Kirkebladet. Nr Dynnasteinen. for Bjoneroa, Brandbu, Gran/Tingelstad og Moen/Ål. Kjære leser!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kirkebladet. Nr. 5 2011. Dynnasteinen. for Bjoneroa, Brandbu, Gran/Tingelstad og Moen/Ål. Kjære leser!"

Transkript

1 FULLDISTRIBUSJON Kirkebladet for Bjoneroa, Brandbu, Gran/Tingelstad og Moen/Ål Nr Kjære leser! Vi har fått til et julenummer i år også. Her finner du forhåpentligvis det du venter å finne i et menighetsblad, men også litt til. Andakten er «erstattet» av en gjengivelse av (det meste av) Jule-evangeliet i tre utgaver. Lengst til venstre har vi 1930-oversettelsen, i midten 1978/85-oversettelsen og til høyre den nyeste oversettelsen, som kom for litt over en måned siden. Ser du forskjeller? Noe er det, men budskapet er det samme, bare i et mer presist språk. Den eldste gjengivelsen av Julens budskap finner du imidlertid her på forsiden. Se nedenfor! Ellers ser vi litt på ulike menneskers advents- og juleskikker. Vi gir deg en oversikt over noen av de tilbudene Kirken har til folk i tiden fram til og i høytiden. Vi har forresten også en «biskopelig» adventsandakt til dere på side 12. Derfor: GOD JUL! Dynnasteinen Det kan virke litt malplassert å la en runestein prege forsiden av et menighetsblad, men det er ikke så fjernt som en skulle tro. Den ene flatsiden av Dynnasteinen er preget med scener fra juleevangeliet, rene tegneserien. Prost J. Haslef får æren for først å ha sett de hellige tre konger. Han skrev om Dynnasteinen at man ovenfra og nedover ser følgende: Øverst litt ødelagt ornamentikk. Dernest Jesusbarnet med glorie. Så Betlehemstjernen. Deretter de tre hellige konger med hver sin hest. Den øverste kongen sitter på hesten, de to nedenfor er muligens steget av. Så følger ornamentborder før serien avsluttes med et rom og en knelende hest på høykant. Dynnasteinen er datert til ca. år 1050 og kan derfor sies å representere en av de første kjente gjengivelser av Juleevangeliet i landet vårt. Kilde: Wikipedia.no, m.fl. Jan Henriksen

2 Kirkebladet Kirkekontoret Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon: Telefaks: E-post: Kontortid Mandag fredag: Kl Sokneprest Gran/Tingelstad sokn Unni Sveistrup Tlf / Sokneprest Moen/Ål sokn Karin Hansen Bøe Tlf Sokneprest Brandbu sokn og Bjoneroa sokn Helge Haukeli Tlf / Soknediakon Ruth Kari Sørumshagen Tlf Soknediakon Beate Katrine Sørensen Tlf Kantor Ann Toril Lindstad Tlf Kantor Marit Wesenberg Tlf / Organist Iver Olav Erstad Tlf Kirkevergen Kirkeverge Jon Skeie Tlf Saksbehandler Marianne Nyseth Tlf Sekretær Caterine Torp Dehlimarken Tlf Sekretær Grete Felberg Solheim Tlf Driftsleder Odd Ragnar Bredviken Tlf hadeland og land prosti Prost Hans Erik Raustøl Tlf Prostiprest Christina Grevbo Tlf Saksbehandler Bente Holm Svenbalrud Tlf kirken på nett: Kirkebladet E-post: Redaksjonskomite: Knut Bøe, Helge Haukeli, Jan Henriksen, Anne-Lise Mellum, Merete Frostad Moen, Knut Sørensen, Ruth Kari Sørumshagen, Elin Gravdal Øvrebotten. HJELP NÅ KOMMER DEN NYE GUDSTJENESTEN! Leder av Helge Haukeli Første søndag etter utgivelsen av dette bladet innføres en ny ordning for gudstjenestene i Den norske Kirke. Kan det være nødvendig? Kan ikke noe få være som det er? Ingen trenger å være redde denne fornyelsen. Vi skal møte frem til den samme kirken, til de samme klokkeslett, møte samme prest og organist, synge mange av de kjente salmene. Budskapets kjerne vil også være det samme: At Gud vil at vi skal vende oss mot ham og alt han har skapt. At vi får kraft fra Jesu oppstandelse til dette. Hva er da nytt? La oss se på noe: 1. «VI» Mange vil nok legge merke til at ordet JEG ikke vil forekomme like ofte i liturgiene som før. Det legges mer vekt på VI. Gudstjenesten er en fellesskapshandling mer enn en samling individer. Dette medfører at blir mulighet for enda mer deltakelse av «lekfolk». Det kan også gis mulighet for folk i menigheten til å utforme bønner. 2. MENNESKETS MULIGHETER Mange har vært litt fremmede for syndsbekjennelsens form i dagens høymesse. Den har hørt hjemme i en tankegang om synd og nåde. Gudstjenestens formål har i første rekke vært å bekjenne sin synd, og deretter få tildelt nåde. Med den nye ordningen legges vekten mer på livet i Guds verden. Vi trenger fortsatt tilgivelse, men vi skal styrke de positive mulighetene Gud har lagt ned i oss. Vi skal få bringe fram for Gud livet slik det virkelig oppleves og erfares, ikke slik dogmatikken lærer oss at det er. Slik skal glede og sorg, utfordringer og muligheter, få mer plass i Guds hus. 3. FAST ORDNING VARIERT INN- HOLD Hver menighet skal finne frem til sin form Av innholdet i dette bladet: Her skal vi bare henlede oppmerksomheten på Julens gudstjenester (Siste side) og flere konserttilbud i kirkene våre (side 11). Forsiden: Den forklarer seg selv denne gang. (grunnordning) ut i fra de mulighetene gudstjenesteboka gir. Innenfor denne formen kan man velge ulike bønner osv. som passer for dagen og anledningen. Grunnordningen kan benyttes enten det skal være høytidelig eller det skal vrimle av barn i gudstjenesten. Dermed blir det også lettere å lage gudstjenester hvor barn og voksne kan være sammen. Hittil har det jo vært en egen ordning for familiegudstjenester. Dette blir nå ikke nødvendig. 4. DÅP Dåpen vil i større grad enn før få frem takken for mennesket Gud har gitt oss, og som blir mottatt av Gud. 5. ORDET OG TROSBEKJENNELSEN Når det ikke er dåp vil trosbekjennelsen komme etter prekenen. Den kommer da som svar på hele den delen av gudstjenesten som kalles «ORDET», dvs. tekstlesninger og preken. Prekenteksten vil ofte bli innledet med at menigheten synger et halleeluja-vers mens tekstboken bæres frem i en prosesjon. Det vil også innføres nye tekstrekker. 6. INNLEDNINGEN Gudstjenesten kan innledes etter sammenringingen ved at en fra menigheten ønsker velkommen og gir informasjon om dagens gudstjeneste. Deretter lar vi klokkene slå tre slag før gudstjenesten tar til med inngangsprosesjon eller annet. Dermed kan vi ofte unngå «avbruddet» i liturgien ved kunngjøringene. Dette er er noe av det vi vil oppleve. Vi har hatt mange slags gudstjenester i våre kirker i de senere årene. Vi er vant til variasjon. Den nye ordningen vil gi anledning til variasjon innenfor en fast ramme. Det kan bli godt. Vi du lese mer? Les om gudstjenestereformen på kirken.no. Vil du oppleve mer? Kom til kirkene og kjenn på det nye. Og forresten: Har du vunnet? På side 13 finner du trekningslisten for årets Menighetslotteri. GOD JUL og god lesing! Jan 2 Kirkebladet nr

3 andakt/lyrikk Det aller gladeste budskapet. Juleevangeliet for 3 ulike epoker Bibelen 1930: Bibelen 1978/85: Bibelen 2011: Og det skjedde i de dager at det utgikk et bud fra keiser Augustus at all verden skulde innskrives i manntall. Dette var den første innskrivning, i den tid Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle gikk for å la sig innskrive, hver til sin by. Men også Josef drog op fra Galilea, fra byen Nasaret, til Judea, til Davids stad, som heter Betlehem, fordi han var av Davids hus og ætt, for å la sig innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som var fruktsommelig. Men det skjedde mens de var der, da kom tiden da hun skulde føde. Og hun fødte sin sønn, den førstefødte, og svøpte ham og la ham i en krybbe, fordi det ikke var rum for dem i herberget. Og det var nogen hyrder der på stedet, som var ute på marken og holdt nattevakt over sin hjord. Og se, en Herrens engel stod for dem, og Herrens herlighet lyste om dem, og de blev meget forferdet. Og engelen sa til dem: Forferdes ikke! for se, jeg forkynner eder en stor glede, som skal vederfares alt folket! Eder er idag en frelser født, som er Kristus, Herren, i Davids stad. Og dette skal I ha til tegn: I skal finne et barn svøpt, liggende i en krybbe. Og straks var det hos engelen en himmelsk hærskare, som lovet Gud og sa: Ære være Gud i det høieste, og fred på jorden, i mennesker hans velbehag! Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivning ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle drog av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. Josef drog da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte ham og la ham i en krybbe. For det var ikke plass til dem i herberget. Det var noen gjetere der i nærheten som var ute og holdt nattevakt over sauene sine. Med ett stod en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble meget forferdet. Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Jeg kommer til dere med bud om en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: «Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden blant mennesker som har Guds velbehag!» Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, som var lovet bort til ham, og som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem. Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin. Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: «Ære være Gud i det høyeste,og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i!» Denne gangen er det Erik Bye som skal komme til orde i Lyrikkroken. Han ble født 1. mars 1926 i Brooklyn, og døde 13. oktober Han var en kjent fjernsynspersonlighet, sanger og journalist, men også lyriker. Både visetekster og dikt har kommet fra hans penn. Her viser han stor grad av varhet og hjertevarme, ofte kombinert med det gode humør han vil huskes for. I diktet TO PASSASJERER forteller han om to mennesker med diametralt motsatte oppdrag i livet. Men mener å ha de beste hensikter. Foto : Nettstedet ballade.no TO PASSASJERER To passasjerer på samme fly, to velflidde herrer fra Vesten. De fødtes kan hende i samme by og døptes av samme presten. To passasjerer på samme fly, med overvektig bagasje. Den ene er kremmer i krutt og bly den andre i bønn og bandasje. Snart møtes de sammen, i samme hus, med tilbud til Statsoverhodet: Den ene kan bombe en landsby i grus. Den andre kan tørke vekk blodet. Den ene har «high-tech» som er suveren og giftgass som river i nesen og leketøysminer som splintrer et ben. Den andre kan tilby protesen. Lyrikk-kroken Den ene kan svi av åker og eng, forgifte all jord som gir føde. Den andre kan slå opp et telt og en sang til godtfolk som nesten er døde. Og hver har sin plikt og hver har sin dont og ingen har tenkt å svikte. For begge kan se mot en rød horisont: Her er ingen fred i sikte. De skilles fra kunden med klink og med bukk. Hver tenker: Jeg gjorde mitt beste, og dupper på Jumbo en hjem med et sukk: Min Gud, hva blir så det neste? Erik Bye Kirkebladet nr

4 Diakoni Jul på norsk Diakonenes hjørne Søndag 18. desember kl. 17:00 får du mulighet til å være en del av det flerkulturelle fellesskapet i bygda vår. «Jul på norsk» kaller vi festen på Frivilligsentralen, der vi ønsker å møtes på tvers av kulturbakgrunn til en julemiddag med pinnekjøtt, kalkun og annet godt. Vi synger sammen, går rundt juletreet, deler ut poser til barna og har hyggelig fellesskap med hverandre. Det er Frivilligsentralen i samarbeid med kirken og Civitan klubb Hadeland som står som arrangører for festen. De som ønsker å delta, enten ved å være til stede, eller med bidrag i form av julebakst, kan ringe Frivilligsentralen, tlf , eller diakonene Beate, tlf , og Ruth Kari, tlf Påmelding til Frivilligsentralen innen torsdag 8. desember. Pris: Kr. 80,- pr. voksen. Barn gratis. Velkommen til å være en del av et givende, trivelig og spennende fellesskap! Julaften... for deg også? JULEKVELDEN er kanskje den mest spesielle dagen i året. Julen handler for mange om fellesskap og samvær. Da samles ofte familie, slekt og venner, men ikke alle er i en slik livssituasjon. Noen ser kanskje på julekvelden som en ensom, trist og vond kveld. Men du trenger ikke å sitte alene på julekvelden. Du er hjertelig velkommen til å feire dagen sammen med andre på Orhagen Aktivitetshus i Brandbu, der Frivilligsentralen holder til. Her vil vi også i år feire jul, dekke et langbord som har plass til alle som ønsker det. Det spørres ikke hvem man er eller hvorfor man kommer. Det blir servert julemiddag, kaffe og kaker, og juletreet vil stå pyntet. Vi starter kl og hygger oss sammen til ca. kl Har du spørsmål knyttet til julekveldsfeiringen, kan du ta kontakt med diakon Ruth Kari på tlf Ønsker du å være med, kan du melde deg på ved Frivilligsentralen, tlf eller til Ruth Kari, tlf innen fredag 16. des. Du er hjertelig velkommen! Romjulslunch på KiB Tirsdag 3. juledag kl. 14 blir det romjulslunch på KiB, kjørka i Brua, i det gamle bedehuset lengst nord i Brandbu sentrum. Alle som ønsker å ha et måltid sammen med noen i romjula, er velkommen til et par timer med mat, julesang og fellesskap! Har du spørsmål angående dette, kan du ta kontakt med diakon Ruth Kari på tlf Fint om du har mulighet til å si ifra på samme telefonnr eller på e-post: senest mandag 19. desember om du ønsker å være med. I år blir det midnattsmesse i Moen kirke, og i den forbindelse ønsker vi å invitere til nyttårsfest med middag i kirkestua! Vi begynner kl. 19 og hygger oss sammen noen timer(*) før vi går på midnattsmesse i kirka kl For dem som er utholdende, fortsetter vi med kaffe og kake etter midnatt. Pris pr person: ca. kr. 200,-. (**) Påmelding til kirkekontoret, tlf , eller diakon Ruth Kari, tlf , innen tirsdag 20. desember. * (Kanskje taler kongen?...) ** Mulighet for «sponsing» ved behov. Generøs gave Nattkafeen har fått 5000 kroner fra Brandbu bygdekvinelag. Vi takker for gaven. Pengene kommer godt med. Hver fredag er det mange ungdommer som er innom nattkafeen. Det koster ikke noe å være på Nattkafeen eller for det man spiser. Dette dekkes av gaver vi får inn. Diakon Beate K Sørensen, Styreleder, Nattkafeen 4 Kirkebladet nr

5 ulikt KONSERTER I ADVENTS- OG JULETIDEN kl : Nikolaikirken; Gunda Marie Bruce (sang) og Ann Toril Linstad («tangenter») kl : Ål kirke; Ungdomskoret JOY («Anbefales på det sterkeste», publikum 2010) kl : Sørum kirke; LYSKONSERT Kormix&-max, korps + konfirmanter kl : Moen kirke; Jaren sanglag kl : Konsert Nikolaikirken kl : Moen kirke; Moen musikkforening kl.15.00: Nikolaikirken; Konsert for liten (blokkfløyte) og stor (kontrabass) kl : Grymyr kirke; Vestre Gran Blandede Kor kl : Nes kirke; Julekonsert m/brandbu bygdekor kl.19.30: Tingelstad kirke; Trond Nagell-Dahl, Ingvild Nagell-Dahl m.fl kl : Nikolaikirken; Mannskoret KK redaksjonen tar forbehold om endringer i listen. ikke all informasjon om tidspunkter og deltagere var tilgjengelige da bladet gikk i trykken. følg med i dagspressen og på aktuelle nettadresser. ADVENT/-/JUL... fortsatt fra side 7. Solsida barnebeite er en privat barnehage som ligger høyt og fritt oppe i Brynsås. De holder til i en åpen tømmerhytte, «årestua». Uten elektrisk strøm ligger alt til rette for en koselig stemning i førjulstiden, ved hjelp av åpen ild og mye levende lys. Elisabeth Nilsen var med og startet Solsida og deler noen tanker rundt adventstiden med oss: I Solsida har vi reservert oss fra kristen formålsparagraf. Det betyr ikke at vi ikke anser religiøse følelser som viktige. Fellesskap og formidling av verdier, uansett religion, er vesentlig for oss hele året. I adventstiden får dette ekstra fokus, samtidig som vi deler historien om Jesus som historisk person og verdiformidler. Vi synger også sanger med et viktig budskap til oss og deler tanker om hvordan vi mennesker skal være mot hverandre. Hos oss «åpner» vi advent. Vi tenner lilla lys, pynter med granbar og gjør det fint i årestua. Barna går i samlet tropp gjennom skogen til årestua og møtes av felespill og opplesning av juleevangeliet. Barna er fokuserte og det er fint å kjenne på stemningen, la følelsene boltre seg i felles undring. Skogsnisse har de også og den holdes adskilt fra det høytidelige. Han kommer med gode gaver til dem og formidler verdier som å være gode mot dyrene og ta vare på miljøet. Julefeiring er en fin tradisjon midtvinters, mener Elisabeth, men innholdet i tradisjonene er likevel det viktigste. Klarer vi voksne å formidle verdiene på en god måte? Hva kan julen lære oss om gleden ved å gi i stedet for å få, for eksempel? Barn er som uskrevne blad, de forventer ikke, de tar det de får. Det er viktig å reflektere over, avslutter hun. Tekst & foto : MFM Kirkebladet nr

6 Slekters gang Slekters gang Døpte: Nikolaikirken: Lilly Soleng Lunde Mina Elise Gulbrandsen Knutsen Eliot Skiaker Skretteberg Anton Læhren Talseth Maja Hvattum Nessjøen Emilie Aaserud Mariakirken: Vilja Kolbjørnsen Dalen St. Petri kirke: Torbjørn Haslerud Fosseng Tingelstad kirke: Bjørn-Leo Olaussen Omland Alida Morstad Håkon-Magnus Grymyr Halden Thea Storløkken Fredriksen Alva Hellesø Bilden Nes kirke: Mathias Tønnessen Røken Hans Theodor Koller Hvamstad Kevin Johannesen Slette Helene Elvestuen Lande Lucas Brataas Eidsand Sørum kirke: Erik Kostøl Moen kirke: Elias Nikolaysen Ingebjørg Sørumshagen Thea Emilie Østheim Maria Karlsen Elise Skjervum Enstrøm Kaia Dahlstrøm Ål kirke: Thea Emilie Sørli Mia Sofie Ruud Kvernstad Isabelle Borgen Pettersen Ørjan Linstad Vigde: Nikolaikirken: Marianne Gagnum og Jon Anders Sætheren Elin Mogerhagen og Marius Bjordal Utsigt Elin Håkonsløkken og Kjell Even Bøhle Teslow Tingelstad kirke: Svanhild Wien og Petter Fagerholt Nes kirke: Anne Marie Petersbakken og Tommy Teigen Moen kirke: Carina Janet Brasrud og Berent Robin Lysenstøen Kate Arnbo og Geir Arne Aaen Ål kirke: Reidun Elsrud og Hallgeir Hofve Liv Bente Lorentzen og Kjell Ove Hvalstad Nordtangen: Maiken Mortensen og Svein Arne Fjæran Jordfestede: Sørum kirke: Magne Arvid Sørli Helga Holm Tingelstad kirke: Anette Thea Haugen Nikolaikirken: Mons Hvattum Lars Ulverud Jenny Helgaker Gerd Svensgaard Henriksen Thorstein Hoff Margrete Jetlund Nes kirke: Hjørdis Øye Kirsten A. Dæhlen Kirsti Walborg Bekkelien Ragnhild Eidsand Kåre Hansen Ole S. Lien Gjerd Turid Lehre Moen kirke: Grethe Karin Ellefsrud Jorunn Gammelseter Alf Sørbekk Kåre Syversen Erling Moen Hilde Skjelseth Ål kirke: Kolbjørn Skogheim Arne Terje Goddokken Peder Leonard Lodsby Otta Hofstad Reidar Myrvold Lina Mathilde Knutsen Ingrid Helene Velsand Peder Dihle LEVENDE JULEKRYBBE Adventsandakt av Biskop Solveig Fiske «- Men okse der og asen sto», synger vi i julesalmen. Det luktet av dyr og høy der Jesus ble født. Himlens store stjerne lyste inn gjennom sprinkelvegger, mens «gjetergutta der omkring dom kute tel og frå» Under en reise i høst i fotsporene til Frans av Assisi, fikk jeg oppleve å se stedet i Italia hvor han julenatten i 1223 laget den første julekrybbe med levende dyr. Alt ble plassert ute i en grotte. Der var en fôrkrybbe full av høy, en okse og et esel. Så lot Frans kirkeklokkene ringe, og alle strømmet til grotten, der det ble holdt messe. Han forkynte juleevangeliet, og tradisjonen sier at mens han gjorde det, syntes en av dem som stod og hørte på ham at det lå et barn i Frans armer. Etter denne hendelsen ble Jesu fødsel fremstilt med statuer eller figurer mange andre steder. I dag er vi fortrolige med julekrybber i alle former og størrelser. Det var en stor opplevelse å være på dette stedet og ikke minst høre om Frans som på denne måten levendegjorde juleevangeliet og gjennom dette også synliggjorde noe viktig som vi ikke alltid tenker på: Gud kom julenatten og ble forent med mennesker, men også med alle skapninger og hele jorden. Jesusbarnet og vi er laget av stoff som uopphørlig strømmer gjennom oss og gir oss livet sekund for sekund. Ved å bli menneske påtar Gud seg livets sårbarhet, lidelse og døden. Mon tro om det ikke er vår forståelse av livets sårbarhet og menneskets totale avhengighet av å bli gitt livet, som er avgjørende for den verdighet vi kan gi både til hverandre og selve livet? Dette gjelder i forhold til naturen. Og hvor sterkt vi er avhengig og berørt av andre mennesker kjenner vi når vi mister våre kjære. «Jesus gråt» det korteste verset i Det nye testamentet forteller om hans sårbarhet. Kristus skapte et livsrom for oss så vi kan leve med og i både livets sårbarhet og styrke, og som gjør at vi ved våre julekrybber kan synge i håp: «Du skal beseire mørket med kjærlighetens makt». Velsignet julehøytid! Biskop Solveig Fiske 12 Kirkebladet nr

7 trekningsliste Trekningsliste Menighetslotteriet 2011 MENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE, GRAN Trekning foretatt Gevinst Giver (Firma/Person) Loddnr. Vunnet av 1 Gavekort m/verdi 3000,- G-Sport, Gran 6280 Eivind Lunder, Gran 2 Gavekort m/verdi 3000,- G-Sport, Brandbu 2228 Marit og Ivar Moen, Jaren 3 Gavekort m/verdi 3000,- Sportsgutta, Brandbu 7410 Kari Reistad, Gran 4 Gavekort m/verdi 3000,- Hidem 3329 Kari og Ole Ensrud, Gran 5 CAPRA EVO-sko ALFA SKO 1494 Wenche og Hans P Rolstad, Br. 6 Gavekort på fotografering Jenserud foto 1154 Thomas Eidsand, Brandbu 7 Gavekort på fotografering Fotograf Andvord 1715 Ola Martinus Skavern, Brandbu 8 Spotlight-skinne Øistad Elektro 893 Fagertun sykehjem, Jaren 9 Førjulslunsj for 4 pers. Lygnasæter 239 Fagertun sykehjem, Jaren 10 Brannslokn.app+2 røykvaslere Hadeland Gjensidige Brannkasse 2309 Edvard Øverlier, Jaren 11 Hitachi-drill Maxbo, Gran 6178 Katrine Borgen, Gran 12 Spekeskinke Joker Bjoneroa 7184 Geir Sterten, Gran 13 Vifteovn M. Carlsen & sønn 3856 Ellen Wøien, Gran 14 Stolsekk Jaren Glass 6813 Johan Bergheim, Gran 15 Oljeskift +filter Gran Dekk og Servicesenter 3720 Inger Hvalby, Gran 16 Førjulslunsj for 2 pers. Lygnasæter 6519 Gunvor Raastad, Brandbu 17 Glassbolle anonym giver 7436 Berit Nilsen, Gran 18 Termokanne + 4 krus TilBords 2183 Ivar Rognstad, Jaren 19 Gavekort på vask, klipp, føn Cebrina Hårstudio 223 Fagertun sykehjem, Jaren 20 Hårpleieprodukter Eva s salong, Bjoneroa 6506 Olaug og Jørgen Sveen, Gran 21 Gavekort m/verdi 500,- S.O. Bang 3245 Lisbeth J. Stubberud, Gran 22 Fruktkurv Spar Brandbu 6898 Unni Struksnæs, Harestua 23 Batteridrill Bygger n, Jaren 4976 Merete Moen, Jaren 24 Gavekort m/verdi 500,- Hadeland Gjestegård 5657 Silje A. Ulset, Brandbu 25 Gavekort m/verdi 500,- Nordli Bil og Karosseri 1011 Gran Tre, Jaren 26 Keramikk Hanna von der Lippe 5947 Mieczyslaw Samosiej, Brandbu 27 Keramikk Hanna von der Lippe 283 Fagertun sykehjem, Jaren 28 Brettspill Hadeland Libris 1110 Karin Hansen Bøe, Jaren 29 3 l hvitmaling Fargerike 7433 Elisabeth K. Hansen, Gran 30 Drage Møller Bil Gran+ bilvask Shell, MB-Centret Bensin og Varme 3521 Kjell Jonsebråten, Gran 31 2 stk. reise m/nsb NSB Gjøvikbanen 7316 Tor Morten Stadum, Gran 32 Gavekort på marsipankake Hadelandsbakeriet 2845 Randi Haga, Jaren 33 Gavekort på 2 bilvask Statoil, Brandbu 680 Viktoria Pedersen, Brandbu 34 Peissett Eik-senteret, Jaren 4409 Leif Martin Tingvold, Jaren 35 Chef Cooker Mohagen Bil 3636 Marthe Sand, Gran 36 Fiskeutstyr Bjoneroa Handel 7188 Tove Ragnhild Borgersen, Gran 37 Blender Landbruk & Verktøy 3934, Marianne Finkelsen, Gran 38 Vannkoker El-kjøp, Jaren 790 Hermine Heli-Haugestøl, Gran 39 Elektoverktøy Montèr, Jaren 2141 Odd Ragnar Bredviken, Bjoneroa 40 Gavekort m/verdi 400,- Rema 1000, Gran 2929 Vegard Sørumshagen, Jaren 41 Gavekort på pæreskinke Rema 1000, Brandbu 6993 Thorleif Granli, Gran 42 Gavekort på herreklipp Tråkket frisør 1460 Brit Vangstad, Brandbu 43 Gavekort m/verdi 300,- Lineus 7374 Ella Johnsrud, Gran 44 Kaffe Kiwi, Jaren 1645 Svein Ivar Hagen, Jaren Menighetsrådene takker alle gevinstgivere, loddkjøpere og andre som på ulike måter har bidratt til et flott resultat av lotteriet. Kirkebladet nr

8 Formiddagstreff Et lite tips til den som skal gi en gave til en som «har alt»: Jaren misjonshus siste torsdag hver måned. kl Tryggheim, Gran siste onsdag hver måned. kl Moen bedehus første onsdag hver måned. kl Kommunehuset, Tingelstad andre tirsdag hver måned. kl Rojahnkrysset kro, Grymyr onsdager Røykenvik eldretreff kontakt Karen Johanne Flatø: Du finner dem altså på Følg med i oppslag/annonser Aktiviteter for barn og ungdom Søndagsskole Trintom søndagsskole Søndagsskolen i Ål kirke annenhver søndag kl. 10. Kontakt: Martha Vøien. tlf Familie Familiekoret for hele familien Jarens Misjonshus/Heimly annenhver gang. Annen hver fredag kl Sang, andakt, lek, mat, turer Kontakt: Cathrine Lehre Tønnesen tlf Barn Bjoneroa kormix Aldersgruppe: Fra 1. klasse. Tid: Annenhver torsdag Kontakt: Kantor Marit Wesenberg Diakon Ruth Kari Sørumshagen Barneklubben i Moen Kirkestue Annenhver mandag kl.18:00-19:30. Alder: fra 0 år så lenge man vil være med. Gjerne med foreldre. Sang, aktivitet, bibelfortelling, lek, utlodning til Redd Barna. Avslutning med kveldsmat. Kontakt: Mariann Johnsen, Lise Holter Bålerud, BRANDBU barnekantori koret for barn fra og med 1. klasse, starter øvelser torsdag 8. september kl Vi øver i Nes kirkestue. Skolebarn fra hele Gran kommune er velkommen! Ta kontakt med Marit Wesenberg, tlf , hvis du vil være med. Ungdom NATTKAFÉ FOR UNGDOM I BRANDBU Hver fredag i kjellerlokalet på Frelsesarméen. Følg med i avis og plakat på ungdomsskolen og Frelsesarmeen. Se også kirkens hjemmeside: Ungdomskafeen på Lidskjalv er åpen onsdager KRIK HADELAND Gran Jaren skole torsdager kl for deg over 13 år som liker å svette og bli sliten. Bli med og spill innebandy og fotball m.m. Vi trener ikke for å bli best, men for å ha det gøy! Mye annet utenom ukentlig trening også, f.eks.; nattcuper, ungdomsgudstjenester, bowling, sommerfestivaler. Kontakt: Håkon Haslestad, Råstadsvingen Jaren. tlf / E-post: Internett: Ungdomskoret JOY Annenhver fredag kl.20:00 på Jaren Misjonshus. Fra ungdomsskolealder og oppover. Kontakt: Kine Vik-Erstad, tlf: E-post: Ungdomskafé fra kl på samme sted Kirkebladet nr

9 Returadresse: Kirkebladet Rådhusvegen Jaren Kirkekalender Søndag 27. november 1. søndag i advent. Luk 4,16-22a Nes kl Familiegudstjeneste. Haukeli. 4-årsbok Offer: Trosopplæring Ål kl Familiegudstjeneste. Bøe. 4-årsbok Offer: Barne- og ungdomsarbeidet Nikolai kl Lysmesse. Sveistrup Offer: Konfirmantarbeidet Mandag 26. desember 2. juledag. Matt 10,16-22 Ål kl Høymesse. Bøe Offer: NMS misjonsprosjekt Tingelstad kl Høymesse. Sveistrup Offer: Nytt orgel Lørdag 31. desember Nyttårsaften. Joh 14,27 Moen kl Midnattsmesse. Sveistrup Søndag 4. desember 2. søndag i advent. Luk 21,27-36 Grymyr kl Familiemesse. Sveistrup. 4-årsbok. Offer: Barne- ungdomsarb. Kirkekaffe Ål kl En annerledes julekonsert. Ungdomskoret JOY Offer: Barne- og ungdomsarbeid Nes kl Lysmesse. Haukeli Offer: Kirkens bymisjon Søndag 11. desember 3. søndag i advent. Luk 3,7-18 Moen kl Familiegudstjeneste. Bøe, Sørumshagen 4-årsbok. Moen barnegruppe deltar Offer: Barne- og ungdomsarbeid Nikolai kl Høymesse. Raustøl Offer: KIA Sørum kl Lyskonsert. Haukeli.Wesenberg Offer: Kirkemusikk Søndag 18. desember 4. søndag i advent. Luk 1,39-45 Marka kl Gudstjeneste m/nattverd. Sveistrup, Sørumshagen. Kirkekaffe Offer: Redd Barna Gran sykehjem kl. 16:15 Gudstjeneste m/nattverd. Sveistrup, Sørensen Lørdag 24. desember Julaften. Luk 2,1-20 Sørum kl. 13:30 Familiegudstjeneste. Haukeli Nikolai kl Familiegudstjeneste. Raustøl Moen kl Familiegudstjeneste. Bøe Tingelstad kl Familiegudstjeneste. Raustøl Ål kl Familiegudstjeneste. Bøe Nes kl Familiegudstjeneste. Haukeli Offer: Nes kirke Søndag 25. desember Juledag. Joh 1,1-14 Grymyr kl Høytidsgudstjeneste. Raustøl. Vestre Gran Blandede kor synger Nes kl Høytidsgudstjeneste. Haukeli Gunda Marie Bruce synger Nikolai kl Høytidsgudstjeneste. Sveistrup. Mannskoret KK synger Offer: Menighetsarbeid GODT NYTT ÅR 2012! Søndag 1. januar Nyttårsdag/Jesu navnedag. Matt 1,20b-21 Sørum kl Gudstjeneste. Sveistrup Offer: Det Norske Misjonsselskap Søndag 8. januar Kristi åpenbaringsdag. Luk 2,40-52 Nes kl Felles misjonsgudstj. Haukeli, Raustøl. Eugène Rakotonirainy fra Madagaskar. Karteswingen synger. Offer: Det Norske Misjonsselskap Nikolai kl Høymesse. Kirkelig fornyelse Søndag 15. januar 2. søndag i åpenbaringstiden. Mark1,3-11 Moen kl LysVåkenGudstjeneste. Bøe, Sørumshagen Offer: Nordmisjonen-Skogstad Grymyr kl Høymesse. Sveistrup Søndag 22. januar 3. søndag i åpenbaringstiden. Joh4,4-26 Ål kl Høymesse. Bøe Nikolai kl Høymesse. Sveistrup Offer: Kirkens SOS Sørum kl Gudstjeneste. Haukeli. 4-åringer Søndag 29. januar 4.søndag i åpenbaringstiden. Joh 9, b-38 Nes kl Gudstjeneste. Grevbo Tingelstad kl Høymesse. Sveistrup Søndag 5. februar Såmanns-søndag. Mark 4,26-34 Moen kl Høymesse. Bøe Offer: Bibelselskapet Grymyr kl Høymesse. Haukeli Offer: Bibelselskapet Nikolai kl Kyndelsmesse. Raustøl. Kirkekaffe Søndag 12. februar Kristi forklarelsesdag. Mark9,2-13 Nikolai kl Høymesse. Raustøl Offer: Konfirmantarbeidet Ål kl Kveldsmesse. Raustøl Søndag 19. februar Fastelavnssøndag. Joh 12,20-33 Tingelstad kl Høymesse. Sveistrup Offer: NMS-prosjekt (Thailand) Lygna kl Sportsgudstjeneste. KHB Offer: Barne- og ungdomsarbeidet Granerud kl Sportsgudstjeneste. Haukeli Nes kl Fastelavnsmesse. Haukeli Offer: Trosopplæring Forbehold om endringer. Følg med på kirkens nettside, og se annonse i «Hadeland» for informasjon om ukens gudstjenester. Trykk: HTR grafisk senter, brandbu. Layout: JAN

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Preken julaften i Lørenskog kirke 24. desember 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

som ikke har det så godt med livet akkurat nå. Noen og enhver av oss kan oppleve å komme litt på kant med livet iblant.

som ikke har det så godt med livet akkurat nå. Noen og enhver av oss kan oppleve å komme litt på kant med livet iblant. Julepreken 2017 For noen få dager siden fortalte, Jarle, diakonen vår, at det nettopp var født to barn på flyktningmottaket på Dikemark. Barn fødes jo hele tiden, på sykehus, i en stall, og på flyktningmottak,

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Elisabeth Lund Preken julaften i Lørenskog kirke 2008 Et barn er født i Betlehem. Har det noe å si for livet vårt? Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde

Detaljer

Den største og beste gaven

Den største og beste gaven Den største og beste gaven Når du nå i julen gir gaver, gir vi dem ofte i påvente av at noen gir deg noe tilbake. Hvis det er noen du gir gaver til som ikke gir oss noen tilbake, vil du sannsynligvis bli

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Kirkebladet for Bjoneroa, Brandbu, Gran/Tingelstad og Moen/Ål

Kirkebladet for Bjoneroa, Brandbu, Gran/Tingelstad og Moen/Ål FULLDISTRIBUSJON Kirkebladet for Bjoneroa, Brandbu, Gran/Tingelstad og Moen/Ål Nr. 5 2012 GLEDELIG JUL TIL LITEN OG STOR! Foto : Knut Bøe Kirkebladet Kirkekontoret Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon: 61

Detaljer

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser.

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser. Takk! Her sitter du med en gave i hendene. Ja, du har sikkert betalt noe for denne fargeleggingstegningsboken, men ikke så mye som det har kostet å lage den. Takk til Oddfrid Eriksrud som har laget alle

Detaljer

D et skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser

D et skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser God jul og et velsignet godt nytt år! Kirkenytt Menighetsblad for Metodistkirken i Drammen N r. 3 2 0 1 7 D et skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives

Detaljer

TEKSTER TIL DE ULIKE TABLÅENE I BRAGERNES JULEKRYBBE ENGELEN GABRIEL BESØKER MARIA

TEKSTER TIL DE ULIKE TABLÅENE I BRAGERNES JULEKRYBBE ENGELEN GABRIEL BESØKER MARIA TEKSTER TIL DE ULIKE TABLÅENE I BRAGERNES JULEKRYBBE Vandringen rundt krybben begynner i det sydøstre hjørnet og går kronologisk med klokken. God vandring! ENGELEN GABRIEL BESØKER MARIA 26 Men da Elisabet

Detaljer

Høytidsgudstjeneste Juledag 2009

Høytidsgudstjeneste Juledag 2009 Høytidsgudstjeneste Juledag 2009 Gledelig Kristmesse! Juledagen var fra gammelt av den største festdagen i julehøytiden. Dette speiles fortsatt i flere språk, deriblant engelsk hvor denne dagen kalles

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden Askeladden Nr. 4 2009 Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger Lucia Månedsplan Adventstiden Juleforberedelsene i barnehagen begynner like før 1. søndag i advent. Feiring av julehøytiden

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet.

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet. DEN HELLIGE FAMILIE TIL DENNE LEKSJONEN: Tema for denne samlingen: Hovedlinjen i det kristne språksystemet: Jesu Kristi fødsel, liv, død og oppstandelse. Liturgisk handling Fordypningspresentasjon Om materiellet

Detaljer

La oss tenne det første lys i adventskransen Vi synger 1. vers av Nå tenner vi!

La oss tenne det første lys i adventskransen Vi synger 1. vers av Nå tenner vi! Lysmesse 2015 Inngang Preludium/Inngang: Konfirmantene kommer inn i to rekker med utente lys og ikledd kapper, går opp midtgangen. Foran alteret deler de seg og går ut til høyre og venstre side. Konfirmantene

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Kalender desember 2014 - januar 2015

Kalender desember 2014 - januar 2015 Søndag 30. november 1. søndag i advent Uke 49 Kalender desember 2014 - januar 2015 Man.01.des.-Fre.22.des Settes Julegrytene ut. Grytene står på Kløverhuset og på Torgalmenningen Mandag 01.des. spiller

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

STEMMESTYRER OG VALGFUNKSJONÆRER Perioden 2013-15 Oppdatert 06.09.2015 SOLHEIM KRETS. Oppnevnt av Valgstyret i møte 25.4.2013

STEMMESTYRER OG VALGFUNKSJONÆRER Perioden 2013-15 Oppdatert 06.09.2015 SOLHEIM KRETS. Oppnevnt av Valgstyret i møte 25.4.2013 Oppnevnt av Valgstyret i møte 25.4.2013 SOLHEIM KRETS Solheim Leder stemmestyre Trine Ruud Risbakkvegen 4 2770 Jaren 61328787 / 40856587 trineruud@hotmail.com Solheim Nestleder stemmestyre Arne Nydal Hammarenga

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Avisa vår. Jule messe på Karrestad. Julemesse på Halden Sykehjem. Julemesse på Solheim senter. Presantasjon av stab. Oppsummering av aktiviteter

Avisa vår. Jule messe på Karrestad. Julemesse på Halden Sykehjem. Julemesse på Solheim senter. Presantasjon av stab. Oppsummering av aktiviteter Avisa vår 4 utgave 2013 Jule messe på Karrestad Julemesse på Halden Sykehjem Julemesse på Solheim senter Presantasjon av stab Oppsummering av aktiviteter Mimrestua på sykehjemmet er flyttet Julemesse på

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Kirkebladet. for Bjoneroa, Brandbu, Gran/Tingelstad og Moen/Ål. Nr. 5 2010

Kirkebladet. for Bjoneroa, Brandbu, Gran/Tingelstad og Moen/Ål. Nr. 5 2010 FULLDISTRIBUSJON Kirkebladet for Bjoneroa, Brandbu, Gran/Tingelstad og Moen/Ål Nr. 5 2010 Kirkebladet Kirkekontoret Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon: 61 33 52 05 Telefaks: 61 33 52 24 E-post: post@gran.kirken.no

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Kirkebladet. Vi ønsker alle en fin Adventstid og God Jul. Nr. 5 2014

Kirkebladet. Vi ønsker alle en fin Adventstid og God Jul. Nr. 5 2014 FULLDISTRIBUSJON Kirkebladet for Bjoneroa, Brandbu, Gran/Tingelstad og Moen/Ål Nr. 5 2014 Av innholdet: Adventsprogram Jula gjennom tidene Kirkebok til 4-åringer Lysmesser Trosopplæring Vi ønsker alle

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

DA FØDES GLEDEN I MENNESKENES HJERTER

DA FØDES GLEDEN I MENNESKENES HJERTER DA FØDES GLEDEN I MENNESKENES HJERTER Det var neppe noe herberge i Betlehem, så Jesus ble født i en stall. Slik kan også gleden over Frelseren fødes i selv det enkleste hjerte. Hva med neste generasjon?

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Se himlen ligger og hviler. På jordens gule strå Vi står rundt krybben og smiler. For vi er fremme nå

Se himlen ligger og hviler. På jordens gule strå Vi står rundt krybben og smiler. For vi er fremme nå Se himlen ligger og hviler. På jordens gule strå Vi står rundt krybben og smiler. For vi er fremme nå Her kan vi drømme om den fred Som vi skal eie engang. For dette barn har himlen med Og jorden fylles

Detaljer

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58 Martin Enger Holm 3:36 Vokal: Martin og Henrik Enger Holm Trompet: Tine Thing Helseth Høyr kor englar syng frå sky Krist er fødd i Davids by kjem med frelse til oss ned gir oss med Gud Fader fred Glade

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Julepreken 2016 på gudstjeneste for barn og litt større folk

Julepreken 2016 på gudstjeneste for barn og litt større folk Julepreken 2016 på gudstjeneste for barn og litt større folk Tenk om alt bare hadde gått som planlagt! Josef grudde seg til jul selv om han ikke visste at det var jul han visste bare at han var på vei

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Jeg tenker på. Julekrybben. 24 figurer i desember. Bokmål

Jeg tenker på. Julekrybben. 24 figurer i desember. Bokmål Jeg tenker på Julekrybben 24 figurer i desember Bokmål Jeg tenker på Julekrybben Dette er en adventskalenderbok der dere blir kjent med en figur som hører til i julekrybben hver dag. Boken passer for alle

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Korpsnytt. Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Nr 1. 1 12. januar - 31. mars. 2012. Johannes åpenbaring, Kap. 3 vers 20

Korpsnytt. Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Nr 1. 1 12. januar - 31. mars. 2012. Johannes åpenbaring, Kap. 3 vers 20 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 1. 1 12. januar - 31. mars. 2012 1 Johannes åpenbaring, Kap. 3 vers 20 Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden.

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden. EUKARISTIEN DEN HELLIGE MESSE Menighetsagende for SKG-Region Vest. Se Hymnarium for musikk til messeleddene. Menighetssvar med fet skrift. MESSENS INNLEDNING INNTOG MED SALME INNGANGSORD +I Faderens og

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Kalender desember 2015 - januar 2016

Kalender desember 2015 - januar 2016 Søndag 29. november kl. 18.00 Gudstjeneste 1. søndag i advent Tale: Tove Sæhle Uke 49 Kalender desember 2015 - januar 2016 Tirs. 01.des.- Tirs. 20.des Settes Julegrytene ved Kløverhuset, på Torgalmenningen

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Preken julaften i Lørenskog kirke 2011 Kapellan Elisabeth Lund

Preken julaften i Lørenskog kirke 2011 Kapellan Elisabeth Lund Preken julaften i Lørenskog kirke 2011 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Pinsen er den tredje av de store kristne høytidene. Den regnes også som kirkens fødselsdag, for i pinsen kommer Den

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Hovedgudstjeneste i Holla og Helgen sokn

Hovedgudstjeneste i Holla og Helgen sokn Hovedgudstjeneste i Holla og Helgen sokn Forslag til ordning for hovedgudstjenesten for Holla og Helgen menighet Utarbeidet av liturgiutvalget 28. august 2012.; Revidert ettes gudstjeneste 25. september

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2 Nr 2. 1. mai - 29. juni og 17. og 24. august 2014

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2 Nr 2. 1. mai - 29. juni og 17. og 24. august 2014 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2 Nr 2. 1. mai - 29. juni og 17. og 24. august 2014 1 Korpsnytthilsen Samme dag var to disipler på vei til en landsby som heter Emmaus, seksti stadier

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

VELKOMEN TIL KYRKJE I NORD- AURDAL HAUSTEN 2012

VELKOMEN TIL KYRKJE I NORD- AURDAL HAUSTEN 2012 VELKOMEN TIL KYRKJE I NORD- AURDAL HAUSTEN 2012 5.august, 10.søndag i treenighetstiden Matt 18,21-35 Ulnes kyrkje kl.13 Aurdal fjellkirke kl.19 Gudsteneste. Geir Wiknes. Nattverd. Takkoffer til kyrkelyden

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Gudstjenesteordning 2012

Gudstjenesteordning 2012 DEN NORSKE KIRKE I LINDESNES Gudstjenesteordning 2012 www.lindesnes.kirken.no Hjertelig velkommen til gudstjeneste! I snart 2000 år har den kristne kirke feiret gudstjenester. Formen på denne har variert

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Eidanger menighet Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på skattejakt i kirka? Lurer du på hva slags mysterier du

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR FAMILIEGUDSTJENESTE (G3) Familiegudstjenestene kan ha dåp eller nattverd, men ikke begge deler. Gudstjenestene bør være korte, ikke over 1 time. L = liturg ML = medliturg

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Månedsbrev for desember

Månedsbrev for desember Månedsbrev for desember Da var november over, og årets kanskje kjekkeste måned er i gang! I november har vi laget julegaver, begynt med andre juleforberedelser og øvd på «Santa Lucia». I tillegg til å

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Advent, en tid for ettertanke

Advent, en tid for ettertanke Virksomhetsplan, Praktiske opplysninger, Årsplan 2015-2016, Pedagogisk plan og Foreldrepost finner dere også på vår hjemmeside: www.hogmo.barnehageside.no Advent, en tid for ettertanke Det finnes noen

Detaljer