PROSPEKT. Bjørndalslia Borettslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSPEKT. Bjørndalslia Borettslag"

Transkript

1 PROSPEKT Bjørndalslia Borettslag

2 Bjørndalslia Borettslag Bjørndalslia Borettslag med «Nordmarka» sine turstiar som næraste nabo! Attraktive Husbankfinansierte boliger med sentral beliggenhet på sørsiden av Brandsøyåsen. God standard og fantastisk utsikt. Adresse: Bjørndalsvegen, 600 Florø Arealer: Fra P-rom 66,8 kvm til P-rom 1,2 kvm. Fra BRA kvm til BRA 18,6 kvm. I tillegg til dette har boligene bod i carport eller kjeller frå,6 kvm til 7, kvm og andel fellesareal på ca 2,8 kvm. pr. leilighet. Betegnelse: Kommunenummer: 101, gårdsnummer: 2, bruksnummer: 6. Borettslagets foretaksnummer er ikke tildelt. Etasjer: 1-6 Utbygger/selger: Byggservice AS, 600 Florø, vil bli overdratt til et annet selskap Prosjekt Bygg AS. Eieform: Andel borettslag Leveringstid: Forutsatt at 0 % av leilighetene er solgt i løpet av en salgsperiode på mnd fra , er oppstart av betongarbeider beregnet til. kvartal 201. Leilighetene kan i blokk 1 under disse forutsetninger leveres fra 1. kvartal 201 blokk 2 fra. kvartal. Innskudd: Kr 27.87,- - Kr ,-. Se detaljer i prisliste Fellesgjeld: Kr 1.8.,- - Kr ,-. Se detaljer i prisliste Totalpris: Kr ,- - Kr.888.0,-. Se detaljer i prisliste Garasje/parkering: I frittstående carport eller carportanlegg i underetasjen. Frittstående carport bygges i treverk, med asfaltplater og kledning på en side. Lånevilk. fellesgjeld: Fellesgjelden i borettslaget som består av et 1. prioritetslån i Husbanken, blir på ca. kr ,-. Lånet blir etablert som et annuitetslån over 0 år, der de første 8 år er avdragsfrie. 2

3 Adgang til utleie: Eventuell utleie av boligen utover år krever nytt samtykke fra borettslagets styre. Oppvarming: Vannbåren gulvvarme fra felles varmepumpeanlegg og elektrisitet. Felleskostn. inkl.: Renter på andel av fellesgjeld, bygningsforsikring, kommunale avgifter, ytre vedlikehold, forvaltningshonorar og evt. andre felleskostnader. Fellesutgifter dekker ikke innboforsikring. Offentlige planer: Eiendommen er regulert til boligformål. Rettigheter og forpliktelser: Borettslaget har pant for forfalt ikke betalte felleskostnader. Det vises forøvrig til vedtekter og eventuelle ordensregler. Å bo i borettslag: Når du kjøper en leilighet i borettslag, blir den din på linje med en selveid bolig. Den er samtidig en andel i et borettslag. Det som er av felles eiendom i prosjektet, for eksempel utearealer, utvendige bygningsdeler, carportanlegg m.m. vil eies av andelseierne sammen gjennom borettslaget. Hver andelseier har lik medbestemmelsesrett over fellesanliggender, gjennom generalforsamling og styre. Dette gjør borettslag til en ryddig og hyggelig form for sameie. Borettslag har, akkurat som andre boliger, vist seg å være trygge og sikre investeringer. Adkomst: Kjør Brandsøyvegen fra sentrum, forbi Krokane Camping, ta til venstre opp Bjørndalsvegen. Ligger på venstre side av veien. Sikringsfondet: Beliggenhet: Bjørndalslia Borettslag ligger i naturskjønne omgivelser og er et rolig område med kort avstand til Torvmyrane skule. Fra boligene er det havutsikt, og det er gåavstand til butikk i området, Furuholmen båthavn, badeplass på Prata og til flotte turområder i Brandsøyåsen. Det er busstopp like ved, med hyppige bussavganger til sentrum. Når alle boligene er solgt og overlevert kan det søkes om tilslutning til Stiftelsen Borettslagenes sikringsfond. Dette er en sikringsordning som sikrer andelseierne mot tap som følge av mislighold med betaling av fellesutgifter fra andre andelseiere. Forkjøpsrett: I starten av salgsprosessen er det ingen forkjøpsrett. Ved senere omsetning av boliger, har andelseierne i borettslaget og boligbyggelaget forkjøpsrett, iflg. vedtektene i borettslaget. Tomten: Eiet tomt, 7200 kvm. Borettslaget: Bjørndalslia Borettslag u.s. vil bestå av 7 boliger fordelt på to blokker, som er bundet sammen av felles svalganger og felles trapp- og heishus. Borettslaget vil bli registrert i Brønnøysund. Det er bestemmelser i borettslaget om inntil 20 % juridiske andelseiere. Forretningsfører: Det vil bli søkt samarbeide med Boligbyggelaget BOiVEST Finansiering: 1% av kontantandel/innskudd betales ved kontraktsinngåelse, og beslutning om oppstart / arbeider med leilighetene er tatt. 10 % av kontantandel betales når boligjen er klar for overlevering. Utbygger stiller lovbestemt bankgaranti for innbetaling av 1 % av innskudd. Kjøper har med det ingen økonomisk risiko i byggeperioden. Felleskostnader: Kr..6,- - til Kr. 8.81,-, stipulert pr. mnd. Se detaljer i prisliste.

4 Priser: Etg./ BRA Kontantandel leil.nr kvm. innskudd 6 Andel fellesgjeld Totalpris innsk.+fg. Fellesutgifter Fellesutgifter pr. mnd. år 1 år Etg./ BRA Kontantandel leil.nr kvm. innskudd Andel fellesgjeld Totalpris innsk.+fg. Fellesutgifter Fellesutgifter pr. mnd. år 1 år 1 / 1 1 / 2 1 / 1 / 1 / 1 / 6 1 / 7 1 / 8 1 / 0,1 81,6 81,6 0, / 1 / 2 / / / / 6 / 7 / 8 / 0,1 81,6 81,6 0, / 1 2 / 2 2 / 2 / 2 / 2 / 6 2 / 7 2 / 8 2 / 0,1 81,6 81,6 0, / 1 / 2 / / / / 6 / 7 / 8 / 0,1 80, 80, 0, Etg./ BRA Kontantandel leil.nr kvm. innskudd / 1 / 2 / / / / 6 / 7 / 8 / 0,1 80, 80, 0, Andel fellesgjeld Totalpris innsk.+fg Fellesutgifter Fellesutgifter pr. mnd. år 1 år Etg./ BRA Kontantandel leil.nr kvm. innskudd 6 / 1 112,7 6 / 2* 18, Andel fellesgjeld Totalpris innsk.+fg Fellesutgifter Fellesutgifter pr. mnd. år 1 år (*Denne leiligheten er ikke finansiert i Husbanken). 7 Fellesutgifter er beregnet med en rentesats på 2,16 % pa. av fellesgjelden. Videre består fellesutgiftene av kommunale avgifter, fellesstrøm, forsikring, forretningsfører, revisjon og vedlikehold i hht priser. Endringer i rentenivå og evt. prisstigning vil påvirke fellesutgiftene. Det er ikke regnet avdrag med utregning av fellesutgifter. Det er lagt opp til 8 års avdragsfrihet på fellesgjelden. I tillegg til kjøpesummen kommer følgende omkostninger: Registrering av eierskifte i grunnboka: kr 0,Evt. panteregistrering i grunnboka: k r 0,- pr. panteregistrering Panteattest fra grunnboka: kr 202,Andelskapital i borettslaget: k r.000,vi tar forbehold om endringer i offentlige gebyrer, kostnader med fellesgjeld, rentekostnader og fellesutgifter. Ved beregning av fellesutgifter i år, etter avdragsfri periode, er det ikke tatt hensyn til endringer i rentenivå eller annen prisstigning. Priser:

5 8 I Bjørndalslia har du Florø sitt flottaste og mest populære turområde i Brandsøyåsen - ti minuttar unna. «Nordmarka» gir deg sol heile året og ei fantastisk utsikt i alle retningar - sommar som vinter. Lett og fint turterreng med gode stiar, som fører deg til utsiktspunktet på toppen, 28 moh. Kvar årstid har sitt fargespel. Bildene over er tekne 1. januar 201 kl 16:0. Så på høgste vinteren har du ingen grunn til å sitte inne om du bur i Bjørndalslia. God standard og fantastisk utsikt. Bjørndalslia borettslag bygges ut med 7 leiligheter, og -roms, i to blokker. Boligene leveres med vannbåren gulvvarme, luft til vann varmepumpe og balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Dette gir et behagelig og godt inneklima, og er samtidig energibesparende. Boligene leveres med normal god standard, med parkett på alle gulv, unntatt i våtrom og bod. Boligene leveres med garasjeplass i frittstående carport eller i under etasjen. Det blir enkel tilgang til heis fra parkering. 1. ORIENTERING OM PROSJEKTET 1.01 ARKITEKT Lynn Nilsen INC Engineering 1.02 ENTREPREPRENØR Byggservice AS, Florø eller et selskap stiftet av samme eier. Kontaktperson: Svein Steinhovden Telefon: Mobil: PROSJEKTETS ART OG OMFANG Prosjektet består av to bygg, bundet sammen med svalganger til felles heisog trappehus. Det er totalt 7 leiligheter over 6 etasjer. Boder og parkering i frittstående carport eller i underetasjen. Leilighetene vil bli bygget i Bjørndalsvegen, 600 Florø, nærmere adresser er ikke tildelt. Heis- og trapperom er ført ned til underetasjen med felles carporter og boder. I frittstående carport blir det også bygget felles bossrom. 1.0 TIDSPLAN Byggearbeidene forventes igangsatt når tilstrekkelig av leilighetene er solgt. Forutsatt byggestart i. kvartal 201, forventes leilighetene leveringsklare i blokk mot vest 1. kvartal 201. Fellesarealer skal overtas av borettslagets styre. 1.0 FORBEHOLD VEDR. FRAMDRIFT Selger tar forbehold om offentlig godkjenning for prosjektet ihht. søknad, og at salgsmål blir nådd innen Såfremt selgers forannevnte forbehold ikke er avklart og bygging ikke er igangsatt innen , kan selger og kjøper heve avtalen ANDRE FORBEHOLD Selger forbeholder seg retten til å endre priser og salgsbetingelser på usolgte leiligheter samt velge å beholde leiligheter selv. Det vil ikke bli beregnet prisstigning. Det tas forbehold om endring i offentlige skatter og avgifter; herunder en eventuell økning av mva, tinglysingsgebyrer mm. Dersom det er avvik mellom tegninger og beskrivelse, er det beskrivelsen som gjelder. Det taes forbehold om trykkfeil i prospektet. Med «Nordmarka» som næraste nabo

6 10 Tillegg til kontrakt: Kjøper er kjent med og aksepterer at forsinkelser som skyldes force majure, streik, ekstreme klimatiske forhold o.l. gir selger en rett til å forlenge fristen for overtagelse. Kjøper anmodes spesielt å tilpasse dette forhold ved eventuelt salg av nåværende bolig. Såfremt forsinkelse skulle skyldes f.eks. brann, vannskade, innbrudd e.l. gjøres det spesielt oppmerksom på at dette gir selger rett til en tilleggsfrist for levering uten kompensasjon overfor kjøper. Dette forhold må også hensyntas ved salg av nåværende bolig da byggforsikringen til selger ikke dekker eventuell erstatningsbolig for kjøper ved slik forsinkelse. Fristen for ferdigstillelse gir ikke kjøper rett til å utsette overtakelse, såfremt overtakelse og ferdigstillelse kan finne sted tidligere og kjøper blir varslet ihht. avtalt frist i kjøpekontrakt KONTRAKTSBETINGELSER Grunnlaget for kontrakt mellom selger og kjøper er bestemmelsene i Bustads-oppføringslova henholdsvis Avhendingslova alt ettersom kjøpet er foretatt i byggetiden eller etter ferdigstillelse. Såfremt kjøper skulle ønske å omsette kjøpekontrakten aksepteres dette av selger under forutsetning av at selger får en tilfredsstillende dokumentasjon på at ny kjøper trer inn med de samme rettigheter og forpliktelser som denne kontrakts kjøper, herunder en for selger tilfredsstillende finansieringsbekreftelse samt overtagelse av evt. inngåtte endrings-/ tilleggsavtaler. Megler betinger seg et administrasjonsgebyr fra denne kontrakts kjøper på kr ,- inkl. mva. ved slik omsetning til ny kjøper. Kjøper er gjort kjent med at alle tegninger i perspektiv, planer og bilder i prospekt er av illustrativ karakter, og derfor kan inneholde innredning og detaljer m.v. som ikke inngår i avtalen. 2. GENERELLE FORUTSETNINGER Byggebeskrivelsen beskriver hvilken teknisk standard som inngår i leveransen og omfatter komplett leveranse opp til beskrevet kvalitet. Leveransen utføres i henhold til gjeldende forskrifter og standarder. Dersom det ikke er beskrevet spesifikke bestemmelser i kontrakt, gjelder følgende: Offentlige lover, forskrifter og standarder legges til grunn for krav til utførelse og materialbruk. For øvrig gjelder Teknisk forskrift TEK 10, versjon av dato Byggherre betinger seg retten til å foreta mindre endringer i materialvalg og/eller løsninger på konstruksjoner e.l. som er nødvendig etter hvert som prosjektet detaljprosjekteres. Endringer som følge av nye offentlig rettslige krav, kan gi utbygger rett til å kreve prisøking. Dersom byggherre er nødt til å gjennomføre vesentlige endringer ut over forannevnte bestemmelser, plikter byggherre å gi kjøper umiddelbar beskjed. OFFENTLIGE FORHOLD: Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/ erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet.. LEVERANSESTANDARD FELLESANLEGG.01 GENERELT Fellesanleggene defineres som alle arealer som ikke ligger innenfor en leilighets eksklusive arealer, bl.a.: Trapper og heis. Korridorer. Boder. Utvendige tak, fasader og svalganger. Tilkomstveier, parkering og andre utvendige arealer..02 TRAPPER OG HEIS Hovedtrapp og heissjakt i betong eller stål. Branntrapper: Galvaniserte spiraltrapper. Prosjektet leveres med 1 heis for nyttelast 112 kg og stolmål 1,2 x 2,1 m..0 BALKONGER / SVALGANG / KORRIDORER Leilighetene har adkomst fra felles svalgang, med dekke av ubehandlet betong og rekkverk i galv. stål. Balkonger leveres med dekke av ubehandlet betong. Rekkverk på balkonger leveres i stål, klart og frosta glass. Armaturer i trapperom og utvendige inngangspartier. Lysarmaturer på svalgang styrt med fotocelle. 11 Det gjøres oppmerksom på at illustrert perspektiv og D-tegninger ikke er å anse som kontraktsgrunnlag, da disse kan avvike fra leveransen. Arealene på tegningene og i prospektet er ca.-mål, og vil kunne ha avvik i forhold til oppgitte mål.

7 .0 ER Hver leilighet vil få egen bod i tilknytning til parkeringsanlegg i sokkel eller frittstående carporter. Bodene er låsbare og oppføres som uisolert. Dør til bod blir levert med egen nøkkel (ikkje tilpasset låssystem)..06 UTEAREAL Utomhusanlegg opparbeides ihht godkjent utomhusplan, med fast dekke og grøntområde..0. BÆRESYSTEMER Fundamenter i betong. Dekker mellom leiligheter utføres i betongelementer med granabsystem. Dekke over parkeringsanlegg leveres i spennbetong med isolasjon og vannstopper. Vegger mellom leiligheter vil bli utført i betong. Det meste av ytterveggene vil bli bygd i tre med utvendig platekledning.. LEVERANSESTANDARD LEILIGHETER.01 BESKRIVELSE Viser til plantegninger og spesifikasjoner for hver leilighetstype i dette prosjektet. Der det er uoverenstemmelser, er det spesifikasjonen som gjelder. Dvs at det i utgangspunktet ikke leveres inventar og utstyr slik som vist på tegninger med mindre de er spesifisert i beskrivelsen..02 INNREDNINGER Egne tegninger for kjøkken og bad kan fås hos totalentreprenør, og er en del av kontraktsgrunnlaget. Bad: Bad leveres med 120 cm hvit innredning med heldekkende hvit servantplate og ettgreps blandebatteri. 0 x 0 cm buede dusjvegger med sammenleggbare dører, ettgreps blandebatteri og dusjgarnityr. På bad der det er tegnet inn badekar, kun vist på tegning, er dette ikke med i leveransen. Garderobe: Det leveres 2 stk. 1m. combigarderobeskap på ett soverom i hver bolig. På de øvrige soverommene leveres 1 stk. 1m. combigarderobeskap. Ut over dette leveres ingen skap. Garderobeskapene leveres i utførelse hvit glatt..07 FASADER Eksteriørmessig uttrykk fremkommer av perspektivskisse/fasadetegning fra arkitekt, men kan bli endret etter påkrav for Flora kommune eller arkitekt. Dette gir ikke rett til endringer i kontakt og pris..08 GRUNNARBEIDER OG FUNDAMENTER Bygget fundamenteres på betongsåle, støpt på fylling på fjell. Kjøkken: Det leveres kjøkkeninnredning iht. egen kjøkkentegning/plantegning. Kjøkken leveres av type Hvit profil med stålbeslag og ettgreps blandebatteri e.l. Uttak for oppvaskmaskin. Det blir levert skap for integrert komfyr og platetopp. Det lages plass til frittstående kjøleskap og oppvaskmaskin. Tilkobling til vann og avløp for oppvaskmaskin er ikke med i leveransen. Komfyr, kjøleskap, oppvaskmaskin og andre hvitevarer er ikke inkl. i leveransen..0 GENERELT Vinduer: Iflg. Fasadetegninger, Alle vinduer leveres som trevindu utført slik at det kreves lite vedlikehold. Vegger: Yttervegger utføres i tre. I øverste etg. leveres bare trevegger kledd med plater. Innvendige vegger, unntatt på bad og vaskerom leveres med malte veggplater med panelprofil. Vertikalskille mellom leilighetene vil være betongvegg, kledd med malte plater. Vegger i baderom og vaskerom leveres med Fibo baderomsplater. I bad monteres plater med flismønster, og i vaskerom leveres ensfargede glatte plater. Innvendig listverk leveres glatt hvitmalt 12x70 mm gulv og karmlister og hvitmalt 21x mm hulkil til tak. Innvendige foringer leveres hvitmalt. Synlig innfesting av alt listverk. Entredør: Hovedinngangsdører til leiligheter leveres som tette dører (dører uten glass). Farge etter arkitektens anvisning (samme farge begge sider). Terrassedør: Terrassedør leveres ferdig behandlet, som slagdør eller skyvedør med lås og energiglass. Det leveres dører som krever lite vedlikehold PARKERING Parkering i felles carport og carport i underetasjen. Det medfølger en rett og plikt til en p-plass pr leilighet, utvendig gjesteparkering. Parkeringskjeller vil ha asfaltdekke og ubehandlede betongvegger / -tak. Frittstående carporter vil bli oppført i tre eller betong med takstein og utvendig beiset trekledning. Bosshus oppføres i betong med takstein. Port/ dør ifølge teikning.

8 Kjøkken: Kjøkkenbatteri m/avstegning for oppvaskemaskin. Ventilasjon: Leilighetene leveres med balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Bad: Servantbatteri m/ kjedefeste. Dusjbatteri. Dusjgarnityr i forkrommet stål. Dusjvegg buet 0x0 cm m/ sammenleggbare dører. Vegghengt WC for innebygging. Oppvarming: Boligene leveres med vannbåren gulvvarme i stue, kjøkken, gang, vindfang, bad og vaskerom. Varmvann til anlegg leveres fra et felles luft til vann varmepumpeanlegg med fellesmåling. Himlinger: Himlinger leveres som Agnes takess, type inspirasjon. Gulv: 1 mm eikeparkett i samtlige rom med unntak av bod, bad og vaskerom. I bad leveres finsstøpt gulv med flis. I bod/vaskerom leveres gulvbelegg. Horisontalskille mellom boligene vil være betongelement med granab gulvsystem eller tilsvarende. Yttertak: Takkonstruksjon vil bestå av takelement ferdig montert, nedforet og kledd med Agnes takess, taknedløp og sluk, tilkoblet utvendig avløpssystem. Baderoms møbel: 1.20 m. hvit profil 1 stk 1,20 m. heldekkende hvit servantplate i porselen 2 stk. overskap 1 stk 60 cm plant speil 1 stk 60 cm baldakin med spotter Speil. Lysarmatur. Vaskerom: Sluk for belegg/flis på vaskerom. Avsett for vaskemaskin på vaskerom. Avsett drenering ventilasjon på vaskerom om nødvendig. Husbranntrommel plassert på våtrom. Alternativt: Skum-/brannslukningsapparat montert på bod. ELEKTRISK ANLEGG: Leilighetene leveres med skjult røranlegg, med unntak av brann og lydvegger. Det leveres elektriske punkter etter standard foreskrifter. Sikringsskap plasseres fortrinnsvis i bod eller vask. Automatsikringer med jordfeilbryter på hver kurs. Det leveres tilstrekkelig med utelys på hvert bygg. El- fellesanlegg Hovedfordeling: Effektbryter i inntak 1200A I hovedtavle plasseres energimåler for fellesareal og den enkelte leilighet. Teleanlegg: I hver leilighet leveres 1 stk kontakt for tele. Antenneanlegg: 1 stk antennekabel til hver leilighet. Adgangskontroll: Ved hver inngangsdør til leilighetene plasseres det på utsiden 1 stk trykknapp for ringesignal. På innsiden blir det dørtelefon med talesignal til inngangsdør i 1.etg. Inngangsdør i 1.etg. kan åpnes med knapp på dørtelefon. Utvendig belysning: Ved inngangsdør til hver leilighet monteres 1 stk utelampe. Utelampen styres av felles fotocelle og blir en del av fellesabonnementet. Carportanlegg frittstående og i underetasje: Belysning med lysrørarmaturer 1x8w ihht krav. Belysningen styres av bevegelsesdetektor som er plassert i tak. Tavlerom i bakkant av carport i underetasjen. 2 stk armaturer 2x6w 1 stk stikkontakt 16A Boder: I hver bod leveres følgende: 1 stk punkt for lys 1 stk lysarmatur 2D16w 1 stk stikkontakt. Stikkontakt tilkoblet energimåler for den enkelte leilighet. EL- ANLEGG LEILIGHETER- ANLEGG LEILIGHETER Under følger oppsett for punkter for leilighetene i Bjørndalslia. Oppsettet inkluderer stikkontakter til vaskemaskin, ventilasjonsaggregat oppvaskmaskin, kjøleskap, komfyr og ventilator. Det leveres sikringsskap med lastbryter og 7 stk jordfeilautomater og overspenningsvern (mellomvern klasse C). Det leveres 10 stk led-spotter pr leilighet, valgfri plassering med maks styringer. 1 1 Innv. dører: Innvendige dører er hvit profilfrest eller hvit glatt. SANITÆRANLEGG Vann og avløpsledninger fra offentlig nett til bygg. stk. utvendige stoppekraner og frostfrie vannkraner, på blokker og 1 ved bosshus.

9 Leilighet 1.2, 1., 1.6, 1.7 og 1.8, tilsvarende leiligheter i 2.,.,. og. etasje. dobbelstikkontakt 16 2 dobbelstikkontakt 2 dobbelstikkontakt Bod 1 dobbel stikkontakt 1 enkel stikkontakt 1 styring til ventilasjon Bad/vask 1 stk lyspunkt i tak 1 stk lyspunkt over speil 1 stikkontakt Bod/vask 2 dobbel stikkontakt Hall dobbel stikkontakt lyspunkt DCL 1 porttelefon Stue 10 dobbel stikkontakt 1 antennekontakt 1 telefonkontakt Kjøkken dobbel stikkontakt enkle stikk 2 lyspunkt 2 benkarmatur 1x18W 1 komfyrvakt Ute 1 lyspunkt 1 utelampe 1x26W 1 utvendig stikkontakt dobbelstikkontakt 2 dobbelstikkontakt Bod 1 dobbel stikkontakt 1 enkel stikkontakt 1 styring til ventilasjon Bad/vask 1 stk lyspunkt i tak 1 lyspunkt over speil 1 stikkontakt 1 dobbel stikkontakt Hall 2 dobbel stikkontakt 1 porttelefon Stue 10 dobbel stikkontakt 1 antennekontakt 1 telefonkontakt Ute 1 lyspunkt 1 utelampe 1x26W 1 utvendig stikkontakt 17 Kjøkken dobbel stikkontakt enkle stikk 2 lyspunkt 2 benkarmatur 1x18W 1 komfyrvakt Leilighet 1:1 og 1:, tilsvarende leilighet i 2.,.,. og. etasje.

10 Leilighet 6.1 dobbelstikkontakt 18 2 dobbelstikkontakt Bod 1 dobbel stikkontakt 1 enkel stikkontakt 1 styring til ventilasjon Bad/vask 1 stk lyspunkt i tak 1 lyspunkt over speil 1 stikkontakt Hall 1 dobbel stikkontakt 1 porttelefon Stue 10 dobbel stikkontakt 1 antennekontakt 1 telefonkontakt Kjøkken dobbel stikkontakt enkle stikk 2 lyspunkt 2 benkarmatur 1x18W 1 komfyrvakt Ute 1 lyspunkt 1 utelampe 1x26W 1 utvendig stikkontakt dobbelstikkontakt dobbelstikkontakt 2 dobbelstikkontakt Bad 1 lyspunkt Bad/vask 1 dobbel stikkontakt 1 lyspunkt Bod/vask 2 dobbel stikkontakt 1 enkle stikk 1 styring til ventilasjon Gang dobbel stikkontakt 1 porttelefon Stue 12 dobbel stikkontakt 1 antennekontakt 1 telefonkontakt Kjøkken 8 dobbel stikkontakt enkle stikk lyspunkt benkarmatur 1x18W 1 komfyrvakt Ute 2 lyspunkt 1 utelampe 1x26W 1 utvendig stikkontakt Garderobe 1 dobbelstikkontakt Vindfang 1 dobbelstikkontakt Disponibelt 1 dobbelstikkontakt Vinterhage 2 dobbelstikkontakt 1 Leilighet 1. og 1., tilsvarende leiligheter i 2.,.,. og.etasje.

11 dobbelstikkontakt 20 dobbelstikkontakt 2 dobbelstikkontakt Bod 1 dobbel stikkontakt 1 enkel stikkontakt 1 styring til ventilasjon Bad 1 lyspunkt Bad/vask 1 dobbel stikkontakt 1 lyspunkt Stue dobbel stikkontakt 1 antennekontakt 1 telefonkontakt Kjøkken 6 dobbel stikkontakt enkle stikk 2 lyspunkt 2 benkarmatur 1x18W 1 komfyrvakt Ute 1 lyspunkt 1 utelampe 1x26W 1 utvendig stikkontakt Garderobe 1 dobbelstikkontakt Vindfang 1 dobbelstikkontakt Orienterende opplysninger: Normalt vil ikke takhøyden være mindre enn 2, m. Takhøyden i nedforet areal i entrè og bad kan avvike i forhold til dette, dog ikke mindre enn 2,2 m. For å få frem føringer for avløpsrør og kanaler kan det være aktuelt å etablere mindre vertikale/horisontale kasser på vegg eller innkassing av kanaler. Det tas forbehold om mindre endringer som følge av detaljprosjektering og off. godkjenning. Disse endringene skal ikke redusere byggets kvalitet og gir ikke rett til prisjusteringer, med mindre endringene skyldes offentlige krav eller pålegg..0 TILLEGGS-/ENDRINGSKONTRAKTER All bestilling av endrings og tilleggsarbeid skal gå gjennom utbygger, som kan regne seg 10 % påslag på leveransene for administrasjon. Bestilling av endrings og tilleggsarbeid skal skje skriftlig. Det kan ikke bestilles endrings og tilleggarbeid som endrer vederlaget med 1% eller mer. 21 Leilighet LÅSSYSTEM, TELE- OG SIKKERHETSANLEGG Nøkkelsystem: Inngangsdør til hver enkelt leilighet og adkomst trapperom/svalganger er utstyrt med lås med nøkler i system. Til boder benyttes lås med egne nøkler. Det settes av plass til postkasser i carportanlegg. Brann: Brannvarsling / brannvarslere, nødlys etc. leveres ihht. krav i Tek 10. Gang 2 dobbel stikkontakt 1 porttelefon

12 2 22 Fasade mot nord SCALE 1:200 POSTBOX FLORØ. TLF FAX Made by/date Appr./date Check/date Client appr./date LHN 06/12 Title Ullaland Bygg AS Dak no Draw. no Leiliheter Solheimslia Fasader mot sør og nord Sheet Rev. B of

13 Underetasje: 1 A : 6,1 m2 6 7 B 2 ER :8,8 m2 : 7, m2 : 7, m2 :8 7, m2 :7 7, m2 : 7, m2 :6 7, m2 : 7, m2 :8 7, m2 :7 7, m2 :6 7, m2 : 7, m2 6:2 7, m2 6:2 7, m2 TRAPP/HEIS 18,2 m2 2:,8 m2 EI60CSa H TEKNISK,0 m2 TEKNISK 20, m2 780 EI60CSa H EI60CSa H Carport 67, m2 P :8 C P :7 P :6 P : P : P :8 P :7 P :6 P : P : P :8 P :7 P :6 P : P 6:2 P 6:2 P 2: P : p : HCP 200 D 1 P-PLASSER E 220 :6 6,1 m2 :7,8 m2 FELLES,8 m Bosshus - Carport - Boder:

14 Leilighet -1: I 1.. etasje er det tre typer leiligheter (noen speilvent). Her vises D-illustrasjoner av de forskjellige leilighetene i. etasje: 1.. etasje: UP UP x12 x12 2,0 m2 x12 17x12 17x12 x12 11,2 m2 12, m2 17x12 x12 17x12 11,2 m2 12, m2 2,0 m2 /VASK, m /VASK, m2 1x21 6, m2, m2 1,6 m2 AGG: 1,6 m2,0 m2 12, m2 7,8 m2,8 m2 7,8 m2,8 m2 AGG:,8 m2 BAD 6,1 m2 6, m2, m2 6,7 m2,8 m2, m2, m2,1 m2,1 m2,1 m2, m2 7H 12,1 m2 7H 12,1 m2 7H 12,1 m2 7V 18,0 m2 Leil.nr.:/:/: BRA 0,1 m2 +Sportsbod 7, m2 Fellsareal inkl.carport 2,8 m2 Leil.nr.:8/:8/:8 BRA 7, m2 +Sportsbod 7, m2 Fellsareal inkl.carport 2,8 m2 Leil.nr.:7/:7/:7 BRA 7, m2 +Sportsbod 7, m2 Fellsareal inkl.carport 2,8 m2 7V 7H 12,1 m2 Leil.nr.:/:/: Leil.nr.:/:/: BRA 80, m2 +Sportsbod 7, m2 Fellsareal inkl.carport 2,8 m2 Interiørbildene viser nesten identiske leiligheter fra vårt prosjekt; Sandalslia Borettslag ferdigstilt 2011/ H 12,1 m2 7V 18,0 m2 18,0 m2 Leil.nr.:6/:6/:6 BRA 7, m2 +Sportsbod 7, m2 Fellsareal inkl.carport 2,8 m2 Leil.nr.:/:/: BRA 80, m2 +Sportsbod 8,1 m2 Fellsareal inkl.carport 2,8 m2 BRA 7, m2 +Sportsbod 8,1 m2 Fellsareal inkl.carport 2,8 m2 27,1 m2, m2 18,0 m2,1 m2 7V, m2 AGG: 1 8x21 x12 12, m2,8 m2 x12 AGG:, m2 1 8x21 AGG:,0 m2 7,8 m2,8 m2 6, m2 DISP,7 m2 AGG: 1,6 m2 7,8 m2,8 m2 6,7 m2 TRAPP/HEIS 18,2 m2 DISP,7 m2 1,6 m2 7,8 m2 6,7 m2, m2 6, m2,7 m2 6, m2 1,6 m2 26 FELLES,2 m2 6,7 m2 BAD 6,1 m2 7,1 m2 Leil.nr.:2/:2/:2 BRA 7, m2 +Sportsbod 6,2 m2 Fellsareal inkl.carport 2,8 m2 Leil.nr.:1/:1/:1 BRA 0,1 m2 +Sportsbod 6,2 m2 Fellsareal inkl.carport 2,8 m2 7,1 m2,7 m2

15 Leilighet -2: Leilighet -: UP UP 6,8 m2 x12 VF,0 m2 DISP 6,1 m2 x12 /VASK, m2 GARD, m2 Vent. aggr. 1,1 m2 Vent. aggr. 1 8x21 BAD,6 m2 x12, m2 BAD, m2 1 8x21 GANG 6, m2 1,2 m2 2 10, m2 12, m2 x12 7H x12 7, m2 GARD, m2 1, m2 x12 VINTERHAGE 10,0 m2 x12 x12 Vent. aggr.,7 m2 28 TRAPP/HEIS 18,2 m2 STUE,0 m2 x12 VF,8 m2, m2 FELLES,2 m2 GANG 12, m2 KJØKKEN 2,0 m2 1x21 7H 7H x21 1, m2 6V Leil.nr.6:2 17x12 BRA 18,6 m2 +Sportsbod 7, m2 Fellesareal inkl. carport 7,8 m2 7h Leil.nr.6:1 BRA 112,7 m2 +Sportsbod 7, m2 Fellesareal inkl. carport 7,8 m2 x21 17x12 VINTERHAGE 17, m2 2, m2 7h etasje:

16 0 Leilighet 6-2: Leilighet 6-1: 1

17 Atema - Foto: AE Grøneng / Ullaland 2

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller.

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. husplassen d å r borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. sett ditt preg! r å d h u s p l a s s e n borettslag Borettslaget består

Detaljer

strandveien, nesna 8 stk leiligheter

strandveien, nesna 8 stk leiligheter st r an dv e i e n, n e s n a 8 stk leiligheter Generelt om borettslaget Adresse: Zahltunet, Strandveien, 8700 Nesna Zahltunet borettslag ligger i Strandveien ved gamle Zahlbutikken på Nesna. Atkomsten

Detaljer

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde EMILTUNET Illustrasjonsbilde Ny og innholdsrik enebolig med carport i trivelige omgivelser sentralt på Valderøya. Bo i et trygt og barnevennlig område med kort vei til barnehage og skole. Solrik og lun

Detaljer

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD LEVERINGSBESKRIVELSE VEDLEGG TIL KJØPEKONTRAKT. GENERELT: Dette er en generell beskrivelse som omfatter konstruksjoner, materialer

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

-bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN. Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14. Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana

-bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN. Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14. Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana -bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14 Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana Nå har du muligheten for å sikre deg en nybygd leilighet på Gruben.

Detaljer

GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.

GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Leveransebeskrivelse Hjortefaret 24-62, Re kommune Gårdsnummer 142 Bruksnummer 64 Leveranse og utførelse iht. TEK10 GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler

Detaljer

SELFALLET. INNFLYttINgSKLaR HøSteN 2015

SELFALLET. INNFLYttINgSKLaR HøSteN 2015 SELFALLET INNFLYttINgSKLaR HøSteN 2015 Moderne og innholdsrike eneboliger i kjede med terrasse på hele 42 kvm. Sjøutsikt og kort vei til Manger sentrum. OMgivelsene Her kan du leve det gode liv i et attraktivt,

Detaljer

SJØGARDEN BOLIGPANORAMA. Priser kr 540.000-680.000 Fellesgj. kr 810.000-1.020.000 BRA: 61 og 62 2 P-Rom: 54 og 56 m 2

SJØGARDEN BOLIGPANORAMA. Priser kr 540.000-680.000 Fellesgj. kr 810.000-1.020.000 BRA: 61 og 62 2 P-Rom: 54 og 56 m 2 SJØGARDEN BOLIGPANORAMA Priser kr 540.000-680.000 Fellesgj. kr 810.000-1.020.000 BRA: 61 og 62 2 P-Rom: 54 og 56 m 2 Sjøgarden Bolgpanorama, Eidsvåg Første del av utbyggingen på Sjøgarden Boligpanorama

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

KVÆRNERBYEN FRANCIS BORETTSLAG Oslo, 12. oktober 2012 Rev 1 Leveransebeskrivelse Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Beskrivelsen

Detaljer

BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER

BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14 Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana Nå selges det 20 leiligheter midt i sentrum av Mo i Rana. Eiendommen vil bestå

Detaljer

Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2

Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2 Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2 På toppen av Aksdal I byggetrinn 2 legger vi ut 16 leiligheter for salg. Prosjektet ligger høyt oppe ved foten av Alvanuten med store terrasser og flott utsikt over Aksdal.

Detaljer

jakobshilleren trinn 3

jakobshilleren trinn 3 Askøy - Stongafjellet jakobshilleren trinn 3 Nye flotte boliger på toppen av fjellet Velkommen til Jakobshilleren trinn 3 Stongafjellet Idylliske Stongafjellet gir deg landlige omgivelser og en overkommelig

Detaljer

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE Kjøpe eller leie? 2 og 3-roms leiligheter BRA ca. 46 og ca. 84 kvm Privat balkong/terrasse Salgspris fra kr 1.050.000,- / Leiepris

Detaljer

SENTRUM PRISANT. 2.075.000 5.297.500,- Nye leiligheter i rolig og lite trafikkert gate midt i Florø sentrum. P-rom: 40-136m2 2.075.000-5.297.

SENTRUM PRISANT. 2.075.000 5.297.500,- Nye leiligheter i rolig og lite trafikkert gate midt i Florø sentrum. P-rom: 40-136m2 2.075.000-5.297. SENTRUM PRISANT. 2.075.000 5.297.500,- Nye leiligheter i rolig og lite trafikkert gate midt i Florø sentrum P-rom: 40-136m2 HANS BLOMGATE 22-24 Bra: 40-163 kvm.m2 2.075.000-5.297.500 Andel f.gjeld: 0 Innledning

Detaljer

En perfekt bolig for deg som vil bo. både fint og rimelig på Jørpeland

En perfekt bolig for deg som vil bo. både fint og rimelig på Jørpeland En perfekt bolig for deg som vil bo både fint og rimelig på Jørpeland Jørpelands rimeligste bolig? I egen bolig kan du gjøre hva du vil, så mye du vil Nå kan du/dere snart flytte inn i egen bolig på Øvre

Detaljer

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING Kjøpe eller leie? 2, 3 og 4-roms leiligheter BRA fra ca. 46 - ca. 155 kvm Alle med privat balkong/terrasse Salgspris fra kr 1.050.000,-

Detaljer

Student og på jakt etter EGEN BOLIG?

Student og på jakt etter EGEN BOLIG? Student og på jakt etter EGEN BOLIG? www. frikvarteret. no Nå Har du sjansen! 43 moderne leiligheter på Bragernes i Drammen legges nå ut for salg. Alle med eget soverom, flislagt bad og kjøkken innredet

Detaljer

Type B2-A Bolig 5-14 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart

Type B2-A Bolig 5-14 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart 1 Ver 131210 Generelt Boligen leveres klar til innflytning. Tomteforhold: Boligen står på eiendomsgrunn, og tomten er vist i eget situasjonskart. Utomhusarealer på den enkelte tomt: Utomhusarealene er

Detaljer

Type B2-C Bolig 1,2,3 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart

Type B2-C Bolig 1,2,3 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart 1 Ver 140108 Generelt Boligen leveres klar til innflytning. Tomteforhold: Boligen står på felles eiendomsgrunn, og tomten er vist i eget situasjonskartet. Boligene vil bli seksjonert iht gjeldende regler

Detaljer

Stilfulle leiligheter der det er lagt vekt på et moderne, lyst preg

Stilfulle leiligheter der det er lagt vekt på et moderne, lyst preg Boråsvegen Terrasse I Boråsvegen Terrasse har vi valgt å fokusere på den vakre utsikten og den ideelle beliggenheten. Her kan du nyte utsikten og tilværelsen i lettstelte leiligheter som gir rom for å

Detaljer

Velkommen til Nystuen Borettslag!

Velkommen til Nystuen Borettslag! Slå deg til ro... ...et fristed for generasjoner Velkommen til Nystuen Borettslag! OBOS eiendomsmeglere Hamar er salgsavdelingen til OBOS Innlandet og omsetter alle typer boliger. Vi er markedsleder på

Detaljer

LARSENS BYGGSERVICE AS SALGSPROSPEKT. Veslefrikks Vei 3

LARSENS BYGGSERVICE AS SALGSPROSPEKT. Veslefrikks Vei 3 SALGSPROSPEKT Veslefrikks Vei 3 3 stk. leiligheter Toppleiligheter (2 stk.): Pris kr 3 250 000.- Sokkelleilighet (1 stk): Pris kr 3 500 000.- Toppleiligheter: BRA 134 m2 (Inklusiv innredet ikke målbart

Detaljer

Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard. Motland 1 Borettslag. BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m². INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380.

Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard. Motland 1 Borettslag. BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m². INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380. Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard ADRESSE Motland 1 Borettslag BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m² INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380.000,- FELLESGJELD Statsaut.eiendomsmegler MNEF Kr. 980.000,-

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B Gulv I alle oppholdsrom legges 3-stavs parkett i hvitlasert eik på gulvet med fotlist i eik. Bad med dusj får fliser type Koshi 30 x 30 CE/DG på gulv, Mk. Koshi CE/ DG

Detaljer

Strandvegen 153 Brl. Sentralt med bølgeskvulp og fuglekvitter

Strandvegen 153 Brl. Sentralt med bølgeskvulp og fuglekvitter Strandvegen 153 Brl. Sentralt med bølgeskvulp og fuglekvitter På Martodden i Hamar, bygger OBOS og FP Invest nå 71 flotte boliger. For deg som vil bo smart, lekkert og sentralt. Solrike byboliger i strandkanten

Detaljer

18 moderne leiligheter bygget for fremtiden www.kransebakken.no

18 moderne leiligheter bygget for fremtiden www.kransebakken.no 18 moderne leiligheter bygget for fremtiden www.kransebakken.no Se beliggenheten Unike, eksklusive og høystandard leiligheter i Florøs nye boligprosjekt Kransebakken som ligger sentralt til på Solheim

Detaljer

F j e l l k o m m u n e. U lv e s e t h T e r r a s s e. www.ulvesethterrasse.no

F j e l l k o m m u n e. U lv e s e t h T e r r a s s e. www.ulvesethterrasse.no U lv e s e t h T e r r a s s e F j e l l k o m m u n e 3 6 at t r a k t i v e e i e r l e i l i g h e t e r m e d g a r a s j e p l a s s P p r o s j e k t e rt e b o l i g e r Forside www.ulvesethterrasse.no

Detaljer

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: sollien 5 leiligheter Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING. 1 etg. Leilighet 1, 2 og 3. 2 PLANLØSNING. 2 etg. Leilighet 4 og 5. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 3 stk. i 1 etasje 55,5 kvm.

Detaljer

Eneboliger Balahaugen - Sandeid

Eneboliger Balahaugen - Sandeid ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR VENT. ANNET ENTRE Fliser ca 3 KVM, resterende Parkett Eik. Ferdigbehandla veggplater..varmekabler ca 3 kvm. BAD 1 ETG OG KJELLER Fliser m/sokkelflis Baderomspanel

Detaljer

USIKTEN. Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND

USIKTEN. Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND USIKTEN Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND EksTERIOR UTSIKTEN Boligene blir beliggende i etablert boligområde med eldre og nyere bebyggelse

Detaljer

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son Solhøy 10/3-2 Moderne selveierleiligheter med heis, garasje og spennende planløsning! 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son I området har selger/utbygger

Detaljer

P R O S P E K T. Tomannsbolig Børøyveien 11. Stokmarknes

P R O S P E K T. Tomannsbolig Børøyveien 11. Stokmarknes P R O S P E K T Tomannsbolig Børøyveien 11 Stokmarknes I Børøyveien 11 fører vi nå opp en tomannsbolig for salg. Hver bolig blir selveier, på egen tomt. Det er god plass til garasje på egen tomt. Enten

Detaljer

Verningen borettslag. 4 nye leiligheter. vi er til å stole på er en del av. vi har en stolt historie Pålitelig. Menneskelig vi bygger for folk

Verningen borettslag. 4 nye leiligheter. vi er til å stole på er en del av. vi har en stolt historie Pålitelig. Menneskelig vi bygger for folk 4 nye leiligheter Verningen borettslag Menneskelig vi bygger for folk flest Vital vi tenker nytt Ekte vi har en stolt historie Pålitelig vi er til å stole på er en del av Norske Boligbyggelag 3D av planlagte

Detaljer

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: tveit på askøy 4 MANNSBOLIG for Salg Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1 ETG. 2 PLANLØSNING 2 ETG. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 4 stk. 53 kvm. leiligheter. 4 leiligheter, 2 stk 1 etg.

Detaljer

Beverskaret Terrasse

Beverskaret Terrasse Beverskaret errasse BYGGErinn 2 På toppen av Haugesund I byggetrinn 2 legger vi ut 24 leiligheter for salg. Alle leilighetene ligger høyt og fritt med flott utsikt og stor terrasse på 30 kvm. mot sør/vest.

Detaljer

P R O S P E K T. Rimelige leiligheter på Stokmarknes. Skarveien, Tømmervika

P R O S P E K T. Rimelige leiligheter på Stokmarknes. Skarveien, Tømmervika P R O S P E K T Rimelige leiligheter på Stokmarknes Skarveien, Tømmervika I Skarveien, like nedenfor «Sol-blokka», fører vi nå opp 2 stk firemannsboliger for salg. Her kan vi tilby lyse og moderne selveier-leiligheter

Detaljer

Fjellbruvegen Borettslag

Fjellbruvegen Borettslag God pris og trygg handel Fjellbruvegen Borettslag www.garanti.no Illustrasjonstegning Størrelse : Boligadresse: 3-roms på 57?? m 2 BOA Fjellbruvegen 35, Molde Innskudd: Fra kr 590 000,- Felleslån: Kr 630

Detaljer

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER À jour pr. april 2009 Orientering Byggherre: Eiendommen: Bebyggelse: Tidsplan: Fellesarealer: Liland Rorbuer er et fritidsboligprosjekt

Detaljer

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE PRISLISTE Leilighet: Soverom: Solterrasse(kvm): Bruksareal(kvm): Primærrom(kvm): Fast pris: Dok.avgift: Omkostninger: Total pris: 1 2(3)* 8 69 66 kr 2.750.000 kr 6.780 kr 1.256 kr 2.758.036 2 1 5 53 50

Detaljer

1 8 m o d e r n e l e i l i g h e t e r by g g e t f o r f r e m t i d e n

1 8 m o d e r n e l e i l i g h e t e r by g g e t f o r f r e m t i d e n 1 8 m o d e r n e l e i l i g h e t e r b y g g e t f o r f r e m t i d e n www.kransebakken.no Utsikten fra 3. etasje på Kransebakken. Se beliggenheten Unike, eksklusive og høystandard leiligheter i Florøs

Detaljer

borettslag - tid til å leve! på er en del av noe større. Menneskelig vi bygger for folk fl est stolt historie Pålitelig vi er til å stole

borettslag - tid til å leve! på er en del av noe større. Menneskelig vi bygger for folk fl est stolt historie Pålitelig vi er til å stole borettslag - tid til å leve! Menneskelig vi bygger for folk fl est Vital vi tenker nytt Ekte vi har en stolt historie Pålitelig vi er til å stole på er en del av noe større. 2 borettslag LABO skal bygge

Detaljer

jakobshilleren trinn 2

jakobshilleren trinn 2 Askøy - Stongafjellet jakobshilleren trinn 2 Nye flotte boliger på toppen av fjellet 44 45 46 Velkommen til Jakobshilleren trinn 2 - Stongafjellet 47 LEK Idylliske Stongafjellet gir deg landlige omgivelser

Detaljer

Utbygger skal oppføre leilighetene m.v. iht. tegninger og beskrivelser som vedlegges den enkelte kjøpekontrakt.

Utbygger skal oppføre leilighetene m.v. iht. tegninger og beskrivelser som vedlegges den enkelte kjøpekontrakt. Generell info om Lunderød terrasse Lunderød terrasse vil etter ferdig utbygging bestå av 20 stk. leiligheter og 2 stk. kjedet eneboliger som vil bli organisert i flere seksjonssameier. Sameiet vil være

Detaljer

LEILIGHET- NYEVEIEN I EGERSUND

LEILIGHET- NYEVEIEN I EGERSUND LEILIGHET- NYEVEIEN I EGERSUND LEILIGHETER MED LIVSLØPSSTANDER 130M2 BRUKSAREAL FRA Kr. 2.500.000 Mesterhus forhandler:byggservice Egersund AS Fabrikkplassen 5 Egersund Tele 51495800 E-post ole@byggservice-egersund.no

Detaljer

Marienlyst Park III. 22 lekre leiligheter sentralt i Drammen

Marienlyst Park III. 22 lekre leiligheter sentralt i Drammen 22 lekre leiligheter sentralt i Drammen har nærhet til det meste Sentralt i Drammen, med nærhet til det meste av byens fasiliteter finner du Marienlyst Park. Beliggende i Nybyen som er et av Drammens mest

Detaljer

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud GENERELT Hustypen Diana fra IEC-hus (www.iechus.no) føres opp på tomten iht vedlagte tegninger og beskrivelse. Boligeiendomen er populært og attraktivt beliggende

Detaljer

P R O S P E K T. med fleksible løsninger TØMMERVIKVEIN 3/5 STOKMARKNES

P R O S P E K T. med fleksible løsninger TØMMERVIKVEIN 3/5 STOKMARKNES P R O S P E K T med fleksible løsninger TØMMERVIKVEIN 3/5 STOKMARKNES I Tømmervikveien 3/5 på Stokmarknes planlegger vi oppføring av 6 stk lekre funkishus for salg. Byggeområdet ligger lunt og solrikt

Detaljer

Jørpeland Øvre Fjelde, Fjellsvegen 76 D

Jørpeland Øvre Fjelde, Fjellsvegen 76 D Prisantydning 2 390 000,- + omk. av tomt P-rom / bra: ca. 71,8 m 2 Tomtestørrelse ca. 1279,8 m 2 (Felles) Byggeår 2015 Eiendomstype Leilighet Innhold Kort om Fjellsvegen 76 D 5 Velkommen til Øvre Fjelde

Detaljer

Askøy - Stongafjellet STONGAFJELLSBAKKEN. Tomannsboliger i et attraktivt område

Askøy - Stongafjellet STONGAFJELLSBAKKEN. Tomannsboliger i et attraktivt område Askøy - Stongafjellet SONGAFJELLSBAKKEN omannsboliger i et attraktivt område Velkommen til tomannsboliger i Stongafjellsbakken Utbyggingsfeltet ligger i et av Askøys mest attraktive og sentrale tomteområder.

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik BESKRIVELSEN VISER HVILKE MATERIALER DE FORSKJELLIGE KONSTRUKSJONER ER BYGD OPP AV OG HVA LEVERANSEN OMFATTER. ALLE BYGNINGSDELER OPPFYLLER GJELDENDE

Detaljer

BYGG B Ildverket 12 NORD Plantegning av 3. etasje BESKRIVELSE: 5 (6) roms leilighet i 2. og 3. etasje BRA 120,4 m2 + 5 m2 utebod/sportsbod+takterrasser BOA 113 m2 6-mannsboliger carport Super leilighet

Detaljer

Midgard delfelt 11 hustype A

Midgard delfelt 11 hustype A Midgard delfelt 11 hustype A 1. Prosjektet a. Identifikasjon Prosjektet ligger i Vikevåg i Rennesøy kommune og inngår i en utbygging i regi av Midgard 1 as b. Grunneier Midgard 1 as c. Utbygger Fakta Bygg

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

SAGA SJØSIDEN 10 SELVEIERLEILIGHETER. Kyrksæterøra i Hemne kommune. Byggebeskrivelse. 12.10.2008.

SAGA SJØSIDEN 10 SELVEIERLEILIGHETER. Kyrksæterøra i Hemne kommune. Byggebeskrivelse. 12.10.2008. SAGA SJØSIDEN 10 SELVEIERLEILIGHETER Kyrksæterøra i Hemne kommune Byggebeskrivelse. 12.10.2008. 1.01 BYGGHERRE Saga Eiendom AS, Industriveien 10, 7200 Kyrksæterøra Org.nr: 958 524 099 Kontaktperson: John

Detaljer

Dalemarka på Holsnøy

Dalemarka på Holsnøy Presenterer: Dalemarka på Holsnøy Vertikaldelte to mannsboliger Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1. ETG PLANLØSNING 2. ETG 2 3 DALEMARKA I MELAND Beskrivelse av Boliger og beliggenhet. 4 stk. Vertikaldelte

Detaljer

KB Eiendom AS. Neverdal. 3 og 4 roms leiligheter Fjellmyra 3

KB Eiendom AS. Neverdal. 3 og 4 roms leiligheter Fjellmyra 3 KB Eiendom AS Neverdal 3 og 4 roms leiligheter Fjellmyra 3 Beliggenhet Fjellmyra 3 ligger i idylliske omgivelser på Neverdal. Tomta som er ca 1200 m2 har en terrengprofil som er sørvendt og med meget gode

Detaljer

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON Hasseldalen Brygge 2 3 Leveransebeskrivelse Bygg og teknisk anlegg 1.HOVEDKONSTRUKSJON For arkitektur, arealer, etc, henvises til vedlagte tegninger. Gjeldende byggeforskrift

Detaljer

TAUMARKA 2 TOMANNSBOLIGER FLOTTE, PRAKTISKE FAMILIEBOLIGER I TAUMARKA BO NÆRT SKOLE, IDRETTSANLEGG OG FERJEKAI.

TAUMARKA 2 TOMANNSBOLIGER FLOTTE, PRAKTISKE FAMILIEBOLIGER I TAUMARKA BO NÆRT SKOLE, IDRETTSANLEGG OG FERJEKAI. TAUMARKA 2 TOMANNSBOLIGER FLOTTE, PRAKTISKE FAMILIEBOLIGER I TAUMARKA BO NÆRT SKOLE, IDRETTSANLEGG OG FERJEKAI. TAUMARKA 2 TOMANNSBOLIGER Taumarka Bo flott, bo godt, i familiens eget slott. De første 22

Detaljer

SKÅTHAUGEN FELT KS LEVERINGSBESKRIVELSE FOR TOMANNSBOLIGER

SKÅTHAUGEN FELT KS LEVERINGSBESKRIVELSE FOR TOMANNSBOLIGER SKÅTHAUGEN FELT KS LEVERINGSBESKRIVELSE FOR TOMANNSBOLIGER Myrabakken Næringssenter, 6010 Ålesund. Telefon: 70 17 24 60 Org.nr: NO 942 510 969 MVA post@planor.no - www.planor.no OVERSIKTSKART OG SITUASJONSPLAN...

Detaljer

Midgard delfelt - 7 Hustype B

Midgard delfelt - 7 Hustype B Midgard delfelt - 7 Hustype B 1. Prosjektet a. Identifikasjon Prosjektet ligger i Vikevåg i Rennesøy kommune og inngår i en utbygging i regi av Midgard 1 as b. Grunneier Midgard 1 as c. Utbygger Fakta

Detaljer

HEIMANSÅSEN Salgstrinn 3, FELT B1, Heimanstoppen brl. Salgsprospekt del 2

HEIMANSÅSEN Salgstrinn 3, FELT B1, Heimanstoppen brl. Salgsprospekt del 2 HEIMANSÅSEN Salgstrinn 3, FELT B1, Heimanstoppen brl. Salgsprospekt del 2 Eiendommen og utbyggingsprosjektet: Heimansåsen Felt B1 er den neste eiendommen på Heimansåsen hvor OBOS Nye Hjem legger ut et

Detaljer

Kongsteinsvegen på tau 4 leiligheter. Bo rimelig. Bo praktisk. Få en fantastisk utsikt!

Kongsteinsvegen på tau 4 leiligheter. Bo rimelig. Bo praktisk. Få en fantastisk utsikt! Kongsteinsvegen på tau 4 leiligheter Bo rimelig. Bo praktisk. Få en fantastisk utsikt! Kongsteinsvegen på tau 4 leiligheter Kongsteinsvegen er en veletablert gate. Funksjonelt. Utsikt. Prisgunstig. Livet

Detaljer

Mesterhus KARITA. Torsbygg as. Pris fra 3 590 000,-

Mesterhus KARITA. Torsbygg as. Pris fra 3 590 000,- Mesterhus KARITA Et klassisk, storslått hus med store stuer, og full takhøyde i begge etasjer. Boligen har fin beliggenhet på Skålvik i barnevennlige omgivelser. Turområde rett utenfor stuedøren. Kort

Detaljer

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK-

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK- DEKLARASJON FOR 6mannsbustad -STRANDVIK- Utarbeidet 22.10.2015 REV.: 22.10.2015 Side 1 av 7 ORIENTERING OG FORUTSETNINGER Utbygger Arkitekt/ Prosjektering Generelt Tiltaksklasse/ Brannklasse Kvaliteter

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE BYGGETRINN II OG III

LEVERANSEBESKRIVELSE BYGGETRINN II OG III LEVERASEBESKRIVELSE BYGGETRI II OG III VEKTERGÅRDE KORTFATTET LEVERASEBESKRIVELSE Leveransebeskrivelsen er basert på en grunnstandard, men det er anledning til å gjøre tilvalg etter en egen tilvalgsliste.

Detaljer

- tid til å leve! på er en del av noe større. Menneskelig vi bygger for folk flest. stolt historie Pålitelig vi er til å stole

- tid til å leve! på er en del av noe større. Menneskelig vi bygger for folk flest. stolt historie Pålitelig vi er til å stole - tid til å leve! Menneskelig vi bygger for folk flest Vital vi tenker nytt Ekte vi har en stolt historie Pålitelig vi er til å stole på er en del av noe større. Tjøllingveien Haga Nordby Bjørndalen Torstvet

Detaljer

Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Leikvang

Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Leikvang Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Leikvang Rom Gulv Vegger Himling Elektro Sanitær Innredning/ annet Entre 14 mm lakkert eikeparkett, 1 stikkontakt på vegg ved tak med bryter 1 dobbel stikkontakt på

Detaljer

Design & Illustrasjon: Vibekehoie.no Foto: Istock. Stor familiehytte med sentral beliggenhet i Furuåsen

Design & Illustrasjon: Vibekehoie.no Foto: Istock. Stor familiehytte med sentral beliggenhet i Furuåsen Design & Illustrasjon: Vibekehoie.no Foto: Istock Stor familiehytte med sentral beliggenhet i Furuåsen UTBYGGER: STOLTBOLIG ARKITEKTUR: STOLTBOLIG Ålsheia Sinnes ARENA Tjørhomfjellet Sinnes Leite Til Sandnes

Detaljer

Design & Illustrasjon: Vibekehoie.no Foto: Istock. Stor familiehytte. med sentral beliggenhet

Design & Illustrasjon: Vibekehoie.no Foto: Istock. Stor familiehytte. med sentral beliggenhet Design & Illustrasjon: Vibekehoie.no Foto: Istock Stor familiehytte med sentral beliggenhet UTBYGGER: STOLTBOLIG ARKITEKTUR: STOLTBOLIG Ålsheia Sinnes ARENA Tjørhomfjellet Sinnes Leite Til Sandnes Svartevasskvæven

Detaljer

T ø n s b e r g - N ø t t e r ø y b o l i g b y g g e l a g p r e s e n t e r e r : S e n t r u m. En enklere hverdag

T ø n s b e r g - N ø t t e r ø y b o l i g b y g g e l a g p r e s e n t e r e r : S e n t r u m. En enklere hverdag T ø n s b e r g - N ø t t e r ø y b o l i g b y g g e l a g p r e s e n t e r e r : HVITTINGFOSS En enklere hverdag Hvittingfoss - en enklere hverdag Midt i Hvittingfoss sentrum med gangavstand til alt

Detaljer

EIRIKbakken. Illustrasjonsbilde

EIRIKbakken. Illustrasjonsbilde EIRIKbakken Illustrasjonsbilde Valderøya - vakrere utsikt skal du lete lenge etter! Se soloppgangen over Valderøyfjorden og skipsleden. Nyt utsikten mot Uggedalshornet og Tverrfjellet. Still klokka etter

Detaljer

Torvhusbakkane Buret tsl ag. 40 attraktive leiligheter på Ågotnes

Torvhusbakkane Buret tsl ag. 40 attraktive leiligheter på Ågotnes Torvhusbakkane Buret tsl ag 40 attraktive leiligheter på Ågotnes Nytt og spennende boligprosjekt på Ågotnes Torvhusbakkane borettslag blir et unikt og attraktivt boligprosjekt med en sentral beliggenhet

Detaljer

80% BYGGETRINN SALG SALG SALG BOLIG BOLIG HUSBANK FINANSIERING SOVEROM OPPTIL FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

80% BYGGETRINN SALG SALG SALG BOLIG BOLIG HUSBANK FINANSIERING SOVEROM OPPTIL FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING BOLIG SALG FORSIKRING Dekker utgifter ved ny bolig om det tar tid å selge din gamle INKLUDERT BOLIG SALG FORSIKRING 5 nye lekre hjem Dekker på Vormedal utgifter nær Mykje skole INKLUDERT ved ny bolig BYGGETRINN

Detaljer

Bellevuehagen - Salgsprospekt del 2

Bellevuehagen - Salgsprospekt del 2 Bellevuehagen - Salgsprospekt del 2 Eiendommen Borettslaget bygges som ett bygg på 4 etasjer og ligger på eiet grunn med betegnelsen gnr.300 bnr.1590 og 1618 i Fredrikstad kommune. I byggets U.etasje etableres

Detaljer

BYGGEBESKRIVELSE OVER PROSJEKTET STORGATA BRYGGE - SVELVIK

BYGGEBESKRIVELSE OVER PROSJEKTET STORGATA BRYGGE - SVELVIK BYGGEBESKRIVELSE OVER PROSJEKTET STORGATA BRYGGE - SVELVIK Byggebeskrivelse for Storgata Brygge GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner.

Detaljer

For mer info: Tenk om du fant en bolig ved sjøen. Byggherre: Juridisk enhet under stiftelse av Puls Eiendom AS, Bachke & Co. AS,H & F Bachke AS.

For mer info: Tenk om du fant en bolig ved sjøen. Byggherre: Juridisk enhet under stiftelse av Puls Eiendom AS, Bachke & Co. AS,H & F Bachke AS. Vakkert ute, moderne inne Under finner du en forkortet oversikt over den byggmessige leveransen ved overtakelse. Komplett beskrivelse av leveransen kan fås hos Notar. Byggherre: Juridisk enhet under stiftelse

Detaljer

Leveransebeskrivelse Byfjordparken Byggetrinn B1 og B2

Leveransebeskrivelse Byfjordparken Byggetrinn B1 og B2 Leveransebeskrivelse Byfjordparken Byggetrinn B1 og B2 Generelt Denne Leveransebeskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom

Detaljer

Barnevennlig og romslig, med utsikt til sjøen og sol hele dagen

Barnevennlig og romslig, med utsikt til sjøen og sol hele dagen TØMMERHOLTÅSEN NØTTERØY Barnevennlig og romslig, med utsikt til sjøen og sol hele dagen ENEBOLIGER Illustrasjonsfoto Illustrasjonsfoto NØTTERØY Tømmerholtåsen BLOCK WATNE Nyt hverdagen på din egen lille

Detaljer

RATVIKA BYGGETRINN II

RATVIKA BYGGETRINN II RATVIKA BYGGETRINN II 12 selveierleiligheter u/oppførelse - BTA 70,5 m2 Vestvendt veranda/terrasse og carport Adresse: Ratvika, 6015 Ålesund Bta./Bra./Boa.: 70,5 m2 / 60,1 m2 / 58,0 m2 Antall soverom:

Detaljer

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A Leiligheter Revidert: 15.04.2016 Leilighet nr. Boligtype Ca. Areal BRA Antall etasjer Parker ing i p- kjeller ** Stipulert Husbank Pris H 0101 Leilighet 49,5 1 Ja

Detaljer

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A Leiligheter Leilighet nr. Soverom Ca. Areal BRA Antall etasjer Parkering i lukket P- anlegg** Husbank finansiering H 0101 1 49,5 1 Ja Solgt H 0102 1 50,2 1 Ja Solgt

Detaljer

TANANGER- NYERE 3- ROMS LEILIGHET I NATURSKJØNNE OMGIVELSER-PARKERING- FULLT MØBLERT- INTERNETT OG TV INKLUDERT.

TANANGER- NYERE 3- ROMS LEILIGHET I NATURSKJØNNE OMGIVELSER-PARKERING- FULLT MØBLERT- INTERNETT OG TV INKLUDERT. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO TANANGER HAVBRIS 1 A, 4057 TANANGER TANANGER- NYERE 3- ROMS LEILIGHET I NATURSKJØNNE OMGIVELSER-PARKERING- FULLT MØBLERT- INTERNETT OG TV INKLUDERT. LEIEPRIS: KR. 12 000

Detaljer

Storskjæret borettslag

Storskjæret borettslag Storskjæret borettslag Våler i Solør 20 N Storskjæret borettslag Våler sentrum Storskjæret borettslag HASLEMOEN 20 Storskjæret borettslag Beliggenhet Borettslaget ligger på Storskjæret ved Haslemoen i

Detaljer

Gladengtunet trinn 2 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2

Gladengtunet trinn 2 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2 Gladengtunet trinn 2 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2 Salg: Salg av boligene til forbrukere er underlagt Bustadoppføringslova (Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad med mer).

Detaljer

Innhold. Velkommen til Bjerkejordet... s. 3 Standard... s. 4 Situasjonsplan... s. 6 Plantegninger... s. 8 Leilighetene... s. 10

Innhold. Velkommen til Bjerkejordet... s. 3 Standard... s. 4 Situasjonsplan... s. 6 Plantegninger... s. 8 Leilighetene... s. 10 Innhold Velkommen til Bjerkejordet... s. 3 Standard... s. 4 Situasjonsplan... s. 6 Plantegninger... s. 8 Leilighetene... s. 10 Arkitekt: Arkitektene Fosse og Aasen as Illustrasjon s. 4: Lars Petter Winnes

Detaljer

Naustvika 4 eneboliger i kjede Generell byggebeskrivelse og romskjema Klar til innflytting

Naustvika 4 eneboliger i kjede Generell byggebeskrivelse og romskjema Klar til innflytting 1 Ver 100316 NB: Dette er en foreløpig beskrivelse. Den endelige vil være en del av kontrakten. Generelt Boligene leveres klar til innflytting. Før overlevering avholdes ferdigbefaring med kjøper, slik

Detaljer

Vormedal byggetrinn 3. Salgssuksess! Byggetrinn 1 Utsolgt Byggetrinn 2 Kun 1 igjen 80% HUSBANK FINANSIERING

Vormedal byggetrinn 3. Salgssuksess! Byggetrinn 1 Utsolgt Byggetrinn 2 Kun 1 igjen 80% HUSBANK FINANSIERING Vormedal byggetrinn 3 Salgssuksess! Byggetrinn 1 Utsolgt Byggetrinn 2 Kun 1 igjen 80% HUSBANK FINANSIERING 2 Innholdsrike, ulike planløsninger, alt etter behov og ønske! Kvaliteter Noe er standard - noe

Detaljer

Søbakken 2 SENIORBOLIGER I HELGEROA - BORETTSLAG - - tid til å leve! på er en del av noe større. Menneskelig vi bygger for folk flest

Søbakken 2 SENIORBOLIGER I HELGEROA - BORETTSLAG - - tid til å leve! på er en del av noe større. Menneskelig vi bygger for folk flest Søbakken 2 - BORETTSLAG - SENIORBOLIGER I HELGEROA - tid til å leve! Menneskelig vi bygger for folk flest Vital vi tenker nytt Ekte vi har en stolt historie Pålitelig vi er til å stole på er en del av

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Innflytningsklar 3 roms selveierleilighet på Vardane, Askøy! Prisantydning kr. 2 720 000,- 70 kvm BRA

SALGSPROSPEKT. Innflytningsklar 3 roms selveierleilighet på Vardane, Askøy! Prisantydning kr. 2 720 000,- 70 kvm BRA SALGSPROSPEKT Innflytningsklar 3 roms selveierleilighet på Vardane, Askøy! Prisantydning kr. 2 720 000,- 70 kvm BRA NØKKELINFORMASJON Adresse Selger Vardane 13 B, 5306 Erdal Gnr. 4 Bnr. 135 Heldal Eiendom

Detaljer

LYHSENGA BORETTSLAG. Lyhsenga borettslag: 6 nye leiligheter i høy standard. Heis og garasje. P-rom: 64/128 m2 Bra: 64/128 m2

LYHSENGA BORETTSLAG. Lyhsenga borettslag: 6 nye leiligheter i høy standard. Heis og garasje. P-rom: 64/128 m2 Bra: 64/128 m2 LYHSENGA BORETTSLAG LYHSENGA 2 Prisantydning: Fra 940 000 til 1 952 000,- P-rom: 64/128 m2 Bra: 64/128 m2 Andel fellesgjeld: Fra 1 410 000 til 2928 000,Totalt: Fra 2 350 000,- til 4 880 000,- Lyhsenga

Detaljer

fra kr. 3.090.000,- til kr. 3.690.000,- + omkostninger SMØRBLOMSTVEIEN 22-28

fra kr. 3.090.000,- til kr. 3.690.000,- + omkostninger SMØRBLOMSTVEIEN 22-28 SMØRBL MSTVEIEN JUSTNESHALVØYA - KRISTIANSAND 24 LEILIGHETER MED SJØUTSIKT OG GODE SOLFORHOLD - HEIS OG GARASJE SMØRBLOMSTVEIEN 22-28 fra kr. 3.090.000,- til kr. 3.690.000,- + omkostninger Justneshalvøya

Detaljer

Prosjektert vertikaldelt enebolig med garasje Eik

Prosjektert vertikaldelt enebolig med garasje Eik Prosjektert vertikaldelt enebolig med garasje Eik Adresse : Syrbekkveien 1 Pris kr. 1.830.000,- + omk. Oppdragsnr.: 122075 Megler: Arnfinn Sørhaug, tlf.:, (a:) 33 30 85 82 (m:) 90 59 34 81 E-mail: arnfinn.sorhaug@em1.no

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE. Selges nå

LEVERANSEBESKRIVELSE. Selges nå LEVERASEBESKRIVELSE Selges nå VEKTERGÅRDE KORTFATTET LEVERASEBESKRIVELSE Leveransebeskrivelsen er basert på en grunnstandard, men det er anledning til å gjøre tilvalg etter en egen tilvalgsliste. UTOMHUSARBEIDER

Detaljer

Nyheter. ny hytteserie. Tinde Rondane. Bygger varige verdier

Nyheter. ny hytteserie. Tinde Rondane. Bygger varige verdier ny hytteserie Nyheter 2015 Tinde Rondane Bygger varige verdier Rondane 67 Tinde Rondane 67+ er en arealeffektiv hytte med praktisk isolert bod-/vaskerom ved inngangsparti. I første etasje er det to soverom,

Detaljer

FANTASTISK UTSIKT! Hytter på Finnøy med. 4 soverom - 2 stuer. Finnøy Parsellhytter. Hyttene har god standard, Royal kledning, aluminumsbelagte

FANTASTISK UTSIKT! Hytter på Finnøy med. 4 soverom - 2 stuer. Finnøy Parsellhytter. Hyttene har god standard, Royal kledning, aluminumsbelagte Hytter på Finnøy med FANTASTISK UTSIKT! MELD DIN INTERESSE I DAG! 4 soverom - 2 stuer Hyttene har god standard, Royal kledning, aluminumsbelagte vinduer, noe som gir minimalt vedlikehold. Gode hage muligheter

Detaljer

FLOTT, ROMSLIG ENDELEILIGHET I ATTRAKTIVT BOLIGKOMPLEKS PÅ DRONNINGÅSEN.

FLOTT, ROMSLIG ENDELEILIGHET I ATTRAKTIVT BOLIGKOMPLEKS PÅ DRONNINGÅSEN. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO GAUSEL DRONNINGÅSEN 77, 4032 STAVANGER FLOTT, ROMSLIG ENDELEILIGHET I ATTRAKTIVT BOLIGKOMPLEKS PÅ DRONNINGÅSEN. LEIEPRIS: KR. 13 000 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM:

Detaljer

Lettstelte leiligheter med fantastisk utsikt og solforhold!

Lettstelte leiligheter med fantastisk utsikt og solforhold! BYGG C BERGÅS SOLBERGELVA Lettstelte leiligheter med fantastisk utsikt og solforhold! LEILIGHETER Illustrasjonsbilde fra blokk A BERGÅS SOLBERGELVA BLOCK WATNE Illustrasjon Uteområdet mellom blokk A og

Detaljer

Kongsteinsvegen på tau 2 eneboliger. Fantastisk utsikt. et steinkast fra sjøen

Kongsteinsvegen på tau 2 eneboliger. Fantastisk utsikt. et steinkast fra sjøen Kongsteinsvegen på tau 2 eneboliger Fantastisk utsikt et steinkast fra sjøen Kongsteinsvegen på tau 2 eneboliger Solnedganger du kommer til å leve lenge på. Rusle ned til sjø- og båtliv. Kongsteinsvegen

Detaljer