VF side 1 Svart Cyan Magenta Gul

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VF side 1 Svart Cyan Magenta Gul"

Transkript

1 ÕËÔÌ ÚËÔÔÜ ÍÌÎ ÞËÍÖÑÒ Õ««ó ±¹ ² «³ ¹ ² º±»¹ ±²»² Ó» ¼ ô Ó ¼» Ù «¼ ô Ñ ¼ ±¹ λ²²»¾«Ò ï ó Ÿ ¹ ²¹ ï ó ïïò º»¾ «îððì VF side 1 Svart Cyan Magenta Gul

2 ÕËÔÌ«ó¹»»² KULTUR MER ENN MUSIKK OG BØKER Konserndirektør i SpareBank1 Midt-Norge Marvin Wiseth Tradisjonelt har begrepet kultur omfattet i hovedsak bilder, musikk og bøker. Slik var det lenge i Norge. Så ble det besluttet å utvide begrepet, og travhester, fotball og all annen idrett ble sauset inn i kulturbegrepet. Etter mitt syn et feilgrep, men det er i grunnen en annen debatt. Jeg har mer lyst til å se på annen og for oss nordmenn ikke fult så opplagt side ved kulturen. Nemlig dens betydning for vekst og utvikling generelt. Kunnskap, innovasjonskraft og kultur er i dag vel så viktig for en regions utvikling som naturressurser og geograþsk plassering. Kultur er viktig for å kunne skape identitet og tilhørighet. Noe det moderne menneske trenger mer enn noen gang i før i vår omskiftlige tid. Idrett og næringsutvikling har det til felles, at skal en lykkes så må en ha selvtillit. Begge deler handler i betydelig grad om psykologi. Rundt i Europa er det mange strålende eksempler på hva kultursatsning kan føre til. Både Odense, Newcastle og Glasgow var byer som slet tungt. Svekket næringsliv, høye ledighetstall, mange konkurser og store byområder som ble lagt øde, bare for å ha nevnt noe av elendigheten. For å bygge en helt ny image ble kulturen tatt aktivt i bruk. Og resultatet? Det er blomstrende byer, byer som lever på en helt annen måte. Og som trekker til seg aktiviteter og mennesker som vil noe. Riktig gjort vil investeringer i kultur ha følgende tre effekter: - øke verdiskapingen - øke kreativiteten - øke kunnskapen/kompetansen Det er bl.a. det å en ønsker å få til gjennom attraksjonsutvikling. En norsk by som har lyktes rimelig bra med dette er faktisk Trondheim. Byens markering av sitt 1000-års jubileum i 1997 medførte et kraftig oppsving for byen. Særlig gjelder dette holdningsmessig. Dette har igjen skapt økonomisk vekst og ikke minst tro på byen. Jubileet besto egentlig av vel 1000 attraksjoner som trakk til seg mer enn 1 million tilskuere. Mesteparten av disse attraksjonene var en bevisst satsning på kultur. Den lette tåka av depresjon som hadde preget Trondheim i en periode løste seg opp umiddelbart. Og ga resultater som byen fortsatt høster av. Et annet begrep som brukes ofte i dag er kulturarv. Tradisjonelt har dette vært oppfattet til å omhandle gamle bygninger eller bygningsrester. Men dette er en alt for ensidig deþnisjon. Kulturarv er alt det som omgir oss. Musikk, litteratur, folketro, eventyr, mat, tradisjoner og ikke minst landskapet rundt oss. Alt dette er viktig for bolyst. Men også helt avgjørende for å kunne bygge robuste arbeidsplasser innen reiseliv. Dette gjelder ikke bare såkalt kulturturisme men turisme generelt. Dette handler om å ta vare på verdier og utvikle den videre for å bygge identitet og tilhørighet. Det er selvsagt ikke bare byer som kan utvikles gjennom kultur. Det samme gjelder selvsagt i minst like stor grad våre distriktskommuner og bygder. Derfor så vil støtte til eksempelvis historielag, sangkor og andre kulturorganisasjoner være en investering i lokalmiljøets fremtid. En annen side er selvsagt at kultur er den beste vaksine mot den forßatning og bortfall av verdier som vi ser mer og mer av. "Big brother samfunnet" bidrar ikke akkurat til å gi oss mer livslyst og til å se tilværelsen i det rette perspektiv. Slik sett blir kulturinvesteringer også et slags åndelig helsevern. Vihar mange som i vårt land arbeider med å skape næringsutvikling. Disse må bli ßinkere til å se kulturen som en naturlig og helt avgjørende del av dette. Et kreativt samspill mellom kultur og bedrifter er det som vil gi oss de mest spennende og robuste lokalsamfunn. Õ«Õ««ó ±¹ ² «³ ¹ ² º±»¹ ±²»² Ó» ¼ ô Ó ¼» Ù «¼ ô Ñ ¼ ±¹ λ²²»¾«Redaktør: Dag nn Vold Redaksjon: DagÞnn Vold og Mari Haugset Redaksjon og abonnement: VOLDs FotoGra ske AS Rebustorget, Berkåk, 7391 Rennebu Telefon Telefax epost Kulturkontakter: Meldal - kulturleder Åse Bollingmo tlf Midtre Gauldal - kultursekretær May Britt Aas tlf Oppdal - kulturleder Kari Simonsen tlf Rennebu - enhetsleder Astri Snildal tlf Annonser: VOLDs FotoGraÞske AS Abonnement 2004: Kulturmagasinet sendes gratis alle husstander i Meldal, Midtre Gauldal, Oppdal og Rennebu. Abonnement utenom regionen kr 150,- Opplag: Produksjon/Utgiver: DagÞnn Vold, VOLDs FotoGraÞske AS Trykk: ST Trykk AS, Orkanger Marvin Wiseths bakgrunn for å mene noe om kultur er: Kommunalråd for kirke, kultur og fritid, medlem av styret for kulturminnefondet, styreleder i Trøndelag Teater, styreleder i Stiklestad nasjonale kultursenter og tidligere styremedlem i norsk kulturråd. Forsiden: Jorlia - gnr 1, bnr 1 i Rennebu Foto: Sindre Vold Huus VF side 2 Svart Cyan Magenta Gul

