Tysdag 12. november 2013 Nr. 83 Årgang 87 Laussal kr 20,-

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tysdag 12. november 2013 Nr. 83 Årgang 87 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net"

Transkript

1 Ryfylke lokalavis for indre Ryfylke Tysdag 12. november 2013 Nr. 83 Årgang 87 Laussal kr 20,- Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda 218 kilo, lett! Leiar Slik tenker likevel ikkje ein publikumsfavoritt... Side 4 SIdE Hildeborg Juvet Hugdal skuffa ikkje dei mange saudabuane som hadde møtt opp for å sjå 30-åringen i aksjon under VM i styrkeløft i Stavanger i helga. Etter eit underkjent førsteløft i benkpress viste Juvet Hugdal kven som er best. I siste forsøk auka ho sin eigen verdsrekord med ein halv kilo, og tok med det også sølv samanlagt. Eg er veldig godt fornøgd. Eg klarte målet mitt, seier Hildeborg Juvet Hugdal. (Foto: Linda Merethe Lie) Høg standard Vann pris Best i finalen Sauda Fjordhotell er blitt eit Best Westernhotell. Side 5 Fløgstad skule var best på samarbeid då dei konkurrerte under First Lego League i Haugesund i helga. Side 9 «Ka é da?» kom seg gjennom Salemscupen utan tap og kunne med det feire sigeren i A-klassen. Side 12 13

2 2 - Tysdag 12. november 2013 RYFYLKE Ras ved Tysseland Rundt midnatt natt til fredag fekk Risa melding om at det hadde gått eit ras ved avkøyringa til Tysseland. Steinblokker hadde då løsna frå fjellveggen og dekka vegbanen i begge køyreretningane. Fleire bilar måtte derfor avvente turen mot Sauda. Risa fekk like før klokka bistand frå ein hjullastar. Oppryddingsarbeidet kunne med det starta og vegen blei opna kort tid etter. SPERRA VEGEN: Steinblokker dekka store delar av vegbanen. (Foto: Linda Merethe Lie) Ønsker seg pengar til jul Sauda Røde Kors søker Sauda kommune om kroner i støtte til sitt årlege julekveldarrangement for eldre og einslege. Arrangementet har vore ein tradisjon i mange år, der deltakarane får servert julemiddag med dessert, kaffi og kaker i fellesstova på Høllandstunet. Mange deltakarar kjem år etter år. Me håpar på eit positivt svar, slik at det også i år kan bli felles julefeiring, skriv leiar i Sauda Røde Kors, Ingrid Schibevaag i søknaden til kommunen. Talet på deltakarar har dei siste åra lege på rundt 25. Røde Kors stiller sjølv med 15 frivillige denne kvelden. Ein av prestane vil også komma innom i løpet av kvelden og lesa evangeliet og vera med på allsong. Ein risiko å dra til hyt Hytteeigar Svein Ivar Rosnes er sterkt i mot at legevakta blir flytta til Ølen. Brannvesen kan ikkje røykdykka utan at det er medisinsk personell tilstades. Må dei venta til lege kjem, før dei kan gå inn? spør han. Marita ims Kostnaden med å halda legevakta i Sauda var det einaste argumentet ordførar Frode Sulen hadde til oss i høve debatten om innføring av eigedomsskatt for hytteeigarar. Dersom legevakta blir flytta fell dette argumentet i grus, meiner Rosnes. Kjem hyttefolket tilgode Ordførar Frode Sulen stiller seg undrande til utspelet og har såleis ingen kommentar til Svein Ivar Rosnes. Ordføraren vil likevel presisera at eigedomsskatten ikkje skal inngå i drift. Den skal gå til gode investeringar som vil komma både saudabuen og hyttefolket til gode, seier Sulen. Krise Svein Ivar Rosnes har vore hytteeigar i Svandalen i åtte år og har i løpet av desse åra nytta seg av legevakta fleire gonger. Trass legane sine uttalar i lokalavisa nyleg, om at flytting av legevakta vil vera det beste, er han fortsatt uroa dersom dette blir utfallet. Eg meiner det vil bli ein risiko å dra til hytta, der me ikkje lenger vil vera sikre på å få hjelp raskt. Ein ting er dersom ein brekk ein fot, ei anna sak er dersom noko meir alvorleg skjer, som kan ha dødeleg utgang, presiserer Rosnes og trekk fram brann som eit døme. Skeptisk Asbjørn Eik-Nes frå Røyksund er hytteeigar i Åbødalen og også blant dei skeptiske til flytting av legevaktsentralen. Det blir sagt at det skal bli betre med tanke på bemanninga, men det vil ta akkurat like lang tid å komma fram. For pasienten som treng hjelp er ikkje dette positivt, meiner Eik-Nes. Han kjøper heller ikkje argumentet om at samanslåing til ei felles legevakt i Ølen vil gjera det enklare å rekruttera legar til Sauda legesenter. At legane i Sauda er positive til ei samanslåing endrar ikkje hytteeigaren sitt syn på saka. Ambulansepersonell kan gjera ein god jobb, men er den god nok? spør Asbjørn Eik-Nes. Føresetnad Tidlegare saudabu og hytteeigar i Åbødalen, Per Magne Sælevik let seg heller ikkje venda i saka trass optimisme blant legane i Sauda. Same korleis ein snur og vender på dette er flytting av legevakta, utan tvil, negativt, seier Sælevik. Han viser til over ein time i køyring til Ølen, i tillegg til utfordringar på somme dagar der ein verken kjem seg ut av eller inn til bygda. Ein føresetnad for flytting av legevakta må i så fall vera at Etnevegen er på plass, poengterer Asbjørn Eik-Nes og viser til at reisetida då vil bli redusert med 30 minutt. DÅRLEG STEMNING: Svein Ivar Rosnes og familien nytta hytta i Svandalen opp mot 120 dagar i året. Nå er de villige til å høyra på kva hyttefolket har å seie. Dersom legevakta blir flytta aukar ikkje dette lysta til å bruka Ønsker konsekvensutgreiing av legevakt- og eigedomsska Hytteeigar Svein Ivar Rosnes meiner Sauda kommunen opptrer arrogant ovanfor hyttefolket. Rosnes er i utgangspunktet ikkje i mot å betale til fellesskapet, men saknar konkrete tilbakemeldingar frå kommunen om kva hytteeigarane vil få igjen. Dersom legevakt blir flytta til Ølen minkar det, ifølge Svein Ivar Rosnes, på gode argument for at hyttefolket skal betala eigedomsskatt. Han meiner at eigedomsskatten burde vore ei avgift som kan bli øyremerka. Kommunen seier at pengane...eigedomsskatten burde vore ei avgift som kan bli øyremerka. skal gå til turistframande føremål, men me har aldri fått nokon svar på korleis dei skal gjera det, seier Rosnes. Ordførar Frode Sulen rådar Rosnes å lesa dokument frå formannskapsmøta og kommunestyremøta, der det står tydeleg kva politikarane har sagt om kva pengane vil gå til. Konkret nemnar han ny aktivitetspark, Rådhusplassen og 11,3 millionar kroner (inkludert moms) som skal gå til nytt utebasseng. I tillegg går pengane til løypekøyring, der også hytteeigarar og saudabuar bidreg godt i form av frivillige bidrag. Vedtak i desember I desember skal saka i høve eigedomsskatt for hytteeigarar bli behandla i kommunestyret, skattesatsen på hus og hytter vil bli den same, to promille. Ifølge Sulen er det ikkje eit spørsmål om den blir innført eller ikkje. Sannsynlegheita for at me innfører eigedomsskatt på hytter og fritidseigedommar er stor, då det er lagt opp til dette i budsjettsamanheng, seier han. Innføring av eigedomsskatt for alle hytteigarane vil gi ei ekstrainn-

3 RYFYLKE Tysdag 12. november Omsetting av eigedomar i Sauda kommune Gnr 10, bnr 7, fnr 42 er overdrege for kr frå Kjetil Johnsen og Lene Olsen til Laila Kristin Eike og Jan Erik Østbø ( ) Gnr 46, bnr 497 er overdrege for kr frå Geir Jostein Søndenaa til Rune Håheimsnes og Tanja Djuvik Håheimsnes ( ) Fløgstadneset 24 (Gnr 28, bnr 220) er overdrege for kr frå Jacek Nieckula til Jens Brokmann ( ) Salet omfattar også Gnr 28, bnr 255 Gnr 45, bnr 89 er overdrege for kr frå Kvr Industriservice as til Marceli Jozef Zak ( ) Gnr 32, bnr 290 er overdrege for kr frå Torfinn Moen til Kjersti Brekke og Rune Haugsvær ( ) Del av Andersengja 68 B (Gnr 46, bnr 496) er overdrege for kr til Reidar Birkeland og Marianne Tangeraas ( ) Gnr 36, bnr 152 er overdrege for kr frå Øydis Teig Skåre til Kari Arnøy og Lars Idar Rygg ( ) Gnr 32, bnr 83 er overdrege for kr frå Hans Arild Tangeraas og Ingvar Tangeraas til Arne Jacobsen ( ) Strandavegen 10 (Gnr 28, bnr 358) er overdrege for kr frå Sverre Gerhard Johansen til Sveinung Marvik ( ) Gnr 32, bnr 748 er overdrege for kr frå Torill Bang Tjeltveit til Mølleg 71 as ( ) Kyrkjegata 2 (Gnr 32, bnr 871) er overdrege frå Sauda Byggsenter as til D S Eiendom as ( ) Del av Gnr 22, bnr 175 er overdrege for kr frå Sigmund Søndenå til Gladys Mildrid Halsnes ( ) Saunes 1 (Gnr 28, bnr 206) er overdrege for kr frå Roar Inge Huseby og Roy Tønnesen til Espen Lende-Aarbogh ( ) Gnr 13, bnr 1, fnr 1, seksjon 36 er overdrege for kr frå Bjørn Arild Tenmark til Olav Skogerbø Selvik ( ) Gnr 19, bnr 37 er overdrege for kr frå Cathrine Rustad til Jørgen Åbø ( ) Salet omfattar også Gnr 19, bnr 39 Kjelde: Statens kartverk ta i nede i bortimot halvparten. Han fortel at heile lysta er vekke, utanom skisesongen, når kommunen ikkje er hytta meir. (Arkivfoto: Tore Bastlien Dahl) tt Folkemøte i kveld Kommune- og helseleiinga møter folket til legevaktdebatt i kinosalen. ingvil bakka Ordførar Frode Sulen håpar og trur på eit stort engasjement under folkemøtet. Dette er ei sak som verkeleg engasjerer saudabuen. Nå håpar eg at folk kjenner si besøkelsestid og stiller kvinne- og mannssterke opp. Kveldens folkemøte er eit viktig opplysningsmøte og her har folk sjansen til å stilla spørsmåla dei er opptatt av, seier Sulen. Forslaget om legevaktflyttinga har skapt stort engasjement i Sauda, noko lesarbrev i Ryfylke og heftige diskusjonar på internett på andre sosiale arena vitnar om. Nå får folk mulighet til å møta tilhengarane av legevaktflyttinga ansikt til ansikt. Får informasjon I ettermiddag inviterer Sauda kommune til folkemøte om det planlagte interkommunale helsesamarbeidet mellom dei fire kommunane Sauda, Suldal, Etne og Vindafjord. Med på møtet blir Nå håpar eg at folk kjenner si besøkelsestid og stiller kvinne- og mannssterke opp....utelukkar eg ikkje at me forlengar møtet... både ordførar Frode Sulen, kommuneoverlege Knut A. Omdal, legevaktsjef i Sunnfjord og Ytre Sogn, Øystein Furnes og representantar frå ambulansetenesta i Helse Fonna. Forslaget om å etablera ei felles legevaktsentral i Ølen er utan tvil temaet som vil skapa mest debatt i kinosalen. Prosjektleiar for helsesamarbeidet, Aslaug Tangeraas, oppmodar alle som har spørsmål og meiningar i saka om å komma til folkemøtet. Her vil ein få informasjon både om kvifor forslaget om legevakt i Ølen har kome opp, kva det vil innebera og ikkje minst kva erfaringar ein har gjort seg andre stader i landet der geografien er slik at ein kan samanlikna med vårt distrikt, seier ho. Folkemøtet varer i utgangspunktet i ein og ein halv time og det er lagt opp til spørsmål og kommentarar frå publikum. Men blir det mange spørsmål utelukkar eg ikkje at me forlengar møtet til klokka 19.00, seier ordførar Frode Sulen. Seinare i kveld skal suldølen diskutera same tema i sitt folkmøte om helsesamarbeidet. tekt på 1,5 til 2 millionar kroner til kommunen. For ei hytte som er taksert til to millionar kroner svarer dette til fire tusen kroner i året i eigedomsskatt. Arrogant Svein Ivar Rosnes opplever Sauda kommune som arrogant og lite villige til dialog. Me føler oss som ei melkeku og at kommunen ikkje bryr seg om kva me seier. Me er jo her likevel, seier Rosnes og stiller spørsmål til kvifor verken varaordførar eller ordførar stilte opp på Hyttefolkets dag nyleg. Det verkar som om kommunen kvir seg for å snakka med oss, seier Rosnes. Frode Sulen svarer til dette at verken han, varaordførar Laura Seltveit eller rådmann Wictor Juul hadde anledning til å møte denne...hytteeigarar og saudabuar bidreg godt i form av frivillige bidrag. dagen, av private årsaker. Sulen meiner det må respekterast at det ikkje alltid passar å stilla. Eg kan gjerne beklage dette, seier ordføraren, og legg til at han ikkje ville hatt nokon problem med å stille opp på Hyttefolkets dag. Det ville berre vore hyggeleg. Det er kjekt å snakka med hyttefolk, seier Sulen. Konsekvensar? Svein Ivar Rosnes skulle gjerne ha sett kommunen føreta ei konsekvensutgreiing både i høve flytting av legevakta, men òg i høve innføring av eigedomsskatt for hytteeigarar. Som nemnt, me er interesserte i at Sauda som bygd er så levande som muleg, men me er ikkje interesserte i å betale til dømes skulegang og utgifter til sosialklientar, påpeikar Svein Ivar Rosnes.

