Get the Price Right! Foredrag med Den Norske Opera & Ballett, Workshop The Price is Right! Oslo, 8. desember

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Get the Price Right! Foredrag med Den Norske Opera & Ballett, Workshop The Price is Right! Oslo, 8. desember"

Transkript

1 Get the Price Right! Foredrag med Den Norske Opera & Ballett, Workshop The Price is Right! Oslo, 8. desember Den Norske Opera & Balletts publikums- og akseptundersøkelse Informasjons- og markedsdirektør Cathrine Pia Lund presenterte en akseptundersøkelse og en kundeundersøkelse. Foredraget fokuserte også på de grunnleggende prinsippene for institusjonen åpen, inviterende og tilgjengelig som basis og målsetning for undersøkelsen og viktigheten av at filosofien visjonen og verdiene er gjennomarbeidet i hele institusjonen. Enhver organisasjon må spørre seg om hvilket publikum er det en skal nå, og hvorfor. På grunnlag av svaret kan en bygge en tydelig strategi. Følgende spørsmål blir hvordan en skal operasjonalisere dette, og hvilke praktiske virkninger dette får. En avgjørelse som for eksempel det å holde Operaen sommeråpen har konsekvenser for hele organisasjonen for selv om programinnholdet er basert på samarbeidspartnere, er vertskapsfunksjonen viktig og krevende. Ordvalg i kommunikasjonen ut til publikum er et eksempel på hvordan kommunikasjon inkluderer og ekskluderer. Bør man bruke ord som recital eller solistkonsert? Originaltitler eller oversatte titler? Dette eksemplifiserer valg en må være bevisste på for å få til en klar kommunikasjonsstrategi som når ut til et bredere publikum uten å undervurdere eller ekskludere det etablerte publikum. Det er tidkrevende, men viktig, å etablere en tydelig forventningshorisont for publikum eller skal en si gjestene, eller kanskje kundene? DEN NORSKE OPERA & BALLETT Den Norske Opera & Ballett er den eneste fullt ut profesjonelle institusjon for produksjon og formidling av opera og ballett i Norge, og ble stiftet i Institusjonen er heleid av den norske stat. Operaens første sjef var Kirsten Flagstad. Den norske Opera & Ballett holdt siden starten til i Folketeatret på Youngstorget, før den i 2008 kunne flytte inn i det nye Operahuset i Oslo med adresse i Bjørvika.

2 Operahusets misjon er å være hele Norges operahus, noe som innebærer løfter om et mangfoldig tilbud, eksklusivitet i innhold, kompromissløs kvalitet, det å ta vare på kunstartene opera og ballett men samtidig få til debatter og provokasjoner. Verdiene til organisasjonen i dette tilfellet å være profesjonell, uredd og sjenerøs må arbeides med i alle avdelinger for at det skal være gjenkjennelig i publikums oppfattelse av organisasjonen. Disse verdiene må igjen brytes ned i helt konkrete, operative oppgaver som til sammen bygger opp under verdiene. For å finne ut om operaen er der for hele Norge, ble det gjort en publikumsundersøkelse av mediebyrået MEC for å få sammenlignbare tall med en undersøkelse som ble gjort i 2008, før virksomheten flyttet til Bjørvika. Med tall basert på billettsystemet, og en undersøkelse oppdelt etter livsfasesegmentering var spørsmålet om de nye tallene, det betalende publikum i perioden fra januar til april 2010, i større grad gjenspeilte befolkningen. I forhold til tallene fra 2008 er det dobbelt så mange publikummere totalt og snittalderen har sunket betraktelig. Det viser til nye kjøpere, flere ungdommer og studenter og er et stort skritt i riktig retning i forhold til befolkningsfordelingen. Akseptundersøkelsen baserte seg på et representativt utvalg av befolkningen, og skulle undersøke nordmenns inntrykk og oppfatning av operaen. Befolkningen har et enda bedre inntrykk av operaen i dag enn i februar 2009, og hele 61% har et godt inntrykk. Operabygget har hatt en sterk signaleffekt, og har gitt et 10 års forsprang i form av gjenkjennelighet og generell positivitet. Nesten 3 av 4 nordmenn er positive til å se en forestilling i operaen hvis forutsetningene ligger til rette, og med større gjenkjennelighet og nærhet kommer større interesse for å se en forestilling. I følge undersøkelsen konkurrerer operaen også bra mot mange fritidsaktiviteter vi er mer vant til å gjøre. Her kommer også prising inn som en faktor hvor stor etterspørselen er, og hvordan sette høy nok pris for å møte etterspørsel men ikke krysse grensen hvor det blir ekskluderende.

3 Workshop: The Price is Right! med Debbie Richards, Baker Richards Prising kan være komplisert, og mange kulturorganisasjoner kaster bort potensielle inntekter som følge av antikvariske taktikker, overdrevne rabatter eller fordi de undervurderer verdien av det de tilbyr. Altfor ofte fattes prisbeslutninger på grunnlag av instinkt eller vaner, og ikke etter en objektiv datadrevet vurdering. Denne workshopen er utviklet for å hjelpe store og mellomstore kulturorganisasjoner til å oppnå en bedre forståelse av prising, sett fra et teoretisk og et praktisk perspektiv. Følgende emner ble tatt opp: innføring i prisingsteori, verktøykassen for prising, abonnement- og enkeltbillettkjøpere, rabattering, inntektsstyring og dynamisk prising. Etter en innledende gjettelek rundt prisen på ulike kulturtilbud, ble forholdet mellom verdi og pris tatt opp for alvor. Verdi og motivasjon. Særlig forholdet mellom bruksverdi og forestillinger om verdi er interessante i forhold til kultursektoren hvor læring og opplevelse er sentrale verdier. Sett i forhold til publikum, er det ikke nødvendigvis det nye publikum, men særlig det faste publikum som ønsker å betale mindre for en kulturopplevelse siden de bruker tilbudene oftere. De dyrere billettene er mer eksklusive, og kan dermed tillegges en annen type verdi. Prisen en er villig til å betale er sterkt kyttet til motivasjon og målsetning, og her er det DEBBIE RICHARDS er styremedlem i Baker Richards, et ledende internasjonalt konsulentselskap for kunst- og kultursektoren. Baker Richards spesialiserer seg på markedsføring, prising, forskning og analyse og har gjennomført over 250 undersøkelser av prising verden over. Blant selskapets eksisterende og nyere kunder er Center Theatre Group (USA), Edinburgh International Festival, Finnish National Opera, Glyndebourne Festival Opera, London Symphony Orchestra, Philadelphia Orchestra og Sydney Opera House. verdt å legge merke til at spesielle begivenheter er verdt mer. Oppfatning av verdi er derfor nesten unikt for hver enkelt publikum. For å forstå verdien av hva publikum vil ha, så kan en se etter ulike typer motivasjon; sosial motivasjon, verdier, underholdning, selvhjelp/forbedring, eller virkelighetsflukt/inspirasjon. Hver enkelt kulturorganisasjon kan da spørre seg hva en kan tilby, og prøve å formidle dette både i markedsføring og i tilpasningen av annonser i forhold til publiseringskanal. Målsetninger. De målsetninger en kulturorganisasjon har å arbeide med kan brytes ned i kunstneriske og økonomiske målsetninger. Disse danner et rammeverk for prisstrategien sammen med publikums sosiale motivasjon og individuelle målsetninger. I en konkurransesituasjon er det gjerne ekstra verdi og ikke nødvendigvis lavere pris som gjør utslaget så det er ofte lettere og

4 mer lønnsomt å tilby noe mer, for eksempel ulike servicefordeler, enn å sette ned prisen. Tanken om en rettferdig høyere pris henger ofte sammen med slike ekstra goder. Her må en også ta høyde for en balanse mellom tilbudt verdi og ønsket verdi. Prisstrategier. Richards presenterte tre hovedtyper prisstrategi; Høy pris, pris under markedsverdi (for å øke salgsvolum) og nøytral prising men mange organisasjoner bruker en kombinasjon av disse. Valg av strategi avhenger av mange faktorer, for eksempel hvilke typer salg tilbyr en utenfor billetten eller om en kan legge til verdi for å gjøre det til en annen type opplevelse. Det er viktig å være bevisst på hvordan en kan skape relevante verdier for sitt publikum, og hvordan kommunisere denne verdien effektivt. Til medlemmer kan en tilby Tips: - Ha et oddetall antall priser, gjerne tre eller fem, siden publikum gjerne ser på seg selv som en som vil betale minst, i midt mellom eller topp-prisen. - Prisens forhold til en terskel (runde tall, som hele 50- eller 100) er også viktig å ha i mente prisen bør være rett under eller på en terskel. Her må en også ta hensyn til serviceavgifter og hva prisen blir for to eller flere sammen. - Vær bevisst på hvordan prisene forholder seg til hverandre hva er avstanden og prosenten mellom de? - Presenter den høyeste prisen først, for å forankre publikums tanke om hva prisen kan være. Da vil de andre prisene oppfattes i lys av den høyeste. - Grupperabatter i form av 4 for 2 er bedre enn 2 for 1. - En informasjonskilde om prising: for eksempel forhåndssalg på de beste setene. En kan bruke prising til å forhandle medlemskap, for de fleste overestimerer i forhold til hva de faktisk kommer til å bruke. Hvis en promoterer frekvens, gjør dette at en kan holde bedre på publikum etter det første besøket faste besøkende tar mer sannsynlig sjanser på innhold, de er lettere å vedlikeholde god kontakt med, og utgjør en stor verdi for organisasjonen. Begrunn prisforskjeller. Nøkkelen til verdi er prisdifferensiering. Det er en fordel å ha forskjellige priser med tanke på at ulikt publikum ser ulik verdi og har ulik motivasjon for å delta i ett og samme arrangement. Hver prisforskjell må være begrunnet, og disse forskjellene må kommuniseres godt. Forskjeller i produkt, dato, tidspunkt, sted og sal er viktige begrunnelser for forskjell i pris. Eksempelvis kan en sette opp prisen på forestillinger på populære dager for å klart differensiere mellom ulike typer verdi. Da vil en også belønne de som kjøper billetter til de mindre populære dagene, og til og med flytte en del av den overskytende kjøpekraften fra de mest populære dagene/tidspunktene hvor det uansett er høy etterspørsel. Dette viser også hvor klart budskap prising kan kommunisere, og at pris ikke trenger å gå på akkord med kvalitet. Det er to måter å øke verdien på det en tilbyr; håndfaste goder som gratis program, prioriterte køer, egne servitører eller immaterielle goder som forhåndssalg, eksklusiv adgang til artister, skuespillere, etc., lavere/ingen serviceavgift, og lignende. Det interessante er at immaterielle gode gjerne har lavere kostnader og høyere verdi for publikum.

5 La publikum bestemme verdien, for eksempel hvor de gode setene er. Etterspørsel er ikke nødvendigvis jevnt fordelt mellom prisklassene, så det at en eller flere prisklasser blir først utsolgt indikerer gjerne at en kan utvide og tilpasse prisklassenes antall seter. Variabler som hvor ofte kunden kjøper billetter, hvor mange billetter en kjøper, når og hvor en kjøper billettene, rabatter hvis en også kjøper noe annet er alle elementer hvor en kan belønne publikum for å gjøre det en ønsker. Pakker kan for eksempel lages for å møte behovet hos spesifikke publikumssegment. Rabatter kan begrenses og reguleres etter oppsetning, behov, salgskanal, salgssyklus til hvem som kjøper, hvor mange billetter i en gitt rabattklasse som finnes og hvor store rabattene er. En oppsetning som tiltrekker høy etterspørsel i et gitt segment trenger ikke nødvendigvis høye rabatter til dette segmentet. For beskrivelsen av avslag og rabatter påvirker oppfatninger av hvor mye en sparer bør en operere med faste prisavslag eller prosentvis avslag? Billetter med faste avslag gjør større prosentvis utslag på billige billetter enn på de dyrere billettene noe som også sender et budskap om økt prisdifferensiering. Tenk over rabattene. Rabatter er gjerne ikke like utslagsgivende for nytt publikum, da de ikke nødvendigvis vet verdien i rabatten. Vær bevisst i forhold til hvem rabattene går til, sett i forhold til frekvens og behov. Hvem er det som får de billige billettene? Trenger de dette avslaget? Tenk på å differensiere avslagene etter hvor det er nødvendig og her er det behov for å være konsistent. Et minimumsantall rabatterte billetter kan bidra til at publikum kjøper billetter lengre i forveien. Her kan en arbeide med å øke verdien, for eksempel pakker for turister i samarbeid med andre aktører (også i informasjon og planlegging), eksklusivitet, tilgjengelighet, eller rabatter tilknyttet en sponsor. Inntektsstyring og prisfølsomhet. For å utnytte et prisfølsomt publikum, kan en variere hvor mange rabatterte billetter som finnes i forhold til etterspørsel. Ved å holde av billetter for å variere prisen etter etterspørsel kan en vurdere om det er mulig å ta høyere pris for de som ønsker å kjøpe gode billetter rett før forestilling. Et annet eksempel på slik dynamisk prising er å for eksempel garantere en lavere pris frem til en viss dato for å gi publikum en grunn til å kjøpe billetter tidligere. De overordnede spørsmålene om prising er følgende; Hvilke beskjeder vil du gi til publikum? Hvilken oppførsel prioriteres? Hvem ønsker du at skal komme? Svarene på disse spørsmålene har implikasjoner for prising. Høye priser kan være der for å reflektere kvalitet, eller en kan signalisere lik kvalitet til lik pris. Det viktige er å belønne god oppførsel og kommunisere dette godt et problem som et uforutsigbart publikum kan møtes med å belønne billettkjøp lengre i forveien. Tenk godt over hva den eksisterende prisstrategien kommuniserer til publikum, og hvilken oppførsel det er som differensieres, og som belønnes.

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

Kundeservice på internett

Kundeservice på internett Siri Sollund Hegsbro Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Kundeservice på internett Hvordan kan Amentio AS øke sitt kundefokus for å skape fornøyde og lojale kunder og samtidig tiltrekke seg nye kunder?

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Corporate Advertising

Corporate Advertising NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 20.07.06 Corporate Advertising En studie om hvordan ulike bedrift annonser påvirker evaluering av bedriften og dens produkt. Skrevet av: Jannicke Therese Magnus Veileder:

Detaljer

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway»

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» Foto: Odd Mehus Av professor Anne Bamford

Detaljer

Markedsføring av arrangement

Markedsføring av arrangement Markedsføring av arrangement Artikkelen er skrevet av Henning Handå og Beate Johansen for Studentliv Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs kurs i PR og markedsføring.

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Bacheloroppgave i Hotell og relasjonsledelse Ved Markedshøyskolen, Oslo Våren 2011

Bacheloroppgave i Hotell og relasjonsledelse Ved Markedshøyskolen, Oslo Våren 2011 Hotelregionen Gardermoen har hatt en kapasitetsøkning på 37,5 % siden 2006. Hva er optimal planlegging og drift av revenue management for regionen? Bacheloroppgave i Hotell og relasjonsledelse Ved Markedshøyskolen,

Detaljer

Hva er markedsføring og pr?

Hva er markedsføring og pr? Pr og Markedsføring Kurshefte 2007 Hva er markedsføring og pr? Markedsføring og public relations Markedsføring og Public Relations er to store og omfattende fag, med røtter langt tilbake i tid. I mange

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

Adrian Skumsrud. Kandidatavhandling UTNYTTELSE AV POTENSIALET TIL HJEMMESIDEN TIL MIKROVERKSTEDET NORGE I FORBINDELSE MED ONLINE MARKETING

Adrian Skumsrud. Kandidatavhandling UTNYTTELSE AV POTENSIALET TIL HJEMMESIDEN TIL MIKROVERKSTEDET NORGE I FORBINDELSE MED ONLINE MARKETING Kandidatavhandling Adrian Skumsrud UTNYTTELSE AV POTENSIALET TIL HJEMMESIDEN TIL MIKROVERKSTEDET NORGE I FORBINDELSE MED ONLINE MARKETING - Helhetsplanlegging av MikroVerkstedets online markedskommunikasjonsstrategi

Detaljer

Eksamensbesvarelse. Våren 2014

Eksamensbesvarelse. Våren 2014 Fagkode MALED 71 Kultur, kritikk og kommunikasjon Eksamensbesvarelse Våren 2014 45658 ------------------------------------------------- KANDIDATNUMMER (= STUDENTNUMMER) 1 Innhold: Innledning... 3 Tema

Detaljer

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy?

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Eksamensoppgave i faget SOS6510 egovernment ved NTNU Kandidatnummer 10009 og 10010 2012 Innhold Innledning... 2

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD MEASURING MODEL beta Manual Petter von Krogh Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Postboks 3563 N-3007 Drammen Telefon: 32 80 85 00 postmottak@bfk.no www.bfk.no Layout: Petter von Krogh

Detaljer

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III Figur 1 Velkommen til samling 3 i plandugnaden. I dag skal vi lage nåsituasjonsbeskrivelse, risikoanalyse og målsettinger. Figur 2 Ja her er dagens temaer Figur 3 Vi jobber

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Prising. Hotellbransjen i Bergen. Selvstendig arbeid innen hovedprofil økonomisk styring. Veileder: Kurt R. Brekke. Av Tor-Erik Selvik

Prising. Hotellbransjen i Bergen. Selvstendig arbeid innen hovedprofil økonomisk styring. Veileder: Kurt R. Brekke. Av Tor-Erik Selvik NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Høsten 2010 Prising Hotellbransjen i Bergen Selvstendig arbeid innen hovedprofil økonomisk styring NORGES HANDELSHØYSKOLE Veileder: Kurt R. Brekke Av Tor-Erik Selvik Dette

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Innholdsfortegnelse... 1. Strategi for godt omdømme...3. Forstå samspillet rundt din forening...4. Eksempel på et scenario:...5. Profilbygging...

Innholdsfortegnelse... 1. Strategi for godt omdømme...3. Forstå samspillet rundt din forening...4. Eksempel på et scenario:...5. Profilbygging... Profil og omdømme Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Introduksjon... 3 Strategi for godt omdømme...3 Forstå samspillet rundt din forening...4 Eksempel på et scenario:...5 Profilbygging... 6

Detaljer

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER...

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER... Sammendrag Det er en utfordring for forbrukeren å orientere seg i dagens norske mobilmarked. Produktene og prisbildet blir stadig mer kompliserte og operatørene bruker en rekke innelåsende eller lojalitetsskapende

Detaljer

MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt?

MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt? MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt? Bacheloroppgave 2012 BAC 3100 979675 979579 979618 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdanningen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig

Detaljer

Tips til jobbsøking. Av Gunnar Krogh-Tonning, partner, BEST Consulting Group. www.best-consult.no

Tips til jobbsøking. Av Gunnar Krogh-Tonning, partner, BEST Consulting Group. www.best-consult.no Tips til jobbsøking Av Gunnar Krogh-Tonning, partner, BEST Consulting Group Søknad Søknaden er viktig og krever grundig forarbeid. Den bestemmer om du vil komme videre i søknadsprosessen. Innholdet vil

Detaljer

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2006 CONNECTED Innovasjon - Innovasjon er nøkkelen til konkurransedyktighet. Uten at du utvikler deg, blir du før eller siden forbigått, sier Toril Mølmen,

Detaljer

Tvungent koblingssalg av TV og bredbånd i Norge

Tvungent koblingssalg av TV og bredbånd i Norge Handelshøgskolen Tvungent koblingssalg av TV og bredbånd i Norge Et konkurransemessig perspektiv Øyvind Torsvik Masteroppgave i økonomi og administrasjon - juni 2015 (30 studiepoeng) Forord Denne utredningen

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

White paper Prinsippene bak god tekstforfatting

White paper Prinsippene bak god tekstforfatting White paper Prinsippene bak god tekstforfatting I innboksen har du bare noen øyeblikk De viktigste elementene i en overbevisende markedsførings-e-post E-postmarkedsføringsverdenen er full av viktige råd

Detaljer