Det begynte med brostein...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det begynte med brostein..."

Transkript

1 Magasin Nr. 1 april 2011 Veidekke 75 år: Det begynte med brostein... Bedriftsmagasin for Veidekke ASA

2 Tett på Innhold Konsern 2 Leder 3 Posisjonert for vekst 3 Markedskommentar 4 HMS til et nytt nivå 5 Nytt krafttak mot SLU: HMS under lupen 7 Eiendom tar steget fullt ut 8 Veidekke Gjenvinning selges med betydelig gevinst 8 Skifter navn til Veidekke Industri 9 Veidekke 75 år: Fortell din historie! Aktuelt 9 Nye tillitsvalgte 10 Store Infradagen En bättre dialog 12 Kristiseter og Veidekke: Fra prosjektsamarbeid til integrering 13 Knust boligblokk bygges opp igjen 14 Totalrehabilitering av Rådhusfasadene 15 Kolde byggesager i Region vest 16 Vant prisen for Årets asfaltjobb Viktig framtidssatsning på idrott och hälsa 18 Forkælelse på 1. klasse 20 Involverende projektering 20 Bedre samhandlingsprosesser gjennom Samferdselsskolen hovedtema på årets HTU-konferanse 22 Milepæl nådd skadefritt i Lørentunnelen 24 Enkle virkemidler ga HMS-resultater 25 Vitenskapelig assistent i prosjekteringslederfaget 26 Eidsvolltunnelen forsert med syv måneder HMS 28 Säkerheten först och främst 30 Bredere og oftere ledelsesdeltakelse hever kvaliteten på vernerundene 31 Klatrende sikringsskjerm på dekkestøp 32 Trygghets- og trivselsdag på alle byggeplasser Nye oppdrag 33 Nye oppdrag Tett på 34 Jubilanter i 2. kvartal Jubilanter i HG Asfalt, Distrikt Bergen og på Asfaltverket Mo 35 Autopilot vant VM i fotball En utfordrende vinter Årets første tre måneder har vært utfordrende. For alle våre tre land har sterk kulde og snø vært en fellesnevner gjennom nesten hele vinteren, med de utfordringer dette gir en bygg- og anleggsentreprenør. For mange prosjekters del ser vi at prisene på noen av kontraktene vi tok mot slutten av 2009 og inn i 2010 har et tøffere marginbilde. Dette er en klassisk utfordring ved skiftende konjunkturer, og noe vi alle må bidra til å håndtere. Videre har vi måttet håndtere asfaltsaken som, først og fremst i Norge, har hatt stor medieeksponering og har utfordret oss på det å håndtere det uventede, samtidig som verdiene i vårt varemerke blir satt på prøve. Dette har vært en sak som både har rystet og samlet, og som har vært vanskelig for mange. På toppen av det hele synes verden å være inne i en periode hvor hendelsene synes å overgå hverandre i intensitet og omfang. Usikkerhet preger økonomien, markedsutviklingen og relasjonen mellom regioner i verden. Vi må konsentrere oss om det vi selv kan gjøre noe med, og det er heldigvis ganske mye. Den positive siden av utfordringene ser vi når vi sammen finner gode løsninger for å møte dem. Til tider kan løsningen sitte langt inne, og det kreves stor innsats, men gjennomgående opplever jeg at vi har kunnskap, erfaring og nødvendige ressurser til å håndtere det meste. For meg er det nok å vise til de resultatene vi oppnådde i Spesielt gledelig er det å se at de gode resultatene kommer fra alle hjørner av konsernet og fra alle virksomhetsområder. Det er viktig at vi alle kan glede oss over dette, for her har alle bidratt. Ved utgangen av mars har vi avsluttet salget av forretningsområdet Gjenvinning en virksomhet som hadde sin begynnelse i 1997, og som gjennom årene har vokst til å få en omsetning på opp mot 400 mill. kroner. I en ny eierkonstellasjon vil Veidekke Gjenvinning få langt bedre vilkår for videre vekst og utvikling, og det er med stolthet vi også kan registrere at Veidekke Gjenvinning med sin organisasjon var sterkt ønsket av de nye eierne. Våren står for døren, og med den skal vi også feire Veidekkes 75-årsjubileum. Vi vil markere jubileet på flere måter, og feiringen legges til den enkelte enhet. Verdiskapingen i Veidekke skjer lokalt og på det enkelte prosjekt. Derfor vil vi at prosjektene, kundene og kollegene lokalt er de som skal feire sammen. Du finner mer om dette i egen artikkel her i Veidekke Magasin. La oss nyte at våren er her, at dagene blir lysere og varmere. La oss bruke tiden til det beste for oss selv og den jobben vi skal gjøre sammen. Asfaltsaken Asfaltsaken har fått en særdeles omfattende dekning i NRKs nyhetssendinger. Utgangspunktet for saken, påstått prissamarbeid, er meget alvorlig, noe som understrekes av det faktum at Veidekke selv gikk til Konkurransetilsynet og Politiet med saken for over ett år siden. At NRK har valgt å bringe saken frem slik de har gjort, henger sammen med at den tidligere distriktslederen i Kolo Veidekke stod frem og fortalte om prissamarbeidet, som Konkurransetilsynet nå er i avslutningsfasen av å granske. Før tilsynets arbeid er avsluttet, kan vi ikke omtale eller kommentere detaljer i saken, men bare vise til den informasjonen vi oppdaterer og legger ut på vårt intranett og våre hjemmesider. Vi gjør alt vi kan for å bidra til å få alle detaljer i saken oppklart, og så skal vi sammen arbeide for at noe slikt ikke skal skje igjen. I Veidekke har vi nulltoleranse for brudd på lover og regler, og det gjelder oss alle. Veidekke har klaget NRKs dekning av asfaltsaken inn til Pressens Faglige Utvalg, PFU, som består av representanter fra pressen og fra samfunnet for øvrig. Vi mener det er riktig å klage saken inn for PFU, da vi mener at Veidekke er blitt uriktig behandlet i mediene i denne saken. n Baksiden 36 Nye etager på Københavns Universitet Terje R. Venold konsernsjef Foto: Ane Sangnes Veidekke ASA Hoffmann A/S Veidekke Sverige AB Hovedkontor Postadresse: Postboks 505 Skøyen N-0214 Oslo Besøksadresse: Skabos vei 4 Telefon: Telefaks: e-post: Hovedkontor Postadresse: Fabriksparken 66, DK-2600 Glostrup Besøksadresse: Fabriksparken 66 Telefon: Telefaks: e-post: Stockholmskontor Postadresse: Box 1503 S Sundbyberg Besøksadresse: Löfströms Allé 7 Telefon: Telefaks: e-post: Veidekke Magasin Ansvarlig redaktør: Kai Krüger Henriksen Redaktør: Ane Sangnes e-post: Redaksjonsutvalg: Gunvor Bergan, Tore Gudmundsen, Øystein Gundersen, Steinar Krogstad, Per-Inge Linnerud, Kjetil Nyseth, Ole R. Paulsen, Lasse Vollesen og Sylvianne Bergman Kontakt for Veidekke Magasin: Lasse Vollesen e-post: Kontakt for Veidekke Magasin: Sylvianne Bergman e-post: Layout og trykk: Comitas 241 MILJØMERKET Trykksak