4 4 - Tysdag 12. november 2013 RYFYLKE Leiar «Førr ei dame!» Fredag var det klart for VM i styrkeløft. Eigentleg var meisterskapen på hell denne dagen. Heilt sidan tysdag hadde sterke kvinner og menn kjempa om jeve titlar og rekordar i Stavanger Idrettshall. Men utifrå talet på publikummarar virka det ikkje som ein real verdsmeisterskap før fredag kveld. Då fyltes nemleg meisterskapsarenaen med forventingar og saudabuar. Å skulle håpe på at Hildeborg Juvet Hugdal kunne gjenta suksessen frå 2006, då ho gjorde reint bord, var urealistisk. Konkurransen har blitt større og andre utøvarar har på overraskande vis auka eigne prestasjonar på nesten uforståeleg kort tid. Men, i benkpress er det framleis ingen som er nær den målbevisste 30-åringen frå Sauda. Såleis var oppgåva lett. Gullet kunne sikrast utan at Juvet Hugdal trengte å anstrenge seg nevneverdig. Slik tenker likevel ikkje ein publikumsfavoritt. Ho ville auke sin eigen verdsrekord og gi dei mange tilskodarane meir å juble for. Og ho klarte det. Ein kan ikkje anna enn å la seg imponere over måten Hildeborg Juvet Hugdal taklar det presset ein knapt kan førestille seg ligg på ho under eit verdsmeisterskap på heimebane. Berre det er ein prestasjon i seg sjølv. Samstundes er det nok det som skiller dei beste frå dei som ikkje når heilt opp. Ein eigenprodusert verdsmeister er ikkje kvardagskost i Sauda. Så er heller ikkje Hildeborg Juvet Hugdal noko ordinær kvinne. Det er det heilt openbert at saudabuen er klare over. Då heiagjengen benka seg foran podiet i Stavanger gjorde dei kva dei kunne for å vise nettopp det; vi er stolte av deg, Hildeborg. Saudabuen har også grunn til å vere stolte av eigen innsats frå tribuneplass. Det var nemleg fleire enn Saudas sterkaste som fekk applaus og drahjelp frå publikum. Gratulerer Hildeborg og gratulerer Sauda! Pressens faglige utvalg (PFU) er eit klageorgan oppnemnd av Norsk Presseforbund. Organet, som har medlemmer frå presseorganisasjonane og frå allmenta, behandlar klager mot pressa i presseetiske spørsmål (trykt presse, radio og fjernsyn). Adresse: Prinsensgt. 1, p.b. 46, 0101 Oslo. Tlf: Faks: Er du i risikosonen for diabetes type 2? mennesker i Rogaland fylke har diabetes type 2 uten å vite om det. Det ønsker Diabetesforbundet Rogaland å gjøre noe med på Verdens diabetesdag 14. november. Diabetesforbundet har informasjonsstand på apotek på flere steder i Rogaland den 14. november. Vi vil bruke denne dagen til å sette søkelyset på de som går rundt med uoppdaget diabetes type 2. På standen kan publikum sjekke sin diabetesrisiko ved å svare på spørsmål om alder, vekt, midjemål, fysisk aktivitet, kosthold og familiens sykdomshistorie. Har man diabetes type 2 i nær familie Det 50 år gamle administrasjonsbygget (Blåbygget) og formingsbygget på ungdomsskulen er blitt erstatta av eit flott nybygg langs gangstien ved elva. Saman med kantina frå 1998 og klasseromsfløyen frå 2001 har dei 200 elevane og 35 tilsette nå fått ein moderne skule Som småbarnsmor (og datter/svigerdatter av etter hvert eldre foreldre) bekymrer jeg meg selvsagt over forslaget om å flytte legevakten til Ølen. Jeg har vært veldig fornøyd med legevakttilbudet jeg har møtt de siste årene, både da vi kun var her i ferier og langhelger, og etter at vi flyttet hjem for to og et halvt år siden. Jeg har imidlertid forstått at ikke alle har hatt samme opplevelsen, og det synes jeg er trist. For min del har jeg i grunnen tenkt at legevakten i Sauda var like god som legevakten i Sandnes, og den var jeg også veldig fornøyd med. Lite venting, hyggelige leger og ikke minst kort avstand. Hvorfor kort avstand er viktig for meg? Jo, for i de fleste tilfeller hvor man ringer og er litt bekymret for et barns helsetilstand får man ofte beskjed om å komme inn, for sikkerhets skyld. Når man har noen minutters kjøring gjør man selvsagt det. Blir det en time å kjøre, gjerne på mørke, våte/isete veier, blir vurderingen annerledes. Hvor trygt er det å kjøre sent på kvelden/midt på natten når man gjerne er trøtt selv? Har barnet godt av å sitte i bilen i en hel time, vente på legevakten (for venting vil det bli, særlig når det forespeiles en lege på vakt for hele distriktet), for å så sitte i bilen en hel time hjem igjen? For man skal jo hjem også. En time til legevakten eller slekt, kanskje litt ekstra fett rundt magen og litt liten tid til å mosjonere, kan det være lurt å sjekke seg, sier Marit Karin Auestad leder i Diabetesforbundet Rogaland. Diabetesrisikotesten er utformet av Diabetesforbundet og Helsedirektoratet, og viser om man har statistisk sjanse for å utvikle diabetes type 2 i løpet av de ti neste årene. De som får over 15 poeng på testen, anbefales å ta kontakt med fastlegen, samt sette i gang endring av levevaner. Den internasjonale diabetesfargen er blå, den symboliserer himmelen som forener alle nasjoner. I tillegg er blått i Omvisning i nybygget på ungdomsskulen med alle tekniske nyvinningar. Politikarane i byen vår har på denne måten verkeleg satsa på framtida og fortener ros for det. Vi håper og trur at det er ein del skattebetalarar som ved sjølvsyn ønskjer litt meir informasjon om nybygget med ein betyr en time tilbake i tillegg. Hvor stor blir terskelen for å ta valget om å kjøre? Er det jeg som er syk klarer jeg oftest å kjøre selv. Fordi det er kort vei. Blir det en time å kjøre vil mannen min måtte kjøre meg og vi må gjerne vekke opp annen familie for å passe ungene om det skjer sent på kvelden. Ringe ambulanse? Nei, det gjør vi jo ikke så sant det ikke står om liv og død. Naturligvis ønsker jeg meg en lege som er uthvilt, opplagt og motivert. Jeg skjønner også at legene ønsker færre vakter. Spørsmålet jeg stiller meg er likevel dette; vil legene fortsatt mene at flytting av legevakten er det beste (også sett fra et medisinsk synspunkt) om arbeidstiden ble endret? Er det vaktene eller det at man ikke får hvile ut etterpå som er verst? Kan man vurdere å gi legene fri dagen etter helgevakt og noen timer fri før og etter kveldsvakt? Er det andre tiltak som kan iverksettes for å bedre situasjonen? Er problemene som har vært på legevakten kun knyttet til at det er for hyppige vakter og for lite hviletid? Eller kommer det også som en følge av at det har vært stor gjennomtrekk av leger, til tider altfor få leger og generell misnøye med driften? Jeg bare spør. Det sies at en flytting av legevakten forutsetter at vi får flere ambulanser. Er det noen grunn til at ambulansen som i dag mange kulturer symbolet for liv og helse. Å ha for høyt blodsukker over lengre tid kan skade små nerver og blodkar. Det er årsaken til at de med diabetes er spesielt sårbare for komplikasjoner i øyne, nyrer og føtter. Flere oppdager først at de har diabetes når de legges inn for en annen sykdom, for eksempel hjerteinfarkt. Derfor er det viktig å få tidlig og god behandling. At mennesker i Norge går rundt med diabetes type 2 uten å vite om det, er en tikkende helsebombe. Marit Karin Auestad prislapp på 60 millionar kroner. Derfor åpnar vi dørene for alle interesserte når elevane går heim førstkomande fredag ettermiddag. Alle er velkomne til omvisning, informasjon, drøs og kaffi. Legevakten i Sauda - sett fra en småbarnsmors side Kåre Rød står i ro på grunn av mangel på personell blir lettere å drifte hvis legevakten flyttes? Hva synes egentlig ambulansepersonellet om at de blir forespeilet en mye mer omfattende rolle og større ansvar? Vil det gjøre det enklere eller vanskeligere å rekruttere personell? Jeg opplever artikkelen i fredagens Ryfylke, hvor Knut A. Omdal spår at legevakten etter hvert havner i Haugesund, som skremselspropaganda. Om noe slikt skulle skje er det mange år frem i tid og innen den tid har mye endret seg, særlig i forhold til teknologiske løsninger. Noen år frem i tid har man kanskje videosamtale med legen via pc/telefon for å få en vurdering? Og for å sette det på spissen, så lenge det ikke er snakk om liv og død: Om man allerede er i bilen, hva betyr en halvtime til? Alle vi som bor i Sauda har et ansvar for å ta en nøye vurdering av om ting kan vente før vi ringer legevakten. Oftest ringer jeg kanskje bare legevakten for å få råd, og er fornøyd med det. Men når vi trenger å komme til legen, da er det trygt og godt å ha den i nærheten. Og det er nettopp det med tryggheten som er viktig for meg, som småbarnsmor, som datter/svigerdatter og som tidligere «turist». Renate Helle Rokås Linda M. Lie Dagleg leiar/redaktør Bente Rasmussen Annonse/abonnement Arvid Horpestad Journalist Ingvil Bakka Journalist Marita Ims Journalist Tore Bastlien Dahl Journalist Anne Lise B. Hansen Conny Rasmus Grafikar/annonse Grafikar SENTRALBORD: MANGLANDE AVIS? Tlf (dagtid) Tlf (etter kl ) Redaksjonen: Annonsar: Abonnement: Ryfylke Vår adresse er: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Org.nr Tips: sentralbord: Fax: Innleveringsfristar: Tysdagsavisa: Fredag kl Fredagsavisa: Onsdag kl Heilår/halvår...kr 1030/560 Ryfylke digital...kr 1030 Digital + papiravis...kr 1390 Kontortid: Fredag: Kjem ut kvar tysdag og fredag Ryfylke har innbyggjarar fordelt på seks kommunar. Regionen-som kan by på fjordar, øyrike, fjell, byliv og solid glimt i auga-er ein viktig matprodusent, med stor og variert landbruks- og havproduksjon. Næringslivet elles er er kjenneteikna som kreativt, nyskapande og med solid drift, enten det er tale om store industriverk eller mindre bedrifter. Me som bur i Ryfylke, meiner bestemt at her er det godt å leva.