3 Ungdommens Kulturmønstring side 14 og 15 ó «µ»² ó ÕËÔÌ ó ª± º± ¼» á Kulturen betyr ofte mer for oss enn vi til daglig tenker på. I en verden som skifter stadig raskere har vi større og størrre behov for å Þnne våre røtter og vår kulturelle forankring. Gjennom KULTønsker vi å bidra til å sette fokus på hvor viktig kultur, historie og natur er for vår tilhørighet. Samtidig ønsker vi å inspirere til kulturutveksling og samarbeid innen regionen, og synliggjøre mulighetene som ligger i kulturbasert næringsutvikling gjennom økt samspill mellom næringslivet og kultur-, historie og naturinteressene. Kort sagt så ønsker vi å fokusere på lokalsamfunnets positive muligheter. Våre planer med kultur- og naturmagasin har blitt meget godt mottatt så langt, og vi vil spesielt takke Innlandsprogrammet blilyst:-) for støtte til oppstart, og de som har ansvaret for kulturen i de Þre kommunene: Åse Bollingmo i Meldal, May Britt Aas i Midtre Gauldal, Kari Simonsen i Oppdal og Astri Snildal i Rennebu. Disse Þre fungerer også som kulturkontakter for magasinet, så har dere ideer til reportasjer eller noen som fortjener omtale så er det bare å ta kontakt med én av disse. Kult kommer med Þre utgivelser i 2004, og alle utgivelser har fulldistribusjon i kommunene Meldal, Midtre Gauldal, Oppdal og Rennebu. Tilsammen husstander. I tillegg legges magasinet ut på turistkontorer og andre strategiske steder. Totalt vil opplaget være pr. utgivelse. Vi setter pris på ris og ros. Kommentarer og idèer mottas med takk - enten på tlf eller epost: Håper du vil trives med magasinet, og lykke til med dine kulturaktiviteter! - DagÞnn Vold - Utgivelser 2004 Nr. Utgivelse Frist for stoff Nr. 2 onsdag 5. mai fredag 23. april Nr. 3 onsdag 8. september fredag 3. september Nr. 4 onsdag 17. november fredag 12. november Annonsepriser /1 side kr 5.500,00 1/2 side kr 3.000,00 1/4 side kr 1.650,00 1/8 side pr. mm kunngjøringer kr kr 900,00 6,20 Prisene inkluderer oppsett og farger. Mva. kommer i tillegg. VOLDs FotoGra ske AS - tlf epost: ÒÒØÑÔÜ Kulturgjesten 2 Kommuneblomsten i Meldal 5 Byggeskikken er i fortløpende endring 5 Forollhogna nasjonalpark - til begjær eller besvær... 6 Sveinungs drømmefestival 7 Om husßiden i Meldal og Rennebu 9 Buvatnet, Berkåk 9 Løkken Verk Konsert i Gammelgruva 10 Har du lyst :-) har du lov 10 Jorlia - et klenodium 11 Vil gi noe tilbake 13 Ungdommens Kulturmønstring Kulturprisvinnere 16 Skysstasjon på ßyttefot 17 Pilegrimsleia i Oppdal 17 Hermann Aune-kveld Budal kirke 250 år 20 Prisdryss til Gåte 23 Morgendagens aktiviteter 23 Håndlagde premier til NM 23 Wibeke brenner for Birka 25 Gauldalen - ny brosjyre 27 Meldal Songlag synger med Åge 27 Satser på barn og ungdom 27 Hiv deg ut i vintersnøen 28 Kanskje et kulturarrangement for deg? 28 í VF side 3 Svart Cyan Magenta Gul

4 Þ «µ ¼ ±µ» º± µ ²¹» µ ó ¹¹» ô ¼ ±² ±¹ ²b» ïêð ÿ ر ¼ ¼»¹ ±»²» ±³ ª» ¾«¼ ª ²»»³³» ¼» ò¹»² ¼ ¹»± ¼ ó»²²»¾«ò²± Ñ ¼ éî ìð ìç çð Þ» µ µ éî ìî èî ëð Û ± æ ± ¼ ó»²²»¾«à¹»² ¼ ¹»ò²± Í ³³»²»¹¹¾» µµ ³»¹²»» ¾»²µ» ô ±» ±¹ ¾± ¼ò λ¼ µ óñ¹»»» ª ª ³ µ ²» í î ³»» ò Ô»ª»» º» ¼ ¹ ³±²» ñ¾ ¹¹»» ò Õ a»»¾ ñ µ ± ò Ì ¾«¼ ïìòëððôó Ø» ±¹ Ø ¹»³a¾» ºò éî ìî éí îç éíçï λ²²»¾«ß ó ¹ º Ò; º ³»² (µ»»» ²; ª»²²»²» µ ª:» ³»¼» ¼» ¹±¼ ; ¼»² ²(¼ª»²¼ ¹»»²ò ß²²»µ» µ» ¼»² ³ ¼ ¹»» ( ² ²¹»² ±³» ²(¼ª»²¼ ¹ º±» µ ª» ó»²»² ±³ ¼«ª» ¹» ²²»µ ³»¼» ±³»» ²²»µ ³»¼»¹» ±ª» ±³ ±¹ ª ¹ ²¹ò Þ» aµ ± ¹» ²» ª» ²» ¼» ò «²¼ ²¼ º ò²± ß¼ ò Ò» µ±¹»²ô éíçí ÎÛÒÒÛÞËô ºò éî ìî êì çð ó ò «²¼ ²¼ º ò²± r Ø;²¼ª» µ ³(¾» ±¹ ²²»¼² ²¹»»»ÿ Í ²» ª µ ±²» ÿ Ê µ ²»²²; ±¼» ²±»² º;» º± ¹ ²¹ ª;»²ò Þ» ±³ ª ²» ¾«¼ÿ Í» ³»¼» Þ» ±³ ª ²» ¾ ±» ÐÍæ Ê ¾;¼» º» ó ±¹ ( ±³» ÿ Ê ± ª» º± ³»» ±³»¹² ²¹» ô ¾ ¹¹» (µ² ¼ ³ò³ò Ì ºò éî ìð îì ðð ò ²¼»ó» ò²± Õ (µµ»² ª» Ê ¼«ª» ³» ó µ±² µ ± ÿ ²»µµ» ßÍ éíçí λ²²»¾«ó Ì ºò éî ìî êé íð ó Ú éî ìî êé îð ò»²²»¾«²»µµ» ò²± ó Ûó ± æî໲²»¾«²»µµ» ò²± ì éîçð Í a»² ó º éî ìí ëí ìë ó» ¼ ³±º± ±à½î ò²» VF side 4 Svart Cyan Magenta Gul

5 Meldals kommuneblomst - Liljekonvall I juni 2000 vedtok kommunestyret i Meldal at liljekonvallen skulle være Meldals kommuneblomst. Trøndelagsavdelingen for Norsk Botanisk Forening foreslo gullmyrklegg og gulsildre som Meldals blomst. Liljekonvallen ble kommuneblomst på grunn av den betydelige utbredelse denne vanligvis så sjeldne blomsten har i Meldal, og i hvilke fantastiske mengder den Þns mange steder. En har rett og slett opplevd at hele terrenget har anget av frisk blomsterduft fra denne ßotte blomsten, og mang en bukett har vel havnet både på kommunens skranke og i de meldalske hjem. Liljekonvallen en en vakker blomst, den er svært velduftende, og den er kjent og kjær blant de ßeste. I tillegg tilfredsstiller den alle kriterier som Norsk Botanisk Forening har satt for å få benevnelsen kommuneblomst. Þ ¹¹» µ µµ»²» º± a»²¼»»²¼ ²¹ Byggeskikken har forandret seg mye de siste årene, og den er i stadig endring i takt med samfunnsutviklingen. Ikke alle er like ßinke til å tenke på hvordan huset eller hytta skal se ut. Det Þnnes mange regler for hvordan en skal bygge, og mange kommunene, grunneiere og tiltakshavere begynner å bli mer og mer bevisste på hvordan bygninger skal tilpasses best mulig til omgivelsener og miljø. - Når det settes opp hus eller hytter er de vanligste feilene for høye murer, eller feilplassering i forhold til naturgitte elementer. Det er fort gjort å gjøre feil, og det er derfor nyttig med hjelp til planlegging, sier arkitekt Johan Solberg i Oppdal. Johan arbeider mest med lafting enten hellaft eller stavlaft, og det er bygg både til hytte og hus. Når han skal designe et hus eller en hytte prøver han å komme frem til en løsning som er en opplevelse for beboerne og besøkende. Da må han ta hensyn til adkomst, vær-retning, himmel-retning, tomtehelling og omkringliggende bygninger. Dagens krav til standard er stor, og i enkelte tilfelle må han bremse litt på ønskene både av økonomiske og praktiske årsaker. Ydmyk til oppgavene Johan forteller at han går til nye arbeidoppgaver med stor ydmykhet. Det er alltid mye å ta hensyn til, og folk er mer bevisst når det gjelder byggeskikk i dag. Johan begynte som lafter i slutten av 70-årene, og har drevet arkitektkontor siden Han samarbeider med fem lafteþrma i distriktet, og han kan fortelle at det er godt med arbeid både til ham og lafteþrmaene. Eksteriøret vesentlig Alt med et bygg er vesentlig når det skal tilpasses stedet og omgivelsene. Det gjelder Arkitekt Johan Solberg på Oppdal trives godt ved tegnebrettet. både høyde på mur, etasjer, vinduer, taktekking og fargevalg. Bygget skal skape harmoni i den gruppen av bebyggelse det skal ligge. Det begynner å bli vanlig med restriksjoner på for eksempel gesims- og mønehøyde. Kravene i reguleringsbestemmelsene varierer rundt omkring etter hvilket området det er. Regulerings-bestemmelsene gjenspeiler større ønske til å styre, og det er nok som en følge av negative opplevelser, sier Johan Solberg. Når det gjelder bygg i fortetta områder kreves det ennå større bevissthet. Da bør det være likhetstrekk i bebyggelsen og samkjøring av elementer som takvinkel, farger og taktekking. Økonomien kan nok her styre mye, sammen med kundens bruk og behov. Trekk i tiden Byggeskikken er i stadig utvikling, og i dag ser en en utvikling mot dristigere løsninger. Designet blir mer moderne, detaljeringen blir kraftigere utviklet, og ikke minst har det blitt veldig høy standard. Fritidshussektoren speiler Denne hytta er et godt eksempel på stedstlpasset bebyggelse, mener Johan Solberg. Foto: A. Løvsletten god økonomi og et godt marked de siste 10 åra. Forskjell i nord og sør - Dagens byggeskikk gjenspeiler på mange måter historia. Derfor er det stor forskjell på nord og sør i landet. Nordafor var det en kamp å få opp hus med enkle materialer etter krigen. Det gjør at bygningene nordafor ofte er enklere enn lenger sør. Nord for Dovre er det en fattigere byggeskikk, og i enkelte dalfører i Norge der håndverkstradisjonene har stått sterkt kan en Þnne en byggeskikk som er rikere. Samtidig er det også stor forskjell på kyst- og fjellregioner, forteller Johan. Oppdal sentrum har ofte blitt kritisert for byggeskikk, men Johan synes en bør være forsiktig med kritikken da det ligger en historisk utvikling bak som gjør at det har blitt som det har blitt. Lom og Røros er eksempel på områder som har klart å styre utviklingen over tid i positiv retning, og unngått den uheldige utviklinga som har vært tilstede i Norge i noen perioder i etterkrigstida. Forskjellige interesser Utviklingen i et bygdemiljø kan også bli offer for sterke menneskelige interesser. Satser en på utvikling og vekst kan det ofte gå på bekostning av byggeskikk, trivsel og harmoni. Det er dessverre et symptom på samfunnet at det blir ofte glemt vesentlige ting underveis på grunn av iveren etter konkurranse og vekst, avslutter Johan Solberg. Tekst: D. Vold ë VF side 5 Svart Cyan Magenta Gul

6 Ú± ± ±¹² ² ±² µ ó ¾»¹ b»» ¾» ªb òòò Forollhogna Nasjonalpark er en av Norges nyeste nasjonalparker og ble opprettet i desember Nasjonalparken berører tre kommuner i Hedmark: Tynset, Tolga og Os og Þre kommuner i Sør- Trøndelag: Røros, Holtålen, Midtre Gauldal og Rennebu. Parken omfatter et areal på 1515 km 2. I tilknytning til parken ble det opprettet ni landskapsvernområde, og det totale vernede areal er på 1063 km 2. Nasjonalparken har fått navnet sitt fra fjellet Forollhogna, som er Gauldalens høyeste fjell med 1332 m.o.h. På toppen har man utsikt over Þre kommuner i to fylker. Nasjonalparken er best kjent som kjerneområde for en villreinstamme fagfolk betegner som verdens beste. Her Þnnes også ßere truede dyrearter, blant annet fjellrev. Fjellområdet med nasjonalparken og landskapsvernområde ne blir også kalt Gauldalsvidda. Variasjonen i naturtyper er stor - fra kalkrike fjell med reinroseheier til karrige lavheier. Her Þnnes Gauldalens høyesteliggende fjellbjørkeskog. Karakteristisk er de tradisjonssrike seterdalene som trenger dypt inn mot Forollhogna, med en kulturpåvirkning det er viktig å opprettholde. I seterdalene er mange setre i aktiv drift. Hentet fra «Gauldalen - fra fjell til fjord med Gaula i sentrum» - ny brosjyre for Holtålen, Midtre Gauldal og Melhus) ê Sigmund Kvaløy Setreng sier at Forollhogna er vårt hellige fjell. Det viser seg også at det har bodd sørsamer i Budalsfjella i ßere generasjoner, og etter det kan en Þnne både offerplasser og boplasser ved Forollhogna Sigmund er for mange best kjent under navnet Sigmund Kvaløy - naturforkjemperen og økoþlosofen som ledet an mot utbygging av Mardøla-vassdraget. Han deltok også aktivt i Altaaksjonen da Gro ville demme ned Altavassdraget. Sigmund er en anerkjent person innen naturvernmiljøet, og han har mange opplevelser rundt omkring i mange verdensdeler som er få forunt. Sørsamisk område Sigmund omtalte Forollhogna en gang i Adresseavisen som «vårt hellige fjell». Med det mente han at fjellet var høyt verdsatt i lokalmiljøet. Jeg Þkk tilbakemelding fra en sørsame i Oppdal som kunne fortelle at Forollhogna faktisk var et hellig fjell. Det har bodd sørsamer i fjellet i generasjoner, og det Þnnes derfor både gamle offerplasser og boplasser i området. Dette er også årsaken til at reinen i området er den største og mest livsdugelige som Þnnes her til lands. Reinen er kort og godt innblandet med samenes tamrein, kan Sigmund fortelle. Han husker mora hans fortalte at det ofte kunne komme besøk på setra da hun var ung og var budeie. «Vokst opp» på Setreng Sigmunds mor kommer fra gården Setreng i Busetgrenda - midt mellom Kotsøy og Budal. Der var han, søstra og mora hver sommer for å hjelpe onkelen med onna og anna gårdsarbeid. Setreng har alltid vært som et hjem for meg samme hvor jeg har oppholdt meg, og som 14-åring var jeg her på gården et helt år. Det har vært gård og hus på plassen siden vikingetiden, og Sigmund er 11. generasjon som driver gården. Onkelen hans var barnløs, så derfor ble det naturlig at Sigmund tok over gårdsdrifta. Det er nå 23 år siden. Det var tungt de første årene etter han tok over, og det er ikke noen gullgruve nå heller. Men Sigmund trives med sitt økologiske jordbruk. Han selger høy. Samtidig driver han med potet, og to av potetsortene har han egenhendig innført fra Sør-Amerika. Poteten er et vidunder av en plante, synes Sigmund. Skeptisk naturverner Hvis du annonserer et område som nasjonalpark er det som om du roper «kom hit og se». Da oppnår du kanskje motsatt virkning av det du ønsker. Forollhogna er uberørt av moderne industrivirksomhet og turisme, og det synes jeg den fortsatt fortjener å være. Peter Wessel Zapfe beskrev en gang verdien av å ikke kartlegge alt i naturen. Det er i dag press fra kommersielle krefter om å tjene penger på alt mulig. De hvite ßekkene på kartet burde være hellige. Det er ikke nødvendig at alt må erobres av det moderne mennesket, sier en meget engasjert Sigmund. Sympati for Brende Selv om Sigmund er skeptisk til nasjonalparken, har han stor sympati for miljøvernminister Børge Brende. Det er den beste miljøvernministeren vi har hatt, og han gjorde en ßott innsats i kampen mot atomavfallsplassen CellaÞeld. Dessuten har han fredet enkelte fjorder mot oppdrettsanlegg for å verne Fjellklatreren, øko losofen og buddhisten Sigmund Kvaløy Setreng har drøftet fredspolitikk med Albert Einstein og diskutert loso med Dalai Lama. villaksen, sier Sigmund. Men når det gjelder Forollhogna er de nok ikke helt enige. Nei, når det gjelder Forollhogna synes Sigmund det er best å holde kjeft og få minst mulig oppmerksomhet. Han synes området egner seg best for de som vil drive vanlig seterdrift og beiteområde - og for de som vil oppleve uberørt natur uten å sette spor etter seg. Oppfordrer til seterdrift Seterdalene rundt Forollhogna er «landskapsvernområder», og myndighetene oppfordrer til fortsatt seterdrift i området. Sigmund restaurerer for tiden setra som hører gården til. Han skal gå over alle bygninger med nennsom hånd. Det er trivelig å gå lange turer innover mot «fesksjøan» for å Þske. Det er noe av det beste som Þnnes å gå fritt i fjellet, forteller Sigmund som nå er redd at det blir trødd ned mye etter hvert. Moderne masseturisme er ingen varig økonomi å satse på, synes han. Det er ikke bærekraftig å legge ned jordbruket og satse på turismen. Det går når det er høykonjunkturer i verden. Men vi må ikke glemme at jordbruket produserer mat, og det vil vi alltid ha bruk for, sier Sigmund mens han tar seg en skikkelig trekk av krokpipa. Tekst/foto: D. Vold I neste nummer av KULT, som kommer 5. mai følger vi opp med en ny artikkel under overskriften «Forollhogna nasjonalpark - til begjær eller besvær». VF side 6 Svart Cyan Magenta Gul

7 Foto: Maria Gosse ͪ» ²«²¹ ¼ a³³»ó º» ª Storåsfestivalen skal bli en totalopplevelse med musikk, show, frihet og ekthet. Festivalen skal bli èn av Norges tre største i sin sjanger på linje med Norwegian Wood og Kalvøya, sier initiativtaker Sveinung Sundli. Foto: Maria Gosse Festivalkulturen i Norge er på vei opp, og Storåsfestivalen skal bli det Sveinung kaller en rein festival med fokus på natur og frihet. - Festivalområdet på Storås er spesielt, med en herlig infrastruktur og med en god ånd. Oslo kan ikke konkurrere med Stockholm, men det kan Storås, sier en entusiastisk Sveinung. Norge er et område som ikke er utnyttet, synes Sveinung. Vi har for dårlig selvtillit og vi selger oss på feil premisser. Det er de mindre stedene som trekker, og de må selges mer eksotisk. Storås og Sør-Trøndelag skal bli først ut med et slikt eksotisk tilbud for unge. Vi skal jobbe på en annen måte enn alle andre, og vi har med oss dyktige samarbeidspartnere og et dyktig apparat. Nasjonal og internasjonal Det vil bli lagt stor vekt på opplevelser foruten musikk. Målgruppa er år, men det skal samtidig bli ei familievennlig festivalhelg. Det vil komme gjøglere, det vil bli arrangert turer og det blir muligheter for et bad i en av de mange badestampene som blir utplassert på området. Når det gjelder artister er Sveinung mer taus foreløpig. Artistprogrammet blir sluppet i løpet av februar, men han røper at det blir et spennende og allsidig program med både smale artister og breddeartister. Det blir et godt og heftig program med både nasjonale og internasjonale artister av en type sammensetning som vi ikke har sett maken til i Norge før, forteller Sveinung. Identitetsskapende Storåsfestivalen skal ta tak i det som skjer i den lille bygda, det særegne for området. Festivalen skal dermed skape lokalt fellesskap og identitet. På den måten vil vi gi Storås og Meldal en stolthet og synliggjøre stedet. Festivalen vil skape medieoppmerksomhet, men kanskje ennå viktigere så vil publikum snakke om festivalen i sine nettverk. På sikt vil dette skape ringvirkninger for kulturen, de oppvoksende generasjoners selv-følelse og næringslivet. Meldal vil på den måten etablere et lokalt fellesskap og gjøre synlig overfor omverdenen hva vi er i stand til å gjøre. Sveinung sier at ungdom trenger å oppleve at stedet der en skal slå seg ned har en framtid og en livskraft. En må gi ungdom noen ßere årsaker enn arbeid for å få dem til å slå rot. 200 frivillige Sveinung forteller at han så langt har fått bare positive tilbakemeldinger på festivalplanene. Meldal kommune og ordfører Arne Haugen er veldig positiv til planene og de ser betydningen og mulighetene som ligger i en slik festival. Nå er arbeidet inne i en intens fase med sponsorer og å skaffe frivillige. Når det gjelder sponsorer ønsker arrangørene å legge en viss politikk til grunn. Sveinung ønsker andre typer sponsorer enn det som er vanlig på slike festivaler, og sponsorene skal være med på å gjenspeile den lokale tilknytingen festivalen har og merkevarer som faller naturlig inn. Mange folk må til for å organisere en god festival, og det er lagt vekt på å inkludere alle gode krefter i kommunen. For å gjennomføre festivalen trengs det nærmere 200 frivillige før, under og etter festivalen. De frivillige skal jobbe som vakter, med opprigging og nedrigging, servering, produksjon og lignende. De som melder seg som frivillige forplikter seg til å jobbe en lang arbeidsdag, men som motytelse får de to dagers festivalpass og en frivilligfest. De som er interesserte kan henvende seg via hjemmesiden til festivalen på adressen Foto: D. Vold Sveinung Sundli arbeider sammen med Reidun Bolsø for å rekruttere frivillige som vil være med å gjøre Storåsfestivalen til et arrangement utenom et vanlige. Tekst: D. Vold Hold deg orientert om Storåsfestivalen på é VF side 7 Svart Cyan Magenta Gul

8 Ì«µ±² ±» ±¹ Õ««µ±² ±» λ²²»¾«a² µ» ʱ ¼ Ú± ±Ù B µ» µµ» ³»¼ ¼» ²» ³ ¹ ²» ô ±¹» ¼»» µ ªb» ³»¼ aº» ¾ ¼» ³ ±¹ ±» µ««²¹»³»² º ³» ò Spar hos oss! * BSU - BoligSparing for Ungdom * IPA - Pensjonssparing med god avkastning * Terra Total - Et sikrere fond i et usikkert marked Ø«µ ³» ¼» ²²» ²¹»³»² ± ºa ² ³ ²»¼ º± ¹ ± ºa ²¹ µ««µ»²¼»»²ÿ Ì ºò éî ìî éé ðë»»» ±»²²»¾«à¾ ¹¼ µ±² ± ò²± Ö»¹ µ ²» ª º± ¼»¹ µ (» Ù ² µ º ÿ Ѫ» ïé (» µé îððíò øí ³³»² ¹²» ³»¼»² ; Ú»²¼» Ê ¾» µ º ± ¼» ë (»»ª» ²¼(»²» Ò± ¹» ͱ³ µ º µ«²¼» ± ± º; ¼«º± ¼» ª ª; (³º± µ ²¹ Î ²¹ ± º± «º± µ»²¼» ¾«¼ ; º éî ìí èð ïí Õ«²¼»»¼» ( ² ²¹» ±µ ³º«²²» ¹ «¼»²» ¹ ๠«¼»²» ¹ ò²± ò¹ «¼»²» ¹ ò²± è VF side 8 Svart Cyan Magenta Gul

9 ѳ «A ¼»² Ó» ¼ ±¹ λ²²»¾«av Eilert Sundt, skrevet i tidsrommet Hentet fra Årbok for Meldal historielag hefte 1, O. Ellefsen, ordfører i Meldal formannsskap har med sin beretning om husßiden mint meg om det livlege syn som enno står for meg fra et besøk i nabobygden Rennebu, hvor jeg på en stor gard så husets folk sitte med forskjellig arbeid om det livlige tyriblusset en vinterkveld. Her arbeider man ßittig i de lange vinterkveldene, heter det i beretningen, og lager det som trengs til husbruk. Når man en slik kveld kommer inn i stua på garden, blir man i midten av huset var en lyshatt (røyksup), med rør som går opp gjennom loftet til taket. Under hatten henger en jernplate med brennende rotspik, småhogd tyri tjereved, som skaffer en behagelig belysning i huset. Rundt den holder mannfolkene på med sine økser og kniver og bearbeider emner til kjøreredskaper, skolver, trau, trekopper av forskjellige slag, øser og treskjeer m.m. og kvinnfolkene med sin durende rokk. Det som egentlig lyser i dette vesle bålet av tyri er nok det samme stoffet som vi i de senere årene har fått i den raffinerte treolje, og det var visstnok den ulempen med den gamle måten at røyksupen ikke fanger all røyken opp. Men det er ikke tvil om at blusset frå tyribålet tar seg langt betre ut i en slik bondestue hvor folk sitter og arbeider enn en treoljelampe ville gjøre. Av dette kveldsarbeidet har det liksom blomstret opp forskjellige treindustrier, som går videre enn til det opprinnelige øye med sjølhjelpande i husbruk og garsdbruk. Det vart laget til salgs ut av bygden ikke så få gigger, karjoler, og spisssleder, vel ikke så nette som de sønnafjellske, men solide. Her blir det framleis gjort en mengde både grovere og Þnere smedog gjørtlerarbeid, ploger, harver, sigder, økser, bakstjern, skruvested, revsakser, vognbeslag, messingbeslag til seltøy og særs smakfullt nysølvbeslag på knivskaft og slire. Av treskemaskiner til å drive vann eller hestekraft er det oppført 40 stykker i bygden. Flere menn har især lagt seg etter snekkerarbeid, og et par av dem leverer ferniserte møbler med innlagte fargete tresorter. Malere mangler det heller ikke på. Noen av dem kan også lakkere og forgylle, og en av dem skal dessuten tegne pent. Alt slikt arbeid blir drevet som binæring av bønder, husmenn og løskarer. Det mindre kunstferdige arbeid å brenne tjære utfyller også en del ledige stunder. Hva kvinnenes husßid angår, står vevekunsten så høyt at noen vever dreieler, og det blir laget vakre kulørte klær av speil og ringvev. Avsetningen på de produkter som blir laget, skjer alminnelig på markedene i Trondheim. Man regner med at en mann i vintertiden med de her nevnte husßidsarbeid kan tjene ca. 32 skilling, og en kvinne 16 skilling dagen. Men det jeg især vil fremheve fra Meldal og Rennebu, er dette anlegg for, og trang til tankearbeid som later til å være et særpreg for folk i fjellbygdene. Jeg Þnner ikke her den tålmodighet til å sitte med ensformig handarbeid som til dømes tønnearbeidet i Sunnfjord, eller hamparbeidet på Strilelandet, men jeg synes jeg ser mer diktende og skapende tanke, mer vidd og smak i arbeidet. Nettopp i Rennebu moret det meg å se denne uendelighet av snirkler og forsiringer som snekkerne har skåret ut på dører og skap, og treskjeer er heller ikke riktig ferdig før skaftet har fått iallfall et lit minne om disse blad og blomster som hører bygdens treskjærerkunst til. Men særlig er det smeden som har lyst til å forsøke seg på riktig kunstige ting. Jeg leser i beretningen fra Meldal om en smed som lager gevær, og om Þre som leverer både slagur og lommeur, og jeg har liggende for meg lakkavtrykk av et vakkert signert, stukket i stål av Ingebret Eggan i Rennebu. Men denne oppregning gir bare en svak forestilling om det særegne i fjellbygdenes interesser og arbeidsomhet. Det er ikke bare temmelig mange som har brakt det så vidt i disse håndverk at de har god avsetning på sine varer, men man merker det på de dyktigste blant dem at det som står for dem som et mål, er å få i stand noe riktig kunstferdig, å få utført noe virkelig smakfullt. Treskjærerarbeidet på altertavlen eller prekestolen i den nye kirken skal prise mesteren. Og urene skal gå ikke i en uke, men i et år, og de skal vise ikke bare timer og sekund, men dag og dato eller så å si både solens og månens gang. Det får ikke hjelpe at dette Þne og kunstige arbeid ikke nettopp lønner sin mann. Det er selve arbeidet som er kunstnerens lyst, og det heldige utførte verk som folk beundrer, bidrar i sin krets til å øke arbeidets ære og oppmuntre ungdommen til å etterlikne mesteren og streve etter å bli berømt som han. Ordføreren i Meldal har samme mening når han sier: Om den del av husßidproduksjonen, som her er omhandlet, så som urmakerarbeid og annet Þnt kan bidra til velstand, er mer tvilsomt. Men det må innrømmes at disse yrker er til nytte og har virker fordelaktig på folkets sunnhet og seder. Ê» ¼«Þ«ª ²» ª µ a» µ º± a²¼» B µ»²á I perioden 1925 til 1951 foregikk det skjæring av is på Buvatnet ved Berkåk. Isen ble brukt i forbindelse med nedfrysing av fersk sk og sild for eksport. Det var Nekolai Dahl, forretningsmann i Trondheim som «oppdaget» Buvatnet da han var på utkikk etter et vatn som hadde sikker is gjennom vinteren og som lå lettvint til i forhold til transport - nærheten til jernbanen ble her avgjørende. Sverre Solli, John Solli og Ole Skamfersæter. Bak ser vi kjedetrekk, motorhus og ishuset. I de første årene fra 1925 ble isen på Buvatnet skåret med handsag, og dette var svært tungt arbeid. I 1928 skaffet Nekolai Dahl ei sirkelsag med motor, og selv om den ikke skar helt igjennom isen, var dette en forbedring som gjorde arbeidet lettere. Isen ble til å begynne med fraktet til Berkåk stasjon med hest, men etter hvert ble det bygd sidespor til jernbanen og ned til vatnet for direkte transport av is til Trondheim om vinteren. Hver isblokk veide ca 200 kg (90 x 50 x 63 cm). Is til sommerbruk ble transportert inn i ishuset for lagring ved hjelp av et transportband, og det store sagßisisolerte huset (30 x 20 m) kunne inneholde ca 250 vognlaster. Denne isen ble så fraktet på jernbanevogner til Trondheim ved behov utover sommeren, og det kunne gå opptil 15 vogner pr. dag. Buvatnet var altså en storprodusent av is, og kunne sesongvis sysselsette 8 12 personer. Men i 1951 var det slutt. Da tok moderne kjøleteknikk over. Ishuset ble revet og sidesporet fjernet, men ennå i dag kan en se tuftene av de forskjellige funksjonene, og disse er nå merket og skiltet. Ø ¼«²» ²» á Ü» ²» ¾ ²µ ²±» º± ¼»¹ò Ø» º; ¼«¾;¼» µ±² ±± ² ²¹ô ¾»»¹² ²¹»²» ±¹ ¾» ¾ ²ó µ»² (ª ¹» ±¼«µ» ;»² µ ±¹»ºº»µ ª ³;»ò Ü»²» µµ» ô ¾ «µ» ª»²² ¹ ±¹ ¹ ¹±¼ ±ª» µ ò Ê ¹ ±¹ ; ¹» ²» ;¼ ±¹ (»ò ò± ¼ ¾ ²µ»²ò²± Ê»¼ ; ¹; ²² ; ¼»³± Ò» ¾ ²µ ; ª;»³³» ¼» µ ² ¼ ª± ó ¼ ² ¼»² º«²¹»» ò Ê ±¹ ; ± ² ²¹» ±³ Ò» ¾ ²µ»² «²¼» λ¹² ²¹ ¾» ²¹ ; ª;»³³» ¼»ò Õ±² ± ª ¼ ±» ²»¹¹ Ì ºò éî ìð ìð ìð Bjerkli Landbruksservice Ñ» ß ²» Îa «³ô éîçè Þ«¼»² ºò éî ìí êì çè ó ³±¾ò çï ëë îì êî SV051 ç

Jens Storli. Redaktør: Dag nn Vold volds@online.no. Redaksjon: Dag nn Vold og Mari Haugset

Jens Storli. Redaktør: Dag nn Vold volds@online.no. Redaksjon: Dag nn Vold og Mari Haugset ÕËÔÌ ÚËÔÔÜ ÍÌÎ ÞËÍÖÑÒ Õ««ó ±¹ ² «³ ¹ ²» º±»¹ ±²»² Ó» ¼ ô Ó ¼» Ù «¼ ô Ñ ¼ ±¹ λ²²»¾«Ò î ó Ÿ ¹ ²¹ ï ó ëò ³ îððì ÊÚ ¼» ï O ͪ Ý ² Ó ¹»² Ù« ÕËÔÌ«ó¹»»² Ø ± ²² ± ÿ Jens Storli Õ«Õ««ó ±¹ ² «³ ¹ ²» º±»¹ ±²»² Ó»

Detaljer

Astri Snildal. Redaktør: Dag nn Vold. epost: dagþnn@volds-fotograþske.no. Annonsekonsulent: Mari Haugset mari@volds-fotograþske.no

Astri Snildal. Redaktør: Dag nn Vold. epost: dagþnn@volds-fotograþske.no. Annonsekonsulent: Mari Haugset mari@volds-fotograþske.no ÕËÔÌ ÚËÔÔÜ ÍÌÎ ÞËÍÖÑÒ Õ««ó ±¹ ² «³ ¹ ² º±»¹ ±²»² Ó» ¼ ô Ó ¼» Ù «¼ ô Ñ ¼ ±¹ λ²²»¾«Ò ï ó Ÿ ¹ ²¹ î ó îíò º»¾ «îððë ÊÚ ¼» ï O ͪ Ý ² Ó ¹»² Ù« ÕËÔÌ«ó a ²» Astri Snildal Õ««º±» ±¹ ¾» Vi har nettopp gjennomført

Detaljer

Eline Ekrann Aarak. Redaktør: DagÞnn Vold. epost: dagþnn@volds-fotograþske.no. Annonsekonsulent: Mari Haugset mari@volds-fotograþske.

Eline Ekrann Aarak. Redaktør: DagÞnn Vold. epost: dagþnn@volds-fotograþske.no. Annonsekonsulent: Mari Haugset mari@volds-fotograþske. ÚËÔÔÜ ÍÌÎ ÞËÍÖÑÒ ÕËÔÌ Õ««ó ±¹ ² «³ ¹ ² º±»¹ ±²»² Ó» ¼ ô Ó ¼» Ù «¼ ô Ñ ¼ ±¹ λ²²»¾«Ò ì ó Ÿ ¹ ²¹ ï ó îìò ²±ª»³¾» îððì ÊÚ ¼» ï O ͪ Ý ² Ó ¹»² Ù« ÕËÔÌ«ó¹»»² Ø ¼«¼«±ª Eline Ekrann Aarak Spør et tilfeldig utvalg

Detaljer

Ola T. Lånke. Redaktør: Dag nn Vold. epost: dagþnn@mediaproþl-as.no. Annonsekonsulent: Mari Haugset mari@mediaproþl-as.no

Ola T. Lånke. Redaktør: Dag nn Vold. epost: dagþnn@mediaproþl-as.no. Annonsekonsulent: Mari Haugset mari@mediaproþl-as.no ÕËÔÌ ÚËÔÔÜ ÍÌÎ ÞËÍÖÑÒ Õ««ó ±¹ ² «³ ¹ ² º±»¹ ±²»² Ó» ¼ ô Ó ¼» Ù «¼ ô Ñ ¼ ±¹ λ²²»¾«Ò í ó Ÿ ¹ ²¹ î ó éò ¼»»³¾» îððë ÕËÔÌ«¹»»² Ola T. Lånke Õ««¼»² Det blir sagt at "tidene skifter og vi med dem". Denne sannhet

Detaljer

Informasjon. Sommer i Rennebu. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2014 5. juni Årg. 37. Rennebunytt 1

Informasjon. Sommer i Rennebu. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2014 5. juni Årg. 37. Rennebunytt 1 Informasjon Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2014 5. juni Årg. 37 Sommer i Rennebu 1 Administrasjon Adresse: Berkåk, 7391 Rennebu E-post: post@rennebu. kommune.no Telefon: 72 42 81 00 Telefax: 72

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap Kundebladet Nr. 1 2012 Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu Banken på selvbetjening Han samler på motorsager Bankens årsregnskap for 2011 Kundebladet Innhold Nr. 1 2012 4 Ronny Fredrik roser banken 6 Nå vurderes

Detaljer

Rennebu Nytt. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 5/20045 17. mars Årg. 28

Rennebu Nytt. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 5/20045 17. mars Årg. 28 Rennebu Nytt Informasjonsblad Annonseorgan Nr. 5/20045 17. mars Årg. 28 Kjære lesere av Rennebu Nytt Tidlig påske betyr tidlig vår heter det, men når dette skrives er tvilen tilstede om dette slår til

Detaljer

Rennebu Nytt. Næring og Kultur. Softis kr 10,- Du ringer, vi bringer Lørdag 4. okt kl 18-22 (Berkåk) Stor pizza kr 200,- Dagens middag

Rennebu Nytt. Næring og Kultur. Softis kr 10,- Du ringer, vi bringer Lørdag 4. okt kl 18-22 (Berkåk) Stor pizza kr 200,- Dagens middag Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 16/2008 25. sept Årg. 31 Fulldistribusjon www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no Jenter i høyløe på Jølhaugen Foto: Dagfinn Vold Næring og Kultur

Detaljer

Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2009 11. juni Årg. 32. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no. Torgåpningstilbud fredag 12.

Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2009 11. juni Årg. 32. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no. Torgåpningstilbud fredag 12. Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2009 11. juni Årg. 32 www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no god sommer Det nyoppussede Torget i Rennebu. Foto: Dagfinn Vold Torgåpningstilbud

Detaljer

Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 5/2013 14. mars Årg. 36. God påske. Rennebunytt 1

Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 5/2013 14. mars Årg. 36. God påske. Rennebunytt 1 Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 5/2013 14. mars Årg. 36 God påske 1 2 Administrasjon Adresse: Berkåk, 7391 Rennebu E-post: post@rennebu. kommune.no Telefon: 72 42 81 00 Telefax: 72 42 81 01 Åpningstid:

Detaljer

Rennebu Nytt. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2008 5. juni Årg. 31. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no

Rennebu Nytt. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2008 5. juni Årg. 31. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2008 5. juni Årg. 31 Fulldistribusjon www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no Jenter i høyløe på Jølhaugen Foto: Dagfinn Vold SOMMER PÅ VEIKROA

Detaljer

Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2010 10. juni Årg. 33. god sommer. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no

Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2010 10. juni Årg. 33. god sommer. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2010 10. juni Årg. 33 god sommer www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no Kari Kvamme og Paul Paulsen tilbyr turer på hesteryggen i sommer. Foto:

Detaljer

God jul. God jul og Godt nyttår! INFORMASJON

God jul. God jul og Godt nyttår! INFORMASJON INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 21/2013 12. des Årg. 36 God jul Ellinor Gunnes og Alexandru Gros Grindvoll sjarmerte alle med sin duett på Kulturskolens adventskonsert. Foto: Dagfinn Vold

Detaljer

Hvem sitter med esset?

Hvem sitter med esset? INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 14/2011 8. sept Årg. 34 Hvem sitter med esset? Mandag 12. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg, og da avgjøres sammensetningen av vårt kommunestyre

Detaljer

Gatelangs. Tema: POPULÆRE I GATEBILDET LÆRER AV HVERANDRE. Generasjoner. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13.

Gatelangs. Tema: POPULÆRE I GATEBILDET LÆRER AV HVERANDRE. Generasjoner. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13. Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13. årgang Tema: Generasjoner SENIORPATRULJEN: POPULÆRE I GATEBILDET TRE GENERASJONER: LÆRER AV HVERANDRE 1 Du vet aldri hva du sier

Detaljer

Rennebunytt. god påske. Mye nytt fra Black Design! Påskeliljer i stor potte kr 39 00. Rennebunytt 1. Tulipaner Påskeliljer Buketter Potteplanter

Rennebunytt. god påske. Mye nytt fra Black Design! Påskeliljer i stor potte kr 39 00. Rennebunytt 1. Tulipaner Påskeliljer Buketter Potteplanter Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 7/2011 14. april Årg. 34 god påske Maiken Helgeton og Helene Dragset fra Løkken koser seg i sola på Nerskogen Skisenter. Foto: Dagfi nn Vold Påskeliljer i stor potte

Detaljer

Informasjonsblad og annonseorgan Nr. 6/2007 23. mars Årg. 30. Etter 20 års drift utvider vi tilbudet vårt med

Informasjonsblad og annonseorgan Nr. 6/2007 23. mars Årg. 30. Etter 20 års drift utvider vi tilbudet vårt med Rennebu Nytt Informasjonsblad og annonseorgan Nr. 6/2007 23. mars Årg. 30 Fulldistribusjon Påske i Rennebu og på Kvikne... Barnas Naturverden - med utsikt mot Innset og Kvikne. Foto: Mari Ytterhus Påskeutgaven

Detaljer

VÆRØYPOSTEN Våren 2015

VÆRØYPOSTEN Våren 2015 VÆRØYPOSTEN Våren 2015 Utgiver Værøy kommune www.varoy.kommune.no Redaktør Erling Skarv Johansen Mail:erling.skarv.johansen@varoy.kommune.no Tlf. 48199927/75420608 Kto.nr for abonnement(150/året): 4662.70.40849

Detaljer

god sommer Rennebunytt 1 Simen Sandsæter med fiskestang i Damtjønna, Barnas Naturverden. Foto: Ellen Beate Sandseter

god sommer Rennebunytt 1 Simen Sandsæter med fiskestang i Damtjønna, Barnas Naturverden. Foto: Ellen Beate Sandseter Rennebunytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2011 9. mai Årg. 34 god sommer Simen Sandsæter med fiskestang i Damtjønna, Barnas Naturverden. Foto: Ellen Beate Sandseter Rennebunytt 1 Administrasjon

Detaljer

NR. 1 MAI 2014. Foto: Egil Scott Jensen

NR. 1 MAI 2014. Foto: Egil Scott Jensen NR. 1 MAI 2014 Foto: Egil Scott Jensen BANKSJEFEN HAR ORDET Bankene er en del av samfunnet og de utøver avgjørende funksjoner for samfunnet for bedrifter, for husholdninger og for enkeltpersoner. TolgaOs

Detaljer

Kundebladet. Nr. 4 2012. Les bl.a. om: Restaurering av lokal kulturskatt. Arbeidslyst hos Klæbu Industrier. Kvikkleiren bekjempes

Kundebladet. Nr. 4 2012. Les bl.a. om: Restaurering av lokal kulturskatt. Arbeidslyst hos Klæbu Industrier. Kvikkleiren bekjempes Kundebladet Nr. 4 2012 Les bl.a. om: Restaurering av lokal kulturskatt Arbeidslyst hos Klæbu Industrier Kvikkleiren bekjempes Kundebladet Innhold Nr. 4 2012 4 Mange ville ha hjelp til selvhjelp 6 Sats

Detaljer

- et godt sted å være

- et godt sted å være Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 16/2011 6. oktober Årg. 34 - et godt sted å være Høsten med den klare lufta kan være fin til turer i skog og mark. Rennebu har mange turmål - her fra Stenmannen ovenfor

Detaljer

HaldenMagasinet. Viktig avtale for Halden. Trives som lærling. Flott skole i Tistedal FRIVILLIGE SPRER GLEDE

HaldenMagasinet. Viktig avtale for Halden. Trives som lærling. Flott skole i Tistedal FRIVILLIGE SPRER GLEDE HaldenMagasinet ET INFORMASJONSBLAD FRA HALDEN KOMMUNE SEPTEMBER 2010 Viktig avtale for Halden Trives som lærling FRIVILLIGE SPRER GLEDE Flott skole i Tistedal 2 HaldenMagasinet kulturbyen Halden Utgivelsesplan

Detaljer

Et nettverk av røde tråder

Et nettverk av røde tråder » Program og magasin 2011 Et nettverk av røde tråder LEDER TANGEN ARBEIDERLAG» ELI KNØSEN Alt henger sammen med alt annet, er det noen som har sagt. Og det er jo riktig det. Så er detslik at det å ha et

Detaljer

Ny kafé åpner på Berkåk

Ny kafé åpner på Berkåk FULLDISTRIBUSJON Rennebu Nytt Ny Rennebukatalog I disse dager er den nye Rennebukatalogen i salg. Det er som før Lions Club Rennebu og Røde Kors Besøkstjenesta som er utgivere. Den nye katalogen er blitt

Detaljer

AVISA. Nr. 10 Desember 2012. God jul og godt nytt år i Grenseland!

AVISA. Nr. 10 Desember 2012. God jul og godt nytt år i Grenseland! AVISA Nr. 10 Desember 2012 Et møtested for Aremark Marker Rømskog God jul og godt nytt år i Grenseland! 2 Avisa Grenseland desember 2012 Desember 2012 Aremark Innbyggere: 1.423 Areal: 321 km² Kommunesenter:

Detaljer

Mens vi venter... Rennebunytt 1. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 20/2013 28. november Årg. 36

Mens vi venter... Rennebunytt 1. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 20/2013 28. november Årg. 36 Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 20/2013 28. november Årg. 36 Mens vi venter... Berkåk kirke badet i førjulsol. Les mer om Berkåk kirke på midtsidene. 1 2 Administrasjon Adresse: Berkåk, 7391 Rennebu

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger?

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger? Kundebladet Nr. 3 2013 Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé Klæbu i vinterskrud Den gamle mølla ved Tullbekken Ekte eller falske penger? Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor: Tlf.: 04358 Faks:

Detaljer

Frostingen 2012-03-15 page: 3 Frostingen 15.03.2012 3 Annonseverdi: 6 757 nok.

Frostingen 2012-03-15 page: 3 Frostingen 15.03.2012 3 Annonseverdi: 6 757 nok. Frosta Fjordfestival 01.01 14.11.2012 48 artikler Nyhetsklipp Frostingen 2012-03-15 page: 3 Frostingen 15.03.2012 3 Annonseverdi: 6 757 nok. Matfestival og Frostadag Frostingen 15.03.2012 14:13 4 Frostingen

Detaljer