Nord-Rogaland og Sunnhordland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nord-Rogaland og Sunnhordland"

Transkript

1 Båtliv Nord-Rogaland og Sunnhordland

2 Finn di perle! Denne brosjyren gir deg ein oversikt over friluftsområde i Nord- Rogaland og Sunnhordland, som blir forvalta av Friluftsrådet Vest og som passar til båtutfart. Mange av våre 85 område ligg til sjøen og har gode anløps- og hamneforhold. Nokre av områda er godt kjent for båtfolket og flittig brukt gjennom lange tider, mens andre kan vera skjulte perler berre dei færraste veit om. Me håper denne oversikten kan vera til god hjelp i planlegginga av turen, enten du vil oppsøka fred og ro på ei bortgøymd perle, eller du vil søka selskap hos dei andre i den mest populære bukta. Friluftsområda er førte opp kommunevis, med nummerering av områda som viser til plassering på oversiktskart over Nord-Rogaland og Sunnhordland. Under presentasjonen av kvart område finn du nærare lokalisering, litt om naturtilhøve, tilrettelegging, fasilitetar, turmoglegheiter og eventuelle kulturminne. På siste sida finn du dei viktigaste stadene der det er organiserte gjestehamner i regionen. Foto: På utsida av Bømlo - Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Friluftsrådet Vest er eit samarbeidsorgan for tolv kommunar i Nord-Rogaland og Sunnhordland: Bokn, Bømlo, Etne, Fitjar, Haugesund, Karmøy, Kvinnherad, Sauda, Sveio, Tysvær og Vindafjord. Friluftsrådet arbeider for å ivareta friluftsinteressene til innbyggjarane i regionen og skal mellom anna planleggja, sikra, tilretteleggja, opparbeida og driva friluftsområda. I dag er det heile 85 slike område i regionen vår. Me driv og informasjonsarbeid i høve til ålmenta, samt friluftskurs og naturrettleiing i høve til barnehagar og skolar. Du finn meir informasjon om Friluftsrådet Vest på Sjå og og Forsidefoto: Røyksundkanalen, Samarbeidsrådet for Sunnhordland/Magne Langåker Symboler i heftet: Tursti Toalett Brygge Skjergardstenesta og Vestkystparken Friluftsrådet Vest har og ansvaret for skjergardstenesta i regionen vår. Skjergardstenesta har mellom anna ansvaret for forvaltinga av offentlege friluftsområde i skjergarden frå svenskegrensa til Sogn. Skjergardsparken frå Egersund til Sognefjorden har fått namnet Vestkystparken, og områda omtala i denne brosjyren inngår dermed i Vestkystparken. Friluftsrådet Vest har tre båtar, Frøya, Frida og Kari, som inngår i skjergardstenesta og har jamt oppsyn med områda som inngår i Vestkystparken. Du finn meir info på: og 2 3

3 Kvinnherad 1 Kalven Denne fine øya ligg like nord for Snilstveitøy, vest for Rosendal. Friluftsområdet ligg på nordspissen av øya. Her er noko ope hamneforhold, som er best egna til dagsbesøk. 2 Ferjevågen Dette friluftsområdet finn du på søraust-sida av Varaldsøy, midt i Hardangerfjorden. Her er det fine svaberg og badestrand. Noko ope og verutsett mot fjorden. 4 Kolsøya Øya ligg på nordaustsida av Halsnøy. Her er det ein fin lagune og gode forhold for bading. Lita brygge, men gode fortøyningsforhold elles. Toalett. 5 Bjøllebøvågen Dette friluftsområdet ligg på sørsida av Borgundøy (Fjellberg). Dette er ei god naturhamn, med fine turmoglegheiter på land. Ta gjerne turen til topps på Borgundnuten (452 m.o.h) Vikjo (Dimmelsvik) 3 Lykelsøya Dette populære båtutfartsområdet finn du på nordsida av Halsnøy, ikkje langt frå Ranavik og Halsnøy Kloster. Her er det trygge og gode hamneforhold, med ny stor flytebrygge og stor kapasitet. På land finn du fine turstiar i furuskogen. Kalven - Foto: FriluftsrådetVest Kolsøya - Foto: FriluftsrådetVest Bilete til høgre: Lykelsøya - Foto: FriluftsrådetVest 4 5

4 Stord 6 Hystadstrendene Hystadstrendene er ein del av friluftsområdet Hystadmarkjo, som ligg like aust for Leirvik sentrum og er eit av dei viktigaste og mest spanande turområda i regionen. Her finn du naturreservat, verna svartorskog, fine badevikar og mange kulturminne. Rommetveit Båtlag tilbyr fire gjesteplassar i den flotte båthamna i Sævarhagsvikjo, ved austre inngangen til friluftsområdet. 7 Nautøy Nautøy ligg i Digernessundet, mellom Stord og Bømlo. Her finn du ny, flott brygge, sandstrand og grasslette. Snart kjem det toalett og grillstad. Hystadstrendene - Foto: FriluftsrådetVest Sponavika - Foto: FriluftsrådetVest Nautøy - Foto: FriluftsrådetVest Breivika - Foto: FriluftsrådetVest 6 7

