PROSPEKT. Bjørndalslia Borettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSPEKT. Bjørndalslia Borettslag"

Transkript

1 PROSPEKT Bjørndalslia Borettslag

2 Bjørndalslia Borettslag Bjørndalslia Borettslag med «Nordmarka» sine turstiar som næraste nabo! Attraktive Husbankfinansierte boliger med sentral beliggenhet på sørsiden av Brandsøyåsen. God standard og fantastisk utsikt. Adresse: Bjørndalsvegen, 600 Florø Arealer: Fra P-rom 66,8 kvm til P-rom 1,2 kvm. Fra BRA kvm til BRA 18,6 kvm. I tillegg til dette har boligene bod i carport eller kjeller frå,6 kvm til 7, kvm og andel fellesareal på ca 2,8 kvm. pr. leilighet. Betegnelse: Kommunenummer: 101, gårdsnummer: 2, bruksnummer: 6. Borettslagets foretaksnummer er ikke tildelt. Etasjer: 1-6 Utbygger/selger: Byggservice AS, 600 Florø, vil bli overdratt til et annet selskap Prosjekt Bygg AS. Eieform: Andel borettslag Leveringstid: Forutsatt at 0 % av leilighetene er solgt i løpet av en salgsperiode på mnd fra , er oppstart av betongarbeider beregnet til. kvartal 201. Leilighetene kan i blokk 1 under disse forutsetninger leveres fra 1. kvartal 201 blokk 2 fra. kvartal. Innskudd: Kr 27.87,- - Kr ,-. Se detaljer i prisliste Fellesgjeld: Kr 1.8.,- - Kr ,-. Se detaljer i prisliste Totalpris: Kr ,- - Kr.888.0,-. Se detaljer i prisliste Garasje/parkering: I frittstående carport eller carportanlegg i underetasjen. Frittstående carport bygges i treverk, med asfaltplater og kledning på en side. Lånevilk. fellesgjeld: Fellesgjelden i borettslaget som består av et 1. prioritetslån i Husbanken, blir på ca. kr ,-. Lånet blir etablert som et annuitetslån over 0 år, der de første 8 år er avdragsfrie. 2

3 Adgang til utleie: Eventuell utleie av boligen utover år krever nytt samtykke fra borettslagets styre. Oppvarming: Vannbåren gulvvarme fra felles varmepumpeanlegg og elektrisitet. Felleskostn. inkl.: Renter på andel av fellesgjeld, bygningsforsikring, kommunale avgifter, ytre vedlikehold, forvaltningshonorar og evt. andre felleskostnader. Fellesutgifter dekker ikke innboforsikring. Offentlige planer: Eiendommen er regulert til boligformål. Rettigheter og forpliktelser: Borettslaget har pant for forfalt ikke betalte felleskostnader. Det vises forøvrig til vedtekter og eventuelle ordensregler. Å bo i borettslag: Når du kjøper en leilighet i borettslag, blir den din på linje med en selveid bolig. Den er samtidig en andel i et borettslag. Det som er av felles eiendom i prosjektet, for eksempel utearealer, utvendige bygningsdeler, carportanlegg m.m. vil eies av andelseierne sammen gjennom borettslaget. Hver andelseier har lik medbestemmelsesrett over fellesanliggender, gjennom generalforsamling og styre. Dette gjør borettslag til en ryddig og hyggelig form for sameie. Borettslag har, akkurat som andre boliger, vist seg å være trygge og sikre investeringer. Adkomst: Kjør Brandsøyvegen fra sentrum, forbi Krokane Camping, ta til venstre opp Bjørndalsvegen. Ligger på venstre side av veien. Sikringsfondet: Beliggenhet: Bjørndalslia Borettslag ligger i naturskjønne omgivelser og er et rolig område med kort avstand til Torvmyrane skule. Fra boligene er det havutsikt, og det er gåavstand til butikk i området, Furuholmen båthavn, badeplass på Prata og til flotte turområder i Brandsøyåsen. Det er busstopp like ved, med hyppige bussavganger til sentrum. Når alle boligene er solgt og overlevert kan det søkes om tilslutning til Stiftelsen Borettslagenes sikringsfond. Dette er en sikringsordning som sikrer andelseierne mot tap som følge av mislighold med betaling av fellesutgifter fra andre andelseiere. Forkjøpsrett: I starten av salgsprosessen er det ingen forkjøpsrett. Ved senere omsetning av boliger, har andelseierne i borettslaget og boligbyggelaget forkjøpsrett, iflg. vedtektene i borettslaget. Tomten: Eiet tomt, 7200 kvm. Borettslaget: Bjørndalslia Borettslag u.s. vil bestå av 7 boliger fordelt på to blokker, som er bundet sammen av felles svalganger og felles trapp- og heishus. Borettslaget vil bli registrert i Brønnøysund. Det er bestemmelser i borettslaget om inntil 20 % juridiske andelseiere. Forretningsfører: Det vil bli søkt samarbeide med Boligbyggelaget BOiVEST Finansiering: 1% av kontantandel/innskudd betales ved kontraktsinngåelse, og beslutning om oppstart / arbeider med leilighetene er tatt. 10 % av kontantandel betales når boligjen er klar for overlevering. Utbygger stiller lovbestemt bankgaranti for innbetaling av 1 % av innskudd. Kjøper har med det ingen økonomisk risiko i byggeperioden. Felleskostnader: Kr..6,- - til Kr. 8.81,-, stipulert pr. mnd. Se detaljer i prisliste.

4 Priser: Etg./ BRA Kontantandel leil.nr kvm. innskudd 6 Andel fellesgjeld Totalpris innsk.+fg. Fellesutgifter Fellesutgifter pr. mnd. år 1 år Etg./ BRA Kontantandel leil.nr kvm. innskudd Andel fellesgjeld Totalpris innsk.+fg. Fellesutgifter Fellesutgifter pr. mnd. år 1 år 1 / 1 1 / 2 1 / 1 / 1 / 1 / 6 1 / 7 1 / 8 1 / 0,1 81,6 81,6 0, / 1 / 2 / / / / 6 / 7 / 8 / 0,1 81,6 81,6 0, / 1 2 / 2 2 / 2 / 2 / 2 / 6 2 / 7 2 / 8 2 / 0,1 81,6 81,6 0, / 1 / 2 / / / / 6 / 7 / 8 / 0,1 80, 80, 0, Etg./ BRA Kontantandel leil.nr kvm. innskudd / 1 / 2 / / / / 6 / 7 / 8 / 0,1 80, 80, 0, Andel fellesgjeld Totalpris innsk.+fg Fellesutgifter Fellesutgifter pr. mnd. år 1 år Etg./ BRA Kontantandel leil.nr kvm. innskudd 6 / 1 112,7 6 / 2* 18, Andel fellesgjeld Totalpris innsk.+fg Fellesutgifter Fellesutgifter pr. mnd. år 1 år (*Denne leiligheten er ikke finansiert i Husbanken). 7 Fellesutgifter er beregnet med en rentesats på 2,16 % pa. av fellesgjelden. Videre består fellesutgiftene av kommunale avgifter, fellesstrøm, forsikring, forretningsfører, revisjon og vedlikehold i hht priser. Endringer i rentenivå og evt. prisstigning vil påvirke fellesutgiftene. Det er ikke regnet avdrag med utregning av fellesutgifter. Det er lagt opp til 8 års avdragsfrihet på fellesgjelden. I tillegg til kjøpesummen kommer følgende omkostninger: Registrering av eierskifte i grunnboka: kr 0,Evt. panteregistrering i grunnboka: k r 0,- pr. panteregistrering Panteattest fra grunnboka: kr 202,Andelskapital i borettslaget: k r.000,vi tar forbehold om endringer i offentlige gebyrer, kostnader med fellesgjeld, rentekostnader og fellesutgifter. Ved beregning av fellesutgifter i år, etter avdragsfri periode, er det ikke tatt hensyn til endringer i rentenivå eller annen prisstigning. Priser:

5 8 I Bjørndalslia har du Florø sitt flottaste og mest populære turområde i Brandsøyåsen - ti minuttar unna. «Nordmarka» gir deg sol heile året og ei fantastisk utsikt i alle retningar - sommar som vinter. Lett og fint turterreng med gode stiar, som fører deg til utsiktspunktet på toppen, 28 moh. Kvar årstid har sitt fargespel. Bildene over er tekne 1. januar 201 kl 16:0. Så på høgste vinteren har du ingen grunn til å sitte inne om du bur i Bjørndalslia. God standard og fantastisk utsikt. Bjørndalslia borettslag bygges ut med 7 leiligheter, og -roms, i to blokker. Boligene leveres med vannbåren gulvvarme, luft til vann varmepumpe og balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Dette gir et behagelig og godt inneklima, og er samtidig energibesparende. Boligene leveres med normal god standard, med parkett på alle gulv, unntatt i våtrom og bod. Boligene leveres med garasjeplass i frittstående carport eller i under etasjen. Det blir enkel tilgang til heis fra parkering. 1. ORIENTERING OM PROSJEKTET 1.01 ARKITEKT Lynn Nilsen INC Engineering 1.02 ENTREPREPRENØR Byggservice AS, Florø eller et selskap stiftet av samme eier. Kontaktperson: Svein Steinhovden Telefon: Mobil: PROSJEKTETS ART OG OMFANG Prosjektet består av to bygg, bundet sammen med svalganger til felles heisog trappehus. Det er totalt 7 leiligheter over 6 etasjer. Boder og parkering i frittstående carport eller i underetasjen. Leilighetene vil bli bygget i Bjørndalsvegen, 600 Florø, nærmere adresser er ikke tildelt. Heis- og trapperom er ført ned til underetasjen med felles carporter og boder. I frittstående carport blir det også bygget felles bossrom. 1.0 TIDSPLAN Byggearbeidene forventes igangsatt når tilstrekkelig av leilighetene er solgt. Forutsatt byggestart i. kvartal 201, forventes leilighetene leveringsklare i blokk mot vest 1. kvartal 201. Fellesarealer skal overtas av borettslagets styre. 1.0 FORBEHOLD VEDR. FRAMDRIFT Selger tar forbehold om offentlig godkjenning for prosjektet ihht. søknad, og at salgsmål blir nådd innen Såfremt selgers forannevnte forbehold ikke er avklart og bygging ikke er igangsatt innen , kan selger og kjøper heve avtalen ANDRE FORBEHOLD Selger forbeholder seg retten til å endre priser og salgsbetingelser på usolgte leiligheter samt velge å beholde leiligheter selv. Det vil ikke bli beregnet prisstigning. Det tas forbehold om endring i offentlige skatter og avgifter; herunder en eventuell økning av mva, tinglysingsgebyrer mm. Dersom det er avvik mellom tegninger og beskrivelse, er det beskrivelsen som gjelder. Det taes forbehold om trykkfeil i prospektet. Med «Nordmarka» som næraste nabo

6 10 Tillegg til kontrakt: Kjøper er kjent med og aksepterer at forsinkelser som skyldes force majure, streik, ekstreme klimatiske forhold o.l. gir selger en rett til å forlenge fristen for overtagelse. Kjøper anmodes spesielt å tilpasse dette forhold ved eventuelt salg av nåværende bolig. Såfremt forsinkelse skulle skyldes f.eks. brann, vannskade, innbrudd e.l. gjøres det spesielt oppmerksom på at dette gir selger rett til en tilleggsfrist for levering uten kompensasjon overfor kjøper. Dette forhold må også hensyntas ved salg av nåværende bolig da byggforsikringen til selger ikke dekker eventuell erstatningsbolig for kjøper ved slik forsinkelse. Fristen for ferdigstillelse gir ikke kjøper rett til å utsette overtakelse, såfremt overtakelse og ferdigstillelse kan finne sted tidligere og kjøper blir varslet ihht. avtalt frist i kjøpekontrakt KONTRAKTSBETINGELSER Grunnlaget for kontrakt mellom selger og kjøper er bestemmelsene i Bustads-oppføringslova henholdsvis Avhendingslova alt ettersom kjøpet er foretatt i byggetiden eller etter ferdigstillelse. Såfremt kjøper skulle ønske å omsette kjøpekontrakten aksepteres dette av selger under forutsetning av at selger får en tilfredsstillende dokumentasjon på at ny kjøper trer inn med de samme rettigheter og forpliktelser som denne kontrakts kjøper, herunder en for selger tilfredsstillende finansieringsbekreftelse samt overtagelse av evt. inngåtte endrings-/ tilleggsavtaler. Megler betinger seg et administrasjonsgebyr fra denne kontrakts kjøper på kr ,- inkl. mva. ved slik omsetning til ny kjøper. Kjøper er gjort kjent med at alle tegninger i perspektiv, planer og bilder i prospekt er av illustrativ karakter, og derfor kan inneholde innredning og detaljer m.v. som ikke inngår i avtalen. 2. GENERELLE FORUTSETNINGER Byggebeskrivelsen beskriver hvilken teknisk standard som inngår i leveransen og omfatter komplett leveranse opp til beskrevet kvalitet. Leveransen utføres i henhold til gjeldende forskrifter og standarder. Dersom det ikke er beskrevet spesifikke bestemmelser i kontrakt, gjelder følgende: Offentlige lover, forskrifter og standarder legges til grunn for krav til utførelse og materialbruk. For øvrig gjelder Teknisk forskrift TEK 10, versjon av dato Byggherre betinger seg retten til å foreta mindre endringer i materialvalg og/eller løsninger på konstruksjoner e.l. som er nødvendig etter hvert som prosjektet detaljprosjekteres. Endringer som følge av nye offentlig rettslige krav, kan gi utbygger rett til å kreve prisøking. Dersom byggherre er nødt til å gjennomføre vesentlige endringer ut over forannevnte bestemmelser, plikter byggherre å gi kjøper umiddelbar beskjed. OFFENTLIGE FORHOLD: Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/ erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet.. LEVERANSESTANDARD FELLESANLEGG.01 GENERELT Fellesanleggene defineres som alle arealer som ikke ligger innenfor en leilighets eksklusive arealer, bl.a.: Trapper og heis. Korridorer. Boder. Utvendige tak, fasader og svalganger. Tilkomstveier, parkering og andre utvendige arealer..02 TRAPPER OG HEIS Hovedtrapp og heissjakt i betong eller stål. Branntrapper: Galvaniserte spiraltrapper. Prosjektet leveres med 1 heis for nyttelast 112 kg og stolmål 1,2 x 2,1 m..0 BALKONGER / SVALGANG / KORRIDORER Leilighetene har adkomst fra felles svalgang, med dekke av ubehandlet betong og rekkverk i galv. stål. Balkonger leveres med dekke av ubehandlet betong. Rekkverk på balkonger leveres i stål, klart og frosta glass. Armaturer i trapperom og utvendige inngangspartier. Lysarmaturer på svalgang styrt med fotocelle. 11 Det gjøres oppmerksom på at illustrert perspektiv og D-tegninger ikke er å anse som kontraktsgrunnlag, da disse kan avvike fra leveransen. Arealene på tegningene og i prospektet er ca.-mål, og vil kunne ha avvik i forhold til oppgitte mål.

7 .0 ER Hver leilighet vil få egen bod i tilknytning til parkeringsanlegg i sokkel eller frittstående carporter. Bodene er låsbare og oppføres som uisolert. Dør til bod blir levert med egen nøkkel (ikkje tilpasset låssystem)..06 UTEAREAL Utomhusanlegg opparbeides ihht godkjent utomhusplan, med fast dekke og grøntområde..0. BÆRESYSTEMER Fundamenter i betong. Dekker mellom leiligheter utføres i betongelementer med granabsystem. Dekke over parkeringsanlegg leveres i spennbetong med isolasjon og vannstopper. Vegger mellom leiligheter vil bli utført i betong. Det meste av ytterveggene vil bli bygd i tre med utvendig platekledning.. LEVERANSESTANDARD LEILIGHETER.01 BESKRIVELSE Viser til plantegninger og spesifikasjoner for hver leilighetstype i dette prosjektet. Der det er uoverenstemmelser, er det spesifikasjonen som gjelder. Dvs at det i utgangspunktet ikke leveres inventar og utstyr slik som vist på tegninger med mindre de er spesifisert i beskrivelsen..02 INNREDNINGER Egne tegninger for kjøkken og bad kan fås hos totalentreprenør, og er en del av kontraktsgrunnlaget. Bad: Bad leveres med 120 cm hvit innredning med heldekkende hvit servantplate og ettgreps blandebatteri. 0 x 0 cm buede dusjvegger med sammenleggbare dører, ettgreps blandebatteri og dusjgarnityr. På bad der det er tegnet inn badekar, kun vist på tegning, er dette ikke med i leveransen. Garderobe: Det leveres 2 stk. 1m. combigarderobeskap på ett soverom i hver bolig. På de øvrige soverommene leveres 1 stk. 1m. combigarderobeskap. Ut over dette leveres ingen skap. Garderobeskapene leveres i utførelse hvit glatt..07 FASADER Eksteriørmessig uttrykk fremkommer av perspektivskisse/fasadetegning fra arkitekt, men kan bli endret etter påkrav for Flora kommune eller arkitekt. Dette gir ikke rett til endringer i kontakt og pris..08 GRUNNARBEIDER OG FUNDAMENTER Bygget fundamenteres på betongsåle, støpt på fylling på fjell. Kjøkken: Det leveres kjøkkeninnredning iht. egen kjøkkentegning/plantegning. Kjøkken leveres av type Hvit profil med stålbeslag og ettgreps blandebatteri e.l. Uttak for oppvaskmaskin. Det blir levert skap for integrert komfyr og platetopp. Det lages plass til frittstående kjøleskap og oppvaskmaskin. Tilkobling til vann og avløp for oppvaskmaskin er ikke med i leveransen. Komfyr, kjøleskap, oppvaskmaskin og andre hvitevarer er ikke inkl. i leveransen..0 GENERELT Vinduer: Iflg. Fasadetegninger, Alle vinduer leveres som trevindu utført slik at det kreves lite vedlikehold. Vegger: Yttervegger utføres i tre. I øverste etg. leveres bare trevegger kledd med plater. Innvendige vegger, unntatt på bad og vaskerom leveres med malte veggplater med panelprofil. Vertikalskille mellom leilighetene vil være betongvegg, kledd med malte plater. Vegger i baderom og vaskerom leveres med Fibo baderomsplater. I bad monteres plater med flismønster, og i vaskerom leveres ensfargede glatte plater. Innvendig listverk leveres glatt hvitmalt 12x70 mm gulv og karmlister og hvitmalt 21x mm hulkil til tak. Innvendige foringer leveres hvitmalt. Synlig innfesting av alt listverk. Entredør: Hovedinngangsdører til leiligheter leveres som tette dører (dører uten glass). Farge etter arkitektens anvisning (samme farge begge sider). Terrassedør: Terrassedør leveres ferdig behandlet, som slagdør eller skyvedør med lås og energiglass. Det leveres dører som krever lite vedlikehold PARKERING Parkering i felles carport og carport i underetasjen. Det medfølger en rett og plikt til en p-plass pr leilighet, utvendig gjesteparkering. Parkeringskjeller vil ha asfaltdekke og ubehandlede betongvegger / -tak. Frittstående carporter vil bli oppført i tre eller betong med takstein og utvendig beiset trekledning. Bosshus oppføres i betong med takstein. Port/ dør ifølge teikning.

8 Kjøkken: Kjøkkenbatteri m/avstegning for oppvaskemaskin. Ventilasjon: Leilighetene leveres med balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Bad: Servantbatteri m/ kjedefeste. Dusjbatteri. Dusjgarnityr i forkrommet stål. Dusjvegg buet 0x0 cm m/ sammenleggbare dører. Vegghengt WC for innebygging. Oppvarming: Boligene leveres med vannbåren gulvvarme i stue, kjøkken, gang, vindfang, bad og vaskerom. Varmvann til anlegg leveres fra et felles luft til vann varmepumpeanlegg med fellesmåling. Himlinger: Himlinger leveres som Agnes takess, type inspirasjon. Gulv: 1 mm eikeparkett i samtlige rom med unntak av bod, bad og vaskerom. I bad leveres finsstøpt gulv med flis. I bod/vaskerom leveres gulvbelegg. Horisontalskille mellom boligene vil være betongelement med granab gulvsystem eller tilsvarende. Yttertak: Takkonstruksjon vil bestå av takelement ferdig montert, nedforet og kledd med Agnes takess, taknedløp og sluk, tilkoblet utvendig avløpssystem. Baderoms møbel: 1.20 m. hvit profil 1 stk 1,20 m. heldekkende hvit servantplate i porselen 2 stk. overskap 1 stk 60 cm plant speil 1 stk 60 cm baldakin med spotter Speil. Lysarmatur. Vaskerom: Sluk for belegg/flis på vaskerom. Avsett for vaskemaskin på vaskerom. Avsett drenering ventilasjon på vaskerom om nødvendig. Husbranntrommel plassert på våtrom. Alternativt: Skum-/brannslukningsapparat montert på bod. ELEKTRISK ANLEGG: Leilighetene leveres med skjult røranlegg, med unntak av brann og lydvegger. Det leveres elektriske punkter etter standard foreskrifter. Sikringsskap plasseres fortrinnsvis i bod eller vask. Automatsikringer med jordfeilbryter på hver kurs. Det leveres tilstrekkelig med utelys på hvert bygg. El- fellesanlegg Hovedfordeling: Effektbryter i inntak 1200A I hovedtavle plasseres energimåler for fellesareal og den enkelte leilighet. Teleanlegg: I hver leilighet leveres 1 stk kontakt for tele. Antenneanlegg: 1 stk antennekabel til hver leilighet. Adgangskontroll: Ved hver inngangsdør til leilighetene plasseres det på utsiden 1 stk trykknapp for ringesignal. På innsiden blir det dørtelefon med talesignal til inngangsdør i 1.etg. Inngangsdør i 1.etg. kan åpnes med knapp på dørtelefon. Utvendig belysning: Ved inngangsdør til hver leilighet monteres 1 stk utelampe. Utelampen styres av felles fotocelle og blir en del av fellesabonnementet. Carportanlegg frittstående og i underetasje: Belysning med lysrørarmaturer 1x8w ihht krav. Belysningen styres av bevegelsesdetektor som er plassert i tak. Tavlerom i bakkant av carport i underetasjen. 2 stk armaturer 2x6w 1 stk stikkontakt 16A Boder: I hver bod leveres følgende: 1 stk punkt for lys 1 stk lysarmatur 2D16w 1 stk stikkontakt. Stikkontakt tilkoblet energimåler for den enkelte leilighet. EL- ANLEGG LEILIGHETER- ANLEGG LEILIGHETER Under følger oppsett for punkter for leilighetene i Bjørndalslia. Oppsettet inkluderer stikkontakter til vaskemaskin, ventilasjonsaggregat oppvaskmaskin, kjøleskap, komfyr og ventilator. Det leveres sikringsskap med lastbryter og 7 stk jordfeilautomater og overspenningsvern (mellomvern klasse C). Det leveres 10 stk led-spotter pr leilighet, valgfri plassering med maks styringer. 1 1 Innv. dører: Innvendige dører er hvit profilfrest eller hvit glatt. SANITÆRANLEGG Vann og avløpsledninger fra offentlig nett til bygg. stk. utvendige stoppekraner og frostfrie vannkraner, på blokker og 1 ved bosshus.

