Nord-Rogaland og Sunnhordland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nord-Rogaland og Sunnhordland"

Transkript

1 Båtliv Nord-Rogaland og Sunnhordland

2 Finn di perle! Denne brosjyren gir deg ein oversikt over friluftsområde i Nord- Rogaland og Sunnhordland, som blir forvalta av Friluftsrådet Vest og som passar til båtutfart. Mange av våre 85 område ligg til sjøen og har gode anløps- og hamneforhold. Nokre av områda er godt kjent for båtfolket og flittig brukt gjennom lange tider, mens andre kan vera skjulte perler berre dei færraste veit om. Me håper denne oversikten kan vera til god hjelp i planlegginga av turen, enten du vil oppsøka fred og ro på ei bortgøymd perle, eller du vil søka selskap hos dei andre i den mest populære bukta. Friluftsområda er førte opp kommunevis, med nummerering av områda som viser til plassering på oversiktskart over Nord-Rogaland og Sunnhordland. Under presentasjonen av kvart område finn du nærare lokalisering, litt om naturtilhøve, tilrettelegging, fasilitetar, turmoglegheiter og eventuelle kulturminne. På siste sida finn du dei viktigaste stadene der det er organiserte gjestehamner i regionen. Foto: På utsida av Bømlo - Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Friluftsrådet Vest er eit samarbeidsorgan for tolv kommunar i Nord-Rogaland og Sunnhordland: Bokn, Bømlo, Etne, Fitjar, Haugesund, Karmøy, Kvinnherad, Sauda, Sveio, Tysvær og Vindafjord. Friluftsrådet arbeider for å ivareta friluftsinteressene til innbyggjarane i regionen og skal mellom anna planleggja, sikra, tilretteleggja, opparbeida og driva friluftsområda. I dag er det heile 85 slike område i regionen vår. Me driv og informasjonsarbeid i høve til ålmenta, samt friluftskurs og naturrettleiing i høve til barnehagar og skolar. Du finn meir informasjon om Friluftsrådet Vest på Sjå og og Forsidefoto: Røyksundkanalen, Samarbeidsrådet for Sunnhordland/Magne Langåker Symboler i heftet: Tursti Toalett Brygge Skjergardstenesta og Vestkystparken Friluftsrådet Vest har og ansvaret for skjergardstenesta i regionen vår. Skjergardstenesta har mellom anna ansvaret for forvaltinga av offentlege friluftsområde i skjergarden frå svenskegrensa til Sogn. Skjergardsparken frå Egersund til Sognefjorden har fått namnet Vestkystparken, og områda omtala i denne brosjyren inngår dermed i Vestkystparken. Friluftsrådet Vest har tre båtar, Frøya, Frida og Kari, som inngår i skjergardstenesta og har jamt oppsyn med områda som inngår i Vestkystparken. Du finn meir info på: og 2 3

3 Kvinnherad 1 Kalven Denne fine øya ligg like nord for Snilstveitøy, vest for Rosendal. Friluftsområdet ligg på nordspissen av øya. Her er noko ope hamneforhold, som er best egna til dagsbesøk. 2 Ferjevågen Dette friluftsområdet finn du på søraust-sida av Varaldsøy, midt i Hardangerfjorden. Her er det fine svaberg og badestrand. Noko ope og verutsett mot fjorden. 4 Kolsøya Øya ligg på nordaustsida av Halsnøy. Her er det ein fin lagune og gode forhold for bading. Lita brygge, men gode fortøyningsforhold elles. Toalett. 5 Bjøllebøvågen Dette friluftsområdet ligg på sørsida av Borgundøy (Fjellberg). Dette er ei god naturhamn, med fine turmoglegheiter på land. Ta gjerne turen til topps på Borgundnuten (452 m.o.h) Vikjo (Dimmelsvik) 3 Lykelsøya Dette populære båtutfartsområdet finn du på nordsida av Halsnøy, ikkje langt frå Ranavik og Halsnøy Kloster. Her er det trygge og gode hamneforhold, med ny stor flytebrygge og stor kapasitet. På land finn du fine turstiar i furuskogen. Kalven - Foto: FriluftsrådetVest Kolsøya - Foto: FriluftsrådetVest Bilete til høgre: Lykelsøya - Foto: FriluftsrådetVest 4 5

4 Stord 6 Hystadstrendene Hystadstrendene er ein del av friluftsområdet Hystadmarkjo, som ligg like aust for Leirvik sentrum og er eit av dei viktigaste og mest spanande turområda i regionen. Her finn du naturreservat, verna svartorskog, fine badevikar og mange kulturminne. Rommetveit Båtlag tilbyr fire gjesteplassar i den flotte båthamna i Sævarhagsvikjo, ved austre inngangen til friluftsområdet. 7 Nautøy Nautøy ligg i Digernessundet, mellom Stord og Bømlo. Her finn du ny, flott brygge, sandstrand og grasslette. Snart kjem det toalett og grillstad. Hystadstrendene - Foto: FriluftsrådetVest Sponavika - Foto: FriluftsrådetVest Nautøy - Foto: FriluftsrådetVest Breivika - Foto: FriluftsrådetVest 6 7

5 Fitjar 8 Eldøy Ei av dei mange perlene i Fitjarøyane. Her er det sett opp ein del båtfeste. Øya har i seinare tid blitt skjøtsla, så her er det fine turmoglegheiter. 9 Smedaholmen Denne flotte øya ligg like vest for Fitjar sentrum og har ein fin blanding av gammalt kulturlandskap, lynghei, svaberg og lune vikar. Flytebrygger både på nordsida og sørsida av øya. 10 Teløy Eit av kjerneområda i Fitjarøyane. Søraust på Teløy er det trekai og flott badestrand. Eit fint turområde, for den som vil oppleva litt vill natur! 11 Tranøy Eit område som få kjenner til. Friluftsområdet ligg på vestsida av øya, i sundet mellom Tranøy og Nattarøya. Her ein det sett opp ein del båtfeste. Eit fint område å ta kaffien med seg ut til. 12 Straumøy Heilt sør på Straumøy er det tilrettelagt med fin trekai, der fleire båtar kan legga seg ut på kvarandre. Eit populært område, med gode badeog fisketilhøve. Den gamle gjestgjevarstaden Engesund like ved Teløy og Smedaholmen - Foto: Samarbeidsrådet for Sunnhordland Straumøy- Foto: FriluftsrådetVest Ein rotur - til glede og nytte - Foto: FriluftsrådetVest Smedaholmen - Foto: Samarb.rådet for Sunnhordl. Teløy - Foto: FriluftsrådetVest 8 9

