent, er også mulig) f.eks. til kjøretøyet i bare ett punkt (f.eks. av sigarettenneradapteret); enheten kan lett (dvs. raskt og enkelt) kobles f.eks. til kjøretøyet (den mekaniske og elektriske forbindelsen dannes ved kun å plugge effekttrekkingsenheten (omfattende et sigarettenneradapter) inn i kjøretøyets sigarettenner; enheten forblir koblet til kjøretøyet også på humpete veier og i svinger, og motvirker rotasjon og annen bevegelse i forhold til kjøretøyet og holder med den elektroniske anordningen i ønsket posisjon i kjøretøyet (med andre ord er enheten stabil); enheten er lett i vekt; enheten muliggjør enkel og semipermanent justering av

8 7 1 3 stillingen til den elektroniske anordningen i kjøretøyet (f.eks. ved hjelp av en foretrukket svanehals mellom holderen og sigarettenneradapteret og/eller ved hjelp av en foretrukket vrikobling mellom svanehalsen og holderen); enheten kan anvendes med elektroniske anordninger av forskjellige størrelser og holder dem fast på en sikker måte (f.eks. ved å anvende klemmer av forskjellig størrelse for forskjellige elektroniske anordninger), også på humpete veier og i svinger; enheten er i stand til å forsyne effekt fra kjøretøyets elektriske system til den elektroniske anordningen; sigarettenneradapteret i enheten kan anvendes med sigarettennere av forskjellige størrelser og fasonger; enheten omformer utdatasignalet mottatt fra den elektroniske anordningen (som det er, eller etter modifikasjon) til et RF-signal, som så blir sendt til kjøretøyets lydsystem ved å anvende svanehalsen, dersom den er laget av metall, som kringkastingsantenne, slik at svanehalsen fungerer som et justerbart, flyttbart mekanisk støtte- og koblingselement og som et elektronisk signalutsendingselement, og med det leverer er bedre signal til kjøretøyets lydsystem; enheten lar brukeren velge lydmodus for signalet; enheten genererer et sterkere og renere (f.eks. mer nøyaktig) signal, f.eks. for å gi eller lette et høyere signal/støy-forhold i lydutmatingen; enheten muliggjør rask og enkel endring av bærefrekvensen til RF-senderen og har et antall forhåndsinnstillinger for lagring av forskjellig bærefrekvensinformasjon slik at enheten enkelt og raskt kan omkobles fra én tilgjengelig forbestemt bærefrekvens (kringkastingsfrekvens) til en annen (f.eks. ved å trykke inn knappen som er forhåndsprogrammert av brukeren til den ønskede av de brukervalgte bærefrekvensene); enheten lar brukeren vise bærefrekvens- og lydmodusinformasjon på en videoskjerm; en udelt, fleksibel beskyttelsesmembran dekker alle knappene i noen utførelsesformer, og hindrer med det at skitt kommer seg inn i mekanismen; RF-senderen kan festes på en løsbar måte i holderen; både den elektroniske anordningen og RF-senderen kan fjernes fra holderen og kobles direkte til hverandre og fjernes (om ønsket) fra nærheten til resten av enheten (slik at senderen kan kringkaste RF-signalet (f.eks. et FM-signal) til en annen RFmottaker (f.eks. i brukerens hjem eller kontor eller i et annet kjøretøy utstyrt med en holder og effekttrekkingsenhet i samsvar med denne oppfinnelsen; og enheten har et glatt og moderne utseende. [0026] Enkelte elektroniske anordninger har sine egne interne batterier og interne ladekretser (f.eks. Apple Computers MP3-spiller ipod mini). En enhet ifølge noen utførelsesformer kan forsyne effekt til slike elektroniske anordninger og gi dem lading selv om enheten i noen utførelsesformer fortrinnsvis ikke selv har noen ladekrets. [0027] Forskjellige utførelsesformer kan også tilveiebringe en effekttrekkingsenhet for å forsyne effekt til en elektronisk anordning, og/eller en effektforsyning og en støttemekanisme for en elektronisk anordning, og/eller en holder for en elektronisk anordning og/eller et RF-overføringssystem for bruk i et kjøretøy, som alle oppviser ett eller flere av trekkene og fordelene beskrevet over.

9 8 1 3 [0028] En kombinert holder, strømforsyning og eventuelt RF-senderenhet i noen utførelsesformer kan festes i sigarettenneren (eller en annen effektkobling) i praktisk talt et hvilket som helst kjøretøy (denne fleksibiliteten muliggjøres av forskjellige trekk, inkludert stabilisatoren på effekttrekkingsenheten), og holderen kan plasseres i forhold til effekttrekkingsenheten slik at holderen, den elektroniske anordningen og forbindelsesleddet ikke kommer i konflikt med knapper, spaker etc. i kjøretøyet (denne fleksibiliteten muliggjøres av forskjellige trekk, inkludert justerbarheten av forbindelsesleddet, f.eks. svanehalsen, som tjenlig også fungerer som RF-antenne). Kort oppsummert kan noen utførelsesformer tilveiebringe en "allbruks" kombinert holder, effektforsyning og eventuelt RF-senderenhet for elektroniske anordninger. [0029] Ytterligere trekk og fordeler vil bli beskrevet nedenfor og andre vil være åpenbare for fagmannen. KORT BESKRIVELSE AV TEGNINGENE [00] For å lette nærmere beskrivelse av oppfinnelsen er de følgende tegninger lagt ved, hvor: [0031] Figur 1 viser en foretrukket utførelsesform anbragt i en bil, med en elektronisk anordning, nærmere bestemt en MP3-spiller (en ipod mini MP3-spiller), tilknyttet, hvilken utførelsesform inneholder en FM-sender (RF-sender) for å omforme datasignalet (lyd) fra MP3-spilleren og kringkaste det via en antenne (i dette tilfellet en metallisk svanehals som er en del av enheten) til bilens FM-mottaker; [0032] Figur 2 er et perspektiv sett forfra av enheten i figur 1, med en ipod mini MP3- spiller tilknyttet; [0033] Figur 3 er et perspektiv sett bakfra av enheten, med en ipod mini MP3-spiller tilknyttet; [0034] Figur 4 er en elevasjonstegning sett forfra av enheten, med en ipod mini MP3- spiller tilknyttet; [003] Figur er en elevasjonstegning sett fra høyre side av enheten, med en ipod mini MP3-spiller tilknyttet; [0036] Figur 6 er en elevasjonstegning sett fra venstre side av enheten, med en ipod mini MP3-spiller tilknyttet; [0037] Figur 7 er et toppriss av enheten, med en ipod mini MP3-spiller tilknyttet; [0038] Figur 8 er et bunnriss av enheten, med en ipod mini MP3-spiller tilknyttet; [0039] Figur 9 er et nærbilde av effekttrekkingsenheten (som omfatter et sigarettenneradapter) i enheten med en del av dets ytre hus (endedeksel) fjernet; [0040] Figur viser sigarettenneradapteret umiddelbart før innsetting av dets distale ende inn i sigarettenneren i en bil (dvs. en ekstern effektkilde); [0041] Figur 11 viser enhetens sigarettenneradapter etter at dens distale ende er fullt innsatt i sigarettenneren;

