PRESIDENTEN HAR ORDET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRESIDENTEN HAR ORDET"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR SONS OF NORWAY DISTRIKT 8 Vårt organisasjonsnummer: Bank: FEBRUAR 2013 Årgang 16 (stiftet 1997) SONS OF NORWAY ble stiftet i Minnesota i 1895, og fikk Norge som distrikt nr. 8 i Det er i dag over 400 lokalforeninger/lodger i USA, Canada (distrikt 7) og Norge. Medlemstallet totalt er mellom I Norge er det 16 lokale lodger i drift, med et samlet medlemstall på ca Vårt fremste mål er å opprettholde kontakten med det norske Amerika, og arbeide for å sikre/dokumentere emigrasjonshistorien som en viktig del av vår nyere norske historie. Det er i dag like mange norskættede i USA som det er nordmenn i Norge. Fra «alle» bygder og byer i Norge reiste folk til Amerika i tiden Sons of Norway s Hjemmesider: INFO HUSK AT MØTET BEGYNNER KL Kjære Sons venner. PRESIDENTEN HAR ORDET I følge primstaven er 2. februar første vårdag, så når dette leses har vi gått inn i vårens vidunderlige årstid!! Festmøtet 16. januar ble avviklet med nydelig måneskinn og barfrost ute, (en utrolig kontrast til 12. desember ) men inne på Vaulali var det varmt og godt, - med festdekkede bord. Takk for at DU kom til dette spesielle årsmøtet som var en god blanding av jubileum, årsmøte og innsettelse av nytt styre for Ryfylke Lodge. Spesiell takk til Jostein Larsen med frue som på meget kort responstid trådte inn som innsettende offiser da sykdom rammet. Vi må jo hjelpe var hans valgspråk i denne situasjonen. Takk også til alle de øvrige som gjorde møtet til en festkveld, og stor takk til Gunvor og Ingrid for stor innsats i styret de siste årene. Nye koster er på plass, og vi ønsker lykke til - en lykkeønskning som for øvrig gjelder hele det nye styret. Håper redaktøren på sedvanlig vis finner rom i bladet for masse bilder fra festen. Ryfylke Lodge har startet på et nytt arbeidsår, - og vi ser frem til de mange arrangementer som ligger i programmet, og enda en gang oppfordrer jeg flest mulig å støtte opp om møtene våre. En rekke tiltak er på gang, bl.a. fra styret i D8. Dette kommer vi tilbake til etter hvert, selv om jeg allerede nå kan annonsere USA tur i august 2014, bl.a. knyttet opp til den internasjonale kongress i Jacksonville / Florida. Da vet du det, - og kan planlegge din neste USA reise med lodgevenner. Da ønsker jeg deg fortsatt fine og gode dager og velkommen til neste møte. Husk spesielt en ting: fra nå begynner møtene kl !!! INNHOLD: Presidenten har ordet 1 Styret 2 Annonser 2, 4 og 8 Referat fra årsmøte. 3, 5 og 7 Om Emigrantfotografar 4 Gratulerer 5 Konsert St. Olav Choir 5 Artige historier 5 Prolog 6 Klipp 6 Velkommen til medlemsmøtet 8 Med vennlig hilsen John Hevrøy President Ryfylke Lodge

2 Side 2 Styret for Ryfylke Lodge 2013 VÅRE ANNONSØRER STØTTER OSS DU BØR ETTERSPØRRE DERES TJENESTER President John Harry Hevrøy Fjellsv. 11B Tlf / Visepresident Sigbjørn Schmidt 4137 Årdal i Ryfylke Tlf / Postboks 8 - Filial Tau : Postboks 99 Felles sentralbord : Sekretær Solfrid Abrahamsen Varhaugvegen 9 Tlf / Kasserer Ingrid Engedal Ekornvegen 3 Tlf LEDIG ANNONSEPLASS Finanssekretær UTGÅR Aktivitetsleder Odd Harald Olsen 4130 Hjelmeland Tlf / Marshall / Matr.forv. Pål Barkve Ryfylkev Tlf / Rådgiver Odd Harald Olsen 4130 Hjelmeland Tlf / Redaktør Kåre Abrahamsen Varhaugvegen 9 Tlf / Fiskaavegen 1 NO-4120 TAU tlf. (+47) Redaksjonskomité Solfrid Abrahamsen Varhaugvegen 9 Tlf / og Olav E. Skjervik Prestegarden 4130 Hjelmeland Tlf POST: Ryfylke Lodge v/john Harry Hevrøy Link til medl.bladet: Strand Hist. og Ættesogelag: Sterling White Halibut AS Hundsnes, NO-4130 Hjelmeland Norway Tel.: Fax: For videre annonsering: se side 4 og 8 Stikk innom og ta en prat med oss om: Bank og Forsikring Sparing og Lån Leasing M.m. Hovedkontor: 4130 Hjelmeland Telefon sentralbord: Salgskontor Jørpeland Oldeidegården Telefon sentralbord: Åpningstid: 09:00-15:00 man-fre

3 Side 3 Referat fra årsmøte og feiring av 15 års dag på Vaulali, Bjørheimsbygd Til en fin pyntet festsal i Vaulali ønsket president John Harry Hevrøy oss velkommen til en forsinket 15-års markering og julemøte, nå kombinert med årsmøte og innsettelse av nytt styre. 47 medlemmer og 3 gjester møtte opp. Spesielt ble Oddbjørg og Jostein Larsen og Ingebjørg Tungland ønsket velkommen. Ekteparet Larsen var sporty og på svært kort varsel sa ja til å være med oss da Kristin og Terje Solheim var forhindret på grunn av influensa. Og Ole Dagfinn Østhus, prest i Hjelmeland, som også skulle vært med oss, satt fortsatt i et fly fra det store utland. Ingebjørg Tungland spilte mange vakre melodier på piano før hun spilte til de tre lands nasjonalsanger. Årsmelding ble utdelt før sekretæren leste den opp. I kassererens fravær leste Sigbjørn Schmidt opp regnskapet. Det var et underskudd i året på kr Bankkonto viste kr i fri kapital utenom kr som er bundet som eventuelt tilskudd til opphold på Skogfjorden Camp. Presidenten leste opp gratulasjoner til 15-års feiringen og julehilsener fra D8 og fra mange lodger som var mottatt. Han fortalte at det fra hele Distrikt 8 var innkommet og viderelevert hele 211 kilo ringer fra Colabokser og lignende. En utrolig samling når en vet hvor liten en ring er. Da vår tidligere kontakt i forbindelse med innsamling av frimerker og ringer ikke lenger er medlem, ble det bedt om en frivillig til å påta seg dette. Anna Olaug Olsen er lodgens nye kontaktperson for Tubfrim.. Det var innkommet en søknad om økonomisk støtte til språkleir på Skogfjorden Camp. To jenter med aner som er medlemmer i vår lodge hadde fått bekreftet opphold der i juni/juli. Odd Harald foreslo at de får kr hver, da vi har et beløp som står øremerket til dette. Men han foreslo å sette som vilkår at de etterpå kom på et møte og fortalte fra oppholdet. Medlemsmøtet støttet dette. Det var også innkommet søknad om støtte fra svaksynte Elise Øidvin for å delta på New York Maraton. Da lodgen gir fast støtte til Ski for Light i USA, ble det av medlemsmøtet foreslått å samle inn blant de frammøtte slik at de som ville kunne gi sin støtte denne kvelden. Ingebjørg Tungland som spilte til sangene, ga oss mye vakker musikk denne kvelden. Ny tur til USA er planlagt av D8 i august Så var det mat. Menyen var pinnekjøtt med tilbehør, riskrem, kaffe og kaker. Utrolig godt smakte dette. En ekstra takk til matkomiteen og hjelpere. Ingebjørg Tungland ved pianoet Fire av det første styret i Ryf. Lodge i OddH. Olsen (pres.), Halldis Mosnes (v.pres.), Godwin Sagård (a.leder) og Solveig Jansen (finanssekr.). Øystein Sandvik (sekr.), Gunnar Søyland (marshall) og Ole Henrik Olsen (redaktør) var ikke til stede. Jakob Sande (kasserer) døde i mars En av de tre flotte kakene som ble laget. Gunvor Lauvsnes, Ingrid Lekvam og Marit Hevrøy laget dem. Presidenten hadde litt historikk fra starten av Ryfylke Lodge. Den var i Aktivitetshuset på Tau Odd Harald Olsen, Øystein Sandvik og Harald Jansen var nok de som gikk mest i brodden for å starte lodgen. Fred Bjerke fra D8 var med blant de mange som møtte opp. Mange hadde slekt og venner i USA. Det første styret bestod av Odd Harald Olsen, Halldis Mosnes, Godvin Sagård, Jakob Sande, Ole Henrik Olsen, Solveig Jansen og Gunnar Søyland. Lilly Barkve leste prolog som var skrevet av Liv Eielsen til 15-års jubileet. Der var tatt med mange godbiter fra årene som er gått. Jostein Larsen, Cleng Peerson Lodge, gratulerer Ryf. Lodge v/pres. John H. Hevrøy med de 15 år. Det gamle styret 2012 går av- fra v. Det nye styret 2013 fra v. Sigbjørn Schmidt, John H. Hevrøy, Ingrid Lekvam Kåre S. Abrahamsen (red.), Sigbjørn Schmidt (v.pres.), Gunvor Lauvsnes, Odd H. Olsen, Pål Barkve, Odd Harald Olsen (akt.leder, rådg.), Kåre S. Abrahamsen John Harry Hevrøy (pres.), Solfrid Abrahamsen (sekr.), Ingrid Engedal var ikke tilstede Pål Barkve (matr.forv.). Ingrid Engedal (kass.) ikke tilstede Matkomiteen gjennom mange år, fra venstre Lilly Barkve, til h. Astrid Sagård takkes av Gunvor Lauvsnes i midten.

4 Side Emigrantfotografar med nye teknikkar og motivtypar ( forts. fra januar 2013 ) Dette blir siste artikkel om emnet "Emigrantfotgrafar"som virket i området vårt. Stoffet er hentet fra kilder på internet se ref. kilder). 3) Torbjørn T. Nessa (0000- død i USA),. den tredje norsk-amerikanaren som kom heim i 1889, reiste første gong til USA saman med broren i Etter at han kom tilbake, budde han heime saman med søskena. Folketellinga 1900 definerer han som gardbrukar, snikkar og fotografist. Nessa fotograferte i Nedstrand og kanskje også i distriktet rundt (noverande Tysvær kommune) etter at han kom heim i Dei 37 glasnegativa som er bevarte etter han, skriv seg frå ca men utgjer berre ein liten del av produksjonen hans. Fotomaterialet som vart samla inn til bruk for dei to gards- og ættesogebanda for Nedstrand (2001), viser at det finst mange fotografi frå åra ca som Nessa, og truleg også amerikanaren Waller (Walter?) tok (sjå nedanom). Nedstrand skil seg ut samanlikna med andre bygder i fylket, sidan det finst så mange teknisk gode gards- og familiebilete frå åra ca I andre bygder vart det ikkje vanleg med slike bilete før særleg John Kjølvik og Ramsus P. Thu reiste rundt som oppdragsfotografar etter 1907/1908 (sjå kap. 3.7 nedanom). Torbjørn T. Nessa reiste til USA for godt i 1911 og slo seg ned i Paullina, Iowa. Han let etter seg negativarkivet og kameraet heime. Den amerikanske fotografen 4) C. E. Waller losjerte på Nedstrand då det var folketelling i Han var fødd i staten Michigan men budde i Fremont, Indiana då han reiste til Noreg. Det er uvisst kor lenge han budde i Nedstrand, og kvifor han kom dit. På same tida fotograferte Rasmus P. Thu i Skjold, og Torbjørn T. Nessa i Nedstrand. Desse tre kjende kvarandre truleg. I ettertid er det uråd å slå fast kor mange som er Waller sine fotografi av gardsog familiebileta (eksteriør) frå Nedstrand frå åra Det bevarte negativmaterialet etter Nessa viser i alle fall at han tok mange av dei. Det bevarte positivmaterialet viser at båe truleg berre tok gards- og familiebilete (eksteriør), ikkje portrett, landskapsbilete til postkort, eller andre typar fotografi. 5) Christ Pedersen Myklebust (f. 1869) hadde fotoatelier i Eagle Grove, Iowa. Han kom på besøk til Noreg før, eller i 1905, og også seinare år. Då fotograferte han både i heimbygda Uskedal i Kvinnherad og i fleire andre bygder i Sunnhordland og Nord-Rogaland. Gards- og familiebilete var viktigast. Han tok mange slike i Sauda i 1907, men også gruvene i Allmannajuvet. Bileta selde han lokalt og til immigrantar i USA. I 1914 var Myklebust tilbake igjen i Noreg som fotograf på den norsk-amerikanske Stavangerlaget sitt stemne i Sandnes. I Dalane-regionen peiker særleg to emigrantfotografar seg ut. 9) Rasmus S. Johnson (f. 1851) frå Stapnes i Eigersund utvandra til USA i 1872 og kom heim på besøk med kamera i Han fotograferte då familiar og gardsbruk i Egersund landsokn og familiar på nokre gardar i Sokndal. Johnson leverte bestillingsbilete til dei avfotograferte. Bileta har godt teknisk kvalitet. I 1970 fekk Dalane Folkemuseum negativsamlinga hans på 91 nr. I Sokndal fotograferte 10) Ragnvald Immerstein når han var på heimebesøk frå USA. Faren, Johannes Immerstein ( ), fekk fotoutstyr frå USA gjennom sonen og vart ein pioner i Sokndal når det galdt fargedias. Fleire hundre dias med topografiske motiv frå Sokndal frå og 1950-åra er bevarte hjå etterkomarane hans. Ragnvald Immerstein sin familie i USA tek vare på ei stor samling glasnegativ, fargedias og også levande bilete (film) med tilsvarande motiv frå Sokndal. Far og son Immerstein er døme på at emigrantar på heimebesøk gav impulsar til fotografering i heimemiljøet. Men Ragnvald Immerstein representerte tredje generasjons emigrantfotografar. Både reisemåten mellom USA og Noreg og fotoutstyret var enklare i 1930-åra og seinare enn då Morrison, Thu og Nessa kom heim i Det finst truleg fleire tilsvarande samlingar i andre kommunar i fylket, om dei ikkje er så store som Immerstein-samlingane i USA og Sokndal. Den samla norsk-amerikanske innflytelsen på det fotografiske miljøet i Noreg er ikkje kjend enno. Dette er eit område som ikkje er kartlagt, korkje nasjonalt eller regionalt. Kilder: ar_og_motivtypar **Slutt** Også ein 6) Mr. Furness frå USA fotograferte i Sauda. Det er uvisst kven han var. I 1915 tok han mellom anna eit bilete av Fløgstad-garden. Ein annan norsk-amerikanar som fotograferte i Sunnhordland og Nord-Rogaland, var 7) O. M. J. Ramsey eller Ramsø(e). Han fotograferte mellom anna i Ølen som heimkomen emigrant i åra mellom 1910 og I nedre Suldal vart den heimvende norsk-amerikanaren 8) Anders Lone (Herabakka) (f. 1880) bygdefotograf (sjå kap. 3.6 nedanom) i åra etter Kameraet kjøpte han i USA. Lone budde lenge i USA men flytte heim då foreldra vart gamle. Han vart sidan buande i heimen på Herabakka. Lone tok på seg private foto-oppdrag, i alle fall i nedre Suldal. Etter at han døydde, vart negativsamlinga spreidd på fleire hender. Det finst ikkje nokon samla dokumentasjon over produksjonen hans. Bevarte familiebilete i privat eige viser at fotografia hans har god teknisk kvalitet. Carica AS Cruiseeksperten Vi har cruise over hele verden Jakob Askelands vei 9, 4314 Sandnes Tlf , - Gratis parkering

5 Side 5 Referat fra årsmøte. forts. fra side 2 Gratulerer Artige historier Odd Harald sa at han likte å leke med tall. Blant annet kunne han fortelle at i de 15 år som er gått har der vært medlemmer. Og det vil si 5250 par føtter som har vært på møtene våre. Fem USA-turer har lodgen vår stått for. Mange kontakter er bundet. Kr er tilsammen betalt i kontingent, kr i inngangspenger. Omtrent tre millioner kroner har sirkulert i disse 15 åra på grunn av lodgen vår. Han mente at det har av svært stor verdi å få så mange nye venner som er knyttet igjennom lodgen. Jostein Larsen hadde med blomster fra Cleng Peerson Lodge til 15-åringen og ønsket til lykke. Han og Oddbjørg har vært medlemmer og aktive i alle de 15 år de har vært i Cleng Person Lodge. Det var Jostein som stod for innsettelsen av det nye styret, noe som ble gjort på en høytidelig og korrekt måte. For dette ble han takket med en bukett blomster. Sekretær og aktivitetsleder som gikk ut av styret ble takket for innsatsen med ord og blomster. Det same ble matkomiteen for framifrå god kjøkkentjeneste. Presidenten takket for tilliten med å bli gjenvalgt for et nytt år. Han vil sammen med styret arbeide for lodgens fremgang, og oppfordret alle medlemmer til å stå sammen om å tenke fremgang for Ryfylke Lodge. Det ble solgt lodd for kr 5000, så det gir en god slant til en slunken kasse. Så gjenstod utlodning av bordpynt og av gevinster som var gitt av medlemmene til dette formålet. Det var til sammen over 40 gevinster, så mange fikk fine pakker med seg hjem. En fin kveld ble avsluttet med å synge Deilig er jorden før vi sluttet av kl Ingrid (se videre side 7) Vi gratulerer så hjertelig med dagen i Februar VI GRATULERER! Odd Riskedal 2. Johannes Bråtveit 4. Olav Almenningen 14. Terje Iversen 16. Borghild Mosnes 18. Olav Østerhus 23. Sam Speer juni 2013 i Konserthuset, Stavanger Priser NOK (inkl. serviceavgift) Kompromissløs kvalitet og nyskapning preger dette flotte koret som i 2013 er ute på sin 100 års jubileumsturne. Med 11 konserter markerer koret med internasjonalt renommé sine kulturelle og historiske bånd til Norge. Siden det ble etablert av nordmannen F. Melius Christiansen i 1913 har St. Olaf Choir vært å regne blant korene som setter den internasjonale kvalitetsstandarden. Opprinnelig besto koret av sangere med norske aner. I 2013 har medlemmene forskjellig kulturell bakgrunn, korets dirigent er afroamerikaner, og repertoaret reflekterer et bredere verdenssyn. Det som ikke har endret seg, er St. Olaf Choirs forpliktelse til å sette de høyeste standarder for fremføring av kormusikk, samt feiringen av den viktige rollen Norge og norske immigranter spilte i etableringen av et rikt kulturliv i Minnesota - noe som gjorde det mulig for dette internasjonalt anerkjente ensemblet å vokse og blomstre. Koret har ved en rekke anledninger turnert internasjonalt, og har også tidligere besøkt Norge til strålende kritikker. Aktivitetskalenderen vår for jan. 2013, side 3 viser at vi tenker oss en tur for å oppleve konserten som er nevnt ovenfor. Vi lurer litt på hvordan vi Fra boken "Sjøyden og andre siddisar 2" kan vi finne historier om originale personer i "gamle dager" i Stavanger by. Her er noen. Til og med Sjøyden bodde et sted. Sjelden var det at han hadde besøk, men en gang var det en kar hjemme hos han. Sjøyden hadde også kaffikjel, og denne satte han på mens de pratet. Så ville mannen gå. - Nei, nå må du sidda te kaffien koke, sa Sjøyden. Noe urolig gikk mannen med på det, og ventet. Endelig kokte kaffien. - Ja, du får ha det då, sa Sjøyden, nå kog'an. Dusten treffer en kjenning i Muségata og spør. - Går du forbi Løveapoteket klokkå 4 i ettermiddag? - Ja, koffer spør su om det? - Då må du holda øyrene stive. - Koffer det? - Jo, det e så skrekkeligt stygt når de henge og flagre. En ungdom fra Sandnes ville drive ap med en ekspeditrise i en skobutikk i Stavanger. - Har dåkke innleggsåler te julatreføde? - Nei, dessverre, men me har heljern te driddstyvlar, sa ekspeditrisen. IDÉ banken Har du en god idé eller et godt forslag om noe vi kan benytte oss av i Ryf. Lodge? Ta kontakt med presidenten - John Harry Hevrøy Tlf / skal få til påmeldingen. Om vi skal ta opp en fellespåmelding og at man betaler inn til Ryf. Lodge sitt banknummer , eller at hver enkelt ringer selv til konserthuset og betaler for seg og sine se linken Grupperabatten bortfaller ved individuelle bestillinger, og vi blir sittende spredt. Men det er selvsagt enklest å la hver ordne sitt. Billettsalget er startet, og en diskusjon kan være på sin plass. Det inviterer styret til på møtet den ***

6 Side 6 Prolog Klipp PROLOG FOR RYFYLKE LODGE ÅRS JUBILEUM VAULALI På Vaulali er me samla ilag Ryfylke Lodge feire store dag November 1997 starten var Odd Harald Olsen var temmeleg snar. Han ringte til Jansen på Hjelmeland og Sandvik på Tau. Aktivitetshuset på Tau blei bestilt. Han var ikkje snau. Representant frå Kristiansand kom for å vera med på starten, men glømte klubba på hotellet i byn i farten. Ordførar, Langvik, visste råd: "Strand kommune har klubba. Me hente den då!" Odd Harald blei valgt til president og diverse skriv blei sendt. Klubba var henta og laget etablert. Møter sko planleggast. Dette var svert! Ein onsdag i månaden vekselsvis i Hjelmeland og Strand. Det var alle enige om. Slikt går jo ann. Nasjonalsangane blir sungne frå Canada, Norge og U.S.A. Foredrag og mat må me og ha. Vårt formål er å opprettholda kontakten med det norske Amerika. Sikra og dokumentera emigrasjonshistorien gjer me og. Og det er bra. I 1900 reiste 2000 personar frå Hjelmeland. Det var halve befolkningen. Rart at det gjekk ann. Kjekke turar me alltid har: Kvitsøy, Jøsenfjord, Titania og Flor og Fjære. Ja, arrangsjørane ska ha all ære. Turen til Trodla Tysdal huske vel alle. Den blei litt våde og kalde. Någen gjekk lange tur og någen fyllde båt Det var nok någen som hutra og var våt. 17.mai kveldane på Spinneriet har me og minner frå. Men kjekkast er vel frokost på Olabu og få. Der er det egg og bacon, amerikanske pannekaker med lønnesirup på. Så er det styltegåing. Kem kan på dei gå? Eller vil du heller gissa avstand og vekt? Eller bare sidda å prata om Amerika og slekt? Fleire Amerikaturar har me hatt. Eit av minnene er når Solveig i gyngestolen til Cleng Person satt. Si' hu er i slekt med han, fekk hu lov til det. Ja. mangt og møje kan det skje. Leiv Eiriksson Lodge "Budstikka" av januar 2013 inviterer: Invitasjon til ny fest, lørdag 2. mars kl på Karlsbu. Julefesten som skulle vera på Karlsbu 14 des, stoppa vergudane på ein effektiv måte. Først cm nysnø, og deretter sydaust storm i to dagar. Då var det bare å gi opp mot overmakta. Sjølv sat eg innesnødd i to dagar, og det har aldri hendt før. Heldigvis hadde me straum heile tida, mat i kjøleskapet og brødskuffa og turr, god ved nok. Det er ei påminning om at naturkreftene kan vinna av og til, sjølv i vårt teknologiske samfunn. Det gjekk liter mjølk i kloakken, men slikt skjer av og til. Me satsa nå på vårfest i mars. Det er for seint med lutafisk, så me tek oksesteik i staden. Pris kr 390, - pr kuvert. Velkomen til fest. PS! Påmeldingsfrist12. februar Tarald ( ) mob *** "Helt ferskt" har vi klippet rett i fra internet på linken rikafana/ - etter tips fra Odd Harald, om Amerikafana sitat For 98 år sidan sende Randaberg kommune ei vakker fane til USA, som gåve til utvandra randabergbuar. Fana er i dag i svært dårleg stand og er i ferd med å gå i oppløysing. Den gamle Amerikafana frå 1915 har vore lagra på Bersageltun sidan tidleg på 90-talet og fram til i dag. Fana er vakker med raud silkekappe, gullbokstavar og bilete målt direkte på silkeduken. Den gamle fana vart etterkvart erstatta av ei ny fane, laga i 1957, etter vedtak i formannskapet (1956 og 1957) og heradstyret ( ) sitat slutt. Vider på linken jyrer/om_amerikafana_jan2013.pdf kan man lese mer om fana. Me er krye av fanå med Frihetsstatuå og Restaurationen. Og me synge svært gjerna nasjonalsangane, bare me finne tonen. Men idag er det jubileum - 15 år. Tenk det sko det ble! Me gratulere oss sjøl og seie: Hurra for det! Tau Liv L. Eielsen Den gamle Amerikafana frå 1915 er i ferd med å smuldre bort (Publisert: Sist endret: )

7 Side 7 Fra årsmøtefeiringen. (forts. fra s. 5) Her sitter vi og venter på middagen. Det var pinnekjøtt med kålrabistappe. Til dessert riskrem med rød saus. Kaffe med tre flotte kaker hadde vi og. Fra v. nede i hjørnet Marit Hevrøy, Jorunn Pedersen, Astrid Sagård og Godwin Sagård. Fra h. nede i hjørnet Ragnhild Norland, Tormod og Ingrid Nag. Fra h. og venstre side av bordet - Leif og Grete Voster Fra h. og høyre side av bordet Tanke og Torunn Levik, og så kan vi se Reinert og Sigbjørg Lerang midt på bildet. Fra v. Torleif Helland, Johannes og Marit Bråtveit og vi kan se Olav og Solfrid Østerhus. Høyre side nærmest Haldis Austvoll Her forsyner vi oss av maten. Det er nok fotografen som har vært litt sen her med å ta bildet. Det var mer mat på brettene da vi begynte. Ved bordet fra v. Jostein og Oddbjørg Larsen som velvillig stilte opp på sparket da vi trengte noen til innsettelsen av styret. Gunvor Lauvsnes til høyre. Her ser vi "kokkegjengen" - Kaja og Magne Fjelde som stod for den gode middagen, sammen med flere andre. Vi vet at flere andre også hadde vært med og ordnet med mange ting, skrelling av poteter etc. John Harry hadde laget grøten (etter som red. har fått opplyst). Fra v. Halldis Mosnes, Anne Berit W. Sæbø, Borghild Mosnes, Kjell Gjerde. Fra v. høyre side av bordet Ola Lekvam, Solveig og Harald Jansen, Jan og Turid Langvik.

8 Side 8 Returadresse: SOLFRID ABRAHAMSEN VARHAUGV. 9, 4120 TAU Sendes til: VELKOMMEN TIL MEDLEMSMØTE ONSDAG 13. FEBRUAR 2013 KL (merk tiden) PÅ VAULALI, BJØRHEIMSBYGD. Saker: Foredrag: - Vanlige møtesaker. Diskusjon om påmelding til korkonserten den 05. juni. - Ola Skuterud forteller fra/om Røde kors og dagene han satt som fange i Somalia. Velkommen til deg - og ta med venner. STYRET OPPLEVELSESREISER TIL USA SOLHEIM TOURS Kristin og Terje Solheim Mobil telefon: (+47) Postadresse: Solheim Gård, 4820 Froland E-post: Bruk av Stoff er tillatt for alle trykte publikasjoner som utgis under paraplyen Sons of Norway. Fritt å bruke stoff som er Ryfylke Lodge sitt stoff når kilden oppgis. Kommersiell eller annen bruk av stoff som Ryf. Lodge har fått tillatelse til å bruke - er ikke tillatt.

PRESIDENTEN HAR ORDET

PRESIDENTEN HAR ORDET MEDLEMSBLAD FOR SONS OF NORWAY DISTRIKT 8 Vårt organisasjonsnummer: 988997382 Ved bruk av Grasrotandelen må organisasjonsnummer oppgis Bank - Hjelmeland Sparebank: Konto 3353 22 23259 FEBRUAR 2015 Årgang

Detaljer

PRESIDENTEN HAR ORDET

PRESIDENTEN HAR ORDET MEDLEMSBLAD FOR SONS OF NORWAY DISTRIKT 8 Vårt organisasjonsnummer: 988997382 Bank - Hjelmeland Sparebank: Konto 3353 22 23259 APRIL 2013 Årgang 16 (stiftet 1997) SONS OF NORWAY ble stiftet i Minnesota

Detaljer

Ryfylke Lodge PRESIDENTEN HAR ORDET. Gode Sons medlemmer.

Ryfylke Lodge PRESIDENTEN HAR ORDET. Gode Sons medlemmer. MEDLEMSBLAD FOR RYFYLKE LODGE 8 023 AV SONS OF NORWAY DISTRIKT 8 OKTOBER 2009 Årgang 12 Ryfylke Lodge PRESIDENTEN HAR ORDET Gode Sons medlemmer. INFO Jeg ber alle medlemmer av Lodgen merke seg det som

Detaljer

PRESIDENTEN HAR ORDET

PRESIDENTEN HAR ORDET MEDLEMSBLAD FOR SONS OF NORWAY DISTRIKT 8 Vårt organisasjonsnummer: 988997382 Bank - Hjelmeland Sparebank: Konto 3353 22 23259 DESEMBER 2013 Årgang 16 (stiftet 1997) SONS OF NORWAY ble stiftet i Minnesota

Detaljer

SYDVESTEN. Av innholdet: Landsmøte i LLH Postkort fra Lauperak Bjerkreimsfana Nedstrand bygdemuseum Suldalskjelda

SYDVESTEN. Av innholdet: Landsmøte i LLH Postkort fra Lauperak Bjerkreimsfana Nedstrand bygdemuseum Suldalskjelda SYDVESTEN LOKAL- OG SLEKTSHISTORISK MAGASIN FOR ROGALAND Kr 30,- NR. 4 2011 37. ÅRGANG Av innholdet: Landsmøte i LLH Postkort fra Lauperak Bjerkreimsfana Nedstrand bygdemuseum Suldalskjelda SYDVESTEN Lokal-

Detaljer

N O R G E 5 2. Å R G A N G N R. 3 M A R S 2 0 1 5. Narkotikahunden Tara og hundefører Hege

N O R G E 5 2. Å R G A N G N R. 3 M A R S 2 0 1 5. Narkotikahunden Tara og hundefører Hege N O R G E I N T E R N AT I O N A L I N N E R W H E E L 5 2. Å R G A N G N R. 3 M A R S 2 0 1 5 Narkotikahunden Tara og hundefører Hege Fra redaktør Liv Elin Broberg Lewin Kjære Inner Wheel venninner Tenk

Detaljer

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett.

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Lions Club Odal Løvebrølet Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Redaktørens hjørne: e-post: Styret i LC Odal 2014-15: Klubbleder:

Detaljer

Trygg Havn. Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang.

Trygg Havn. Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang. Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken Side 10 16 Les også: Om foreninger i Salten og Agder Så godt å ha «dokk» her Vandsøya

Detaljer

Les i dette nummer om: GammelSaabens venner Garasjebesøk Fra NVKs marked Ekeberg

Les i dette nummer om: GammelSaabens venner Garasjebesøk Fra NVKs marked Ekeberg Nr. 2-2008 - 24. årg. Les i dette nummer om: GammelSaabens venner Garasjebesøk Fra NVKs marked Ekeberg Tillitsvalgte i SAK 2008 Styret Telefon Mob Tlf Mail adresse Formann Terje Vadset 91693908 tvadset@online.no

Detaljer

God stemning på Landsmøtet i Ålesund

God stemning på Landsmøtet i Ålesund Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 8/2014 126. årgang God stemning på Landsmøtet i Ålesund Les frå Landsmøtet side 18 24 Les også: Intervju med generalsekretær André Sætre Frå lengst bak til matros

Detaljer

LaGaviota. Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 4-2013 Årgang 10. Juleevangelium i landsbyen Veneguera.

LaGaviota. Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 4-2013 Årgang 10. Juleevangelium i landsbyen Veneguera. LaGaviota Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 4-2013 Årgang 10 Levende Juleevangelium i landsbyen Veneguera Foto: Bernt Aspang SJØMANNSKIRKEN på Gran Canaria I åpningstiden

Detaljer

SONS OF NORWAY TERJE VIGEN LODGE 8-015 ARENDAL. Presidenten har ordet

SONS OF NORWAY TERJE VIGEN LODGE 8-015 ARENDAL. Presidenten har ordet SONS OF NORWAY TERJE VIGEN LODGE 8-015 ARENDAL Presidenten har ordet Takk for sist, og et hyggelig januarmøte der vi hadde med oss tre nye medlemmer. Veldig flott, og velkommen skal dere også være. Vi

Detaljer

Stabbesteinen. Organ for Bergen Veteranvogn Klubb. November 2008. Nr. 9

Stabbesteinen. Organ for Bergen Veteranvogn Klubb. November 2008. Nr. 9 1 Bergen Veteranvogn Klubb Postboks 929 Sentrum 5808 Bergen http://bvk.lmk.no Stabbesteinen Organ for Bergen Veteranvogn Klubb. November 2008. Nr. 9 Neste medlemsmøte: Tirsdag 11.11.08 kl.19.00 blir det

Detaljer

LaGaviota. Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 2-2014 Årgang 11. Avtroppende konsul Gry

LaGaviota. Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 2-2014 Årgang 11. Avtroppende konsul Gry LaGaviota Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 2-2014 Årgang 11 Avtroppende konsul Gry s. 16 og 17 Lis Ann overtar etter Gry s. 2 La Gaviota ønsker alle en God Sommer! Kgl.

Detaljer

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LEDER FORUM nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne Første ordinære landsting www.kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav (26) er redaktør for Lederforum. 2 LEDER LEDERFORUM Nr. 2. 2005 3. Årgang

Detaljer

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff Sommernummer 2. utgave 2006 Årgang 42. Vestfold Nytt Medlemsblad for Vestfold Døveforening Barneside Kryssord Sudoku Matoppskrift Info Nytt fra: VDF og Skogstua Endelig :) Kjell Ivar Mesics Personalia

Detaljer

DIS-Nytt. DIS-Hedmark Digitalt medlemsblad nr 1 Juni 2014 VELKOMMEN TIL VÅRT NYE MEDLEMSBLAD

DIS-Nytt. DIS-Hedmark Digitalt medlemsblad nr 1 Juni 2014 VELKOMMEN TIL VÅRT NYE MEDLEMSBLAD DIS-Nytt DIS-Hedmark Digitalt medlemsblad nr 1 Juni 2014 Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7-8 Side 9-10 Side 11 Side 12 Side 13 Innhold DIS-Sangen Medlemsmøter Leder n har ordet «Veien går

Detaljer

LaGaviota. La revista de Iglesia Noruega en Gran Canaria The magazine of The Norwegian Church

LaGaviota. La revista de Iglesia Noruega en Gran Canaria The magazine of The Norwegian Church LaGaviota Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 1-2015 Årgang 12 La revista de Iglesia Noruega en Gran Canaria The magazine of The Norwegian Church Canarisk motiv malt av

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

varhaugbuen Elgane side 20 og 21 Tenning av julegrana Julekonsert Frå bygdekvinnelaget BU i svevet Side 5 Side 14-15 Side 16 Side 22

varhaugbuen Elgane side 20 og 21 Tenning av julegrana Julekonsert Frå bygdekvinnelaget BU i svevet Side 5 Side 14-15 Side 16 Side 22 varhaugbuen bladet for bygda vår Nr. 4 2012 Tenning av julegrana Side 5 Julekonsert Side 14-15 Frå bygdekvinnelaget Side 16 BU i svevet Side 22 Elgane side 20 og 21 Den siste jula før olja Det skjedde

Detaljer

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden.

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. OSLO OG AKERSHUS GARDISTEN Nr. 2 oktober 2013 Årgang 9 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. Vår nye beltespenne Norges Gardistforbund feiret også sine 50 år. Meld deg på vår vandring i

Detaljer

Nr.2 Årgang 5 Mai 2011. Dag`s Nytt. C:\Users\Ketil\Documents\Odd Fellow\Dags nytt\dagsnytt\avisa\14. utgave...\001.jpg

Nr.2 Årgang 5 Mai 2011. Dag`s Nytt. C:\Users\Ketil\Documents\Odd Fellow\Dags nytt\dagsnytt\avisa\14. utgave...\001.jpg Nr.2 Årgang 5 Mai 2011 Dag`s Nytt C:\Users\Ketil\Documents\Odd Fellow\Dags nytt\dagsnytt\avisa\14. utgave...\001.jpg 1929 Side 2 Overmester har ordet Kjære logebrødre Så er vi kommet til veis ende med

Detaljer

NR. 1-3. DESEMBER 2013 LES MER OM: Konferanse, landsmøte og St.Hans-feiring Enestående familier Portrett av Hans Eirik Aarek Vinterkurs

NR. 1-3. DESEMBER 2013 LES MER OM: Konferanse, landsmøte og St.Hans-feiring Enestående familier Portrett av Hans Eirik Aarek Vinterkurs NR. 1-3. DESEMBER 2013 LES MER OM: Konferanse, landsmøte og St.Hans-feiring Enestående familier Portrett av Hans Eirik Aarek Vinterkurs INNHOLD: Lokallagsnytt...3 Nytt fra landsstyret...4 Strategikonferanse...6

Detaljer

EKSTRA TYKT KJERKEBLA, HALVPARTEN VIET BRYLLUPSTEMA. Margareth og Endre Bøe Blindheim giftet seg litt ut på nyåret, i 10 bitende kuldegrader

EKSTRA TYKT KJERKEBLA, HALVPARTEN VIET BRYLLUPSTEMA. Margareth og Endre Bøe Blindheim giftet seg litt ut på nyåret, i 10 bitende kuldegrader kjerkebla kjerkebla Margareth og Endre Bøe Blindheim giftet seg litt ut på nyåret, i 10 bitende kuldegrader foto: susanne bø For Torvastad menighet Nr 3-2010 - Årgang 54 TEMA: BRYLLUP EKSTRA TYKT KJERKEBLA,

Detaljer

VETTU KA. Møt Klara Jørgensen. Ny design! Skråblikk frå Ognsurnå. Masse gøy på Barnasiå. Hilsen fra Han Norante. Juni 2013. Ognsurnå inrømmer doping!

VETTU KA. Møt Klara Jørgensen. Ny design! Skråblikk frå Ognsurnå. Masse gøy på Barnasiå. Hilsen fra Han Norante. Juni 2013. Ognsurnå inrømmer doping! VETTU KA Ei lokalavis for Myklabust, Mykjå, Tuastad, Røyksund og Fosen Ny design! Alle slags herlige nyheter fra et fantastisk flott område. Møt Klara Jørgensen Klara Jørgensen er en blid dame med godt

Detaljer

Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2010 4. REGNSKAP FOR 2010 5.

Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2010 4. REGNSKAP FOR 2010 5. Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

Trygg Havn. «Havlys» Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3 2014 126. årgang. side 10

Trygg Havn. «Havlys» Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3 2014 126. årgang. side 10 Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3 2014 126. årgang «Havlys» side 10 Trygg Havn Den indre Sjømannsmisjon http://dism.no/ Den indre Sjømannsmisjon ble stiftet i 1880 for å drive diakonalt

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

I N N H O L D NR. 1 FEBRUAR 2015 66. ÅRGANG. Side Misjonsdag 30 Krise 35 Klever 36 Bruno 38 Legesenter 47 Dilemma 52 Glimt 57

I N N H O L D NR. 1 FEBRUAR 2015 66. ÅRGANG. Side Misjonsdag 30 Krise 35 Klever 36 Bruno 38 Legesenter 47 Dilemma 52 Glimt 57 NR. 1 FEBRUAR 2015 66. ÅRGANG I N N H O L D Side Med rom for hvorfor 1 Prisdryss 4 Diakoniens år 8 Noen må våke 16 Kultur 21 SMS-varsling 24 Juletrefest 26 Side Misjonsdag 30 Krise 35 Klever 36 Bruno 38

Detaljer

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 2 Desember 2007. LES MER OM: IFYE Julie og Otto RAA - Ny klubb Høstkurs i Stavanger Julegavetips

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 2 Desember 2007. LES MER OM: IFYE Julie og Otto RAA - Ny klubb Høstkurs i Stavanger Julegavetips ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER ALUMNYTT Nr. 2 Desember 2007 Frode på høstkurs. LES MER OM: IFYE Julie og Otto RAA - Ny klubb Høstkurs i Stavanger Julegavetips 2 ALUMNYTT LEDER HAR ORDET Det er vintertid

Detaljer