6 Bømlo 13 Ulvesøya Stora Ulvesøya ligg inst i Børøyfjorden, mellom dei to spanande vassvegane Kulleseidkanalen, i vest, og Røyksundkanalen, i aust. Her finn du flytebrygge og grillhus i Vestrevågen. Her kan du og få fine turar i furuskogen på øya. 18 Furuneset Furuneset finn du i Innværfjorden, like sør for Rubbestadneset. Dette er primært ein badeplass, men her er og flytebrygge med gjesteplassar og god djupne. 14 Åreiddalen Vil du til topps på Siggjo (474 moh), eit av dei mest kjende seglingsmerka langs kysten, kan Åreiddalen vera eit godt utgangspunkt. Her finn du kommunal kai, badestrand og grasslette. 15 Vedvika Vedvika ligg i Vorlandsvågen, like nord for Langevåg, på søraustsida av Bømlo. Her finn du fin badestrand og fine turmoglegheiter. Ulvesøy - Foto: FriluftsrådetVest Hiskjo - Foto: FriluftsrådetVest Barmane - Foto: FriluftsrådetVest 16 Hiskjo Hiskjo finn du på vestsida av Bømlo og nordvest for utløpet av Kulleseidkanalen. Her det ope kystlandskap, sandstrender og svaberg. Det er to brygger på området, men noko grunt vatn. Grill. 17 Barmane Barmane ligg på sørvestsida av øya Goddo og er godt skjerma for alle vindretningar. Her er det eigentleg to åtskilte område. Inst i vågen i nord finn du flytebrygge, fin grasslette og badestrand, med gode turstiar i land som tek deg på kryss og tvers over heile Goddo. Like sør for dette området finn du idylliske Plassaholmen, med ny flytebrygge og lune vikar. Kulleseidkanalen - Foto: Samarb.rådet for Sunnhordl

7 Sveio 19 Slettene Slettene Friluftsområde ligg i Lambavågen, like nordaust for Auklandshamn, dels på fastlandet og dels på Hjelløya. Området kan tilby gode hamneforhold med båtfeste og brygge. Det er og laga hengebru frå fastlandet til holmen sør om Helleøya. 20 Holsvika Holsvika Friluftsområde ligg til Ålfjorden, like sør for Tittelsnes. Her finn du båtfeste og ei eldre trebrygge. Dei indre delane av området har noko grunt vatn. Her er det badestrand, fine svaberg og gode fiskeplassar frå land. Eller kva med ein tur til Trollevassnibba (432 m.o.h), som troner over Holsvika? 21 Selsåsvika Denne fine badevika finn du på vestsida av Ålfjorden, tvers av Vikebygd. Her er det stor, fin grasslette, sandstrand, brygge og naust. 22 Leirvågen Leirvågen ligg ut mot Bømlafjorden, like vest for Valevåg. Denne naturhamna passar best som godvershamn for mindre båtar. På land finn du fine turmoglegheiter og m.a. ein kolerakyrkjegard. Holsvika - Foto: FriluftsrådetVest Bilete til høgre: Seilas i Sunnhordlandbassenget Foto: Samarbeidsrådet for Sunnhordland/Magne Langåker 12 13

8 Etne 23 Peparen Midt i Skånevik sentrum finn du friluftsområdet Peparen, ei lita perle av ein holme, med sandstrand, grasslette, høge tre, grill og stupebrett. Båtar som vil vitja området, lyt nytta gjestehamna i Skånevik som nattehamn. 24 Osnes På halvøya like vest for Etne sentrum finn du Osnes Friluftsområde. På sørsida av halvøya finn du Olav Vik-stiftelsen sitt område, der diktaren fann inspirasjon og hadde gard sin. Her er det stor, flott grasslette, grillstad og fine fiskeplassar. På nordsida av halvøya finn du badeplassen Honsvika, med sandstrand og grasbakke. Begge områda tek helst imot mindre båtar for dagsbesøk. 25 Taraldsøya Denne flotte, skogkledde øya ligg like utanfor Skånevikstranda. Her finn båtfolket gode hamnetilhøve med fleire brygger. Her er og mange turstiar i spanande natur- og kulturlandskap, med mange spor etter tidlegare busetnad. Fleire fine bade- og fiskeplassar. Peparen i Skånevik - Foto: Erik Kvalheim Osnes - Foto: FriluftsrådetVest Skånevik gjestebrygge - Foto: Sigurd Eikemo 14 15

9 vindafjord 26 Romsaøyane Aust i Bjoafjorden finn du eit av dei mest populære båtutfartsområda i regionen. Romsaøyane består av Romsa, Herøya, Glopsøya og Tolløya. Heile dette øyriket er eitt friluftsområde, med omfattande tilrettelegging og stor kapasitet for ålmenta og båtfolket. Alle øyane har flotte turtilhøve, på spanande vegar og stiar i gammalt kulturlandskap og skog. Her er det mange det mange spor etter dei som levde her før, tufter og bygningar. Du kan lesa meir om denne spanande øya i eige hefte, som du finn på nettsidene våre. 28 Vedvika Mellom Utbjo og Innbjo finn du denne flotte badevika med den store grøne grassletta. Her kan dagsgjestande båtar fortøya på neset på nordsida av ormådet. 29 Otertong Denne perla av eit naturområde ligg på ein tange nordaust i Skjoldafjorden. Skal du vitja området med båt, må du gå gjennom slusa i Skjoldastraumen, Noregs einaste saltvassluse og ein attraksjon i seg sjølv. Otertong er ein særs fredeleg plett, med små badestrender, grassletter og blanda skog. Romsa - Foto: FriluftsrådetVest Romsa- Foto: FriluftsrådetVest 27 Gardavika Området ligg ytst i Ålfjorden, like sør for Bjoaneset. Her finn du eit lita trebrygge på nordsida av området, og det er planlagt flytebrygge med fleire gjesteplassar på sørsida. Området er noko ope og utsett for ver frå nord. Her finn du badestrand, grillstad, grassletter og frukthage. Otertong - Foto: FriluftsrådetVest Romsa - Foto: FriluftsrådetVest 16 17

