Kirkebladet. Nr Dynnasteinen. for Bjoneroa, Brandbu, Gran/Tingelstad og Moen/Ål. Kjære leser!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kirkebladet. Nr. 5 2011. Dynnasteinen. for Bjoneroa, Brandbu, Gran/Tingelstad og Moen/Ål. Kjære leser!"

Transkript

1 FULLDISTRIBUSJON Kirkebladet for Bjoneroa, Brandbu, Gran/Tingelstad og Moen/Ål Nr Kjære leser! Vi har fått til et julenummer i år også. Her finner du forhåpentligvis det du venter å finne i et menighetsblad, men også litt til. Andakten er «erstattet» av en gjengivelse av (det meste av) Jule-evangeliet i tre utgaver. Lengst til venstre har vi 1930-oversettelsen, i midten 1978/85-oversettelsen og til høyre den nyeste oversettelsen, som kom for litt over en måned siden. Ser du forskjeller? Noe er det, men budskapet er det samme, bare i et mer presist språk. Den eldste gjengivelsen av Julens budskap finner du imidlertid her på forsiden. Se nedenfor! Ellers ser vi litt på ulike menneskers advents- og juleskikker. Vi gir deg en oversikt over noen av de tilbudene Kirken har til folk i tiden fram til og i høytiden. Vi har forresten også en «biskopelig» adventsandakt til dere på side 12. Derfor: GOD JUL! Dynnasteinen Det kan virke litt malplassert å la en runestein prege forsiden av et menighetsblad, men det er ikke så fjernt som en skulle tro. Den ene flatsiden av Dynnasteinen er preget med scener fra juleevangeliet, rene tegneserien. Prost J. Haslef får æren for først å ha sett de hellige tre konger. Han skrev om Dynnasteinen at man ovenfra og nedover ser følgende: Øverst litt ødelagt ornamentikk. Dernest Jesusbarnet med glorie. Så Betlehemstjernen. Deretter de tre hellige konger med hver sin hest. Den øverste kongen sitter på hesten, de to nedenfor er muligens steget av. Så følger ornamentborder før serien avsluttes med et rom og en knelende hest på høykant. Dynnasteinen er datert til ca. år 1050 og kan derfor sies å representere en av de første kjente gjengivelser av Juleevangeliet i landet vårt. Kilde: Wikipedia.no, m.fl. Jan Henriksen

2 Kirkebladet Kirkekontoret Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon: Telefaks: E-post: Kontortid Mandag fredag: Kl Sokneprest Gran/Tingelstad sokn Unni Sveistrup Tlf / Sokneprest Moen/Ål sokn Karin Hansen Bøe Tlf Sokneprest Brandbu sokn og Bjoneroa sokn Helge Haukeli Tlf / Soknediakon Ruth Kari Sørumshagen Tlf Soknediakon Beate Katrine Sørensen Tlf Kantor Ann Toril Lindstad Tlf Kantor Marit Wesenberg Tlf / Organist Iver Olav Erstad Tlf Kirkevergen Kirkeverge Jon Skeie Tlf Saksbehandler Marianne Nyseth Tlf Sekretær Caterine Torp Dehlimarken Tlf Sekretær Grete Felberg Solheim Tlf Driftsleder Odd Ragnar Bredviken Tlf hadeland og land prosti Prost Hans Erik Raustøl Tlf Prostiprest Christina Grevbo Tlf Saksbehandler Bente Holm Svenbalrud Tlf kirken på nett: Kirkebladet E-post: Redaksjonskomite: Knut Bøe, Helge Haukeli, Jan Henriksen, Anne-Lise Mellum, Merete Frostad Moen, Knut Sørensen, Ruth Kari Sørumshagen, Elin Gravdal Øvrebotten. HJELP NÅ KOMMER DEN NYE GUDSTJENESTEN! Leder av Helge Haukeli Første søndag etter utgivelsen av dette bladet innføres en ny ordning for gudstjenestene i Den norske Kirke. Kan det være nødvendig? Kan ikke noe få være som det er? Ingen trenger å være redde denne fornyelsen. Vi skal møte frem til den samme kirken, til de samme klokkeslett, møte samme prest og organist, synge mange av de kjente salmene. Budskapets kjerne vil også være det samme: At Gud vil at vi skal vende oss mot ham og alt han har skapt. At vi får kraft fra Jesu oppstandelse til dette. Hva er da nytt? La oss se på noe: 1. «VI» Mange vil nok legge merke til at ordet JEG ikke vil forekomme like ofte i liturgiene som før. Det legges mer vekt på VI. Gudstjenesten er en fellesskapshandling mer enn en samling individer. Dette medfører at blir mulighet for enda mer deltakelse av «lekfolk». Det kan også gis mulighet for folk i menigheten til å utforme bønner. 2. MENNESKETS MULIGHETER Mange har vært litt fremmede for syndsbekjennelsens form i dagens høymesse. Den har hørt hjemme i en tankegang om synd og nåde. Gudstjenestens formål har i første rekke vært å bekjenne sin synd, og deretter få tildelt nåde. Med den nye ordningen legges vekten mer på livet i Guds verden. Vi trenger fortsatt tilgivelse, men vi skal styrke de positive mulighetene Gud har lagt ned i oss. Vi skal få bringe fram for Gud livet slik det virkelig oppleves og erfares, ikke slik dogmatikken lærer oss at det er. Slik skal glede og sorg, utfordringer og muligheter, få mer plass i Guds hus. 3. FAST ORDNING VARIERT INN- HOLD Hver menighet skal finne frem til sin form Av innholdet i dette bladet: Her skal vi bare henlede oppmerksomheten på Julens gudstjenester (Siste side) og flere konserttilbud i kirkene våre (side 11). Forsiden: Den forklarer seg selv denne gang. (grunnordning) ut i fra de mulighetene gudstjenesteboka gir. Innenfor denne formen kan man velge ulike bønner osv. som passer for dagen og anledningen. Grunnordningen kan benyttes enten det skal være høytidelig eller det skal vrimle av barn i gudstjenesten. Dermed blir det også lettere å lage gudstjenester hvor barn og voksne kan være sammen. Hittil har det jo vært en egen ordning for familiegudstjenester. Dette blir nå ikke nødvendig. 4. DÅP Dåpen vil i større grad enn før få frem takken for mennesket Gud har gitt oss, og som blir mottatt av Gud. 5. ORDET OG TROSBEKJENNELSEN Når det ikke er dåp vil trosbekjennelsen komme etter prekenen. Den kommer da som svar på hele den delen av gudstjenesten som kalles «ORDET», dvs. tekstlesninger og preken. Prekenteksten vil ofte bli innledet med at menigheten synger et halleeluja-vers mens tekstboken bæres frem i en prosesjon. Det vil også innføres nye tekstrekker. 6. INNLEDNINGEN Gudstjenesten kan innledes etter sammenringingen ved at en fra menigheten ønsker velkommen og gir informasjon om dagens gudstjeneste. Deretter lar vi klokkene slå tre slag før gudstjenesten tar til med inngangsprosesjon eller annet. Dermed kan vi ofte unngå «avbruddet» i liturgien ved kunngjøringene. Dette er er noe av det vi vil oppleve. Vi har hatt mange slags gudstjenester i våre kirker i de senere årene. Vi er vant til variasjon. Den nye ordningen vil gi anledning til variasjon innenfor en fast ramme. Det kan bli godt. Vi du lese mer? Les om gudstjenestereformen på kirken.no. Vil du oppleve mer? Kom til kirkene og kjenn på det nye. Og forresten: Har du vunnet? På side 13 finner du trekningslisten for årets Menighetslotteri. GOD JUL og god lesing! Jan 2 Kirkebladet nr

3 andakt/lyrikk Det aller gladeste budskapet. Juleevangeliet for 3 ulike epoker Bibelen 1930: Bibelen 1978/85: Bibelen 2011: Og det skjedde i de dager at det utgikk et bud fra keiser Augustus at all verden skulde innskrives i manntall. Dette var den første innskrivning, i den tid Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle gikk for å la sig innskrive, hver til sin by. Men også Josef drog op fra Galilea, fra byen Nasaret, til Judea, til Davids stad, som heter Betlehem, fordi han var av Davids hus og ætt, for å la sig innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som var fruktsommelig. Men det skjedde mens de var der, da kom tiden da hun skulde føde. Og hun fødte sin sønn, den førstefødte, og svøpte ham og la ham i en krybbe, fordi det ikke var rum for dem i herberget. Og det var nogen hyrder der på stedet, som var ute på marken og holdt nattevakt over sin hjord. Og se, en Herrens engel stod for dem, og Herrens herlighet lyste om dem, og de blev meget forferdet. Og engelen sa til dem: Forferdes ikke! for se, jeg forkynner eder en stor glede, som skal vederfares alt folket! Eder er idag en frelser født, som er Kristus, Herren, i Davids stad. Og dette skal I ha til tegn: I skal finne et barn svøpt, liggende i en krybbe. Og straks var det hos engelen en himmelsk hærskare, som lovet Gud og sa: Ære være Gud i det høieste, og fred på jorden, i mennesker hans velbehag! Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivning ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle drog av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. Josef drog da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte ham og la ham i en krybbe. For det var ikke plass til dem i herberget. Det var noen gjetere der i nærheten som var ute og holdt nattevakt over sauene sine. Med ett stod en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble meget forferdet. Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Jeg kommer til dere med bud om en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: «Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden blant mennesker som har Guds velbehag!» Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, som var lovet bort til ham, og som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem. Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin. Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: «Ære være Gud i det høyeste,og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i!» Denne gangen er det Erik Bye som skal komme til orde i Lyrikkroken. Han ble født 1. mars 1926 i Brooklyn, og døde 13. oktober Han var en kjent fjernsynspersonlighet, sanger og journalist, men også lyriker. Både visetekster og dikt har kommet fra hans penn. Her viser han stor grad av varhet og hjertevarme, ofte kombinert med det gode humør han vil huskes for. I diktet TO PASSASJERER forteller han om to mennesker med diametralt motsatte oppdrag i livet. Men mener å ha de beste hensikter. Foto : Nettstedet ballade.no TO PASSASJERER To passasjerer på samme fly, to velflidde herrer fra Vesten. De fødtes kan hende i samme by og døptes av samme presten. To passasjerer på samme fly, med overvektig bagasje. Den ene er kremmer i krutt og bly den andre i bønn og bandasje. Snart møtes de sammen, i samme hus, med tilbud til Statsoverhodet: Den ene kan bombe en landsby i grus. Den andre kan tørke vekk blodet. Den ene har «high-tech» som er suveren og giftgass som river i nesen og leketøysminer som splintrer et ben. Den andre kan tilby protesen. Lyrikk-kroken Den ene kan svi av åker og eng, forgifte all jord som gir føde. Den andre kan slå opp et telt og en sang til godtfolk som nesten er døde. Og hver har sin plikt og hver har sin dont og ingen har tenkt å svikte. For begge kan se mot en rød horisont: Her er ingen fred i sikte. De skilles fra kunden med klink og med bukk. Hver tenker: Jeg gjorde mitt beste, og dupper på Jumbo en hjem med et sukk: Min Gud, hva blir så det neste? Erik Bye Kirkebladet nr

4 Diakoni Jul på norsk Diakonenes hjørne Søndag 18. desember kl. 17:00 får du mulighet til å være en del av det flerkulturelle fellesskapet i bygda vår. «Jul på norsk» kaller vi festen på Frivilligsentralen, der vi ønsker å møtes på tvers av kulturbakgrunn til en julemiddag med pinnekjøtt, kalkun og annet godt. Vi synger sammen, går rundt juletreet, deler ut poser til barna og har hyggelig fellesskap med hverandre. Det er Frivilligsentralen i samarbeid med kirken og Civitan klubb Hadeland som står som arrangører for festen. De som ønsker å delta, enten ved å være til stede, eller med bidrag i form av julebakst, kan ringe Frivilligsentralen, tlf , eller diakonene Beate, tlf , og Ruth Kari, tlf Påmelding til Frivilligsentralen innen torsdag 8. desember. Pris: Kr. 80,- pr. voksen. Barn gratis. Velkommen til å være en del av et givende, trivelig og spennende fellesskap! Julaften... for deg også? JULEKVELDEN er kanskje den mest spesielle dagen i året. Julen handler for mange om fellesskap og samvær. Da samles ofte familie, slekt og venner, men ikke alle er i en slik livssituasjon. Noen ser kanskje på julekvelden som en ensom, trist og vond kveld. Men du trenger ikke å sitte alene på julekvelden. Du er hjertelig velkommen til å feire dagen sammen med andre på Orhagen Aktivitetshus i Brandbu, der Frivilligsentralen holder til. Her vil vi også i år feire jul, dekke et langbord som har plass til alle som ønsker det. Det spørres ikke hvem man er eller hvorfor man kommer. Det blir servert julemiddag, kaffe og kaker, og juletreet vil stå pyntet. Vi starter kl og hygger oss sammen til ca. kl Har du spørsmål knyttet til julekveldsfeiringen, kan du ta kontakt med diakon Ruth Kari på tlf Ønsker du å være med, kan du melde deg på ved Frivilligsentralen, tlf eller til Ruth Kari, tlf innen fredag 16. des. Du er hjertelig velkommen! Romjulslunch på KiB Tirsdag 3. juledag kl. 14 blir det romjulslunch på KiB, kjørka i Brua, i det gamle bedehuset lengst nord i Brandbu sentrum. Alle som ønsker å ha et måltid sammen med noen i romjula, er velkommen til et par timer med mat, julesang og fellesskap! Har du spørsmål angående dette, kan du ta kontakt med diakon Ruth Kari på tlf Fint om du har mulighet til å si ifra på samme telefonnr eller på e-post: senest mandag 19. desember om du ønsker å være med. I år blir det midnattsmesse i Moen kirke, og i den forbindelse ønsker vi å invitere til nyttårsfest med middag i kirkestua! Vi begynner kl. 19 og hygger oss sammen noen timer(*) før vi går på midnattsmesse i kirka kl For dem som er utholdende, fortsetter vi med kaffe og kake etter midnatt. Pris pr person: ca. kr. 200,-. (**) Påmelding til kirkekontoret, tlf , eller diakon Ruth Kari, tlf , innen tirsdag 20. desember. * (Kanskje taler kongen?...) ** Mulighet for «sponsing» ved behov. Generøs gave Nattkafeen har fått 5000 kroner fra Brandbu bygdekvinelag. Vi takker for gaven. Pengene kommer godt med. Hver fredag er det mange ungdommer som er innom nattkafeen. Det koster ikke noe å være på Nattkafeen eller for det man spiser. Dette dekkes av gaver vi får inn. Diakon Beate K Sørensen, Styreleder, Nattkafeen 4 Kirkebladet nr

5 ulikt KONSERTER I ADVENTS- OG JULETIDEN kl : Nikolaikirken; Gunda Marie Bruce (sang) og Ann Toril Linstad («tangenter») kl : Ål kirke; Ungdomskoret JOY («Anbefales på det sterkeste», publikum 2010) kl : Sørum kirke; LYSKONSERT Kormix&-max, korps + konfirmanter kl : Moen kirke; Jaren sanglag kl : Konsert Nikolaikirken kl : Moen kirke; Moen musikkforening kl.15.00: Nikolaikirken; Konsert for liten (blokkfløyte) og stor (kontrabass) kl : Grymyr kirke; Vestre Gran Blandede Kor kl : Nes kirke; Julekonsert m/brandbu bygdekor kl.19.30: Tingelstad kirke; Trond Nagell-Dahl, Ingvild Nagell-Dahl m.fl kl : Nikolaikirken; Mannskoret KK redaksjonen tar forbehold om endringer i listen. ikke all informasjon om tidspunkter og deltagere var tilgjengelige da bladet gikk i trykken. følg med i dagspressen og på aktuelle nettadresser. ADVENT/-/JUL... fortsatt fra side 7. Solsida barnebeite er en privat barnehage som ligger høyt og fritt oppe i Brynsås. De holder til i en åpen tømmerhytte, «årestua». Uten elektrisk strøm ligger alt til rette for en koselig stemning i førjulstiden, ved hjelp av åpen ild og mye levende lys. Elisabeth Nilsen var med og startet Solsida og deler noen tanker rundt adventstiden med oss: I Solsida har vi reservert oss fra kristen formålsparagraf. Det betyr ikke at vi ikke anser religiøse følelser som viktige. Fellesskap og formidling av verdier, uansett religion, er vesentlig for oss hele året. I adventstiden får dette ekstra fokus, samtidig som vi deler historien om Jesus som historisk person og verdiformidler. Vi synger også sanger med et viktig budskap til oss og deler tanker om hvordan vi mennesker skal være mot hverandre. Hos oss «åpner» vi advent. Vi tenner lilla lys, pynter med granbar og gjør det fint i årestua. Barna går i samlet tropp gjennom skogen til årestua og møtes av felespill og opplesning av juleevangeliet. Barna er fokuserte og det er fint å kjenne på stemningen, la følelsene boltre seg i felles undring. Skogsnisse har de også og den holdes adskilt fra det høytidelige. Han kommer med gode gaver til dem og formidler verdier som å være gode mot dyrene og ta vare på miljøet. Julefeiring er en fin tradisjon midtvinters, mener Elisabeth, men innholdet i tradisjonene er likevel det viktigste. Klarer vi voksne å formidle verdiene på en god måte? Hva kan julen lære oss om gleden ved å gi i stedet for å få, for eksempel? Barn er som uskrevne blad, de forventer ikke, de tar det de får. Det er viktig å reflektere over, avslutter hun. Tekst & foto : MFM Kirkebladet nr

