Kartlegging av senterstruktur og servicenivå Regionalplan for Haugalandet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kartlegging av senterstruktur og servicenivå Regionalplan for Haugalandet"

Transkript

1 Rogaland Fylkeskommune Kartlegging av senterstruktur og servicenivå Regionalplan for Haugalandet Oppsummeringsnotat Oppdragsnr.:

2

3 Innhold 1 INNLEDNING 4 2 METODE FORUTSETNINGER AVKLARING GJENNOMFØRING 6 3 RESULTATER OVERSIKT OFFENTLIGE FUNKSJONER HANDEL OVERNATTING/SERVERING TJENESTEYTING SENTRUMSREGISTRERING PÅ BYGNINGSNIVÅ SENTRUMSREGISTRERING I HAUGESUND SENTRUMSREGISTRERING I KOPERVIK 17 4 OPPSUMMERING OG VIDERE ARBEID OPPSUMMERING VIDERE ARBEID 18 5 VEDLEGG ALLE REGISTRERINGER, 14 GRUPPER INNENFOR 30 SENTRA SENTRUMSREGISTRERING PÅ BYGNINGSNIVÅ I HAUGESUND TOMME SENTRUMSLOKALER I HAUGESUND FOTOSERIE FRA HA 41 TOMME SENTRUMSLOKALER I HAUGESUND FOTOSERIE NORCONSULT (SUPPLEMENT TIL HA) 42 n:\512\14\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\ _oppsummeringnotat.doxc.docxxc Side 3 av 42

4 1 INNLEDNING Rogaland fylkeskommune ønsket bistand i forbindelse med arbeid for å kartlegge servicefunksjoner i de definerte sentrene på Haugalandet som del av arbeidet med ny regionalplan. Sentrene er definert i fylkesdelplanen for Haugalandet på overordnet nivå og av kommunene på kommuneplannivå. Kartlegging er basert på tidligere registreringsskjema fra Rogaland Fylkeskommune, offentlig tilgjengelige data og kart. Registreringsskjemaene er endret noe for tilpasningen til denne nye kartleggingen og ved justeringer under befaring. Et mål med kartleggingen var å kunne gjøre tjenestene i sentrene sammenliknbare og for å kunne observere utviklingen. Et annet mål var å se på kompleksiteten av tilbudet og ikke utelukkende på omsetning i større geografiske områder. Oppdraget har blitt ledet av Dipl. ing. Peter Sonnenberg (by- og arealplanlegging) og gjennomført med fysisk planlegger (M.sc.) Sissel Hovland, ing./gis-spesialist Trond Hollekim og landskapsark. May Britt Vikingstad som oppdragsmedarbeidere. Figur 1: Senterstruktur i fylkesdelplanen for Haugalandet n:\512\14\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\ _oppsummeringnotat.doxc.docxxc Side 4 av 42

5 2 METODE 2.1 FORUTSETNINGER Fylkeskommunen leverte en liste med sentra som skulle registreres samt et registreringsskjema med inndeling av virksomheter og tjenester etter NACE-koder for å kunne knytte registreringene opp mot andre data som f.eks. antall ansatte. Alle sentra har blitt kartlagt tidligere ( ) og i 2011, men det viste seg at det vil være vanskelig å oppnå sammenliknbare resultater. Dette var årsaken til at det ble utført en ny kartlegging i AVKLARING Norconsult laget kartkopier hvor senteravgrensning er dokumentert/tegnet inn på kommuneplankart for de 30 sentrene som er kartlagt. 12 lokalsentre fra de mindre kommunene er ikke omfattet av kartlegging, men alle lokalsentrene i Haugesund og Karmøy er med. I de fleste tilfellene er senteravgrensningen benyttet slik kommunen har definert den. Avgrensningen er gjennomgått med fylkeskommunen og godkjent før registreringen startet. Figur 2: Utvalgte sentre i senterstrukturen på Haugalandet n:\512\14\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\ _oppsummeringnotat.doxc.docxxc Side 5 av 42

6 Avgrensningene er kun justert en gang i ettertid for Ølen sentrum fordi framstillingen hadde blitt skjev dersom områder med offentlige tilbud ikke var tatt med selv om de ligger sentralt. Hensikten var at grensen i kommuneplanen ikke skal følges strengt, men det forutsettes at alle funksjoner i en naturlig sentrumsavstand på ca. 500 meter tas med. Det var også enighet om at offentlige områder som er i bruk for skole/barnehager ikke var vesentlig siden disse ikke skulle registreres. Figur 3: Eksempel på avgrensning: Aksdal Figur 4: Avgrensning for Kopervik Figur 5: Opprinnelig avgrensning for Ølen Figur 6: Justert avgrensning for Ølen 2.3 GJENNOMFØRING Registreringen differensierer mellom funksjoner som ligger i kjøpesentra og i lokaler utenfor, både innenfor og utenfor sentrumsområdene i kommuneplanen. Dette gjelder Markedet ift. Haugesunds sentrum, Amandasenteret ift. Raglamayr, Aksdalsenter ift. øvrig sentrum, Ølen senter ift. Ølen sentrum, Etne senter ift. Etne, Oasen ift. Norheim og Amfi-senter ift. Åkrehamn For Haugesund, Raglamyr, Kopervik og Ølen sentrum er servicetilbudene kartlagt i forhold til bygninger, dvs. på et manuskart i målestokk 1:2000, slik at det kunne lages detaljerte temakart med et GIS-system. For Haugesund sentrum er i tillegg tomme forretningslokaler og ubebygde tomter kartlagt. Tjenestene er registrert med et løpenummer som refererer til tjenesten og NACE-koden og tilhørende matrikkeldata (regneark) slik at en kobling mot GIS-kart er enkel. n:\512\14\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\ _oppsummeringnotat.doxc.docxxc Side 6 av 42

7 3 RESULTATER 3.1 OVERSIKT Oversikten viser at tilbudet totalt samsvarer med innbyggertallet og at regionssenteret Haugesund har en del tjenester ut over befolkningsgrunnlaget byen har. Kommunene med størst avstand til Haugesund (Etne og Sauda) har noen flere sentrumsfunksjoner enn innbyggertallet skulle tilsi. Sammenlikningen er imidlertid ikke helt korrekt i og med at ikke alle lokalsenter er tatt med i kommuneoversikten Hauges und Sauda Bokn Tysvær Karmøy innbyggertall % ant.+% servicefunk. Haugesund % % Sauda % 74 5 % Bokn % 11 1 % Tysvær % 63 4 % Karmøy % % Vindafjord % % Etne % 92 6 % Sveio % 27 2 % Figur 7: Oversikt over sentertilbud i kommunene Figur 8: Sentertilbud ift. befolkningstall n:\512\14\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\ _oppsummeringnotat.doxc.docxxc Side 7 av 42

8 Sveio Etne Vindafjord Karmøy Tysvær Bokn Sauda Haugesund Kommune Lege Tannlege Fysioterapi Helsestasjon Eldresenter Fritidsklubb Andre Konserthus/teater Kulturhus Kino Bibliotek Museum Galleri Andre Kommuneadm. NAV Statlig/regional adm. Politi Tinghus Kirke; inkl. andre menigheter Post inkl. "i-butikk" Andre; t-info, tollvesenet, Oppdragsnr.: OFFENTLIGE FUNKSJONER Helse- og sosialtjenester, kulturelle og andre dels statlige tilbud er vesentlige for et senters funksjon og de ligger med det største antallet funksjoner i kommunesentrene. Selv i den minste kommunen (Bokn) ligger det 8 funksjoner i kommunesenteret Føresvik. Ølen har 7 funksjoner siden noen helse- og sosialfunksjoner ligger utenfor sentrum, mens Etne har 11, Sauda 13 og Sveio 4. Tysvær kommunes kommunesenter Aksdal inneholder 17 funksjoner, Karmøys kommunesenter Kopervik har 37 og Haugesund har 57 funksjoner. Helse og sosial Kultur Andre offentlige funksjoner Senter Haugesund sentrum eks. 4 markedet Gard Hemmingstad Austamannavegen Bleikemyr Skåredalen Raglamyr med Am Kvala Sauda Føresvik Aksdal M A.senteret Slåttevik 1 Frakkagjerd 1 1 Kopervik Skudeneshavn Åkrehamn mamfi Vedavågen Avaldsnes Vormedal Norheim moasen Ølen m. senteret Vikedal 1 1 Skjold 1 1 Sandeid Ølensvåg Etne m.senteret Skånevik Sveio Førde Figur 9: Offentlig service i de undersøkte sentrene n:\512\14\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\ _oppsummeringnotat.doxc.docxxc Side 8 av 42

9 Sveio Etne Vindafjord Karmøy Tysvær Bokn Sauda Haugesund Kommune Dagligvare Kiosk Grønnsakshandel Slakter Fiskehandel Bakeri Vinmonopol Helsekost Andre; lokalmat, inkl. Europris Klær Oppdragsnr.: HANDEL Gruppen service og sentertilbud handel omfatter bil/båt/drivstoff, dagligvarer, klær/sport/sko/leker, interiør, annen utvalgshandel (som bokhandel, optiker, gullsmed m.m.) og møbel/elektro/jernvare/bygg. Det som er overraskende for denne sercivekategorien, er hvor mange tilbud (antall) som finnes, men antallet forteller ingenting om størrelse, antall kunder eller omsetning i butikken. Det er naturlig at gruppen vil omfatte et stort antall nisje-butikker i sentrum, mens de store volumene selges på atskillig færre butikker fra kjøpesentra eller områder utenfor sentrum. Et eksempel på dette er 10 dagligvarebutikker i Haugesund sentrum hvor det er en stor andel av "innvandrerbutikker", mens det er 4 dagligvarebutikker på Raglamyr inklusive 1 innenfor Amandasenteret. Sauda har 4, Kopervik 3, Skudeneshavn 2, Åkrehamn 5 og Aksdal 1 dagligvaretilbud. Senter Haugesund sentrum eks. 10 markedet Gard 1 1 Hemmingstad 2 Austamannavegen 3 Bleikemyr 1 Skåredalen 1 Raglamyr med Am Kvala Sauda Føresvik 1 Aksdal M A.senteret Slåttevik 1 Frakkagjerd 1 Kopervik Skudeneshavn Åkrehamn mamfi Vedavågen Avaldsnes 3 Vormedal 1 Norheim moasen Ølen m. senteret Vikedal 2 1 Skjold 2 Sandeid 1 Ølensvåg 1 Etne m.senteret Skånevik Sveio Førde 1 Figur 10: Handel i de undersøkte sentrene. Et tilsvarende inntrykk gir registreringen i forhold til klærs-butikker med 39 i Haugesund sentrum, hvorav 9 på markedet og 21 butikker innenfor Amandasenteret på Raglamyr. På Oasen er det 20 butikker, som er nesten like mange som i Åkrehamn (15) og Kopervik (10) til sammen. Sauda har 4 klærs-forretninger og Ølen 4. n:\512\14\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\ _oppsummeringnotat.doxc.docxxc Side 9 av 42

10 HAUGESUND AKSDAL KOPERVIK Figur 11: Sentertilbud i kommunesentrene Haugesund, Karmøy og Tysvær n:\512\14\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\ _oppsummeringnotat.doxc.docxxc Side 10 av 42

11 3.4 OVERNATTING/SERVERING Overnatting/servering omfatter hotell, annen overnatting (f.eks. gjestgiveri), restaurant, kafé, pub/nattklubb og andre (t.d. gatekjøkken). Haugesund sentrum har flere tilbud innen overnatting og servering enn alle de andre sentrene til sammen. Dette illustrerer at det ikke er marked for et variert tilbud av restauranter, kafeer, puber/nattklubber og hotell før senteret har en viss størrelse og befolkningsmessig tilknytning. Figur 12: Servicetilbud innen hotell /overnatting, restaurant/kafe o.l. n:\512\14\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\ _oppsummeringnotat.doxc.docxxc Side 11 av 42

12 3.5 TJENESTEYTING Tjenesteyting omfatter økonomisk/juridisk tjenesteyting (bank, forsikring, advokat, regnskap/revisor og andre økonomiske tjenester som takstmenn, meglere o.l.), personlig tjenesteyting (treningssenter, renseri, frisør, kroppspleie, andre personlige tjenester som solarium, tatovering o.l.) og annen tjenesteyting (planlegger/arkitekt/ingeniør, fotograf, reisebyrå, skomaker, annen tjenesteyting som kopi, eventuell reklame, bilutleie, begravelsesbyrå o.l.). De fleste tjenestetilbudene finnes i Haugesund, Kopervik og på Åkra. Haugesund har omtrent like mange tjenester som de andre sentrene til sammen. Tjenesten som tilbys så å si alle steder er frisør og de fleste steder bank. Hvor mye publikumsbesøk disse generer vil variere sterkt og en del tjenester har fått en avtagende publikumsstrøm pga. av sterkt økende digital kommunikasjon (eks. bank, revisor, meglere). Figur 13: Servicetilbud innen tjenesteyting n:\512\14\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\ _oppsummeringnotat.doxc.docxxc Side 12 av 42

13 Personlig tjenesteyting er basert på publikumsbesøk pr. tjeneste"-handling" og dette gjelder også for en del av tilbudene innenfor annen tjenesteyting. Figur 14: Frisør det mest utbredte personlige servicetilbudet Figur 15: Bank det nesthyppige tilbudet Det er midlertidig også synlig at tjenesteyting som er kontorbasert og som har relativ lite publikumskontakt er flyttet inn i tidligere forretningslokaler. Figur 16: Avisredaksjon Karmsund Strandgata 203 Figur 17: Trafikkskole Trygve Øvregata 173/ hjørnet Skjoldavegen n:\512\14\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\ _oppsummeringnotat.doxc.docxxc Side 13 av 42

14 3.6 SENTRUMSREGISTRERING PÅ BYGNINGSNIVÅ For Haugesund Kopervik og Ølen sentrum ble funksjonene kartlagt på bygningsnivå, mens funksjonene for de øvrige sentra ble kartlagt på "kvartalsnivå" (oversiktskart) uten å kunne knyttes til bygninger i ettertid, jf. kapittel 2. Registreringen ble utført med alle de 88 typene som ble definert og for Haugesund ble også tomme lokaler i første etasje (nr. 89) og ledige tomter (nr. 90) registrert. Registreringen kan brukes til å lage mange forskjellige temakart med utgangspunkt i de registrerte kategoriene. For å kunne vise alle registreringer på et kart må dataene struktureres og sammenfattes. Derfor ble det besluttet å dele inn alle servicetilbud/kategorier i tre ulike hovedgrupper: Fritid (grønn), handel (blå) og tjenester (oransje). I tillegg blir det vist tomme lokaler (blågrønn) og ubebygde tomter (gul). Analysearbeidet er kun videreført for Haugesund og Kopervik sentrum. Fritid omfatter overnatting/servering, kultur og annet. Handel omfatter bil/båt/drivstoff, dagligvarer, klær/sko, sport/leker, interiør, annen utvalgshandel, møbel/elektro/jernvarer/byggevarer. Tjenester omfatter helse & sosial, andre offentlige funksjoner, økonomisk/juridisk tjenesteyting, personlig tjenesteyting og annen tjenesteyting. Andre bygninger er bygninger som ikke er registrerte (hvite), blir hovedsakelig benyttet til bolig. Tomme lokaler ble registrert dersom det var synlige tomme forretningslokaler 1. etasje/på bakkeplan. Likevel kreves det en del skjønn, men vi har tatt med gamle butikklokaler selv som er synlige, selv om disse ikke har vært i bruk i mange år. Ved noen få bygninger kunne man se spor etter ombygning fra butikk-lokale til kontor eller bolig. Disse er ikke tatt med. Mange av bygningene innehar imidlertid flere tjenester og funksjoner, både i samme etasje og i flere etasjer. Dette kan være butikk i første etasje og bolig i andre og tredje etasje, eller butikk og frisørsalong i samme etasje og helsetjenester i 2. etasje. I slike tilfeller har vi valgt å legge vekt på tjenestene som finnes i 1. etasje/på bakkeplan. Innenfor oppdraget skulle det ikke foretas en innvendig kartlegging av bygningene for å fastslå servicetilbudet mer detaljert. Ved flere tjenester på bakkeplan, har vi vektlagt den dominerende eller «største» tjenesten. I enkelte bygninger finnes det mange forskjellige tjenester. Et eksempel på dette er Haraldsgata 90, hvor man bl.a. finner apotek, storkiosk, Gjensidige bank og forsikring, meglerfirma og advokatfirma. I lokalene som vender ut mot gateplan er det handel (kiosk og apotek) som dominerer mot sør og økonomiske tjenester mot nord. Bygningen er i kartet vist som tjenester. Et eksempel på tjenester og boliger/leiligheter er Strandgata 54 (gnr/bnr 40/71). På bakkeplan finner man et kopieringsfirma: Fagkopi, helsetilbudene: Dr. Anvedsen, Amathea, Klinikk Haugesund og en fotpleieklinikk. I 2. og 3. etasje er det leiligheter. Denne bygningen er i sentrumskartet vist med oransje farge, for tjenester. Nye og store bygninger vil derfor generelt mangle detaljene i forhold til antall butikker eller andre servicetilbud som en ser ved å gå gatelangs. n:\512\14\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\ _oppsummeringnotat.doxc.docxxc Side 14 av 42

