Bolig, båt og brygge...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bolig, båt og brygge..."

Transkript

1 Bolig, båt og brygge... 0 HANGARGATEN NOE Å GLEDE SEG TIL I MANDAL nyevestnes.no

2 En ny bydel tar form... NYE VESTNES i Mandal består av nye, moderne og funksjonelle boliger med takterrasser, småbåthavn, g jestebrygge, parkanlegg, amfier og store lekearealer. En helt ny bydel er i ferd med å se dagens lys. En bydel som har ALT hva man kan ønske seg i et sørlandsk boligområde: BOLIG, BÅT OG BRYGGE. HANGARGATEN VESTNES FØR På slutten av 00tallet drev Lord Salvesen Vestnes Gård som var et mønsterbruk med grisehus, fjøs og store områder dyrket mark. Neseveien gikk g jennom eiendommen, og det var idrettsplass der Båtservice Verft senere ble etablert. I solgte lorden gården til Mandal kommune. Under andre verdenskrig var det flyplass på Vestnessletta. Allerede. april 0 landet en tysk Messerschmitt her. Flyplassen ble utbygd med hangar, rullebane og brakker til mannskapene. Det første året av krigen spilte Mandal flyplass på Vestnes en viktig rolle i luftkrigen over Nordsjøen og Sørlandet. Etter at Lista flyplass sto ferdig sommeren, ble flyplassen i Mandal mindre brukt. Høsten flyttet Båtservice Verft inn på området, og samme høst signerte verftet kontrakt med Marinen om bygging av én MTB. Dette ble begynnelsen på et langt og viktig industrieventyr i Mandal. Mange båter og skip er bygget ved verftet og mange mandalitter har hatt sin arbeidsplass her. På det meste var det over 0 ansatte samtidig.

3 PLUSSBLOKKA SHOWROOM HUSBANKFINANSIERTE HANGARGATEN HUSBANKFINANSIERTE ENEBOLIGER I KJEDE HANGARGATEN 0 BÅTPLASSER STORE ENEBOLIGER I KJEDE HANGARGATEN SKIPSBYGGERGATEN HUSBANKFINANSIERTE HANGARGATEN V N Ø GJERDE høyde ca,m HUSBANKFINANSIERTE SKIPSBYGGERGATEN S GJERDE høyde ca,m GJERDE høyde ca,m HUSBANKFINANSIERTE ENEBOLIGER I KJEDE SKIPSBYGGERGATEN SKIPSBYGGERGATEN På NYE VESTNES har alle boligenheter private uterom i form av hage, balkong eller takterrasse. Disse uterommene, sammen med nærheten til de store offentlige rekreative arealene, danner områdets grønne teppe. Ønsket er å skape en mest mulig grønn bydel, hvor den femte fasaden (taket) også aktiviseres og er en del av uterommet.

4 Illustrasjon av interiør. 0 vestvendte leiligheter med store balkonger og terrasser som har utsikt mot vannspeil og parkanlegg. Leilighetsbyggene består av treroms leiligheter på ca kvm med heis. Parkering i carport. Kjøper kan søke om 0 prosent husbankfinansiering i forbindelse med kjøp. Illustrasjon av interiør.

5 G O DK JE NT ME R K NA D N ET RE V. AN T. DA TO IGN S. TILT AK S NR. FILN AV N TEG NI NG SN R. R EV. A a \a p00 TE G KONT RO L ER T G O DK JE NT ME R K NA D M ÅL ES TO K DAT O TILT AK S NR. FILN AV N TEG NI NG SN R. R EV. x 0 = A a \a p00 x 0 = 0 TE NG ET 0 RE V. AN T. DA TO SIGN. KO NT RO L ER T GO DK JE NT ME RK NA D x 0 = 0 TE NG ET RE V. AN T. DA TO SIGN. RE V. AN T. DA TO SIGN. TE G N ET KO NT RO L ER T O DK GJE NT KME NA R D N ET RE V. AN T. DA TO IGN S. 0 M ÅL ES TO K D AT O TILT AK SNR. FILN AV N TEG NI NG SN R. REV A a \a p00 TE G KONT RO L ER T G O DK JE NT ME R K NA D M ÅL ES TO K D AT O TILT AK S NR. FILN AV N TEG NI NG SN R. R EV. 0 KO NT RO L ER T GO DK JE NT A ME RK NA D a \a p00 x 0 = 0 M ÅL ES TO K DAT O TILT AK S NR. FILN AV N TEG NI NG SN R. R EV. x 0 = A a \a p00 x 0 = 0 N ET TE G 0 RE V. AN T. DA TO IGN S. M ÅL ES TO K DAT O TILT AK S NR. FILN AV N TEG NI NG SN R. R EV. KONT RO L ER T G O DK JE NT A ME R K NA D a \a p00 x 0 = 0 TE NG ET RE V. AN T. DA TO SIGN. M ÅL ES TO K D AT O TILT AK S NR. 0 KO NT RO L ER T GO DK JE NT A. Etasje H0, m² x x. Etasje H0 x x, m² H0 H0 H0 H0 H0 H0 H0 H0 H0 H0. Etasje H0, m² H0 H0 H0 H0 H0 H0 H0 H0 H0 H0 x x. Etasje H0 x x, m² H0 H0, m², m² H0 H0, m²,0 m², m²,0 m², m²,0 m² H0, m² H0, m² H0, m² H0 H0 H0, m² H0 H0 H0 AREALER P.rom: kvm BRA: kvm AREALER P.rom: kvm BRA: kvm H0, m² H0 H0, m² H0 H0 H0 AREALER P.rom: kvm BRA: kvm AREALER P.rom: kvm BRA: kvm. etasje. etasje. etasje. etasje Balkong Ca, m² Terrasse Ca, m² Balkong Ca, m² tasje H0 Disp. hage areal (eksl hekk) Ca, m². Etasje H0. KORREKSJON ndal Hangargaten og,. etasje T GODKJENT MERKNAD Nye Vestnes, Mandal Hangargaten og, Leilighet H0,. etasje, B B_BB_Hangargtog.pln A:H0 REV.. B, m² B_BB_Hangargtog.pln, m² A:H0, m² REV.,0. m² UTSKRIFTS: 0..0, m². Etasje, m² H0 H0 H0. Etasje H0, m², m²,0 m², m² x x Nye Vestnes, Mandal Hangargaten og, Leilighet H0,. etasje. Etasje, B H0 H0 H0 B_BB_Hangargtog.pln Nye Vestnes, Mandal Hangargaten og, Leilighet H0,. etasje, A:H0 x x REV.. UTSKRIFTS: 0..0 B, m² B_BB_Hangargtog.pln, m² A:H0, m² REV.,0. m² UTSKRIFTS: 0..0, m². Etasje, m² H0 H0 H0, m², m²,0 m², m² x x. Etasje UTSKRIFTS: 0..0 H0, m² H0 H0 H0, m² H0 H0 H0, m² H0 H0 H0, m² Terrasse Ca, m² Balkong Ca, m² Terrasse Ca, m² Balkong Ca, m² Disp. hage areal (eksl hekk) Ca, m². Etasje H0 Disp. hage areal (eksl hekk) Ca, m². Etasje H0. Etasje H0 Nye Vestnes, Mandal Hangargaten og, Nye Vestnes, Mandal Hangargaten og, Leilighet H0,. etasje, B. Etasje H0 Nye Vestnes, Mandal Hangargaten og, Eksempler på planløsninger i leiligheter. For mer informasjon, ta kontakt Leilighet H0, med. megler. etasje Nye Vestnes, Mandal Hanga Leilighet H0,. etasje TEGNET KONTROLLERT GODKJENT, REV. Leilighet H0,. etasje.0. B_BB_Hangargtog.pln B_BB_Hangargtog.pln A:H0 REV.. UTSKRIFTS: 0..0, 0.0. B A:H0. B

6 EGEN BÅTPLASS Pris ca 0 000, Egen sykkel til verdi ca kr 000, er inkludert i kjøpesummen. Alle som kjøper et hus eller leilighet på NYE VESTNES får en flott ny sykkel. De korte avstandene uten bakker gir fine muligheter til å komme seg rundt, enten man har et nødvendig ærend eller man vil mosjonere på de flotte turstiene i Furulunden. Sykling er in og bra for miljøet... Sentrum min. Både offentlige og private uterom er designet med nærhet til sjø og natur som et viktig element. Alle boligene får enten utsikt til sjøen, vannspeilet eller den sentrale parken. NYE VESTNES kommer til å bli et populært turområde med opplyst promenade langs bryggekanten. Her er det småbåthavn med 0 båtplasser, g jestehavn, tre lekeplasser, vannspeil med kunstig sandstrand og et stort g jennomgående parkområde. Stavanger 0km Golfbane SKJEBSTAD 0 MIN. PÅ SYKKEL MIN. PÅ SYKKEL ØSTRE SKOGSFJORD ULVEGJELET Skogsfjorden Buråsen GRØNNGJELET Idrettsparken VESTNES SENTRUM FRØYSLAND ØVREBYEN SKINSNES Kristiansand 0km Taxus kjører Buråsveien og L Nilsens gate. STRENDER DAGLIGVARE IDRETTSHALL SVØMMEHALL Buen MALMØ BARNESKOLE Furulunden Sjøsanden UNGDOMSSKOLE SÅNUM Risøbank Mannefjorden GISMERØYA VIDEREGÅENDE SKOLE 0 KULTURHUS

7 KJØPSINFORMASJON MEGLER Sørmegleren AS Store Elvegate /, MANDAL v/anita B. Torjussen og Audun Remesvik SELGER Tomteselskapet AS, orgnr.: TOTALENTREPRENØR, org nr. 0 ARKITEKT Spiss Arkitekter AS. AREALER Alle leilighetene vil være på ca. kvm (BRA). Arealene fremkommer av prisliste og tegninger. Definisjonen på arealer er: BRAbruksareal: leilighetens areal avgrenset av ytterveggs innside. Prom : primærareal som tilsvarer BRA, men er fratrukket innvendig bod. Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og oppmålt etter tegninger. Arealene er ikke kontrollmålt av megler og er å betrakte som et omtrentlig areal. Fem prosent avvik må godtas uten at partene har noe krav mot hverandre. CARPORT/BODER Carport, sportsboder og felles renovasjonsbod er plassert på felles område. VEI, VANN OG KLOAKK Offentlig tilknyttet vei, vann og kloakk. TOMT Hele eiendommen tilhørende Hangargt. og får et anslått estimert tomteareal på 00 kvm. Tomten er pt ikke fradelt. REGULERINGSFORHOLD Området omfattes av reguleringsplan av.0.. Reguleringsformål: Bolig Plan og bestemmelser fås hos megler eller lastes ned fra Kjøper plikter å g jøre seg kjent med reguleringsplanen. LIGNINGSVERDI Ligningsverdien er p.t. ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt primærbolig (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller sekundærbolig (andre boliger som eies). Ligningsverdien for primærboliger vil utg jøre prosent av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil ligningsverdien utg jøre 0 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, HEFTELSER SOM SKAL FØLGE EIENDOMMEN Det vil bli tinglyst heftelser på eiendommen vedr. bla. vei, vann og kloakk. Kopi av grunnboken samt heftelser som er tinglyst kan fås ved henvendelse megler så snart eiendommen er opprettet. På hovedeiendommen kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremkommer av grunnboken for denne eiendommen. På denne eiendom vil det være tinglyst lovbestemt panterett til sameiet. ENERGIMERKING Bygges etter Tek0. Energiklasse blir beregnet. Energiattest utleveres kjøper senest ved overtakelse av boligen. ØKONOMI/BETALINGSBETINGELSER/OPPGJØR: Det er utarbeidet en separat prisliste. Det forutsettes at det innbetales et forskudd på 0 prosent av kjøpesummen senest én uke etter kontraktsinngåelse til meglers klientkontonr. (Eventuelt lån til å betale avtalt forskudd kan ikke sikres ved pant i den nyinnkjøpte boligen. Boligen kan pantsettes først ved overtakelse). Dersom kontrakt blir inngått med forbehold innbetales forskuddet på 0 prosent først når forbehold er avklart. Restkjøpesum inkl. omkostninger skal være mottatt hos megler senest én virkedag før overtakelse. Alle innbetalinger merkes med kjøpers navn og leilighetsnummer. Dersom selger skal kunne få utbetalt beløp fra klientkonto før skjøte er tinglyst over på kjøper, må selger stille garanti etter i Bustadoppføringsloven. Eventuelle tilvalg/endringer faktureres direkte fra totalentreprenør til kjøper. Dersom oppg jør ihht kontrakt forsinkes med mer enn dager har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg. Det tas forbehold om endring av satsene for offentlige omkostninger og avgifter i tiden frem til hjemmelsovergang finner sted. Det er utarbeidet standard kjøpekontrakt for dette prosjektet som er tilpasset Bustadoppføringslova. Denne kontraktstype brukes ved salg til kjøper som forbrukere. I tilfeller hvor kjøper ikke er forbruker, og derfor faller utenfor Bustadsoppføringslova, kan ikke denne kontraktstype forventes brukt. Prisstigning: Fast pris ved kjøp av bolig før..0. Etter beregnes prisstigning ihh. til SSB s byggekostnadsindeks boligblokk fram til tømmerarbeidene starter. PARKERING Carport og sportsbod er Inkludert i leilighetsprisen. Arkitekt i samarbeid med selger forbeholder seg retten til å organisere parkeringsplasser og boder på den måten som finnes mest hensiktsmessig før overtakelse. ENDRINGSARBEIDER Det vil bli gitt mulighet for å g jøre enkelte individuelle tilpassinger i leilighetene. Totalentreprenør, Agderbygg, innkaller til endringsmøte med den enkelte. OVERTAKELSE Ferdigstillelse er ca våren 0. Det blir sendt ut varsel i forkant hvor endelig dato fremkommer. Se punkt med forbehold. SEKSJONERING/SAMEIE: Bygget blir seksjonert innen overtakelse og den enkelte leilighet får tildelt eget seksjonsnummer. Det vil bli opprettet et sameie i forbindelse med overtakelsen. Sameiet vil omfatte begge byggene, nr. og nr.. Dette g jøres med bistand fra Agderbygg. Sameiet vil også overta alle fellesområder. Videre drift av sameiet er beboernes ansvar. Utkast til sameievedtekter kan fås hos megler. KJØPEKONTRAKT Avtale om kjøp av leilighet og parkeringsplass forutsettes inngått i henhold til kjøpekontraktsformular som fås ved henvendelse megler. MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE/FERDIGATTEST: Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest vil foreligge innen overtakelse. Det er ikke tillatt å ta leilighetene i bruk før dette foreligger. FELLESKOSTNADER: Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av eierseksjonssameiets felleskostnader. Selger forplikter seg til å betale løpende fastsatte felleskostnader på usolgte enheter. Felleskostnadene er stipulert til ca kr., pr. kvadratmeter BRA pr år. Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer påhviler sameierne i fellesskap i henhold til de enkeltes sameiebrøker. Felleskostnader skal bla. dekke forsikring av bygningene, lys, forretningsførsel, heisdrift, snørydding og andre driftskostnader. Felleskostnadene vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi. Driftskostnader kjeller vil bli fordelt mellom brukerne. Bygget vil være forsikret av utbygger frem til overtakelse. Sameiet tegner fullverdforsikring fra overtakelse. Kjøper forsikrer eget innbo. Dersom Eiendomsskatt blir innført i Mandal blir denne fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader. VELFORENING Det er pliktig medlemskap i stedlig velforening og velforeningen vil være ansvarlig for vedlikehold av de offentlige områder, som lekeplasser og parkeringsanlegg (med unntak av offentlige veier). FORBEHOLD/DIVERSE Overtakelsesmåneden vil bli varslet fire måneder før antatt overtakelse. Kjøper aksepterer at endelige overtakelsesdato vil bli varslet kjøperne senest fire uker før overlevering. Det forutsettes at skjøte tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i bindende kjøpsbekreftelse. Det vil påløpe ekstrakostnad til megler i tilfeller hvor eiendommen ikke skal overskjøtes til kjøper. Alle opplysninger i forbindelse med salget av leilighetene, er gitt med forbehold om rett til endringer som måtte bli funnet hensiktsmessig eller nødvendig i forbindelse med g jennomføringen av byggesaken. Kjøper må påregne mindre justeringer. Det g jøres forøvrig oppmerksom på at plantegninger og Dillustrasjoner som er inntatt i dette prospekt kan inneholde avvik i forhold til de mer detaljerte plantegninger. Interiørbilder er kun av illustrativ art og vil inneholde f.eks møbler og materialvalg som ikke er med i leveransen. Tegninger i målestokk kan fåes utlevert hos eiendomsmegler eller av entreprenør ved tidspunkt for møte om eventuelle endringsarbeider. Det kan forekomme avvik mellom leveransebeskrivelse og tegninger. I slike tilfeller går leveransebeskrivelsen foran. Det tas forbehold om trykkfeil i leveransebeskrivelse, prospekt og vedlegg. Alle opplysninger i denne salgsoppgaven er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, forutsatt at det ikke reduserer den generelle standarden. Kjøper aksepterer uten prisjustering at utbygger har rett til å foreta slike endringer. Herunder å endre antall seksjoner i bygget. Det tas forbehold om mindre justeringer på tegninger og arealer i forbindelse med utarbeidelse av arbeidstegninger. Det g jøres oppmerksom på at det kan, i noen leiligheter, komme sjakter og eller rørføringer som ikke er vist på tegninger.

8 Selger forbeholder seg retten til å kunne endre priser og betingelser på usolgte enheter. Eierforholdet reguleres av Lov om eierseksjoner. Det g jøres oppmerksom på at man kun kan erverve to boligseksjoner i sameiet. UTOMHUSAREALER Utomhusarealer vil bli ferdigstilt ihht leveransebeskrivelse/ utomhusplan. Utbygger stiller bankgaranti e.l. for ferdigstillelse av uteområdet, dersom det p.g.a. årstid skulle vise seg at uteområdene ikke er ferdige samtidig med overtagelse av leilighetene. NOTATER: KONSESJON Kjøpet krever ikke konsesjon, men kjøper må undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet og bekrefte at boligen skal benyttes til helårsbolig. KJØPS OG FINANSIERINGSBEKREFTELSE Leilighetene selges til faste priser og etter første mann til mølla prinsippet. Innlevert kjøpsbekreftelse ihht prislisten er bindende for kjøper. Megler har fullmakt fra selger til å bekrefte inngått handel på grunnlag av slik kjøpsbekreftelse. Dersom det ikke tas forbehold om husbanklån må finansieringsbekreftelse foreligge samtidig med inngåelse av avtale om kjøp (signert kjøpsbekreftelse). Mao kjøper er ansvarlig for å ha innhentet bekreftelse fra bank om finansiering til kjøpet, før kjøpsbekreftelse leveres. Skriftlig finansieringsbevis på hele kjøpesummen skal innleveres til megler senest dager etter signert kjøpsbekreftelse. KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelser og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som han/hun er blitt g jort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp inngås. KREDITVURDERING/HVITVASKINGSLOVEN Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøperne. Eiendomsmeglerne ble i 00 underlagt bestemmelsene i hvitvaskingsloven. Det innebærer bl.a. at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner. RESALG/VIDERESALG Sørmegleren AS skal orienteres dersom leilighetene videreselges før ferdigstillelse/overtagelse. Valg av eiendomsmegler skal godkjennes av selger. Alt opprinnelig salgsmateriell, bilder, tekst etc. er utbyggers/selgers og Sørmeglerens eiendom. Dette kan ikke benyttes av andre. Opprinnelig kjøper blir økonomisk ansvarlig for at ny kjøper har fått all informasjon om prosjektet, dersom Sørmegleren AS ikke blir valgt som megler. Velger ny kjøper annen megler betaler kjøper kr.000, for resterende del av oppg jørsarbeidet. Vedlegg til prospekt: Prisliste Mandal,. februar 0 LOVVERK Boligene selges i henhold til bestemmelsene i lov om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad med mer (Bustadsoppføringslova) av. juni, nr.. Dette g jelder ikke for leiligheter som selges til selskaper, organisasjoner.

9 FORELØPIG BYGGEBESKRIVELSE FELLESAREALER Hovedtrapp, heis og svalganger Gulvene i hovedinngangsparti, trappeløp og mellomreposer støvbindes. Vegger og tak sparkles og males. Svalganger bygges opp med tre eller betong. Rekkverkene og håndløpere utføres med spiler i tre. Heis Det installeres personheis. Heisen er utstyrt med nødtelefonforbindelse. Felles parkeringsanlegg, boder og søppelbod Felles parkeringsanlegg asfalteres. Gulvene i boder og utvendig søppelrom støpes i betong. Vegger, tak og gulver i boder leveres uisolert. Utomhusanlegg Boligkomplekset vil bli omgitt av landskapstilpassende tiltak og opparbeidet etter samråd med entreprenør. Utvendige kraner Det leveres stk. felles utvendige vannkraner, som plasseres i samråd med rørlegger. Fellesutgifter Forbruk og vedlikehold av strøm og vann for fellesarealer, så som gang/trapperom/bod, heis, utelys etc. blir målt på felles abonnement. Sameiet blir abonnent og hver leilighet blir belastet for sin del av fellesutgiftene. Vedlikeholdsutgifter av fellesarealer fordeles etter en fordelingsnøkkel. UTVENDIGE/BÆRENDE KONSTRUKSJONER Takverket Bygningene har flate tak som tekkes med asfalt takpapp. Takene har utvendige og innvendige nedløp. Yttervegger Ytterveggen består av isolerte bindingsverksvegger med royalimpregnert kledning samt felt med platekledning. Vinduer, balkong og ytterdører Vinduer og balkongdører leveres etter g jeldende regler i standard hvit farge. Enkelte vinduer leveres som fastvindu. Hovedinngangsdør leveres ferdig malt i standard farge. Terrasser/balkonger Balkonger/terrasser/ leveres som trekonstruksjon etter g jeldende regler. Rekkverkene og håndløpere utføres hovedsakelig med impregnert tre i kombinasjon med glass eller impregnerte trespiler. Etasjeskiller Etasjeskiller utføres i tre etter g jeldende regler. Blikkenslager/metallarbeider Alle utvendige beslag leveres i std. grå utførelse. INNVENDIGE KONSTRUKSJONER Himling Alle innvendige himlinger sparkles til jevne flater og males. Innvendige vegger Alle skillevegger mellom leiligheter leveres etter g jeldende regelverk. Der det er aktuelt med veggfast montasje av utstyr og innredningskomponenter blir veggen forsterket. Alle flater sparkles jevne som underlag for maling eller for fliser. Det forutsettes farger ihht. NCS fargesystem. Dører Innvendige dører i leiligheten leveres av typen tette slette hvitmalte. Dørlåser Hver bolig får tre sett nøkler i system som passer til hovedinngangsdør, dører til fellesrom, boddør og postkasse. Kjøkken/garderober Kjøkken og garderobeinnredning leveres av Kjøkkensenteret AS og inngår i leilighetens salgssum med kr 00,. Sum er inkl mva, levering og montering. Ettersom referanser og behov er forskjellig for den enkelte kjøper, vil kjøper kunne nå foreta valg av kjøkken og garderobeløsning selv. Hvitevarer og felt mellom over og underskap er ikke medtatt. Det er ikke mulig å flytte på utstyr som har behov for tilkopling til vann, elektrisitet, avløp eller ventilasjon. /vaskerom Det legges keramiske fliser til en pris oppad til kr 0, pr. m inkl. mva. på gulv og vegger på bad. Innredning på bad leveres som 0 cm inkl. batteri ihht. egen tegning. Det er ikke mulig å flytte på utstyr som har behov for tilkopling til vann, elektrisitet, avløp eller ventilasjon. Gulv Parkett type matt lakkert Eik Natur legges flytende i alle rom unntatt bad/vaskerom og bod. I innvendig bod legges standard gulvbelegg av vinyl. Listverk Listverk og/eller foringer rundt dører, vinduer og tak leveres som glatt, plan utførelse ferdig malt. Det leveres lakkerte eikelister mot parkett. Innvendig bod en får malte vegger og standard gulvbelegg av vinyl. Pipe Det leveres pipe som avsluttes i underkant av himling. TEKNISKE INSTALLASJONER Ventilasjonsopplegg Det leveres balansert ventilasjon med varmeg jenvinner i hver leilighet. TV/telefon/data Bredbånd leveres fra veiskulder og inn til fordelingskap. For tilkopling til bredbånd slik som tv, telefoni og data, må hver enkelt kjøper opprette egen avtale med prosjektets valgte leverandør. Sanitærutstyr i leilighet /vaskerom Sluker (dim mm) med rist i fliselagt badegulv. Sluken plasseres i dusjen IFØ Solo klosett i hvitt porselen, lav type, komplett med sete og lokk Dusj leveres med dusjbatteri og dusjutstyr med forkrommet glidestang og dusjslange stk. baderomsinnredning 0 cm med lysarmatur og speil. Fordelerskap monteres etter anvisning fra entreprenør. Avløpsrør fra skapet føres i veggen ned til gulvet. Alle rør som kommer synlig ut av vegg skal ha dekkskiver. Kjøkken Tilkobling til oppvaskmaskin Tilkobling til kjøkkenbenker Tilkopling av kjøkkenblandebatteri (blandebatteri er inkl. i kjøkkenleveransen) Elektriske anlegg Elektriker Elektriske anlegg utføres som skjult anlegg i boligrom. Elektrisk anlegg i eventuell lydvegg monteres som åpent anlegg. Materiellet er i hvit utførelse og arbeidet utføres etter Statens forskrifter for elektrisk anlegg. Den komplette elektroinstallasjonen vil tilfredsstille g jeldende regelverk ihht. NEK Anlegget er basert på 00 V. Installasjonene starter med fordelingskap. Fordelingskap leveres med stk. kurser og overbelastningsvern. Svakstrøminstallasjon Det leveres elektriske punkt ihht g jeldende regelverk. Plassering av elektriske punkt skjer i samråd mellom forbruker og leverandør på arbeidstegninger. stk. kontakt for tv, telefoni og internett monteres. (Tilkoblingsavgift/abonnement er ikke medregnet) Elektriske punkt regnes som: lyspunkt pkt., dobbel eller enkel stikkontakt pkt., fremlegg til komfyr pkt., ringeanlegg pkt., opplegg for radio/tvkontakt pkt. Det leveres elektriske punkter i tråd med NEK Varmekabler i badegulv. Leilighetene i første etasje leveres i tillegg med varmekabler i alle rom, unntatt soverommene og bod. Brann Det er medregnet stk. røykvarsler pr. leilighet. Det leveres stk. brannslukkingsapparat til hver leilighet. Belysning Belysning til fellesområder er medtatt. stk standard utebelysning ved inngangsdør og på stk balkong/terrasse er medtatt i salgspris for hver leilighet. Det er ikke medregnet noen form for belysning, elektriske ovner, etc inne i leilighetene. Bygningen blir oppført etter g jeldende Teknisk forskrift 00.

10 HUSBANKFINANSIERING Leilighetene kan finansieres med svært gunstige lån i Husbanken. Leilighetene bygges/utformes da i tråd med Husbankens retningslinjer for lån, som er en utvidet og forbedret utgave av Teknisk forskrift 00. Dette innebærer at kravene til energi og innemiljø er hevet. I tillegg er alle leilighetene tilrettelagt med livsløpsstandard, samt at hele uteområdet er universelt utformet. Nedenfor er det vist et eksempel på den gunstige finansieringen fra Husbanken for en leilighet med kjøpesum på kr 0 000,. Eksempel leilighet kvm Kr, i månedlig netto lånekostnad år : 0 prosent lån av kjøpesum på kr 0 000, års avdragsfrihet og rentefradrag Flytende rente* Det er Husbankens renter/betingelser på utbetalingstidspunktet som vil være g jeldende. *g jelder for mars 0 Ta kontakt med oss for nærmere opplysninger om et gunstige lån i Husbanken. Vi hjelper deg med alle søknadene helt til du står med nøkkelen i døra til din nye bolig.

11 ENEBOLIGER I KJEDE HANGARGATEN 0 SKIPSBYGGERGATEN HANGARGATEN PLUSSBLOKKA HANGARGATEN ENEBOLIGER I KJEDE HANGARGATEN SKIPSBYGGERGATEN SKIPSBYGGERGATEN SKIPSBYGGERGATEN Alle leilighetene er godkjent med opp til 0 prosent husbankfinansiering. nyevestnes.no Anita B. Torjussen mobil: 0 0 eller epost: Audun Remesvik mobil: eller epost:

22 SELVEIERLEILIGHETER MIDT I VENNESLA

22 SELVEIERLEILIGHETER MIDT I VENNESLA 22 SELVEIERLEILIGHETER MIDT I VENNESLA Ja takk, begge deler! En leilighet i Vennesla sentrum gir deg det beste av to verdener. Du har nærheten til ei travel bygate med butikker, bank, kontorer, kulturhus

Detaljer

HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE. moderne. moderne. leiligheter TORVMOEN GODE HJEM MIDT I SØGNE. www.torvmoen.no

HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE. moderne. moderne. leiligheter TORVMOEN GODE HJEM MIDT I SØGNE. www.torvmoen.no HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE 15 moderne moderne leiligheter www.torvmoen.no Frodige grønne fellesområder - parken i midten er et naturlig samlingspunkt for beboerne i området. Vår visjon med

Detaljer

FOSSBEKK BRYGGE VEDLEGG TIL SALGSTRINN 3

FOSSBEKK BRYGGE VEDLEGG TIL SALGSTRINN 3 FOSSBEKK BRYGGE VEDLEGG TIL SALGSTRINN 3 1 2 KJØPSINFORMASJON FOSSBEKK BRYGGE BFK, INDRE OG YTRE Megler Sørmegleren AS P.B. 377, 4664 Kristiansand v/rolf Elieson, Eiendomsmegler MNEF (rolf@sormegleren.no)

Detaljer

Nye leiligheter midt i Vågsbygd

Nye leiligheter midt i Vågsbygd Nye leiligheter midt i Vågsbygd BYGG A 1. etasje Etasjeplan... 32 Plan takterrasser... 33 Leiligheter... 34 2. etasje Etasjeplan... 38 Plan takterrasser... 39 Leiligheter... 40 INNHOLDSFORTEGNELSE Broveien

Detaljer

24 selveierleiligheter på Gimlekollen med naturen som nærmeste nabo

24 selveierleiligheter på Gimlekollen med naturen som nærmeste nabo 24 selveierleiligheter på Gimlekollen med naturen som nærmeste nabo 1 NATUREN SOM NÆRMESTE NABO Kort vei fra byen og sjarmerende plassert i hellingen med utsikt mot idylliske Gillsvann, ligger leilighetsbygget

Detaljer

PROSPEKT FJORDHAGEN 3

PROSPEKT FJORDHAGEN 3 PROSPEKT FJORDHAGEN 3 4 PROSPEKT FJORDHAGEN PROSPEKT FJORDHAGEN 5 Fjordhagen er en ny viktig milepæl i utbyggingen av Grilstad Marina. Vannspeilet og Kanalen er allerede på plass. Nå står Fjordhagen for

Detaljer

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER 1 Hamna en by i byen Den som bor i Hamna har det meste innen rekkevidde! Tromsøs kanskje flotteste bydel kan tilby nesten alt man kan

Detaljer

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme.

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. 7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Se leveransebeskrivelse. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Havseilervegen

Detaljer

H A M R HAMRESANDEN TRINN 2 BYGG 6

H A M R HAMRESANDEN TRINN 2 BYGG 6 H A M R E S A D E HAMRESADE TRI 2 BYGG 6 1 REKREASJO OG AKTIVITET Hamresanden er det nærmeste vi kommer et nasjonalsymbol for sommer, sol og ferie. Stranden, rekreasjonsområdet og campingplassen er én

Detaljer

10 flotte leiligheter i Lillesand

10 flotte leiligheter i Lillesand NYGÅRDEN, BERGSTØ BYGG 3 10 flotte leiligheter i Lillesand SOLVENDTE LEILIGHETER MED ALT PÅ ETT PLAN Bygg 3 Endelig solvendt! MIDT I LILLESAND HAR VI BYGGET MODERNE LEILIGHETER SOM PASSER ALLE SOM ER LEI

Detaljer

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus A

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus A Salgsopplysninger for Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum Hus A Selger/oppdragsgiver: Byggherre for prosjektet er Eidsvoll Verk Tomteselskap AS, org. nr. 994 316 494 som utbygger og

Detaljer

KLÆBU Trondheims grønne lunge. Kun 20 minutter fra midtbyen. Holthegården

KLÆBU Trondheims grønne lunge. Kun 20 minutter fra midtbyen. Holthegården KLÆBU Trondheims grønne lunge. Kun 20 minutter fra midtbyen. Holthegården Bor du TRANGT? I Holthegården får du god plass i store og romslige leiligheter. Illustrasjonsfoto Klæbu trygge og rolige boforhold

Detaljer

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68.

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68. Del 2 Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon www.m68.no Leilighetstype 11 3 Leilighetstype 15 4 Leilighetstype 18

Detaljer

Kanalgården. Selveierleiligheter under oppføring med carport og store uteplasser.

Kanalgården. Selveierleiligheter under oppføring med carport og store uteplasser. Kanalgården Selveierleiligheter under oppføring med carport og store uteplasser. Kanalgården Nyt sommeren med kort avstand til badeplasser, turområder og golfbane. Vinter uten snømåking, frostfri bil under

Detaljer

TORPVEIEN SUKKEVANN / GAMLE STRØMME 28 HUSBANKFINANSIERTE SELVEIERLEILIGHETER VEDLEGG

TORPVEIEN SUKKEVANN / GAMLE STRØMME 28 HUSBANKFINANSIERTE SELVEIERLEILIGHETER VEDLEGG SUKKEVANN / GAMLE STRØMME 28 HUSBANKFINANSIERTE SELVEIERLEILIGHETER VEDLEGG ØKONOMI PRISLISTE: Det er utarbeidet en prisliste som viser husnummer, leilighetsnummer, etasje og bruksareal i hver leilighet.

Detaljer

ST. HANSHAUGEN ANKERSGATE 8, 3513 HØNEFOSS Priser fra kr 1 780 000,- + omk.

ST. HANSHAUGEN ANKERSGATE 8, 3513 HØNEFOSS Priser fra kr 1 780 000,- + omk. ST. HANSHAUGEN ANKERSGATE 8, 3513 HØNEFOSS Priser fra kr 1 780 000,- + omk. flott leilighetsprosjekt på solsiden av Sankthanshaugen. 42 selveierleiligheter fordelt på to bygg. P-rom fra 45 til 136 m² BRA

Detaljer

Frihet i egen bolig til en pris du kan leve med!

Frihet i egen bolig til en pris du kan leve med! myklebust, tananger Frihet i egen bolig til en pris du kan leve med! 10 LEILIGHETER 59 M 2 2 SOVEROM Det gjør godt å bo ved havet. På en god dag ser du helt til England. Nesten. 2 3 Et steinkast unna Nordsjøen

Detaljer

18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I

18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I 18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I INNHOLD Vi har ingen hær. Bare villbringebær. Velkommen til Tillerlandet. 18 nye rekkehus der byen møter naturen. Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk

Detaljer

Okstad Felt B2 Åtte prosjekterte funkisboliger - fordelt på fire tomannsboliger

Okstad Felt B2 Åtte prosjekterte funkisboliger - fordelt på fire tomannsboliger Kroppanmarka Okstad Felt B2 Åtte prosjekterte funkisboliger - fordelt på fire tomannsboliger Beskrivelse Adresse Kroppanmarka, Turistvegen, 7075 Tiller Matrikkel Gnr. 320, bnr. 244, gnr. 320, bnr. 245,

Detaljer

KONSUL LORCKS HAGE REKKEHUS A. Illustrasjonsbilde. Endringer kan forekomme. nyelilleby.no

KONSUL LORCKS HAGE REKKEHUS A. Illustrasjonsbilde. Endringer kan forekomme. nyelilleby.no REKKEHUS A KONSUL LORCKS HAGE Illustrasjonsbilde. Endringer kan forekomme. nyelilleby.no INNHOLD Sentrum 7 min Solsiden 5 min Ny bydel grønt byliv 5 Et viktig stykke historie 6-7 Arkitektur 8-9 Smarte

Detaljer

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv!

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! 1 2 De 24 leilighetene varierer fra 58 til 110 kvm og gir deg en meget god bokomfort i en trivelig atmosfære. 3 Kort vei til Glomma med turområder

Detaljer

11 moderne og romslige leiligheter med flott utsikt mot havna

11 moderne og romslige leiligheter med flott utsikt mot havna 11 moderne og romslige leiligheter med flott utsikt mot havna Trivsel ved kaikanten Bo midt i hjertet av den lune havna Den lune havna har vært byens hjerte gjennom generasjoner. De senere års utbygginger

Detaljer

Nordal Panorama Salgstrinn 3

Nordal Panorama Salgstrinn 3 Nordal Panorama Salgstrinn 3 DETTE MÅ DU VITE Nøkkelinformasjon a Eiendom: Nordal panorama Matrikkel: Selger: Prisantydning: Tomt: Ansvarlig megler: Gnr 133, bnr 33 i Lier kommune. Otium Bolig AS Org.nr.:

Detaljer

STOKKES HAGE STOKKES HAGE

STOKKES HAGE STOKKES HAGE STOKKES HAGE Noe nytt og unikt på Stjørdal n En spennende historie skal spire på ny 32 nye selveierleiligheter Adresse: Antall: Utbygger: Stokkes Hage, hus A og B 32 enheter Veidekke Eiendom AS Megler:

Detaljer

DIN FØRSTE BOLIG? En Start bolig er som navnet tilsier, en bolig som gir deg en god start i boligmarkedet.

DIN FØRSTE BOLIG? En Start bolig er som navnet tilsier, en bolig som gir deg en god start i boligmarkedet. AASE GAARD START DI FØRSTE BOLIG? En Start bolig er som navnet tilsier, en bolig som gir deg en god start i boligmarkedet. I over 60 år har Selvaag kjempet for at alle skal ha rett til å eie sin egen bolig.

Detaljer

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no SAGA PARK trinn 4 selveier-leiligheter www.sagapark.no es Golfklubb Innhold 0 Om prosjektet 03 Beliggenhet 04 Områdebilder 06 Kart/Arkitektens visjon 07 abolagsprofil 08 Vær smart - kjøp nytt 10 Utenomhusplan

Detaljer

Innhold. Nabolagsprofil 5. Arkitektur og omgivelser 7. Inneklima 9. Nærområdet 11. Rekkehus type b 18. Rekkehus type d 20.

Innhold. Nabolagsprofil 5. Arkitektur og omgivelser 7. Inneklima 9. Nærområdet 11. Rekkehus type b 18. Rekkehus type d 20. Innhold Nabolagsprofil 5 rkitektur og omgivelser 7 Inneklima 9 Nærområdet 11 Rekkehus type b 18 Rekkehus type d 20 Romskjema 22 Salgsoppgave 26 5 Nabolagsprofil Transport Bussforbindelse, Spikkestad 0,4

Detaljer

34 nye. 1. byggetrinn. Leiligheter. Illustrasjonsbilde. Side. 1 Leiligheter

34 nye. 1. byggetrinn. Leiligheter. Illustrasjonsbilde. Side. 1 Leiligheter 34 nye moderne og lettstelte 1. byggetrinn leiliger i Børsa. Illustrasjonsbilde liger Side. 1 liger Blokk Illustrert regulering av området Illustrasjonsbilde Side. liger Side. 3 liger Blokk Illustrasjonsbilde

Detaljer

PROSJEKT: SØRBØHAGANE B04 - Leiligheter

PROSJEKT: SØRBØHAGANE B04 - Leiligheter PROSJEKT: SØRBØHAGANE B04 - Leiligheter Dato: 11.11.14 Nøkkelferdige leiligheter 1. ETASJE Leil. nr. Ca. BRA Ca. Areal terrasse i tre Soverom i lukket P-anlegg inkl. omkostninger STATUS H0101 68 26,1 2

Detaljer

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 hus A løkenhagen, lørenskog Velkommen til løkenhagen. By eller marka, urbant eller landlig? Eller hvorfor ikke: ja takk til begge deler?

Detaljer