Brukerveiledning. Manuell trafikkregistrering i DataInn. Versjon Dato Endring Utført av versjon Jorunn R Levy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning. Manuell trafikkregistrering i DataInn. Versjon Dato Endring Utført av. 1.0 26.05.2015 1. versjon Jorunn R Levy"

Transkript

1 Brukerveiledning Manuell trafikkregistrering i DataInn Versjon Dato Endring Utført av versjon Jorunn R Levy

2 Innhold 1. INNLEDNING HVA ER DATAINN? MANUELL TRAFIKKREGISTRERING Kategorier som kan registreres Nettilgang Brukertilgang Avgrensninger ARBEIDSFLYT Planlegging Registrere trafikk Hente data 5 2. GJENNOMFØRING AV MANUELLE REGISTRERINGER ANBEFALINGER FOR ARBEIDSMENGDE OG TIDSROM UTSTYR OG FORBEREDELSER 6 3. BRUKERVEILEDNING FOR MANUELL REGISTRERING I DATAINN PLANLEGGE NYE REGISTRERINGER Opprette ny trafikkregistrering Begrensninger GJENNOMFØRING Praktiske forberedelser Oppfølging underveis ETTERARBEID OG KONTROLL Innlasting og kontroll av innleste data Utskrift av gjennomførte registreringer BRUKERVEILEDNING FOR WEB-APPLIKASJONEN (NETTBRETT) OPPSTART REGISTRERING SAMMENDRAG OG INNSENDING AV DATA REGISTRERING FRA VIDEO

3 1. Innledning 1.1. Hva er DataInn? DataInn er Statens Vegvesens sitt innsamlingssystem for trafikkdata. Det lagres enkeltpasseringer i sanntid som kan aggregeres opp og presenteres Manuell trafikkregistrering Det er utviklet en web-applikasjon for nettbrett og smarttelefoner som kan brukes for manuelle trafikkregistreringer. Enkeltpasseringer lagres i DataInn, med klokkeslett, kategori, retning og felt. Planlegging av registrering og henting av data gjøres i DataInn. Gjennomføring av registreringen gjøres i nettleseren på nettbrett eller smarttelefon. DataInn: Web-applikasjon: Web-applikasjonen kan brukes til registrering av ulike kjøretøytyper, gående og syklende. Registreringene knyttes til et digitalt vegnett og lagres i DataInn. Registreringene kan hentes ut fra DataInn på lik linje med andre trafikkregistreringer. Data fra ulike registreringer lagres dermed på samme format, og ligger tilgjengelig på en felles lagringsplass. Registreringene knyttes til målestasjoner fra målestasjonsregisteret i NorTraf. Informasjon om felt og retninger på det aktuelle stedet hentes herfra, bortsett fra informasjon om fortau og felt-type for sykkelfelt og kollektivfelt. Det er bare målestasjoner på nivå 4 (sporadiske registreringer) som kan brukes til manuell registrering. Dersom målestasjonen ikke finnes fra før, eller det er feil i feltinformasjonen må dette endres i NorTraf. Spørsmål rettes til: NorTraf: DataInn:

4 Kategorier som kan registreres I første versjon av web-applikasjonen er det følgende kategorier av trafikanter man kan registrere. Denne listen kan bli endret for senere versjoner. Kategorier som kan registreres i første versjon 2+ (personbil) Lett kjøretøy uten Taxi piggdekk Alle Lett næringstransport Trailer Andre Minibuss Traktor Buss Motorsykkel Tung næringstransport Elbil Næringstransport Tungt kjøretøy Elsykkel Personbil Tungt kjøretøy med piggdekk Fotgjenger Ståhjuling Tungt kjøretøy uten piggdekk Lastebil Sykkel Utrykning Lett kjøretøy Sykkel med hjelm Varebil Lett kjøretøy med piggdekk Sykkel uten hjelm Nettilgang Det er ikke nødvendig å ha nettilgang under selve registreringen, men man må ha internett for å laste inn riktig oppsett før man starter, og for å sende inn data til DataInn etter at registreringen er avsluttet. Disse operasjonene kan gjøres på kontoret eller andre steder med god nettilgang. NB! Ikke slå av nettbrettet før data er mottatt av DataInn Brukertilgang For å bruke DataInn må man ha brukertilgang til systemet, og være logget inn på SVV-nettet. Hvis du ikke har tilgang og ønsker å gjennomføre en registrering, kontakt region- eller fylkeskontakter for trafikkdata. Web-applikasjonen på nettbrettet er åpen for alle så lenge man har tilgang til internett

5 Avgrensninger 1. Nettbrett og operativsystem I første versjon er web-applikasjonen tilpasset nettbrett (Android og ios), og Chrome nettleser. Senere versjoner vil ha forbedret støtte for mobiltelefoner. 2. Registrering i kryss Denne applikasjonen er utviklet med tanke på registrering i snitt langs vegen, ikke for kryss og svingebevegelser. (Det er mulig å registrere trafikken på hver arm i et kryss.) 3. Antall felt og kategorier For ikke å overbelaste den som skal registrere er det lagt inn en begrensning på åtte knapper på nettbrettet. Det anbefales å bruke færre valg. Knappene kan fordeles på felt, kategorier og retning. 4. Registrering fra video Web-applikasjonen er utviklet med tanke på registrering i sanntid ute på vegen. Tidspunktene som lagres er den lokale tiden på nettbrettet. Dermed er det mulig å registrere fra video ved å stille klokken på nettbrettet manuelt til tidspunkt for start av videoen. Det er ikke lagt inn mulighet for å ta pauser underveis eller andre tilpassinger for registrering fra video. (Se beskrivelse i kapittel 4.4) 1.3. Arbeidsflyt Dette avsnittet viser en overordnet arbeidsflyt for en manuell trafikkregistrering. Se mer detaljert beskrivelse i kapittel 3 og 4. Planlegge DataInn (pc) Registrere trafikk Web-applikasjon (mobile klienter) Hente data DataInn (pc) Figur 1 Arbeidsflyt for manuell registrering

6 Planlegging Før man kan gå ut og registrere trafikken må man gå inn i DataInn og registrere hvilket punkt det skal registreres på. Dersom det ikke finnes fra før må det opprettes et nytt punkt, om det er feil i feltinformasjonen eller annet må det rettes i NorTraf. Det velges hvilke felt og retninger det skal registreres i, og hvilke kategorier som skal registreres. Hver registrering får en kode som brukes som innlogging i web-applikasjonen på nettbrettet Registrere trafikk På nettbrettet skriver man inn koden for den planlagte registreringen. Da kommer man inn på det aktuelle punktet, med riktige felt og kategorier valgt. Når registreringen er ferdig, må data lastes opp til DataInn. Hver kode kan bare brukes en gang. Når registreringen er satt i gang med ett nettbrett kan man starte selve registreringen på dette nettbrettet senere, men det er ikke mulig å bruke den samme koden på et annet nettbrett Hente data I DataInn kan man gå inn på punkter for manuell trafikkregistrering. Der ser man en oversikt over når det er gjort registreringer. For hver registrering kan man se en oppsummering av passeringer per felt og man kan laste ned en fil med registrerte data i CSV-format (enkeltpasseringer)

7 2. Gjennomføring av manuelle registreringer Når man skal gjøre manuelle trafikkregistreringer er det noen forhold man bør tenke over på forhånd. Her er noen stikkord som kan være til hjelp Anbefalinger for arbeidsmengde og tidsrom Tidsrom på dagen velges ut i fra formålet for registreringen. Hvis det finnes data fra kontinuerlige registreringer kan det brukes for å finne makstimen. Velg fornuftig tidsrom og lengde husk pauser for mannskapet. Det kan bli lenge å stå i vegkanten, også på grunn av vær, temperatur og støy. Er det mulig å sitte i en bil eller andre steder? Dersom øktene er for lange kan det bli vanskelig å konsentrere seg om oppgaven, slik at datakvaliteten blir dårligere. Ikke overbelast den som skal registrere med for mange kategorier eller felt. Hva som er for mye vil variere ut ifra lokale forhold som trafikkmengde og trafikantsammensetning. Det er også lettere å skille mellom kategoriene personbil og buss, enn det er å skille mellom kategoriene sykkel og elsykkel. Det kan ofte være greit å ta opp video mens man registrerer. Da har man mulighet til å gå tilbake og registrere på nytt dersom det glipper underveis Utstyr og forberedelser Befaring for å finne egnet sted å stå. Finnes det plass for en bil å sitte i? Prøvetelling eller data fra kontinuerlig registrering for å vurdere arbeidsmengden Gjennomgang med mannskapet på forhånd. Avklaring av spørsmål om registreringen og applikasjonen Husk refleksvest og god bekledning Skal det filmes med videokamera: lade batteri, stille klokka, sørge for nok lagringsplass, stativ, regnbeskyttelse Penn og papir. Det kan være greit å notere spesielle hendelser underveis Spesielt for nettbrett og mobiltelefoner: Lad opp batterier og kontroller at klokke og dato er riktig Juster innstillingene for strømsparing slik at skjermen ikke skrur seg av etter en stund uten aktivitet. Vibrasjon eller lyd anbefales å bruke for å få bekreftet at trykk er registrert. Vurder behov for pekepenn eller mobilhansker. Hanskemodus på nettbrettet?

8 3. Brukerveiledning for manuell registrering i DataInn DataInn ligger på Bruk av DataInn er beskrevet i brukerveiledning for igangsetting av målestasjon som ligger på trafikkdatasidene på Vegveven. For å komme til menyen for manuell trafikkregistrering velger man et registreringspunkt for sporadiske registreringer (nivå 4), se figurene nedenfor. Man bruker kartet eller søkefunksjonen for å finne målestasjonen det skal registreres på. Om den ikke finnes fra før, opprettes den i målestasjonsregisteret i NorTraf, som et nivå 4 punkt. Når man velger et punkt i kartet får man opp detaljert informasjon om registreringspunktet, se Figur 4. Figur 2 DataInn, kartvisning

9 Figur 3 DataInn, velge registreringspunkt Figur 4 DataInn, punkt for manuelle registreringer

10 3.1. Planlegge nye registreringer Ved å velge «Manuell Trafikkregistrering» i menyen kommer man til oversikten over planlagte, igangsatte og gjennomførte manuelle registreringer for det valgte punktet (Figur 5). Hver registrering blir vist som en linje med oversiktsinformasjon. Ved å klikke på linjen får man opp mer detaljer, og har muligheten til å endre planlagte registreringer. Hver registrering får en egen kode. Denne brukes til å logge inn på registreringen i webapplikasjonen på nettbrettet. Figur 5 Planlagte, igangsatte og gjennomførte registreringer Opprette ny trafikkregistrering For å opprette en ny registrering bruker man knappen «Ny manuell trafikkregistrering». Følgende steg må gjennomføres: 1. Trykk på feltene det skal registreres i, og velg kategorier fra nedtrekkslisten. (Figur 6) 2. Kryss av dersom det er et sykkelfelt eller kollektivfelt. (Figur 7) 3. Velg dato og tidsrom for registreringen. (Figur 8) 4. Det kan legges inn en kommentar med informasjon til den som skal gjennomføre registreringen. 5. Trykk på knappen «Opprett trafikkregistrering»

11 Det blir nå generert en kode for denne registreringen, og den ligger som en ny linje under planlagte registreringer. Gjør dette flere ganger dersom det er flere som skal registrere samtidig. Hver linje i oversikten tilsvarer det som en person skal gjøre ute på vegen. 1 2 Figur 6 Velg felt (1) og kategorier (2)

12 Figur 7 Marker sykkelfelt og kollektivfelt Figur 8 Velg dato og tidsrom

13 Begrensninger I web-applikasjonen er det ikke lagt inn støtte for mer enn 8 knapper. Det betyr at man kan ha maksimalt 8 kategorier i ett felt, eller 4 kategorier i to felt. Dersom man har valgt 5 eller flere elementer, kommer det opp en advarsel som vist i Figur 9. Det er viktig å ikke overbelaste den som skal gjennomføre registreringen, da blir datakvaliteten dårligere. Dersom feltet er markert som fortau eller sykkelfelt vil det registreres trafikk i begge retninger, det vil si at hver kategori gir to knapper. Det er mulig å endre eller slette planlagte registreringer. Igangsatte og gjennomførte registreringer kan slettes. Vær forsiktig med å slette igangsatte registreringer. Dersom en registrering blir slettet mens noen registrerer vil ikke dette oppdages før man er ferdig og skal sende inn data. NB! Det er ikke mulig å sende inn data for en registrering som er slettet. Figur 9 Advarsel ved mange valgte elementer

14 3.2. Gjennomføring Praktiske forberedelser Før registrering starter må det planlegges hva som skal gjøres, hvem som skal være med, hvilket utstyr som skal brukes. Dersom det er flere som skal registrere sammen, bør man ta en felles gjennomgang med mannskapet på forhånd slik at alle vet hvem som skal gjøre hva, og hvor og hvordan registreringen skal gjennomføres. I kapittel 2 er det flere tips for forberedelse og gjennomføring av manuelle trafikkregistreringer. Ved bruk av nettbrett er det viktig å lade batterier og kontrollere at klokke og dato er riktig. Det kan også være lurt å justere innstillingene for strømsparing slik at skjermen ikke skrur seg av etter to minutter uten aktivitet. Vibrasjon eller lyd kan være greit å bruke for å få en bekreftelse på at trykk er registrert. NB! Dersom man ikke har nettilgang på punktet må man åpne registreringen før man går ut, og levere data når man kommer inn igjen Oppfølging underveis Når koden til en registrering er skrevet inn på nettbrettet blir status endret til igangsatt. Dette kan man se på oversiktssiden for manuell registrering i DataInn, se Figur 10. Det behøver ikke bety at selve registreringen har startet. Figur 10 Igangsatte registreringer

15 3.3. Etterarbeid og kontroll Innlasting og kontroll av innleste data Når registreringen er ferdig må man gå inn i DataInn og se at de aktuelle linjene er oppført som gjennomført. Husk å oppdater nettsiden. Dersom det er noen som fortsatt står som igangsatt betyr det at data ikke er overført fra nettbrettet. Om man mangler nettilgang kan dette gjøres i ettertid, så lenge nettbrettet ikke blir avslått. Fra forsiden i web-applikasjonen på det aktuelle nettbrettet er det enkelt å sende inn data som mangler, se Figur 11. For avsluttede registreringer kommer man rett til sammendragssiden hvor data sendes inn (Figur 22). NB! Kontroller at data er overført fra nettbrett til DataInn. Figur 11 Nettbrett uferdig registrering

16 Utskrift av gjennomførte registreringer Når man klikker på en gjennomført registrering, utvides vinduet og man får se en oppsummering av resultatene fra registreringen (Figur 12). For å se enkeltpasseringene med tidsstempel kan man laste ned en CSV-fil med knappen «Last ned trafikkdata». Her vises enkeltpasseringer med kode, målestasjonsid, tidspunkt, feltnummer, feltbeskrivelse, felttype, retning, kategori og start- og sluttidspunkt for registreringen (Figur 13). Figur 12 Oppsummering av en gjennomført registrering

17 Figur 13 Utskrift av enkeltpasseringer

18 4. Brukerveiledning for web-applikasjonen (nettbrett) Web-applikasjonen for manuell registrering av trafikk har følgende adresse: Applikasjonen er åpen for alle, slik at hvem som helst kan gjøre selve registreringen. Det er behov for nettilgang bare ved oppstart og avslutning. Den kan legges til på startskjermen om man vil bruke den som en vanlig app. Den åpnes da i fullskjerm modus slik at adresselinjen til nettleseren ikke er synlig. Det lønner seg å slå av strømsparingsfunksjonen på skjermen, eller å sette lenger tid med inaktivitet før den skrur seg av. Avhengig av trafikkmengden og tid på dagen kan det gå noen minutter uten trafikk. Det anbefales å skru på vibrasjon eller lyd, for å få tilbakemelding på at knappetrykk er registrert. Figurene i dette kapittelet viser et eksempel på layout. Dette vil variere etter hvor mange trafikantkategorier og antall felt som skal registreres. Arbeidsflyt: Oppstart o Forside skriv inn kode (Figur 14) o Informasjon om tidsrom, felt og kategorier som skal registreres (Figur 15) o Skriv inn navn på registrant (Figur 16) o Velg orientering (Figur 17) o Start registrering (Figur 18) Registrering o Registrer trafikanter (Figur 19) o Avslutt registreringen (Figur 21) Sammendrag og sende inn data (Figur 22) o Sammendrag av registrerte verdier o Legg inn en kommentar om gjennomføringen o Innsending av data Dersom vegkart tidligere er brukt på den samme enheten kan det være problemer med å åpne applikasjonen for manuell registrering. Denne feilen er rettet i neste versjon som kommer i løpet av sommeren. Android: I nettleseren gå til Innstillinger -> Nettstedinnstillinger -> alle nettsteder -> søk etter «vegvesen.no» -> velg «Slett alt og tilbakestill» ios: Settings -> Safari -> Advanced -> Website Data -> velg siden (vegvesen.no), swipe for å slette

19 4.1. Oppstart På forsiden (Figur 14) skriver man inn koden for den registreringen som skal gjennomføres. Tidligere registreringer med data som ikke er sendt inn, er tilgjengelig på forsiden slik at det er enkelt å sende inn data i ettertid. Oversiktssiden (Figur 15) viser planlagt tidsrom for registreringen, hvilke kategorier som skal registreres i hvilke felt, og om det skal registreres trafikk i begge retninger. Skriv inn navnet på den som gjennomfører registreringen (Figur 16). Det er lurt å orientere brettet etter hvilken side av vegen du står på. Bruk knappen «Snu orientering» øverst til høyre for å endre orienteringen (Figur 17). Gjør deg kjent med hvordan knappene for de ulike trafikantkategoriene og retningene er plassert før du starter registreringen (Figur 18). Figur 14 Forside (med uferdige registreringer)

20 Figur 15 Oversikt over felt og kategorier Figur 16 Navn på registrant

21 Figur 17 Velg orientering etter hvordan du står Figur 18 Start registrering

22 4.2. Registrering Når du er klar til å starte registreringen trykker du på knappen. Hver passering registreres med riktig knapp for kategori, retning og felt. Antall registrerte så langt vises i knappene (Figur 19). Bruk dette i tillegg til vibrasjon eller lyd for å bekrefte at trykket er registrert. En progressbar øverst i bildet viser gjenstående tid for registreringen, ut i fra de planlagte tidspunktene for start og slutt. Når tiden er ute blinker progressbaren grønt, og det står Ferdig (Figur 20). Det er likevel mulig å fortsette å registrere så lenge man ønsker. For å avslutte trykker man på «Fullfør» øverst i høyre hjørne, og bekrefter at man vil avslutte (Figur 21). Figur 19 Registrering

23 Figur 20 Registrert full tid Figur 21 Avslutte registrering

24 4.3. Sammendrag og innsending av data Når registreringen er avsluttet vises det et sammendrag for registreringen, som vist i Figur 22. Her kan det legges inn en kommentar om vær og føre, eventuelle trafikale hendelser eller andre ting som kan ha påvirket resultatene. NB! Data må sendes inn til DataInn. Trykk på knappen for innsending av data, og se at du får en bekreftelse på mottatt data som vist i Figur 23. Dersom det kommer en feilmelding kan det bety at nettbrettet ikke har tilgang til internett. Ta det med til et sted med bedre dekning og prøv igjen. Sett gjerne tilbake innstillingene for strømsparing for nettbrettet når registreringen er ferdig. Figur 22 Sammendrag av registrering og innsending av data Figur 23 Bekreftelse på mottatt data

25 4.4. Registrering fra video Det er ikke lagt inn støtte for registrering fra video. Tidspunktet som blir lagret for hver passering er den lokale tiden på nettbrettet. Dermed er det en mulighet at man stiller klokka på nettbrettet manuelt. Registreringen vil da fungere som det gjør i sanntid på vegkanten, man kan for eksempel ikke ta pauser underveis. Fremgangsmåte for registrering fra video: 1. Lag en planlagt registrering (dato og klokkeslett kan være passert). 2. Start web-applikasjonen på nettbrettet og skriv inn koden for registreringen, slik at den blir igangsatt. Skriv inn navn og sjekk orientering. Vent når du kommer til start registrering (Figur 18). 3. Endre innstillingen for dato og tid til manuell. 4. Sett dato og tid til et tidspunkt litt før tiden opptaket startet. 5. Vær klar til å starte videoen når klokka på nettbrettet er lik klokka på videoen. Start registreringen med en gang. 6. Registrer som normalt, og avslutt som vanlig. 7. Send inn data. 8. Sett innstillingene på nettbrettet tilbake til automatisk dato og klokkeslett

Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen Hjørne pushback på web.

Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen Hjørne pushback på web. Brukerguide Hjørne pushback Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen Hjørne pushback på web. Innhold Spille simuleringen på web... 1 Før du starter... 1 Innlogging...

Detaljer

Brukerveiledning Altinn

Brukerveiledning Altinn Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen Tilsyn og kontroll 18.11.2015 Versjon 1.1 Brukerveiledning Altinn Innrapportering av periodisk kontroll for kontrollorgan Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Installasjonguide LAG DIN EGEN BRUKERKONTO

Installasjonguide LAG DIN EGEN BRUKERKONTO Installasjonguide LAG DIN EGEN BRUKERKONTO KONFIGURER MOT WI-FI MOTTA VIDEO-SAMTALE DEL TILGANG MED FLERE BRUKERE BEVEGELSE SENSOR CLOUD VIDEO OPPTAK KOSTNAD FOR CLOUD FEILSØKING LAG DIN EGEN BRUKERKONTO

Detaljer

MinGat ny innloggingsmetode

MinGat ny innloggingsmetode MinGat ny innloggingsmetode Helse Vest IKT har vurdert at tidligere innloggingsmetode til MinGat hjemmefra ikke var sikker nok. De har derfor skjerpet sikkerheten. Dersom du ønsker å logge deg inn hjemmefra

Detaljer

Komme i gang med Skoleportalen

Komme i gang med Skoleportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Landbruksnytt. Næring og utvikling SØKNAD RMP September 2013

Landbruksnytt. Næring og utvikling SØKNAD RMP September 2013 1 Landbruksnytt Næring og utvikling SØKNAD RMP September 2013 [Skriv Søknadsfristen inn et sitat 1. fra oktober dokumentet for Regionalt eller sammendrag Miljøprogram av (RMP) et interessant nærmer poeng.

Detaljer

Google Chrome. Microsoft Edge. Mozilla Firefox. Internet Explorer. Opera. Safari

Google Chrome. Microsoft Edge. Mozilla Firefox. Internet Explorer. Opera. Safari Google Chrome Microsoft Edge Mozilla Firefox Internet Explorer Opera Safari Google Chrome Dersom nettbanken ikke vises eller fungerer som den skal, så hjelper det ofte å slette midlertidige filer i din

Detaljer

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning PBL Barnehageweb Brukerveiledning 1 1. Innledning Gratulerer med valget av nye PBL Barnehageweb! Med PBL Barnehageweb skal det være enkelt å lage en brukervennlig, moderne og profesjonell nettside for

Detaljer

Brukerveiledning gjovard.com

Brukerveiledning gjovard.com Gjø-Vard orienteringslag Brukerveiledning gjovard.com http://gjovard.com/kartarkiv/ Torbjørn Kravdal 31.05.2016 0 INNHOLD 0 Innhold... 1 1 Samtykke for bruk av bilder/film... 2 2 Brukerveiledning for gjovard.com

Detaljer

Tilskudd til organisert beitebruk. Elektronisk søknad i Altinn

Tilskudd til organisert beitebruk. Elektronisk søknad i Altinn Tilskudd til organisert beitebruk Elektronisk søknad i Altinn Før du begynner: Husk at alle beitelagsmedlemmene må være registrert i Enhetsregisteret slik at de har et organisasjonsnummer. Ha listen over

Detaljer

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Jegerprøveeksamen www.jegerproveeksamen.no Innholdsfortegnelse Kommuneansvarlig... 3 Testleder... 3 Opprette testsenter og testledere... 3 Teknisk godkjenning

Detaljer

Compello Invoice Approval

Compello Invoice Approval Compello Invoice Approval Godkjenning Webmodul brukerdokumentasjon Nettbrett og desktop via nettleser Index 1 Innledning... 3 2 Funksjonalitet... 4 Nettbrett og desktop via nettleser... 4 2.1.1 Desktop

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

I denne oppgaven blir du introdusert for programmeringsspråket JavaScript. Du skal gjøre den klassiske oppgaven Hei verden, med en katt.

I denne oppgaven blir du introdusert for programmeringsspråket JavaScript. Du skal gjøre den klassiske oppgaven Hei verden, med en katt. Hei JavaScript! Introduksjon Web Introduksjon I denne oppgaven blir du introdusert for programmeringsspråket JavaScript. Du skal gjøre den klassiske oppgaven Hei verden, med en katt. Steg 1: Bruke JS Bin

Detaljer

Innhold. Arrangementskalender/påmelding: Resultater: Ti på topp for hele landet: Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015.

Innhold. Arrangementskalender/påmelding: Resultater: Ti på topp for hele landet: Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015. Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015. Innhold 1. Registrere stevne... 2 Koordinater for skyte-anlegg.... 4 2. Sette opp påmelding på stevne.... 6 Opprette påmelding på 200m.... 10 Sette

Detaljer

Fraværsmodulen. Sist oppdatert 12.08.2015 HYPERNET. Atlanten videregående skole BRUKERMANUAL. For elever

Fraværsmodulen. Sist oppdatert 12.08.2015 HYPERNET. Atlanten videregående skole BRUKERMANUAL. For elever Fraværsmodulen HYPERNET Sist oppdatert 12.08.2015 Atlanten videregående skole BRUKERMANUAL For elever Innholdsfortegnelse Funksjon... 2 Innlogging for elever... 2 Meny... 2 Generelt... 2 Opplæringsvideo...

Detaljer

Brukerveiledning WISEflow

Brukerveiledning WISEflow Brukerveiledning WISEflow Pålogging WISEflow s.2 Installasjon og test av Flowlock- browser s.4 Innlevering av oppgaver/hjemmeeksamen via WISEflow s. 6 Hvordan slette cookies? s. 9 1 Pålogging WISEflow

Detaljer

Brukerveiledning LagerMester ios

Brukerveiledning LagerMester ios ios Hvis du spiller på ipad eller iphone, følg disse stegene for å laste ned appen, logge inn og starte treningen Gå til: lagermester.attensi.com, trykk på «Download on the App Store» Logg inn på itunes

Detaljer

Automatisk kartsalg Infoland (www.infoland.no) Hvordan bestille digitalt kartverk fra en av kommunene i Valdres gjennom Infoland?

Automatisk kartsalg Infoland (www.infoland.no) Hvordan bestille digitalt kartverk fra en av kommunene i Valdres gjennom Infoland? Hvordan bestille digitalt kartverk fra en av kommunene i Valdres gjennom Infoland? Veilederen er i hovedsak retta mot kunder som bestiller via kommunenes hjemmeside, hvor det er lagt opp for betaling med

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker disse merknadene i brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller de gir tips om

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Kart

Brukerhåndbok for Nokia Kart Brukerhåndbok for Nokia Kart 1. utgave 2 Innhold Innhold Om Nokia Kart 3 Vise nåværende sted og bla i kartet 3 Finne et sted 4 Oppdage steder i nærheten 4 Legge til et bilde av et sted 5 Lagre eller vise

Detaljer

Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning

Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning Innhold Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning... 1 Sjekk om Citrix er installert... 1 Tilgang til applikasjon fra kontoret... 2 Tilgang til applikasjon

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Veiledning brukere Visma.net. Expense

Veiledning brukere Visma.net. Expense Veiledning brukere Visma.net. Expense Nå er det slutt på å levere inn reiseregninger på papir. Fra nå av tar vi i bruk Visma.net. Expense noe som betyr at reiseregningen blir elektronisk. Reiseregning

Detaljer

eportal for legekontoret

eportal for legekontoret for legekontoret www.compugroupmedical.no Side 1 av 19 Hva er... 3 Fordeler... 3 Aktivering av... 3 Innmelding av pasient... 4 Innmelding av pasient via Winmed Allmenn... 4 Timebok... 5 Generere timebok

Detaljer

Hvordan bestille digitalt kartverk fra Lørenskog kommune i Infoland.

Hvordan bestille digitalt kartverk fra Lørenskog kommune i Infoland. Hvordan bestille digitalt kartverk fra Lørenskog kommune i Infoland. Trinn 1: Pålogging 1. Logg deg inn hvis du allerede er registrert som kunde eller registrer deg som kunde på Infoland. Les mer om dette

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Brukermanual for appen Kystfiske på Android

Brukermanual for appen Kystfiske på Android Brukermanual for appen Kystfiske på Android Sist oppdatert 2016-04-08 Innhold Introduksjon... 1 Hvordan komme igang... 1 Tilgang... 1 Første gangs innlogging... 2 Hovedsiden med oversikt for ditt fartøy...

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Bakgrunn for prosjektet Trafikkagenten Bymiljøetaten (BYM) har fått i oppgave å foreta en grunnleggende kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak

Detaljer

PixEdit Guide MEDFAK (5. utkast)

PixEdit Guide MEDFAK (5. utkast) PixEdit Guide MEDFAK (5. utkast) Dette er en kjapp guide på hvordan vi har gjort PixEdit-oppsettet på arkivet ved MEDFAK. Denne guiden tar utgangspunkt i en dedikert kontormaskin med lokal skanner. Med

Detaljer

Brukerveiledning. For student hjemmeeksamen

Brukerveiledning. For student hjemmeeksamen Brukerveiledning For student hjemmeeksamen Oppdatert 26. oktober 2015 1 Innhold Innledning Pålogging Godkjente nettlesere Din oversikt over prøver og eksamener Gjennomføre eksamen Navigere i eksamensoppgaven

Detaljer

Remote Desktop Services

Remote Desktop Services Brukerveiledning Remote Desktop Services Fra Eltele AS 1 Innholdsfortegnelse Multi-Faktor Autentisering... 3 Pålogging... 3 Web Interface (anbefales)... 4 RemoteApp på Skrivebord... 6 Remote Desktop Klient

Detaljer

Gruppearbeid. Digitalt verktøy på utdanning.no samarbeidsavtaler

Gruppearbeid. Digitalt verktøy på utdanning.no samarbeidsavtaler Gruppearbeid Digitalt verktøy på utdanning.no samarbeidsavtaler I dette gruppearbeidet skal vi jobbe med den lukkede delen av det digitale verktøyet: registrering av samarbeidsavtaler innen prosjekt til

Detaljer

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken -

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken - Lærebok Opplæring i CuraGuard 1 Med dette heftet gis en innføring i hvordan bruke CuraGuard og andre sosiale medieplattformer med fokus på Facebook. Heftet er utviklet til fri bruk for alle som ønsker

Detaljer

Bruk av oppgaver og grupper i

Bruk av oppgaver og grupper i Bruk av oppgaver og grupper i Versjon 02.07.2007 Ansvarlig for dokumentet Multimedisenteret/NTNU Innhold Innhold...1 Komme i gang med oppgaver...2 Legge til en oppgave...2 En oppgaves egenskaper...2 For

Detaljer

Læring. Brukerguide + = Hva er KS Læring? Logg deg på Fra forsiden velg Logg inn i øvre høyre hjørne av skjermen. Utstyr for lyd og bilde

Læring. Brukerguide + = Hva er KS Læring? Logg deg på Fra forsiden velg Logg inn i øvre høyre hjørne av skjermen. Utstyr for lyd og bilde Hva er KS Læring? KS Læring er en felles læringsplattform for kommuner og fylkeskommuner i Norge. På KS Læring finner du nettkurs og ressurser til fritt bruk. Du finner alt fra et lokalt nyansattkurs for

Detaljer

Visma.net Expense. (reiseregningssystem) Brukerveiledning til prøvenemnder

Visma.net Expense. (reiseregningssystem) Brukerveiledning til prøvenemnder Visma.net Expense (reiseregningssystem) Brukerveiledning til prøvenemnder Innhold 1. Aktivering av egen brukertilgang... 2 2. Innlogging (ekstern)... 2 3. Forside / Oversiktsbilde... 3 4. Utfylling av

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

Informasjon for nye brukere (for administratorer) Mars 2014, 3. utgave

Informasjon for nye brukere (for administratorer) Mars 2014, 3. utgave Informasjon for nye brukere (for administratorer) Mars 2014, 3. utgave INNHOLD Viktig før oppstart 1. Innlogging 1a. Med FEIDE 1b. Uten FEIDE 2. Registrering av skole 3. Bekreft registrering 4. Ferdig

Detaljer

Roth Touchline + app til Android og ios

Roth Touchline + app til Android og ios til Android og ios Brukerveiledning Living full of energy 1/7 Gratulerer med din nye Roth Touchline+ app Roth Touchline + app for Android og ios gir mulighet for å regulere ditt Roth Touchline gulvvarmesystem

Detaljer

Brukerveiledning WISEflow

Brukerveiledning WISEflow Brukerveiledning WISEflow Pålogging WISEflow, s.2 Nedlasting av Flowlock- browser, s. 4 Innlevering oppgaver/hjemmeeksamen via WISEflow, s. 6 Hvordan slette cookies, s. 9 Pålogging WISEflow Pålogging skjer

Detaljer

Veiledning for innlevering av Årsrapport

Veiledning for innlevering av Årsrapport Veiledning for innlevering av Årsrapport Årsrapporten leveres elektronisk gjennom StyreWeb. Lederen i korpset/ensemblet må levere årsrapporten, men andre brukere kan gå inn og klargjøre informasjonen hvis

Detaljer

Roth Touchline + app til Android og ios

Roth Touchline + app til Android og ios til Android og ios Brukerveiledning Living full of energy 1/7 Gratulerer med din nye Roth Touchline+ app Roth Touchline + app for Android og ios gir mulighet for å regulere ditt Roth Touchline gulvvarmesystem

Detaljer

Veileder for opplasting av AKTIV sporlogg til PC

Veileder for opplasting av AKTIV sporlogg til PC Veileder for opplasting av AKTIV sporlogg til PC Det finnes i dag flere forskjellige GPS merker på markedet. Til fritidsbruk, og spesielt i redningstjenesten er det Garmin som benyttes mest. Det finnes

Detaljer

Innhold. Elsmart brukerveiledning FEAS Nett

Innhold. Elsmart brukerveiledning FEAS Nett Elsmart brukerveiledning FEAS Nett Innhold 1. Innlogging og endring av passord... 3 Innlogging... 3 Bytte passord... 3 2. Nettselskap - Behandling av ordre... 5 3. Nettselskap - P1 ordre... 9 4. Nettselskap

Detaljer

Sensio Velferds App Brukerveiledning for oppsett og bruk av nettbrettløsningen

Sensio Velferds App Brukerveiledning for oppsett og bruk av nettbrettløsningen Sensio Velferds App Brukerveiledning for oppsett og bruk av nettbrettløsningen Poenget med løsningen Et tidsmessig verktøy for å få det til Februar 2016 Versjon: 1.3 Side 1 Innholdsfortegnelse Kort om

Detaljer

Brukerveiledning for student skoleeksamen HIST Oppdatert 27. oktober 2014

Brukerveiledning for student skoleeksamen HIST Oppdatert 27. oktober 2014 Brukerveiledning for student skoleeksamen HIST Oppdatert 27. oktober 2014 1 Innhold Innledning Pålogging Din oversikt over prøver og eksamener Valg av språk og skriftstørrelse m.m Besvare eksamen med sikker

Detaljer

JOBOFFICE POCKETLINK FOR ANDROID Installasjons- og klargjøringsprosedyre, del 1

JOBOFFICE POCKETLINK FOR ANDROID Installasjons- og klargjøringsprosedyre, del 1 Side1 JOBOFFICE POCKETLINK FOR ANDROID Installasjons- og klargjøringsprosedyre, del 1 Før support hos Holte bistår med del 2 av Installasjons- og klargjøringsprosedyren, forutsettes det at du har skaffet

Detaljer

Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen Brokjøring på web.

Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen Brokjøring på web. Brukerguide Brokjøring Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen Brokjøring på web. Innhold Spille simuleringen på web... 1 Før du starter... 1 Innlogging... 1 Installering

Detaljer

Hurtigveiledning for Novell Messenger 3.0.1 Mobile

Hurtigveiledning for Novell Messenger 3.0.1 Mobile Hurtigveiledning for Novell Messenger 3.0.1 Mobile Mai 2015 Novell Messenger 3.0.1 og nyere er tilgjengelig for støttede mobile ios-, Android- BlackBerry-enheter. Siden du kan være logget på Messenger

Detaljer

Visma.net Expence Brukerveiledning

Visma.net Expence Brukerveiledning Visma.net Expence Brukerveiledning Side 1 av 15 Innhold Visma.net Expense reiseregning Slik kommer du i gang... 3 Aktivering av egen brukertilgang... 3 Innlogging eksternt... 3 Innlogging internt... 4

Detaljer

BRUKSANVISNING. KSL-egenrevisjon på nett

BRUKSANVISNING. KSL-egenrevisjon på nett BRUKSANVISNING KSL-egenrevisjon på nett KSL-egenrevisjonen steg for steg 1. Gå inn på KSLs nettside - ksl.no 2. Skal du logge deg inn for å utføre KSL egenrevisjonen din eller endre informasjonen du har

Detaljer

Brukerveiledning for å legge inn Støtteordning, Rammer, Forenklet tilsagn, Endringer på tilsagn, Årsrapportering

Brukerveiledning for å legge inn Støtteordning, Rammer, Forenklet tilsagn, Endringer på tilsagn, Årsrapportering Brukerveiledning for å legge inn Støtteordning, Rammer, Forenklet tilsagn, Endringer på tilsagn, Årsrapportering For: Kommunale næringsfond og RDA-midler NB: Det kan brukes klipp og lim fra andre dokumenter

Detaljer

Reiseregning - brukerveiledning. Visma - Expense

Reiseregning - brukerveiledning. Visma - Expense Reiseregning - brukerveiledning Visma - Expense Innholdsfortegnelse Visma Expens reiseregning... 3 Pålogging til Visma Expense reiseregning... 4 Utenfor kontorløsningen... 4 Innenfor kontorløsningen...

Detaljer

Enkel brukerveiledning myweblog

Enkel brukerveiledning myweblog Enkel brukerveiledning myweblog Sist oppdatert 2.2.2011. Introduksjon myweblog er et web-basert system som skal brukes i forbindelse med booking av fly og registrering av flyturen etterpå. Etter hvert

Detaljer

BRUKERMANUAL Digispiller

BRUKERMANUAL Digispiller BRUKERMANUAL Digispiller INNHOLDSFORTEGNELSE 3. Ved første gangs bruk 4. Hvitt kort med et? Husk alltid dette 5. Skru PÅ/AV Bytte digikort 6. Lade digispiller 7. Funksjonsknapper 8. - 9. Hovedmeny 10.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING KID ButikkSim IPAD

BRUKERVEILEDNING KID ButikkSim IPAD IPAD Følg stegene under for å installere og starte simuleringen 1 2 3 4 Gå til: http://kid.attensi.com og trykk på «Dowload on the App Store» Logg inn på itunes Store Trykk på «Installer». Vent mens appen

Detaljer

Endringer i Flash CS6 Professional. Innhold. Endringer i forhold til boka. Oppdatering til boka: Multimedieutvikling i Flash CS5 Professional

Endringer i Flash CS6 Professional. Innhold. Endringer i forhold til boka. Oppdatering til boka: Multimedieutvikling i Flash CS5 Professional Oppdatering til boka: Multimedieutvikling i Flash CS5 Professional Endringer i Flash CS6 Professional I denne oppdateringen går vi gjennom boka Multimedieutvikling i Flash CS5 Professional og beskriver

Detaljer

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Versjon 26.11.

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Versjon 26.11. Versjon 26.11.13 1 Veiledning for kursarrangører om søknad/opprettelse av kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Nytt kurs Følgende opplysninger må legges inn a. Velg

Detaljer

Bruksanvisning/Veileder For Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp

Bruksanvisning/Veileder For Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp Bruksanvisning/Veileder For Mysoft Regional medlemsservice (RMS) i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen Jan 2016 1 Innhold Om RMS Regional Medlem service er utviklet for at du som lagsleder

Detaljer

Introduksjon til. For studenter ved NTNU

Introduksjon til. For studenter ved NTNU Introduksjon til For studenter ved NTNU Oppdatert høsten 2012 Ansvarlig for dokumentet Berit Danielsen Løvås, NTNU Berit.d.lovas@ntnu.no Brukerstøtte og hjelp, itslearning: orakel@ntnu.no Introduksjon

Detaljer

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter.

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Denne manualen gjelder for følgende rutermodeller: AirLink 9150 v1, v, v og v4 AirLink

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

student s104111, s107911, s122357

student s104111, s107911, s122357 Forord Denne brukerveiledning er ment som et hjelpemiddel for brukerne av administrasjonssystemet og vaktsystemet. Målgruppen for administrasjonssystemet er avdelings ledere på Grefsenhjemmet, mens målgruppen

Detaljer

VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB

VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB INNHOLD VISMA OPPVEKST SKOLE ------------------------------------------------------------------------------ 1 LÆRERWEB --------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

PDF Expert for politikere

PDF Expert for politikere PDF Expert for politikere Brukerveiledning Innhold Oversikt:... 2 Hvordan fungerer Synk?... 2 Sette opp Synk... 3 Navigere og søke... 4 Markere og notere... 4 Andre tips.... 5 Notatverktøy... 6 Legge til

Detaljer

Brukerveiledning for Digifob Pro

Brukerveiledning for Digifob Pro Brukerveiledning for Digifob Pro Instek AS Adresse: Mårveien 6 2211 Kongsvinger Telefon: 62816833 Epost: instek@instek.no Overblikk over DigifobPro Denne guiden vil ta for seg generel bruk av digifob.

Detaljer

Fra datax til Visma eaccounting

Fra datax til Visma eaccounting Fra datax til Visma eaccounting Steg 1 Eksport av data Dersom du har registre på kunder, leverandører og/eller artikler i datax, kan du enkelt få med deg alt dette over til Visma eaccounting. Hvordan eksportere

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version A NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne merknadsstilen i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips

Detaljer

Introduksjon til Telltur

Introduksjon til Telltur Introduksjon til Telltur DEL 1. Hvordan opprette en Telltur bruker DEL 2. Finn turmål DEL 3. Registrering av tur DEL 4. Hvordan opprette og endre brukere for andre DEL 5. Hvordan opprette en Kommune side

Detaljer

BRUKERVEILEDNING SNAPFLOW

BRUKERVEILEDNING SNAPFLOW Side 1 av 7 BRUKERVEILEDNING SNAPFLOW SnapFlow er et verktøy som skal sikre deg rask brukerstøtte når du trenger hjelp med datarelaterte problemer eller spørsmål. For at SnapFlow skal virke som ønsket

Detaljer

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 AirLink 2200 FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 18 Hva er AL2200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater

Detaljer

buildingsmart Norge Guiden

buildingsmart Norge Guiden Kom-i-gang med buildingsmart Norge Guiden Innhold 1. Om prosjektguider og maler... 1 2. Opprette bruker... 2 3. Logge inn... 3 4. Opprette prosjektguide og invitere brukere... 4 5. Åpne prosjektguide...

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING

MONTERINGSVEILEDNING MONTERINGSVEILEDNING Takk for at du valgte HomeControl strømstyringssystem. Du er nå kun noen minutter unna å styre strømmen din med våre smarte kontakter og mobiltelefon/nettbrett eller pc. I denne brukerveiledningen

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET 1 BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL Oppdatert 2. mai 2011 Innledning Denne veiledningen er laget til hjelp for prost/prostesekretær og evt. superbruker i prostiet. Les først veiledningen som er laget for prestene,

Detaljer

Brukermanual Scriptor 2006 Side 1 av 7. Brukermanual. Scriptor 2006. Copyright AESTON

Brukermanual Scriptor 2006 Side 1 av 7. Brukermanual. Scriptor 2006. Copyright AESTON Brukermanual Scriptor 2006 Side 1 av 7. Brukermanual Scriptor 2006 Brukermanual Scriptor 2006 Side 2 av 7. Innlogging... 3 Internet Explorer forberedelse... 3 Norton Internet Security Forberedelse... 4

Detaljer

Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen T2 - Bli Kjent i nettleser.

Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen T2 - Bli Kjent i nettleser. Brukerguide T2 - Bli Kjent Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen T2 - Bli Kjent i nettleser. Innhold Spille simuleringen i nettleser (PC og MAC)...2 Spille simuleringen

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank Innledning I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full

Detaljer

Brukermanual for statistikk på Asset on web: Statistikk salg pr dag, uke eller måned fordelt på alle avdelinger:

Brukermanual for statistikk på Asset on web: Statistikk salg pr dag, uke eller måned fordelt på alle avdelinger: Brukermanual for statistikk på Asset on web: Statistikk salg pr dag, uke eller måned fordelt på alle avdelinger: 1. Velg først "Vis avanserte funksjoner" Evt. hvis du ønsker å se på salget i går eller

Detaljer

Trafikkregistreringer Metoder, utstyr og teknologi

Trafikkregistreringer Metoder, utstyr og teknologi Trafikkregistreringer Metoder, utstyr og teknologi Arvid Aakre og Terje Giæver NTNU/SINTEF Vegogsamferdsel arvid.aakre@ntnu.no terje.giaver@sintef.no Trafikkregistreringer Innhold: Hvorfor registrere?

Detaljer

Trafikkregistreringer Metoder, utstyr og teknologi Arvid Aakre og Terje Giæver

Trafikkregistreringer Metoder, utstyr og teknologi Arvid Aakre og Terje Giæver Trafikkregistreringer Metoder, utstyr og teknologi Arvid Aakre og Terje Giæver NTNU/SINTEF Vegogsamferdsel arvid.aakre@ntnu.no terje.giaver@sintef.no Trafikkregistreringer Innhold: Hvorfor registrere?

Detaljer

Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: 75 10 10 12 Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/2292-25

Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: 75 10 10 12 Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/2292-25 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: 75 10 10 12 Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/2292-25 NETTVETT Nettvettregler for e-post Slett mistenkelig e-post Ikke svar på eller følg oppfordringer i spam

Detaljer

Ipad som politisk verktøy. Surnadal kommune

Ipad som politisk verktøy. Surnadal kommune Ipad som politisk verktøy Surnadal kommune Bruk av Ipad Surnadal kommune har ei ordning med bruk av Ipad i samband med politiske møte Dette er ei frivillig ordning Det er fullt mogleg å bruke eige utstyr

Detaljer

Dato Versjon Dokument-ID Side. 2015-12-22 4.0 CABNET-141-574 1 av 10

Dato Versjon Dokument-ID Side. 2015-12-22 4.0 CABNET-141-574 1 av 10 2015-12-22 4.0 CABNET-141-574 1 av 10 Målsetning Denne instruksjonen beskriver hvordan man i gjør reparasjonsstatus tilgjengelig i CAB Plan. Ferdigmarkering av reparasjonsstatus 1. Innstillinger i CAB

Detaljer

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.

Detaljer

Få maksimalt utbytte av WordFinder! Oppstartsguide med nyttige råd og tips.

Få maksimalt utbytte av WordFinder! Oppstartsguide med nyttige råd og tips. Få maksimalt utbytte av WordFinder! Oppstartsguide med nyttige råd og tips. Logg inn på WordFinder Brukere med WordFinder-konto: Logg inn på den personlige WordFinder-kontoen din Hvis du allerede ha en

Detaljer

Brukerveiledning for NORM Nettbasert innregistrering av data- 2014

Brukerveiledning for NORM Nettbasert innregistrering av data- 2014 Brukerveiledning for NORM Nettbasert innregistrering av data- 2014 I 2014 går NORM over til en nettbasert løsning for innregistrering av data. Portalen heter Helseregister.no, og er et felles system for

Detaljer

WinMed Allmenn NPR. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER. Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.

WinMed Allmenn NPR. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER. Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc. WinMed Allmenn NPR www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no Bakgrunn...3 Innledning...4 Winmed Admin...5 Oppsett...5 Avdeling...5

Detaljer

[BRUKERVEILEDNING FOR NETTLESERINNSTILLINGER] TINE SA. Jan-Anders Thorsveen

[BRUKERVEILEDNING FOR NETTLESERINNSTILLINGER] TINE SA. Jan-Anders Thorsveen TINE SA Jan-Anders Thorsveen [BRUKERVEILEDNING FOR NETTLESERINNSTILLINGER] Brukerveiledning for innstillinger i nettlesere som kan forårsake problemer for enkelte nettløsninger, samt veiledning i innsamling

Detaljer

Sist oppdatert 25.06.2008 av GIS-ansvarlig Hans-Victor Wexelsen hvw@meldal.kommune.no

Sist oppdatert 25.06.2008 av GIS-ansvarlig Hans-Victor Wexelsen hvw@meldal.kommune.no Sist oppdatert 25.06.2008 av GIS-ansvarlig Hans-Victor Wexelsen hvw@meldal.kommune.no 1. Oppbygningen av kartverktøyet...3 2. Karttyper...3 3. Verktøylinjen...4 4. Søk i kartet...5 4.1 Søk på adresse...5

Detaljer

Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden. Når du går inn på siden får du opp følgende bilde:

Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden. Når du går inn på siden får du opp følgende bilde: Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden Når du går inn på siden får du opp følgende bilde: Øverst i høyre hjørne kan du endre størrelsen på teksten og søke etter lagrede artikler. De enkelte

Detaljer

Bruk av it s learning

Bruk av it s learning Bruk av it s learning Hva er it s learning? It's learning er en brukervennlig og kraftig nettbasert læringsplattform for undervisning i skolen. It s learning støtter læringsprosesser, nye læringsformer

Detaljer

Brukermanual For app.minmemoria.no

Brukermanual For app.minmemoria.no Brukermanual For app.minmemoria.no For videomanual: søk etter MinMemoria App på www.youtube.com Velkommen! Memoria er en digital minnebok og en plattform for sosial kommunikasjon mellom familier, helsepersonell

Detaljer

BRUKE ONEDRIVE OG SHAREPOINT

BRUKE ONEDRIVE OG SHAREPOINT Viste du dette om OneDrive og SharePoint: OneDrive er ditt private hjørnet av SharePoint. Hver bruker får 10TB med egen lagringsplass. Bruk den når dokumentene er mest for deg. Bruker du OneDrive for Business

Detaljer

1. Generelt. FM-OA, Kompletterende undervisning. 1.1. Innledning. 1.2. Stikkord. 1.3. Prosessen. Spec 2, datert 12.12.2005

1. Generelt. FM-OA, Kompletterende undervisning. 1.1. Innledning. 1.2. Stikkord. 1.3. Prosessen. Spec 2, datert 12.12.2005 1. Generelt 1.1. Innledning Det skal utvikles en databasert løsning for å lette arbeidet rundt tilskudd til kompletterende undervisning i fagene norsk, samfunnsfag og kristendomskunnskap med religions-

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

Klikk på: Ny bruker søker

Klikk på: Ny bruker søker ByggSøk - bygning. I dag er det mulig å levere byggesøknaden elektronisk. ByggSøk er et offentlig system for elektronisk kommunikasjon i plan- og byggesaker. Målet med ByggSøk er effektivisering hos private

Detaljer