ÅRSBERETNING 2011 ODDA KJEMISKE ARBEIDERFORENING AVDELING 61 HEFTET INNEHOLDER:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2011 ODDA KJEMISKE ARBEIDERFORENING AVDELING 61 HEFTET INNEHOLDER:"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2011 ODDA KJEMISKE ARBEIDERFORENING AVDELING 61 HEFTET INNEHOLDER: PROTOKOLL ÅRSMELDINGER REGNSKAP INNKOMNE FORSLAG STYRETS INNSTILLINGER FORSLAG TIL BEVILGNINGER VALGKOMITEENS INNSTILLING PROTOKOLL OG BERETNINGER BLIR IKKE REFERERT PÅ MØTET. TA VARE PÅ HEFTET OG LES IGJENNOM SAKSPAPIRENE FØR ÅRSMØTET. 1

2 Leder ber her om at de fremmøtte reiser seg, vi minner så våre avdøde medlemmer med 1 minutts stillhet. 2

3 ÅRSMØTE 2012 ODDA KJEMISKE ARBEIDERFORENING AVD.61 Industri og Energi, IE INDUSTRIARBEIDERFORBUND FREDAG DEN 16. Mars KL på Iris Scene 7. VALG DAGSORDEN 1. KONSTITUERING 2. PROTOKOLL 3. BERETNINGER 4. REGNSKAPER 5. INNKOMNE FORSLAG 6. BEVILGNINGER 3

4 KONSTITUERING Leder Avd. 61 åpner møtet og ønsker velkommen, leder refererer dagsorden og søker denne godkjent. Leder refererer følgende forslag til forretningsorden. Forretningsorden: Det skal tales stående Det er ikke anledning til å ta ordet mer enn to ganger til hver sak. Møteledelsen har anledning til å korte ned taletiden etter at strek er satt. Alle endringsforslag skal fremsettes skriftelig. Alle som ikke må ha på mobiltelefon på slår denne av. Synlig berusede personer får ikke delta under årsmøtet. Konstituering: Styret i avd. 61 foreslår Gard Folkevord som møteleder. Leder avd. 61 foreslår 2 møtedeltakere som referent. Sonja Hamrane og Arne Midtbø Leder avd. 61 foreslår 3 møtedeltakere som tellekorps. (Referentene skal senest være klar med årsmøtereferatet.) Valgt møteleder fortsetter deretter møtet etter oppsatt plan. 4

5 PROTOKOLL ÅRSMØTE ODDA KJEMISKE ARBEIDERFORENING FREDAG DEN 25. Mars KL på Hardanger Hotell. Antall fremmøtte: 48 Leder Einar Mikkelsen åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Møte hadde ett minutt stillhet for medlemmer som var gått bort i årsmøteperioden. Leder refererte dagsorden og forretningsorden(punkt 1 og 2 på dagsorden), disse ble godkjent uten merknader. Styret foreslo Are Tomasgard som møteleder. Are Tomasgard ble enstemmig valgt. Styret foreslo deretter Sonja Hamrane og Arne Midtbø som årsmøtereferenter, disse ble enstemmig valgt. Styret foreslo Jon Børve og Jan Hagen som tellekorps, disse ble enstemmig valgt. Are Tomasgard takket for tilliten og synes det var kjekt å komme tilbake til Odda og få lov å være møteleder. Are Tomasgard gikk så til behandling av dagsorden: A. beretning fra styret. Godkjent uten merknader. B. beretning fra BWC. Godkjent uten merknader. C. beretning fra HVO. Godkjent uten andre merknader at det var en meget god beretning. D. beretning fra sosialtillitsvalgt. Godkjent uten merknader. E. beretning fra studietillitsvalgt. Godkjent uten merknader. F. bertning fra hyttestyret. Godkjent uten merknader. G. beretning fra datatillitsvalgt. Godkjent uten merknader. H. beretning fra de ansattes representanter. Godkjent uten merknader. I. beretning fra forsikringsansvarlig. Godkjent uten merknader. J. beretning fra ungdomskontakt. Godkjent uten merknader. 4. Regnskap. I forkant av at regnskapet ble gjennomgått ble revisors bertning fremlagt. Revisorbertning lyder som følger: Regnskapet for 2010 er revidert og funnet i orden. Underskrevet av Isak Reisetær og Per A. Moseng. Regnskapet ble godkjent uten merknader. 5

6 5.Forslag A: Forslag fra styret. Ingen forslag fra styret. B: Forslag utenfor styret Forslag1ag fra Lutningsgruppa. Forslag. Avd.61. må være en aktiv pådriver for å tilrettelegge arbeid for personer som trenger tilrettelagt arbeid. Begrunnelse.: Som IA bedrift har vi forpliktelser for den enkelte arbeidstaker og avd.61 må påse at vi får arbeidsplasser som er meningsfylte for den enkelte. Styrets innstilling: FOR. Enstemmig vedtatt. Forslag 2 fra lutningsgruppen. Lutningsgruppen ønsker å engasjere og motivere flere kvinner til å være med i tillitsmannsarbeidet. Her var det ønske om at Sonja kjører en info/motivasjon for damene. Motivasjon: På enkelte skift i luta er det svært mange jenter. Disse er det viktig å få med for å styrke tillitsmannsarbeidet. Styrets innstilling: For Forslaget ble enstemmig vedtatt. 6

7 6. Bevilgninger Styrets innstilling følger en årelang praksis ved foreningens årsmøter. Det har vært, og er en forutsetning at foreningen må få søknad om støtte før en bevilger noe. Foreningens bevilgninger bør øremerkes lokale lag og foreninger. Lokalt Formål Sum søknad Styrets innstilling Odda og omegns Ja Drift Åpen 3000 kroner MS Forening Helsesportgruppen OI Ja Drift Åpen 3000 kroner Odda Rockeklubb Ja Drift Åpen 3000 kroner Odda og Ullensvang Ja Drift Åpen 3000 kroner Demensforening FFO Odda og Ullensvang Ja Drift Åpen 3000 kroner Bevilgningene ble enstemmig vedtatt. 7. Valgkomiteens innstilling 2011 Verv Kandidat Avdeling Valperiode Leder Einar Mikkelsen Ikke Dagtid /Luta Valgt for 2 år 2010 Nestleder Ove Larsen Gj Dagtid/Hall Valgt for 2 år 2011 Sekretær Sonja Hamrane Ikke Luta Velges for 2 år 2010 HVO Eldor Hansen Ikke Dagtid/FVL Valgt for 2 år 2010 Vara-HVO Lars Eikemo Gj Støperi Valgt for 2 år 2011 Kasserer Ove Larsen Gj Støperi Valgt for 2 år 2011 Datatillitsvalgt Arne Mørk Midtbø Ny Støperi Velges for 1 år Studietillitsvalgt Linda Smedegård Gj Røst " Ungdomskont. Alexander Aagaard Ny Luta " 1. styremedlem Trude Pedersen Gj Driftservice " 2. styremedlem Britt Marie Mjåtvedt Gj Labben " Sosial./Akan R. M Helland Gj Driftservice " Seniortillitsvalgt Lars Opheim Gj. Noralf " 1. Varamedlem Gruppeleder Noralf Kjetil Skjerven I kraft av verv 2. Varamedlem Gruppeleder Kai Alf Kåre Grønlien I kraft av verv 3. Varamedlem Gruppeleder Røst Ove Riise I kraft av verv 4. Varamedlem Gruppeleder Luta Helge Skogsnes I kraft av verv 5. Varamedlem Gruppeleder Serie 5 P.O. Sperrevik I kraft av verv 6. Varamedlem Gruppeleder Serie4 Oddvar Nilsen I kraft av verv 7. Varamedlem Gruppeleder Støperi Jan Nordli I kraft avverv 7

8 UTENOM STYRET Revisorer 1. revisor Isak Reisæter Gj Hallen Velgest for 1 år 2. revisor Per Moseng Gj Støyperiet " Vararevisor Arne Mørk Midtbø Gj Lageret " Andre verv Sosialtillitsvalgt Roy Magne Helland Ny Driftsservice Velges for 2 år 2011 AKAN - kontakt Roy Magne Helland Gj Hallen Valgt for 2 år 2010 Velferdsstiftelsen Eldor Hansen Gj HvO Velges 1 år 2011 Boliden Work Council (BWC) 1. delegat Leder OKAF Avd. 61 X Hallen I kraft av verv Varadelegat Nestleder OKAF Avd. 61 X Hallen " 2. delegat blir valgt av funksjonærforeningene Bedriftsutvalet (BU) 1. medlem Leder OKAF Avd. 61 X I kraft av verv 2. medlem Nestleder OKAF Avd. 61 X " 3. medlem Sekretær OKAF Avd. 61 X " 1. varamedlem HVO X " 2. varamedlem Arne Opheim Gj Luta Velgest for 1 år 3. varamedlem Arne Mørk Midtbø Gj Lager " Arbeidsmiljøutvalg (AMU) 1. medlem HVO X I kraft av verv 2. medlem Vara HVO X " 1. varamedlem Kjetil Skjerven Gj Noralf 2. varamedlem Sigve Stokdal Gj Hallen Observatør Leder avd. 61 X I kraft av verv 3. medlem og varamedlem blir valgt av funksjonærforeningene Forsikringsutvalg Leder Leder avd.61 X I kraft av verv 1. medlem Nestleder X " 2. medlem Kasserer X " 3. medlem Sekretær X " 4. medlem Eldor Hansen Gj FVL Velgest for 1 år 8

9 Utviklingskomité Leder Leder avd.61 X I kraft av verv 1. medlem Datatillitsvalgt X " 2. medlem Studietillitsvalgt X " 3. medlem Kasserer X " 4. medlem Anne Lene Hauge Gj Driftservice Velges for 1 år Ferieheimsstyre Leder Jan Hagen Gj Hall Veelges for 1 år 1. medlem Linda Smedegård Ny Røst " 2. medlem Sverre Jåstad Gj Hall " 3. medlem Per Flisram Gj Pensjonist " 4. medlem Jan Nordli Ny Støperi " 5. medlem Bengt Kvingedal Gj Røst " Valgkomité Leder Kjetil Skjerven Ikke Noralf Vald for 2 år i 2010 Nestleder T.H. Pedersen Ikke Driftservice Vald for 2 år i medlem Bjørn Botnen ikke Fellestjenester Vald for 2 år i medlem Hege L. Vallestad Ny Støperiet Velges 2 år i medlem Jarle Vangen Ny Røst " 4. medlem Anita Sæterdal Ny Lutning " Kjetil Skjerven redegjorde for valgkomiteens innstilling. Deretter gikk årsmøtet til valg. Det ble under dagsordens punkt 7, innlevert forslag på å slå sammen Akanvevet og sosialttillitvalgt vervet. Enstemmig vedtatt. Videre ble det fremmet benkeforslag på T. Smedegård til feriehjemsstyret, istedenfor Jan Nordli. Benkeforslaget gikk igjennom enstemmig. 9

10 3. BERETNINGER 2011 A. Beretning fra styret i Avdeling 61 av NKIF Disse ble valgt på årsmøtet i Mars 2011 Leder Einar Mikkelsen Ikke på valg El.hall. serie 5 Nestleder Ove Larsen Valgt for 2 år Driftsstøtte Sekretær Sonja Hamrane Ikke på valg Luta Kasserer Ove Larsen Valgt for 2 år Driftsstøtte. Datatillitsvalgt Arne Mørk Midtbø Enst.valgt for 1 år MA Ungdomskontakt Alexander Aagaard Enst.valgt for 1 år Driftsstøtte HVO Eldor Hansen Valgt for 2 år Ferdigvarelager Vara HVO Lars Eikemo Ikke på valg Driftsstøtte Studietillitsvalgt Linda Smedegård Enst.valgt for 1 år Røsteanlegg 1.Styremedlem Trude Pedersen Enst.valgt for 1 år Driftsstøtte 2. Styremedlem Britt Marie Enst.valgt for 1 år Labb Mjåtvedt 1.Varamedlem Ove Rise I kraft av verv Røsteanlegg 2.varamedlem Alf Kåre Grønlien I kraft av verv Kai/transport 3.varamedlem Helge Skognes I kraft av verv Luta 4. varamedlem Per O. Sperrevik I kraft av verv El.hall serie 5 5.varamedlem Jan Nordli I kraft av verv Støperiet 6.varamedlem Oddvar Nilsen I kraft av verv El.hall serie 4 7.varamedlem Kjetil Skjerven I kraft av verv Noralf Seniortillitsvalgt Lars Opheim I kraft av verv Noralf MØTER I beretningsåret er det avholdt: 1 Årsmøte 1 Ekstraordinært årsmøte 3 Medlemsmøter 13 Styremøter Post og Au møter blir tatt fortløpende, da både leder og nestleder er på dagtid på foreningskontoret. 10

11 MEDLEMSTALL Aktive medlemmer Pensjonister 2009 Aktive medlemmer Pensjonister 2010 Aktive medlemmer Pensjonister Medlemstallet gjorde en markant tilbakegang fra , dette har bakgrunn i omlegging av forbundets datasystemer. FORHANDLINGSUTVALG På foreningens første ordinære styremøte ble Einar Mikkelsen, Ove Larsen og Sonja Hamrane valgt til foreningens forhandlingsutvalg. Forhandlingsutvalget utgjør også foreningens arbeidsutvalg. Foreningens gruppetillitsvalgte har i bertningsperioden tiltrådt forhandlingsutvalget under gruppevise drøftinger. 1. MAI 1. Mai 2011 ble avholdt i god gammel tradisjonell form. Det var taler og tog. Denne gangen var avdeling 61 godt representert i toget og resten av arrangementet. Dagen startet med 1.mai gudstjeneste. Ellers startet vi på tomten til Odda Smelteverk. Toget gikk deretter til Odda Sykehus, der det ble avholdt appeller fra hyttefolket på Seljestad, Lo leder ilo I Odda og Omland, samt fra ungdomspolitiker fra Odda Videregående skole. Det var nær 1500 mennesker samlet foran sykehuset. Alt i alt et godt arrangement. REPRESENTASJON/UTSENDINGER TIL KONFERANSER. Industriktaftsamling i Oslo : E. Mikkelsen og O. Larsen. BWC møte i mai : E.Mikkelsen og Ø. Espe.. Forsikringskonferanse(årlig) : E.Mikkelsen, O.Larsen, S.Hamrane, E.Hansen og L.Eikemo Tariffkonferanse IE : E.Mikkelsen, O.Larsen. Industrikonferanse Oslo : O.Larsen og E.Mikkelsen. Arbeidslivskonferanse : E.Mikkelsen,E.Hansen og O.Larsen 11

12 Vårkonferanse i IE Ungdomskonferanse Hell : O.Larsen og E. Mikkelsen : A. Aasgaard og Espen Hansen. LØNNSOPPGJØRET 2011 Lønnsoppgjøret 2011 endte opp med 2 kroner i timen for alle våres medlemmer som er kollektivt lønnet. For de medlemmene som går på personlig lønn, ble dette omregnet til 1,2%. Det ble i tillegg utbetalt (brutto) en engangsum på kroner Vi må erkjenne at vi i 2011 kom ekstremt dårlig ut som bedrift vedrørende lønn. Det er vanskelig å forhandle lønn i en slik situasjon som BO er og var i. Avdeling 61, fikk med seg de andre foreningene på huset, og forhandlingene ble ført på overtid. Disse ekstraordinære forhandlingene førte frem til engangs-summen på kroner NBW I beretningsperioden endret vi fokus fra TPM til NBW. NBW er en forkortning for The New Boliden Way. NBW er en form for paraply som inneholder elementer fra Lean, TPM 5s operatørutført vedlikehold m.m.. NBW er et verktøy som vi er pålagt å bruke av konsernet. Et av hovedkonseptene i NBW er LEAN, dette er et element som går på ledelse, operatørutført vedlikehold, luke vekk feil og mangler m.m. Det sier deg selv at her er bedriften avhengig at personell stiller opp. I bertningsperioden har også fokuset her forsvunnet. Det er nå nær sagt ingen fokus på NBW lenger. Arbeid og ansvar er lagt inn under ledelsen. OVERTID Overtiden ved bedriften ligger på et nivå som det går å leve med. Det er imidlertid t problem at enkeltpersoner og grupperinger står for mye av overtidsuttaket. Dette blir styret nødt til å følge opp i kommende beretningsperiode.. Overtid % Overtid % Overtid % Overtid % Overtid % Overtid ,30 % Det er viktig fremover at gruppene er oppmerksomme på sine medlemmer. Dette for å unngå at overtiden blir ulovlig. Vi må arbeide for en best mulig rullering. 12

13 PENSJON Våres folk i pensjonsutvalget, sammen med representanter fra Storebrand har bistått medlemmene med informasjon og utregninger.. Avdeling 61 sine representanter i utvalget har i beretningsperioden bestått av O. larsen, E.. Mikkelsen. E. Hansen, S.Hamrane og seniortillitsvalgt L.Opheim har deltatt på møter vedrørende pensjon og pensjonsberegninger. O. larsen har fungert som leder av utvalget. E. Mikkelsen, O. larsen og L. Opheim har. deltatt på gjennomgang av de nye pensjonsreglene i Oslo. Foredragene ble gjennomført av et uavhengig firma med navn 3. Part AS. O. Larsen, E. Mikkelsen og L. Opheim har hatt 2 møter med bedrift og 3 part AS i Odda. I perioden har det fra bedriften sin side vært fokus på å redusere kostnadene vedrørende pensjon. Dette blir et klart fokus for pensjonsutvalget i neste periode. BONUS I beretningsperioden er det utbetalt (brutto) Kroner Dette er vår andel av konsernsbonus for Det er avsatt kroner til konsernsbonus for P 100 I desember 2010 ble P 100 lansert. Prosjektet eller prosessen går ut på å spare inn rundt 100 millioner NOK på kostnadene til Boliden Odda. Det viste seg gjennom 2011 at det kom til å bli vanskelig å klare å oppnå måltallene i P I beretningsperioden har det vært avholdt en rekke møter med bedriftsledelsen vedrørende innsparing og kostnadsreduksjoner. En kan vel si at dette prosjektet har vært utrolig tidkrevende for foreningens arbeidsutvalg. Styret har hatt denne saken som førsteprioritet i hele året. Foreningen har frem til nå valgt å følge en serøs linje, dette fordi vi ser at det er et sterkt behov for å redusere kostnadene. Gruppene har også arbeidet mye med dette prosjektet. Det har vært viktig for foreningens styre å få til rettferdige og solidariske ordninger. Vi ser nå at det er avdeling 61, og vårt avtaleområde som hver gang blir satt under press. Dette er meddelt bedriften. Dersom bedriften velger og forsette denne linjen, blir det uten deltakelse fra oss. ENDRING/BYTTING AV VERV. Ekstraordinært årsmøte. Under sommeren 2011 ble det sendt inn underskriftlister med krav om ekstraordinært årsmøte for å se på stillingen og stillingsprosenten for HVO. Da forbundets vedtekter var oppfylt, satt leder av foreningen i gang valgkomiteen. Innkalling til møte ble utsendt. På foreningens ekstraordinære årsmøte ble Kjetil Skjerven valgt inn som nytt HVO. Foreningens styre vil med dette takke forhenværende HVO, Eldor Hansen for god innsats. 13

14 VISJON I de siste årene har det vært vanlig, nær sagt en praksis å avslutte med en visjon. Denne visjonen har ofte vært noe svulstig. Etter årsmøtet i 2011, så er foreningens fokus noe forandret. Etter som nedleggingsspøkelset stadig har kommet nærmere, er fokuset dreiet i retning fra en kamplinje, til å arbeide aktivt at vi som bedrift og forening fortsatt skal være aktive, dette innebærer fortsatt drift. VI SKAL OVERLEVE. Leder Einar Mikkelsen. B. Beretning fra Boliden Works Council (BWC) I beretningsåret har Boliden Odda vært representert med 2 delegater til BWC. Delegatene har vært Einar Mikkelsen fra IE og Øisten Espe fra FLT. På maimøtet møtte Einar Mikkelsen (avd 61) og Øistein Espe. fra FLT, det samme under desembermøte... BWCforaet består av tillitsvalgte fra alle enhetene innen konsernet. Under disse møtene får de tillitsvalgte god anledning til å dele erfaringer med andre innen samme konsern, en får også anledningen til å møte den administrative konsensledelsen. Maimøtet ble avholdt i Skellefteå, desembermøtet i Stockholm. Einar Mikkelsen har i årsmøteperioden representert BO i arbeidsutvalget for de faglige tillitsvalgte i konsernet. Det har i denne perioden blitt avholdt 3 møter, samt 3 telefonmøter i arbeidsutvalget. For BWC Einar Mikkelsen 14

15 C. Årsberetning for Hyttestyret i Osvågen Bilde: Osvågen.vår Feriehjemmet i Osvågen ble åpnet ved påsketider Det er for tiden 8 hytter ute på langtidsleie, samt våningshuset. Dette bidrar sterkt til at feriehjemmets økonomi går i balanse. Hytterstyret har hatt fokus på å følge opp årsmøtevedtak fra 2010, som kort fortalt går ut på å forbedre feriehjemmets økonomi. Vi ser at vi er kommet noe på vei her, men vi klarer allikevel ikke å generere nok overskudd, slik at vi i tillegg til å drifte, faktisk kan investere. Hyttestyret peker i denne sammenheng på innleverte forslag til foreningens årsmøte For feriehjemmet: Einar Mikkelsen og Jan Hagen. 15

16 D. Beretning fra sosialtillitsvalgt og Akanhovedkontakt På foreningens årsmøte 2011 ble vevene som sosialtillitsvalgt og Akanhovedkontakt slått sammen. I beretningsperioden har mitt hovedfokus vært på å informere verneombudene om akan og akanutvalgets arbeidsoppgaver. Akanutvalgets har i perioden fungert dårlig, bedriftens representanter dannet her et klart flertall, dette er ikke etter intensjonene om et partsammensatt utvalg. Utvalget har lagt fem en delt innstilling til AMU (skal behandles første uken av mars) Innstilling fra mindretallet (avd. 61) går inn for at vi ikke skal ha livsvarige akan-avtaler. Flertallet (bedriften) går inn for livsvarige advarsler. Det har vært få som har hatt bruk for min assistanse i beretningsperioden. Det har vært noen tunge gamle saker, disse ligger allerede hos foreningens forhandlingsutvalg. R. M. Helland E. Beretning fra de ansattes styrerepresentanter I perioden har de ansatte i bedriftens styre vært: Einar Mikkelsen, - styremedlem, avd. 61. Ove Larsen, styremedlem, avd. 61. Amund Velure,- Styremedlem, fellesliste funksjonærer. Fast møtende observatører: Sonja Hamrane, avd. 61 Trude H. Pedersen, avd. 61 Lars Eikemo, avd. 61. Det har i beretningsperioden vært avholdt 4 styremøter i bedriftens styre. De ansattes representanter har gjennom hele perioden arbeidet for å få på plass investeringer på bedriften, slik at vi kan få realisert utvidingsprosjekter. Eierreprensentantene har hatt fokus på resultatoppnåelse etter P 100 programmet. Styret er etter avd. 61 sine representanter sin mening ikke lenger et vedtaksforum, men fungerer mer som et overordnet BU. All makt ligger nå hos konsernsledelsen.. Einar Mikkelsen Ansattes 1. representant F. Beretning fra forsikringsansvarlig Forsikringsutvalget har avholdt to møter i denne årsmøte perioden. Forsikringsutvalget har i perioden bestått av O. larsen,, E.Hansen,S.Hamrane og E.Mikkelsen. 16

17 Forsikringsutvalget har i årsmøteperioden arbeidet med vår egen gruppelivsforsikring.. Det årlige møtet med AoN-Grieg ble avholdt i Haugesund. Forsikringsutvalget har i perioden arbeidet ned vilkår, betingelser og priser på bedriften sine forsikringer, samt foreningens egne. Fokus her og i årene som kommer er PRIS, sett opp mot vilkår. G. Beretning fra ungdomskontakten For forsikringsutvalget Ove Larsen I beretningsåret 2011 har ungdomskontaktens rolle mye bestått av møtevirksomheter i styre, med P100 og nedskjæringer på dagsorden. Undertegnede har også deltatt på en årlig ungdomskonferanse/strategisamling hovedsakelig for ungdomstillitsvalgte på vestlandet, denne gang arrangert i Årdal, ledet av ungdomskontakter ved Hydro Aluminium. Dette er en konferanse som vi ungdomstillitsvalgte har laget selv, og meningen er at det skal roteres på å arrangere blant ungdomskontaktene. Her lærer vi av hverandre, utveksler erfaringer, har bedriftsbesøk, og gruppearbeid. Ungdomskontakten har også i år deltatt på Industri Energis ungdomskonferanse, også kjent som Raising Hell (ett ordspill på at konferansen holdes på Hell i Trondheim). I år hadde vi 2 representanter fra vår forening, noe som er en mer i forhold til i fjor. Representantene var Espen Hansen (Støperiet) og Alexander Aagaard (Noralf). Søral stilte forøvrig mannsterke opp med 4 representanter. Dette er årets viktigste konferanse for ungdom i Industri Energi, siden vi her velger årets ledere, går igjennom handlingsplan og vedtekter, samt har kurs og debattverksteder. De siste årene har vi via denne konferansen fått ganske stor påvirkning på Industri Energi sentralt, og det er derfor meget viktig at vi er godt representert for å fronte vår bedrift og våre saker. Konferansen er meget engasjerende, og ikke minst helt gratis. Industri Energi sentralt dekker kost, losje, reise og tapt arbeidsfortjeneste. Vi bør derfor satse på og alltid ha minst 2 representanter, helst mer! Under konferansen fikk vi også valgt inn Johnny Håvik, som er ungdomskontakt hos søral, i ungdomsstyret. Etter konferansen ble undertegnede også spurt om å sitte i neste års konferansekomite, noe jeg takket ja til. Min oppgave blir da å være med på å planlegge neste års ungdomskonferanse. Jeg har fått ansvar for å sette opp programmet, med kurs og debattverksteder, samt talere til plenum. Dette tror jeg blir en meget lærerik og interessant opplevelse, og det er kjempeflott at vi nå har fått to ungdomskontakter ifra hardanger høyt oppe i Industri Energi ungdom. Tilslutt vil jeg informere om Her finner dere ungdommens handlingsplan, vedtekter og uttalelser fra ungdomskonferansen, samt informasjon om kommende konferanser samt info rettet mot ungdommen i Industri Energi. Alexander Aagaard Ungdomstillitsvalgt 17

18 G. Beretning fra studietillitsvalgt Det har i beretningsåret vært en styrt aktivitet internt i foreningsstyret angående kompetanseheving aktivitet på kompetanseheving i foreningen. Studie-tillitsvalgt har sammen med arbeidsutvalget i foreningen arbeidet med planlegging og gjennomføring av 2 styre og strategisamlinger. Det har vider vært fokus på kompetanseheving på spesielt 2 verv, disse er sekretærvervet og ungdomskontaktvervet.. Her mener nå studietillitsvalgt at foreningen setter strek, videre satsing vil bli med annet fokus. KUNNSKAP ER MAKT Linda Smedegård. Studietillitsvalgt I. Årsberetning fra Hovedverneombudet for året 2011 HVO Eldor Hansen var ikke på valg på årsmøte 2011 men Vara HVO Lars Eikemo var på valg og blei valgt for 2 nye år i Det blei et krav fra medlemmene om og ha et ekstraordinert årsmøte på vervet som Hovedverneombud den Kjetil Skjerven blei valgt som nytt Hovedverneombud ut Beretnings perioden AMU Arbeidsutvalget i 2011 har vært slik fram til Arbeidstakernes representanter:s.eriksen,l.eikemo og E.Hansen Arbeidsgivernes representanter: D.Berg,B.Vivelid og H.Seim Vernepersonell: T.Hansen Observatør: E.Mikkelsen AMU etter Arbeidstakernes representanter:s.eriksen,l.eikemo og K.Skjerven Arbeidsgivernes representanter: D.Berg, B.Vivelid og H.Seim Vernepersonell:E.Hansen Observatør: E.Mikkelsen Det er avholdt 8 møter i AMU i år Det er bestemt at det skulle kjøres sykefravers prosjekt på alle som hadde over 20 dager fravær i løpet av et år. Dette er gjort, og oppfølging jobbes med framover. AKAN reglemang er forandret!! Det nye er ved 3 advarsel så varer den i 5 år og ikke i 2 som tidligere Verneombudsmøter Det er avholdt 8 verneombudsmøter i beretningsperioden SIKKERHETSKURS. HVO og Vara HVO har holdt en del sikkerhetskurs.(fram til ) PROSJEKTER/ARBEID/KURS Sikkerjobbanalyser/risikovurderinger 18

19 Kommisjonsmøter/Oppfølgingsmøter Leverandør av verneutstyr IA-avtale Nytt verneutstyr/klær Prosjekt med nye Verneutstyr/Klær Nav Personalsaker Kjemikaliegruppen Kontunuerlig støping Prosjekt Støperi Full FOKUS på Blåseriet i støperi.tatt Full risikovurdering og målinger når det gjelder Blåsekammer og Siloer. Prosjekt snart ferdigstilt. HVO har og vært på Kurs som omhandlet Hovedverneombudets rolle og oppgaver Det er viktig og ha FOKUS på Farlige forhold og nesten ulykker rundt på avdelingene. Ellers så har P-100 kostkuttprosjektet gjort det slik at det er blitt mer arbeid på mange rundt på bedriften,og en mer stressa hverdag. Det er startet Sykefravær prosjekt del 2,der kommer det og til og bli kalt inn personer til sammtale,dette gjelder hele bedriften men mest FOKUS på støperi som sliter med høyt fravær. MVH HVO Kjetil Skjerven J. Årsberetning fra datatillitsvalgt vært nok et stille år uten de store sakene. Vi hadde en uheldig episode hvor en leder hadde glemt å logge seg av som bruker på en fellesmaskin med det til følge at det var mulig å gå inn og lese notater vedkommende hadde skrevet om ansatte. Dette understreker viktigheten av at dersom man logger seg inn på en fellesmaskin hvor man oppbevarer sensitive personopplysninger, MÅ man huske å logge seg av igjen. Ellers jobbes det med å få til et såkalt datavarehus hvor man fra én portal skal kunne logge seg inn på alle relevante systemer. Her deltar datatillitsvalgt som observatør. Odda 9. januar 2012 Arne M. Midtbø, datatillitsvalgt 19

20 K. Beretning fra seniortillitsvalgt Det har i perioden vært et stort fokus på pensjon, regulering, vilkår. Seniortillitsvalgt har arbeidet sammen med foreningens representanter i bedriftens pensjonsutvalg. Arbeidet med pensjon og økonomi vil også i neste periode være høyaktuelt. Seniortillitsvalgt har i perioden deltatt på flere møter ned 3. part AS. L. Beretninger fra gruppene. Seniorstillitsvalgt Lars Opheim. Årsberetning gruppa NORALF. Noralf 2011 I perioden har vi hatt 1 årsmøte og 3 gruppemøter. Året som er gått er preget av nedbemanning, og skeivkjøring på formiddag. P100 innsparinger. Har hatt en god dialog med Noralfledelsen. Gruppa har gått med på å kjøre skeivt på formiddag p.g.a. pakking ferie og sykefravær. Har hatt 3 personskader. Ansatt 3 nye personer fra andre avd. Gruppa blei forandret på grunn av lederen fikk ny jobb. Hovedverneombud. Med Vennlig Hilsen Gruppeleder. Beretning for røst/hg gruppa 2011 Styret har bestått av: Leder: Ove Rise, Nestleder: Stig Helgesen, Sekretær: Evind Systad, Verneombud: Jarle Vangen Det er blitt avholdt 3 gruppemøter i perioden. Som på resten av bedriften har den store saken vært nedbemanning og meirarbeid. Våren 2011 fikk vi vite fra ledelsen at 3 Hg operatørstillinger forsvinner og at syrepasser får dette arbeidet i sin arbeidsbeskrivelse. Planen var at syrepasser kjører Hg anlegget lør/søn samt helligdager fra 1/

21 Vi stilte flere motkrav: God opplæring, automatisering, flytskjema var noen av kravene. Ingen av motkrava blei innfridd. - Men opplæringen kom omsider i gang. - Så blei planene forsert: Vi skulle overta allerede fra 1/ Nye møter og de samme motkrav gjengitt. Det virker som alt er bestemt uten innflytelse og påvirkning fra gruppa, noe som får oss til å stille spørsmål om nødvendigheten med å delta i disse møtene. Inn i 2012 fortsetter opplæringen, slik at min. 2 mann pr. skift er opplært i Hg anlegget til sommeren. Opplæringen dekkes inn med en ekstra vikar. Investeringer: - Ny spillelevator - Ny grabb i kranen - Klinkerlomme m/redlere - Kostemaskin Odda, 14/ Fungerende leder Stig Helgesen Årsberetning Luta 2011 Styret har bestått av : Leder : Helge Skognes N.leder : Arne Opheim Sekretær: Rune Voie HVO Luta: Jan Øyvind Andersen, fra Mai mnd. Skifttillitsvalgte: Skift A : Frode Larsen Sk. B : Geir Inge Rabbe Sk. C : Alf Egil Måge Sk. D : Morten Nilsen Sk E : Alexander Aagaard, Vidar Breistein Det har i beretningsperioden vært avholdt 11 styremøter, 3 medlemsmøter, div. sk. info. og Årsmøte. Forhandlingsutvalget har hatt mange møter med avdelingsledelse ang. P-100, samt at Leder har hatt mange info og kontaktmøter med avd. leder, m.a.o. det har til tider vært ett hektisk år som tillitsvalgt. AU-møtene i Luta fungerer godt og er et viktig forum for saksbehandling av div. problemstillinger. Fremdeles har det vært mye problemer med klær og rutiner ved Garderobe Vest. Luftkvaliteten på Sentralt kontrollrom er til tider meget dårlig, samt forholdene på kontrollrom Vannrens med noe sopp problemer til tider. Gruppa har vært mest engasjert med P-100 og de forandringer som har skjedd ang. dette og som medfører at vi blir 1 Operatør mindre pr. skift. De Tillitsvalgte har gjort en kjempeinnsats og brukt mye av sin fritid på dette arbeidet. 21

22 Gruppa har også arbeidet aktivt med å få innført Internett og slutt på stempling for skift personell, og så har vi fått vedlikeholdspersonell tilbakeført til Luta fra 1. juni. For Styret. Helge Skognes Beretning fra støperigruppa 2011 Formann : Lars Olav Brattebø, Nestformann: Bjørn Inge Sandvin, Sekretær: Olav Sivertsen. Avd.Verneombud. Rolf Boonpheng-Sivertsen. Vara avd. Verneombud: Terje Smedegård. Styremedlem: Svein Birkeland. Skiftverneombud: Per Ivar Tapio, Jan Inge Ludviksen,Werner Berg og Christer Nordanger. Valgkomité: Jan Inge Ludviksen. Finn Bjørnar Berg Samtlige valgt ved akklamasjon Olav Sivertsen, referent. BERETNING FRA SERIE 4/MANGANGRUPPEN 2011 Engasjementet i gruppen har gradvis blitt dårligere: Det er vankelig å få folk til å ta på seg verv, det er og vanskelig å avholde møter.. Et nyvalgt styre i foreningen må ta fatt i dette snarest. Gruppen har i årsmøteperioden deltatt på 4 kontaktmøter med bedriften. Gruppen oppfatter at en stadig taper kampene med bedriften, dette kan være noe av grunnen til manglende oppslutning fra våres medlemmer. Serie 4 har vært gjennom 2 nedbanninger på 4 år, vi mistet allikevel 1 mann i denne runden. I beretningsperioden har styret her vært: Valg 2011 Leder : Oddvar Nilssen N.Leder : Ørjan Hauge St.Medl. : Hanne Breistein Avd. vern. omb.: Sigve Stokdal Styret vil etter mars 2012 bestå av, og være sammensatt slik: Leder: Oddvar Nilsen N. leder: T.H.Pedersen Avdelingsverneombud: S. Stokdal Vara : J.O.Andersen For Styret Oddvar Nilssen 22

ÅRSBERETNING 2010 ODDA KJEMISKE ARBEIDERFORENING AVDELING 61 HEFTET INNEHOLDER:

ÅRSBERETNING 2010 ODDA KJEMISKE ARBEIDERFORENING AVDELING 61 HEFTET INNEHOLDER: ÅRSBERETNING 2010 ODDA KJEMISKE ARBEIDERFORENING AVDELING 61 HEFTET INNEHOLDER: PROTOKOLL ÅRSMELDINGER REGNSKAP INNKOMNE FORSLAG STYRETS INNSTILLINGER FORSLAG TIL BEVILGNINGER VALGKOMITEENS INNSTILLING

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 ODDA KJEMISKE ARBEIDERFORENING AVDELING 61 HEFTET INNEHOLDER:

ÅRSBERETNING 2012 ODDA KJEMISKE ARBEIDERFORENING AVDELING 61 HEFTET INNEHOLDER: ÅRSBERETNING 2012 ODDA KJEMISKE ARBEIDERFORENING AVDELING 61 HEFTET INNEHOLDER PROTOKOLL ÅRSMELDINGER REGNSKAP INNKOMNE FORSLAG STYRETS INNSTILLINGER FORSLAG TIL BEVILGNINGER VALGKOMITEENS INNSTILLING

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 ODDA KJEMISKE ARBEIDERFORENING AVDELING 61 HEFTET INNEHOLDER: PROTOKOLL ÅRSMELDINGER

ÅRSBERETNING 2013 ODDA KJEMISKE ARBEIDERFORENING AVDELING 61 HEFTET INNEHOLDER: PROTOKOLL ÅRSMELDINGER ÅRSBERETNING 2013 ODDA KJEMISKE ARBEIDERFORENING AVDELING 61 HEFTET INNEHOLDER: PROTOKOLL ÅRSMELDINGER 1 REGNSKAP INNKOMNE FORSLAG STYRETS INNSTILLINGER FORSLAG TIL BEVILGNINGER VALGKOMITEENS INNSTILLING

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009 ODDA KJEMISKE ARBEIDERFORENING AVDELING 61 HEFTET INNEHOLDER:

ÅRSBERETNING 2009 ODDA KJEMISKE ARBEIDERFORENING AVDELING 61 HEFTET INNEHOLDER: ÅRSBERETNING 2009 ODDA KJEMISKE ARBEIDERFORENING AVDELING 61 HEFTET INNEHOLDER: PROTOKOLL ÅRSMELDINGER REGNSKAP INNKOMNE FORSLAG STYRETS INNSTILLINGER FORSLAG TIL BEVILGNINGER VALGKOMITEENS INNSTILLING

Detaljer

ÅRSBERETNING 2007 ODDA KJEMISKE ARBEIDERFORENING AVDELING 61 HEFTET INNEHOLDER:

ÅRSBERETNING 2007 ODDA KJEMISKE ARBEIDERFORENING AVDELING 61 HEFTET INNEHOLDER: ÅRSBERETNING 2007 ODDA KJEMISKE ARBEIDERFORENING AVDELING 61 HEFTET INNEHOLDER: PROTOKOLL ÅRSMELDINGER REGNSKAP INNKOMNE FORSLAG STYRETS INNSTILLINGER FORSLAG TIL BEVILGNINGER VALGKOMITEENS INNSTILLING

Detaljer

ÅRSBERETNING 2006 ODDA KJEMISKE ARBEIDERFORENING AVDELING 61 HEFTET INNEHOLDER:

ÅRSBERETNING 2006 ODDA KJEMISKE ARBEIDERFORENING AVDELING 61 HEFTET INNEHOLDER: ÅRSBERETNING 2006 ODDA KJEMISKE ARBEIDERFORENING AVDELING 61 HEFTET INNEHOLDER: PROTOKOLL ÅRSMELDINGER REGNSKAP INNKOMNE FORSLAG STYRETS INNSTILLINGER FORSLAG TIL BEVILGNINGER VALGKOMITEENS INNSTILLING

Detaljer

Sist endret VEDTEKTER

Sist endret VEDTEKTER VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

Industri Energi Odfjell

Industri Energi Odfjell Dagsorden Årsmøte Odfjell Drilling Fagforening 15.mars 2016 Møtet starter kl. 10:00 Sak 1 Åpning ved leder Tor-Bjarte Jakobsen - Navneopprop - Godkjenning dagsorden - Valg av dirigent. Sak 2 - Konstituering

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

ÅRSBERETNING 2004 ODDA KJEMISKE ARBEIDERFORENING AVDELING 61- NKIF HEFTET INNEHOLDER:

ÅRSBERETNING 2004 ODDA KJEMISKE ARBEIDERFORENING AVDELING 61- NKIF HEFTET INNEHOLDER: ÅRSBERETNING 2004 ODDA KJEMISKE ARBEIDERFORENING AVDELING 61- NKIF HEFTET INNEHOLDER: PROTOKOLL ÅRSMELDINGER REGNSKAP INNKOMNE FORSLAG - INNST. FRA STYRET FORSLAG TIL BEVILGNINGER INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 29.03.2017 kl. 1600-1800. Sted: Bergstaden Hotell, Røros Tilstede: Olav Lien, Haldor Tryggestad,

Detaljer

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser.

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser. VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

ÅRSBERETNING. ABC Industri Energi Avd Styret i ABC har siden årsmøte i 2010 vært sammensatt som følger:

ÅRSBERETNING. ABC Industri Energi Avd Styret i ABC har siden årsmøte i 2010 vært sammensatt som følger: ÅRSBERETNING 2010 ABC Industri Energi Avd. 043. Styret i ABC har siden årsmøte i 2010 vært sammensatt som følger: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: ALT leder Styremedlem nr 1: Styremedlem nr 2: Styremedlem

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014. Sportellet Moflatvegen 59 Skien

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014. Sportellet Moflatvegen 59 Skien NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014 Sportellet Moflatvegen 59 Skien Telemark, den 28.02.2014 1 KONSTITUERING 1 Valg av møteleder Kari Knutsen

Detaljer

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 21. februar 2017. Årsmøtet avholdes i idrettsrådets lokaler, Hansons Minde, Henrik Ibsensgt 58, Stavanger - mandag

Detaljer

REGIONSTING 14. juni 2011

REGIONSTING 14. juni 2011 REGION ROGALAND REGIONSTING 14. juni 2011 Idrettens Hus Viking Stadion Regionsstyret Medlemsklubber NVBF Region Rogaland Valgkomite NVBFs representant Regionstinget Tirsdag 14. juni 2011, kl 19.00 Idrettens

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT

ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT LMF ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT REFERAT/PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2012 I LANGESUND MOTORBÅTFORENING (LMF) A) Referat Årsmøtet ble åpnet i foreningens lokale Motorbåten fredag

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 30.03.2016 kl. 1200-1400. Sted: Mestas hovedkontor på Lysaker, Oslo. Tilstede: Olav Lien, Haldor

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq IKM ANSATTES FORENING wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2012 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

LO Midt-Troms. Saksliste til årsmøtet i Årsmøte LO senteret på Finnsnes

LO Midt-Troms. Saksliste til årsmøtet i Årsmøte LO senteret på Finnsnes LO Midt-Troms Saksliste til årsmøtet i 2017 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av saksliste og forretningsorden 4. Valg av møteleder, sekretær og 2 til å underskrive protokollen 5. Årsberetning

Detaljer

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag ved Ole Vig videregående skole

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag ved Ole Vig videregående skole Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 30.01.2013 ved Ole Vig videregående skole 1) Åpning Gerd Iren Bruås takket for serveringen ved Ole Vig videregående

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

Protokoll Årsmøte Fagforbundet avd. 281 Sandnes 2010

Protokoll Årsmøte Fagforbundet avd. 281 Sandnes 2010 Protokoll Årsmøte Fagforbundet avd. 281 Sandnes 2010 Dato: Torsdag 28. januar 2010 67 fremmøtte Leder Marion Haave ønsker velkommen. 1 min stillhet for frafalne medlemmer, 20 personer i løpet av det siste

Detaljer

Norsk Kennel Klub region Trøndelag

Norsk Kennel Klub region Trøndelag Årsmøteprotokoll 2014 Norsk Kennel Klub region Trøndelag Sted: Hoppbygget, Granåsen. Tid: 29.mars 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Åpning 2. Godkjenning av delegater (antall stemmer pr delegat) 3. Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS Sak 1 Åpning Leder ønsket 22 medlemmer velkommen til årsmøtet, dette inkl. styret i vellet. Årsmøtet gjennomførte en kort presentasjon

Detaljer

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem.

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem. Vedtekter for Chains Sist endret på årsmøte 28.04.17 1 Navn Foreningens navn er Chains 2 Formål Chains har som hovedformål å skape et nettverk for mennesker på Nordvestlandet og Midt-Norge med interesse

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 25.03.2015 kl. 1200-1400. Sted: Mestas hovedkontor på Lysaker, Oslo. Tilstede: Olav Lien, Ola

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I NORSK KJEMISK SELSKAP, BERGEN AVDELING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I NORSK KJEMISK SELSKAP, BERGEN AVDELING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I NORSK KJEMISK SELSKAP, BERGEN AVDELING Ordinær generalforsamling for NKS Bergen avholdes den 27.januar 2004 Sted: Bygg for Basal Biologi (BBB bygget) Jonas Lies vei 91

Detaljer

Sak 3. Velge dirigent, sekretær, tellekorps samt 2 representanter til å underskrive: Vedtak: Som dirigent ble Simen Enersen enstemmig valgt.

Sak 3. Velge dirigent, sekretær, tellekorps samt 2 representanter til å underskrive: Vedtak: Som dirigent ble Simen Enersen enstemmig valgt. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Oslo Fallskjermklubb 27.januar 2010 FMI Sem Sælands vei 2B 0313 Oslo Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Følgende hadde ordet i saken: Ellen Fagerslett Det var 19 fremmøtt,

Detaljer

NTL Forskningsinstitutter. Styrets innstilling

NTL Forskningsinstitutter. Styrets innstilling NTL Forskningsinstitutter Styrets innstilling til Representantskapsmøte 20.- 21.09. 2012 1 Sak 1. Åpning Sak 2. Konstituering 2.1. Innkalling 2.2. Saksliste Styret innstiller overfor representantskapet

Detaljer

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding.

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding. PROTOKOLL GENERALFORSAMLING HERREKORET COMPAGNIE TRASS 2011 SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer II) Valg av referent III) Godkjenning av innkalling IV) Godkjenning av saksliste V) Årsmelding A) Årsmelding

Detaljer

Medlemsavis. Årsmøteprotokoll. Feriehytter/leiligheter. Båttur. Informasjon fra pensjonistgruppen. Styret i Fagforbundet Sandnes. www.fagforbundet.

Medlemsavis. Årsmøteprotokoll. Feriehytter/leiligheter. Båttur. Informasjon fra pensjonistgruppen. Styret i Fagforbundet Sandnes. www.fagforbundet. www.fagforbundet.no FAGFORBUNDET AVD.281 Tlf. 51 97 57 94 51 97 57 94 51 97 58 23 Medlemsavis Årsmøteprotokoll Feriehytter/leiligheter Båttur Informasjon fra pensjonistgruppen Styret i Fagforbundet Sandnes

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent med følgende kommentarer: I innkallingen var det satt feil dag, samt at tidspunkt var ikke satt.

Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent med følgende kommentarer: I innkallingen var det satt feil dag, samt at tidspunkt var ikke satt. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Fusa Karateklubb Fusa Samfunnshus 8 mars 2016, kl. 18:00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 9 stemmeberettigede ved start av møtet. Sak 2. Godkjenne

Detaljer

NIFs lov, lovnormer, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no

NIFs lov, lovnormer, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no Protokoll av årsmøte for Flekkefjord Sykkelklubb Årsmøtet skal gjennomføres i tråd med lovnorm for idrettslag pkt IV Årsmøte, styre, utvalg mv. Årsmøtets oppgaver følger av 15 og malen er bygd opp i tråd

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Vedtekter. for. NOPEF avdeling 053. Baker Hughes INTEQ

Vedtekter. for. NOPEF avdeling 053. Baker Hughes INTEQ Vedtekter for NOPEF avdeling 053 1 Foreningens navn 1. Foreningens navn er Norsk Olje og Petrokjemisk Fagforbund avdeling 053 forkortet NOPEF avd.053. 1. Foreningen ble stiftet i 1979. 2 Foreningens organisasjonsmessige

Detaljer

5. Rapport fra kontrollkomiteen 1. mai april 2013

5. Rapport fra kontrollkomiteen 1. mai april 2013 Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel Sjusjøen Fjellkirke 27. juli 2013 Årsmøtet ble åpnet kl. 16:05 av Bjørn Egil Skar som ønsket alle velkommen og orienterte om tilleggsdokumentene og aktuelle saker.

Detaljer

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest ÅRSMØTE Lørdag 4. mars 2006 kl 1500 Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest 1 SAKSLISTE: 1. Åpning ved Oddvar Linnes 2. Innledning om DIS og DIS-Finnmark ved leder Finn Karlsen 3. Valg av møteleder og referent

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 31. januar 2017

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 31. januar 2017 LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31. januar 2017 Årsmøtet avholdes i HAFA s lokaler på Øya Tirsdag 28. februar kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016.

Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016. Vedtekter for Khon Norway, vedtatt på årsmøtet 22. mars 2016. 1. Foreningens navn og medlemssammensetning. Foreningen er gitt navnet Khon Norway, som oversatt betyr Det norske folk. Foreningen består av

Detaljer

Nord-Norges Musikkforbund

Nord-Norges Musikkforbund Nord-Norges Musikkforbund Stiftet 10. juni 1933 Referat fra tinget 18. juni 2005 i Bodø 1. Sted: SAS-hotellet, Bodø 2. Tid: 0830-1030 3. Til stede: Styret: Knut Halseth - leder Tor J. M. Breines - nestleder

Detaljer

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Til stede: Kurt Gamst, Tommy Esbensen, Grethe Gamst, Odd Einar Larsen, Geir Knudsen, Kjell Nilsen, Bente Green, Fred Fredriksen, Inger Marie Mykland, Bjørn Bertheussen

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 12. mai 2017 Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt Tid: Tirsdag 13. juni 2017 kl. 15:00-18:00 Sted: Nye Kulturhuset, Youngs gate 6 Registrering til generalforsamling

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Borettslaget Hans Haugesgate 14-16.

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Borettslaget Hans Haugesgate 14-16. PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Borettslaget Hans Haugesgate 14-16. Sted: Birkebeinersenteret Dato: 10. april 2013 Møtet ble åpnet av: Til stede fra styret: Styreleder Jan Henrik Vassbotten Jan

Detaljer

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Følgende begreper legges til grunn for dokumentene: Representant En som innehar delegat- og observatørstatus. Delegat Representant; Innehar

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb kl

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb kl Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 28.11.2002 kl. 19.00 1. Åpning Styrets leder Klaus Wike ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen merknader til innkallingen. Av de 16 tilstedeværende var

Detaljer

Årsmøteprotokoll 9. februar 2013 LLH Troms Sted: Hansens spisebord, Storgata 89, Tromsø Tid: 9. februar 2013, klokken 18:00 Årsmøtet startet kl 1820 Leder Jan Ove Agledahl ønsket velkommen til årsmøtet

Detaljer

Vadsø Jeger- og Fiskerforening Boks 116, 9800 Vadsø

Vadsø Jeger- og Fiskerforening Boks 116, 9800 Vadsø Vadsø Jeger- og Fiskerforening Boks 116, 9800 Vadsø Protokoll fra Å R S M Ø T E Vadsø JFF 8.februar 2017 Sted: Fossen skole, Vadsø 1. Åpning Monica åpnet møtet og ønsket alle velkommen til årsmøte. Det

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015 Rogaland ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015 Årsmøte ble avholdt 28.02.2016, på Rossabø skole i Haugesund. Møtet ble satt kl. 17.00 SAK 1/15 Åpning av årsmøtet v/ leder Solfrid Kjærvoll-Birkedal Leder Solfrid Kjærvoll-Birkedal

Detaljer

Musikkrådet. på Kjeller SAKS- PAPIR- ER

Musikkrådet. på Kjeller SAKS- PAPIR- ER Musikkrådet på Kjeller SAKS- PAPIR- ER ÅRS- MØTE 2015 Dagsorden 1. Konstituering 1.1. Godkjenne representantenes fullmakter 1.2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 1.3. Velge dirigenter,

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS Fredag 2.mars kl 19.00 Sted: Bjørkesalen Sørum Program: - Årsmøte - Middag m/dessert Fagprogram: - Kalv og kalving hvordan forebygge tap v/ veterinær Jorid Lybekk Middagen

Detaljer

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité...

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité... Vedtekter for Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 6 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Sakliste VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Jarlsberg Konferansesenter, Tønsberg LØRDAG 26. april 2014 KL 10.00 1 1. ÅPNING - HILSNINGSTALER SAKLISTE 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTERS FULLMAKTER 3. a) Godkjenning

Detaljer

Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim

Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim Dato: 10. januar 2012, kl. 16.00-20.45 Sted: Tilstede: Edvin Helland, Inger Mathisen, Terje Hovde, Svein Olav Aarlott, Grethe Ramsland, Kari Engen, Frøydis

Detaljer

Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 27. mars 2017 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 18.10

Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 27. mars 2017 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 18.10 Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 27. mars 2017 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 18.10 25 medlemmer frammøtt Formann Stian Natås ønsket alle velkommen, og foreslo Jarl Høva til ordstyrer

Detaljer

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 KLEPPE Org. Nr. :985 453 233 BÅTLAG Bank nr.: 3470 44 62001 Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 1. Kleppe båtlag er en ideell, frivillig, ikke fortjenestebærende

Detaljer

Landsmøteprotokoll 2015

Landsmøteprotokoll 2015 Landsmøteprotokoll 2015 Røyken 5.-8. mars 2015 Noereh Saemien noerehåårganisasjuvne Til stede: Marion A. Ravna, Ane M. Ugelvik, Helga A. Ravna, Ánná Káisá Partapuoli, Ida R. Hætta Ophaug, Ylva A. Hætta

Detaljer

Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening. Vedtekter. Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012.

Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening. Vedtekter. Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012. Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening Vedtekter Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012. 1 Navn og formål Foreningens navn er Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening, forkortet Halden

Detaljer

Sakliste EKSTRAORDINÆRT IDRETTSKRETSTING VESTFOLD IDRETTSKRETS EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I IDRETTENS STUDIEFORBUND. Idrettens Hus

Sakliste EKSTRAORDINÆRT IDRETTSKRETSTING VESTFOLD IDRETTSKRETS EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I IDRETTENS STUDIEFORBUND. Idrettens Hus Sakliste EKSTRAORDINÆRT IDRETTSKRETSTING VESTFOLD IDRETTSKRETS Og EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I IDRETTENS STUDIEFORBUND Idrettens Hus Tirsdag 9. mai 2017 KL 18.00 1 SAKLISTE 1. ÅPNING 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Lindås idrettslag

Protokoll fra årsmøte i Lindås idrettslag Protokoll fra årsmøte i Lindås idrettslag Protokoll fra årsmøte i Lindås idrettslag Årsmøtet ble avholdt Lindås, 20.04.2017 Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede Styret redegjorde for det antall personer

Detaljer

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 6. mars 2011 kl. 18.30 på Grendehuset i Fevang (se vedlagt veibeskrivelse) Innkalling sendes kun til gruppenes

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

REGIONSTING 11. mai 2014

REGIONSTING 11. mai 2014 REGION MØRE OG ROMSDAL REGIONSTING 11. mai 2014 IDRETTSSENTERET, MOLDE KL 13:00 Regionstyret Medlemsklubber NVBF Region Møre og Romsdal Valgkomité NVBF Region Møre og Romsdals administrativ ansatt NVBFs

Detaljer

PROTOKOLL. Som møteleder ble valgt: Antall fremlagte fullmakter: Totalt: 5 L( Vedtak: Enstemmig godkjent

PROTOKOLL. Som møteleder ble valgt: Antall fremlagte fullmakter: Totalt: 5 L( Vedtak: Enstemmig godkjent PROTOKOLL fra ordinær generalforsamling i Elgtråkket Borettslag, avholdt onsdag 26. april 2017, kl 19.00 i Elgstua, Elgtråkket 5. Til stede fra styret: styreleder Jan F. Johansen, nestleder Inger M. Grindalen,

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet. 13. mars 2014. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Sakspapirer til årsmøtet. 13. mars 2014. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Sakspapirer til årsmøtet 13. mars 2014 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets forslag til dagsorden... 3 2. Forretningsorden... 4 3. Styrets forslag til handlingsplan for 2014...

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2006

GENERALFORSAMLING 2006 GENERALFORSAMLING 2006 Innkalling til ordinær Generalforsamling Norsk Bassetklubb avholder sin ordinære Generalforsamling lørdag den 18.03.2006 kl. 14.00 På Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I LIERNE IL 11. FEBRUAR 2015 KL. 19.00 PÅ LISSALEN, SAMFUNNSHUSET I NORDLI

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I LIERNE IL 11. FEBRUAR 2015 KL. 19.00 PÅ LISSALEN, SAMFUNNSHUSET I NORDLI PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I LIERNE IL 11. FEBRUAR 2015 KL. 19.00 PÅ LISSALEN, SAMFUNNSHUSET I NORDLI Til stede: Hans-Petter Gjertsås, Reidar Rødli, Kjell Schive, Karl Audun Fagerli, Turid Gjertsås, Mads Håvard

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

K R E T S T I N G 2011

K R E T S T I N G 2011 K R E T S T I N G 2011 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund ONSDAG 2. MARS 2011 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård Rett overfor speiderkontoret. Gruppetinget skal ha valgt

Detaljer

Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 28. august 2010

Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 28. august 2010 Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 28. august 2010 Generalforsamlingen fant sted i Bjørn West hytten i Stusdal lørdag 28. August 2010 kl. 1500. Til stede: Fra styret: Øystein Revheim,

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan oligsameie III Møtedato 30. april 2009 Møtetidspunkt 1800 Møtested Nordstrand Eldresenter, Poppelstien 6 Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte

Detaljer

Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis

Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis Protokoll Møteleder: Hallvard Nygård Referent: Christer Nordbø Møte start: 18:00 Møte slutt: 21:45 Hvor: Metropolis Tilstede: Christer Tysdal, medlem Lasse Meland, medlem

Detaljer

Referat fra årsmøte torsdag 23. februar 2017

Referat fra årsmøte torsdag 23. februar 2017 Referat fra årsmøte torsdag 23. februar 2017 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet 3. Referat fra årsmøtet

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd Vedtatt på Årsmøtet 2010

Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd Vedtatt på Årsmøtet 2010 Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd. 281. Vedtatt på Årsmøtet 2010 Vedtektene for Fagforbundet gjelder fullt ut. I tillegg kommer supplerende bestemmelser for lokalforeningen. Der

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND Arne Gunnerud ønska på vegne av styret velkommen til årsmøtet for NJFF-Aust-Agder 2015. Navneliste ligger vedlagt. 1. Konstituering

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark

Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark Møtested: Elverum videregående skole Møtedato: 15 januar Tid: kl. 12-17 Innkalt: Lokallagene i Hedmark, alle medlemmer har møterett Dagsorden

Detaljer