15 Figur 18: Strandgata 54 (østside av Lillesund terrasse) SENTRUMSREGISTRERING I HAUGESUND Kartet over Haugesund sentrum viser at mange av fritidstjenestene er lokalisert mot vest. Restauranter og puber/nattklubber er konsentrert langs Haraldsgata, Strandgata og ved Smedasundet, nord for Risøy bro. Mye av handelen er konsentrert langs Haraldsgata i Strandgata, i tillegg til kjøpesenteret Markedet. Utover dette finner man handel på spredde lokaliteter i hele sentrum. Tjenester ligger mer spredd enn handel og fritid, og finnes rundt om i hele sentrum. Økonomiske tjenester er konsentrert til handelsområdet langs Haraldsgata. Ubebygde tomter ligger for det mest i den østlige delen av sentrum, med enkelte tomter innenfor den konsentrert handels- og fritidsbebyggelsen. Tomme næringslokaler (i 1. etasje) er konsentrert i den nordlige delen av sentrum, spesielt langs Strandgata, Haraldsgata, og Sørhauggata. Det er også flere tomme lokaler sør for gågata (Haraldsgata), fra rådhusplassen og sørover. Det er viktig å understreke at dette er et "øyeblikksbilde" på samme måte som registreringene av alle 30 sentra. Hovedregistreringsperioden var mai 2012 og det er foretatt en ny kontroll av registreringene for Haugesund sentrum i juli 2012 for å fjerne store feil og mangler. Bakgrunnen for dette er at registreringene er overført til et regneark med gnr./bruksnummer, delvis gateadresser som deretter koblet bygningsnummer og kart. Kartgrunnlaget inneholder også en del feil og mangler som har ført til at servicefunksjoner er kun vist i uthus på tomten. Når en går gatelangs blir en selvfølgelig også oppmerksom på andre sider eller effekter av servicetilbudene. For eksempel "lukker" mange virksomheter seg inn. Det er alt fra dagligvarer, til frisører og trafikkskoler, slik at opplevelsen er ganske redusert. n:\512\14\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\ _oppsummeringnotat.doxc.docxxc Side 15 av 42

16 Figur 19: Haugesund sentrum; hovedkategorier på bygningsnivå n:\512\14\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\ _oppsummeringnotat.doxc.docxxc Side 16 av 42

17 3.6.2 SENTRUMSREGISTRERING I KOPERVIK Kartet over Kopervik sentrum viser at det ikke er mange bygninger med servicetilbud. Disse er konsentrert langs Hovedgata (delvis gågate) og i enkelte større bygninger i den sørlige og østlige enden av sentrum. Handel er konsentrert til midtre delen av Hovedgata (gågate-strekningen) og til "Coop-Mega" bygget. Fritid og tjenester er forholdsvis jevnt spredt utover sentrum. Men det må understrekes at registreringen gjelder den dominerende funksjonen og det kan være flere i samme bygget. Figur 20: Kopervik sentrum; hovedkategorier på bygningsnivå n:\512\14\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\ _oppsummeringnotat.doxc.docxxc Side 17 av 42

18 4 OPPSUMMERING OG VIDERE ARBEID 4.1 OPPSUMMERING Hovedhensikten med registreringen har vært å skaffe seg en oversikt over servicetilbudet i senterstrukturen ved kartlegge dette for de fleste og største sentra på Haugalandet. Registreringen har vist at det finnes et omfattende og variert tilbud innenfor de arealene som kommunene har definert som sentrumsområder i sine kommuneplaner. I noen få tilfeller ble disse grensene etablert av oss i samarbeid med Rogaland Fylkeskommune eller justert. Servicetilbudene ligger i vesentlig grad innenfor en gangavstand på 500 m fra et senterpunkt og antall servicetilbud sammenfaller med senterstørrelse/senterfunksjon. Det er også viktig å vise at det finnes mange funksjoner som ikke er knyttet til handel generelt (detaljhandel med dagligvarer og utvalgsvarer) og som skjer parallelt med de største aktørene målt i omsetning. 4.2 VIDERE ARBEID Servicenivået i senterstrukturen vil endre seg også i fremtiden ut fra makro-økonomiske og bedriftsøkonomiske forhold. Digitalisering og stordriftsfordeler som lettest kan realiseres utenfor trange sentrumsbygninger og tomter vil medføre en fare for ytterligere reduksjoner av tilbudet i sentra. Reduksjonen er riktignok ikke kvantitativ entydig kartlagt, men lett synlig i form av ledige lokaler. For brukerne kan mange av endringene isolert sett har sine fordeler, men i sum kan tilbudet bli mere (geografisk) spredt. Ikke minst for aktiviteten og livet i sentrene er mange personer og "bevegelser" (reiser) en viktig forutsetning. Smarte løsninger som kobler forskjellige tilbud i et lokale slik vi fant på småsteder kan være en måte å motvirke trenden. En annen mulighet er å kartlegge bygningsmasse og lite utnyttete tomter for å gi plass til mer arealkrevende tilbud, eller til en rekke/klynge av tilbud som ønsker å ligge nærmest mulig hverandre. n:\512\14\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\ _oppsummeringnotat.doxc.docxxc Side 18 av 42

Regional plan for areal og transport på Haugalandet

Regional plan for areal og transport på Haugalandet Næringsarealanalyse Regional plan for areal og transport på Haugalandet Versjon 7. februar 2012 2 Næringsarealanalyse. Versjon 7. februar 2012. INNHOLD 1. INNLEDNING... 5 1.1. Bakgrunn... 5 1.2. Fylkesdelplanen

Detaljer

Varehandelsrapporten 2015. Rogaland Haugalandet

Varehandelsrapporten 2015. Rogaland Haugalandet Varehandelsrapporten 2015 Rogaland Haugalandet Landet Detaljvarehandelen vokste noe mer 2014 enn snittet for 2008-2014. Internett igjen den klare vinneren, med en vekst på 14,8 % fra 2013 til 2014, klart

Detaljer

ANALYSE ROGALAND 2013

ANALYSE ROGALAND 2013 ANALYSE ROGALAND 2013 INNHOLD 1 ROGALAND... 2 1.1 Netthandel... 2 1.2 Handelsbalanse... 3 2 STAVANGERREGIONEN... 4 2.1 Stavanger sentrum... 7 2.2 Sandnes sentrum... 8 2.3 Lura... 8 2.4 Forus... 9 2.5 Hillevåg-Mariero...

Detaljer

Regional plan for areal og transport på Haugalandet

Regional plan for areal og transport på Haugalandet Boligarealanalyse Regional plan for areal og transport på Haugalandet Versjon 10. mars 2013 Foto forside: Haakon Nordvik. Foto bakside: Ørjan B. Iversen 2 Boligarealanalyse. Versjon 10. mars 2013. INNHOLD

Detaljer

Sentrumsgårdene i Haugesund

Sentrumsgårdene i Haugesund Sentrumsgårdene i Haugesund BYLIVKONFERANSEN 2017 Næringslivet som medspiller - Perspektiv fra en eiendomsutvikler Haugesund, 18. oktober 2017 Sentrumsgårdene Etablert 2003 som Haugesund Gårdeiergruppe.

Detaljer

Skedsmo Senter - Furuveien 1-2020 Skedsmokorset - www.skedsmosenter.no

Skedsmo Senter - Furuveien 1-2020 Skedsmokorset - www.skedsmosenter.no Skedsmo Senter - Furuveien 1-2020 Skedsmokorset - www.skedsmosenter.no Status Skedsmo Senter ligger på Skedsmokorset, rett etter avkjøringen fra E6. Skedsmo Senter ble påbegynt midt på 1980 tallet. Samfunnshuset,

Detaljer

Miljørettet planlegging for livskraftige sentra

Miljørettet planlegging for livskraftige sentra 1 Miljørettet planlegging for livskraftige sentra Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur skal være et verktøy for kommuner, utbyggere og næringsliv i deres planlegging. Den bygger på idéen

Detaljer

Planbeskrivelse PLAN REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - ENDRING

Planbeskrivelse PLAN REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - ENDRING Planbeskrivelse PLAN 334-26 - REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - ENDRING Arkivsak: 11/1810 Arkivkode: PLANR 334-26 Sakstittel: PLAN 334-26 - REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - GNR/BNR 58/130 M.FL.

Detaljer

«Regional plan for areal og transport på Haugalandet» Bernt Østnor Rådgiver Rogaland fylkeskommune

«Regional plan for areal og transport på Haugalandet» Bernt Østnor Rådgiver Rogaland fylkeskommune «Regional plan for areal og transport på Haugalandet» Bernt Østnor Rådgiver Rogaland fylkeskommune «Planfylket» Rogaland Regionale planer og strategier totalt 18.10.2016 4 regionvise areal- og transportplaner:

Detaljer

Kartlegging av handel og næringslokaler i Bryne sentrum

Kartlegging av handel og næringslokaler i Bryne sentrum Kartlegging av handel og næringslokaler i Bryne sentrum I Kartleggingen av handel og næringslokaler i Bryne sentrum, er tatt utgangspunkt i området som er vist i figur 2. Handel og næringslokalene er

Detaljer

Retningslinjer for senterutvikling

Retningslinjer for senterutvikling Retningslinjer for senterutvikling 1. Om retningslinjer for senterutvikling og lokalisering av handel Lokalisering av publikumsrettede funksjoner og handel skal bidra til sterke og kompakte by- og tettstedssentre

Detaljer

FORSØK OM SØKING PÅ TVERS AV FYLKESGRENSEN ROGALAND OG HORDALAND

FORSØK OM SØKING PÅ TVERS AV FYLKESGRENSEN ROGALAND OG HORDALAND Saksutredning: FORSØK OM SØKING PÅ TVERS AV FYLKESGRENSEN ROGALAND OG HORDALAND Trykte vedlegg: Kopi av politisk sak i Hordaland om søking på tvers av fylkesgrensen (ettersendes når saksforelegget foreligger)

Detaljer

02 Bogstadveien 11. Bislett. Det Kongelige Slott. Ring 2 Majorstuveien. Fagerborg. Ring 2

02 Bogstadveien 11. Bislett. Det Kongelige Slott. Ring 2 Majorstuveien. Fagerborg. Ring 2 BOGSTADVEIEN 11 168 Majorstuen Ring 2 Kirkeveien Ring 2 Tidemands gate Majorstukrysset Sorgenfrigata Majorstuveien Fagerborg Bogstadveien Hjelms gt Holtegata Åsaveien Vibes gate 168 Josefines gate Sporveisgata

Detaljer

Lundal Panorama på Frakkagjerd

Lundal Panorama på Frakkagjerd Lundal Panorama på Frakkagjerd flotte leiligheter med unik utsikt over Aksdalsvannet Illustrasjonsfoto, Lundal Panorama Velkommen til Lundal Panorama Lundal Panorama består av 30 stk flotte selveierleiligheter

Detaljer

TURNERING LAG MOTSTANDAR DATO TIDSPUNKT BANE DOMMAR

TURNERING LAG MOTSTANDAR DATO TIDSPUNKT BANE DOMMAR TURNERING LAG MOTSTANDAR DATO TIDSPUNKT BANE DOMMAR J08 avd 08 Åkra J8-1 Vedavåg Karmøy J08 28.08.2013 17:00 Løkke øst1 miriam sævland 48026212 3 div. Menn avd 07 Åkra Haugesund 2 31.07.2013 18:00 Åkra

Detaljer

Bokn - Tysvær - Sauda Vindafjord - (Suldal)

Bokn - Tysvær - Sauda Vindafjord - (Suldal) Bokn - Tysvær - Sauda Vindafjord - (Suldal) 9 41 42 43 44 45 46 51 52 55 57 58 60 61 62 63 65 67 68 69 N85 N86 s Gyldig f.o.m. 20.06.09 s Innholdsfortegnelse Informasjonssider... Rutetabeller... Linjekart:

Detaljer

Innhold. Bussruter. Informasjon

Innhold. Bussruter. Informasjon Innhold Informasjon Slik leser du rutetabellene - se side 2 på omslaget Kolumbus... Hvordan betaler jeg for reisen?... Nyttig informasjon... Helligdagsendringer... Holdeplasskart Haugesund bussterminal

Detaljer

Handelsanalyse - Harestua. April 2011

Handelsanalyse - Harestua. April 2011 Handelsanalyse - Harestua April 2011 Handelsanalyse - Harestua 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 3 2 Næringssammensetning 4 3 Pendling 6 4 Beliggenhet 7 5 Konklusjon 10 Handelsanalyse - Harestua 3 1 Innledning

Detaljer

Regional plan for areal og transport på Haugalandet

Regional plan for areal og transport på Haugalandet Regional plan for areal og transport på Haugalandet Plandokument Høringsutkast, 29.01.2015 Foto forside: Ørjan B. Iversen 2 - Regional plan for areal og transport på Haugalandet Regional plan for areal

Detaljer

Myrseter senter AS HANDELSANALYSE. April 2013

Myrseter senter AS HANDELSANALYSE. April 2013 1 Myrseter senter AS HANDELSANALYSE April 2013 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Tabeller... 2 Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Analysen... 6 3. Konklusjon... 11 Referanser... 11 Tabeller

Detaljer

Formannskapets sakliste 12.01.04

Formannskapets sakliste 12.01.04 Page 1 of 10 Formannskapets sakliste 12.01.04 Utvalg: Møtested: Møtedato: Karmøy kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapssalen 12.01.04Tid: Kl. 16.00 NB! Merk dag og tid. Eventuelle forfall må

Detaljer

Innhold. Kolumbus... Busskort... Nyttig informasjon... Billettprodukter... Helligdagsendringer... Sentrumskart Haugesund... Holdeplasskart Flotmyr...

Innhold. Kolumbus... Busskort... Nyttig informasjon... Billettprodukter... Helligdagsendringer... Sentrumskart Haugesund... Holdeplasskart Flotmyr... Innhold Informasjon Kolumbus... Busskort... Nyttig informasjon... Billettprodukter... Helligdagsendringer... Sentrumskart Haugesund... Holdeplasskart Flotmyr... Holdeplasskart Norheim og Aksdal... Åpningstider

Detaljer

Lundal Panorama på Frakkagjerd

Lundal Panorama på Frakkagjerd Lundal Panorama på Frakkagjerd flotte leiligheter med unik utsikt over Aksdalsvannet Illustrasjonsfoto, Lundal Panorama Velkommen til Lundal Panorama Lundal Panorama består av 30 stk flotte selveierleiligheter

Detaljer

Varehandel og servicefunksjoner STATUS OG AKTUELLE STRATEGIER. Sentrumsplan - Kongsberg kommune Foto: Svein Bjørnsen

Varehandel og servicefunksjoner STATUS OG AKTUELLE STRATEGIER. Sentrumsplan - Kongsberg kommune Foto: Svein Bjørnsen Foto: Svein Bjørnsen Varehandel og servicefunksjoner STATUS OG AKTUELLE STRATEGIER Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009 Foto: Tarand Krogvold, Jan Erik Langnes, Svein Bjørnsen og Margrete Vaskinn

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 2015/ /

Deres ref Vår ref Dato 2015/ / Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 4001 STAVANGER Deres ref Vår ref Dato 2015/4558 16/392-4 27.06.2016 Klage på fylkesmannens vedtak om ikke å gi samtykke til utvidelse av Oasen Storsenter i Karmøy kommune

Detaljer

Kvadraturen i endring fasadeforfall og tomme forretningslokaler hvordan tar vi ta tak i utfordringene?

Kvadraturen i endring fasadeforfall og tomme forretningslokaler hvordan tar vi ta tak i utfordringene? Kvadraturen i endring fasadeforfall og tomme forretningslokaler hvordan tar vi ta tak i utfordringene? 05.02.2015 Venke Moe Plan- og bygningssjef Kartlegging av bygninger med fasader som bærer preg av

Detaljer

KALANDSEIDET IDRETTSLAG. Djerv 1919 lag 5 DJERV 1919. Vard Mg 10-6

KALANDSEIDET IDRETTSLAG. Djerv 1919 lag 5 DJERV 1919. Vard Mg 10-6 Etne G9 lag 2 Etne Lag 1 FALKEID MG9 Haugar MG9-3 Haugil G9 Hinna 1 Hinna 2 KIL G9 Skånevik G9 Stegaberg G9-3 Stegaberg MG9-1 Stegaberg MG9-2 Stegaberg MG9-4 Søfteland grønn G9 Søfteland hvit G9 Ølen G9

Detaljer

Hvordan har og vil Randaberg sentrum utvikle seg?

Hvordan har og vil Randaberg sentrum utvikle seg? Hvordan har og vil Randaberg sentrum utvikle seg? Næringsforeningen Sentrumsutvikling på Nord-Jæren 09.12.15 Anne-Kristin Gangenes Plan- og forvaltningssjef Sammen skaper vi den grønne landsbyen Spørsmål:

Detaljer

Merknad skole: Hvis til Stavanger: Ferje Oanes (Forsand) - Lauvik (Sandnes) hver halvtime. Ferjen tar 10 min. Lauvik - Sandnes sentrum ca 30 min.

Merknad skole: Hvis til Stavanger: Ferje Oanes (Forsand) - Lauvik (Sandnes) hver halvtime. Ferjen tar 10 min. Lauvik - Sandnes sentrum ca 30 min. Jørpeland ungdomsskole: trinn: 8 10, antall: 178 Jørpeland ungdomsskole: trinn: 8 10, antall: 178 Forsand skule: trinn: 8 10, antall: 69 Jørpeland ungdomsskole (Strand) Fjelltunveien, 4126 JØRPELAND 51

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Det nye, V15

Rogaland fylkeskommune. Det nye, V15 P.b. 130 4001 Stavanger Arkitekt Eckhoffs gate 1 4001 Stavanger Det nye, V15 [Musikk / Klassisk musikk, samtid 1. trinn - 7. trinn] Austrheim skole (Haugesund kommune) Myrullveien 15 5518 5518 Haugesund

Detaljer

Turnéplan: Kvardagen er ikkje så verst, Nord U H16 Kontaktperson DKS: Anne Kristin Høiland /

Turnéplan: Kvardagen er ikkje så verst, Nord U H16 Kontaktperson DKS: Anne Kristin Høiland / Tor 20. okt. 2016 kl. 10:00 10:40 Tau ungdomsskole (Strand) Tau ungdomsskole: trinn: 8 10, antall: 179 Bedehusvegen 4, 4120 TAU 51742770 Janne Iren Langvik janne.iren.langvik@strand.kommune.no 51742770

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: U60 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: HØRINGSUTTALELSE - RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTERE

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: U60 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: HØRINGSUTTALELSE - RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTERE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: U60 Arkivsaksnr.: 08/3345-5 Dato: 11.03.2008 HØRINGSUTTALELSE - RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTERE INNSTILLING TIL: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Rammer for handelsetablering. Tilleggsnotat til handelsanalyse kommuneplan 2014-2029 Versjon 30.04.14

Rammer for handelsetablering. Tilleggsnotat til handelsanalyse kommuneplan 2014-2029 Versjon 30.04.14 Rammer for handelsetablering Tilleggsnotat til handelsanalyse kommuneplan 2014-2029 Versjon 30.04.14 Bakgrunn Dette notatet gir utfyllende vurderinger av rammer for handelsetablering i kommuneplanen og

Detaljer

Merknad skole: Hvis til Stavanger: Ferje Oanes (Forsand) - Lauvik (Sandnes) hver halvtime. Ferjen tar 10 min. Lauvik - Sandnes sentrum ca 30 min.

Merknad skole: Hvis til Stavanger: Ferje Oanes (Forsand) - Lauvik (Sandnes) hver halvtime. Ferjen tar 10 min. Lauvik - Sandnes sentrum ca 30 min. Tir 31. jan. 2017 kl. 09:00 09:35 Jørpeland ungdomsskole (Strand) Jørpeland ungdomsskole: trinn: 8 10, antall: 158 Fjelltunveien, 4126 JØRPELAND 51 74 26 30 Stine Tvedt stine.tvedt@strand.kommune.no 51742630,

Detaljer

Statusrapport Haugalandspakken Juni Pågående prosjekter. 1. Prosjekter under prosjektering og utførelse. 2. Prosjekter under planlegging.

Statusrapport Haugalandspakken Juni Pågående prosjekter. 1. Prosjekter under prosjektering og utførelse. 2. Prosjekter under planlegging. Statusrapport Haugalandspakken Juni 2016 Pågående prosjekter. 1. Prosjekter under prosjektering og utførelse. 2. Prosjekter under planlegging. Prosjekter under prosjektering og utførelse 1. E134 Solheim

Detaljer

Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 01/ Dato:

Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 01/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 01/10873-006 Dato: 20.02.03 HØRINGSUTTALELSE TIL FYLKESDELPLAN FOR HANDEL, SERVICE OG SENTERSTRUKTUR INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET OG BYSTYRET:

Detaljer

Innhold. Bussruter. Informasjon

Innhold. Bussruter. Informasjon Innhold Informasjon Slik leser du rutetabellene - se side 2 på omslaget Kolumbus... Busskort... Nyttig informasjon... Helligdagsendringer... Billetter... Holdeplasskart Haugesund sentrum... Holdeplasskart

Detaljer

Planprogram. for justering av. Regional plan for senterstruktur og handel. Endring. Forslag til vedtak Dato: 24.9.14

Planprogram. for justering av. Regional plan for senterstruktur og handel. Endring. Forslag til vedtak Dato: 24.9.14 Planprogram for justering av Regional plan for senterstruktur og handel. Endring Forslag til vedtak Dato: 24.9.14 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Formål... 3 3. Endringer som skal vurderes:... 4 3.1 Bestemmelse/retningslinje

Detaljer

Kommuneplanens arealdel -revisjon 2013-2023- Sluttbehandling før offentlig ettersyn

Kommuneplanens arealdel -revisjon 2013-2023- Sluttbehandling før offentlig ettersyn ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Kristin Fløystad, tlf 37013094 Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Referanse: 2012/4926 / 108 Ordningsverdi: 143 Kommuneplanens

Detaljer

Boområder og bilkjøring områdetypologier for miljøvennlige arbeidsreiser. Randi Hjorthol Frants Gundersen Reisevaneseminar 26.5.

Boområder og bilkjøring områdetypologier for miljøvennlige arbeidsreiser. Randi Hjorthol Frants Gundersen Reisevaneseminar 26.5. Boområder og bilkjøring områdetypologier for miljøvennlige arbeidsreiser Randi Hjorthol Frants Gundersen Reisevaneseminar 26.5.2016 Litt formalia Fra prosjektet Potensialet for endring i arbeidsreiser

Detaljer

Reiselivet i Lofoten. Statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser. Knut Vareide

Reiselivet i Lofoten. Statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser. Knut Vareide Reiselivet i Lofoten Statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser Knut Vareide TF-notat nr. 33-2009 TF-notat Tittel: Reiselivet i Lofoten, statistikk over utvikling av antall arbeidsplasser TF-notat

Detaljer

næringseiendom OASEN STORSENTER ENKELTKONTORER i kontorfellesskap med stor vestvendt terrasse - Oasen Kompetansesenter

næringseiendom OASEN STORSENTER ENKELTKONTORER i kontorfellesskap med stor vestvendt terrasse - Oasen Kompetansesenter næringseiendom OASEN STORSENTER ENKELTKONTORER i kontorfellesskap med stor vestvendt terrasse - Oasen Kompetansesenter Beliggenhet Oasen Storsenter - Austbøveien 16, 5542 Karmsund Oasen Storsenter ligger

Detaljer

16. juni 2016 Runar Skarstein Regiondirektør - Bedriftsmarked

16. juni 2016 Runar Skarstein Regiondirektør - Bedriftsmarked 16. juni 2016 Runar Skarstein Regiondirektør - Bedriftsmarked Varehandelsrapporten 2016 Utvikling, trender og framtid - agenda 01 02 03 04 05 Varehandelsrapporten 2015 Hva var det vi sa? Hva ser vi nå?

Detaljer

Fylkeskommunenes anbefaling om endringer i retningslinjer for å imøtekomme kommunenes endringsforslag

Fylkeskommunenes anbefaling om endringer i retningslinjer for å imøtekomme kommunenes endringsforslag Fylkeskommunenes anbefaling om endringer i retningslinjer for å imøtekomme kommunenes endringsforslag Retningslinjer for senterutvikling 1. Om retningslinjer for senterutvikling og lokalisering av handel

Detaljer

Regional plan for areal og transport på Haugalandet - Vedtak på grunnlag av innvendinger fra Tysvær, Bokn og Karmøy kommuner

Regional plan for areal og transport på Haugalandet - Vedtak på grunnlag av innvendinger fra Tysvær, Bokn og Karmøy kommuner Statsråden I følge liste Deres ref Vår ref 16/3079-13 Dato 21.6.2017 Regional plan for areal og transport på Haugalandet - Vedtak på grunnlag av innvendinger fra Tysvær, Bokn og Karmøy kommuner Jeg viser

Detaljer

MANDAG 01.06.15 Oppdatert: 01.06.15 kl.13:40 RYGERKATT (opp til 70 passasjerer 1B (70) 08.30 Nordheim 1C (70) 08.40 Kolnes 24 Nordheim 44 buss Kolnes faktureres RK direkte Oppstart 08.35 1A (100) 08.20

Detaljer

Forurenset grunn: Innledende studie

Forurenset grunn: Innledende studie Askim kommune Forurenset grunn: Innledende studie Områderegulering for to områder i Askim sentrum 2013-06-10 Oppdragsnr.: 5122124/5122123 02 10.6.2013 Revidert med ny planområdeavgrensning LiBoh Tosto

Detaljer

Formannskapets sakliste

Formannskapets sakliste Page 1 of 10 Formannskapets sakliste 18.09.03 Karmøy kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.09.03Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE

REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE Side2 PLANARBEID Kortversjon Dette et kort sammendrag av utkast til Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold. Det

Detaljer

Prinsipper for samfunnsutvikling og lokalisering av tjenester

Prinsipper for samfunnsutvikling og lokalisering av tjenester Prinsipper for samfunnsutvikling og lokalisering av tjenester På de første to møtene i forhandlingsutvalgene, har det vært drøfta spørsmål omkring 1) begrunnelse/mål for en ev kommunesammenslåing og 2)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg administrasjon 04.02.2015. Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 15/306. Utvalg: FRAVÆRSSTATISTIKK 2014

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg administrasjon 04.02.2015. Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 15/306. Utvalg: FRAVÆRSSTATISTIKK 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: Arkivsaksnr.: / Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg administrasjon.. FRAVÆRSSTATISTIKK Rådmannens forslag til vedtak: Fraværstallene tas til orientering. Saksfremlegget

Detaljer

Forretningsareal. Revidert januar 2017

Forretningsareal. Revidert januar 2017 Forretningsareal Revidert januar 2017 Fra planprogrammet: His bydelssenter er ikke listet i gjeldende regional plan for senterstruktur og handel. Dette innebærer at det totalt i området kun kan bygges

Detaljer

Læringspunkter/suksessfaktorer fra arbeidet med bypakker i forhold til følgende: Samarbeid og prosess for gjennomføringsevne

Læringspunkter/suksessfaktorer fra arbeidet med bypakker i forhold til følgende: Samarbeid og prosess for gjennomføringsevne Haugalandet Læringspunkter/suksessfaktorer fra arbeidet med bypakker i forhold til følgende: Samarbeid og prosess for gjennomføringsevne Kommunikasjon i samspillet fag og politikk Utarbeidelse av faglig

Detaljer

Plankonferanse om areal og transport på Haugalandet. Christine Haver Regionalplansjef Rogaland fylkeskommune

Plankonferanse om areal og transport på Haugalandet. Christine Haver Regionalplansjef Rogaland fylkeskommune Plankonferanse om areal og transport på Haugalandet Christine Haver Regionalplansjef Rogaland fylkeskommune Mål for arbeidet grunnlag for vurdering av konseptene Attraktiv region! Haugesund sentrum urban

Detaljer

Frokostmøte Aboteke. 15. September 2010. Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept

Frokostmøte Aboteke. 15. September 2010. Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept Frokostmøte Aboteke 15. September 2010 7. Øra er under utvikling og flere aktører planlegger utbygging av butikklokaler. Hva skal fylle disse lokalene? Mangler vi noe på Øra? Hvis du kunne bestemt

Detaljer

Gjennomføring av reguleringsplan Gulskogen senter

Gjennomføring av reguleringsplan Gulskogen senter Gjennomføring av reguleringsplan Gulskogen senter BAKGRUNN: Hva er en reguleringsplan? Hva er en midlertidig brukstillatelse? Trinn i en plan- og byggesakprosess Sentrale punkter i reguleringsplanen for

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

Turnéplan: SOL OG SKYGGE - AFRICAN JAZZ, Nord U V16

Turnéplan: SOL OG SKYGGE - AFRICAN JAZZ, Nord U V16 P.b. 130, Fre 22. jan. 2016 kl. 10:00 Tau ungdomsskole (Strand) Tau ungdomsskole: trinn: 8 10, antall: 168 Bedehusvegen 4, 4120 TAU 51742770 Janne Iren Langvik janne.iren.langvik@strand.kommune.no 51742770

Detaljer

Kommuneplanen arealdelen 2015 - Brulandsvellene. Føredragshaldar: Rådmann Ole John Østenstad Dato: 24.03.2015

Kommuneplanen arealdelen 2015 - Brulandsvellene. Føredragshaldar: Rådmann Ole John Østenstad Dato: 24.03.2015 Kommuneplanen arealdelen 2015 - Brulandsvellene Føredragshaldar: Rådmann Ole John Østenstad Dato: 24.03.2015 Handelspark på Brulandsvellene Kva skjer rundt oss.. Bergen: Ålesund: IKEA kjøpt tomt Ålesund

Detaljer

Avdeling 1 Avdeling 2 Avdeling 3 Avdeling 4

Avdeling 1 Avdeling 2 Avdeling 3 Avdeling 4 AVDELINGSOPPSETT GUTTER OG JENTER 2014 6-10 år GUTTER 10 ÅR Forus og Gausel 1 Forus og Gausel 2 Austrått 1 Ganddal 4 Havørn 3 Hundvåg 3 Hana 1 Hana 2 Hinna 1 Jarl 2 Havdur 1 Sandnes Ulf 1 Jarl 1 Randaberg

Detaljer

Utdrag av - FYLKESDELPLAN FOR HANDEL, SERVICE OG SENTERSTRUKTUR Vedtatt av Buskerud fylkesting 17. september 2003

Utdrag av - FYLKESDELPLAN FOR HANDEL, SERVICE OG SENTERSTRUKTUR Vedtatt av Buskerud fylkesting 17. september 2003 Utdrag av - FYLKESDELPLAN FOR HANDEL, SERVICE OG SENTERSTRUKTUR Vedtatt av Buskerud fylkesting 17. september 2003 Lokalisering og etablering/utvidelse av kjøpesentra VEDLEGG 2 Kjøpesenter etter Miljøverndepartementets

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT PÅ HAUGALANDET INNSPILL TIL JUSTERINGER OG ENDRINGER FRA KOMMUNENE PÅ HAUGALANDET.

REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT PÅ HAUGALANDET INNSPILL TIL JUSTERINGER OG ENDRINGER FRA KOMMUNENE PÅ HAUGALANDET. (Følgebrev mottatt 21. mars) 31.3.2016 Til Rogaland fylkeskommune v/ fylkesordfører REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT PÅ HAUGALANDET INNSPILL TIL JUSTERINGER OG ENDRINGER FRA KOMMUNENE PÅ HAUGALANDET.

Detaljer

Tjøsvolltunet. på Åkra

Tjøsvolltunet. på Åkra Tjøsvolltunet på Åkra Illustrasjonsfoto, Tjøsvoll Velkommen til Tjøsvoll Prosjektet i Sandskeivegen på Tjøsvoll består av 24 stk leiligheter i 2-mannsboliger og 14 stk leiligheter i rekkehus. Leilighetene

Detaljer

Handelsanalyse. Kongsberg. Tore S Kristoffersen 19.04.2013

Handelsanalyse. Kongsberg. Tore S Kristoffersen 19.04.2013 Handelsanalyse Kongsberg Tore S Kristoffersen 19.04.2013 Innhold 1.0 Oppdraget... 2 2.0 Innledning... 2 3.0 Fylkesdelplan... 2 4.0 Markedsområdet Kongsberg... 3 5.0 Varegrupper som inngår... 3 6.0 Dekningsgrad

Detaljer

Terminalveien Øst Fauske. Morten Selnes, Norconsult AS. 11.03.2015.

Terminalveien Øst Fauske. Morten Selnes, Norconsult AS. 11.03.2015. Terminalveien Øst Fauske Morten Selnes, Norconsult AS. 11.03.2015. 1 Reguleringsplan Terminalveien Øst, Fauske Utarbeidet 04.10. 2011 Avsatt i hovedsak til Forretning, kontor, industri. Handelsanalyse.

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Kollektivtilbud... 1. 3 Sykkel... 4. 3.1 Rute H3: Sentrum-Vormedal... 4. 3.2 Rute H9: Norheim-Raglamyr... 5

1 Innledning... 1. 2 Kollektivtilbud... 1. 3 Sykkel... 4. 3.1 Rute H3: Sentrum-Vormedal... 4. 3.2 Rute H9: Norheim-Raglamyr... 5 Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 535873 Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: 2014-12-02 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Martin Mitchell VURDERING ALTERNATIVE VEILØSNINGER NORHEIM

Detaljer

Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i Helseforetak-området på «rusdagen»

Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i Helseforetak-området på «rusdagen» Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i Helseforetak-området på «rusdagen» BrukerPlan Helse Fonna Kartlegging 2013 Brukere av helse-

Detaljer

Omsetningsutvikling for Merkur-butikker 2011

Omsetningsutvikling for Merkur-butikker 2011 Omsetningsutvikling for 2011 Oktober 2012 Utarbeidet av Institutt for bransjeanalyser AS INNHOLD Omsetningsutvikling for 2011... 3 MERKUR-programmet... 3 Distriktsbutikkregisteret... 3 Analysen... 4 Hovedresultater...

Detaljer

PLAN DETALJREGULERING FOR ASKJE VEST LOKALSENTER, INNSTILLING TIL 1. GANGS BEHANDLING

PLAN DETALJREGULERING FOR ASKJE VEST LOKALSENTER, INNSTILLING TIL 1. GANGS BEHANDLING Rennesøy kommune Arkivsak-dok. 15/00994-8 Saksbehandler Inger Narvestad Anda Saksgang Møtedato Planutvalget 26.01.2016 PLAN 2012007 - DETALJREGULERING FOR ASKJE VEST LOKALSENTER, INNSTILLING TIL 1. GANGS

Detaljer

Miljøverndepartementet. Handel i og utenfor bysentrum. Utgave: 3 Dato: 2013-07-12

Miljøverndepartementet. Handel i og utenfor bysentrum. Utgave: 3 Dato: 2013-07-12 Fra utstillingen «Kjøpesenter - byens hjerte». Fotoutstillingen forsøkte å vise hvordan kjøpesentre kan brukes til å skape vitalitet i byer og tettsteder, og hvor viktig handel er for byutvikling. Foto:

Detaljer

Spannalia 2 Flotte leiligheter med nærhet til Norheim og Raglamyr

Spannalia 2 Flotte leiligheter med nærhet til Norheim og Raglamyr Spannalia 2 Flotte leiligheter med nærhet til Norheim og Raglamyr For mer informasjon se www.a-utvik.no HUS 10 HUS 11 HUS 8 HUS 9 HUS 6 HUS 7 HUS 5 HUS 4 HUS 3 HUS 2 HUS 1 Illustrasjonsfoto, Oversikt Spannalia

Detaljer

Den grønne landsbyen Stedsutvikling i Randaberg

Den grønne landsbyen Stedsutvikling i Randaberg Den grønne landsbyen Stedsutvikling i Randaberg Rådmannskurs i samfunnsplanlegging Samling 2: 13. og 14. januar 2016 Utstein kloster 14.1.2016 Anne-Kristin Gangenes Plan- og forvaltningssjef Sammen skaper

Detaljer

mer enn eiendom FILIPSTAD BRYGGE Høyprofi lerte kontorer i prime CBD

mer enn eiendom FILIPSTAD BRYGGE Høyprofi lerte kontorer i prime CBD mer enn eiendom FILIPSTAD BRYGGE Høyprofi lerte kontorer i prime CBD Innhold Filipstad Brygge 04 Helhetsinntrykk 06 Beliggenhet 08 Området 10 Byggene 14 Bygg A 20 Bygg B 30 Bygg C 34 Kontakt 40 side 04-05

Detaljer

Avtale om hospitering

Avtale om hospitering Avtale om hospitering mellom Helse Fonna HF, Bokn kommune, Bømlo kommune, Eidfjord kommune, Etne kommune, Fitjar kommune, Haugesund kommune, Jondal kommune, Karmøy kommune, Kvinnherad kommune, Odda kommune,

Detaljer

Fakta om Stavanger Sentrum

Fakta om Stavanger Sentrum Fakta om August 2016 Fakta om som grunnlag for sentrumsplanen CID, Smedvig Eiendom, Base Property og ECON Consulting Group har utarbeidet en omfattende faktabase om for å sikre alle aktører en felles plattform

Detaljer

Julehandelen Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør

Julehandelen Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør Julehandelen 2013 Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør Norge mindre annerledes i det siste Forbrukerne er avventende: Husholdningenes sparerate økte i 2. kvartal Svak detaljomsetning i 3.kvartal

Detaljer

ANALYSE HORDALAND 2014

ANALYSE HORDALAND 2014 ANALYSE HORDALAND 2014 INNLEDNING Varehandelsrapporten 2014 er utarbeidet av Asplan Viak på oppdrag av SpareBank 1 SRbank. Det er bankens intensjon å utarbeide en rapport til bruk for og av varehandelen.

Detaljer

BESTEMMELSER TILKNYTTET KOMMUNEPLANENS AREALDEL

BESTEMMELSER TILKNYTTET KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNEPLAN FOR KARMØY KOMMUNE 2008-2019 BESTEMMELSER TILKNYTTET KOMMUNEPLANENS AREALDEL Vedtatt i Karmøy kommunestyre 19.06.07. PLANKRAV. (Bestemmelse til 20-4, 2.ledd bokstav a). 1. Innenfor arealer

Detaljer

Haugesund og Karmøy N81 N83 N84. Gyldig f.o.m. 20.06.09

Haugesund og Karmøy N81 N83 N84. Gyldig f.o.m. 20.06.09 Haugesund og Karmøy 1 2 5 7 8 9 10 21 23 24 26 31 32 33 38 41 42 43 44 45 46 60 N81 N83 N84 N85 N86 N88 N89 s Gyldig f.o.m. 20.06.09 Innholdsfortegnelse Informasjonssider... Rutetabeller... Linjekart og

Detaljer

Levedyktig sentrum. Mulighetsstudie kvartal 10-11 og 20-21 Mosjøen - April 2012. AtelierOslo

Levedyktig sentrum. Mulighetsstudie kvartal 10-11 og 20-21 Mosjøen - April 2012. AtelierOslo Levedyktig sentrum Innhold - Bakgrunn for prosjektet - Urban analyse - Nye parkeringsmuligheter i Mosjøen Sentrum - Mosjøen nye almenning - Hvaslags program kan styrke Sentrum - Foreslått nytt program

Detaljer

Varehandelsrapporten 2015

Varehandelsrapporten 2015 Varehandelsrapporten 2015 Torsdag 11. juni 2015 Erik M. Throndsen Regiondirektør Bedriftsmarked Varehandel hva er det? Dagligvarer Utvalgshandel Møbler & Elektro Sport & Fritid Interiør Byggvare Klær og

Detaljer

Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak

Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak Seniorrådgiver Terje Kaldager Miljøverndepartementet Stavanger 11.-12.mai 2011 1 Sterkere statlige krav til samordning og helhet Samordning

Detaljer

Overordnet senterstruktur og varehandel

Overordnet senterstruktur og varehandel Overordnet senterstruktur og varehandel Føringer fra Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland Honne 9.11.2016 Ved rådgiver Per Erik Fonkalsrud REGIONAL PLAN FOR ATTRAKTIVE BYER OG TETTSTEDER

Detaljer

Poststemplene i Rogaland

Poststemplene i Rogaland Poststemplene i Rogaland Tillegg til 2. utgave som kom i 2015 21.11.2015 Hallvard Slettebø Stempelgruppen i Rogaland 1 Innhold Haugesund kommune... 3 Haugesund... 3 Karmøy kommune... 4 Karmsund... 4 Sandnes

Detaljer

GENERALFORSAMLING 22.04.16

GENERALFORSAMLING 22.04.16 GENERALFORSAMLING 22.04.16 VÅR FILOSOFI : KONSENTRERE OSS OM VÅR KJERNEVIKSOMHET NÆRHET TIL KUNDENE VÆRE SYNLIGE LANGSIKTIGHET I VÅRE TILTAK OG INVESTERINGER ØNSKE OM ØKT VOLUM OG FLEKSIBILITET RISIKOSPREDNING

Detaljer

TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA I N N H OL D. 1 Innledning 2

TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA I N N H OL D. 1 Innledning 2 IN GEBORG AAS VEG 4 TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA ADRESSE COWI AS Otto Nielsens ve g 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H OL D 1 Innledning 2 2 Planområdet

Detaljer

Husk! Avlyst på grunn av liten påmelding! Innhald

Husk! Avlyst på grunn av liten påmelding! Innhald Fagmelding Innhald Boks 38. 5588 Ølen Tlf: 948 51 010 Bankgiro: 3330-20-32438 Org.nr.: 988 094 781 MVA Internett: http://haugaland.lr.no haugaland@lr.no Nummer 42 31. oktober 2011 Aktivitetskalender Medlemsannonser

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 16/293. Utvalg: FRAVÆRSSTATISTIKK 2015

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 16/293. Utvalg: FRAVÆRSSTATISTIKK 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 16/293 Sign: Dato: Utvalg: Administrasjonsutvalget 28.01.2016 FRAVÆRSSTATISTIKK 2015 Forslag til vedtak: Fraværstallene tas til orientering.

Detaljer

Brukerplan i Sauda 2006-2012 Erik Baust. Store mål, små handlinger..

Brukerplan i Sauda 2006-2012 Erik Baust. Store mål, små handlinger.. Brukerplan i Sauda 2006-2012 Erik Baust Store mål, små handlinger.. Hvorfor før hvordan. Jeg kan forholde meg til ett hvilken som helst hvordan, så lenge jeg vet hvorfor. filosofen Friedrich Nietzsche

Detaljer

Innspill om hensynssoner VEDLEGG E-9

Innspill om hensynssoner VEDLEGG E-9 Innspill om hensynssoner VEDLEGG E-9 Dokumentnr 201418880-136 Dato 30.11.15 Avsender Bydel, gnr/bnr Stig Heldal Fana, gnr 41 bnr 1219 og 493, Hop stasjon Kart Målestokk 1:3000 Kort beskrivelse Ønsker at

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1517. Formannskapet

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1517. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1517 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 12.05.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 27.04.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

Behandling: Thorheim foreslo følgende tillegg i pkt 1., andre setning: deler av (Karmøys fastlandsside..)

Behandling: Thorheim foreslo følgende tillegg i pkt 1., andre setning: deler av (Karmøys fastlandsside..) SAKSPROTOKOLL - REGIONALPLAN FOR AREAL OG TRANSPORT PÅ HAUGALANDET UTTALELSE TIL VALG AV KONSEPT FOR SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTUTVIKLING Formannskapet behandlet saken den 10.03.2014, saksnr. 29/14 Behandling:

Detaljer

Turnéplan: Tropicália, Nord U H15

Turnéplan: Tropicália, Nord U H15 Man 14. sep. 2015 kl. 10:00 Jørpeland ungdomsskole (Strand) Jørpeland ungdomsskole:, antall: 180 Fjelltunveien, 4126 JØRPELAND 51 74 26 30 Stine Tvedt stine.tvedt@strand.kommune.no 51742630, 48267835 Man

Detaljer

Hvor står vi nå? 1. november Runar Skarstein Regiondirektør Bedriftsmarked Direktør Internasjonal Cash Management

Hvor står vi nå? 1. november Runar Skarstein Regiondirektør Bedriftsmarked Direktør Internasjonal Cash Management Hvor står vi nå? 1. november 2016 Runar Skarstein Regiondirektør Bedriftsmarked Direktør Internasjonal Cash Management 28. oktober 2016 Runar Skarstein Regiondirektør - Bedriftsmarked Forsiktig optimisme

Detaljer

Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i Helseforetak-området på «rusdagen»

Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i Helseforetak-området på «rusdagen» Denne rapporten er unntatt offentlighet fram til offentliggjøring av fellespresentasjonen for alle kommuner i Helseforetak-området på «rusdagen» BrukerPlan Helse Fonna HF Kartlegging 2014 Brukere av helse-

Detaljer

Implementering av utbyggingsprogram Rogaland

Implementering av utbyggingsprogram Rogaland Implementering av utbyggingsprogram Rogaland SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Sentralbord: 73593000 Telefaks: 73590260 ts@sintef.no www.sintef.no Foretaksregister:

Detaljer

Romsås. senter. Grorud. senter

Romsås. senter. Grorud. senter 4 Romsås Romsås senter Grorud senter 32 KUNNEsenter mulighetsstudie LPO 22.02.10 4.1 Romsåsbyen Romsås historie Romsåsbyen sto ferdig bygget i 1974. Bilfritt, variert og tilrettelagt for friluftsliv var

Detaljer

Jessheim Stadion blir Jessheim Park

Jessheim Stadion blir Jessheim Park www.jessheimpark.no OM PROSJEKTET P Jessheim Stadion blir Jessheim Park Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim var en spennende og utfordrende

Detaljer

Slottsquartalet Kristiansand

Slottsquartalet Kristiansand Slottsquartalet Kristiansand Utleie av forretningslokaler i byens lettest tilgjengelige sentrumseiendom! Attraktivt leietakermiljø Meget sentral beliggenhet Enkel adkomst og gode parkeringsmuligheter Alle

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal 5,5 4,8 4,7 4,4 4,4 1101 Eigersund 6,0 5,4 4,8 4,7 5,0 1102 Sandnes 5,6 5,0 5,0 4,4 4,5 1103 Stavanger 5,1 4,4 4,2 4,2 4,1 1106 Haugesund 6,4 5,5 5,4 4,9 4,8

Detaljer