5 Fitjar 8 Eldøy Ei av dei mange perlene i Fitjarøyane. Her er det sett opp ein del båtfeste. Øya har i seinare tid blitt skjøtsla, så her er det fine turmoglegheiter. 9 Smedaholmen Denne flotte øya ligg like vest for Fitjar sentrum og har ein fin blanding av gammalt kulturlandskap, lynghei, svaberg og lune vikar. Flytebrygger både på nordsida og sørsida av øya. 10 Teløy Eit av kjerneområda i Fitjarøyane. Søraust på Teløy er det trekai og flott badestrand. Eit fint turområde, for den som vil oppleva litt vill natur! 11 Tranøy Eit område som få kjenner til. Friluftsområdet ligg på vestsida av øya, i sundet mellom Tranøy og Nattarøya. Her ein det sett opp ein del båtfeste. Eit fint område å ta kaffien med seg ut til. 12 Straumøy Heilt sør på Straumøy er det tilrettelagt med fin trekai, der fleire båtar kan legga seg ut på kvarandre. Eit populært område, med gode badeog fisketilhøve. Den gamle gjestgjevarstaden Engesund like ved Teløy og Smedaholmen - Foto: Samarbeidsrådet for Sunnhordland Straumøy- Foto: FriluftsrådetVest Ein rotur - til glede og nytte - Foto: FriluftsrådetVest Smedaholmen - Foto: Samarb.rådet for Sunnhordl. Teløy - Foto: FriluftsrådetVest 8 9

6 Bømlo 13 Ulvesøya Stora Ulvesøya ligg inst i Børøyfjorden, mellom dei to spanande vassvegane Kulleseidkanalen, i vest, og Røyksundkanalen, i aust. Her finn du flytebrygge og grillhus i Vestrevågen. Her kan du og få fine turar i furuskogen på øya. 18 Furuneset Furuneset finn du i Innværfjorden, like sør for Rubbestadneset. Dette er primært ein badeplass, men her er og flytebrygge med gjesteplassar og god djupne. 14 Åreiddalen Vil du til topps på Siggjo (474 moh), eit av dei mest kjende seglingsmerka langs kysten, kan Åreiddalen vera eit godt utgangspunkt. Her finn du kommunal kai, badestrand og grasslette. 15 Vedvika Vedvika ligg i Vorlandsvågen, like nord for Langevåg, på søraustsida av Bømlo. Her finn du fin badestrand og fine turmoglegheiter. Ulvesøy - Foto: FriluftsrådetVest Hiskjo - Foto: FriluftsrådetVest Barmane - Foto: FriluftsrådetVest 16 Hiskjo Hiskjo finn du på vestsida av Bømlo og nordvest for utløpet av Kulleseidkanalen. Her det ope kystlandskap, sandstrender og svaberg. Det er to brygger på området, men noko grunt vatn. Grill. 17 Barmane Barmane ligg på sørvestsida av øya Goddo og er godt skjerma for alle vindretningar. Her er det eigentleg to åtskilte område. Inst i vågen i nord finn du flytebrygge, fin grasslette og badestrand, med gode turstiar i land som tek deg på kryss og tvers over heile Goddo. Like sør for dette området finn du idylliske Plassaholmen, med ny flytebrygge og lune vikar. Kulleseidkanalen - Foto: Samarb.rådet for Sunnhordl

7 Sveio 19 Slettene Slettene Friluftsområde ligg i Lambavågen, like nordaust for Auklandshamn, dels på fastlandet og dels på Hjelløya. Området kan tilby gode hamneforhold med båtfeste og brygge. Det er og laga hengebru frå fastlandet til holmen sør om Helleøya. 20 Holsvika Holsvika Friluftsområde ligg til Ålfjorden, like sør for Tittelsnes. Her finn du båtfeste og ei eldre trebrygge. Dei indre delane av området har noko grunt vatn. Her er det badestrand, fine svaberg og gode fiskeplassar frå land. Eller kva med ein tur til Trollevassnibba (432 m.o.h), som troner over Holsvika? 21 Selsåsvika Denne fine badevika finn du på vestsida av Ålfjorden, tvers av Vikebygd. Her er det stor, fin grasslette, sandstrand, brygge og naust. 22 Leirvågen Leirvågen ligg ut mot Bømlafjorden, like vest for Valevåg. Denne naturhamna passar best som godvershamn for mindre båtar. På land finn du fine turmoglegheiter og m.a. ein kolerakyrkjegard. Holsvika - Foto: FriluftsrådetVest Bilete til høgre: Seilas i Sunnhordlandbassenget Foto: Samarbeidsrådet for Sunnhordland/Magne Langåker 12 13

8 Etne 23 Peparen Midt i Skånevik sentrum finn du friluftsområdet Peparen, ei lita perle av ein holme, med sandstrand, grasslette, høge tre, grill og stupebrett. Båtar som vil vitja området, lyt nytta gjestehamna i Skånevik som nattehamn. 24 Osnes På halvøya like vest for Etne sentrum finn du Osnes Friluftsområde. På sørsida av halvøya finn du Olav Vik-stiftelsen sitt område, der diktaren fann inspirasjon og hadde gard sin. Her er det stor, flott grasslette, grillstad og fine fiskeplassar. På nordsida av halvøya finn du badeplassen Honsvika, med sandstrand og grasbakke. Begge områda tek helst imot mindre båtar for dagsbesøk. 25 Taraldsøya Denne flotte, skogkledde øya ligg like utanfor Skånevikstranda. Her finn båtfolket gode hamnetilhøve med fleire brygger. Her er og mange turstiar i spanande natur- og kulturlandskap, med mange spor etter tidlegare busetnad. Fleire fine bade- og fiskeplassar. Peparen i Skånevik - Foto: Erik Kvalheim Osnes - Foto: FriluftsrådetVest Skånevik gjestebrygge - Foto: Sigurd Eikemo 14 15

9 vindafjord 26 Romsaøyane Aust i Bjoafjorden finn du eit av dei mest populære båtutfartsområda i regionen. Romsaøyane består av Romsa, Herøya, Glopsøya og Tolløya. Heile dette øyriket er eitt friluftsområde, med omfattande tilrettelegging og stor kapasitet for ålmenta og båtfolket. Alle øyane har flotte turtilhøve, på spanande vegar og stiar i gammalt kulturlandskap og skog. Her er det mange det mange spor etter dei som levde her før, tufter og bygningar. Du kan lesa meir om denne spanande øya i eige hefte, som du finn på nettsidene våre. 28 Vedvika Mellom Utbjo og Innbjo finn du denne flotte badevika med den store grøne grassletta. Her kan dagsgjestande båtar fortøya på neset på nordsida av ormådet. 29 Otertong Denne perla av eit naturområde ligg på ein tange nordaust i Skjoldafjorden. Skal du vitja området med båt, må du gå gjennom slusa i Skjoldastraumen, Noregs einaste saltvassluse og ein attraksjon i seg sjølv. Otertong er ein særs fredeleg plett, med små badestrender, grassletter og blanda skog. Romsa - Foto: FriluftsrådetVest Romsa- Foto: FriluftsrådetVest 27 Gardavika Området ligg ytst i Ålfjorden, like sør for Bjoaneset. Her finn du eit lita trebrygge på nordsida av området, og det er planlagt flytebrygge med fleire gjesteplassar på sørsida. Området er noko ope og utsett for ver frå nord. Her finn du badestrand, grillstad, grassletter og frukthage. Otertong - Foto: FriluftsrådetVest Romsa - Foto: FriluftsrådetVest 16 17

10 tysvær 31 Notaflåt Like vest for slusa i Skjoldastraumen finn du friluftsområdet Notaflåt. Her er det badestrand, grasslette og bålog grillplass. Gjestande båtar kan nytta betongbrygga aust i området eller gjestehamna på andre sida av slusekanalen. 32 Borgøy I Øynarvågen, på nordsida av Borgøy, har friluftsrådet sett opp ei trebrygge. Frå denne kan du følgja stien til Hattarvågen og til den kjende malaren Lars Hertervig sin fødestad. Du kan og ta turen til Storenuten, som kneisar 292 moh. 33 Espevikholmane Like utafor Espevik finn du eit knippe med trekledde holmar. Dei sørlegaste av desse, Ringtveitsholmane, er offentleg friluftsområde, ypparleg til bading og fisking. 34 Toftøy Denne flotte øya finn du utanfor Liarvåg i Nedstrand. Deler av Toftøy er nylig sikra til friluftsformål: Melevika, i nord, Selvåg, på austsida, og Longholmen, i sørvest. Dei to førstnemnde er fine badevikar med sand, grassletter og svaberg. Her er det sett opp båtfeste, og snart kjem det brygge og. Longholmen tilbyr båtfeste og trygg nattehamn. Øya byr på spanande natur- og kulturlandskap, med fine turmoglegheiter. Vis nødvendig respekt for private område, gardsdrift og beitande dyr på øya! 35 Austerøy I Kobbarvågen, på nordsida av øya, finn du flytebrygge og trygg nattehamn. På land finn du særprega lynghei. Holmane aust for øya, Krossholmen og Bjønnholmen m.fl. er og sikra til friluftsformål 36 Vesterøy Denne øya er ei verkeleg perle av dei sjeldne. I sør er ho prega av kulturlandskap, med sauebeite, grøne grasgangar, frukttre og bjørkeskog. Framleis kan du sjå mange spor og tufter etter dei som eingong budde her. Friluftsrådet har bygd ny brygge på søraustsida av øya. Her er det gode djupne- og hamneforhold. 37 Hamnaren Denne vetle furukledde holmen ligg i utløpet av Førlandsfjorden og er eit av dei mest populære turmåla for båtfolket i regionen. Her samlest dei som likar fellesskapet, for her ligg båtane ofte tett i tett. Her finn du tre forskjellige bryggeanlegg med grillog bålplassar, samt to små badestrender med finkorna sand. 38 Dragavika Denne fine badevika finn du inst i Førresfjorden. Her det finkorna sand, grasslette og trebrygge. Toftøy - Foto: FriluftsrådetVest Vesterøy - Foto: FriluftsrådetVest Hamnaren - Foto: FriluftsrådetVest Bilete til høgre: Vesterøy - Foto: FriluftsrådetVest 18 19

11 karmøy Bokn 41 Lindøy Lindøy er eit mangfaldig friluftsområde og aktivitetssenter. Her er det rom for både landbaserte og sjøretta aktivitetar for store og små. Lindøy har turstiar på kryss og tvers, småstrender, fiskeplassar, gapahuk og lavvo. Du kan og låna kano og robåt av friluftsrådet. Gjestande båtar kan nytta brygga i Storevik, på sørsida av øya, eller gjesteplassar hjå Røyksund Båtlag, på nordsida. Vil du lesa meir om Lindøy og dei som budde her før, kan du lasta ned eller tinga Lindøyheftet frå nettsidene våre. 42 Dragøy I vestre delen av Røyksund, der sundet møter Karmsundet, finn du friluftsområdet Dragøy. Her er det ei lita trebrygga og sandstrand i vika på sørsida av øya av den skogkledde øya. 39 Ognahabn Friluftsområdet Ognahabn ligg på vestsida av Ognøy, mellom Kårstø i Tysvær og Austre Bokn. Området ligg sentralt til både frå landssida og sjøsida. Her finn du to brygger, sandstrand, grillstad, svaberg og grasslette. Her finn og spor etter gammal busetnad. 40 Are På sørsida av Vestre Bokn finn du Are. Friluftsområdet ligg i Hognåsvika (Steinsvikane) og er prega av flotte svaberg, stein- og grusstrender, lynghei og beite for villsau. Det er fine turmoglegheiter og mange kulturminne i området. Du kan fortøya rette til berget på søraustsida av området. Ognahabn - Foto: FriluftsrådetVest Skudeneshavn - Foto: Skudefestivalen Kveldsstemning - Foto: FriluftsrådetVest Lindøy - Foto: FriluftsrådetVest 20 21

12 Haugesund 43 Vibrandsøy Midt i Haugesunds travle hamneområde ligg tradisjonsrike Vibrandsøy. Friluftsområdet dekker no størstedelen av øya, og her vil Haugesund kommune og friluftsrådet legga godt til rette for ålment og variert friluftsliv i åra som kjem. På øya finn du flott turterreng i det grøne kultur- landskapet, fine badeplassar og gode fiskeplassar, og mange kulturminne, tufter og bygningar. Besøkande båtar finn gode hamneforhold ved den nye flytebrygga i Nordre Løevågen. 44 KvalsviK Denne vesle vika like nord for Haugesund sentrum er primært ein badeplass, men ytre delen kan nyttast av gjestande båtar. Ver merksam på mykje drag i sjøen. Fine turmoglegheiter på land. 45 Røvær På Røvær har friluftsrådet ansvaret for området Lotestranda, nord i Suggevågen. Her er det grasslette, volleyballbane, badestrand og grillar. Her det noko grunt, så større båtar må liggja på svai eller nytta gjestehamna sør i vågen. Haugesund under Sildajazzen - Foto: Destinasjon Haugalandet/Tor Andre Johannessen Vibrandsøy - Foto: Tor Inge Vormedal Kvalsvik - Foto: FriluftsrådetVest Vibrandsøy På brygga i Røvær - Foto: Destinasjon Haugalandet /Elin Thorsen 22 23

13 båtutfartskart Dei regionale båtlivsområdene for Sunnhordland og Nord-Rogaland på kartet inngår i Vestkystparken og vert drifta av Skjærgårdstjenesten ved Friluftsrådet Vest 12 Fritidsfiske n Med stong eller handsnøre kan du fiska fritt etter saltvassfisk frå land eller båt heile året. n Ver merksam på lokale reglar og retningsliner om fiske etter bestemte artar. Innlandsfiske er regulert sjekk reglane før du fiskar. n Friluftsrådet Vest har laga ein brosjyre om fritidsfiske i regionen, som du kan få ved å kontakta oss eller lasta ned frå nettsidene våre. Utførlege reglar og retningsliner om fritidsfiske finn du og i brosjyren Kysten er din eller på desse nettsidene: n Ver merksam på at all rognhummar er freda, og må settast ut igjen. Sesongen for hummarfisket startar 1. oktober og varer til 30. november. Minstemålet for hummar er 25 cm. totallengde. Friluftsloven Friluftsloven gir deg rett til fri ferdsel, men og ansvar når du ferdes i marka. Nedanfor har me sett opp nokre av dei viktigaste punkta i Friluftsloven: n På sjøen er ferdsla fri for alle. Under ferdsel har einkvar rett til for kortare tid å dra opp båt eller kano på strandstrekning i utmark. Utmark er udyrka mark, og omfattar det meste av vatn, strand, myr og fjell i Noreg. n Opphald, rasting og solbading kan skje overalt kor dette ikkje er til utilbørleg for trengsel for andre. n I utmark er det lovleg å slå opp telt, raste og overnatte. På innmark må du ha løyve frå eigar. Vis omsyn! n I naturen skal ein ferdast med omsyn. Forlat alltid staden slik du gjerne vil finna han igjen. Ta søpla med heim! n Det er ikkje lov å nytta privat kai eller brygge utan løyve frå eigar. VINDAFJORD Røvær 45 HAUGESUND 43 TYSVÆR 7 Båtutfartsområde Sjå tekst i brosjyren Sjøfuglreservat Fosen Sjøfuglreservater Hovedvegar Mindre vegar Ferger Sjøfuglreservata er avhengig av at alle respekterer vedtektene. Dei viktigaste er: n Ferdsel på land i reservata, og på sjøen innanfor ein avstand av 50 m frå land, er forbode i tida 13. april til 1.august. n Planteliv, pattedyr, fuglar og deira reir, egg og ungar, er freda mot uro og skader. n Jakt er forbode i tida 1. mars til 1. september (i nokre reservat heile året). n Inngrep i naturen, kasting av avfall eller anna forureining er forbode. n Camping og teltslaging er forbode i reservata Kartet er utarbeida av Friluftsrådet VEST 24 25

14 Sjøvetreglane n TENK TRYGGLEIK Kunnskap og planlegging minskar risikoen og aukar trivnaden. n TA MED NØDVENDIG UTSTYR Utstyret må haldast i orden og vera lett tilgjengeleg. n RESPEKTER VER OG FARVATN Båten må berre nyttast under eigna tilhøve. n FØLG SJØVEGSREGLANE Reglane om vikeplikt, fart og lanterneføring må overhaldast. n BRUK REDNINGSVEST ELLER FLYTEPLAGG Det er påbode med godkjent flyteutstyr til alle ombord. n VER UTKVILT OG EDRU Promillegrensa er 0,8 når du fører båt. n VIS OMSYN Tryggleik, miljø og trivnad er eit felles ansvar. BJOA Båtfolk - sjå her! Buo landhandel A/S Vask, impregnering og reparasjonar av kalesjar. Vi syr òg nye puter. Mindre reparasjonar kan utførast mens de ventar. Held til i lokaler på tømmerkaien i Utbjoa, flytebryggje rett ved. Tlf.: / Daglegvarer, ølutsal, medisinutsal, post, tipping, bensin/diesel, dusj, vaskerom, drøsestove, internettkafé. Ope: Måndag-torsdag 9-17 Fredag 9-18 Laurdag Sundagsope i juli Tlf.: / Innbjoa kai Bjoa 26 27

15 Vis sjøvett ta båtførerprøven! Er du født eller senere og skal føre fritidsbåt med lengde over 8 meter eller som har motor med effekt mer enn 25 HK, da må du ha båtførerbevis fra 1. mai Hvorfor er det viktig å ha båtførerbeviset? Det skjer altfor mange ulykker med fritidsbåt. Et minimum av kunnskap er nødvendig for å ferdes trygt til sjøs, både for deg og dine. Selv om du ikke må ha beviset, oppfordrer Sjøfartsdirektoratet alle som skal føre fritidsbåt til å ta båtførerprøven. Hvor tar du båtførerprøven? Ta kontakt med Norsk Test as for mer informasjon. Hvor får jeg mer informasjon om båtførerprøven og båtførerbeviset? Se på Sjøfartsdirekto ratets hjemmeside. Alt i båtutstyr! Gaveartikler, barometer, ur, skipsklokker Ekkolodd, GPS, kartplotter, bryterpanel Kjetting, tauverk, sjakler, kauser Styrekabler, ventiler, flagg, årer Belysning, lanterner, kompass Redningsvester, flytedrakter Besintanker, lensepumper Toalett, vasker, rørdeler Bunnstoff, lakk, maling Båtseter, stoler, bord Alt i fiskeutstyr! Utstyr for hav, vann og elv Stenger, sneller, snører, kroker Sluk, pilk flue, oppheng, svivler Jakker, vadebukser, støvler, hatter Båtfiske, fluefiske, agnfiske, slukfiske Vester, skrin, håver, klepper, vesker Spesialoppheng for storfisken i dypet Chr. Baardsen & Søn A/S Smedesundet Haugesund baardsen.no Tlf: Fax: Vi er sterkest i båtbransjen!!! VI LØFTER 70 TONN Vi monterer og lagerfører følgende: Baug- og hekktrustere Trimflapssystemer Landstrømsanlegg Defroster og varmeanlegg Navigasjon og radar Plast- og gelcoateskader Skrogskader Ombygginger Service og rep. av kurante dieselmotorer Vi har anerkjente dele- og utstyrsleverandører Vi bunnsmører, rubber og polerer Vi har god bransjekunnskap og lang erfaring Vi løfter yrkes- og fritidsbåter Vi løfter seil- og passasjerbåter Vi formidler kjøp og salg av alle typer fritids- og yrkesbåter inntil 70 fot. Kontakt oss for tilbud. ET BRENNHETT ALTERNATIV Husøyvn Avaldsnes Tlf Fax Mobil Mail: 28 29

16 Drømmer du om ny båt til sommeren? ANN SpareBank 1 SR-Bank kan hjelpe deg å realisere din drøm. Kom innom ditt nærmeste SpareBank 1 SR-Bank kontor for tilbud i dag! Vil du vite mer eller ha et konkret tilbud, ta kontakt med din personlige rådgiver i banken. Du kan også ringe for mer informasjon. Karmsund Havnevesen Bank. Forsikring. Og deg

17 Her følgjer ein oversikt over dei viktigaste organiserte gjestehamnene i regionen: Kvinnherad Fjellbergsund Gjermundshamn Herøysundet Husnes Jondal Rosendal Sunde Sunda Sæbøvik Åkra Langevåg Lykling Mosterhamn Røyksundkanalen Sveio Buavåg Førde Valevåg Våga Øklandsnes Tysvær Borgøy Båtsvik Hervik Nedstrand Skjoldastraumen Skrabbavikjå BOKN Alvestadkroken Føresvik LAYOUT: Martha - enkelt og greit, Fitjar Fitjar Stord Huglo Leirvik Sagvåg Sævarhagsvikjo Bømlo Brandasund Espevær Kulleseidkanalen Etne Etne Fjæra Skånevik Vindafjord Bjoa Vikebygd Ølen Ølensvåg Sandeid Vikedal Karmøy Feøy Ferkingstad Kopervik Røyksund Skudeneshavn Storesund Vedavågen Åkrehamn Haugesund Smedasundet Røvær Turistinformasjonar Sunnhordland Bømlo Etne Fitjar Kvinnherad Sveio Stord Nord-Rogaland Bokn Haugesund Karmøy Sauda Tysvær Vindafjord

www.nrshf.no Friluftsområde for BÅTLIV i Nord-Rogaland og Sunnhordland N R S H F NORD-ROGALAND OG SUNNHORDLAND FRILUFTSRÅD

www.nrshf.no Friluftsområde for BÅTLIV i Nord-Rogaland og Sunnhordland N R S H F NORD-ROGALAND OG SUNNHORDLAND FRILUFTSRÅD www.nrshf.no Friluftsområde for BÅTLIV i Nord-Rogaland og Sunnhordland N R S H F 1983 NORD-ROGALAND OG SUNNHORDLAND FRILUFTSRÅD VELKOMMEN TIL VÅRE FRILUFTSOMRÅDER FOR BÅTLIV! Denne brosjyra vil gje deg

Detaljer

Vestkystparken. Vestlandets skjærgårdspark med mer enn 300 friluftsperler

Vestkystparken. Vestlandets skjærgårdspark med mer enn 300 friluftsperler Vestkystparken Vestlandets skjærgårdspark med mer enn 300 friluftsperler Skjærgårstjenesten En effektiv drift av friluftsområder til sjø sikrer allmennheten tilgang til et utstrakt nett av perler langs

Detaljer

ÅR Bergen og omland friluftsråd

ÅR Bergen og omland friluftsråd ÅR Bergen og omland friluftsråd Gjennom år for friluftslivet (BOF) kan se tilbake på 75 år med vekst og utvikling. Hele 197 områder er sikret frem til i dag, og nye kommer stadig til. Det er en ressurs

Detaljer

Reisemål Ryfylke. guide 2007. - Der fjordeventyret tek til. Finnøy Hjelmeland Suldal. www.ryfylke.com

Reisemål Ryfylke. guide 2007. - Der fjordeventyret tek til. Finnøy Hjelmeland Suldal. www.ryfylke.com Reisemål Ryfylke guide 2007 - Der fjordeventyret tek til Forsand Strand Finnøy Hjelmeland Suldal Sauda www.ryfylke.com Reisemål Ryfylke ryfylke - oversiktskart Halhjem Odda Bergen Newcastle N O R G E Oslo

Detaljer

utesteder til fri bruk Møt Blackfoot og andre vandrere Kick i høyden og grøss i gresset

utesteder til fri bruk Møt Blackfoot og andre vandrere Kick i høyden og grøss i gresset Vest 90 utesteder til fri bruk Møt Blackfoot og andre vandrere Kick i høyden og grøss i gresset A INFORMASJON 09-06-10 12:54:29 Forside: Til Gygrastolen fra Ænes, Kvinnherad, Forsidefoto: Trygve Johan

Detaljer

Turistinformasjon. Bremanger. www.facebook.com/bremangerturistinformasjon. Twitter: @BremangerTurist

Turistinformasjon. Bremanger. www.facebook.com/bremangerturistinformasjon. Twitter: @BremangerTurist Turistinformasjon Bremanger 2015 www.facebook.com/bremangerturistinformasjon Twitter: @BremangerTurist Instagram: @bremangerturistinfo #bremangerturistinformasjon 1 Innhold Opplysningar... 3 Bremanger

Detaljer

Opplev perlene i øyriket vårt

Opplev perlene i øyriket vårt Utg. 2 - Finnøy Næringshage, mars 2010 Opplev perlene i øyriket vårt Foto: Tove Irene P. K. Midtbø Restauration Eit regionalt og nasjonalt monument over eit stykke norsk historie vil snart vere klar til

Detaljer

Motivator og eventyrar. s.10-11. 26. - 27. april 2014. Utgåve 2-2014 Årgang 2 villmarketne.no facebook/villmarksmessa- Etne

Motivator og eventyrar. s.10-11. 26. - 27. april 2014. Utgåve 2-2014 Årgang 2 villmarketne.no facebook/villmarksmessa- Etne 26. - 27. april 2014 Utgåve 2-2014 Årgang 2 villmarketne.no facebook/villmarksmessa- Etne Motivator og eventyrar s.10-11 Ole-Johnny Myhrvold Mat i friluft Sjå s. 13-15 Eventyrlyst, humor og sjølvironi

Detaljer

ÅRSMØTE 2008 25 år for friluftslivet 1983-2008

ÅRSMØTE 2008 25 år for friluftslivet 1983-2008 ÅRSMØTE 2008 25 år for friluftslivet 1983-2008 2 Ny flytebrygge på Smedholmen, Fitjar Prosjektet Friluftsliv for alle med HT Dugnad på Gurokaien på Stora-Romsa Friluftslivets dag i Djupadalen, Haugesund

Detaljer

Ut på tur i Vindafjord

Ut på tur i Vindafjord Ut på tur i Vindafjord 2014 Turkart og informasjon finn ein på www.vindafjord.kommune.no Foto: Dag Smemo Bjoa - Gråhorgja 740 m.o.h. Følg fylkesveg 543 frå Ølensvåg til Innbjoa, ca 15 km utover langs fjorden.

Detaljer

i Koløy mune Oppdragsgjevar: Fitjar kommune

i Koløy mune Oppdragsgjevar: Fitjar kommune Rapport 04. desember 2013 Fitjar komm mune Kartleggingg av funksjonell strandsone i Øyane, inkl. Koløy Oppdragsgjevar: Fitjar kommune Tittel: Fitjar kommune. Kartlegging av funksjonell strandsone i Fitjarøyane

Detaljer

ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009

ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009 ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009 2009 2 Glade gutter på tur i Olalia Sandvik badeplass i Etne Fra Holsviko friluftsområde i Sveio Turvei med UU tilrettelegging i Haugesund Åreiddalen badeplass på Bømlo

Detaljer

sjo temah.3 mars 05 13-04-05 18:12 Side 1

sjo temah.3 mars 05 13-04-05 18:12 Side 1 sjo temah.3 mars 05 13-04-05 18:12 Side 1 R E T T O G V E T T P Å S J Ø E N T E M A H E F T E 3 sjo temah.3 mars 05 13-04-05 18:12 Side 2 2 3 R EGLER OG FORNUFT INNHOLDSFORTEGNELSE REGLER OG FORNUFT............

Detaljer

Varganytt_2-2005 11.01.06 11:19 Side 1. Medlemsblad for Os Båtklubb

Varganytt_2-2005 11.01.06 11:19 Side 1. Medlemsblad for Os Båtklubb Varganytt_2-2005 11.01.06 11:19 Side 1 Varganytt Nr. 2-2005 Medlemsblad for Os Båtklubb 32. årgang Varganytt_2-2005 11.01.06 11:19 Side 2 Hurtigstekt torsk med persille, oregano, chili og lime En rask

Detaljer

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL DEL I GRØNTSTRUKTUR OG TURVEGAR DEL II HOVUDNETT FOR GANG- OG SYKKELVEGAR PROSJEKTRAPPORT - 30.08.2010 1

Detaljer

Lindøy Historie forts.

Lindøy Historie forts. Alle slags herlige nyheter fra et fantastisk flott område Lindøy Historie forts. September 2014 Høstbasar i Ognsurnå Ognsurnå Vel arrangerer høstbasar. Vi finner ikke ord, så slå opp på side 7 og se selv.

Detaljer

SELJE MAGASIN. Innhaldsrikt program 2011/2012 YTTARST MOT STORHAVET I VEST

SELJE MAGASIN. Innhaldsrikt program 2011/2012 YTTARST MOT STORHAVET I VEST SPA THALASSO - KLOSTER - GALLERI - GOLF - VESTKAPP - BÅTLIV - SURF - DYKKING SELJE MAGASIN Nr. 27 September 2011 Innhaldsrikt program 2011/2012 YTTARST MOT STORHAVET I VEST Reiselyst... Lysta skapar verket...

Detaljer

Gratis informasjonsavis til turistar og fastbuande

Gratis informasjonsavis til turistar og fastbuande Sommar i Sauda Gratis informasjonsavis til turistar og fastbuande Utgitt av: 2 - Sommar i Sauda 2012 RYFYLKE Velkommen til Sauda i sommer! Våren er passert og sommeren står for tur. Flere har testet bademulighetene

Detaljer

Oppfriskar på Litlakalsøy

Oppfriskar på Litlakalsøy Sommarpraten: Tom Johnson SIDE 16 Sundagsope kl 12-16 Har gitt innsyn Ordførar Renate Møgster Klepsvik (Frp) har gitt kommunestyrerepresentantane innsyn i avtala mellom kommunen og avgått rektor Tor Grini.

Detaljer

Fjell. kommune. - tryggleik og trivsel mellom by og hav -

Fjell. kommune. - tryggleik og trivsel mellom by og hav - Fjell kommune - tryggleik og trivsel mellom by og hav - 1 Innhald Litt om Fjell kommune 3 Helsing frå ordføraren 4 Vi er her for deg. Servicetorget 5 Barn og unge i Fjell 6 Førebyggjande helsetenester

Detaljer

www.visitvoss.no GAID

www.visitvoss.no GAID 2013 www.visitvoss.no GAID MYRKDALEN - Midt i opplevinga! MYRKDALEN HOTEL - DET PERFEKTE STARTPUNKTET Myrkdalen Hotel er eit perfekt startpunkt for deg som vil oppleva norsk natur på sitt aller beste.

Detaljer

Fritidseiendommer. Nr.22. på Vestlandet. s 2 Hordaland mangfoldig aktivitetstilbud like ved hyttetrappen

Fritidseiendommer. Nr.22. på Vestlandet. s 2 Hordaland mangfoldig aktivitetstilbud like ved hyttetrappen Nr.22 Fritidseiendommer BOLIGAVISEN på Vestlandet Foto: Scanpix s 2 Hordaland mangfoldig aktivitetstilbud like ved hyttetrappen s 3 Sogn og fjordane mellom fjord og fjell, bre og strand s 4 Sunnhordland

Detaljer

Den løynde smilekulpen GRATISAVIS

Den løynde smilekulpen GRATISAVIS GRATISAVIS Den løynde smilekulpen Ned eit juv, over eit gjerde og bakom ein stein finn Julia Herault og Siri Tronerud Andersen ei skjult badeperle. Badeguide side 18 & 19 FOTO: VIDAR HERRE 2 Det våte element

Detaljer

Etablering Interkommunalt Friluftsråd

Etablering Interkommunalt Friluftsråd Etablering Interkommunalt Friluftsråd Aurland Balestrand Leikanger Luster Lærdal Sogndal Vik Sogn Næring as Side 1 Innhald 1. Innleiing 2. Bakgrunn 3. Om friluftsråd 4. Status og utfordringar i kommunane

Detaljer

etnemarknaden Magisk marknad Magi og illusjonar er eit tema gjennom heile årets marknad. 31. juli-3. august 2014 Grannekampen Side 10-11

etnemarknaden Magisk marknad Magi og illusjonar er eit tema gjennom heile årets marknad. 31. juli-3. august 2014 Grannekampen Side 10-11 etnemarknaden 31. juli-3. august 2014 Magisk marknad Magi og illusjonar er eit tema gjennom heile årets marknad. Side 16-17 Varierte artistar Side 3 Torg med mat Side 4-5 Viser fram dyr Side 16 Grannekampen

Detaljer

Innhald i denne utgåva: Utstilling på Sæbø skule Kommune- og fylkestingsvalet Verdsrommet og vulkanar Oppgradering Bø barnehage Grafitti på Radøy

Innhald i denne utgåva: Utstilling på Sæbø skule Kommune- og fylkestingsvalet Verdsrommet og vulkanar Oppgradering Bø barnehage Grafitti på Radøy Innhald i denne utgåva: Utstilling på Sæbø skule Kommune- og fylkestingsvalet Verdsrommet og vulkanar Oppgradering Bø barnehage Grafitti på Radøy Framlegg til kulturprisen 2011 Byggesakshandsaming MOT-ungdomskoordinator

Detaljer

Prosjektrapport Åkrafjorden Sightseeing Prosjekt Sommar 2007

Prosjektrapport Åkrafjorden Sightseeing Prosjekt Sommar 2007 Prosjektrapport Åkrafjorden Sightseeing Prosjekt Sommar 2007 September 2007 1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 4 1.1. Bakgrunn... 4 2. MÅLSETJING MED PROSJEKTET... 5 2.1. Prosjektmål... 5 2.1.1. Hovudmål...

Detaljer

Vilje av stål. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Hugseregel for hjerneslag. Tulipanaksjonen 26. april 2014 INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014

Vilje av stål. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Hugseregel for hjerneslag. Tulipanaksjonen 26. april 2014 INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014 Stord Fitjar april 2014, 24. årgang INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014 Hugseregel for hjerneslag FAST er hugseregelen for hjerneslag F fjes Ansiktslammingar A Arm-/Fotlammingar S Språk, Språk-og talefor

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer