Omsorgsfull. gardsdrift i Budal. hospital og Trondheim kommune om et botiltak for straffedømte.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Omsorgsfull. gardsdrift i Budal. hospital og Trondheim kommune om et botiltak for straffedømte."

Transkript

1 Gardsdrift Omsorgsfull gardsdrift i Budal SØR-TRØNDELAG/MIDTRE GAULDAL: Da Ane og Arnstein Moen overtok familiegarden til Arnstein i 2006, fikk de også med seg et soningsalternativ innenfor kriminalomsorgen. I ettertid har de også fått Inn på tunet-godkjenning. HEIDI LØKKEN Et godt miljø er viktig for alle på Moen gård, både brukere og ansatte. Ane Moen, Erik, Terje Tovmo og Arnstein Moen tar seg tid til en hyggelig prat mellom arbeidsøktene. Samdriftsfjøset ble bygget i 2007 og rommer totalt 230 storfe. Her gis forvaringsdømte en meningsfull hverdag. T ilsynelatende er Moen gård i Budal, sør for Støren, en helt vanlig gard. Men i tillegg til produksjon av 540 tonn melk i samdrift, kjøtt og kyllinger, samarbeider ekteparet Moen også med kriminalomsorgen i Sør-Trøndelag, St. Olavs hospital og Trondheim kommune om et botiltak for straffedømte. 17 år med alternativ soning Botiltaket ble startet av Arnsteins foreldre og Eli Moen for 17 år siden. Arnsteins far jobbet den gang som fengselsbetjent ved Tunga fengsel i Trondheim. Han syntes arbeidsveien var lang, og da en innsatt i fengselet manglet et egnet soningstilbud, tok han like godt jobben med hjem. Siden ble ordningen permanent. Det første botiltaket ble bygget i kårdelen av bolighuset, men 52 BEDRE gardsdrift

2 ! Gardsfakta: Gard: Moen gård, Budal i Sør-Trøndelag. Brukere: Ane og Arnstein Moen (begge 35), Oda (8) og Mia (1). Produksjon: 540 tonn melk og kjøttproduksjon i samdrift og grillkyllinger. Areal: Totalt 1161 dekar. Av dette er 160 dekar dyrket jord og 372 dekar produktiv skog. Slo i 2013 sammen dyrket jord i samdriften, og har til sammen cirka 700 dekar inkludert leiejord. På Moen gård i Budal sysselsettes daglig et titalls mennesker. Ane og Arnstein deler bolighuset med Arnsteins foreldre. i 2006 ble det bygget et eget hus, som leies ut til Trondheim kommune. Brukerne som oppholder seg her er underlagt kriminalomsorgen på særskilte vilkår. Botiltaket tilbyr først og fremst tilrettelagte oppgaver som skal bidra til økt livskvalitet hos brukerne, som ellers ville ha vært i forvaring hos det psykiske helsevernet. BEDRE gardsdrift ansatte Vi har aldri angret på at vi også tok over den alternative gardsdriften. Mye fordi vi overtok en godt opparbeidet gard, sier Arnstein. Han er utdannet agronom fra Skjetlein landbruksskole og har tillegg gått fengselsskolen i Oslo. Ane er utdannet fotograf. Nå er paret sysselsatt på garden på heltid, og savner ikke jobb utenom. Det er så mange involvert i driften at det aldri blir ensomt. Vi liker at det skjer ting rundt oss, det er nok en forutsetning for at vi skal kunne drive på denne måten, forklarer Ane. Totalt er det over 30 ansatte tilknyttet botiltaket på hel- og deltid, og alle er på ulike vis del av den daglige driften på garden. Her finner vi spesialsykepleiere, sosionomer, vernepleiere, lærere og folk med landbruksutdanning. Komunalt Omsorg er en viktig motivasjonsfaktor for oss. Å fylle dagene med fysisk arbeid, omsorg for dyr og samvær med andre mennesker gir positive opplevelser og mestringsfølelse for brukerne våre, sier Ane. Kommunen lønner de ansatte ved botiltaket, også Ane og Arnstein. Utover leieinntekter fra boligen og lønn, har botiltaket ingen innflytelse på gardens økonomi. Ane og Arnstein får rett nok hjelp på garden, men det krever også at de må bruke mer tid. For å kunne bruke garden i omsorgstilbudet, må Moen ha oversikt over gjeldende regelverk og sikkerhetskrav. For to år siden fikk paret Inn på tunet-godkjenning som en ekstra forsikring. Brukernes arbeidsoppgaver tilrettelegges ut fra IPT-kravene. Alle skal være trygge på arbeids- 53

3 Gardsdrift Botiltaket ligger idyllisk til noen steinkast ovenfor garden, og ble bygget av Arnsteins foreldre i To brukere og seks ansatte har sin hverdag her. Ane og Arnfinn har også kontor i bygget. oppgavene, som må legges opp etter de ansatte og brukernes erfaring, sier Arnstein. Foruten daglig sikkerhetsanalyse har vi personalmøte hver tredje uke hvor vi diskuterer driften fremover. Det er viktig at alle har et felles syn på hvordan jobben skal gjøres, og hvilke endringer som behøves. Geiter i stedet for gitter I botiltaket, som ligger noen steinkast overfor garden, bor Tore og Erik. De tilbys tilrettelagte oppgaver, og trives spesielt godt sammen med dyrene. Tore (27) og Erik (43) omtales som brukere. Begge har diagnoser som gjør tradisjonell soning uaktuelt, og de er derfor underlagt kriminalomsorgen og helsevesenet. Tore vil ikke stille opp på bilder, men forteller ivrig hvor mye han har lært seg i løpet av tiden på garden. I snart to år har han hatt sitt daglige virke her. Godt å bli sliten! Det er godt å være sliten etter endt arbeidsdag, forteller han. Han elsker fysisk aktivitet og å holde seg i form. Her finnes også treningsrom som alle kan benytte seg av. Det er morsomt å lære seg nye ting. I går snekret vi fuglekasser, og det er spennende å følge med på dem, smiler han og peker ut vinduet. En spøkefull, kameratslig tone merkes mellom brukere og ansatte, trivselen er tydelig. Det er en grunnforutsetning for at botiltaket skal fungere sammen med garden. Ansvar og mestring På garden tilbys tilrettelagte oppgaver ut over vanlig gardsdrift. Men brukerne integreres også i den øvrige driften. Grunnregelen er at man må være trygg på arbeidsoppgavene. Erik har lært å betjene melkeroboten, men gjør det aldri alene. Arbeidet på garden byr på allsidige oppgaver. Jeg liker godt å jobbe med dyra, Erik har ansvar for gardens tre afrikanske dverggeiter, og matfar er tydelig populær. og det er mye å lære. Derfor trives jeg godt her, forteller han mens han gir litt ekstra oppmerksomhet til kalvene. Han har nå vært her siden botiltaket ble opprettet for 17 år siden, og kjenner dermed både gardbrukerne og de ansatte godt. Han har også ansvaret for gardens tre afrikanske dverggeiter. De er åpenbart begeistret for sin matfar. Geitene trenger daglig tilsyn, men nå slippes de snart ut på beite. Da er det nok av andre arbeidsoppgaver å ta seg av.

4 Brukere og ansatte ved botiltaket gir trivsel på garden. Fra venstre Ane og Arnstein Moen, bruker Erik, Arnt Sørløkken, grunnlegger av botiltaket og Arnsteins far Nils Moen og Terje Tovmo. På garden ligger to kyllingfjøs tett i tett, hver med dyrerom på 1000 m 2. De ble bygget i 2007, og det ene ligger på fraskilt tomt og drives av fem andre bønder, blant andre Arnsteins foreldre. Samdrift gir kollegaer Samdriftsfjøset, som ble bygget i 2007, drives sammen med tre andre gardbrukere, og har vært en positiv erfaring. Samdriften er også et verdifullt tilskudd for brukerne ved botiltaket, som får en større variasjon i arbeidsoppgaver og utfordringer. Samdriften gjør at vi driver mer profesjonelt, har bedre oversikt og et større erfaringsgrunnlag å høste av. Vi har en turnusordning hvor det alltid er to på vakt i fjøset, en hovedvakt og en bakvakt, forteller Arnstein. Arnstein har hovedvakt i samdriftsfjøset sju dager i måneden. Ane har overordnet ansvar for driften av kyllingfjøset. Normalt leverer de grillkyllinger i året til Nortura Elverum, men har nå reduserte innsett på grunn av redusert etterspørsel etter kylling. I tillegg er hun miljøarbeider ved botiltaket, som er en ressurs for den øvrige gardsdriften. Selvfinansiert Med sin modige satsning og investering i fjøs og kyllinghus på 11 millioner var det mange i bygda som var skeptiske. Men Ane og Arnstein har lyktes med sin omsorgsfulle gardsdrift, selv uten økonomisk støtte. Paret søkte om midler fra Innovasjon Norge til å bygge ut med godkjent snekkerverksted, men fikk avslag. De har derfor ikke råd til å bygge verkstedet i henhold til Inn på tunet-kravene. Nå blir det et vanlig gardsverksted. Det viser at man ikke automatisk får støtte selv om man er Inn på tunetgodkjent. Men det nytter ikke å være bitter, sier Ane. En ting de ville ha gjort annerledes, er å velge en bank med åpen rente. Det brant vi oss litt på. Det er ikke nødvendigvis mest lønnsomt i den lokale banken, mener Arnstein. Ane og Arnstein ser lyst på fremtiden, både innen den tradisjonelle gardsdriften og botiltaket. De tror bondeyrket er i medvind. Vi elsker jo jobben vår, og hvis vi er misfornøyde, velger vi å gjøre noe med det i stedet for å klage. Paret vurderer nå å bygge ut med enda en boenhet ved botiltaket. Det nybygde snekkerverkstedet skal sysselsette beboerne på vinterstid. Parets to barn, Oda (8) og Mia (1) er også en naturlig del av livet på garden. Oda er glad i å være med på gardsarbeidet, men ingen av dem skal føle noe press om å ta over. Men vi blir selvfølgelig veldig glade hvis en av dem vil det, smiler det driftige gardbrukerparet. Garantert best kvalitet og pris! Gigant Dumper fra , , Gigant Maskintilhenger fra ,- 000, BEDRE gardsdrift

5 Gardsdrift God hjelp i Inn på tunet Da Ane og Arnstein Moen søkte om Inn på tunet-godkjenning, hadde de allerede drevet alternativ gardsdrift i mange år. Godkjenningen fra Matmerk har gitt dem en ekstra forsikring i driften av garden. Det er en trygghet for oss å få ekstra oppfølging. Da kan vi senke skuldrene og være sikre på at vi driver forskriftsmessig, sier Arnstein. Nå har de hatt godkjenningen i snart to år. Annethvert år kommer en kontrollør og går gjennom garden i henhold til kravene. Et allsidig tilbud Inn på tunet er et nettverk av garder som tilbyr tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester som kan tilpasses alt fra barnehager til pasienter innenfor psykisk helsevern. Forskning viser positive effekter ved bruk av dyr i terapi, noe Ane og Arnstein erfarer det i sitt daglige virke. De får mye god tilbakemelding både fra brukerne og de pårørende. Vi ser den positive endringen hos brukerne fra dag til dag. Alternativet for dem er å sitte på et lite rom og stirre i veggen. Vi prøver å gi dem en innholdsrik hverdag som er så normal som mulig. Å lære og å klare stadig nye ting gir dem mestringsfølelse, forteller Ane. Begynn med det du kan Til de som ønsker å satse på drømmen sin, har Arnstein et godt råd. Hopp i det! Hvis du har lyst til noe, må du på et tidspunkt bestemme deg for at du skal satse. Men det er viktig å ikke gape over for mye på en gang, understreker han. Begynn med det du kan der du er. Bygg deg gradvis opp, og gjør deg erfaringer underveis. Du vil få mange mennesker på tunet ditt, og du er prisgitt de som jobber hos deg for å trives, så ha en grundig prosess rundt ansettelser. Du må tilrettelegge for brukerne, og synes at det er greit at de som skal ferdes på garden er involvert i gardsdrifta. Samtidig må du ha faste og klare rammer, og full oversikt over hva slags regler som gjelder. Motivasjon er et nøkkelord, mener Arnstein. Du må ivre for det du gjør. Hvis du skal invitere barnehagen inn på garden, bør det være en forutsetning at du er glad i barn. Skal du tilby matservering, Ane og Arnstein Moen erfarer at Inn på tunet godkjenningen og tilhørende oppfølging fra Matmerk gir dem ekstra trygget i den alternative gardsdriften. må du være glad i å lage mat. Det er selve grunnlaget for å lykkes. For å bli en Inn på tunet-gard må du ta kontakt med Matmerk. Mer informasjon finner du på Økonomi-deler har traktordeler du sparer penger på! Stort utvalg av hydraulikk Kraftoverføringsaksler Også til Hardi åkersprøyter Knust rute? Hytteruter/tilbehør Redskapsfester 40 år med traktordeler Startere/dynamoer Bestilling: Netthandel: 56 BEDRE gardsdrift

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Rapport fra Bruker spør bruker-undersøkelsen i Steinkjer Kommune. Heidi Westerlund og Dagfinn Bjørgen

Rapport fra Bruker spør bruker-undersøkelsen i Steinkjer Kommune. Heidi Westerlund og Dagfinn Bjørgen 1 Rapport fra Bruker spør bruker-undersøkelsen i Steinkjer Kommune Heidi Westerlund og Dagfinn Bjørgen 2 ISBN 978-82-93265-25-2 3 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn for undersøkelsen.... 4 Om rapporten... 5

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

Bruker Spør Bruker. Steinkjer Kommune. 2006/2007.

Bruker Spør Bruker. Steinkjer Kommune. 2006/2007. Bruker Spør Bruker Steinkjer Kommune. 2006/2007. 2 Brukerstyrt Senter i Midt-Norge 2007. Heidi Westerlund. 3 4 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn for Bruker spør Bruker i Steinkjer... 5 Om rapporten... 6 Dialogkonferanse

Detaljer

tema ungdomsskolen 4

tema ungdomsskolen 4 tema ungdomsskolen 4 TILBAKE TIL RØTTENE Faget arbeid er det største faget i montessoriungdomsskolen. Vi ønsket å se hvordan det fungerer i praksis, og dro på besøk til ungdomstrinnet på Oslo Montessoriskole.

Detaljer

REPORTASJE FAMILIEN INN I FENGSEL. En fange i Trondheim snakker med familien på en måte som aldri er gjort i et norsk fengsel tidligere.

REPORTASJE FAMILIEN INN I FENGSEL. En fange i Trondheim snakker med familien på en måte som aldri er gjort i et norsk fengsel tidligere. REPORTASJE FAMILIEN INN I FENGSEL En fange i Trondheim snakker med familien på en måte som aldri er gjort i et norsk fengsel tidligere. Tekst: Øystein Helmikstøl Foto: Marius Tvinnereim Han har fått dommen

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING AV INN PÅ TUNET

BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING AV INN PÅ TUNET BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING Brukerevaluering av tilbud til mennesker med psykiske vansker i tre kommuner i Sør- Trøndelag Mental helse i Sør-Trøndelag Prosjektrapport I/2007 Bruker Spør Bruker Trondheim,

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

18 Presentasjon av eksempler

18 Presentasjon av eksempler 18 Presentasjon av eksempler Linda Jolly Det er etter hvert mange gårder og skoler som har lang erfaring i gård- /skolesamarbeid. Vi har forsøkt å velge ut 3 gårder som representerer arbeid med forskjellige

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

AU PAIR. Nøye utvalgte vertsfamilier Lønn og betalt ferie Egen kontaktperson Forberedelseskurs i New York eller Auckland. USA England.

AU PAIR. Nøye utvalgte vertsfamilier Lønn og betalt ferie Egen kontaktperson Forberedelseskurs i New York eller Auckland. USA England. AU PAIR JOBB SOM AU PAIR FOR DEG MELLOM 18 OG 30 ÅR WWW.STS-EDUCATION.NO Nøye utvalgte vertsfamilier Lønn og betalt ferie Egen kontaktperson Forberedelseskurs i New York eller Auckland USA England Frankrike

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid?

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? 1 Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? Vågsbygd videregående skole 2 Innholdsfortegnelse Forside... Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...3 Varodd AS og Ny

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET Himmelberget Prosjekt: Snøhetta kontorlokaler Arkitekt: Snøhetta AS Adresse: Skur 39, Vippetangen, Oslo Ferdigstillelsesår: 2005 Fotograf: Werner Zellien 138 139 gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53

Detaljer

Et godt liv i egen bolig. Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

Et godt liv i egen bolig. Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner Et godt liv i egen bolig Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner Boligjakten Ansvarlig utgiver: SAFO www.safo.no post@safo.no (Norsk forbund for utviklingshemmede, Norges Handikapforbund,

Detaljer

Studier med støtte (SMS)

Studier med støtte (SMS) Studier med støtte (SMS) v/ Campus Kristiansand Universitetet i Agder Rapport for 2012 2 Innholdsfortegnelse Innledning Del I Studier med støtte 2012 Vedlegg Del II Historikk Metode 2009-2011 Vedlegg 3

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

ET LANDBRUK UTEN KVINNER

ET LANDBRUK UTEN KVINNER Norsk Bonde- og Småbrukarlag ET LANDBRUK UTEN KVINNER En kartlegging av årsaker til at ikke flere kvinner velger landbruket som yrkesvei Kvinner, demokrati og deltakelse Mars 2015 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre?

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Innhold Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Et godt sted å bo Best mulig overgang til å bo for seg selv Hva som er viktig for å bo bra Hva vi kan trenge hjelp til

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Jobbmestrende oppfølging. Informasjon om metoder og muligheter

Arbeid og psykisk helse. Jobbmestrende oppfølging. Informasjon om metoder og muligheter Arbeid og psykisk helse Jobbmestrende oppfølging Informasjon om metoder og muligheter Viktig arbeid Hva du gjør sier noe om hvem du er. Å delta i arbeidslivet bidrar for de fleste til økt anerkjennelse

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

NÆRE OMSORGSPERSONER

NÆRE OMSORGSPERSONER INNHOLD Å være en nær omsorgsperson... 3 Kort om Parkinsons sykdom... 4 Godta følelser... 6 Bekymringstanker... 6 Ta vare på deg selv... 8 Opplevelse av krise og sorg... 10 Ta imot hjelp når du trenger

Detaljer

Barn i kommunale boliger

Barn i kommunale boliger Barn i kommunale boliger Erfaringer fra Barneombudets ekspertgruppe Innhold Bakgrunn... 3 Hva er en kommunal bolig?... 4 Barneombudets målsetting og metode... 5 Møter... 5 Ekspertenes råd og erfaringer...

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Hvordan startet det egentlig ved to av dem.

Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Intervju med psykiatrisk sykepleier Ann Randi Haugen (AR) og sosionom Latha Nrugham (LN) 4.februar 2003. Intervjuet er gjort av FoU-rådgiver Bengt Karlsson (BK).

Detaljer

Sosialt liv med kognitive endringer. Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer

Sosialt liv med kognitive endringer. Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Sosialt liv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Sosialt liv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Forord

Detaljer