ÅRSBERETNING 2011 ODDA KJEMISKE ARBEIDERFORENING AVDELING 61 HEFTET INNEHOLDER:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2011 ODDA KJEMISKE ARBEIDERFORENING AVDELING 61 HEFTET INNEHOLDER:"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2011 ODDA KJEMISKE ARBEIDERFORENING AVDELING 61 HEFTET INNEHOLDER: PROTOKOLL ÅRSMELDINGER REGNSKAP INNKOMNE FORSLAG STYRETS INNSTILLINGER FORSLAG TIL BEVILGNINGER VALGKOMITEENS INNSTILLING PROTOKOLL OG BERETNINGER BLIR IKKE REFERERT PÅ MØTET. TA VARE PÅ HEFTET OG LES IGJENNOM SAKSPAPIRENE FØR ÅRSMØTET. 1

2 Leder ber her om at de fremmøtte reiser seg, vi minner så våre avdøde medlemmer med 1 minutts stillhet. 2

3 ÅRSMØTE 2012 ODDA KJEMISKE ARBEIDERFORENING AVD.61 Industri og Energi, IE INDUSTRIARBEIDERFORBUND FREDAG DEN 16. Mars KL på Iris Scene 7. VALG DAGSORDEN 1. KONSTITUERING 2. PROTOKOLL 3. BERETNINGER 4. REGNSKAPER 5. INNKOMNE FORSLAG 6. BEVILGNINGER 3

4 KONSTITUERING Leder Avd. 61 åpner møtet og ønsker velkommen, leder refererer dagsorden og søker denne godkjent. Leder refererer følgende forslag til forretningsorden. Forretningsorden: Det skal tales stående Det er ikke anledning til å ta ordet mer enn to ganger til hver sak. Møteledelsen har anledning til å korte ned taletiden etter at strek er satt. Alle endringsforslag skal fremsettes skriftelig. Alle som ikke må ha på mobiltelefon på slår denne av. Synlig berusede personer får ikke delta under årsmøtet. Konstituering: Styret i avd. 61 foreslår Gard Folkevord som møteleder. Leder avd. 61 foreslår 2 møtedeltakere som referent. Sonja Hamrane og Arne Midtbø Leder avd. 61 foreslår 3 møtedeltakere som tellekorps. (Referentene skal senest være klar med årsmøtereferatet.) Valgt møteleder fortsetter deretter møtet etter oppsatt plan. 4

5 PROTOKOLL ÅRSMØTE ODDA KJEMISKE ARBEIDERFORENING FREDAG DEN 25. Mars KL på Hardanger Hotell. Antall fremmøtte: 48 Leder Einar Mikkelsen åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Møte hadde ett minutt stillhet for medlemmer som var gått bort i årsmøteperioden. Leder refererte dagsorden og forretningsorden(punkt 1 og 2 på dagsorden), disse ble godkjent uten merknader. Styret foreslo Are Tomasgard som møteleder. Are Tomasgard ble enstemmig valgt. Styret foreslo deretter Sonja Hamrane og Arne Midtbø som årsmøtereferenter, disse ble enstemmig valgt. Styret foreslo Jon Børve og Jan Hagen som tellekorps, disse ble enstemmig valgt. Are Tomasgard takket for tilliten og synes det var kjekt å komme tilbake til Odda og få lov å være møteleder. Are Tomasgard gikk så til behandling av dagsorden: A. beretning fra styret. Godkjent uten merknader. B. beretning fra BWC. Godkjent uten merknader. C. beretning fra HVO. Godkjent uten andre merknader at det var en meget god beretning. D. beretning fra sosialtillitsvalgt. Godkjent uten merknader. E. beretning fra studietillitsvalgt. Godkjent uten merknader. F. bertning fra hyttestyret. Godkjent uten merknader. G. beretning fra datatillitsvalgt. Godkjent uten merknader. H. beretning fra de ansattes representanter. Godkjent uten merknader. I. beretning fra forsikringsansvarlig. Godkjent uten merknader. J. beretning fra ungdomskontakt. Godkjent uten merknader. 4. Regnskap. I forkant av at regnskapet ble gjennomgått ble revisors bertning fremlagt. Revisorbertning lyder som følger: Regnskapet for 2010 er revidert og funnet i orden. Underskrevet av Isak Reisetær og Per A. Moseng. Regnskapet ble godkjent uten merknader. 5

6 5.Forslag A: Forslag fra styret. Ingen forslag fra styret. B: Forslag utenfor styret Forslag1ag fra Lutningsgruppa. Forslag. Avd.61. må være en aktiv pådriver for å tilrettelegge arbeid for personer som trenger tilrettelagt arbeid. Begrunnelse.: Som IA bedrift har vi forpliktelser for den enkelte arbeidstaker og avd.61 må påse at vi får arbeidsplasser som er meningsfylte for den enkelte. Styrets innstilling: FOR. Enstemmig vedtatt. Forslag 2 fra lutningsgruppen. Lutningsgruppen ønsker å engasjere og motivere flere kvinner til å være med i tillitsmannsarbeidet. Her var det ønske om at Sonja kjører en info/motivasjon for damene. Motivasjon: På enkelte skift i luta er det svært mange jenter. Disse er det viktig å få med for å styrke tillitsmannsarbeidet. Styrets innstilling: For Forslaget ble enstemmig vedtatt. 6

7 6. Bevilgninger Styrets innstilling følger en årelang praksis ved foreningens årsmøter. Det har vært, og er en forutsetning at foreningen må få søknad om støtte før en bevilger noe. Foreningens bevilgninger bør øremerkes lokale lag og foreninger. Lokalt Formål Sum søknad Styrets innstilling Odda og omegns Ja Drift Åpen 3000 kroner MS Forening Helsesportgruppen OI Ja Drift Åpen 3000 kroner Odda Rockeklubb Ja Drift Åpen 3000 kroner Odda og Ullensvang Ja Drift Åpen 3000 kroner Demensforening FFO Odda og Ullensvang Ja Drift Åpen 3000 kroner Bevilgningene ble enstemmig vedtatt. 7. Valgkomiteens innstilling 2011 Verv Kandidat Avdeling Valperiode Leder Einar Mikkelsen Ikke Dagtid /Luta Valgt for 2 år 2010 Nestleder Ove Larsen Gj Dagtid/Hall Valgt for 2 år 2011 Sekretær Sonja Hamrane Ikke Luta Velges for 2 år 2010 HVO Eldor Hansen Ikke Dagtid/FVL Valgt for 2 år 2010 Vara-HVO Lars Eikemo Gj Støperi Valgt for 2 år 2011 Kasserer Ove Larsen Gj Støperi Valgt for 2 år 2011 Datatillitsvalgt Arne Mørk Midtbø Ny Støperi Velges for 1 år Studietillitsvalgt Linda Smedegård Gj Røst " Ungdomskont. Alexander Aagaard Ny Luta " 1. styremedlem Trude Pedersen Gj Driftservice " 2. styremedlem Britt Marie Mjåtvedt Gj Labben " Sosial./Akan R. M Helland Gj Driftservice " Seniortillitsvalgt Lars Opheim Gj. Noralf " 1. Varamedlem Gruppeleder Noralf Kjetil Skjerven I kraft av verv 2. Varamedlem Gruppeleder Kai Alf Kåre Grønlien I kraft av verv 3. Varamedlem Gruppeleder Røst Ove Riise I kraft av verv 4. Varamedlem Gruppeleder Luta Helge Skogsnes I kraft av verv 5. Varamedlem Gruppeleder Serie 5 P.O. Sperrevik I kraft av verv 6. Varamedlem Gruppeleder Serie4 Oddvar Nilsen I kraft av verv 7. Varamedlem Gruppeleder Støperi Jan Nordli I kraft avverv 7

8 UTENOM STYRET Revisorer 1. revisor Isak Reisæter Gj Hallen Velgest for 1 år 2. revisor Per Moseng Gj Støyperiet " Vararevisor Arne Mørk Midtbø Gj Lageret " Andre verv Sosialtillitsvalgt Roy Magne Helland Ny Driftsservice Velges for 2 år 2011 AKAN - kontakt Roy Magne Helland Gj Hallen Valgt for 2 år 2010 Velferdsstiftelsen Eldor Hansen Gj HvO Velges 1 år 2011 Boliden Work Council (BWC) 1. delegat Leder OKAF Avd. 61 X Hallen I kraft av verv Varadelegat Nestleder OKAF Avd. 61 X Hallen " 2. delegat blir valgt av funksjonærforeningene Bedriftsutvalet (BU) 1. medlem Leder OKAF Avd. 61 X I kraft av verv 2. medlem Nestleder OKAF Avd. 61 X " 3. medlem Sekretær OKAF Avd. 61 X " 1. varamedlem HVO X " 2. varamedlem Arne Opheim Gj Luta Velgest for 1 år 3. varamedlem Arne Mørk Midtbø Gj Lager " Arbeidsmiljøutvalg (AMU) 1. medlem HVO X I kraft av verv 2. medlem Vara HVO X " 1. varamedlem Kjetil Skjerven Gj Noralf 2. varamedlem Sigve Stokdal Gj Hallen Observatør Leder avd. 61 X I kraft av verv 3. medlem og varamedlem blir valgt av funksjonærforeningene Forsikringsutvalg Leder Leder avd.61 X I kraft av verv 1. medlem Nestleder X " 2. medlem Kasserer X " 3. medlem Sekretær X " 4. medlem Eldor Hansen Gj FVL Velgest for 1 år 8

9 Utviklingskomité Leder Leder avd.61 X I kraft av verv 1. medlem Datatillitsvalgt X " 2. medlem Studietillitsvalgt X " 3. medlem Kasserer X " 4. medlem Anne Lene Hauge Gj Driftservice Velges for 1 år Ferieheimsstyre Leder Jan Hagen Gj Hall Veelges for 1 år 1. medlem Linda Smedegård Ny Røst " 2. medlem Sverre Jåstad Gj Hall " 3. medlem Per Flisram Gj Pensjonist " 4. medlem Jan Nordli Ny Støperi " 5. medlem Bengt Kvingedal Gj Røst " Valgkomité Leder Kjetil Skjerven Ikke Noralf Vald for 2 år i 2010 Nestleder T.H. Pedersen Ikke Driftservice Vald for 2 år i medlem Bjørn Botnen ikke Fellestjenester Vald for 2 år i medlem Hege L. Vallestad Ny Støperiet Velges 2 år i medlem Jarle Vangen Ny Røst " 4. medlem Anita Sæterdal Ny Lutning " Kjetil Skjerven redegjorde for valgkomiteens innstilling. Deretter gikk årsmøtet til valg. Det ble under dagsordens punkt 7, innlevert forslag på å slå sammen Akanvevet og sosialttillitvalgt vervet. Enstemmig vedtatt. Videre ble det fremmet benkeforslag på T. Smedegård til feriehjemsstyret, istedenfor Jan Nordli. Benkeforslaget gikk igjennom enstemmig. 9

10 3. BERETNINGER 2011 A. Beretning fra styret i Avdeling 61 av NKIF Disse ble valgt på årsmøtet i Mars 2011 Leder Einar Mikkelsen Ikke på valg El.hall. serie 5 Nestleder Ove Larsen Valgt for 2 år Driftsstøtte Sekretær Sonja Hamrane Ikke på valg Luta Kasserer Ove Larsen Valgt for 2 år Driftsstøtte. Datatillitsvalgt Arne Mørk Midtbø Enst.valgt for 1 år MA Ungdomskontakt Alexander Aagaard Enst.valgt for 1 år Driftsstøtte HVO Eldor Hansen Valgt for 2 år Ferdigvarelager Vara HVO Lars Eikemo Ikke på valg Driftsstøtte Studietillitsvalgt Linda Smedegård Enst.valgt for 1 år Røsteanlegg 1.Styremedlem Trude Pedersen Enst.valgt for 1 år Driftsstøtte 2. Styremedlem Britt Marie Enst.valgt for 1 år Labb Mjåtvedt 1.Varamedlem Ove Rise I kraft av verv Røsteanlegg 2.varamedlem Alf Kåre Grønlien I kraft av verv Kai/transport 3.varamedlem Helge Skognes I kraft av verv Luta 4. varamedlem Per O. Sperrevik I kraft av verv El.hall serie 5 5.varamedlem Jan Nordli I kraft av verv Støperiet 6.varamedlem Oddvar Nilsen I kraft av verv El.hall serie 4 7.varamedlem Kjetil Skjerven I kraft av verv Noralf Seniortillitsvalgt Lars Opheim I kraft av verv Noralf MØTER I beretningsåret er det avholdt: 1 Årsmøte 1 Ekstraordinært årsmøte 3 Medlemsmøter 13 Styremøter Post og Au møter blir tatt fortløpende, da både leder og nestleder er på dagtid på foreningskontoret. 10

11 MEDLEMSTALL Aktive medlemmer Pensjonister 2009 Aktive medlemmer Pensjonister 2010 Aktive medlemmer Pensjonister Medlemstallet gjorde en markant tilbakegang fra , dette har bakgrunn i omlegging av forbundets datasystemer. FORHANDLINGSUTVALG På foreningens første ordinære styremøte ble Einar Mikkelsen, Ove Larsen og Sonja Hamrane valgt til foreningens forhandlingsutvalg. Forhandlingsutvalget utgjør også foreningens arbeidsutvalg. Foreningens gruppetillitsvalgte har i bertningsperioden tiltrådt forhandlingsutvalget under gruppevise drøftinger. 1. MAI 1. Mai 2011 ble avholdt i god gammel tradisjonell form. Det var taler og tog. Denne gangen var avdeling 61 godt representert i toget og resten av arrangementet. Dagen startet med 1.mai gudstjeneste. Ellers startet vi på tomten til Odda Smelteverk. Toget gikk deretter til Odda Sykehus, der det ble avholdt appeller fra hyttefolket på Seljestad, Lo leder ilo I Odda og Omland, samt fra ungdomspolitiker fra Odda Videregående skole. Det var nær 1500 mennesker samlet foran sykehuset. Alt i alt et godt arrangement. REPRESENTASJON/UTSENDINGER TIL KONFERANSER. Industriktaftsamling i Oslo : E. Mikkelsen og O. Larsen. BWC møte i mai : E.Mikkelsen og Ø. Espe.. Forsikringskonferanse(årlig) : E.Mikkelsen, O.Larsen, S.Hamrane, E.Hansen og L.Eikemo Tariffkonferanse IE : E.Mikkelsen, O.Larsen. Industrikonferanse Oslo : O.Larsen og E.Mikkelsen. Arbeidslivskonferanse : E.Mikkelsen,E.Hansen og O.Larsen 11

12 Vårkonferanse i IE Ungdomskonferanse Hell : O.Larsen og E. Mikkelsen : A. Aasgaard og Espen Hansen. LØNNSOPPGJØRET 2011 Lønnsoppgjøret 2011 endte opp med 2 kroner i timen for alle våres medlemmer som er kollektivt lønnet. For de medlemmene som går på personlig lønn, ble dette omregnet til 1,2%. Det ble i tillegg utbetalt (brutto) en engangsum på kroner Vi må erkjenne at vi i 2011 kom ekstremt dårlig ut som bedrift vedrørende lønn. Det er vanskelig å forhandle lønn i en slik situasjon som BO er og var i. Avdeling 61, fikk med seg de andre foreningene på huset, og forhandlingene ble ført på overtid. Disse ekstraordinære forhandlingene førte frem til engangs-summen på kroner NBW I beretningsperioden endret vi fokus fra TPM til NBW. NBW er en forkortning for The New Boliden Way. NBW er en form for paraply som inneholder elementer fra Lean, TPM 5s operatørutført vedlikehold m.m.. NBW er et verktøy som vi er pålagt å bruke av konsernet. Et av hovedkonseptene i NBW er LEAN, dette er et element som går på ledelse, operatørutført vedlikehold, luke vekk feil og mangler m.m. Det sier deg selv at her er bedriften avhengig at personell stiller opp. I bertningsperioden har også fokuset her forsvunnet. Det er nå nær sagt ingen fokus på NBW lenger. Arbeid og ansvar er lagt inn under ledelsen. OVERTID Overtiden ved bedriften ligger på et nivå som det går å leve med. Det er imidlertid t problem at enkeltpersoner og grupperinger står for mye av overtidsuttaket. Dette blir styret nødt til å følge opp i kommende beretningsperiode.. Overtid % Overtid % Overtid % Overtid % Overtid % Overtid ,30 % Det er viktig fremover at gruppene er oppmerksomme på sine medlemmer. Dette for å unngå at overtiden blir ulovlig. Vi må arbeide for en best mulig rullering. 12

13 PENSJON Våres folk i pensjonsutvalget, sammen med representanter fra Storebrand har bistått medlemmene med informasjon og utregninger.. Avdeling 61 sine representanter i utvalget har i beretningsperioden bestått av O. larsen, E.. Mikkelsen. E. Hansen, S.Hamrane og seniortillitsvalgt L.Opheim har deltatt på møter vedrørende pensjon og pensjonsberegninger. O. larsen har fungert som leder av utvalget. E. Mikkelsen, O. larsen og L. Opheim har. deltatt på gjennomgang av de nye pensjonsreglene i Oslo. Foredragene ble gjennomført av et uavhengig firma med navn 3. Part AS. O. Larsen, E. Mikkelsen og L. Opheim har hatt 2 møter med bedrift og 3 part AS i Odda. I perioden har det fra bedriften sin side vært fokus på å redusere kostnadene vedrørende pensjon. Dette blir et klart fokus for pensjonsutvalget i neste periode. BONUS I beretningsperioden er det utbetalt (brutto) Kroner Dette er vår andel av konsernsbonus for Det er avsatt kroner til konsernsbonus for P 100 I desember 2010 ble P 100 lansert. Prosjektet eller prosessen går ut på å spare inn rundt 100 millioner NOK på kostnadene til Boliden Odda. Det viste seg gjennom 2011 at det kom til å bli vanskelig å klare å oppnå måltallene i P I beretningsperioden har det vært avholdt en rekke møter med bedriftsledelsen vedrørende innsparing og kostnadsreduksjoner. En kan vel si at dette prosjektet har vært utrolig tidkrevende for foreningens arbeidsutvalg. Styret har hatt denne saken som førsteprioritet i hele året. Foreningen har frem til nå valgt å følge en serøs linje, dette fordi vi ser at det er et sterkt behov for å redusere kostnadene. Gruppene har også arbeidet mye med dette prosjektet. Det har vært viktig for foreningens styre å få til rettferdige og solidariske ordninger. Vi ser nå at det er avdeling 61, og vårt avtaleområde som hver gang blir satt under press. Dette er meddelt bedriften. Dersom bedriften velger og forsette denne linjen, blir det uten deltakelse fra oss. ENDRING/BYTTING AV VERV. Ekstraordinært årsmøte. Under sommeren 2011 ble det sendt inn underskriftlister med krav om ekstraordinært årsmøte for å se på stillingen og stillingsprosenten for HVO. Da forbundets vedtekter var oppfylt, satt leder av foreningen i gang valgkomiteen. Innkalling til møte ble utsendt. På foreningens ekstraordinære årsmøte ble Kjetil Skjerven valgt inn som nytt HVO. Foreningens styre vil med dette takke forhenværende HVO, Eldor Hansen for god innsats. 13

14 VISJON I de siste årene har det vært vanlig, nær sagt en praksis å avslutte med en visjon. Denne visjonen har ofte vært noe svulstig. Etter årsmøtet i 2011, så er foreningens fokus noe forandret. Etter som nedleggingsspøkelset stadig har kommet nærmere, er fokuset dreiet i retning fra en kamplinje, til å arbeide aktivt at vi som bedrift og forening fortsatt skal være aktive, dette innebærer fortsatt drift. VI SKAL OVERLEVE. Leder Einar Mikkelsen. B. Beretning fra Boliden Works Council (BWC) I beretningsåret har Boliden Odda vært representert med 2 delegater til BWC. Delegatene har vært Einar Mikkelsen fra IE og Øisten Espe fra FLT. På maimøtet møtte Einar Mikkelsen (avd 61) og Øistein Espe. fra FLT, det samme under desembermøte... BWCforaet består av tillitsvalgte fra alle enhetene innen konsernet. Under disse møtene får de tillitsvalgte god anledning til å dele erfaringer med andre innen samme konsern, en får også anledningen til å møte den administrative konsensledelsen. Maimøtet ble avholdt i Skellefteå, desembermøtet i Stockholm. Einar Mikkelsen har i årsmøteperioden representert BO i arbeidsutvalget for de faglige tillitsvalgte i konsernet. Det har i denne perioden blitt avholdt 3 møter, samt 3 telefonmøter i arbeidsutvalget. For BWC Einar Mikkelsen 14

15 C. Årsberetning for Hyttestyret i Osvågen Bilde: Osvågen.vår Feriehjemmet i Osvågen ble åpnet ved påsketider Det er for tiden 8 hytter ute på langtidsleie, samt våningshuset. Dette bidrar sterkt til at feriehjemmets økonomi går i balanse. Hytterstyret har hatt fokus på å følge opp årsmøtevedtak fra 2010, som kort fortalt går ut på å forbedre feriehjemmets økonomi. Vi ser at vi er kommet noe på vei her, men vi klarer allikevel ikke å generere nok overskudd, slik at vi i tillegg til å drifte, faktisk kan investere. Hyttestyret peker i denne sammenheng på innleverte forslag til foreningens årsmøte For feriehjemmet: Einar Mikkelsen og Jan Hagen. 15

16 D. Beretning fra sosialtillitsvalgt og Akanhovedkontakt På foreningens årsmøte 2011 ble vevene som sosialtillitsvalgt og Akanhovedkontakt slått sammen. I beretningsperioden har mitt hovedfokus vært på å informere verneombudene om akan og akanutvalgets arbeidsoppgaver. Akanutvalgets har i perioden fungert dårlig, bedriftens representanter dannet her et klart flertall, dette er ikke etter intensjonene om et partsammensatt utvalg. Utvalget har lagt fem en delt innstilling til AMU (skal behandles første uken av mars) Innstilling fra mindretallet (avd. 61) går inn for at vi ikke skal ha livsvarige akan-avtaler. Flertallet (bedriften) går inn for livsvarige advarsler. Det har vært få som har hatt bruk for min assistanse i beretningsperioden. Det har vært noen tunge gamle saker, disse ligger allerede hos foreningens forhandlingsutvalg. R. M. Helland E. Beretning fra de ansattes styrerepresentanter I perioden har de ansatte i bedriftens styre vært: Einar Mikkelsen, - styremedlem, avd. 61. Ove Larsen, styremedlem, avd. 61. Amund Velure,- Styremedlem, fellesliste funksjonærer. Fast møtende observatører: Sonja Hamrane, avd. 61 Trude H. Pedersen, avd. 61 Lars Eikemo, avd. 61. Det har i beretningsperioden vært avholdt 4 styremøter i bedriftens styre. De ansattes representanter har gjennom hele perioden arbeidet for å få på plass investeringer på bedriften, slik at vi kan få realisert utvidingsprosjekter. Eierreprensentantene har hatt fokus på resultatoppnåelse etter P 100 programmet. Styret er etter avd. 61 sine representanter sin mening ikke lenger et vedtaksforum, men fungerer mer som et overordnet BU. All makt ligger nå hos konsernsledelsen.. Einar Mikkelsen Ansattes 1. representant F. Beretning fra forsikringsansvarlig Forsikringsutvalget har avholdt to møter i denne årsmøte perioden. Forsikringsutvalget har i perioden bestått av O. larsen,, E.Hansen,S.Hamrane og E.Mikkelsen. 16

17 Forsikringsutvalget har i årsmøteperioden arbeidet med vår egen gruppelivsforsikring.. Det årlige møtet med AoN-Grieg ble avholdt i Haugesund. Forsikringsutvalget har i perioden arbeidet ned vilkår, betingelser og priser på bedriften sine forsikringer, samt foreningens egne. Fokus her og i årene som kommer er PRIS, sett opp mot vilkår. G. Beretning fra ungdomskontakten For forsikringsutvalget Ove Larsen I beretningsåret 2011 har ungdomskontaktens rolle mye bestått av møtevirksomheter i styre, med P100 og nedskjæringer på dagsorden. Undertegnede har også deltatt på en årlig ungdomskonferanse/strategisamling hovedsakelig for ungdomstillitsvalgte på vestlandet, denne gang arrangert i Årdal, ledet av ungdomskontakter ved Hydro Aluminium. Dette er en konferanse som vi ungdomstillitsvalgte har laget selv, og meningen er at det skal roteres på å arrangere blant ungdomskontaktene. Her lærer vi av hverandre, utveksler erfaringer, har bedriftsbesøk, og gruppearbeid. Ungdomskontakten har også i år deltatt på Industri Energis ungdomskonferanse, også kjent som Raising Hell (ett ordspill på at konferansen holdes på Hell i Trondheim). I år hadde vi 2 representanter fra vår forening, noe som er en mer i forhold til i fjor. Representantene var Espen Hansen (Støperiet) og Alexander Aagaard (Noralf). Søral stilte forøvrig mannsterke opp med 4 representanter. Dette er årets viktigste konferanse for ungdom i Industri Energi, siden vi her velger årets ledere, går igjennom handlingsplan og vedtekter, samt har kurs og debattverksteder. De siste årene har vi via denne konferansen fått ganske stor påvirkning på Industri Energi sentralt, og det er derfor meget viktig at vi er godt representert for å fronte vår bedrift og våre saker. Konferansen er meget engasjerende, og ikke minst helt gratis. Industri Energi sentralt dekker kost, losje, reise og tapt arbeidsfortjeneste. Vi bør derfor satse på og alltid ha minst 2 representanter, helst mer! Under konferansen fikk vi også valgt inn Johnny Håvik, som er ungdomskontakt hos søral, i ungdomsstyret. Etter konferansen ble undertegnede også spurt om å sitte i neste års konferansekomite, noe jeg takket ja til. Min oppgave blir da å være med på å planlegge neste års ungdomskonferanse. Jeg har fått ansvar for å sette opp programmet, med kurs og debattverksteder, samt talere til plenum. Dette tror jeg blir en meget lærerik og interessant opplevelse, og det er kjempeflott at vi nå har fått to ungdomskontakter ifra hardanger høyt oppe i Industri Energi ungdom. Tilslutt vil jeg informere om Her finner dere ungdommens handlingsplan, vedtekter og uttalelser fra ungdomskonferansen, samt informasjon om kommende konferanser samt info rettet mot ungdommen i Industri Energi. Alexander Aagaard Ungdomstillitsvalgt 17

18 G. Beretning fra studietillitsvalgt Det har i beretningsåret vært en styrt aktivitet internt i foreningsstyret angående kompetanseheving aktivitet på kompetanseheving i foreningen. Studie-tillitsvalgt har sammen med arbeidsutvalget i foreningen arbeidet med planlegging og gjennomføring av 2 styre og strategisamlinger. Det har vider vært fokus på kompetanseheving på spesielt 2 verv, disse er sekretærvervet og ungdomskontaktvervet.. Her mener nå studietillitsvalgt at foreningen setter strek, videre satsing vil bli med annet fokus. KUNNSKAP ER MAKT Linda Smedegård. Studietillitsvalgt I. Årsberetning fra Hovedverneombudet for året 2011 HVO Eldor Hansen var ikke på valg på årsmøte 2011 men Vara HVO Lars Eikemo var på valg og blei valgt for 2 nye år i Det blei et krav fra medlemmene om og ha et ekstraordinert årsmøte på vervet som Hovedverneombud den Kjetil Skjerven blei valgt som nytt Hovedverneombud ut Beretnings perioden AMU Arbeidsutvalget i 2011 har vært slik fram til Arbeidstakernes representanter:s.eriksen,l.eikemo og E.Hansen Arbeidsgivernes representanter: D.Berg,B.Vivelid og H.Seim Vernepersonell: T.Hansen Observatør: E.Mikkelsen AMU etter Arbeidstakernes representanter:s.eriksen,l.eikemo og K.Skjerven Arbeidsgivernes representanter: D.Berg, B.Vivelid og H.Seim Vernepersonell:E.Hansen Observatør: E.Mikkelsen Det er avholdt 8 møter i AMU i år Det er bestemt at det skulle kjøres sykefravers prosjekt på alle som hadde over 20 dager fravær i løpet av et år. Dette er gjort, og oppfølging jobbes med framover. AKAN reglemang er forandret!! Det nye er ved 3 advarsel så varer den i 5 år og ikke i 2 som tidligere Verneombudsmøter Det er avholdt 8 verneombudsmøter i beretningsperioden SIKKERHETSKURS. HVO og Vara HVO har holdt en del sikkerhetskurs.(fram til ) PROSJEKTER/ARBEID/KURS Sikkerjobbanalyser/risikovurderinger 18

19 Kommisjonsmøter/Oppfølgingsmøter Leverandør av verneutstyr IA-avtale Nytt verneutstyr/klær Prosjekt med nye Verneutstyr/Klær Nav Personalsaker Kjemikaliegruppen Kontunuerlig støping Prosjekt Støperi Full FOKUS på Blåseriet i støperi.tatt Full risikovurdering og målinger når det gjelder Blåsekammer og Siloer. Prosjekt snart ferdigstilt. HVO har og vært på Kurs som omhandlet Hovedverneombudets rolle og oppgaver Det er viktig og ha FOKUS på Farlige forhold og nesten ulykker rundt på avdelingene. Ellers så har P-100 kostkuttprosjektet gjort det slik at det er blitt mer arbeid på mange rundt på bedriften,og en mer stressa hverdag. Det er startet Sykefravær prosjekt del 2,der kommer det og til og bli kalt inn personer til sammtale,dette gjelder hele bedriften men mest FOKUS på støperi som sliter med høyt fravær. MVH HVO Kjetil Skjerven J. Årsberetning fra datatillitsvalgt vært nok et stille år uten de store sakene. Vi hadde en uheldig episode hvor en leder hadde glemt å logge seg av som bruker på en fellesmaskin med det til følge at det var mulig å gå inn og lese notater vedkommende hadde skrevet om ansatte. Dette understreker viktigheten av at dersom man logger seg inn på en fellesmaskin hvor man oppbevarer sensitive personopplysninger, MÅ man huske å logge seg av igjen. Ellers jobbes det med å få til et såkalt datavarehus hvor man fra én portal skal kunne logge seg inn på alle relevante systemer. Her deltar datatillitsvalgt som observatør. Odda 9. januar 2012 Arne M. Midtbø, datatillitsvalgt 19

20 K. Beretning fra seniortillitsvalgt Det har i perioden vært et stort fokus på pensjon, regulering, vilkår. Seniortillitsvalgt har arbeidet sammen med foreningens representanter i bedriftens pensjonsutvalg. Arbeidet med pensjon og økonomi vil også i neste periode være høyaktuelt. Seniortillitsvalgt har i perioden deltatt på flere møter ned 3. part AS. L. Beretninger fra gruppene. Seniorstillitsvalgt Lars Opheim. Årsberetning gruppa NORALF. Noralf 2011 I perioden har vi hatt 1 årsmøte og 3 gruppemøter. Året som er gått er preget av nedbemanning, og skeivkjøring på formiddag. P100 innsparinger. Har hatt en god dialog med Noralfledelsen. Gruppa har gått med på å kjøre skeivt på formiddag p.g.a. pakking ferie og sykefravær. Har hatt 3 personskader. Ansatt 3 nye personer fra andre avd. Gruppa blei forandret på grunn av lederen fikk ny jobb. Hovedverneombud. Med Vennlig Hilsen Gruppeleder. Beretning for røst/hg gruppa 2011 Styret har bestått av: Leder: Ove Rise, Nestleder: Stig Helgesen, Sekretær: Evind Systad, Verneombud: Jarle Vangen Det er blitt avholdt 3 gruppemøter i perioden. Som på resten av bedriften har den store saken vært nedbemanning og meirarbeid. Våren 2011 fikk vi vite fra ledelsen at 3 Hg operatørstillinger forsvinner og at syrepasser får dette arbeidet i sin arbeidsbeskrivelse. Planen var at syrepasser kjører Hg anlegget lør/søn samt helligdager fra 1/

21 Vi stilte flere motkrav: God opplæring, automatisering, flytskjema var noen av kravene. Ingen av motkrava blei innfridd. - Men opplæringen kom omsider i gang. - Så blei planene forsert: Vi skulle overta allerede fra 1/ Nye møter og de samme motkrav gjengitt. Det virker som alt er bestemt uten innflytelse og påvirkning fra gruppa, noe som får oss til å stille spørsmål om nødvendigheten med å delta i disse møtene. Inn i 2012 fortsetter opplæringen, slik at min. 2 mann pr. skift er opplært i Hg anlegget til sommeren. Opplæringen dekkes inn med en ekstra vikar. Investeringer: - Ny spillelevator - Ny grabb i kranen - Klinkerlomme m/redlere - Kostemaskin Odda, 14/ Fungerende leder Stig Helgesen Årsberetning Luta 2011 Styret har bestått av : Leder : Helge Skognes N.leder : Arne Opheim Sekretær: Rune Voie HVO Luta: Jan Øyvind Andersen, fra Mai mnd. Skifttillitsvalgte: Skift A : Frode Larsen Sk. B : Geir Inge Rabbe Sk. C : Alf Egil Måge Sk. D : Morten Nilsen Sk E : Alexander Aagaard, Vidar Breistein Det har i beretningsperioden vært avholdt 11 styremøter, 3 medlemsmøter, div. sk. info. og Årsmøte. Forhandlingsutvalget har hatt mange møter med avdelingsledelse ang. P-100, samt at Leder har hatt mange info og kontaktmøter med avd. leder, m.a.o. det har til tider vært ett hektisk år som tillitsvalgt. AU-møtene i Luta fungerer godt og er et viktig forum for saksbehandling av div. problemstillinger. Fremdeles har det vært mye problemer med klær og rutiner ved Garderobe Vest. Luftkvaliteten på Sentralt kontrollrom er til tider meget dårlig, samt forholdene på kontrollrom Vannrens med noe sopp problemer til tider. Gruppa har vært mest engasjert med P-100 og de forandringer som har skjedd ang. dette og som medfører at vi blir 1 Operatør mindre pr. skift. De Tillitsvalgte har gjort en kjempeinnsats og brukt mye av sin fritid på dette arbeidet. 21

22 Gruppa har også arbeidet aktivt med å få innført Internett og slutt på stempling for skift personell, og så har vi fått vedlikeholdspersonell tilbakeført til Luta fra 1. juni. For Styret. Helge Skognes Beretning fra støperigruppa 2011 Formann : Lars Olav Brattebø, Nestformann: Bjørn Inge Sandvin, Sekretær: Olav Sivertsen. Avd.Verneombud. Rolf Boonpheng-Sivertsen. Vara avd. Verneombud: Terje Smedegård. Styremedlem: Svein Birkeland. Skiftverneombud: Per Ivar Tapio, Jan Inge Ludviksen,Werner Berg og Christer Nordanger. Valgkomité: Jan Inge Ludviksen. Finn Bjørnar Berg Samtlige valgt ved akklamasjon Olav Sivertsen, referent. BERETNING FRA SERIE 4/MANGANGRUPPEN 2011 Engasjementet i gruppen har gradvis blitt dårligere: Det er vankelig å få folk til å ta på seg verv, det er og vanskelig å avholde møter.. Et nyvalgt styre i foreningen må ta fatt i dette snarest. Gruppen har i årsmøteperioden deltatt på 4 kontaktmøter med bedriften. Gruppen oppfatter at en stadig taper kampene med bedriften, dette kan være noe av grunnen til manglende oppslutning fra våres medlemmer. Serie 4 har vært gjennom 2 nedbanninger på 4 år, vi mistet allikevel 1 mann i denne runden. I beretningsperioden har styret her vært: Valg 2011 Leder : Oddvar Nilssen N.Leder : Ørjan Hauge St.Medl. : Hanne Breistein Avd. vern. omb.: Sigve Stokdal Styret vil etter mars 2012 bestå av, og være sammensatt slik: Leder: Oddvar Nilsen N. leder: T.H.Pedersen Avdelingsverneombud: S. Stokdal Vara : J.O.Andersen For Styret Oddvar Nilssen 22

SAFE MAGASINET 01. Våren er kommet med SAFEårsmøter. (Snøhvit: SAFE Hammerfest)

SAFE MAGASINET 01. Våren er kommet med SAFEårsmøter. (Snøhvit: SAFE Hammerfest) SAFE MAGASINET 01 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 April 2006 Våren er kommet

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 2/2007 Årgang 12 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Lærlingspalten Pensjonsmøte Politisk streik 9. mai Solidaritet også

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 2/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Bilde til venstre: EU s Arbeidsmiljø institutt. Bilde øverst til høyre: Sommerfest i Lagårdsveien. Bilde i midten høyre:

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 36. 8.3 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 39

8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 36. 8.3 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 39 2009 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Lønnsarbeidet i 2009 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 12 5. Satsingsområder for 2010 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2009 26 7. Innkomne forslag 34

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

De andre FRONTRUTA 1-2008. Av foreningens leder

De andre FRONTRUTA 1-2008. Av foreningens leder 3 De andre Av foreningens leder De som har fulgt med på TV serien LOST, har vel fått med seg at de andre er noen skumle typer, noen vi ikke kjenner, noen vi ikke kan stole på og som er litt annerledes

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 4/2007 Årgang 12 Deltakerne på landstariffkonferansen i Kristiansand. F.v. Kai Christoffersen, Kjell Olav Eriksen, Svenn Åge Johnsen, Ørjan

Detaljer

Hvem bestemmer på bussen?

Hvem bestemmer på bussen? 3 Foreningens leder Hvem bestemmer på bussen? Det har vært alltid vært, og kommer fortsatt til å være diskusjoner av denne typen i vår bransje. Og spørsmålet er ikke så enkelt som noen vil ha det til,

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11 SAFE MAGASINET 02 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 2 Juli 2009 Den beste læreplassen

Detaljer

ROSENBERG VERFTS KLUBB

ROSENBERG VERFTS KLUBB ROSENBERG VERFTS KLUBB ÅRSBERETNING 2008 1 2 ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag for 2006 2008 Forsidebilde: Rosenberg høsten 2006. Hævene Brim på siten i kjent Bergesen

Detaljer

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg.

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Det finnes ledere. Og Lederne. Som medlem av Lederne går du ikke alene. Vi er rådgivere og sparringspartnere i ditt arbeid, og gir deg og din familie trygghet.

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2013 Årgang 18. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2013 Årgang 18. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2013 Årgang 18 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 A. VELKOMMEN VED LEDER AV STYRET... 2 B. INNKALLING... 2 C. MØTEREGLEMENT... 2 D. VALG AV DIRIGENTER... 3 E. VALG AV REFERENTER... 3 F. VALG AV TELLEKORPS...

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer