Ansvar og byrde flyttes til voldsutøver. tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ansvar og byrde flyttes til voldsutøver. tidende"

Transkript

1 Portrettintervju: Tore Engen PDMTere på Fjellfilmfestivalen Ny beredskapsplan Besøk på Sandvika politistasjon Aktualitet Inspirasjon Mangfold Nummer Årgang 2 Politiets data- og materielltjeneste tidende STORBERGET: Ansvar og byrde flyttes til voldsutøver PDMT demonstrerte omvendt voldsalarm for justisministeren 7. september på det nye politihuset i Sandvika. Demonstrasjonen var vellykket og justisministeren har stor tro på prosjektet.

2 4 Drømmen «Forskjellen på journalistikk og litteratur er at journalistikken er uleselig, og litteraturen blir ikke lest», sa Oscar Wilde. Vi frister å utfordre påstanden. PDMT-tidende har fått ny profil. Du ser det straks i et moderne og målrettet design. Men også innholdsmessig vil du merke endringer. Kanskje ikke høyverdig litteratur akkurat, men forhåpentligvis leseverdig. Viktigst av alt: Drømmen lever videre. Det var i 2006 at PDMT-tidende så dagens lys. Therese Lindblom og Tore Aasgaard drømte om å lage en uhøytidelig intern avis med «glimt i øyet». Bladet skulle gi nyheter og virke til inspirasjon for IT-avdelingen. Senere ble PDMTtidende et blad for hele organisasjonen. Men drømmen var den samme, nemlig å motivere og bidra til godt arbeidsmiljø. Som viktigste skriftlige kommunikasjonskanal for ansatte er PDMT-tidende i dag et sentralt virkemiddel i arbeidet med å bygge intern kultur. Vår drøm er den samme som før: Magasinet skal informere og inspirere, formidle aktualitet, vise mangfoldet av aktiviteter som foregår på ulike plan, og presentere menneskene som skaper dem. Kanskje vil noe du leser forarge deg. Vi håper alltid at magasinet vil engasjere deg. Slik er vår drøm: En tydelig innholdsmessig profil vil bygge opp om PDMTs visjon om å være helhetsorientert. En sprek og profesjonell design synliggjør PDMTs visjon om å være nyskapende og profesjonell. En styrking av fokus på god journalistikk og bildebruk skal virke til PDMTs visjon om å være kompetent. En videreføring av bladets «glimt i øyet» støtter PDMTs visjon om å være humørfull. «Godt gjort er bedre enn godt sagt», ifølge Benjamin Franklin. Det kan være du som avgjør om vi vil lykkes. Derfor vil vi gjerne høre fra deg. Send gjerne kommentarer og tips til 10 7 INNHOLD 12 NY BEREDSKAPSPLAN I PDMT 3 VELLYKKET DEMONSTRASJON AV OMVENDT VOLDSALARM 4 PDMTere PÅ FJELLFILM- FESTIVALEN 7 DIALOG Direktøren har ordet Bladet fra munnen 8 NYANSATTE Bli bedre kjent med ferske PDMTere 9 INSPIRERENDE SANDVIKA Besøk på et nytt og fargerikt politihus 10 PORTRETTET Prosjektleder Tore Engen motiveres under stjernehimmelen 12 LETT BLANDING Diktstafett og IKT-dysleksi 15 SMILEHULLET 16 PDMT-tidende er et magasin for alle som jobber i Politiets data- og materielltjeneste. Magasinet skal informere og inspirere, formidle nyheter, vise mangfoldet av aktiviteter på ulike plan i organisasjonen, og presentere menneskene som skaper dem. Magasinet redigeres etter Vær Varsom-plakaten og utgis av kommunikasjonsavdelingen i PDMT. PDMT-tidende kommer ut fem ganger i året. Espen Strai Ansvarlig redaktør Ansvarlig redaktør Espen Strai Redaktør Nils Fredrik Lysebo Redaksjon Bente S. Klæstad, Liv Erika Grøttum, Anne Ruden-Grinaker, Siri Therese Ribsskog Tips Design Tank Trykk HTR Grafisk Opplag 500 Forsidefoto Justisminister Knut Storberget og PDMTs prosjektleder Arild Hagen på PDMTs demonstrasjon av omvendt voldsalarm i Sandvika. Foto: Nils Fredrik Lysebo Ideer og innspill mottas gjerne på eller telefon Se også 2

3 Ny beredskapsplan i PDMT Virusangrepet på politinettet i mars og vårens pandemivarsel understreket behovet for en oppdatert beredskapsplan i PDMT. Når en krise oppstår er det viktig at roller og ansvar er klare. Dette er i korte trekk innholdet i PDMTs nye beredskapsplan for krisehåndtering. Arbeidet med den nye beredskapsplanen ble ledet av JAS, med deltakere fra samtlige virksomhetsområder og fellesfunksjoner i prosjektgruppen. Leder av gruppen, Veronica J. Buer, kan fortelle om nyttige diskusjoner og erfaringsutvekslinger i arbeidsmøtene: En beredskapsplan skal inneholde blant annet retningslinjer for vurdering av potensielle krisesituasjoner (f.eks. når settes det krisestab, hvem setter stab, osv.), rutiner for håndtering av den aktuelle krisen (hvem har ansvar for hva), rolleavklaring (hvem gjør hva og når?) og praktiske sjekklister/kontaktlister osv. Jourhavende, som er ansvarlig vakthavende i PDMT, er sentral i alle krisesituasjoner og er derfor knutepunktet for alle risikovurderinger. Parallelt med beredskapsplanen skal også retningslinjer for jourhavende i PDMT revideres. Modellene nedenfor viser eskaleringshierarki i en hendelse som kan bli en potensiell krise. Den nye overordnede beredskapsplanen for PDMT er nå etablert. Innen 1. oktober skal det enkelte VO og FF utarbeide detaljerte planer for sine beredskapsområder. Samlet blir dette PDMTs beredskapsplan for krisehåndtering. BENTE S. KLÆSTAD Hvilke kriterier gir eskalering ved en eventuell krisesituasjon? Nedenfor vises eksempel fra VO IKT drift. RUTINER FOR PROBLEMLØSNING PR. VO/FF BEREDSKAPSPLAN PDMT Hendelse Jourhavende Krise-stab Antatt varighet mer enn 24 timer Utenfor arbeidstiden Hendelse Alvorlig hendelse Innenfor arbeidstiden Omfang Ett distrikt / ikkekritiske systemer A-/B-/C-feil Flere distrikter / forretningskritiske systemer A-/B-feil Hele Norge / virksomhetskritiske systemer A-/B-feil 3

4 Vellykket demonstrasjon av omvendt voldsalarm Omvendt voldsalarm flytter byrder fra voldsutsatt til voldsutøver, og jeg er svært glad for at dere har kommet så langt med utviklingen av løsningen. Dette sa Justisminister Knut Storberget da PDMT demonstrerte løsningen på det nye politihuset i Sandvika. Vi er svært fornøyde med demonstrasjonen, og jeg er mektig imponert over prosjektgruppen min som klarte å få til dette på så kort varsel, sier prosjektleder Arild Hagen. Kort varsel? Vi fikk beskjed fra justis på fredag om at demonstrasjonen skulle holdes på mandag. Det må man jo kalle kort varsel for en demonstrasjon som krever mye tekniske forberedelser. Nå er jeg lettet over at alt gikk som det skulle. IKKE FERDIG UTVIKLET Hvordan er spenningsnivået når man skal kjøre demonstrasjon for justisminister og presse? Demonstrasjonen gikk live mot våre løsninger, det er mye som kan gå galt og da blir spenningsnivået deretter. Det er snakk om programvare som ikke er ferdig utviklet, så fallhøyden er ganske stor. Så ting kunne ha gått galt? Galt og galt, altså løsningen er jo ikke ferdig utviklet, så man må forvente at alt ikke går på skinner, men det er klart at med justisministeren til stede så ønsker man minst mulig trøbbel. Det skytes en del adrenalin inn i kroppen min ved en slik presentasjon. Det tar et par minutter før jeg greier å kontrollere det, og dra nytte av det. Men derfra og inn gikk det veldig fint mye på grunn av at jeg ser at publikum lytter og virker interesserte. Storberget satt jo og nikket hele tiden. KONTAKTFORBUD Hva er linken mellom mobil voldsalarm og omvendt voldsalarm? Begge løsningene er virkemidler i kampen mot vold i nære relasjoner, men det finnes noen vesentlige forskjeller. En mobil voldsalarm sin funksjon er å forhindre og forebygge trusler og vold, det bør nødvendigvis ikke ha skjedd en voldshandling for at mobil voldsalarm er aktuelt. Og med omvendt alarm har det vært vold inne i bildet? Ja, omvendt alarm er elektronisk merking av en person som har blitt idømt kontaktforbud for tidligere bruk av vold og er derfor et tiltak for å forhindre en gjentagelse av trusler og vold. Med mobil voldsalarm ligger mye av byrden på den voldsutsatte, men dette tror vi forandres med omvendt alarm. Nå må voldsutøver passe på å ikke bryte den idømte forbudte sonen, forklarer Arild Hagen. UTVIKLET AV PDMT Teknologien for omvendt voldsalarm var ute på anbud i 2008, men ingen leverandører kunne levere i henhold til løsningens kravspesifikasjon. Da tok prosjektgruppen saken i egne hender, og har selv utviklet en løsning som ser svært lovende ut. Vi utvikler systemløsningen som skal gå sentralt i politiet, det vil si den som tar imot posisjonering, analyserer og eventuelt varsler dersom brudd på kontaktforbud. Vi utvikler også saksbehandlerløsningen rundt administrasjon 4

5 Arild Hagen demonstrerer løsningen på politiets elektroniske kart. Alle foto: Nils Fredrik Lysebo JUSTISMINSTER KNUT STORBERGET: Personvernet er godt ivaretatt Asker og Bærum politidistrikt vil være blant pilotene når den omvendte voldsalarmen skal testes ut neste sommer. Justisminister Knut Storberget har stor tro på prosjektet. av enhetene, forklarer Arild Hagen. Hva med selve alarmenheten? Den er det ikke PDMT som utvikler. På samme måte som ved mobil voldsalarm vil merkingsenheten bli en offentlig anskaffelse. Men programvaren som kommuniserer med enheten har PDMTs signatur. KVALITET ER VIKTIGST PDMTs direktør Lars Henrik Bøhler er svært fornøyd med måten prosjektet har jobbet på. Jeg er stolt av å lede en IKTorganisasjon som har kompetanse til å utvikle en slik løsning. PDMT utvikler nå det som markedet ikke klarte å levere da vi forsøkte en anskaffelse av komplett løsning i 2008, og det er noe å være stolt av. Men det er svært viktig at vi leverer kvalitet her, sier direktøren. Vi må være sikre på at PDMTs direktør innledet seansen systemet fungerer, og derfor er det vanskelig å si noe konkret om når omvendt voldsalarm blir innført. Vi vil aldri la leveransefrister gå på bekostning av kvalitet. PILOT I 2010 Prosjektleder Arild Hagen forteller at mandatet for prosjektet ble sendt PDMT i juli, og at gruppen hans nå jobber med en prosjektbeskrivelse som skisserer planen videre. Vi videreutvikler løsningen ut året, PDMT utvikler nå det som markedet ikke klarte å levere da vi forsøkte en anskaffelse av komplett løsning i 2008 Lars Henrik Bøhler, direktør i PDMT og tar sikte på å kjøre en pilot sommeren I løpet av denne perioden må vi finne ut hvordan vi skal gjøre anskaffelsen for selve enheten. Jeg har stor tro på systemet vi utvikler som så vidt jeg vet blir unikt på verdensbasis, avslutter prosjektlederen. NILS FREDRIK LYSEBO De som utsettes for vold har båret nok byrde lenge nok, sier han til Budstikka TV. Selv med mobil voldsalarm har de måttet være på vakt mot overgriper. Med omvendt voldsalarm har vi en mulighet til å la overgriper selv være den som må passe seg. På hvilken måte? Han må passe seg så han ikke bryter forbudte soner, og han må bære på seg en teknisk innretning. Dermed flyttes ansvaret over til voldsutøver. Med omvendt voldsalarm vil også politiet ha mulighet til å være på vakt. Men justisministeren er ikke redd for at personvernet skal krenkes. Dette prosjektet, og lovendringen vi har gjort, ivaretar personvernet. Her snakker vi om domfelte personer som det er risiko for at skal begå nye voldshandlinger. Da har man allerede spilt med sitt eget personvern. Skal vi løfte frem personvernet, må det være for den voldsutsatte kvinnen eller barnet. OMVENDT VOLDSALARM (OV) Elektronisk kontroll av personer idømt kontaktforbud Domfelte får en elektronisk fotbøyle som alarmerer politiet hvis han bryter sonen kontaktforbudet gjelder for Ny lov som åpner for OV ble vedtatt i juni 2009 Er ett av flere tiltak i arbeidet mot vold i nære relasjoner (mobil voldsalarm er et annet) Asker og Bærum politidistrikt skal være pilotdistrikt PDMT utvikler løsningen med mål om pilot sommeren 2010 ESPEN STRAI 5

6 Dere er de nye heltene! Justisministeren, Lars Bøhler og Knut Kværner (POD) diskuterer IKT-bevilgninger. Foto: Ole Petter Stokke, Computerworld Vårens Conficker-angrep satte en støkk i politi-norge. Med avleggs utstyr og gammel teknologi var infrastrukturen sårbar. Conficker synliggjorde dette også overfor bevilgende myndigheter. Under lanseringen av politi.no i august ga justisminister Knut Storberget honnør til PDMT for innsatsen som gjøres for å modernisere IKT-infrastrukturen i politiet. At det koster var han også bevisst på. FOKUS PÅ IKT Vi har lenge jobbet med å ruste opp politiet på for eksempel mannskapssiden. Nå er turen kommet til IKT. Dere er de nye heltene, sa han med et lurt smil. Statsråden kunne likevel ikke komme med konkrete løfter for bevilgninger i Budsjettet legges frem i oktober. Men jeg er kjent med behovene og kan forsikre om at IKT blir prioritert på justisbudsjettet, sa Storberget. ESPEN STRAI Budsjett 2010 PDMTs frist for å sende en budsjettsøknad til Politidirektoratet for budsjettåret 2010 er 15. oktober i år. I følge plan og rammeskriv fra POD skal PDMT planlegge innenfor samme ramme som Budsjettet består av to deler; budsjett for drift og forvalting (ordinærbevilgning) og budsjett for 3PR-prosjekter (øremerkede midler). Prinsipper for budsjettprosessen og prioriteringer ble vedtatt i ledergruppen 25. august. PDMTs strategiske fokusområder i 2010 er kvalitet, sikkerhet, gevinstrealisering, involverende og godt arbeidsmiljø, samhandling og redusert risiko og sårbarhet. Frem til 17. september jobber avdelingene/faggruppene med sine budsjettforslag og sine innspill til prioriteringer og utviklingsaktiviteter. Ledermøtet i PDMT behandler foreløpig budsjett og prioriteringer 22. september og eventuelle endringer og presiseringer gjøres i perioden frem til 13. oktober hvor ledergruppen skal behandle budsjettsøknaden som sendes. LARS MARTIN RUD Rekruttskole for nyansatte Rekruttskolen er nå formelt etablert som opplæringsforum for nyansatte i VO IKT. Skolen har vært gjennomført de siste 2 årene og vært av en 1 ukes varighet, men i år utvider vi til 2 uker fordi det er mange viktige temaer innenfor IKT en medarbeider bør ha litt kjennskap til. PROFESJONALISERE MOTTAK Rekruttskolen drives av en arbeidsgruppe bestående av Therese Lindblom fra Utvikling, Janne Hauknes fra Produktledelse og Aina Østbråthen fra Drift. Målet med rekruttskolen er å profesjonalisere mottaket av nye medarbeidere i VO IKT, sikre grunnleggende opplæring i sentrale områder innenfor VO IKT samt at det sosiale aspektet ivaretas. Therese Lindblom som er den opprinnelige grunnleggeren av rekruttskolen understreker at forumet er viktig. PDMT er en kompleks IKTorganisasjon, og det er avgjørende at nyansatte raskt får en gjennomgang av de ulike porteføljene og en innføring i hvordan vi jobber innen VO IKT. Neste opplæring finner sted i uke 41 og 42. LIV ERIKA GRØTTUM 6

7 PDMTere på Fjellfilmfestivalen Nils Fredrik Lysebo fra FF Komm med Store Soleibotntind i bakgrunnen. Alle foto: Nils Fredrik Lysebo Fjellfilmfestivalen på Turtagrø i Jotunheimen har som formål å fremme naturfilm og fjellkultur på en positiv måte. Tre unge PDMTere hadde funnet veien til årets festival, og fikk magiske natur- og filmopplevelser med storslåtte Hurrungane som bakteppe. Kanskje den flotteste festivalen jeg har vært på. Som frilufts- og filmentusiast får man her både i pose og sekk. Fantastiske toppturer på dagtid og inspirerende filmvisninger og foredrag på kveldstid, sier Nils Fredrik Lysebo fra FF Kommunikasjon som var en av tre PDMTere på fjelltur. Hva var den beste filmen? Det var mange flotte natur- og skifilmer, men det aller beste var Stein P. Aasheims foredrag. Han var utrolig engasjerende å høre på, og viste bilder fra alle turene han har vært på. Han er litt av type vært på Everest og greier! KULTUR OG NATUR Fjellfilmfestivalen ble arrangert første gang i Ole Drægni var da bestyrer på Turtagrø, og sammen med noen entusiaster fra magasinet Fri Flyt dro han i gang den første festivalen. Dregni omkom i flomkatastrofen i Thailand 2004 og etter dette har Fri Flyt-gutta videreført festivalen, som i år var rekordstor med 800 deltakere. Det er en helt spesiell opplevelse å være her oppe, sier Torhild Iversen fra VO IKT. Utendørs filmvisning med Store Skagastølstind ruvende i bakgrunnen er noe man ikke opplever hver dag. Kultur, natur, god mat og godt drikke det er en idiotsikker kombinasjon. PÅ SITT VAKRESTE Marielle Gunther fra VO IKT var også på plass i Jotunheimen, og har en klar oppfordring til sine kolleger i PDMT. Kom dere opp på fjellet! Det er på sitt aller vakreste nå i september og oktober, med en fantastisk luft og de flotteste høstfarger. Vi besteg Nordre Skagastølstind på 2167 m og der hadde det snødd helt ned til 1800 m. Slitsom tur, men vel verdt slitet når man er på toppen! 24 TOPPER OVER 2000 «Turtagrø er blitt et berømt tilholdssted både for klatrere og folk som er overanstrengt, eller av andre grunner trenger frisk luft i lungene». Dette sa William Slingsby som var den første som besteg Store Skagastølstind (2405 moh.) i Og frisk luft er det gode muligheter for på Turtagrø. Hotellet har lenge vært det viktigste møte- og tilholdsstedet for fjellfolk i Norge. Mye av grunnen til dette er hotellets nærhet til Hurrungane, fjellmassivet som har hele 24 topper over 2000 moh. En av disse kan bestiges på neste års Fjellfilmfestival som går av stabelen i september ESPEN STRAI Øverst: Faggruppeleder Torill Iversen hentet inspirasjon i fjellheimen. Nederst: Marielle Gunther fra VO IKT nådde 2167 moh. under festivalen. 7

8 DIALOG DIREKTØREN HAR ORDET Felles utfordringer felles innsats! Høsten er travel i PDMT. Blant fokusområdene er budsjettprosess, leveranser og nytt PDMT-bygg på Jaren. Felles utfordringer krever felles innsats. Det gjelder også mellom PMDT og etaten for øvrig, og vi opplever nå et tett og godt samarbeid med Politidirektoratet om felles utfordringer. PDMT forbereder arbeidet med nye strategier. Dette krever tett kontakt med Politidirektoratet (POD), og samarbeidsklimaet er godt. Nylig ga POD en tilleggsbevilgning på 32 millioner kroner til styrking av IKT drift, SIS II-prosjektet og samband. Dette viser at POD forstår våre utfordringer. STOLT PDMT er i rivende utvikling. Aldri før i PDMTs historie har så mange kvalifiserte søkere banket på våre dører for å delta i arbeidet med å bidra til et tryggere samfunn. Aldri før har vi deltatt på så mange ulike arenaer i både inn- og utland. PDMT er blitt en etterspurt leverandør. Det kan vi være stolte av. Lanseringen av politi.no fikk mye offentlig oppmerksomhet. Det var mange kritiske røster, men PDMTs medarbeidere håndterte media og kritikken på en utmerket måte. Så har da også kritikken stilnet etter som bruken av nettsidene har økt. PDMT har hatt flere kontakter med justisminister Knut Storberget i høst. Responsen fra statsråden på både nettsidene og løsningen for omvendt voldsalarm var udelt positiv. Norge kan faktisk bli først i verden med integrert løsning for elektronisk kontroll. Da kan vi være stolte. Kanskje vi skulle ta patent? NY STRATEGIPERIODE I 2010 skal PDMT igjen forankre det vi gjør opp mot våre strategiske fokusområder: kvalitet, sikkerhet, gevinstrealisering, involverende og godt arbeidsmiljø, samhandling og redusert risiko og sårbarhet. Dette vil kreve helhetstenkning fra alle ansatte. Det er samtidig mitt håp at bevilgende myndigheter, i arbeidet med statsbudsjettet, tar inn over seg behovet for investeringer i ny infrastruktur for både IKT og samband, slik at etaten får det utstyret de trenger. Med begge bena godt plantet i bakken kommer vi ingen vei! Lars Henrik Bøhler BLADET FRA MUNNEN PDMT en kunnskapsorganisasjon? Du som leser dette er per definisjon en kunnskapsarbeider. PDMT skal nemlig være en kunnskapsorganisasjon, og en kunnskapsorganisasjon består typisk av kunnskapsarbeidere. Hovedkjennetegnet ved en kunnskapsorganisasjon er at det er en organisasjon der kunnskap er den kritiske suksessfaktor, og der leveransene skjer gjennom komplekse, gjerne unike tjenester og produkter. Uten den kunnskapen den enkelte medarbeider innehar ville ikke all verdens programvare, servere eller annet utstyr gjort noe nytte. For ledelsen del innebærer dette at man må legge til rette for å få brukt denne kunnskapen på en best mulig måte, i den perioden man har kunnskapsarbeideren tilgjengelig. For kunnskapsarbeideren vil det si at kunnskapen er en ressurs som må vedlikeholdes, oppdateres og fornyes, slik at man utvikler seg og blir bedre i sitt fag. PDMT mangler per i dag gode nok interne arbeidsverktøy for å hjelpe kunnskapsarbeiderne til aktivt å dele og skape ny kunnskap. Det er derfor (foreløpig) opp til den enkelte å sørge for dette med enkle virkemidler som man har tilgjengelig. Lærer vi av våre feil og sørger for at vi ikke gjør de igjen? Ser vi tilbake på, og snakker om arbeidsprosesser, prosjekter og gjennomføring av vårt daglige arbeid for å sørge for at vi er hakket bedre neste gang? Egne erfaringer med evaluering satt i system viser at man har mye å gå på når det gjelder å forbedre måter man jobber på. Dette gjelder både konkrete arbeidsoppgaver, men også når det gjelder vårt samspill med kollegaer. Det er snakk om «Å se bakover, med fokus fremover!» Dette er en enkel og effektiv måte å tilføre ny kunnskap på i faggrupper, prosjekter, avdelinger, ledergrupper osv. Vi vet at politiet også er en kunnskapsorganisasjon som har et økende behov når det gjelder verktøy for kunnskapsdeling. Det er vanskelig for PDMT å være en leverandør og legge til rette for dette hvis vi selv ikke selv har verktøy, mekanismer og kultur for å dele og skape kunnskap. Vår egen evne til kunnskapsdeling er avgjørende for at vi skal kunne nå vårt mål, nemlig å bidra til et tryggere samfunn! Torill Iversen Torill Iversen er faggruppeleder for prosjektledelse og har skrevet en svært spennende bacheloroppgave om kunnskapsdeling ved bruk av sosiale medier i PDMT. Ønsker du å lese oppgaven? Ta kontakt med redaksjonen. 8

9 Nyansatte Det er mange dyktige medarbeidere i PDMT, og nå har det kommet enda flere. Her kan du bli bedre kjent med dem. Navn: Magne Indahl Alder: 61 år Avdeling: Kvalitetsleder. Organisasjon og kvalitet, FF Stab og administrasjon Navn: Bjørn Funke Alder: 59 år Stilling/avdeling: Senior rådgiver, VO IKT / Utvikling tjenestelag Magne er utdannet Executive MBA, og kommer fra stillingen som leder for Kompetansesenteret i Asker kommune, og spesialrådgiver for rådmannen. På fritiden er det seiling som gir en herlig avkobling. Om vinteren mekker han på sin røde 2-seters sportsbil, en Triumph Spitfire4 fra Men størst entusiasme legges i bestefarrollen. Bjørn har lang erfaring og kunnskap om databehandling helt fra hullkortets tidsalder til dagens microchip-teknologi. Han er utdannet ved Universitetet i Oslo og har erfaring fra bl.a. IT Integrator og Ementor AS. Bjørn bor på Gjelleråsen og er lidenskaplig opptatt av geologi, spesielt Paleontologi; fossiler, som har vært hobby i 40 år. Navn: Morten Jansen Alder: 41 år Stilling/avdeling: VO IKT applikasjon Navn: Malin Fält Stilling/avdeling: Resepsjonist Stab og administrasjon Alder: 30 år Morten bor i Halden, er gift og har to døtre på 15 og 17 år. Han Kommer fra elektrogrossiten Berggård Amundsen & Co AS. Morten har i voksen alder blitt bitt av treningsbasillen og er aktiv i skogsløypene med joggesko og Ipod. Målet er å fullføre halvmaraton i Fredrikstadløpet våren Malin var den heldige som fikk resepsjonist-jobben i PDMT stillingen det var over 500 søkere på. De siste 7 årene har hun jobbet som resepsjonist/vekter i en rekke store bedrifter. For de som måtte lure hun er svensk, men har bodd i Oslo over 11 år, og mener selv hun snakker mer norsk enn svensk. Navn: Espen Andreassen Alder: 31 år Stilling/avdeling: VO IKT / Utvikling tjenestelag Navn: Jon Are Pettersen Stilling/avdeling: IT-Prosjektleder Alder: 37 år Espen jobber på SAMPOL-prosjektet i PDMT. Etter informatikkstudier ved Universitetet i Oslo har han de siste fire årene jobbet som systemutvikler i Husbanken. Espen er bosatt på Ellingsrud og på fritiden spiller han saksofon i Kolbotn Konsertorkester. Ellers er han å finne på en stor del av Vålerengas fotball- og hockeykamper. Jon Are bor på Grefsen, er gift med Silja og har to barn på 1 og 4 år. Han er utdannet på NTH i Trondheim og har jobbet 8 år for Tomra System ASA med programmering, system- og databasedesign samt prosjekt- og produktledelse. Fritiden tilbringes med familien og venner, hvor han forsøker å benytte marka så ofte som mulig. Navn: Anette Gundersen Alder: 49 år Stilling/avdeling: Systemspesialist VO IKT/ Produktstøtte Navn: Arash Moradi Alder: 32 år Stilling/avdeling: Systemutvikler avdeling IKT / Utvikling Tjenestelag Anette har arbeidet over 20 år i databransjen med brukerstøtte, opplæring, IT-drift, intranet, oppfølging av leverandører og mye annet. Hennes siste arbeidsgiver før PDMT var Hewlett-Packard Norge A/S. Anette er gift, bor i Oslo og liker å være på hytta i Hurum, lese, gå turer og reiser i inn- og utland. Arash bor på Vestli i Oslo med kone og to barn. Hans fritidsinteresser er familie, ulike organisasjoner, samt film og teknologi. Arash har en Master fra Brunel University i England, og har tidligere jobbet i DIPS, som er Norges største leverandør av EPJ (Elektronisk Pasient Journal). Navn: Hege Nyrud Alder: 48 år Stilling/avdeling: Prosjektleder på IKT/utvikling Navn: Synne Nygaard Stilling/avdeling: Prosjektleder, skal jobbe med etterretning Alder: 32 år Hege er utdannet siv.ing. fra NTH (nå NTNU) og har erfaring som utvikler og prosjektleder fra Ericsson Norge, og som prosjektleder for utviklingsprosjekter hos Ergo og Colibria. Hun kommer opprinnelig fra Hammerfest, og bor nå i Bærum. På fritida spiller hun i korps, og også endel Mahjong sammen med gode venner. Synne er 32 år og bor i Oslo. Hun har tidligere jobbet i sesam.no, som blant annet prosjektleder og ansvarlig for teknisk implementering. Synne har både allmennlærerutdanning og en mastergrad i informatikk fra Høgskolen i Østfold. Spiller volleyball på elitenivå på fritiden. 9

10 REPORTASJE Inspirerende Sandvika Bevisst fargebruk gir et friskt uttrykk. Her fra passkontoret. Alle foto: Nils Fredrik Lysebo Hjulet er funnet opp! Det er bare å se til Sandvika. Når PDMT skal bygge nytt på Jaren er nettopp Bærums nye politistue en inspirasjonskilde. Ikke så rart, for bygda vest for hovedstaden har fått til noe spennende: Et åpent og fargerikt fellesskap. Høsten er vakker i Bærums hovedstad. På Kalvøya springer barna langs stranden, mens seilbåtene glir sakte ut mellom øyene i skjærgården. Langs elvebredden, innimellom trærne, ligger et moderne, sort og glassaktig bygg. Det er politistasjonen. Og i dag myldrer det av liv i det store resepsjonsområdet. Folk i alle aldere sitter på benkene langs veggen og venter på tur. Brune, hvite, sorte. Det snakkes lavt på en rekke språk. Noen skal bestille pass, andre trenger politiattest. I et eget rom ved siden av kan man levere anmeldelser. SATSER FRISKT Ikke alt er som før for bæringene. Stasjonen har nemlig flyttet fra gamle og nedslitte lokaler i sentrum til et stolt bygg på en idyllisk strandtomt ved fjorden. Men det er mye mer som vekker nysgjerrighet. Vi har satset nokså friskt her, innrømmer politimester Torodd Veiding. Han peker på de sterke kontrastfargene på den ene veggen i den store hovedresepsjonen, og sier beskjedent at det nå er blitt et åpent og fargerikt fellesskap på mer enn én måte. Lenger opp i etasjene sitter nemlig operativt personell og sivile i åpne kontorlandskap. Litt småprat og latter høres godt, men likevel en atmosfære nesten som på biblioteket. Uten den irriterende biblioteksvakten som sier «hysj» hele tiden. ÅPEN FREMTID Her og der er det plassert noen tematiske møterom og stille rom med iøyenfallende veggfarger. For å si det mildt. Hvordan har dere tenkt for å få til dette? Hovedårsaken til at vi satset på åpne kontorløsninger var kostnadene. Dette er mye billigere, og gir dessuten flere tilleggsgevinster, sier politimesteren og viser til tettere kontakt mellom kolleger, lysere arbeidsmiljø og flere kontorplasser, sier politimesteren og levner ingen tvil om valget. Åpen løsning er definitivt fremtidens måte å bygge på. Men det forutsetter selvsagt at vi har nok 10

11 Idyll foran hovedinngangen Nytt bygg nye muligheter! Fra operasjonssentralen Politimester Torodd Veiding er svært fornøyd med resultatet ASKER OG BÆRUM POLITIDISTRIKT Landets minste politidistrikt i flateinnhold (292 km2) Ikke berørt geografisk av politireformen i 2002 Innbyggere totalt i Asker og Bærum: Politimester: Torodd Veiding Antall ansatte: 370 (inkl med arbeidsplass Asker) Nytt bygg: kvadratmeter Arbeidet med PDMTs nye bygg på Jaren har inspirert til nytenkning på mange områder. Også med tanke på hvordan vi jobber. Alle ansatte på Jaren ble utfordret av prosjektet til å tenke nytt. Hvilke avdelinger samhandler mest i dag? Hva med fremtiden? Hvordan hente gevinster ut av arealdisponeringen i bygget? Noe vi ønsker å endre på? Alle faggruppene har hatt individuelle møter med interiørarkitektene og gitt sine innspill. I løpet av kort tid kan vi se resultatet i form av nye tegninger. Følg med på intranett! avskjermede møteområder og stille rom. Og at vi har støydempende teppegulv og takplater. FASTE PLASSER Kommunikasjonsrådgiver Torill Frogner virker ikke like overbevist som sin sjef der hun viser oss rundt. Men hun er i alle fall glad for at alle som har kontorplass på stasjonen er tildelt fast plass. Dermed slipper vi i alle fall den stressfaktoren det ville være å måtte finne en ledig plass hver dag. Undersøkelser vi har gjort viser da også at over 80 prosent er rimelig fornøyd nå. Så skal vi evaluere ordningen etter ett år. Jeg tror mye handler om tilvenning, selv om alder nok også spiller inn, sier Frogner. BYGGKOMPETANSE Da politiet i Asker og Bærum skulle begynne planleggingen av ny politistasjon, var det ennå ikke etablert noen avdeling for eiendom, bygg og anlegg i PDMT. Dermed måtte de klare seg selv. Det bød på flere utfordringer, forteller politimesteren. Å skulle omskolere politifolk til prosjektledelse ville være tungvint, ressurskrevende, lite effektivt, og gi muligheter for feilskjær. Løsningen ble å ansette en ekstern prosjektleder. Han var profesjonell på ledelse, men manglet kunnskap om politiet. Resultatet er bra, men dette viser likevel hvor viktig det er å ha profesjonell kompetanse på prosjektledelse internt i politiet. Nå bygges dette opp i PDMT, og vi har allerede tatt kompetansen i bruk hos oss, sier Veiding. Én ting er i alle fall sikkert: Nytt bygg har gitt ny inspirasjon i Sandvika. Både for ansatte og publikum. På Jaren har de noe å glede seg til! ESPEN STRAI Plankontoret på VO Materiell i ivrig diskusjon med interiørarkitektene. Foto: Bente S. Klæstad PDMT tenker riktig Interiørarkitektfirmaet Zinc as har lang og bred erfaring fra store byggeprosjekter. (UiO, StatoilHydro, DnB NOR, Storebrand m.fl.). Interiørdesigner Elin Taaje er prosjektleder for det nye bygget på Jaren og forteller at hun er imponert over PDMTs vilje og evne til å involvere de ansatte i byggeprosessen. Involvering kan være utfordrende i forhold til fremdrift i et prosjekt, men jeg er overbevist om at verdien av innspillene veier opp for dette, sier Elin. PDMT tenker riktig, og når de ansatte så engasjert tar i mot invitasjonen fra ledelsen om å tenke sammen med dem, da må det bli et bra sluttresultat. 11

12 PORTRETTET Astronomi og aerobics Foto: Nils Fredrik Lysebo Tore Engen henter sin motivasjon til krevende prosjektledelse helt foran i Aerobic-salen og ute under stjernehimmelen en iskald vinternatt. Prosjektlederen for Nett på Nytt er ti minutter for sent ute til avtalen vår, og ankommer kontoret mitt med en stor kopp kaffe i neven. Det er ganske mange tråder inn i Nett på Nytt prosjektet, og involverer mange fagområder i PDMT. Det er derfor jeg er sein beklager det forresten. Jeg ble stoppet av et par produktledere borte i gangen her skjønner du. PDMT MEST SPENNENDE Tore Engen er en erfaren prosjektleder. Han har ledet omfattende prosjekter i store bedrifter som Posten og Storebrand, men synes prosjektene i PDMT er de mest spennende å jobbe med. Men Selv om Tore har jobbet med mye større prosjekter tidligere, har han aldri opplevd en større oppmerksomhet rundt en prosjektlansering som etter lanseringen av politi.no. Det er skremmende hvor uvitende mange er når de uttaler seg. Det er litt sånn at eneste måten å være å dønn sikker i sin sak er å vite alt eller å ikke vite noe som helst. En del av kritikken som har kommet faller inn i den sistnevnte kategorien. FORBEREDT PÅ KRITIKK Altså, det er viktig for meg å få frem at jeg er fornøyd med den løsningen vi har fått frem. Nye politi.no har blitt en god nettside med god informasjon for målgruppen, nemlig publikum. Derfor kan PDMT være stolte av resultatet. Var dere forberedt på at det kunne komme kritikk? Ja, det var vi. Politiet har vært verstingen i klassen lenge. På flere konferanser om web-design har gamle politi.no blitt trukket frem som en dårlig nettside. Og jeg skjønner kritikken. Vi blir antagelig kritisert på fremtidige konferanse også, men nå har jeg ikke problemer med å argumentere for at nettsiden er god. Det hadde jeg hatt med den forrige. HEKTA PÅ AEROBICS Hvordan henter du inspirasjon og krefter til en ny og krevende uke som prosjektleder i PDMT? For det første har det aldri vært noe problem for meg med motivasjon til jobb jeg gleder meg stort sett alltid til å gå på jobb om morran, og jeg føler meg privilegert på det området. Men det er klart at enkelte dager er tyngre enn andre, og trening er en viktig ting for meg. Jeg trener Aerobics 3 ganger i uka, og elsker treningsformen. Så du klarer å holde rytmen? Du må gi deg selv noen uker for å finne rytmen og stegene. Etter hvert kommer du inn i det, og nå står jeg stort sett helt forrest hver gang. Foran kommer man seg ikke unna alle kan se deg der. Og da er det bare å gi full gass. På hvilken måte gir treningen deg energi og motivasjon? Jeg får tømt hodet og svetta ut. Det er en slags renselsesprosess, og alt slam 12

13 SMÅTT OG STORT FRA AVDELINGENE Personalia: Tore Engen, 51 år. Gift med Bente, 3 barn (21, 26 og 28 år). Bor på Kolbotn. Stilling: Prosjektleder i PDMT. Erfaring fra bl.a Posten, Steria, IF Skadeforsikring og Storebrand. Aktuell: Prosjektleder for nye politi.no som ble lansert 31. august. og slagg blir skylt ut. Man får fokus og konsentrasjon etter en treningsøkt, og det er jeg avhengig av i en hektisk hverdag. Dessuten er jeg helt avhengig av endorfinene som kommer etter en hard treningsøkt. Jeg blir rett og slett glad av å trene! ASTRONOMEN ENGEN På en skala fra 1 10: hvor interessert er du i stjerner og planeter? Jeg vil si at jeg er på en god åtter. Du har to typer astronomer; sofaastromen som er de som bare leser om det, men som aldri er ute. Jeg tilhører nok mer den andre gruppen Det kommer nye prosjekter for meg, men det er ikke helt offisielt ennå, så jeg kan ikke nærmere inn på det. Vi avslutter Nett på Nytt nå i slutten av september og overleverer prosjektet til linjen. Og hvordan avslutter man et prosjekt da? Altså, det som må gjøres er egentlig å dokumentere tingene som er gjort, slik at de som skal drifte og vedlikeholde systemet skal få en enklest mulig jobb. Skrive sluttrapport: hva gikk dårlig, hva gikk bra, hva kunne blitt gjort annerledes osv. Det er en ganske vanskelig prosess, Jeg gleder meg stort sett alltid til å gå på jobb. Sånn sett føler jeg meg priviligert. Siden sist VO EBA Levert mulighetsstudie EBA for Vestfold politidistrikt Signert rammeavtale elektrisk kraft for politi- og lensmannsetaten Gjennomført konkurranse for leie av ny maskinhall i Oslo Etablert renholdskontrakter i tre politidistrikter VO IKT Lansert nye politi.no Demonstrert løsning for elektronisk kontroll Startet opp D#2 som pilot ved Politihøgskolen Implementert ny organisering av brukerstøtte VO SAMBAND Satt i drift alle kontrollrom for fase 0 i Nødnett Sørget for at Lars Bøhler får ny mobiltelefon Den gamle har han hatt siden han begynte i PDMT i 2003! Utrolig, men sant! VO MATERIELL Levert 69 laser fartsmålere til politidistriktene Opplæring av instruktører er gjennomført Satt i drift nytt plankontor med bestillerfunksjon for anskaffelser Tatt mål av uniformer til 552 studenter ved Politihøgskolen i Oslo, Bodø og Kongsvinger, med levering i slutten av november Startet forberedelsene til innflytting i nybygg på Mohagen astronomer som er ute og reiser for å se på stjerner og planeter. Astronomi betyr mye for meg, jeg har holdt på med det siden jeg var liten gutt. Det går rykter om at du bestiller eget flysete til stjernekikkerten din når du er ute og reiser? Og da kan jeg med glede avkrefte dette. Riktignok har jeg en kostbar kikkert, men det har da ikke klikket helt for meg, hehe. Jeg har reist en del rundt i forbindelse med astronomien. Hvis jeg skal trekke frem noen av reisene må det være de tre totale solformørkelsesturer jeg har vært på. Spesielt turen til Arktis den var helt spesiell. NYE PROSJEKTER Hvor går veien videre for deg i PDMT nå som Nett på Nytt avsluttes? dette med å avslutte et prosjekt. Det er et motsetningsforhold mellom vi som leverer og de som skal ta imot. Vi ønsker å levere så fort som mulig, mens de ønsker en så grundig dokumentasjon som mulig. Men det skal nok gå bra. Synes du det er vemodig å avslutte Nett på Nytt? Nei. Det er derfor jeg liker å jobbe med prosjekter, nettopp fordi de har en konkret avslutning. Det synes jeg er tilfredsstillende. Jeg hadde nok hatt problemer med å jobbe i prosesser som bare drøyer og drøyer ut i tid, uten noen konkret dato for levering. Jeg liker å bli ferdig med ting, og starte på noe nytt og det gleder jeg meg til å gjøre nå. NILS FREDRIK LYSEBO FF JAS Fullført restanselisten for kontrakter (26 nye kontrakter signert før 1. juli) Påstartet arbeid med nytt styringssystem for informasjonssikkerhet Sendt ut invitasjon til politiets nasjonale innkjøpsdag FF KOMMUNIKASJON Gjennomført og evaluert PDMT-seminaret Redesignet PDMT-tidende Startet ny satsing på proaktiv mediehåndtering Lagt ut informasjon på nye politi.no FF STAB/ADMINISTRASJON Ferdigstilt beredskapsplan for pandemi Gjennomført prosesser for arealdisposisjon på Majorstua og nybygget på Mohagen Gjennomført avdelingsseminar på Geilo, med temaet «én stab, én stemme» Startet opp budsjettprosess for 2010 der strategiske fokus er kvalitet, sikkerhet, gevinstrealisering og et godt arbeidsmiljø 13

14 Sourcing i PDMT Ny giv for kommunikasjon PDMT har justert oppgaveporteføljen for FF Kommunikasjon. Det innebærer blant annet noe endring i ansvarsområder for medarbeiderne. Endringene kommer etter en prosess som har kartlagt ressurser og behov i organisasjonen. Gjennom tidligere disponeringsskriv er PDMT bedt om å utarbeide forslag til en sourcing-strategi og i disponeringsskrivet for 2009 gis vi ansvaret for denne. Men hva er egentlig sourcing? God kommunikasjon har vesentlig betydning for PDMTs mulighet til å møte de utfordringene organisasjonen står overfor. Kommunikasjonsbehovene i PDMT har økt betydelig de siste årene. Samtidig er det et strategisk ønske om at PDMT skal være mer synlig i mediebildet for å profilere politiet på en positiv måte. FF Kommunikasjon skal bidra til god og forsvarlig kommunikasjon både internt og eksternt. Avdelingen har det overordnede ansvar for skriftlig, muntlig og webbasert kommunikasjon i forhold til målgruppene. Les mer om den nye organisasjonsmodellen for FF Kommunikasjon på intranett. ESPEN STRAI For PDMT vil sourcing si å ta aktivt stilling til hvem som skal «gjøre jobben» innen virksomhetsområdet vi kan sette ut eller gjøre selv, eller vi kan kombinere dette dvs vi tar aktivt stilling til plassering av ansvar. Driften av politi.no er et eksempel på sourcing: der vi har satt ut driften og ansvaret til Basefarm. Ledelsen i VO IKT har i løpet av året jobbet noe med prinsipper for sourcing, og foreløpige konklusjoner er at: Når vi sourcer ut skal vi gjøre det på områder der vi betaler for det vi bruker Vi kan dele kostnader med andre Får leverandøren til å bære risikoen BRUKE MARKEDET DER DET ER RIKTIG Vi skal bruke markedet der vi selv mener det er riktig. Dette innebærer at vi må bygge kompetanse og rutiner i forhold til bestillinger, mottak og integrasjon i de tilfeller vi velger å sette ut oppdrag. Det er også foreløpig konkludert med at vi skal ha fullstendig kontroll innenfor porteføljene: Internasjonalt, Operativt, Straffesak, Etterretning samt deler av den administrative porteføljen. På områder der vi velger å sette ut tjenester skal vi selv ha den nødvendige kunnskap for å benytte markedet på best mulig måte. Dette fordrer at vi har høy kompetanse innenfor flere områder, herunder Arkitektur, kravspesifisering, prosjektledelse, mottakskontroll og testregime og ikke minst leverandøroppfølging. Det er derfor ikke aktuelt å benytte markedet i stor grad før vi har tilstrekkelig kompetanse innenfor de områdene som er nevnt ovenfor. FOR MANGE OPPDRAG Som en oppstart vil det i høst bl. a. jobbes med organisering og kompetanseheving innen mottakskontroll og testregime. Nærmere informasjon om dette kommer. Leder for IKT Utvikling, Asbjørn Rønnestad, er tydelig på at sourcing er et viktig virkemiddel. Det er avgjørende for PDMT å få en strategi for sourcing på plass da vi ikke har gjennomføringsevne til selv å påta oss alle de oppdrag som kommer framover, sier Rønnestad. LIV ERIKA GRØTTUM EBA i Vestfold en mulighetsstudie Det er et uttrykt mål at politiet skal ha økt fokus på arealeffektivitet og bedre utnyttelse av eiendomsmassen og dermed frigjøre midler til politioperative oppgaver. PDMT og VO EBA bidrar i arbeidet ved at de sammen med distriktet utarbeider en mulighetsstudie. Studiet skal belyse forbedringspotensialet ut fra en betraktning av nå-situasjonen og gi innspill til ulike fremtidsscenarier. Studien som ble utarbeidet for Vestfold danner utgangspunktet for bruk i andre distrikter. GODE TILBAKEMELDINGER Fra politidistriktets nettside: «Mulighetsstudien peker bl.a. på betydelig innsparingspotensial innenfor eksisterende bygningsmasse. Husleie og drift av bygningsmassen i Vestfold politidistrikt utgjør 12 prosent av de totale kostnader. PDMT mener det er mulig å frigjøre flere millioner kroner som kan brukes til bl.a. politioperativt arbeid, og har skissert flere tiltak.» Ledelsen i distriktet uttrykte at dette var et godt og utbytterikt dokument. Nå skal det jobbes videre med politifaglige øyne i tillegg til de økonomiske kost-/nyttevurderingene. PDMT fikk også gode tilbakemeldinger på samarbeidet. LIV ERIKA GRØTTUM 14

15 LETT BLANDING DIKT-STAFETTEN Her er mitt yndlingsdikt; «Ja visst gör det ont». Karin Boye har skrevet et nydelig dikt som kan tolkes på mange måter for meg betyr det en fin beskrivelse av overganger i livet og kan også ses på som beskrivelse av utviklingen av mennesket. Som nestemann i Diktstafetten utfordrer jeg Tore Aasgaard, faggruppeleder database, VO IKT. Marianne S. Kalsveen JA VISST GÖR DET ONT Ja visst gör det ont när knoppar brister. Varför skulle annars våren tveka? Varför skulle all vår heta längtan bindas i det frusna bitterbleka? Höljet var ju knoppen hela vintern. Vad är det för nytt, som tär och spränger? Ja visst gör det ont när knoppar brister, ont för det som växer och det som stänger. Ja nog är det svårt när droppar faller. Skälvande av ängslan tungt de hänger, klamrar sig vid kvisten, sväller, glider tyngden drar dem neråt, hur de klänger. Svårt att vara oviss, rädd och delad, svårt att känna djupet dra och kalla, ändå sitta kvar och bara darra svårt att vilja stanna och vilja falla. Då, när det är värst och inget hjälper, Brister som i jubel trädets knoppar. Då, när ingen rädsla längre håller, faller i ett glitter kvistens droppar glömmer att de skrämdes av det nya glömmer att de ängslades för färden känner en sekund sin största trygghet, vilar i den tillit som skapar världen. Fra diktsamlingen «För trädets skull». MITT PUSTEROM Naturen inspirerer Jeg er så heldig å bo i Vestfold, nærmere bestemt på Nøtterøy, og jeg henter mye inspirasjon ved å seile i Vestfoldskjærgården. Gode uthavner er Stauper og sundet mellom Store Hui og Lille Hui, for ikke å snakke om Verdens Ende! Jeg har også falt for Tuddal, hvor jeg bygger hytte med utsikt til Gaustadknea. Flott omgivelser for turgåing og fjellvann for fiske. Flott natur er min viktigste inspirasjonskilde! For øvrig er det også mye inspirasjon å hente på jobben. Byr en på seg sjøl, oppnår en god kontakt og opplever hyggelige medarbeidere! Tor-Odd Warth (Tor-Odd Warth er rådgiver i VO EBA) IKT-DYSLEKSI? -en ordbok for IKT-dyslektikere ITIL Information Technology Information Library er et strukturert rammeverk av roller og prosedyrer for på best mulig måte kunne gjøre IT drift, support og leveranser. Dette griper både inn i hvordan man organiserer arbeidet, og hva man må ha av fagkunnskaper. Java Java er en type kaffe fra øya Java i Asia. Men i IT-sammenheng er Java et programmeringsspråk for å lage dataprogrammer. En av styrkene er at det skal gjøre det enklere å lage programmer som kan brukes på flere forskjellige operativsystemer. Java er valgt standard programmeringsspråk for Justissektoren. Scireduct Dette er et sammensatt ord fra de latinske ordene scienta (kunnskap) og duct (lede/føre). Ordet brukes som betegnelse på løsningen for å nå politets systemer når man ikke er i politinettet, altså fjernaksessløsningen vår. Scireduct er en sikker portal som skal lede deg til kunnskap (politisystemene). GLIMT FRA PDMT 15

16 Smilehullet KJENT I NORGE? QUIZ 1. Hvilke særorgan finnes under Politi- og lennsmannsetaten? 2. Når ble Politidirektoratet etablert? 3. Hva heter politimyndigheten som har som formål å holde tilsyn med reindrift og allmennhetens bruk av naturen i Nord-Norge? 4: Hvilket år ble PMT og PD slått sammen til PDMT? 5. Hva er en PA-løsning (i en politibil)? Hvor er dette bildet fra? Svar: Bragernes torg i Drammen Svar: 1: 7 (Kripos, PU, PDMT, PHS, Økokrim, UP, Grensekommisariatet) 2: : Reinpolitiet 4: : En «ropert»-funksjon via sirenen, for å gi meldinger til publikum SITATET Det går mot vinter, og vi har ingen sommer hatt. Men hva skal vi med sommerhatt, når det går mot vinter? Rolv Wesenlund VISSTE DU AT... Den sterkeste muskelen i kroppen er tungen? 42 prosent av listekandidatene ved årets stortingsvalg var kvinner, men av Stortingets 169 innvalgte representanter er kun 64 kvinner (38 %)? Jens Stoltenberg følges av over på Facebook? Siden 1945 har vi kun fått ny regjering syv ganger som følge av valgresultatet? Den norske valgordningen gjør at regjeringen Stoltenberg får flertall i det nye Stortinget selv om de ikke-sosialistiske partiene flikk flertallet av stemmene ved valget i 2009? Valgdeltakelsen ved Stortingsvalget 2009 var den laveste på 80 år (73,7 %)?

strategi for PDMT 2011-2015

strategi for PDMT 2011-2015 strategi for PDMT 2011-2015 Politiets data- og materielltjeneste Postboks 8031 Dep NO-0030 OSLO Besøksadresse Oslo: Sørkedalsveien 27b, 0369 OSLO Besøksadresse Jaren: Rognebakken 8, 2770 JAREN Telefon:

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten

Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten Prinsipper for politiets kommunikasjon Tydelig: Det skal være tydelig for innbyggerne hva politiet mener og hvem i politiet det er som kommuniserer.

Detaljer

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr.

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr. Ali er ansatt i kommunen. Han har ansvar for utbetaling av økonomisk støtte til brukere med ulik grad av uførhet. En av brukerne han er ansvarlig for, deltar på flere aktiviteter på et aktivitetssenter

Detaljer

Orkidé-prosjektet Veien videre

Orkidé-prosjektet Veien videre 1 Orkidé-prosjektet Veien videre Samling for føretakstillitsvalde og føretakshovudverneombod Sola Strandhotel, Stavanger 18.03.2015 Lars-Johan Frøyland logistikk- og innkjøpssjef Helse Vest RHF 2 Tema

Detaljer

Politidirektoratet har sendt prosjektutredningen «Medarbeiderplattform i politiet» på intern høring i politietaten.

Politidirektoratet har sendt prosjektutredningen «Medarbeiderplattform i politiet» på intern høring i politietaten. Politidirektoratet Postboks 8051 Dep 0031 Oslo NORWEGIAN POLICE UNIVERSITY COLLEGE Deres referanse: Vår referanse: Sted, Dato Oslo, 13.03.2014 HØRINGSUTTALELSE VEDR "MEDARBEIDERPLATTFORM I POLITIET» Politidirektoratet

Detaljer

P R E S E N TA S J O N AV F O R B E D R I N G S P R O G R A M M E T «L I N K I T» F R O K O S T M Ø T E B A 2 0 1 5

P R E S E N TA S J O N AV F O R B E D R I N G S P R O G R A M M E T «L I N K I T» F R O K O S T M Ø T E B A 2 0 1 5 P R E S E N TA S J O N AV F O R B E D R I N G S P R O G R A M M E T «L I N K I T» F R O K O S T M Ø T E B A 2 0 1 5 VÅR BEDRIFT CA 340 ANSATTE 14 LOKASJONER I NORGE, SVERIGE OG DANMARK ARKITEKTUR, INTERIØR,

Detaljer

BYGG OG ANLEGG I POLITIET

BYGG OG ANLEGG I POLITIET DESIGN OG PRODUKSJON WITTUSEN & JENSEN POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE Postboks 8031 Dep NO-0030 Oslo Utgitt av FF Kommunikasjon 2013 Telefon: 61 31 80 00 Kundeservice: 61 31 80 80 E-post: post.pdmt@politiet.no

Detaljer

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn Strategisk plan 2012 2016 kunnskap for et tryggere samfunn FOTO: Scanpix FORORD side 3 Forord Strategisk plan 2012-2016 er Politihøgskolens overordnede, styrende dokument som gir retning og angir ambisjonsnivået

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN

INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN UTRYKNINGSPOLITIET POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE ØKOKRIM INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN Dokument Versjon 1.0 2 Innhold 1 Overordnede krav 3 2 Regelverk 3 2.1 Grunnleggende krav

Detaljer

Kommunikasjonsarbeid Ledersamling Ambulanse Midt-Norge HF 19. november 2012, Stjørdal. v/jannicke Husevåg, kommunikasjonssjef

Kommunikasjonsarbeid Ledersamling Ambulanse Midt-Norge HF 19. november 2012, Stjørdal. v/jannicke Husevåg, kommunikasjonssjef Kommunikasjonsarbeid Ledersamling Ambulanse Midt-Norge HF 19. november 2012, Stjørdal v/jannicke Husevåg, kommunikasjonssjef HVOR FINNER JEG INFORMASJON? - ulike kommunikasjonsflater www.facebook.com/ambulansemidt

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

13 tips. for å lykkes med. Skype for Business. Her er våre 13 tips for å lykkes med innføring av Skype for Business.

13 tips. for å lykkes med. Skype for Business. Her er våre 13 tips for å lykkes med innføring av Skype for Business. 13 tips for å lykkes med Skype for Business Skype for Business er ikke bare en ny type telefonsentral eller et nytt videosystem. Det er en mulighet for å jobbe sammen på en ny måte. Men det kommer ikke

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Det hele handler om møte med mennesker...

Det hele handler om møte med mennesker... Det hele handler om møte med mennesker... Hvordan møter du dine gjester? Hvor mye byr du på deg selv? Hvor godt forberedt er du? Hva ønsker du dine gjester skal oppleve? Hva ønsker du at din gjest skal

Detaljer

IKT i politiet. Politiets Data- og Materielltjeneste Postboks 8031 Dep. Telefon: 61 31 80 00 Kundeservice: 61 31 80 80 E-post: post.pdmt@politiet.

IKT i politiet. Politiets Data- og Materielltjeneste Postboks 8031 Dep. Telefon: 61 31 80 00 Kundeservice: 61 31 80 80 E-post: post.pdmt@politiet. design og produksjon Wittusen & Jensen Politiets Data- og Materielltjeneste Postboks 8031 Dep NO-0030 Oslo Telefon: 61 31 80 00 Kundeservice: 61 31 80 80 E-post: post.pdmt@politiet.no PDMT - Oslo Sørkedalsveien

Detaljer

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012 Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune Oktober 2012 Agenda Formål og bakgrunn for undersøkelsen Oppsummering av viktigste funn Hovedtemaer i rapporten Hva er viktigst for de ulike interessegruppene?

Detaljer

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er:

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er: Utviklingsstrategi Orkdal kommune «Glød og go fot» Nyskapende Effek v Raus 2012-2015 Vi vil skape en arbeidsplass der ledere og ansatte jobber sammen om læring og forbedring. Vi mener at en slik arbeidsplass

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Medier og kommunikasjon

Medier og kommunikasjon Medier og kommunikasjon Gausdal videregående skole Trenger Oppland 80 nye journalister hvert år? Trenger Oppland 80 nye filmfolk hvert år? Oppland trenger: «Fremtidens samfunn vil ha behov for arbeidskraft

Detaljer

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 2015-2018 Innledning Kommunikasjonsstrategien er et viktig styringsdokument for Ski kommune. Innholdet i strategien skal gjenspeiles og preges i overordnede planarbeider,

Detaljer

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret 1 FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret Fellesstyrets ledergruppe har bedt informasjonssjef Birgitte Bye (NVH) og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (UMB) om å utarbeide et forslag til kommunikasjonsstrategi

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Mette Risbråthe Saksbehandler: Mette Risbråthe Etter avtale med Fellesstyrets leder legges saken fram

Detaljer

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder?

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Internkonsulenter skal ha funksjon som prosessveiledere overfor linjen i forbindelse med gjennonføring av arbeidspolitiske verksted. Bakgrunn Den nye arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018

Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018 Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018 Innhold Hovedmål 1 Vellykket teknisk innføring av nødnett-brukerutstyr... 6 Hovedmål 2:

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

KomNær Bærum kommune. Prosjekt «Tryggere hverdag» Anskaffelse responssentertjenester og trygghetsskapende teknologi. 5 mai 2015

KomNær Bærum kommune. Prosjekt «Tryggere hverdag» Anskaffelse responssentertjenester og trygghetsskapende teknologi. 5 mai 2015 KomNær Bærum kommune Prosjekt «Tryggere hverdag» Anskaffelse responssentertjenester og trygghetsskapende teknologi 5 mai 2015 Mandat Prosjektet skal anskaffe og innføre responssentertjenester og trygghetsskapende

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Kultur og ledelse konkrete tiltak

Kultur og ledelse konkrete tiltak Kultur og ledelse konkrete tiltak Nr. Hva står det nå s. Hva bør det stå 1 «Politiet skal være en aktiv og kreativ etat der ledelse preger alle fra topp til bunn» og «Det vil måtte arbeides med å videreutvikle

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

Reisen til månen (c) 2004 Matthijs Holter

Reisen til månen (c) 2004 Matthijs Holter Reisen til månen (c) 2004 Matthijs Holter Et rollespill som skal spilles når det er mørkt ute, og månen skinner ned på hustakene. Dette spillet er som et natta-eventyr. Det handler om at dere drar på besøk

Detaljer

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15 Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT Oslo 28.05.15 Hovedoppgaver KommIT Effektmål Samordning i kommunesektoren (428 kommuner, 19 fylkeskommuner, 500+ foretak) Samordning stat/kommune

Detaljer

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle.

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. OM NAVNET «OK FOTO».., OK Foto. - Stemmer det. Husker du

Detaljer

BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER. Slik arbeider de beste

BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER. Slik arbeider de beste BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER Slik arbeider de beste Innholdsfortegnelse BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER SLIK ARBEIDER DE BESTE... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Kommunene... 3 1.3 Spørsmålene...

Detaljer

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2 Lesesenteret Universitetet i Stavanger Bakgrunn og mål Med utgangspunkt i at alle elever har

Detaljer

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 )

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 ) Oppstart: Figur 1: rådmann Rune Opstad, Lena Røsæg Olsen, Ragnvald Storvoll, Eli Margrethe Antonsen og Bente Ervik Vi hadde oppstart av prosjektet 1.november 2004. Dette var 3 mnd etter planlagt oppstart.

Detaljer

Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling

Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling Det utvidede krisebegrepet En bedrift (organisasjon, institusjon, myndighet) er i krise når det oppstår en situasjon som kan true dens kjernevirksomhet

Detaljer

Politiets data- og materielltjeneste Strategiplan 2008-2010

Politiets data- og materielltjeneste Strategiplan 2008-2010 Politiets data- og materielltjeneste Strategiplan 2008-2010 Direktørens forord Visjon og hovedmål for PDMT «PDMT har som hovedoppgave å understøtte politietatens hovedmål og skal særlig bidra til å øke

Detaljer

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten.

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten. BLÅ RESSURS Det handler om å få muligheten. Blå Ressurs - Lars Jørgen er utrolig dyktig og vi er veldig fornøyde med ham. Han passer utmerket til den jobben han gjør. Alexander Aas handler om å gi noen

Detaljer

VISJON Bibliotekets faglige styrke og relevans bidrar til å gjøre BI til en ledende europeisk handelshøyskole HANDELSHØYSKOLEN BI BIBLIOTEKET

VISJON Bibliotekets faglige styrke og relevans bidrar til å gjøre BI til en ledende europeisk handelshøyskole HANDELSHØYSKOLEN BI BIBLIOTEKET VISJON Bibliotekets faglige styrke og relevans bidrar til å gjøre BI til en ledende europeisk handelshøyskole HANDELSHØYSKOLEN BI BIBLIOTEKET August 2008 Foto: Jurgita Kunigiškyt Foto: Kai Myhre Daglig

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Årsrapport Digitalt førstevalg 2013

Årsrapport Digitalt førstevalg 2013 Årsrapport Digitalt førstevalg 2013 Programleders vurdering 2013 har vært det første prøveåret for programområdet digitalt førstevalg. Det har vært givende samtidig som det har vært krevende. Alt i alt

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

PF Studentenes spørreundersøkelse

PF Studentenes spørreundersøkelse 2013 PF Studentenes spørreundersøkelse Undersøkelse foretatt blant politistudenter på Politihøgskolen Oslo, Bodø, Stavern og Kongsvinger i perioden 7-17.nov. 2013 Deltakere: 520 studenter har besvart 2013

Detaljer

KRÅD og kriminalitetsforebygging. Politirådsseminar 2. og 9. september 2014

KRÅD og kriminalitetsforebygging. Politirådsseminar 2. og 9. september 2014 KRÅD og kriminalitetsforebygging Politirådsseminar 2. og 9. september 2014 Takk for invitasjonen til denne konferansen. Anledningen til å møte nærmere 200 ordførere og politisjefer er viktig for KRÅD.

Detaljer

foto: fotolia.com Velkommen som ansatt i Vestre Viken

foto: fotolia.com Velkommen som ansatt i Vestre Viken foto: fotolia.com Velkommen som ansatt i Vestre Viken Velkommen! Jeg er glad for at du har valgt å begynne hos oss. Du er nå én av om lag 9 300 ansatte. Sammen sørger vi for å gi befolkningen i vårt område

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Intern arbeidsfordeling i helse vest IKT. ITIL beste praksis i IKT forvaltning John Kåre Knudsen, gruppeleder kliniske systemer

Intern arbeidsfordeling i helse vest IKT. ITIL beste praksis i IKT forvaltning John Kåre Knudsen, gruppeleder kliniske systemer Intern arbeidsfordeling i helse vest IKT ITIL beste praksis i IKT forvaltning John Kåre Knudsen, gruppeleder kliniske systemer Mål med presentasjonen Forsøke å gi et innblikk i hvordan verden ser ut for

Detaljer

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal Thomas Enger Den onde arven Gyldendal Til verdens beste barn Prolog I dag fant jeg ut at jeg er død. Det kom som et sjokk på meg, selv om jeg visste at det kunne skje etter så mange år. Min egen dødsannonse.

Detaljer

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT 1 OM UNDERSØKELSEN 2013 Undersøkelsesperiode: Januar-Februar 2013 Metode: Elektronisk web-undersøkelse (CAWI) Samlet svarprosent: 75

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015

Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015 Fræna kommune Arkiv: X31 Arkivsaksnr: 2015/2722-2 Sakshandsamar: Geir Tore Vestad Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015 Møre og Romsdal Politidistrikt - høring

Detaljer

KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013

KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013 KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013 I tre av spørsmålene på evalueringsskjemaet etterspurte vi om konkrete tilbakemeldinger på deltagernes: 1) forventninger til dagen, 2) refleksjoner

Detaljer

VISJON INGEN SKAL DRUKNE

VISJON INGEN SKAL DRUKNE VISJON INGEN SKAL DRUKNE Overordnet strategidokument i Redningsselskapet, gjeldende for perioden Dette er Redningsselskapets strategi for perioden. Dokumentet er utarbeidet i en bred strategiprosess med

Detaljer

Kommunikasjon i Gran kommune

Kommunikasjon i Gran kommune Kommunikasjon i Gran kommune 1. FORORD Gran kommune har arbeidet systematisk med informasjon og kommunikasjon de siste ti årene. I 2003 åpnet kommunetorget, og et par år etter startet arbeidet med å utvikle

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Redaktørforening Styremøte 2013-06-11 AJ Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Journalistlag (NJ) tok i april initiativet til et møte mellom de ulike medieorganisasjonene,

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters

SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters 16 SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters gange fra togstasjonen i Larvik. I forgrunnen (til

Detaljer

Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering

Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering Visjon 1 Vår visjon Virksomhetsidé 2 Norsk akkreditering (NA) har som visjon at vi skal; Skape TILLIT og ANERKJENNELSE

Detaljer

NYHETSBREV - AUGUST OG SEPTEMBER

NYHETSBREV - AUGUST OG SEPTEMBER NYHETSBREV - AUGUST OG SEPTEMBER Hva har skjedd? Velkommen til TENKs første nyhetsbrev dette skoleåret. Hvis du er interessert i hva som foregår i organisasjonen vår, les gjerne videre! PANGSTARTSKVELD

Detaljer

Retningslinjer for mediehåndtering

Retningslinjer for mediehåndtering Retningslinjer for mediehåndtering Vedtak i administrasjonsutvalget 11. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Roller og ansvar... 4 3. Håndtering av pressehenvendelser på vegne av Rogaland fylkeskommune...

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Lærende nettverk i friluft Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Friluftsrådet Sør fungerer som nettverkskoordinator for prosjektet «Lærende nettverk i friluft

Detaljer

Informasjon om kommunikasjonsarbeid i AMN HF

Informasjon om kommunikasjonsarbeid i AMN HF Informasjon om kommunikasjonsarbeid i AMN HF Styresak 02/13 Ambulanse Midt-Norge HF 24.01.2013 v/jannicke Husevåg, kommunikasjonssjef Kommunikasjonssjef Bakgrunn: Master i Informatikk, NTNU Videreutdanning

Detaljer

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig?

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Innlevert av 5.trinn ved Brattås skole (Nøtterøy, Vestfold) Årets nysgjerrigper 2015 Ansvarlig veileder: Linda Helen Myrvollen Antall

Detaljer

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no

Detaljer

Mann 42, Trond - ukodet

Mann 42, Trond - ukodet Mann 42, Trond - ukodet Målatferd: Begynne med systematisk fysisk aktivitet. 1. Fysioterapeuten: Bra jobba! Trond: Takk... 2. Fysioterapeuten: Du fikk gått ganske langt på de 12 minuttene her. Trond: Ja,

Detaljer

INNLEDNING. Kjære medarbeider,

INNLEDNING. Kjære medarbeider, STRATEGI 2015-2017 INNLEDNING Kjære medarbeider, Her har du strategien vår, som vi skal bruke for å drive NPE fremover til 2018. Jeg er stolt av arbeidet som er gjort og av strategien vi har satt sammen.

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE SLUTTRAPPORT

OPPDAL KOMMUNE SLUTTRAPPORT OPPDAL KOMMUNE SLUTTRAPPORT Samspill Oppdal kommune April 2009 1 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 3 4. Prosjektorganisering... 4 5. Erfaringer

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

«Samarbeid om etisk kompetanseheving»

«Samarbeid om etisk kompetanseheving» ETIKKPROSJEKTET «Samarbeid om etisk kompetanseheving» «Høy etisk standard på arbeidsplassen er stimulerende for arbeidsmiljøet, gir mening til arbeidet, stimulerer motivasjonen og øker evnen til mestring.

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning.

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning. OPPGAVER MELLOM SAMLINGENE i november og desember: Mellom samlingene på høgskolen skal du jobbe med noen oppgaver. Snakk med veilederen din om oppgavene og be om hjelp hvis du har spørsmål. 1. Kommunikasjon

Detaljer

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling.

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling. INNLEDNING LÆRLINGEN Du har ansvar for egen læring. Du må sjøl ta ansvar for hva du skal planlegge, gjennomføre og evaluere. Opplæringsboka er din dokumentasjon på at du tar ansvar. Vær flink til å spørre.

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Havnedrift er risikofylt Tre hovedelementer i god krisekommunikasjon ET VARMT

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Etablering av en felles prosjektmodell i politiet

Etablering av en felles prosjektmodell i politiet Etablering av en felles prosjektmodell i politiet DIFI s gevinstrealiseringsseminar 18.12.2013 Cato Rindal, IKT-direktør Politidirektoratet Mange analyser har pekt på politiets umodenhet knyttet til prosjekter

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2012 Hei alle sammen! Da har vi på Sølje hatt enda en fin måned sammen med mange gode og positive opplevelser sammen. Vi har vært veldig mye ute og kost oss i det nydelige

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon Invitasjon til dialogkonferanse Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon 1. Bakgrunn Det foregår nå en historisk stor satsing på kulturbygg

Detaljer

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN Vårt samfunnsoppdrag Eksempler Forsvarssektoren har ansvar for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet. Endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård

Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram. Anne Hilde Bjøntegård Utviklingsprosjekt: Endring av beredskapsorganisering i Helse Fonna HF Nasjonalt topplederprogram Anne Hilde Bjøntegård Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet De siste års hendelser nasjonalt

Detaljer

Foredrag for FAD 8. juni 2010. Katrine Ekker - bedriftsfysioterapeut Ketil G. Blix - foreningsleder Ken E. Nilsen - rådgiver / prosjektleder

Foredrag for FAD 8. juni 2010. Katrine Ekker - bedriftsfysioterapeut Ketil G. Blix - foreningsleder Ken E. Nilsen - rådgiver / prosjektleder Foredrag for FAD 8. juni 2010 Katrine Ekker - bedriftsfysioterapeut Ketil G. Blix - foreningsleder Ken E. Nilsen - rådgiver / prosjektleder Tollregionene Tollregion Nord-Norge Tollregion Midt-Norge Tollregion

Detaljer

Lillehammer kommune. Sluttrapport ELIN-K SAMSPILLPROSJEKTET

Lillehammer kommune. Sluttrapport ELIN-K SAMSPILLPROSJEKTET Lillehammer kommune Sluttrapport ELIN-K SAMSPILLPROSJEKTET 05082008 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering... 4 5.

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 76/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 11/2859 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15.12.2014 SAK 76 /14 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2014 Innstilling

Detaljer

Gründertrening. ofte stilte spørsmål

Gründertrening. ofte stilte spørsmål Gründertrening ofte stilte spørsmål SPØRSMÅL OG SVAR OM HVEM GRÜNDER- TRENING PASSER FOR Kan jeg være med selv om jeg ikke er klar til å starte bedriften ennå? JA! Du kan være med hvis du VIL STARTE din

Detaljer