3 Konsern Tett på Posisjonert for vekst Veidekkes oppnådde et resultat på 170 mill. kroner og en omsetning på 4,4 mrd. kroner for årets fjerde kvartal. For hele 2010 ble resultatet 590 mill. kroner og omsetningen 16,3 milliarder kroner. - Med 5 % økt årsomsetning, 13 % høyere årsresultat og tredoblet boligproduksjon er det grunn til optimisme fremover, sier konsernsjef Terje R. Venold. Veidekkes omsetning i 2010 var mill. kroner mot mill. kroner i Resultatet før skatt ble 590 mill. kroner sammenlignet med 523 mill. kroner året før. Resultatet pr aksje ble kr 2,60 mot kr 3,00 for ett år siden. Styret foreslår et utbytte på kr 2,50 pr aksje, det samme som i fjor. Ordrereserven for entreprenørvirksomheten var 12,2 mrd. kroner ved årsskiftet mot 12,3 mrd. kroner ved forrige årsskifte. - Vi driver en sterk og god virksomhet, og har håndtert nedgangskonjunkturene godt. Vår gode finansielle stilling og ordrereserve gjør at vi er godt posisjonert og rustet for den forventede markedsveksten vi forventer i 2011, tross angrepet på vårt omdømme den siste tiden, konstaterer Venold. Entreprenørvirksomheten Den positive utviklingen i det skandinaviske bygg- og anleggsmarkedet fortsatte i fjerde kvartal i fjor. Det førte til økt aktivitet og gode resultatmarginer, til tross for sterk konkurranse. Utviklingen var spesielt positiv for yrkesbygg og bolig i Norge og Sverige. Omsetningen i den samlede entreprenørvirksomheten ble omsetningen i fjor på omsetningen mill. kroner, sammenlignet med mill. kroner i Resultatet ble 568 mill. kroner mot 606 mill. kroner året før. Eiendomsutvikling Markedet viste en positiv utvikling med økende boligsalg i Antall boliger i produksjon ved årets utgang var 901, mot 310 året før. Til sammen solgte Veidekke Eiendom 628 boliger i fjor mot 430 i Omsetningen endte på mill. kroner og resultatet ble 14 mill. kroner, som var meget bra sammenlignet med 2009 da omsetningen var 711 mill. kroner og resultatet minus 74 mill. kroner. Industri I Industri har økt lønnsomhet stått i fokus i hele 2010, og marginene ble bedre innenfor asfaltområdet og på gjenvinning. Asfaltproduksjonen økte med 7 % til tross for streng vinter med sen sesongoppstart og avslutning allerede i november. Industri omsatte totalt for mill. kroner og resultatet ble 64 mill. kroner. Tilsvarende tall for 2009 var henholdsvis mill. kroner og 7 mill. kroner. HMS Sykefraværet for alle ansatte i Norge var 5,4 % mot 5,7 % i I Sverige var sykefraværet 2,8 % sammenlignet med 3,1 % året før, og i Danmark endte de på 2,2 % mot 2,4 % i H-verdien i hele konsernet (antall fraværsskader pr million arbeidstimer) gikk noe ned i alle landene og konsernet endte på en H-verdi på 4,8 mot 5,7 ved utgangen av n Tekst: Helge Dieset, Gunvor Bergan MARKEDSKOMMENTAR Rolf Albriktsen På vei inn i en høykonjunktur Finanskrisen og den store globale resesjonen synes nå å være kommet på avstand. For vel et halvt år siden snakket vi om at vi var på vei ut av lavkonjunkturen, nå snakker vi om å være på vei inn i en høykonjunktur. Dette gjelder i stor grad for Norge og Sverige, men også Danmark har vist tegn på bedring etter en svært lang periode med synkende produksjon og økende sysselsetting. Vi står nå foran to år med vekst i konjunkturene både internasjonalt og i de skandinaviske land. Men hendelsene i Japan og uroen i Nord-Afrika påvirker energi- og råvareprisene og kan være med på å bremse oppgangskonjunkturene. Hvor store utslagene blir, er det for tiden umulig å ha en presis mening om. Norsk økonomi utviklet seg litt svakere enn vi ventet i 2010 som følge av svakere investeringer og forbruk innenlands. Utviklingen gjennom høsten ble bedre enn i første halvår, og vi gikk inn i 2010 med god fart i norsk økonomi. For 2011 forventer vi en vekst på rundt 3 %. Arbeidsledigheten holdes tilnærmet konstant som følge av stor innvandring og at veksten i antallet nye arbeidsplasser ikke matcher tilbudet på arbeidskraft. Bygg- og anleggsmarkedet viste i 2010 en vekst på i underkant av 2 %. Dette ventes i år og neste år å vokse med 5 %. Det er primært boliginvesteringene som bidrar til denne veksten. Men også private yrkesbygg og anleggsinvesteringene vil gi et positivt bidrag til veksten. Boligmarkedet bedret seg gjennom hele Prisene på brukte boliger økte med rundt 6 %, og mye av denne veksten kom på slutten av året. Husholdningenes økonomi er fundamentalt god, renten har holdt seg lav og inntektsutviklingen har bidratt til stor etterspørsel etter boliger i Dette venter vi skal fortsette også i Lite tilbud på boliger i markedet gjør at prisutviklingen på boliger vil fortsette å vokse fremover. Vi antar en prisvekst på opp mot 10 %. Også produksjonen av boliger er økende. For 2010 ble det igangsatt boliger. Dette ventes å øke mot i år og ytterligere vekst ventes i Svensk økonomi utviklet seg svært gunstig i 2010 og bedre enn hva vi trodde. BNP-veksten ble på 5,5 % i snitt for året og den årlige veksten i siste kvartal var oppe i 7,3 %. Det er industriproduksjonen og eksporten som har drevet opp veksten. Nå ser vi en dreining mot at etterspørsel innenlands og investeringer blir hoveddriveren for veksten. Arbeidsledigheten er fortsatt høy i Sverige selv om trenden peker nedover. For 2011 forventes en BNP-vekst på 4,5 %. Dette har også gitt vekstimpulser for bygg- og anleggsinvesteringene. Vi ser nå for oss en årlig vekst i de samlede byggog anleggsinvesteringene på 6 % både for 2011 og Veksten blir god innen alle segmenter, men særlig vil investeringene i yrkesbygg og boliger bidra positivt til veksten. Boligmarkedet preges av optimisme og fremtidstro i husholdningene, stor tilflytting til vekstregionene og fortsatt lavt rentenivå. I tillegg ventes husholdningenes inntekter å øke rundt 3,5-4 % for Boligprisene er antatt å øke med 6 % i Stockholm og noe mindre i Skåne- og Göteborgregionen. Boligbyggingen er fortsatt på vei opp, og for 2011 ventes boliger å bli satt i gang. Dansk økonomi har utviklet seg positivt etter syv kvartaler med negativ vekst. Tre påfølgende kvartaler med positiv BNP-vekst indikerer at Danmark er på vei ut av nedgangskonjunkturen. For 2011 forventes en svak samlet produksjonsvekst i Danmark på 1,5 %. Bygg- og anleggsmarkedet preges i sterk grad av den lange konjunkturnedgangen landet har vært gjennom. I 2010 falt det samlede bygg- og anleggsmarkedet med 6 %. I år blir det trolig det første året siden 2006 med positiv vekst i markedet. Det er områder som oppgradering av eksisterende boligmasse og en positiv anleggssektor som bidrar til veksten, men nivået på aktiviteten er fortsatt lav. Samlet er det for i år og neste år grunn til å være optimister hva gjelder utviklingen i markedet. Men vi ser også for oss en vekst i byggekostnadene som følge av kapasitetsskranker og økte priser på råvarer og energi. Dette er en utfordring vi skal og må ta tak i. n Boligprosjektet Årvollbrinken solgte bra i

4 Konsern - Jeg er ansvarlig for HMS i Veidekke og det er du også. Ledermøtet 2011: HMS til et nytt nivå Etter at Neste generasjon HMS-arbeid ble lansert på HMS-dagen i mai i fjor, har det pågått en prosess i hele organisasjonen. Hovedlinjene ble presentert på Veidekkes ledermøte i januar. Frem mot 2015 skal Veidekke ha en sterk reduksjon i skadeantallet. For å få til dette må alle ha god risikoforståelse, og ta ansvar for seg og sine kolleger. Målene skal blant annet nås gjennom kompetanseheving, trening og systematisk læring av alvorlige hendelser. - Vi har satt oss nye og ambisiøse mål, men hovedmålet er fortsatt et skadefritt Veidekke med et delmål i 2015 på under 100 skader. Det tilsvarer en H2-verdi på nivå 4. (H2 vil si antall skader uten fravær, men som krever medisinsk behandling). Vi har fortsatt et mål om flere gode arbeidsår for alle, sier konserndirektør for HR/HMS/Miljø, Bente Lillestøl. - For å bringe risikonivået til et betydelig lavere nivå i hele konsernet er vår hovedstrategi å øke risikoforståelsen. Alle som jobber i og for Veidekke skal forstå og kunne håndtere den risikoen arbeidet omfatter. Vi skal ha en tydelig ledelse. Alle ansatte og underentreprenører (UE) må kjenne og ta sitt ansvar, og vi skal involvere UE på lik linje med oss selv, sier Lillestøl. Det er iverksatt tiltak som alle enheter skal innføre. Alle skal ha kompetanse tilpasset sin funksjon, og det innføres sikkerhetssertifisering på alle arbeidsplasser. - Vi setter fokus på barrieretenkning, og mer systematisk læring av alvorlige hendelser. Alle enheter skal sette egne mål for forbedring, og følge dem opp gjennom måling. - Arbeidet med å implementere overordnede mål og krav i de enkelte virksomhetene er i gang. De må tilpasses den enkelte enhets nå-situasjon og utfordringer. Vår arbeidsform med involvering og involverende planlegging er gode arenaer for arbeidet med HMS, sier Lillestøl. n Tekst: Ane Sangnes Foto: Veidekke 4

5 Konsern Hva skjer i 2011? På bakgrunn av vår utvikling og nå-situasjonsbildet, har konsernledelsen satt opp mål, strategi og tiltak for den retningen alle skal følge videre. Dette er altså slutten på over et halvt år med diskusjoner og grunnlagsarbeid, og starten på å agere. I første steg for arbeidet mot 2015 har vi valgt å prioritere å få sikkerheten til et nytt nivå. Vi gir dette spesielt fokus i Dette betyr ikke at vi ikke skal fortsette med det arbeidet som er igang på helse og arbeidsmiljø. De grepene vi nå gjør innen sikkerhet, vil også ha effekt på helse og arbeidsmiljø, og mye av systematikken kan følges. I løpet av 2011 skal vi også jobbe med grunnlaget for et neste felles steg innen helse og arbeidsmiljø, med iverksettelse i Mye bra, men hold trykket oppe HMS-arbeidet de siste 15 årene har gjort at HMS har gått fra å være en tilleggsprosess til en mer integrert prosess. Skadenivået er redusert betraktelig, og vi har høy standard på arbeidsmiljøet. Vi har bygget opp en betydelig HMS-kompetanse i linje og stab. Det er med andre ord gjort veldig mye bra. De siste to årene har vi likevel hatt seks ulykker der syv personer har mistet livet. Vi har 60 skader med fravær på egne medarbeidere i året, og ca. 250 skader totalt. Inkluderer vi UE, kan vi minst doble tallene. Dette har vært relativt stabilt i flere år, dvs. at vi ikke har greid å forbedre oss tilstrekkelig. Vi har i tillegg relativt mange alvorlige Bente Lillestøl. Foto: Veidekke. hendelser som kunne fått store konsekvenser. Et mer systematisk arbeid med helse er startet, men ennå er det langt fram. Arbeidet framover skal bringe oss videre til et betydelig redusert risikonivå, der ingen mister livet, blir skadet eller syk av å ha sin arbeidsplass i eller for Veidekke. Nytt krafttak mot 2015 Veidekke har de siste 15 årene arbeidet systematisk og målrettet med HMS, spesielt på sikkerhetssiden, og har oppnådd gode resultater. De siste års HMS-resultater viser imidlertid at vi har stagnert og trenger et nytt krafttak frem mot Tekst: Bente Lillestøl På Veidekkes skandinaviske HMS-dag 25. mai 2010 ble Neste generasjon HMS-arbeid lansert. Siden da har det pågått en prosess i hele organisasjonen både med å kartlegge nå-situasjonen, og man har vurdert hva som skal være prioriterte faktorer for vårt videre arbeid med HMS. På Veidekkes ledermøte i januar ble hovedlinjene presentert. Gjennom de undersøkelser, intervjuer, diskusjoner og 2015-samlinger som er gjennomført, har vi fått et faktabasert nå-situasjonsbilde. Disse fire punktene står sentralt: - Viktigheten av tydelig ledelse og av å gjøre det vi sier - Kommunisere at alle har og må ta ansvar - Kompetanse er viktig - Vi må involvere UE/innleide på linje med oss selv I tillegg har fire grupper på vårt skandinaviske lederutviklingsprogram jobbet med temaet Neste generasjon HMS-arbeid, se artikkel på side 6. De har kommet med sitt bilde på nå-situasjonen, og på bakgrunn av det, hva som kan bringe oss videre. Hovedmålet er et skadefritt Veidekke Skadefritt Veidekke videreføres som vårt hovedmål. Vi har i tillegg satt et delmål for 2015, med under 100 skader (H2 4) for oss som arbeider i Veidekke og de som arbeider for oss. Vi har i dag i overkant av 500 skader, og dette krever en forbedring på 25 % hvert år. Dette er ambisiøst, ja! Og noen vil kanskje si for ambisiøst. Våre konkurrenter i Norge ligger i stor grad på nivå med oss i dag, men oljebransjen har et helt annet nivå, og ligger rundt H2 på 4 i dag. Det er altså ikke umulig, og enkelte enheter hos oss har et godt nivå i dag. Vi kan ikke være fornøyd med dagens situasjon. For helse og arbeidsmiljø har vi målet om flere gode arbeidsår for alle. Vi vil bruke 2011 til å arbeide med grunnlaget for neste steg i dette arbeidet. Hver enhet skal etablere målbare delmål for sitt arbeid. Risikoforståelsen må økes For å bringe risikonivået til et betydelig lavere nivå i hele konsernet er vår hovedstrategi å øke risikoforståelsen. - Alle som jobber i og for Veidekke skal forstå og kunne håndtere den risikoen arbeidet omfatter. - Tydelig ledelse er viktig. Ledere skal vise engasjement gjennom personlig adferd, være forbilde og blant annet konsekvent korrigere risikabel adferd. - Alle ansatte og underentreprenører må kjenne og ta sitt ansvar alle er ansvarlige for at vi har et sikkert, helsefremmende og godt arbeidsmiljø. - Underentreprenører skal involveres på lik linje med oss selv. 5