6 Slekters gang Slekters gang Døpte: Nikolaikirken: Lilly Soleng Lunde Mina Elise Gulbrandsen Knutsen Eliot Skiaker Skretteberg Anton Læhren Talseth Maja Hvattum Nessjøen Emilie Aaserud Mariakirken: Vilja Kolbjørnsen Dalen St. Petri kirke: Torbjørn Haslerud Fosseng Tingelstad kirke: Bjørn-Leo Olaussen Omland Alida Morstad Håkon-Magnus Grymyr Halden Thea Storløkken Fredriksen Alva Hellesø Bilden Nes kirke: Mathias Tønnessen Røken Hans Theodor Koller Hvamstad Kevin Johannesen Slette Helene Elvestuen Lande Lucas Brataas Eidsand Sørum kirke: Erik Kostøl Moen kirke: Elias Nikolaysen Ingebjørg Sørumshagen Thea Emilie Østheim Maria Karlsen Elise Skjervum Enstrøm Kaia Dahlstrøm Ål kirke: Thea Emilie Sørli Mia Sofie Ruud Kvernstad Isabelle Borgen Pettersen Ørjan Linstad Vigde: Nikolaikirken: Marianne Gagnum og Jon Anders Sætheren Elin Mogerhagen og Marius Bjordal Utsigt Elin Håkonsløkken og Kjell Even Bøhle Teslow Tingelstad kirke: Svanhild Wien og Petter Fagerholt Nes kirke: Anne Marie Petersbakken og Tommy Teigen Moen kirke: Carina Janet Brasrud og Berent Robin Lysenstøen Kate Arnbo og Geir Arne Aaen Ål kirke: Reidun Elsrud og Hallgeir Hofve Liv Bente Lorentzen og Kjell Ove Hvalstad Nordtangen: Maiken Mortensen og Svein Arne Fjæran Jordfestede: Sørum kirke: Magne Arvid Sørli Helga Holm Tingelstad kirke: Anette Thea Haugen Nikolaikirken: Mons Hvattum Lars Ulverud Jenny Helgaker Gerd Svensgaard Henriksen Thorstein Hoff Margrete Jetlund Nes kirke: Hjørdis Øye Kirsten A. Dæhlen Kirsti Walborg Bekkelien Ragnhild Eidsand Kåre Hansen Ole S. Lien Gjerd Turid Lehre Moen kirke: Grethe Karin Ellefsrud Jorunn Gammelseter Alf Sørbekk Kåre Syversen Erling Moen Hilde Skjelseth Ål kirke: Kolbjørn Skogheim Arne Terje Goddokken Peder Leonard Lodsby Otta Hofstad Reidar Myrvold Lina Mathilde Knutsen Ingrid Helene Velsand Peder Dihle LEVENDE JULEKRYBBE Adventsandakt av Biskop Solveig Fiske «- Men okse der og asen sto», synger vi i julesalmen. Det luktet av dyr og høy der Jesus ble født. Himlens store stjerne lyste inn gjennom sprinkelvegger, mens «gjetergutta der omkring dom kute tel og frå» Under en reise i høst i fotsporene til Frans av Assisi, fikk jeg oppleve å se stedet i Italia hvor han julenatten i 1223 laget den første julekrybbe med levende dyr. Alt ble plassert ute i en grotte. Der var en fôrkrybbe full av høy, en okse og et esel. Så lot Frans kirkeklokkene ringe, og alle strømmet til grotten, der det ble holdt messe. Han forkynte juleevangeliet, og tradisjonen sier at mens han gjorde det, syntes en av dem som stod og hørte på ham at det lå et barn i Frans armer. Etter denne hendelsen ble Jesu fødsel fremstilt med statuer eller figurer mange andre steder. I dag er vi fortrolige med julekrybber i alle former og størrelser. Det var en stor opplevelse å være på dette stedet og ikke minst høre om Frans som på denne måten levendegjorde juleevangeliet og gjennom dette også synliggjorde noe viktig som vi ikke alltid tenker på: Gud kom julenatten og ble forent med mennesker, men også med alle skapninger og hele jorden. Jesusbarnet og vi er laget av stoff som uopphørlig strømmer gjennom oss og gir oss livet sekund for sekund. Ved å bli menneske påtar Gud seg livets sårbarhet, lidelse og døden. Mon tro om det ikke er vår forståelse av livets sårbarhet og menneskets totale avhengighet av å bli gitt livet, som er avgjørende for den verdighet vi kan gi både til hverandre og selve livet? Dette gjelder i forhold til naturen. Og hvor sterkt vi er avhengig og berørt av andre mennesker kjenner vi når vi mister våre kjære. «Jesus gråt» det korteste verset i Det nye testamentet forteller om hans sårbarhet. Kristus skapte et livsrom for oss så vi kan leve med og i både livets sårbarhet og styrke, og som gjør at vi ved våre julekrybber kan synge i håp: «Du skal beseire mørket med kjærlighetens makt». Velsignet julehøytid! Biskop Solveig Fiske 12 Kirkebladet nr

7 trekningsliste Trekningsliste Menighetslotteriet 2011 MENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE, GRAN Trekning foretatt Gevinst Giver (Firma/Person) Loddnr. Vunnet av 1 Gavekort m/verdi 3000,- G-Sport, Gran 6280 Eivind Lunder, Gran 2 Gavekort m/verdi 3000,- G-Sport, Brandbu 2228 Marit og Ivar Moen, Jaren 3 Gavekort m/verdi 3000,- Sportsgutta, Brandbu 7410 Kari Reistad, Gran 4 Gavekort m/verdi 3000,- Hidem 3329 Kari og Ole Ensrud, Gran 5 CAPRA EVO-sko ALFA SKO 1494 Wenche og Hans P Rolstad, Br. 6 Gavekort på fotografering Jenserud foto 1154 Thomas Eidsand, Brandbu 7 Gavekort på fotografering Fotograf Andvord 1715 Ola Martinus Skavern, Brandbu 8 Spotlight-skinne Øistad Elektro 893 Fagertun sykehjem, Jaren 9 Førjulslunsj for 4 pers. Lygnasæter 239 Fagertun sykehjem, Jaren 10 Brannslokn.app+2 røykvaslere Hadeland Gjensidige Brannkasse 2309 Edvard Øverlier, Jaren 11 Hitachi-drill Maxbo, Gran 6178 Katrine Borgen, Gran 12 Spekeskinke Joker Bjoneroa 7184 Geir Sterten, Gran 13 Vifteovn M. Carlsen & sønn 3856 Ellen Wøien, Gran 14 Stolsekk Jaren Glass 6813 Johan Bergheim, Gran 15 Oljeskift +filter Gran Dekk og Servicesenter 3720 Inger Hvalby, Gran 16 Førjulslunsj for 2 pers. Lygnasæter 6519 Gunvor Raastad, Brandbu 17 Glassbolle anonym giver 7436 Berit Nilsen, Gran 18 Termokanne + 4 krus TilBords 2183 Ivar Rognstad, Jaren 19 Gavekort på vask, klipp, føn Cebrina Hårstudio 223 Fagertun sykehjem, Jaren 20 Hårpleieprodukter Eva s salong, Bjoneroa 6506 Olaug og Jørgen Sveen, Gran 21 Gavekort m/verdi 500,- S.O. Bang 3245 Lisbeth J. Stubberud, Gran 22 Fruktkurv Spar Brandbu 6898 Unni Struksnæs, Harestua 23 Batteridrill Bygger n, Jaren 4976 Merete Moen, Jaren 24 Gavekort m/verdi 500,- Hadeland Gjestegård 5657 Silje A. Ulset, Brandbu 25 Gavekort m/verdi 500,- Nordli Bil og Karosseri 1011 Gran Tre, Jaren 26 Keramikk Hanna von der Lippe 5947 Mieczyslaw Samosiej, Brandbu 27 Keramikk Hanna von der Lippe 283 Fagertun sykehjem, Jaren 28 Brettspill Hadeland Libris 1110 Karin Hansen Bøe, Jaren 29 3 l hvitmaling Fargerike 7433 Elisabeth K. Hansen, Gran 30 Drage Møller Bil Gran+ bilvask Shell, MB-Centret Bensin og Varme 3521 Kjell Jonsebråten, Gran 31 2 stk. reise m/nsb NSB Gjøvikbanen 7316 Tor Morten Stadum, Gran 32 Gavekort på marsipankake Hadelandsbakeriet 2845 Randi Haga, Jaren 33 Gavekort på 2 bilvask Statoil, Brandbu 680 Viktoria Pedersen, Brandbu 34 Peissett Eik-senteret, Jaren 4409 Leif Martin Tingvold, Jaren 35 Chef Cooker Mohagen Bil 3636 Marthe Sand, Gran 36 Fiskeutstyr Bjoneroa Handel 7188 Tove Ragnhild Borgersen, Gran 37 Blender Landbruk & Verktøy 3934, Marianne Finkelsen, Gran 38 Vannkoker El-kjøp, Jaren 790 Hermine Heli-Haugestøl, Gran 39 Elektoverktøy Montèr, Jaren 2141 Odd Ragnar Bredviken, Bjoneroa 40 Gavekort m/verdi 400,- Rema 1000, Gran 2929 Vegard Sørumshagen, Jaren 41 Gavekort på pæreskinke Rema 1000, Brandbu 6993 Thorleif Granli, Gran 42 Gavekort på herreklipp Tråkket frisør 1460 Brit Vangstad, Brandbu 43 Gavekort m/verdi 300,- Lineus 7374 Ella Johnsrud, Gran 44 Kaffe Kiwi, Jaren 1645 Svein Ivar Hagen, Jaren Menighetsrådene takker alle gevinstgivere, loddkjøpere og andre som på ulike måter har bidratt til et flott resultat av lotteriet. Kirkebladet nr

8 Formiddagstreff Et lite tips til den som skal gi en gave til en som «har alt»: Jaren misjonshus siste torsdag hver måned. kl Tryggheim, Gran siste onsdag hver måned. kl Moen bedehus første onsdag hver måned. kl Kommunehuset, Tingelstad andre tirsdag hver måned. kl Rojahnkrysset kro, Grymyr onsdager Røykenvik eldretreff kontakt Karen Johanne Flatø: Du finner dem altså på Følg med i oppslag/annonser Aktiviteter for barn og ungdom Søndagsskole Trintom søndagsskole Søndagsskolen i Ål kirke annenhver søndag kl. 10. Kontakt: Martha Vøien. tlf Familie Familiekoret for hele familien Jarens Misjonshus/Heimly annenhver gang. Annen hver fredag kl Sang, andakt, lek, mat, turer Kontakt: Cathrine Lehre Tønnesen tlf Barn Bjoneroa kormix Aldersgruppe: Fra 1. klasse. Tid: Annenhver torsdag Kontakt: Kantor Marit Wesenberg Diakon Ruth Kari Sørumshagen Barneklubben i Moen Kirkestue Annenhver mandag kl.18:00-19:30. Alder: fra 0 år så lenge man vil være med. Gjerne med foreldre. Sang, aktivitet, bibelfortelling, lek, utlodning til Redd Barna. Avslutning med kveldsmat. Kontakt: Mariann Johnsen, Lise Holter Bålerud, BRANDBU barnekantori koret for barn fra og med 1. klasse, starter øvelser torsdag 8. september kl Vi øver i Nes kirkestue. Skolebarn fra hele Gran kommune er velkommen! Ta kontakt med Marit Wesenberg, tlf , hvis du vil være med. Ungdom NATTKAFÉ FOR UNGDOM I BRANDBU Hver fredag i kjellerlokalet på Frelsesarméen. Følg med i avis og plakat på ungdomsskolen og Frelsesarmeen. Se også kirkens hjemmeside: Ungdomskafeen på Lidskjalv er åpen onsdager KRIK HADELAND Gran Jaren skole torsdager kl for deg over 13 år som liker å svette og bli sliten. Bli med og spill innebandy og fotball m.m. Vi trener ikke for å bli best, men for å ha det gøy! Mye annet utenom ukentlig trening også, f.eks.; nattcuper, ungdomsgudstjenester, bowling, sommerfestivaler. Kontakt: Håkon Haslestad, Råstadsvingen Jaren. tlf / E-post: Internett: Ungdomskoret JOY Annenhver fredag kl.20:00 på Jaren Misjonshus. Fra ungdomsskolealder og oppover. Kontakt: Kine Vik-Erstad, tlf: E-post: Ungdomskafé fra kl på samme sted Kirkebladet nr

9 Returadresse: Kirkebladet Rådhusvegen Jaren Kirkekalender Søndag 27. november 1. søndag i advent. Luk 4,16-22a Nes kl Familiegudstjeneste. Haukeli. 4-årsbok Offer: Trosopplæring Ål kl Familiegudstjeneste. Bøe. 4-årsbok Offer: Barne- og ungdomsarbeidet Nikolai kl Lysmesse. Sveistrup Offer: Konfirmantarbeidet Mandag 26. desember 2. juledag. Matt 10,16-22 Ål kl Høymesse. Bøe Offer: NMS misjonsprosjekt Tingelstad kl Høymesse. Sveistrup Offer: Nytt orgel Lørdag 31. desember Nyttårsaften. Joh 14,27 Moen kl Midnattsmesse. Sveistrup Søndag 4. desember 2. søndag i advent. Luk 21,27-36 Grymyr kl Familiemesse. Sveistrup. 4-årsbok. Offer: Barne- ungdomsarb. Kirkekaffe Ål kl En annerledes julekonsert. Ungdomskoret JOY Offer: Barne- og ungdomsarbeid Nes kl Lysmesse. Haukeli Offer: Kirkens bymisjon Søndag 11. desember 3. søndag i advent. Luk 3,7-18 Moen kl Familiegudstjeneste. Bøe, Sørumshagen 4-årsbok. Moen barnegruppe deltar Offer: Barne- og ungdomsarbeid Nikolai kl Høymesse. Raustøl Offer: KIA Sørum kl Lyskonsert. Haukeli.Wesenberg Offer: Kirkemusikk Søndag 18. desember 4. søndag i advent. Luk 1,39-45 Marka kl Gudstjeneste m/nattverd. Sveistrup, Sørumshagen. Kirkekaffe Offer: Redd Barna Gran sykehjem kl. 16:15 Gudstjeneste m/nattverd. Sveistrup, Sørensen Lørdag 24. desember Julaften. Luk 2,1-20 Sørum kl. 13:30 Familiegudstjeneste. Haukeli Nikolai kl Familiegudstjeneste. Raustøl Moen kl Familiegudstjeneste. Bøe Tingelstad kl Familiegudstjeneste. Raustøl Ål kl Familiegudstjeneste. Bøe Nes kl Familiegudstjeneste. Haukeli Offer: Nes kirke Søndag 25. desember Juledag. Joh 1,1-14 Grymyr kl Høytidsgudstjeneste. Raustøl. Vestre Gran Blandede kor synger Nes kl Høytidsgudstjeneste. Haukeli Gunda Marie Bruce synger Nikolai kl Høytidsgudstjeneste. Sveistrup. Mannskoret KK synger Offer: Menighetsarbeid GODT NYTT ÅR 2012! Søndag 1. januar Nyttårsdag/Jesu navnedag. Matt 1,20b-21 Sørum kl Gudstjeneste. Sveistrup Offer: Det Norske Misjonsselskap Søndag 8. januar Kristi åpenbaringsdag. Luk 2,40-52 Nes kl Felles misjonsgudstj. Haukeli, Raustøl. Eugène Rakotonirainy fra Madagaskar. Karteswingen synger. Offer: Det Norske Misjonsselskap Nikolai kl Høymesse. Kirkelig fornyelse Søndag 15. januar 2. søndag i åpenbaringstiden. Mark1,3-11 Moen kl LysVåkenGudstjeneste. Bøe, Sørumshagen Offer: Nordmisjonen-Skogstad Grymyr kl Høymesse. Sveistrup Søndag 22. januar 3. søndag i åpenbaringstiden. Joh4,4-26 Ål kl Høymesse. Bøe Nikolai kl Høymesse. Sveistrup Offer: Kirkens SOS Sørum kl Gudstjeneste. Haukeli. 4-åringer Søndag 29. januar 4.søndag i åpenbaringstiden. Joh 9, b-38 Nes kl Gudstjeneste. Grevbo Tingelstad kl Høymesse. Sveistrup Søndag 5. februar Såmanns-søndag. Mark 4,26-34 Moen kl Høymesse. Bøe Offer: Bibelselskapet Grymyr kl Høymesse. Haukeli Offer: Bibelselskapet Nikolai kl Kyndelsmesse. Raustøl. Kirkekaffe Søndag 12. februar Kristi forklarelsesdag. Mark9,2-13 Nikolai kl Høymesse. Raustøl Offer: Konfirmantarbeidet Ål kl Kveldsmesse. Raustøl Søndag 19. februar Fastelavnssøndag. Joh 12,20-33 Tingelstad kl Høymesse. Sveistrup Offer: NMS-prosjekt (Thailand) Lygna kl Sportsgudstjeneste. KHB Offer: Barne- og ungdomsarbeidet Granerud kl Sportsgudstjeneste. Haukeli Nes kl Fastelavnsmesse. Haukeli Offer: Trosopplæring Forbehold om endringer. Følg med på kirkens nettside, og se annonse i «Hadeland» for informasjon om ukens gudstjenester. Trykk: HTR grafisk senter, brandbu. Layout: JAN

Maria var en møy så ren

Maria var en møy så ren Menighetsbudet Julen 2012 Nr. 4/12 Årgang 95 Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel det betyr: Gud med oss. Matt 1, 23 Maria var en møy så ren Maria var en møy

Detaljer

I dette nummer: Bragernes Menighetsblad. Nr. 3 september/oktober/november 2012 Årg. 51. Konfirmantleir i Uvdal. Flott gjeng samlet på fjellet.

I dette nummer: Bragernes Menighetsblad. Nr. 3 september/oktober/november 2012 Årg. 51. Konfirmantleir i Uvdal. Flott gjeng samlet på fjellet. Nr. 3 september/oktober/november 2012 Årg. 51 Bragernes Menighetsblad I dette nummer: Foto: Ingeborg Drange Konfirmantleir i Uvdal. Flott gjeng samlet på fjellet. Hvem er kirken? Til ettertanke. Kristin

Detaljer

LES OM: BARN OG MEDIER MITT BIBELVERS. nummer 6 - oktober 2003 BARNEÅRET. @:men ASKØY MENIGHETSNYTT

LES OM: BARN OG MEDIER MITT BIBELVERS. nummer 6 - oktober 2003 BARNEÅRET. @:men ASKØY MENIGHETSNYTT LES OM: BARN OG MEDIER 1.FLORVÅG BARNEARBEID - KFUM MITT BIBELVERS nummer 6 - oktober 2003 @:men ASKØY MENIGHETSNYTT BARNEÅRET BILDENE Barnekoret Lysglimt 25 år PÅ FORRIGE SIDE: I NYLAGEDE JUBILEUMS T-SKJORTER

Detaljer

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 Nr. 3 2011 64. årgang Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 www.stangemenighet.no Kulturkirke eller kulturuke Side 3 Kulturen endres Side 6 Menighetsrådsvalg Side 7 og 11 Stange kirke som kulturelt

Detaljer

Nr. 5 November 2006 44. årgang

Nr. 5 November 2006 44. årgang Åfjord kirke Stoksund kirke Nr. 5 November 2006 44. årgang Oktoberstemning ved Herfjordvatnet Foto: Lillian Storvik side 2 For to uker siden sto jeg på Hjerkin sammen med ca. 60 andre mennesker og protesterte

Detaljer

Lys Våken i Lier kirkene

Lys Våken i Lier kirkene Nr. 7 2012 UTGIVERE: MENIGHETSRÅDENE I FROGNER, TRANBY, SJÅSTAD OG SYLLING - 65. ÅRGANG Lys Våken i Lier kirkene I denne utgave: Leder: Respekt side 2 Ny organisering av kirken side 3 Konfirmantjubileum

Detaljer

Redaksjonen ønsker alle en velsignet påskehøytid. Måtte høytiden gi rom til rekreasjon for både kropp og sjel.

Redaksjonen ønsker alle en velsignet påskehøytid. Måtte høytiden gi rom til rekreasjon for både kropp og sjel. Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 2 april 2006-47. årgang Foto: Solveig Egeland Påsken inviterer til en vandring mot lyset og til en vandring i lyset! Påsken forkynner at vi på grunn

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

I dette nummer: Bragernes Menighetsblad. Nr. 2 juni/juli/august 2013 Årg. 52. Bragernes kirkes tårn rager høyest på Bragernes

I dette nummer: Bragernes Menighetsblad. Nr. 2 juni/juli/august 2013 Årg. 52. Bragernes kirkes tårn rager høyest på Bragernes Nr. 2 juni/juli/august 2013 Årg. 52 Bragernes Menighetsblad Bragernes kirkes tårn rager høyest på Bragernes Foto: Bent A. Møller I dette nummer: Til ettertanke Kristin Fæhn Menighetsrådet og dets virksomhet

Detaljer

Vår nye kantor Fasteaksjonen 2012 Prinsesse Märthas engler Vår Far i himmelen Lokalprofilen: Ingeborg Vale Opdal Klimakaravane

Vår nye kantor Fasteaksjonen 2012 Prinsesse Märthas engler Vår Far i himmelen Lokalprofilen: Ingeborg Vale Opdal Klimakaravane SKØYEN MENIGHET Nr. 1 2012, 27. årgang Treenighetsrosen Alterbilde Veslemøy Nystedt Stoltenberg/BONO 2011. Vår nye kantor Fasteaksjonen 2012 Prinsesse Märthas engler Vår Far i himmelen Lokalprofilen: Ingeborg

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

Varteig kirke 150 år

Varteig kirke 150 år Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy Bilder fra vinterweekend Side 7 «Mammakveld» Se side 6 Varteig kirke. Varteig kirke 150 år Se side 5 Side 2 og 3 Nr. 2/2007 Mars - mai 2007 35. årgang www.varteig.menighetsblad.net

Detaljer

SANNIDAL MENIGHETSBLAD. Kjære Far i høye himmel hør mitt hjertes stille bønn OKTOBER 2008 NR. 3 68. ÅRGANG

SANNIDAL MENIGHETSBLAD. Kjære Far i høye himmel hør mitt hjertes stille bønn OKTOBER 2008 NR. 3 68. ÅRGANG SANNIDAL MENIGHETSBLAD OKTOBER 2008 NR. 3 68. ÅRGANG Kjære Far i høye himmel hør mitt hjertes stille bønn På lørdag 20. september var vi på menighetstur til himmelriket på Gautefall. Dette er en dalgrop

Detaljer

Å prektig morgenglans, som overgår all sans! Guds Sønn, vår sol, er oppe og gjennom dødens troppe han fektet seg med ære, hans navn velsignet være!

Å prektig morgenglans, som overgår all sans! Guds Sønn, vår sol, er oppe og gjennom dødens troppe han fektet seg med ære, hans navn velsignet være! INFORMASJON Nr. 1 vinter 2010 ÅRGANG 55 Foto: Berit Nustad. Å prektig morgenglans, som overgår all sans! Guds Sønn, vår sol, er oppe og gjennom dødens troppe han fektet seg med ære, hans navn velsignet

Detaljer

NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG. Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20

NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG. Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20 NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20 LEDER MINNEORD Takk din store Gud Paul Liseth til minne Reidar Larsen! Av Atle Haugen! Når dette leses, har Norge passert høydepunktet

Detaljer

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER

Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER NORDISK MILJØMÆRKNING Gud gir vi deler Plan for trosopplæring i Den norske kirke 3. opplag ISBN: 987-82-7545-092-8 Kirkerådet, Den norske kirke 2010 Bestilles fra

Detaljer

Vi vil ha DEG med: Se intervju med Kjell Grønner, s.3

Vi vil ha DEG med: Se intervju med Kjell Grønner, s.3 nr. 1-2011 Vi vil ha DEG med: Se intervju med Kjell Grønner, s.3 Forsiden: Side 2 RD har ordet Side 3 Kjell Grønner side 4 Rekruttering/Fasteaksjon Side 5 Convent i Stavanger Side 6 Samarbeid med KM Side

Detaljer

TJØMENr: 4 2013 POSTEN

TJØMENr: 4 2013 POSTEN TJØMENr: 4 2013 TJØME41. årgang POSTEN Mine lepper spiller fløyte, Gud, etter dine noteblad Ny salmebok S.2 Utsikter for 2014: Strammere økonomi for kirken? s.3 Julemarked Velkommen til julemarked på Fredtun!

Detaljer

DER DU BOR. Misjonskirken. Karl Fredrik Kittilsen fikk Kongens fortjenestemedalje i sølv! Moflata, Skotfoss og Bøle Misjonskirker Nr. 1 feb./apr.

DER DU BOR. Misjonskirken. Karl Fredrik Kittilsen fikk Kongens fortjenestemedalje i sølv! Moflata, Skotfoss og Bøle Misjonskirker Nr. 1 feb./apr. Misjonskirken DER DU BOR Moflata, Skotfoss og Bøle Misjonskirker Nr. 1 feb./apr. 2012 Karl Fredrik Kittilsen fikk Kongens fortjenestemedalje i sølv! Moflata Misjonskirke: Bordtennisklubben s. 3 Moflata

Detaljer

Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat.

Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat. Fra Gudstjenesteboken 2011 Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten Viktige hensyn i utforming av gudstjenester. Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat. Innhold: Noen hovedbegreper i ordningen s. 02

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 E t t e r n ø d v e n d i g... N y s t a r t p å F j e l l t u n F r i s k u s f r å f j o r d a n e K a r m ø y k a l l e r M e d h a m m e r o g k o s t 3 R e k t o r s

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget!

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget! FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 2 2009 80. årg. Gå inn på nye fjellhaug.no Vær med og fullfør oppdraget! Støtt Fjellhaug økonomisk! Det forskes på Fjellhaug side 4-5 Å studere

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal MINIORENE LÆRERHEFTE Bibelstudieguide 3. kvartal År B Lærer/lederveiledning for Miniorene En ressurs for lærere/ledere i sabbatsskolen, klasse 6-9. Plan over GraceLink-leksene. År B, 3. Kvartal REDAKTØR

Detaljer

«Se, jeg forkynner dere en stor glede» Hva om Gud trakk sin Ånd tilbake? Les mer på side 5. Fornyelse i 1980 og i dag noen tanker Les mer på side 2

«Se, jeg forkynner dere en stor glede» Hva om Gud trakk sin Ånd tilbake? Les mer på side 5. Fornyelse i 1980 og i dag noen tanker Les mer på side 2 Fornyelse i 1980 og i dag noen tanker Les mer på side 2 Hva om Gud trakk sin Ånd tilbake? Les mer på side 5 SommerOase 2014, 2015 Les mer på side 6 et fornyelsesmagasin fra OASE nr. 02-2014 «Se, jeg forkynner

Detaljer

u-kid et uskyldig lite blad for U-kids i NMS U nr.1_2014 Hva vil du jeg skal gjøre for deg?

u-kid et uskyldig lite blad for U-kids i NMS U nr.1_2014 Hva vil du jeg skal gjøre for deg? u-kid et uskyldig lite blad for U-kids i NMS U nr.1_2014 Hva vil du jeg skal gjøre for deg? 2 Godt nyttår alle sammen! Julen er lagt bak oss og det er tid for å se fremover. Likevel er det en ting som

Detaljer

4-12. portrettet : Øyvind Haraldseid. Hovedtema: Sommerglimt. Hvor er du?

4-12. portrettet : Øyvind Haraldseid. Hovedtema: Sommerglimt. Hvor er du? 4-12 Å r g a n g 1 0 9 portrettet : Øyvind Haraldseid Sommerglimt Hovedtema: Hvor er du? Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen ammandt@misjonsforbundet.no

Detaljer

Tid til bønn 100 LEKSE TI. Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt.

Tid til bønn 100 LEKSE TI. Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt. LEKSE TI Tid til bønn Henvisninger Lukas 5,12-16. Se også Markus 1,35; Markus 14,32-41; Alfa og Omega, bind 4, side 218-221. Minnevers: «[Jesus] trakk... seg ofte tilbake til øde steder og ba» (Lukas 5,16

Detaljer