ENTREPRENØRFORENINGEN BYGG OG ANLEGG VESTENFJELSKE AVDELING ÅRSBERETNING 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENTREPRENØRFORENINGEN BYGG OG ANLEGG VESTENFJELSKE AVDELING ÅRSBERETNING 2014"

Transkript

1 ENTREPRENØRFORENINGEN BYGG OG ANLEGG VESTENFJELSKE AVDELING ÅRSBERETNING

2 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Styrets sammensetning 2. Virksomhetens art og hvordan den drives 3. Styrets møtevirksomhet 4. Medlemsmøter og bedriftsledersamling 5. Kurs Informasjon 6. Markedet 7. Ingeniørstudenter i praksis 8. Opplæring og rekruttering 9. Medlemsforhold 10. Medlemskontakt Medlemsservice 11. Næringspolitikk Samfunnskontakt Andre aktiviteter 12. Strategisamling 13. Årsmøtehelg Studiereise 15. Forsikringsavtalen 16. Advokatavtalen 17. Andre avtaler 18. Vestlandske Bygg- og Anleggsdag EBA Sogn og Fjordane lokallag 20. Øvrige tillitsvalgte 21. Media (utvalg) 22. Prosjektene Jubileum 2016 og VilVite 23. EBA Vestenfjelske struktur og administrasjon 24. Arbeidsmiljø 25. Ytre miljø 26. Fortsatt drift 27. Avslutning Vedlegg: Regnskap for 2014 Regulering av kontingentsatser m.v. Styrets forslag til budsjett 2015 EBA avdelingens vedtekter Medlemsliste Nyhetsbrev 2014/2015 3

4 1. STYRETS SAMMENSETNING Styret i EBA Vestenfjelske avdeling har i 2014 hatt følgende sammensetning: Daglig leder Arild Grønsdal, Sjøentreprenøren AS (styreleder) Adm. dir. Per Chr. Stoltz, Stoltz Entreprenør AS (nestleder) Distriktsleder Ingmar Austevoll, Veidekke Entreprenør AS, distrikt Bergen (styremedlem) Avd. leder Inger Kristin Ulveseth, Br. Ulveseth AS (styremedlem) Distriktsleder Rune Karlsen, Veidekke Entreprenør AS, distrikt Sogn og Fjordane (styreleder i EBA Sogn og Fjordane Lokallag), (styremedlem) Prosjektleder/eier Hans Skorpen, LAB Entreprenør AS, (varamedlem) Styret i EBA Vestenfjelske, f.v. Rune Karlsen, Inger Kristin Ulveseth, Per Chr. Stoltz, Arild Grønsdal og Ingmar Austevoll. Varamedlem Hans Skorpen var ikke til stede. 2. VIRKSOMHETENS ART OG HVORDAN DEN DRIVES EBA er den største landsforening i bygg- og anleggsnæringen. Vestenfjelske avdeling er en av 9 nasjonale lokalavdelinger i EBA, og den med størst samlet virksomhet. Foreningens formål er å fremme felles bransjeinteresser og representere entreprenørene overfor andre institusjoner og organisasjoner, myndigheter og samfunnet for øvrig. Avdelingens fremste satsingsområder er innenfor rekruttering, næringspolitikk, kompetanseutvikling og organisasjonsarbeid/medlemsservice. EBA er tilsluttet BNL og NHO. EBA Vestenfjelske avdeling representerer 58 bedrifter/avdelinger i Hordaland og Sogn og Fjordane. Gjennom Byggopp-kontorene i Hordaland og Sogn og Fjordane samlet 220 bedrifter. Vestenfjelske «konsern» har en samlet omsetning på om lag 15 MNOK og 9 heltidsansatte. 4

5 Styret i EBA Vestenfjelske har vedtatt et styringsdokument for perioden : Visjon: VI BYGGER FREMTIDEN Strategisk Retning for EBA Vestenfjelske avdeling: ivareta og fremme entreprenørens felles bransjeinteresser og representere entreprenørene overfor andre institusjoner og organisasjoner, myndigheter og samfunnet for øvrig arbeide for å øke entreprenørens generelle anseelse og synliggjøre næringens betydning være en organisasjon for entreprenører med høy faglig og etisk standard samt at medlemskap i foreningen skal fremstå som et kvalitetstegn arbeide for bærekraftige og forutsigbare rammevilkår fremme kontakt og yte service overfor medlemsbedriftene Strategiske fokusområder: Etikk og omdømme Næringspolitikk Medlemsservice Rekruttering og kompetanse 3. STYRETS MØTEVIRKSOMHET I beretningsperioden har det vært avholdt til sammen 6 styremøter og behandlet 97 saker. Det har vært sendt ut 30 rundskriv. Foreningens aktivitet har økt betydelig de siste årene, noe som også har gitt utslag i økt antall oppslag i media og medieinteresse. De viktigste sakene i 2014 har vært: Oppdatering/justering strategiplan Budsjett 2014 Møte- og aktivitetsplan 2014/2015 Drift av foreningen og kontakt med medlemmene Media og næringspolitikk; en rekke saker ut i media Nyhetsbrev Rekruttering og oppfølgning av lærlinger Årsmøter i EBA Vestenfjelske og Sogn og Fjordane lokallag. Årsmøter i BYGGOPP Hordaland og BYGGOPP Sogn og Fjordane Medlemsmøter Gjennomgang og endring av fondsstruktur i Byggopp Sogn og Fjordane Prosjektet EBAV 100 år i 2016 Prosjekt VilVite Vestlandske Bygg og Anleggsdag Studietur til Krakow Forholdet til NHO og Bergen Næringsråd Medlemskapssøknader Ingeniørstudenter i praksis og søknad om støtte til byggingeniørlinje i Førde QB om kapasitet m.m. Anleggslærlinger på landsplan 5

6 4. MEDLEMSMØTER OG BEDRIFTSLEDERSAMLING I 2011 ble samtlige fire medlemsmøter gjennomført for første gang siden 2008, noe vi har fortsatt med i 2012, 2013 og Oppslutningen rundt medlemsmøtene har vært stabil, og med rekordoppslutning under novembermøtet med årets lærling, med 65 deltakere. Den tradisjonelle bedriftsledersamlingen ble flyttet fra november og over til januar 2014, noe som viste seg å være en god beslutning. Bygg og anleggsdagen i Sogn og Fjordane I og med at det ikke er egne medlemsmøter i Sogn og Fjordane besluttet lokalstyret å reetablere en bygg- og anleggsdag fra Denne ble lagt til Førde i april, som en gratiskonferanse. Dette var vellykket i 2013, men i 2014 var påmeldingen så lav at vi besluttet å avlyse. Februarmøte i Kronstadparken og på Hotel Norge Med befaring i Kronstadparken og prognoser ved Bjørn Erik Øye fra Prognosesenteret. Det var 25 deltakere, noe som er bra til å være februarmøtet. Arkitekt Tor Lund ga oss et fascinerende innblikk i utviklingen av Kronstadparken Junimøtet med befaringer på Helleren og Kverneviken og sommeravslutning på Bellevue I samarbeid med Veidekke Entreprenør og Bergen kommune ble det befaring på Helleren. Videre befaring på Kverneviken renseanlegg med NCC. Tradisjonell sommerfest med middag på Bellevue. Møtet var godt besøkt med nærmere 35 deltakere. 6

7 Møte i Kronstadparken med Br. Ulveseth, Ap med Støre i spissen, EBA Vestenfjelske og Unionen 7

8 Fra junimøtet og omvisningen på Helleren: 8

9 Fra Kverneviken renseanlegg og Bellevue: 9

10 Oktobermøte med befaring på BUSP og raspeballer på Ricks I samarbeid med LAB Entreprenør ble det befaring BUSP på Haukeland sykehus. Det kommer nye og forsterkede lærlingeklausuler i alle offentlige anskaffelser. Direktøren holdt et lite foredrag om hva vi kan vente oss. Dagens gjest var Gunnar Wiederstrøm fra Opus, som gjorde noen betraktninger om BREEAM. Det var til oktobermøtet å være god deltakelse med 26 påmeldte. Årets bedriftsledersamling ble forskjøvet til januar 2014 fra det tradisjonelle tidspunktet i november. Det var god deltakelse med i alt 23 påmeldte. Astrea stod for ledelsesinnholdet, mens Alf Johan Knag holdt foredrag om ting å tenke på for lederen i

11 Desembermøtet med Årets lærling EBA Vestenfjelske arrangerte i 2006 for første gang kåringen Årets lærling. Kåringen ble godt mottatt og styret besluttet at arrangementet skulle videreføres. For BYGGOPP er kåringen et viktig motivasjonsverktøy når opplærling skal tilrettelegges i medlemsbedriftene og når lærlingene skal motiveres til egeninnsats. Årets møte hadde tradisjonelt program med kåring av Årets Lærling. Med 65 deltakere er dette det største medlemsmøtet vi har gjennomført i nyere tid. Alf Johan Knag oppdaterte om lover og regler og vi fikk et innblikk i hvordan det går med oljenæringen via Ove Lunde i HOG Energi. Hans Mundheim Oma (19) fra Omastrand i Kvam og Terje Uglum Lindstrøm (20) fra Sogndalsdalen i Sogndal ble begge kåret til «Årets lærling» i bygg- og anleggsbransjen på Vestlandet. Begge de to vinnerne jobber i betongfaget. Terje Uglum Lindstrøm tok fagprøve i august i år mens Hans Mundheim Oma blir fagarbeider neste sommer. Hans Mundheim Oma er ansatt i NCC Construction, divisjon Anlegg, og har for tiden praksis i det nye renseanlegget til Bergen kommune i Morvik der han jobber med støping av portaler. Han begynte på TAF (Tekniske og allmenne fag) på Knarvik vidaregåande skule i De overordnede til Hans har gitt ham høyeste score på de fleste kriteriene. «Hans er lærlingen som alle vil ha med på laget, han har lite fravær og møter alltid presis», heter det blant annet i begrunnelsen. Jeg ble overrasket og veldig glad for denne prisen, sa Hans under prisutdelingen. Terje Uglum Lindstrøm har helt siden han ble lærling jobbet hos Veidekke Entreprenør, avdeling Sogn og Fjordane. For tiden jobber han med støping av pumpehus for Nystar på Norsk Hydros område i Høyanger. «Terje er engasjert, positiv og har vist stor interesse for betongfaget. Han har vist en meget god utvikling spesielt når det kommer til HMS, forskaling, armering og utstøping med betong», uttaler arbeidsgiveren, som mener Terje er så dyktig at han kunne tatt fagprøve etter bare ett år. Det er en stor ære og jeg er både stolt og takknemlig, sa han selv. På andreplass kom Kristian Nordheim som er TAF-lærling med ansettelse hos Brødrene Ulveseth. For tiden jobber han med støp av haller i Straume Næringspark og skal ta fagprøve til sommeren. Det samme gjelder Andreas Øsleby på tredjeplass. Han er ansatt hos FM-Strand og får nå sin praktiske opplæring i forbindelse med oppføring av boliger på Nesttunstranden i Bergen. De to fikk diplom og hver sin sjekk på kroner. Kåringen av «Årets lærling» er gjort blant 290 lærlinger i entreprenørbransjen i Hordaland og Sogn og Fjordane. Det er bedriftene som nominerer sine beste kandidater til konkurransen om å bli «Årets lærling». De gir en vurdering av den enkeltes kvalifikasjoner i henhold til ni fastsatte kriterier. En jury bestående av representanter for BYGGOPP i Hordaland og Sogn og Fjordane, fagopplæringskontoret i Hordaland fylkeskommune og Fellesforbundet foretar den endelige bedømmelsen av bedriftenes kandidater. 11

12 Her er de beste lærlingene i Hordaland og Sogn og Fjordane i 2014 med sine sjekker og diplomer. Fra venstre Andreas Øsleby, Terje Uglum Lindstrøm, Hans Mundheim Oma og Kristoffer Nordheim. 5. KURS - INFORMASJON Etter dårlig deltakelse og økonomisk underskudd på kursvirksomheten i Hordaland, tok foreningen en tenkepause høsten Vi trengte også en tenkepause i forhold til hvordan vi skal innrette kursene i årene som kommer. Fra 2011 satte vi i gang for fullt og økte denne satsingen inn i 2012 og 2013, til et aktivitetsnivå foreningen ikke har hatt på mange år har fortsatt med dette aktivitetsnivået sågar med en liten økning. Følgende kurs er gjennomført i Hordaland i 2014: Overtakelse av bygg og anlegg Grunnopplæring HMS Offentlige anskaffelser del 4 og 5 (morgenkurs) Håndbok 025 prosesskoder NS 8407 Totalentreprise NS 8407/8417 Grunnkurs NS 8407 Oppgaveløsning NS-EN Betongutførelse NS 8405/8406 Basiskurs NS 3420 NS 8415/8417 Kursene i Hordaland samlet 195 deltakere, mot 211 i 2013, 237 i 2012, 71 i 2011, 37 i 2010, 95 i 2009 og 142 i Omsetningen i 2010 var på ,-. I ,-. I ,-. I ,- og i ,-. 12

13 Følgende kurs ble gjennomført i Sogn og Fjordane i samarbeid med Byggopp i 2014: o NS 8405/8406 o NS 8407/8417 (to ganger) o Byggherreforskriften o Uavhengig kontroll o NS 3420 Det er stor konkurranse på kursområdet, slik at vi må skreddersy kursene til våre kunder. Vi har for 2014 basert kursene våre på en blanding av leveranser fra EBAs Entreprenørskolen og Steenstrup Stordrange. 6. KAPASITET OG MARKEDET Omsetningsmessig har tallene for bygg- og anleggsnæringen aldri tidligere nådd slike høyder som vi har sett i vest i 2013 og inn i Investeringene i bygg- og anlegg er beregnet til ca. 37 milliarder i Hordaland, ca. 40 milliarder i Rogaland og ca. 10 milliarder i Sogn og Fjordane. Samlet ble det investert i underkant av 400 milliarder i landet under ett i Prognosenteret har beregnet at investeringene i bygg- og anlegg, vil stige til over 400 milliarder i Norge under ett de kommende to årene. Så vidt slått av oljeinvesteringene slått sammen med olje; drift og vedlikehold. Nedgangen i oljen har allerede påvirket byggemarkedet i Rogaland og det vil nødvendigvis bli påvirking i Hordaland også, mindre i Sogn og Fjordane. Utover våren 2015 vil det sannsynligvis øke på med anleggsprosjekter, gå noe ned på private næringsbygg, stø kurs i boligbygging og være færre statlige bygg som lyses ut. ROT-markedet er som kjent avhengig ikke minst av at vi blir kvitt de useriøse aktørene. Det må påpekes at det er lokale svingninger. Investeringsnivået varier fra fylkesdel til fylkesdel, slik at variasjonene vil merkes langt mer hos bedriftene enn disse tallene tilsier. Prognosesenteret/BNL sine prognoser frem mot Som man ser av grafen slo ikke krisen i 2008 særlig sterkt ut i bygg- og anleggsbransjen. 13

14 Fasiten for 2014 foreligger og ble publisert i Prognose-nytt fra Prognosesenteret like før årsmeldingen gikk i trykken. Høy etterspørsel og for lav boligbygging i storbyene førte til en årlig boligprisvekst på ca. 2,3% i Byggemarkedet totalt (nybygg og ROT) hadde en produksjonsvekst på 3,6% - godt hjulpet av fjorårets rekordvekst i ROT (+8,6%). Det pusses opp som aldri før! Det må nevnes at denne veksten gjenspeiler volumvekst i produksjonen til bedriftene som utfører renoverings- og vedlikeholdsarbeider, og ikke husholdningenes gjør-det-selv del av ROT-markedet. Anleggsmarkedet hadde i likhet med ROT-markedet en formidabel vekst (+8,5%) og bidro til at 2014 ble et godt år for BA-markedet totalt. Fra Byggeindustrien nr Vestlandsnummeret om forventningene inn i året. 14

15 Byggenæringen er svært nær å være Norges største næring, både målt i antall ansatte og i investeringsnivå. Følgende plansjer fra BNLs brosjyre Byggenæringen i Hordaland er illustrerende: 15

16 I løpet av senhøsten gjennomførte vi for tredje gang en spørreundersøkelse om bedriftenes kapasitet, arbeidskraft m.m.. Undersøkelsen er anonymisert og spørsmålene utformet med næringspolitisk vinkling, for ikke å berøre konkurransemessige aspekter. Fig 1. EBA Vestenfjelskes egen QB oktober Medlemmenes vurdering av egen kapasitetsutnyttelse. Fig. 2 Entreprenørene i vest sin vurdering av egen kapasitetsutnyttelse ett år frem i tid. 16

17 Fig 3: Medlemmenes vurdering av tilgangen på kvalifisert arbeidskraft. Fig 4. og 5. Slik vi trodde på forhånd ser entreprenørene lite til svart arbeid og sosial dumping. Dette er et problem som nå har sin harde kjerne i privatmarkedet. 17

18 7. INGENIØRSTUDENTER I PRAKSIS/INGENIØRSTUDIER Innenfor studieretningen anleggsteknikk på ingeniørstudiet på Høgskolen i Bergen ble det for fem år siden innført en seks uker lang obligatorisk praksisperiode i starten av 5. semester. EBA Vestenfjelske har brukt relativt store ressurser disse fem årene for å få til et bra opplegg i god samarbeidsånd. I forrige årsmelding meldte vi om følgende: «EBA Vestenfjelske fikk også i år mye ros av HiB for samarbeidet, og rosen går videre til bedriftene våre, som stiller opp med praksisplasser, avslutningslunsj og også undervisning på HiB. Fra EBA sin side går det også ros videre til HiB for et utmerket samarbeid.» Samarbeidet har vært noe mer utfordrende i 2014, mest som følge av at praksisperioden ble gjort frivillig. Det er avtalt oppfølging gjennom møter i 2015, for å gjenetablere det gode samarbeidet. EBA Vestenfjelske med lokallaget EBA Sogn og Fjordane ga etter søknad støtte til utredning for etablering av en byggingeniørlinje ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Dette arbeidet blir fulgt opp utover i OPPLÆRING OG REKRUTTERING EBA Vestenfjelske har som målsetting å sikre tilstrekkelig tilgang på faglært arbeidskraft innen våre fagområder. Dette står fast og blir om mulig enda viktigere nå når markedet har blitt bedre. Opplæring og rekruttering gjennom BYGGOPP kontorene er et prioritert område for hele EBA. EBA Vestenfjelske har gjennom flere år lagt sin innsats på rekruttering inn i BYGGOPP kontorene i Hordaland og Sogn & Fjordane. De ansatte på disse to kontorene er ansatt i EBA Vestenfjelske, og rapporterer til direktøren i EBA Vestenfjelske, som har virksomhetsansvaret og prokura. Ved BYGGOPP Sogn og Fjordane ble det i 2014 skrevet 74 nye lærekontrakter. (55 i 2013, 61 i 2012, 60 i 2011, 71 i 2010 og 61 i 2009). Ved utgangen av 2014 hadde kontoret 154 aktive lærekontrakter, (2013: 146, 2012: 132). Ved BYGGOPP Hordaland ble det skrevet 60 nye lærekontrakter i 2014, (67 i 2013, 61 i 2012, 59 i 2011, 51 i 2010 og 25 i 2009). Noen av kontraktene går over to år, noen 3 og noen 4 år; ved utgangen av 2014 var det 133 aktive lærekontrakter, (2013: 127, 2012: 120, 2011: 106). vi har hatt noen gang. Samlet hadde de to BYGGOPP-kontorene 287 aktive lærekontrakter ved årsskiftet. Dette er det høyeste antallet I 2010 satte vi sammen med de øvrige BYGGOPP kontorene i gang den elektroniske opplæringsportalen FølgOpp. FølgOpp er finansiert av nettverket av BYGGOPP kontorer og finansiert over drift. Driften og tilbakemeldingene på FølgOpp har gått over all forventning. 18

19 Begge opplæringsavdelingene har egne årsmøter og har produsert egne årsmeldinger. Arbeidet med opplæring og rekruttering er nærmere beskrevet der. Vi har satset mye på å bedre rekrutteringen de siste årene. Det er tilført ressurser, det er ansatt en egen person i samarbeid med Hordaland Fylkeskommune for å følge opp ungdomsskoler, det er internasjonale utvekslingsprosjekt i Sogn, vi har vært med på å sørge for positive nyheter i media og hat en stab som er spesialtrimmet for å ta godt i mot henvendelser fra foreldre og ungdom for å nevne noe. Etter flere års nedgang i søknadene til bygg- og anlegg håper vi at dette sammen med generell nedgang i oljeindustrien, skal føre til bedre innsøkning i MEDLEMSFORHOLD Medlemstallene har vært jevnt til litt stigende de siste årene og ved utgangen av 2014 var det 58 tilsluttede medlemmer/avdelinger i EBA-avdelingen. 13 av disse medlemsbedriftene/avdelingene er lokalisert i Sogn & Fjordane. Vi har ikke hatt utmeldinger i I løpet av året fikk foreningen en ny søknad som ble godtatt som nytt medlem: W. Giertsen Tunnel AS 10. MEDLEMSKONTAKT - MEDLEMSSERVICE Medlemmenes henvendelser til administrasjonen spenner over et vidt område og kan kort oppsummeres slik: Næringspolitiske spørsmål Kompetanseutvikling og kursvirksomhet Inntak og oppfølging av lærlinger regelverk Tariffspørsmål Sysselsettings- og arbeidsgiverspørsmål Ulike spørsmål knyttet til konkurranser/ offentlige anskaffelser Mistanke om ulovlige forhold Forsikringsspørsmål Diverse lov- og forskriftsfortolkning Kontraktsspørsmål Arbeidstilsynet Ansettelser/rekruttering 11. NÆRINGSPOLITIKK - SAMFUNNSKONTAKT - ANDRE AKTIVITETER EBA som bransjeorganisasjon skal bidra til å gi økt synlighet for våre medlemsbedrifter. Det betyr at vi skal delta på vegne av næringen i ulike råd og styrer/arrangementer (listen er ikke fullstendig): Vedrørende samfunnskontakt nevnes: Bergen Næringsråd - Deltakelse i RG Byutvikling Bergen kommune Deltakelse i byrådens byutviklingsgruppe Utgivelse av to Nyhetsbrev, se vedlegg 19

20 Leder av Yrkeslabyrinten, sammenslutning av opplæringskontorene Fagopplæring, særlig deltakelse i styrings- og arbeidsgruppe for Vekslingsmodellen Vestlandske Bygg- og Anleggsdag Samarbeid med VVS foreningen om Lean konferanse Av næringspolitiske saker nevnes: ROT fradrag Vikarbyrådirektivet Useriøse aktører Suksess med tilpasset opplæring Byggesaksbehandlingen Universell utforming Lærlingeklausuler Bygg- og anleggsbransjens størrelse Oljebransjens påvirkning på lønninger Allmenn påbygg i videregående Rekruttering, behov og nye modeller Studenthyblene på Grønneviksøren og SiB Konjunkturer, anbud og kapasitet Seriøse bedrifter og samfunnsansvar 12. STRATEGISAMLING/FELLES STYRESAMLING Styret skulle i 2014 vært samlet i Svolvær i Lofoten, men grunnet sykdom bortfalt samlingen. Styret møttes i stedet i Bergen i februar, der årets første styremøte, samt oppdatering av Mål- og strategiplan for ble behandlet, herunder handlingsplaner for For andre gang samlet vi flere av styrene under EBA Vestenfjelske paraplyen til en felles samling. Lysvoll i Stryn, Nordfjord ble valgt som sted i år som i fjor. I tillegg til å bli kjent med hverandre og se på felles mål, ble det gjennomført styremøter. Dette var såpass vellykket at det er lagt opp til et årlig Stryneseminar, med plan om å utvide den eksterne deltakelsen fra ressurspersoner. Samlingen benyttes også til påfølgende medarbeidersamling. Fra Strynesamlingen. 20

21 13. ÅRSMØTEHELGER 2014 Det var tilrettelagt for årsmøtehelg for lokallaget i Sogn på Flåmsbrygga i Flåm mars og hovedårsmøte for EBA Vestenfjelske på Solstrand ved Os den mars. I Flåm var det samlet om lag 20, mens på Solstrand var va om lag 35 personer inkl. ledsagere/barn. Årsmøte i Sogn er omtalt i egen årsmelding for lokallagt. Fredag 14. mars ble selve årsmøtet satt med vanlige årsmøtesaker på saklisten. Styreleder Arild Grønsdal ledet årsmøtet. For øvrig ble årsmøtet avviklet etter tradisjonene. Formann Grønsdal innleder årsmøtet på Solstrand En lydhør forsamling i gang med årsmøtet. 21

22 Avtakkinger under årsmøtene: Trond Lomsøy takkes av etter god styreinnsats og går inn i valgkomiteen i Vestenfjelske. Kent Rune Bugjerde takkes av etter mange års innsats i Byggopp Sogn og Fjordane og lokallaget EBA Sogn og Fjordane. 22

23 14. STUDIEREISE Studieturen hadde destinasjon Krakow i perioden 18. september 21. september Det deltok 35 personer på turen, hvor det faglige opplegget var i høysetet. Det er utarbeidet egne rapporter for de fire siste års studiereiser. Oversikt studieturer fra 2000: 2000 Dublin 2001 Firenze 2002 Nice 2003 Venezia 2004 Riga 2005 Athen 2006 St. Petersburg 2007 Budapest 2008 Paris 2009 Oslo 2010 London 2011 Berlin 2012 Barcelona 2013 Helsinki 2014 Krakow 2015 München 23

24 24

25 25

26 Marie Therese Haukeland fra Entreprenør Magne Heldal AS legger siste hånd på studieturen. 15. FORSIKRINGSAVTALEN EBA Vestenfjelske har siden 1995 hatt rammeavtale om forsikring med Vesta Forsikring AS nå TRYG. Avtalen ble fornyet i 1997, 2000, 2003, 2006 og Det ble startet reforhandling av avtalen høsten 2012, med sikte på eventuell ny signering i løpet av Avtalen ble signert høsten 2013, og er nå forankret høyere opp i Tryg-systemet enn tidligere. Avtalen er utvidet til også å gjelde Byggopp i Hordaland og ble i løpet av året også rullet ut til Byggopp Sogn og Fjordane. Dette siste har vært en stor suksess Bilde: Carsten Tangerås i Tryg har ansvaret for avtalen med EBA Vestenfjelske og har vært med på å tilføre samarbeidet nytt liv og økende dekning. Samarbeidet med Tryg har vært i stadig bedring og fungerer utmerket. Avtalen med Tryg blir, basert på vår modell, etter alt å dømme også landsdekkende for hele EBA. Til å følge opp avtalen har årsmøte valgt et forsikringsutvalg. Disse skal ha nødvendig kontakt med Tryg. 26

27 Forsikringsutvalgets oppgave er å følge opp at avtalen overholdes og ha oversikt over kostnadsutviklingen. I tillegg til dette skal forsikringsutvalget bidra til utvikling av selve avtalen og produkter tilknyttet avtalen som kan komme medlemmene til gode. EBA sitt forsikringsutvalg har i perioden hatt følgende sammensetning: Leder: Medlem: Medlem: Jan Tore Gjervik, Stoltz Entreprenør AS Ludvik Solvang, Allbygg Florø AS Steinar Norheim, LAB Entreprenør AS Forhandlingene og opp-prioritering av avtalen, har medført bedre betingelser for medlemsbedriftene og foreningen. 16. ADVOKATAVTALEN I 2009 ble ny/revidert avtale på advokattjenester inngått med advokatfirma DLA Piper. Avtalen ble i løpet av 2010 overført til Steenstrup Stordrange i og med at DLA Piper avd. Bergen gikk inn i dette firmaet. Det ble i desember 2010 satt i gang reforhandlinger av avtalen. Ny utvidet avtale ble så inngått høsten Denne løper fortsatt. Det er partner Alf Johan Knag i Steenstrup Stordrange som er ansvarlig for avtalen med foreningen. I tillegg til tilbud til medlemmene er Knag en av de store leverandørene til vår økende kursvirksomhet. Kursene, spesielt innenfor standardene, blir fortløpende evaluert og får svært gode tilbakemeldinger. Knag og teamet i Steenstrup Stordrange leverer i tillegg foredrag til konferanser, medlemsmøter og årsmøter. Det har i løpet av året vært henvendelser fra andre advokatfirma for å komme inn i avtalen. Styret vil i 2015 gå gjennom avtalen på nytt. 17. ANDRE AVTALER Rammeavtalen med NorPr om krise- og beredskapskommunikasjon som ble inngått i 2009 har virket fint. Denne ble reforhandlet i 2011 og fornyet i 2012, 2013 og Vi har løpende avtale med Radisson Blu Hotell Norge. Informasjon om avtalen er tidligere sendt ut til medlemmene. Vi skiftet i løpet av 2011 reisebyrå fra Travel Design til Via Travel, nå Via Egencia. Avtalen er iverksatt på administrativt nivå med egen portal. Det er etablert en felles avtale og portal for EBA Vestenfjelske sine medlemmer. De sørger også for studieturen vår, strategisamlingen og andre turer. Ny bankavtale kom på plass i 2012 og hele EBA Vestenfjelske konsernet er samlet i Sparebanken Vest. I løpet av året har det vært forhandlet frem og signert avtale med PwC. Innholdet av denne kommer vi tilbake til i medlemsmøte og egen utsending. Det er videre et tett og gjensidig samarbeid med Byggeindustrien, med bl.a. annonsering i Nyhetsbrevet. 27

28 18. VESTLANDSKE BYGG- OG ANLEGGSDAG 2014 Vestlandske Bygg- og anleggsdag ble i 2014 arrangert for 21. gang. Konferansen samlet 160 deltakere, noe som er ny rekord. Konferansen ble i år flyttet til Hotell Norge, noe som gikk svært bra og profesjonelt. VBA er konferansen der byggenæringen i vest møter både offentlige og private byggherrer. VBA har etablert seg som hovedkonferansen for bygg- og anleggsnæringen i vest. Årets konferanse hadde seriøsitet og rekruttering til yrkesfagene og byutvikling som tema i første halvdel og digital sløyd, digitalisering av byggebransjen og prognoser som tema i andre halvdel. Den flotte forsiden er tegnet av Eilif Bjørge, og illustrerer en rekke av verdens høyeste bygg satt inn i Bergen sentrum. EBA Vestenfjelske avdeling hadde også i 2014 prosjektsekretariatet for konferansen. Konferansen er et samarbeidsprosjekt mellom Arkitektbedriftene i Norge, RIF, Bygningsgruppen og EBA Vestenfjelske. 19. EBA SOGN OG FJORDANE LOKALLAG EBA Sogn og Fjordane lokallag er særdeles viktig som EBAs spydspiss inn i dette fylket. 13 av medlemsbedriftene/avdelingene er lokalisert her. Lokallaget er bl.a. ansvarlig for Bygg- og Anleggsdagen, kursvirksomhet og styrerepresentantene er foreningens formelle flertall i styret i vår avdeling BYGGOPP Sogn og Fjordane. Styret har også det overordnede ansvaret for EBAs næringspolitikk i fylket. EBA Sogn og Fjordane lokallag er en underavdeling i EBA Vestenfjelske, men har eget årsmøte og utgir egen årsmelding. Nærmere aktiviteter er beskrevet her. Styreleder i EBA SF har fast plass i styret i EBA Vestenfjelske. 20. ØVRIGE TILLITSVALGTE Årsmøtet 2013 valgte følgende øvrige tillitsmenn i avdelingen, i tillegg til forsikringsutvalget nevnt ovenfor: Valgkomité: Leder: Medlem: Medlem: Gard Kvalheim, LAB Entreprenør AS Trond Lomsøy, Bergen Bydrift AS Marie Therese Haukedal, Heldal Eiendom AS Medlem til byggebransjens Faglig Juridiske Råd: Erlend Bygnes, Veidekke AS 28

29 21. MEDIA (utvalg) Fra Eiendomsmagasinet nr. 5. Bransjens størrelse og VilBygge på VilVite. Fra bygg.no om dårlig konkurranse mellom de norske bankene når det gjelder finansiering av større boligbygginsprosjekter. 29

30 Første spalte fra BA om bedrifter som satser på lærlinger. Andre spalte fra Bergen Næringsråd og møte med da byrådsleder Ragnhild Stolt-Nilsen 30

31 Fra Firda og intervju med opplæringslederen i Byggopp Sogn og Fjordane Nils Arne Ødegård om ungdom, forventninger og oppførsel. Fra Sogn Avis om betongguttene våre, vinnerne av årets lærling. 31

32 Fra bygg.no med opplæringsleder i Byggopp Hordaland Jonny H. Olsen om at normalløpet for en lærling snart ikke er normalt. Nærmere halvparten av våre lærlinger følger en annen modell en 2 + 2, standardmodellen. På NRK radio Sogn og Fjordane var det den 11. september ei interessant og for entreprenørbransjen god sending frå Prosjektet Utsikten på Gaularfjellet. Prosjektet utføres av Veidekke Entreprenør, distrikt Sogn og Fjordane med Statens vegvesen som byggherre. Radiosendinga finn ein her: 32

33 Helside i BA etter åpningen av VilBygge. 33

34 På NRK Sogn og Fjordane fekk Byggopp god dekning og filmsnutt 19. august. H her: Det vart og sendt på radio: l2014#t=1h49m33s Lederspalten i Byggeindustrien med skryt av satsingene i vest. 34

35 Venstre spalte med skandalen på Grønneviksøren. Høyre spalte hvor BT ønsker at boligmarkedet faller mens direktør Moxnes avviser. 35

36 Dagens Næringsliv 1. september med fyldig dekning av Grønneviksøren. Byggeblink fra BT 25. april 36

37 Bergens Tidende 5. oktober; historisk dobbelsideoppslag med direktør Moxnes. 37

38 To nyheter i BA 16. august hvor direktør Moxnes kommenterer begge; hhv. Warloe inn i varmen igjen og Byggmakkers nedleggelser. 38

39 Fra Strilen 30. oktober hvor Moxnes kaller allmenn påbygg for vondskap satt i system. 39

40 Fra konkursen i Walde og kredittsjekk. Gladnyhet i BA om gode lønninger i byggebransjen. 40

41 Fra BA om JMs storsatsing. 41

42 Stort oppslag i BT 21. desember, som ble kjørt ut landsdekkende om overgang fra olje til anlegg. 42

43 Bt.no 4. oktober, på nynorsk; «Hald deg unna allment påbygg». Fra bygg.no oppkjøringen til den 21. Vestlandske bygg- og anleggsdag. 43

44 22. Prosjektene Jubileum 2016 og VilVite Det er arbeidet videre med de to prosjektene som årsmøtet bevilget midler til under årsmøtet Jubileumsbok er igangsatt og startet opp før jul Håkonshallen er allerede leid for fredag 2. desember 2016, når EBA Vestenfjelske fyller 100 år. Det utredes videre en rekke delprosjekter og ideer. Arbeidet sammen VilVite har gått sin gang og i april med byggeplass for barn VilBygge åpnet med brask og bram og god mediedekning den 24. april. I løpet av sommeren ble også to gravemaskiner plassert på uteområdet. På høsten kom også NHO sjef Kristen Skogen Lund på besøk for se på byggeplassen. Det arbeides videre med et prosjekt til; Digital sløyd. Fra pressemeldingene: VilVite fikk sitt «VilBygge» VilVite i Bergen ble i 2014 en attraksjon rikere. Entreprenørene i regionen gikk sammen om å finansiere «VilBygge», en byggeplass for barn som er blitt en av de mest populære installasjonene på det flotte vitensenteret. - Hensikten med «VilBygge» er å gi store barnehagebarn og elever som går de første trinnene i barneskolen en opplevelse av hva som kreves for å reise et bygg, og gleden det gir å kunne skape noe med et verktøy, forteller styreleder i EBA Vestenfjelske, Arild Grønsdal. «VilBygge» består av flere installasjoner som skal gi jenter og gutter et forhold til bygge- og anleggsvirksomhet, blant annet en heisekran, stillas, et halvbygd hus, byggematerialer og en rørvegg for å bygge rørgater. - Her kan de utstyre seg med arbeidstøy og hjelm, og ha det gøy, sier Grønsdal. - «VilBygge» er inspirert av konsept fra andre vitensentre i Europa, opplyser markedssjef Anne Tove Koldal. - Vi er svært glade og takknemlige for at lokale entreprenører gjennom EBA Vestenfjelske har gjort det mulig å realisere dette på VilVite. Får bruke gravemaskin Den nye byggeplassen har et areal på 40 kvadratmeter midt i vitensenteret på Marineholmen. Utendørs kan barna i sommerhalvåret sette seg inn i førerhusene til to gravemaskiner og bruke grabbene til å flytte sand. Skal stimulere rekruttering - I EBA Vestenfjelske, sammen Byggopp-kontorene i Hordaland/Sogn og Fjordane, prøver vi å tenke nytt når det gjelder rekruttering til bygg- og anleggsnæringen. Vi håper opplevelsene barn har på denne byggeplassen vil bidra til at de senere i livet vil vurdere å ta yrkesopplæring eller ingeniørutdannelse innen bygg- og anleggsteknikk, sier direktør Hans Martin Moxnes. 44

for kraftig vekst - Bergen må bygge Nyhetsbrev

for kraftig vekst - Bergen må bygge Nyhetsbrev Vestenfjelske Nyhetsbrev JANUAR JUNI 2015 - Bergen må bygge for kraftig vekst - I 2040 vil det være 100.000 flere bergen sere enn i dag og 50.000 flere boliger og 70.000 flere arbeidsplasser innenfor kommunegrensen.

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Årsberetning 2013 for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Innhold 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 2.1 Byggeregler 4 2.2 Seriøsitet i byggenæringen 5 2.3 Kompetanse 7 2.4 Lønns- og

Detaljer

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL 2010 2 Innhold Næringspolitikk... s. 6 Flaggsaker og hovedsatsinger 2010 MEF som næringspolitisk

Detaljer

Innhold. Side. 1. MLFs visjon og virksomhet 3. 2. Markedet 4. 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5. 4. Prosjekter i bransjen 10

Innhold. Side. 1. MLFs visjon og virksomhet 3. 2. Markedet 4. 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5. 4. Prosjekter i bransjen 10 ÅRSBERETNING 2013 Innhold Side 1. MLFs visjon og virksomhet 3 2. Markedet 4 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5 4. Prosjekter i bransjen 10 5. Rekruttering og kompetanse 14 6. MLFs medlemsfordeler

Detaljer

Generalforsamling. Lørdag 27. april 2013. 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM

Generalforsamling. Lørdag 27. april 2013. 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM Generalforsamling Lørdag 27. april 2013 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM» Dagsorden» Årsberetning 2012» Regnskap for 2012» Budsjettforslag for 2013 100 1913 2013 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene

Detaljer

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg.

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Det finnes ledere. Og Lederne. Som medlem av Lederne går du ikke alene. Vi er rådgivere og sparringspartnere i ditt arbeid, og gir deg og din familie trygghet.

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning 0 Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning Norges Bilbransjeforbund skal sikre at foreningens medlemmer har de beste vilkår for å drive god og lønnsom virksomhet. Rammebetingelsene må være

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Bilde øverst: Orgelet i Stavanger Konserthus fra Ryde & Berg Orgelbyggeri AS Bilde nederst: Vindu i Stavanger Konserthus fra Nordvestvinduet AS

Bilde øverst: Orgelet i Stavanger Konserthus fra Ryde & Berg Orgelbyggeri AS Bilde nederst: Vindu i Stavanger Konserthus fra Nordvestvinduet AS . Bilde øverst: Orgelet i Stavanger Konserthus fra Ryde & Berg Orgelbyggeri AS Bilde nederst: Vindu i Stavanger Konserthus fra Nordvestvinduet AS 1 2 Norsk Trevares styre etter årsmøtet i juni 2012. F.v:

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300 Årsmelding 2011 INNHOLD Side 3 Forbundslederens kommentarer til virksomheten Side 4 Om Negotia Side 5 Hovedsatsingsområde i 2011 Side 5 Prosess med selgerforbundet Side 6 Vekst og rekruttering Side 7 Informasjon

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014-2015

ÅRSBERETNING 2014-2015 ÅRSBERETNING 2014-2015 BERETNING 2014-2015 1 et å bruke Cambria som skrivefont og DIN i overskrifter, ingresser og andre tilleggskriblerier. lexo er logofonten - unngå å bruke Flexo tett opp til logo.

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Færre, mer robuste reisemålsselskaper

Færre, mer robuste reisemålsselskaper ÅRsrapport 2012 Innhold Leder 3 ARBEIDET FORTSETTER Nordmenn reddet sommersesongen 4 Klare prioriteringer 6 Fokus på flere flinke hoder 8 Gode råd er gratis 10 Lønnsomme betingelser 14 2012 bød på viktige

Detaljer

Samleskinnen. Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 4/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen

Detaljer

Beretning 2012-2013. Perioden 14. februar 2012 14. februar 2013

Beretning 2012-2013. Perioden 14. februar 2012 14. februar 2013 Beretning 2012-2013 Perioden 14. februar 2012 14. februar 2013 Boligmappa servicehefte for nordmenns bolig Varmenormen et populært verktøy Bekjempelse av svart arbeid ROT-fradrag Ny, kombinert fag- og

Detaljer

ANLEGGS MASKINEN. Smått og STORT på BAUMA. Nr. 5-2010 51. ÅRGANG LIEBHERR 509 LÆRLINGER PÅ VEI SKOGSMASKINSALGET

ANLEGGS MASKINEN. Smått og STORT på BAUMA. Nr. 5-2010 51. ÅRGANG LIEBHERR 509 LÆRLINGER PÅ VEI SKOGSMASKINSALGET ANLEGGS LIEBHERR 509 LÆRLINGER PÅ VEI SKOGSMASKINSALGET 36 68 74 Nr. 5-2010 51. ÅRGANG MASKINEN OM ANLEGGSBRANSJEN OG MASKINENTREPRENØRENES FORBUND Smått og STORT på BAUMA Besøk oss på www.basal.no BASAL

Detaljer

NRLnytt DESEMBER. Kristian Herheim ble norgesmester

NRLnytt DESEMBER. Kristian Herheim ble norgesmester EN SITUASJONSRAPPORT FRA NORSKE RØRLEGGERBEDRIFTERS LANDSFORENING VVS NRLnytt DESEMBER 5 14 2014 Kristian Herheim ble norgesmester Etter tre dagers intenst arbeid med en svært utfordrende svenneprøve foran

Detaljer

Ladetilbudet henger etter

Ladetilbudet henger etter Nytt fra Norsk Teknologi 02/2014 Miljøambassadør Vi vil bidra til at Oslo kommune reduserer klimagassutslippene og blir en bedre by å bo i, sier miljøambassadør og adm. direktør Ove Guttormsen. Side 2

Detaljer

ÅRSBERETNING NHO REISELIV_2014 ÅRSBERETNING 2014

ÅRSBERETNING NHO REISELIV_2014 ÅRSBERETNING 2014 A ÅRSBERETNING 2014 VÅRE ORGANISASJONEN TJENESTER B 3 NHO REISELIV EN DEL AV ET STØRRE FELLESSKAP MÅL OG VERDIER INNHOLD NHO Reiseliv er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

TriONA. Styrets årsberetning 2012. for Integra foreningen for tekniske systemintegratorer

TriONA. Styrets årsberetning 2012. for Integra foreningen for tekniske systemintegratorer TriONA Styrets årsberetning 2012 for Integra foreningen for tekniske systemintegratorer 2 Integra Styrets årsberetning for 2012 Styrets årsberetning 2012 Styrets årsberetning dekker kalenderåret 2012.

Detaljer

Komikeren Robert Stoltenberg var blant de som deltok under jubileumsseminaret som Fellesforbundet arrangerte i Oslo Kongressenter i august.

Komikeren Robert Stoltenberg var blant de som deltok under jubileumsseminaret som Fellesforbundet arrangerte i Oslo Kongressenter i august. Komikeren Robert Stoltenberg var blant de som deltok under jubileumsseminaret som Fellesforbundet arrangerte i Oslo Kongressenter i august. Foto: Håvard Sæbø, Magasinet for fagorganiserte 241 MILJØMERKET

Detaljer

Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12

Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12 INNHOLD Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12 Vår selskapsstruktur 22 Virkomhetsstyring i Gjensidige

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 Omsorgsteknologi kan aldri erstatte de varme hendene, men omsorgsteknologien kan bidra til at det blir nok varme hender. Her er det intet enten eller, men et både og.

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering:

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: KUN for de rike? økodesigndirektivet Vi kan komme i en situasjon der norske forbrukere må kjøre dieselbilen til et gassutsalg, for å hente forurensende

Detaljer