PRESIDENTEN HAR ORDET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRESIDENTEN HAR ORDET"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR SONS OF NORWAY DISTRIKT 8 Vårt organisasjonsnummer: Bank: FEBRUAR 2013 Årgang 16 (stiftet 1997) SONS OF NORWAY ble stiftet i Minnesota i 1895, og fikk Norge som distrikt nr. 8 i Det er i dag over 400 lokalforeninger/lodger i USA, Canada (distrikt 7) og Norge. Medlemstallet totalt er mellom I Norge er det 16 lokale lodger i drift, med et samlet medlemstall på ca Vårt fremste mål er å opprettholde kontakten med det norske Amerika, og arbeide for å sikre/dokumentere emigrasjonshistorien som en viktig del av vår nyere norske historie. Det er i dag like mange norskættede i USA som det er nordmenn i Norge. Fra «alle» bygder og byer i Norge reiste folk til Amerika i tiden Sons of Norway s Hjemmesider: INFO HUSK AT MØTET BEGYNNER KL Kjære Sons venner. PRESIDENTEN HAR ORDET I følge primstaven er 2. februar første vårdag, så når dette leses har vi gått inn i vårens vidunderlige årstid!! Festmøtet 16. januar ble avviklet med nydelig måneskinn og barfrost ute, (en utrolig kontrast til 12. desember ) men inne på Vaulali var det varmt og godt, - med festdekkede bord. Takk for at DU kom til dette spesielle årsmøtet som var en god blanding av jubileum, årsmøte og innsettelse av nytt styre for Ryfylke Lodge. Spesiell takk til Jostein Larsen med frue som på meget kort responstid trådte inn som innsettende offiser da sykdom rammet. Vi må jo hjelpe var hans valgspråk i denne situasjonen. Takk også til alle de øvrige som gjorde møtet til en festkveld, og stor takk til Gunvor og Ingrid for stor innsats i styret de siste årene. Nye koster er på plass, og vi ønsker lykke til - en lykkeønskning som for øvrig gjelder hele det nye styret. Håper redaktøren på sedvanlig vis finner rom i bladet for masse bilder fra festen. Ryfylke Lodge har startet på et nytt arbeidsår, - og vi ser frem til de mange arrangementer som ligger i programmet, og enda en gang oppfordrer jeg flest mulig å støtte opp om møtene våre. En rekke tiltak er på gang, bl.a. fra styret i D8. Dette kommer vi tilbake til etter hvert, selv om jeg allerede nå kan annonsere USA tur i august 2014, bl.a. knyttet opp til den internasjonale kongress i Jacksonville / Florida. Da vet du det, - og kan planlegge din neste USA reise med lodgevenner. Da ønsker jeg deg fortsatt fine og gode dager og velkommen til neste møte. Husk spesielt en ting: fra nå begynner møtene kl !!! INNHOLD: Presidenten har ordet 1 Styret 2 Annonser 2, 4 og 8 Referat fra årsmøte. 3, 5 og 7 Om Emigrantfotografar 4 Gratulerer 5 Konsert St. Olav Choir 5 Artige historier 5 Prolog 6 Klipp 6 Velkommen til medlemsmøtet 8 Med vennlig hilsen John Hevrøy President Ryfylke Lodge

2 Side 2 Styret for Ryfylke Lodge 2013 VÅRE ANNONSØRER STØTTER OSS DU BØR ETTERSPØRRE DERES TJENESTER President John Harry Hevrøy Fjellsv. 11B Tlf / Visepresident Sigbjørn Schmidt 4137 Årdal i Ryfylke Tlf / Postboks 8 - Filial Tau : Postboks 99 Felles sentralbord : Sekretær Solfrid Abrahamsen Varhaugvegen 9 Tlf / Kasserer Ingrid Engedal Ekornvegen 3 Tlf LEDIG ANNONSEPLASS Finanssekretær UTGÅR Aktivitetsleder Odd Harald Olsen 4130 Hjelmeland Tlf / Marshall / Matr.forv. Pål Barkve Ryfylkev Tlf / Rådgiver Odd Harald Olsen 4130 Hjelmeland Tlf / Redaktør Kåre Abrahamsen Varhaugvegen 9 Tlf / Fiskaavegen 1 NO-4120 TAU tlf. (+47) Redaksjonskomité Solfrid Abrahamsen Varhaugvegen 9 Tlf / og Olav E. Skjervik Prestegarden 4130 Hjelmeland Tlf POST: Ryfylke Lodge v/john Harry Hevrøy Link til medl.bladet: Strand Hist. og Ættesogelag: Sterling White Halibut AS Hundsnes, NO-4130 Hjelmeland Norway Tel.: Fax: For videre annonsering: se side 4 og 8 Stikk innom og ta en prat med oss om: Bank og Forsikring Sparing og Lån Leasing M.m. Hovedkontor: 4130 Hjelmeland Telefon sentralbord: Salgskontor Jørpeland Oldeidegården Telefon sentralbord: Åpningstid: 09:00-15:00 man-fre

3 Side 3 Referat fra årsmøte og feiring av 15 års dag på Vaulali, Bjørheimsbygd Til en fin pyntet festsal i Vaulali ønsket president John Harry Hevrøy oss velkommen til en forsinket 15-års markering og julemøte, nå kombinert med årsmøte og innsettelse av nytt styre. 47 medlemmer og 3 gjester møtte opp. Spesielt ble Oddbjørg og Jostein Larsen og Ingebjørg Tungland ønsket velkommen. Ekteparet Larsen var sporty og på svært kort varsel sa ja til å være med oss da Kristin og Terje Solheim var forhindret på grunn av influensa. Og Ole Dagfinn Østhus, prest i Hjelmeland, som også skulle vært med oss, satt fortsatt i et fly fra det store utland. Ingebjørg Tungland spilte mange vakre melodier på piano før hun spilte til de tre lands nasjonalsanger. Årsmelding ble utdelt før sekretæren leste den opp. I kassererens fravær leste Sigbjørn Schmidt opp regnskapet. Det var et underskudd i året på kr Bankkonto viste kr i fri kapital utenom kr som er bundet som eventuelt tilskudd til opphold på Skogfjorden Camp. Presidenten leste opp gratulasjoner til 15-års feiringen og julehilsener fra D8 og fra mange lodger som var mottatt. Han fortalte at det fra hele Distrikt 8 var innkommet og viderelevert hele 211 kilo ringer fra Colabokser og lignende. En utrolig samling når en vet hvor liten en ring er. Da vår tidligere kontakt i forbindelse med innsamling av frimerker og ringer ikke lenger er medlem, ble det bedt om en frivillig til å påta seg dette. Anna Olaug Olsen er lodgens nye kontaktperson for Tubfrim.. Det var innkommet en søknad om økonomisk støtte til språkleir på Skogfjorden Camp. To jenter med aner som er medlemmer i vår lodge hadde fått bekreftet opphold der i juni/juli. Odd Harald foreslo at de får kr hver, da vi har et beløp som står øremerket til dette. Men han foreslo å sette som vilkår at de etterpå kom på et møte og fortalte fra oppholdet. Medlemsmøtet støttet dette. Det var også innkommet søknad om støtte fra svaksynte Elise Øidvin for å delta på New York Maraton. Da lodgen gir fast støtte til Ski for Light i USA, ble det av medlemsmøtet foreslått å samle inn blant de frammøtte slik at de som ville kunne gi sin støtte denne kvelden. Ingebjørg Tungland som spilte til sangene, ga oss mye vakker musikk denne kvelden. Ny tur til USA er planlagt av D8 i august Så var det mat. Menyen var pinnekjøtt med tilbehør, riskrem, kaffe og kaker. Utrolig godt smakte dette. En ekstra takk til matkomiteen og hjelpere. Ingebjørg Tungland ved pianoet Fire av det første styret i Ryf. Lodge i OddH. Olsen (pres.), Halldis Mosnes (v.pres.), Godwin Sagård (a.leder) og Solveig Jansen (finanssekr.). Øystein Sandvik (sekr.), Gunnar Søyland (marshall) og Ole Henrik Olsen (redaktør) var ikke til stede. Jakob Sande (kasserer) døde i mars En av de tre flotte kakene som ble laget. Gunvor Lauvsnes, Ingrid Lekvam og Marit Hevrøy laget dem. Presidenten hadde litt historikk fra starten av Ryfylke Lodge. Den var i Aktivitetshuset på Tau Odd Harald Olsen, Øystein Sandvik og Harald Jansen var nok de som gikk mest i brodden for å starte lodgen. Fred Bjerke fra D8 var med blant de mange som møtte opp. Mange hadde slekt og venner i USA. Det første styret bestod av Odd Harald Olsen, Halldis Mosnes, Godvin Sagård, Jakob Sande, Ole Henrik Olsen, Solveig Jansen og Gunnar Søyland. Lilly Barkve leste prolog som var skrevet av Liv Eielsen til 15-års jubileet. Der var tatt med mange godbiter fra årene som er gått. Jostein Larsen, Cleng Peerson Lodge, gratulerer Ryf. Lodge v/pres. John H. Hevrøy med de 15 år. Det gamle styret 2012 går av- fra v. Det nye styret 2013 fra v. Sigbjørn Schmidt, John H. Hevrøy, Ingrid Lekvam Kåre S. Abrahamsen (red.), Sigbjørn Schmidt (v.pres.), Gunvor Lauvsnes, Odd H. Olsen, Pål Barkve, Odd Harald Olsen (akt.leder, rådg.), Kåre S. Abrahamsen John Harry Hevrøy (pres.), Solfrid Abrahamsen (sekr.), Ingrid Engedal var ikke tilstede Pål Barkve (matr.forv.). Ingrid Engedal (kass.) ikke tilstede Matkomiteen gjennom mange år, fra venstre Lilly Barkve, til h. Astrid Sagård takkes av Gunvor Lauvsnes i midten.

4 Side Emigrantfotografar med nye teknikkar og motivtypar ( forts. fra januar 2013 ) Dette blir siste artikkel om emnet "Emigrantfotgrafar"som virket i området vårt. Stoffet er hentet fra kilder på internet se ref. kilder). 3) Torbjørn T. Nessa (0000- død i USA),. den tredje norsk-amerikanaren som kom heim i 1889, reiste første gong til USA saman med broren i Etter at han kom tilbake, budde han heime saman med søskena. Folketellinga 1900 definerer han som gardbrukar, snikkar og fotografist. Nessa fotograferte i Nedstrand og kanskje også i distriktet rundt (noverande Tysvær kommune) etter at han kom heim i Dei 37 glasnegativa som er bevarte etter han, skriv seg frå ca men utgjer berre ein liten del av produksjonen hans. Fotomaterialet som vart samla inn til bruk for dei to gards- og ættesogebanda for Nedstrand (2001), viser at det finst mange fotografi frå åra ca som Nessa, og truleg også amerikanaren Waller (Walter?) tok (sjå nedanom). Nedstrand skil seg ut samanlikna med andre bygder i fylket, sidan det finst så mange teknisk gode gards- og familiebilete frå åra ca I andre bygder vart det ikkje vanleg med slike bilete før særleg John Kjølvik og Ramsus P. Thu reiste rundt som oppdragsfotografar etter 1907/1908 (sjå kap. 3.7 nedanom). Torbjørn T. Nessa reiste til USA for godt i 1911 og slo seg ned i Paullina, Iowa. Han let etter seg negativarkivet og kameraet heime. Den amerikanske fotografen 4) C. E. Waller losjerte på Nedstrand då det var folketelling i Han var fødd i staten Michigan men budde i Fremont, Indiana då han reiste til Noreg. Det er uvisst kor lenge han budde i Nedstrand, og kvifor han kom dit. På same tida fotograferte Rasmus P. Thu i Skjold, og Torbjørn T. Nessa i Nedstrand. Desse tre kjende kvarandre truleg. I ettertid er det uråd å slå fast kor mange som er Waller sine fotografi av gardsog familiebileta (eksteriør) frå Nedstrand frå åra Det bevarte negativmaterialet etter Nessa viser i alle fall at han tok mange av dei. Det bevarte positivmaterialet viser at båe truleg berre tok gards- og familiebilete (eksteriør), ikkje portrett, landskapsbilete til postkort, eller andre typar fotografi. 5) Christ Pedersen Myklebust (f. 1869) hadde fotoatelier i Eagle Grove, Iowa. Han kom på besøk til Noreg før, eller i 1905, og også seinare år. Då fotograferte han både i heimbygda Uskedal i Kvinnherad og i fleire andre bygder i Sunnhordland og Nord-Rogaland. Gards- og familiebilete var viktigast. Han tok mange slike i Sauda i 1907, men også gruvene i Allmannajuvet. Bileta selde han lokalt og til immigrantar i USA. I 1914 var Myklebust tilbake igjen i Noreg som fotograf på den norsk-amerikanske Stavangerlaget sitt stemne i Sandnes. I Dalane-regionen peiker særleg to emigrantfotografar seg ut. 9) Rasmus S. Johnson (f. 1851) frå Stapnes i Eigersund utvandra til USA i 1872 og kom heim på besøk med kamera i Han fotograferte då familiar og gardsbruk i Egersund landsokn og familiar på nokre gardar i Sokndal. Johnson leverte bestillingsbilete til dei avfotograferte. Bileta har godt teknisk kvalitet. I 1970 fekk Dalane Folkemuseum negativsamlinga hans på 91 nr. I Sokndal fotograferte 10) Ragnvald Immerstein når han var på heimebesøk frå USA. Faren, Johannes Immerstein ( ), fekk fotoutstyr frå USA gjennom sonen og vart ein pioner i Sokndal når det galdt fargedias. Fleire hundre dias med topografiske motiv frå Sokndal frå og 1950-åra er bevarte hjå etterkomarane hans. Ragnvald Immerstein sin familie i USA tek vare på ei stor samling glasnegativ, fargedias og også levande bilete (film) med tilsvarande motiv frå Sokndal. Far og son Immerstein er døme på at emigrantar på heimebesøk gav impulsar til fotografering i heimemiljøet. Men Ragnvald Immerstein representerte tredje generasjons emigrantfotografar. Både reisemåten mellom USA og Noreg og fotoutstyret var enklare i 1930-åra og seinare enn då Morrison, Thu og Nessa kom heim i Det finst truleg fleire tilsvarande samlingar i andre kommunar i fylket, om dei ikkje er så store som Immerstein-samlingane i USA og Sokndal. Den samla norsk-amerikanske innflytelsen på det fotografiske miljøet i Noreg er ikkje kjend enno. Dette er eit område som ikkje er kartlagt, korkje nasjonalt eller regionalt. Kilder: ar_og_motivtypar **Slutt** Også ein 6) Mr. Furness frå USA fotograferte i Sauda. Det er uvisst kven han var. I 1915 tok han mellom anna eit bilete av Fløgstad-garden. Ein annan norsk-amerikanar som fotograferte i Sunnhordland og Nord-Rogaland, var 7) O. M. J. Ramsey eller Ramsø(e). Han fotograferte mellom anna i Ølen som heimkomen emigrant i åra mellom 1910 og I nedre Suldal vart den heimvende norsk-amerikanaren 8) Anders Lone (Herabakka) (f. 1880) bygdefotograf (sjå kap. 3.6 nedanom) i åra etter Kameraet kjøpte han i USA. Lone budde lenge i USA men flytte heim då foreldra vart gamle. Han vart sidan buande i heimen på Herabakka. Lone tok på seg private foto-oppdrag, i alle fall i nedre Suldal. Etter at han døydde, vart negativsamlinga spreidd på fleire hender. Det finst ikkje nokon samla dokumentasjon over produksjonen hans. Bevarte familiebilete i privat eige viser at fotografia hans har god teknisk kvalitet. Carica AS Cruiseeksperten Vi har cruise over hele verden Jakob Askelands vei 9, 4314 Sandnes Tlf , - Gratis parkering

5 Side 5 Referat fra årsmøte. forts. fra side 2 Gratulerer Artige historier Odd Harald sa at han likte å leke med tall. Blant annet kunne han fortelle at i de 15 år som er gått har der vært medlemmer. Og det vil si 5250 par føtter som har vært på møtene våre. Fem USA-turer har lodgen vår stått for. Mange kontakter er bundet. Kr er tilsammen betalt i kontingent, kr i inngangspenger. Omtrent tre millioner kroner har sirkulert i disse 15 åra på grunn av lodgen vår. Han mente at det har av svært stor verdi å få så mange nye venner som er knyttet igjennom lodgen. Jostein Larsen hadde med blomster fra Cleng Peerson Lodge til 15-åringen og ønsket til lykke. Han og Oddbjørg har vært medlemmer og aktive i alle de 15 år de har vært i Cleng Person Lodge. Det var Jostein som stod for innsettelsen av det nye styret, noe som ble gjort på en høytidelig og korrekt måte. For dette ble han takket med en bukett blomster. Sekretær og aktivitetsleder som gikk ut av styret ble takket for innsatsen med ord og blomster. Det same ble matkomiteen for framifrå god kjøkkentjeneste. Presidenten takket for tilliten med å bli gjenvalgt for et nytt år. Han vil sammen med styret arbeide for lodgens fremgang, og oppfordret alle medlemmer til å stå sammen om å tenke fremgang for Ryfylke Lodge. Det ble solgt lodd for kr 5000, så det gir en god slant til en slunken kasse. Så gjenstod utlodning av bordpynt og av gevinster som var gitt av medlemmene til dette formålet. Det var til sammen over 40 gevinster, så mange fikk fine pakker med seg hjem. En fin kveld ble avsluttet med å synge Deilig er jorden før vi sluttet av kl Ingrid (se videre side 7) Vi gratulerer så hjertelig med dagen i Februar VI GRATULERER! Odd Riskedal 2. Johannes Bråtveit 4. Olav Almenningen 14. Terje Iversen 16. Borghild Mosnes 18. Olav Østerhus 23. Sam Speer juni 2013 i Konserthuset, Stavanger Priser NOK (inkl. serviceavgift) Kompromissløs kvalitet og nyskapning preger dette flotte koret som i 2013 er ute på sin 100 års jubileumsturne. Med 11 konserter markerer koret med internasjonalt renommé sine kulturelle og historiske bånd til Norge. Siden det ble etablert av nordmannen F. Melius Christiansen i 1913 har St. Olaf Choir vært å regne blant korene som setter den internasjonale kvalitetsstandarden. Opprinnelig besto koret av sangere med norske aner. I 2013 har medlemmene forskjellig kulturell bakgrunn, korets dirigent er afroamerikaner, og repertoaret reflekterer et bredere verdenssyn. Det som ikke har endret seg, er St. Olaf Choirs forpliktelse til å sette de høyeste standarder for fremføring av kormusikk, samt feiringen av den viktige rollen Norge og norske immigranter spilte i etableringen av et rikt kulturliv i Minnesota - noe som gjorde det mulig for dette internasjonalt anerkjente ensemblet å vokse og blomstre. Koret har ved en rekke anledninger turnert internasjonalt, og har også tidligere besøkt Norge til strålende kritikker. Aktivitetskalenderen vår for jan. 2013, side 3 viser at vi tenker oss en tur for å oppleve konserten som er nevnt ovenfor. Vi lurer litt på hvordan vi Fra boken "Sjøyden og andre siddisar 2" kan vi finne historier om originale personer i "gamle dager" i Stavanger by. Her er noen. Til og med Sjøyden bodde et sted. Sjelden var det at han hadde besøk, men en gang var det en kar hjemme hos han. Sjøyden hadde også kaffikjel, og denne satte han på mens de pratet. Så ville mannen gå. - Nei, nå må du sidda te kaffien koke, sa Sjøyden. Noe urolig gikk mannen med på det, og ventet. Endelig kokte kaffien. - Ja, du får ha det då, sa Sjøyden, nå kog'an. Dusten treffer en kjenning i Muségata og spør. - Går du forbi Løveapoteket klokkå 4 i ettermiddag? - Ja, koffer spør su om det? - Då må du holda øyrene stive. - Koffer det? - Jo, det e så skrekkeligt stygt når de henge og flagre. En ungdom fra Sandnes ville drive ap med en ekspeditrise i en skobutikk i Stavanger. - Har dåkke innleggsåler te julatreføde? - Nei, dessverre, men me har heljern te driddstyvlar, sa ekspeditrisen. IDÉ banken Har du en god idé eller et godt forslag om noe vi kan benytte oss av i Ryf. Lodge? Ta kontakt med presidenten - John Harry Hevrøy Tlf / skal få til påmeldingen. Om vi skal ta opp en fellespåmelding og at man betaler inn til Ryf. Lodge sitt banknummer , eller at hver enkelt ringer selv til konserthuset og betaler for seg og sine se linken Grupperabatten bortfaller ved individuelle bestillinger, og vi blir sittende spredt. Men det er selvsagt enklest å la hver ordne sitt. Billettsalget er startet, og en diskusjon kan være på sin plass. Det inviterer styret til på møtet den ***

6 Side 6 Prolog Klipp PROLOG FOR RYFYLKE LODGE ÅRS JUBILEUM VAULALI På Vaulali er me samla ilag Ryfylke Lodge feire store dag November 1997 starten var Odd Harald Olsen var temmeleg snar. Han ringte til Jansen på Hjelmeland og Sandvik på Tau. Aktivitetshuset på Tau blei bestilt. Han var ikkje snau. Representant frå Kristiansand kom for å vera med på starten, men glømte klubba på hotellet i byn i farten. Ordførar, Langvik, visste råd: "Strand kommune har klubba. Me hente den då!" Odd Harald blei valgt til president og diverse skriv blei sendt. Klubba var henta og laget etablert. Møter sko planleggast. Dette var svert! Ein onsdag i månaden vekselsvis i Hjelmeland og Strand. Det var alle enige om. Slikt går jo ann. Nasjonalsangane blir sungne frå Canada, Norge og U.S.A. Foredrag og mat må me og ha. Vårt formål er å opprettholda kontakten med det norske Amerika. Sikra og dokumentera emigrasjonshistorien gjer me og. Og det er bra. I 1900 reiste 2000 personar frå Hjelmeland. Det var halve befolkningen. Rart at det gjekk ann. Kjekke turar me alltid har: Kvitsøy, Jøsenfjord, Titania og Flor og Fjære. Ja, arrangsjørane ska ha all ære. Turen til Trodla Tysdal huske vel alle. Den blei litt våde og kalde. Någen gjekk lange tur og någen fyllde båt Det var nok någen som hutra og var våt. 17.mai kveldane på Spinneriet har me og minner frå. Men kjekkast er vel frokost på Olabu og få. Der er det egg og bacon, amerikanske pannekaker med lønnesirup på. Så er det styltegåing. Kem kan på dei gå? Eller vil du heller gissa avstand og vekt? Eller bare sidda å prata om Amerika og slekt? Fleire Amerikaturar har me hatt. Eit av minnene er når Solveig i gyngestolen til Cleng Person satt. Si' hu er i slekt med han, fekk hu lov til det. Ja. mangt og møje kan det skje. Leiv Eiriksson Lodge "Budstikka" av januar 2013 inviterer: Invitasjon til ny fest, lørdag 2. mars kl på Karlsbu. Julefesten som skulle vera på Karlsbu 14 des, stoppa vergudane på ein effektiv måte. Først cm nysnø, og deretter sydaust storm i to dagar. Då var det bare å gi opp mot overmakta. Sjølv sat eg innesnødd i to dagar, og det har aldri hendt før. Heldigvis hadde me straum heile tida, mat i kjøleskapet og brødskuffa og turr, god ved nok. Det er ei påminning om at naturkreftene kan vinna av og til, sjølv i vårt teknologiske samfunn. Det gjekk liter mjølk i kloakken, men slikt skjer av og til. Me satsa nå på vårfest i mars. Det er for seint med lutafisk, så me tek oksesteik i staden. Pris kr 390, - pr kuvert. Velkomen til fest. PS! Påmeldingsfrist12. februar Tarald ( ) mob *** "Helt ferskt" har vi klippet rett i fra internet på linken rikafana/ - etter tips fra Odd Harald, om Amerikafana sitat For 98 år sidan sende Randaberg kommune ei vakker fane til USA, som gåve til utvandra randabergbuar. Fana er i dag i svært dårleg stand og er i ferd med å gå i oppløysing. Den gamle Amerikafana frå 1915 har vore lagra på Bersageltun sidan tidleg på 90-talet og fram til i dag. Fana er vakker med raud silkekappe, gullbokstavar og bilete målt direkte på silkeduken. Den gamle fana vart etterkvart erstatta av ei ny fane, laga i 1957, etter vedtak i formannskapet (1956 og 1957) og heradstyret ( ) sitat slutt. Vider på linken jyrer/om_amerikafana_jan2013.pdf kan man lese mer om fana. Me er krye av fanå med Frihetsstatuå og Restaurationen. Og me synge svært gjerna nasjonalsangane, bare me finne tonen. Men idag er det jubileum - 15 år. Tenk det sko det ble! Me gratulere oss sjøl og seie: Hurra for det! Tau Liv L. Eielsen Den gamle Amerikafana frå 1915 er i ferd med å smuldre bort (Publisert: Sist endret: )