9 Leilighet 1.2, 1., 1.6, 1.7 og 1.8, tilsvarende leiligheter i 2.,.,. og. etasje. dobbelstikkontakt 16 2 dobbelstikkontakt 2 dobbelstikkontakt Bod 1 dobbel stikkontakt 1 enkel stikkontakt 1 styring til ventilasjon Bad/vask 1 stk lyspunkt i tak 1 stk lyspunkt over speil 1 stikkontakt Bod/vask 2 dobbel stikkontakt Hall dobbel stikkontakt lyspunkt DCL 1 porttelefon Stue 10 dobbel stikkontakt 1 antennekontakt 1 telefonkontakt Kjøkken dobbel stikkontakt enkle stikk 2 lyspunkt 2 benkarmatur 1x18W 1 komfyrvakt Ute 1 lyspunkt 1 utelampe 1x26W 1 utvendig stikkontakt dobbelstikkontakt 2 dobbelstikkontakt Bod 1 dobbel stikkontakt 1 enkel stikkontakt 1 styring til ventilasjon Bad/vask 1 stk lyspunkt i tak 1 lyspunkt over speil 1 stikkontakt 1 dobbel stikkontakt Hall 2 dobbel stikkontakt 1 porttelefon Stue 10 dobbel stikkontakt 1 antennekontakt 1 telefonkontakt Ute 1 lyspunkt 1 utelampe 1x26W 1 utvendig stikkontakt 17 Kjøkken dobbel stikkontakt enkle stikk 2 lyspunkt 2 benkarmatur 1x18W 1 komfyrvakt Leilighet 1:1 og 1:, tilsvarende leilighet i 2.,.,. og. etasje.

10 Leilighet 6.1 dobbelstikkontakt 18 2 dobbelstikkontakt Bod 1 dobbel stikkontakt 1 enkel stikkontakt 1 styring til ventilasjon Bad/vask 1 stk lyspunkt i tak 1 lyspunkt over speil 1 stikkontakt Hall 1 dobbel stikkontakt 1 porttelefon Stue 10 dobbel stikkontakt 1 antennekontakt 1 telefonkontakt Kjøkken dobbel stikkontakt enkle stikk 2 lyspunkt 2 benkarmatur 1x18W 1 komfyrvakt Ute 1 lyspunkt 1 utelampe 1x26W 1 utvendig stikkontakt dobbelstikkontakt dobbelstikkontakt 2 dobbelstikkontakt Bad 1 lyspunkt Bad/vask 1 dobbel stikkontakt 1 lyspunkt Bod/vask 2 dobbel stikkontakt 1 enkle stikk 1 styring til ventilasjon Gang dobbel stikkontakt 1 porttelefon Stue 12 dobbel stikkontakt 1 antennekontakt 1 telefonkontakt Kjøkken 8 dobbel stikkontakt enkle stikk lyspunkt benkarmatur 1x18W 1 komfyrvakt Ute 2 lyspunkt 1 utelampe 1x26W 1 utvendig stikkontakt Garderobe 1 dobbelstikkontakt Vindfang 1 dobbelstikkontakt Disponibelt 1 dobbelstikkontakt Vinterhage 2 dobbelstikkontakt 1 Leilighet 1. og 1., tilsvarende leiligheter i 2.,.,. og.etasje.

11 dobbelstikkontakt 20 dobbelstikkontakt 2 dobbelstikkontakt Bod 1 dobbel stikkontakt 1 enkel stikkontakt 1 styring til ventilasjon Bad 1 lyspunkt Bad/vask 1 dobbel stikkontakt 1 lyspunkt Stue dobbel stikkontakt 1 antennekontakt 1 telefonkontakt Kjøkken 6 dobbel stikkontakt enkle stikk 2 lyspunkt 2 benkarmatur 1x18W 1 komfyrvakt Ute 1 lyspunkt 1 utelampe 1x26W 1 utvendig stikkontakt Garderobe 1 dobbelstikkontakt Vindfang 1 dobbelstikkontakt Orienterende opplysninger: Normalt vil ikke takhøyden være mindre enn 2, m. Takhøyden i nedforet areal i entrè og bad kan avvike i forhold til dette, dog ikke mindre enn 2,2 m. For å få frem føringer for avløpsrør og kanaler kan det være aktuelt å etablere mindre vertikale/horisontale kasser på vegg eller innkassing av kanaler. Det tas forbehold om mindre endringer som følge av detaljprosjektering og off. godkjenning. Disse endringene skal ikke redusere byggets kvalitet og gir ikke rett til prisjusteringer, med mindre endringene skyldes offentlige krav eller pålegg..0 TILLEGGS-/ENDRINGSKONTRAKTER All bestilling av endrings og tilleggsarbeid skal gå gjennom utbygger, som kan regne seg 10 % påslag på leveransene for administrasjon. Bestilling av endrings og tilleggsarbeid skal skje skriftlig. Det kan ikke bestilles endrings og tilleggarbeid som endrer vederlaget med 1% eller mer. 21 Leilighet LÅSSYSTEM, TELE- OG SIKKERHETSANLEGG Nøkkelsystem: Inngangsdør til hver enkelt leilighet og adkomst trapperom/svalganger er utstyrt med lås med nøkler i system. Til boder benyttes lås med egne nøkler. Det settes av plass til postkasser i carportanlegg. Brann: Brannvarsling / brannvarslere, nødlys etc. leveres ihht. krav i Tek 10. Gang 2 dobbel stikkontakt 1 porttelefon

12 2 22 Fasade mot nord SCALE 1:200 POSTBOX FLORØ. TLF FAX Made by/date Appr./date Check/date Client appr./date LHN 06/12 Title Ullaland Bygg AS Dak no Draw. no Leiliheter Solheimslia Fasader mot sør og nord Sheet Rev. B of

13 Underetasje: 1 A : 6,1 m2 6 7 B 2 ER :8,8 m2 : 7, m2 : 7, m2 :8 7, m2 :7 7, m2 : 7, m2 :6 7, m2 : 7, m2 :8 7, m2 :7 7, m2 :6 7, m2 : 7, m2 6:2 7, m2 6:2 7, m2 TRAPP/HEIS 18,2 m2 2:,8 m2 EI60CSa H TEKNISK,0 m2 TEKNISK 20, m2 780 EI60CSa H EI60CSa H Carport 67, m2 P :8 C P :7 P :6 P : P : P :8 P :7 P :6 P : P : P :8 P :7 P :6 P : P 6:2 P 6:2 P 2: P : p : HCP 200 D 1 P-PLASSER E 220 :6 6,1 m2 :7,8 m2 FELLES,8 m Bosshus - Carport - Boder:

14 Leilighet -1: I 1.. etasje er det tre typer leiligheter (noen speilvent). Her vises D-illustrasjoner av de forskjellige leilighetene i. etasje: 1.. etasje: UP UP x12 x12 2,0 m2 x12 17x12 17x12 x12 11,2 m2 12, m2 17x12 x12 17x12 11,2 m2 12, m2 2,0 m2 /VASK, m /VASK, m2 1x21 6, m2, m2 1,6 m2 AGG: 1,6 m2,0 m2 12, m2 7,8 m2,8 m2 7,8 m2,8 m2 AGG:,8 m2 BAD 6,1 m2 6, m2, m2 6,7 m2,8 m2, m2, m2,1 m2,1 m2,1 m2, m2 7H 12,1 m2 7H 12,1 m2 7H 12,1 m2 7V 18,0 m2 Leil.nr.:/:/: BRA 0,1 m2 +Sportsbod 7, m2 Fellsareal inkl.carport 2,8 m2 Leil.nr.:8/:8/:8 BRA 7, m2 +Sportsbod 7, m2 Fellsareal inkl.carport 2,8 m2 Leil.nr.:7/:7/:7 BRA 7, m2 +Sportsbod 7, m2 Fellsareal inkl.carport 2,8 m2 7V 7H 12,1 m2 Leil.nr.:/:/: Leil.nr.:/:/: BRA 80, m2 +Sportsbod 7, m2 Fellsareal inkl.carport 2,8 m2 Interiørbildene viser nesten identiske leiligheter fra vårt prosjekt; Sandalslia Borettslag ferdigstilt 2011/ H 12,1 m2 7V 18,0 m2 18,0 m2 Leil.nr.:6/:6/:6 BRA 7, m2 +Sportsbod 7, m2 Fellsareal inkl.carport 2,8 m2 Leil.nr.:/:/: BRA 80, m2 +Sportsbod 8,1 m2 Fellsareal inkl.carport 2,8 m2 BRA 7, m2 +Sportsbod 8,1 m2 Fellsareal inkl.carport 2,8 m2 27,1 m2, m2 18,0 m2,1 m2 7V, m2 AGG: 1 8x21 x12 12, m2,8 m2 x12 AGG:, m2 1 8x21 AGG:,0 m2 7,8 m2,8 m2 6, m2 DISP,7 m2 AGG: 1,6 m2 7,8 m2,8 m2 6,7 m2 TRAPP/HEIS 18,2 m2 DISP,7 m2 1,6 m2 7,8 m2 6,7 m2, m2 6, m2,7 m2 6, m2 1,6 m2 26 FELLES,2 m2 6,7 m2 BAD 6,1 m2 7,1 m2 Leil.nr.:2/:2/:2 BRA 7, m2 +Sportsbod 6,2 m2 Fellsareal inkl.carport 2,8 m2 Leil.nr.:1/:1/:1 BRA 0,1 m2 +Sportsbod 6,2 m2 Fellsareal inkl.carport 2,8 m2 7,1 m2,7 m2

15 Leilighet -2: Leilighet -: UP UP 6,8 m2 x12 VF,0 m2 DISP 6,1 m2 x12 /VASK, m2 GARD, m2 Vent. aggr. 1,1 m2 Vent. aggr. 1 8x21 BAD,6 m2 x12, m2 BAD, m2 1 8x21 GANG 6, m2 1,2 m2 2 10, m2 12, m2 x12 7H x12 7, m2 GARD, m2 1, m2 x12 VINTERHAGE 10,0 m2 x12 x12 Vent. aggr.,7 m2 28 TRAPP/HEIS 18,2 m2 STUE,0 m2 x12 VF,8 m2, m2 FELLES,2 m2 GANG 12, m2 KJØKKEN 2,0 m2 1x21 7H 7H x21 1, m2 6V Leil.nr.6:2 17x12 BRA 18,6 m2 +Sportsbod 7, m2 Fellesareal inkl. carport 7,8 m2 7h Leil.nr.6:1 BRA 112,7 m2 +Sportsbod 7, m2 Fellesareal inkl. carport 7,8 m2 x21 17x12 VINTERHAGE 17, m2 2, m2 7h etasje:

16 0 Leilighet 6-2: Leilighet 6-1: 1

17 Atema - Foto: AE Grøneng / Ullaland 2

Kirkebakken BRL Prisliste av 26.11.04 (Rev. 30.03.06) Status Hus Etg. Leil Antall Areal BRA Andel Innskudd Brutto felles bokostnad Netto felles bokostnad Brutto felles bokostnad Netto felles bokostnad

Detaljer

Se www.nyeskansen.no

Se www.nyeskansen.no Utbygger: Vestbyen Eiendom AS Nye Skansen Visningsleilighet Ilaparken Ilaskole Kongens gate Sentrum Skansen Adresse Nedre Ila 9b Se www.nyeskansen.no for nærmere informasjon Kontakt: tlf. 73 82 00 20 mob.

Detaljer

KLÆBU Trondheims grønne lunge. Kun 20 minutter fra midtbyen. Holthegården

KLÆBU Trondheims grønne lunge. Kun 20 minutter fra midtbyen. Holthegården KLÆBU Trondheims grønne lunge. Kun 20 minutter fra midtbyen. Holthegården Bor du TRANGT? I Holthegården får du god plass i store og romslige leiligheter. Illustrasjonsfoto Klæbu trygge og rolige boforhold

Detaljer

22 andelsleiligheter

22 andelsleiligheter 22 andelsleiligheter Leveransebeskrivelse 30.09.2009 Oasen Borettslag er et konsept basert på arkitektens signatur. Det å bo er å høre til å bo er å identifisere seg med stedet. Det burde være en selvsagt

Detaljer

Nye leiligheter midt i Vågsbygd

Nye leiligheter midt i Vågsbygd Nye leiligheter midt i Vågsbygd BYGG A 1. etasje Etasjeplan... 32 Plan takterrasser... 33 Leiligheter... 34 2. etasje Etasjeplan... 38 Plan takterrasser... 39 Leiligheter... 40 INNHOLDSFORTEGNELSE Broveien

Detaljer

22 andelsleiligheter

22 andelsleiligheter 22 andelsleiligheter Leveransebeskrivelse 18.11.2009 Oasen Borettslag er et konsept basert på arkitektens signatur. Det å bo er å høre til å bo er å identifisere seg med stedet. Det burde være en selvsagt

Detaljer

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER 1 Hamna en by i byen Den som bor i Hamna har det meste innen rekkevidde! Tromsøs kanskje flotteste bydel kan tilby nesten alt man kan

Detaljer

PROSPEKT FJORDHAGEN 3

PROSPEKT FJORDHAGEN 3 PROSPEKT FJORDHAGEN 3 4 PROSPEKT FJORDHAGEN PROSPEKT FJORDHAGEN 5 Fjordhagen er en ny viktig milepæl i utbyggingen av Grilstad Marina. Vannspeilet og Kanalen er allerede på plass. Nå står Fjordhagen for

Detaljer

34 nye. 1. byggetrinn. Leiligheter. Illustrasjonsbilde. Side. 1 Leiligheter

34 nye. 1. byggetrinn. Leiligheter. Illustrasjonsbilde. Side. 1 Leiligheter 34 nye moderne og lettstelte 1. byggetrinn leiliger i Børsa. Illustrasjonsbilde liger Side. 1 liger Blokk Illustrert regulering av området Illustrasjonsbilde Side. liger Side. 3 liger Blokk Illustrasjonsbilde

Detaljer

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme.

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. 7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Se leveransebeskrivelse. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Havseilervegen

Detaljer

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus A

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus A Salgsopplysninger for Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum Hus A Selger/oppdragsgiver: Byggherre for prosjektet er Eidsvoll Verk Tomteselskap AS, org. nr. 994 316 494 som utbygger og

Detaljer

Nye, trivelige familieboliger

Nye, trivelige familieboliger Nypansletta Nye, trivelige familieboliger Nå blir tidligere Nypan Leir på Leinstrand nye, trivelige familieboliger. Nypansletta ligger i Trondheim kommune. Her er det landlig, men likevel sentralt og med

Detaljer

Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser

Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser ØYA SOM BLE NORGES BESTE STED Å BO Rennesøy er en viktig del av det vakre øyriket som ligger i grenselandet mellom Nordsjøen og det fjordrike

Detaljer

BYGGETRINN 4. Nedre Humlehaugen 60 SELVEIERLEILIGHETER. Illustrasjon

BYGGETRINN 4. Nedre Humlehaugen 60 SELVEIERLEILIGHETER. Illustrasjon BYGGTRINN 4 Nedre Humlehaugen 60 SLVIRLILIGHTR Illustrasjon 60 lyse og solrike selveierleiligheter, extra-konseptet med rom for alle 53-116 kvm BRA. 3 4 5 Nedre Humlehaugen Nedre Humlehaugen blir et flott

Detaljer

VIKTIGE OPPLYSNINGER

VIKTIGE OPPLYSNINGER VIKTIGE OPPLYSNINGER SIDE 100 www.odlofabrikker.no ODLO FABRIKKER Leveransebeskrivelse LEVERANSEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.

Detaljer

35 nye sentrumsnære leiligheter

35 nye sentrumsnære leiligheter 35 nye sentrumsnære leiligheter STAVANGER/TASTA Adresse: Tastagata 54 (Kaptein Mejlænders gate) BRA fra - til: Leilighetene vil være fra ca. 55-185 kvm. fra kr 3.0-13,5 mill. STAVANGER/TASTA Sentrumsnære

Detaljer

18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I

18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I 18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I INNHOLD Vi har ingen hær. Bare villbringebær. Velkommen til Tillerlandet. 18 nye rekkehus der byen møter naturen. Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk

Detaljer

Consept. Eiendom. Haakon VII s gate 25. Haakon VII s gate 25

Consept. Eiendom. Haakon VII s gate 25. Haakon VII s gate 25 Consept Eiendom Haakon VII s gate 25 Haakon VII s gate 25 Selger: VestlandsHus Troms Kontakt: Geir M Olsen Tlf: 45 24 84 36 Web: www.consepteiendom.no Topp beliggenhet Haakon VII s gate 25 ligger på høydedraget

Detaljer

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv!

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! 1 2 De 24 leilighetene varierer fra 58 til 110 kvm og gir deg en meget god bokomfort i en trivelig atmosfære. 3 Kort vei til Glomma med turområder

Detaljer

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68.

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68. Del 2 Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon www.m68.no Leilighetstype 11 3 Leilighetstype 15 4 Leilighetstype 18

Detaljer

Prospektbilag. Salgs- og eiendomsinformasjon Prisliste Beskrivelse for alle leiligheter Utkast vedtekter og kjøpekontrakt Budskjema. kvartal33.

Prospektbilag. Salgs- og eiendomsinformasjon Prisliste Beskrivelse for alle leiligheter Utkast vedtekter og kjøpekontrakt Budskjema. kvartal33. Prospektbilag Salgs- og eiendomsinformasjon Prisliste Beskrivelse for alle leiligheter Utkast vedtekter og kjøpekontrakt Budskjema kvartal33.no SALGS- OG EIENDOMSINFORMASJON for prosjektet Kvartal 33,

Detaljer

Stokkan Aktiv Nye selveierleiligheter Stokkanhaugen 177/179

Stokkan Aktiv Nye selveierleiligheter Stokkanhaugen 177/179 Utsikt mot by og fjord Meget gode solforhold Nærhet til Turterreng Stokkan Aktiv Nye selveierleiligheter Stokkanhaugen 177/179 STOKKAN AKTIV / TRONDHEIM Daglig leder Eiendomsmegler, MNEF Martin Sellgren

Detaljer

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no BYGG A Byggetrinn 1 www.veia.no IHOLD 3-4 Veia Hageby og omgivelsene 5-9 Fasadeillustrasjoner 10-31 bygg A leiligheter 38-41 SALGSOPPGAVE 4-45 Veia Hageby teknisk beskrivelse 46 bygg A prisliste 47 Situasjonsplan

Detaljer

BYGG C Prospekt del 2

BYGG C Prospekt del 2 C BYGG C Prospekt del Innholdsfortegnelse Eiendommen fra A - Å 4 Romskjema 8 Leveransebeskrivelse 10 Utomhusplan m/snitt 18 Etasjeplan, pr etg 0 Kjøpetilbud 4 Prisliste 5 Salgstegninger 6 3 Eiendommen

Detaljer

HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE. moderne. moderne. leiligheter TORVMOEN GODE HJEM MIDT I SØGNE. www.torvmoen.no

HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE. moderne. moderne. leiligheter TORVMOEN GODE HJEM MIDT I SØGNE. www.torvmoen.no HUSBANKFINANSIERING -MEGET GUNSTIG RENTE 15 moderne moderne leiligheter www.torvmoen.no Frodige grønne fellesområder - parken i midten er et naturlig samlingspunkt for beboerne i området. Vår visjon med

Detaljer

KALAND I FANA - BYGGETRINN 3

KALAND I FANA - BYGGETRINN 3 KALAND I FANA - BYGGETRINN 3 Kalandsvatnet Panorama trinn 3, 5229 KALANDSEIDET Oppdrag: 71515093 DNB EIENDOM NYBYGG 14 MODERNE LEILIGHETER, BYGGINGEN HAR STARTET. KALANDSVATNET PANORAMA TRINN 3 INNHOLD

Detaljer

STOKKES HAGE STOKKES HAGE

STOKKES HAGE STOKKES HAGE STOKKES HAGE Noe nytt og unikt på Stjørdal n En spennende historie skal spire på ny 32 nye selveierleiligheter Adresse: Antall: Utbygger: Stokkes Hage, hus A og B 32 enheter Veidekke Eiendom AS Megler:

Detaljer

Salgsoppgave Bygg B - E

Salgsoppgave Bygg B - E Salgsoppgave Bygg B - E Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og minner for livet, og som de alltid

Detaljer

Salgsoppgave Bygg F - H

Salgsoppgave Bygg F - H Salgsoppgave Bygg F - H Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og minner for livet, og som de alltid

Detaljer

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no SAGA PARK trinn 4 selveier-leiligheter www.sagapark.no es Golfklubb Innhold 0 Om prosjektet 03 Beliggenhet 04 Områdebilder 06 Kart/Arkitektens visjon 07 abolagsprofil 08 Vær smart - kjøp nytt 10 Utenomhusplan

Detaljer