Kartlegging av senterstruktur og servicenivå Regionalplan for Haugalandet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kartlegging av senterstruktur og servicenivå Regionalplan for Haugalandet"

Transkript

1 Rogaland Fylkeskommune Kartlegging av senterstruktur og servicenivå Regionalplan for Haugalandet Oppsummeringsnotat Oppdragsnr.:

2

3 Innhold 1 INNLEDNING 4 2 METODE FORUTSETNINGER AVKLARING GJENNOMFØRING 6 3 RESULTATER OVERSIKT OFFENTLIGE FUNKSJONER HANDEL OVERNATTING/SERVERING TJENESTEYTING SENTRUMSREGISTRERING PÅ BYGNINGSNIVÅ SENTRUMSREGISTRERING I HAUGESUND SENTRUMSREGISTRERING I KOPERVIK 17 4 OPPSUMMERING OG VIDERE ARBEID OPPSUMMERING VIDERE ARBEID 18 5 VEDLEGG ALLE REGISTRERINGER, 14 GRUPPER INNENFOR 30 SENTRA SENTRUMSREGISTRERING PÅ BYGNINGSNIVÅ I HAUGESUND TOMME SENTRUMSLOKALER I HAUGESUND FOTOSERIE FRA HA 41 TOMME SENTRUMSLOKALER I HAUGESUND FOTOSERIE NORCONSULT (SUPPLEMENT TIL HA) 42 n:\512\14\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\ _oppsummeringnotat.doxc.docxxc Side 3 av 42

4 1 INNLEDNING Rogaland fylkeskommune ønsket bistand i forbindelse med arbeid for å kartlegge servicefunksjoner i de definerte sentrene på Haugalandet som del av arbeidet med ny regionalplan. Sentrene er definert i fylkesdelplanen for Haugalandet på overordnet nivå og av kommunene på kommuneplannivå. Kartlegging er basert på tidligere registreringsskjema fra Rogaland Fylkeskommune, offentlig tilgjengelige data og kart. Registreringsskjemaene er endret noe for tilpasningen til denne nye kartleggingen og ved justeringer under befaring. Et mål med kartleggingen var å kunne gjøre tjenestene i sentrene sammenliknbare og for å kunne observere utviklingen. Et annet mål var å se på kompleksiteten av tilbudet og ikke utelukkende på omsetning i større geografiske områder. Oppdraget har blitt ledet av Dipl. ing. Peter Sonnenberg (by- og arealplanlegging) og gjennomført med fysisk planlegger (M.sc.) Sissel Hovland, ing./gis-spesialist Trond Hollekim og landskapsark. May Britt Vikingstad som oppdragsmedarbeidere. Figur 1: Senterstruktur i fylkesdelplanen for Haugalandet n:\512\14\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\ _oppsummeringnotat.doxc.docxxc Side 4 av 42

5 2 METODE 2.1 FORUTSETNINGER Fylkeskommunen leverte en liste med sentra som skulle registreres samt et registreringsskjema med inndeling av virksomheter og tjenester etter NACE-koder for å kunne knytte registreringene opp mot andre data som f.eks. antall ansatte. Alle sentra har blitt kartlagt tidligere ( ) og i 2011, men det viste seg at det vil være vanskelig å oppnå sammenliknbare resultater. Dette var årsaken til at det ble utført en ny kartlegging i AVKLARING Norconsult laget kartkopier hvor senteravgrensning er dokumentert/tegnet inn på kommuneplankart for de 30 sentrene som er kartlagt. 12 lokalsentre fra de mindre kommunene er ikke omfattet av kartlegging, men alle lokalsentrene i Haugesund og Karmøy er med. I de fleste tilfellene er senteravgrensningen benyttet slik kommunen har definert den. Avgrensningen er gjennomgått med fylkeskommunen og godkjent før registreringen startet. Figur 2: Utvalgte sentre i senterstrukturen på Haugalandet n:\512\14\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\ _oppsummeringnotat.doxc.docxxc Side 5 av 42

6 Avgrensningene er kun justert en gang i ettertid for Ølen sentrum fordi framstillingen hadde blitt skjev dersom områder med offentlige tilbud ikke var tatt med selv om de ligger sentralt. Hensikten var at grensen i kommuneplanen ikke skal følges strengt, men det forutsettes at alle funksjoner i en naturlig sentrumsavstand på ca. 500 meter tas med. Det var også enighet om at offentlige områder som er i bruk for skole/barnehager ikke var vesentlig siden disse ikke skulle registreres. Figur 3: Eksempel på avgrensning: Aksdal Figur 4: Avgrensning for Kopervik Figur 5: Opprinnelig avgrensning for Ølen Figur 6: Justert avgrensning for Ølen 2.3 GJENNOMFØRING Registreringen differensierer mellom funksjoner som ligger i kjøpesentra og i lokaler utenfor, både innenfor og utenfor sentrumsområdene i kommuneplanen. Dette gjelder Markedet ift. Haugesunds sentrum, Amandasenteret ift. Raglamayr, Aksdalsenter ift. øvrig sentrum, Ølen senter ift. Ølen sentrum, Etne senter ift. Etne, Oasen ift. Norheim og Amfi-senter ift. Åkrehamn For Haugesund, Raglamyr, Kopervik og Ølen sentrum er servicetilbudene kartlagt i forhold til bygninger, dvs. på et manuskart i målestokk 1:2000, slik at det kunne lages detaljerte temakart med et GIS-system. For Haugesund sentrum er i tillegg tomme forretningslokaler og ubebygde tomter kartlagt. Tjenestene er registrert med et løpenummer som refererer til tjenesten og NACE-koden og tilhørende matrikkeldata (regneark) slik at en kobling mot GIS-kart er enkel. n:\512\14\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\ _oppsummeringnotat.doxc.docxxc Side 6 av 42

7 3 RESULTATER 3.1 OVERSIKT Oversikten viser at tilbudet totalt samsvarer med innbyggertallet og at regionssenteret Haugesund har en del tjenester ut over befolkningsgrunnlaget byen har. Kommunene med størst avstand til Haugesund (Etne og Sauda) har noen flere sentrumsfunksjoner enn innbyggertallet skulle tilsi. Sammenlikningen er imidlertid ikke helt korrekt i og med at ikke alle lokalsenter er tatt med i kommuneoversikten Hauges und Sauda Bokn Tysvær Karmøy innbyggertall % ant.+% servicefunk. Haugesund % % Sauda % 74 5 % Bokn % 11 1 % Tysvær % 63 4 % Karmøy % % Vindafjord % % Etne % 92 6 % Sveio % 27 2 % Figur 7: Oversikt over sentertilbud i kommunene Figur 8: Sentertilbud ift. befolkningstall n:\512\14\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\ _oppsummeringnotat.doxc.docxxc Side 7 av 42

8 Sveio Etne Vindafjord Karmøy Tysvær Bokn Sauda Haugesund Kommune Lege Tannlege Fysioterapi Helsestasjon Eldresenter Fritidsklubb Andre Konserthus/teater Kulturhus Kino Bibliotek Museum Galleri Andre Kommuneadm. NAV Statlig/regional adm. Politi Tinghus Kirke; inkl. andre menigheter Post inkl. "i-butikk" Andre; t-info, tollvesenet, Oppdragsnr.: OFFENTLIGE FUNKSJONER Helse- og sosialtjenester, kulturelle og andre dels statlige tilbud er vesentlige for et senters funksjon og de ligger med det største antallet funksjoner i kommunesentrene. Selv i den minste kommunen (Bokn) ligger det 8 funksjoner i kommunesenteret Føresvik. Ølen har 7 funksjoner siden noen helse- og sosialfunksjoner ligger utenfor sentrum, mens Etne har 11, Sauda 13 og Sveio 4. Tysvær kommunes kommunesenter Aksdal inneholder 17 funksjoner, Karmøys kommunesenter Kopervik har 37 og Haugesund har 57 funksjoner. Helse og sosial Kultur Andre offentlige funksjoner Senter Haugesund sentrum eks. 4 markedet Gard Hemmingstad Austamannavegen Bleikemyr Skåredalen Raglamyr med Am Kvala Sauda Føresvik Aksdal M A.senteret Slåttevik 1 Frakkagjerd 1 1 Kopervik Skudeneshavn Åkrehamn mamfi Vedavågen Avaldsnes Vormedal Norheim moasen Ølen m. senteret Vikedal 1 1 Skjold 1 1 Sandeid Ølensvåg Etne m.senteret Skånevik Sveio Førde Figur 9: Offentlig service i de undersøkte sentrene n:\512\14\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\ _oppsummeringnotat.doxc.docxxc Side 8 av 42

9 Sveio Etne Vindafjord Karmøy Tysvær Bokn Sauda Haugesund Kommune Dagligvare Kiosk Grønnsakshandel Slakter Fiskehandel Bakeri Vinmonopol Helsekost Andre; lokalmat, inkl. Europris Klær Oppdragsnr.: HANDEL Gruppen service og sentertilbud handel omfatter bil/båt/drivstoff, dagligvarer, klær/sport/sko/leker, interiør, annen utvalgshandel (som bokhandel, optiker, gullsmed m.m.) og møbel/elektro/jernvare/bygg. Det som er overraskende for denne sercivekategorien, er hvor mange tilbud (antall) som finnes, men antallet forteller ingenting om størrelse, antall kunder eller omsetning i butikken. Det er naturlig at gruppen vil omfatte et stort antall nisje-butikker i sentrum, mens de store volumene selges på atskillig færre butikker fra kjøpesentra eller områder utenfor sentrum. Et eksempel på dette er 10 dagligvarebutikker i Haugesund sentrum hvor det er en stor andel av "innvandrerbutikker", mens det er 4 dagligvarebutikker på Raglamyr inklusive 1 innenfor Amandasenteret. Sauda har 4, Kopervik 3, Skudeneshavn 2, Åkrehamn 5 og Aksdal 1 dagligvaretilbud. Senter Haugesund sentrum eks. 10 markedet Gard 1 1 Hemmingstad 2 Austamannavegen 3 Bleikemyr 1 Skåredalen 1 Raglamyr med Am Kvala Sauda Føresvik 1 Aksdal M A.senteret Slåttevik 1 Frakkagjerd 1 Kopervik Skudeneshavn Åkrehamn mamfi Vedavågen Avaldsnes 3 Vormedal 1 Norheim moasen Ølen m. senteret Vikedal 2 1 Skjold 2 Sandeid 1 Ølensvåg 1 Etne m.senteret Skånevik Sveio Førde 1 Figur 10: Handel i de undersøkte sentrene. Et tilsvarende inntrykk gir registreringen i forhold til klærs-butikker med 39 i Haugesund sentrum, hvorav 9 på markedet og 21 butikker innenfor Amandasenteret på Raglamyr. På Oasen er det 20 butikker, som er nesten like mange som i Åkrehamn (15) og Kopervik (10) til sammen. Sauda har 4 klærs-forretninger og Ølen 4. n:\512\14\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\ _oppsummeringnotat.doxc.docxxc Side 9 av 42

10 HAUGESUND AKSDAL KOPERVIK Figur 11: Sentertilbud i kommunesentrene Haugesund, Karmøy og Tysvær n:\512\14\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\ _oppsummeringnotat.doxc.docxxc Side 10 av 42

11 3.4 OVERNATTING/SERVERING Overnatting/servering omfatter hotell, annen overnatting (f.eks. gjestgiveri), restaurant, kafé, pub/nattklubb og andre (t.d. gatekjøkken). Haugesund sentrum har flere tilbud innen overnatting og servering enn alle de andre sentrene til sammen. Dette illustrerer at det ikke er marked for et variert tilbud av restauranter, kafeer, puber/nattklubber og hotell før senteret har en viss størrelse og befolkningsmessig tilknytning. Figur 12: Servicetilbud innen hotell /overnatting, restaurant/kafe o.l. n:\512\14\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\ _oppsummeringnotat.doxc.docxxc Side 11 av 42

12 3.5 TJENESTEYTING Tjenesteyting omfatter økonomisk/juridisk tjenesteyting (bank, forsikring, advokat, regnskap/revisor og andre økonomiske tjenester som takstmenn, meglere o.l.), personlig tjenesteyting (treningssenter, renseri, frisør, kroppspleie, andre personlige tjenester som solarium, tatovering o.l.) og annen tjenesteyting (planlegger/arkitekt/ingeniør, fotograf, reisebyrå, skomaker, annen tjenesteyting som kopi, eventuell reklame, bilutleie, begravelsesbyrå o.l.). De fleste tjenestetilbudene finnes i Haugesund, Kopervik og på Åkra. Haugesund har omtrent like mange tjenester som de andre sentrene til sammen. Tjenesten som tilbys så å si alle steder er frisør og de fleste steder bank. Hvor mye publikumsbesøk disse generer vil variere sterkt og en del tjenester har fått en avtagende publikumsstrøm pga. av sterkt økende digital kommunikasjon (eks. bank, revisor, meglere). Figur 13: Servicetilbud innen tjenesteyting n:\512\14\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\ _oppsummeringnotat.doxc.docxxc Side 12 av 42

13 Personlig tjenesteyting er basert på publikumsbesøk pr. tjeneste"-handling" og dette gjelder også for en del av tilbudene innenfor annen tjenesteyting. Figur 14: Frisør det mest utbredte personlige servicetilbudet Figur 15: Bank det nesthyppige tilbudet Det er midlertidig også synlig at tjenesteyting som er kontorbasert og som har relativ lite publikumskontakt er flyttet inn i tidligere forretningslokaler. Figur 16: Avisredaksjon Karmsund Strandgata 203 Figur 17: Trafikkskole Trygve Øvregata 173/ hjørnet Skjoldavegen n:\512\14\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\ _oppsummeringnotat.doxc.docxxc Side 13 av 42

14 3.6 SENTRUMSREGISTRERING PÅ BYGNINGSNIVÅ For Haugesund Kopervik og Ølen sentrum ble funksjonene kartlagt på bygningsnivå, mens funksjonene for de øvrige sentra ble kartlagt på "kvartalsnivå" (oversiktskart) uten å kunne knyttes til bygninger i ettertid, jf. kapittel 2. Registreringen ble utført med alle de 88 typene som ble definert og for Haugesund ble også tomme lokaler i første etasje (nr. 89) og ledige tomter (nr. 90) registrert. Registreringen kan brukes til å lage mange forskjellige temakart med utgangspunkt i de registrerte kategoriene. For å kunne vise alle registreringer på et kart må dataene struktureres og sammenfattes. Derfor ble det besluttet å dele inn alle servicetilbud/kategorier i tre ulike hovedgrupper: Fritid (grønn), handel (blå) og tjenester (oransje). I tillegg blir det vist tomme lokaler (blågrønn) og ubebygde tomter (gul). Analysearbeidet er kun videreført for Haugesund og Kopervik sentrum. Fritid omfatter overnatting/servering, kultur og annet. Handel omfatter bil/båt/drivstoff, dagligvarer, klær/sko, sport/leker, interiør, annen utvalgshandel, møbel/elektro/jernvarer/byggevarer. Tjenester omfatter helse & sosial, andre offentlige funksjoner, økonomisk/juridisk tjenesteyting, personlig tjenesteyting og annen tjenesteyting. Andre bygninger er bygninger som ikke er registrerte (hvite), blir hovedsakelig benyttet til bolig. Tomme lokaler ble registrert dersom det var synlige tomme forretningslokaler 1. etasje/på bakkeplan. Likevel kreves det en del skjønn, men vi har tatt med gamle butikklokaler selv som er synlige, selv om disse ikke har vært i bruk i mange år. Ved noen få bygninger kunne man se spor etter ombygning fra butikk-lokale til kontor eller bolig. Disse er ikke tatt med. Mange av bygningene innehar imidlertid flere tjenester og funksjoner, både i samme etasje og i flere etasjer. Dette kan være butikk i første etasje og bolig i andre og tredje etasje, eller butikk og frisørsalong i samme etasje og helsetjenester i 2. etasje. I slike tilfeller har vi valgt å legge vekt på tjenestene som finnes i 1. etasje/på bakkeplan. Innenfor oppdraget skulle det ikke foretas en innvendig kartlegging av bygningene for å fastslå servicetilbudet mer detaljert. Ved flere tjenester på bakkeplan, har vi vektlagt den dominerende eller «største» tjenesten. I enkelte bygninger finnes det mange forskjellige tjenester. Et eksempel på dette er Haraldsgata 90, hvor man bl.a. finner apotek, storkiosk, Gjensidige bank og forsikring, meglerfirma og advokatfirma. I lokalene som vender ut mot gateplan er det handel (kiosk og apotek) som dominerer mot sør og økonomiske tjenester mot nord. Bygningen er i kartet vist som tjenester. Et eksempel på tjenester og boliger/leiligheter er Strandgata 54 (gnr/bnr 40/71). På bakkeplan finner man et kopieringsfirma: Fagkopi, helsetilbudene: Dr. Anvedsen, Amathea, Klinikk Haugesund og en fotpleieklinikk. I 2. og 3. etasje er det leiligheter. Denne bygningen er i sentrumskartet vist med oransje farge, for tjenester. Nye og store bygninger vil derfor generelt mangle detaljene i forhold til antall butikker eller andre servicetilbud som en ser ved å gå gatelangs. n:\512\14\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\ _oppsummeringnotat.doxc.docxxc Side 14 av 42

15 Figur 18: Strandgata 54 (østside av Lillesund terrasse) SENTRUMSREGISTRERING I HAUGESUND Kartet over Haugesund sentrum viser at mange av fritidstjenestene er lokalisert mot vest. Restauranter og puber/nattklubber er konsentrert langs Haraldsgata, Strandgata og ved Smedasundet, nord for Risøy bro. Mye av handelen er konsentrert langs Haraldsgata i Strandgata, i tillegg til kjøpesenteret Markedet. Utover dette finner man handel på spredde lokaliteter i hele sentrum. Tjenester ligger mer spredd enn handel og fritid, og finnes rundt om i hele sentrum. Økonomiske tjenester er konsentrert til handelsområdet langs Haraldsgata. Ubebygde tomter ligger for det mest i den østlige delen av sentrum, med enkelte tomter innenfor den konsentrert handels- og fritidsbebyggelsen. Tomme næringslokaler (i 1. etasje) er konsentrert i den nordlige delen av sentrum, spesielt langs Strandgata, Haraldsgata, og Sørhauggata. Det er også flere tomme lokaler sør for gågata (Haraldsgata), fra rådhusplassen og sørover. Det er viktig å understreke at dette er et "øyeblikksbilde" på samme måte som registreringene av alle 30 sentra. Hovedregistreringsperioden var mai 2012 og det er foretatt en ny kontroll av registreringene for Haugesund sentrum i juli 2012 for å fjerne store feil og mangler. Bakgrunnen for dette er at registreringene er overført til et regneark med gnr./bruksnummer, delvis gateadresser som deretter koblet bygningsnummer og kart. Kartgrunnlaget inneholder også en del feil og mangler som har ført til at servicefunksjoner er kun vist i uthus på tomten. Når en går gatelangs blir en selvfølgelig også oppmerksom på andre sider eller effekter av servicetilbudene. For eksempel "lukker" mange virksomheter seg inn. Det er alt fra dagligvarer, til frisører og trafikkskoler, slik at opplevelsen er ganske redusert. n:\512\14\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\ _oppsummeringnotat.doxc.docxxc Side 15 av 42

16 Figur 19: Haugesund sentrum; hovedkategorier på bygningsnivå n:\512\14\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\ _oppsummeringnotat.doxc.docxxc Side 16 av 42

17 3.6.2 SENTRUMSREGISTRERING I KOPERVIK Kartet over Kopervik sentrum viser at det ikke er mange bygninger med servicetilbud. Disse er konsentrert langs Hovedgata (delvis gågate) og i enkelte større bygninger i den sørlige og østlige enden av sentrum. Handel er konsentrert til midtre delen av Hovedgata (gågate-strekningen) og til "Coop-Mega" bygget. Fritid og tjenester er forholdsvis jevnt spredt utover sentrum. Men det må understrekes at registreringen gjelder den dominerende funksjonen og det kan være flere i samme bygget. Figur 20: Kopervik sentrum; hovedkategorier på bygningsnivå n:\512\14\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\ _oppsummeringnotat.doxc.docxxc Side 17 av 42

18 4 OPPSUMMERING OG VIDERE ARBEID 4.1 OPPSUMMERING Hovedhensikten med registreringen har vært å skaffe seg en oversikt over servicetilbudet i senterstrukturen ved kartlegge dette for de fleste og største sentra på Haugalandet. Registreringen har vist at det finnes et omfattende og variert tilbud innenfor de arealene som kommunene har definert som sentrumsområder i sine kommuneplaner. I noen få tilfeller ble disse grensene etablert av oss i samarbeid med Rogaland Fylkeskommune eller justert. Servicetilbudene ligger i vesentlig grad innenfor en gangavstand på 500 m fra et senterpunkt og antall servicetilbud sammenfaller med senterstørrelse/senterfunksjon. Det er også viktig å vise at det finnes mange funksjoner som ikke er knyttet til handel generelt (detaljhandel med dagligvarer og utvalgsvarer) og som skjer parallelt med de største aktørene målt i omsetning. 4.2 VIDERE ARBEID Servicenivået i senterstrukturen vil endre seg også i fremtiden ut fra makro-økonomiske og bedriftsøkonomiske forhold. Digitalisering og stordriftsfordeler som lettest kan realiseres utenfor trange sentrumsbygninger og tomter vil medføre en fare for ytterligere reduksjoner av tilbudet i sentra. Reduksjonen er riktignok ikke kvantitativ entydig kartlagt, men lett synlig i form av ledige lokaler. For brukerne kan mange av endringene isolert sett har sine fordeler, men i sum kan tilbudet bli mere (geografisk) spredt. Ikke minst for aktiviteten og livet i sentrene er mange personer og "bevegelser" (reiser) en viktig forutsetning. Smarte løsninger som kobler forskjellige tilbud i et lokale slik vi fant på småsteder kan være en måte å motvirke trenden. En annen mulighet er å kartlegge bygningsmasse og lite utnyttete tomter for å gi plass til mer arealkrevende tilbud, eller til en rekke/klynge av tilbud som ønsker å ligge nærmest mulig hverandre. n:\512\14\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\ _oppsummeringnotat.doxc.docxxc Side 18 av 42

Varehandelsrapporten 2015. Rogaland Haugalandet

Varehandelsrapporten 2015. Rogaland Haugalandet Varehandelsrapporten 2015 Rogaland Haugalandet Landet Detaljvarehandelen vokste noe mer 2014 enn snittet for 2008-2014. Internett igjen den klare vinneren, med en vekst på 14,8 % fra 2013 til 2014, klart

Detaljer

ANALYSE ROGALAND 2013

ANALYSE ROGALAND 2013 ANALYSE ROGALAND 2013 INNHOLD 1 ROGALAND... 2 1.1 Netthandel... 2 1.2 Handelsbalanse... 3 2 STAVANGERREGIONEN... 4 2.1 Stavanger sentrum... 7 2.2 Sandnes sentrum... 8 2.3 Lura... 8 2.4 Forus... 9 2.5 Hillevåg-Mariero...

Detaljer

Skedsmo Senter - Furuveien 1-2020 Skedsmokorset - www.skedsmosenter.no

Skedsmo Senter - Furuveien 1-2020 Skedsmokorset - www.skedsmosenter.no Skedsmo Senter - Furuveien 1-2020 Skedsmokorset - www.skedsmosenter.no Status Skedsmo Senter ligger på Skedsmokorset, rett etter avkjøringen fra E6. Skedsmo Senter ble påbegynt midt på 1980 tallet. Samfunnshuset,

Detaljer

Miljørettet planlegging for livskraftige sentra

Miljørettet planlegging for livskraftige sentra 1 Miljørettet planlegging for livskraftige sentra Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur skal være et verktøy for kommuner, utbyggere og næringsliv i deres planlegging. Den bygger på idéen

Detaljer

Lundal Panorama på Frakkagjerd

Lundal Panorama på Frakkagjerd Lundal Panorama på Frakkagjerd flotte leiligheter med unik utsikt over Aksdalsvannet Illustrasjonsfoto, Lundal Panorama Velkommen til Lundal Panorama Lundal Panorama består av 30 stk flotte selveierleiligheter

Detaljer

Innhold. Kolumbus... Busskort... Nyttig informasjon... Billettprodukter... Helligdagsendringer... Sentrumskart Haugesund... Holdeplasskart Flotmyr...

Innhold. Kolumbus... Busskort... Nyttig informasjon... Billettprodukter... Helligdagsendringer... Sentrumskart Haugesund... Holdeplasskart Flotmyr... Innhold Informasjon Kolumbus... Busskort... Nyttig informasjon... Billettprodukter... Helligdagsendringer... Sentrumskart Haugesund... Holdeplasskart Flotmyr... Holdeplasskart Norheim og Aksdal... Åpningstider

Detaljer

Innhold. Bussruter. Informasjon

Innhold. Bussruter. Informasjon Innhold Informasjon Slik leser du rutetabellene - se side 2 på omslaget Kolumbus... Hvordan betaler jeg for reisen?... Nyttig informasjon... Helligdagsendringer... Holdeplasskart Haugesund bussterminal

Detaljer

Bokn - Tysvær - Sauda Vindafjord - (Suldal)

Bokn - Tysvær - Sauda Vindafjord - (Suldal) Bokn - Tysvær - Sauda Vindafjord - (Suldal) 9 41 42 43 44 45 46 51 52 55 57 58 60 61 62 63 65 67 68 69 N85 N86 s Gyldig f.o.m. 20.06.09 s Innholdsfortegnelse Informasjonssider... Rutetabeller... Linjekart:

Detaljer

Regional plan for areal og transport på Haugalandet

Regional plan for areal og transport på Haugalandet Regional plan for areal og transport på Haugalandet Plandokument Høringsutkast, 29.01.2015 Foto forside: Ørjan B. Iversen 2 - Regional plan for areal og transport på Haugalandet Regional plan for areal

Detaljer

Kartlegging av handel og næringslokaler i Bryne sentrum

Kartlegging av handel og næringslokaler i Bryne sentrum Kartlegging av handel og næringslokaler i Bryne sentrum I Kartleggingen av handel og næringslokaler i Bryne sentrum, er tatt utgangspunkt i området som er vist i figur 2. Handel og næringslokalene er

Detaljer

Formannskapets sakliste 12.01.04

Formannskapets sakliste 12.01.04 Page 1 of 10 Formannskapets sakliste 12.01.04 Utvalg: Møtested: Møtedato: Karmøy kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapssalen 12.01.04Tid: Kl. 16.00 NB! Merk dag og tid. Eventuelle forfall må

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE

REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE Side2 PLANARBEID Kortversjon Dette et kort sammendrag av utkast til Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold. Det

Detaljer

Innhold. Bussruter. Informasjon

Innhold. Bussruter. Informasjon Innhold Informasjon Slik leser du rutetabellene - se side 2 på omslaget Kolumbus... Busskort... Nyttig informasjon... Helligdagsendringer... Billetter... Holdeplasskart Haugesund sentrum... Holdeplasskart

Detaljer

KALANDSEIDET IDRETTSLAG. Djerv 1919 lag 5 DJERV 1919. Vard Mg 10-6

KALANDSEIDET IDRETTSLAG. Djerv 1919 lag 5 DJERV 1919. Vard Mg 10-6 Etne G9 lag 2 Etne Lag 1 FALKEID MG9 Haugar MG9-3 Haugil G9 Hinna 1 Hinna 2 KIL G9 Skånevik G9 Stegaberg G9-3 Stegaberg MG9-1 Stegaberg MG9-2 Stegaberg MG9-4 Søfteland grønn G9 Søfteland hvit G9 Ølen G9

Detaljer

Forurenset grunn: Innledende studie

Forurenset grunn: Innledende studie Askim kommune Forurenset grunn: Innledende studie Områderegulering for to områder i Askim sentrum 2013-06-10 Oppdragsnr.: 5122124/5122123 02 10.6.2013 Revidert med ny planområdeavgrensning LiBoh Tosto

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg administrasjon 04.02.2015. Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 15/306. Utvalg: FRAVÆRSSTATISTIKK 2014

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg administrasjon 04.02.2015. Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 15/306. Utvalg: FRAVÆRSSTATISTIKK 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: Arkivsaksnr.: / Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg administrasjon.. FRAVÆRSSTATISTIKK Rådmannens forslag til vedtak: Fraværstallene tas til orientering. Saksfremlegget

Detaljer

02 Bogstadveien 11. Bislett. Det Kongelige Slott. Ring 2 Majorstuveien. Fagerborg. Ring 2

02 Bogstadveien 11. Bislett. Det Kongelige Slott. Ring 2 Majorstuveien. Fagerborg. Ring 2 BOGSTADVEIEN 11 168 Majorstuen Ring 2 Kirkeveien Ring 2 Tidemands gate Majorstukrysset Sorgenfrigata Majorstuveien Fagerborg Bogstadveien Hjelms gt Holtegata Åsaveien Vibes gate 168 Josefines gate Sporveisgata

Detaljer

Kommuneplanens arealdel -revisjon 2013-2023- Sluttbehandling før offentlig ettersyn

Kommuneplanens arealdel -revisjon 2013-2023- Sluttbehandling før offentlig ettersyn ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Kristin Fløystad, tlf 37013094 Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Referanse: 2012/4926 / 108 Ordningsverdi: 143 Kommuneplanens

Detaljer

Planprogram. for justering av. Regional plan for senterstruktur og handel. Endring. Forslag til vedtak Dato: 24.9.14

Planprogram. for justering av. Regional plan for senterstruktur og handel. Endring. Forslag til vedtak Dato: 24.9.14 Planprogram for justering av Regional plan for senterstruktur og handel. Endring Forslag til vedtak Dato: 24.9.14 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Formål... 3 3. Endringer som skal vurderes:... 4 3.1 Bestemmelse/retningslinje

Detaljer

Boområder og bilkjøring områdetypologier for miljøvennlige arbeidsreiser. Randi Hjorthol Frants Gundersen Reisevaneseminar 26.5.

Boområder og bilkjøring områdetypologier for miljøvennlige arbeidsreiser. Randi Hjorthol Frants Gundersen Reisevaneseminar 26.5. Boområder og bilkjøring områdetypologier for miljøvennlige arbeidsreiser Randi Hjorthol Frants Gundersen Reisevaneseminar 26.5.2016 Litt formalia Fra prosjektet Potensialet for endring i arbeidsreiser

Detaljer

Haugesund og Karmøy N81 N83 N84. Gyldig f.o.m. 20.06.09

Haugesund og Karmøy N81 N83 N84. Gyldig f.o.m. 20.06.09 Haugesund og Karmøy 1 2 5 7 8 9 10 21 23 24 26 31 32 33 38 41 42 43 44 45 46 60 N81 N83 N84 N85 N86 N88 N89 s Gyldig f.o.m. 20.06.09 Innholdsfortegnelse Informasjonssider... Rutetabeller... Linjekart og

Detaljer

UTMARK - tidsskrift for utmarksforskning

UTMARK - tidsskrift for utmarksforskning 1 UTMARK - tidsskrift for utmarksforskning http://www.utmark.org 1/2007 Skriv ut html-fil / Print html-file Last ned pdf-fil / Download pdf-file Fritidsboliger og villreinens leveområde i Rondane Hans

Detaljer

Kvadraturen i endring fasadeforfall og tomme forretningslokaler hvordan tar vi ta tak i utfordringene?

Kvadraturen i endring fasadeforfall og tomme forretningslokaler hvordan tar vi ta tak i utfordringene? Kvadraturen i endring fasadeforfall og tomme forretningslokaler hvordan tar vi ta tak i utfordringene? 05.02.2015 Venke Moe Plan- og bygningssjef Kartlegging av bygninger med fasader som bærer preg av

Detaljer

Spannalia 2 Flotte leiligheter med nærhet til Norheim og Raglamyr

Spannalia 2 Flotte leiligheter med nærhet til Norheim og Raglamyr Spannalia 2 Flotte leiligheter med nærhet til Norheim og Raglamyr For mer informasjon se www.a-utvik.no HUS 10 HUS 11 HUS 8 HUS 9 HUS 6 HUS 7 HUS 5 HUS 4 HUS 3 HUS 2 HUS 1 Illustrasjonsfoto, Oversikt Spannalia

Detaljer

Handelsanalyse. Kongsberg. Tore S Kristoffersen 19.04.2013

Handelsanalyse. Kongsberg. Tore S Kristoffersen 19.04.2013 Handelsanalyse Kongsberg Tore S Kristoffersen 19.04.2013 Innhold 1.0 Oppdraget... 2 2.0 Innledning... 2 3.0 Fylkesdelplan... 2 4.0 Markedsområdet Kongsberg... 3 5.0 Varegrupper som inngår... 3 6.0 Dekningsgrad

Detaljer

ANALYSE HORDALAND 2014

ANALYSE HORDALAND 2014 ANALYSE HORDALAND 2014 INNLEDNING Varehandelsrapporten 2014 er utarbeidet av Asplan Viak på oppdrag av SpareBank 1 SRbank. Det er bankens intensjon å utarbeide en rapport til bruk for og av varehandelen.

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Kollektivtilbud... 1. 3 Sykkel... 4. 3.1 Rute H3: Sentrum-Vormedal... 4. 3.2 Rute H9: Norheim-Raglamyr... 5

1 Innledning... 1. 2 Kollektivtilbud... 1. 3 Sykkel... 4. 3.1 Rute H3: Sentrum-Vormedal... 4. 3.2 Rute H9: Norheim-Raglamyr... 5 Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 535873 Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: 2014-12-02 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Martin Mitchell VURDERING ALTERNATIVE VEILØSNINGER NORHEIM

Detaljer

Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i Helseforetak-området på «rusdagen»

Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i Helseforetak-området på «rusdagen» Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i Helseforetak-området på «rusdagen» BrukerPlan Helse Fonna Kartlegging 2013 Brukere av helse-

Detaljer

Husk! Avlyst på grunn av liten påmelding! Innhald

Husk! Avlyst på grunn av liten påmelding! Innhald Fagmelding Innhald Boks 38. 5588 Ølen Tlf: 948 51 010 Bankgiro: 3330-20-32438 Org.nr.: 988 094 781 MVA Internett: http://haugaland.lr.no haugaland@lr.no Nummer 42 31. oktober 2011 Aktivitetskalender Medlemsannonser

Detaljer

Brukerplan i Sauda 2006-2012 Erik Baust. Store mål, små handlinger..

Brukerplan i Sauda 2006-2012 Erik Baust. Store mål, små handlinger.. Brukerplan i Sauda 2006-2012 Erik Baust Store mål, små handlinger.. Hvorfor før hvordan. Jeg kan forholde meg til ett hvilken som helst hvordan, så lenge jeg vet hvorfor. filosofen Friedrich Nietzsche

Detaljer

Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger

Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger Vekst i Hjelmeland fortid, nåtid og framtid lokale og regionale forutsetninger Hjelmeland 29. oktober 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM

Detaljer

Avtale om hospitering

Avtale om hospitering Avtale om hospitering mellom Helse Fonna HF, Bokn kommune, Bømlo kommune, Eidfjord kommune, Etne kommune, Fitjar kommune, Haugesund kommune, Jondal kommune, Karmøy kommune, Kvinnherad kommune, Odda kommune,

Detaljer

Plankonferanse om areal og transport på Haugalandet. Christine Haver Regionalplansjef Rogaland fylkeskommune

Plankonferanse om areal og transport på Haugalandet. Christine Haver Regionalplansjef Rogaland fylkeskommune Plankonferanse om areal og transport på Haugalandet Christine Haver Regionalplansjef Rogaland fylkeskommune Mål for arbeidet grunnlag for vurdering av konseptene Attraktiv region! Haugesund sentrum urban

Detaljer

Levedyktig sentrum. Mulighetsstudie kvartal 10-11 og 20-21 Mosjøen - April 2012. AtelierOslo

Levedyktig sentrum. Mulighetsstudie kvartal 10-11 og 20-21 Mosjøen - April 2012. AtelierOslo Levedyktig sentrum Innhold - Bakgrunn for prosjektet - Urban analyse - Nye parkeringsmuligheter i Mosjøen Sentrum - Mosjøen nye almenning - Hvaslags program kan styrke Sentrum - Foreslått nytt program

Detaljer

Rammer for handelsetablering. Tilleggsnotat til handelsanalyse kommuneplan 2014-2029 Versjon 30.04.14

Rammer for handelsetablering. Tilleggsnotat til handelsanalyse kommuneplan 2014-2029 Versjon 30.04.14 Rammer for handelsetablering Tilleggsnotat til handelsanalyse kommuneplan 2014-2029 Versjon 30.04.14 Bakgrunn Dette notatet gir utfyllende vurderinger av rammer for handelsetablering i kommuneplanen og

Detaljer

Reiselivet i Lofoten. Statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser. Knut Vareide

Reiselivet i Lofoten. Statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser. Knut Vareide Reiselivet i Lofoten Statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser Knut Vareide TF-notat nr. 33-2009 TF-notat Tittel: Reiselivet i Lofoten, statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser TF-notat

Detaljer

Kommuneplanen arealdelen 2015 - Brulandsvellene. Føredragshaldar: Rådmann Ole John Østenstad Dato: 24.03.2015

Kommuneplanen arealdelen 2015 - Brulandsvellene. Føredragshaldar: Rådmann Ole John Østenstad Dato: 24.03.2015 Kommuneplanen arealdelen 2015 - Brulandsvellene Føredragshaldar: Rådmann Ole John Østenstad Dato: 24.03.2015 Handelspark på Brulandsvellene Kva skjer rundt oss.. Bergen: Ålesund: IKEA kjøpt tomt Ålesund

Detaljer

Romsås. senter. Grorud. senter

Romsås. senter. Grorud. senter 4 Romsås Romsås senter Grorud senter 32 KUNNEsenter mulighetsstudie LPO 22.02.10 4.1 Romsåsbyen Romsås historie Romsåsbyen sto ferdig bygget i 1974. Bilfritt, variert og tilrettelagt for friluftsliv var

Detaljer

Den grønne landsbyen Stedsutvikling i Randaberg

Den grønne landsbyen Stedsutvikling i Randaberg Den grønne landsbyen Stedsutvikling i Randaberg Rådmannskurs i samfunnsplanlegging Samling 2: 13. og 14. januar 2016 Utstein kloster 14.1.2016 Anne-Kristin Gangenes Plan- og forvaltningssjef Sammen skaper

Detaljer

Jessheim Stadion blir Jessheim Park

Jessheim Stadion blir Jessheim Park www.jessheimpark.no OM PROSJEKTET P Jessheim Stadion blir Jessheim Park Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim var en spennende og utfordrende

Detaljer

mer enn eiendom FILIPSTAD BRYGGE Høyprofi lerte kontorer i prime CBD

mer enn eiendom FILIPSTAD BRYGGE Høyprofi lerte kontorer i prime CBD mer enn eiendom FILIPSTAD BRYGGE Høyprofi lerte kontorer i prime CBD Innhold Filipstad Brygge 04 Helhetsinntrykk 06 Beliggenhet 08 Området 10 Byggene 14 Bygg A 20 Bygg B 30 Bygg C 34 Kontakt 40 side 04-05

Detaljer

Lyngdal Alleèn 5 4580 Lyngdal Tlf: 02002 Fax: 38344552 Man - fre: kl. 09.30 til kl. 15.30 Tors: kl. 09.30 til 17.00

Lyngdal Alleèn 5 4580 Lyngdal Tlf: 02002 Fax: 38344552 Man - fre: kl. 09.30 til kl. 15.30 Tors: kl. 09.30 til 17.00 Agder: Farsund Barbros gate 3 4550 Farsund Telefon: 02002 Man - fre: 09.30-15.30 Tors: 09.30-17.00 Flekkefjord Elvegaten 14 4400 Flekkefjord Faks: 38 32 48 35 Man - fre: 09.30-15.00 Tors: 09.30-17.00 Grimstad

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

Varehandelsrapporten 2015

Varehandelsrapporten 2015 Varehandelsrapporten 2015 Torsdag 11. juni 2015 Erik M. Throndsen Regiondirektør Bedriftsmarked Varehandel hva er det? Dagligvarer Utvalgshandel Møbler & Elektro Sport & Fritid Interiør Byggvare Klær og

Detaljer

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013 1 NORSK ehandelsbarometer 3. kvartal 2013 Innhold Forord... 2 Om Norsk ehandelsbarometer... 2 Netthandelens størrelse... 3 Menn vs kvinner... 5 Kjøp fra norske og utenlandske nettbutikker... 6 De fleste

Detaljer

OMSORG I DE FRIVILLIGES HENDER. - Utnyttes samarbeidspotensialet med Haugalandets frivillige organisasjoner?

OMSORG I DE FRIVILLIGES HENDER. - Utnyttes samarbeidspotensialet med Haugalandets frivillige organisasjoner? OMSORG I DE FRIVILLIGES HENDER - Utnyttes samarbeidspotensialet med Haugalandets frivillige organisasjoner? 30.oktober 2013 BAKGRUNN FORPROSJEKT Antall personer i yrkesaktiv alder per person over 80 år

Detaljer

Poststemplene i Rogaland

Poststemplene i Rogaland Poststemplene i Rogaland Tillegg til 2. utgave som kom i 2015 21.11.2015 Hallvard Slettebø Stempelgruppen i Rogaland 1 Innhold Haugesund kommune... 3 Haugesund... 3 Karmøy kommune... 4 Karmsund... 4 Sandnes

Detaljer

EVALUERING AV ARBEIDET MED UFRIVILLIG DELTID I ROGALAND FYLKESKOMMUNE

EVALUERING AV ARBEIDET MED UFRIVILLIG DELTID I ROGALAND FYLKESKOMMUNE Saksutredning: EVALUERING AV ARBEIDET MED UFRIVILLIG DELTID I ROGALAND FYLKESKOMMUNE Trykte vedlegg: Skjematisk oversikt over tilbakemelding fra skolene Utrykte vedlegg: 1. Bakgrunn: I administrasjonsutvalgets

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Svein Inge Austrheim. Rådmann, økonomisjef. Elin Davidsen møtte som sekretær.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Svein Inge Austrheim. Rådmann, økonomisjef. Elin Davidsen møtte som sekretær. KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.06 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Svein Inge Austrheim

Detaljer

Tjøsvolltunet. på Åkra

Tjøsvolltunet. på Åkra Tjøsvolltunet på Åkra Illustrasjonsfoto, Tjøsvoll Velkommen til Tjøsvoll Prosjektet i Sandskeivegen på Tjøsvoll består av 24 stk leiligheter i 2-mannsboliger og 14 stk leiligheter i rekkehus. Leilighetene

Detaljer

Behandling: Thorheim foreslo følgende tillegg i pkt 1., andre setning: deler av (Karmøys fastlandsside..)

Behandling: Thorheim foreslo følgende tillegg i pkt 1., andre setning: deler av (Karmøys fastlandsside..) SAKSPROTOKOLL - REGIONALPLAN FOR AREAL OG TRANSPORT PÅ HAUGALANDET UTTALELSE TIL VALG AV KONSEPT FOR SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTUTVIKLING Formannskapet behandlet saken den 10.03.2014, saksnr. 29/14 Behandling:

Detaljer

Frokostmøte Aboteke. 15. September 2010. Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept

Frokostmøte Aboteke. 15. September 2010. Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept Frokostmøte Aboteke 15. September 2010 7. Øra er under utvikling og flere aktører planlegger utbygging av butikklokaler. Hva skal fylle disse lokalene? Mangler vi noe på Øra? Hvis du kunne bestemt

Detaljer

Brynjar Stautland Jon Steinsnes. Historien om I SUNNHORDLAND OG NORD-ROGALAND. Ny bok!

Brynjar Stautland Jon Steinsnes. Historien om I SUNNHORDLAND OG NORD-ROGALAND. Ny bok! Historien om hjorten Brynjar Stautland Jon Steinsnes I SUNNHORDLAND OG NORD-ROGALAND Ny bok! INNHOLD 1. Innledning.................................................................................. 7 Kart

Detaljer

Miljøverndepartementet. Handel i og utenfor bysentrum. Utgave: 3 Dato: 2013-07-12

Miljøverndepartementet. Handel i og utenfor bysentrum. Utgave: 3 Dato: 2013-07-12 Fra utstillingen «Kjøpesenter - byens hjerte». Fotoutstillingen forsøkte å vise hvordan kjøpesentre kan brukes til å skape vitalitet i byer og tettsteder, og hvor viktig handel er for byutvikling. Foto:

Detaljer

2014/5112 15/1113-4 23.07.2015

2014/5112 15/1113-4 23.07.2015 Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 2014/5112 15/1113-4 23.07.2015 Klage på fylkesmannens vedtak om ikke å gi samtykke etter rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre - etablering av nytt forretningsbygg

Detaljer

GENERALFORSAMLING 22.04.16

GENERALFORSAMLING 22.04.16 GENERALFORSAMLING 22.04.16 VÅR FILOSOFI : KONSENTRERE OSS OM VÅR KJERNEVIKSOMHET NÆRHET TIL KUNDENE VÆRE SYNLIGE LANGSIKTIGHET I VÅRE TILTAK OG INVESTERINGER ØNSKE OM ØKT VOLUM OG FLEKSIBILITET RISIKOSPREDNING

Detaljer

NOTAT VEDRØRENDE OVERSENDELSESFORSLAG I FYLKESUTVALGETS MØTE 21.12.10

NOTAT VEDRØRENDE OVERSENDELSESFORSLAG I FYLKESUTVALGETS MØTE 21.12.10 Fylkesutvalget 25.1.2011 NOTAT REGIONAL DELPLAN FOR SENTERSTRUKTUR OG HANDEL NOTAT VEDRØRENDE OVERSENDELSESFORSLAG I FYLKESUTVALGETS MØTE 21.12.10 Fylkesutvalgets behandling er referert under. Endringsforslagene

Detaljer

ROSSABØ HAVN UtSikteN til et friere liv

ROSSABØ HAVN UtSikteN til et friere liv ROSSABØ HAVN Utsikten til et friere liv rossabø havn innfrir dine drømmer Særdeles gunstig Husbankfinansiering på de fleste leilighetene - intil 80% er allerede ordnet. Du slipper å gå i banken. Rente

Detaljer

Formannskapets møteprotokoll 15.03.04. Karmøy kommune. Side 7 av 8. http://k01/kk/portal.nsf/webprint/nt00008226. Møteprotokoll.

Formannskapets møteprotokoll 15.03.04. Karmøy kommune. Side 7 av 8. http://k01/kk/portal.nsf/webprint/nt00008226. Møteprotokoll. Page 1 of 6 Formannskapets møteprotokoll 15.03.04 Karmøy kommune Side 7 av 8 Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.03.04 Tid : Kl. 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11

Detaljer

BESTEMMELSER TILKNYTTET KOMMUNEPLANENS AREALDEL

BESTEMMELSER TILKNYTTET KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNEPLAN FOR KARMØY KOMMUNE 2008-2019 BESTEMMELSER TILKNYTTET KOMMUNEPLANENS AREALDEL Vedtatt i Karmøy kommunestyre 19.06.07. PLANKRAV. (Bestemmelse til 20-4, 2.ledd bokstav a). 1. Innenfor arealer

Detaljer

KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.08.07 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Formannskapet Fra adm. (evt. andre): Rådmannen Sissel

Detaljer

Kommuneplankomiteen 11.04.11 sak 7/11 vedlegg 1

Kommuneplankomiteen 11.04.11 sak 7/11 vedlegg 1 Kommuneplankomiteen 11.04.11 sak 7/11 vedlegg 1 INTERKOMMUNAL KOMMUNEDELPLAN FOR BYBÅNDET SØR Time, Klepp og Sandnes kommuner NOTAT Alternativsvurdering for senterstruktur i Bybåndet sør Innledning I tråd

Detaljer

Elvegata 9 - Mexico Nytt prosjekt med 2- og 3-roms leiligheter

Elvegata 9 - Mexico Nytt prosjekt med 2- og 3-roms leiligheter S entrum Elvegata 9 - Mexico Nytt prosjekt med 2- og 3-roms leiligheter www.garanti.no Mexico - m idt i Molde! Så sentrumsnært man bare kan komme, samtidig som tomten ligger litt tilbaketrukket fra bytrafikken.

Detaljer

Villastrøket i haugesund sentrum

Villastrøket i haugesund sentrum Villastrøket i haugesund sentrum Velkommen inn Oslogata 6 er et boligprosjekt som er planlagt oppført i et flott villastrøk i Haugesund sentrum. Boligene vil få en særdeles sentral beliggenhet, med gangavstand

Detaljer

Vi åpner ni nye Pol i 2016

Vi åpner ni nye Pol i 2016 Vi åpner ni nye Pol i 2016 (Oslo 12.11.15) Styret i Vinmonopolet vedtok 12. november å åpne ni nye butikker. Vinmonopolet ønsker å åpne disse butikkene i 2016, forutsatt at vi finner egnede lokaler i den

Detaljer

Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012

Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012 Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012 2012 2013 Eigersund Netto driftsutgifter F370 (folkebibliotek), konsern 12,0 % 12,5 % Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger,

Detaljer

NÆRT & KJÆRT INNLEDNING. Innhold

NÆRT & KJÆRT INNLEDNING. Innhold 5 NÆRT & KJÆRT INNLEDNING Innhold Alle snakker om været, men ingen gjør noe med det Regnbue over Rosendal 8 NÆRT & KJÆRT VÆRET Været i Haugesundsregionen Haugesundsregionen kan by på mye variert vær både

Detaljer

Senterstruktur i kommunal planlegging kommuneplan og reguleringsplan Fræna kommune

Senterstruktur i kommunal planlegging kommuneplan og reguleringsplan Fræna kommune Senterstruktur i kommunal planlegging kommuneplan og reguleringsplan Fræna kommune Plannettverkssamling 5. juni 2013 Kommuneplanlegger Linn Eidem Myrstad og næringskonsulent Geir Tore Vestad Fræna kommune

Detaljer

Ubebygde tomter fra kommunedelplaner fritidsbebyggelse (F) og spredt fritidsbebyggelse i LNF (LF)

Ubebygde tomter fra kommunedelplaner fritidsbebyggelse (F) og spredt fritidsbebyggelse i LNF (LF) Ubebygde tomter fra kommunedelplaner fritidsbebyggelse (F) og spredt fritidsbebyggelse i LNF (LF) Kommunedelplan for Venabygdsfjellet Ubebygde tomter i kommunedelplan for Venabygdsfjellet er videreført

Detaljer

Utleie Prospekt. Solsiden

Utleie Prospekt. Solsiden Utleie Prospekt Solsiden BUTIKKMIKS Fordeling basert på omsetning 2009 25% Klær sko og reiseffekter 32% Mat og Drikke 3% Servering 8% Service og tjenester 19% Spesialbutikker 0% Annen detaljhandel 0% Annen

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro Vi setter SPOR www.spor.no Til berørte naboer og etater Deres ref.: Vår ref : 140815 Prosjekt: Sjøskogenvn 2, Vinterbro Dato: 15. august 2014 Sak: Regulering Saksbeh.: Aashild Mariussen Varsel om oppstart

Detaljer

KNUT VAREIDE, MARIT O. NYGAARD OG LARS UELAND KOBRO

KNUT VAREIDE, MARIT O. NYGAARD OG LARS UELAND KOBRO KNUT VAREIDE, MARIT O. NYGAARD OG LARS UELAND KOBRO TF-notat nr. 4/2015 Kap 1 Kap 2 Kap 3 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling Kap 1 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling 470 000 463 092

Detaljer

næringseiendom OASEN STORSENTER ENKELTKONTORER i kontorfellesskap med stor vestvendt terrasse - Oasen Kompetansesenter

næringseiendom OASEN STORSENTER ENKELTKONTORER i kontorfellesskap med stor vestvendt terrasse - Oasen Kompetansesenter næringseiendom OASEN STORSENTER ENKELTKONTORER i kontorfellesskap med stor vestvendt terrasse - Oasen Kompetansesenter Beliggenhet Oasen Storsenter - Austbøveien 16, 5542 Karmsund Oasen Storsenter ligger

Detaljer

Terminalveien Øst Fauske. Morten Selnes, Norconsult AS. 11.03.2015.

Terminalveien Øst Fauske. Morten Selnes, Norconsult AS. 11.03.2015. Terminalveien Øst Fauske Morten Selnes, Norconsult AS. 11.03.2015. 1 Reguleringsplan Terminalveien Øst, Fauske Utarbeidet 04.10. 2011 Avsatt i hovedsak til Forretning, kontor, industri. Handelsanalyse.

Detaljer

Innhald. Værlam Gamalnorsk spælsau VILLSAU. Vaksen villsauvær for sal. Risbitvær for sal (NKS) Nummer 41 24. oktober 2011.

Innhald. Værlam Gamalnorsk spælsau VILLSAU. Vaksen villsauvær for sal. Risbitvær for sal (NKS) Nummer 41 24. oktober 2011. Fagmelding Innhald Boks 38. 5588 Ølen Tlf: 948 51 010 Bankgiro: 3330-20-32438 Org.nr.: 988 094 781 MVA Internett: http://haugaland.lr.no haugaland@lr.no Nummer 41 24. oktober 2011 Aktivitetskalender Medlemsannonser

Detaljer

Kurs/ temadager Målgrupper Sted Måned/ dato Format I samarbeid med Haugesund sykehus Voksne

Kurs/ temadager Målgrupper Sted Måned/ dato Format I samarbeid med Haugesund sykehus Voksne OVERSIKT GRUPPEBASERT OPPLÆRINGSTILBUD MED FOKUS PÅ FRISKLIV, LÆRING OG MESTRING STED: HAUGESUND SYKEHUS OG I DE ULIKE KOMMUNENE I HAUGALANDSOMRÅDET 2015 Kurs/ temadager Mål Sted Måned/ dato Format I samarbeid

Detaljer

Der regionale planprosessene

Der regionale planprosessene Der regionale planprosessene Seminar veileder RPB kjøpesenter 8-9 september 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS 1 RPB kjøpesenter i ny plandel Nivå Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging Bindende

Detaljer

Åkrehamn Vekst Prosjekt

Åkrehamn Vekst Prosjekt Åkrehamn Vekst Prosjekt Byutvikling i Åkrehamn 1 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 INNLEDNING... 2 STYRINGS OG PROSJEKTGRUPPE... 3 Mål for ferdigstilling... 3 UTVIKLING PÅ VEST KARMØY... 3 Folketallutvikling...

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUUD LEKNES GÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 30.09.

REGULERINGSPLAN FOR RUUD LEKNES GÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 30.09. 2014 REGULERINGSPLAN FOR RUUD LEKNES GÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 30.09.2014 Navn på plan/tiltak: Ruud Leknes Gården Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana Adresse\,

Detaljer

Jessheim Stadion blir Jessheim Park

Jessheim Stadion blir Jessheim Park www.jessheimpark.no OM PROSJEKTET Jessheim Stadion blir Jessheim Park Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim var en spennende og utfordrende oppgave.

Detaljer

UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR LOKALE TJENESTEBEHOV PRIVATE OG OFFENTLIGE VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK:

UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR LOKALE TJENESTEBEHOV PRIVATE OG OFFENTLIGE VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: ÅS KOMMUNE, KOMMUNEDELPLAN VINTERBRO UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR LOKALE TJENESTEBEHOV PRIVATE OG OFFENTLIGE VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN AV RV 156 HOTELL MED

Detaljer

Selskapsavtale. for. Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

Selskapsavtale. for. Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS Selskapsavtale for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS Org.nr. 987 635 460 Oversikt over endringer i selskapsavtalen foretatt etter registrering av selskapet 2 endret av representantskapet i møte

Detaljer

Kortversjon for Grenland, Midt-Telemark, Aust-Telemark og Tinn

Kortversjon for Grenland, Midt-Telemark, Aust-Telemark og Tinn Fylkesdelplan for senterstruktur i Telemark Kortversjon for Grenland, Midt-Telemark, Aust-Telemark og Tinn Innledning Fylkesdelplan for senterstruktur i Telemark er et samordnende dokument for utvikling

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT PÅ HAUGALANDET.

REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT PÅ HAUGALANDET. REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT PÅ HAUGALANDET. FORSLAG TIL PLANPROGRAM. VERSJON 17. FEBRUAR 2011. Forsidefoto: Tom Haga, Terje Rakke (Nordic Life), Geir Øyvind Gismervik (Fotogen) og Nils J. Tollefsen.

Detaljer

Trivelig på Tornesvatnet

Trivelig på Tornesvatnet Trivelig på Tornesvatnet Mye bolig for pengene Odd Hansen legger nå prosjektet Tornesvatnet med 16 eneboliger i rekke ut for salg. Boligene har gode solforhold og eget uteområde, og er en del av det nye

Detaljer

Leiligheter i grindesvingen Like ved haugesund stadion

Leiligheter i grindesvingen Like ved haugesund stadion Idrettshall Turområde Dagligvare Steinsfjellet Leiligheter i grindesvingen Like ved haugesund stadion Bussstasjon Stadion Sykehus Gågate Kjøpesenter Rådhusplassen Høgskole Kaien du slipper å gå i banken

Detaljer

Trivelig ved Tornesvatnet

Trivelig ved Tornesvatnet Trivelig ved Tornesvatnet Mye bolig for pengene Tornesvatnet er et prosjekt med 16 eneboliger som ligger i et populært og barnevennlig område på nytt byggefelt hvor det allerede er solgt mange tomter og

Detaljer

Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland

Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland Kontakt Hallvard Slettebø hallvard@slettebo.no hvis du har noen av disse stemplene. Hvis du sender skann så bør de være i 600 dpi og lagret i tif-format. (Noen

Detaljer

Forsinkelsesmåling. E134 Håvik Ørpetveit

Forsinkelsesmåling. E134 Håvik Ørpetveit Forsinkelsesmåling E134 Håvik Ørpetveit (Foto h-avis.no) Første måling i før og etterundersøkelse i forbindelse med bygging av omkjøringsvegen Norheim Raglamyr og T forbindelsen. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Journaldato: 9.12.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkiv for Helse Fonna HF. Dok.dato: 20.11.2014. Klassering: KI-FØDE

Journaldato: 9.12.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkiv for Helse Fonna HF. Dok.dato: 20.11.2014. Klassering: KI-FØDE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.12.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkiv for HF 17.12.2014 NE 2014/05800 - Skademelding NE 2014/05800 - ***** ***** ***** *****

Detaljer

Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet!

Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet! Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet! Vis fram din bedrift og styrk omdømmet for bedriften og regionen! Legg grunnlaget for framtidig rekruttering! Delta på workshops,

Detaljer

Strukturelle eigenskapar virkemidlar for styrking eller svekking av sentrum. Senterstruktur, tenester og handel

Strukturelle eigenskapar virkemidlar for styrking eller svekking av sentrum. Senterstruktur, tenester og handel Strukturelle eigenskapar virkemidlar for styrking eller svekking av sentrum Fredrik Barth Jobber I Asplan Viak Koordinator for fagfeltene stedsutvikling og byutvikling Jobber med mulighetsstudier, analyser,

Detaljer

Slottsquartalet Kristiansand

Slottsquartalet Kristiansand Slottsquartalet Kristiansand Utleie av forretningslokaler Attraktivt leietakermiljø Meget sentral beliggenhet Enkel adkomst og gode parkeringsmuligheter Alle fasiliteter i umiddelbar nærhet 2 SLOTTSQUARTALET

Detaljer

REFERAT STYREMØTE TORSDAG 08. 12. 2011 KL. 15.30 17.45 Aksdal - kontorene til Friluftsrådet. ST 08.12.2011 REF 12.12.11

REFERAT STYREMØTE TORSDAG 08. 12. 2011 KL. 15.30 17.45 Aksdal - kontorene til Friluftsrådet. ST 08.12.2011 REF 12.12.11 Til styret kopi: varamedlemmer REFERAT STYREMØTE TORSDAG 08. 12. 2011 KL. 15.30 17.45 Aksdal - kontorene til Friluftsrådet. Fremmøtte: Astrid Larsen, Stord, Einar Vårvik, Karmøy Elisabeth Enerstvedt, Sveio

Detaljer

ROGALAND. Et godt fungerende arbeidsliv?

ROGALAND. Et godt fungerende arbeidsliv? ROGALAND Et godt fungerende arbeidsliv? Hva er omfanget av svart arbeid? 2-5% av det norske BNP anslås å være svart omsetning. Jan-Egil Kristiansen i Skatt øst til NRK 29.5.2014: Anslår at svart arbeid

Detaljer

ANALYSE AGDERFYLKENE 2013

ANALYSE AGDERFYLKENE 2013 ANALYSE AGDERFYLKENE 2013 INNHOLD 1 AGDERFYLKENE... 2 1.1 Handelsbalanse... 3 1.2 Netthandel... 4 2 KRISTIANSANDREGIONEN... 5 2.1 Kristiansand sentrum... 6 2.2 Sørlandsparken... 6 2.3 Lillesand... 7 2.4

Detaljer

Kartlegging av prikkrutevinge Melitaea cinxia på Rauer i Fredrikstad 5. juni 2010 og 1. juni 2011

Kartlegging av prikkrutevinge Melitaea cinxia på Rauer i Fredrikstad 5. juni 2010 og 1. juni 2011 Kartlegging av prikkrutevinge Melitaea cinxia på Rauer i Fredrikstad 5. juni 2010 og 1. juni 2011 Hallvard Holtung Oslo 4. februar 2012 Innledning Under kartleggingen av prikkrutevinge på Rauer 1. juni

Detaljer

Fasade vest. Fasade nord. Leiligheter Salhusveien 218, Bygg 3. Fasader. Byggemelding. Brosjyre 19,00 PROSJEKTNR.: 0723

Fasade vest. Fasade nord. Leiligheter Salhusveien 218, Bygg 3. Fasader. Byggemelding. Brosjyre 19,00 PROSJEKTNR.: 0723 REVISJON: 19,00 Fasade øst Fasade nord Fasade vest Fasade sør REVISJON: GJELDER: UTFØRT: KONTROLL: TILTAKSHAVER: Salhusveien 218 AS TEGNET: ANSVARLIG: TILTAK: TEGNING:, Fasader PROSJEKTNR.: 0723 TEGNINGSNR.:

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - SØKNAD OM OPPFØRING AV KJØPESENTER - KRØGENES - ARENDAL KOMMUNE

HØRINGSUTTALELSE - SØKNAD OM OPPFØRING AV KJØPESENTER - KRØGENES - ARENDAL KOMMUNE Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 27.02.2009 2008/2816-3917/2009 / 511/132/L40 Saksframlegg Saksbehandler: Anita Henriksen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget HØRINGSUTTALELSE - SØKNAD OM OPPFØRING

Detaljer