Ansvar og byrde flyttes til voldsutøver. tidende

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ansvar og byrde flyttes til voldsutøver. tidende"

Transkript

1 Portrettintervju: Tore Engen PDMTere på Fjellfilmfestivalen Ny beredskapsplan Besøk på Sandvika politistasjon Aktualitet Inspirasjon Mangfold Nummer Årgang 2 Politiets data- og materielltjeneste tidende STORBERGET: Ansvar og byrde flyttes til voldsutøver PDMT demonstrerte omvendt voldsalarm for justisministeren 7. september på det nye politihuset i Sandvika. Demonstrasjonen var vellykket og justisministeren har stor tro på prosjektet.

2 4 Drømmen «Forskjellen på journalistikk og litteratur er at journalistikken er uleselig, og litteraturen blir ikke lest», sa Oscar Wilde. Vi frister å utfordre påstanden. PDMT-tidende har fått ny profil. Du ser det straks i et moderne og målrettet design. Men også innholdsmessig vil du merke endringer. Kanskje ikke høyverdig litteratur akkurat, men forhåpentligvis leseverdig. Viktigst av alt: Drømmen lever videre. Det var i 2006 at PDMT-tidende så dagens lys. Therese Lindblom og Tore Aasgaard drømte om å lage en uhøytidelig intern avis med «glimt i øyet». Bladet skulle gi nyheter og virke til inspirasjon for IT-avdelingen. Senere ble PDMTtidende et blad for hele organisasjonen. Men drømmen var den samme, nemlig å motivere og bidra til godt arbeidsmiljø. Som viktigste skriftlige kommunikasjonskanal for ansatte er PDMT-tidende i dag et sentralt virkemiddel i arbeidet med å bygge intern kultur. Vår drøm er den samme som før: Magasinet skal informere og inspirere, formidle aktualitet, vise mangfoldet av aktiviteter som foregår på ulike plan, og presentere menneskene som skaper dem. Kanskje vil noe du leser forarge deg. Vi håper alltid at magasinet vil engasjere deg. Slik er vår drøm: En tydelig innholdsmessig profil vil bygge opp om PDMTs visjon om å være helhetsorientert. En sprek og profesjonell design synliggjør PDMTs visjon om å være nyskapende og profesjonell. En styrking av fokus på god journalistikk og bildebruk skal virke til PDMTs visjon om å være kompetent. En videreføring av bladets «glimt i øyet» støtter PDMTs visjon om å være humørfull. «Godt gjort er bedre enn godt sagt», ifølge Benjamin Franklin. Det kan være du som avgjør om vi vil lykkes. Derfor vil vi gjerne høre fra deg. Send gjerne kommentarer og tips til 10 7 INNHOLD 12 NY BEREDSKAPSPLAN I PDMT 3 VELLYKKET DEMONSTRASJON AV OMVENDT VOLDSALARM 4 PDMTere PÅ FJELLFILM- FESTIVALEN 7 DIALOG Direktøren har ordet Bladet fra munnen 8 NYANSATTE Bli bedre kjent med ferske PDMTere 9 INSPIRERENDE SANDVIKA Besøk på et nytt og fargerikt politihus 10 PORTRETTET Prosjektleder Tore Engen motiveres under stjernehimmelen 12 LETT BLANDING Diktstafett og IKT-dysleksi 15 SMILEHULLET 16 PDMT-tidende er et magasin for alle som jobber i Politiets data- og materielltjeneste. Magasinet skal informere og inspirere, formidle nyheter, vise mangfoldet av aktiviteter på ulike plan i organisasjonen, og presentere menneskene som skaper dem. Magasinet redigeres etter Vær Varsom-plakaten og utgis av kommunikasjonsavdelingen i PDMT. PDMT-tidende kommer ut fem ganger i året. Espen Strai Ansvarlig redaktør Ansvarlig redaktør Espen Strai Redaktør Nils Fredrik Lysebo Redaksjon Bente S. Klæstad, Liv Erika Grøttum, Anne Ruden-Grinaker, Siri Therese Ribsskog Tips Design Tank Trykk HTR Grafisk Opplag 500 Forsidefoto Justisminister Knut Storberget og PDMTs prosjektleder Arild Hagen på PDMTs demonstrasjon av omvendt voldsalarm i Sandvika. Foto: Nils Fredrik Lysebo Ideer og innspill mottas gjerne på eller telefon Se også 2

3 Ny beredskapsplan i PDMT Virusangrepet på politinettet i mars og vårens pandemivarsel understreket behovet for en oppdatert beredskapsplan i PDMT. Når en krise oppstår er det viktig at roller og ansvar er klare. Dette er i korte trekk innholdet i PDMTs nye beredskapsplan for krisehåndtering. Arbeidet med den nye beredskapsplanen ble ledet av JAS, med deltakere fra samtlige virksomhetsområder og fellesfunksjoner i prosjektgruppen. Leder av gruppen, Veronica J. Buer, kan fortelle om nyttige diskusjoner og erfaringsutvekslinger i arbeidsmøtene: En beredskapsplan skal inneholde blant annet retningslinjer for vurdering av potensielle krisesituasjoner (f.eks. når settes det krisestab, hvem setter stab, osv.), rutiner for håndtering av den aktuelle krisen (hvem har ansvar for hva), rolleavklaring (hvem gjør hva og når?) og praktiske sjekklister/kontaktlister osv. Jourhavende, som er ansvarlig vakthavende i PDMT, er sentral i alle krisesituasjoner og er derfor knutepunktet for alle risikovurderinger. Parallelt med beredskapsplanen skal også retningslinjer for jourhavende i PDMT revideres. Modellene nedenfor viser eskaleringshierarki i en hendelse som kan bli en potensiell krise. Den nye overordnede beredskapsplanen for PDMT er nå etablert. Innen 1. oktober skal det enkelte VO og FF utarbeide detaljerte planer for sine beredskapsområder. Samlet blir dette PDMTs beredskapsplan for krisehåndtering. BENTE S. KLÆSTAD Hvilke kriterier gir eskalering ved en eventuell krisesituasjon? Nedenfor vises eksempel fra VO IKT drift. RUTINER FOR PROBLEMLØSNING PR. VO/FF BEREDSKAPSPLAN PDMT Hendelse Jourhavende Krise-stab Antatt varighet mer enn 24 timer Utenfor arbeidstiden Hendelse Alvorlig hendelse Innenfor arbeidstiden Omfang Ett distrikt / ikkekritiske systemer A-/B-/C-feil Flere distrikter / forretningskritiske systemer A-/B-feil Hele Norge / virksomhetskritiske systemer A-/B-feil 3

4 Vellykket demonstrasjon av omvendt voldsalarm Omvendt voldsalarm flytter byrder fra voldsutsatt til voldsutøver, og jeg er svært glad for at dere har kommet så langt med utviklingen av løsningen. Dette sa Justisminister Knut Storberget da PDMT demonstrerte løsningen på det nye politihuset i Sandvika. Vi er svært fornøyde med demonstrasjonen, og jeg er mektig imponert over prosjektgruppen min som klarte å få til dette på så kort varsel, sier prosjektleder Arild Hagen. Kort varsel? Vi fikk beskjed fra justis på fredag om at demonstrasjonen skulle holdes på mandag. Det må man jo kalle kort varsel for en demonstrasjon som krever mye tekniske forberedelser. Nå er jeg lettet over at alt gikk som det skulle. IKKE FERDIG UTVIKLET Hvordan er spenningsnivået når man skal kjøre demonstrasjon for justisminister og presse? Demonstrasjonen gikk live mot våre løsninger, det er mye som kan gå galt og da blir spenningsnivået deretter. Det er snakk om programvare som ikke er ferdig utviklet, så fallhøyden er ganske stor. Så ting kunne ha gått galt? Galt og galt, altså løsningen er jo ikke ferdig utviklet, så man må forvente at alt ikke går på skinner, men det er klart at med justisministeren til stede så ønsker man minst mulig trøbbel. Det skytes en del adrenalin inn i kroppen min ved en slik presentasjon. Det tar et par minutter før jeg greier å kontrollere det, og dra nytte av det. Men derfra og inn gikk det veldig fint mye på grunn av at jeg ser at publikum lytter og virker interesserte. Storberget satt jo og nikket hele tiden. KONTAKTFORBUD Hva er linken mellom mobil voldsalarm og omvendt voldsalarm? Begge løsningene er virkemidler i kampen mot vold i nære relasjoner, men det finnes noen vesentlige forskjeller. En mobil voldsalarm sin funksjon er å forhindre og forebygge trusler og vold, det bør nødvendigvis ikke ha skjedd en voldshandling for at mobil voldsalarm er aktuelt. Og med omvendt alarm har det vært vold inne i bildet? Ja, omvendt alarm er elektronisk merking av en person som har blitt idømt kontaktforbud for tidligere bruk av vold og er derfor et tiltak for å forhindre en gjentagelse av trusler og vold. Med mobil voldsalarm ligger mye av byrden på den voldsutsatte, men dette tror vi forandres med omvendt alarm. Nå må voldsutøver passe på å ikke bryte den idømte forbudte sonen, forklarer Arild Hagen. UTVIKLET AV PDMT Teknologien for omvendt voldsalarm var ute på anbud i 2008, men ingen leverandører kunne levere i henhold til løsningens kravspesifikasjon. Da tok prosjektgruppen saken i egne hender, og har selv utviklet en løsning som ser svært lovende ut. Vi utvikler systemløsningen som skal gå sentralt i politiet, det vil si den som tar imot posisjonering, analyserer og eventuelt varsler dersom brudd på kontaktforbud. Vi utvikler også saksbehandlerløsningen rundt administrasjon 4

5 Arild Hagen demonstrerer løsningen på politiets elektroniske kart. Alle foto: Nils Fredrik Lysebo JUSTISMINSTER KNUT STORBERGET: Personvernet er godt ivaretatt Asker og Bærum politidistrikt vil være blant pilotene når den omvendte voldsalarmen skal testes ut neste sommer. Justisminister Knut Storberget har stor tro på prosjektet. av enhetene, forklarer Arild Hagen. Hva med selve alarmenheten? Den er det ikke PDMT som utvikler. På samme måte som ved mobil voldsalarm vil merkingsenheten bli en offentlig anskaffelse. Men programvaren som kommuniserer med enheten har PDMTs signatur. KVALITET ER VIKTIGST PDMTs direktør Lars Henrik Bøhler er svært fornøyd med måten prosjektet har jobbet på. Jeg er stolt av å lede en IKTorganisasjon som har kompetanse til å utvikle en slik løsning. PDMT utvikler nå det som markedet ikke klarte å levere da vi forsøkte en anskaffelse av komplett løsning i 2008, og det er noe å være stolt av. Men det er svært viktig at vi leverer kvalitet her, sier direktøren. Vi må være sikre på at PDMTs direktør innledet seansen systemet fungerer, og derfor er det vanskelig å si noe konkret om når omvendt voldsalarm blir innført. Vi vil aldri la leveransefrister gå på bekostning av kvalitet. PILOT I 2010 Prosjektleder Arild Hagen forteller at mandatet for prosjektet ble sendt PDMT i juli, og at gruppen hans nå jobber med en prosjektbeskrivelse som skisserer planen videre. Vi videreutvikler løsningen ut året, PDMT utvikler nå det som markedet ikke klarte å levere da vi forsøkte en anskaffelse av komplett løsning i 2008 Lars Henrik Bøhler, direktør i PDMT og tar sikte på å kjøre en pilot sommeren I løpet av denne perioden må vi finne ut hvordan vi skal gjøre anskaffelsen for selve enheten. Jeg har stor tro på systemet vi utvikler som så vidt jeg vet blir unikt på verdensbasis, avslutter prosjektlederen. NILS FREDRIK LYSEBO De som utsettes for vold har båret nok byrde lenge nok, sier han til Budstikka TV. Selv med mobil voldsalarm har de måttet være på vakt mot overgriper. Med omvendt voldsalarm har vi en mulighet til å la overgriper selv være den som må passe seg. På hvilken måte? Han må passe seg så han ikke bryter forbudte soner, og han må bære på seg en teknisk innretning. Dermed flyttes ansvaret over til voldsutøver. Med omvendt voldsalarm vil også politiet ha mulighet til å være på vakt. Men justisministeren er ikke redd for at personvernet skal krenkes. Dette prosjektet, og lovendringen vi har gjort, ivaretar personvernet. Her snakker vi om domfelte personer som det er risiko for at skal begå nye voldshandlinger. Da har man allerede spilt med sitt eget personvern. Skal vi løfte frem personvernet, må det være for den voldsutsatte kvinnen eller barnet. OMVENDT VOLDSALARM (OV) Elektronisk kontroll av personer idømt kontaktforbud Domfelte får en elektronisk fotbøyle som alarmerer politiet hvis han bryter sonen kontaktforbudet gjelder for Ny lov som åpner for OV ble vedtatt i juni 2009 Er ett av flere tiltak i arbeidet mot vold i nære relasjoner (mobil voldsalarm er et annet) Asker og Bærum politidistrikt skal være pilotdistrikt PDMT utvikler løsningen med mål om pilot sommeren 2010 ESPEN STRAI 5

6 Dere er de nye heltene! Justisministeren, Lars Bøhler og Knut Kværner (POD) diskuterer IKT-bevilgninger. Foto: Ole Petter Stokke, Computerworld Vårens Conficker-angrep satte en støkk i politi-norge. Med avleggs utstyr og gammel teknologi var infrastrukturen sårbar. Conficker synliggjorde dette også overfor bevilgende myndigheter. Under lanseringen av politi.no i august ga justisminister Knut Storberget honnør til PDMT for innsatsen som gjøres for å modernisere IKT-infrastrukturen i politiet. At det koster var han også bevisst på. FOKUS PÅ IKT Vi har lenge jobbet med å ruste opp politiet på for eksempel mannskapssiden. Nå er turen kommet til IKT. Dere er de nye heltene, sa han med et lurt smil. Statsråden kunne likevel ikke komme med konkrete løfter for bevilgninger i Budsjettet legges frem i oktober. Men jeg er kjent med behovene og kan forsikre om at IKT blir prioritert på justisbudsjettet, sa Storberget. ESPEN STRAI Budsjett 2010 PDMTs frist for å sende en budsjettsøknad til Politidirektoratet for budsjettåret 2010 er 15. oktober i år. I følge plan og rammeskriv fra POD skal PDMT planlegge innenfor samme ramme som Budsjettet består av to deler; budsjett for drift og forvalting (ordinærbevilgning) og budsjett for 3PR-prosjekter (øremerkede midler). Prinsipper for budsjettprosessen og prioriteringer ble vedtatt i ledergruppen 25. august. PDMTs strategiske fokusområder i 2010 er kvalitet, sikkerhet, gevinstrealisering, involverende og godt arbeidsmiljø, samhandling og redusert risiko og sårbarhet. Frem til 17. september jobber avdelingene/faggruppene med sine budsjettforslag og sine innspill til prioriteringer og utviklingsaktiviteter. Ledermøtet i PDMT behandler foreløpig budsjett og prioriteringer 22. september og eventuelle endringer og presiseringer gjøres i perioden frem til 13. oktober hvor ledergruppen skal behandle budsjettsøknaden som sendes. LARS MARTIN RUD Rekruttskole for nyansatte Rekruttskolen er nå formelt etablert som opplæringsforum for nyansatte i VO IKT. Skolen har vært gjennomført de siste 2 årene og vært av en 1 ukes varighet, men i år utvider vi til 2 uker fordi det er mange viktige temaer innenfor IKT en medarbeider bør ha litt kjennskap til. PROFESJONALISERE MOTTAK Rekruttskolen drives av en arbeidsgruppe bestående av Therese Lindblom fra Utvikling, Janne Hauknes fra Produktledelse og Aina Østbråthen fra Drift. Målet med rekruttskolen er å profesjonalisere mottaket av nye medarbeidere i VO IKT, sikre grunnleggende opplæring i sentrale områder innenfor VO IKT samt at det sosiale aspektet ivaretas. Therese Lindblom som er den opprinnelige grunnleggeren av rekruttskolen understreker at forumet er viktig. PDMT er en kompleks IKTorganisasjon, og det er avgjørende at nyansatte raskt får en gjennomgang av de ulike porteføljene og en innføring i hvordan vi jobber innen VO IKT. Neste opplæring finner sted i uke 41 og 42. LIV ERIKA GRØTTUM 6

7 PDMTere på Fjellfilmfestivalen Nils Fredrik Lysebo fra FF Komm med Store Soleibotntind i bakgrunnen. Alle foto: Nils Fredrik Lysebo Fjellfilmfestivalen på Turtagrø i Jotunheimen har som formål å fremme naturfilm og fjellkultur på en positiv måte. Tre unge PDMTere hadde funnet veien til årets festival, og fikk magiske natur- og filmopplevelser med storslåtte Hurrungane som bakteppe. Kanskje den flotteste festivalen jeg har vært på. Som frilufts- og filmentusiast får man her både i pose og sekk. Fantastiske toppturer på dagtid og inspirerende filmvisninger og foredrag på kveldstid, sier Nils Fredrik Lysebo fra FF Kommunikasjon som var en av tre PDMTere på fjelltur. Hva var den beste filmen? Det var mange flotte natur- og skifilmer, men det aller beste var Stein P. Aasheims foredrag. Han var utrolig engasjerende å høre på, og viste bilder fra alle turene han har vært på. Han er litt av type vært på Everest og greier! KULTUR OG NATUR Fjellfilmfestivalen ble arrangert første gang i Ole Drægni var da bestyrer på Turtagrø, og sammen med noen entusiaster fra magasinet Fri Flyt dro han i gang den første festivalen. Dregni omkom i flomkatastrofen i Thailand 2004 og etter dette har Fri Flyt-gutta videreført festivalen, som i år var rekordstor med 800 deltakere. Det er en helt spesiell opplevelse å være her oppe, sier Torhild Iversen fra VO IKT. Utendørs filmvisning med Store Skagastølstind ruvende i bakgrunnen er noe man ikke opplever hver dag. Kultur, natur, god mat og godt drikke det er en idiotsikker kombinasjon. PÅ SITT VAKRESTE Marielle Gunther fra VO IKT var også på plass i Jotunheimen, og har en klar oppfordring til sine kolleger i PDMT. Kom dere opp på fjellet! Det er på sitt aller vakreste nå i september og oktober, med en fantastisk luft og de flotteste høstfarger. Vi besteg Nordre Skagastølstind på 2167 m og der hadde det snødd helt ned til 1800 m. Slitsom tur, men vel verdt slitet når man er på toppen! 24 TOPPER OVER 2000 «Turtagrø er blitt et berømt tilholdssted både for klatrere og folk som er overanstrengt, eller av andre grunner trenger frisk luft i lungene». Dette sa William Slingsby som var den første som besteg Store Skagastølstind (2405 moh.) i Og frisk luft er det gode muligheter for på Turtagrø. Hotellet har lenge vært det viktigste møte- og tilholdsstedet for fjellfolk i Norge. Mye av grunnen til dette er hotellets nærhet til Hurrungane, fjellmassivet som har hele 24 topper over 2000 moh. En av disse kan bestiges på neste års Fjellfilmfestival som går av stabelen i september ESPEN STRAI Øverst: Faggruppeleder Torill Iversen hentet inspirasjon i fjellheimen. Nederst: Marielle Gunther fra VO IKT nådde 2167 moh. under festivalen. 7

8 DIALOG DIREKTØREN HAR ORDET Felles utfordringer felles innsats! Høsten er travel i PDMT. Blant fokusområdene er budsjettprosess, leveranser og nytt PDMT-bygg på Jaren. Felles utfordringer krever felles innsats. Det gjelder også mellom PMDT og etaten for øvrig, og vi opplever nå et tett og godt samarbeid med Politidirektoratet om felles utfordringer. PDMT forbereder arbeidet med nye strategier. Dette krever tett kontakt med Politidirektoratet (POD), og samarbeidsklimaet er godt. Nylig ga POD en tilleggsbevilgning på 32 millioner kroner til styrking av IKT drift, SIS II-prosjektet og samband. Dette viser at POD forstår våre utfordringer. STOLT PDMT er i rivende utvikling. Aldri før i PDMTs historie har så mange kvalifiserte søkere banket på våre dører for å delta i arbeidet med å bidra til et tryggere samfunn. Aldri før har vi deltatt på så mange ulike arenaer i både inn- og utland. PDMT er blitt en etterspurt leverandør. Det kan vi være stolte av. Lanseringen av politi.no fikk mye offentlig oppmerksomhet. Det var mange kritiske røster, men PDMTs medarbeidere håndterte media og kritikken på en utmerket måte. Så har da også kritikken stilnet etter som bruken av nettsidene har økt. PDMT har hatt flere kontakter med justisminister Knut Storberget i høst. Responsen fra statsråden på både nettsidene og løsningen for omvendt voldsalarm var udelt positiv. Norge kan faktisk bli først i verden med integrert løsning for elektronisk kontroll. Da kan vi være stolte. Kanskje vi skulle ta patent? NY STRATEGIPERIODE I 2010 skal PDMT igjen forankre det vi gjør opp mot våre strategiske fokusområder: kvalitet, sikkerhet, gevinstrealisering, involverende og godt arbeidsmiljø, samhandling og redusert risiko og sårbarhet. Dette vil kreve helhetstenkning fra alle ansatte. Det er samtidig mitt håp at bevilgende myndigheter, i arbeidet med statsbudsjettet, tar inn over seg behovet for investeringer i ny infrastruktur for både IKT og samband, slik at etaten får det utstyret de trenger. Med begge bena godt plantet i bakken kommer vi ingen vei! Lars Henrik Bøhler BLADET FRA MUNNEN PDMT en kunnskapsorganisasjon? Du som leser dette er per definisjon en kunnskapsarbeider. PDMT skal nemlig være en kunnskapsorganisasjon, og en kunnskapsorganisasjon består typisk av kunnskapsarbeidere. Hovedkjennetegnet ved en kunnskapsorganisasjon er at det er en organisasjon der kunnskap er den kritiske suksessfaktor, og der leveransene skjer gjennom komplekse, gjerne unike tjenester og produkter. Uten den kunnskapen den enkelte medarbeider innehar ville ikke all verdens programvare, servere eller annet utstyr gjort noe nytte. For ledelsen del innebærer dette at man må legge til rette for å få brukt denne kunnskapen på en best mulig måte, i den perioden man har kunnskapsarbeideren tilgjengelig. For kunnskapsarbeideren vil det si at kunnskapen er en ressurs som må vedlikeholdes, oppdateres og fornyes, slik at man utvikler seg og blir bedre i sitt fag. PDMT mangler per i dag gode nok interne arbeidsverktøy for å hjelpe kunnskapsarbeiderne til aktivt å dele og skape ny kunnskap. Det er derfor (foreløpig) opp til den enkelte å sørge for dette med enkle virkemidler som man har tilgjengelig. Lærer vi av våre feil og sørger for at vi ikke gjør de igjen? Ser vi tilbake på, og snakker om arbeidsprosesser, prosjekter og gjennomføring av vårt daglige arbeid for å sørge for at vi er hakket bedre neste gang? Egne erfaringer med evaluering satt i system viser at man har mye å gå på når det gjelder å forbedre måter man jobber på. Dette gjelder både konkrete arbeidsoppgaver, men også når det gjelder vårt samspill med kollegaer. Det er snakk om «Å se bakover, med fokus fremover!» Dette er en enkel og effektiv måte å tilføre ny kunnskap på i faggrupper, prosjekter, avdelinger, ledergrupper osv. Vi vet at politiet også er en kunnskapsorganisasjon som har et økende behov når det gjelder verktøy for kunnskapsdeling. Det er vanskelig for PDMT å være en leverandør og legge til rette for dette hvis vi selv ikke selv har verktøy, mekanismer og kultur for å dele og skape kunnskap. Vår egen evne til kunnskapsdeling er avgjørende for at vi skal kunne nå vårt mål, nemlig å bidra til et tryggere samfunn! Torill Iversen Torill Iversen er faggruppeleder for prosjektledelse og har skrevet en svært spennende bacheloroppgave om kunnskapsdeling ved bruk av sosiale medier i PDMT. Ønsker du å lese oppgaven? Ta kontakt med redaksjonen. 8

9 Nyansatte Det er mange dyktige medarbeidere i PDMT, og nå har det kommet enda flere. Her kan du bli bedre kjent med dem. Navn: Magne Indahl Alder: 61 år Avdeling: Kvalitetsleder. Organisasjon og kvalitet, FF Stab og administrasjon Navn: Bjørn Funke Alder: 59 år Stilling/avdeling: Senior rådgiver, VO IKT / Utvikling tjenestelag Magne er utdannet Executive MBA, og kommer fra stillingen som leder for Kompetansesenteret i Asker kommune, og spesialrådgiver for rådmannen. På fritiden er det seiling som gir en herlig avkobling. Om vinteren mekker han på sin røde 2-seters sportsbil, en Triumph Spitfire4 fra Men størst entusiasme legges i bestefarrollen. Bjørn har lang erfaring og kunnskap om databehandling helt fra hullkortets tidsalder til dagens microchip-teknologi. Han er utdannet ved Universitetet i Oslo og har erfaring fra bl.a. IT Integrator og Ementor AS. Bjørn bor på Gjelleråsen og er lidenskaplig opptatt av geologi, spesielt Paleontologi; fossiler, som har vært hobby i 40 år. Navn: Morten Jansen Alder: 41 år Stilling/avdeling: VO IKT applikasjon Navn: Malin Fält Stilling/avdeling: Resepsjonist Stab og administrasjon Alder: 30 år Morten bor i Halden, er gift og har to døtre på 15 og 17 år. Han Kommer fra elektrogrossiten Berggård Amundsen & Co AS. Morten har i voksen alder blitt bitt av treningsbasillen og er aktiv i skogsløypene med joggesko og Ipod. Målet er å fullføre halvmaraton i Fredrikstadløpet våren Malin var den heldige som fikk resepsjonist-jobben i PDMT stillingen det var over 500 søkere på. De siste 7 årene har hun jobbet som resepsjonist/vekter i en rekke store bedrifter. For de som måtte lure hun er svensk, men har bodd i Oslo over 11 år, og mener selv hun snakker mer norsk enn svensk. Navn: Espen Andreassen Alder: 31 år Stilling/avdeling: VO IKT / Utvikling tjenestelag Navn: Jon Are Pettersen Stilling/avdeling: IT-Prosjektleder Alder: 37 år Espen jobber på SAMPOL-prosjektet i PDMT. Etter informatikkstudier ved Universitetet i Oslo har han de siste fire årene jobbet som systemutvikler i Husbanken. Espen er bosatt på Ellingsrud og på fritiden spiller han saksofon i Kolbotn Konsertorkester. Ellers er han å finne på en stor del av Vålerengas fotball- og hockeykamper. Jon Are bor på Grefsen, er gift med Silja og har to barn på 1 og 4 år. Han er utdannet på NTH i Trondheim og har jobbet 8 år for Tomra System ASA med programmering, system- og databasedesign samt prosjekt- og produktledelse. Fritiden tilbringes med familien og venner, hvor han forsøker å benytte marka så ofte som mulig. Navn: Anette Gundersen Alder: 49 år Stilling/avdeling: Systemspesialist VO IKT/ Produktstøtte Navn: Arash Moradi Alder: 32 år Stilling/avdeling: Systemutvikler avdeling IKT / Utvikling Tjenestelag Anette har arbeidet over 20 år i databransjen med brukerstøtte, opplæring, IT-drift, intranet, oppfølging av leverandører og mye annet. Hennes siste arbeidsgiver før PDMT var Hewlett-Packard Norge A/S. Anette er gift, bor i Oslo og liker å være på hytta i Hurum, lese, gå turer og reiser i inn- og utland. Arash bor på Vestli i Oslo med kone og to barn. Hans fritidsinteresser er familie, ulike organisasjoner, samt film og teknologi. Arash har en Master fra Brunel University i England, og har tidligere jobbet i DIPS, som er Norges største leverandør av EPJ (Elektronisk Pasient Journal). Navn: Hege Nyrud Alder: 48 år Stilling/avdeling: Prosjektleder på IKT/utvikling Navn: Synne Nygaard Stilling/avdeling: Prosjektleder, skal jobbe med etterretning Alder: 32 år Hege er utdannet siv.ing. fra NTH (nå NTNU) og har erfaring som utvikler og prosjektleder fra Ericsson Norge, og som prosjektleder for utviklingsprosjekter hos Ergo og Colibria. Hun kommer opprinnelig fra Hammerfest, og bor nå i Bærum. På fritida spiller hun i korps, og også endel Mahjong sammen med gode venner. Synne er 32 år og bor i Oslo. Hun har tidligere jobbet i sesam.no, som blant annet prosjektleder og ansvarlig for teknisk implementering. Synne har både allmennlærerutdanning og en mastergrad i informatikk fra Høgskolen i Østfold. Spiller volleyball på elitenivå på fritiden. 9

10 REPORTASJE Inspirerende Sandvika Bevisst fargebruk gir et friskt uttrykk. Her fra passkontoret. Alle foto: Nils Fredrik Lysebo Hjulet er funnet opp! Det er bare å se til Sandvika. Når PDMT skal bygge nytt på Jaren er nettopp Bærums nye politistue en inspirasjonskilde. Ikke så rart, for bygda vest for hovedstaden har fått til noe spennende: Et åpent og fargerikt fellesskap. Høsten er vakker i Bærums hovedstad. På Kalvøya springer barna langs stranden, mens seilbåtene glir sakte ut mellom øyene i skjærgården. Langs elvebredden, innimellom trærne, ligger et moderne, sort og glassaktig bygg. Det er politistasjonen. Og i dag myldrer det av liv i det store resepsjonsområdet. Folk i alle aldere sitter på benkene langs veggen og venter på tur. Brune, hvite, sorte. Det snakkes lavt på en rekke språk. Noen skal bestille pass, andre trenger politiattest. I et eget rom ved siden av kan man levere anmeldelser. SATSER FRISKT Ikke alt er som før for bæringene. Stasjonen har nemlig flyttet fra gamle og nedslitte lokaler i sentrum til et stolt bygg på en idyllisk strandtomt ved fjorden. Men det er mye mer som vekker nysgjerrighet. Vi har satset nokså friskt her, innrømmer politimester Torodd Veiding. Han peker på de sterke kontrastfargene på den ene veggen i den store hovedresepsjonen, og sier beskjedent at det nå er blitt et åpent og fargerikt fellesskap på mer enn én måte. Lenger opp i etasjene sitter nemlig operativt personell og sivile i åpne kontorlandskap. Litt småprat og latter høres godt, men likevel en atmosfære nesten som på biblioteket. Uten den irriterende biblioteksvakten som sier «hysj» hele tiden. ÅPEN FREMTID Her og der er det plassert noen tematiske møterom og stille rom med iøyenfallende veggfarger. For å si det mildt. Hvordan har dere tenkt for å få til dette? Hovedårsaken til at vi satset på åpne kontorløsninger var kostnadene. Dette er mye billigere, og gir dessuten flere tilleggsgevinster, sier politimesteren og viser til tettere kontakt mellom kolleger, lysere arbeidsmiljø og flere kontorplasser, sier politimesteren og levner ingen tvil om valget. Åpen løsning er definitivt fremtidens måte å bygge på. Men det forutsetter selvsagt at vi har nok 10

11 Idyll foran hovedinngangen Nytt bygg nye muligheter! Fra operasjonssentralen Politimester Torodd Veiding er svært fornøyd med resultatet ASKER OG BÆRUM POLITIDISTRIKT Landets minste politidistrikt i flateinnhold (292 km2) Ikke berørt geografisk av politireformen i 2002 Innbyggere totalt i Asker og Bærum: Politimester: Torodd Veiding Antall ansatte: 370 (inkl med arbeidsplass Asker) Nytt bygg: kvadratmeter Arbeidet med PDMTs nye bygg på Jaren har inspirert til nytenkning på mange områder. Også med tanke på hvordan vi jobber. Alle ansatte på Jaren ble utfordret av prosjektet til å tenke nytt. Hvilke avdelinger samhandler mest i dag? Hva med fremtiden? Hvordan hente gevinster ut av arealdisponeringen i bygget? Noe vi ønsker å endre på? Alle faggruppene har hatt individuelle møter med interiørarkitektene og gitt sine innspill. I løpet av kort tid kan vi se resultatet i form av nye tegninger. Følg med på intranett! avskjermede møteområder og stille rom. Og at vi har støydempende teppegulv og takplater. FASTE PLASSER Kommunikasjonsrådgiver Torill Frogner virker ikke like overbevist som sin sjef der hun viser oss rundt. Men hun er i alle fall glad for at alle som har kontorplass på stasjonen er tildelt fast plass. Dermed slipper vi i alle fall den stressfaktoren det ville være å måtte finne en ledig plass hver dag. Undersøkelser vi har gjort viser da også at over 80 prosent er rimelig fornøyd nå. Så skal vi evaluere ordningen etter ett år. Jeg tror mye handler om tilvenning, selv om alder nok også spiller inn, sier Frogner. BYGGKOMPETANSE Da politiet i Asker og Bærum skulle begynne planleggingen av ny politistasjon, var det ennå ikke etablert noen avdeling for eiendom, bygg og anlegg i PDMT. Dermed måtte de klare seg selv. Det bød på flere utfordringer, forteller politimesteren. Å skulle omskolere politifolk til prosjektledelse ville være tungvint, ressurskrevende, lite effektivt, og gi muligheter for feilskjær. Løsningen ble å ansette en ekstern prosjektleder. Han var profesjonell på ledelse, men manglet kunnskap om politiet. Resultatet er bra, men dette viser likevel hvor viktig det er å ha profesjonell kompetanse på prosjektledelse internt i politiet. Nå bygges dette opp i PDMT, og vi har allerede tatt kompetansen i bruk hos oss, sier Veiding. Én ting er i alle fall sikkert: Nytt bygg har gitt ny inspirasjon i Sandvika. Både for ansatte og publikum. På Jaren har de noe å glede seg til! ESPEN STRAI Plankontoret på VO Materiell i ivrig diskusjon med interiørarkitektene. Foto: Bente S. Klæstad PDMT tenker riktig Interiørarkitektfirmaet Zinc as har lang og bred erfaring fra store byggeprosjekter. (UiO, StatoilHydro, DnB NOR, Storebrand m.fl.). Interiørdesigner Elin Taaje er prosjektleder for det nye bygget på Jaren og forteller at hun er imponert over PDMTs vilje og evne til å involvere de ansatte i byggeprosessen. Involvering kan være utfordrende i forhold til fremdrift i et prosjekt, men jeg er overbevist om at verdien av innspillene veier opp for dette, sier Elin. PDMT tenker riktig, og når de ansatte så engasjert tar i mot invitasjonen fra ledelsen om å tenke sammen med dem, da må det bli et bra sluttresultat. 11

Utfordringer på ny arena

Utfordringer på ny arena Portrettet: Ketil Schjerverud PDMT-konferansen 2009 Internasjonalt fokus i PDMT Barack Obama i Oslo Aktualitet Inspirasjon Mangfold Nummer 4 2009 Årgang 2 Politiets data- og materielltjeneste PDMT-konferansen

Detaljer

digitale sporhunder trond austad og Ingvild Eiken er fremtidens etterforskere Politi Norsk

digitale sporhunder trond austad og Ingvild Eiken er fremtidens etterforskere Politi Norsk tema: 28 sider ikt morgendagens politi Norsk Politi nr.4 // desember 2012 digitale sporhunder trond austad og Ingvild Eiken er fremtidens etterforskere Elektroniske spor førte til gjennombrudd i «barnedrapssaken».

Detaljer

Norsk. Politi. nr.3 // oktober 2012. Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste

Norsk. Politi. nr.3 // oktober 2012. Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste Norsk Politi nr.3 // oktober 2012 PUNKT FOR PUNKT: Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste OPPRYDNINGEN Konstituert politidirektør Odd Reidar Humlegård

Detaljer

minoritetsombud Side 4 MAGASIN 47. årgang Navjot er politidistriktets kari huseby ny informasjonssjef i oslo politidistrikt Barnehus åpnet i oslo

minoritetsombud Side 4 MAGASIN 47. årgang Navjot er politidistriktets kari huseby ny informasjonssjef i oslo politidistrikt Barnehus åpnet i oslo OP MAGASIN 47. årgang Organ for Oslo politidistrikt nummer 3 n 2009 Navjot er politidistriktets minoritetsombud Side 4 kari huseby ny informasjonssjef i oslo politidistrikt Side 8 Barnehus åpnet i oslo

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

MAKTKAMP OM POSISJONER

MAKTKAMP OM POSISJONER MAKTKAMP OM POSISJONER 13.10.2006 løssalg kr 45,Nr 10 Med utnevnelsen av Arne Jørgen Olafsen som politimester i Follo, er viktige prinsipper fastslått. I løpet av 2007 skal en rekke av politimesterstillingen

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

bedre på jobb Politifolk som har mange store risikofylte og farlige oppdrag, er også mest fornøyd. aldri hatt det Alvorlig datasvakhet

bedre på jobb Politifolk som har mange store risikofylte og farlige oppdrag, er også mest fornøyd. aldri hatt det Alvorlig datasvakhet Alvorlig datasvakhet Side 6-7-8-9-10-11 Tetra inn Tetra ut Side 26-27 Ikke ATB for politisivile Side 23 22.08.2008 løssalg kr 55,- Nr 8 aldri hatt det bedre på jobb Politifolk som har mange store risikofylte

Detaljer

15.04.2005 LØSSALG KR 45,- NR 4

15.04.2005 LØSSALG KR 45,- NR 4 15.04.2005 LØSSALG KR 45,- NR 4 nyheter nyheter Mercedes-Benz Vito er «Van of the Year 2005»! Mercedes-Benz er et merke fra DaimlerChrysler DRIVSTOFFORBRUK FOR VITO 109CDI VED BLANDET KJØRING; 0,96 L/MIL.

Detaljer

uten politi et samfunn

uten politi et samfunn Lønnskampen drar seg til Side 8-9-10-11-12 Dramatiske bilforskjeller Side 14-15-16-17 Livsfarlig halsgrep Side 18 15.02.2008 løssalg kr 55,- Nr 2 et samfunn uten politi Kjøpmann Vien Van Le mener det er

Detaljer

tillit Viktigst av alt er Politi nr.2 // juni 2009 Norsk

tillit Viktigst av alt er Politi nr.2 // juni 2009 Norsk Norsk Politi nr.2 // juni 2009 Viktigst av alt er tillit Publikums tillit er selve fundamentet for politiets arbeid ifølge Eirik Jensen. Han leder Gjengprosjektet i Oslo-politiet og nyter stor respekt

Detaljer

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Otto Stærk: Lensmannen som ble politimester. Statsbudsjettet: Hva blir det igjen til drift? NR.

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Otto Stærk: Lensmannen som ble politimester. Statsbudsjettet: Hva blir det igjen til drift? NR. POLITILEDEREN NR. 5 2014 ÅRGANG 117 Lensmannsbladet Otto Stærk: Lensmannen som ble politimester Statsbudsjettet: Hva blir det igjen til drift? Besøksadresse: Lakkegata 23, Oslo Postboks 9096 Grønland,

Detaljer

POLITIFORUM POLITIMANN HISTORIEN OM HVORDAN SINDRE (24) BLE. I tre år har Politiforum fulgt politistudenten Sindre Evensen.

POLITIFORUM POLITIMANN HISTORIEN OM HVORDAN SINDRE (24) BLE. I tre år har Politiforum fulgt politistudenten Sindre Evensen. POLITIFORUM 02.07.2014 LØSSALG KR 65,- NR 06/07 HISTORIEN OM HVORDAN SINDRE (24) BLE POLITIMANN I tre år har Politiforum fulgt politistudenten Sindre Evensen. SIDE 27-42 4 LEDER POLITIFORUM «Når alarmen

Detaljer

Ber lokalpolitikere. Positiv politireform side 6-7. Pepper ga øyeplager side 16-17

Ber lokalpolitikere. Positiv politireform side 6-7. Pepper ga øyeplager side 16-17 Pepper ga øyeplager side 16-17 Positiv politireform side 6-7 Ber lokalpolitikere skape politikraft Kriminalpolitikk bør engasjere lokale politikere, mener Thomas Breen i justiskomiteen. side 12-13 19.01.2007

Detaljer

til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen mellom arbeid og fritid? overlatt Gårsdagens IKT-design Verdens nordligste politi

til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen mellom arbeid og fritid? overlatt Gårsdagens IKT-design Verdens nordligste politi Gårsdagens IKT-design Side 16-17 Verdens nordligste politi Side 22-23-24-25-26-27 Åpner for ATB for politisivile Side 5 19.09.2008 løssalg kr 55,- Nr 9 overlatt til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen

Detaljer

Ny personellordning Boko Haram

Ny personellordning Boko Haram UTGAVE 1. APRIL 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Innføringen kommer-p2814 Ny personellordning Boko Haram THON HOTEL ROSENKRANTZ Det nyeste hotellet i Thon Hotels åpnet i oktober 2014 og er et moderne

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Når kommer politiet, egentlig?

Når kommer politiet, egentlig? NR 9 19.09.2012 LØSSALG KR 55,- Når kommer politiet, egentlig? Hvorfor kommer politiet ofte senere til åstedet enn brannbil og sykebil? Side 10-15 ANNONSE 3 Protection so smooth you won t feel it Lær

Detaljer

En finger med i hverdagen

En finger med i hverdagen Norsk Politi nr.4 // desember 2010 Sosiale medier En finger med i hverdagen For Telemarks politimester, Anne Rygh Pedersen, er bruk av sosiale medier blitt en naturlig del av jobb hverdagen. Det har bidratt

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

POLITILEDEREN. God jul og godt nyttår. Lensmannsbladet. Tett på riksadvokat Tor-Aksel Busch. Midlertidig generell bevæpning hva nå?

POLITILEDEREN. God jul og godt nyttår. Lensmannsbladet. Tett på riksadvokat Tor-Aksel Busch. Midlertidig generell bevæpning hva nå? POLITILEDEREN NR. 6 2014 ÅRGANG 117 Lensmannsbladet Tett på riksadvokat Tor-Aksel Busch Midlertidig generell bevæpning hva nå? God jul og godt nyttår PORTRETTET innhold PORTRETTET Riksadvokat Tor-Aksel

Detaljer

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2015 Full fart til start Rekordholderen SIDE 10-14 Forenkler frikortsøk SIDE 28-29 DIPS har heist sine spinnakere, og bruker alle tilgjengelige ressurser på å komplettere

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

nødnett-kaos En ny utsettelse av det digitale nødnettet er dramatisk for redningstjenesten og vil vanskeliggjøre bekjempelsen av hverdagskriminalitet,

nødnett-kaos En ny utsettelse av det digitale nødnettet er dramatisk for redningstjenesten og vil vanskeliggjøre bekjempelsen av hverdagskriminalitet, nødnett-kaos 10.11.2006 løssalg kr 45,- Nr 11 En ny utsettelse av det digitale nødnettet er dramatisk for redningstjenesten og vil vanskeliggjøre bekjempelsen av hverdagskriminalitet, terror og organisert

Detaljer

Fordi det går litt opp og ned

Fordi det går litt opp og ned Fordi det går litt opp og ned Cresco Unique Du vet selv hvor fort det kan svinge fra perioder med romslig økonomi til trange regningsmåneder hvor du må strekke lommeboka i alle retninger. Med Cresco Unique

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

POLITIKRISEN. utfallet av. Mens regjeringen vil utdanne flere politifolk, sender Nordmøre og Romsdal politidistrikt ansatte ut i arbeidsløshet.

POLITIKRISEN. utfallet av. Mens regjeringen vil utdanne flere politifolk, sender Nordmøre og Romsdal politidistrikt ansatte ut i arbeidsløshet. Skryter av arbeidsgiver og kollegaer Side 26-27-28-29 Skjelt ut for åpen rettssal Side 20-21 Min svarteste dag i politiet Side 30-31-32-33 13.03.2009 løssalg kr 55,- Nr 03 utfallet av POLITIKRISEN Mens

Detaljer

Er det på tide å overvåke demente? Hvert år bruker politiet store ressurser på å lete etter savnede demente. Bør de GPS-merkes?

Er det på tide å overvåke demente? Hvert år bruker politiet store ressurser på å lete etter savnede demente. Bør de GPS-merkes? nr 10 17.10.2012 løssalg kr 55,- Er det på tide å overvåke demente? Hvert år bruker politiet store ressurser på å lete etter savnede demente. Bør de GPS-merkes? Side 10-15 Ingen årsavgift for PF-medlemmer.

Detaljer

Moden for lederrollen

Moden for lederrollen Barents Rescue viser at Politiet er: Moden for lederrollen 16.09.2005 LØSSALG KR 45,- NR 9 Ønsker ny spesialdomstol side 6-7 Ville jobbe fikk ikke lov side 12-13 Kan spare millioner side 22-23 Defence

Detaljer

d mag ÉN PASIENT ÉN JOURNAL Med blikk for horisonter SIDE 28-31 Full kontroll på medisinen SIDE 16-17 DIPS Arena start på UNN

d mag ÉN PASIENT ÉN JOURNAL Med blikk for horisonter SIDE 28-31 Full kontroll på medisinen SIDE 16-17 DIPS Arena start på UNN d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2013 Med blikk for horisonter SIDE 28-31 ÉN PASIENT ÉN JOURNAL Hovedtrekkene i «Én innbygger én journal» kan være realisert mindre enn fem år fra nå, mener stortingsmeldingens

Detaljer