Tysdag 12. november 2013 Nr. 83 Årgang 87 Laussal kr 20,-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tysdag 12. november 2013 Nr. 83 Årgang 87 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net"

Transkript

1 Ryfylke lokalavis for indre Ryfylke Tysdag 12. november 2013 Nr. 83 Årgang 87 Laussal kr 20,- Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda 218 kilo, lett! Leiar Slik tenker likevel ikkje ein publikumsfavoritt... Side 4 SIdE Hildeborg Juvet Hugdal skuffa ikkje dei mange saudabuane som hadde møtt opp for å sjå 30-åringen i aksjon under VM i styrkeløft i Stavanger i helga. Etter eit underkjent førsteløft i benkpress viste Juvet Hugdal kven som er best. I siste forsøk auka ho sin eigen verdsrekord med ein halv kilo, og tok med det også sølv samanlagt. Eg er veldig godt fornøgd. Eg klarte målet mitt, seier Hildeborg Juvet Hugdal. (Foto: Linda Merethe Lie) Høg standard Vann pris Best i finalen Sauda Fjordhotell er blitt eit Best Westernhotell. Side 5 Fløgstad skule var best på samarbeid då dei konkurrerte under First Lego League i Haugesund i helga. Side 9 «Ka é da?» kom seg gjennom Salemscupen utan tap og kunne med det feire sigeren i A-klassen. Side 12 13

2 2 - Tysdag 12. november 2013 RYFYLKE Ras ved Tysseland Rundt midnatt natt til fredag fekk Risa melding om at det hadde gått eit ras ved avkøyringa til Tysseland. Steinblokker hadde då løsna frå fjellveggen og dekka vegbanen i begge køyreretningane. Fleire bilar måtte derfor avvente turen mot Sauda. Risa fekk like før klokka bistand frå ein hjullastar. Oppryddingsarbeidet kunne med det starta og vegen blei opna kort tid etter. SPERRA VEGEN: Steinblokker dekka store delar av vegbanen. (Foto: Linda Merethe Lie) Ønsker seg pengar til jul Sauda Røde Kors søker Sauda kommune om kroner i støtte til sitt årlege julekveldarrangement for eldre og einslege. Arrangementet har vore ein tradisjon i mange år, der deltakarane får servert julemiddag med dessert, kaffi og kaker i fellesstova på Høllandstunet. Mange deltakarar kjem år etter år. Me håpar på eit positivt svar, slik at det også i år kan bli felles julefeiring, skriv leiar i Sauda Røde Kors, Ingrid Schibevaag i søknaden til kommunen. Talet på deltakarar har dei siste åra lege på rundt 25. Røde Kors stiller sjølv med 15 frivillige denne kvelden. Ein av prestane vil også komma innom i løpet av kvelden og lesa evangeliet og vera med på allsong. Ein risiko å dra til hyt Hytteeigar Svein Ivar Rosnes er sterkt i mot at legevakta blir flytta til Ølen. Brannvesen kan ikkje røykdykka utan at det er medisinsk personell tilstades. Må dei venta til lege kjem, før dei kan gå inn? spør han. Marita ims Kostnaden med å halda legevakta i Sauda var det einaste argumentet ordførar Frode Sulen hadde til oss i høve debatten om innføring av eigedomsskatt for hytteeigarar. Dersom legevakta blir flytta fell dette argumentet i grus, meiner Rosnes. Kjem hyttefolket tilgode Ordførar Frode Sulen stiller seg undrande til utspelet og har såleis ingen kommentar til Svein Ivar Rosnes. Ordføraren vil likevel presisera at eigedomsskatten ikkje skal inngå i drift. Den skal gå til gode investeringar som vil komma både saudabuen og hyttefolket til gode, seier Sulen. Krise Svein Ivar Rosnes har vore hytteeigar i Svandalen i åtte år og har i løpet av desse åra nytta seg av legevakta fleire gonger. Trass legane sine uttalar i lokalavisa nyleg, om at flytting av legevakta vil vera det beste, er han fortsatt uroa dersom dette blir utfallet. Eg meiner det vil bli ein risiko å dra til hytta, der me ikkje lenger vil vera sikre på å få hjelp raskt. Ein ting er dersom ein brekk ein fot, ei anna sak er dersom noko meir alvorleg skjer, som kan ha dødeleg utgang, presiserer Rosnes og trekk fram brann som eit døme. Skeptisk Asbjørn Eik-Nes frå Røyksund er hytteeigar i Åbødalen og også blant dei skeptiske til flytting av legevaktsentralen. Det blir sagt at det skal bli betre med tanke på bemanninga, men det vil ta akkurat like lang tid å komma fram. For pasienten som treng hjelp er ikkje dette positivt, meiner Eik-Nes. Han kjøper heller ikkje argumentet om at samanslåing til ei felles legevakt i Ølen vil gjera det enklare å rekruttera legar til Sauda legesenter. At legane i Sauda er positive til ei samanslåing endrar ikkje hytteeigaren sitt syn på saka. Ambulansepersonell kan gjera ein god jobb, men er den god nok? spør Asbjørn Eik-Nes. Føresetnad Tidlegare saudabu og hytteeigar i Åbødalen, Per Magne Sælevik let seg heller ikkje venda i saka trass optimisme blant legane i Sauda. Same korleis ein snur og vender på dette er flytting av legevakta, utan tvil, negativt, seier Sælevik. Han viser til over ein time i køyring til Ølen, i tillegg til utfordringar på somme dagar der ein verken kjem seg ut av eller inn til bygda. Ein føresetnad for flytting av legevakta må i så fall vera at Etnevegen er på plass, poengterer Asbjørn Eik-Nes og viser til at reisetida då vil bli redusert med 30 minutt. DÅRLEG STEMNING: Svein Ivar Rosnes og familien nytta hytta i Svandalen opp mot 120 dagar i året. Nå er de villige til å høyra på kva hyttefolket har å seie. Dersom legevakta blir flytta aukar ikkje dette lysta til å bruka Ønsker konsekvensutgreiing av legevakt- og eigedomsska Hytteeigar Svein Ivar Rosnes meiner Sauda kommunen opptrer arrogant ovanfor hyttefolket. Rosnes er i utgangspunktet ikkje i mot å betale til fellesskapet, men saknar konkrete tilbakemeldingar frå kommunen om kva hytteeigarane vil få igjen. Dersom legevakt blir flytta til Ølen minkar det, ifølge Svein Ivar Rosnes, på gode argument for at hyttefolket skal betala eigedomsskatt. Han meiner at eigedomsskatten burde vore ei avgift som kan bli øyremerka. Kommunen seier at pengane...eigedomsskatten burde vore ei avgift som kan bli øyremerka. skal gå til turistframande føremål, men me har aldri fått nokon svar på korleis dei skal gjera det, seier Rosnes. Ordførar Frode Sulen rådar Rosnes å lesa dokument frå formannskapsmøta og kommunestyremøta, der det står tydeleg kva politikarane har sagt om kva pengane vil gå til. Konkret nemnar han ny aktivitetspark, Rådhusplassen og 11,3 millionar kroner (inkludert moms) som skal gå til nytt utebasseng. I tillegg går pengane til løypekøyring, der også hytteeigarar og saudabuar bidreg godt i form av frivillige bidrag. Vedtak i desember I desember skal saka i høve eigedomsskatt for hytteeigarar bli behandla i kommunestyret, skattesatsen på hus og hytter vil bli den same, to promille. Ifølge Sulen er det ikkje eit spørsmål om den blir innført eller ikkje. Sannsynlegheita for at me innfører eigedomsskatt på hytter og fritidseigedommar er stor, då det er lagt opp til dette i budsjettsamanheng, seier han. Innføring av eigedomsskatt for alle hytteigarane vil gi ei ekstrainn-

3 RYFYLKE Tysdag 12. november Omsetting av eigedomar i Sauda kommune Gnr 10, bnr 7, fnr 42 er overdrege for kr frå Kjetil Johnsen og Lene Olsen til Laila Kristin Eike og Jan Erik Østbø ( ) Gnr 46, bnr 497 er overdrege for kr frå Geir Jostein Søndenaa til Rune Håheimsnes og Tanja Djuvik Håheimsnes ( ) Fløgstadneset 24 (Gnr 28, bnr 220) er overdrege for kr frå Jacek Nieckula til Jens Brokmann ( ) Salet omfattar også Gnr 28, bnr 255 Gnr 45, bnr 89 er overdrege for kr frå Kvr Industriservice as til Marceli Jozef Zak ( ) Gnr 32, bnr 290 er overdrege for kr frå Torfinn Moen til Kjersti Brekke og Rune Haugsvær ( ) Del av Andersengja 68 B (Gnr 46, bnr 496) er overdrege for kr til Reidar Birkeland og Marianne Tangeraas ( ) Gnr 36, bnr 152 er overdrege for kr frå Øydis Teig Skåre til Kari Arnøy og Lars Idar Rygg ( ) Gnr 32, bnr 83 er overdrege for kr frå Hans Arild Tangeraas og Ingvar Tangeraas til Arne Jacobsen ( ) Strandavegen 10 (Gnr 28, bnr 358) er overdrege for kr frå Sverre Gerhard Johansen til Sveinung Marvik ( ) Gnr 32, bnr 748 er overdrege for kr frå Torill Bang Tjeltveit til Mølleg 71 as ( ) Kyrkjegata 2 (Gnr 32, bnr 871) er overdrege frå Sauda Byggsenter as til D S Eiendom as ( ) Del av Gnr 22, bnr 175 er overdrege for kr frå Sigmund Søndenå til Gladys Mildrid Halsnes ( ) Saunes 1 (Gnr 28, bnr 206) er overdrege for kr frå Roar Inge Huseby og Roy Tønnesen til Espen Lende-Aarbogh ( ) Gnr 13, bnr 1, fnr 1, seksjon 36 er overdrege for kr frå Bjørn Arild Tenmark til Olav Skogerbø Selvik ( ) Gnr 19, bnr 37 er overdrege for kr frå Cathrine Rustad til Jørgen Åbø ( ) Salet omfattar også Gnr 19, bnr 39 Kjelde: Statens kartverk ta i nede i bortimot halvparten. Han fortel at heile lysta er vekke, utanom skisesongen, når kommunen ikkje er hytta meir. (Arkivfoto: Tore Bastlien Dahl) tt Folkemøte i kveld Kommune- og helseleiinga møter folket til legevaktdebatt i kinosalen. ingvil bakka Ordførar Frode Sulen håpar og trur på eit stort engasjement under folkemøtet. Dette er ei sak som verkeleg engasjerer saudabuen. Nå håpar eg at folk kjenner si besøkelsestid og stiller kvinne- og mannssterke opp. Kveldens folkemøte er eit viktig opplysningsmøte og her har folk sjansen til å stilla spørsmåla dei er opptatt av, seier Sulen. Forslaget om legevaktflyttinga har skapt stort engasjement i Sauda, noko lesarbrev i Ryfylke og heftige diskusjonar på internett på andre sosiale arena vitnar om. Nå får folk mulighet til å møta tilhengarane av legevaktflyttinga ansikt til ansikt. Får informasjon I ettermiddag inviterer Sauda kommune til folkemøte om det planlagte interkommunale helsesamarbeidet mellom dei fire kommunane Sauda, Suldal, Etne og Vindafjord. Med på møtet blir Nå håpar eg at folk kjenner si besøkelsestid og stiller kvinne- og mannssterke opp....utelukkar eg ikkje at me forlengar møtet... både ordførar Frode Sulen, kommuneoverlege Knut A. Omdal, legevaktsjef i Sunnfjord og Ytre Sogn, Øystein Furnes og representantar frå ambulansetenesta i Helse Fonna. Forslaget om å etablera ei felles legevaktsentral i Ølen er utan tvil temaet som vil skapa mest debatt i kinosalen. Prosjektleiar for helsesamarbeidet, Aslaug Tangeraas, oppmodar alle som har spørsmål og meiningar i saka om å komma til folkemøtet. Her vil ein få informasjon både om kvifor forslaget om legevakt i Ølen har kome opp, kva det vil innebera og ikkje minst kva erfaringar ein har gjort seg andre stader i landet der geografien er slik at ein kan samanlikna med vårt distrikt, seier ho. Folkemøtet varer i utgangspunktet i ein og ein halv time og det er lagt opp til spørsmål og kommentarar frå publikum. Men blir det mange spørsmål utelukkar eg ikkje at me forlengar møtet til klokka 19.00, seier ordførar Frode Sulen. Seinare i kveld skal suldølen diskutera same tema i sitt folkmøte om helsesamarbeidet. tekt på 1,5 til 2 millionar kroner til kommunen. For ei hytte som er taksert til to millionar kroner svarer dette til fire tusen kroner i året i eigedomsskatt. Arrogant Svein Ivar Rosnes opplever Sauda kommune som arrogant og lite villige til dialog. Me føler oss som ei melkeku og at kommunen ikkje bryr seg om kva me seier. Me er jo her likevel, seier Rosnes og stiller spørsmål til kvifor verken varaordførar eller ordførar stilte opp på Hyttefolkets dag nyleg. Det verkar som om kommunen kvir seg for å snakka med oss, seier Rosnes. Frode Sulen svarer til dette at verken han, varaordførar Laura Seltveit eller rådmann Wictor Juul hadde anledning til å møte denne...hytteeigarar og saudabuar bidreg godt i form av frivillige bidrag. dagen, av private årsaker. Sulen meiner det må respekterast at det ikkje alltid passar å stilla. Eg kan gjerne beklage dette, seier ordføraren, og legg til at han ikkje ville hatt nokon problem med å stille opp på Hyttefolkets dag. Det ville berre vore hyggeleg. Det er kjekt å snakka med hyttefolk, seier Sulen. Konsekvensar? Svein Ivar Rosnes skulle gjerne ha sett kommunen føreta ei konsekvensutgreiing både i høve flytting av legevakta, men òg i høve innføring av eigedomsskatt for hytteeigarar. Som nemnt, me er interesserte i at Sauda som bygd er så levande som muleg, men me er ikkje interesserte i å betale til dømes skulegang og utgifter til sosialklientar, påpeikar Svein Ivar Rosnes.

4 4 - Tysdag 12. november 2013 RYFYLKE Leiar «Førr ei dame!» Fredag var det klart for VM i styrkeløft. Eigentleg var meisterskapen på hell denne dagen. Heilt sidan tysdag hadde sterke kvinner og menn kjempa om jeve titlar og rekordar i Stavanger Idrettshall. Men utifrå talet på publikummarar virka det ikkje som ein real verdsmeisterskap før fredag kveld. Då fyltes nemleg meisterskapsarenaen med forventingar og saudabuar. Å skulle håpe på at Hildeborg Juvet Hugdal kunne gjenta suksessen frå 2006, då ho gjorde reint bord, var urealistisk. Konkurransen har blitt større og andre utøvarar har på overraskande vis auka eigne prestasjonar på nesten uforståeleg kort tid. Men, i benkpress er det framleis ingen som er nær den målbevisste 30-åringen frå Sauda. Såleis var oppgåva lett. Gullet kunne sikrast utan at Juvet Hugdal trengte å anstrenge seg nevneverdig. Slik tenker likevel ikkje ein publikumsfavoritt. Ho ville auke sin eigen verdsrekord og gi dei mange tilskodarane meir å juble for. Og ho klarte det. Ein kan ikkje anna enn å la seg imponere over måten Hildeborg Juvet Hugdal taklar det presset ein knapt kan førestille seg ligg på ho under eit verdsmeisterskap på heimebane. Berre det er ein prestasjon i seg sjølv. Samstundes er det nok det som skiller dei beste frå dei som ikkje når heilt opp. Ein eigenprodusert verdsmeister er ikkje kvardagskost i Sauda. Så er heller ikkje Hildeborg Juvet Hugdal noko ordinær kvinne. Det er det heilt openbert at saudabuen er klare over. Då heiagjengen benka seg foran podiet i Stavanger gjorde dei kva dei kunne for å vise nettopp det; vi er stolte av deg, Hildeborg. Saudabuen har også grunn til å vere stolte av eigen innsats frå tribuneplass. Det var nemleg fleire enn Saudas sterkaste som fekk applaus og drahjelp frå publikum. Gratulerer Hildeborg og gratulerer Sauda! Pressens faglige utvalg (PFU) er eit klageorgan oppnemnd av Norsk Presseforbund. Organet, som har medlemmer frå presseorganisasjonane og frå allmenta, behandlar klager mot pressa i presseetiske spørsmål (trykt presse, radio og fjernsyn). Adresse: Prinsensgt. 1, p.b. 46, 0101 Oslo. Tlf: Faks: Er du i risikosonen for diabetes type 2? mennesker i Rogaland fylke har diabetes type 2 uten å vite om det. Det ønsker Diabetesforbundet Rogaland å gjøre noe med på Verdens diabetesdag 14. november. Diabetesforbundet har informasjonsstand på apotek på flere steder i Rogaland den 14. november. Vi vil bruke denne dagen til å sette søkelyset på de som går rundt med uoppdaget diabetes type 2. På standen kan publikum sjekke sin diabetesrisiko ved å svare på spørsmål om alder, vekt, midjemål, fysisk aktivitet, kosthold og familiens sykdomshistorie. Har man diabetes type 2 i nær familie Det 50 år gamle administrasjonsbygget (Blåbygget) og formingsbygget på ungdomsskulen er blitt erstatta av eit flott nybygg langs gangstien ved elva. Saman med kantina frå 1998 og klasseromsfløyen frå 2001 har dei 200 elevane og 35 tilsette nå fått ein moderne skule Som småbarnsmor (og datter/svigerdatter av etter hvert eldre foreldre) bekymrer jeg meg selvsagt over forslaget om å flytte legevakten til Ølen. Jeg har vært veldig fornøyd med legevakttilbudet jeg har møtt de siste årene, både da vi kun var her i ferier og langhelger, og etter at vi flyttet hjem for to og et halvt år siden. Jeg har imidlertid forstått at ikke alle har hatt samme opplevelsen, og det synes jeg er trist. For min del har jeg i grunnen tenkt at legevakten i Sauda var like god som legevakten i Sandnes, og den var jeg også veldig fornøyd med. Lite venting, hyggelige leger og ikke minst kort avstand. Hvorfor kort avstand er viktig for meg? Jo, for i de fleste tilfeller hvor man ringer og er litt bekymret for et barns helsetilstand får man ofte beskjed om å komme inn, for sikkerhets skyld. Når man har noen minutters kjøring gjør man selvsagt det. Blir det en time å kjøre, gjerne på mørke, våte/isete veier, blir vurderingen annerledes. Hvor trygt er det å kjøre sent på kvelden/midt på natten når man gjerne er trøtt selv? Har barnet godt av å sitte i bilen i en hel time, vente på legevakten (for venting vil det bli, særlig når det forespeiles en lege på vakt for hele distriktet), for å så sitte i bilen en hel time hjem igjen? For man skal jo hjem også. En time til legevakten eller slekt, kanskje litt ekstra fett rundt magen og litt liten tid til å mosjonere, kan det være lurt å sjekke seg, sier Marit Karin Auestad leder i Diabetesforbundet Rogaland. Diabetesrisikotesten er utformet av Diabetesforbundet og Helsedirektoratet, og viser om man har statistisk sjanse for å utvikle diabetes type 2 i løpet av de ti neste årene. De som får over 15 poeng på testen, anbefales å ta kontakt med fastlegen, samt sette i gang endring av levevaner. Den internasjonale diabetesfargen er blå, den symboliserer himmelen som forener alle nasjoner. I tillegg er blått i Omvisning i nybygget på ungdomsskulen med alle tekniske nyvinningar. Politikarane i byen vår har på denne måten verkeleg satsa på framtida og fortener ros for det. Vi håper og trur at det er ein del skattebetalarar som ved sjølvsyn ønskjer litt meir informasjon om nybygget med ein betyr en time tilbake i tillegg. Hvor stor blir terskelen for å ta valget om å kjøre? Er det jeg som er syk klarer jeg oftest å kjøre selv. Fordi det er kort vei. Blir det en time å kjøre vil mannen min måtte kjøre meg og vi må gjerne vekke opp annen familie for å passe ungene om det skjer sent på kvelden. Ringe ambulanse? Nei, det gjør vi jo ikke så sant det ikke står om liv og død. Naturligvis ønsker jeg meg en lege som er uthvilt, opplagt og motivert. Jeg skjønner også at legene ønsker færre vakter. Spørsmålet jeg stiller meg er likevel dette; vil legene fortsatt mene at flytting av legevakten er det beste (også sett fra et medisinsk synspunkt) om arbeidstiden ble endret? Er det vaktene eller det at man ikke får hvile ut etterpå som er verst? Kan man vurdere å gi legene fri dagen etter helgevakt og noen timer fri før og etter kveldsvakt? Er det andre tiltak som kan iverksettes for å bedre situasjonen? Er problemene som har vært på legevakten kun knyttet til at det er for hyppige vakter og for lite hviletid? Eller kommer det også som en følge av at det har vært stor gjennomtrekk av leger, til tider altfor få leger og generell misnøye med driften? Jeg bare spør. Det sies at en flytting av legevakten forutsetter at vi får flere ambulanser. Er det noen grunn til at ambulansen som i dag mange kulturer symbolet for liv og helse. Å ha for høyt blodsukker over lengre tid kan skade små nerver og blodkar. Det er årsaken til at de med diabetes er spesielt sårbare for komplikasjoner i øyne, nyrer og føtter. Flere oppdager først at de har diabetes når de legges inn for en annen sykdom, for eksempel hjerteinfarkt. Derfor er det viktig å få tidlig og god behandling. At mennesker i Norge går rundt med diabetes type 2 uten å vite om det, er en tikkende helsebombe. Marit Karin Auestad prislapp på 60 millionar kroner. Derfor åpnar vi dørene for alle interesserte når elevane går heim førstkomande fredag ettermiddag. Alle er velkomne til omvisning, informasjon, drøs og kaffi. Legevakten i Sauda - sett fra en småbarnsmors side Kåre Rød står i ro på grunn av mangel på personell blir lettere å drifte hvis legevakten flyttes? Hva synes egentlig ambulansepersonellet om at de blir forespeilet en mye mer omfattende rolle og større ansvar? Vil det gjøre det enklere eller vanskeligere å rekruttere personell? Jeg opplever artikkelen i fredagens Ryfylke, hvor Knut A. Omdal spår at legevakten etter hvert havner i Haugesund, som skremselspropaganda. Om noe slikt skulle skje er det mange år frem i tid og innen den tid har mye endret seg, særlig i forhold til teknologiske løsninger. Noen år frem i tid har man kanskje videosamtale med legen via pc/telefon for å få en vurdering? Og for å sette det på spissen, så lenge det ikke er snakk om liv og død: Om man allerede er i bilen, hva betyr en halvtime til? Alle vi som bor i Sauda har et ansvar for å ta en nøye vurdering av om ting kan vente før vi ringer legevakten. Oftest ringer jeg kanskje bare legevakten for å få råd, og er fornøyd med det. Men når vi trenger å komme til legen, da er det trygt og godt å ha den i nærheten. Og det er nettopp det med tryggheten som er viktig for meg, som småbarnsmor, som datter/svigerdatter og som tidligere «turist». Renate Helle Rokås Linda M. Lie Dagleg leiar/redaktør Bente Rasmussen Annonse/abonnement Arvid Horpestad Journalist Ingvil Bakka Journalist Marita Ims Journalist Tore Bastlien Dahl Journalist Anne Lise B. Hansen Conny Rasmus Grafikar/annonse Grafikar SENTRALBORD: MANGLANDE AVIS? Tlf (dagtid) Tlf (etter kl ) Redaksjonen: Annonsar: Abonnement: Ryfylke Vår adresse er: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Org.nr Tips: sentralbord: Fax: Innleveringsfristar: Tysdagsavisa: Fredag kl Fredagsavisa: Onsdag kl Heilår/halvår...kr 1030/560 Ryfylke digital...kr 1030 Digital + papiravis...kr 1390 Kontortid: Fredag: Kjem ut kvar tysdag og fredag Ryfylke har innbyggjarar fordelt på seks kommunar. Regionen-som kan by på fjordar, øyrike, fjell, byliv og solid glimt i auga-er ein viktig matprodusent, med stor og variert landbruks- og havproduksjon. Næringslivet elles er er kjenneteikna som kreativt, nyskapande og med solid drift, enten det er tale om store industriverk eller mindre bedrifter. Me som bur i Ryfylke, meiner bestemt at her er det godt å leva.

5 RYFYLKE Tysdag 12. november Kvalitetsstempel på fjordhotellet Sauda Fjordhotell er blitt medlem av ei av verdas største hotellkjede, Best Western Hotels. Marita ims Etter berre ein månad i drift har dagleg leiar Jens Brokmann sørga for at fjordhotellet har oppnådd ein særs høg standard. Dette var eit viktig steg for hotellet. Den høge poengsummen indikerer òg at me er eit svært godt medlemshotell, uttaler dagleg leiar Jens Brokmann på telefon frå ein konferanse i Milano. Scora høgt I førre veke gjekk fjordhotellet gjennom ein omfattande kvalitetskontroll etter ein søknad om å bli medlem i ei av verdas største hotellkjede, Best Western Hotels. Fjordhotellet fekk rundt 900 poeng av 1000 mulege. Gode tilbakemeldingar 32-åringen gjenopna hotellet 1. oktober i år og har i rekordfart sett ny standard. Sist veke fekk han besøk av ein sertifisert kvalitetskontrollør, opplært av Best Western International, der hotellet blei kontrollert i høve den standard som kjeda har sett internasjonalt. Brokmann fortel om ei lang smørbrødliste som inspektøren hadde for hand. Storleik på senger blei sjekka, tal på kleshengarar, utval av TVkanalar, fasilitetar på bad og så vidare. I tillegg er det krav om trådlaust nettverk med ein viss hastigheit på heile huset. Me blei òg kontrollert på hygienereglar og daglege og periodiske rutinar i høve reinhald, ramsar Brokmann opp, nøgd med at resultata av kvalitetskontrollen speglar det store oppussingsarbeidet som nyleg er blitt gjort på hotellet. Det er mykje nytt og me har hatt godt reinhald på huset. I tillegg gav inspektøren oss gode tilbakemeldingar, spesielt på matservering og mattilbod, fortel leiaren. Viktig tilknyting At Sauda Fjordhotell nå er medlem av Best Western-kjeda gjer at hotellet blir meir synleg, meiner Brokman. Best Western Hotel blir presentert og marknadsført i alle land. I lag med hotell i Haugesund og Stavanger som òg er medlem, er me...gode tilbakemeldingar, spesielt på matservering... godt representerte på Vestlandet, seier Brokmann. Han legg til at Best Western er eit annerkjent merkenamn som reisande har eit forhold til og som dei veit kva standard dei kan forventa å få ved eit besøk. Ifølge fjordhotellet sin leiar er Best Western den største hotellkjeda i Sverige, medan ho i Norge ligg tett opp under Thon- og Rica-hotella. Roleg oppstart Jens Brokmann fortel om ein elles roleg oppstart og meiner det har samanheng med at hotellet har vore stengt i halvanna år og at ikkje alle har fått med seg at det har BESTOD MED GLANS: Etter ein omfattande kvalitetskontroll i førre veke er Sauda Fjordhotell nå godkjent som medlem i eit av verdas største hotellkjede; Best Western Hotels. (Arkivfoto: Linda M. Lie) opna igjen, samt endra standard. Dette er noko me jobbar med, seier Jens Brokmann som likevel har fått gode tilbakemeldingar i tida hotellet har vore ope. Ledige bord Det er i dag totalt åtte tilsette ved Sauda Fjordhotell og dagleg leiar har så langt ingen planar om å rekruttera fleire. Nå ser dei tilsette fram mot ein travel julemånad. Brokmann opplyser at det framleis er muleg å bestille bord, men at det begynner å fyllast opp. Best Western Hotell: Kjeda blei grunnlagd i 1946 i USA. Hovudkontor i Phoenix, Arizona. Meir enn hotell i 90 land. I Norge har kjeda 29 hotell. Hotella blir eigd og drifta i privat regi og er difor alle av ulik stil, storleik og utsjånad. Kjeda består hovudsakleg av 3- og 4-stjernershotell. For å leva opp til same kvalitet kjører kjeda eit kvalitetssikringsprogram som omfattar eit tusentals punkt om service, interiør, standard og så vidare. Kvalitetskontrollen blir gjennomført årleg og samtlege Best Western-hotell i verda blir kontrollert av ekstern inspektør. (Kjelde: Wikipedia og Jens Brokmann) KOM OG PRØV VÅR fargekopi MASKIN Plakatar Hefte Brosjyrar songar Pondus Ta turen innom for kopiering eller utskrift. Mån. - torsdag kl Fredag kl Telefon: E-post: ditt lokale mediehus

6 6 - Tysdag 12. november 2013 RYFYLKE Ny forsending til Romania Mykje tydar på at saudabuen donerer vekk tre trailerlass i løpet av året. LINDA MERETHE LIE Vi har fått klede, skulepultar, møblar...det er heilt fantastisk, seier leiar i Romania Aid, Morten Brekke. Laurdag blei 80 kubikk med klede og utstyr pakka i ein trailer som skulle sendast til Romania. Gir vekk mykje Romania Aid har i fleire år tatt imot klede og anna utstyr frå saudabuen, for så å sende det til trengande i Romania. Nå organiserer hjelpeorganisasjonen ein jenteheim og to bruktbutikkar i byen Târgu Mures. Sju personar mottar lønn og overskotet frå salet i bruktbutikkane går med til å fore 70 familiar, eller 500 personar, kvar helg. Det er berre 20 prosent av det som kjem frå Sauda som blir selt i butikkane. Resten deler vi ut til dei som treng det, forklarer Brekke. Aukar på Og det er tydeleg mange som treng hjelp. Då passar det fint at givargleda i Sauda er stor. Førre trailerlass blei sendt til Romania i juni. Morten Brekke trur ikkje laurdagens forsending var årets siste. Vi begynte med eit lass i året før det auka på. Nå kan det sjå ut som om vi kanskje klarer å sende tre trailerar i året, seier han. Mange vil gi Kvar onsdag har saudabuen høve til å levere sekkar med klede, sko og anna til Romania Aid. Ikkje berre har private og næringsdrivande lokalt bidratt, men også leverandørar til Presanghuset, Morten Brekke sin butikk, har vist vilje til å hjelpe. Nyleg fekk vi ein palle med varer frå ein leverandør av kosmetikk. Eg vil tippe at gåva har ein verdi på rundt kroner. Det er heilt enormt og svært nyttig for oss. Få bruktbutikkar i Romania sel kosmetikk. Medan vi får 10 kroner for ei dongeribukse kan vi få opptil 30 kroner for ein leppestift, fortel Brekke. Stor dugnadsand Når lastebilen kjem til Romania lossar han av i ein stor lagerhall. Her blir klede og utstyr sortert, stryke, hengt opp og lagt i reolar i eit nøye system. To timar unna ligg Târgu Mures, byen der Romania Aid har jenteheim og bruktbutikkar. Då traileren skulle lossast i Åbøbyen laurdag hadde Morten Brekke etterlyst frivillige som kunne hjelpe å fylle traileren. Både store og små stilte opp. Folk er så flinke til å hjelpe, noko eg set stor pris på. Eg håpar saudabuen held fram med å gi vekk det dei ikkje lenger har behov for. Hjelpa kjem fram, lovar Morten Brekke. Lastebilen frå Sauda er framme i Romania i løpet av dagen i dag, tysdag. GOD HJELP: Mange stilte opp då Romania Aid skulle losse 80 kubikk med klede og utstyr til trengande i Târgu Mures. Frå venstre: Isaac Helle Løvaas, Gunnar Løvaas, Lucas Helle Løvaas og Morten Brekke var mellom dei mange som laurdag bretta opp ermane for ei god sak. Opnar nytt bibliotek til påske Det nye biblioteket i Torggata tar form. Etter planen skal det vera klart til offisiell opning rundt påsketider. TORE BASTLIEN DAHL Etter planen skulle biblioteket ha opna rundt årsskiftet, men vi ligg etter skjema, opplyser kommunalsjef teknisk Anders Skaarer. Han informerer om at sjølv om den offisielle opninga høgst sannsynleg ikkje blir før påske, vil det nye biblioteket vera ope for publikum i løpet av vinteren. Kommunen håpar på innflytting i februar, men Skaarer kan ikkje gi ein eksakt dato. Mykje arbeid Arbeidet med å gjera det gamle postbygget i Torggata om til bibliotek har pågått ei stund. Eit postbygg er i utgangspunktet ikkje noko bibliotek og det krevst ein del arbeid å bygge om. Veggar og golv må rivast før ein sett opp nye, det har vore mykje arbeid knytt til nettopp dette. Til dømes er det mykje arbeid å fjerna den gamle safen, opplyser Anders Skaarer. Han viser til at bygget nå skal bli tilrettelagt for alle. Dermed må ein tilpassa bygget etter visse krav, blant anna gjeld dette toalettfasilitetane. Her har ein måtta meisle opp delar av det gamle golvet for å legga til rette for nytt røyrsystem for å sikra tilfredsstillande sanitærforhold, eit arbeid som er tidkrevjande. Ser fram til opning På nyåret startar arbeidet med å flytta over alle tinga frå det gamle biblioteket til det nye. Dei tilsette ved biblioteket ser fram til å flytta inn i nye lokal og trur dette vil...ligg etter skjema... bidra til auka bruk av tenestene dei tilbyr. Me har hatt ønske om eit nytt bibliotek i mange år. Difor er me svært glade for at me snart kan flytta inn i nye lokal. Me håpar flyttinga kan bidra til eit betre tilbod, seier biblioteksjef Ingunn Kalvik. Meir levande Fleire har klaga på at det nåverande biblioteket ikkje er tilpassa alle og at det bidrar til redusert bruk. Det nye biblioteket vil ha ei universell utforming som gjer at alle nå lett skal kunne få tilgang og bruke biblioteket sine tenester. Biblioteksjefen lovar lågare hyller og meir luft mellom reolane og trur den universelle utforminga, kombinert med eit breiare utval, vil føra til auka bruk av biblioteket. Nye og inspirerande lokal gir oss muligheita til å visa fram meir av det me kan tilby folk. Me ønsker også å arrangera bokkveldar og andre kulturelle innslag. Dette håpar me vil føra til auka bruk og eit meir levande bibliotek, avsluttar Ingunn Kalvik.

7 RYFYLKE BilligButikken med s Tysdag 12. november MINST LIKE BILLIG SOM DE BILLIGSTE BILLIGBUTIKKENE JULEPØLSE X-tra. 300 g. Pr pk Pr kg 49,67 CUba appelsinjuice Coop. 1 l. Pr kartong ØKOLOGISK EKSTRA LETT MELK Änglamark. 1 l. Pr. stk. økologisk ekstra lett melk Änglamark. 1 l. Pr stk Fersk Forbehold om trykkfeil og utsolgt LUTEFISK Stetind. Fryst. 1 kg. Pr pk PINNEKJØTT X-tra. Av lam. Urøkt. Pr kg 2 35 FOR okserull/lammerull/kalverulade/ baconrulade/kokt skinke med pepper/ kokt skinke med Chili Coop. Fra 60 g. Pr pk Pr kg fra 125,00 fiskepinner Coop. 250 g. Pr pk Pr kg 40, SJOKOLADEPLATER Freia. Assortert g Fra 87,50/kg. 1 stk fra 31,90 NORTHUG SPORTSMÜSLI Coop. 750 g. Pr pk Pr kg 19,87 Coop litt ditt malsett forsterk 297x430.indd 2 I Coop får du kjøpeutbytte på alt du handler Mer informasjon om de ulike fordelene finner du på: Coop.no sør-vest Annonsen gjelder i uke 46 Sauda 8 22 (20) EXTRA LAVE PRISER

8 8 - Tysdag 12. november 2013 RYFYLKE Gode resultat på nasjonal prøve Saudaelevane er gode i lesing. MARITA IMS Nasjonal prøve i lesing skal kartlegga i kva grad elevane sine ferdigheiter er i samsvar med kompetansemål der leseferdigheit er integrert. Dette inneber at nasjonal prøve i lesing ikkje er ein prøve i norskfaget, men ein prøve i lesing som grunnleggande ferdigheit i alle fag. Det dreier seg om å forstå ein artikkel, presiserer Jakob Svandal, kommunalsjef skule, oppvekst og kultur. Over gjennomsnittet Prøven blei gjennomført 11. september og resultata blei nyleg offentleggjort. På barnetrinnet kan elevane oppnå ein poengsum på tre poeng, og dei 48 elevane i Sauda scora 2,1 poeng i snitt, som er betre enn gjennomsnittet for både fylket og på landsbasis. Dette er me veldig godt nøgde med, seier Jakob Svandal. I Rogaland fylke var snittet 1,9, medan resultata nasjonalt var to poeng....sauda ligg på topp nasjonalt... Jamn prestasjon Kommunalsjef skule, oppvekst og kultur er glad for dei gode resultata både på barne- og ungdomstrinna. Han fortel at elevar i Sauda i fleire år har lege stabilt litt over gjennomsnittet nasjonalt. I den seinare tid har også skulane fått jamnare resultat. Tidlegare var det større forskjellar frå skule til skule, men nå er fleire lærarar blitt flinkare til å gå inn på «Skoleporten» (utdanningsdirektoratet si heimeside der øvingsoppgåver til nasjonale prøvar blir lagt ut, red. merk), og øver i forkant av nasjonale prøvar. Dette bidrar til å gi elevane likt grunnlag for å gjera det godt på prøvane, påpeikar Jakob Svandal og legg til at det likevel vil vera ei naturleg variasjon frå kull til kull med så få elevar som i Sauda. Viktig etterarbeid Svandal påpeikar at det nå er viktig å analysera resultata frå prøvane. Ein analyse gir oss direkte tilbakemeldingar, slik at me kan gå direkte inn i fag der elevane gir det godt eller mindre bra. Slik gjer desse prøvane eit godt grunnlag for vidare læring, uttalar han. Overraskande På ungdomsskulen kan elevane oppnå fem poeng som beste score. På 8. trinn i Sauda scora dei 68 elevane 2,9 poeng i snitt, som er litt under både fylkes- og landsgjennomsnittet på 3,1. Svandal er litt overraska over resultata. Eg meiner me har så flinke både elevar, foreldre og lærarar at eg ville tru me scora på gjennomsnittet, muleg over, uttalar han. Svandal meiner resultatet kan ha samanheng med at kommunen har få elevar, mellom 50 og 70, og at dersom nokre elevar ikkje møter til prøven kan fråfallet gi store utslag. På 9. trinn er resultatet 3,5 poeng, som er over gjennomsnittet på 3,4, både nasjonalt og i fylket. Lite fråfall I følge kommunalsjefen er det lite fråfall av elevar i vidaregåande skule, og at Sauda er heldige i så måte. Sauda ligg på topp nasjonalt der over 90 prosent av elevane fullfører vidaregåande opplæring. Eit viktig poeng i dette høvet er at elevane bør scora opp under tre poeng på nasjonale prøvar for å klara seg godt på vidaregåande skule, seier Jakob Svandal. GODE RESULTAT: Elevane i Sauda kommune fekk gode resultat på den nasjonale leseprøven. I dag blir resultata frå den nasjonale engelskprøven publisert, og 16. desember for rekneprøven. (Illustrasjonsfoto) Dømt til samfunnsteneste Den narkotikatiltalte saudabuen endra forklaringa si i retten, men blei ikkje trudd. Saudamannen i midten av trettiåra måtte møta i Haugaland tingrett i slutten av oktober, tiltalt for brot på narkotikalova. Saka blei i utgangspunktet sendt til tingretten som ei tilståingsdom og saka skulle behandlast i retten i juni i år. Men, saudamannen møtte ikkje opp, og påtalemakta tok derfor ut tiltale i saka. Innrømma kjøp og bruk I november i fjor var politiet i Sauda på leit etter ein person. Dei fann vedkommande i huset til saudamannen, og politiet fekk adgang til å ransaka huset. Der fann dei ei hasjpipe, ein pesolavekt, lynlåsposar, sprøyter med kanylar og tablettar. I eit avhøyr med politiet same dag la saudamannen alle korta på bordet. Han innrømma at han nokre veker i førevegen hadde brukt kroner på å kjøpa fem gram amfetamin i Sauda. Han forklarte også at han sommaren 2012 hadde vore med på eit kjøp av ti gram amfetamin i Oslo, og at han tok fem av desse til eige bruk. I avhøyret fortalde han også at han sommaren og hausten 2012 brukte amfetamin ved fleire anledningar. Men, dagen etter avhøyret ringde han politiet og sa at han ville endra på forklaringa si, og opplyste då at tablettane ikkje tilhøyrte han. Ny versjon i retten I retten, derimot, trekte saudamannen tilbake alt han hadde sagt i avhøyret. Han kalla forklaringa si svada, og skulda på at han var nedkjørt og sliten etter eit samlivsbrot. Til retten sa saudamannen at han blei forbausa då han høyrte kva han hadde sagt i avhøyret. Han forklarte at lynlåsposane var til å oppbevara skruar i, men han kunne ikkje gi ei god forklaring på kva han brukt pesolavekta til. Mannen blei ikkje trudd. Tiltaltes forklaring for retten synest oppkonstruert og lite truverdig når det gjeld desse forholda, heiter det i dommen. Blant anna blir det vist til at saudmannen var heilt edru under avhøyret, at han leste gjennom og signerte forklaringa si og at han dagen etterpå må ha hugsa kva han hadde sagt ettersom han ringde for å endra litt på tabletthistoria. Er rusfri Befatning med eit farleg stoff som amfetamin skal, av allmenne omsyn, straffast strengt. Likevel, retten fann fleire formildande omstende i saka. At styrkegrada på stoffet er ikkje kjent, at det var meint til eige bruk, at saudamannen har vore rusfri i snart eitt år og at han klarer seg svært godt i jobbsamanheng gjorde at retten valde å ikkje gi fengselsstraff. Med tanke på den, etter rettens syn, klare rehabiliteringssituasjonen som ligg føre her bør allmenne omsyn tre noko tilbake slik at straffa kan settast slik som foreslått av aktor, til 60 timars samfunnsstraff, skriv dommar Silje Christine Hellesen i domspapira. Saudamannen blei også dømt til å betala kroner i sakskostnader.

9 RYFYLKE Tysdag 12. november Best på samarbeid Elevane ved Fløgstad skule blei nominert til fleire og vann ein pris under First Lego League. LINDA MERETHE LIE Eg var så nervøs. Det var heilt grusomt, fortel Olai Nes Rasmussen, som var ein av dei fire elevane som var i aksjon då teknologigruppa skulle manøvrere ein sjølvbygd og -programmert robot gjennom ulike hinder på konkurransebordet. Tredelt oppgåve I helga blei delfinalen i First Lego League arrangert på Håvåsen skule i Haugesund. 33 elevar frå 6. og 7. klasse ved Fløgstad skule har jobba med årets prosjekt «Nature s Fury» i åtte veker. Oppgåva har vore tredelt. Ei gruppe hadde ansvar for profilering, der dei skulle skape mest muleg blest om sitt prosjekt. Ei anna jobba med å lage og programmere ein robot i lego, medan den siste gruppa hadde fokus på forsking. Det har vore litt tidspress, men vi har gjort det beste ut av det, fortel Nikita Olsen. Mykje arbeid Saudaelevane hadde bestemt seg for å fokusere på skred og har mellom anna funne opp ein «app», som ved hjelp av ei skjult brikke i klede skal hjelpe til å lettare finne personar som er tatt av skred. Profileringsgruppa måtte svare juryen på spørsmål om korleis dei hadde tenkt i prosjektet og ikkje minst kva som var gjort for å marknadsføre dette. Gruppa framførte også ein dans og heiarop for å vise korleis dei kunne reklamere for seg sjølv. Forskingsgruppa måtte velge ut fire personar som skulle fortelle fire dommarar om kva dei hadde forska på og kva dei hadde funne opp. Teknologigruppa hadde fullt fokus på å styre roboten gjennom ei hinderløype. Nervøs start 12 lag var påmeldt til årets konkurranse. Tøffe spørsmål frå dommarane og eit visst forventingspress frå publikum var naturleg nok utfordrande å takle. Vi bomma litt då vi skulle styre roboten i første omgang. I andre omgang var vi mindre nervøse og då gjekk det mykje betre, seier Olai Nes Rasmussen. God hjelp Årets lag har fått god hjelp frå lokale FULLT FOKUS: Etter litt starttrøbbel fekk Olai Nes Rasmussen (til venstre) og Tobias Skorpe Sandanger kontroll over roboten og var svært fornøgde med gjennomføringa til slutt. (Foto: First Lego League) STOLTE: May-Lise Espeland (frå venstre), Nikita Olsen og Olai Nes Rasmussen viser stolt fram pokalen og medaljane dei har med heim etter at dei vann samarbeidsprisen under delfinalen i First Lego League i Haugesund. Elevane har forska på snøskred og har mellom anna funne opp ein «app» som skal gjere det lettare å spore opp personar som er tatt av skred. ressursar. Team building på Eikehaugen, nyttige tips frå ingeniør ved Eramet, Rob Vermeulen, Espen Thompson ved Inosa, Andreas Fløgstad, kommunalsjef i Sauda kommune og grafisk designar Terje Hodne har vore verdfullt, ifølge kontaktlærar for 6. klasse, Elisabeth Bergsbakk. Vi henta inn ein del meir ekstern hjelp enn tidlegare. Vi såg at fleire av dei andre laga hadde hatt endå meir vaksenhjelp enn oss, og hadde tydeleg hatt godt utbytte av det, fortel ho, og legg til at Dag Bjønnes frå alpinmiljøet også har vore ein viktig støttespelar gjennom prosjektet. Fleire nominasjonar Fløgstad skule sitt lag var mellom dei tre som blei nominert i beste robotkamp, beste forsking, beste samarbeid og ikkje minst til å gå vidare til den skandinaviske finalen i Bodø seinare i haust. Ingen var betre enn Fløgstad skule på samarbeid. Eg trur dommarane har sett at vi er gode på alle områda, utan at vi har nådd heilt opp på alt. Veldig kjekt at elevane vann ein pris og ikkje minst at vi blei nummer tre på robotkamp. Det er det beste vi nokonsinne har klart, seier Elisabeth Bergsbakk stolt. Fløgstad skule vann samarbeidsprisen også i Har lært mykje Etter intens jobbing kvar onsdag i to månader vedgår elevane i sjuande First Lego League klasse at det er litt trist at First Lego League nå er over. Det har vore veldig kjekt å forske og eg har lært mykje, forklarer May-Lise Espeland. Så kjekt å vinne! Vi var heilt i hundre. Det var nesten konkurranse om kven som skulle ta imot pokalen, legg Olai Nes Rasmussen til. Kunnskapskonkurranse for barn og unge i alderen år, som har blitt arrangert sida Samarbeid mellom organisasjonen FIRST LEGO Company og Statoils talentutviklingsprogram Morgendagens Helter. Konkurransen blir organisert i Skandinavia av FIRST Scandinavia. I 2013 deltar 845 lag i dei skandinaviske finalane. På verdensbasis deltok barn fra 60 land i Formålet med arrangementet er å auke interessa for teknologi og vitenskap, og stimulere dagens ungdom til å bli morgendagens ingeniørar og forskarar.

10 10 - Tysdag 12. november 2013 RYFYLKE Sette ny verdsrekord i be Saudabuen stilte i hopetal for å heie fram Hildeborg Juvet Hugdal. Som takk fekk dei både gull, sølv og verdsrekord. LINDA MERETHE LIE Ho kunne ha sikra sigeren lett, men det var ikkje godt nok for Hildeborg Juvet Hugdal under VM i styrkeløft fredag. Det er då ikkje kvar dag ein har høve til å sette verdsrekord på heimebane. Eg måtte jo prøve, men var spent, vedgår Hildeborg Juvet Hugdal. Lett i kne Men det starta bra. Under første forsøk i første øving, knebøy, løfta Juvet Hugdal 250 kilo utan problem. Ho auka så med ti kilo, også det gjekk lett, og sette med det ny norsk og nordisk rekord. I siste forsøk prøvde 30-åringen å sikre seg bronsemedaljen i øvinga. Juryen var imidlertid ikkje fornøgd med forsøket på 265 kilo og Hildeborg Juvet Hugdal blei med det nummer fire i øvinga. Underkjent først Så var det klart for favorittøvinga benkpress. Tribunen, som i stor grad var prega av saudabuar og andre Hildeborg-fans, nærmast rista. Flagg, plakatar, trommer og heiarop vitna om at forventingane var store. Hildeborg Juvet Hugdal meldte inn 210 kilo i første forsøk, heile 30 kilo foran nærmaste konkurent. Men løftet blei underkjent grunna signalfeil. I forsøk nummer to låg lista på det same og denne gongen klarte verdsrekordinnehavaren å innfri. Like etter viste tavla at styrkeløftaren ville prøve seg på ny verdsrekord; 218 kilo. Etter at ho hadde løfta var det knytt spenning til om løftet ville bli godkjent. Då juryen signaliserte at verdsrekorden var eit faktum tok det heilt av på tribunen. Det første løftet gjekk lett, men eg fekk for stor fart på stanga. Det førte til at eg la ho rett på plass utan at eg hadde fått signal på at det var godkjent. På 218 kilo traff eg godt, fortel Juvet Hugdal fornøgd. Krampe i leggane I markløft blei det langt tøffare for Juvet Hugdal. Første løft på 190 kilo gav rett nok norgesrekord. Dei to neste løfta, begge forsøk på 200 kilo, blei underkjent. Krampe i leggane, både framme og bak, skapte problem for den sterke saudakvinna. Eg kjente det på oppvarminga. Eg hadde ikkje dagen i markløft. Og stanga var altfor grov for meg. Eg hadde ikkje sjans til å rette meg opp, forklarer ho. Russisk siger Russiske Olga Gemaletdinova var suveren i både knebøy og markløft og blei verdsmeister samanlagt med 753 kilo totalt. Hildeborg Juvet Hugdal fekk sølv etter å ha løfta 668 kilo totalt. Eg er veldig godt fornøgd med både sølv samanlagt og verdsrekorden. Det var det som var målet mitt. Eg skulle gjerne ha klart 20 kilo til totalt, men eg var ikkje god nok i dag. Det er synd når ein veit ein har det inne, men ikkje får det ut, seier Juvet Hugdal. God støtte Kor mange saudabuar som hadde møtt opp for å vise si støtte til Hildeborg Juvet Hugdal fredag kveld er ukjent, men at det var svært mange er det inga tvil om. VM i styrkeløft starta tysdag og etter det Ryfylke kjenner til har mange av konkurransane gått foran tomme tribunar. Men då Juvet Hugdal skulle i aksjon var Stavanger Idrettshall fyllt til randen av entusiastiske publikummarar. Eg set utruleg stor pris på støtta. Eg var nervøs, men klarte å behalde roen. Då eg kom i gang merka eg likevel eit veldig trøkk. Men livet frå publikum var berre positivt og veldig kjekt, konkuderer Hildeborg Juvet Hugdal. I løpet av VM i styrkeløft fekk Norge med seg sju gull, fem sølv, seks bronse og tre verdsrekordar. TIL TOPPS: Hildeborg Juvet Hugdal var i ei eiga klasse i benkpress. Amerikan Resultat, kvinner klasse 84+ k (Totalt åtte deltakarar) Knebøy 1. Olga Gemaletdinova (RUS) 300 kilo 2. Hildeborg Juvet Hugdal (NOR) 260 kilo 3. Chang Ya-Wen (TPE) 275 kilo KNEBØY: Juvet Hugdal opna godt, men klarte ikkje å sikre seg medalje i knebøy. MARKLØFT: Krampe i leggane og ei grov stang skapte utfordringar då Hildeborg Juvet Hugdal skulle prestere i markløft. Sjølv om dei to siste forsøka blei underkjent klarte ho å sette ny norgesrekord med 190 kilo i første løft. SUVEREN: Olga Gemaletdinova var svært sterk under årets verdsmeisterskap o tre gullmedaljar og sette to verdsrekordar.

11 RYFYLKE Tysdag 12. november nkpress - igjen ske Tiffany McKinney og Inna Orobets frå Ukrania kom på plassane bak. ilo Benkpress Markløft Totalt 182,5 kilo 270,5 kilo 753 kilo 218 kilo 190 kilo 668 kilo 155 kilo 215 kilo 657,5 kilo Sjå video av verdsrekordløftet på g vann GOD STØTTE: Mor Irene Juvet Hugdal, Linda Dolmen, Jarl Larsen og resten av dei mange saudabuane som hadde møtt opp i Stavanger Idrettshall for å heie fram Hildeborg Juvet Hugdal gjorde det dei kunne for å løfte fram sin favorittutøvar. FOKUSERT: Hildeborg Juvet Hugdal ba publikum vere heilt stille då ho skulle i aksjon i benkpress. Jubelen stod i taket då det viste seg at 30-åringen hadde tatt gull og sett ny verdsrekord i øvinga.

12 12 - Tysdag 12. november 2013 RYFYLKE Utanbygds dominans på Sa Både A- og B-klassen blei vunne av lag sterkt prega av folk utanfrå. LINDA MERETHE LIE «Real Hanalona FC», eit lag som i stor grad var sett saman av ein gjeng frå Sandnes, klarte kunststykket å komme seg til finalen i klasse B under årets Salemscup utan å skåre eit einaste mål. Men i finalen fekk dei endeleg nettkjenning og vann kampen mot Last Team Standing 1-0. Vi var nok litt dårleg samspelt i gruppespelet, forklarer målvakt Morten Holmen. Ein saudabu Likevel, «Real Hanalona FC», kunne glede seg over gullmedaljar og pokal. Einaste lokale innslag på laget, Benjamin Haraldsen Granberg, er glad for å vere ein del av vinnarlaget. Dei ville stille lag og eg blei invitert med. Det er eg veldig glad for, seier han. Vi kjem tilbake neste år, lovar Jonas Nordbø. Slo fjorårsvinnarane Også A-finalen skulle bli dominert av eit lag med mange utanbygds spelarar. «Ka é da?» var ubesigra før siste og avgjerande kamp. På motsett banehalvdel stod fjorårsvinnarane i «91 samer i en pulk». «Ka é da?» fekk ei tidleg leiing, men like før sidebyttet klarte motstandarane å utlikna. Då to ganger ti minutt var ferdigspelt stod det uavgjort og kampen måtte avgjerast på såkalla «sudden death». Då «Ka é da?» fekk ein straffe var sigeren i boks. Vi stressa litt, men hadde kontroll, sjølv om det blei litt for spennande mot slutten. Vi har tapt finalen før. Veldig kjekt å vinne nå, synest Erlend Hanssen Grov, som sette den siste ballen i mål i finalen. Vil forsvare sigeren Dei fleste av spelarane på «Ka é da?» har gått saman på fotballgymnas i Haugesund. Blant desse var saudajenta Ida Lillehammer, som nå speler for Klepp. 21-åringen og lagkameratane hennar leverte i løpet av cupen ei oppvising i både tempo og teknikk. Men dei synest ikkje mostanden var for lett. Nei, vi har hatt det veldig kjekt. Det er fare for at vi kjem tilbake neste år, seier Øystein Nærheim. Etter planen Årets Salemscup var den 23. i rekka. 460 personar løyste billett i Saudahallen og 13 lag stilte til kamp. Det er ikkje meldt om alvorlege skader og det meste fungerte som det skulle. Tilbakemeldingane har vore veldig positive. Artistane har vore flinke og kampane spennande. Vi som har jobba med dette opplevde dagen og kvelden som veldig gøy, fortel cupgeneral Roy Nordhagen. VIKTIG SKÅRING: Niclas Dolmen Håra skåra Real Hanalona FC sitt einaste mål i Salemscupen. Eitt mål var likevel nok til å vinne heile B-klassen. VANN A-FINALEN: «Ka é da?» var uslåelege i årets Salemscup. Bak frå venstre: Ingve Berge, Fredrik Deilkås, Ro Øystein Nærheim og Ida Lillehammer. LÆRTE TRIKSA: Tim Haraldsen Granberg tok utfordringa då den franske ballkunstnaren Melody Donchet ville ha han til å prøve nokre av triksa ho har øvd på. Ein fullsett tribun

13 RYFYLKE Tysdag 12. november lemscupen VANN B-FINALEN: «Real Hanalona FC» består av ei mengd spelarar frå Hana i Sandnes, men også ein saudabu. Bak frå venstre: Eimilie Eilertsen, Inge Løge, Niclas Dolmen Håra, Trym Dolmen Håra, Andre Soma og Kine Hundsbet Andersen. Framme frå venstre: Benjamin Haraldsen Granberg, Morten Holmen, Lena Soland og Jonas Nordbø. bin Gard og Lena Soleng Hansen. Framme frå venstre: Erlend Hanssen Grov, EKSTREMSPORT: Thomas Remvik Aasen gjorde halsbrekkande stunt på sykkelen sin. e i Saudahallen følgte spent med då eksperten og amatøren laga show. TAKKA: Førstehjelpar Rune Steinsland (frå venstre) og dommarane Sverre Magnus Sivertsen, Johannes Rød og Hans Søndenå fekk blomster og godord for sin innsats under Salemscupen. Olav Oustad fekk gleda av å overrekke blomster.

14 14 - Tysdag 12. november 2013 RYFYLKE 4 på gata Skal du på Damenes aften? KARIANNE ERIKSEN Anne Louise Årtun (16 år) Ja, eg har planar med ein vennegjeng. Det er sikkert mange smaksprøvar å få! Rosa shoppingkveld Førstkommande fredag er det igjen klart for Damenes aften. TORE BASTLIEN DAHL I 2009 tok Hilde Rasmussen ved klesbutikken Catch, nåverande Zavanna, initiativ til å arrangera ein kveld der damene skulle vera i fokus. Komande fredag inviterer butikkane i Sauda sentrum til Damenes aften for femte året på rad. Gleder seg Damenes aften er blitt eit fast arrangement som butikkane ser fram til og støttar opp om, seier Yvonne Herheim frå Sauda Handelsforening. Ho legg til at alle butikkane er veldig positive til arrangementet og at dette er viktig for ein vellukka kveld. Herheim har hatt ansvaret for å planlegga kvelden i samarbeid med butikkane og nå gleder dei seg til at shoppingglade damer skal fylla sentrumsgatene. Ellen Kirkevold frå interiørforretninga Companiet, gleder seg til å ta i mot kundar og håpar på god stemning. Damenes aften er eit kjempekjekt arrangement, både for dei handlande og oss i butikkane. Det er ein humørfylt og god tone heile kvelden. Det er ekstra kjekt å vera på jobb slike kveldar, seier ho. Ulike aktivitetar Totalt er det 17 butikkar som deltar på arrangementet. På spørsmål om kva som er nytt ved arrangementet i år, seier Yvonne Herheim at kundane i år kan leita etter roser i butikkane. Ho informerer om at det blir ein konkurranse der kundane leitar etter roser i butikkane og leverer svara på kor mange dei fann. Blant dei som tippar rett blir det trekt ut gåvepremiar på puben etter at butikkane har stengt dørene klokka ti. Ellers følgjer me den vanlege suksessoppskrifta. Frå klokka 18 blir det rosa tilbod i butikkane og lett servering. Det er opp til butikkane korleis dei gjer det i sin butikk, men me håpar jo ein nyttar sjansen til å by kundane på ei ekstra oppleving, seier ho. God stemning Herheim seier at Damenes aften har vore ein stor suksess heilt frå starten av. Ho meiner kvelden er ein ypparleg muligheit for butikkane i Sauda til å vise seg fram for kundane og såleis skapa eit godt grunnlag for vidare handel. Ho får støtte i sine synspunkt frå Ellen Kirkevold. Eg føler Damenes aften er eit kjempe positivt tiltak. Me ønsker å skapa positive opplevingar for kundane og me får mykje ros for dette arrangementet. Eg opplever ei veldig positiv stemning og derfor må me vera med når noko skjer, fortel Kirkevold. Både Herheim og Kirkevold oppfordrar folk som har tankar rundt arrangementet å kome med innspel. Me prøver stadig å utvikla Damenes aften og om folk har innspel, både ris og ros, sett me pris på tilbakemeldingar rundt dette, informerer Herheim. Gratisbuss I fjor sette handelsforeininga opp buss frå Ølen til Sauda for å trekke fleire til Damenes aften. Sjølv om bussen ikkje var full, prøver ein i år også. Herheim fortel om gode tilbakemeldingar frå dei tilreisande og at dei derfor har sett opp buss i håp om at fleire damer i nabobygdene har ønske om å komma. Lite menn På ein kveld der butikkane har fokus på damer, er det få menn som vågar seg ut i sentrumsgatene. Damenes aften er ein flott muligheit for damene til å la mann og barn vera heime. I staden kan ein gå ut med venninner og kosa seg. Ein får eit avbrekk frå kvardagen, konkluderer Ellen Kirkevold. Nå håpar ho, Yvonne Herheim og resten av handelsforeininga at så mange som muleg finn vegen til sentrumsgatene fredag kveld. Hildegunn Bjerga (46 år) Nei, dessverre så skal eg ikkje det. Eg bur på Sand. Maiken Frette Aateigen (9 år) Eg skal nok sikkert vere med mamma ein liten tur om ho skal. Men eg har ikkje noko planar elles. Mette Steen Nordbø (48 år) Ja. Eg synest me bør støtta opp om Sauda på slike arrangement. INVITERER TIL DAMEKVELD: Komande fredag inviterer butikkane i sentrum til Damenes aften. Yvonne Herheim (til venstre) og Ellen Kirkevold er klare til å ta imot shoppingglade damer.

15 RYFYLKE Tysdag 12. november Stor futsal-prestasjon Saudalag spelte seg til kvartfinalen i futsal-nm. TORE BASTLIEN DAHL I helga blei det arrangert NM i futsal i Oslo. Totalt 40 lag var delt inn i åtte puljer, der dei tre beste frå kvar pulje gjekk vidare til sluttspelet. Sauda stilte med eit lag beståande av lokale unggutar som nådde ein imponerande kvartfinale. Tøff kvalifisering Ein kan kvalifisera seg til deltaking i meisterskapen gjennom regionale turneringar. Me kvalifiserte oss til finalehelga i Oslo gjennom turneringar i Stavanger. Totalt deltar fleire hundre lag i NM, men berre dei beste frå kvar region får spela om medaljane i Oslo, seier målvakt på Sauda Futsal, Håvard Wiersen. Han forklarer at Rogaland og Stavanger blir sett på som den regionen med høgast nivå på laga og at saudalaget derfor var svært fornøgde med å gå vidare til sluttspelet. Blant anna deltar tippeligaspelerar på nokre av laga. Futsal: Lokal gjeng Sauda Futsal består av Jone Hustveit, Håvard Wiersen, Mats Sørensen Haugen, Andre Aabø Hansen, Thomas Larsen, Eirik Baugstø, Håvard Kaldheim, Sindre Lorentzen og Thomas Opheim. Medan andre futsallag gjerne trenar fleire timar i veka har ikkje Sauda Futsal mulegheit til dette. Wiersen fortel at nokre av spelarane bur i Sauda, medan ein er busett i Haugesund og ein annan i Bergen. Det at vi bur spreidt gjer at vi ikkje får trent så mykje saman. Nokre av oss speler på a-laget til Sauda og får trening gjennom dette, men ellers har vi nytta diverse turneringar til trening. Sett i lys av Futsal blir spelt på ein bane på størrelse med ein vanleg håndballbane, og måla som blir brukt er handballmål. Det blir brukt ein spesiallaga ball. Forskjellen på ein utandørsball og ein futsalball er at sistnemnde er mindre og konstruert med ei spesiell blære for at ballen skal sprette mindre enn ein utandørsball. Eit lag kan stille med fire spelarar + målvakt på banen samtidig og ha opptil sju innbytarar. Spelarane kan bytta kontinuerlig. Kampane i futsal-nm varer i 1 14 minutt, med unntak av finalekampen som skal vara i 2 10 minutt. IMPONERTE: Sauda Futsal imponerte stort under NM i futsal denne helga. Her er nokre av dei i aksjon (i gult). (Foto: Privat) dette vil eg seia at me gjorde ein kjempeprestasjon i helga, uttaler han. Beit frå seg Kampane i futsal-nm gjekk føre seg i Ekeberghallen der det vart spela både laurdag og søndag. Målsettinga før turneringa var å gå vidare frå gruppespelet. Eit mål Sauda Futsal lykkast med til fulle. Etter kampar mot FC Smyg, Bingefotball, Drillos og Hallball United, enda saudalaget som nummer to i pulja bak FC Smyg. Dermed var dei klare for sluttspelet. I sekstandedels-finalen møtte Sauda Futsal Tiller Athletic frå Trondheim. Det blei ein jamn og spanande kamp der Sauda til slutt drog i land ein 1-0 siger som førte dei vidare til åttandedels-finale. Her møtte saudaguttane Snublepupp som dei slo 2-0. I kvartfinalen var det derimot over og ut for Sauda Futsal. NFA Legends blei for sterke og vann 2-1. Der og då var det veldig surt å ryka ut av turneringa. Sett i ettertid må me sjå på prestasjonane våre som svært gode. Målet var å gå vidare frå gruppa og det klarte me. Dessutan blei me Rogalands beste lag, seier Håvard Wiersen. Høgt nivå Wiersen fortel at nivået på laga i futsal-nm var høgt. Alle laga var veldig gode, det var marginar som skilde laga, fortel han. I finalen trakk det oslobaserte laget El Clasico det lengste strået, då dei slo The WestWing 3-2. På vinnarlaget spelte blant anna toppscoraren i Adeccoligaen Ibba (Abdurahim) Laajab, som også er landslagsspelar i futsal. Eit teikn på det høge nivået turneringa held. Hadde laget til Wiersen tatt seg vidare til semifinale ville dei vera kvalifiserte til spel i europaligaen i futsal neste år. Eit lag frå Sauda som skulle spelt i Europa hadde jo vore litt spesielt, seier han muntert. Stor oppleving Suksessen i futsal-nm har gitt laget auka lyst til å satsa vidare på futsal. Dei planlegg å delta i NM også neste år, dersom dei klarer å kvalifisera seg. Det var ei stor oppleving. Nivået både på arrangementet og laga i turneringa var høgt, så dette var ei oppleving for oss. Me må óg nytta høvet til å takka dei lokale sponsorane som har gjort det muleg for oss å delta på turneringar. Utan desse måtte me ha kosta mykje av reisinga sjølv, konkluderer Håvard Wiersen i Sauda Futsal. Sesongåpning for langrennsløperne Søndag i strålende sol og på 30 centimeter nysnø innledet langrennsløperne i Sauda sesongen. De aller ivrigste aktive og noen mosjonister reiste opp til Breiborg der det ble laget en flott løypetrasé for fristil. Gradestokken viste minus to grader og i nysnøen var det dermed gode føreforhold. Egil Karbøl FLOTTE FORHOLD: Fra venstre: Kristen S. Karbøl, Håvard Djuve, Thomas K. Oxaal og Olai N. Rasmussen. (Foto: Lars Sigve Søndenå)

16 16 - Tysdag 12. november 2013 RYFYLKE Blinkskota Ryfylke inviterer lesarane til å senda inn sine blinkskot. Fotografen vel sjølv motiv og tema. Dei beste bidraga kjem på trykk i Ryfylke. Skriv kven som er på biletet, kor det er, når det er tatt og kven som er foto grafen. Me føretrekk digitale bilete, men tar også imot papir bilete. Send bilete til: Ryfylke, Rådhusgata 1, 4200 Sauda eller stikk innom oss i avis huset på kaien. SPEGLBLANKT: Biletet er frå Vigavatn ved Hjelmeland, og blei tatt ein fin oktoberdag i år. (Foto: Anna Tokheim Bøen) FIN UTSIKT: Biletet er tatt frå hurtigbåten på veg frå Stavanger til Haugesund. (Foto: Barbara Kjellstad) KAMPEN FOR TILVÆRELSEN: Eit flott motiv i Nesbakken. (Foto: Jan Ove Helgeland) SAUDA: Utsikt frå Fløgstadåsen fredag 22. oktober. (Foto: Magne Aartun) GODT SAMARBEID: Jan Lunde hjelper «besten» Jan Lunde med å få veden i hus. (Foto: Gunn Lunde)

17 RYFYLKE Tysdag 12. november Sauda komm. kino KOMLEMIDDAG De tøffeste gutta Alle Tors 14/11 kl Gratisforestilling for foreldre og andre interesserte. I samarbeid med MOT Sauda. Onsdag kl Helse og Velvære Inger Tårland Olsen Solan og Ludvig: Jul i Flåklypa Tlf A., 90 min. Fre 15/11 kl Søn 17/11 kl (ta gjerne med hjem). Sjøen 12 (Sauda Fjord Camping) Tlf Gravity 3D SAUDA KOMMUNE 11 år, 90 min. Fre 15/11 kl Søn 17/11 kl Hugs Captain Philips diverse presentasjoner kl på Eldresenteret. 15 år, 133 min. Fre 15/11 kl Tusen ganger god natt 11 år, egnet u/v, 117 min. Søn 17/11 kl Fre 22/11 kl Ikkje fått avis? Ring eller * Billettsalg og biblioteket! *Etter kl TA MED LOMMELYKT OG BLI MED PÅ TUR I MØRKET! Vi blir kjent med Totten som titter på natten, og kanskje ser vi noen spøkelser i skogen? Oppmøte på Lyngmyr onsdag 13. november kl Turleder: Silje F. Skaarer, tlf ILDSJELPRISEN 2013 Sauda kommune v/formannskapet har vedtatt at de årlig kan utlyse og tildele Sauda kommune sin Ildsjelpris. Ildsjelprisen kan tildeles enkeltpersoner/lag som har gjort en frivillig og fortjenestefull innsats i Sauda. Alltid billig hverdagshandel! Forslag på kandidater til Ildsjelprisen 2013 må være grunngitte og innlevert til Sauda kommune, Postboks 44, 4201 Sauda innen 13. desember Husk LIDOLIDO-konsert Kyllinglår/ Kyllingvinger/ Kyllingfilet med band i morgen, onsdag 13. november kl (Folkets Hus). Bill. selges hos NK-kiosken (175 kr) Gjelder kun disse varene. Den Stolte Hane, 3 x g, 1,93-71,56/kg Pris ved kjøp av én: 32,20-92,90/stk Arr. MOT-veka Omvisning i nybygget på ungdomsskulen Omvisning i nybygget på ungdomsskulen FREDAG 15. NOVEMBER KL Velkommen! Årsskriftet 2013 Gro, Lars Terje og Kåre 175 sider med lokalhistoriske artiklar og bilete. Tildeling av midlar frå Eigil Tveits minnefond 2013 I sal i bokhandelen. Pris kr 175,-. Sauda sogelag Kalender med eigne bilete Gled deg sjølv eller nokon du er glad i! Send søknad til Sauda kommune, pb. 44, 4201 Sauda eller på e-post: Me tilbyr kalendrar med eigne foto som motiv. Kalenderen er i A4 og har ei side pr. mnd. pluss framsida. Kontakt oss for prisar og Ma ytterlegare info. September Sø Lø To Fr Merk søknaden «Eigil Tveits minnefond». Søknadsfrist: 29. november. Kontaktperson: Åshild Marie Øverland, tlf / On Ti Uke 36 Eigil Tveits minnefond skal ha som formål å gi støtte til veldedige formål i Sauda kommune. Økonomisk støtte kan bli gitt til enkeltpersonar, lag, foreiningar og liknande, som driv aktivitet i Sauda. Styret vurderer det slik at allmenn tilgjengeleg kunst har blitt underprioritert i Sauda. Gjennom årets tildeling ønskjer styret å bidra til betre tilgjengelegheit, og dermed auka interessa for kunst blant saudabuen. Styret har derfor bestemt at årets beløp på kr skal gå til anskaffing av kunst i det offentlege rom, og dermed komma allmennheita til gode. Søkjarane må ha tankar om kva kunst som skal kjøpast inn og kunna argumentera for dette valet Pr. kg ,Nidar store sjokoladeplater Nidar, assortert, g, 73,53-83,33/kg. Ordinærpris: 23,90-36,90 Ting & tang Grei Peugeot Partner 2004mod., varebil til salgs. Kan registreres med bakseter som følger med. Tlf Tlf Klementiner Ver ein kremmar du og! Pris: kr 100,- for fire linjer + tlf. nr. Ekstra pr. linje: kr 20,- Skal betalast før innrykk. Prisene gjelder t.o.m 16.november

18 18 - Tysdag 12. november 2013 RYFYLKE Sparar til badeanlegg Rådmannen føreslår verken nedlegging av eldresenter eller skule, men sparekniven må i arbeid for å karva ut plass til eit nytt badeanlegg i Hovudtrekka i rådmannens budsjettopplegg for dei komande åra er å begynna å stramma inn livreima alt frå neste år, komma i gang med eit badeanlegg til nær 90 milliona kroner i 2015/16 og å avstå frå å begynna nye svære investeringsprosjekt i nær framtid. Forslaget er å ferdigstilla tre store prosjekt, nemleg Vinjar skule, utbygginga av Helsetunet og Hauen bustadfelt på Sand. Budsjettopplegget inneber også at lånegjelda vår aukar kraftig i forhold til dagens situasjon som etterkvart vil vera kroner per innbyggjar mot vel kroner i fjor ifølgje SSB. Suldalsposten Går for meir skatt Varaordfører Siri Klokkerstuen (Ap) meiner det ikkje er nokon veg utanom eigedomsskatt i Etne. Ap føreslo eigedomsskatt allereie i budsjettet for Med fleirtal for eigedomsskatt i forhandlingane i desember i fjor, hadde me sloppe prosessane rundt Skånevik omsorgssenter og utgreiing av konkurranseutsetjing av reinhald, seier ho. Roger Nilsen, gruppeleiar i Frp, er prinsipielt i mot eigedomsskatt fordi han mener den er usosial. Grannar Strandadagene i tynn tråd I meir enn 40 år har Strandadagene blitt arrangert. Nå seier Ryfylkebyen takk for seg, og oppmodar lag og organisasjonar, næringslivet og kommunen til å komme på banen. Strandadagene har blitt drive på dugnad dei siste to åra. Nå har ikkje Ryfylkebyen økonomi til å arrangere Strandadagene lenger, derfor må andre ta over, slår Anne Berit Amdal fast. ( ) Strandadagene har bare blitt verre og verre dei siste åra. Det har blitt stadig meir tilfeldig korleis programmet har sett ut og kven som har vore med som utstillarar, seier Amdal. Strandbuen Legesentre samles Odda kommune har planer om å samle de to eksisterende legesentrene under ett og samme tak. Målet er å få det nye legesenteret ferdig til Etter det HF kjenner til er lokalene i vestre del av Sørfjordsenteret høyaktuelle til å huse det nye senteret. ( ) Odda har i dag tre steder med legetjenester: Bygdarbøen legesenter, Odda legesenter og Røldal legekontor. Legesentrene har til sammen sju fastlegestillinger, samt en turnuslegestilling på Bygdarbøen legesenter. Hardanger Folkeblad Tur til Klekkeriet Åi, ska me ned på klekkeriet?? Friluftsbarna er yre av spenning. Hva skjuler seg nede på Klekkeriet, mon tro? De vet det er fisk der, men hvilken fisk? Kan det være en hai som spiser de? En piraja kanskje? Spørsmålene er mange på vei ned til Klekkeriet. Vi sier til barna at det kan være lurt å spare noen av spørsmålene til Johnny. Han er et fiskeorakel, og kan med det svare på det meste. K B R O D D A R R E T S K E I A S T A G S E E S S S P A N I A L L S R A K E T T S E I E R Vel nede på Klekkeriet står Johnny Anderson smilende og tar imot oss. Han viser oss inn i den ene bygningen. Noen barn kjenner det kiler litt i magen, de håper at det ikke står noen hai der inne og tar imot dem. Barna står oppe på en tribune, mens Johnny går ned trappa til fiskene. Oppi tankene svømmer det mange store fisker. Barna ser mange ørreter, men heldigvis ingen farligere Løysing kryssord frå fredag 1. november A S K I G B T Ø M I O M B O D E T A D E L H E M N K A N E L V I E N T S E D A T U G R A S E T H A S T P L I R E S E I D E L M A L I H I S S I G T N A L E N N I D Y R T A R V E T O E O L D S A K A T E I R A U S S T I L E N S K A R P T R U L L E K A K E R V I A D I E F I S L E T U T E V E N T U E L T K P E R S S E K T E I L B E L Ø P O P P E R E T A G A L I S S N A R T T A K E T I K I L T O N K E L S V A R O S T G J E S T K I A H I N O T T A L E R K E R E N T U S I A S T E N F O R S Y N D R E I S N A P O L I fisker enn det. Johnny forteller at om noen uker vil også laksen komme inn å svømme i fisketanken her nede. Barna spør ivrig, og Johnny svarer. Videre forteller Johnny at om cirka to uker vil han begynne å stryke fisken, og med det ta ut rogna. Han inviterer oss tilbake da for å se på denne prosessen. Vi gleder oss allerede. Vi i Veslefrikk barnehage SuDoku ønsker å gi honnør til Johnny for at han er alltid er så positiv og tar vel imot oss. Veslefrikk og Klekkeriet, med Johnny, har hatt et superdubert samarbeid i flere år, og det setter vi stor pris på. Svar på forrige Sudoku Friluftsgruppa i Veslefrikk barnehage v/ pedagogisk leder Bodil Handeland PÅ KLEKKERIET: Fra venstre: Finn Koopman, Abdirahman Dalal Mawlid, Bjørn Kosberg Sørensen, Emil Lindanger Sørensen, Maksymilian Zak, Isak Ånonsen, Christian Luis Dolmen, Magnar Syrtveit Mikalsen, Lukas Dolmen Andersen, Angelina Espeland, Ridwan Abdirahman Mahamud, Shukri Mohamud Abdi, Hanne Grethe Lunde Ljung og Laila Lunde Olsen. I døra står Johnny Anderson. Fyll ut dei tome rutene med tal frå 1 til 9, både vassrett, loddrett og i kvadrata. Levert av Pressetjenester ans

19 RYFYLKE Tysdag 12. november Gratulerer med dagen! Familienytt Gratulerer Anny Jørgensen Roness, dokkå vår, som blir 2 år i morgen 13. november. Er kjempeglad i deg. Hilser óg til Lene Jørgensen med dagen 11. november. Bursdagsklemmer fra mormor, besten, onkel Reidar og oldemor. Hilsener óg fra tante Aud Hege, onkel Jarle, Jonathan og Ivan. Gravity Film er best på kino inntok 1. plassen på kinotoppen i USA, og er en dramatisk thriller fra verdensrommet med George Clooney og Sanda Bullock. To astronauter forsøker desperat å returnere til jorda etter at romskipet deres skades og fortsetter uten styremuligheter inn i det ukjente. I løpet av noe de trodde skulle bli en rutinemessig øvelse inntreffer det katastrofale at fartøyet skades. Me vil gratulera Silja Boliva Johnsen Nordvik med 18-årsdagen 13. november. Me vil óg gratulera Sigbjørn Johnsen Nordvik med dagen 12. november. Me er glade i dokken. Mange klemmer fra Ariel, Sondre, Ann Kristin, Stian, mamma og pappa. Med et ødelagt romskip overlates de to til seg selv, på vei inn i det store sorte mørket. Den øredøvende stillheten de opplever overbeviser dem om at de har mistet alt, både kontakten med jordkloden og enhver sjanse til å bli reddet. Når frykten endres til panikk, spiser hvert eneste gisp etter luft av det lille de har igjen av oksygen. Vi gifter oss i Haugaland tingrett fredag 15. november kl Dagen feirer vi lørdag 16. november på Sauda Fjordhotell. Remy Penev og Kine Sulen. Tusen ganger god natt 26. oktober ble vi lykkelige og stolte foreldre til lille Odin. Linn Therese Omland og Erlend Hovland. Rebecca er en av verdens fremste krigsfotografer. Da hun følger en kvinnelige selvmordsbomber i Kabul, tar hun for store sjanser og blir alvorlig skadet. Hjemme igjen slippes en annen bombe. Hennes mann og døtre orker ikke lenger at hun lever i livsfare, og de stiller et ultimatum: Jobben eller familien. Valget virker åpenbart. Å setja inn gratulasjonar og helsingar er gratis hos oss! Dødsfall Vår kjære mor, svigermor, bestemor, søster, svigerinne og tante Johanna Ørnes f. Lofthus 18. desember 1925 sovna stille inn. Ølen Omsorgssenter/Vikedal, 7. november Johannes - Inger Olaug Geir Petter - Randi Ståle - Inès Jan Thore, Dag Åsmund, Linda, Nina, Bente, Lars Slekta elles To strevsame hender har no fått kvila. Gravferd frå Vikedal kyrkje fredag 15. november kl Alle som ønskjer å fylgja Johanna til grava er hjarteleg velkomne. Innleveringsfristar: Tysdagsavisa: fredag før kl Fredagsavisa: onsdag før kl Send via - e-post: - mms til tlf Hugs fullt namn på jubilanten. Ved bilete på kamera, hugs å ta med kabel til kameraet. Tysdag 12. november 2013 På denne dag i: Dagen Komande merkedag: 25. november: - Karimesse 1720: Peter Wessel Tordenskiold vart drepen i ein duell med den livlandske obersten Staël von Holstein. 1840: Den franske bilethoggaren Auguste Rodin vart fødd. Han var den fremste representanten for impresjonismen innan skulptur. 1972: Venstre vart delt i to på landsmøtet på Røros. Helge Seip og Bent Røiseland braut med fleirtalet og skipa eit nytt parti. «Demokrati vil seie styre gjennom diskusjon, men det verkar berre dersom ein får folk til å halde opp med å snakke.» Clement Attlee i dag Namnedagar: I dag: Torkjell, Torkil Onsdag: Kirsten, Kirsti Torsdag: Fredrik, Fred, Freddy Fredag: Oddfrid, Oddvar Laurdag: Edmund, Edgar Søndag: Hugo, Hogne, Hauk Måndag: Magne, Magny I dag Ons Tor Fre Laur Søn Mån Opp I sør Ned Flo Flo Fjøre Fjøre I dag Ons Tor Fre Laur Søn Mån Sol Flo&Fjøre FAKTA Ikkje-krigførande Ikkjekrigførande er eit uttrykk som vart nytta under 2. verdskrigen om statar som ikkje tok direkte del i krigføringa, men som sympatiserte med ein av partane og difor heller ikkje erklærte seg nøytrale, til dømes Tyrkia og Spania. Folkeretten anerkjenner ikkje denne mellomstillinga mellom nøytral og krigførande. Levert av PresseTjenester ans, Bergen C RING vår tipstelefon og få flaxlodd i posten! Vakt: Ingvil Bakka

20 20 - Tysdag 12. november 2013 RYFYLKE Vêret Sauda i morgen: Regn. Svak vind, 2 m/s frå sør-sørvest. 1,2 mm nedbør. Sauda 4 Sand Ønsker du å profilere di bedrift? Vêret blir lest av mange og du blir godt synleg her på baksida Bestill annonseplass NÅ ring Bente på tlf Torsdag Fredag Laurdag Sundag Måndag Regn. Flau vind, 2 m/s frå aust. 1,2 mm nedbør. Skya. Flau vind, 2 m/s frå aust. 0 mm nedbør. Regn. Svak vind, 3 m/s frå sørsørvest. 3,7 mm nedbør. Regn. Svak vind, 2 m/s frå sørsøraust. 2,6 mm nedbør. Siste 30 døger: Snittemperaturen var 6,6 gradar, 1,1 gradar over normalen. Høgste temperatur var 16,6 gradar (13. oktober), lågaste var -0,5 gradar (18. oktober). Samla nedbør var 432,7 mm. Mest nedbør på eitt døger var 113,1 mm (23. oktober), målt kl 7 (kl 8 sumartid) for siste 24 timar. Regn. Svak vind, 2 m/s frå sørsørvest. 2,8 mm nedbør. Vêrvarsel frå yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK. skuleeleven Navn: Ayla Fatnes Rognskog Alder: 10 år Klasse: 5. klasse Skule: Fløgstad skule Korleis kjem du deg til skulen? Eg syklar. Nokre gonger syklar eg med Frida i klassen, og andre gonger med mamma. Kva er det kjekkaste faget du har? Engelsk og norsk. Det er gøy å læra nye språk og så liker eg å skriva. Kva liker du å gjere i friminutta? Å spela fotball, og nokre gonger boksen av. Av og til går eg berre rundt i friminutta i lag med nokon. Kva er det første du gjer når skulen er slutt? Eg går heim, gjer lekser, et litt, sit med telefonen eller ser på TV. Så er det middag. Kjenner du nokre elevar frå dei andre skulane? Ja, eg kjenner Felix frå Austarheim, for han er syskenbarnet mitt. Men eg kjenner veldig mange andre også. Kva brukar du å gjere på fritida? Eg går på handball og drama. Så liker eg å synga og vera med venner. Kva vil du bli når du blir stor? Barnevernskonsulent eller sjukepleiar. Kvifor vil du bli det? Som barnevernskonsulent hjelper du barn som treng hjelp og som ikkje har det så godt heime. Som sjukepleier hjelper du folk som har skada seg og sånt. OMTENKSOM: Ayla Fatnes Rognskog har alt gjort seg nokre tankar om folk som ikkje har det så godt, og ho vil gjerne velja eit yrke der ho kan hjelpe desse menneska. (Foto: Marita Ims) Sauda for 25 år sidan Ryfylke nr november FÆRRE tilsette BETRE mangan BILLEG for Elkem Det er i gode tider at ein skal bu seg på armodet. Smelteverket har bak seg eit av sine beste år, og prognosane seier atåret som står for døra vert eit gullår, det og. For Elkem. Difor er tida inne for å effektivisera verket med tanke på framtidige lågkonjunturar. Og det skal gjerast frå topp til botn, og det så det merkast. (...) Kva er det då som skal til for at verksleiinga skal nå det ambisiøse målet sitt: Å heva produktkvaliteten og samtidig betra driftsresultatet med 63 millionar. (...) Arbeidsstokken skal slankast gjennom naturleg avgang. (...) Men det kostar å spara. Verket må difor investera millionar i tekniske rasjonaliserings- og effektiviseringstiltak. (...). Sauda Venstre om papirforbruk Sauda Venstre har sendt eit brev til Sauda kommune der papirforbruket i kommunen vert teke opp. Kan papirforbruket i Sauda verte meir ressurs- og miljøvenleg? spør partiet. Og Sauda Venstre meiner ja. (...) vurdere om kommunen skal gå over til å bruke slikt papir. Det er då i første rekke eit norskprodusert miljøvenleg papirprodukt (...). (...) Suldal kommune har teke i bruk dette miljøpapiret, og er nøgd med dette. Storsiger for Saudajentene Saudajentene kunne gå av banen med storsiger 14-2 over Kopervik II i Saudahallen sundag. Jentene spelte fin handball både i angrep og forsvar og gjestene hadde lite å stille opp mot dette spelet. Tone Dolmen måtte sjå kampen frå sidelina da dispensasjonssøknaden frå reglane om alder enno ikkje har fått noko avgjerd. Idrettslaget står utan formann Sauda idrettslag, bygdas største idrettslag, står no utan formann. Irwin Birkeland trakk seg frå vervet på generalforsamlinga tysdag, og ingen andre var viljuge til å ta på seg oppgåva. Eg har vore formann samanhengande i 5 år, og vil rett og slett ha litt meir tid til familieliv og til å dyrke andre interesser enn laget, seier Irwin Birkeland.

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Carl Frode Tiller Innsirkling 3. Roman

Carl Frode Tiller Innsirkling 3. Roman Carl Frode Tiller Innsirkling 3 Roman OM FORFATTEREN: Carl Frode Tiller (f. 1970) er ein av dei fremste forfattarane i norsk samtidslitteratur. For dei fire romanane Skråninga (2001), Bipersonar (2003),

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Ved Kari Vik Stuhaug Helsepedagogikk Helse Fonna 5. Mars 2015 09.03.2015 Kari Vik Stuhaug, LMS Helse Fonna 1 Kva gjer du når du får eit problem? Og kva

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter.

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter. RAPPORT FRÅ STRANDEBARM SKULE TYSDAG 18/10-05 Gruppa vart delt i 3. Det me skulle gjera i dag var: gjera klar grønsaker til marknad, stell i fjøset og steike pannekaker på stormkjøkken. Poteter og gulrøter

Detaljer

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære?

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Innlevert av 6. og 7. ved Marvik Skule (Suldal, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2015 Det er første gong både lærar og elevar i 6. og 7. ved Marvik skule

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

Foreldrekurs for foreldre på 3 og 4 trinn

Foreldrekurs for foreldre på 3 og 4 trinn Foreldrekurs for foreldre på 3 og 4 trinn Lesing er grunnlaget for suksess i neste alle skulefag. Lesesvake elevar får ofte problem med å fullføre vidaregåande skule. Lesesvake vil møte mange stengte dører

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

Julebrev 2015 fra familien Jansen

Julebrev 2015 fra familien Jansen Julebrev 2015 fra familien Jansen Nok et år, ja to år faktisk, er gått unna. Hei venner og familie :) Hos oss har de siste 2 årene vært så stadig i endring og travel at vi ikke rakk å skrive noe julebrev

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen!

Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen! Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen! 17. mai er annleis enn alle andre dagar. Ein stor bursdag der alle er inviterte, tenkjer Mina, medan

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule 10. september var Anne Brit og Mari frå Leikanger kommune på besøk hjå 9. trinn på Leikanger ungdomsskule. Tema for samlinga var lokaldemokrati,

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Team Hareid Trygg Heime

Team Hareid Trygg Heime Team Hareid Trygg Heime Hareid i fugleperspektiv fotografert frå Holstad-heia. Hareid er ein kystkommune med litt i overkant av 5000 innbyggarar. I areal er det ei lita kommune, med kommunesenteret Hareid,

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad

GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad Først i denne delen om Giske OS står skrive om korleis vi bygde stasjonsbygninga. Der står nemnt at vi rekna med

Detaljer

Setring ved Håbakkselet Hareid

Setring ved Håbakkselet Hareid Håbakkselet. Erling Hovlid og Einar Jacobsen Setring ved Håbakkselet Hareid Håbakkselet Steinar Hovlid (f. 1926) fortel til Leif Arne Grimstad om Håbakkselet i Vikebladet/Vestposten laurdag 22. desember

Detaljer

INFORMASJON om førestellinga:

INFORMASJON om førestellinga: BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE Juni/juli 2015 ************************************************************************************************************ Tema juni: Førestillinga Månadens song: Alle songane

Detaljer

Jubileumsprøve med stil Rasenprøva 20 år!

Jubileumsprøve med stil Rasenprøva 20 år! Jubileumsprøve med stil Rasenprøva 20 år! Etter nok ein våt sommar var det tradisjonen tru godt ver heile helga under NVK-Hedmark si 20-års jubileumsprøve. 95 påmeldte vart pga skade og sjukdom redusert

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 Då ungdomsskulebussen stoppa i Straumøykrysset kom 3. og 4. klasse veltande ut av bussen, klar til ein ny dag på Straumøy Gard. Marta, Marie og Janna var

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Formål med pasienthotelllet: Hovudoppgåva er å vere eit tilbod for at pasientane skal behandlast på beste

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Felles møte med Leikanger ungdomsråd kl. 1500-1630,

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Månen som ville lyse som ei sol (2012) av Elin Grimstad - og bruk av læringsvenn på 1. trinn PRESENTASJON AV BOKA: Kvifor er eg ikkje meir som sola?

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

MEDLEMSINFO. april 09

MEDLEMSINFO. april 09 MEDLEMSINFO april 09 Teaterfestivalen 2009, Den 5.mars fekk en del av ungane i sangruppa møte igjen Marie Lovise Widnes. Ved åpninga av teaterfestialen holdt ho eit kåseri. Ho var innom både Lyspunktet

Detaljer

MEININGSFULL LESING. Engasjer deg med. Rebecca Strandheim Forfod

MEININGSFULL LESING. Engasjer deg med. Rebecca Strandheim Forfod MEININGSFULL LESING Rebecca Strandheim Forfod er ei ung jente som likar å gjere seg opp sine eigne meiningar. Men kva skal ho meine, om ho ikkje veit noko om saka ho skal meine noko om? Rebecca Strandheim

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb Velkommen til Årsmøte 2014 Førde Brukshundklubb Tysdag 24.februar 2015 kl. 19.00 Rødekorsbygget i Førde Sakliste: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Val av møteleiar, ordstyrar og referent Godkjenning av innkalling

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Eidskog på studietur til Spydeberg De kan lesa meir om dokumentasjon av vandringar her: http://bibliotekarvandring.wordpress.com/2013/10/07/dokumentasjon-av-vandringa/

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen.

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Spørjegransking Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Anne Grete, Kristin, Elisabet, Jørgen i 10.klasse ved Sunnylven skule 2012/13 1 2 Innhaldsliste

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN.

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Månadens tema; «Nysgjerrigper» - luft, brann. Månadens song; «Brannmann Sam». Fagområde; «Natur, miljø og teknikk». Veke Tysdag 01.09 Onsdag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

I N N H O L D. Forord

I N N H O L D. Forord BOKVENNEN 2012 I N N H O L D Forord Annlaug Selstø «Aläng» Ero Karlsen «Slutten på nysgjerrighet» Kjersti Kollbotn «Rom null-trettiåtte: Trøyst» Kristian Bjørkelo «Spegelen» Siri Katinka Valdez «Alle er

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet:

Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet: SETNINGSLEDD 1 Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet: Leo som budde på Cuba før, snakkar godt norsk. Subjekt: Leo som budde på Cuba før Verbal: snakkar

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Innhold Om rapporten... 2 Forklaring til statistikken... 2 Resultat... 2 Nettsider... 2 Statistikk... 2 Korte tekstar 1 10 sider og tekstar over 10 sider...

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer