Agronomen. Blad for tidligere og nåværende elever ved Stend. Foto: B-klassen på kvardagsliv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Agronomen. Blad for tidligere og nåværende elever ved Stend. Foto: B-klassen på kvardagsliv"

Transkript

1 Agronomen Blad for tidligere og nåværende elever ved Stend Mars 2015 Foto: B-klassen på kvardagsliv

2 GRAS ER VIKTIG PÅ VESTLANDET I en liten nasjonal kåring blant seks bønder rundt omkring i landet kom Helge Henanger fra Øvre Sagstad i Meland på andreplass når det gjeld grasavling i fjor. Han vart plukka ut til og være en av seks bønder rundt i landet som skulle konkurrere i grasavling. Han var en av to bønder fra Vestlandet, de andre fire kom fra Austlandet og Trøndelag. Kvar bonde skulle delta i konkurransen med ti dekar, og det skulle være andre års eng. Det var rådgiver Lise Austrheim i Norsk Landbruksrådgiving som plukket ut Helge til å være med i konkurransen, mellom anna fordi han er en svært aktiv bonde som driv godt. Reglene for konkurransen sa at bøndene ikke skulle gjøre ting på en annen måte enn det de elles ville gjort. Det vart jo svært tørt før andreslåtten i fjor, og hadde han vatnet, kunne han fått større avling, men siden han vanligvis ikke vatner, gjorde han det ikke. Men ulikt det han vanligvis gjør, slo han tredjeslåtten også siden de andre slåttene var så tidlige. Og det var ikke bare mengde avling som telte i konkurransen, men også kvaliteten på fôret. Helge fikk 962 fôrenheter/dekar, mens vinneren fikk litt mer 987. Helge ligg mer enn dobbelt så høgt i avling som gjennomsnittet i Hordaland, som faktisk ligger under 400 fôrenheter/dekar. (Fôrenhet seier noe om energiinnholdet i fôret). Det er kunstgjødselprodusenten Yara, Bioforsk, Norsk Landbruksrådgiving (forsøksringene) og tidsskriftet Norsk Landbruk som sto bak denne konkurransen. Det foregår nå en gjennomgang av strukturen i Bioforsk sitt regionale nett av forskingssentre, dels som en selv - stendig prosess og dels i samband med fusjonsprosessen av Bioforsk, NILF og Skog og landskap. Bioforsk på Fureneset er her dessverre foreslått lagt ned. Noe som absolutt vil svekke FoU-arbeidet knytt til grasdyrking på store deler av Vestlandet. I en tid med endret klima og større nedbørsmengder vil det være avgjørende å holde oppe viktig FoUarbeid på Vestlandet. Fureneset har jord av ulik karakter, dels med høyt moldinnhold, og har samtidig store nedbørsmengder. Kombinasjonen av jordtyper og mye nedbør er representativt for ytre og midtre strøk på Vestlandet. Venta klima endringer med mer nedbør tilsier fortsatt feltaktivitet og forsking i nedbørrike strøk for å kunne se på effektene på mellom annet overvintring i eng, dreneringsbehov og tap av næringsstoffer som er viktig i miljøsammenheng. Felt aktivitet er også viktig i utvikling av sortsmateriale tilpasset et vestlandsklima, hvor blant annet Fureneset er u t - prøvingsstad for verdiprøving i gras for Mattilsynet og vestlig utprøvingsstad for Graminor. Litt planlegging av årets Agronomstevne for 25-, 40-, 50- og 60-årsjubilantene er også allerede påbegynt etter samme lest som tidligere år. Stevnet er i år planlagt lørdag 29.august. Til slutt vil jeg minne alle om å betale medlemskontin - genten som er den viktigste inntektskilden for Agronomlaget vårt. Jan-Ole Skage VÅR PÅ STEND Når vi snakker om vår på Stend, tenker nok mange av agronomens lesere på våronn og lignende aktiviteter på gårdsbruket. Det er rett, men våren innebærer så mye mer. På samme måten som det i jordbruket er knyttet ulike onner og arbeidsoppgaver til ulike årstider, er det likeens på skoledelen. Om høsten starter de nye elevene opp. Klassene skal sette seg, undervisningen starte opp, og det skal etableres gode arbeidsvaner. Seinhøstes starter markedsføringen av neste skoleår, og det fortsetter vi med gjennom vinteren. Om våren er det tid for eksamen og vitnemål, samtidig som elevene søker skoleplass til høsten og elevinntaket skjer. Våren på en skole er for mange den mest spennende tiden. Elevene skal høste fruktene av sitt arbeid gjennom skoleåret ved å prestere til eksamen, og få karakterer og vitnemål som forhåpentligvis gjør det mulig å oppfylle sine framtidsdrømmer. Ikke minst er det knyttet mye spenning til søkertallene for neste skoleår. Tallene så langt viser en oppgang i søker - tallet på hest, mens tallene på vg1 naturbruk med fordel kunne vært høgere. På idrett og påbygg ser det veldig bra ut. Våren er også en tid for å legge planer. Med utgangspunkt i søkertallene lager vi stillingsplaner som sier noe om vi må lyse ut stillinger og rekruttere nye medarbeidere, eller ansatte må meldes overtallige dersom søkertallet er lavt. Stend har de siste årene ansatt mange mye medarbeidere. Tallene så langt tyder på at vi trenger de ansatte vi har, men må supplere med noen nye medarbeidere fordi vi har litt naturlig avgang. God våronn! Rektor Magnus Vaktskjold Redaksjonen Stend vidare gåande skule, 5244 FANA Ansvarlig red: Magnus Vaktskjold Mobil: / epost: Design og utforming: Grieg Medialog AS, 2 AGRONOMEN MARS 2015

3 HESTESPALTEN ÂHester får ikke kreftê er en påstand som må revideres. Økende levealder og bedre undersøkelsesmetoder har ført til at den fryktete kreftdiagnosen nå også dukker opp i hesteverden. En kjent kaldblodstraver har fått diagnosen og dermed aktualisert problemet KREFT HOS HEST AV: ANNE KRISTIN MILDE Hva er kreft? All kreft starter i celler som ikke lenger oppfører seg normalt. Gamle celler skal brytes ned og erstattes av nye celler av samme type. Men noen ganger dør ikke cellene som de skal. Arvestoffet (DNA) skades eller endres slik at nye celler dannes selv om organismen ikke trenger dem og de blir til en klump/tumor/ svulst, av overflødige celler. Disse klumpene kan være godartet eller ondartet av natur. Hos hesten er de dessverre oftest ondartet. Ond - artete kreftklumper/svulster har ulike måter å spre seg på: Kreftceller vandrer gjennom vev og danner nye kolonier andre steder i kroppen Kreftceller invaderer lymfekar og sprer seg via lymfen til andre regioner Kreftceller sliter seg løs og sprer seg via blodet til andre organer hvor de slår seg ned Spredningshastigheten er ulik hos kreft - klum pene avhengig av celletypene som er in volverte. Noen kreftformer synes være god artet, men de kan endre karakter og plutse lig fremstå ondartet med hurtig spredning (sarcoider, melanomer). Mer enn 80% av kreft hos hest angår huden og underhuden og oppdages derfor ganske raskt av hesteeier, andre er skjulte og oppdages først når svulstutviklingen påvirker hestens allmenntilstand. De hyppigste kreftformer hos hest: Sarkoider er hudsvulster som ses hos alle raser og i alle aldre. De finnes oftest på hodet, nakken, bena og under buken i ulikt antall og størrelse. På grunn av at svulstene vokser sent og tilsynelatende ikke sprer seg, anses de som «godartet», noe som er feil. Det sies at sarcoider vokser om vinteren og sprer seg om sommeren. Uansett er det viktig at svulstene blir behandlet så tidlig som mulig mens de ennå er små og få. Hvilken behandlingsmåte som bør velges må diskuteres med dyrlegen i hvert tilfelle. Melanomer er alle ondartet og er den hyppigste kreftformen hos skimlete hester. Melanin er et fargestoff som produseres i celler i huden. Det antas at hos grå og hvite hester oppstår det en forstyrrelse i transporten av melanin slik at fargestoffet hopes opp i cellene. Inntil 70% av grå og hvite hester utvikler melanomer og arveligheten ligger på 0,36. Svulstene finnes ved haleroten og rundt entetarm- og kjønnsorganer samt på hodet. Svulstene kan virke godartet og holde seg stabile i årevis før det plutselig vokser og begynner å spre seg. Dess større svulstene er, dess fortere sprer de seg. Squamøst celle carcinom er ondartete svulster og oftest hos hester som er 12 år gamle og eldre. Utenom huden ses de også i øyet, på leppen, på nesen og på kjønnsorganer. Svulstene øker i antall og vekst hvis hesten utsettes for mye sol, ved sårskader og brannsår samt hvis hesten har mye vorter. Lymfesvulster er kreftklumper som har sin opprinnelse i lymfevev som lymfeknuter, brissel, milt. Lymfesvulster er alltid ondartete og har dårlig prognose. Hos hesten finnes 4 typer: Tarmlymfekreft Generalisert lymfekreft med hovne lymfeknuter og ødemer pga dårlig drenasje Tarmlymfekreft i tynntarmen som gir svak kolikk, diare og vekttap Brysthulekreft med hoste og pustebesvær Hudlymfekreft med svulstdannelse rundt lymfeknuter i huden og hevelser Kreftdiagnose stilles på grunnlag av klinisk presentasjon, biopsi (vevsprøve) og/eller celleprøve. Behandling av kreft hos hest kan bli omfattende og tidkrevende. Metodene kan deles i tre hovedkategorier: Kirurgisk med aktiv fjerning av svulster Kjemoterapeutisk med cellegift og strål ing for å drepe kreftcellene Biologisk med fremstilling av vaksine mot svulstene Hva som skal velges for den enkelte hest avhenger av svulstenes karakter og beliggenhet, muligheter på stedet og hva eier ønsker. Mye forsking er nødvendig før man når samme nivå for kreftbehandling hos hest som man allerede har for mennesker og hund. I mellomtiden må riskfaktorene reduseres så mye som mulig. Alle klumper og utvekster som eier oppdager under daglig stell av hesten, bør undersøkes nøye mht kreft. Hesten med lite pigment og mange hvite avtegn må ikke utsettes for stekende sol uten mulighet for å gå i ly under trær eller leskur. Sår som ikke gror innen rimelig tid må sjekkes opp av dyrlege. Hester som taper hold selv om de eter godt må få en grundig undersøkelse i tide. Det faktum at hesten «Lost in the Fog» vant løp 3 mnd før han døde av omfattende lymfekreft, viser at prestasjonsviljen hos hest kan være tilstede like inn i døden og at vi må være våkne for symptomer. AGRONOMEN MARS

4 FRILUFTSLIV 2 I MYRKDALEN Friluftsliv 2 gruppen ved idrettslinjen var 18 og i Myrkdalen Agendaen forkurset var skredlære, skredsøk, frikjøring og hvordan ferdes i terreng utenfor løypene og ta sikre valg. Været var ikke helt på vår side denne gangen, men vi fikk gjennomført masse i henhold til de ulike kompetansemålene i faget! Rune Lindgren

5 IDRETTSLINJEN PÅ VOSS Idrettslinjen var i år som i fjor på Voss i uke 4 og gjennomførte skikurs. I år var vi flere enn noen gang, men 180 elever og lærere i bakkene. Vi hadde en fantastisk uke med flott vær og drømmeforhold i løypene! Rune Lindgren

6 2IDA OG 3IDB SNØHULETUR I uke 10 gjennomførte 2Ida og 3Idb snøhuletur ved Vending. Vi gikk fra Bergsdalen mot Vending der det er flotte forhold for snøhule. Natt 2 ble tilbrakt på DNT hytten Vending. Det var skiftende vær i løpet av uken, men i år er det mye snø, og dette ga gode forhold for denne turen! Rune Lindgren

7 Ved fjellsending 20.juni var det enno mykje snø i Kvanndalen, og vi kunne derfor ane at det ville bli ein god beitesesong. Snøsmelting langt utover sommaren medfører stadig påfyll av ungt friskt gras og derfor gode beiter. Sauesankinga føregjekk kring 15. september og mange lam vart sendt direkte til slakt frå sankegjerdet. Elevar og lærarar i friluftsliv-klassen var med på sankinga. No føreligg resultatet frå 2014-sesongen og det syner seg at kvaliteten på lammeslakta vel aldri har vore bedre enn dette året. Arbeidet tar på LAMMESESONGEN 2014 AV: ERLING KJOSÅS Tall ifrå ROS-analysen (Nortura) syner m.a.: % kvalitetsklasse E/U % stjernelam Medel slaktevekt, kg Kr pr kg kjøtt Kr pr lam Stend (70 lam) 62,86 97,14 23,43 54, ,25 Medel i landsdelen 23,36 80,00 19,54 51, ,93 Medel i Nortura 21,83 79,49 19,54 50,77 992,28 Sidan våre lam også er økologiske får vi i tillegg kr 3,00 pr kg kjøtt altså totalt kr 57,22 pr kg. Dette flotte resultatet medførte at Stend i år kom i «Lammetoppen», dvs blant dei 25% beste buskapane i landet som leverer til Nortura! AGRONOMEN MARS

8 Den aller FYRSTE Osing AV: MARIT SÆBØ I samband med at eg hadde planlagt gardsbesøk på Bø i Os, vart eg liggjande ei natt, som vanleg, og fundera over ymse. Det er jo slik, har eg forstått, at dei eldste gardane har korte namn som Bø, Li, Haug og liknande. Rett og slett fordi dei var dei fyrste, og der ikkje låg andre gardar i nærleiken slik at dei måtte ha meir «omfattande» namn. Eg meiner; heiter garden Øvredalslihaugen eller Nyutløtræ, så er det ikkje mykje sannsynlig at dette var den fyrste garden på plassen. Slik sett er nok Bø ein av dei aller eldste gardane i Os, eller den eldste for alt eg veit. At der har budd folk her i uminnelege tider veit me. Men så har eg tenkt; korleis gjekk det eigentleg til den gangen den fyrste osing, eller eventuelt den andre, kom og slo seg ned på det som seinare vart heitande Bø? Eg ser han no tydeleg for meg. Der kjem han vandrande frå sør, i retning iskanten som var i ferd med å trekkja seg tilbake, på veg mot dei rike forekomstane av reinsdyr der lenger nord. Han går fyrst, litt framfor dei andre, kledd i skinn, bærande på spydet sjølvsagt. Og truleg hadde han øksa i hin neven. Eg ser han no tydeleg for meg Noko lenger bak kjem kjerring og ungar, nedlessa i husgeråd. Kjerringa ilter og sur med minsteungen på ryggen. Den mellomste, ei jenta, sutrer og grin og er trøytt og lei. Til sist kjem guten som er eldst, trekkjande på ei geit som slett ikkje er interessert i å gå lenger, for her mellom trea veks det fint gras. Så korleis har dei kome seg over orden frå sør? Det kan me berre spekulera i, men sannsynlegvis tok dei ferjo som andre folk. I alle fall, her kjem dei, har gått ifrå Hatvik eller endå lenger, og er no kome fram til den plassen som seinare skal heita Bø. Mannen, som går fyrst, set seg ned på ein høveleg stein og ventar på resten av familien. Medan han sit der så tenkjer han: «Søren òg, dette gidd eg rett og slett ikkje meir. Kjerringa er sur og kranglete og vil ikkje vera på evig vandring, men slå seg til ein plass ho kan sanka i skogen og kanskje dyrka noko òg. Ungane er trøytte og slitne. Og ingen veit kor langt me må gå for å finna reinsdyr.» Så der sit han og ser utover orden mellom trea, og veit at der er mat i orden, og at jorda her må vera god. Midt i sørhellinga og med god vokster på det som veks av tre og gras. «Me kviler her litt» seier han då resten av familien kjem fram. Han seier sjølvsagt ikkje noko om at han vurderer at dei skal bli verande. Men når kvelden kjem så tar han ein runde oppover i åsen og ser hjort og fugl og mangt etande. Og når dei har kveila seg saman under eit tre for natta, så tar mannen opp tankane sine med kjerringa. Ja, han gjer faktisk det. «No er det berre nokre få fullmåner til eg får ein unge att» seier kjerringa, «og geita ber på to ungar trur eg. Her er fint. Me kan ta ned nokre trær og laga eit lite hus til oss sjølv og dyra, rydda nedetter bakken og laga det til ein bø.» Og slik vart det. Og slik er det. Framleis bur det folk i alle tun bortetter på Bø. Geit har dei ikkje lenger, men her er både småfe og storfe, og hjort i skogen. Endåtil ein triveleg liten flokk med Alpakka har sin heim på Bø. Dei har truleg kome med ferjo dei òg... 8

9 ELITEOKSE ifrå Stend? I slutten av august 2014 vart det fødd ein okse kalv på skulen, som pga sine foreldre kom i Geno sitt søkjelys. Kalven vart på slutten av året sendt til Geno sin seminstasjonen Store Ree på Stange i Hedmark. Der vil den bli ståande eitt år i testing (tilvekst, eksteriør, lynne etc) ilag med andre oksekalver i samme årskull. Hvis den kjem blant dei beste, kan han sjå i møte eit år som prøveokse eller ungokse. Då vil det i løpet av 3/4 år verte tappa om lag 3000 sæd-dosar av han, og desse dosane vert sendt rundt i heile landet og brukt som ungoksesæd. Då blir det mange avkom etter han både kvigekalvar og oksekalvar som blir avkomstgranska. Denne granskinga tek om lag 4 år, og i denne tida vil oksekalven frå Stend stå i «ventefjøset» på Store Ree. Når oksekalven er om lag 5 1/2 år gammel kjem dommen. Er han blant dei 5 8 beste i sin årsklasse, vil han få ei framtid som «eliteokse» med flotte bilder i oksekatalogen. Havner han derimot blant dei 100 andre som ikkje når opp, er slakteriet neste stopp. Uansett er det første gongen at Stend har oksekalv nominert til å bli eliteokse! NINA HERJA STYGT i «skrytefeltet» i Rådalen AV: ERLING KJOSÅS Stormen Nina gjorde no i januar sine innhogg i skule gardskogen. Vinden kom frå nord/nordvest og er ein vindretning som tidlegare og har lagt ned mykje skog hjå oss, eksempelvis nyttårsstormen tidleg på 1990-talet. Denne gongen gjekk det mellom anna utover «skrytefeltet» oppe i Rådalen. Stend var åstaden for den første skogplantinga i Norge og granbestandet som no vart hardt ramma, vart planta i I bestandet står det grantre der nokon er over 40 m høge. Ståande volum pr da er det største i landet for vanleg gran. Men no gjekk mange av trea overende. Det er eit ønskje frå forskningsmiljøet at trea blir liggande, for at kunnskap om nedbrytinga av tømmeret skal kunna hentast inn. Heldigvis står ein god del av grantrea att, men feltet er blitt åpnare i kantane og såleis meir utsatt for vind. AGRONOMEN MARS

10 Nytt fra skolen RENESSANSEHAGEN Renessansehagen går nå inn i et nytt stadium. Den siste uken i februar kom de første plantene på plass. Dette var buksbom fra Arboretet på Milde som ble plantet ut i hagen, og som det skal tas stiklinger av for å lage hekker i hagen. Utover våren kommer det jevnt og trutt til å komme flere planter i hagen. Det vil ta flere år før alt er på plass. HJORTEN NY MINIBUSS PÅ SKOLEN Rett over nyttår fikk skolen ny skolebuss. Bussen har etter tradisjonene på Stend fått navnet Hjorten, og blir en flott buss å dra på tur med for elevene. Denne bussen er noe større en de vi har fra før og har blant annet bedre bagasje plass en de gamle. Denne bussen er også tilrettelagt for 2 rullestoler, noe som også gjør at vi kan ta flere elever med behov for rullestol på tur. OPPUSSING I GARDSBUTIKKEN Gardsbutikken på Stend er for øyeblikket stengt på grunn av oppussing. Gjenåpningsdatoen er ennå ikke bestemt, men vi kan forsikre alle som trenger sommerblomster, om at butikken vil åpne i tide til at dere får sommerblomster fra Stend i hagen i år også. Det er likevel mulig å få kjøpt ferske gardsegg fra Stend ved henvendelse i resepsjonen på skolen. (Agronomen kommer tilbake med fyldig dekning fra åpningen av den nye butikken) BESKJÆRING AV TRÆR Selv om stormen Nina klarte å blåse ned en del trær også her på Stend, er det behov for beskjæring av trær på ulike steder. Denne uken har skogbrukslærer Stig Rismo og elever hatt en runde i Fugladalen der trærne var vokst gjennom lysledningene. 10 AGRONOMEN MARS 2015

11 NYE KLASSEROM I «GUTTEINTERNATET» Uken etter vinterferien ble tre nye klasserom i første etasje i «Gutteinternatet» tatt i bruk. Her fikk vi tre nye store klasse - rom med plass til 30 elever i de tidligere lokalene til Kvardags - liv. Samtidig er toalett fasilitetene for elever blitt opprustet, og i fortsettelsen av dette vil toalettene i 2. etasje bli rustet opp etter samme lest. Dette vil gjøre at både klasserom situasjonen på skolen og toalett kapasiteten blir vesentlig bedre. HEISHUS Arbeidet med heishuset går framover og vi ser etter hvert hvordan dette vil ta seg ut. Arbeidene er imidlertid en god del forsinket, og ferdigstillelse blir først mot slutten av skoleåret. Når heisen står ferdig vil det gjøre at store deler av bygget vil få universell utforming og være tilgjengelig for rullestolbrukere. GRAVEARBEID RUNDT STEND I høst og vinter har vi stadig fått spørsmål om gravearbeidene som foregår på og rundt skolens område. Dette er arbeider som Bergen Kommune ved vann og avløpsetaten står for. Arbeidene har to formål. Det ene er å koble vannledningene fra Rådal og Fanahammeren sammen slik at disse kan sikre vanntilførselen dersom det skulle være problem det ene eller andre stedet. Det andre er å få drenert vekk overflatevann, slik at dette ikke renner gjennom de gamle bossfyllingene og blir forurenset. DYREHOSPITALET Fra 1. januar 2015 overtok skolen bygget hvor Dyrehospitalet har holdt til. Det er ennå ikke besluttet hva bygget skal brukes til, men Eiendomsavdelingen i fylket skal nå lage et forslag til hvordan vi best kan benytte bygget. AGRONOMEN MARS

12 Statusrapport fra KVARDAGSLIV AV: SVEIN VIGGO JACOBSEN Vi har allerede gjort unna et lite jafs av mars måned og det er på tide å gjøre opp status til Agronomen. Det er travle dager nå i det nyrestaurerte kvardagslivsbygget. Etter en våt vinter banker våren på døren med alle sine gjøremål. B- klassen har allerede sådd ulike krydderurter i tillegg til fire typer chili. Samtidig har det vært storstilte dugnader hvor klassene har ryddet rundt det røde uthuset ved det gamle pikeinternatet. Samtidig gjennomføres Stend Idol på kvardagsliv hvor alle elvene deltar med sin sang. Men en ting av gangen: Stian og Caroline med en chiliplante Anna plukker grønnkål. Chili på menyen Kosthold og livsstil er et populært fag i b- klassen. Her utforsker vi nye smaker og oppskrifter med utgangspunkt i de råvarene vi dyrker selv på Stend. Grønnkålen har vært flittig brukt i vinter, framdels står den der, frisk og sprø, og ber om å bli plukket. Den er en viktig ingrediens i en pastasaus som klassen har videreutviklet. Vi i b- klassen har den siste tiden hatt fokus på kosemat, altså alt fra taco til lasagne. Vi har hatt som mål å lage våre egne versjoner av de nå godt etablerte tradisjonsrettene, men de skal være sunne. Så langt har det blitt ørret-taco og nachos. Det neste som står for tur er grønnkåls lasagne. Men hvor kommer chili inn her? Jo, b- klassen er en gjeng som liker at ting smaker, slik har det gått med mye chili i vinter og vi har således samlet opp alle frøene. Derfor står det nå tre brett med fire ulike chilityper og spirer i gartneriet. Snart er det tid for omplanting, noen av plantene skal være til eget bruk mens resten skal legges ut for salg. Plantene blir satt i hermetikkbokser som vi har samlet opp. Her tenker vi gjenbruk. Men man kan saktens undre seg over om denne grønnsaken og krydderet med en slik sterk, brennende smak kan være sunn. Det er den i aller høyeste grad, chilien er rik på både A-, B-, og C-vitaminer, altså rik på antioksidanter, den stimulerer både blod- 12 AGRONOMEN MARS 2015

13 sirkulasjon og stoffskiftet. Og som om ikke dette var nok så øker den forbrenningen og har slik en slankende virkning. Ikke rart at det er verdens mest brukte krydder og spises daglig av to tredjedeler av verdens befolkning. Dugnad En av de store gledene ved å være på Stend er nærheten til naturen og alt den har å by på. Verdien av å kunne følge frøet til høstingsklar grønnsak for så å tilberede den, er uvurderlig. Drømmen er å være mest mulig selvforsynt med de grønnsaker og krydder vi bruker. I den sammenheng har vi planlagt et storstilt bed rundt uthuset ved kvardagsliv. Med på laget har vi fått elever fra anleggsgartner som både har felt og beskjært trær, flyttet gjerde, og ikke minst kommet med viktige innspill om hvordan vi på best mulig kan gjennomføre planen vår. Slik har de lagt til rette for en storstilt ryddeaksjon hvor kvist, trestammer og annet gammelt trevirke har blitt kjørt bort i lassevis. Dette har vært et veldig inspirerende prosjekt hvor elevene har vist en imponerende arbeidslyst. Neste fase i prosjektet vil være å spa opp bedene og legge til rette for blant annet sukkererter og utetomater. Michael, Stian og Caroline med en chiliplante på gartneriet. STEND I disse dager gjennomføres tidenes første Stend Idol på kvardagsliv. Vi har allerede kommet til andre uken av kvalifiseringen i denne konkurransen hvor alle elevene deltar med sin sang. Her får vi høre originale framføringer av alt fra «Mamma mia», «Hotell California» til «Tøff i pyjamas». Initiativtaker til denne populære begiven heten er den fra i høst nyansatte musikk terapauten Roar Ruus Finsås. Sammen med sine studenter fra Grieg-akademiet fungerer han både som konferansier og backingband. Finalen vil bli avviklet i gymsalen, siste uke før påskeferien. Anna framfører «Mamma mia» sammen med Greig Studentene Dommerpanelet består av Marius og Anders. Adrian framfører «Tøff i pyjamas» sammen med Roar. AGRONOMEN MARS

14 Utsyn fra huset Tippo i verpekassen Salgsbua i uthuset Pa veg ned fra marka Mykje Simmental i disse. Trivelege dyr 500 ma l ved i a ret Simmental Hereford. Nei, dei er ikkje tvillingar Helge, Siren og hesten

15 GARDSBESØK PÅ BØ I OS HJÅ HELGE BØE OG SIREN TØMMERBAKKE AV: MARIT SÆBØ Siren sit for tida i styret i Agronomlaget. Helge Bøe ætter ikkje frå den fyrste osing langt tilbake i tid. Det var oldefaren som kom frå ein gard i Sunnfjord til Bergen tidleg på 1900-talet. Han var ikkje odelsgut, og som så mange andre måtte han finna leveveg annan plass. Han var heldig at det kom ein gard på Bø i Os for salg, og denne kjøpte han. I dag er det oldebarnet Helge som eig og driv garden saman med kona Siren Tømmerbakke. Dei har tre vaksne born, og to barneborn. Helge var berre 18 år då han tok over garden etter faren, og han og Siren har drive aktivt som bønder heile tida. Ikkje har dei vore låst fast i ein spesiell produksjon heller, men vore innom mykje forskjellig, og fleire produksjonar samtidig. Både kalkun og broiler har vore innom, i tillegg til frittgåande julegris. Mjelkeproduksjon har vore basisen i husdyrhaldet fram til for nokre få år sia. Då kutta dei ut mjelkinga og satsa på ammekyr. I dag har dei tjue kyr, som spenner frå ei eldre NRF ku, ei etling etter ei Aberdeen Angus ku som kom i hus som lita kalv då eigaren ikkje såg seg synet med å fora ho opp fordi ho vart fødd midt på vinteren av ei utegåande mor, ein del Herefordkyr, og no innblanding av Simmental, som truleg vert framtida der på garden. Der er altså mykje forskjellig utsjånad på det som er i fjøsen no, men ein kalvesesong eller to til så vert det vel truleg meir einsarta. Om no det skulle vera eit mål. Dei set på alle kalvane. År om anna kjøper dei òg til nokre stutekalvar for framforing. Nokre år vert dei selt vidare ved seks månaders alder, stundom fora heilt fram til Garden til Helge og Siren pa Bø slakt. Dette er jo eit reknestykke kva som løner seg økonomisk. Garden har gode beite, og alt storfe går på beite ein lang sesong kvar sumar. I tillegg til storfeet, har dei 100 Lohmann høns. Disse har eit stort og ljost rom der dei går lause. Helge har planar om å laga ein lufteveranda på utsio av huset til dei. På den sio hønserommet ligg, er det heller vanskeleg og trangt utforbi, så å få til nokon utegarde på bakkeplan er ikkje så enkelt. Men går det som Helge planlegg, så kan dei i alle fall gå ut på verandaen og sola seg på gode dagar. Siren skjemdest litt over at hønsene var så fjørlause no, men skal ein ha høg yting slik disse Lohmann hønsene er produsert for, så mister dei mykje fjør. Egga sel dei direkte frå garden. Likeeins bær i sesongen. Dei har hest. Ei fjordhoppe. Dei har alltid hatt hest på garden. Den setninga var eigentleg begrunnelsen for at dei framleis har hest. Noko særleg arbeid brukte dei ho ikkje til, men eine dottera hadde brukt hesten til riding opp gjennom åra, og no var det barneborna sin tur til å ri. Helge driv i skogen, delvis aleine og delvis i lag med ein annan kar, og produserer kring 500 mål med ved kvart år. Det meste av eigen skog, men han tar og jobbar rundt i bygda der han tar ned mindre mengder skog i hagar og slikt noko. Når eg skriv at han driv aleine, så er det no ikkje heilt riktig. I femten år har dei hatt hjelp av to karar som kjem frå Polen i «onnene», og er med både i skogen og i bærsesongen. I tillegg har både ungdom og pensjonist arbeid med å pakka om den tørre veden frå storsekk og ned

16 Lohman-tipper i hønsehuset. Det er sjølvbetjening i salgsbua. Fortørking av veden ute. Gardshunden Hulda i standardsekker for levering til private heimar. Underteikna har kjøpt ved av Helge i to år no, og meir sutalaust er det ikkje råd å få det. Ikkje berre køyrer han det fram til huset, men han ber det inn og stablar det i vedhuset òg. Dei har eit mål eller deromkring med bringebær, og tre mål med jordbær, men dette skal eg få koma tilbake til når det er sesong for slikt. Siren syntest det var feil årstid å ha gardsbesøk på no i februar, men garden ligg no der og er i drift då òg. Som ei trøyst har eg lova å koma att i bærsesongen og ta nokre vakre solskinnsfoto nedover bærfelta. Då skal eg skriva litt om den drifta òg. Helge har vore delvis ute av drift denne vinteren etter ein operasjon, og ein av dei faste karane frå Polen har tatt over mykje av fjøs - stellet. Det er ei velsigning når ein har gode folk med seg. Helge og Siren har ikkje berre garden på Bø. Dei har og kjøpt til ein gard på Berge litt lenger aust i Os. Heime på Bø har dei nett i underkant av 100 dekar innmark som vert slått og beita. På garden på Berge har dei kring 40 mål innmark som dei slår. I tillegg slår dei nokre nabogardar. Og som om ikkje dette er nok, så har dei overtatt garden i Sunnfjord som oldefaren i si tid kom frå. Her drifter dei ikkje sjølv. Det er ein lokal nabo der som slår og beitar. Men Helge og Siren kjenner på om kanskje det vert garden i Sunnfjord som vert kår bustaden deira. Eg forstår det slik at det er ein vakker plass, og at dei ikkje er framande for å flytta på seg når garden på Bø vert overførd til neste generasjon. I motsetnad til mange andre, har dei eit luksusproblem, for alle tre ungane har tilkjennegitt ynskje om å ta over garden. Eg må òg skriva litt om det Siren driv med «heilt for seg sjølv». No når ungane er vaksne og ikkje lenger heimebuande, synes Siren at ho har tid til eindel utanom gardsdrifta. Ho har i eindel år vore assistent i eit bufellesskap for psykisk utviklingshemma i Os. Stillingsbrøken ligg eigentleg på noko rundt 34%, men varierer etter behov forsto eg. ( Her har eg veldig lyst til å leggja til slik eg brukar å gjera ofte: Agronomar kan brukast til alt!) I tillegg har Siren dei seinare åra, i godt vaksen alder, vore student ved Univeritetet i Bergen. Her har to tatt ein bachelorgrad i historie, og held no på med ein tverrfagleg mastergrad innafor området Region og Regionalisering. Det var her underteikna med eitt år på jordbruksskule datt litt ut rimelegvis. I følgje Siren går det no mykje i geografi, og handlar blandt anna om endringar i naturbruk og kulturlandskap. Heilt til sist har eg lyst til å skriva nokre få ord om våningshusa på Bø. Det er ikkje slike små vestlandsstover som mange av oss er vande med frå bygdene rundtom. Nei på Bø, og mange stadar i nærleiken, har dei store sveitserhus som truleg kom opp i samband med gjenomført utskifting sist på talet. Då oldefar til Helge kjøpte garden i 1912, var vånings huset kring 20 år gamalt. At det var eit rimeleg nytt og stort og staseleg våningshus gjorde nok òg til at prisen på garden var høg. Huset står i dag som det har gjort sia det var nytt. Vakkert vedlikehalde frå det var nytt, med alt det gamle tatt vare på, og med innvendige lafteveggar som klart viser at det var ikkje nokon amatør som i si tid telgja dette ihop. Og det er framleis våningshuset på garden. Hjarteleg takk Helge og Siren, for at de er der! 16 AGRONOMEN MARS 2015

17 KAMPEN MOT BRUNSNEGLENE AV: MARGIT BLYTT Det er vår, snøklokker og krokus har sagt takk for seg, mens tulipanene står i fullt flor. Gresset gror i rekordfart, og vi gleder oss til den dagen kyrne kan slippes ut. Men så en dag fikk vi og våre naboer besøk av en svært uvelkommen gjest. De var plutselig overalt, nemlig Iberia - sneglen, noen ekle kryp. Jeg gikk straks i gang med å lage sneglefeller. Jeg laget dem av isbokser som jeg klippet hull i sidene på, fylte opp med øl, som skal være yndlings - drikken til sneglene. Det samme gjorde naboen Solveig. Nå SKULLE vi bli kvitt de slimete greiene! Men merkelig nok, sneglene nede hos Solveig drakk enormt med øl, mye mer enn de hos meg. Solveig fylte isboksene gang på gang, og ølet forsvant. Voldsomt så øl - tørste de sneglene var! Det ble kveld. Solveig med familie hadde benket seg i ro og mak foran fjernsynet. Den grå elghunden Bamse, 12 år, lå makelig strekk ut på gulvet. Alt var i harmoni. Plutselig reiste Bamse seg, strakte seg godt, og kom med DEN kraftige rapen. En rap som luktet øl lang vei. Ja, en rap med illeluktende øldunst som fylte hele stuen. Så strakte han seg makelig igjen, sendte sine folk et stort flir, så en herlig rap igjen, strakte seg og la seg på plassen sin og snorket videre. DA forsto Solveig hvilken vei ølet hadde tatt! STEND AGRONOMLAG REFERAT FRÅ STYREMØTE I STEND AGRONOMLAG 3. MARS 2015 Tilstades var Jan-Ole Skage, Erling Nesse, Turid Bjørndal Njåstad, Marit Sæbø. Forfall Bernt Johan Husebø, Nils Neteland, Siren Tømmerbakke, Anders Borgen Brekke. Referat frå forrige møte: I skrivaren (Siren) sitt fråver, las Jan-Ole opp referatet som sto trykt i siste nummer av Agronomen. Dette vart godkjent. Påskenummer av Agronomen. Marit orienterte om innkome stoff. Det er framleis ei lita veke til deadline, og me ventar meir innmeldt stoff før den tid. Ein del stoff er allereie kome inn. Jubilantlister. Så langt har me fått lister frå skulen over dei som er 60-, 50-, og 40-års jubilantar. Bernt Johan sjekkar adresser på sin klasse. Marit sjekkar adressar på sin klasse, pluss 50- og 60-års jubilantane. 25- års jubilantane vert fordelt blandt dei andre når listene føreligg. Kassarar Nils hadde ikkje høve til å møta denne gangen. Han setter opp eit rekneskap som viser oversyn over siste agronomstemne, slik at styret får ei orien tering om stoda. Me samrådde oss med kontorsjef Tore Hordnes, og tingar plass på skulen til agronomstemne 2015 den 29. august. Tore Hordnes kom innom på møtet på slutten og orienterte om det som skjer på skulen nett no. Dette får me truleg lesa om i Agronomen frametter, så eg tar det ikkje med her. Neste styremøte er planlagt rundt 5. mai. Marit Sæbø. AGRONOMEN MARS

18 STORMEN «NINA» FELTE MYE SKOG I HORDALAND AV: KJETIL-ANDRE RØDLAND, VESTSKOG, RUNE JOHAN MIKKELSEN, FYLKESMANNEN I HORDALAND, JAN-OLE SKAGE, RKV PÅ FANA & JAN-IVAR RØDLAND, VESTSKOG Den 10.januar 2015 slo stormen ÂNinaÊ inn over Hordaland og Rogaland og gjorde mye skader på hus, biler, båter og infrastruktur. Spesielt ble strøm- og kraftlinjer utsatt for store ødeleggelser. De totale verdianslagene for skader går ut på over en halv milliard kroner. Hvordan gjekk det så med skogen? Estimat fra forsikringsselskapet Skogbrand går ut på at omkring til m 3 med skog gikk overende i denne stormen. Dette er nesten like mye som den totale hogsten i Rogaland og Hordaland i De første anslagene i slutten av januar var inntil m 3 skadet skog etter stormen. I hele Hordaland ble det til sammenligning hogget m 3 skog i Storstormen i januar 1994 felte mellom og m 3 med skog i Hordaland, så «Nina» gjorde faktisk inntil dobbelt så mye skade på skogen. Kun 10 til 20 % av skadeomfanget er i Rogaland, mens resten er i Hordaland. Stormen var ganske så lokal sammenlignet med blant annet stormen «Dagmar» som felte svært mye skog på Nord-Vestlandet i julen Størsteparten av skadene finner en i Kvinnherad, Stord, Tysnes, Fusa, Lindås og Bergen. Mesteparten av skadene har kommet i eldre granplantefelt i års alderen, selv om det også er en del furu som har gått overende. Uten tele og med mye vann i bakken lå forholdene godt til rette for «Ninas» herjinger med skogen. Rotvelt, topp- og stammebrekk går igjen i stort omfang med mye knekte greiner. Livsfarlig skogsarbeid Hogst av vindfelt skog er et meget farlig arbeid og må gjøres av profesjonelle skogsarbeidere. Dessverre er en eldre mann i Bergen blitt drept under opprydding og en annen skogsarbeider lettere skadet i arbeid med vindfelt skog i vinter. Etter stormen i 1994 ble opptil flere personer drept og hardt skadet under oppryddingsarbeidet. Skogeierne bør få driftsavtale med profesjonelle entreprenører om hogst og salg av tømmeret. Fylkesmannen advarer spesielt om at hogst og opprydding av vindfelt skog er særlig farlig arbeid. Økonomisk erstatning Skogeierne blir oppfordret til å kontakte kommunen for å melde inn skader og for rettledning om oppryddingsarbeidet. Foruten tilskudd til blant annet bygging av skogsveier og drift med taubane er det ikke statstilskudd til hogst av vindfelt skog. Eiere som har forsikret skogen tar kontakt med forsikringsselskapet for befaring og økonomisk oppgjør. Forsikringsselskapet Skogbrand har hittil fått inn hele 180 meldinger om skogskader etter stormen. Naturskadefondet dekker ikke skadene av vindfelt skog. Fylkesmannen oppfordrer derfor alle skogeiere om å forsikre skogen mot vindskader. Grove trær er blåst ned i forsøksskogen på Stend, her befart av Kjell Andreassen, Skog og landskap. Foto: Jan-Ole Skage, RKV Opprydding Det blir en stor utfordring å få gjennomført oppryddingen innen fristen som er satt til påsken Der skogen for det meste kun er rotveltet og lite med stammebrekk vil tømmerkvaliteten holde seg bra frem til neste sommer, derfor er påsken 2016 en siste frist. Vestskog arbeider nå på bred front for å organisere denne oppryddingen. Dette medfører å kontakte skogeierne for å avtale hogst og opprydding, organisere entreprenører og avklare salg på vindfalltømmeret. Vestskog må også betjene skogeierne med ønske om hogst i området utenfor vindfallområdet, slik at en i størst mulig grad prøver å få oppryddingen til å komme i tillegg til den vanlige hogstaktiviteten. I begynnelsen av mars starter en opp med rydding av vindfelt skog. 18 AGRONOMEN MARS 2015

19 Veltet skog i Prestegårdsskogen på Os. Foto: Rune Johan Mikkelsen, FMLA Ufattelig vindkrefter har vært i sving fra nordvest på Stend, her befart av seksjon Skogproduksjon ved Skog og landskap. Foto: Jan-Ole Skage, RKV AGRONOMEN MARS

20 FRA VERANDAEN Dagene blir lengre og det er mer å se fra verandaen. Ikke alltid en udelt glede. Mot sør er arbeidet begynt med nytt lyskryss til Valen etter de mange år med diverse ÂstrakstiltakÊ. AV: A K MILDE Gravemaskiner og annet bråkende utstyr kommer og går og står og trafikken snegler seg forbi. Jaja, det må bli verre før det blir bedre sa de gamle. Det må i alle fall bli svært mye bedre hvis det skal veie opp for all forverrelse så langt. Begrepet ekstremsport har fått en ny betydning for oss som ferdes i anleggsområdet enten til fots eller til bils. Livet var faktisk enklere så lenge alle planleggere satt rolig på sine kontorer og tenkte. En ide er ikke farlig så lenge den ikke realiseres, men akk-og-ve når ideen «blir kjød og tar bolig i blant oss». Det vurderes nå å sette skylapper på godstolen slik visse retninger kan utestenges. På den måten kan man konsentrere seg om mer positive synsinntrykk som små grønne spirer fra optimistiske løker i bedet og solens stigende kurve over åskammen i vest. Imidlertid har også det sine sider: Vårsolen er ubarmhjertig avslørende for uvaskete vinduer. Nina og Ole har satt sine spor og ikke bare på vindusglasset. Utsikten fra godstolen er ikke lenger hindret av flotte furutrær. De møtte sin sjebne i vindkastet og er nå redusert til vedkubber og hauger med kvist. Kom arbeidslyst og treng deg inn! God vårrengjøring ønskes fra godstolen. ÅRSSAMLING I MEIERIET AV: HALDOR EIDSNES Ein tidlegare elev på Stend hadde gard i Fjærland. Han er diverre død no, men denne historia er frå tida han dreiv aktivt som bonde. Så var det tid for årsmøte i meieriet, og han la i veg. Det var to karar som heitte Olemann og Mona-mann som leverte mest mjølk, men dei hadde no to fjøs på garden under breen òg, så til saman var nok dei òg på pallen. Det vert stundom sagt at bonden si potetavling er omvendt proporsjonal med IQ-en, men når ein skal henga bjølla på katten, så kan det jammen slå begge vegar. Med det same karen kom inn på pensjonatet der års - møtet skulle vera, sa ein av dei andre: «Du har ikkje akjsar i meieriet!» Då nemnde karen namnet, og sa at slik står det i papira. «Det er ikkje du. Det er vel bestefaren din som har betalt» meinte hin. Då sa karen at det er no rart at me som har fulle lass ikkje får vera med, sjølv om alle spanna er fulle, mens her er andre bønder her som må ta med 2 3 tomspann for å få lass. Då skreik hin : «Her vert det i beste fall dissens!» Karen reiste seg og gjekk ut i stova til pensjonat-eigaren. Formannen i meieriet kom etter og sa: «bry deg ikkje om han der.» Då svara karen at det er betre stolar her, og neste program i TV er minst like godt som dykkar... Kontaktinfo til Agronomlaget Laget har adresse: Stend Agronomlag, Stend vidare gåande skule, 5244 FANA. Du kan nå laget via e-post til formann Jan-Ole Skage: eller skrivar Siren Tømmerbakke: Gjeld det Agronomen kan du kontakta Marit Sæbø: Vil du snakka med nokon på telefon så er du velkomen til å ringa Marit Sæbø på telefon Kjekkast om du ringer på kveldstid når Marit kanskje har funne stillinga i godstolen. Laget har kontonummer Kan du tenkjast å vera ein av dei som ikkje har betalt medlemskontingenten for i år?

Agronomen. God jul. og Godt Nyttår. Optima. Blad for tidligere og nåværende elever ved Stend Desember 2012

Agronomen. God jul. og Godt Nyttår. Optima. Blad for tidligere og nåværende elever ved Stend Desember 2012 Agronomen Blad for tidligere og nåværende elever ved Stend Desember 2012 Optima God jul og Godt Nyttår Nok et vellykket AGRONOMSTEVNE Nok et vellykket Agronomstevne er gjennomført for jubilanter og medlemmer.

Detaljer

Åpner døra. Næravisa. Manglar frivillige. Vi er òg på nett:

Åpner døra. Næravisa. Manglar frivillige. Vi er òg på nett: NA Næravisa De er unge kvinner fra Volda som har innsett at skal noe gjøres, må en gjøre det selv. Leder, side 2 Hamna bar Det kastes, males og sages. Vips har voldingene snart et nytt sted å gå ut. Side

Detaljer

Reiselivet treng bonden.. og seterbrukaren! Setersatsinga i Trøndelag gir resultater. Skrift frå Norsk seterkultur Nr. 4 desember 2006 9.

Reiselivet treng bonden.. og seterbrukaren! Setersatsinga i Trøndelag gir resultater. Skrift frå Norsk seterkultur Nr. 4 desember 2006 9. Skrift frå Norsk seterkultur Nr. 4 desember 2006 9. årgang Reiselivet treng bonden.. og seterbrukaren! Setersatsinga i Trøndelag gir resultater Trøndelagsfylkene har satset mye på å videreutvikle seterbruket

Detaljer

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2.

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2. NA Næravisa Deltakeren er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2 Idol-feber Hallgrim Nybø fra Ørsta har overlevd Idol-sirkuset så langt. Side 8 og 9 Lokalavis for Volda og Ørsta

Detaljer

Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer

Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer Polio Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer Grande er en av svært få steder i Norge som har avtale om rehabilitering av poliorammede Poliorehabilitering

Detaljer

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 TØFT, MEN VERDT DET Trine Lise med hjerte for fostermor s 12 TOMMY SVINDAL LARSEN VENTER PÅ FOSTERBARN s 04 Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 02 LEDER Innhold 03 IKKE alle BaRN KaN bo hjemme I Norge

Detaljer

Oppladning BYGDE. til landsstevnet. NBU-kartet del 2 side 8-12. Toppalpinist med sterke bygderøtter side 27 UNGDOMMEN. side 6-7

Oppladning BYGDE. til landsstevnet. NBU-kartet del 2 side 8-12. Toppalpinist med sterke bygderøtter side 27 UNGDOMMEN. side 6-7 BYGDE UNGDOMMEN NR. 2/2012, 77. årgang. Medlemsblad for NBU. Oppladning til landsstevnet side 6-7 NBU-kartet del 2 side 8-12 Toppalpinist med sterke bygderøtter side 27 BYGDE UNGDOMMEN NR. 2/2012, 77.

Detaljer

Nr. 24/25 19. juni 2015. Strekk seg mot nye høgder. Side 22

Nr. 24/25 19. juni 2015. Strekk seg mot nye høgder. Side 22 Nr. 24/25 19. juni 2015 Strekk seg mot nye høgder Side 22 TID FOR KALKING Foto: May-Linda Schjølberg KALK I BULK Agri Dol Kalkverdi 35/48 (Mg 11%) - Agri Grov Kalkverdi 37/50 Agri Skjellsand Forventa kalkverdi

Detaljer

Audun Kjus Jakt NEG Julehilsen 2014

Audun Kjus Jakt NEG Julehilsen 2014 Audun Kjus Jakt NEG Julehilsen 2014 Omslagsfoto: Anders Beer Wilse 1929, Harejakt Samtlige foto i denne utgivelsen eies av Norsk Folkemuseum Trykt ved Aktiv Trykk AS ISBN 978-82-91161-41-9 ISSN 1500-0966

Detaljer

nderdølen Undredal kyrkje har gått i dekning. Frå side 14 Side 7 for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * juni 2012 * kr 70,

nderdølen Undredal kyrkje har gått i dekning. Frå side 14 Side 7 for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * juni 2012 * kr 70, nderdølen for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * juni 2012 * kr 70, BLADET FOR BYGDA MED NESTEN 80 INNBYGGJARAR Undredal kyrkje har gått i dekning. Frå side 14 Side 7 Gode lesar av Underdølen!

Detaljer

Leidarsteidn. Bømlo Tur- og Sogelag Julehefte 2002. Pris kr. 60.-

Leidarsteidn. Bømlo Tur- og Sogelag Julehefte 2002. Pris kr. 60.- Leidarsteidn Bømlo Tur- og Sogelag Pris kr. 60.- Innhald Side Kjære medlem og lesar...................... 3 Bømlo Tur og Sogelag 30 år.................. 4 Frå båtboka................................ 6

Detaljer

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 13 onsdag 21. september 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS. Her er n!

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 13 onsdag 21. september 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS. Her er n! NA Næravisa På hjortejakt Det ble ingen hjort på Geir Nybø (bildet) mandag kveld. Men han var fornøyd likevel. MIDTEN Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 13 onsdag 21. september 2005. Øvingsavis for AMF,

Detaljer

Vilje av stål. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Hugseregel for hjerneslag. Tulipanaksjonen 26. april 2014 INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014

Vilje av stål. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Hugseregel for hjerneslag. Tulipanaksjonen 26. april 2014 INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014 Stord Fitjar april 2014, 24. årgang INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014 Hugseregel for hjerneslag FAST er hugseregelen for hjerneslag F fjes Ansiktslammingar A Arm-/Fotlammingar S Språk, Språk-og talefor

Detaljer

Tonje Mork Brautaset er på kontroll med vesle Thea Mork Haugen, som blei født på Volda sjukehus i fjor.

Tonje Mork Brautaset er på kontroll med vesle Thea Mork Haugen, som blei født på Volda sjukehus i fjor. NA Næravisa Slik Næravisa ser det, har argumenta for sommarstenging falma. Leiar, side 2 Pyntar til påske Jonas (3) var ein av dei som laga gul og kul påskepynt i Engeset barnehage tysdag. Side 8 og 9

Detaljer

NO. 101 JULI 2012. Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor

NO. 101 JULI 2012. Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor NYTT NO. 101 JULI 2012 Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor PUKKVERK NO. 101 JULI 2012 Redaktørens forum 3 Leder Maskin 4 Leder Kran 5 Finans 6 Internproduksjon

Detaljer

VI KJENNER NOEN FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

VI KJENNER NOEN FORENINGEN FOR MUSKELSYKE VI KJENNER NOEN EN BROSJYRE FRA LIKEMANNSUTVALGET I FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 2007 Annie, Krokelvdalen Diagnose: CMT Å leve med en muskelsykdom gir oss mange utfordringer små som store. For de som opplever

Detaljer

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2010 Tema Fremtidas førskolelærere Mitt første møte med barnehagen Konferansen 2009 Hilsning fra Helga Hjetland Vi skal bli

Detaljer

FJELLPOSTEN. Det ligger i vår natur. På vidvanke i Tafjordfjell. Snøstorm! Enorm interesse for fjell og natur

FJELLPOSTEN. Det ligger i vår natur. På vidvanke i Tafjordfjell. Snøstorm! Enorm interesse for fjell og natur NR 2 2014 FJELLPOSTEN M e d l e m s b l a d f o r Å l e s u n d - S u n n m ø r e Tu r i s t f o r e n i n g 6 8 å r g. På vidvanke i Tafjordfjell Snøstorm! Enorm interesse for fjell og natur D-SUNNM UN

Detaljer

18 Presentasjon av eksempler

18 Presentasjon av eksempler 18 Presentasjon av eksempler Linda Jolly Det er etter hvert mange gårder og skoler som har lang erfaring i gård- /skolesamarbeid. Vi har forsøkt å velge ut 3 gårder som representerer arbeid med forskjellige

Detaljer

Erlend Eithun på Hågenstad Bruk A/S skjær mykje flott laftetømmer www.sag.no. Konferansen Skog og Tre 2010 s 12. Møre Tre A/S s 14-15

Erlend Eithun på Hågenstad Bruk A/S skjær mykje flott laftetømmer www.sag.no. Konferansen Skog og Tre 2010 s 12. Møre Tre A/S s 14-15 Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Organisasjonsnytt s 4-5 Medlemsbedriften Hågenstad Brug A/S s 6-9 Gamle tradisjonar inn i ei ny tid s 10-11 Konferansen Skog og Tre 2010 s 12 Møre Tre A/S s 14-15

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 2, 2006 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM En riktig God Jul til alle våre lesere REDAKTØREN HAR ORDET av Jorun Vatland Innboksen på e-posten min er ganske full om dagen - og nå er det også tiden for

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Den beste vinterferien starter på Notabene! Årets ryddeaksjon i Hinna! Husk: Vårens nyttigste eventyr Sjakkfeber - side 5 og 18

Den beste vinterferien starter på Notabene! Årets ryddeaksjon i Hinna! Husk: Vårens nyttigste eventyr Sjakkfeber - side 5 og 18 Nr. 1/2014, 24. februar Årets ryddeaksjon i Hinna! Torsdag 24 april rydder alle skolene våre i sine nærmiljøer. 2500 barn plukker boss på dugnad! Vi oppfordrer herved alle huseiere, naboer og sameier til

Detaljer

Gullhorgabu CANADA FJELLREVEN. årets suksess. Pudderjakt i. Tett på. Naturopplevelser for livet

Gullhorgabu CANADA FJELLREVEN. årets suksess. Pudderjakt i. Tett på. Naturopplevelser for livet STI OG VARDE Medlemsmagasin for Bergen og Hordaland Turlag Nr 4 2014/45 årgang Gullhorgabu årets suksess Nyheter Reportasjer Naturvern Utstyr Tips Tett på FJELLREVEN Pudderjakt i CANADA Naturopplevelser

Detaljer

Det skjer ting i bygda. Faktisk har vi sett ei lita næringsutvikling,

Det skjer ting i bygda. Faktisk har vi sett ei lita næringsutvikling, God jul - 2006 Austavinden 27. Årgang Redaksjon 2005: Martin Indregard tlf. 76959621 eller 90772497 epost: martini@online.no Arna Flønes tlf. 76959620 epost: arna54@hotmail.com Torgunn Olsen Tlf. 76959640

Detaljer

i utvikling Etter 22 år - Tusen takk for meg s. 4 Måltidets hus på rette stad s. 10 Livskvalitet for framtida s. 22 Nr. 2 2009, 14.

i utvikling Etter 22 år - Tusen takk for meg s. 4 Måltidets hus på rette stad s. 10 Livskvalitet for framtida s. 22 Nr. 2 2009, 14. i utvikling Nr. 2 2009, 14. årgang Etter 22 år - Tusen takk for meg s. 4 Måltidets hus på rette stad s. 10 Livskvalitet for framtida s. 22 Rogaland fylkeskommune nr. 2-09 NNHOLD Eg er svært glad at eg

Detaljer

Fjernar ikkje omsorgskø. Østrogenfattig Veka 2003 Mennene i bresjen for Veka i Volda gir deg mange menn neste uke... Side 10 & 11

Fjernar ikkje omsorgskø. Østrogenfattig Veka 2003 Mennene i bresjen for Veka i Volda gir deg mange menn neste uke... Side 10 & 11 Næravisa «Har vi lov til å godta Kommentar side 2 diktaturer i 2003?» Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 1 Tirsdag 28.01.2003 Gratis Fjernar ikkje omsorgskø Nye Volda Omsorgssenter vil kunne overta dei

Detaljer

23.000 LESERE DAGLIG* * lesertall fra Forbruker & Media 2011

23.000 LESERE DAGLIG* * lesertall fra Forbruker & Media 2011 Valdres Næringshage Uviss framtid 4-5 Kirsten Inga Kamrud Om å fly 6 Temasider Bil 16-20 www.avisa-valdres.no 23.000 LESERE DAGLIG* * lesertall fra Forbruker & Media 2011 tirsdag Nr. 66 109. årg. løssalg

Detaljer

Årets unge bonde side BYGDE. Høstarrangementet side 12 Bygdeungdommen 75 år side 6 Aksjonsuka side 18 Juleøltest side 5 UNGDOMMEN

Årets unge bonde side BYGDE. Høstarrangementet side 12 Bygdeungdommen 75 år side 6 Aksjonsuka side 18 Juleøltest side 5 UNGDOMMEN BYGDE UNGDOMMEN NR. 4/2011, 76. årgang. Medlemsblad for NBU. Årets unge bonde side 16 Høstarrangementet side 12 Bygdeungdommen 75 år side 6 Aksjonsuka side 18 Juleøltest side 5 Starter... Alltid. Den nye

Detaljer