5 RYFYLKE Tysdag 12. november Kvalitetsstempel på fjordhotellet Sauda Fjordhotell er blitt medlem av ei av verdas største hotellkjede, Best Western Hotels. Marita ims Etter berre ein månad i drift har dagleg leiar Jens Brokmann sørga for at fjordhotellet har oppnådd ein særs høg standard. Dette var eit viktig steg for hotellet. Den høge poengsummen indikerer òg at me er eit svært godt medlemshotell, uttaler dagleg leiar Jens Brokmann på telefon frå ein konferanse i Milano. Scora høgt I førre veke gjekk fjordhotellet gjennom ein omfattande kvalitetskontroll etter ein søknad om å bli medlem i ei av verdas største hotellkjede, Best Western Hotels. Fjordhotellet fekk rundt 900 poeng av 1000 mulege. Gode tilbakemeldingar 32-åringen gjenopna hotellet 1. oktober i år og har i rekordfart sett ny standard. Sist veke fekk han besøk av ein sertifisert kvalitetskontrollør, opplært av Best Western International, der hotellet blei kontrollert i høve den standard som kjeda har sett internasjonalt. Brokmann fortel om ei lang smørbrødliste som inspektøren hadde for hand. Storleik på senger blei sjekka, tal på kleshengarar, utval av TVkanalar, fasilitetar på bad og så vidare. I tillegg er det krav om trådlaust nettverk med ein viss hastigheit på heile huset. Me blei òg kontrollert på hygienereglar og daglege og periodiske rutinar i høve reinhald, ramsar Brokmann opp, nøgd med at resultata av kvalitetskontrollen speglar det store oppussingsarbeidet som nyleg er blitt gjort på hotellet. Det er mykje nytt og me har hatt godt reinhald på huset. I tillegg gav inspektøren oss gode tilbakemeldingar, spesielt på matservering og mattilbod, fortel leiaren. Viktig tilknyting At Sauda Fjordhotell nå er medlem av Best Western-kjeda gjer at hotellet blir meir synleg, meiner Brokman. Best Western Hotel blir presentert og marknadsført i alle land. I lag med hotell i Haugesund og Stavanger som òg er medlem, er me...gode tilbakemeldingar, spesielt på matservering... godt representerte på Vestlandet, seier Brokmann. Han legg til at Best Western er eit annerkjent merkenamn som reisande har eit forhold til og som dei veit kva standard dei kan forventa å få ved eit besøk. Ifølge fjordhotellet sin leiar er Best Western den største hotellkjeda i Sverige, medan ho i Norge ligg tett opp under Thon- og Rica-hotella. Roleg oppstart Jens Brokmann fortel om ein elles roleg oppstart og meiner det har samanheng med at hotellet har vore stengt i halvanna år og at ikkje alle har fått med seg at det har BESTOD MED GLANS: Etter ein omfattande kvalitetskontroll i førre veke er Sauda Fjordhotell nå godkjent som medlem i eit av verdas største hotellkjede; Best Western Hotels. (Arkivfoto: Linda M. Lie) opna igjen, samt endra standard. Dette er noko me jobbar med, seier Jens Brokmann som likevel har fått gode tilbakemeldingar i tida hotellet har vore ope. Ledige bord Det er i dag totalt åtte tilsette ved Sauda Fjordhotell og dagleg leiar har så langt ingen planar om å rekruttera fleire. Nå ser dei tilsette fram mot ein travel julemånad. Brokmann opplyser at det framleis er muleg å bestille bord, men at det begynner å fyllast opp. Best Western Hotell: Kjeda blei grunnlagd i 1946 i USA. Hovudkontor i Phoenix, Arizona. Meir enn hotell i 90 land. I Norge har kjeda 29 hotell. Hotella blir eigd og drifta i privat regi og er difor alle av ulik stil, storleik og utsjånad. Kjeda består hovudsakleg av 3- og 4-stjernershotell. For å leva opp til same kvalitet kjører kjeda eit kvalitetssikringsprogram som omfattar eit tusentals punkt om service, interiør, standard og så vidare. Kvalitetskontrollen blir gjennomført årleg og samtlege Best Western-hotell i verda blir kontrollert av ekstern inspektør. (Kjelde: Wikipedia og Jens Brokmann) KOM OG PRØV VÅR fargekopi MASKIN Plakatar Hefte Brosjyrar songar Pondus Ta turen innom for kopiering eller utskrift. Mån. - torsdag kl Fredag kl Telefon: E-post: ditt lokale mediehus

6 6 - Tysdag 12. november 2013 RYFYLKE Ny forsending til Romania Mykje tydar på at saudabuen donerer vekk tre trailerlass i løpet av året. LINDA MERETHE LIE Vi har fått klede, skulepultar, møblar...det er heilt fantastisk, seier leiar i Romania Aid, Morten Brekke. Laurdag blei 80 kubikk med klede og utstyr pakka i ein trailer som skulle sendast til Romania. Gir vekk mykje Romania Aid har i fleire år tatt imot klede og anna utstyr frå saudabuen, for så å sende det til trengande i Romania. Nå organiserer hjelpeorganisasjonen ein jenteheim og to bruktbutikkar i byen Târgu Mures. Sju personar mottar lønn og overskotet frå salet i bruktbutikkane går med til å fore 70 familiar, eller 500 personar, kvar helg. Det er berre 20 prosent av det som kjem frå Sauda som blir selt i butikkane. Resten deler vi ut til dei som treng det, forklarer Brekke. Aukar på Og det er tydeleg mange som treng hjelp. Då passar det fint at givargleda i Sauda er stor. Førre trailerlass blei sendt til Romania i juni. Morten Brekke trur ikkje laurdagens forsending var årets siste. Vi begynte med eit lass i året før det auka på. Nå kan det sjå ut som om vi kanskje klarer å sende tre trailerar i året, seier han. Mange vil gi Kvar onsdag har saudabuen høve til å levere sekkar med klede, sko og anna til Romania Aid. Ikkje berre har private og næringsdrivande lokalt bidratt, men også leverandørar til Presanghuset, Morten Brekke sin butikk, har vist vilje til å hjelpe. Nyleg fekk vi ein palle med varer frå ein leverandør av kosmetikk. Eg vil tippe at gåva har ein verdi på rundt kroner. Det er heilt enormt og svært nyttig for oss. Få bruktbutikkar i Romania sel kosmetikk. Medan vi får 10 kroner for ei dongeribukse kan vi få opptil 30 kroner for ein leppestift, fortel Brekke. Stor dugnadsand Når lastebilen kjem til Romania lossar han av i ein stor lagerhall. Her blir klede og utstyr sortert, stryke, hengt opp og lagt i reolar i eit nøye system. To timar unna ligg Târgu Mures, byen der Romania Aid har jenteheim og bruktbutikkar. Då traileren skulle lossast i Åbøbyen laurdag hadde Morten Brekke etterlyst frivillige som kunne hjelpe å fylle traileren. Både store og små stilte opp. Folk er så flinke til å hjelpe, noko eg set stor pris på. Eg håpar saudabuen held fram med å gi vekk det dei ikkje lenger har behov for. Hjelpa kjem fram, lovar Morten Brekke. Lastebilen frå Sauda er framme i Romania i løpet av dagen i dag, tysdag. GOD HJELP: Mange stilte opp då Romania Aid skulle losse 80 kubikk med klede og utstyr til trengande i Târgu Mures. Frå venstre: Isaac Helle Løvaas, Gunnar Løvaas, Lucas Helle Løvaas og Morten Brekke var mellom dei mange som laurdag bretta opp ermane for ei god sak. Opnar nytt bibliotek til påske Det nye biblioteket i Torggata tar form. Etter planen skal det vera klart til offisiell opning rundt påsketider. TORE BASTLIEN DAHL Etter planen skulle biblioteket ha opna rundt årsskiftet, men vi ligg etter skjema, opplyser kommunalsjef teknisk Anders Skaarer. Han informerer om at sjølv om den offisielle opninga høgst sannsynleg ikkje blir før påske, vil det nye biblioteket vera ope for publikum i løpet av vinteren. Kommunen håpar på innflytting i februar, men Skaarer kan ikkje gi ein eksakt dato. Mykje arbeid Arbeidet med å gjera det gamle postbygget i Torggata om til bibliotek har pågått ei stund. Eit postbygg er i utgangspunktet ikkje noko bibliotek og det krevst ein del arbeid å bygge om. Veggar og golv må rivast før ein sett opp nye, det har vore mykje arbeid knytt til nettopp dette. Til dømes er det mykje arbeid å fjerna den gamle safen, opplyser Anders Skaarer. Han viser til at bygget nå skal bli tilrettelagt for alle. Dermed må ein tilpassa bygget etter visse krav, blant anna gjeld dette toalettfasilitetane. Her har ein måtta meisle opp delar av det gamle golvet for å legga til rette for nytt røyrsystem for å sikra tilfredsstillande sanitærforhold, eit arbeid som er tidkrevjande. Ser fram til opning På nyåret startar arbeidet med å flytta over alle tinga frå det gamle biblioteket til det nye. Dei tilsette ved biblioteket ser fram til å flytta inn i nye lokal og trur dette vil...ligg etter skjema... bidra til auka bruk av tenestene dei tilbyr. Me har hatt ønske om eit nytt bibliotek i mange år. Difor er me svært glade for at me snart kan flytta inn i nye lokal. Me håpar flyttinga kan bidra til eit betre tilbod, seier biblioteksjef Ingunn Kalvik. Meir levande Fleire har klaga på at det nåverande biblioteket ikkje er tilpassa alle og at det bidrar til redusert bruk. Det nye biblioteket vil ha ei universell utforming som gjer at alle nå lett skal kunne få tilgang og bruke biblioteket sine tenester. Biblioteksjefen lovar lågare hyller og meir luft mellom reolane og trur den universelle utforminga, kombinert med eit breiare utval, vil føra til auka bruk av biblioteket. Nye og inspirerande lokal gir oss muligheita til å visa fram meir av det me kan tilby folk. Me ønsker også å arrangera bokkveldar og andre kulturelle innslag. Dette håpar me vil føra til auka bruk og eit meir levande bibliotek, avsluttar Ingunn Kalvik.

7 RYFYLKE BilligButikken med s Tysdag 12. november MINST LIKE BILLIG SOM DE BILLIGSTE BILLIGBUTIKKENE JULEPØLSE X-tra. 300 g. Pr pk Pr kg 49,67 CUba appelsinjuice Coop. 1 l. Pr kartong ØKOLOGISK EKSTRA LETT MELK Änglamark. 1 l. Pr. stk. økologisk ekstra lett melk Änglamark. 1 l. Pr stk Fersk Forbehold om trykkfeil og utsolgt LUTEFISK Stetind. Fryst. 1 kg. Pr pk PINNEKJØTT X-tra. Av lam. Urøkt. Pr kg 2 35 FOR okserull/lammerull/kalverulade/ baconrulade/kokt skinke med pepper/ kokt skinke med Chili Coop. Fra 60 g. Pr pk Pr kg fra 125,00 fiskepinner Coop. 250 g. Pr pk Pr kg 40, SJOKOLADEPLATER Freia. Assortert g Fra 87,50/kg. 1 stk fra 31,90 NORTHUG SPORTSMÜSLI Coop. 750 g. Pr pk Pr kg 19,87 Coop litt ditt malsett forsterk 297x430.indd 2 I Coop får du kjøpeutbytte på alt du handler Mer informasjon om de ulike fordelene finner du på: Coop.no sør-vest Annonsen gjelder i uke 46 Sauda 8 22 (20) EXTRA LAVE PRISER

8 8 - Tysdag 12. november 2013 RYFYLKE Gode resultat på nasjonal prøve Saudaelevane er gode i lesing. MARITA IMS Nasjonal prøve i lesing skal kartlegga i kva grad elevane sine ferdigheiter er i samsvar med kompetansemål der leseferdigheit er integrert. Dette inneber at nasjonal prøve i lesing ikkje er ein prøve i norskfaget, men ein prøve i lesing som grunnleggande ferdigheit i alle fag. Det dreier seg om å forstå ein artikkel, presiserer Jakob Svandal, kommunalsjef skule, oppvekst og kultur. Over gjennomsnittet Prøven blei gjennomført 11. september og resultata blei nyleg offentleggjort. På barnetrinnet kan elevane oppnå ein poengsum på tre poeng, og dei 48 elevane i Sauda scora 2,1 poeng i snitt, som er betre enn gjennomsnittet for både fylket og på landsbasis. Dette er me veldig godt nøgde med, seier Jakob Svandal. I Rogaland fylke var snittet 1,9, medan resultata nasjonalt var to poeng....sauda ligg på topp nasjonalt... Jamn prestasjon Kommunalsjef skule, oppvekst og kultur er glad for dei gode resultata både på barne- og ungdomstrinna. Han fortel at elevar i Sauda i fleire år har lege stabilt litt over gjennomsnittet nasjonalt. I den seinare tid har også skulane fått jamnare resultat. Tidlegare var det større forskjellar frå skule til skule, men nå er fleire lærarar blitt flinkare til å gå inn på «Skoleporten» (utdanningsdirektoratet si heimeside der øvingsoppgåver til nasjonale prøvar blir lagt ut, red. merk), og øver i forkant av nasjonale prøvar. Dette bidrar til å gi elevane likt grunnlag for å gjera det godt på prøvane, påpeikar Jakob Svandal og legg til at det likevel vil vera ei naturleg variasjon frå kull til kull med så få elevar som i Sauda. Viktig etterarbeid Svandal påpeikar at det nå er viktig å analysera resultata frå prøvane. Ein analyse gir oss direkte tilbakemeldingar, slik at me kan gå direkte inn i fag der elevane gir det godt eller mindre bra. Slik gjer desse prøvane eit godt grunnlag for vidare læring, uttalar han. Overraskande På ungdomsskulen kan elevane oppnå fem poeng som beste score. På 8. trinn i Sauda scora dei 68 elevane 2,9 poeng i snitt, som er litt under både fylkes- og landsgjennomsnittet på 3,1. Svandal er litt overraska over resultata. Eg meiner me har så flinke både elevar, foreldre og lærarar at eg ville tru me scora på gjennomsnittet, muleg over, uttalar han. Svandal meiner resultatet kan ha samanheng med at kommunen har få elevar, mellom 50 og 70, og at dersom nokre elevar ikkje møter til prøven kan fråfallet gi store utslag. På 9. trinn er resultatet 3,5 poeng, som er over gjennomsnittet på 3,4, både nasjonalt og i fylket. Lite fråfall I følge kommunalsjefen er det lite fråfall av elevar i vidaregåande skule, og at Sauda er heldige i så måte. Sauda ligg på topp nasjonalt der over 90 prosent av elevane fullfører vidaregåande opplæring. Eit viktig poeng i dette høvet er at elevane bør scora opp under tre poeng på nasjonale prøvar for å klara seg godt på vidaregåande skule, seier Jakob Svandal. GODE RESULTAT: Elevane i Sauda kommune fekk gode resultat på den nasjonale leseprøven. I dag blir resultata frå den nasjonale engelskprøven publisert, og 16. desember for rekneprøven. (Illustrasjonsfoto) Dømt til samfunnsteneste Den narkotikatiltalte saudabuen endra forklaringa si i retten, men blei ikkje trudd. Saudamannen i midten av trettiåra måtte møta i Haugaland tingrett i slutten av oktober, tiltalt for brot på narkotikalova. Saka blei i utgangspunktet sendt til tingretten som ei tilståingsdom og saka skulle behandlast i retten i juni i år. Men, saudamannen møtte ikkje opp, og påtalemakta tok derfor ut tiltale i saka. Innrømma kjøp og bruk I november i fjor var politiet i Sauda på leit etter ein person. Dei fann vedkommande i huset til saudamannen, og politiet fekk adgang til å ransaka huset. Der fann dei ei hasjpipe, ein pesolavekt, lynlåsposar, sprøyter med kanylar og tablettar. I eit avhøyr med politiet same dag la saudamannen alle korta på bordet. Han innrømma at han nokre veker i førevegen hadde brukt kroner på å kjøpa fem gram amfetamin i Sauda. Han forklarte også at han sommaren 2012 hadde vore med på eit kjøp av ti gram amfetamin i Oslo, og at han tok fem av desse til eige bruk. I avhøyret fortalde han også at han sommaren og hausten 2012 brukte amfetamin ved fleire anledningar. Men, dagen etter avhøyret ringde han politiet og sa at han ville endra på forklaringa si, og opplyste då at tablettane ikkje tilhøyrte han. Ny versjon i retten I retten, derimot, trekte saudamannen tilbake alt han hadde sagt i avhøyret. Han kalla forklaringa si svada, og skulda på at han var nedkjørt og sliten etter eit samlivsbrot. Til retten sa saudamannen at han blei forbausa då han høyrte kva han hadde sagt i avhøyret. Han forklarte at lynlåsposane var til å oppbevara skruar i, men han kunne ikkje gi ei god forklaring på kva han brukt pesolavekta til. Mannen blei ikkje trudd. Tiltaltes forklaring for retten synest oppkonstruert og lite truverdig når det gjeld desse forholda, heiter det i dommen. Blant anna blir det vist til at saudmannen var heilt edru under avhøyret, at han leste gjennom og signerte forklaringa si og at han dagen etterpå må ha hugsa kva han hadde sagt ettersom han ringde for å endra litt på tabletthistoria. Er rusfri Befatning med eit farleg stoff som amfetamin skal, av allmenne omsyn, straffast strengt. Likevel, retten fann fleire formildande omstende i saka. At styrkegrada på stoffet er ikkje kjent, at det var meint til eige bruk, at saudamannen har vore rusfri i snart eitt år og at han klarer seg svært godt i jobbsamanheng gjorde at retten valde å ikkje gi fengselsstraff. Med tanke på den, etter rettens syn, klare rehabiliteringssituasjonen som ligg føre her bør allmenne omsyn tre noko tilbake slik at straffa kan settast slik som foreslått av aktor, til 60 timars samfunnsstraff, skriv dommar Silje Christine Hellesen i domspapira. Saudamannen blei også dømt til å betala kroner i sakskostnader.

9 RYFYLKE Tysdag 12. november Best på samarbeid Elevane ved Fløgstad skule blei nominert til fleire og vann ein pris under First Lego League. LINDA MERETHE LIE Eg var så nervøs. Det var heilt grusomt, fortel Olai Nes Rasmussen, som var ein av dei fire elevane som var i aksjon då teknologigruppa skulle manøvrere ein sjølvbygd og -programmert robot gjennom ulike hinder på konkurransebordet. Tredelt oppgåve I helga blei delfinalen i First Lego League arrangert på Håvåsen skule i Haugesund. 33 elevar frå 6. og 7. klasse ved Fløgstad skule har jobba med årets prosjekt «Nature s Fury» i åtte veker. Oppgåva har vore tredelt. Ei gruppe hadde ansvar for profilering, der dei skulle skape mest muleg blest om sitt prosjekt. Ei anna jobba med å lage og programmere ein robot i lego, medan den siste gruppa hadde fokus på forsking. Det har vore litt tidspress, men vi har gjort det beste ut av det, fortel Nikita Olsen. Mykje arbeid Saudaelevane hadde bestemt seg for å fokusere på skred og har mellom anna funne opp ein «app», som ved hjelp av ei skjult brikke i klede skal hjelpe til å lettare finne personar som er tatt av skred. Profileringsgruppa måtte svare juryen på spørsmål om korleis dei hadde tenkt i prosjektet og ikkje minst kva som var gjort for å marknadsføre dette. Gruppa framførte også ein dans og heiarop for å vise korleis dei kunne reklamere for seg sjølv. Forskingsgruppa måtte velge ut fire personar som skulle fortelle fire dommarar om kva dei hadde forska på og kva dei hadde funne opp. Teknologigruppa hadde fullt fokus på å styre roboten gjennom ei hinderløype. Nervøs start 12 lag var påmeldt til årets konkurranse. Tøffe spørsmål frå dommarane og eit visst forventingspress frå publikum var naturleg nok utfordrande å takle. Vi bomma litt då vi skulle styre roboten i første omgang. I andre omgang var vi mindre nervøse og då gjekk det mykje betre, seier Olai Nes Rasmussen. God hjelp Årets lag har fått god hjelp frå lokale FULLT FOKUS: Etter litt starttrøbbel fekk Olai Nes Rasmussen (til venstre) og Tobias Skorpe Sandanger kontroll over roboten og var svært fornøgde med gjennomføringa til slutt. (Foto: First Lego League) STOLTE: May-Lise Espeland (frå venstre), Nikita Olsen og Olai Nes Rasmussen viser stolt fram pokalen og medaljane dei har med heim etter at dei vann samarbeidsprisen under delfinalen i First Lego League i Haugesund. Elevane har forska på snøskred og har mellom anna funne opp ein «app» som skal gjere det lettare å spore opp personar som er tatt av skred. ressursar. Team building på Eikehaugen, nyttige tips frå ingeniør ved Eramet, Rob Vermeulen, Espen Thompson ved Inosa, Andreas Fløgstad, kommunalsjef i Sauda kommune og grafisk designar Terje Hodne har vore verdfullt, ifølge kontaktlærar for 6. klasse, Elisabeth Bergsbakk. Vi henta inn ein del meir ekstern hjelp enn tidlegare. Vi såg at fleire av dei andre laga hadde hatt endå meir vaksenhjelp enn oss, og hadde tydeleg hatt godt utbytte av det, fortel ho, og legg til at Dag Bjønnes frå alpinmiljøet også har vore ein viktig støttespelar gjennom prosjektet. Fleire nominasjonar Fløgstad skule sitt lag var mellom dei tre som blei nominert i beste robotkamp, beste forsking, beste samarbeid og ikkje minst til å gå vidare til den skandinaviske finalen i Bodø seinare i haust. Ingen var betre enn Fløgstad skule på samarbeid. Eg trur dommarane har sett at vi er gode på alle områda, utan at vi har nådd heilt opp på alt. Veldig kjekt at elevane vann ein pris og ikkje minst at vi blei nummer tre på robotkamp. Det er det beste vi nokonsinne har klart, seier Elisabeth Bergsbakk stolt. Fløgstad skule vann samarbeidsprisen også i Har lært mykje Etter intens jobbing kvar onsdag i to månader vedgår elevane i sjuande First Lego League klasse at det er litt trist at First Lego League nå er over. Det har vore veldig kjekt å forske og eg har lært mykje, forklarer May-Lise Espeland. Så kjekt å vinne! Vi var heilt i hundre. Det var nesten konkurranse om kven som skulle ta imot pokalen, legg Olai Nes Rasmussen til. Kunnskapskonkurranse for barn og unge i alderen år, som har blitt arrangert sida Samarbeid mellom organisasjonen FIRST LEGO Company og Statoils talentutviklingsprogram Morgendagens Helter. Konkurransen blir organisert i Skandinavia av FIRST Scandinavia. I 2013 deltar 845 lag i dei skandinaviske finalane. På verdensbasis deltok barn fra 60 land i Formålet med arrangementet er å auke interessa for teknologi og vitenskap, og stimulere dagens ungdom til å bli morgendagens ingeniørar og forskarar.

10 10 - Tysdag 12. november 2013 RYFYLKE Sette ny verdsrekord i be Saudabuen stilte i hopetal for å heie fram Hildeborg Juvet Hugdal. Som takk fekk dei både gull, sølv og verdsrekord. LINDA MERETHE LIE Ho kunne ha sikra sigeren lett, men det var ikkje godt nok for Hildeborg Juvet Hugdal under VM i styrkeløft fredag. Det er då ikkje kvar dag ein har høve til å sette verdsrekord på heimebane. Eg måtte jo prøve, men var spent, vedgår Hildeborg Juvet Hugdal. Lett i kne Men det starta bra. Under første forsøk i første øving, knebøy, løfta Juvet Hugdal 250 kilo utan problem. Ho auka så med ti kilo, også det gjekk lett, og sette med det ny norsk og nordisk rekord. I siste forsøk prøvde 30-åringen å sikre seg bronsemedaljen i øvinga. Juryen var imidlertid ikkje fornøgd med forsøket på 265 kilo og Hildeborg Juvet Hugdal blei med det nummer fire i øvinga. Underkjent først Så var det klart for favorittøvinga benkpress. Tribunen, som i stor grad var prega av saudabuar og andre Hildeborg-fans, nærmast rista. Flagg, plakatar, trommer og heiarop vitna om at forventingane var store. Hildeborg Juvet Hugdal meldte inn 210 kilo i første forsøk, heile 30 kilo foran nærmaste konkurent. Men løftet blei underkjent grunna signalfeil. I forsøk nummer to låg lista på det same og denne gongen klarte verdsrekordinnehavaren å innfri. Like etter viste tavla at styrkeløftaren ville prøve seg på ny verdsrekord; 218 kilo. Etter at ho hadde løfta var det knytt spenning til om løftet ville bli godkjent. Då juryen signaliserte at verdsrekorden var eit faktum tok det heilt av på tribunen. Det første løftet gjekk lett, men eg fekk for stor fart på stanga. Det førte til at eg la ho rett på plass utan at eg hadde fått signal på at det var godkjent. På 218 kilo traff eg godt, fortel Juvet Hugdal fornøgd. Krampe i leggane I markløft blei det langt tøffare for Juvet Hugdal. Første løft på 190 kilo gav rett nok norgesrekord. Dei to neste løfta, begge forsøk på 200 kilo, blei underkjent. Krampe i leggane, både framme og bak, skapte problem for den sterke saudakvinna. Eg kjente det på oppvarminga. Eg hadde ikkje dagen i markløft. Og stanga var altfor grov for meg. Eg hadde ikkje sjans til å rette meg opp, forklarer ho. Russisk siger Russiske Olga Gemaletdinova var suveren i både knebøy og markløft og blei verdsmeister samanlagt med 753 kilo totalt. Hildeborg Juvet Hugdal fekk sølv etter å ha løfta 668 kilo totalt. Eg er veldig godt fornøgd med både sølv samanlagt og verdsrekorden. Det var det som var målet mitt. Eg skulle gjerne ha klart 20 kilo til totalt, men eg var ikkje god nok i dag. Det er synd når ein veit ein har det inne, men ikkje får det ut, seier Juvet Hugdal. God støtte Kor mange saudabuar som hadde møtt opp for å vise si støtte til Hildeborg Juvet Hugdal fredag kveld er ukjent, men at det var svært mange er det inga tvil om. VM i styrkeløft starta tysdag og etter det Ryfylke kjenner til har mange av konkurransane gått foran tomme tribunar. Men då Juvet Hugdal skulle i aksjon var Stavanger Idrettshall fyllt til randen av entusiastiske publikummarar. Eg set utruleg stor pris på støtta. Eg var nervøs, men klarte å behalde roen. Då eg kom i gang merka eg likevel eit veldig trøkk. Men livet frå publikum var berre positivt og veldig kjekt, konkuderer Hildeborg Juvet Hugdal. I løpet av VM i styrkeløft fekk Norge med seg sju gull, fem sølv, seks bronse og tre verdsrekordar. TIL TOPPS: Hildeborg Juvet Hugdal var i ei eiga klasse i benkpress. Amerikan Resultat, kvinner klasse 84+ k (Totalt åtte deltakarar) Knebøy 1. Olga Gemaletdinova (RUS) 300 kilo 2. Hildeborg Juvet Hugdal (NOR) 260 kilo 3. Chang Ya-Wen (TPE) 275 kilo KNEBØY: Juvet Hugdal opna godt, men klarte ikkje å sikre seg medalje i knebøy. MARKLØFT: Krampe i leggane og ei grov stang skapte utfordringar då Hildeborg Juvet Hugdal skulle prestere i markløft. Sjølv om dei to siste forsøka blei underkjent klarte ho å sette ny norgesrekord med 190 kilo i første løft. SUVEREN: Olga Gemaletdinova var svært sterk under årets verdsmeisterskap o tre gullmedaljar og sette to verdsrekordar.

11 RYFYLKE Tysdag 12. november nkpress - igjen ske Tiffany McKinney og Inna Orobets frå Ukrania kom på plassane bak. ilo Benkpress Markløft Totalt 182,5 kilo 270,5 kilo 753 kilo 218 kilo 190 kilo 668 kilo 155 kilo 215 kilo 657,5 kilo Sjå video av verdsrekordløftet på g vann GOD STØTTE: Mor Irene Juvet Hugdal, Linda Dolmen, Jarl Larsen og resten av dei mange saudabuane som hadde møtt opp i Stavanger Idrettshall for å heie fram Hildeborg Juvet Hugdal gjorde det dei kunne for å løfte fram sin favorittutøvar. FOKUSERT: Hildeborg Juvet Hugdal ba publikum vere heilt stille då ho skulle i aksjon i benkpress. Jubelen stod i taket då det viste seg at 30-åringen hadde tatt gull og sett ny verdsrekord i øvinga.

12 12 - Tysdag 12. november 2013 RYFYLKE Utanbygds dominans på Sa Både A- og B-klassen blei vunne av lag sterkt prega av folk utanfrå. LINDA MERETHE LIE «Real Hanalona FC», eit lag som i stor grad var sett saman av ein gjeng frå Sandnes, klarte kunststykket å komme seg til finalen i klasse B under årets Salemscup utan å skåre eit einaste mål. Men i finalen fekk dei endeleg nettkjenning og vann kampen mot Last Team Standing 1-0. Vi var nok litt dårleg samspelt i gruppespelet, forklarer målvakt Morten Holmen. Ein saudabu Likevel, «Real Hanalona FC», kunne glede seg over gullmedaljar og pokal. Einaste lokale innslag på laget, Benjamin Haraldsen Granberg, er glad for å vere ein del av vinnarlaget. Dei ville stille lag og eg blei invitert med. Det er eg veldig glad for, seier han. Vi kjem tilbake neste år, lovar Jonas Nordbø. Slo fjorårsvinnarane Også A-finalen skulle bli dominert av eit lag med mange utanbygds spelarar. «Ka é da?» var ubesigra før siste og avgjerande kamp. På motsett banehalvdel stod fjorårsvinnarane i «91 samer i en pulk». «Ka é da?» fekk ei tidleg leiing, men like før sidebyttet klarte motstandarane å utlikna. Då to ganger ti minutt var ferdigspelt stod det uavgjort og kampen måtte avgjerast på såkalla «sudden death». Då «Ka é da?» fekk ein straffe var sigeren i boks. Vi stressa litt, men hadde kontroll, sjølv om det blei litt for spennande mot slutten. Vi har tapt finalen før. Veldig kjekt å vinne nå, synest Erlend Hanssen Grov, som sette den siste ballen i mål i finalen. Vil forsvare sigeren Dei fleste av spelarane på «Ka é da?» har gått saman på fotballgymnas i Haugesund. Blant desse var saudajenta Ida Lillehammer, som nå speler for Klepp. 21-åringen og lagkameratane hennar leverte i løpet av cupen ei oppvising i både tempo og teknikk. Men dei synest ikkje mostanden var for lett. Nei, vi har hatt det veldig kjekt. Det er fare for at vi kjem tilbake neste år, seier Øystein Nærheim. Etter planen Årets Salemscup var den 23. i rekka. 460 personar løyste billett i Saudahallen og 13 lag stilte til kamp. Det er ikkje meldt om alvorlege skader og det meste fungerte som det skulle. Tilbakemeldingane har vore veldig positive. Artistane har vore flinke og kampane spennande. Vi som har jobba med dette opplevde dagen og kvelden som veldig gøy, fortel cupgeneral Roy Nordhagen. VIKTIG SKÅRING: Niclas Dolmen Håra skåra Real Hanalona FC sitt einaste mål i Salemscupen. Eitt mål var likevel nok til å vinne heile B-klassen. VANN A-FINALEN: «Ka é da?» var uslåelege i årets Salemscup. Bak frå venstre: Ingve Berge, Fredrik Deilkås, Ro Øystein Nærheim og Ida Lillehammer. LÆRTE TRIKSA: Tim Haraldsen Granberg tok utfordringa då den franske ballkunstnaren Melody Donchet ville ha han til å prøve nokre av triksa ho har øvd på. Ein fullsett tribun

13 RYFYLKE Tysdag 12. november lemscupen VANN B-FINALEN: «Real Hanalona FC» består av ei mengd spelarar frå Hana i Sandnes, men også ein saudabu. Bak frå venstre: Eimilie Eilertsen, Inge Løge, Niclas Dolmen Håra, Trym Dolmen Håra, Andre Soma og Kine Hundsbet Andersen. Framme frå venstre: Benjamin Haraldsen Granberg, Morten Holmen, Lena Soland og Jonas Nordbø. bin Gard og Lena Soleng Hansen. Framme frå venstre: Erlend Hanssen Grov, EKSTREMSPORT: Thomas Remvik Aasen gjorde halsbrekkande stunt på sykkelen sin. e i Saudahallen følgte spent med då eksperten og amatøren laga show. TAKKA: Førstehjelpar Rune Steinsland (frå venstre) og dommarane Sverre Magnus Sivertsen, Johannes Rød og Hans Søndenå fekk blomster og godord for sin innsats under Salemscupen. Olav Oustad fekk gleda av å overrekke blomster.

14 14 - Tysdag 12. november 2013 RYFYLKE 4 på gata Skal du på Damenes aften? KARIANNE ERIKSEN Anne Louise Årtun (16 år) Ja, eg har planar med ein vennegjeng. Det er sikkert mange smaksprøvar å få! Rosa shoppingkveld Førstkommande fredag er det igjen klart for Damenes aften. TORE BASTLIEN DAHL I 2009 tok Hilde Rasmussen ved klesbutikken Catch, nåverande Zavanna, initiativ til å arrangera ein kveld der damene skulle vera i fokus. Komande fredag inviterer butikkane i Sauda sentrum til Damenes aften for femte året på rad. Gleder seg Damenes aften er blitt eit fast arrangement som butikkane ser fram til og støttar opp om, seier Yvonne Herheim frå Sauda Handelsforening. Ho legg til at alle butikkane er veldig positive til arrangementet og at dette er viktig for ein vellukka kveld. Herheim har hatt ansvaret for å planlegga kvelden i samarbeid med butikkane og nå gleder dei seg til at shoppingglade damer skal fylla sentrumsgatene. Ellen Kirkevold frå interiørforretninga Companiet, gleder seg til å ta i mot kundar og håpar på god stemning. Damenes aften er eit kjempekjekt arrangement, både for dei handlande og oss i butikkane. Det er ein humørfylt og god tone heile kvelden. Det er ekstra kjekt å vera på jobb slike kveldar, seier ho. Ulike aktivitetar Totalt er det 17 butikkar som deltar på arrangementet. På spørsmål om kva som er nytt ved arrangementet i år, seier Yvonne Herheim at kundane i år kan leita etter roser i butikkane. Ho informerer om at det blir ein konkurranse der kundane leitar etter roser i butikkane og leverer svara på kor mange dei fann. Blant dei som tippar rett blir det trekt ut gåvepremiar på puben etter at butikkane har stengt dørene klokka ti. Ellers følgjer me den vanlege suksessoppskrifta. Frå klokka 18 blir det rosa tilbod i butikkane og lett servering. Det er opp til butikkane korleis dei gjer det i sin butikk, men me håpar jo ein nyttar sjansen til å by kundane på ei ekstra oppleving, seier ho. God stemning Herheim seier at Damenes aften har vore ein stor suksess heilt frå starten av. Ho meiner kvelden er ein ypparleg muligheit for butikkane i Sauda til å vise seg fram for kundane og såleis skapa eit godt grunnlag for vidare handel. Ho får støtte i sine synspunkt frå Ellen Kirkevold. Eg føler Damenes aften er eit kjempe positivt tiltak. Me ønsker å skapa positive opplevingar for kundane og me får mykje ros for dette arrangementet. Eg opplever ei veldig positiv stemning og derfor må me vera med når noko skjer, fortel Kirkevold. Både Herheim og Kirkevold oppfordrar folk som har tankar rundt arrangementet å kome med innspel. Me prøver stadig å utvikla Damenes aften og om folk har innspel, både ris og ros, sett me pris på tilbakemeldingar rundt dette, informerer Herheim. Gratisbuss I fjor sette handelsforeininga opp buss frå Ølen til Sauda for å trekke fleire til Damenes aften. Sjølv om bussen ikkje var full, prøver ein i år også. Herheim fortel om gode tilbakemeldingar frå dei tilreisande og at dei derfor har sett opp buss i håp om at fleire damer i nabobygdene har ønske om å komma. Lite menn På ein kveld der butikkane har fokus på damer, er det få menn som vågar seg ut i sentrumsgatene. Damenes aften er ein flott muligheit for damene til å la mann og barn vera heime. I staden kan ein gå ut med venninner og kosa seg. Ein får eit avbrekk frå kvardagen, konkluderer Ellen Kirkevold. Nå håpar ho, Yvonne Herheim og resten av handelsforeininga at så mange som muleg finn vegen til sentrumsgatene fredag kveld. Hildegunn Bjerga (46 år) Nei, dessverre så skal eg ikkje det. Eg bur på Sand. Maiken Frette Aateigen (9 år) Eg skal nok sikkert vere med mamma ein liten tur om ho skal. Men eg har ikkje noko planar elles. Mette Steen Nordbø (48 år) Ja. Eg synest me bør støtta opp om Sauda på slike arrangement. INVITERER TIL DAMEKVELD: Komande fredag inviterer butikkane i sentrum til Damenes aften. Yvonne Herheim (til venstre) og Ellen Kirkevold er klare til å ta imot shoppingglade damer.

15 RYFYLKE Tysdag 12. november Stor futsal-prestasjon Saudalag spelte seg til kvartfinalen i futsal-nm. TORE BASTLIEN DAHL I helga blei det arrangert NM i futsal i Oslo. Totalt 40 lag var delt inn i åtte puljer, der dei tre beste frå kvar pulje gjekk vidare til sluttspelet. Sauda stilte med eit lag beståande av lokale unggutar som nådde ein imponerande kvartfinale. Tøff kvalifisering Ein kan kvalifisera seg til deltaking i meisterskapen gjennom regionale turneringar. Me kvalifiserte oss til finalehelga i Oslo gjennom turneringar i Stavanger. Totalt deltar fleire hundre lag i NM, men berre dei beste frå kvar region får spela om medaljane i Oslo, seier målvakt på Sauda Futsal, Håvard Wiersen. Han forklarer at Rogaland og Stavanger blir sett på som den regionen med høgast nivå på laga og at saudalaget derfor var svært fornøgde med å gå vidare til sluttspelet. Blant anna deltar tippeligaspelerar på nokre av laga. Futsal: Lokal gjeng Sauda Futsal består av Jone Hustveit, Håvard Wiersen, Mats Sørensen Haugen, Andre Aabø Hansen, Thomas Larsen, Eirik Baugstø, Håvard Kaldheim, Sindre Lorentzen og Thomas Opheim. Medan andre futsallag gjerne trenar fleire timar i veka har ikkje Sauda Futsal mulegheit til dette. Wiersen fortel at nokre av spelarane bur i Sauda, medan ein er busett i Haugesund og ein annan i Bergen. Det at vi bur spreidt gjer at vi ikkje får trent så mykje saman. Nokre av oss speler på a-laget til Sauda og får trening gjennom dette, men ellers har vi nytta diverse turneringar til trening. Sett i lys av Futsal blir spelt på ein bane på størrelse med ein vanleg håndballbane, og måla som blir brukt er handballmål. Det blir brukt ein spesiallaga ball. Forskjellen på ein utandørsball og ein futsalball er at sistnemnde er mindre og konstruert med ei spesiell blære for at ballen skal sprette mindre enn ein utandørsball. Eit lag kan stille med fire spelarar + målvakt på banen samtidig og ha opptil sju innbytarar. Spelarane kan bytta kontinuerlig. Kampane i futsal-nm varer i 1 14 minutt, med unntak av finalekampen som skal vara i 2 10 minutt. IMPONERTE: Sauda Futsal imponerte stort under NM i futsal denne helga. Her er nokre av dei i aksjon (i gult). (Foto: Privat) dette vil eg seia at me gjorde ein kjempeprestasjon i helga, uttaler han. Beit frå seg Kampane i futsal-nm gjekk føre seg i Ekeberghallen der det vart spela både laurdag og søndag. Målsettinga før turneringa var å gå vidare frå gruppespelet. Eit mål Sauda Futsal lykkast med til fulle. Etter kampar mot FC Smyg, Bingefotball, Drillos og Hallball United, enda saudalaget som nummer to i pulja bak FC Smyg. Dermed var dei klare for sluttspelet. I sekstandedels-finalen møtte Sauda Futsal Tiller Athletic frå Trondheim. Det blei ein jamn og spanande kamp der Sauda til slutt drog i land ein 1-0 siger som førte dei vidare til åttandedels-finale. Her møtte saudaguttane Snublepupp som dei slo 2-0. I kvartfinalen var det derimot over og ut for Sauda Futsal. NFA Legends blei for sterke og vann 2-1. Der og då var det veldig surt å ryka ut av turneringa. Sett i ettertid må me sjå på prestasjonane våre som svært gode. Målet var å gå vidare frå gruppa og det klarte me. Dessutan blei me Rogalands beste lag, seier Håvard Wiersen. Høgt nivå Wiersen fortel at nivået på laga i futsal-nm var høgt. Alle laga var veldig gode, det var marginar som skilde laga, fortel han. I finalen trakk det oslobaserte laget El Clasico det lengste strået, då dei slo The WestWing 3-2. På vinnarlaget spelte blant anna toppscoraren i Adeccoligaen Ibba (Abdurahim) Laajab, som også er landslagsspelar i futsal. Eit teikn på det høge nivået turneringa held. Hadde laget til Wiersen tatt seg vidare til semifinale ville dei vera kvalifiserte til spel i europaligaen i futsal neste år. Eit lag frå Sauda som skulle spelt i Europa hadde jo vore litt spesielt, seier han muntert. Stor oppleving Suksessen i futsal-nm har gitt laget auka lyst til å satsa vidare på futsal. Dei planlegg å delta i NM også neste år, dersom dei klarer å kvalifisera seg. Det var ei stor oppleving. Nivået både på arrangementet og laga i turneringa var høgt, så dette var ei oppleving for oss. Me må óg nytta høvet til å takka dei lokale sponsorane som har gjort det muleg for oss å delta på turneringar. Utan desse måtte me ha kosta mykje av reisinga sjølv, konkluderer Håvard Wiersen i Sauda Futsal. Sesongåpning for langrennsløperne Søndag i strålende sol og på 30 centimeter nysnø innledet langrennsløperne i Sauda sesongen. De aller ivrigste aktive og noen mosjonister reiste opp til Breiborg der det ble laget en flott løypetrasé for fristil. Gradestokken viste minus to grader og i nysnøen var det dermed gode føreforhold. Egil Karbøl FLOTTE FORHOLD: Fra venstre: Kristen S. Karbøl, Håvard Djuve, Thomas K. Oxaal og Olai N. Rasmussen. (Foto: Lars Sigve Søndenå)

16 16 - Tysdag 12. november 2013 RYFYLKE Blinkskota Ryfylke inviterer lesarane til å senda inn sine blinkskot. Fotografen vel sjølv motiv og tema. Dei beste bidraga kjem på trykk i Ryfylke. Skriv kven som er på biletet, kor det er, når det er tatt og kven som er foto grafen. Me føretrekk digitale bilete, men tar også imot papir bilete. Send bilete til: Ryfylke, Rådhusgata 1, 4200 Sauda eller stikk innom oss i avis huset på kaien. SPEGLBLANKT: Biletet er frå Vigavatn ved Hjelmeland, og blei tatt ein fin oktoberdag i år. (Foto: Anna Tokheim Bøen) FIN UTSIKT: Biletet er tatt frå hurtigbåten på veg frå Stavanger til Haugesund. (Foto: Barbara Kjellstad) KAMPEN FOR TILVÆRELSEN: Eit flott motiv i Nesbakken. (Foto: Jan Ove Helgeland) SAUDA: Utsikt frå Fløgstadåsen fredag 22. oktober. (Foto: Magne Aartun) GODT SAMARBEID: Jan Lunde hjelper «besten» Jan Lunde med å få veden i hus. (Foto: Gunn Lunde)

17 RYFYLKE Tysdag 12. november Sauda komm. kino KOMLEMIDDAG De tøffeste gutta Alle Tors 14/11 kl Gratisforestilling for foreldre og andre interesserte. I samarbeid med MOT Sauda. Onsdag kl Helse og Velvære Inger Tårland Olsen Solan og Ludvig: Jul i Flåklypa Tlf A., 90 min. Fre 15/11 kl Søn 17/11 kl (ta gjerne med hjem). Sjøen 12 (Sauda Fjord Camping) Tlf Gravity 3D SAUDA KOMMUNE 11 år, 90 min. Fre 15/11 kl Søn 17/11 kl Hugs Captain Philips diverse presentasjoner kl på Eldresenteret. 15 år, 133 min. Fre 15/11 kl Tusen ganger god natt 11 år, egnet u/v, 117 min. Søn 17/11 kl Fre 22/11 kl Ikkje fått avis? Ring eller * Billettsalg og biblioteket! *Etter kl TA MED LOMMELYKT OG BLI MED PÅ TUR I MØRKET! Vi blir kjent med Totten som titter på natten, og kanskje ser vi noen spøkelser i skogen? Oppmøte på Lyngmyr onsdag 13. november kl Turleder: Silje F. Skaarer, tlf ILDSJELPRISEN 2013 Sauda kommune v/formannskapet har vedtatt at de årlig kan utlyse og tildele Sauda kommune sin Ildsjelpris. Ildsjelprisen kan tildeles enkeltpersoner/lag som har gjort en frivillig og fortjenestefull innsats i Sauda. Alltid billig hverdagshandel! Forslag på kandidater til Ildsjelprisen 2013 må være grunngitte og innlevert til Sauda kommune, Postboks 44, 4201 Sauda innen 13. desember Husk LIDOLIDO-konsert Kyllinglår/ Kyllingvinger/ Kyllingfilet med band i morgen, onsdag 13. november kl (Folkets Hus). Bill. selges hos NK-kiosken (175 kr) Gjelder kun disse varene. Den Stolte Hane, 3 x g, 1,93-71,56/kg Pris ved kjøp av én: 32,20-92,90/stk Arr. MOT-veka Omvisning i nybygget på ungdomsskulen Omvisning i nybygget på ungdomsskulen FREDAG 15. NOVEMBER KL Velkommen! Årsskriftet 2013 Gro, Lars Terje og Kåre 175 sider med lokalhistoriske artiklar og bilete. Tildeling av midlar frå Eigil Tveits minnefond 2013 I sal i bokhandelen. Pris kr 175,-. Sauda sogelag Kalender med eigne bilete Gled deg sjølv eller nokon du er glad i! Send søknad til Sauda kommune, pb. 44, 4201 Sauda eller på e-post: Me tilbyr kalendrar med eigne foto som motiv. Kalenderen er i A4 og har ei side pr. mnd. pluss framsida. Kontakt oss for prisar og Ma ytterlegare info. September Sø Lø To Fr Merk søknaden «Eigil Tveits minnefond». Søknadsfrist: 29. november. Kontaktperson: Åshild Marie Øverland, tlf / On Ti Uke 36 Eigil Tveits minnefond skal ha som formål å gi støtte til veldedige formål i Sauda kommune. Økonomisk støtte kan bli gitt til enkeltpersonar, lag, foreiningar og liknande, som driv aktivitet i Sauda. Styret vurderer det slik at allmenn tilgjengeleg kunst har blitt underprioritert i Sauda. Gjennom årets tildeling ønskjer styret å bidra til betre tilgjengelegheit, og dermed auka interessa for kunst blant saudabuen. Styret har derfor bestemt at årets beløp på kr skal gå til anskaffing av kunst i det offentlege rom, og dermed komma allmennheita til gode. Søkjarane må ha tankar om kva kunst som skal kjøpast inn og kunna argumentera for dette valet Pr. kg ,Nidar store sjokoladeplater Nidar, assortert, g, 73,53-83,33/kg. Ordinærpris: 23,90-36,90 Ting & tang Grei Peugeot Partner 2004mod., varebil til salgs. Kan registreres med bakseter som følger med. Tlf Tlf Klementiner Ver ein kremmar du og! Pris: kr 100,- for fire linjer + tlf. nr. Ekstra pr. linje: kr 20,- Skal betalast før innrykk. Prisene gjelder t.o.m 16.november

18 18 - Tysdag 12. november 2013 RYFYLKE Sparar til badeanlegg Rådmannen føreslår verken nedlegging av eldresenter eller skule, men sparekniven må i arbeid for å karva ut plass til eit nytt badeanlegg i Hovudtrekka i rådmannens budsjettopplegg for dei komande åra er å begynna å stramma inn livreima alt frå neste år, komma i gang med eit badeanlegg til nær 90 milliona kroner i 2015/16 og å avstå frå å begynna nye svære investeringsprosjekt i nær framtid. Forslaget er å ferdigstilla tre store prosjekt, nemleg Vinjar skule, utbygginga av Helsetunet og Hauen bustadfelt på Sand. Budsjettopplegget inneber også at lånegjelda vår aukar kraftig i forhold til dagens situasjon som etterkvart vil vera kroner per innbyggjar mot vel kroner i fjor ifølgje SSB. Suldalsposten Går for meir skatt Varaordfører Siri Klokkerstuen (Ap) meiner det ikkje er nokon veg utanom eigedomsskatt i Etne. Ap føreslo eigedomsskatt allereie i budsjettet for Med fleirtal for eigedomsskatt i forhandlingane i desember i fjor, hadde me sloppe prosessane rundt Skånevik omsorgssenter og utgreiing av konkurranseutsetjing av reinhald, seier ho. Roger Nilsen, gruppeleiar i Frp, er prinsipielt i mot eigedomsskatt fordi han mener den er usosial. Grannar Strandadagene i tynn tråd I meir enn 40 år har Strandadagene blitt arrangert. Nå seier Ryfylkebyen takk for seg, og oppmodar lag og organisasjonar, næringslivet og kommunen til å komme på banen. Strandadagene har blitt drive på dugnad dei siste to åra. Nå har ikkje Ryfylkebyen økonomi til å arrangere Strandadagene lenger, derfor må andre ta over, slår Anne Berit Amdal fast. ( ) Strandadagene har bare blitt verre og verre dei siste åra. Det har blitt stadig meir tilfeldig korleis programmet har sett ut og kven som har vore med som utstillarar, seier Amdal. Strandbuen Legesentre samles Odda kommune har planer om å samle de to eksisterende legesentrene under ett og samme tak. Målet er å få det nye legesenteret ferdig til Etter det HF kjenner til er lokalene i vestre del av Sørfjordsenteret høyaktuelle til å huse det nye senteret. ( ) Odda har i dag tre steder med legetjenester: Bygdarbøen legesenter, Odda legesenter og Røldal legekontor. Legesentrene har til sammen sju fastlegestillinger, samt en turnuslegestilling på Bygdarbøen legesenter. Hardanger Folkeblad Tur til Klekkeriet Åi, ska me ned på klekkeriet?? Friluftsbarna er yre av spenning. Hva skjuler seg nede på Klekkeriet, mon tro? De vet det er fisk der, men hvilken fisk? Kan det være en hai som spiser de? En piraja kanskje? Spørsmålene er mange på vei ned til Klekkeriet. Vi sier til barna at det kan være lurt å spare noen av spørsmålene til Johnny. Han er et fiskeorakel, og kan med det svare på det meste. K B R O D D A R R E T S K E I A S T A G S E E S S S P A N I A L L S R A K E T T S E I E R Vel nede på Klekkeriet står Johnny Anderson smilende og tar imot oss. Han viser oss inn i den ene bygningen. Noen barn kjenner det kiler litt i magen, de håper at det ikke står noen hai der inne og tar imot dem. Barna står oppe på en tribune, mens Johnny går ned trappa til fiskene. Oppi tankene svømmer det mange store fisker. Barna ser mange ørreter, men heldigvis ingen farligere Løysing kryssord frå fredag 1. november A S K I G B T Ø M I O M B O D E T A D E L H E M N K A N E L V I E N T S E D A T U G R A S E T H A S T P L I R E S E I D E L M A L I H I S S I G T N A L E N N I D Y R T A R V E T O E O L D S A K A T E I R A U S S T I L E N S K A R P T R U L L E K A K E R V I A D I E F I S L E T U T E V E N T U E L T K P E R S S E K T E I L B E L Ø P O P P E R E T A G A L I S S N A R T T A K E T I K I L T O N K E L S V A R O S T G J E S T K I A H I N O T T A L E R K E R E N T U S I A S T E N F O R S Y N D R E I S N A P O L I fisker enn det. Johnny forteller at om noen uker vil også laksen komme inn å svømme i fisketanken her nede. Barna spør ivrig, og Johnny svarer. Videre forteller Johnny at om cirka to uker vil han begynne å stryke fisken, og med det ta ut rogna. Han inviterer oss tilbake da for å se på denne prosessen. Vi gleder oss allerede. Vi i Veslefrikk barnehage SuDoku ønsker å gi honnør til Johnny for at han er alltid er så positiv og tar vel imot oss. Veslefrikk og Klekkeriet, med Johnny, har hatt et superdubert samarbeid i flere år, og det setter vi stor pris på. Svar på forrige Sudoku Friluftsgruppa i Veslefrikk barnehage v/ pedagogisk leder Bodil Handeland PÅ KLEKKERIET: Fra venstre: Finn Koopman, Abdirahman Dalal Mawlid, Bjørn Kosberg Sørensen, Emil Lindanger Sørensen, Maksymilian Zak, Isak Ånonsen, Christian Luis Dolmen, Magnar Syrtveit Mikalsen, Lukas Dolmen Andersen, Angelina Espeland, Ridwan Abdirahman Mahamud, Shukri Mohamud Abdi, Hanne Grethe Lunde Ljung og Laila Lunde Olsen. I døra står Johnny Anderson. Fyll ut dei tome rutene med tal frå 1 til 9, både vassrett, loddrett og i kvadrata. Levert av Pressetjenester ans

19 RYFYLKE Tysdag 12. november Gratulerer med dagen! Familienytt Gratulerer Anny Jørgensen Roness, dokkå vår, som blir 2 år i morgen 13. november. Er kjempeglad i deg. Hilser óg til Lene Jørgensen med dagen 11. november. Bursdagsklemmer fra mormor, besten, onkel Reidar og oldemor. Hilsener óg fra tante Aud Hege, onkel Jarle, Jonathan og Ivan. Gravity Film er best på kino inntok 1. plassen på kinotoppen i USA, og er en dramatisk thriller fra verdensrommet med George Clooney og Sanda Bullock. To astronauter forsøker desperat å returnere til jorda etter at romskipet deres skades og fortsetter uten styremuligheter inn i det ukjente. I løpet av noe de trodde skulle bli en rutinemessig øvelse inntreffer det katastrofale at fartøyet skades. Me vil gratulera Silja Boliva Johnsen Nordvik med 18-årsdagen 13. november. Me vil óg gratulera Sigbjørn Johnsen Nordvik med dagen 12. november. Me er glade i dokken. Mange klemmer fra Ariel, Sondre, Ann Kristin, Stian, mamma og pappa. Med et ødelagt romskip overlates de to til seg selv, på vei inn i det store sorte mørket. Den øredøvende stillheten de opplever overbeviser dem om at de har mistet alt, både kontakten med jordkloden og enhver sjanse til å bli reddet. Når frykten endres til panikk, spiser hvert eneste gisp etter luft av det lille de har igjen av oksygen. Vi gifter oss i Haugaland tingrett fredag 15. november kl Dagen feirer vi lørdag 16. november på Sauda Fjordhotell. Remy Penev og Kine Sulen. Tusen ganger god natt 26. oktober ble vi lykkelige og stolte foreldre til lille Odin. Linn Therese Omland og Erlend Hovland. Rebecca er en av verdens fremste krigsfotografer. Da hun følger en kvinnelige selvmordsbomber i Kabul, tar hun for store sjanser og blir alvorlig skadet. Hjemme igjen slippes en annen bombe. Hennes mann og døtre orker ikke lenger at hun lever i livsfare, og de stiller et ultimatum: Jobben eller familien. Valget virker åpenbart. Å setja inn gratulasjonar og helsingar er gratis hos oss! Dødsfall Vår kjære mor, svigermor, bestemor, søster, svigerinne og tante Johanna Ørnes f. Lofthus 18. desember 1925 sovna stille inn. Ølen Omsorgssenter/Vikedal, 7. november Johannes - Inger Olaug Geir Petter - Randi Ståle - Inès Jan Thore, Dag Åsmund, Linda, Nina, Bente, Lars Slekta elles To strevsame hender har no fått kvila. Gravferd frå Vikedal kyrkje fredag 15. november kl Alle som ønskjer å fylgja Johanna til grava er hjarteleg velkomne. Innleveringsfristar: Tysdagsavisa: fredag før kl Fredagsavisa: onsdag før kl Send via - e-post: - mms til tlf Hugs fullt namn på jubilanten. Ved bilete på kamera, hugs å ta med kabel til kameraet. Tysdag 12. november 2013 På denne dag i: Dagen Komande merkedag: 25. november: - Karimesse 1720: Peter Wessel Tordenskiold vart drepen i ein duell med den livlandske obersten Staël von Holstein. 1840: Den franske bilethoggaren Auguste Rodin vart fødd. Han var den fremste representanten for impresjonismen innan skulptur. 1972: Venstre vart delt i to på landsmøtet på Røros. Helge Seip og Bent Røiseland braut med fleirtalet og skipa eit nytt parti. «Demokrati vil seie styre gjennom diskusjon, men det verkar berre dersom ein får folk til å halde opp med å snakke.» Clement Attlee i dag Namnedagar: I dag: Torkjell, Torkil Onsdag: Kirsten, Kirsti Torsdag: Fredrik, Fred, Freddy Fredag: Oddfrid, Oddvar Laurdag: Edmund, Edgar Søndag: Hugo, Hogne, Hauk Måndag: Magne, Magny I dag Ons Tor Fre Laur Søn Mån Opp I sør Ned Flo Flo Fjøre Fjøre I dag Ons Tor Fre Laur Søn Mån Sol Flo&Fjøre FAKTA Ikkje-krigførande Ikkjekrigførande er eit uttrykk som vart nytta under 2. verdskrigen om statar som ikkje tok direkte del i krigføringa, men som sympatiserte med ein av partane og difor heller ikkje erklærte seg nøytrale, til dømes Tyrkia og Spania. Folkeretten anerkjenner ikkje denne mellomstillinga mellom nøytral og krigførande. Levert av PresseTjenester ans, Bergen C RING vår tipstelefon og få flaxlodd i posten! Vakt: Ingvil Bakka

20 20 - Tysdag 12. november 2013 RYFYLKE Vêret Sauda i morgen: Regn. Svak vind, 2 m/s frå sør-sørvest. 1,2 mm nedbør. Sauda 4 Sand Ønsker du å profilere di bedrift? Vêret blir lest av mange og du blir godt synleg her på baksida Bestill annonseplass NÅ ring Bente på tlf Torsdag Fredag Laurdag Sundag Måndag Regn. Flau vind, 2 m/s frå aust. 1,2 mm nedbør. Skya. Flau vind, 2 m/s frå aust. 0 mm nedbør. Regn. Svak vind, 3 m/s frå sørsørvest. 3,7 mm nedbør. Regn. Svak vind, 2 m/s frå sørsøraust. 2,6 mm nedbør. Siste 30 døger: Snittemperaturen var 6,6 gradar, 1,1 gradar over normalen. Høgste temperatur var 16,6 gradar (13. oktober), lågaste var -0,5 gradar (18. oktober). Samla nedbør var 432,7 mm. Mest nedbør på eitt døger var 113,1 mm (23. oktober), målt kl 7 (kl 8 sumartid) for siste 24 timar. Regn. Svak vind, 2 m/s frå sørsørvest. 2,8 mm nedbør. Vêrvarsel frå yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK. skuleeleven Navn: Ayla Fatnes Rognskog Alder: 10 år Klasse: 5. klasse Skule: Fløgstad skule Korleis kjem du deg til skulen? Eg syklar. Nokre gonger syklar eg med Frida i klassen, og andre gonger med mamma. Kva er det kjekkaste faget du har? Engelsk og norsk. Det er gøy å læra nye språk og så liker eg å skriva. Kva liker du å gjere i friminutta? Å spela fotball, og nokre gonger boksen av. Av og til går eg berre rundt i friminutta i lag med nokon. Kva er det første du gjer når skulen er slutt? Eg går heim, gjer lekser, et litt, sit med telefonen eller ser på TV. Så er det middag. Kjenner du nokre elevar frå dei andre skulane? Ja, eg kjenner Felix frå Austarheim, for han er syskenbarnet mitt. Men eg kjenner veldig mange andre også. Kva brukar du å gjere på fritida? Eg går på handball og drama. Så liker eg å synga og vera med venner. Kva vil du bli når du blir stor? Barnevernskonsulent eller sjukepleiar. Kvifor vil du bli det? Som barnevernskonsulent hjelper du barn som treng hjelp og som ikkje har det så godt heime. Som sjukepleier hjelper du folk som har skada seg og sånt. OMTENKSOM: Ayla Fatnes Rognskog har alt gjort seg nokre tankar om folk som ikkje har det så godt, og ho vil gjerne velja eit yrke der ho kan hjelpe desse menneska. (Foto: Marita Ims) Sauda for 25 år sidan Ryfylke nr november FÆRRE tilsette BETRE mangan BILLEG for Elkem Det er i gode tider at ein skal bu seg på armodet. Smelteverket har bak seg eit av sine beste år, og prognosane seier atåret som står for døra vert eit gullår, det og. For Elkem. Difor er tida inne for å effektivisera verket med tanke på framtidige lågkonjunturar. Og det skal gjerast frå topp til botn, og det så det merkast. (...) Kva er det då som skal til for at verksleiinga skal nå det ambisiøse målet sitt: Å heva produktkvaliteten og samtidig betra driftsresultatet med 63 millionar. (...) Arbeidsstokken skal slankast gjennom naturleg avgang. (...) Men det kostar å spara. Verket må difor investera millionar i tekniske rasjonaliserings- og effektiviseringstiltak. (...). Sauda Venstre om papirforbruk Sauda Venstre har sendt eit brev til Sauda kommune der papirforbruket i kommunen vert teke opp. Kan papirforbruket i Sauda verte meir ressurs- og miljøvenleg? spør partiet. Og Sauda Venstre meiner ja. (...) vurdere om kommunen skal gå over til å bruke slikt papir. Det er då i første rekke eit norskprodusert miljøvenleg papirprodukt (...). (...) Suldal kommune har teke i bruk dette miljøpapiret, og er nøgd med dette. Storsiger for Saudajentene Saudajentene kunne gå av banen med storsiger 14-2 over Kopervik II i Saudahallen sundag. Jentene spelte fin handball både i angrep og forsvar og gjestene hadde lite å stille opp mot dette spelet. Tone Dolmen måtte sjå kampen frå sidelina da dispensasjonssøknaden frå reglane om alder enno ikkje har fått noko avgjerd. Idrettslaget står utan formann Sauda idrettslag, bygdas største idrettslag, står no utan formann. Irwin Birkeland trakk seg frå vervet på generalforsamlinga tysdag, og ingen andre var viljuge til å ta på seg oppgåva. Eg har vore formann samanhengande i 5 år, og vil rett og slett ha litt meir tid til familieliv og til å dyrke andre interesser enn laget, seier Irwin Birkeland.

Ryfylke. Nei til 65 - ja til 30. Inviterer til fest. Hytteeigarane ville ha svar. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar

Ryfylke. Nei til 65 - ja til 30. Inviterer til fest. Hytteeigarane ville ha svar. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar Ryfylke lokalavis for indre Ryfylke Tysdag 15. oktober 2013 Nr. 75 Årgang 87 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Slutt etter 58 år Leiar...Skuldar vi dei då ikkje meir

Detaljer

RYFYLKE. Set ned farten. Vil utvida. Ennå mildt. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...blei ein realitet trass dystre spådommar... Side 4.

RYFYLKE. Set ned farten. Vil utvida. Ennå mildt. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...blei ein realitet trass dystre spådommar... Side 4. RYFYLKE lokalavis for indre Ryfylke Fredag 10. januar 2014 Nr. 3 Årgang 88 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Ser framover Leiar...blei ein realitet trass dystre spådommar...

Detaljer

Ryfylke. Ny Venstre-leiar. Søker koordinator. I fare for nedrykk. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...motivasjon for framtida... Side 4.

Ryfylke. Ny Venstre-leiar. Søker koordinator. I fare for nedrykk. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...motivasjon for framtida... Side 4. Ryfylke lokalavis for indre Ryfylke Tysdag 1. oktober 2013 Nr. 71 Årgang 87 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Opnar i dag Leiar...motivasjon for framtida... Side 4

Detaljer

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord Størst i Nordfjord Synsprøve Nr. 12 97. årgang Måløy, mandag 29. januar 2007 Løssalg kr. 15,- Tlf. 57 86 11 54 -Nordfjordeid Lise Igland Senneset frå Bremanger gjorde eit godt inntrykk på si første landslagssamling

Detaljer

Åpner døra. Næravisa. Manglar frivillige. Vi er òg på nett:

Åpner døra. Næravisa. Manglar frivillige. Vi er òg på nett: NA Næravisa De er unge kvinner fra Volda som har innsett at skal noe gjøres, må en gjøre det selv. Leder, side 2 Hamna bar Det kastes, males og sages. Vips har voldingene snart et nytt sted å gå ut. Side

Detaljer

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5 HF AVISA G r at i s F ESTIVA LAVIS 2 2. å rg. T i llegg t i l Su nnh o r d land Foto: Roy Danielsen Bli best, bli heime Sotra i sterk framgong Mykje leik, litt alvor Side 4 Side 5 Side 10 Møt opp og sjå

Detaljer

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2.

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2. NA Næravisa Deltakeren er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2 Idol-feber Hallgrim Nybø fra Ørsta har overlevd Idol-sirkuset så langt. Side 8 og 9 Lokalavis for Volda og Ørsta

Detaljer

Oppfriskar på Litlakalsøy

Oppfriskar på Litlakalsøy Sommarpraten: Tom Johnson SIDE 16 Sundagsope kl 12-16 Har gitt innsyn Ordførar Renate Møgster Klepsvik (Frp) har gitt kommunestyrerepresentantane innsyn i avtala mellom kommunen og avgått rektor Tor Grini.

Detaljer

Gratis informasjonsavis til turistar og fastbuande

Gratis informasjonsavis til turistar og fastbuande Sommar i Sauda Gratis informasjonsavis til turistar og fastbuande Utgitt av: 2 - Sommar i Sauda 2012 RYFYLKE Velkommen til Sauda i sommer! Våren er passert og sommeren står for tur. Flere har testet bademulighetene

Detaljer

Ny kurs for livstil. Gløder for målsak. Ein fryd på bygda. Til glede for nokon. Fekk heider. Lite til barnevern

Ny kurs for livstil. Gløder for målsak. Ein fryd på bygda. Til glede for nokon. Fekk heider. Lite til barnevern tema Gløder for målsak SIDE 15 TEMA I GRANNAR TORSDAG 20. MARS BYGG OG BU tema Nr. 1 Måndag 3. mars 2014 Årgang 42 Laussal kr. 20 Ny kurs for livstil Ein fryd på bygda Herr og Frøken Fryd, alias Bent Arne

Detaljer

Vilje av stål. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Hugseregel for hjerneslag. Tulipanaksjonen 26. april 2014 INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014

Vilje av stål. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Hugseregel for hjerneslag. Tulipanaksjonen 26. april 2014 INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014 Stord Fitjar april 2014, 24. årgang INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014 Hugseregel for hjerneslag FAST er hugseregelen for hjerneslag F fjes Ansiktslammingar A Arm-/Fotlammingar S Språk, Språk-og talefor

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON KOMMUNEAVISA Folkefest på Aukradagen Ordførar Bernhard Riksfjord saman med ei nøgd Heidi Løklingholm, som blei Årets Aukraværing NR. 1 2014 INFORMASJON INNHOLD 18 10 16 22 Intervju med rådmannen Songarglede

Detaljer

I mål sju dagar før skjema

I mål sju dagar før skjema ONSDAG 20. juli 2011 Nr. 137 110. årg. - Laussal kr 20,- www.sunnhordland.no BRILLER KONTAKTLINSER SYNSPRØVER UR KIKKERTER Tlf. 53 40 29 30 A H L O M T Bu godt og rimeleg ALMÅS HOTELL Tlf. 53 40 99 99

Detaljer

Gler seg til å køyre skulebuss

Gler seg til å køyre skulebuss Laussal kr 15,- Tysdag Tlf. 700 92 263 Kjøpmannsgata -Hareid veke 34-21. august 2007 79. årg. nr. 84 Heldige Hareid! Siv Jensen har tru på Oskar Grimstad Tenåringsjenter skipa til ridestemne på eiga hand

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune.

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune. KOMMUNEAVISA Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013 Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune side 6 Suksess med Øyriket i Romsdal Arrangementet Øyriket i Romsdal

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 1 Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 19 FEBRUAR 2009 NR 8 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Pussar støvet av bruplanane Brusamband over Rovdefjorden må kome før Hareid

Detaljer

Sunn Møring. Mor-barn. Einaste i Norge. Motivert Hildegunn. Nr. 3-2005

Sunn Møring. Mor-barn. Einaste i Norge. Motivert Hildegunn. Nr. 3-2005 Nr. 3-2005 Sunn Møring Mor-barn Ålesund sjukehus fekk godkjenning som mor-barn vennleg sjukehus for 10 år sidan. Ålesund er det første sjukehuset som har greidd testen med såkalla reevaluering av føde-

Detaljer

mai 2009 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar:

mai 2009 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar: mai 2009 5 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar: Motorsykkelkræsj i bushen Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 7. JANUAR 2010

SYNSTE MØRE TORSDAG 7. JANUAR 2010 SYNSTE MØRE TORSDAG 7. JANUAR 2010 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 7 JANUAR 2010 NR 1 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Strid om Holmen Skal delar av Fiskåholmen kunne nyttast til

Detaljer

«Å dele idéer, erfaringer og kunnskap er noe av det mest verdifulle som skjer i LLA-familien»

«Å dele idéer, erfaringer og kunnskap er noe av det mest verdifulle som skjer i LLA-familien» Eit utvalg gode idéar og eksempel frå lokalavisene og LLAs idé- og kunnskapsbank. 10 Gode avisidéar 3. kvartal 2010 16 REPORTASJE! JAN KUNNE NOTER Det var en fin artikkel dere hadde om Jan Danielsen i

Detaljer

Påskeavis Gratis 2015

Påskeavis Gratis 2015 Påskeavis Gratis 2015 2 Fredag 27. mars 2015 Påskeavis Påskehilsen fra ordfører Velkommen til påskeferie i vår lille, koselige by. I Sauda har vi alt; friluftsliv, fjell, fjord, handel, byliv, kaféliv

Detaljer

Reisande Sein på avtrekker n?

Reisande Sein på avtrekker n? INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2009 Må M an hoppe over bekken etter vann? foto: scanpix Vi er med er du? Vi syns det er flott at kundene Våre er nysgjerrige og stiller krav. slikt

Detaljer

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett?

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 november 2009 Nesten kristen Olaug Nilssen har pressa Sigvart Dagsland opp til veggen for å finne ut kva han eigentleg meiner om det å vere kristen. Han svara så godt

Detaljer

6. MARS 2015 Mysterie- elevane

6. MARS 2015 Mysterie- elevane Min favorittlærer 22 Han sparket ballen tilbake Fotoreportasje 30 Ikke bare barnemat Reportasje 28 Kreativ orkesterdisiplin Frisonen 39 Gammalrosabloggaren 5 6. MARS 2015 utdanningsnytt.no I landstoppen:

Detaljer

Tonje Mork Brautaset er på kontroll med vesle Thea Mork Haugen, som blei født på Volda sjukehus i fjor.

Tonje Mork Brautaset er på kontroll med vesle Thea Mork Haugen, som blei født på Volda sjukehus i fjor. NA Næravisa Slik Næravisa ser det, har argumenta for sommarstenging falma. Leiar, side 2 Pyntar til påske Jonas (3) var ein av dei som laga gul og kul påskepynt i Engeset barnehage tysdag. Side 8 og 9

Detaljer

23.000 LESERE DAGLIG* * lesertall fra Forbruker & Media 2011

23.000 LESERE DAGLIG* * lesertall fra Forbruker & Media 2011 Valdres Næringshage Uviss framtid 4-5 Kirsten Inga Kamrud Om å fly 6 Temasider Bil 16-20 www.avisa-valdres.no 23.000 LESERE DAGLIG* * lesertall fra Forbruker & Media 2011 tirsdag Nr. 66 109. årg. løssalg

Detaljer

møt kandidatane Side 12 17 > Skaper ro med enkle grep > SceneSkifte > gutten Som lærte å lese >

møt kandidatane Side 12 17 > Skaper ro med enkle grep > SceneSkifte > gutten Som lærte å lese > 17 25. september 2009 www.utdanningsnytt.no Leiarvalet Møt kandidatane > Skaper ro med enkle grep > sceneskifte > gutten som lærte å lese > side 12 17 Utdanning > nr 17 / 25. september 2009 leder. Stoltenberg

Detaljer

Ungdommen sin kveld på Husnes

Ungdommen sin kveld på Husnes www.innsida.no KVINNHERAD STORD BØMLO FITJAR no du er politikar må du tåla parodiar. Når Knut Arild Hareide KrF-politikar side 12 13 TORSDAG 13. NOVEMBER 2008 NR. 21 1. ÅRGANG Ungdommen sin kveld på Husnes

Detaljer