10 tysvær 31 Notaflåt Like vest for slusa i Skjoldastraumen finn du friluftsområdet Notaflåt. Her er det badestrand, grasslette og bålog grillplass. Gjestande båtar kan nytta betongbrygga aust i området eller gjestehamna på andre sida av slusekanalen. 32 Borgøy I Øynarvågen, på nordsida av Borgøy, har friluftsrådet sett opp ei trebrygge. Frå denne kan du følgja stien til Hattarvågen og til den kjende malaren Lars Hertervig sin fødestad. Du kan og ta turen til Storenuten, som kneisar 292 moh. 33 Espevikholmane Like utafor Espevik finn du eit knippe med trekledde holmar. Dei sørlegaste av desse, Ringtveitsholmane, er offentleg friluftsområde, ypparleg til bading og fisking. 34 Toftøy Denne flotte øya finn du utanfor Liarvåg i Nedstrand. Deler av Toftøy er nylig sikra til friluftsformål: Melevika, i nord, Selvåg, på austsida, og Longholmen, i sørvest. Dei to førstnemnde er fine badevikar med sand, grassletter og svaberg. Her er det sett opp båtfeste, og snart kjem det brygge og. Longholmen tilbyr båtfeste og trygg nattehamn. Øya byr på spanande natur- og kulturlandskap, med fine turmoglegheiter. Vis nødvendig respekt for private område, gardsdrift og beitande dyr på øya! 35 Austerøy I Kobbarvågen, på nordsida av øya, finn du flytebrygge og trygg nattehamn. På land finn du særprega lynghei. Holmane aust for øya, Krossholmen og Bjønnholmen m.fl. er og sikra til friluftsformål 36 Vesterøy Denne øya er ei verkeleg perle av dei sjeldne. I sør er ho prega av kulturlandskap, med sauebeite, grøne grasgangar, frukttre og bjørkeskog. Framleis kan du sjå mange spor og tufter etter dei som eingong budde her. Friluftsrådet har bygd ny brygge på søraustsida av øya. Her er det gode djupne- og hamneforhold. 37 Hamnaren Denne vetle furukledde holmen ligg i utløpet av Førlandsfjorden og er eit av dei mest populære turmåla for båtfolket i regionen. Her samlest dei som likar fellesskapet, for her ligg båtane ofte tett i tett. Her finn du tre forskjellige bryggeanlegg med grillog bålplassar, samt to små badestrender med finkorna sand. 38 Dragavika Denne fine badevika finn du inst i Førresfjorden. Her det finkorna sand, grasslette og trebrygge. Toftøy - Foto: FriluftsrådetVest Vesterøy - Foto: FriluftsrådetVest Hamnaren - Foto: FriluftsrådetVest Bilete til høgre: Vesterøy - Foto: FriluftsrådetVest 18 19

11 karmøy Bokn 41 Lindøy Lindøy er eit mangfaldig friluftsområde og aktivitetssenter. Her er det rom for både landbaserte og sjøretta aktivitetar for store og små. Lindøy har turstiar på kryss og tvers, småstrender, fiskeplassar, gapahuk og lavvo. Du kan og låna kano og robåt av friluftsrådet. Gjestande båtar kan nytta brygga i Storevik, på sørsida av øya, eller gjesteplassar hjå Røyksund Båtlag, på nordsida. Vil du lesa meir om Lindøy og dei som budde her før, kan du lasta ned eller tinga Lindøyheftet frå nettsidene våre. 42 Dragøy I vestre delen av Røyksund, der sundet møter Karmsundet, finn du friluftsområdet Dragøy. Her er det ei lita trebrygga og sandstrand i vika på sørsida av øya av den skogkledde øya. 39 Ognahabn Friluftsområdet Ognahabn ligg på vestsida av Ognøy, mellom Kårstø i Tysvær og Austre Bokn. Området ligg sentralt til både frå landssida og sjøsida. Her finn du to brygger, sandstrand, grillstad, svaberg og grasslette. Her finn og spor etter gammal busetnad. 40 Are På sørsida av Vestre Bokn finn du Are. Friluftsområdet ligg i Hognåsvika (Steinsvikane) og er prega av flotte svaberg, stein- og grusstrender, lynghei og beite for villsau. Det er fine turmoglegheiter og mange kulturminne i området. Du kan fortøya rette til berget på søraustsida av området. Ognahabn - Foto: FriluftsrådetVest Skudeneshavn - Foto: Skudefestivalen Kveldsstemning - Foto: FriluftsrådetVest Lindøy - Foto: FriluftsrådetVest 20 21

12 Haugesund 43 Vibrandsøy Midt i Haugesunds travle hamneområde ligg tradisjonsrike Vibrandsøy. Friluftsområdet dekker no størstedelen av øya, og her vil Haugesund kommune og friluftsrådet legga godt til rette for ålment og variert friluftsliv i åra som kjem. På øya finn du flott turterreng i det grøne kultur- landskapet, fine badeplassar og gode fiskeplassar, og mange kulturminne, tufter og bygningar. Besøkande båtar finn gode hamneforhold ved den nye flytebrygga i Nordre Løevågen. 44 KvalsviK Denne vesle vika like nord for Haugesund sentrum er primært ein badeplass, men ytre delen kan nyttast av gjestande båtar. Ver merksam på mykje drag i sjøen. Fine turmoglegheiter på land. 45 Røvær På Røvær har friluftsrådet ansvaret for området Lotestranda, nord i Suggevågen. Her er det grasslette, volleyballbane, badestrand og grillar. Her det noko grunt, så større båtar må liggja på svai eller nytta gjestehamna sør i vågen. Haugesund under Sildajazzen - Foto: Destinasjon Haugalandet/Tor Andre Johannessen Vibrandsøy - Foto: Tor Inge Vormedal Kvalsvik - Foto: FriluftsrådetVest Vibrandsøy På brygga i Røvær - Foto: Destinasjon Haugalandet /Elin Thorsen 22 23

13 båtutfartskart Dei regionale båtlivsområdene for Sunnhordland og Nord-Rogaland på kartet inngår i Vestkystparken og vert drifta av Skjærgårdstjenesten ved Friluftsrådet Vest 12 Fritidsfiske n Med stong eller handsnøre kan du fiska fritt etter saltvassfisk frå land eller båt heile året. n Ver merksam på lokale reglar og retningsliner om fiske etter bestemte artar. Innlandsfiske er regulert sjekk reglane før du fiskar. n Friluftsrådet Vest har laga ein brosjyre om fritidsfiske i regionen, som du kan få ved å kontakta oss eller lasta ned frå nettsidene våre. Utførlege reglar og retningsliner om fritidsfiske finn du og i brosjyren Kysten er din eller på desse nettsidene: n Ver merksam på at all rognhummar er freda, og må settast ut igjen. Sesongen for hummarfisket startar 1. oktober og varer til 30. november. Minstemålet for hummar er 25 cm. totallengde. Friluftsloven Friluftsloven gir deg rett til fri ferdsel, men og ansvar når du ferdes i marka. Nedanfor har me sett opp nokre av dei viktigaste punkta i Friluftsloven: n På sjøen er ferdsla fri for alle. Under ferdsel har einkvar rett til for kortare tid å dra opp båt eller kano på strandstrekning i utmark. Utmark er udyrka mark, og omfattar det meste av vatn, strand, myr og fjell i Noreg. n Opphald, rasting og solbading kan skje overalt kor dette ikkje er til utilbørleg for trengsel for andre. n I utmark er det lovleg å slå opp telt, raste og overnatte. På innmark må du ha løyve frå eigar. Vis omsyn! n I naturen skal ein ferdast med omsyn. Forlat alltid staden slik du gjerne vil finna han igjen. Ta søpla med heim! n Det er ikkje lov å nytta privat kai eller brygge utan løyve frå eigar. VINDAFJORD Røvær 45 HAUGESUND 43 TYSVÆR 7 Båtutfartsområde Sjå tekst i brosjyren Sjøfuglreservat Fosen Sjøfuglreservater Hovedvegar Mindre vegar Ferger Sjøfuglreservata er avhengig av at alle respekterer vedtektene. Dei viktigaste er: n Ferdsel på land i reservata, og på sjøen innanfor ein avstand av 50 m frå land, er forbode i tida 13. april til 1.august. n Planteliv, pattedyr, fuglar og deira reir, egg og ungar, er freda mot uro og skader. n Jakt er forbode i tida 1. mars til 1. september (i nokre reservat heile året). n Inngrep i naturen, kasting av avfall eller anna forureining er forbode. n Camping og teltslaging er forbode i reservata Kartet er utarbeida av Friluftsrådet VEST 24 25

14 Sjøvetreglane n TENK TRYGGLEIK Kunnskap og planlegging minskar risikoen og aukar trivnaden. n TA MED NØDVENDIG UTSTYR Utstyret må haldast i orden og vera lett tilgjengeleg. n RESPEKTER VER OG FARVATN Båten må berre nyttast under eigna tilhøve. n FØLG SJØVEGSREGLANE Reglane om vikeplikt, fart og lanterneføring må overhaldast. n BRUK REDNINGSVEST ELLER FLYTEPLAGG Det er påbode med godkjent flyteutstyr til alle ombord. n VER UTKVILT OG EDRU Promillegrensa er 0,8 når du fører båt. n VIS OMSYN Tryggleik, miljø og trivnad er eit felles ansvar. BJOA Båtfolk - sjå her! Buo landhandel A/S Vask, impregnering og reparasjonar av kalesjar. Vi syr òg nye puter. Mindre reparasjonar kan utførast mens de ventar. Held til i lokaler på tømmerkaien i Utbjoa, flytebryggje rett ved. Tlf.: / Daglegvarer, ølutsal, medisinutsal, post, tipping, bensin/diesel, dusj, vaskerom, drøsestove, internettkafé. Ope: Måndag-torsdag 9-17 Fredag 9-18 Laurdag Sundagsope i juli Tlf.: / Innbjoa kai Bjoa 26 27

15 Vis sjøvett ta båtførerprøven! Er du født eller senere og skal føre fritidsbåt med lengde over 8 meter eller som har motor med effekt mer enn 25 HK, da må du ha båtførerbevis fra 1. mai Hvorfor er det viktig å ha båtførerbeviset? Det skjer altfor mange ulykker med fritidsbåt. Et minimum av kunnskap er nødvendig for å ferdes trygt til sjøs, både for deg og dine. Selv om du ikke må ha beviset, oppfordrer Sjøfartsdirektoratet alle som skal føre fritidsbåt til å ta båtførerprøven. Hvor tar du båtførerprøven? Ta kontakt med Norsk Test as for mer informasjon. Hvor får jeg mer informasjon om båtførerprøven og båtførerbeviset? Se på Sjøfartsdirekto ratets hjemmeside. Alt i båtutstyr! Gaveartikler, barometer, ur, skipsklokker Ekkolodd, GPS, kartplotter, bryterpanel Kjetting, tauverk, sjakler, kauser Styrekabler, ventiler, flagg, årer Belysning, lanterner, kompass Redningsvester, flytedrakter Besintanker, lensepumper Toalett, vasker, rørdeler Bunnstoff, lakk, maling Båtseter, stoler, bord Alt i fiskeutstyr! Utstyr for hav, vann og elv Stenger, sneller, snører, kroker Sluk, pilk flue, oppheng, svivler Jakker, vadebukser, støvler, hatter Båtfiske, fluefiske, agnfiske, slukfiske Vester, skrin, håver, klepper, vesker Spesialoppheng for storfisken i dypet Chr. Baardsen & Søn A/S Smedesundet Haugesund baardsen.no Tlf: Fax: Vi er sterkest i båtbransjen!!! VI LØFTER 70 TONN Vi monterer og lagerfører følgende: Baug- og hekktrustere Trimflapssystemer Landstrømsanlegg Defroster og varmeanlegg Navigasjon og radar Plast- og gelcoateskader Skrogskader Ombygginger Service og rep. av kurante dieselmotorer Vi har anerkjente dele- og utstyrsleverandører Vi bunnsmører, rubber og polerer Vi har god bransjekunnskap og lang erfaring Vi løfter yrkes- og fritidsbåter Vi løfter seil- og passasjerbåter Vi formidler kjøp og salg av alle typer fritids- og yrkesbåter inntil 70 fot. Kontakt oss for tilbud. ET BRENNHETT ALTERNATIV Husøyvn Avaldsnes Tlf Fax Mobil Mail: 28 29

16 Drømmer du om ny båt til sommeren? ANN SpareBank 1 SR-Bank kan hjelpe deg å realisere din drøm. Kom innom ditt nærmeste SpareBank 1 SR-Bank kontor for tilbud i dag! Vil du vite mer eller ha et konkret tilbud, ta kontakt med din personlige rådgiver i banken. Du kan også ringe for mer informasjon. Karmsund Havnevesen Bank. Forsikring. Og deg

17 Her følgjer ein oversikt over dei viktigaste organiserte gjestehamnene i regionen: Kvinnherad Fjellbergsund Gjermundshamn Herøysundet Husnes Jondal Rosendal Sunde Sunda Sæbøvik Åkra Langevåg Lykling Mosterhamn Røyksundkanalen Sveio Buavåg Førde Valevåg Våga Øklandsnes Tysvær Borgøy Båtsvik Hervik Nedstrand Skjoldastraumen Skrabbavikjå BOKN Alvestadkroken Føresvik LAYOUT: Martha - enkelt og greit, Fitjar Fitjar Stord Huglo Leirvik Sagvåg Sævarhagsvikjo Bømlo Brandasund Espevær Kulleseidkanalen Etne Etne Fjæra Skånevik Vindafjord Bjoa Vikebygd Ølen Ølensvåg Sandeid Vikedal Karmøy Feøy Ferkingstad Kopervik Røyksund Skudeneshavn Storesund Vedavågen Åkrehamn Haugesund Smedasundet Røvær Turistinformasjonar Sunnhordland Bømlo Etne Fitjar Kvinnherad Sveio Stord Nord-Rogaland Bokn Haugesund Karmøy Sauda Tysvær Vindafjord

Ú Parkeringsplass è Toalett Ç Brygge/kai $ Badeplass 3 Grillplass

Ú Parkeringsplass è Toalett Ç Brygge/kai $ Badeplass 3 Grillplass 90 steder for friluftsgleder 1 bondhus Kvinnherad Úèb Bondhusdalen er et av de mest kjente og besøkte turistmål i Kvinnherad. Her er det flotte turmuligheter, ikke minst på den såkalte Isvegen langs Bondhuselva

Detaljer

FRILUFTSOMRÅDE FOR BÅTLIV I NORD-ROGALAND OG SUNNHORDLAND

FRILUFTSOMRÅDE FOR BÅTLIV I NORD-ROGALAND OG SUNNHORDLAND FRILUFTSOMRÅDE FOR BÅTLIV I NORD-ROGALAND OG SUNNHORDLAND VELKOMMEN TIL VÅRE FRILUFTSOMRÅDE FOR BÅTLIV! Denne brosjyra vil gje deg ein oversikt over friluftsområde for båtliv frå Bokn i sør til Fitjar

Detaljer

www.nrshf.no Friluftsområde for BÅTLIV i Nord-Rogaland og Sunnhordland N R S H F NORD-ROGALAND OG SUNNHORDLAND FRILUFTSRÅD

www.nrshf.no Friluftsområde for BÅTLIV i Nord-Rogaland og Sunnhordland N R S H F NORD-ROGALAND OG SUNNHORDLAND FRILUFTSRÅD www.nrshf.no Friluftsområde for BÅTLIV i Nord-Rogaland og Sunnhordland N R S H F 1983 NORD-ROGALAND OG SUNNHORDLAND FRILUFTSRÅD VELKOMMEN TIL VÅRE FRILUFTSOMRÅDER FOR BÅTLIV! Denne brosjyra vil gje deg

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder 2013-2017. Fakta om kommunen (pr. 10.12.12)

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder 2013-2017. Fakta om kommunen (pr. 10.12.12) DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Bokn kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr. 10.12.12) Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Tysvær kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr 31.12.2010) 2013-2017 DEL 1:

Tysvær kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr 31.12.2010) 2013-2017 DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Tysvær kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2010) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Brynjar Stautland Jon Steinsnes. Historien om I SUNNHORDLAND OG NORD-ROGALAND. Ny bok!

Brynjar Stautland Jon Steinsnes. Historien om I SUNNHORDLAND OG NORD-ROGALAND. Ny bok! Historien om hjorten Brynjar Stautland Jon Steinsnes I SUNNHORDLAND OG NORD-ROGALAND Ny bok! INNHOLD 1. Innledning.................................................................................. 7 Kart

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Vindafjord kommune 2013-2017

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Vindafjord kommune 2013-2017 DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Vindafjord kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2010) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Registrering av kystlynghei. Horgo, Austevoll

Registrering av kystlynghei. Horgo, Austevoll Registrering av kystlynghei Horgo, Austevoll Aase Nøtttveit, SFLMK, 29.10.2008 2004/2005: ytre Sunnhordland, : Sveio Bømlo Stord Fitjar Austevoll Geitaråsen, Sveio Midt- og Nordhordland, 2008/2009: Sund

Detaljer

Padleløyper i Lindås. Bergen og Omland Friluftsråd

Padleløyper i Lindås. Bergen og Omland Friluftsråd Kr 20 Padleløyper i Lindås Bergen og Omland Friluftsråd Padleturar i Lindås Lindås kommune har ei rekkje flotte saltvasspollar og vassdrag som er godt eigna for padling. Vassvegane har frå gamalt av vore

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune.

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune. Førde, 24.02.2015 NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune. Vi viser til NVE sitt høyringsbrev av 19.11.2014

Detaljer

Vestlandets skjærgårdspark med mer enn 300 friluftsperler

Vestlandets skjærgårdspark med mer enn 300 friluftsperler Vestlandets skjærgårdspark med mer enn 300 friluftsperler Hva er Vestkystparken? Vestkystparken er Vestlandets skjærgårdspark, opprettet i 1997. Sammen med de andre skjærgårdsparkene på Sørlandet og Østlandet

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

REFERAT STYREMØTE TORSDAG 08. 12. 2011 KL. 15.30 17.45 Aksdal - kontorene til Friluftsrådet. ST 08.12.2011 REF 12.12.11

REFERAT STYREMØTE TORSDAG 08. 12. 2011 KL. 15.30 17.45 Aksdal - kontorene til Friluftsrådet. ST 08.12.2011 REF 12.12.11 Til styret kopi: varamedlemmer REFERAT STYREMØTE TORSDAG 08. 12. 2011 KL. 15.30 17.45 Aksdal - kontorene til Friluftsrådet. Fremmøtte: Astrid Larsen, Stord, Einar Vårvik, Karmøy Elisabeth Enerstvedt, Sveio

Detaljer

Direktoratet for naturforvaltning. Frå hav til himmel. T e l e f o n : 7 3 5 8 0 5 0 0, T e l e f a x : 7 3 5 8 0 5 0 1.

Direktoratet for naturforvaltning. Frå hav til himmel. T e l e f o n : 7 3 5 8 0 5 0 0, T e l e f a x : 7 3 5 8 0 5 0 1. r naturforvaltning d r e s s e : T u n g a s l e t t a 2 0 5 0 0, T e l e f a x : 7 3 5 8 0 5 0 1 r e s s e : 7 4 8 5 T r o n d h e i m w. n a t u r f o r v a l t n i n g. n o Direktoratet for naturforvaltning

Detaljer

Stord kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) 2013-2017 DEL 1:

Stord kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) 2013-2017 DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Stord kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Intervju med hamnemynde i Stord kommune.

Intervju med hamnemynde i Stord kommune. Intervju med hamnemynde i Stord kommune. 1. Kva er dykkar arbeid hos hamnemynde i Stord kommune, og korleis er dykkar rolle på Eldøyane? Mitt namn er Inge Espenes og eg er Hamnesjef i Stord Hamnestell.

Detaljer

Vestkystparken. Vestlandets skjærgårdspark med mer enn 300 friluftsperler

Vestkystparken. Vestlandets skjærgårdspark med mer enn 300 friluftsperler Vestkystparken Vestlandets skjærgårdspark med mer enn 300 friluftsperler Skjærgårstjenesten En effektiv drift av friluftsområder til sjø sikrer allmennheten tilgang til et utstrakt nett av perler langs

Detaljer

NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE

NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE Noreg er eit land i Nord-Europa. Noreg er eit nordisk land. Noreg, Danmark, Sverige, Finland og Island vert kalla dei nordiske landa. Noreg, Danmark og Sverige har òg

Detaljer

EINHAUGEN Ein bit av Halsa kan bli din!

EINHAUGEN Ein bit av Halsa kan bli din! EINHAUGEN Ein bit av Halsa kan bli din! 1 av 10 Lokalisering Einhaugen hyttefelt ligg 4 km aust for Liabø, kommunesenteret i Halsa. Frå feltet er det ca 1,5 t i bil til Trondheim (Tiller), Kristiansund

Detaljer

Tilskuddsordninger for friluftsliv: - Turskiltprosjektet. -Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78)

Tilskuddsordninger for friluftsliv: - Turskiltprosjektet. -Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78) Tilskuddsordninger for friluftsliv: - Turskiltprosjektet -Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78) -Tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78) - - Sikring av friluftslivsområder

Detaljer

Unner du borna det unike? Runde kystleirskule

Unner du borna det unike? Runde kystleirskule Unner du borna det unike? Runde kystleirskule Runde kystleirskule Stupbratte klipper med yrande liv. Grøne bakkar mot djupblått hav. Eit samfunn omkransa av skumsprøyt. Idyllisk busetnad, men også ei dramatisk

Detaljer

Tilskot til friluftsliv

Tilskot til friluftsliv Tilskot til friluftsliv Tilskot til friluftslivsføremål (Kap. 1420 post 78) med følgjande ordningar: Tilskot til friluftslivsaktivitet Mål for ordninga og målgruppe Tilskotsordninga skal medverke til auka

Detaljer

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE 1 Endring av 3.1.1-3.2.3-3.2.4 Endring merket med RØDT. Blå utgår B REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på

Detaljer

Vår ref. 2013/2355-5. Særutskrift - 137/58 - nytt anlegg/konstruksjon - Herøysundet - Herøysund Båtlag

Vår ref. 2013/2355-5. Særutskrift - 137/58 - nytt anlegg/konstruksjon - Herøysundet - Herøysund Båtlag Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

STØLSUTLEIGE I GLOPPEN

STØLSUTLEIGE I GLOPPEN STØLSUTLEIGE I GLOPPEN Opplev stølslivet i Gloppen Her kan du finne ro og fred, og moglegheiter for ulike aktivitetar som vandring, fiske i fjellvatn, båtutleige og smaking av geitemjølk. Stølslivet gjev

Detaljer

BYGGING AV NAUST, LOKALISERING -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BYGGING AV NAUST, LOKALISERING ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ref: område Vedtatt i kommunestyret 7..7 Kommuneplan for Tysvær 7 9 RAPPORT: BYGGING AV NAUST, LOKALISERING -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Turstier sør for Røverhilleren

Turstier sør for Røverhilleren 2013 Turstier sør for Røverhilleren 01.06.2013 Innledning I Flora kommune er ein så heldige at ein har svært lettilgjengelege friluftsområde med både turvegar og turstiar i nær tilknyting til der folk

Detaljer

Slik reduserer du risikoen for å falle

Slik reduserer du risikoen for å falle Slik reduserer du risikoen for å falle Fallteam, Haugesund sjukehus Namn Fall og fallskader er eitt av dei største helseproblema blant eldre. Ein tredjedel av alle heimebuande personar over 65 år fell

Detaljer

5 stk flotte bustadtomter til sals

5 stk flotte bustadtomter til sals Eikefjord sentrum 5 stk flotte bustadtomter til sals Side 1 Fakta om tomtane Eikefjord ligg midt mellom Florø og Førde. Berre 25 minutts køyring til Florø og 30 minutts køyring til Førde Tomtane er sjølveigartomter,

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 Då ungdomsskulebussen stoppa i Straumøykrysset kom 3. og 4. klasse veltande ut av bussen, klar til ein ny dag på Straumøy Gard. Marta, Marie og Janna var

Detaljer

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Rørvika kraftverk i Askvoll kommune.

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Rørvika kraftverk i Askvoll kommune. Førde, 23.02.2015 NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Rørvika kraftverk i Askvoll kommune. Vi viser til NVE sitt høyringsbrev av 19.11.2014

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fritidsbåt mellom private

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fritidsbåt mellom private Om kontrakten Kontrakten kan fyllast ut elektronisk eller skrivast ut og fyllast ut på papir. Forbrukarrådet tilrår at kontrakten blir fylt ut elektronisk av partane i fellesskap. Forbrukarrådet oppmodar

Detaljer

Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Rogaland

Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Rogaland Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Rogaland Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure i Rogaland fastsett av Fylkesmannen i Rogaland den 22. februar 2008. Fastsett med heimel i

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Omfanget av fysisk aktivitet i grunnskulane i Sunnhordland og Nord Rogaland

Omfanget av fysisk aktivitet i grunnskulane i Sunnhordland og Nord Rogaland Omfanget av fysisk aktivitet i grunnskulane i Sunnhordland og Nord Rogaland - Ei kartlegging av bruken av organisert fysisk aktivitet i skuletida utanom kroppsøvingsfaget og friminutta Høgskulelektor Trond

Detaljer

Vurdering av Hedalen mølle. I Sør Aurdal. Tilstand og forslag til utbedring.

Vurdering av Hedalen mølle. I Sør Aurdal. Tilstand og forslag til utbedring. Vurdering av Hedalen mølle I Sør Aurdal Tilstand og forslag til utbedring. Rapporten er utarbeida av bygningsvernrådgjevar ved Valdresmusea Odd Arne Rudi 1 Bakgrunn Det er stiftinga Bautahaugen Samlingar

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Kuventræ 54/11 og 54/26. Os kommune. Kulturhistoriske registreringar i samband med reguleringsplan for Kuventræ, Os k. Rapport 15 2 0 0 9

Kuventræ 54/11 og 54/26. Os kommune. Kulturhistoriske registreringar i samband med reguleringsplan for Kuventræ, Os k. Rapport 15 2 0 0 9 Kuventræ 54/11 og 54/26. Os kommune. Kontaktinformasjon Hordaland fylkeskommune, Kultur og idrettsavdelinga...55239185 eksp. Hordaland fylkeskommune, Kultur og idrettsavdelinga...55239187 fylkeskonservator

Detaljer

Turstiar i Kvinnherad

Turstiar i Kvinnherad Turstiar i Kvinnherad - eit samarbeidsprosjekt Karen Løvfall Våge prosjektleiar Korleis starta det? Behov for betre informasjon Vanskeleg å finna startpunkt for turar Kor krevande er turane? Parkering?

Detaljer

«Allemannsretten» FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV

«Allemannsretten» FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV «Allemannsretten» Historie og betydning Gammel sedvanerett til bruk av naturen Viktig også for landbruket og hytteeiere (de må ofte gå/ferdes over annen manns grunn for å komme til egen eiendom) Lovfestet

Detaljer

På tur i Midt-Telemark Informasjon om natur, kultur og friluftsliv

På tur i Midt-Telemark Informasjon om natur, kultur og friluftsliv På tur i Midt-Telemark Informasjon om natur, kultur og friluftsliv Kart i Google earth Bø 19. april 2012 Arne Hjeltnes, Bø Turlag Bøelva-Gvarvelva, Breisås, Bryggefjell, Folkestadåsane, Gygrestolen, Høyslass-Bruskor,

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER FOR UTVIDING AV CAMPINGPLASS PÅ 64/142 OG DEL AV 64/1, ENES CAMPING.

REGULERINGSFØRESEGNER FOR UTVIDING AV CAMPINGPLASS PÅ 64/142 OG DEL AV 64/1, ENES CAMPING. REGULERINGSFØRESEGNER FOR UTVIDING AV CAMPINGPLASS PÅ 64/142 OG DEL AV 64/1, ENES CAMPING. Der regulerte området er på planen vist med planområdegrense. Områdene er delt opp i: 1. Byggeområde - serviceanlegg

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Aurland Fjordsenter, e-post Dato: 20.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylksmannen.no.

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 1. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 1. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 1 Nynorsk Lundefuglnettene av Bruce McMillan Hvert år besøker svarte og hvite fugler med orangefarget nebb den islandske Kvart år besøkjer øya Heimøy.

Detaljer

utesteder til fri bruk Møt Blackfoot og andre vandrere Kick i høyden og grøss i gresset

utesteder til fri bruk Møt Blackfoot og andre vandrere Kick i høyden og grøss i gresset Vest 90 utesteder til fri bruk Møt Blackfoot og andre vandrere Kick i høyden og grøss i gresset A INFORMASJON 09-06-10 12:54:29 Forside: Til Gygrastolen fra Ænes, Kvinnherad, Forsidefoto: Trygve Johan

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Lundefuglnettene av ruce McMillan Kvart år får den islandske øya Heimaøy besøk av svartkvite fuglar med oransjefarga nebb som kjem for

Detaljer

Arbeid med sikring av friluftsområde i Stranda kommune

Arbeid med sikring av friluftsområde i Stranda kommune Arbeid med sikring av friluftsområde i Stranda kommune Inge Bjørdal - Næringssjef - 1 Etablerte prosjekt og Prosjekt til vurdering 1. Etablerte A. Flydalsjuvet B. Øygardsvika-Helsemvika C.Helsemvika D.Hellesyltfjøra

Detaljer

Direktoratet for naturforvaltning. Fra hav til himmel. T e l e f o n : 7 3 5 8 0 5 0 0, T e l e f a x : 7 3 5 8 0 5 0 1.

Direktoratet for naturforvaltning. Fra hav til himmel. T e l e f o n : 7 3 5 8 0 5 0 0, T e l e f a x : 7 3 5 8 0 5 0 1. r naturforvaltning d r e s s e : T u n g a s l e t t a 2 0 5 0 0, T e l e f a x : 7 3 5 8 0 5 0 1 r e s s e : 7 4 8 5 T r o n d h e i m w. n a t u r f o r v a l t n i n g. n o Direktoratet for naturforvaltning

Detaljer

Frå 17. august 2015 SVEIO, BØMLO, STORD OG FITJAR

Frå 17. august 2015 SVEIO, BØMLO, STORD OG FITJAR Frå 17. august 2015 SVEIO, BØMLO, STORD OG FITJAR MILJØMERKET Trykksak 241 699 Grafisk produksjon: Bodoni INNHALD Guide til ruteheftet... 2 Sveio 157 Haugesund Tittelsnes... 3-4 158 Ålfjorden... 5 159

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Siljan kommune. Solvika Camping GNR. 15, BNR. 62, 75

TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING. Siljan kommune. Solvika Camping GNR. 15, BNR. 62, 75 TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Siljan kommune Solvika Camping GNR. 15, BNR. 62, 75 RAPPORT FRÅ KULTURHISTORISK REGISTRERING Kommune: Siljan Gardsnamn: Solvika Gardsnummer: 15 Bruksnummer:

Detaljer

IDEÈR FOR GRØNINGSTRAEN, NOVEMBER 2010

IDEÈR FOR GRØNINGSTRAEN, NOVEMBER 2010 IDEÈR FOR, NOVEMBER 2010 Grøningstraen Grøningstraen er Kvitsøy kommunes største friområde med sandstrand, grillhytte, utsiktspunkter, båtfester og handicaptoalett. For at friområdet skal fungere mer tilfredsstillende

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer

Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst

Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst Målet med reportasjen er å setje fokus på praktiske løysingar for oppstalling av frisk kalv, god avdrått og avkastning med mjølkeproduksjon

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 30.11.2004 237/04 RUVI Kvam formannskap 15.02.2005 036/05 RUVI Kvam formannskap 15.03.2005 048/05 RUVI

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 27. NOVEMBER KL. 15.00-18.00 I MATRE

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 27. NOVEMBER KL. 15.00-18.00 I MATRE REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 27. NOVEMBER KL. 15.00-18.00 I MATRE Desse møtte: Renate Klepsvik Austevoll kommune Helge Skugstad Austevoll kommune Odd Harald Hovland Bømlo

Detaljer

Rapport frå La Zenia, 06.04.13 13.04.13

Rapport frå La Zenia, 06.04.13 13.04.13 Rapport frå La Zenia, 06.04.13 13.04.13 Då Velferdsklubben i Wärtsilä sendte mail om at det var inngått avtale om leige av hus/leilighet i Spania, meldte eg meg på for å stå på lista til trekking. Svaret

Detaljer

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg 6.1 Konsekvensutgreiing. Utdrag for område A14 og A15 (G17 og G18 på plankart) Utført av: Aurland Naturverkstad AS v/ Christoffer Knagenhjelm, Knut Frode

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND Desse møtte: Elling Hetland Wenche Tislevoll Atle Tornes Synnøve Solbakken Trond Sætereng

Detaljer

FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN

FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN Gjennomsnittleg årsfangst av laks i perioden 1969-2012 var 481 (snittvekt 5,1 kg). I 2012 vart det fanga 1075 laks (snittvekt 6,5 kg), eit av dei aller beste resultata

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

Temamøte strandsona i Sunnhordland

Temamøte strandsona i Sunnhordland Temamøte strandsona i Sunnhordland 13. juni 2014, Stord Hotell Terje J. Stensletten Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) 1 Visjon: «For et bedre båtliv» KNBF ønsker å fremstå som en ideell, frivillig og ikke-fortjenestebasert

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fritidsbåt mellom private

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fritidsbåt mellom private Partar Seljar Namn: Fødselsnr. (11 siffer) Adresse: Postnr./stad: Tlf.: E-post: Kjøpar Namn: Fødselsnr. (11 siffer) Adresse: Postnr./stad: Tlf.: E-post: Side 1 av 6 Båttype, motor og utstyr Båtfabrikat

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

26 sept 07 oktober 2009. Lima Machu Picchu Cusco Amazonas

26 sept 07 oktober 2009. Lima Machu Picchu Cusco Amazonas 26 sept 07 oktober 2009 Machu Picchu Cusco Amazonas PROGRAM Laur. 26. sept. avreise med K L M Søn. 27. sept. Mån. 28. sept. Tirs. 29. sept. Ons. 30. sept.. Tors. 1. okt. Fred. 2. okt. Laur. 3. okt. Søn.

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Utsikt fra Kattabergsfjell, tur 6. Foto: Thomas Førde

Utsikt fra Kattabergsfjell, tur 6. Foto: Thomas Førde 2008 Utsikt fra Kattabergsfjell, tur 6. Foto: Thomas Førde DnB NOR-turen er et landsomfattende samarbeid mellom DnB NOR og Norges Orienteringsforbund. Informasjon og deltagerregistrering finner du på.

Detaljer

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN Oppsummering/ evaluering av månaden Også denne månaden har me vore mykje ute. Prøver å komma oss ut to gonger i løpet av dagen om veret er nokon lunde ok. Det er mykje sykling

Detaljer

2 Generelt om tiltaket: Namn på tiltaket:... Kommune:..Fylke: Søknadsskjema A-09 Tilskotsmidlar over Miljøverndepartementet sitt budsjett

2 Generelt om tiltaket: Namn på tiltaket:... Kommune:..Fylke: Søknadsskjema A-09 Tilskotsmidlar over Miljøverndepartementet sitt budsjett Søknadsskjema A-09 Tilskotsmidlar over Miljøverndepartementet sitt budsjett Tilskot til tiltak innan: naturforvalting, vilt-, fiske- og friluftslivsformål 1 Søkjar Namn/Adresse: Postnr.:. Poststed: Org.nummer:...

Detaljer

Naturquiz. Foto: Kjell Helle Olsen

Naturquiz. Foto: Kjell Helle Olsen 1 Foto: Kjell Helle Olsen Hva er allemannsretten? A. er den middagsretten som nesten alle mann synes er best spagetti! B. Retten til å vandre hvor vi vil selv om det ikke er vi som eier grunnen. Rettighetene

Detaljer

Nord-Rogaland og. www.friluftsradetvest.no

Nord-Rogaland og. www.friluftsradetvest.no Nord-Rogaland og Sunnhordland 1 www.friluftsradetvest.no Etneelva FOTO: En del av bildene er merket med stedsnavn. Andre bilder er det selve motivet som er det vesentlige: Ulik fangst, stemninger, utfordringer

Detaljer

ILLUSTRASJONSPLAN FOR 20120014 364 DP MØVIK BUSTAD OG NÆRINGSPARK (11-116 MFL)

ILLUSTRASJONSPLAN FOR 20120014 364 DP MØVIK BUSTAD OG NÆRINGSPARK (11-116 MFL) ILLUSTRASJONSPLAN FOR 20120014 364 DP MØVIK BUSTAD OG NÆRINGSPARK (11-116 MFL) Innhald Planområdet... 2 Planlagt bygg... 3 Solforhold... 6 Veg... 8 Fjernverknad... 11 Nær verknad / naboar... 14 11/41 og

Detaljer

Båtførarkurs side 3. VHF / SRC side 4. Fritidsskipper side 5. Her finn du oss side 7. Vilkår side 8

Båtførarkurs side 3. VHF / SRC side 4. Fritidsskipper side 5. Her finn du oss side 7. Vilkår side 8 EIT GODT UTVALG AV MARITIME KURS BÅTFØRARBEVIS VHF / SRC FRITIDSSKIPPER D5L 1 INNHALDSOVERSIKT Båtførarkurs side 3 VHF / SRC side 4 Fritidsskipper side 5 Her finn du oss side 7 Vilkår side 8 2 BÅTFØRARKURS

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Nasjonalpark FESTIVALEN. i Skjåk 11.08. - 21.08. PROGRAM

Nasjonalpark FESTIVALEN. i Skjåk 11.08. - 21.08. PROGRAM Nasjonalpark FESTIVALEN i Skjåk 11.08. - 21.08. PROGRAM 2011 Velkomen til Nasjonalparkfestivalen 2011! Heile 79% av Skjåk kommune er verna, og med 1373 km² nasjonalpark er Skjåk landets største nasjonalparkkommune.

Detaljer

Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling

Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling MANDAT OG ORGANISERING versjon 1, 03.2015 Fagleg nettverk mellom kommunane, Helse Fonna HF, Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion

Detaljer

Turorientering for padlere 2016

Turorientering for padlere 2016 Turorientering for padlere 2016 Nå utfordres du til å prøve ut nye steder, de små ukjente idyllene og andre overraskelser. Drøbak kajakklubb har satt ut 10 poster for sesongen 2016 (mai sept). Her må du

Detaljer

Juvet Landskapshotell

Juvet Landskapshotell ei norsk oppleving Juvet Landskapshotell I tunet Burtigard på Alstad i Norddal kommune blir det etablert ei reiselivsbedrift utanom det vanlege; eit landskapshotell som tilbyr eit kortferiekonsept basert

Detaljer

4. MÅL FOR AVLØP OG MILJØ... 1. 4.1. Overordna mål... 2. 4.2. Førebels mål for vasskvalitet... 3

4. MÅL FOR AVLØP OG MILJØ... 1. 4.1. Overordna mål... 2. 4.2. Førebels mål for vasskvalitet... 3 4. MÅL FOR AVLØP OG MILJØ... 1 4.1. Overordna mål... 2 4.2. Førebels mål for vasskvalitet... 3 4.2.1. Område 1. Stranda... 3 4.2.2. Område 2. Liabygda... 4 4.2.3. Område 3. Sunnylvsfjorden... 5 4.2.4.

Detaljer

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Det regulerte området er vist med grenselinjer på plankart datert 22.11.11 Arealet skal regulerast

Detaljer

Landskapspark, kva kan det tyde for Myrkdalen?

Landskapspark, kva kan det tyde for Myrkdalen? Landskapspark, kva kan det tyde for Myrkdalen? Dirk Kohlmann Tvedt, Fylkesmannen i Hordaland Vikebygdkrinsen Sæbø Herand Dirk Kohlmann Tvedt, Fylkesmannen i Hordaland Trendar i Europa Identitet og å være

Detaljer

2/12 Søknad om motorferdsel på og vedlikehald av vegar i Traudalen Rygg og Grov sameige

2/12 Søknad om motorferdsel på og vedlikehald av vegar i Traudalen Rygg og Grov sameige STYRET FOR NAUSTDAL-GJENGEDAL LANDSKAPSVERNOMRÅDE Håkon Myrvang Ola Tarjei Kroken Oddmund Klakegg SAKSBEHANDLAR: ALF ERIK RØYRVIK ARKIVKODE: 2012/3162-432.2 DATO: 11.07.2012 NAUSTDAL-GJENGEDAL LANDSKAPSVERNOMRÅDE

Detaljer

Stråling frå elektronisk kommunikasjon

Stråling frå elektronisk kommunikasjon Stråling frå elektronisk kommunikasjon Ei orientering frå Statens strålevern og Post- og teletilsynet Kva er stråling? I kvardagen omgjev vi oss med ulike typar stråling, frå både naturlege og menneskeskapte

Detaljer

Korleis reiser du som er elev eller pendlar mellom Suldal og Sauda? Kollektivtransport til Sand på skuledagar

Korleis reiser du som er elev eller pendlar mellom Suldal og Sauda? Kollektivtransport til Sand på skuledagar Kollektivtransport i Suldal og Sauda frå 1.1.2016 Den nye brua over Sandsfjorden fører til at ferja blir nedlagd 1. januar 2016 og at buss og båtrutene blir endra. I dette heftet finn du rutetabellar og

Detaljer

Ervesundet, Sveio kommune Gnr. 105, bnr. 5, 10, 12, 14, 39

Ervesundet, Sveio kommune Gnr. 105, bnr. 5, 10, 12, 14, 39 Ervesundet, Sveio kommune Gnr. 105, bnr. 5, 10, 12, 14, 39 Rapport 44 2 0 0 9 Kulturhistoriske registreringar i samband med reguleringsplan for bygging av hytter og naust med tilhørande friluft- og fellesareal.

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES Desse møtte: Edvard J. Stangeland Odd Harald Hovland Sverre Olav Svarstad Elling

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer