Tilrettelegging av lys og belysning med enkle midler Hva kan NAV Hjelpemiddelsentral bidra med?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilrettelegging av lys og belysning med enkle midler Hva kan NAV Hjelpemiddelsentral bidra med?"

Transkript

1 Tilrettelegging av lys og belysning med enkle midler Hva kan NAV Hjelpemiddelsentral bidra med? Hege Rød Optiker, seniorrådgiver NAV Hjelpemiddelsentral Aust-Agder 1

2 Litt om lysets betydning. Folketrygdens regelverk. Saksgang i belysningssaker der NAV Hjelpemiddelsentral er innvolvert. Erfaringer med tilrettelegging, praktiske eksempler. Noen tanker rundt NAV Hjelpemiddelsentrals rolle ift UNIVERSELL UTFORMING 2

3 Hvorfor er lys viktig Trygghet Trivsel og atmosfære Aktivitet Mestring 3

4 Folketrygdloven- generelt Inngangsvilkår: Varig nedsatt funskjonsevne på 2 år eller mer. Rundskriv til kap.10-7, a,c,d, vedlegg 7 som gjelder belysning for synshemmede. Solskjerming: Er en viktig del av tilrettelegging ift lys. 4

5 Belysningsutstyr Folketrygden Kap.10-7, Vedlegg 7 til 10-7 a, c, d samt annet og tredje ledd. God og hensiktsmessig belysning anses som en del av normalutrustningen i et hjem og dekkes derfor ikke. Det gis ikke stønad til allmennbelysning i nybygg. Når det gjelder belysningsutstyr på arbeidsplassen, må dette normalt anses å være arbeidsgivers ansvar, jf

6 Belysningsutstyr Folketrygden Kap.10-7, Vedlegg 7 til 10-7 a, c, d samt annet og tredje ledd. Synshemmede kan ha spesielle belysningsbehov som er en direkte følge av synshemmingen og som ikke tilfredsstilles av det normale belysningsutstyret. Dette kan skyldes behovet for en unormalt kort næravstand ved f.eks. lesing, forøket lysog/eller kontrastbehov eller spesiell grad av lysømfintlighet. 6

7 Belysningsutstyr Folketrygden Kap.10-7, Vedlegg 7 til 10-7 a, c, d samt annet og tredje ledd. Synshemmede som fyller vilkårene om nedsatt synsevne: kan gis stønad til tilrettelagt allmennbelysning og punktbelysning utover det som kan anses å være normalbelysning i hjemmet. Behovet og nytteeffekten av slikt utstyr må være dokumentert av fagpersonell. Rehabilitering av boligen med lysere materiale for å skape kontraster, dekkes ikke. 7

8 Belysningsutstyr Folketrygden Kap.10-7, Vedlegg 7 til 10-7 a, c, d samt annet og tredje ledd. Stønad til bærbar lykt kan gis til medlem med vesentlig og varig nedsatt mørkesyn (nattblindhet) etter dokumentasjon fra sakkyndig. 8

9 Montering av belysningsutstyr Reparasjon og montering/demontering. Kommentarer til 10-7 Krever monteringen fremføring av strøm til et hjelpemiddel: Dekkes i form av å føre strøm fra eksisterende punkt i rommet, til stedet der nytt utstyr skal monteres. Det gis ikke stønad til elektrisk anlegg, å føre strøm inn et rom, fremføring eller installering av telefonledning/uttak, opprette ny strømkurs, åpning av vegger, tak og gulv, endring av avløp el.l. Utgifter til demontering av hjelpemidler som er utlånt fra folketrygden og utbedringsarbeider i forbindelse med slik demontering, skal i de fleste tilfeller dekkes. 9

10 Regelverk i.f.t. belysning på barnehage, skole og arbeidsplass Folketrygdloven: Tilrettelegging av fysiske omgivelser er skolen og arbeidsgivers ansvar. Individuell tilrettelegging med plassbelysning kan gis som utlån fra NAV Hjelpemiddelsentral. Arbeidsmiljøloven og forskrifter: Arbeidsgiver har ansvar for å tilrettelegge for den enkelte arbeidstaker. 10

11 Hva er god belysning? DAGSLYS KUNSTIG BELYSNING Allmennbelysning Plassbelysning Generelle anbefalinger fra lys-leverandører Lyskultur Lux-tabell, Lyskultur. Godt lys i boligen, Lyskultur. Div. publikasjoner fra Norges Blindeforbund LYS=å se eller ikke se, v/ Norges Blindeforbund. Etc. etc. Lux-tabell Lux-tabell 11

12 Hva er god og hensiktsmessig belysning (normal-belysning)? Det finnes ingen fasit på hva som regnes som normal-belysning! Faktorer som spiller inn: Hva er vanlig i de tusen hjem og personlig smak. Tilgang på dagslys Farger og materialvalg på interiør Synshemmede trenger ofte opptil 50% mer lys enn de med normalt syn Lysbehovet øker med alder. Forskjellige krav til lys innendørs: STUE KJØKKEN ARBEIDSROM TRAPP BAD, SPEIL 12

13 Sone Stue, oppholdsrom, soverom etc Boder og garasje Anbefalte belysningsstyrker i hjemmet. Belysning generelt (driftsverdier): Basert på normalt seende 40- åringer Tilrådde belysningsstyrker for eldre og svaksynte 50 lux lux 50 lux Bad, toalett 100 lux 300 lux Entre, ganger, trapper Kjøkken, arb.rom o.l 100 lux lux 200 lux 300 lux lux Sone På spisebord Belysning generelt (driftsverdier): Basert på normalt seende 40- åringer Tilrådde belysningsstyrker for eldre og svaksynte 150 lux 500 lux Ved speil 150 lux 500 lux Lesing og finere håndarbeid Arbeidsplasser / soner på kjøkken Vasking, stryking o.likn. 300 lux 1000 lux 300 lux 500 lux/ 750 lux 300 lux 750 lux Ref.: "Nr 8 Hjembelysning" og "Nr 11 Belysning for eldre og svaksynte" 13

14 Saksgang i belysningssaker Behovskartlegging: Tilmelding av behov til NAV Hjelpemiddelsentral via: Kommunal synskontakt Øyelege Andre: Huseby kompetansesenter, Norges Blindeforbund, NAV Arbeidslivssenter, NAV lokal, NAV SYA- Senter for Yrkesrettet Attføring. Utredning og utprøving av plassbelysning: På NAV Hjelpemiddelsentral, evt også hjemmebesøk (hjem, skole, arbeidsplass) med kommunal synskontakt og rådgiver NAV Hms. 14

15 Saksgang i belysningssaker Tverrfaglig samarbeid ved større, mer kompliserte saker. Samarbeidspartnere: Rådgivere NAV Hms (optiker, synspedagog) Teknikere med elektro-bakgrunn/elektrikere Private installasjonsfirmaer Tambartun kompetansesenter Huseby kompetansesenter Lysrådgivere, lysplanleggere, lysdesignere Søke Husbanken om prosjekteringstilskudd. 15

16 Saksgang i belysningssaker Utfylling av kravskjema med dokumetasjon (anbefaling og funksjonskartlegging). av sakkyndig fagperson. Vedtak Utlevering, montering, installering. 16

17 Anamnese: Beskrivelse av symptomer, problemområder Visus avstand og nær: Normal og redusert belysning. Brytningsfeil, nær-addisjon Behovskartlegging ved punktbelysning Forstørringsbehov Kontrastfølsomhet Synsfelt Hjelpemiddelbehov: Sterkoptikk, filter, lese-tv etc. Visus-tavle Kontrastfølsomhetstest Praktisk utprøving med ulike lamper, lyskilder Keeler A nærprøve Amsler rutekort 17

18 Utprøving av punktbelysning for ØKT LYSBEHOV VED økt alder: Optiske forandringer: Linsen blir tykkere; strølys. Små pupiller (miose) Mindre lys inn i øyet Redusert adaptasjonsevne Nevrale forandringer: Antall nevroner reduseres og gir lysømfintlighet, ubehagsblending. Øyesykdommer: Grå stær (katarakt) AMD (Aldersrel.makula degenerasjon) Grønn stær (glaukom) Diabetes Retinitis Pigmentosa Kortere leseavstand enn normalt ved svaksynthet : Sterkoptikk, lupebrille. svaksynte 18

19 Utprøving av punktbelysning for svaksynte 19

20 Mye brukte lamper til punktbelysning Eichoff bordlampe, halogen: Har to lysstyrker 25/5o watt. Halogenpære. Lagervare hos 6 NAV Hms. Shuttle bordlampe, 24 watt, lysstoffrør: NB! Er utgått, kan ikke skaffes mer. Den erstattes av Daylight Hobby N1062 bordlampe (27watt). 20

21 Lupelamper med bordfeste eller golvstativ Daylight DeLuxe XR 2x13Watt lysstoffrør Daylight Ultraslim 28W lysstoffrør Luxo Circus lupelampe 22 Watt lysstoffrør 21

22 Eksempler på moderne lamper: 2 stk kompaktlysrør 9 watt 4 stk dimbare LED dioder, totalt 6 Watt. 13 Watt lysrør. 22

23 Eksempler på oppladbare håndlykter Lommelykt Streamlight Polystringer, oppladbar. Lysstyrke candela, 240 gr. Lommelykt Streamlight Ultrastringer, oppladbar, candela, 480gr. Lommelykt halogen MagCharger, oppladbar, candela,900 gr. Lommelykt Docter-Aspherilux, batteridrevet, 172 gr. 23

24 Rådgivning ift allmennbelysning Farger, refleksjonsfaktorer og luminanskontraster på vegger, tak, gulv. Må bruker selv først gjøre noen endringer? Utnyttelse av dagslys: Plassering av arbeidsplass ift vinduer med lys fra siden. Kan eksisterende lyskilder flyttes? Dimmes? Måling av belysningsnivåer med lux-meter. 24

25 Rådgivning ift allmennbelysning i hjemmet: 25

26 Rådgivning ift allmennbelysning i hjemmet: 26

27 Tilrettelegging med å øke kontraster på interiør: 27

28 Eksempel på sak med tilrettelegging av allmennbelysning i hjemmet Mann, 53 år. Retinitis Pigmentosa. Operert for cataract for 1 år siden. Synsfunksjon: Mindre enn 5% synsfelt, nattblind, men fortsatt relativt godt skarpsyn. Tilrettelegging foretatt i Ordnet selv med ny armatur på badet. Ekstra lys i campingvogn. Utebelysning. Lommelykter som han låner fra Folketrygden/ NAV Hjelpemiddelsentral. Bruker ulike filterbriller både innendørs og utendørs. 28

29 Utprøvingskoffert med belysningsutstyr 29

30 Eksempel på en skisse over planlagt tilrettelegging av almennbelysning i et privat hjem. 30

31 Eksempel på beskrivelse av anbefalt utstyr, fra privat innstallasjonsfirma: 31

32 Stue 32

33 Kjøkken 33

34 Soverom Bad 34

35 Utebelysning 35

36 Større og kompliserte saker med tilrettelegging av almennbelysning: Søknad om prosjekteringstilskudd fra Husbanken. Få hjelp av lysplanlegger som gir anbefalinger om løsninger. 36

37 Noen eksempler på lamper som kan benyttes for å bedre allmennbelysning i forskjellige rom: - Veggfeste, takfeste, eller gulvstativ. Free gulv: 4x55 Watt, (20% ned/80% opp) høyde 1,9m Free vegg: 2x55 Watt (opplys) Free bord: 4x55 Watt (ned 20%/80% opp) Waldmann Chorus 4x55 Watt 20% ned / 80% opp 37

38 Tilrettelegging på arbeidsplass 38

39 Eksempel på sak med tilrettelegging på arbeidsplass: Filterbriller til innendørs bruk fra NAV Hjelpemiddelsentral. Waldmann Chorus stålampe. Schweizer stålampe. Persienner, gardiner og rullgardin (arbeidsgivers ansvar). Annen tilrettelegging med stor skjerm og lesekamera. 39

40 Waldmann Chorus 4x55 Watt gulvlampe med 2 trinns-bryter. 40

41 Punktbelysning på skole 41

42 Vurdering av reflekser / blending med bruk av speilprøve : 42

43 Ønskede egenskaper til belysning Unngå direkte blending. Unngå blanke overflater. Unngå sterke lyskilder nær mørke tak. Bruk indirekte belysning der det er mulig. Skjule lysstoffrør bak dekorative innretninger. Bruk lyse farger på vegger og tak. Bruk dimmere for å balansere lysstyrken på bordlamper, gulvlamper, og lysekroner. Sørge for gode kontraster i overgangs-soner. Sørge for jevn belysning der det er mulig. Sørge for mer lys nær arbeidsoppgaver. 43

44 Valg av lamper, armaturer Type lampe (glødelampe, halogen, lysstoffrør, LED etc.) Fargetemperatur på lyskilden Watt-styrke Reflektor, raster, dimme-mulighet Tilgjengelighet i markedet Brukervennlighet (bryter, tilkobling, fleksibel tilpasning etc.) 44

45 Noen av de vanligste lampetypene: Lagervare på NAV Hjelpemiddelsentral Bordlampe Luxo FL101 plus 24W: En Hms har den som lagervare. Lupelampe Luxo Magnifique, 11 watt: Åtte Hms er har den som lagervare Lupelampe Luxo Circus, 22watt: Fem Hms er har den som lagervare. Lupelampe Daylight Ultraslim 28Watt: Tre Hms er har den som lagervare. 45

46 Oppsummering NOEN STIKKORD: Behovskartlegging, utredning og utprøving er nødvendig for å oppnå gode resultater. Må ta hensyn til individuelle behov. Normal-belysning: Ingen fasit, men faktorer som lysstyrke og plassering av lyskilder, blendfrihet, indirekte belysning er viktige faktorer. Tverrfaglig samarbeid i mer kompliserte saker for å oppnå gode resultater. 46

47 NAV Hjelpemiddelsentralens rolle i forhold til Universell Utforming RÅDGIVNING overfor etater/institusjoner om synshemmedes behov vedr.: Kontrast-merking og skilting. Bevisst bruk av belysning: Orienteringslys, myke overganger med mer. Kommunale eldreboliger, bo-og omsorgssentre, sykehjem. Samarbeide med brukerorganisasjoner; Norges Blindeforbund. 47

48 Takk for oppmerksomheten! 48

49 Kilder: Norges Blindeforbunds publikasjoner. Diverse publikasjoner utgitt av Lyskultur: Norsk kunnskapssenter for lys: Godt lys i boligen. "Nr 8 Hjembelysning". "Nr 11/97 Belysning for eldre og svaksynte. Nr 1A Lysboken. Nr. 20/2000 Skolebelysning. Patrizia Rizzo (2007): Internett-link: Informasjon fra leverandører:

Norsk kunnskapssenter for lys. Godt lys. i boligen

Norsk kunnskapssenter for lys. Godt lys. i boligen Norsk kunnskapssenter for lys Godt lys i boligen Innhold God og energiriktig belys God og energiriktig belysning 2-3 Eksempler 4-19 Stue 4-5 Kjøkken 6-7 Spiseplassen 8-9 Badet 10-11 Soverommet 12-13 Barnerommet

Detaljer

Se muligheter med optikk

Se muligheter med optikk Se muligheter med optikk Bjørn Øien Huseby kompetansesenter STATPED SKRIFTSERIE NR 88 Se muligheter med optikk Bjørn Øien STATPED SKRIFTSERIE NR 88 Huseby kompetansesenter, Oslo 2010 ISSN 1503-271X ISBN

Detaljer

Belysning for svaksynte. Høgskolen i Gjøvik

Belysning for svaksynte. Høgskolen i Gjøvik Universell utforming AS Eksamensoppgave Belysning for svaksynte Høgskolen i Gjøvik November 2010 Prosjekt Eksamensoppgave: Belysning for svaksynte Oppdragsgiver Prosjektleder Signatur Dato 16.11.10 Forfatter(e)

Detaljer

alt du bør v i t e o m s y n e t d i t t

alt du bør v i t e o m s y n e t d i t t alt du bør v i t e o m s y n e t d i t t A l t o m s y n a l t o m s y n Forord Foto: Thomas Barstad En lysforkjemper Jonny Nersveen har doktorgrad i belysning. Les og lær om hvordan du tryggest og best

Detaljer

Arbeid ved dataskjerm

Arbeid ved dataskjerm Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 540 Veiledning om Arbeid ved dataskjerm Innhold: Forord..................................................... 3 Innledning..................................................

Detaljer

Kjøkkenet. - valg og løsninger

Kjøkkenet. - valg og løsninger Kjøkkenet - valg og løsninger Innledning I denne veilederen gir vi råd om valg og tilpasning av kjøkken. Veilederen bygger på brukererfaringer, innspill fra fagfolk og offentlige etater, samt litteratur.

Detaljer

Et inkluderende samfunn

Et inkluderende samfunn Et inkluderende samfunn Håndbok om synshemmedes krav til tilgjengelighet Norges Blindeforbund Tittel: Et inkluderende samfunn. Håndbok om synshemmedes krav til tilgjengelighet Utgiver: Norges Blindeforbund

Detaljer

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.07.2015 Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser

Detaljer

Strømkutt 4TIPS. = Hvordan redusere strømforbruket ditt. til en lavere strømregning: Bytt lyskilder. Installer varmestyring.

Strømkutt 4TIPS. = Hvordan redusere strømforbruket ditt. til en lavere strømregning: Bytt lyskilder. Installer varmestyring. Strømkutt = Hvordan redusere strømforbruket ditt 4TIPS til en lavere strømregning: 6 6 6 6 Bytt lyskilder Installer lysstyring Bytt ovner Installer varmestyring side 6 side 8 side 14 side 16 Øk komforten

Detaljer

alt du bør vite om synet ditt

alt du bør vite om synet ditt alt du bør vite om synet ditt 2 Alt om syn Forord Det kommer an på øynene som ser, sies det. Noe jeg som synshemmet naturligvis ikke kan si meg helt enig i. I hvert fall ikke ta bokstavelig. For det kommer

Detaljer

NAV Hjelpemiddelsentral. Hjelpemidler for arbeidsplass. eksempler, vilkår og framgangsmåte

NAV Hjelpemiddelsentral. Hjelpemidler for arbeidsplass. eksempler, vilkår og framgangsmåte NAV Hjelpemiddelsentral Hjelpemidler for arbeidsplass eksempler, vilkår og framgangsmåte 130110 NAV Spesialenheter Innen NAV-organisasjonen har vi en enhet som heter NAV Spesialenheter. Alle spesialenhetene

Detaljer

En skole for alle også for svaksynte og blinde

En skole for alle også for svaksynte og blinde En skole for alle også for svaksynte og blinde Innhold Utgitt av Norges Blindeforbund 2010 ISBN 978-82-92998-10-6 Redaktør: Eli Vogt Godager Foto og illustrasjoner: Rakel Hvalsengen, Øystein Hvalsengen,

Detaljer

Utgitt august 2012 Aina Tjosås, Husbanken Region vest. Heftet kan lastes ned fra Britt Nina Borge, Husbanken Region vest

Utgitt august 2012 Aina Tjosås, Husbanken Region vest. Heftet kan lastes ned fra Britt Nina Borge, Husbanken Region vest Boligtilpassing // Boligtilpassing Innhold FORORD s 3 HVORFOR s 4 BOLIGRÅDGIVING? UTFORDRINGER VED s 4 BOLIGTILPASSING Boligrådgiving Finansiering ROLLER OG ANSVAR s 6 Bruker og byggherre Kommune Hjelpemiddelsentralen

Detaljer

Veileder i habilitering og rehabilitering av mennesker med synstap og hørselstap

Veileder i habilitering og rehabilitering av mennesker med synstap og hørselstap Veileder i habilitering og rehabilitering av mennesker med synstap og hørselstap IK-2715 Saksområdet som denne trykksaken handler om forvaltes av Sosial- og helsedirektoratet. Spørsmål om innholdet rettes

Detaljer

Tilrettelegging av omgivelsene for personer som har ryggmargsbrokk

Tilrettelegging av omgivelsene for personer som har ryggmargsbrokk Tilrettelegging av omgivelsene for personer som har ryggmargsbrokk Heidi Johansen, ergoterapispesialist i allmennhelse TRS 2004, revidert desember 2006 og september 2011. Artikkelen inneholder praktiske

Detaljer

Universell utforming som del av et samlet lysdesign. sett i sammenheng med vellykket byfornyelse og fortetting 01.12.2013.

Universell utforming som del av et samlet lysdesign. sett i sammenheng med vellykket byfornyelse og fortetting 01.12.2013. Universell utforming som del av et samlet lysdesign sett i sammenheng med vellykket byfornyelse og fortetting 01.12.2013. Innhold: 1. Bakgrunn og formål s. 4 1.1 Bakgrunn s. 4 1.2 Formål s. 4 1.3 Målgruppe

Detaljer

Lys for bedre læring. Glamox belysningsløsninger for skole og undervisning

Lys for bedre læring. Glamox belysningsløsninger for skole og undervisning Lys for bedre læring Glamox belysningsløsninger for skole og undervisning Lys for bedre læring Læring er oppfattelse, utvalg, organisering, tolking og lagring av stimuli. Vår evne til å lære, lagre og

Detaljer

Kartlegging av alvorlig, kombinert sansetap hos eldre:

Kartlegging av alvorlig, kombinert sansetap hos eldre: Kartlegging av alvorlig, kombinert sansetap hos eldre: Evaluering av en sjekklistebasert screeningsmetodikk KOLBEIN LYNG ELSE MARIE SVINGEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Detaljer

Sammenhengen mellom lys, farger og alder. 20 år 60 år 80 år LYS. = å se eller ikke se

Sammenhengen mellom lys, farger og alder. 20 år 60 år 80 år LYS. = å se eller ikke se Sammenhengen mellom lys, farger og alder 20 år 60 år 80 år LYS = å se eller ikke se Innhold Forord: Lysbehovet øker med alderen _ 2 Hvordan vi ser 3 Kontrastenes betydning 4 Sansecellene 6 Øyets tap av

Detaljer

Øyesykdommer - en hefteserie. En orientering om netthinnesykdommen aldersrelatert macula degenerasjon. Om å leve med svekket skarpsyn

Øyesykdommer - en hefteserie. En orientering om netthinnesykdommen aldersrelatert macula degenerasjon. Om å leve med svekket skarpsyn Øyesykdommer - en hefteserie En orientering om netthinnesykdommen aldersrelatert macula degenerasjon Om å leve med svekket skarpsyn Normalt syn: Ikke vanskelig å kjenne igjen folk på gaten når synet er

Detaljer

EN SKOLE OGSÅ FOR SVAKSYNTE OG BLINDE

EN SKOLE OGSÅ FOR SVAKSYNTE OG BLINDE EN SKOLE OGSÅ FOR SVAKSYNTE OG BLINDE En orientering til foreldre barnehagepersonell lærere skoleledere saksbehandlere som kan sikre synshemmede barn og unge full likestilling og deltakelse Utgitt av Norges

Detaljer

Styresak 44-2015 Høringsuttalelse utkast til regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015-25

Styresak 44-2015 Høringsuttalelse utkast til regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015-25 Direktøren Styresak 44-2015 Høringsuttalelse utkast til regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015-25 Saksbehandler: Tonje E Hansen Saksnr.: 2015/802 Dato: 15.04.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

Rom for trygghet og omsorg. Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem

Rom for trygghet og omsorg. Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem Rom for trygghet og omsorg Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem Rom for trygghet og omsorg Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem 1 2 Forord:.....................................................................2

Detaljer

Riktig lys på kontoret

Riktig lys på kontoret Riktig lys på kontoret Om betydningen av gode belysningsløsninger i kontormiljøer Mange eksempler på løsninger! Betydningen av god kontorbelysning Det er mange måter å belyse et kontormiljø på. I flere

Detaljer

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010 NR 1 DESEMBER 2010 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming Nye energikrav Våtrom og søknadsplikt Uavhengig kontroll I n n h o l d Leder 2 NTEK 10 og krav til

Detaljer

Bedre bokvalitet med moderne installasjonssystemer

Bedre bokvalitet med moderne installasjonssystemer Bedre bokvalitet med moderne installasjonssystemer Livsløpstandard i boliger For Bedre Innemiljø For Bedre Etablering For Bedre Omsorg Utarbeidet av: ELBUS Forskningsveien 3B 0313 OSLO Telefon: 22 95 56

Detaljer

«Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering»

«Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering» «Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering» Monica Ketelsen Husbanken Region vest 1 Regjeringens visjon for boligpolitikken er visjonen for boligpolitikken. Husbanken skal supplere

Detaljer

En lysere fremtid HvORdAN SPARE ENERgI Og bidra til Et bedre MILJØ MEd MOdERNE belysning INFORMASJON FRA: LySkuLtuR, ENOvA Og NORgES NAtuRvERNFORbuNd

En lysere fremtid HvORdAN SPARE ENERgI Og bidra til Et bedre MILJØ MEd MOdERNE belysning INFORMASJON FRA: LySkuLtuR, ENOvA Og NORgES NAtuRvERNFORbuNd En lysere fremtid HVORDAN SPARE ENERGI OG BIDRA TIL ET BEDRE MILJØ MED MODERNE BELYSNING INFORMASJON FRA: Lyskultur, Enova og Norges Naturvernforbund Bedre belysning kan redusere CO 2 -utslipp med 2 millioner

Detaljer

INNEKLIMA. Statens helsetilsyn. En veileder for kommunehelsetjenesten IK-2489

INNEKLIMA. Statens helsetilsyn. En veileder for kommunehelsetjenesten IK-2489 INNEKLIMA En veileder for kommunehelsetjenesten IK-2489 Dette saksområdet er ikke lenger Helsetilsynets. Nyere informasjon om inneklima finnes bl.a. på Folkehelseinstituttets nettsider, www.fhi.no Statens

Detaljer

Muligheter til et aktivt liv

Muligheter til et aktivt liv Tilbud og rettigheter for svaksynte og blinde Muligheter til et aktivt liv Lærte å fungere som svaksynt på kurs Mange tilbud til barn og unge Førerhunden gir bevegelsesfrihet Innhold Årsaker til synshemning

Detaljer