6 Konsern Tett på Konsernsjef Terje R. Venold og virksomhetslederne Arne Giske, Per-Ingemar Persson og Dag Andresen understreker hvor viktig det er at alle tar ansvar for HMS. Riktige holdninger og adferd Vi har på bakgrunn av grunnlagsmaterialet som er samlet inn, valgt noen tiltak som skal på plass i hele konsernet. Det å redusere risikonivået på arbeidsplassen til et akseptabelt nivå krever kompetente ledere og medarbeidere med evne til å se og håndtere risiko. Vi må også ha ledere og medarbeidere med riktige holdninger og adferd. Tiltakene er ikke ferdig utarbeidet i detalj, så dette er en jobb vi må starte nå, og gjøre i løpet av Kompetansekrav og barrieretenkning Det skal settes kompetansekrav til alle som arbeider i og for Veidekke: - Alle skal ha kompetanse tilpasset sin funksjon. - Alle nyansatte skal få en første opplæring i HMS. - Det innføres krav om sikkerhetssertifisering for alle som skal inn på våre arbeidsplasser. Et tiltak for å redusere risikonivået er å trene på barrieretenkning. Barrieretenkning er å ha et bevisst forhold til å etablere og å overholde barrierer for å unngå uønskede hendelser. Barrierer kan være fysiske, f.eks. sperringer, eller organisatoriske, f.eks. kompetanse eller en instruks. Også vår adferd er en barriere. Lære av de alvorlige hendelsene Vi har i dag fokus på skader og fravær, samt rapportering av uønskede hendelser. Men vi ser at slike hendelser skjer likevel, og at vi ikke alltid ser læring på tvers i hele organisasjonen. Vi skal systematisk arbeide med de mest alvorlige hendelsene, der det er fare for alvorlige ulykker, for å lære av dem i og på tvers av enhetene. Hver enhet skal ha gode systemer for måling, som skal gi grunnlag for forbedringer. Det skal være nærhet til målene. Ta ansvar Vi har satt oss nye ambisiøse mål, fulgt av en strategi og satt minimumskrav til tiltak alle enheter skal innføre og gjennomføre. Mye bygger på det gode arbeidet vi har gjort til nå, men målene er mer ambisiøse. Det er minimumskrav, og vi skal gjøre det vi sier! Dette betyr at vi alle må endre oss, og for å lykkes er vi avhengige av hver enkelt. Vår kultur er summen av alles adferd. Om ikke lenge vil du på arbeidsplassen din motta en grønn t-skjorte. På denne står det Jeg er ansvarlig for HMS i Veidekke, og på ryggen står det og det er du også. Ta den på og ta ditt ansvar. Veidekke arrangerer for første gang en HMS-uke for alle september. Uka starter med konsernets HMS-dag og utdeling av HMS-prisen. n Årets SLU-gruppe. Skandinavisk Lederutvikling: HMS under lupen Årets tema for gruppeoppgavene på Skandinavisk Lederutvikling (SLU) handlet om hvordan vi skal nå HMS-målene vi har satt oss. Innspillene og svarene på oppgavene har hatt direkte innvirkning på den nye konsernstrategien for HMS. Skandinavisk Lederutvikling er et lederprogram som går over flere samlinger. Deltakerne får ulike oppgaver som knyttes til Veidekkes daglige drift, og får mulighet til å fordype seg i viktige temaer for bedriften. Løsningene på og innspillene fra oppgavene brukes videre som basis for forbedringsprosesser i selskapet. Denne gangen stod HMS på agendaen for alle fire gruppene, og resultatene har hatt direkte innvirkning på den nye konsernstrategien for HMS. Temaene var 1) HMS-management, 2) HMS samarbeid med kunder og underentreprenører, 3) HMSlederskap og 4) HMS gode eksempler. Hever blikket Det er lov til å heve blikket på SLU, og organisatorisk struktur var et tema som var oppe til diskusjon i flere av gruppene. Et spørsmål som Kan HMS-ansvar delegeres? fikk ulike svar. På den ene siden gir en egen HMS-ledelse/-stab lokalt mer trykk og fokus på helse, miljø og sikkerhet på prosjektene. På den annen side kan en egen HMS-ledelse/-stab være med på å flytte ansvaret bort fra det stedet ansvaret bør ligge, nemlig hos øverste leder lokalt. For mer informasjon om oppgavene, gå inn på intranettet under konsern og HMS, eller ta kontakt med Bente Lillestøl eller Rolf Albriktsen. n Tekst: Ane Sangnes Foto: Veidekke Konsernets HMS-strategi For å bringe risikonivået til et betydelig lavere nivå i hele konsernet er vår hovedstrategi: - Å øke risikoforståelsen Alle som jobber i eller for Veidekke skal forstå og kunne håndtere den risikoen arbeidet omfatter - Tydelig ledelse HMS-styring og HMS-ledelse - Alle ansatte og underentreprenører må kjenne og ta sitt ansvar - Underentreprenører skal involveres på lik linje med oss selv 6 6

7 Konsern Tett på Eiendom tar steget fullt ut Før: Slik kan det se ut på et bad i en bolig uten tørkenisje. Veidekke Eiendom tar nå steget fullt ut og innfører innemiljøkvaliteter på alle nye prosjekter i egenregi. Veidekke Eiendom utvider samarbeidet med Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF). Dette betyr at Eiendom nå skal levere boliger med forbedrede innemiljøkvaliteter som er godkjent av NAAF, i alle prosjekter som utvikles og utføres i egenregi. Å bygge boliger med et trygt og sunt inneklima er et viktig helsetiltak. Forskning viser at stadig flere får astma og allergi, og det er spesielt bekymringsfullt at sykdomsforekomsten er særlig økende blant barn og unge. Veidekke Eiendom har høstet gode erfaringer på Årvollbrinken-prosjektet i Oslo. Et godt samarbeid med NAAF har gitt oss de aller beste forutsetningene for å bygge sunne og trygge boliger. Gjennom bevisste valg og gjennomtenkte boligløsninger har vi utviklet gode hjem som gir boligkjøperne visshet om at de bor i et sunt inneklima, sier adm. direktør Arne Giske i Veidekke Eiendom. Etter: Tørkenisjen gjør badet ryddigere og bidrar til et bedre inneklima i boligen. Adm. direktør i Veidekke Eiendom, Arne Giske, og generalsekretær i NAAF, Geir Endregard. Vi er stolte over det vi har fått til sammen med NAAF. De nye retningslinjene går vesentlig lenger enn kravene som er satt fra myndighetene, sier Arne Giske. n Fokusområdene fremover blir blant annet: Spesialutviklede baderom Baderommene har tørkenisje med avtrekk. Nisjen gir lavere luftfuktighet og mindre risiko for vekst av mikroorganismer som sopp, midd og bakterier. God ventilasjon Boligene leveres med vedlikeholdsavtale på ventilasjonsanlegget, som sikrer jevnlig skifte av filter, rengjøring og nødvendig vedlikehold. Alle boligene har balansert ventilasjon med filtrering av inneluften. Helsevennlige materialer Vi bruker materialer og produkter med minst mulig avgassing. Optimal oppvarmingsløsning Vi benytter fjernvarme som oppvarmingskilde der det er mulig. Ved elektrisk oppvarming velges lukkede panelovner som ikke brenner støv. Lena Simonsen i Veidekke Eiendom har hatt en sentral rolle i arbeidet med levering av innemiljøkvaliteter. Veidekke Eiendom leverer nå, i alle egenregiboliger, en tørkenisje med avtrekk som vil gi god plass til både fuktige håndklær og klesvask. Dermed unngår man å måtte sette tørkestativ i rom uten god nok avtrekk, eller å måtte fylle opp baderommet med fuktig klesvask. Her med prosjektutvikler Elin Hoff Johansen i Veidekke Eiendom. Enkel rengjøring Boligene leveres med takhøy innredning for å unngå at det samler seg støv på vanskelig tilgjengelige steder. Vi leverer også en veiledning for riktig renhold med minimal bruk av kjemikalier. Kontrollert produksjon Vi har ekstra fokus på at vi skal overlevere et rent og tørt bygg, og har utviklet gode rutiner for å ha kontroll på fukt og støv i byggeprosessen. Allergivennlig beplantning På uteområdene unngår vi trær og planter som kan gi allergiske reaksjoner som følge av pollen, sterk duft eller giftige bær. Råd og veiledning til kjøper Boligkjøpere får råd og tips om hvordan man kan sørge for et godt inneklima i boligen også etter at man har flyttet inn, for eksempel gjennom valg av innredning og rengjøringsmetoder. Tekst og foto: Ane Sangnes 7 7

8 Konsern Tett på Veidekke Gjenvinning selges med betydelig gevinst Over flere år har Veidekke bygd opp en solid gjenvinningsvirksomhet gjennom Veidekke Gjenvinning AS. Ved salget til Altor Fund III får virksomheten forsterket mulighet til videre vekst og utvikling, og Veidekke får realisert de verdier som er bygd opp. Veidekke har inngått avtale med Altor Fund III (Altor) om salg av 100 % av aksjene i selskapet Veidekke Gjenvinning AS. Altor har tidligere kjøpt Veolia Miljø AS. Veidekke Gjenvinning vil komplettere Veolia Miljø som Altors satsing på det norske markedet. Sammen vil de to selskapene representere en effektiv og fremtidsrettet enhet innen gjenvinning av avfall. - Morgendagens aktører må kunne tilby markedet den beste service og fremtidsrettede teknologiske løsninger. Veidekke har vurdert ulike utviklingsretninger for Veidekke Gjenvinning og konkludert med at ytterligere profesjonalisering og bedret lønnsomhet best kan oppnås gjennom Altors satsing. Altor har ambisjoner, ressurser og kompetanse for å utvikle og foredle Veidekke Gjenvinning videre. For Veidekkekonsernet var det derfor et naturlig valg å selge virksomheten, sier konsernsjef Terje R. Venold i Veidekke ASA. - Veidekke er svært stolt av å ha bygd opp og utviklet en solid og betydelig virksomhet innen dette området. Mange års godt arbeid og innsats fra mange medarbeidere har bidratt til selskapets posisjon i dag. Det skal bli svært spennende å følge selskapets videre utvikling som del av Norges ledende gjenvinningsbedrift, sier Venold. - Veidekke Gjenvinning AS er en veldrevet og spennende bedrift. Vi er svært glade for å kunne utvikle virksomheten videre sammen med bedriftens ansatte. Veidekke Gjenvinning AS vil passe svært godt sammen med Veolia Miljø AS, og samlet vil den nye virksomheten bli en effektiv og fremtidsrettet enhet, sier Reynir Indahl, partner i Altor Equity Partners. Veidekke Gjenvinning ble etablert i 1997 og har gjennom en kombinasjon av organisk vekst og oppkjøp gradvis blitt bygd opp til en ledende gjenvinningsvirksomhet med fokus på behandling av næringsavfall på Østlandet og i Rogaland i Norge. Virksomheten drives blant annet gjennom datterselskapene Wilhelmsen & Sønner as og Humlekjær Ødegård as. I disse årene har kundenes forventninger om gode miljøløsninger og myndighetenes stadig strengere krav til håndtering av avfall drevet gjenvinningsmarkedet i retning av stadig større profesjonelle industrielle enheter. Veidekke Gjenvinning har organisatorisk vært en del av Veidekke Industri. Virksomheten hadde i 2010 en omsetning på 410 mill. kroner og resultat før skatt (EBT) var 21 mill. kroner. Antall ansatte er 143. Samlet vederlag er avtalt til 326 mill. kroner. For Veidekke innebærer transaksjonen en regnskapsmessig gevinst på ca. 105 mill. kroner samt en positiv effekt på netto rentebærende gjeld på 310 mill. kroner. Due diligence av Veidekke Gjenvinning er gjennomført. Avtalen er inngått med forbehold om godkjennelse fra Konkurransetilsynet, og overdragelse vil derfor først finne sted etter at en slik godkjennelse er gitt. Veidekke har en god finansiell kapasitet, som blir ytterligere styrket gjennom denne transaksjonen. Konsernet ser positivt på markedsutviklingen i byggog anleggsmarkedene i Skandinavia og har tro på gode forretningsmuligheter for konsernets øvrige forretningsområder. n Tekst: Gunvor Bergan Foto: Ane Sangnes Skifter navn til Veidekke Industri Kolo Veidekke AS skiftet den 1. mars 2011 juridisk navn til Veidekke Industri AS. Dermed er Kolo Veidekke-navnet historie. - I forbindelse med 2015-prosessen og utarbeidelsen av målbildene er det fremkommet et sterkt ønske om å profilere oss bedre og mer enhetlig. Vi mener nå tiden er inne for å endre navnet og profilen, sier adm. direktør Per-Johan Plünnecke. - Med denne endringen får vi en lik profil som de andre divisjonene, sier Plünnecke. Hvert forretningsområde har fått nye logoer som skal brukes ute på arbeidsplassene, og som biler og anlegg etter hvert skal merkes med. Den juridiske navneendringen skjedde fra 1. mars, mens andre endringer tilpasses fortløpende etter hvert som eiendeler og annet byttes ut. Arbeidstøy som trenger ny logo, byttes til nytt når det skiftes, eller i den takt man ønsker å gjøre det. I formelle sammenhenger er det Veidekke Industris logo som skal benyttes sammen med det korrekte juridiske navnet, Veidekke Industri AS. Logoene for forretningsområdene skal benyttes på skilt på bygninger, anlegg, maskiner, klær og annet presentasjonsmateriell. n Tekst: Ane Sangnes Foto: Ane Sangnes, Veidekke 8 8

Magasin Nr. 2 mai 2010

Magasin Nr. 2 mai 2010 Magasin Nr. 2 mai 2010 God uttelling i asfalten Konstantin Spinos årets byggchef i Sverige Norske Stålbygg: Ingen prosjekter for små for Involverende planlegging Renoverer Lindeskoven i Glostrup Bedriftsmagasin

Detaljer

Magasin Nr. 5 desember 2009

Magasin Nr. 5 desember 2009 Magasin Nr. 5 desember 2009 Miljøbygget i Trondheim vant Betongprisen 2009 Invigning av Världens Grönaste IKEA i Malmö Thors Bakke: Nybyggeri midt i det gamle Randers Asfaltsesongen mot slutten Bedriftsmagasin

Detaljer

Magasin Nr. 1 mars 2010

Magasin Nr. 1 mars 2010 Magasin Nr. 1 mars 2010 Hoffmann på vei oppover Veidekke Anläggning i Lund: Banar vägen till Europa FMC Kongsberg: Godt under energikravene Veidekke Industri: Oppgraderer IT-kompetansen Bedriftsmagasin

Detaljer

Magasin Nr. 4 oktober 2010

Magasin Nr. 4 oktober 2010 Magasin Nr. 4 oktober 2010 Kirsti ble Årets lærling 2010 Lanserar hälsohemsida i samarbete med Carolina Klüft Dansk mester i sikre byggepladser Offentlig-privat samarbeid: - Det lønner seg å tenke kreativt

Detaljer

Tema: HMS. Kenneth Johannessen (20) mistet fingertuppene på jobb i Veidekke. For mange andre har det gått enda verre. Magasin Nr.

Tema: HMS. Kenneth Johannessen (20) mistet fingertuppene på jobb i Veidekke. For mange andre har det gått enda verre. Magasin Nr. Magasin Nr. 3 oktober 2011 Tema: HMS Kenneth Johannessen (20) mistet fingertuppene på jobb i Veidekke. For mange andre har det gått enda verre. Bedriftsmagasin for Veidekke ASA Tett på Innhold Konsern

Detaljer

Magasin Nr. 2 juni 2013

Magasin Nr. 2 juni 2013 Magasin Nr. 2 juni 2013 Arne Giske tar over som konsernsjef Terje R. Venold en stor leder takker for seg Hoffmanns 150-års jubilæumsfest i Tivoli Stort intresse för Svea Fanfar Bedriftsmagasin for Veidekke

Detaljer

samfunnsansvarsrapport 2014

samfunnsansvarsrapport 2014 samfunnsansvarsrapport 2014 Sverige: 100 % 3089 0031 av nye leiligheter i egenregi Svanen-sertifiseres Norge: 100 % økning i produksjon av lavtemperaturasfalt (LTA) 2 SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2014 VEIDEKKE

Detaljer

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 04/2011

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 04/2011 Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 04/2011 Innledning 2 Innledning Stå han av Mens jeg sitter her og skriver denne lederen til årets siste utgave av Relasjon, herjer vinterstormene over landet vårt.

Detaljer

Peabnytt. Petter Moe ny administrerende direktør i Peab Norge fra januar Side 6. Peab kjøper TVE og TVU Side 4

Peabnytt. Petter Moe ny administrerende direktør i Peab Norge fra januar Side 6. Peab kjøper TVE og TVU Side 4 Peabnytt Nr. 4 2010 14. årgang Petter Moe ny administrerende direktør i Peab Norge fra januar Side 6 Peab kjøper TVE og TVU Side 4 Skipassrabatt for Peab-medarbeidere Side 35 Leder Hendelsesrikt år Det

Detaljer

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL DRIFTSINNTEKTER EBITDA RESULTAT FØR SKATT 102 M 137 M 2177 M 2029 M 1474 M 68 M 106 M 1251 M 1166 M 90 M 41 M 76 M 69 M -27 M -14 M 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011

Detaljer

Refleks. Bunnen er passert NR.2-2009. Side 3-4-5-6

Refleks. Bunnen er passert NR.2-2009. Side 3-4-5-6 Refleks 2 - Juli 2009 1 - Den nye organiseringen skal gi bedre utnyttelse av folk og maskiner, sier Bendek Maartmann- Moe. Gjennomslag! s 12-13 NR.2-2009 Fjernet bommene s 14 I fast jobb s 18 Ny organisasjon

Detaljer

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon #02 2012 Magasinet for Skanska-ansatte Relasjon Back in Black Det begynner å bli noen måneder siden jeg flyttet over kjølen, og jeg kan med hånden på hjertet si at så langt trives jeg veldig godt både

Detaljer

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion Nummer 1 2013 Fra YIT til Caverion 1 Leder Nytt navn, nye muligheter YIT har fra 1. juli splittet konsernet i to separate selskap. Entreprenørvirksomheten og boligsatsningen i Finland, Baltikum og Russland

Detaljer

Verden i 2013. Sulten på Mathall

Verden i 2013. Sulten på Mathall Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 1 2013 årgang 20 Verden i 2013 Arbeidsmarkedet Økonomien Energi og industri Bolig- og varehandel Side 4-11 Oljemesser i kø ONS Norway arrangeres for første gang i

Detaljer

Noen bygg er viktigere enn andre. gk KONSERNbrosjyre / 2011 2012

Noen bygg er viktigere enn andre. gk KONSERNbrosjyre / 2011 2012 Noen bygg er viktigere enn andre. gk KONSERNbrosjyre / 2011 2012 innhold / 10samarbeid Kjetil Thuv fra GK og Bjørn Hauge fra BundeBygg oppsummerer samarbeidet med Miljøhuset GK. 03 innledning / 03 miljøhuset

Detaljer

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 01/2011

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 01/2011 Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 01/2011 Innledning 24 Les mer om innføring av øyevern og hansker som en del av standard arbeidsantrekk på side 24 2 Innledning Hest i normalhøyde Nyhetsbildet i starten

Detaljer

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nr. 2-2014 - 97. årgang Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nyfusjonert sparebank med klare ambisjoner N R. 2 2 0 1 4 1 Side 6 N Y H E T E R Andenæs og Haugan overtar i Sparebank foreningen og Finans Norge

Detaljer

Statoil P-hus. Salgsstart for spennende småhusprosjekt i Trondheim. Raaen Entreprenør godt i gang med ny serviceavdeling i Buskerud. Side 15.

Statoil P-hus. Salgsstart for spennende småhusprosjekt i Trondheim. Raaen Entreprenør godt i gang med ny serviceavdeling i Buskerud. Side 15. Nr. 1 2010 13. årgang Salgsstart for spennende småhusprosjekt i Trondheim Side 9 Raaen Entreprenør godt i gang med ny serviceavdeling i Buskerud Side 15 Statoil P-hus Side 6 Peabnytt 1 Adm. direktør har

Detaljer

#01 2014. 2014Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte. Magasinet for Skanska-ansatte

#01 2014. 2014Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte. Magasinet for Skanska-ansatte 2014Relasjon #01 Magasinet for Skanska-ansatte #01 2014 Magasinet for Skanska-ansatte Skanska samler kompetansekraft i nytt forretningsområde Bygg skal sikre lønnsom vekst og suksess for Skanska Byggstrategi

Detaljer

Peab bygger ny E6 i Trøndelag

Peab bygger ny E6 i Trøndelag Peabnytt Nr. 4 Desember 2012 Nyheter Landsavtale med IKEA Tema Internhandel Fotoreportasjen Sollistrand Allé i Horten Peab bygger ny E6 i Trøndelag Portrettet Spanjolen Lluis Martorell byttet ut sollys

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 3/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 3/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 3/2008 Relasjon Skanska og den finansielle krisen I det jeg skriver denne lederen er finanskrisen på full fart inn i vår del av verden, og også de europeiske bankene er nå

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008 Relasjon Samfunnsansvar i naturområder. I Skanska skal vi være bevisste hvordan vår virksomhet påvirker våre omgivelser og vi må minimere de negative effektene. Her

Detaljer

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling Refleks 1 - Januar 28 - Vi har tilpasset oss systemene i stedet for å bruke tid på å tilpasse systemene, sier Reidar Hauge, prosjektleder i Elektro i Røldal. 1 Trangt på Vintertun s 1-11 NR.1-28 Mesta

Detaljer

2012Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte

2012Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 2012Relasjon #03 Magasinet for Skanska-ansatte Det viktigste av alt I denne lederen vil jeg fokusere på det som er viktigst for deg og for meg som jobber i Skanska; nemlig at vi kan gå trygt og uskadet

Detaljer

Refleks. Mesta Industri NR.4-2010. SIDE 4 Framgang i 2. kvartal

Refleks. Mesta Industri NR.4-2010. SIDE 4 Framgang i 2. kvartal Refleks 4 - September 2010 1 Egne logoer s 14-15 NR.4-2010 Uten klem s 10-11 I Bergen ig jen s 8-9 Refleks Internavis for Mesta-konsernet Totalleverandør av sikker vei 8. ÅRGANG Mesta Industri Mesta Asfalt

Detaljer

01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden

01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden 01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden Innhold Swix Sport og Ferd Eiendom: Sammen om signalbygg 4 Innhold Elopak: Dobler i St. Petersburg 14 Ferd Sosiale

Detaljer

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet -nytt TS-nytt 94 Sjefen Mars 2010 Yrkesstolthet Store forventninger til gartneravdelingen Presentasjon av Rogaland Entreprenør AS v/jo Frøyen for engasjement og arbeidsglede intervju med Oddvar Kvia TS-nytt

Detaljer

Refleks. Én felles pensjonsordning NR.1-2007. Side 2-5. SIDE 20 Historisk gjennomslag

Refleks. Én felles pensjonsordning NR.1-2007. Side 2-5. SIDE 20 Historisk gjennomslag Refleks 1 - Februar 2007 - Vi må sikre at langt flere får vite hva vi er gode på. Det er viktig, sier regiondirekør i vest, Ingrid Tjøsvold. Full fart i Farsund s 24-25 NR.1-2007 Vant 10 av 20 kontrakter

Detaljer

Nyheter. nytt. Nr. 2 2008 21 årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt 2-2008

Nyheter. nytt. Nr. 2 2008 21 årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt 2-2008 Rehab Nr. 2 2008 21 årgang nytt Nyheter nytt Ettertraktet rørfornying 1 Leder Nyheter Øystein Olimb Anleggsleder Hvis ikke mannen passer tiden så passer ikke tiden mannen. Denne setningen har jeg hørt

Detaljer

info prosjekt Fargeglad og spesialtilpasset 3 samarbeidspartner Ø. M. Fjeld 12 ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 1 2011

info prosjekt Fargeglad og spesialtilpasset 3 samarbeidspartner Ø. M. Fjeld 12 ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 1 2011 info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 1 2011 prosjekt Fargeglad og spesialtilpasset 3 samarbeidspartner Ø. M. Fjeld 12 1 Prosjekt: Bergen Odontologibygg Forsiden: Elektrikerne Richard Johannessen (t.h.) og Glenn

Detaljer