ENTREPRENØRFORENINGEN BYGG OG ANLEGG VESTENFJELSKE AVDELING ÅRSBERETNING 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENTREPRENØRFORENINGEN BYGG OG ANLEGG VESTENFJELSKE AVDELING ÅRSBERETNING 2014"

Transkript

1 ENTREPRENØRFORENINGEN BYGG OG ANLEGG VESTENFJELSKE AVDELING ÅRSBERETNING

2 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Styrets sammensetning 2. Virksomhetens art og hvordan den drives 3. Styrets møtevirksomhet 4. Medlemsmøter og bedriftsledersamling 5. Kurs Informasjon 6. Markedet 7. Ingeniørstudenter i praksis 8. Opplæring og rekruttering 9. Medlemsforhold 10. Medlemskontakt Medlemsservice 11. Næringspolitikk Samfunnskontakt Andre aktiviteter 12. Strategisamling 13. Årsmøtehelg Studiereise 15. Forsikringsavtalen 16. Advokatavtalen 17. Andre avtaler 18. Vestlandske Bygg- og Anleggsdag EBA Sogn og Fjordane lokallag 20. Øvrige tillitsvalgte 21. Media (utvalg) 22. Prosjektene Jubileum 2016 og VilVite 23. EBA Vestenfjelske struktur og administrasjon 24. Arbeidsmiljø 25. Ytre miljø 26. Fortsatt drift 27. Avslutning Vedlegg: Regnskap for 2014 Regulering av kontingentsatser m.v. Styrets forslag til budsjett 2015 EBA avdelingens vedtekter Medlemsliste Nyhetsbrev 2014/2015 3

4 1. STYRETS SAMMENSETNING Styret i EBA Vestenfjelske avdeling har i 2014 hatt følgende sammensetning: Daglig leder Arild Grønsdal, Sjøentreprenøren AS (styreleder) Adm. dir. Per Chr. Stoltz, Stoltz Entreprenør AS (nestleder) Distriktsleder Ingmar Austevoll, Veidekke Entreprenør AS, distrikt Bergen (styremedlem) Avd. leder Inger Kristin Ulveseth, Br. Ulveseth AS (styremedlem) Distriktsleder Rune Karlsen, Veidekke Entreprenør AS, distrikt Sogn og Fjordane (styreleder i EBA Sogn og Fjordane Lokallag), (styremedlem) Prosjektleder/eier Hans Skorpen, LAB Entreprenør AS, (varamedlem) Styret i EBA Vestenfjelske, f.v. Rune Karlsen, Inger Kristin Ulveseth, Per Chr. Stoltz, Arild Grønsdal og Ingmar Austevoll. Varamedlem Hans Skorpen var ikke til stede. 2. VIRKSOMHETENS ART OG HVORDAN DEN DRIVES EBA er den største landsforening i bygg- og anleggsnæringen. Vestenfjelske avdeling er en av 9 nasjonale lokalavdelinger i EBA, og den med størst samlet virksomhet. Foreningens formål er å fremme felles bransjeinteresser og representere entreprenørene overfor andre institusjoner og organisasjoner, myndigheter og samfunnet for øvrig. Avdelingens fremste satsingsområder er innenfor rekruttering, næringspolitikk, kompetanseutvikling og organisasjonsarbeid/medlemsservice. EBA er tilsluttet BNL og NHO. EBA Vestenfjelske avdeling representerer 58 bedrifter/avdelinger i Hordaland og Sogn og Fjordane. Gjennom Byggopp-kontorene i Hordaland og Sogn og Fjordane samlet 220 bedrifter. Vestenfjelske «konsern» har en samlet omsetning på om lag 15 MNOK og 9 heltidsansatte. 4

5 Styret i EBA Vestenfjelske har vedtatt et styringsdokument for perioden : Visjon: VI BYGGER FREMTIDEN Strategisk Retning for EBA Vestenfjelske avdeling: ivareta og fremme entreprenørens felles bransjeinteresser og representere entreprenørene overfor andre institusjoner og organisasjoner, myndigheter og samfunnet for øvrig arbeide for å øke entreprenørens generelle anseelse og synliggjøre næringens betydning være en organisasjon for entreprenører med høy faglig og etisk standard samt at medlemskap i foreningen skal fremstå som et kvalitetstegn arbeide for bærekraftige og forutsigbare rammevilkår fremme kontakt og yte service overfor medlemsbedriftene Strategiske fokusområder: Etikk og omdømme Næringspolitikk Medlemsservice Rekruttering og kompetanse 3. STYRETS MØTEVIRKSOMHET I beretningsperioden har det vært avholdt til sammen 6 styremøter og behandlet 97 saker. Det har vært sendt ut 30 rundskriv. Foreningens aktivitet har økt betydelig de siste årene, noe som også har gitt utslag i økt antall oppslag i media og medieinteresse. De viktigste sakene i 2014 har vært: Oppdatering/justering strategiplan Budsjett 2014 Møte- og aktivitetsplan 2014/2015 Drift av foreningen og kontakt med medlemmene Media og næringspolitikk; en rekke saker ut i media Nyhetsbrev Rekruttering og oppfølgning av lærlinger Årsmøter i EBA Vestenfjelske og Sogn og Fjordane lokallag. Årsmøter i BYGGOPP Hordaland og BYGGOPP Sogn og Fjordane Medlemsmøter Gjennomgang og endring av fondsstruktur i Byggopp Sogn og Fjordane Prosjektet EBAV 100 år i 2016 Prosjekt VilVite Vestlandske Bygg og Anleggsdag Studietur til Krakow Forholdet til NHO og Bergen Næringsråd Medlemskapssøknader Ingeniørstudenter i praksis og søknad om støtte til byggingeniørlinje i Førde QB om kapasitet m.m. Anleggslærlinger på landsplan 5

6 4. MEDLEMSMØTER OG BEDRIFTSLEDERSAMLING I 2011 ble samtlige fire medlemsmøter gjennomført for første gang siden 2008, noe vi har fortsatt med i 2012, 2013 og Oppslutningen rundt medlemsmøtene har vært stabil, og med rekordoppslutning under novembermøtet med årets lærling, med 65 deltakere. Den tradisjonelle bedriftsledersamlingen ble flyttet fra november og over til januar 2014, noe som viste seg å være en god beslutning. Bygg og anleggsdagen i Sogn og Fjordane I og med at det ikke er egne medlemsmøter i Sogn og Fjordane besluttet lokalstyret å reetablere en bygg- og anleggsdag fra Denne ble lagt til Førde i april, som en gratiskonferanse. Dette var vellykket i 2013, men i 2014 var påmeldingen så lav at vi besluttet å avlyse. Februarmøte i Kronstadparken og på Hotel Norge Med befaring i Kronstadparken og prognoser ved Bjørn Erik Øye fra Prognosesenteret. Det var 25 deltakere, noe som er bra til å være februarmøtet. Arkitekt Tor Lund ga oss et fascinerende innblikk i utviklingen av Kronstadparken Junimøtet med befaringer på Helleren og Kverneviken og sommeravslutning på Bellevue I samarbeid med Veidekke Entreprenør og Bergen kommune ble det befaring på Helleren. Videre befaring på Kverneviken renseanlegg med NCC. Tradisjonell sommerfest med middag på Bellevue. Møtet var godt besøkt med nærmere 35 deltakere. 6

7 Møte i Kronstadparken med Br. Ulveseth, Ap med Støre i spissen, EBA Vestenfjelske og Unionen 7

8 Fra junimøtet og omvisningen på Helleren: 8

9 Fra Kverneviken renseanlegg og Bellevue: 9

10 Oktobermøte med befaring på BUSP og raspeballer på Ricks I samarbeid med LAB Entreprenør ble det befaring BUSP på Haukeland sykehus. Det kommer nye og forsterkede lærlingeklausuler i alle offentlige anskaffelser. Direktøren holdt et lite foredrag om hva vi kan vente oss. Dagens gjest var Gunnar Wiederstrøm fra Opus, som gjorde noen betraktninger om BREEAM. Det var til oktobermøtet å være god deltakelse med 26 påmeldte. Årets bedriftsledersamling ble forskjøvet til januar 2014 fra det tradisjonelle tidspunktet i november. Det var god deltakelse med i alt 23 påmeldte. Astrea stod for ledelsesinnholdet, mens Alf Johan Knag holdt foredrag om ting å tenke på for lederen i

11 Desembermøtet med Årets lærling EBA Vestenfjelske arrangerte i 2006 for første gang kåringen Årets lærling. Kåringen ble godt mottatt og styret besluttet at arrangementet skulle videreføres. For BYGGOPP er kåringen et viktig motivasjonsverktøy når opplærling skal tilrettelegges i medlemsbedriftene og når lærlingene skal motiveres til egeninnsats. Årets møte hadde tradisjonelt program med kåring av Årets Lærling. Med 65 deltakere er dette det største medlemsmøtet vi har gjennomført i nyere tid. Alf Johan Knag oppdaterte om lover og regler og vi fikk et innblikk i hvordan det går med oljenæringen via Ove Lunde i HOG Energi. Hans Mundheim Oma (19) fra Omastrand i Kvam og Terje Uglum Lindstrøm (20) fra Sogndalsdalen i Sogndal ble begge kåret til «Årets lærling» i bygg- og anleggsbransjen på Vestlandet. Begge de to vinnerne jobber i betongfaget. Terje Uglum Lindstrøm tok fagprøve i august i år mens Hans Mundheim Oma blir fagarbeider neste sommer. Hans Mundheim Oma er ansatt i NCC Construction, divisjon Anlegg, og har for tiden praksis i det nye renseanlegget til Bergen kommune i Morvik der han jobber med støping av portaler. Han begynte på TAF (Tekniske og allmenne fag) på Knarvik vidaregåande skule i De overordnede til Hans har gitt ham høyeste score på de fleste kriteriene. «Hans er lærlingen som alle vil ha med på laget, han har lite fravær og møter alltid presis», heter det blant annet i begrunnelsen. Jeg ble overrasket og veldig glad for denne prisen, sa Hans under prisutdelingen. Terje Uglum Lindstrøm har helt siden han ble lærling jobbet hos Veidekke Entreprenør, avdeling Sogn og Fjordane. For tiden jobber han med støping av pumpehus for Nystar på Norsk Hydros område i Høyanger. «Terje er engasjert, positiv og har vist stor interesse for betongfaget. Han har vist en meget god utvikling spesielt når det kommer til HMS, forskaling, armering og utstøping med betong», uttaler arbeidsgiveren, som mener Terje er så dyktig at han kunne tatt fagprøve etter bare ett år. Det er en stor ære og jeg er både stolt og takknemlig, sa han selv. På andreplass kom Kristian Nordheim som er TAF-lærling med ansettelse hos Brødrene Ulveseth. For tiden jobber han med støp av haller i Straume Næringspark og skal ta fagprøve til sommeren. Det samme gjelder Andreas Øsleby på tredjeplass. Han er ansatt hos FM-Strand og får nå sin praktiske opplæring i forbindelse med oppføring av boliger på Nesttunstranden i Bergen. De to fikk diplom og hver sin sjekk på kroner. Kåringen av «Årets lærling» er gjort blant 290 lærlinger i entreprenørbransjen i Hordaland og Sogn og Fjordane. Det er bedriftene som nominerer sine beste kandidater til konkurransen om å bli «Årets lærling». De gir en vurdering av den enkeltes kvalifikasjoner i henhold til ni fastsatte kriterier. En jury bestående av representanter for BYGGOPP i Hordaland og Sogn og Fjordane, fagopplæringskontoret i Hordaland fylkeskommune og Fellesforbundet foretar den endelige bedømmelsen av bedriftenes kandidater. 11

12 Her er de beste lærlingene i Hordaland og Sogn og Fjordane i 2014 med sine sjekker og diplomer. Fra venstre Andreas Øsleby, Terje Uglum Lindstrøm, Hans Mundheim Oma og Kristoffer Nordheim. 5. KURS - INFORMASJON Etter dårlig deltakelse og økonomisk underskudd på kursvirksomheten i Hordaland, tok foreningen en tenkepause høsten Vi trengte også en tenkepause i forhold til hvordan vi skal innrette kursene i årene som kommer. Fra 2011 satte vi i gang for fullt og økte denne satsingen inn i 2012 og 2013, til et aktivitetsnivå foreningen ikke har hatt på mange år har fortsatt med dette aktivitetsnivået sågar med en liten økning. Følgende kurs er gjennomført i Hordaland i 2014: Overtakelse av bygg og anlegg Grunnopplæring HMS Offentlige anskaffelser del 4 og 5 (morgenkurs) Håndbok 025 prosesskoder NS 8407 Totalentreprise NS 8407/8417 Grunnkurs NS 8407 Oppgaveløsning NS-EN Betongutførelse NS 8405/8406 Basiskurs NS 3420 NS 8415/8417 Kursene i Hordaland samlet 195 deltakere, mot 211 i 2013, 237 i 2012, 71 i 2011, 37 i 2010, 95 i 2009 og 142 i Omsetningen i 2010 var på ,-. I ,-. I ,-. I ,- og i ,-. 12

13 Følgende kurs ble gjennomført i Sogn og Fjordane i samarbeid med Byggopp i 2014: o NS 8405/8406 o NS 8407/8417 (to ganger) o Byggherreforskriften o Uavhengig kontroll o NS 3420 Det er stor konkurranse på kursområdet, slik at vi må skreddersy kursene til våre kunder. Vi har for 2014 basert kursene våre på en blanding av leveranser fra EBAs Entreprenørskolen og Steenstrup Stordrange. 6. KAPASITET OG MARKEDET Omsetningsmessig har tallene for bygg- og anleggsnæringen aldri tidligere nådd slike høyder som vi har sett i vest i 2013 og inn i Investeringene i bygg- og anlegg er beregnet til ca. 37 milliarder i Hordaland, ca. 40 milliarder i Rogaland og ca. 10 milliarder i Sogn og Fjordane. Samlet ble det investert i underkant av 400 milliarder i landet under ett i Prognosenteret har beregnet at investeringene i bygg- og anlegg, vil stige til over 400 milliarder i Norge under ett de kommende to årene. Så vidt slått av oljeinvesteringene slått sammen med olje; drift og vedlikehold. Nedgangen i oljen har allerede påvirket byggemarkedet i Rogaland og det vil nødvendigvis bli påvirking i Hordaland også, mindre i Sogn og Fjordane. Utover våren 2015 vil det sannsynligvis øke på med anleggsprosjekter, gå noe ned på private næringsbygg, stø kurs i boligbygging og være færre statlige bygg som lyses ut. ROT-markedet er som kjent avhengig ikke minst av at vi blir kvitt de useriøse aktørene. Det må påpekes at det er lokale svingninger. Investeringsnivået varier fra fylkesdel til fylkesdel, slik at variasjonene vil merkes langt mer hos bedriftene enn disse tallene tilsier. Prognosesenteret/BNL sine prognoser frem mot Som man ser av grafen slo ikke krisen i 2008 særlig sterkt ut i bygg- og anleggsbransjen. 13

14 Fasiten for 2014 foreligger og ble publisert i Prognose-nytt fra Prognosesenteret like før årsmeldingen gikk i trykken. Høy etterspørsel og for lav boligbygging i storbyene førte til en årlig boligprisvekst på ca. 2,3% i Byggemarkedet totalt (nybygg og ROT) hadde en produksjonsvekst på 3,6% - godt hjulpet av fjorårets rekordvekst i ROT (+8,6%). Det pusses opp som aldri før! Det må nevnes at denne veksten gjenspeiler volumvekst i produksjonen til bedriftene som utfører renoverings- og vedlikeholdsarbeider, og ikke husholdningenes gjør-det-selv del av ROT-markedet. Anleggsmarkedet hadde i likhet med ROT-markedet en formidabel vekst (+8,5%) og bidro til at 2014 ble et godt år for BA-markedet totalt. Fra Byggeindustrien nr Vestlandsnummeret om forventningene inn i året. 14

15 Byggenæringen er svært nær å være Norges største næring, både målt i antall ansatte og i investeringsnivå. Følgende plansjer fra BNLs brosjyre Byggenæringen i Hordaland er illustrerende: 15

16 I løpet av senhøsten gjennomførte vi for tredje gang en spørreundersøkelse om bedriftenes kapasitet, arbeidskraft m.m.. Undersøkelsen er anonymisert og spørsmålene utformet med næringspolitisk vinkling, for ikke å berøre konkurransemessige aspekter. Fig 1. EBA Vestenfjelskes egen QB oktober Medlemmenes vurdering av egen kapasitetsutnyttelse. Fig. 2 Entreprenørene i vest sin vurdering av egen kapasitetsutnyttelse ett år frem i tid. 16

17 Fig 3: Medlemmenes vurdering av tilgangen på kvalifisert arbeidskraft. Fig 4. og 5. Slik vi trodde på forhånd ser entreprenørene lite til svart arbeid og sosial dumping. Dette er et problem som nå har sin harde kjerne i privatmarkedet. 17

18 7. INGENIØRSTUDENTER I PRAKSIS/INGENIØRSTUDIER Innenfor studieretningen anleggsteknikk på ingeniørstudiet på Høgskolen i Bergen ble det for fem år siden innført en seks uker lang obligatorisk praksisperiode i starten av 5. semester. EBA Vestenfjelske har brukt relativt store ressurser disse fem årene for å få til et bra opplegg i god samarbeidsånd. I forrige årsmelding meldte vi om følgende: «EBA Vestenfjelske fikk også i år mye ros av HiB for samarbeidet, og rosen går videre til bedriftene våre, som stiller opp med praksisplasser, avslutningslunsj og også undervisning på HiB. Fra EBA sin side går det også ros videre til HiB for et utmerket samarbeid.» Samarbeidet har vært noe mer utfordrende i 2014, mest som følge av at praksisperioden ble gjort frivillig. Det er avtalt oppfølging gjennom møter i 2015, for å gjenetablere det gode samarbeidet. EBA Vestenfjelske med lokallaget EBA Sogn og Fjordane ga etter søknad støtte til utredning for etablering av en byggingeniørlinje ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Dette arbeidet blir fulgt opp utover i OPPLÆRING OG REKRUTTERING EBA Vestenfjelske har som målsetting å sikre tilstrekkelig tilgang på faglært arbeidskraft innen våre fagområder. Dette står fast og blir om mulig enda viktigere nå når markedet har blitt bedre. Opplæring og rekruttering gjennom BYGGOPP kontorene er et prioritert område for hele EBA. EBA Vestenfjelske har gjennom flere år lagt sin innsats på rekruttering inn i BYGGOPP kontorene i Hordaland og Sogn & Fjordane. De ansatte på disse to kontorene er ansatt i EBA Vestenfjelske, og rapporterer til direktøren i EBA Vestenfjelske, som har virksomhetsansvaret og prokura. Ved BYGGOPP Sogn og Fjordane ble det i 2014 skrevet 74 nye lærekontrakter. (55 i 2013, 61 i 2012, 60 i 2011, 71 i 2010 og 61 i 2009). Ved utgangen av 2014 hadde kontoret 154 aktive lærekontrakter, (2013: 146, 2012: 132). Ved BYGGOPP Hordaland ble det skrevet 60 nye lærekontrakter i 2014, (67 i 2013, 61 i 2012, 59 i 2011, 51 i 2010 og 25 i 2009). Noen av kontraktene går over to år, noen 3 og noen 4 år; ved utgangen av 2014 var det 133 aktive lærekontrakter, (2013: 127, 2012: 120, 2011: 106). vi har hatt noen gang. Samlet hadde de to BYGGOPP-kontorene 287 aktive lærekontrakter ved årsskiftet. Dette er det høyeste antallet I 2010 satte vi sammen med de øvrige BYGGOPP kontorene i gang den elektroniske opplæringsportalen FølgOpp. FølgOpp er finansiert av nettverket av BYGGOPP kontorer og finansiert over drift. Driften og tilbakemeldingene på FølgOpp har gått over all forventning. 18

19 Begge opplæringsavdelingene har egne årsmøter og har produsert egne årsmeldinger. Arbeidet med opplæring og rekruttering er nærmere beskrevet der. Vi har satset mye på å bedre rekrutteringen de siste årene. Det er tilført ressurser, det er ansatt en egen person i samarbeid med Hordaland Fylkeskommune for å følge opp ungdomsskoler, det er internasjonale utvekslingsprosjekt i Sogn, vi har vært med på å sørge for positive nyheter i media og hat en stab som er spesialtrimmet for å ta godt i mot henvendelser fra foreldre og ungdom for å nevne noe. Etter flere års nedgang i søknadene til bygg- og anlegg håper vi at dette sammen med generell nedgang i oljeindustrien, skal føre til bedre innsøkning i MEDLEMSFORHOLD Medlemstallene har vært jevnt til litt stigende de siste årene og ved utgangen av 2014 var det 58 tilsluttede medlemmer/avdelinger i EBA-avdelingen. 13 av disse medlemsbedriftene/avdelingene er lokalisert i Sogn & Fjordane. Vi har ikke hatt utmeldinger i I løpet av året fikk foreningen en ny søknad som ble godtatt som nytt medlem: W. Giertsen Tunnel AS 10. MEDLEMSKONTAKT - MEDLEMSSERVICE Medlemmenes henvendelser til administrasjonen spenner over et vidt område og kan kort oppsummeres slik: Næringspolitiske spørsmål Kompetanseutvikling og kursvirksomhet Inntak og oppfølging av lærlinger regelverk Tariffspørsmål Sysselsettings- og arbeidsgiverspørsmål Ulike spørsmål knyttet til konkurranser/ offentlige anskaffelser Mistanke om ulovlige forhold Forsikringsspørsmål Diverse lov- og forskriftsfortolkning Kontraktsspørsmål Arbeidstilsynet Ansettelser/rekruttering 11. NÆRINGSPOLITIKK - SAMFUNNSKONTAKT - ANDRE AKTIVITETER EBA som bransjeorganisasjon skal bidra til å gi økt synlighet for våre medlemsbedrifter. Det betyr at vi skal delta på vegne av næringen i ulike råd og styrer/arrangementer (listen er ikke fullstendig): Vedrørende samfunnskontakt nevnes: Bergen Næringsråd - Deltakelse i RG Byutvikling Bergen kommune Deltakelse i byrådens byutviklingsgruppe Utgivelse av to Nyhetsbrev, se vedlegg 19

20 Leder av Yrkeslabyrinten, sammenslutning av opplæringskontorene Fagopplæring, særlig deltakelse i styrings- og arbeidsgruppe for Vekslingsmodellen Vestlandske Bygg- og Anleggsdag Samarbeid med VVS foreningen om Lean konferanse Av næringspolitiske saker nevnes: ROT fradrag Vikarbyrådirektivet Useriøse aktører Suksess med tilpasset opplæring Byggesaksbehandlingen Universell utforming Lærlingeklausuler Bygg- og anleggsbransjens størrelse Oljebransjens påvirkning på lønninger Allmenn påbygg i videregående Rekruttering, behov og nye modeller Studenthyblene på Grønneviksøren og SiB Konjunkturer, anbud og kapasitet Seriøse bedrifter og samfunnsansvar 12. STRATEGISAMLING/FELLES STYRESAMLING Styret skulle i 2014 vært samlet i Svolvær i Lofoten, men grunnet sykdom bortfalt samlingen. Styret møttes i stedet i Bergen i februar, der årets første styremøte, samt oppdatering av Mål- og strategiplan for ble behandlet, herunder handlingsplaner for For andre gang samlet vi flere av styrene under EBA Vestenfjelske paraplyen til en felles samling. Lysvoll i Stryn, Nordfjord ble valgt som sted i år som i fjor. I tillegg til å bli kjent med hverandre og se på felles mål, ble det gjennomført styremøter. Dette var såpass vellykket at det er lagt opp til et årlig Stryneseminar, med plan om å utvide den eksterne deltakelsen fra ressurspersoner. Samlingen benyttes også til påfølgende medarbeidersamling. Fra Strynesamlingen. 20

21 13. ÅRSMØTEHELGER 2014 Det var tilrettelagt for årsmøtehelg for lokallaget i Sogn på Flåmsbrygga i Flåm mars og hovedårsmøte for EBA Vestenfjelske på Solstrand ved Os den mars. I Flåm var det samlet om lag 20, mens på Solstrand var va om lag 35 personer inkl. ledsagere/barn. Årsmøte i Sogn er omtalt i egen årsmelding for lokallagt. Fredag 14. mars ble selve årsmøtet satt med vanlige årsmøtesaker på saklisten. Styreleder Arild Grønsdal ledet årsmøtet. For øvrig ble årsmøtet avviklet etter tradisjonene. Formann Grønsdal innleder årsmøtet på Solstrand En lydhør forsamling i gang med årsmøtet. 21

22 Avtakkinger under årsmøtene: Trond Lomsøy takkes av etter god styreinnsats og går inn i valgkomiteen i Vestenfjelske. Kent Rune Bugjerde takkes av etter mange års innsats i Byggopp Sogn og Fjordane og lokallaget EBA Sogn og Fjordane. 22

23 14. STUDIEREISE Studieturen hadde destinasjon Krakow i perioden 18. september 21. september Det deltok 35 personer på turen, hvor det faglige opplegget var i høysetet. Det er utarbeidet egne rapporter for de fire siste års studiereiser. Oversikt studieturer fra 2000: 2000 Dublin 2001 Firenze 2002 Nice 2003 Venezia 2004 Riga 2005 Athen 2006 St. Petersburg 2007 Budapest 2008 Paris 2009 Oslo 2010 London 2011 Berlin 2012 Barcelona 2013 Helsinki 2014 Krakow 2015 München 23

24 24

25 25

26 Marie Therese Haukeland fra Entreprenør Magne Heldal AS legger siste hånd på studieturen. 15. FORSIKRINGSAVTALEN EBA Vestenfjelske har siden 1995 hatt rammeavtale om forsikring med Vesta Forsikring AS nå TRYG. Avtalen ble fornyet i 1997, 2000, 2003, 2006 og Det ble startet reforhandling av avtalen høsten 2012, med sikte på eventuell ny signering i løpet av Avtalen ble signert høsten 2013, og er nå forankret høyere opp i Tryg-systemet enn tidligere. Avtalen er utvidet til også å gjelde Byggopp i Hordaland og ble i løpet av året også rullet ut til Byggopp Sogn og Fjordane. Dette siste har vært en stor suksess Bilde: Carsten Tangerås i Tryg har ansvaret for avtalen med EBA Vestenfjelske og har vært med på å tilføre samarbeidet nytt liv og økende dekning. Samarbeidet med Tryg har vært i stadig bedring og fungerer utmerket. Avtalen med Tryg blir, basert på vår modell, etter alt å dømme også landsdekkende for hele EBA. Til å følge opp avtalen har årsmøte valgt et forsikringsutvalg. Disse skal ha nødvendig kontakt med Tryg. 26

27 Forsikringsutvalgets oppgave er å følge opp at avtalen overholdes og ha oversikt over kostnadsutviklingen. I tillegg til dette skal forsikringsutvalget bidra til utvikling av selve avtalen og produkter tilknyttet avtalen som kan komme medlemmene til gode. EBA sitt forsikringsutvalg har i perioden hatt følgende sammensetning: Leder: Medlem: Medlem: Jan Tore Gjervik, Stoltz Entreprenør AS Ludvik Solvang, Allbygg Florø AS Steinar Norheim, LAB Entreprenør AS Forhandlingene og opp-prioritering av avtalen, har medført bedre betingelser for medlemsbedriftene og foreningen. 16. ADVOKATAVTALEN I 2009 ble ny/revidert avtale på advokattjenester inngått med advokatfirma DLA Piper. Avtalen ble i løpet av 2010 overført til Steenstrup Stordrange i og med at DLA Piper avd. Bergen gikk inn i dette firmaet. Det ble i desember 2010 satt i gang reforhandlinger av avtalen. Ny utvidet avtale ble så inngått høsten Denne løper fortsatt. Det er partner Alf Johan Knag i Steenstrup Stordrange som er ansvarlig for avtalen med foreningen. I tillegg til tilbud til medlemmene er Knag en av de store leverandørene til vår økende kursvirksomhet. Kursene, spesielt innenfor standardene, blir fortløpende evaluert og får svært gode tilbakemeldinger. Knag og teamet i Steenstrup Stordrange leverer i tillegg foredrag til konferanser, medlemsmøter og årsmøter. Det har i løpet av året vært henvendelser fra andre advokatfirma for å komme inn i avtalen. Styret vil i 2015 gå gjennom avtalen på nytt. 17. ANDRE AVTALER Rammeavtalen med NorPr om krise- og beredskapskommunikasjon som ble inngått i 2009 har virket fint. Denne ble reforhandlet i 2011 og fornyet i 2012, 2013 og Vi har løpende avtale med Radisson Blu Hotell Norge. Informasjon om avtalen er tidligere sendt ut til medlemmene. Vi skiftet i løpet av 2011 reisebyrå fra Travel Design til Via Travel, nå Via Egencia. Avtalen er iverksatt på administrativt nivå med egen portal. Det er etablert en felles avtale og portal for EBA Vestenfjelske sine medlemmer. De sørger også for studieturen vår, strategisamlingen og andre turer. Ny bankavtale kom på plass i 2012 og hele EBA Vestenfjelske konsernet er samlet i Sparebanken Vest. I løpet av året har det vært forhandlet frem og signert avtale med PwC. Innholdet av denne kommer vi tilbake til i medlemsmøte og egen utsending. Det er videre et tett og gjensidig samarbeid med Byggeindustrien, med bl.a. annonsering i Nyhetsbrevet. 27

28 18. VESTLANDSKE BYGG- OG ANLEGGSDAG 2014 Vestlandske Bygg- og anleggsdag ble i 2014 arrangert for 21. gang. Konferansen samlet 160 deltakere, noe som er ny rekord. Konferansen ble i år flyttet til Hotell Norge, noe som gikk svært bra og profesjonelt. VBA er konferansen der byggenæringen i vest møter både offentlige og private byggherrer. VBA har etablert seg som hovedkonferansen for bygg- og anleggsnæringen i vest. Årets konferanse hadde seriøsitet og rekruttering til yrkesfagene og byutvikling som tema i første halvdel og digital sløyd, digitalisering av byggebransjen og prognoser som tema i andre halvdel. Den flotte forsiden er tegnet av Eilif Bjørge, og illustrerer en rekke av verdens høyeste bygg satt inn i Bergen sentrum. EBA Vestenfjelske avdeling hadde også i 2014 prosjektsekretariatet for konferansen. Konferansen er et samarbeidsprosjekt mellom Arkitektbedriftene i Norge, RIF, Bygningsgruppen og EBA Vestenfjelske. 19. EBA SOGN OG FJORDANE LOKALLAG EBA Sogn og Fjordane lokallag er særdeles viktig som EBAs spydspiss inn i dette fylket. 13 av medlemsbedriftene/avdelingene er lokalisert her. Lokallaget er bl.a. ansvarlig for Bygg- og Anleggsdagen, kursvirksomhet og styrerepresentantene er foreningens formelle flertall i styret i vår avdeling BYGGOPP Sogn og Fjordane. Styret har også det overordnede ansvaret for EBAs næringspolitikk i fylket. EBA Sogn og Fjordane lokallag er en underavdeling i EBA Vestenfjelske, men har eget årsmøte og utgir egen årsmelding. Nærmere aktiviteter er beskrevet her. Styreleder i EBA SF har fast plass i styret i EBA Vestenfjelske. 20. ØVRIGE TILLITSVALGTE Årsmøtet 2013 valgte følgende øvrige tillitsmenn i avdelingen, i tillegg til forsikringsutvalget nevnt ovenfor: Valgkomité: Leder: Medlem: Medlem: Gard Kvalheim, LAB Entreprenør AS Trond Lomsøy, Bergen Bydrift AS Marie Therese Haukedal, Heldal Eiendom AS Medlem til byggebransjens Faglig Juridiske Råd: Erlend Bygnes, Veidekke AS 28

29 21. MEDIA (utvalg) Fra Eiendomsmagasinet nr. 5. Bransjens størrelse og VilBygge på VilVite. Fra bygg.no om dårlig konkurranse mellom de norske bankene når det gjelder finansiering av større boligbygginsprosjekter. 29

30 Første spalte fra BA om bedrifter som satser på lærlinger. Andre spalte fra Bergen Næringsråd og møte med da byrådsleder Ragnhild Stolt-Nilsen 30

31 Fra Firda og intervju med opplæringslederen i Byggopp Sogn og Fjordane Nils Arne Ødegård om ungdom, forventninger og oppførsel. Fra Sogn Avis om betongguttene våre, vinnerne av årets lærling. 31

32 Fra bygg.no med opplæringsleder i Byggopp Hordaland Jonny H. Olsen om at normalløpet for en lærling snart ikke er normalt. Nærmere halvparten av våre lærlinger følger en annen modell en 2 + 2, standardmodellen. På NRK radio Sogn og Fjordane var det den 11. september ei interessant og for entreprenørbransjen god sending frå Prosjektet Utsikten på Gaularfjellet. Prosjektet utføres av Veidekke Entreprenør, distrikt Sogn og Fjordane med Statens vegvesen som byggherre. Radiosendinga finn ein her: 32

33 Helside i BA etter åpningen av VilBygge. 33

34 På NRK Sogn og Fjordane fekk Byggopp god dekning og filmsnutt 19. august. H her: Det vart og sendt på radio: l2014#t=1h49m33s Lederspalten i Byggeindustrien med skryt av satsingene i vest. 34

35 Venstre spalte med skandalen på Grønneviksøren. Høyre spalte hvor BT ønsker at boligmarkedet faller mens direktør Moxnes avviser. 35

36 Dagens Næringsliv 1. september med fyldig dekning av Grønneviksøren. Byggeblink fra BT 25. april 36

37 Bergens Tidende 5. oktober; historisk dobbelsideoppslag med direktør Moxnes. 37

38 To nyheter i BA 16. august hvor direktør Moxnes kommenterer begge; hhv. Warloe inn i varmen igjen og Byggmakkers nedleggelser. 38

39 Fra Strilen 30. oktober hvor Moxnes kaller allmenn påbygg for vondskap satt i system. 39

40 Fra konkursen i Walde og kredittsjekk. Gladnyhet i BA om gode lønninger i byggebransjen. 40

41 Fra BA om JMs storsatsing. 41

42 Stort oppslag i BT 21. desember, som ble kjørt ut landsdekkende om overgang fra olje til anlegg. 42

43 Bt.no 4. oktober, på nynorsk; «Hald deg unna allment påbygg». Fra bygg.no oppkjøringen til den 21. Vestlandske bygg- og anleggsdag. 43

44 22. Prosjektene Jubileum 2016 og VilVite Det er arbeidet videre med de to prosjektene som årsmøtet bevilget midler til under årsmøtet Jubileumsbok er igangsatt og startet opp før jul Håkonshallen er allerede leid for fredag 2. desember 2016, når EBA Vestenfjelske fyller 100 år. Det utredes videre en rekke delprosjekter og ideer. Arbeidet sammen VilVite har gått sin gang og i april med byggeplass for barn VilBygge åpnet med brask og bram og god mediedekning den 24. april. I løpet av sommeren ble også to gravemaskiner plassert på uteområdet. På høsten kom også NHO sjef Kristen Skogen Lund på besøk for se på byggeplassen. Det arbeides videre med et prosjekt til; Digital sløyd. Fra pressemeldingene: VilVite fikk sitt «VilBygge» VilVite i Bergen ble i 2014 en attraksjon rikere. Entreprenørene i regionen gikk sammen om å finansiere «VilBygge», en byggeplass for barn som er blitt en av de mest populære installasjonene på det flotte vitensenteret. - Hensikten med «VilBygge» er å gi store barnehagebarn og elever som går de første trinnene i barneskolen en opplevelse av hva som kreves for å reise et bygg, og gleden det gir å kunne skape noe med et verktøy, forteller styreleder i EBA Vestenfjelske, Arild Grønsdal. «VilBygge» består av flere installasjoner som skal gi jenter og gutter et forhold til bygge- og anleggsvirksomhet, blant annet en heisekran, stillas, et halvbygd hus, byggematerialer og en rørvegg for å bygge rørgater. - Her kan de utstyre seg med arbeidstøy og hjelm, og ha det gøy, sier Grønsdal. - «VilBygge» er inspirert av konsept fra andre vitensentre i Europa, opplyser markedssjef Anne Tove Koldal. - Vi er svært glade og takknemlige for at lokale entreprenører gjennom EBA Vestenfjelske har gjort det mulig å realisere dette på VilVite. Får bruke gravemaskin Den nye byggeplassen har et areal på 40 kvadratmeter midt i vitensenteret på Marineholmen. Utendørs kan barna i sommerhalvåret sette seg inn i førerhusene til to gravemaskiner og bruke grabbene til å flytte sand. Skal stimulere rekruttering - I EBA Vestenfjelske, sammen Byggopp-kontorene i Hordaland/Sogn og Fjordane, prøver vi å tenke nytt når det gjelder rekruttering til bygg- og anleggsnæringen. Vi håper opplevelsene barn har på denne byggeplassen vil bidra til at de senere i livet vil vurdere å ta yrkesopplæring eller ingeniørutdannelse innen bygg- og anleggsteknikk, sier direktør Hans Martin Moxnes. 44

VESTENFJELSKE AVDELING Sogn og Fjordane lokallag ÅRSMELDING 2015

VESTENFJELSKE AVDELING Sogn og Fjordane lokallag ÅRSMELDING 2015 VESTENFJELSKE AVDELING Sogn og Fjordane lokallag ÅRSMELDING 2015 INNHOLDFORTEGNELSE 1. Styresamansetting 2. Representant i EBA Vestenfjelske sitt styre 3. Kjenneteikn ved verksemda 4. Styret si møteverksemd

Detaljer

SVV Hans Martin Moxnes. EBA Vestenfjelske - direktør

SVV Hans Martin Moxnes. EBA Vestenfjelske - direktør SVV 8.2.2017 Hans Martin Moxnes EBA Vestenfjelske - direktør 14.02.2017 Bransje- og arbeidsgiverforening 2 EBA 231 medlemsbedrifter 10 Lokalavdelinger Hedmark og Oppland Oslo, 26 000 ansatte 80 mrd. i

Detaljer

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring.

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. UDIR. nov. 2015 Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. 04.12.2015 Jonny H Olsen Byggopp 10 kontor i kongeriket Byggopp Hålogaland Nordland, Troms og Finnmark Byggopp, Møre og

Detaljer

Til Årsmøte for Opplæringskontor for Hotell- og Næringsmiddelfag i Sogn og Fjordane

Til Årsmøte for Opplæringskontor for Hotell- og Næringsmiddelfag i Sogn og Fjordane ÅRSMELDING og REGNSKAP for OPPLÆRINGSKONTOR FOR HOTELL- OG NÆRINGSMIDDELFAG i Sogn og Fjordane 2008 Til Årsmøte for Opplæringskontor for Hotell- og Næringsmiddelfag i Sogn og Fjordane Styret i Opplæringskontoret

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VEDTEKTER FOR VA OG VVS PRODUSENTENE VVP Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VA- og VVS produsentene VVP Telefon: (+47)

Detaljer

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016 Generalforsamling 2016 Kari Sandberg administrerende direktør 07.06.2016 En bransje- og arbeidsgiverforening 2 Bransjeforening for entreprenører 231 medlemsbedrifter 10 Lokalavdelinger Hedmark og Oppland

Detaljer

EBA gjennom 2012. Hvor står vi? Hva gjør vi? Hvor skal vi? Styreleder i EBA Sven Christian Ulvatne

EBA gjennom 2012. Hvor står vi? Hva gjør vi? Hvor skal vi? Styreleder i EBA Sven Christian Ulvatne EBA gjennom 2012 Hvor står vi? Hva gjør vi? Hvor skal vi? Styreleder i EBA Sven Christian Ulvatne En frisk 103-åring 220 medlemsbedrifter med 25 000 ansatte Omsetter for 60 mrd i året Utgjør ca 40 % av

Detaljer

BRB Fornuft og ufornuft i utbyggingsavtaler og rekkefølgebestemmelser

BRB Fornuft og ufornuft i utbyggingsavtaler og rekkefølgebestemmelser BRB Fornuft og ufornuft i utbyggingsavtaler og rekkefølgebestemmelser Hans Martin Moxnes EBA Vestenfjelske - direktør 12.04.2016 2 EBA Vestenfjelske 1916-2016 EBA Vestenfjelske Entreprenørforeningen Bygg

Detaljer

HAMAR IDRETTSLAG HOVEDLAG. Årsberetning 2015

HAMAR IDRETTSLAG HOVEDLAG. Årsberetning 2015 HAMAR IDRETTSLAG HOVEDLAG Årsberetning 2015 1 HAMAR IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR 2015 Administrasjons-utvalgets (AU) og hovedstyrets (HS) sammensetning: AU har i perioden bestått av: Truls Norderhaug (leder)

Detaljer

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke!

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke! Foto: Visit Tromsø-Region Full pakke! Velkommen til NESOs årsmøte i tromsø 14. 16. juni 2013 Foto: Wikimedia Norge Velkommen til NESOs årsmøte! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte 2013

Detaljer

Utfordringer og muligheter for bygg- og anleggsnæringen. 9. Juni 2017 Jon Sandnes, adm. dir i BNL

Utfordringer og muligheter for bygg- og anleggsnæringen. 9. Juni 2017 Jon Sandnes, adm. dir i BNL Utfordringer og muligheter for bygg- og anleggsnæringen 9. Juni 2017 Jon Sandnes, adm. dir i BNL Digitalisering av BAE-næringen Trender Befolkningsendringer/Urbanisering Globalisering Digitalisering Grønt

Detaljer

Kurskalender Høsten 2016

Kurskalender Høsten 2016 Kurskalender Høsten 2016 Entreprenørskolens kurstilbud Se også Kursoversikt Entreprisekontrakter kurs i entreprise- og underentreprisekontrakter. Utførelsesentrepriser NS 8405/15 og NS 8406/16 Juridiske

Detaljer

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Treffpunkt Kviven 2010 Trond Johannesen Adm. direktør Maskinentreprenørens Forbund (MEF) Maskinentreprenørenes

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets forslag til årsberetning 2011-2012... 3 Styre og tillitsvalgte 2011-2012:... 3 Aktiviteter:...

Detaljer

Årsmelding 2013. Strikkekafe. Juleverksted. Datakafe. Senioruniversitetet. Boccia på sydentur for Seniorer

Årsmelding 2013. Strikkekafe. Juleverksted. Datakafe. Senioruniversitetet. Boccia på sydentur for Seniorer Årsmelding Strikkekafe Datakafe Juleverksted Boccia på sydentur for Seniorer Senioruniversitetet Innledning Arna Frivilligsentral har igjen gjennomført et svært aktivt år, med ulike aktiviteter for innbyggere

Detaljer

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft.

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg KS Høstkonferanse 2015 Bodø, 14 oktober 2015 Samarbeid om utdanning Kjære samarbeidspartnere Takk for invitasjonen. Jeg er glad for å kunne være her og

Detaljer

Årsrapport for 2012. Foreningen ble etablert 5. februar 2002 og ble i 2010 registrert i Brønnøysundregistrene. Medlemsbedrifter

Årsrapport for 2012. Foreningen ble etablert 5. februar 2002 og ble i 2010 registrert i Brønnøysundregistrene. Medlemsbedrifter Årsrapport for 2012 Bergen Kundeserviceforum er en forening for virksomheter i Bergensområdet. Felles for medlemmene er at vi jobber i kundesenter/kontaktsenter eller mer generelt med kundebehandling i

Detaljer

Vedtekter for Matbransjens Opplæringskontor Hedmark og Oppland

Vedtekter for Matbransjens Opplæringskontor Hedmark og Oppland Vedtekter for Matbransjens Opplæringskontor Hedmark og Oppland Sist revidert på årsmøtet 29.04.14. 1. Formål Matbransjens Opplæringskontor er opprettet i medhold av Opplæringslova og forskrifter, og har

Detaljer

Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri. TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri

Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri. TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri Hvem er Norsk Industri? Den største landsforeningen i NHO 2 300 medlemsbedrifter

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Velkommen til NESOs årsmøte 2016!

Velkommen til NESOs årsmøte 2016! V E L KO M M E N T I L N E S O S Å R S M Ø T E I T R O M S Ø 1 0. 1 2. J U N I 2 0 1 6 Tromsø, foto: Gaute Bruvik Velkommen til NESOs årsmøte 2016! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte

Detaljer

ÅRSBERETNING 2006 / 2007

ÅRSBERETNING 2006 / 2007 avd Vestlandet ÅRSBERETNING 2006 / 2007 Hovedstyret har bestått av: Leif Arne Strømmen Leder Nor-Cargo AS Trond Erik Løwgren Nestleder FMC Kongsberg Subsea AS Christian Hald Kasserer Tess Bergen AS Marianne

Detaljer

PROGRAM FOR VBA. Del 1 Ankomst og åpning. Del 2 Oversikt - vi løfter blikket. Del 3 Case. Del 4 Filosofisk blikk på byggebransjen

PROGRAM FOR VBA. Del 1 Ankomst og åpning. Del 2 Oversikt - vi løfter blikket. Del 3 Case. Del 4 Filosofisk blikk på byggebransjen RADISSON BLU HOTEL BRYGGEN Torsdag 26. oktober 2017 BERGEN VESTLANDSKE BYGG- OG ANLEGGSDAG 2017 VESTLANDSKE BYGG- OG ANLEGGSDAG 2017 Konferansen er et kontaktforum for byggherrer, arkitekter, rådgivere,

Detaljer

Styret har bestått av følgende personer i meldingsåret: Sigmund Olsnes (1.januar til 1.desember) Reidun Dahl (Styreleder fra 1.

Styret har bestått av følgende personer i meldingsåret: Sigmund Olsnes (1.januar til 1.desember) Reidun Dahl (Styreleder fra 1. Årsmelding 2012 Innledning Arna Frivilligsentral flyttet i mars 2012 til nye lokaler i Ytre Arna Gjennom en gunstig avtale med Coop Hordaland har vi nå til rådighet et lokale på ca. 500 kvm. Dette har

Detaljer

VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi)

VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi) VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi) Fastsatt av Generalforsamlingen 28 april 2009 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er: Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi). Foreningen

Detaljer

Ruben Jensen adm. direktør NESO

Ruben Jensen adm. direktør NESO VELKOMMEN TIL NESOS HØSTMØTE I HARSTAD 31.OKT - 01.NOV 2014 Det er med stor glede jeg ønsker deg velkommen til NESOs 28. høstmøte som denne gang blir i Harstad. Byen er med sine vel 24 000 innbyggere den

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2008 Et år med lek og alvor... 3 Styrets beretning... 4 Viktige begivenheter i året som

Detaljer

EBA Entreprenørforeningen Bygg oganlegg. /www.eba.no

EBA Entreprenørforeningen Bygg oganlegg. /www.eba.no EBA Entreprenørforeningen Bygg oganlegg / BNL organiserer hele verdikjeden i byggenæringen / 15 bransjeforeninger innen eiendom, industri, håndverk og entreprenører 4 000 bedrifter 70 000 ansatte BoligprodusentenesForening

Detaljer

HMS-CHARTERET FOR EN SKADEFRI BYGG- OG ANLEGGSNÆRING

HMS-CHARTERET FOR EN SKADEFRI BYGG- OG ANLEGGSNÆRING HMS-CHARTERET FOR EN SKADEFRI BYGG- OG ANLEGGSNÆRING Harald Vaagaasar Nikolaisen EBAs generalforsamling 29. mai 2015 ARBEIDSSKADEDØDSFALL BYGG OG ANLEGG 14 12 10 8 6 4 2 0 11 8 5 6 11 1 5 11 9 7 4 9 2

Detaljer

ÅRSBERETNING 2015 REGNSKAP 2015

ÅRSBERETNING 2015 REGNSKAP 2015 ÅRSBERETNING 2015 REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 ÅRSBERETNING 1. TILLITSVALGTE 1.1. Styret Styrets sammensetning i beretningsperioden: Bjarte Wigdel Trysil leder 2015-2016 Rune Haugen Øyer nestleder 2015-2017

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

ÅRSMELDING 2007. Avdelinga sitt 89. år

ÅRSMELDING 2007. Avdelinga sitt 89. år ÅRSMELDING 2007 Avdelinga sitt 89. år TILLITSVALGTE FOR 2007 Foreninga har hatt følgande tillitsvalgte for 2007: Styret: ledar Claus Ivar Vatnehol nestledar/sekretær Øystein Longva kasserar Jarle Strand

Detaljer

Byggenæringen på høygir.men mye å gå på. Audun Lågøyr Byggenæringens Landsforening Utleiekonferansen 2013

Byggenæringen på høygir.men mye å gå på. Audun Lågøyr Byggenæringens Landsforening Utleiekonferansen 2013 Byggenæringen på høygir.men mye å gå på Audun Lågøyr Byggenæringens Landsforening Utleiekonferansen 2013 Historisk høyt aktivitetsnivå 360 mrd kr i omsetning i 2013 Fra 5 til 6 millioner mennesker til

Detaljer

Vi bygger fremtiden 15. juni 2017 Jon Sandnes, adm. dir i BNL

Vi bygger fremtiden 15. juni 2017 Jon Sandnes, adm. dir i BNL Vi bygger fremtiden 15. juni 2017 Jon Sandnes, adm. dir i BNL Digitalisering av BAE-næringen Trender Befolkningsendringer/Urbanisering Globalisering Digitalisering Grønt skifte /Klimaendringer Tilknytningsformer

Detaljer

Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet:

Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet: Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet: Trevare og trelastbransjene i Hedmark er en betydelig samfunnsaktør med ca. 3200 årsverk og en samlet omsetning på ca. 4 mrd. Gjennomsnittsalderen på

Detaljer

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Rådgivernes dag 2013 Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Presentasjon Jubileumsfilm http://www.gj.no/?a_id=1823&ac_p arent=1 Konsernet Etablert i 1963 Over 200 ansatte Årlig omsetning på ca. 500 millioner

Detaljer

Lærlingsenteret for Byggfag Kuben Yrkesarena

Lærlingsenteret for Byggfag Kuben Yrkesarena Hvem Hva Hvor - Hvorfor Lærlingsenteret for Byggfag Kuben Yrkesarena Harald Hansen, styreleder Lærlingsenteret for Byggfag Historien Lærlingsenteret ble etablert i medhold av vedtak gjort i Bystyret i

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

BERGEN VESTLANDSKE BYGG- OG ANLEGGSDAG 2015

BERGEN VESTLANDSKE BYGG- OG ANLEGGSDAG 2015 Radisson Blu Hotel Norge Torsdag 29. oktober 2015 BERGEN VESTLANDSKE BYGG- OG ANLEGGSDAG 2015 VESTLANDSKE BYGG- OG ANLEGGSDAG 2015 Konferansen er et kontaktforum for byggherrer, arkitekter, rådgivere,

Detaljer

Styret Styret har bestått av følgende personer i meldingsåret: Sigmund Olsnes. Walter Nesse Harald Haugsvær

Styret Styret har bestått av følgende personer i meldingsåret: Sigmund Olsnes. Walter Nesse Harald Haugsvær Årsmelding Innledning Driftsåret har vært et spesielt år for Frivilligsentral. Gjennom den erfaring og kompetanse sentralen har opparbeidet seg, har sentralen i blitt valgt til å kjøre forprosjekt for

Detaljer

Anleggsbransjen fakta og analyse

Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 212 Desember 212 Anleggsbransjen fakta og analyse Sterk omsetningsvekst i anleggsbransjen Bedret lønnsomhet blant MEF-bedriftene Anleggsbransjen vurderer fortsatt betydelig grad av permittering

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Stavanger 25. august 2011

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Stavanger 25. august 2011 Byggenæringen Stabil utvikling og vekst Stavanger 25. august 2011 Byggenæringens Landsforening Organiserer nesten hele verdikjeden i byggenæringen NHOs nest største landsforening 4.100 medlemsbedrifter

Detaljer

Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009

Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009 Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009 Sak 3. Årsberetning 2008 Innhold 1. Organisasjon 2. Administrasjon 3. Møtevirksomhet, kontakt og samarbeid 4. Økonomi 5. Personell, miljø og sikkerhet 6. Likestilling

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR Innhold og informasjon 1. Forside 2. Innhold og informasjon 3. Årsmøteprogram 4. Årsberetning 5. Regnskap med revisjonsberetning 6. Budsjettforslag 7. Innkomne

Detaljer

«Vi er stolte av å være et viktig industrimiljø i Nord-Trøndelag»

«Vi er stolte av å være et viktig industrimiljø i Nord-Trøndelag» Årsrapport 2012 «Vi er stolte av å være et viktig industrimiljø i Nord-Trøndelag» Året 2012 var et år med økt aktivitet for Skogmo Industripark. Vårt 3-årige nettverksprosjekt ble i igangsatt og ga oss

Detaljer

Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013

Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013 Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013 Jørgen Leegaard direktør kompetansepolitikk, utdanning og rekruttering Byggenæringens Landsforening - BNL BNL 13 bransjeforeninger Rundt 4 000 medlemsbedrifter

Detaljer

Vedtekter for. Opplæringskontoret Nord-Helgeland

Vedtekter for. Opplæringskontoret Nord-Helgeland Vedtekter for Opplæringskontoret Nord-Helgeland Vedtatt på stiftelsesmøte 5. juni 1997 (siste endringer vedtatt på årsmøtet 29. mars 2012) 1 Definisjon og formål 1.1 Opplæringskontorets navn skal være:

Detaljer

NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen

NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen Kristian Ilner, NHO Avdeling kompetanse 2015 Foto:%Jo%Michael% NHO og fagopplæringen i tall! Norges største arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for næringslivet,

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Til medlemmene og våre sponsorer Oslo, 21. januar 2013 Innkalling til årsmøte Fredag 1. mars 2013 kl. 1300 kl. 1430 kl. 1700 kl. 2000 kl. 1700 Bedriftsbesøk med lunsj på Melby Snekkerverksted AS Omvisning

Detaljer

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten Samfunnskontrakt for flere læreplasser (2016 2020) Notat fra den nasjonale ressurs- og koordineringsgruppen til møtet i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 7. mars 2017 1 Innledning Det er nå ett år siden

Detaljer

Foto: Johan Wildhagen - Visitnorway.com

Foto: Johan Wildhagen - Visitnorway.com Foto: Johan Wildhagen - Visitnorway.com Årsberetning NHO Reiseilv Vest-Norge 2012 Årsberetning 2012 NHO Reiseliv Vest-Norge Generelle opplysninger: Foreningens virksomhet har vært basert på samarbeid og

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2015 Innhold Styrets årsberetning for 2015... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 5 Aktiviteter i 2015... 6 Partner for

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

Er det vikarbyråene som skal bygge landet? Jon Sandnes, adm. dir i BNL Bergen bygg og anleggsdager

Er det vikarbyråene som skal bygge landet? Jon Sandnes, adm. dir i BNL Bergen bygg og anleggsdager Er det vikarbyråene som skal bygge landet? Jon Sandnes, adm. dir i BNL 27.10. Bergen bygg og anleggsdager Hvem bygger landet? Nøkkeltall for byggenæringen 55 150 bedrifter 225 776 ansatte Omsetning: 456

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

GRAND SELSKAPSLOKALER Torsdag 31. oktober 2013 BERGEN VESTLANDSKE BYGG- OG ANLEGGSDAG 2013

GRAND SELSKAPSLOKALER Torsdag 31. oktober 2013 BERGEN VESTLANDSKE BYGG- OG ANLEGGSDAG 2013 GRAND SELSKAPSLOKALER Torsdag 31. oktober 2013 BERGEN VESTLANDSKE BYGG- OG ANLEGGSDAG 2013 VESTLANDSKE BYGG- OG ANLEGGSDAG 2013 Konferansen er et kontaktforum for byggherrer, arkitekter, rådgivere, leverandører

Detaljer

Vedtekter. for. Norske Boligbyggelags Landsforbund SA

Vedtekter. for. Norske Boligbyggelags Landsforbund SA Vedtekter for Norske Boligbyggelags Landsforbund SA sist endret 11. juni 2014 Kapittel 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Foretaksform og formål (1) Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL) er et samvirkeforetak

Detaljer

VESTLANDSKE BYGG- OG ANLEGGSDAG GRAND SELSKAPSLOKALER Torsdag 1. november 2012 BERGEN

VESTLANDSKE BYGG- OG ANLEGGSDAG GRAND SELSKAPSLOKALER Torsdag 1. november 2012 BERGEN Innlevering av søknad om rammetillatelse for tilbygg til pyramide. Tek 2010 f.kr. innført i Egypt. VESTLANDSKE BYGG- OG ANLEGGSDAG 2012 GRAND SELSKAPSLOKALER Torsdag 1. november 2012 BERGEN VESTLANDSKE

Detaljer

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtatt på Generalforsamlingen på Rica Parken, Ålesund 4. juni 2009 1. Innledning NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen) er en

Detaljer

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 1 Deltagerliste hotell buss m.v.. Sjekk om alt stemmer mht avkryssing på deltagerlista i forhold

Detaljer

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA 1 S ide 2014 1. Styrets sammensetning Leder: Glenn Morthen Lund Johansen Nestleder: Kristoffer Jakobsen Kasserer: Mathias Gjerstad Sekretær: Erik Torp Styremedl kurs/oppl:

Detaljer

Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt serviceavgiften, etter at varsel om medlemsopphør er gitt.

Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt serviceavgiften, etter at varsel om medlemsopphør er gitt. 1 FORMÅL & Visjon: Tvedestrand Næringsforening er en medlemsorganisasjon med hovedmål å være interesseorganisasjon, samarbeidsorgan og pådriver i utviklingen av et konkurransedyktig næringsliv og bysamfunn.

Detaljer

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012.

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsberetning 2011 Tekna Finnmark avdeling Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsmøte blir lagt opp med tanke

Detaljer

- YBA kan løfte betongfaget

- YBA kan løfte betongfaget Vestenfjelske Nyhetsbrev JUNI DESEMBER 2017 - YBA kan løfte betongfaget - Entreprenørbedriftene har et skrik ende behov for lærlinger i betongfaget. Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen (YBA) vil kunne

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Manifestasjon 2016 Hvordan nå tabell toppen i bygge- og anleggsbransjen Jon Sandnes, adm. dir. i BNL

Manifestasjon 2016 Hvordan nå tabell toppen i bygge- og anleggsbransjen Jon Sandnes, adm. dir. i BNL Manifestasjon 2016 Hvordan nå tabell toppen i bygge- og anleggsbransjen Jon Sandnes, adm. dir. i BNL Mrd. 2015-kroner Prognoser 2016 2018: Fortsatt vekst 10,0 % BA-markedet i alt. Endring å/å 12% 10% Bygge-

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2012 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2012 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2012 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte for 2012 ble avholdt 17. april i Veidekke sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og fremdriftsplan ble

Detaljer

2014 på topp i byggenæringen

2014 på topp i byggenæringen 2014 på topp i byggenæringen En samlet næring 2014 har vært et svært spennende år hvor samarbeid på tvers av næringen og organisasjoner har gitt gode resultater. Et bredt sammensatt utvalg fra næringen

Detaljer

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 213 Juni 213 Anleggsbransjen fakta og analyse Mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. God ordreserve hos anleggsentreprenørene. Anleggsbransjen har tilpasset kapasiteten

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. Nr. 1 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. februar NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer

Rørkjøps årmøte Pressemelding 14. april 2010

Rørkjøps årmøte Pressemelding 14. april 2010 Pressemelding 14. april 2010 Rørkjøps årmøte 2010 Rørkjøps årsmøte ble avholdt i Stavanger den 9. og 10. april 2010. Mer enn 250 deltagere hadde funnet veien til Clarion Hotell midt i sentrum av Stavanger,

Detaljer

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Vedtekter for Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon 1 Navn, lokalisering og organisasjon Navn: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Lokalisering: Oslo Foretaksnummer: 975 979 768 Organisasjonsform:

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR Negotia Avdeling Sør-Rogaland Side 1 av 9

VIRKSOMHETSPLAN FOR Negotia Avdeling Sør-Rogaland Side 1 av 9 VIRKSOMHETSPLAN FOR Negotia Avdeling Sør-Rogaland 2017 Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Medlemsservice 3. Tariff 4. Fagpolitikk 5. Informasjon 6. Vekst 7. Organisering Side 2 av 9 1. Innledning

Detaljer

- Byparlamentarismen forlenger byggesaksbehandling med ett år

- Byparlamentarismen forlenger byggesaksbehandling med ett år Vestenfjelske Nyhetsbrev JUNI - AUGUST 2014 - Byparlamentarismen forlenger byggesaksbehandling med ett år - Skal man drive boligbygging i Bergen må man være tålmodig. Men tid er penger. Innføring av byparlamentarisme

Detaljer

EN SKADEFRI BYGGE- OG ANLEGGSNÆRING

EN SKADEFRI BYGGE- OG ANLEGGSNÆRING EN SKADEFRI BYGGE- OG ANLEGGSNÆRING TILTAKSPLAN Oktober 2015 Alle skal komme trygt hjem fra byggeplassen Hvert år dør og skades arbeidstakere på norske bygge- og anleggsplasser. Derfor ble HMS-charteret

Detaljer

Integras vedtekter. Gjeldende fra

Integras vedtekter. Gjeldende fra Integras vedtekter Gjeldende fra 01.01.2018 Vedtektene er vedtatt på Integras årsmøte 30. 05.2005, endret på årsmøtene 16.03.2007, 27. 05.2009, 31.05.2011, 10.05.2012, 22.04.2015 og 26.04.2017. 1 Navn

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud. Handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark. Forslag til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud. Handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark. Forslag til vedtak: Saknr. 12/175-14 Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud Handlingsplan 2012-2015 for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark Forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Den framlagte Handlingsplan

Detaljer

Årsrapport 2009-2010.

Årsrapport 2009-2010. Årsrapport 2009-2010. Styret i L.C. Haugesund/Tonjer har bestått av følgende: President Visepresident Past president Kasserer Sekretær Klubbmester Aktivitetsleder Harald Ø Tønnes T Øystein H Arne N Thorbjørn

Detaljer

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Fagdager for hytteprodusenter september 2017

Fagdager for hytteprodusenter september 2017 Fagdager for hytteprodusenter 12. 13. september 2017 Ansatte i Boligprodusentenes Forening Det ble igangsatt 39 278 boliger og hytter i 2016 Forretningside Som en medlems- og behovsstyrt organisasjon skal

Detaljer

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Garantiutvalget... 3 2 Arbeidsutvalget... 4 3 Samarbeidsutvalget... 4 4 Oppgjørs- og driftskredittordningen i

Detaljer

STORPROSJEKTENE - HVORDAN RUSTER VI OSS FOR Å TA STØRRE ANSVAR?

STORPROSJEKTENE - HVORDAN RUSTER VI OSS FOR Å TA STØRRE ANSVAR? STORPROSJEKTENE - HVORDAN RUSTER VI OSS FOR Å TA STØRRE ANSVAR? Arne Giske Konsernsjef, Veidekke «Entreprenørens drøm» By Jørgen W. Porsmyr ANBUDSÅPNING PÅ SANDVIKA WØYEN 25. SEPTEMBER ANBUDSÅPNING PÅ

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Formidling og læreplasser 2014 Innledning I Nordland er det en overvekt av elever

Detaljer

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringen Stabil utvikling og vekst Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringens Landsforening Organiserer nesten hele verdikjeden i byggenæringen NHOs nest største landsforening 4.100 medlemsbedrifter

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2007...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2007..6 Kommentarer

Detaljer

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ).

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). Vedtatt på stiftelsesmøtet 25. mai 1992. Endringer vedtatt på årsmøte 1993, 1994, 1999, 2000 og 2002, 2005, og 2009 og 2012 (Gjelder fra 25.april

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november Nr. 4 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 1.-25. november NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Det meldes

Detaljer

Entreprenørforeningen bygg og anlegg. Strategi. 2014 til 2017

Entreprenørforeningen bygg og anlegg. Strategi. 2014 til 2017 Entreprenørforeningen bygg og anlegg Strategi 2014 til 2017 Vi bygger fremtiden! Foto: Terje Borud EBA`s visjon er at vi skal bygge en bærekraftig fremtid. Det betyr at vi må sette lønnsomhet, seriøsitet,

Detaljer

Vedtekter for Skatteetatens Juristforening Ajourførte vedtekter med endringer vedtatt på årsmøte 18. mars 2015

Vedtekter for Skatteetatens Juristforening Ajourførte vedtekter med endringer vedtatt på årsmøte 18. mars 2015 Vedtekter for Skatteetatens Juristforening Ajourførte vedtekter med endringer vedtatt på årsmøte 18. mars 2015 1 Foreningens navn og tilknytning Foreningens navn er Skatteetatens Juristforening, forkortet

Detaljer

BERGEN KUNDESERVICEFORUM

BERGEN KUNDESERVICEFORUM Årsrapport for 2011 BERGEN KUNDESERVICEFORUM Årsrapport for 2011 Årsrapport for 2011 Mai 2011 Desember 2011 Bergen Kundeserviceforum er en forening for virksomheter i Bergensområdet. Felles for medlemmene

Detaljer

10. og 11. mars 2010

10. og 11. mars 2010 Velkommen til BYGGEDAGENE og BYGGEGALLA 10. og 11. mars 2010 Radisson BLU Plaza Hotel Oslo Påmelding på bygg.no 2 Vi støtter Byggedagene 2010: «State of the Nation» Det er nok av arbeidsoppgaver å ta fatt

Detaljer