10 9 1 3 [0042] Figur 12 er en forstørret betraktning av topp, bunnveggen og sideveggen i enhetens holder (støtteenhet), som mottar ipod mini MP3-spilleren når oppfinnelsen er i bruk (dvs. når den elektroniske anordningen sitter i holderen); [0043] Figur 13 er en perspektivtegning av det bakre indre omslutningselementet til støtteenheten (holderen); [0044] Figur 14 er en splittegning av støtteenheten (holderen); [004] Figur 1 er en splittegning av sigarettenneradapteret; [0046] Figur 16 er en elevasjonstegning sett forfra av en annen foretrukket utførelsesform, med en ipod mini MP3-spiller tilknyttet, hvilken utførelsesform forsyner effekt til ipod mini MP3-spilleren, men ikke inneholder en FM sender, og hvor lydutmatingen er tilgjengelig, f.eks. via en jackplugg, i sigarettenneradapteret; [0047] Figur 17 er en elevasjonstegning sett fra høyre side av enheten i figur 16, med en ipod mini MP3-spiller tilknyttet; [0048] Figur 18 er en elevasjonstegning sett fra venstre side av enheten i figur 16, med en ipod mini MP3-spiller tilknyttet; [0049] Figur 19 er et toppriss av enheten i figur 16, med en ipod mini MP3-spiller tilknyttet; [000] Figur er et bunnriss av anordningen i figur 16, med en ipod mini MP3-spiller tilknyttet; [001] Figur 21 er et blokkdiagram av utførelsesformen i figur 1, med en ipod mini MP3-spiller tilknyttet; [002] Figur 22 er et blokkdiagram av holderen (støtteenheten) og svanehalsantennen i utførelsesformen i figur 1; [003] Figur 23 er en elevasjonstegning sett forfra av en tredje utførelsesform, med en ipod mini MP3-spiller tilknyttet: [004] Figur 24 er et perspektiv sett forfra av en fjerde utførelsesform av den elektroniske anordningen; [00] Figur er et perspektiv sett forfra tilsvarende figur 24 med en innsatt mediaspiller, i samsvar med den fjerde utførelsesformen av den elektroniske anordningen; [006] Figur 26 er et perspektiv sett forfra av den elektroniske anordningen i figur 24, hvor sidestøttene er tatt av fra den elektroniske anordningen, i samsvar med den fjerde utførelsesformen; [007] Figur 27 er et perspektiv sett forfra av to par av sidestøtter for den elektroniske anordningen, ifølge den fjerde utførelsesformen; [008] Figur 28 er et blokkdiagram av et lydsystem i den elektroniske anordningen i figur 24, ifølge den fjerde utførelsesformen; [009] Figur 29 er et perspektiv sett forfra av en femte utførelsesform av den elektroniske anordningen;

11 1 3 [0060] Figur er en elevasjonstegning sett fra høyre side av den elektroniske anordningen i figur 29, ifølge den femte utførelsesformen; [0061] Figur 31 et perspektiv sett forfra av fire sidestøtter for den elektroniske anordningen, ifølge den femte utførelsesformen; [0062] Figur 32 er et perspektiv sett forfra av en sjette utførelsesform av den elektroniske anordningen; [0063] Figur 33 er et perspektiv sett forfra av den elektroniske anordningen i figur 32 koblet til en mediaspiller, i samsvar med den sjette utførelsesformen av den elektroniske anordningen; [0064] Figur 34 er et perspektiv sett forfra av en elektronisk anordning i figur 32 med sidestøtte koblet til mediaspillere, i samsvar med en sjette utførelsesform; [006] Figur 3 er et perspektiv sett forfra av en elektronisk anordning i figur 32 med sidestøtte koblet til en mediaspiller fra figur 33, i samsvar med en sjette utførelsesform; [0066] Figur 36 er et perspektiv sett bakfra av en elektronisk anordning i figur 32 med sidestøtte koblet til mediaspillere fra figur 33, i samsvar med en sjette utførelsesform; [0067] Figur 37 er et perspektiv sett forfra av sidestøtter for den elektroniske anordningen i figur 32, ifølge den sjette utførelsesformen; [0068] Figur 38 er et perspektiv sett bakfra av sidestøtten i figur 37 for den elektroniske anordningen i figur 32, ifølge den sjette utførelsesformen; [0069] Figur 39 er en splittegning av sidestøtten i figur 37, ifølge den sjette utførelsesformen; [0070] Figur 40 er en splittegning av sidestøtten i figur 37, ifølge den sjette utførelsesformen; [0071] Figur 41 er et perspektiv sett forfra av en krybbe for en elektronisk anordning, ifølge en syvende utførelsesform; [0072] Figur 42 er et perspektiv sett forfra av krybben i figur 41 koblet til en mediaspiller, i samsvar med den syvende utførelsesformen; og [0073] Figur 43 illustrerer et flytdiagram for en utførelsesform av en fremgangsmåte ved bruk av et elektronisk tilbehør. [0074] Disse figurene er kun for illustrasjonsformål og skal ikke anvendes for utilbørlig å begrense oppfinnelsens ramme. [007] DETALJERT BESKRIVELSE AV OPPFINNELSEN [0076] Formene, dimensjonene, tilvirkningsmaterialene, anordningen av delene etc. i de forskjellige utførelsesformene er ikke avgjørende hvis ikke annet er angitt, og hvilke som helst former, dimensjoner, tilvirkningsmaterialer, anordninger av delene etc. kan anvendes forutsatt at gjør det mulig å realisere disse utførelsesformene og å oppnå én eller flere av fordelene med disse utførelsesformene.

12 [0077] Figur 1 viser én foretrukket utførelsesform av denne oppfinnelsen anbragt i et foretrukket miljø (et kjøretøy, nemlig en bil). Nærmere bestemt viser figur 1 en sigarettenneradapter-svanehals-sender 0 (dvs. en holder, strømforsyning og RFsenderenhet) som holder (støtter) en ipod mini MP3-spiller 00 (dvs. en elektronisk anordning) like foran en midtkonsoll 3 i en bil. Sigarettenneradapter-svanehalssenderen 0 omfatter en holder (støtteenhet) 1, en svanehals 4 (forbindelsesledd) og en effekttrekkingsenhet 2 (omfattende et sigarettenneradapter) som er plugget inn i en sigarettenner (dvs. en ekstern effektkilde). [0078] Betegnelsen "sigarettenner" skal forstås generelt, og inkluderer en hvilken som helst effektkilde, som kan, men ikke trenger å befinne seg i et kjøretøy og som normalt, men ikke nødvendigvis, kan bli anvendt eller være innrettet for å tenne sigaretter. Tilsvarende skal betegnelsen "sigarettenneradapter" forstås generelt, og inkluderer en hvilken som helst struktur, anordning etc. av hvilken i hvert fall en del mekanisk griper inn i eller er tilpasset en "sigarettenner" (som denne betegnelsen skal forstås generelt) og kan trekke effekt fra den. [0079] Selv om effekttrekkingsenheten fortrinnsvis er løsbart koblet til effektkilden (f.eks. en sigarettenner), kan effekttrekkingsenheten i noen tilfeller være permanent festet til effektkilden. For eksempel kan en fører av et kjøretøy som ikke røyker skaffe seg en enhet ifølge denne oppfinnelsen og feste den permanent i kjøretøyets sigarettenner. [0080] Betegnelsen "løsbart koblet" og liknende betegnelser skal forstås generelt, og henviser til at ett element (f.eks. effekttrekkingsenheten, som kan omfatte et sigarettenneradapter) enkelt kan tilkobles til (f.eks. ved å trykke det inn) og enkelt frakobles fra (f.eks. ved å trekke det ut) et annet element (f.eks. en effektkilde, så som et kjøretøys sigarettenner). Fravær av ordet "løsbart", "avtagbart" og liknende nær ordet "koblet", "forbundet" og liknende betyr ikke at den aktuelle koblingen, forbindelsen etc. er eller ikke er løsbar. For eksempel betyr fremsigelse av at "en sigarettenneradapter er koblet til en effektkilde" ikke at sigarettenneradapteret ikke kan fjernes (enkelt eller på annen måte) fra, eller at det er permanent koblet til, effektkilden. I et annet eksempel betyr ikke fremsigelse av "sidestøtter koblet til en krybbe" at sidestøttene ikke kan fjernes fra, eller at de er permanent koblet til, krybben. [0081] Generelt, og som vil bli forklart nedenfor, går effekt fra sigarettenneren gjennom sigarettenneradapteret, gjennom én eller flere ledere (ikke vist) inne i svanehalsen 4, og til holderen 1. Noe av effekten som kommer inn i holderen går til FM-senderen (omtalt nedenfor), som er inne i holderen, og noe av effekten går til ipod mini MP3-spilleren, som sitter i holderen 1. Et datasignal går fra ipod mini MP3-spilleren til FM-senderen, som behandler dataene for å generere et FM-signal (et RF-signal). Svanehalsen er laget av metall, og FM-signalet blir sendt til (er elektrisk koblet til) svanehalsen, som fungerer som en antenne i tillegg til sin funksjon som en

13 flyttbar mekanisk forbindelse og støtte mellom holderen 1 og effekttrekkingsenheten 2. [0082] Svanehalsen 4 har blitt posisjonert (f.eks. ved bøying) og holderen 1 har blitt vridd i forhold til effekttrekkingsenheten 4 slik at fronten av ipod mini MP3- spilleren 00 er lett synlig for føreren av kjøretøyet. Dette gjør at føreren kan lese informasjonen som vises på LCD-skjermen 1, så som hvilken bærefrekvens (kringkastingsfrekvens) FM-senderen er innstilt på, og også lese informasjonen på en knappbeskyttelsesmembran 122, som dekker seks trykknapper. Membranen gir et elegant utseende og hindrer at skitt kommer seg inn i trykknappene og andre mekanismer inne i det indre hulrommet i holderen 1. [0083] Selv om trykknapper anvendes i denne utførelsesformen, kan en hvilken som helst type knapp bli anvendt, og betegnelsen "knapp" skal forstås generelt og henvise til en hvilken som helst type mekanisme (med eller uten bevegelige deler) med hvilken brukeren kan mate inn sine data til enheten ifølge denne oppfinnelsen (for eksempel valg av en frekvens), f.eks. en mekanisk trykknapp, en elektrostatisk trykknapp, en elektrostatisk gruppe eller en hvilken som helst annen innmatingsanordning av en hvilken som helst type. [0084] To av de seks trykknappene under membranen er opp/ned frekvensvalgknapper, som gjør det mulig å justere bærefrekvensen (på hvilken FM-signalet vil bli kringkastet) opp eller ned innenfor enhetens variasjonsområde (f.eks. 88,1 til 7,9 MHz), mens de fire andre styrer forhåndsinnstillinger. En bærefrekvens innenfor variasjonsområdet kan derfor bli valgt av føreren av kjøretøyet med bruk av opp/nedknappene, og deretter, om ønsket, kan én av forhåndsinnstillingene bli semipermanent satt (programmert) til denne bærefrekvensen (f.eks. ved å holde inn den ønskede av de fire dediserte forhåndsinnstillingsknappene en tidsperiode, f.eks. noen få sekunder). FM-senderen vil operere ved den valgte frekvensen uansett om en forhåndsinnstilling blir programmert til å svare til denne frekvensen. Forhåndsinnstillingene kan når som helst bli endret til en hvilken som helst ønsket frekvens innenfor det tillatte variasjonsområdet. FM-(RF)-mottakeren i bilens lydsystem innstilles på vanlig måte til samme frekvens som senderen opererer på slik at det mottar signalet som kringkastes av enheten ifølge denne oppfinnelsen. [008] RF-(Radio Frequency)-spekteret anses ofte å gå fra omtrent khz (kilohertz) eller lavere til omtrent 0 GHz (gigahertz) eller høyere, og RF-senderen kan anvende en hvilken som helst passende frekvens og/eller en hvilken som helst type RF-sender, eksempelvis en AM-(Amplitude Modulation)-sender, en FM-(Frequency Modulation)- sender, en Bluetooth-sender eller en hvilken som helst annen passende type RF-sender. For et sivilt kjøretøy (f.eks. en familiebil) vil fortrinnsvis enten FM- eller AMfrekvenser og -sendere bli anvendt, med FM foretrukket på grunn av dens overlegne lydkvalitet sammenliknet med AM.

14 [0086] Enheten ifølge en utførelsesform av denne oppfinnelsen holder en ipod mini MP3-spiller 00 sikkert på plass selv om ipod mini-spilleren kun er fastholdt i sin nedre andel. Enheten er enkelt justerbar (både elektronisk og mekanisk), tilveiebringer effekt og FM-(RF)-overføringsfunksjonalitet, leverer et sterkt FM-(RF)-signal (og forbedrer med det lydutmatingens kvalitet), er glatt og estetisk tiltalende, og muliggjør enkel flytting av holderen i forhold til sigarettenneradapteret i tilpasning til et bredt spekter av kjøretøyer (som oppviser store variasjoner med hensyn til hvor deres sigarettennere befinner seg og hvilke andre nærliggende elementer som kan være i veien, f.eks. girspaker). [0087] Nå med henvisning til figurene 2 til 8, 13 og 14 kan sigarettenneradaptersvanehals-senderenheten 0 igjen sees å omfatte en holder 1 (i hvilken en ipod mini MP3-spiller 00 er fastholdt i dens nedre del), en effekttrekkingsenhet 2 og en svanehals (et forbindelsesledd) 4. ipod mini MP3-spilleren 00, som ikke er en del av denne oppfinnelsen, har en bunn 02, en topp 04, en LCD-skjerm 06 og et styrehjul 48. Holderen 1 omfatter en ytre kapsling 112, som har en bunn 114 og en topp 116, og en indre kapsling ("clam shell"), som omfatter et fremre indre kapslingselement 6 og et bakre indre kapslingselement 138. Den ytre kapslingen 112 er ett enkelt (sammenhengende) element, som skyves over det fremre indre kapslingselementet 6 og det bakre indre kapslingselementet 138 og holder dem i tettsluttende anlegg. Det fremre indre kapslingselementet 6 og det bakre indre kapslingselementet 138 er ikke speilbilder av hverandre. Hver av de "veddeløpsbane"-formede bunnen 8 og toppen 1 er således en del av det fremre indre kapslingselementet 6. Indre linjeførings- og stoppeører 198 på den indre kapslingen (langs topp- og bunnkanten av det bakre indre kapslingselementet 138), ører 6 (langs bakkanten av toppen 1 av det fremre indre kapslingselementet 6) og linjeføringsspor 196 bidrar til å holde elementene 6 og 138 korrekt linjeført med hverandre. [0088] Som vil forstås best fra figurene 13 og 14 avgrenser de to indre kapslingselementene 6 og 138 sammen minst ett indre hulrom mellom seg hvor et trykket kretskort (PCB - Printed Circuit Board) 170 er inneholdt. Linjeføringsørene 2 på den innvendige overflaten av det bakre indre kapslingselementet 138 føres inn i spor 8 i det trykkede kretskortet og fester det trykkede kretskortet på plass i det indre hulrommet. Kort med henvisning også til figur 22 holder det trykkede kretskortet 170 en LCD-skjerm 1, seks fjærende trykknappvelgere 190, en mikroprosessor 223, stereomodulator- og FM-senderkretser 2, en dempningskrets 227 og en -pinners forankringskontakt 171 (se også figur 12). Som vil forstås av fagmannen kan mikroprosessoren 223, stereomodulator- og FM-senderkretsene 2 og dempningskretsen 227 (virkemåten til hver av disse vil bli beskrevet nærmere nedenfor) være plassert et hvilket som helst hensiktsmessig sted på det trykkede kretskortet 170.

15 [0089] Med henvisning tilbake til figur 14 blir seks trykknapper 168 (de seks trykknappene beskrevet over for å velge kringkastingsfrekvens) holdt korrekt linjeført over de seks fjærende trykknappvelgerne 190 av en knappramme 166. Knapprammen 166 holdes på plass i forhold til de seks fjærende trykknappvelgerne ved at den er plassert i en åpning 182 i det fremre indre kapslingselementet 6. Elementet 6 selv er fastholdt i forhold til det bakre indre kapslingselementet 138, som bærer det trykkede kretskortet 170 med de fjærende trykknappvelgerne 190, på måten beskrevet over. Knappramme-linjeføringsører 0 på baksiden av knapprammen 166 trykkes inn i og holdes fast i rommene mellom linjeførings- og stoppeører 4 for knapprammen. [0090] Den uperforerte knappbeskyttelsesmembranen 122, som er inneholdt i åpningen 182 i det fremre indre kapslingselementet 6, ligger over de seks trykknappene, og beskytter med det disse og deres fjærende trykknappvelgere mot skitt. Membranen 122 bærer symboler som angir funksjonen til de to opp/ned-knappene og symboler 12 som angir funksjonen til knappene som styrer forhåndsinnstillingene (figur 4). Membranen 122 kan være holdt på plass ved at den er festet til knapprammen 166. f.eks. av et vedheftingsmiddel. Forsiden av LCD-skjermen 1 er synlig gjennom åpningen 180 i det fremre indre kapslingselementet 6. Membranen 122 er ettergivende slik at et trykk på symbolene for en knapp også trykker inn knappen under disse symbolene. [0091] Etter at det trykkede kretskortet 170 og dets ledsagende elementer er satt på plass i og på det fremre og det bakre indre lukkeelementet 6 og 138 og de to elementene 6 og 138 har blitt linjeført og bragt sammen, skyves den ytre kapslingen 112 ned over den indre kapslingssammenstillingen inntil den ytre kapslingens linjeførings- og låsespor 2 (nederst på baksiden av den ytre kapslingen 112) går i lås med to passformede oppstrakte andeler (ikke vist) i bunnen av den utvendige overflaten av det bakre indre kapslingselementet 138, og vil med det låse de to indre elementene sammen og låse seg til de to indre elementene. I denne låste sammenstilingen av de tre kapslingselementene (den ytre kapslingen 112 og de indre kapslingselementene 6 og 138) ligger siden 113 over LCD-skjermen 1 og åpningen 178 sammenfaller med knappbeskyttelsesmembranen 122 (i åpningen 182), og beskytter med det forsiden av LCD-skjermen 1 og gjør at de styrende trykknappene kan trykkes inn av brukeren for å justere kringkastingsfrekvensen. [0092] Som fremgår best i figur 4, i denne utførelsesformen, er bare den nedre delen av ipod mini MP3-spilleren 00 inneholdt i hulrommet 9. Med "den nedre delen" av en elektronisk anordning som kan bli holdt av en utførelsesform av denne oppfinnelsen menes den delen av anordningen som strekker seg fra (og som inkluderer) bunnen av den elektroniske anordningen mot toppen av den elektroniske anordningen og typisk ender ikke høyere enn bunnen av styringer på den elektroniske anordningen slik at muligheten til å anvende den elektroniske anordningen ikke reduseres. Med "den nedre

16 1 1 3 delen" menes typisk de nederste 40% eller mindre av anordningen, typisk de nederste 33% eller mindre av anordningen, hensiktsmessig de nederste % eller mindre av anordningen og fortrinnsvis de nederste % eller mindre av anordningen. For små elektroniske anordninger (f.eks. Apple Computer sin MP3-spiller ipod mini), vil den nedre delen typisk være de nederste millimetrene eller mindre av anordningen, hensiktsmessig de nederste millimetrene eller mindre av anordningen (f.eks. i området fra til millimeter) og fortrinnsvis de nederste millimetrene eller mindre av anordningen (f.eks. i området fra 6 til millimeter). For MP3-spilleren ipod mini er den nedre delen omtrent de nederste 9 millimetrene. [0093] Hulrommet 9 i holderen 1 har hensiktsmessig en høyde som er tilstrekkelig til å holde stramt om kun den nedre delen av den elektroniske anordningen. Bunnen av hulrommet 9 defineres av toppen 1 av det fremre indre kapslingselementet 6. Med henvisning også til figur 12 dannes sideveggen 111 av hulrommet 9 av den delen av den ytre kapslingen 112 som strekker seg over toppen 1, i det sideveggen strekker seg fra bunnen av hulrommet 9 til toppen 116 av den ytre kapslingen 112 (dybden til hulrommet 9 er angitt med henvisningstall 118). Når ipod mini MP3- spilleren 00 skyves ned og inn i hulrommet 9 slik at bunnen 02 av denne går i kontakt med toppen 1, vil derfor sideveggen 111 i hulrommet 9 omgi og inneholde den nedre delen av ipod mini MP3-spilleren 00. [0094] Fortsatt med henvisning til figur 12 har den ytre kapslingen 112 et framspring eller en kant 117, som strekker seg rundt den innvendige overflaten til den ytre kapslingen 112 nær toppen 116 av denne. Kanten 117 sitter inn i en sokkelflate (et spor) som strekker seg rundt periferien til toppen 1 av det fremre indre kapslingselementet 6 og som har hovedsakelig samme størrelse (høyde og bredde) som kanten 117. Kanten 117 tjener således som en vertikal stopper og bidrar til å hindre at sammenstillingen av de to indre kapslingselementene 6 og 138 beveger seg inne i den ytre kapslingen 112. Videre, i den låste sammenstillingen av den ytre kapslingen 112 og de to indre kapslingselementene 6 og 138, danner toppen 1 og kanten 117 sammen en jevn bunn (med konstant høyde) i hulrommet 9. [009] Det vil forstås av fagmannen at hulrommet 9 kan gjøres dypere (dvs. at sideveggen 111 kan rage høyere over bunnen av hulrommet 9) for å gi mer areal til å gripe om den elektroniske anordningen som et satt inn i hulrommet. For eksempel, med henvisning til figur 2, kan toppen 116 være høyere opp, f.eks. opptil eller over styrehjulet 08, i hvilket tilfelle det fortrinnsvis vil vært dannet en utskjæring foran på hulrommet 9 slik at styrehjulet 08 er tilstrekkelig (fortrinnsvis helt) tilgjengelig. Det vil også forstås av fagmannen at hulrommet 9 kan inneholde hele den elektroniske anordningen, dvs. at hulrommet kan være dannet av elementer som strekker seg langs sidene av anordningen og er forbundet av et toppelement slik at det omgir hele den elektroniske anordningen. Hulrommet 9 kan ha en hvilken som helst ønsket størrelse

17 og form, som er forenlig med størrelsen og formen til den elektroniske anordningen og miljøet hvor enheten ifølge en utførelsesform av denne oppfinnelsen vil bli anvendt for å holde og forsyne effekt til den elektroniske anordningen. [0096] Selv om hulrommet fortrinnsvis er laget for å gi et så lite mellomrom som mulig mellom den innvendige overflaten av sideveggen og den utvendige overflaten av den elektroniske anordningen (slik at anordningen vil bli holdt godt fast i hulrommet), kan hulrommet i praksis ikke lages slik at det har en perfekt passform under alle forhold (f.eks. med endringer i omgivelsestemperatur) av flere grunner, herunder variasjoner i dimensjonene til både hulrommet og den elektroniske anordningen som følge av produksjonstoleranser. Forspenningselementer bidrar til å unngå dette problemet. [0097] Hulrommet 9 defineres fortrinnsvis i hvert fall delvis av forspenningselementer (ikke vist) som bidrar til å holde den elektroniske anordningen på plass. Ett eller flere forspenningselementer av hvilke som helst typer kan bli anvendt, f.eks. deformerbare plastmaterialer og/eller elastiske materialer (f.eks. elastomer og plast), fjærbelastede elementer (for eksempel bladfjærer, "kule-i-holder"-stoppere) og liknende. Forspenningselementene kan være plassert på hvilke som helst ett eller flere passende steder i hulrommet, for eksempel langs sideveggen. Forspenningselementer bidrar til å holde anordningen på plass i hulrommet ved å skyve mot anordningen (ofte minimalt) og med det presse den mot et annet element som avgrenser hulrommet. Plassering av et forspenningselement i bunnen av hulrommet (som presser den elektroniske anordningen oppover) vil således i alminnelighet virke mot hensikten dersom ikke hulrommet er avgrenset i hvert fall delvis av et toppelement mot hvilket toppen av anordningen ville bli presset av et slikt forspenningselement. [0098] Ett foretrukket forspenningselement er en deformerbar presstang (crush bar), laget f.eks. av plast, på innsiden av sideveggen (slik at den vender mot den elektroniske anordningen når denne befinner seg i hulrommet 9) og som er anordnet med sin lengdeakse liggende vertikalt. Uten presstenger eller liknende vil dimensjonelle variasjoner med opphav i produksjonstoleranser (i tilvirkningen både av holderen og av den elektroniske anordningen) kunne resultere i at det blir for stor avstand mellom hulrommets sidevegg og den utvendige overflaten av den elektroniske anordningen og derfor utilstrekkelig friksjonsgrep mellom den innvendige overflaten av hulrommet og den utvendige overflaten av den elektroniske anordningen. [0099] I noen mulige utførelsesformer for å holde og forsyne effekt til en ipod mini MP3-spiller 00, anvendes to presstenger i hulrommet 9 i holderen 1, anordnet med de to presstengene symmetrisk plassert på den bakre rette andelen av innsiden av sideveggen, omtrent 1 til millimeter fra hverandre (den rette andelen av hver sidevegg er omtrent 40 millimeter lang i en holder for en ipod mini MP3-spiller 00) og hvor hver presstang er omtrent 9 millimeter lang (dvs. så lang som hulrommet er høyt), omtrent 0, millimeter dyp (avstanden vekk fra sideveggen mot den elektroniske

18 anordningen) og omtrent 1 til 2 millimeter bred (lengden fra side til side). Presstengene er fortrinnsvis skrådd eller tilspisset slik at de står vekk fra den bakre innvendige veggen med deres maksimale dyp (dvs. omtrent 0, millimeter) i bunnen av hulrommet og mindre enn dette (f.eks. 0,1 millimeter eller mindre) i toppen av hulrommet. I disse utførelsesformene er de to presstengene fortrinnsvis dannet i ett med den ytre kapslingen 112 ved at de er støpt som en del av den ytre kapslingen (heller enn å være festet til den etter at den er laget). Fortrinnsvis blir imidlertid presstenger ikke anvendt. [00] Igjen med henvisning til figurene 12 og 14 rager to linjeføringstapper 192 (av hvilke bare én er vist) opp fra toppen 1 av det fremre indre kapslingselementet 6, dvs. at linjeføringstappene er festet til og rager opp og vekk fra bunnen av hulrommet 9. Linjeføringstappene 192 føres inn i (dvs. går i inngrep med) tilhørende konkaviteter (ikke vist) i bunnen av ipod mini MP3-spilleren 00. Forankringskontakten 171, som er festet til det trykkede kretskortet 170 og har en fremre vegg 173, en bakre vegg 17 og mottakerspor/mottakere 177 (for pinnene på flerpinne-kontakten på ipod mini MP3-spilleren), står gjennom en åpning 119 i toppen 1 av det fremre indre kapslingselementet 6. Forankringskontakten 171 er mekanisk koblet til det bakre indre kapslingselementet 138 og linjeført ved hjelp av linjeføringsører 181 (figur 13) og er koblet til det trykkede kretskortet 170, som er koblet til det bakre indre kapslingselementet 138 av linjeføringsørene 2. [01] Forankringskontakten griper inn i en tilhørende konkavitet i ipod mini MP3- spilleren hvor en flerpinne-kontakt (dvs. en -pinners kontakt, som ikke er vist) befinner seg, og sporene/mottakerne i forankringskontakten mottar og danner inngrep med pinnene på pinnekontakten. Elektriske signaler, så som kraft og/eller data, går fra og til den elektroniske anordningen i hulrommet 9 gjennom flerpinne-kontakten og forankringskontakten når den elektroniske anordningen er holdt i hulrommet. Mottakerne i forankringskontakten 171 er elektrisk koblet til pinner 179 på dens underside, hvilke pinner står inn i det indre hulrommet (figur 13). I hvert fall noen av disse pinnene er direkte eller indirekte elektrisk koblet til det trykkede kretskortet 170 inne i holderen 1 for å føre elektriske signaler, så som kraft og/eller data, mellom den elektroniske anordningen og enheten ifølge denne oppfinnelsen. [02] Siden flerpinne-kontakten er forsenket i bunnen av ipod mini MP3-spilleren 00 og åpningen til denne konkaviteten ikke er mye større i tverrsnitt enn den delen av forankringskontakten 171 som rager over toppen 1 og har samme tverrsnittsform (figur 12), vil forankringskontakten 171, når den befinner seg i denne konkaviteten, også bidra til å holde ipod mini MP3-spilleren 00 i et fast grep i hulrommet 9 i holderen 1. ipod mini MP3-spilleren 00 er således fastholdt i holderen av mekanisk og friksjonsbasert inngrep mellom MP3-spillerens utvendige overflate og den innvendige overflaten i hulrommet 9 (som inkluderer de foretrukne presstengene), av inngrepet mellom linjeføringstappene 192 og tilhørende konkaviteter i bunnen av MP3-

19 spilleren, av inngrepet mellom forankringskontakten 171 og den tilhørende konkaviteten for flerpinne-kontakten i bunnen av MP3-spilleren, og av inngrepet mellom pinnene på flerpinne-kontakten på MP3-spilleren og de tilhørende mottakerne på forankringskontakten. [03] Som vil forstås av fagmannen kan et hvilket som helst passende antall linjeføringsører eller andre utspringere (eller forsenkninger som danner inngrep med utspringere på den elektroniske anordningen) bli anvendt for å bidra til å holde den elektroniske anordningen på plass i holderen, og de kan ha en hvilken som helst passende størrelse, form og plassering. Det vil vanligvis være minst én utspringer i hulrommet, nemlig en elektrisk kontakt for flyt av kraft og/eller datasignaler mellom enheten ifølge denne oppfinnelsen og den elektroniske anordningen som holdes av den. Andre utspringere (f.eks. linjeføringsører) kan også bli anvendt, avhengig av tilgjengeligheten av og plasseringen, størrelsen og formen til utsparinger i den elektroniske anordningen. Selv om utspringere som bidrar til å holde den elektroniske anordningen i holderen typisk vil være plassert i hulrommet i bunnen av holderen, kan én eller flere slike utspringere befinne seg på den elektroniske anordningen og/eller kan befinne seg i hulrommet i holderen på et annet sted enn i bunnen. Dersom en holder er utformet for å omringe hele den elektroniske anordningen når den sitter i holderen, kan holderen ha en delvis eller hel bakvegg og én eller flere av utspringerne (eller utsperingene) kan være plassert i bakveggen. [04] I den foretrukne utførelsesformen i figur 1 og de etterfølgende figurene har holderen følgende tilnærmede dimensjoner. Den ytre kapslingen er 6,3 centimeter høy,,6 centimeter bred (avstanden fra tangent til tangent mellom den utvendige overflaten av den ene buede enden av det veddeløpsbane-formede tverrsnittsarealet til holderen til den utvendige overflaten av den andre buede enden) og 1,8 centimeter dyp (avstanden mellom de utvendige overflatene på forsiden og baksiden av holderen). Den ytre kapslingen er laget av gjennomsiktig plast som er omtrent 1, millimeter tykk. Sammenstillingen av den fremre og den bakre indre kapslingen 6 og 138 er omtrent,4 centimeter høy,,3 centimeter bred (avstanden fra tangent til tangent mellom den utvendige overflaten av den ene buede enden av det veddeløpsbane-formede tverrsnittsarealet til sammenstillingen til den utvendige overflaten av den andre buede enden) og 1, centimeter dyp (avstanden mellom de utvendige overflatene av forsiden og baksiden av sammenstillingen). De indre kapslingselementene er laget av farget plast som er omtrent 1, centimeter tykk, selv om forskjellige ører, vegger som definerer linjeføringshuller etc. kan ha andre tykkelser. Kanten 117 (se figur 12) er dannet på den innvendige overflaten i den ytre kapslingen 112, omtrent 9 millimeter nedenfor dens toppkant 116. Kanten 117 er omtrent 1 millimeter bred og omtrent 1 millimeter tykk, og det er et dannet et til denne passformet spor som strekker seg rundt periferien til sammenstillingen av de to indre kapslingselementene. Linjeføringsørene

20 er hovedsakelig rektangulære, massive elementer, omtrent 4 millimeter lange, 2 millimeter brede og 3 millimeter høye, som rager ut fra toppen 1 av det fremre indre kapslingselementet 6 og er atskilt omtrent 1 millimeter fra dets periferi. Åpningen 180 for LCD-skjermen 1 er omtrent 3,1 centimeter lang og 1,4 centimeter høy, og åpningene 178 og 182 for den knappbeskyttelsesmembranen 122 er begge omtrent 4,1 centimeter lange og 2,1 centimeter høye. [0] Holderen kan være laget av et hvilket som helst tilstrekkelig hardt, formbart materiale (fortrinnsvis ripefast og tilstrekkelig stivt), selv om plast, spesielt teknisk plast, vanligvis vil bli anvendt (bortsett fra i de delene som må være laget av et annet materiale, f.eks. de elektrisk ledende delene, så som elektrodene). Ett foretrukket materiale er polykarbonat, som kan fåes fra GE Plastics, Pittsfield, Massachusetts US, under navnet Lexan. [06] Som vist i figurene 2 til 8 omfatter enheten 1 også et forbindelsesledd 4, som mekanisk og elektrisk kobler holderen 1 til effekttrekkingsenheten 2 (beskrevet nærmere nedenfor). Forbindelsesleddet 4 omfatter fortrinnsvis en svanehals, og er i foretrukne utførelsesformer laget av metall slik at den kan bli anvendt som en kringkastingsantenne av RF-senderen. [07] Med henvisning også til figurene 13 og 14 er forbindelsesleddet 4 koblet til holderen 1 gjennom en vrikobling 142, som omfatter en vrikoblingskrave 186 og en hul utspringer 188. Både kraven 186 og utspringeren 188 er sirkulær, men kraven 186 har større diameter enn utspringeren 188. Utspringeren 188 har en ytre sirkulær fordypning ved siden av sin endeflate, og kraven 186 ligger mot den bakre utvendige overflaten av det bakre indre kapslingselementet 138 når de er sammenstilt. I den sammenstilte enheten står utspringeren 188 gjennom den sentrale sirkulære gjennomgangen i friksjonsringen 176 (som ligger mellom kraven 186 og den bakre utvendige overflaten av det bakre indre kapslingselementet 138), gjennom den sirkulære gjennomgangen 184 i elementet 138 og videre gjennom den sentrale sirkulære gjennomgangen i underlagsskiven 174 (som ligger mot den innvendige overflaten i det bakre indre kapslingselementet 138). En låsering 172, som presser mot, står i friksjonsinngrep med og beveger seg med underlagsskiven 174, presses (friksjonspasning) inn i den ytre sirkulære fordypningen, og låser med det utspringeren 188 inne i det indre hulrommet som dannes når de fremre og bakre indre kapslingselementene 6 og 138 kobles sammen. Låseringen 172 kan dreie fritt rundt utspringeren 188 siden låseringen kan bevege seg fritt langs fordypningens periferi. Det bakre indre kapslingselementet 138, som presser stramt mot underlagsskiven 174, som i sin tur presser stramt mot låseringen 172, kan således rotere fritt 360 grader rundt utspringeren 188. [08] Vrikoblingen 142 og forbindelsesleddet 4 er hule, slik at elektriske ledninger kan trekkes gjennom dem, f.eks. fra effekttrekkingsenheten 2 og frem til holderen 1. Vrikoblingen 142 kan være festet til toppen 140 av forbindelsesleddet 4 på en

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2268 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41D 27/28 (06.01) A41D 1/06 (06.01) A41D 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.09 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28644 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60R 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148223 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01V 3/ (06.01) G01V 3/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2403381 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47C 3/ (06.01) A47C 7/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.31 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 273 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B41J 2/175 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.05.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 211333 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B28B 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16F 1/376 (06.01) F16F 1/373 (06.01) F16F 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.18 (80) Dato

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2347165 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16M 11/24 (2006.01) B66F 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.15 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 19/02 (06.01) F16L 19/028 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 260833 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/14 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.02.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 211324 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16H 2/22 (06.01) A4B 2/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.0.21 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 0693 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 88/02 (06.01) B6D 88/12 (06.01) B6D 90/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.0.0 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22734 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F 11/02 (06.01) E04F 11/8 (06.01) F16B /02 (06.01) F16B 12/14 (06.01) F16B 37/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP918 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 918 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1970496 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E03D 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2141 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 7/08 (2006.01) B63B 21/00 (2006.01) B63B 21/0 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22670 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.07.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 264739 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61F 13/00 (06.01) A61B 17/132 (06.01) A61F 13/64 (06.01) A61F 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222791 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01M /44 (06.01) B60L 11/18 (06.01) H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246764 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2C 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2113323 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23B 31/02 (2006.01) B23B 31/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.11.19 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16B 41/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 230294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F02M /00 (06.01) B60K 1/01 (06.01) F02D 19/06 (06.01) F02M 21/02 (06.01) F02M 37/00 (06.01) F02M 43/00 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2497702 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62H 3/02 (06.01) B62H /00 (06.01) B62M 6/80 (.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22471 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 88/2 (06.01) B6D 8/12 (06.01) B6D 8/48 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.09.24 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2166163 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E03D 11/14 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.06.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21976 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24J 2/1 (06.01) F16L 11/22 (06.01) F16L 9/14 (06.01) F16L 9/13 (06.01) F24J 2/46 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2142729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0B 1/00 (06.01) E0B 47/00 (06.01) E0B 47/06 (06.01) E0B /12 (06.01) E0C 19/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2147876 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP236146 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 236146 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/64 (06.01) E04B 1/61 (06.01) E04B 1/68 (06.01) E04C 2/ (06.01) E04F 13/ (06.01) Patentstyret

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 34387 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/ (06.01) G06F 1/18 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.12.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2321 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6B 9/02 (06.01) B6B 2/14 (06.01) B6B 1/16 (06.01) B6B 1/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.11.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2003466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S /02 (2010.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.07.14 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2292031 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04W 8/26 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.03.25 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2133231 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K /12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.21 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP3184 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 3184 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0B 27/00 (06.01) E0B 9/04 (06.01) E0B 3/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.08.2 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2281141 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21L 4/04 (06.01) F21V 21/088 (06.01) F21V 21/40 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2233844 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24D 3/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.12.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2371 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21C 37/1 (06.01) B21D 39/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E06B 9/323 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 071991 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 07.04.19 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 07.04.19

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2218496 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B01F 3/04 (06.01) B01F 1/00 (06.01) G01N 2/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.09. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2093737 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G08B 29/06 (2006.01) G08B 29/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.10 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 7044 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 36/18 (06.01) A61K 33/04 (06.01) A61K 33/18 (06.01) A61K 33/ (06.01) A61K 36/22 (06.01) A61K 36/28 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2219161 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G07F 17/32 (2006.01) G07F 17/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.11.12 (80) Dato for

Detaljer