7 Side 7 Fra årsmøtefeiringen. (forts. fra s. 5) Her sitter vi og venter på middagen. Det var pinnekjøtt med kålrabistappe. Til dessert riskrem med rød saus. Kaffe med tre flotte kaker hadde vi og. Fra v. nede i hjørnet Marit Hevrøy, Jorunn Pedersen, Astrid Sagård og Godwin Sagård. Fra h. nede i hjørnet Ragnhild Norland, Tormod og Ingrid Nag. Fra h. og venstre side av bordet - Leif og Grete Voster Fra h. og høyre side av bordet Tanke og Torunn Levik, og så kan vi se Reinert og Sigbjørg Lerang midt på bildet. Fra v. Torleif Helland, Johannes og Marit Bråtveit og vi kan se Olav og Solfrid Østerhus. Høyre side nærmest Haldis Austvoll Her forsyner vi oss av maten. Det er nok fotografen som har vært litt sen her med å ta bildet. Det var mer mat på brettene da vi begynte. Ved bordet fra v. Jostein og Oddbjørg Larsen som velvillig stilte opp på sparket da vi trengte noen til innsettelsen av styret. Gunvor Lauvsnes til høyre. Her ser vi "kokkegjengen" - Kaja og Magne Fjelde som stod for den gode middagen, sammen med flere andre. Vi vet at flere andre også hadde vært med og ordnet med mange ting, skrelling av poteter etc. John Harry hadde laget grøten (etter som red. har fått opplyst). Fra v. Halldis Mosnes, Anne Berit W. Sæbø, Borghild Mosnes, Kjell Gjerde. Fra v. høyre side av bordet Ola Lekvam, Solveig og Harald Jansen, Jan og Turid Langvik.

8 Side 8 Returadresse: SOLFRID ABRAHAMSEN VARHAUGV. 9, 4120 TAU Sendes til: VELKOMMEN TIL MEDLEMSMØTE ONSDAG 13. FEBRUAR 2013 KL (merk tiden) PÅ VAULALI, BJØRHEIMSBYGD. Saker: Foredrag: - Vanlige møtesaker. Diskusjon om påmelding til korkonserten den 05. juni. - Ola Skuterud forteller fra/om Røde kors og dagene han satt som fange i Somalia. Velkommen til deg - og ta med venner. STYRET OPPLEVELSESREISER TIL USA SOLHEIM TOURS Kristin og Terje Solheim Mobil telefon: (+47) Postadresse: Solheim Gård, 4820 Froland E-post: Bruk av Stoff er tillatt for alle trykte publikasjoner som utgis under paraplyen Sons of Norway. Fritt å bruke stoff som er Ryfylke Lodge sitt stoff når kilden oppgis. Kommersiell eller annen bruk av stoff som Ryf. Lodge har fått tillatelse til å bruke - er ikke tillatt.

Ryfylke lodge - 8-023 medlemblad Sons of Norway

Ryfylke lodge - 8-023 medlemblad Sons of Norway Ryfylke lodge - 8-023 medlemblad Sons of Norway 14. årgang stiftet i november 1997 Denne utgave er for DESEMBER 2011. SONS OF NORWAY ble stiftet i Minnesota i 1895, og fikk Norge som distrikt nr. 8 i 1982.

Detaljer

Ryfylke lodge - 8-023 medlemblad Sons of Norway

Ryfylke lodge - 8-023 medlemblad Sons of Norway Ryfylke lodge - 8-023 medlemblad Sons of Norway Gode medlemmer i Ryfylke Lodge Sons of Norway 14. årgang stiftet i november 1997 Denne utgave er for Januar 2011. SONS OF NORWAY ble stiftet i Minnesota

Detaljer

INFO MEDLEMSBLAD FOR. SONS OF NORWAY DISTRIKT 8 Vårt organisasjonsnummer: 988997382 Bank: 3353 22 23259. DESEMBER 2012 Årgang 15 (stiftet 1997)

INFO MEDLEMSBLAD FOR. SONS OF NORWAY DISTRIKT 8 Vårt organisasjonsnummer: 988997382 Bank: 3353 22 23259. DESEMBER 2012 Årgang 15 (stiftet 1997) MEDLEMSBLAD FOR SONS OF NORWAY ble stiftet i Minnesota i 1895, og fikk Norge som distrikt nr. 8 i 1982. Det er i dag over 400 lokalforeninger/lodger i USA, Canada (distrikt 7) og Norge. Medlemstallet totalt

Detaljer

PRESIDENTEN HAR ORDET

PRESIDENTEN HAR ORDET MEDLEMSBLAD FOR SONS OF NORWAY DISTRIKT 8 Vårt organisasjonsnummer: 988997382 Bank: 3353 22 23259 JANUAR 2013 Årgang 16 (stiftet 1997) SONS OF NORWAY ble stiftet i Minnesota i 1895, og fikk Norge som distrikt

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Det innkalles til årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Møtet avholdes i Kantinen på Tronsholen 2. mars 2017 kl. 18.00 Saksliste: Valg av ordstyrer Valg

Detaljer

RYFYLKE LODGE INFO. Ryfylke Lodge PRESIDENTEN HAR ORDET. Gode medlemmer i Sons of Norway, Ryfylke lodge.

RYFYLKE LODGE INFO. Ryfylke Lodge PRESIDENTEN HAR ORDET. Gode medlemmer i Sons of Norway, Ryfylke lodge. RYFYLKE LODGE INFO MEDLEMSBLAD FOR RYFYLKE LODGE 8 023 Org. nr. 988997382 AV SONS OF NORWAY DISTRIKT 8 FEBRUAR 2010 Årgang 13 Ryfylke Lodge PRESIDENTEN HAR ORDET Gode medlemmer i Sons of Norway, Ryfylke

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

SONS OF NORWAY TERJE VIGEN LODGE 8-015 ARENDAL. Presidenten har ordet. NESTE MEDLEMSMØTE Torsdag 15. mai kl. 19.00 Medlemsmøte

SONS OF NORWAY TERJE VIGEN LODGE 8-015 ARENDAL. Presidenten har ordet. NESTE MEDLEMSMØTE Torsdag 15. mai kl. 19.00 Medlemsmøte SONS OF NORWAY TERJE VIGEN LODGE 8-015 ARENDAL Presidenten har ordet Etter et aprilmøte med flott korpsmuikk fra Arendal veterankorps og et kakebord som kunne ta pusten fra de fleste, var vel dette en

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014 Årsberetning 2013-2014 Side 1 av 8 Klubbstyret 2013-2014 President Sekretær Kasserer Visepresident Past president Styremedlemmer Varamenn Revisorer Per Gulbrandsen Odd Andersen Øyvinn Røsholdt Stig Johansen

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

M/S NYBAKK SI HISTORIE

M/S NYBAKK SI HISTORIE M/S NYBAKK SI HISTORIE M/S Nybakk vart bygd på Vaagland Båtbyggeri, rett nord for Kristiansund N, i 1961. Nybygget vart tildelt kallesignalet JXPH då kjølen vart strekt. Bueland Det var brødrene Jakob,

Detaljer

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Kvifor kan ikkje alle krølle tunga Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Innhaldsliste: Framside med problemstilling Hypoteser Plan Spørjeskjema Arbeid med prosjektet Kjønn Trening Alder

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 20 11. februar Lionsåret 2014/2015 Barnet (Andre Bjerke) Å møte

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Årsmelding. Rosendal Skulekorps

Årsmelding. Rosendal Skulekorps Årsmelding Rosendal Skulekorps 2012 Organisasjonen 2012: Leiar: Nestleiar: Kasserar: Skrivar: Styremedlem: Martha Skeie Olsen (1 år) Annbjørg Fossberg (1 år att) Ann Torunn Bauge (2 år) Kjersti Bennæs

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Fødselsdagsfeiring. Norsk etnologisk gransking Desember 1980. Spørreliste 130

Fødselsdagsfeiring. Norsk etnologisk gransking Desember 1980. Spørreliste 130 Norsk etnologisk gransking Desember 1980 Spørreliste 130 Fødselsdagsfeiring I 1953 sendte NEG ut spørreliste nr 39: Høgtidsmat ved familiefester, der vi blant annet stilte noen spørsmål om feiring av fødselsdager.

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ JUNI 2014 Hei alle sammen! Tenk at nå er året deres på Brynjå over. Tiden har gått så alt for fort. Vi har opplevd veldig mye fint sammen. Turer, prosjektarbeid, førskolegrupper,

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 25. årgang Januar 2014 Medlemsmøte Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Opptak av to nye medlemer 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt Sosialt samvær m med orientering

Detaljer

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE 20/2 2013 Ta heftet med til årsmøtet ÅRSMELDING 2012 Styret har bestått av: Jan K. Torgersen leder valgt for 2 år. Anne Karin Ferkingstad varam. valgt

Detaljer

Årsmelding. Rosendal Skulekorps

Årsmelding. Rosendal Skulekorps Årsmelding Rosendal Skulekorps 2014 Organisasjonen 2014: Leiar: Nestleiar: Kasserer: Skrivar: Styremedlem: Martha Skeie Olsen Rannveig Helleland Ann Torunn Bauge Inger Johanne Hauge 1 vara: Gunn Marit

Detaljer

Ryfylke lodge - 8-023 medlemblad Sons of Norway

Ryfylke lodge - 8-023 medlemblad Sons of Norway Ryfylke lodge - 8-023 medlemblad Sons of Norway 14. årgang stiftet i november 1997 Denne utgave er for JUNI OG JULI 2011. SONS OF NORWAY ble stiftet i Minnesota i 1895, og fikk Norge som distrikt nr. 8

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Julebrev 2015 fra familien Jansen

Julebrev 2015 fra familien Jansen Julebrev 2015 fra familien Jansen Nok et år, ja to år faktisk, er gått unna. Hei venner og familie :) Hos oss har de siste 2 årene vært så stadig i endring og travel at vi ikke rakk å skrive noe julebrev

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen.

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen. MÅNEDSBREV FOR MAI I april har vi gjort mange forskjellige og morsomme ting. Nå skal jeg fortelle dere om litt av alt det vi har drevet. Vi startet april med å gjøre ferdig Munch utstillingen vår. Alle

Detaljer

MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE

MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE Månadens tema;.«nysgjerrigper» - vann, trafikk Månadens sang: To dråper vann Sosial kompetanse; Vennskap Fagområde: natur, miljø og teknikk og nærmiljø

Detaljer

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Det innkalles til årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Møtet avholdes i Kantinen på Tronsholen 3. mars 2016 kl. 18.00 Saksliste: Valg av ordstyrer Valg

Detaljer

20-års jubileum NVIO avd Kristiansand behørig feiret 26. april 2012

20-års jubileum NVIO avd Kristiansand behørig feiret 26. april 2012 Foreningens leder Oddbjørn Wiggen ønsket veteraner og gjester velkommen til bords i Offisersmessen, etter en bedre aperitiff (både med og uten). Til jubileumsmarkeringen møtte det frem hele 53 feststemte

Detaljer

Alle fikk tent sitt eget lille lys, og det ble tent lys for alle som ikke var der den dagen

Alle fikk tent sitt eget lille lys, og det ble tent lys for alle som ikke var der den dagen Mai/Juni 2015: I mai har det vært både 17-mai feiring og pinsefest, begge deler til stor glede for små og store. Et flott 17-mai tog som gikk en runde på Solåsen. Så ble det servert kaffe til de voksne

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

Oppmuntringen. Oppfordringen. - Intern markering - Ekstern markering. Tips. Ressurser

Oppmuntringen. Oppfordringen. - Intern markering - Ekstern markering. Tips. Ressurser Oppmuntringen Oppfordringen - Intern markering - Ekstern markering Tips Ressurser Kjære venner, I år er det 125 år siden Frelsesarmeen startet opp sitt arbeid i Norge og dette skal feires. La oss bruke

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08 01.09 02.10 Røyskattene: Jakob 4 år og hausting av urter 35 rom rom Førskulegruppe Mathea 4 år David 5 år!! 36 05.09 06.09 07.09 Gruppe fotografering 08.09

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

3 Set inn adjektiv eller adverb. Carmen er ei fin dame. Ho har alltid på seg fine klede og eit fint sjal. Ho syng fint også.

3 Set inn adjektiv eller adverb. Carmen er ei fin dame. Ho har alltid på seg fine klede og eit fint sjal. Ho syng fint også. ADVERB 1 Set inn adverb med motsett tyding. Luisa skriv pent. Leo skriv stygt. Maten luktar godt. Søpla luktar dårleg/vondt. Han spurde høfleg. Ho svarte uhøfleg. Leo gjekk seint. Luisa gjekk fort. Jentene

Detaljer

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige.

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. HOUSE OF MERCY Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. Bilder og rapport fra juleaksjonen som var i desember 2013. Fra aksjon barnevotter Takk til Gosh Respons. Flere barn har fått

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Ryfylke Lodge. PRESIDENTEN HAR ORDET Kjære medlemmer i Ryfylke Lodge! INFO MEDLEMSBLAD FOR

Ryfylke Lodge. PRESIDENTEN HAR ORDET Kjære medlemmer i Ryfylke Lodge! INFO MEDLEMSBLAD FOR MEDLEMSBLAD FOR SONS OF NORWAY DISTRIKT 8 Vårt organisasjonsnummer: 988997382 Bank: 3353 22 23259 NOVEMBER 2012 Årgang 15 (stiftet 1997) SONS OF NORWAY ble stiftet i Minnesota i 1895, og fikk Norge som

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 14. oktober kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 14. oktober kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 25. årgang Oktober 2013 Medlemsmøte Mandag 14. oktober kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Budsjett 2013/2014 4. Aktuelle saker 5. Nytt medlem? 6. Eventuelt Sosialt samvær med

Detaljer

Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) R e k e f e s t ( M E D M E R )! Da nærmer det seg semesterstart! Dere skal møte slik: Husk å følge nøye

Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) R e k e f e s t ( M E D M E R )! Da nærmer det seg semesterstart! Dere skal møte slik: Husk å følge nøye Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) V I K T I G E D A T O E R 12.F E B - R E K E F E S T 6-8 OG 13-1 5. M A R S K O N F L E I R 24.M A R S I N N S A M - L I N G T I L K I R K E N S N Ø D H J E L

Detaljer

Info om Norway Cup 2015

Info om Norway Cup 2015 Info om Norway Cup 2015 Norway Cup starter søndag 26.juli og varer til lørdag 1.august. Me reiser lørdag 25.juli fra Husnes busstopp v/ungdomskule, kl.08:00 Uskedal busstopp i sentrum, kl.08:30 Rosendal

Detaljer

Ryfylke Lodge Kjære SONS medlemmer.

Ryfylke Lodge Kjære SONS medlemmer. RYFYLKE LODGE INFO MEDLEMSBLAD FOR RYFYLKE LODGE 8 023 Org. nr. 988997382 AV SONS OF NORWAY DISTRIKT 8 MARS 2010 Årgang 13 Juni 2010-årg.13 Ryfylke Lodge Kjære SONS medlemmer. Sommerutgaven av medlemsbladet

Detaljer

Egil Christophersen til minne.

Egil Christophersen til minne. Egil Christophersen til minne. Adjø Egil. Eg visste ikkje at du skulle dra så snart. Hadde eg det, skulle du fått desse bileta mens det endå var tid. Bilete eg tok på den fantastiske turen eg hadde til

Detaljer

Nettverksgruppa på hospiteringsbesøk i Danmark

Nettverksgruppa på hospiteringsbesøk i Danmark Nettverksgruppa på hospiteringsbesøk i Danmark Onsdag 10.september, sette nettverksgruppa for læring og mestring i Helse Vest, kursen mot Danmark. Me møttes frå nord til sør i Helse Vest på flyplassen

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Presidentskifte Valle gård 15. juni 2012, Anve Njål Øyslebø og Einar Kristiansen

Presidentskifte Valle gård 15. juni 2012, Anve Njål Øyslebø og Einar Kristiansen LAKSESTIGEN LIONS MANDAL LIONS CLUB Presidentskifte Valle gård 15. juni 2012, Anve Njål Øyslebø og Einar Kristiansen INNHOLD: 2 Innkalling til klubbmøte tirsdag 28. august kl 1900 3 Presidenten 4 Referat

Detaljer

Juni på Tippetue. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk

Juni på Tippetue. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk Juni på Tippetue Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk Mål for perioden juni: Bli kjent med sommer som årstid. Metoder: Fortelling Forming Fellessamling

Detaljer

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 Redaktør: Torbjørn Øygard 26.03.2015 Innholdsfortegnelse Presidenten har ordet.... 3 Dagsorden Klubbmøte den 08.04.2015... 4 Forretningssaker referert i Løvebladet...

Detaljer

Slektsstevne for Ole L. og Gjertrud Aalmos etterkommere. Invitasjon og Program

Slektsstevne for Ole L. og Gjertrud Aalmos etterkommere. Invitasjon og Program Slektsstevne for Ole L. og Gjertrud Aalmos etterkommere på Hitra, 3-4. juni 2011. Invitasjon og Program. Arrangementskomitéen for Slektsstevnet har gleden av å innvitere alle etterkommere av Gjertrud og

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.393 Referat fra 14. januar 2014 Tilstede:

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Info om Norway Cup 2015

Info om Norway Cup 2015 Info om Norway Cup 2015 Norway Cup starter søndag 26.juli og varer til lørdag 1.august. Me reiser lørdag 25.juli fra Husnes busstopp v/ungdomskule, kl.08:00 Uskedal busstopp i sentrum, kl.08:30 Rosendal

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Møtet ble avholdt på Skype. Wenche ringte opp alle i styret kl 20.00. Med på møtet var: Leder: Wenche Ulleberg-Bøhmer Nest Leder: Friedrich

Detaljer

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015 Nytt Fra Tirsdag Onsdag Torsdag Vidaråsen landsby 19 15 17 Posten Tirsdag 23. juni 2015 Åpen Dag 2015 I går kveld møttes Anne M., Sven, Rolf Kåre, Rosemaria og Walter til det første møtet om Åpen Dag 2015.

Detaljer

Ulikskapens magre kår eit eit hinder for god stadsutvikling? Ulikhetens magre kår Ulikhetens magre Eksempel I: J g er me

Ulikskapens magre kår eit eit hinder for god stadsutvikling? Ulikhetens magre kår Ulikhetens magre Eksempel I: J g er me Ulikskapens magre kår eit hinder for god stadsutvikling? Rådgjevar Eli Janette Fosso Fylkesmannen i Hordaland, Landbruksavdelinga Ulikhetens magre kår Eksempel I: Jeg er mektig lei li av alle ll kjenner

Detaljer

No sprett knuppane og sevja stig

No sprett knuppane og sevja stig No sprett knuppane og sevja stig Sein vår i år, men du verda for eit drivande ver når det no fyrst losna; med mildver og regn og ei rekkje kulturhendingar både i vårt lag og leikarringen og i nærskylde

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære?

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Innlevert av 6. og 7. ved Marvik Skule (Suldal, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2015 Det er første gong både lærar og elevar i 6. og 7. ved Marvik skule

Detaljer

Bergen CK C laget sykler Vänern rundt Av Eiliv Vinje

Bergen CK C laget sykler Vänern rundt Av Eiliv Vinje 1 Bergen CK C laget sykler Vänern rundt Av Eiliv Vinje Tidleg morgon i mai. Sol over messeområdet i Örebro, Sverige. Ti Bergen CK- veteranar klare til start, pent oppstilte på to linjer, alle i oppdaterte

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 9 i Her bor vi 1

Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 9 i Her bor vi 1 Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 9 i Her bor vi 1 Generelt om kapittel 9 Hvordan er været? Dette kapittelet handler om forskjellige typer vær og om måneder og årstider. Norge er et langstrakt

Detaljer

Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010

Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010 1 Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010.ar 29.oktober til 07.november 2010 Bakgrunn Stord kommune har vore pilotkommune for universell utforming frå 2005 til 2008, og frå

Detaljer

INFORMASJON om førestellinga:

INFORMASJON om førestellinga: BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE Juni/juli 2015 ************************************************************************************************************ Tema juni: Førestillinga Månadens song: Alle songane

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.384 Referat fra 27. august

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program 2015 GENERALFORSAMLING 5. 7. juni Invitasjon og program Rørentreprenørene Norge og Rørentreprenørene Norge Rogaland inviterer til Generalforsamling og lokal 100 års markering Velkommen til Clarion Hotel

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Sekretær: Har hentet post en gang pr uke, og sendt ut/ levert ut referater til alle gruppene og betrodde tjenere i Ossk, og underkomiteene.

Sekretær: Har hentet post en gang pr uke, og sendt ut/ levert ut referater til alle gruppene og betrodde tjenere i Ossk, og underkomiteene. REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 20.11.10 Tilstede: Leder: Sekretær: Kasserer: Gsr Sammen kan vi gruppa: Gsr Veien til frihet gruppa: Gsr Gjør det enkelt gruppa: Gsr Bare for i dag gruppa: Gsr vennesla hæran

Detaljer

Ryfylke Lodge. PRESIDENTEN HAR ORDET Gode medlemmer Ryfylke Lodge. MEDLEMSBLAD FOR

Ryfylke Lodge. PRESIDENTEN HAR ORDET Gode medlemmer Ryfylke Lodge. MEDLEMSBLAD FOR MEDLEMSBLAD FOR SONS OF NORWAY DISTRIKT 8 Vårt organisasjonsnummer: 988997382 Bank: 3353 22 23259 Februar 2012 Årgang 15 (stiftet 1997) SONS OF NORWAY ble stiftet i Minnesota i 1895, og fikk Norge som

Detaljer

Klubbmøte er ved Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG) kl 1800

Klubbmøte er ved Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG) kl 1800 LAKSESTIGEN LIONS MANDAL LIONS CLUB Klubbmøte er ved Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG) kl 1800 2 Innkalling til klubbmøte torsdag 13. mars kl 1715 3 Presidenten 4 Referat fra klubbmøtet 25.02.14 5

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer