EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL 16.10.2014"

Transkript

1 SAK 3 HOVEDVEIAVTALE MELLOM SKARSDALEN VEL OG VEGEN GULSVIK DAMTJERN SAMEIE 1. UTVIKLINGEN AV VEINETTET 2. VEIGRUPPEN: BAKGRUNN OG ARBEID 3. STYRETS TILNÆRMING OG STRATEGI 4. INNSPILL FRA MEDLEMMER MED STYRETS KOMMENTARER 5. STYRETS FORSLAG TIL NY HOVEDVEIAVTALE En lovlig innkalt generalforsamling er beslutningsdyktig med de medlemmene som møter (vedtekt 5). Stemmerett på generalforsamlingen forutsetter at medlemskontingenten til Skarsdalen vel for 2014 er betalt. 1

2 1. UTVIKLINGEN AV VEINETTET 2

3 Blå: Hovedvei i veiavtalen

4 Blå: Hovedvei i veiavtalen Rød: Sideveier utenfor veiavtalen

5 Blå: Hovedvei i veiavtalen Rød: Sideveier utenfor veiavtalen

6 Blå: Hovedvei i veiavtalen Rød: Sideveier utenfor veiavtalen

7 NÅVÆRENDE HOVEDVEINETT Blå: Hovedvei i veiavtalen Rød: Sideveier utenfor veiavtalen

8 2. VEIGRUPPEN: BAKGRUNN OG ARBEID 8

9 GENERALFORSAMLINGENS VEDTAK : «Vi nedsetter en veigruppe som kan jobbe fram et forslag til ny veiavtale. Forslaget leveres styret, som forhandler med Veisameiet. Fremforhandlet forslag til veiavtale fremmes for vedtak av ekstraordinær generalforsamling.» 9

10 Veigruppen består p.t. av 5 medlemmer fra 5 av 6 hytteområder: Område 1, Skarseter: Ole Peder Nordheim Område 2, Midten: Kjetil Gard Skogen Område 3, Damtjern syd: Frank Karlengen Område 4, H8: Kjetil Gamre Område 5, H11: -- Område 6, H12 og H22: Roar Schinnes ALLE BLE INVITERT TIL Å DELTA. ALLE BLE OPPFORDRET TIL Å DELTA, DELE MENINGER MED VEIGRUPPEN OG VELGE SIN REPRESENTANT. 10

11 11

12 3. STYRETS TILNÆRMING OG STRATEGI 12

13 STYRETS TILNÆRMING Styret er opptatt av å finne en pragmatisk løsning som hytteeiere, grunneiere og entreprenør alle kan leve med. Vi har alle interesse og glede av et godt forhold til grunneierne i dalen. 13

14 OPTIMAL LØSNING? Én avtale for alle veier. Veisameiet administrerer. Modell for kostnadsdeling bestemmes av velet. 14

15 DAGENS VEIAVTALE: Én veiavtale for hovedvei (hovedvei pluss 3 sideveier). Private avtaler for andre sideveier. Lite transparens for sideveiene, det er ikke publisert noen samlet prisliste for alle sideveiene ( litt for hemmelig ) Avtalen for hovedvei bygger på det opprinnelige veinettet fra mange år tilbake. Slik veinettet har utviklet seg oppleves dagens veiavtale av mange som ulogisk og urettferdig. 15

16 KOSTNADSØKNING: Dagens veiavtale løper til den blir sagt opp eller reforhandlet. Brøyteavtalen mellom Veisameiet og Ingar Ekeren var på 3 år og gikk ut i vår. Den ble avsluttet med en av de verste vintrene gjennom tidene. Ny avtale har vært ute på anbud - Stor kostnadsøkning er uunngåelig av flere grunner: Ekstremvinter nå sist ny entreprenør tar høyde for dette i sitt anbud Økte krav til forutsigbarhet basert på problemene siste vinter. Krav til flere maskiner og tilgang til gravemaskin og hjullaster. Relativt få entreprenører med tilgang på de maskiner som nå kreves. Dagens veiavtale, med nye kostnader for brøyting, vil koste kr per hytte. 16

17 STYRETS STRATEGI: Det er mange meninger om modell for kostnadsdeling for både hovedvei og sideveier. Dagens modell oppfattes av mange som ulogisk og lite rettferdig. Styret har derfor flere ganger tidligere foreslått andre fordelingsmodeller for kostnadene for hovedvei og sideveier. Men ingen har blitt vedtatt, så vi har måttet fortsette med den gamle modellen med hovedvei og 4 ( 5) sideveier. Det optimale er om vi kan sette ut alle veier på anbud under én avtale hvor Veisameiet fakturerer hytteeierne basert på kostnadsdelingsmodell bestemt av velet. Veisameiet vil p.t. ikke påta seg ansvar for administrasjon / fakturering av sideveier. Det er flere årsaker til dette, dårlig standard på noen av sideveiene er en av dem. Det er ikke et alternativ at styret tar dette ansvar. Å enes om hovedvei og sideveier er to vanskelige utfordringer. Styret ser det derfor hensiktsmessig å ta en om gangen. 17

18 STYRETS STRATEGI: DERFOR BEHANDLER VI NÅ KUN HOVEDVEIEN SOM ET FØRSTE STEG En redusert hovedvei vil gjøre det lettere å enes om en delingsmodell for sideveiene i neste steg. Styret og veigruppen vil fortsette arbeidet mot optimal løsning. Veigruppen er fortsatt åpen for innspill og nye medlemmer. Styret vil jobbe med Veisameiet for å få dem til å ta ansvar for alle veier. Alternativt at entreprenør kan fakturere hver enkelt hytteeier basert på velets modell for kostnadsdeling. Styret vil prøve å få til dette i løpet av vinteren, for å fremme et forslag om total avtale til GF

19 KONKLUSJON: Nå kommer vinteren raskt styret ber om tillit til å fortsette arbeidet gjennom vinteren og våren. Forhåpentligvis får vi til en god total avtale til våren. Alternativet til styrets strategi er: 1) Fortsette med dagens avtale men med økte kostnader. 2) Veiskjønn: Det kan vi jobbe mot, men vi trenger også da en avtale som sikrer brøyting frem til jordskifteretten har avsagt sin dom og den nye løsningen er på plass. 3) Konfrontasjon mot veisameiet: Noen hytteeiere ønsker muligens det. Konfrontasjon har ikke dette styret noen tro på. Det kan bli mye ufred, og resultatet kan bli dårligere løsning enn den vi har i dag. Styret og veigruppen jobber videre mot en optimal løsning. Men vi trenger litt mer tid til å komme frem til best mulig løsning og til å forhandle med og påvirke Veisameiet og entreprenør. 19

20 NÆRMERE OM VEISKJØNN: Alternativet til ny hovedveiavtale er enten dagens veiavtale med ny årsavgift, eller ingen veiavtale eller veiskjønn etter veiloven 54: Blir dei interesserte ikkje samde om korleis plikta til vedlikehald eller utbetring skal fordelast, kan kvar av dei krevje at desse spørsmåla skal avgjerast ved skjønn. Alle brukere av veiene (hytteeiere og grunneiere og andre brukere) kan kreve veiskjønn. Velet er som forening ikke part i saken, det er det den enkelte bruker som er. En dom i jordskifteretten innebærer: Fastsatt modell for kostnadsdeling for alle brukere av veiene Fastsatt kostnad (driftsbidrag) for den enkelte veibruker. Opprettelse av veilag for alle som deltar i skjønnet Veiavtalen mellom velet og veisameiet avvikles Begjæring om veiskjønn må fremmes av advokat. Hytteforbudet kan formidle en. 20

21 FORDELER VED VEISKJØNN: En nøytral instans fastsetter en felles løsning for finansiering av driften av alle veiene i Skarsdalen: Modell for kostnadsdeling. Veiavgift for den enkelte hytte. Rettsgrunnlag for å inndrive veiavgiften. Felles veilag etter veiloven 55. Både hytteeiere og grunneiere blir medlemmer av veilaget. Veiavtalen mellom velet og veisameiet opphører. ULEMPER VED VEISKJØNN: Kostnader: Det påløper både rettsgebyr og utgifter til advokat. De siste er avhengig av hvor kompleks og vanskelig saken er. Hytteeiernes kostnader kan dekkes via den enkeltes rettshjelpforsikring i hytteforsikringen. Advokaten ordner det. 21

22 STYRETS PRIMÆRE FORSLAG TIL NY AVTALE FOR REDUSERT HOVEVEI: ÉN FELLES AVGIFTSSONE KRONER PER HYTTE Den nye hovedveien går fra bommen til VA-anleggene ved 1000-meteren. Denne veien brukes av mange i dalen, også av dem lenger ned. Det som tidligere har vært oppfattet som urettferdig er i stor grad mange sideveier i hovedveiavtalen. Dette foreslås nå endret. De fleste hyttene på toppen vil måtte betale mer ved at større deler av tidligere hovedvei nå blir sidevei. Det samme gjelder for alle hyttene lengre ned som hører til sideveier som nå er med i veiavtalen. 22

23 STYRETS SUBSIDIÆRE FORSLAG TIL NY AVTALE FOR REDUSERT HOVEDVEI: TRE AVGIFTSSONER KRONER 2 000, OG FOR HHV SONE 1, 2 OG 3 Den nye hovedveien går fra bommen til VA-anleggene ved 1000-meteren. Denne veien brukes av mange i dalen, også av dem lenger ned. Det som tidligere har vært oppfattet som urettferdig er i stor grad mange sideveier i hovedveiavtalen. Dette foreslås nå endret. De fleste hyttene på toppen vil måtte betale mer ved at større deler av tidligere hovedvei nå blir sidevei. I tillegg vil sone 3 betale 25 % mer enn sone 1 for hovedveien. Tilsvarende vil alle hyttene lengre ned som hører til sideveier som nå er med i veiavtalen også måtte betale mer ved at tidligere hovedvei nå blir sidevei. 23

24 4. INNSPILL FRA MEDLEMMER MED STYRETS KOMMENTARER GJENNOMGANG AV- OG KOMMENTARER TIL INNSPILL I GJESTEBOKEN 24

25 Per T. Eikeland (07/10/14), styrets kommentarer i rødt: Ingen brøyteavtale for noen av sideveiene for kommende vinter. Avtale for sideveier må inngås privat, som før slik det alltid har vært for de aller fleste sideveier, med entreprenør. Flertallet av hytteeierne må danne lokale veilag. Styret anbefaler at hytter på et tun eller i et område går sammen. Men dette er ingen nødvendighet. Mange områder har tidligere hatt individuelle avtaler med Ingar Ekeren. Neppe noen fordel av at velet har forhandlet en felles avtale for hovedvei. Veisameiet er veldig tydelige på at de ikke ønsker å forholde seg til hver enkelt hytteeier. Derfor opprettholdes rabatten på 500 kroner for velmedlemmer. Går vinteren i møte uten at vi kan regne med å kunne kjøre bil til hyttene. Dette er ikke korrekt. Akkurat som før blir stamveien brøytet ihht hovedveiavtale mens sideveier brøytes ihht private avtaler. Ny avtale medfører ingen endring på dette. 25

26 Per T. Eikeland (07/10/14), styrets kommentarer i rødt: Hvilke muligheter har vi hvis vi ikke vil være med på kostnadsøkningen? Kostnadsøkningen kommer uansett. Hvis det blir mange som ikke være med på noen som helst form for avtale pga kostnadsøkning, vil løsningen være at grunneierne tar hele veisaken til veiskjønn. Der blir det bestemt hva hver av oss må bidra med. Er det riktig at Veisameiet kan la veiene snø igjen? Dersom vi ser bort fra privatrettslige avtaler noen få hytter har så kan ikke styret se at Veisameiet har noen plikt til å holde veien åpen til enhver tid gjennom vinteren dersom de ikke får dekket sine kostnader. Har styret sagt opp den løpende avtalen? Nei, styret har ikke sagt opp den løpende veiavtalen. Den gjelder til den blir oppsagt eller reforhandlet. Men den løpende avtalen vil ikke dekke kostnadene for brøyting for vinteren 2014/15. Dermed vil ikke Veisameiet kunne inngå avtale med entreprenør med det laveste anbud og vinteren ser mildt sagt usikker ut. Hvis den løpende veiavtalen skal gjelde videre, må veiavgiften økes. Siden veiavgiften er fastlagt i veiavtalen, må avtalen vedtas på nytt, med høyere avgift. Dette er en eventuell nødløsning dersom ingen av styrets 2 forslag til ny hovedveiavtale blir vedtatt. 26

27 Lerø, Rødland, Sandboe, Stokka og Nes (11/10/14), styrets kommentarer i rødt: Styret kan ikke binde GF bør åpnes for endringsforslag. Det er ekstraordinær GF. Det er vanlig at bare styrets forslag kan behandles. Det står også i innkallingen. Før det innhentes anbud om ny avtale om brøyting bør premissene være klarlagt og godkjent av velets organer. Det ville innebære en ekstra generalforsamling før veisameiet la brøytejobben ut på anbud. Det er veisameiet og ikke styret som innhenter anbud. Styret kan heller ikke inngå avtaler med entreprenør. Grunneierne har inngått en avtale om brøyting uavhengig av styret. Veisameiet har enda ikke inngått avtale om brøyting. Det har innhentet anbud og innledet samtaler med Gandrudbakken Maskin, som hadde laveste anbud. Styret har forhandlet med veisameiet, og blitt enig om de 2 forslagene. Veigruppen har også hatt samtaler med Gandrudbakken i forsøk på å etablere en prisstruktur for sideveier. Forslagene medfører at det blir opp til de enkelte hytteeiere å forhandle frem brøyting av sideveier. Blir kostbart i en umulig forhandlingsposisjon. Må akseptere det tilbud man får. Akkurat som før. Ikke noe nytt at hver enkelt hytteeier må inngå privat avtale for sideveier. Noen hytter får mer sidevei å inngå privat avtale for. Ellers ingen endring. 27

28 Lerø, Rødland, Sandboe, Stokka og Nes (11/10/14), styrets kommentarer i rødt: Styret har valgt å akseptere grunneiernes avtale av frykt for at det ikke blir brøyting i vinter. Det er det ingen fare for. Grunneierne har ingen rett til å nekte over 200 hytteeiere tilgang til hyttene sine. Styret har forhandlet med Veisameiet. Styret har innsyn i regnskapet til Veisameiet og innser at inntekter må matche utgifter. Men det er gått noen runder med Morten Gandrudbakken for å avklare og forsøke redusere prisene. Så vi har ikke valgt å bare akseptere avtalen, det har vært dialog og justeringer i begge retninger. Grunneierne eier de fleste veiene i Skarsdalen. Kostnadene til brøyting må dekkes ved tilsvarende inntekter. Hvis inntektene uteblir, hvem kan tvinge grunneierne til å holde veiene åpne? En slik sak må finne sin løsning gjennom forhandlinger, ikke diktat. Det er riktig og det gjelder begge veier. Gitt et vinnende anbud på brøyting og et transparent regnskap for Veisameiet er det dessverre ikke så mye mer å hente. Styret har forhandlet med veisameiet og med Morten Gandrudbakken med sikte på lavere brøytepris for hovedveien. 28

29 Lerø, Rødland, Sandboe, Stokka og Nes (11/10/14), styrets kommentarer i rødt: I tillegg er det hytteeiere som har en tinglyst rett til å få brøytet vei frem til sin hytte. Punkt 5.2 i forslag til veiavtale har derfor ikke velet fullmakt til å vedta. Hytteeiere med slike avtaler må kontakte selger / grunneier og fremme krav uavhengig av velet. Kommunen og offentlige myndigheter vil motsette seg at et område med nærmere 250 hytter vil forbli isolert vinteren gjennom. Det er mulig de vil motsette seg det. Men i så fall må de kunne anvise en løsning. Forslaget slik det nå foreligger, innebærer at man i tillegg til velet må være med i flere andre «vel» for å finne frem til hva en skal betale for brøyting og vedlikehold. Det er ikke snakk om flere andre vel. Det er ingen endring fra dagens avtale. For hytter i sideveier som hittil har vært del av stamveien blir det nå flere meter vei å betale for privat. Bortsett fra det medfører ikke forslag til ny avtale noen endring. Medlemmene kan fortsatt ha private avtaler hver for seg. Det som er nytt er at styret anbefaler medlemmene å lene seg på veigruppens arbeid og koordinere de private avtalene. 29

30 Lerø, Rødland, Sandboe, Stokka og Nes (11/10/14), styrets kommentarer i rødt: Forslaget styret legger fram ivaretar kun interessene til de hytteeierne som ikke har behov for brøyting ut over hovedveien. Også de som har behov for brøyting av sideveier har behov for en brøytet og vedlikeholdt hovedvei. Og vi kan bare gjenta styrets forslag er marginalt forskjellig fra dagens avtale. De fleste sideveier er også i dag utenfor veiavtalen. Over 70 % av hytteeierne blir henvist til å godta det tilbudet en får om brøyting De fleste hytteeierne må selv forhandle eller godta tilbud om brøyting av sideveier, akkurat som før. Men vi jobber videre med en løsning på dette. I avtalen som er inngått med grunneierne, har grunneierne gitt enerett også til brøyting av stikkveier uten at pris er forhandlet. Veisameiet kan ikke gi noen rett til brøyting av sideveier utenom veiavtalen. Derimot har Morten Gandrudbakken sagt at hans tilbud på stamvei forutsetter at han også får oppdraget med sideveier. Ellers blir stamvei dyrere. Dette er naturlig. Videre har styret og veigruppen forhandlet og diskutert priser med Gandrudbakken. Styret og veigruppen vil fortsette dette arbeidet. 30

31 Lerø, Rødland, Sandboe, Stokka og Nes (11/10/14), styrets kommentarer i rødt: Det er for øvrig uklart om styret mener det kun er hovedveien som skal vedlikeholdes og at velet fraskriver seg deltakelse i å få etablert en avtale for vedlikehold av veier som også berører flertallet av velets medlemmer. Velet har aldri påtatt seg noe ansvar for sideveier utenfor veiavtalen, heller ikke nå. Vi jobber videre med en totalavtale. Der er det naturlig å inkludere vedlikehold av sideveier. Styret og veigruppen forhandler med Gandrudbakken for å oppnå best mulig pris på brøyting og evt også vedlikehold også av sideveier. Men hverken styret eller veigruppen kan inngå avtaler med Gandrudbakken. Det må den enkelte hytteeier gjøre. Alle som har hytte i Skarsdalen kan fritt kjøre til øverste punkt og parkere i nærheten av renseanlegget. Flere langt nede i dalen benytter seg av denne muligheten. Derfor bør alle betale likt for brøyting og vedlikehold fram til dette punktet. Dette er et av veigruppens og styrets argumenter for vårt primære forslag. 31

32 Lerø, Rødland, Sandboe, Stokka og Nes (11/10/14), styrets kommentarer i rødt: Der hvor brøyting stopper, må det være mulig å parkere framfor å bli tvunget til å betale for brøyting fram til egen hytte. I så fall betyr det at det må lages parkeringsplasser til omtrent 100 biler nedenfor renseanlegget. Dersom ingen på H12 eller H22 vil bekoste brøyting for sine sideveier, vil man måtte lage parkeringsplasser ved renseanlegget. Videre vil hovedveiavtalen bli dyrere, da Gandrudbakken mister inntekten fra brøyting av disse sideveiene. Vi kan akseptere at kostandene med vedlikehold og brøyting av vei øker innenfor en normal kostnadsutvikling eller at det er basert på endringer i omfang / kvalitet. Vi registrerer nå at styret finner å ville diktere nesten 50 % prisøkning for en hovedvei som er vesentlig redusert i omfang. Brøyting er satt ut på anbud. Beste anbud dikterer prisøkningen, ikke velet. Årsaker til kostnadsøkning er nevnt tidligere. 32

33 Lerø, Rødland, Sandboe, Stokka og Nes (11/10/14), styrets kommentarer i rødt: Ved å la hovedveiavtalen stoppe ved renseanlegget, faller ca. 70 hytter øverst i Skarsdalen utenfor avtalen. Teller en opp hytter ved de andre stikkveiene, vil de vise at veilaget har inngått en avtale hvor flertallet av hytteeierne ikke får brøytet vei som i dag. Til de sideveiene som nå foreslås tatt ut av hovedveiavtalen er det i alt 114 hytter. Styret foreslår en avtale for hovedvei, som før, som også gjelder dem. Men disse 114 hyttene får altså mer privat sidevei å brøyte enn før. Hyttene fordeler seg på sideveiene slik: Dyrskardveien (22), Nordpolskardveien (19), Olaseterskardveien (5) og Damtjernryggen (6), i alt 52 hytter til disse 4 sideveiene. Øverst i Skarsdalen er det 62 hytter, fordelt med 42 på H12 og 20 på H22. Alle disse henger mer eller mindre sammen med sideveien fra renseanlegget og ned mot H12. Styret har registrert 262 hytteeiere i Skarsdalen. For de 148 hyttene som nå ikke ligger til sidevei som omfattes av veiavtalen vil foreslått hovedveiavtale ha samme omfang som i dag, men de slipper å betale for brøyting av andres sidevei. Skarsdalen Vel kan ikke inngå en avtale som ikke sikrer forutsigbarhet for alle disse. Styret foreslår nå en avtale som nettopp sikrer større forutsigbarhet for hovedveien gjennom økt maskinpark og 2 mannskaper. 33

34 Lerø, Rødland, Sandboe, Stokka og Nes (11/10/14), styrets kommentarer i rødt: Den som får oppdraget må akseptere å brøyte vei til de andre hytteeierne for samme pris når det er snakk om «strake veien» fram til der det er ca. fem hytter som deler på veien. Det er 2 muligheter: Enten bestemmer den som får oppdraget kostnadsdelingsmodell basert på hvor arbeidskrevende en vei er å brøyte og vedlikeholde. Eller så baserer man seg på en annen kostnadsdelingsmodell, f. eks. den veigruppen anbefaler. Vei frem til det er ca. 5 hytter som deler på resten av veien er ikke vei som er til for alle. Det er nettopp den solidariske delingen av kostnader forbundet med slike veier på toppen som oppleves som urettferdig av hytteeiere lenger nede. Den foreslått reduserte hovedveien derimot er til for alle. Alle kan bruke den, og det er naturlig å anta at de fleste bruker den. Veisameiet, Morten Gandrudbakken, styret og veigruppen er enige om hva som bør være omfanget av en hovedvei. Dette målet om ca 5 hytter er en alternativ forståelse av begrepet hovedvei. 34

35 Lerø, Rødland, Sandboe, Stokka og Nes (11/10/14), styrets kommentarer i rødt: For å kunne holde prisen nede og tilby kapasitet til flere hytter, bør vi redusere kravet til åpen, kjørbar vei. Det holder f.eks. at veien er kjørbar fra kl. 09 framfor kl. 08. Søndag trenger ikke veien være åpen til 23. Det holder til kl. 20. Hva som er en akseptabel åpningstid bør være et forhandlingstema. Det er eventuelt mulig å forhandle med veisameiet om dette, dersom generalforsamlingens flertall ønsker det. Det er likevel et spørsmål om det er mye å hente her. 35

36 Erik F. Hansen (13/10/14), styrets kommentarer i rødt: Det blir for vanskelig med medlemskap og fakturering fra flere veilag. Jeg er for en sonemodell og ønsker forutsigbarhet. Har jeg brøytet vei til hytta denne vinteren? Hvor mye vil det koste? Den foreslåtte avtalen blir ikke vanskeligere enn dagens avtale. Trenger ikke flere veilag men det anbefales at hytter i samme område går sammen. Styret og veigruppen jobber videre med en totalavtale. Sonemodell er en løsning som vurderes. Forutsigbarheten øker dramatisk med ny entreprenør og ny avtale. 36

37 Stein Riibe (13/10/14), styrets kommentarer i rødt: Den enkleste og mest åpenbare løsningen er ikke valgt, nemlig en felles brøyteavtale og avgift for hele Skarsdalen. Det hadde vært den enkleste løsningen ja. Men mange hytteeiere vil nok oppleve felles avgift som en urettferdig kostnadsdeling. Veigruppen og styret har prøvd å lage et så enkelt som mulig kompromiss som forhåpentligvis oppleves rettferdig nok av alle. Det kan ikke være slik vi som har hytte i nedre del må fortsette å "subsidere" brøytning i øvre del, samtidig som vi selv må dekke kostnadene ved brøyting av sideveiene nede i dalen. Dette er grunnen til at styret nå foreslår en redusert hovedvei som et første steg på veien mot en totalavtale. Den reduserte hovedveien brukes i stor grad også av hytteeiere i nedre del. 37

38 Milton Raiby (13/10/14), styrets kommentarer i rødt: 3 i Skarsdalens Vels vedtekter lyder: "Foreningens formål er å verne om og fremme felles interesser for hyttefolket i Skardsdalen". De to alternative forslagene fra styret er ikke i samsvar med dette, siden begge tar utgangspunkt i at hytteeierne bl.a. langs Olaseterskardveien i praksis blir fratatt vinterveien, eventuelt får fordyret atkomsten til det uakseptable. Velforeningen skal verne om- og fremme felles interesser. De sideveiene som nå foreslås tatt ut av hovedveiavtalen er Dyrskardveien, Nordpolskardveien, Olaseterskardveien, Damtjernryggen og veien fra renseanlegget og ned mot H12. Det er i alt 114 hytter tilknyttet disse veiene. Dette betyr på ingen måte at vinterveien tas fra dem. De må inngå private avtaler med entreprenør, akkurat som alle andre hytteeiere i sideveier ikke inkludert i hovedveiavtalen alltid har gjort. At disse 114 hytteeierne får fordyret adkomsten er riktig. Men det er primært pga den generelle kostnadsøkningen, samt at de ikke lenger vil bli subsidiert av de resterende 148 hytteeierne. 38

39 Milton Raiby (13/10/14), styrets kommentarer i rødt: Paragrafen sier at generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av april, og det står ikke noe om at det kan holdes ekstraordinær generalforsamling. Det står heller ikke noe om at det ikke kan holdes ekstraordinær generalforsamling. Når vedtekten ikke har særskilte bestemmelser om ekstraordinær generalforsamling, betyr det at bestemmelsene om ordinær generalforsamling kommer til anvendelse. Unntatt fra dette er at sakslisten er begrenset til den eller de spesifiserte sakene som XGF skal behandle, samt de innledende prosedyrebestemmelsene. 39

40 5. STYRETS FORSLAG TIL NY HOVEDVEIAVTALE 40

41 NÅVÆRENDE HOVEDVEINETT Blå: Hovedvei i veiavtalen Rød: Sideveier utenfor veiavtalen STYRETS FORSLAG TIL NY HOVEDVEI MED 1 SONE Blå: Hovedvei i veiavtalen Rød: Sideveier utenfor veiavtalen

42 STYRETS PRIMÆRE FORSLAG TIL NY AVTALE FOR REDUSERT HOVEDVEI: ÉN FELLES AVGIFTSSONE KRONER PER HYTTE Den nye stamveien går fra bommen til VA-anleggene ved 1000-meteren. Denne veien brukes av mange i dalen, også av dem lenger ned. Det som tidligere har vært oppfattet som urettferdig er i stor grad mange sideveier i hovedveiavtalen. Dette foreslås nå endret. De fleste hyttene på toppen vil måtte betale mer ved at større deler av tidligere hovedvei nå blir sidevei. Det samme gjelder for alle hyttene lengre ned som hører til sideveier som nå er med i veiavtalen. 42

43 Sone 2 Sone 3 Sone 1 Sone 1 Sonegrense NÅVÆRENDE HOVEDVEINETT Blå: Hovedvei i veiavtalen Rød: Sideveier utenfor veiavtalen STYRETS FORSLAG TIL NY HOVEDVEI MED 3 SONER Blå: Hovedvei i veiavtalen Rød: Sideveier utenfor veiavtalen

44 STYRETS SUBSIDIÆRE FORSLAG TIL NY AVTALE FOR REDUSERT HOVEDVEI: TRE AVGIFTSSONER KRONER 2 000, OG FOR HHV SONE 1, 2 OG 3 Den nye stamveien går fra bommen til VA-anleggene ved 1000-meteren. Denne veien brukes av mange i dalen, også av dem lenger ned. Det som tidligere har vært oppfattet som urettferdig er i stor grad mange sideveier i hovedveiavtalen. Dette foreslås nå endret. De fleste hyttene på toppen vil måtte betale mer ved at større deler av tidligere hovedvei nå blir sidevei. I tillegg vil sone 3 betale 25 % mer enn sone 1 for hovedveien. Tilsvarende vil alle hyttene lengre ned som hører til sideveier som nå er med i veiavtalen også måtte betale mer ved at tidligere hovedvei nå blir sidevei. 44

45 Veigruppens beregning av brøytepris for strippet hovedvei (alle priser ex mva) Utgangspunkt: MG s tilbud på nåværende hovedveinett inklusive sideveier.. kr Fratrekk: Senere innhentet pris for sideveiene som tas ut av ny veiavtale Nordpolskardveien + Dyrskardveien + Olaseterskardveien + Damtjernryggen + Veien fra renseanlegget og ned mot H 12. kr = Beregnet pris for strippet hovedvei kr Veigruppen fikk et muntlig tilsagn fra MG at han godtok denne prisen. Dessverre fins ingen skriftlig aksept. Da styret spurte ham om denne prisen, sa han blankt nei. 2 ganger. Grunnen var at det opprinnelige tilbudet på dagens hovedveinett inklusive sideveier var gitt som en helhetspris uten detaljert beregning av brøytekostnadene på den enkelte sidevei. Det blir derfor ikke riktig å trekke fra detaljert beregnete priser for sideveiene i etterkant. Styret ba ham derfor om å sende inn pristilbud på den strippete hovedveien. Prisen kr ex mva uten grusing og tining holdt han fast på. Det er derfor den som er lagt inn i budsjettet. 45

46 Budsjett for dagens hovedveinett med ny brøytepris og derved ny veiavgift. Postnr Post Beløp 11 Bompenger passeringer a kr Veiavgift hytteeiere. Kr 2800 pr hytte * 255 hytter Avgift tomtesalg Tømmeravgift Renteinntekt Sum inntekter Brøyting av vei. Kr mva Tining av stikkrenner Strøing Skraping og lapping Oppgrusing og bytting av stikkrenner Alle utgifter til veibom Regnskapsføring Forsikring Renter og avdrag på lån Sum utgifter Resultat

47 KONKLUSJON: Nå kommer vinteren raskt styret ber om tillit til å fortsette arbeidet gjennom vinteren og våren. Forhåpentligvis får vi til en god total avtale til våren. Alternativet til styrets strategi er: 1) Fortsette med dagens avtale men med økte kostnader. 2) Veiskjønn: Det kan vi jobbe mot, men vi trenger også da en avtale som sikrer brøyting frem til jordskifteretten har avsagt sin dom og den nye løsningen er på plass. 3) Konfrontasjon mot veisameiet: Noen hytteeiere ønsker muligens det. Konfrontasjon har ikke dette styret noen tro på. Det kan bli mye ufred, og resultatet kan bli dårligere løsning enn den vi har i dag. Styret og veigruppen jobber videre mot en optimal løsning. Men vi trenger litt mer tid til å komme frem til best mulig løsning og til å forhandle med og påvirke Veisameiet og entreprenør. 47

48 KONKRETE FORSLAG: 1) Styrets primære forslag: redusert hovedvei, en pris 2) Styrets subsidiære forslag: redusert hovedvei, soneinndeling (3 soner) 3) Dagens avtale med økte kostnader samt soneinndeling (3 soner) 4) Nes m.fl. sitt forslag egen presentasjon 5) Fortsette med dagens avtale men med økte kostnader. 48

SKARSDALEN VEL. Org.nr. 914 150 787

SKARSDALEN VEL. Org.nr. 914 150 787 SKARSDALEN VEL. Org.nr. 914 150 787 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING SAK TIL BEHANDLING: NY HOVEDVEIAVTALE TORSDAG 16. OKTOBER 2014 KL 18.30 Korsvollhuset, Langåsveien 18, Oslo SAKSLISTE: 1.

Detaljer

SKARSDALEN VEL. Org. Nr. 914 150 787 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING SAK TIL BEHANDLING: NY HOVEDVEIAVTALE

SKARSDALEN VEL. Org. Nr. 914 150 787 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING SAK TIL BEHANDLING: NY HOVEDVEIAVTALE SKARSDALEN VEL. Org. Nr. 914 150 787 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING SAK TIL BEHANDLING: NY HOVEDVEIAVTALE TORSDAG 16. OKTOBER 2014 KL 1830. Korsvollhuset, Langåsveien 18, Oslo (Samme møtested

Detaljer

Innstilling fra Veigruppen til Velstyret

Innstilling fra Veigruppen til Velstyret Innstilling fra Veigruppen til Velstyret Veigruppens medlemmer (markert med (x) var tilstede på møtet den 26.01.2015): Ole P. Nordheim (x) Kjetil Gamre (x) May Reppe (x) Kjetil Gard Skogen Roar Schinnes

Detaljer

Brøyting av sideveier i Skarsdalen 2014-2015 og eventuelt over 3 år 2014-2017.

Brøyting av sideveier i Skarsdalen 2014-2015 og eventuelt over 3 år 2014-2017. Brøyting av sideveier i Skarsdalen 2014-2015 og eventuelt over 3 år 2014-2017. På kommende ekstraordinær generalforsamling skal det voteres over styrets forslag på reduksjon av hovedveinettet, samt kostnadsfordeling

Detaljer

1. FORMÅL Avtalen gjelder partenes bruk, vedlikehold og finansiering av hovedveien i Skarsdalen.

1. FORMÅL Avtalen gjelder partenes bruk, vedlikehold og finansiering av hovedveien i Skarsdalen. AVTALE FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOVEDVEIEN I SKARSDALEN (I DET FØLGENDE KALT HOVEDVEIAVTALEN) Mellom følgende parter: Veien Gulsvik Damtjern Sameie ved grunneierne Jon Erik Wee, Karsten Ekeren, Erling

Detaljer

Skarsdalen veilag SA Org.nr. 915 633 617

Skarsdalen veilag SA Org.nr. 915 633 617 Skarsdalen veilag SA Org.nr. 915 633 617 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE Tid: onsdag 2. september 2015 kl 19.00. Sted: Korsvollhuset, Langåsveien 14, Oslo Styret innkaller herved alle hytteeiere

Detaljer

Møte SKARSDALEN VEILAG. STIFTELESMØTE OG FØRSTE ÅRSMØTE MANDAG 22. JUNI 2015 KL 1800. Torget, Vøyenenga skole, Borkenveien 3, 1339 Vøyenenga.

Møte SKARSDALEN VEILAG. STIFTELESMØTE OG FØRSTE ÅRSMØTE MANDAG 22. JUNI 2015 KL 1800. Torget, Vøyenenga skole, Borkenveien 3, 1339 Vøyenenga. Referat 22.06.155 Møte SKARSDALEN VEILAG STIFTELESMØTE OG FØRSTE ÅRSMØTE MANDAG 22. JUNI 2015 KL 1800. Torget, Vøyenenga skole, Borkenveien 3, 1339 Vøyenenga. Agenda Sak 1 Konstituering og innledning Sak

Detaljer

Skarsdalen Vel. Referat fra generalforsamling onsdag 19. mars 2014 kl 18.30 Korsvollhuset, Langåsveien 18, Oslo

Skarsdalen Vel. Referat fra generalforsamling onsdag 19. mars 2014 kl 18.30 Korsvollhuset, Langåsveien 18, Oslo Skarsdalen Vel Referat fra generalforsamling onsdag 19. mars 2014 kl 18.30 Korsvollhuset, Langåsveien 18, Oslo 1. GODKJENNING AV INNKALLING 2. KONSTITUERING Møteleder: Einar Gjestrum. Referent: May Reppe.

Detaljer

Innstilling fra Veigruppen til Velstyret

Innstilling fra Veigruppen til Velstyret Innstilling fra Veigruppen til Velstyret Veigruppens medlemmer (markert med (x) var tilstede på møet den 26.01.2015): Ole P. Nordheim (x) etil Gamre (x) May Reppe (x). Kjetil Gard Skogen Roar Schinnes

Detaljer

V E D T E K T E R FOR MOSETERÅSEN VELFORENING. (vedtatt på konstituerende årsmøte den xx desember 2013). 1 Formål

V E D T E K T E R FOR MOSETERÅSEN VELFORENING. (vedtatt på konstituerende årsmøte den xx desember 2013). 1 Formål V E D T E K T E R FOR MOSETERÅSEN VELFORENING (vedtatt på konstituerende årsmøte den xx desember 2013). 1 Formål MOSETERÅSEN VELFORENING (Velforeningen) er stiftet av Norgesski AS den 01.00 2013 i henhold

Detaljer

SKARSDALEN VEILAG Org. Nr

SKARSDALEN VEILAG Org. Nr SKARSDALEN VEILAG Org. Nr INNKALLING TIL STIFTELESMØTE OG FØRSTE ÅRSMØTE MANDAG 22. JUNI 2015 KL 1800. Torget, Vøyenenga skole, Borkenveien 3, 1339 Vøyenenga. SAKSLISTE: Interimsstyret ønsker alle hytteeiere

Detaljer

Vedtekter for Høgfjellia Vel

Vedtekter for Høgfjellia Vel Vedtekter for Høgfjellia Vel 1 Formål Foreningen, som har navnet Høgfjellia Vel, har pliktig medlemskap for eiendommer innen Høgfjellia hytteområde. Formålet er å ivareta medlemmenes felles interesser

Detaljer

Dato: 14.2.2015 Deltakere: Oddgeir Løken, Tore Sylte, Stein Eldar Langlo, Bjørn Skaar, Odd Christian Øverland Forfall:

Dato: 14.2.2015 Deltakere: Oddgeir Løken, Tore Sylte, Stein Eldar Langlo, Bjørn Skaar, Odd Christian Øverland Forfall: STYREPROTOKOLL 2015-1 Dato: 14.2.2015 Deltakere: Oddgeir Løken, Tore Sylte, Stein Eldar Langlo, Bjørn Skaar, Odd Christian Øverland Forfall: SAK 62: NY BRØYTE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE (Saken er behandlet

Detaljer

VEDTEKTER. for interesselaget

VEDTEKTER. for interesselaget VEDTEKTER for interesselaget STORHAUG HYTTEFORENING Formål Interesselaget Storhaug hytteforening er en sammenslutning av hytteeiere som har som formål å sikre god helårs atkomst til sine hytter, god og

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering

Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering UlVANGSVEGEN VEGLAG - Orgnr 999332749 27. mars 2014 Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering Styrets forslag til

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAFJELL FJELLANDSBY VELFORENING. (Vedtatt i konstituerende årsmøte den , endret i ordinært årsmøte og ).

VEDTEKTER FOR HAFJELL FJELLANDSBY VELFORENING. (Vedtatt i konstituerende årsmøte den , endret i ordinært årsmøte og ). VEDTEKTER FOR HAFJELL FJELLANDSBY VELFORENING (Vedtatt i konstituerende årsmøte den 07.12.2012, endret i ordinært årsmøte 28.03.15 og 19.3.16). 1 Formål Hafjell Fjellandsby Velforening (Velforeningen)

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. NORDSETER FJELLGREND HYTTEFORENING (vedtatt ) Formål

V E D T E K T E R FOR. NORDSETER FJELLGREND HYTTEFORENING (vedtatt ) Formål V E D T E K T E R FOR NORDSETER FJELLGREND HYTTEFORENING (vedtatt 13.04.2013) 1 Formål Nordseter Fjellgrend Hytteforening (Hytteforeningen) er stiftet etter gjennomført stiftelsesmøte den 29.september

Detaljer

Dato: Deltakere: Frode Skålvik, Tore Sylte, Stein Eldar Langlo, Botholf Stolt-Nielsen, Odd Christian Øverland Forfall:

Dato: Deltakere: Frode Skålvik, Tore Sylte, Stein Eldar Langlo, Botholf Stolt-Nielsen, Odd Christian Øverland Forfall: STYREPROTOKOLL 2014-2 Dato: 7.3.2014 Deltakere: Frode Skålvik, Tore Sylte, Stein Eldar Langlo, Botholf Stolt-Nielsen, Odd Christian Øverland Forfall: SAK 44: ÅRSMØTET 2014 - SAKLISTE Årsmøtet arrangeres

Detaljer

SKARSDALEN VEL Org. Nr 914 150 787

SKARSDALEN VEL Org. Nr 914 150 787 SKARSDALEN VEL Org. Nr 914 150 787 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 29. APRIL 2015 KL 1830. Korsvollhuset, Langåsveien18, Oslo (Samme møtested som for GF i 2014). Styret ønsker velkommen

Detaljer

VEDTEKTER FOR.. VEILAG

VEDTEKTER FOR.. VEILAG Vedtatt på 1. ordinære årsmøte 2001. VEDTEKTER FOR.. VEILAG 1 Formål Veilaget skal stå for den daglige driften av de veiene som er omfattet av veilaget, jf 2. Veilaget skal sørge for at veiene er i forsvarlig

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GRØNLI HYTTEVEL TORSDAG 24. MARS 2016 KL

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GRØNLI HYTTEVEL TORSDAG 24. MARS 2016 KL INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GRØNLI HYTTEVEL TORSDAG 24. MARS 2016 KL. 16.00-17.00 Årsmøtet avholdes ute i den frie natur, på parkeringsplassen ved Storeflate Vi håper og tror det blir godt vær i påsken, og

Detaljer

Skarsdalen veilag SA Org.nr. 915 633 617

Skarsdalen veilag SA Org.nr. 915 633 617 Skarsdalen veilag SA Org.nr. 915 633 617 INNKALLING TIL ÅRSMØTE Tid: Onsdag 25. mai 2016 kl 18.00. Sted: Møterom hos Ellingsen NOR Instruments, Årenga 8, 1340 Skui, Bærum Styret innkaller herved alle hytteeiere

Detaljer

Velkommen til møte for konstituering av Veilag for Søndre Fjellstølen

Velkommen til møte for konstituering av Veilag for Søndre Fjellstølen Velkommen til møte for konstituering av Veilag for Søndre Fjellstølen Hønefoss, 25. september 2015 Styret i Søndre Fjellstølen Hytteierforening Arbeidsgruppen for etablering av Veilag Interim styret Søndre

Detaljer

Høgfjellia Vel Årsmøte 5. april 2012

Høgfjellia Vel Årsmøte 5. april 2012 Høgfjellia Vel Årsmøte 5. april 2012 Forslag til agenda 1. Valg av representant til å medundertegne protokollen 2. Godkjennelse av innkalling 3. Godkjennelse av Regnskap og Årsberetning 2011 4. Fastsettelse

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Fagerlia Hytteforening Årsberetning 2012

Fagerlia Hytteforening Årsberetning 2012 Fagerlia Hytteforening Årsberetning 2012 Innledning Styret har det siste året bestått av Anita Matberg, John Tryggestad, Stein Håvard Bjøru, Egil Rønnekleiv, Asbjørn Wennberg og Jorunn Uleberg. Styret

Detaljer

VEDTEKTER FOR OKSVAL VEL VEILAG Vedtatt på stiftelsesmøtet Med endringer sist av 24 mars 2011.

VEDTEKTER FOR OKSVAL VEL VEILAG Vedtatt på stiftelsesmøtet Med endringer sist av 24 mars 2011. VEDTEKTER FOR OKSVAL VEL VEILAG Vedtatt på stiftelsesmøtet 09-12-2009. Med endringer sist av 24 mars 2011. 1 Formål Veilaget skal stå for den daglige driften av de veiene som er omfattet av veilaget, jf

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Vestre Gautestad Vel 2017

Innkalling til årsmøte i Vestre Gautestad Vel 2017 Innkalling til årsmøte i Vestre Gautestad Vel 2017 Tid: Onsdag 12. april kl. 16.30 Sted: Gautestad kurs- og misjonssenter Saker til behandling: 1. Styrets årsberetning for 2016 2. Regnskap for 2016 3.

Detaljer

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Møtested: Nystølkroken Kafe. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av referent

Detaljer

Saknsnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyret SPØRSMÅL OM KOMMUNAL OVERTAKELSE AV DELER AV ØVERDALSVEIEN

Saknsnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyret SPØRSMÅL OM KOMMUNAL OVERTAKELSE AV DELER AV ØVERDALSVEIEN Tjeldsund kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 18.07.2012 2011/489-2793/2012 / V64 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Ole Øystein Lindebø 76 91 91 24 Saknsnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyret JORDSKIFTESAK

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I VELFORENINGEN KVITFJELL VEST 05/04-2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I VELFORENINGEN KVITFJELL VEST 05/04-2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I VELFORENINGEN KVITFJELL VEST 05/04-2012 1. Velkommen Møtet ble åpnet av Erik Osmundsen. 2. Valg av møteleder. Osmundsen ble valgt til møteleder. 3. Valg av referent og to medlemmer

Detaljer

Eigelandsdalen grunneierlag under stiftelse

Eigelandsdalen grunneierlag under stiftelse Eigelandsdalen grunneierlag under stiftelse 19.5.2015 STATUSRAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPA Søknad og nabovarsling Nabovarsel sendt til 103 hjemmelshavere Ved hjelp av e-post sparte vi mye penger Over 6000 kr

Detaljer

VEDTEKTER VELFORENINGEN KVITFJELL VEST

VEDTEKTER VELFORENINGEN KVITFJELL VEST VEDTEKTER VELFORENINGEN KVITFJELL VEST pr. 5. april 2012 1 Foreningens navn er Velforeningen Kvitfjell Vest. 2 Velforeningen har sitt sete i Kvitfjell i Ringebu kommune 3 Foreningens medlemmer er festere

Detaljer

Møtereferat Lysaker 13/4-15 kl. 17 18.15. Sak Organisering Sameiet Vollen, Videre kommunikasjon mellom Sameiet og Vellet/Vannlaget.

Møtereferat Lysaker 13/4-15 kl. 17 18.15. Sak Organisering Sameiet Vollen, Videre kommunikasjon mellom Sameiet og Vellet/Vannlaget. Møtereferat Lysaker 13/4-15 kl. 17 18.15 Vollen Drift AS Johan Gjernes, Thomas Hafsengen Styret i Vollen Vel Kari Skogen, Einar Stølen Sak Organisering Sameiet Vollen, Videre kommunikasjon mellom Sameiet

Detaljer

VASSFARVEGEN - GODKJENNING AV VEDTEKTER FOR DRIFTSSELSKAP/ØKONOMISKE BIDRAG FRA NES KOMMUNE

VASSFARVEGEN - GODKJENNING AV VEDTEKTER FOR DRIFTSSELSKAP/ØKONOMISKE BIDRAG FRA NES KOMMUNE Formannskapet 23.04.08 Saksnr. 20/08 Arkivsaksnr.08/396 VASSFARVEGEN - GODKJENNING AV VEDTEKTER FOR DRIFTSSELSKAP/ØKONOMISKE BIDRAG FRA NES KOMMUNE Saken blir avgjort av: Kommunestyret. Vedlegg: Utskrift

Detaljer

VEGEN LANGVASSKRYSSET - BUVATN - SNUPLASSEN LUNDEBYGDA - BUVATN

VEGEN LANGVASSKRYSSET - BUVATN - SNUPLASSEN LUNDEBYGDA - BUVATN VEGEN LANGVASSKRYSSET - BUVATN - SNUPLASSEN LUNDEBYGDA - BUVATN Leder: Nub Arild Østenfor, 3540 Nesbyen. 91 76 88 09 n-oesten@online.no Kasserer: Roar Sandbekk, 3540 Nesbyen. 97 16 54 32 roar.sandbekk@gmail.com

Detaljer

Vedtekter for Veiforeningen Ormer-Ulesund

Vedtekter for Veiforeningen Ormer-Ulesund Vedtekter Ormer-Ulesund Veiforening Side 1 av 7 Vedtatt på årsmøte 24.07.2010 Innhold 1. Formål 2. Medlemskap 3. Bruksberettigede 4. Bestemmelse av andeler 5. Grunn til veier, velteplass m.v. 6. Veiavgift

Detaljer

Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter. Velkommen til Årsmøte. Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2015

Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter. Velkommen til Årsmøte. Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2015 Velkommen til Årsmøte i Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2015 Innkalling Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Gråhaugen Vegfellesskap. Årsmøtet holdes i kaféen på Mysusæter Servicesenter 26. september

Detaljer

Forslag til ny foreningsstruktur for SHF Februar 2016

Forslag til ny foreningsstruktur for SHF Februar 2016 Fra Styret i Sandnes Hytteeierforening Sammendrag Forslag til ny foreningsstruktur for SHF Februar 2016 Dette notatet foreslår og begrunner en omlegging av strukturen til Sandnes Hytteeierforening (SHF).

Detaljer

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013 Saksliste 1/13 Valg av dirigent 2/13 Valg av 2 medlemmer til signering av årsmøteprotokoll 3/13 Godkjenning av referat fra Årsmøtet 2012 4/13 Godkjenning

Detaljer

Hellerudtoppen Borettslag

Hellerudtoppen Borettslag Til borettshaverne. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Hellerudtoppen Borettslag Tid: Torsdag 28. oktober 2010, kl. 19:00. Sted: Grendehuset SAKSLISTE. A. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt

Detaljer

STATUSRAPPORT OM ARBEID I SELVKOST KOMITÉEN, 24. MARS 2015

STATUSRAPPORT OM ARBEID I SELVKOST KOMITÉEN, 24. MARS 2015 STATUSRAPPORT OM ARBEID I SELVKOST KOMITÉEN, 24. MARS 2015 Som dere kjenner til, holder Vellet årsmøte for medlemmene i Lavvoen på Høgevarde lørdag 28.03.2015 kl. 16.30-18.30. På årsmøte vil Styret og

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL ONSDAG 16. februar 2011 KL.1830 PÅ NORCONSULT Vestfjordgt. 4 Sandvika SAKSLISTE: 1. GODKJENNING AV INNKALLING 2. KONSTITUERING 3. ÅRSBERETNING FOR PERIODEN

Detaljer

VEDTEKTER FOR ØDEGÅRDSSKOGEN VEL

VEDTEKTER FOR ØDEGÅRDSSKOGEN VEL Postboks 79, 3471 Slemmestad odegaarsskogenvel@yahoo.com VEDTEKTER FOR ØDEGÅRDSSKOGEN VEL Stiftet 1947 Senest revidert og stadfestet ved foreningens årsmøte, februar 2004. 1. VELFORENINGENS FORMÅL 1.1

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært sameiemøte i Boligsameiet Solstadtunet

Innkalling til ekstraordinært sameiemøte i Boligsameiet Solstadtunet Innkalling til ekstraordinært sameiemøte i Boligsameiet Solstadtunet Det innkalles herved til ekstraordinært sameiermøte for Solstadtunet sameie. Sted: Nasle Aktivitetshus (Larkollveien 915) Dato: 6.desember

Detaljer

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. Lørdag 13. August 2016 kl

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. Lørdag 13. August 2016 kl Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA Lørdag 13. August 2016 kl. 14.00 Møtested: Nystølkroken Kafe. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av referent og valg av møteleder. 2. Årsberetning

Detaljer

Referat fra. årsmøte i Tollefsrudsetervegen og årsmøte i vegen Haugabekk Veneli, Veslesalen på Folkvang, onsdag 28. mai 2014, møtestart kl 1800

Referat fra. årsmøte i Tollefsrudsetervegen og årsmøte i vegen Haugabekk Veneli, Veslesalen på Folkvang, onsdag 28. mai 2014, møtestart kl 1800 Referat fra årsmøte i Tollefsrudsetervegen og årsmøte i vegen Haugabekk Veneli, Veslesalen på Folkvang, onsdag 28. mai 2014, møtestart kl 1800 Møteinnkalling/invitasjon var utsendt til: Øyvind Brunes Gunnar

Detaljer

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer.

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer. VEDTEKTER FOR NORSK ELBÅTFORENINHG 1. NAVN 1.1 Navnet på organisasjonen skal være Norsk Elbåtforening heretter referert til som "Elbåtforeningen" og den skal være hjemmehørende i Oslo. Den ble stiftet

Detaljer

VEDTEKTER BJERKAKERSTRANDA VELFORENING

VEDTEKTER BJERKAKERSTRANDA VELFORENING VEDTEKTER FOR BJERKAKERSTRANDA VELFORENING Vedtatt på konstituerende generalforsamling 21.09.2005 Endret på generalforsamlingen 14. april 08. Bjerkakerstranda velforening Side 2 av 9 1. Navn 1-1 Foreningens

Detaljer

Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009

Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009 Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009 (Innkallingen lagt ved til slutt med oppdatert innstilling fra valgkomiteen) Oppsummering og vedtak: Sak 0. Innkalling ble godkjent uten kommentarer.

Detaljer

3. Godkjenning av vedtekter for gnr/bnr 77/312 samt fullmakt til styret for å tinglyse disse

3. Godkjenning av vedtekter for gnr/bnr 77/312 samt fullmakt til styret for å tinglyse disse Referat ekstraordinær generalforsamling Heilo vel og veilag, 10. juni 2015 Møte ble avholdt på Dampen. Det var 13 stemmeberettigede beboere til stede, 3 av disse med fullmakt. Advokat Sofia Bjørk møtte

Detaljer

(2) Skogenfeltet vel er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld (forening).

(2) Skogenfeltet vel er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld (forening). VEDTEKTER FOR FORENINGEN SKOGENFELTET VEL Som vedtatt på stiftelsesmøte 21. januar 2015 1 Navn og foretaksform (1) Foreningens navn er Skogenfeltet vel. (2) Skogenfeltet vel er en selveiende og frittstående

Detaljer

Saksliste Årsmøte Storrlineset Hyttegrend Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Valg av møteleder

Saksliste Årsmøte Storrlineset Hyttegrend Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Valg av møteleder Saksliste Årsmøte Storrlineset Hyttegrend 2015-2016 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Valg av møteleder Årsrapport 2015-2016 sesongen Regnskap 2015-2016 sesongen Budsjett 2015-2016 sesongen

Detaljer

HØGFJELLIA VEILAG Årsmøte 2. April 2015 kl. 11-13

HØGFJELLIA VEILAG Årsmøte 2. April 2015 kl. 11-13 HØGFJELLIA VEILAG Årsmøte 2. April 2015 kl. 11-13 Dagsorden/agenda: 1. Godkjennelse av innkalling 2. Valg av representant til å medundertegne protokollen. 3. Godkjennelse av Regnskap og Årsberetning 2014

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen.

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. 1 VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) 1 Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. Foreningens formål skal være: - å høyne bransjens tekniske nivå

Detaljer

En må forandre 3-3.1-3.5 4.3-4.5-8.1.2-8.2.4-8.2.11-8.4 10

En må forandre 3-3.1-3.5 4.3-4.5-8.1.2-8.2.4-8.2.11-8.4 10 Sak 5 Vedtektsendringer Årsmøtet i 2011 vedtok å registrerte båtlaget i Brønnøysundsregisteret. I løpet av første 1.halvår kom det en ny mulighet for lag og foreninger å få refundert moms på innvesteringer.

Detaljer

Vedtekter Høgfjellia veilag Stiftet 2012

Vedtekter Høgfjellia veilag Stiftet 2012 Vedtekter Høgfjellia veilag Stiftet 2012 1. Veilaget Veilagets navn er Høgfjellia Veilag. 2. Formål Høgfjellia veilag skal forestå driften av veiene så lenge de ikke er overlatt til kommunen for drift

Detaljer

V E D T E K T E R f o r P E P P E R S T A D S K O G V E L

V E D T E K T E R f o r P E P P E R S T A D S K O G V E L V E D T E K T E R f o r P E P P E R S T A D S K O G V E L 1. Medlemskap Pepperstad Skog Vel er en partipolitisk nøytral velforening som omfatter de til enhver tid tilflyttede eiendommer som utskilles fra

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG FOR 2016

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG FOR 2016 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG FOR 2016 Årsmøtet ble avholdt tirsdag 21. mars 2017 i Tinnheiveien 17. 1. KONSTITUERING a. Godkjenning av representanter og fullmakter 21 stemmeberettigede,

Detaljer

VEDTEKTER FOR BJØRNTJERNLIA HYTTEEIERFORENING

VEDTEKTER FOR BJØRNTJERNLIA HYTTEEIERFORENING VEDTEKTER FOR BJØRNTJERNLIA HYTTEEIERFORENING 1 Navn Foreningens navn er: Bjørntjernlia Hytteeierforening. 2 Medlemmer Medlemskapet følger alle hyttetomtene innenfor dagens godkjente reguleringsplan nr.

Detaljer

Møtereferat fra styremøte i Holmsåsen huseierforening

Møtereferat fra styremøte i Holmsåsen huseierforening Møtereferat fra styremøte i Holmsåsen huseierforening Dato for møte: (Møte 1) 16.04.2013 kl 18:00 20:00 (Hos Jan) Neste møte 10.06.2013 kl 18:00 20:30 (Hos Sylvi ) Deltagere Tine Schem Jan Engebretsen

Detaljer

Statutter Vedtatt for første gang på ekstraordinær generalforsamling 29. januar 1980 Sist endret ved ordinær generalforsamling 07.

Statutter Vedtatt for første gang på ekstraordinær generalforsamling 29. januar 1980 Sist endret ved ordinær generalforsamling 07. Statutter Vedtatt for første gang på ekstraordinær generalforsamling 29. januar 1980 Sist endret ved ordinær generalforsamling 07. mars 2014 0. Definisjoner 1. Foreningens navn 2. Foreningens formål 3.

Detaljer

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel VEDTEKTER for Øvre Gleinåsen Vel Stiftet 22. juni 1976 Endringer: 3 endret etter vedtak generalforsamling 28.02.1978 9 endret etter vedtak generalforsamling 31.03.1981 9, 3.avsnitt endret etter vedtak

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Myrsnipa Velforening Innkalling til årsmøte 2015 Sted : Hårstad skole Tid : 19. mars 2015 kl. 19:00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av fullmakter 3. Valg av ordstyrer

Detaljer

Høgliaposten Utgave 1/2012.

Høgliaposten Utgave 1/2012. Informasjonsavis for Høglia Borettslag. Høgliaposten Utgave 1/2012. Publisert 15.01.2012 Vedlikehold. Det mest prekære vedlikeholdet på bygningsmassens tak er godt i gang. Grunnet været vi har hatt den

Detaljer

Øvre Sunndal hjortevilt-vald

Øvre Sunndal hjortevilt-vald Øvre Sunndal hjortevilt-vald Vedtekter Utkast 0.3 Version: 0.3 Side: 1 of (5) VEDTEKTER FOR ØVRE SUNNDAL HJORTEVILTLAG 1. Laget Laget er en sammenslutning av grunneiere og andre rettighetshavere med jaktrett

Detaljer

Referat. Årsmøte i Hytteforeningen Grend 2 - Idsal 2010

Referat. Årsmøte i Hytteforeningen Grend 2 - Idsal 2010 Referat Årsmøte i Hytteforeningen Grend 2 - Idsal 2010 Dato: Lørdag 22. mai 2010 kl. 15:00 (pinseaften) Sted: Småbåthavnen i Grend 2 Til stede: Tore Medhus, Ragnhild & Jostein Frøyland, Sissel & Njål Fadnes,

Detaljer

Desember 2012 Informasjon

Desember 2012 Informasjon Desember 2012 Informasjon Facebook gruppe: «Hamlagrøløypen» 28.12.2012 1 Bakgrunn og stiftelse Preparering av skiløyper i Hamlagrø, Bergsdalen området har vært utført som en dugnad og typisk ildsjel aktivitet,

Detaljer

Erfaringer med praktisk bruk av lovbestemmelsene om utbyggingsavtaler resultater fra evaluering

Erfaringer med praktisk bruk av lovbestemmelsene om utbyggingsavtaler resultater fra evaluering Erfaringer med praktisk bruk av lovbestemmelsene om utbyggingsavtaler resultater fra evaluering Ingeniørenes hus 2-3 mars 2010 Erik Plathe Asplan Viak AS 1 Evaluering høsten 2009 Få oversikt over i hvilken

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2015. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel:

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2015. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Onsdag 11. mars kl. 18.30 på personalrommet, 2.etg på Mortensrud skole. Dagsorden 1. Godkjenning av frammøtte stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

Invitasjon til tegning av spillerettsaksje ved Lofoten Golfbane AS

Invitasjon til tegning av spillerettsaksje ved Lofoten Golfbane AS Invitasjon til tegning av spillerettsaksje ved Lofoten Golfbane AS I forbindelse med planlagt utbygging av golfbanen inviterer vi nå til tegning av spillerettsaksjer ved Lofoten Golfbane AS. Det er satt

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I SKARSDALEN VEL ONSDAG 19. MARS 2014 KL 1830. Korsvollhuset, Langåsveien18, Oslo (Samme møtested som for GF i 2013). Styret ønsker velkommen til generalforsamlingen. SAKSLISTE:

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014 Lørdag 9. august kl. 15:30 MØTESTED : Nystølkroken Kafe, Kuluset SAKSLISTE : Formann ønsker velkommen 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2010.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2010. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2010. Generalforsamlingen avholdes på NIF-huset ved Bergerbanen tirsdag 25. mai kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval vel veilag

Detaljer

Referat fra årsmøte i KVS (Kyrkjebygdheia Vel Sammenslutning) mandag 1. sept 2014

Referat fra årsmøte i KVS (Kyrkjebygdheia Vel Sammenslutning) mandag 1. sept 2014 Referat fra årsmøte i KVS (Kyrkjebygdheia Vel Sammenslutning) mandag 1. sept 2014 Følgende møtte: Stokkosen Breili Stemtjønn Veum Sylvtjønn Langemyr Huvtjønnleiken Løypelaget Heivegen Forfall: Holmevatn

Detaljer

Nordseter Vel Nordseter, 12. mars 2014

Nordseter Vel Nordseter, 12. mars 2014 Nordseter, 12. mars 2014 Til Årsmøte 2014 - Prosjekt «Hva vil vi med Nordseter» Bakgrunn fra Årsmøte 2013 Sitat fra protokollen: Årsmøtet sluttet seg til styrets konklusjon og anbefalinger: Et fulltallig

Detaljer

A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene. Sakspapirer til generalforsamling. Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26

A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene. Sakspapirer til generalforsamling. Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26 A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene Sakspapirer til generalforsamling Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

BEVERVEIEN BORETTSLAG

BEVERVEIEN BORETTSLAG Anl. nr. 781 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 26. januar 2012 kl 18.00 BEVERVEIEN BORETTSLAG Til andelseierne: Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Beverveien borettslag

Detaljer

VEDTEKTER. for FORENINGEN SJØVEGEN HUSEIERLAG. En firedel av en av firemannsboligene omtales i vedtektene som en eierseksjon.

VEDTEKTER. for FORENINGEN SJØVEGEN HUSEIERLAG. En firedel av en av firemannsboligene omtales i vedtektene som en eierseksjon. VEDTEKTER for FORENINGEN SJØVEGEN HUSEIERLAG 1 Navn: Formål - medlemsskap - ansvar. Foreningens navn er : Sjøvegen Huseierlag Sjøvegen Huseierlag er en forening hvis medlemskap er pliktig for alle innehavere

Detaljer

Styret i Vestmarka Grendeutvikling foreslår følgende vedtekter for Vestmarka Grendeutvikling (Grendelag)

Styret i Vestmarka Grendeutvikling foreslår følgende vedtekter for Vestmarka Grendeutvikling (Grendelag) Styret i Vestmarka Grendeutvikling foreslår følgende vedtekter for Vestmarka Grendeutvikling (Grendelag) Endringsforslag og tillegg i rød skrift. Det som foreslås fjernet er strøket over. 1. Navn 1.1 Organisasjonens

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

Styret legger i denne sak fram forslag til reviderte vedtekter for Mørvika vel. Endringene må vedtas av årsmøtet og krever 2/3 av de avgitte stemmer

Styret legger i denne sak fram forslag til reviderte vedtekter for Mørvika vel. Endringene må vedtas av årsmøtet og krever 2/3 av de avgitte stemmer Mørvika Vel 12.06.2016 Årsmøtet FORSLAG TIL REVIDERTE VEDTEKTER FOR MØRVIKA VEL Sammendrag Styret legger i denne sak fram forslag til reviderte vedtekter for Mørvika vel. Endringene må vedtas av årsmøtet

Detaljer

TILLEGGSAVTALE FOR NYE MEDLEMMER PÅ ORMDALEN HYTTEFELT, GRØNHOLMEN OG KATTHOLMEN

TILLEGGSAVTALE FOR NYE MEDLEMMER PÅ ORMDALEN HYTTEFELT, GRØNHOLMEN OG KATTHOLMEN TILLEGGSAVTALE FOR NYE MEDLEMMER PÅ ORMDALEN HYTTEFELT, GRØNHOLMEN OG KATTHOLMEN 1. Formål Formålet med tilleggsavtalen er å legge til rette for at eiere og festere av eiendommer på Ormdalen, Grønholmen

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

VEDTEKTER. for FORENINGEN SJØVEGEN HUSEIERLAG

VEDTEKTER. for FORENINGEN SJØVEGEN HUSEIERLAG VEDTEKTER for FORENINGEN SJØVEGEN HUSEIERLAG Formål - medlemsskap - ansvar. 1 S.H. er et en forening hvis medlemskap er pliktig for alle innehavere av leiligheter i firemannsboligområdet i Sjøvegen, Stuttvegen

Detaljer

Invitasjon til tegning av spillerettsaksje ved Lofoten Golfbane AS

Invitasjon til tegning av spillerettsaksje ved Lofoten Golfbane AS Invitasjon til tegning av spillerettsaksje ved Lofoten Golfbane AS I forbindelse med planlagt utbygging av golfbanen inviterer vi nå til tegning av spillerettsaksjer ved Lofoten Golfbane AS. Det er satt

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2013

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2013 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2013 Til behandling foreligger: Generalforsamlingen i Skjellumfjellet og Kirkefjellets vel avholdes: Lørdag 15. juni 2013 kl 16.00 på Skjellumtoppens parkeringsplass. 1.

Detaljer

Referat fra møte med hytteeiere på Storholmen den 28. april 2015. Sak 1. Vann og avløp Sak 2. Reguleringsendring av Storholmen for vann og avløp

Referat fra møte med hytteeiere på Storholmen den 28. april 2015. Sak 1. Vann og avløp Sak 2. Reguleringsendring av Storholmen for vann og avløp Referat fra møte med hytteeiere på Storholmen den 28. april 2015. Sted: Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Oppmøte: Det ble registrert 36 stemmeberettigede hytteeiere som representerte 36 stemmer, hvorav

Detaljer

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 Vedtekter for Skilsø Vel stiftet 24/8-13 Vedtatt den april-14 med senere endringer, senest av 110914 1. Navn Foreningens navn er Skilsø Vel 2. Formål og virkemidler

Detaljer

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 1. Navn Foreningen ble stiftet 20.01.2009 og foreningens navn er Nye Prestegårdsskogen Velforening. 2. Formål og virkemidler

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus Onsdag 23. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning 3) Regnskap for 2010

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Innbydelse til anbudskonkurranse

Innbydelse til anbudskonkurranse Innbydelse til anbudskonkurranse Hamarøy kommune innbyr til åpen anbudskonkurranse på vintervedlikehold av samtlige kommunale veier og plasser, for perioden 01.01.2014 31.21.2018 Det er til sammen 10 roder

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SANDERØD BÅTFORENINGEN 2015. Årsmøte avholdes på Sanderød bedehus lørdag 2.mai 2015 ca. kl 11:30. (rett etter vellet)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SANDERØD BÅTFORENINGEN 2015. Årsmøte avholdes på Sanderød bedehus lørdag 2.mai 2015 ca. kl 11:30. (rett etter vellet) INNKALLING TIL ÅRSMØTE SANDERØD BÅTFORENINGEN 2015 Årsmøte avholdes på Sanderød bedehus lørdag 2.mai 2015 ca. kl 11:30. (rett etter vellet) Dagsorden: 1 Registrering og opptelling av antall stemmeberettigede

Detaljer

Vedtekter Høgfjellia veilag

Vedtekter Høgfjellia veilag Vedtekter Høgfjellia veilag Stiftet 28.mars 2013 1. Veilaget Veilagets navn er Høgfjellia Veilag 2. Formål Høgfjellia Veilag skal forestå drift og vedlikehold av felles veinett og adkomstveier i Høgfjellia

Detaljer

VEDTEKTER FOR WESSEL VEL 14/

VEDTEKTER FOR WESSEL VEL 14/ VEDTEKTER FOR WESSEL VEL 14/10-2007 1. MEDLEMSKAP Wessel vel er en partipolitisk nøytral forening som omfatter de til enhver tid tilflyttede eiendommer som utskilles fra gnr. 6, bnr. 56 i Vestby kommune.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRANSJERÅDET FOR SØKEMOTORMARKEDSFØRING Vedtatt på stiftelsesmøtet 3. desember 2007.

VEDTEKTER FOR BRANSJERÅDET FOR SØKEMOTORMARKEDSFØRING Vedtatt på stiftelsesmøtet 3. desember 2007. VEDTEKTER FOR BRANSJERÅDET FOR SØKEMOTORMARKEDSFØRING Vedtatt på stiftelsesmøtet 3. desember 2007. 1 NAVN Foreningens navn er Bransjerådet for Søkemotormarkedsføring (BRSM) 2 MEDLEMSKAP Som medlem av foreningen

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2010, ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009-2010, VEDTEKTER FOR GRÅHAUGEN VEGFELLESSKAP

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2010, ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009-2010, VEDTEKTER FOR GRÅHAUGEN VEGFELLESSKAP INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2010, ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009-2010, VEDTEKTER FOR GRÅHAUGEN VEGFELLESSKAP Gråhaugen Vegfellesskap innbyr til årsmøte Innkalling Vegfellesskapet holder årsmøte i kaféen på Mysusæter

Detaljer