Det begynte med brostein...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det begynte med brostein..."

Transkript

1 Magasin Nr. 1 april 2011 Veidekke 75 år: Det begynte med brostein... Bedriftsmagasin for Veidekke ASA

2 Tett på Innhold Konsern 2 Leder 3 Posisjonert for vekst 3 Markedskommentar 4 HMS til et nytt nivå 5 Nytt krafttak mot SLU: HMS under lupen 7 Eiendom tar steget fullt ut 8 Veidekke Gjenvinning selges med betydelig gevinst 8 Skifter navn til Veidekke Industri 9 Veidekke 75 år: Fortell din historie! Aktuelt 9 Nye tillitsvalgte 10 Store Infradagen En bättre dialog 12 Kristiseter og Veidekke: Fra prosjektsamarbeid til integrering 13 Knust boligblokk bygges opp igjen 14 Totalrehabilitering av Rådhusfasadene 15 Kolde byggesager i Region vest 16 Vant prisen for Årets asfaltjobb Viktig framtidssatsning på idrott och hälsa 18 Forkælelse på 1. klasse 20 Involverende projektering 20 Bedre samhandlingsprosesser gjennom Samferdselsskolen hovedtema på årets HTU-konferanse 22 Milepæl nådd skadefritt i Lørentunnelen 24 Enkle virkemidler ga HMS-resultater 25 Vitenskapelig assistent i prosjekteringslederfaget 26 Eidsvolltunnelen forsert med syv måneder HMS 28 Säkerheten först och främst 30 Bredere og oftere ledelsesdeltakelse hever kvaliteten på vernerundene 31 Klatrende sikringsskjerm på dekkestøp 32 Trygghets- og trivselsdag på alle byggeplasser Nye oppdrag 33 Nye oppdrag Tett på 34 Jubilanter i 2. kvartal Jubilanter i HG Asfalt, Distrikt Bergen og på Asfaltverket Mo 35 Autopilot vant VM i fotball En utfordrende vinter Årets første tre måneder har vært utfordrende. For alle våre tre land har sterk kulde og snø vært en fellesnevner gjennom nesten hele vinteren, med de utfordringer dette gir en bygg- og anleggsentreprenør. For mange prosjekters del ser vi at prisene på noen av kontraktene vi tok mot slutten av 2009 og inn i 2010 har et tøffere marginbilde. Dette er en klassisk utfordring ved skiftende konjunkturer, og noe vi alle må bidra til å håndtere. Videre har vi måttet håndtere asfaltsaken som, først og fremst i Norge, har hatt stor medieeksponering og har utfordret oss på det å håndtere det uventede, samtidig som verdiene i vårt varemerke blir satt på prøve. Dette har vært en sak som både har rystet og samlet, og som har vært vanskelig for mange. På toppen av det hele synes verden å være inne i en periode hvor hendelsene synes å overgå hverandre i intensitet og omfang. Usikkerhet preger økonomien, markedsutviklingen og relasjonen mellom regioner i verden. Vi må konsentrere oss om det vi selv kan gjøre noe med, og det er heldigvis ganske mye. Den positive siden av utfordringene ser vi når vi sammen finner gode løsninger for å møte dem. Til tider kan løsningen sitte langt inne, og det kreves stor innsats, men gjennomgående opplever jeg at vi har kunnskap, erfaring og nødvendige ressurser til å håndtere det meste. For meg er det nok å vise til de resultatene vi oppnådde i Spesielt gledelig er det å se at de gode resultatene kommer fra alle hjørner av konsernet og fra alle virksomhetsområder. Det er viktig at vi alle kan glede oss over dette, for her har alle bidratt. Ved utgangen av mars har vi avsluttet salget av forretningsområdet Gjenvinning en virksomhet som hadde sin begynnelse i 1997, og som gjennom årene har vokst til å få en omsetning på opp mot 400 mill. kroner. I en ny eierkonstellasjon vil Veidekke Gjenvinning få langt bedre vilkår for videre vekst og utvikling, og det er med stolthet vi også kan registrere at Veidekke Gjenvinning med sin organisasjon var sterkt ønsket av de nye eierne. Våren står for døren, og med den skal vi også feire Veidekkes 75-årsjubileum. Vi vil markere jubileet på flere måter, og feiringen legges til den enkelte enhet. Verdiskapingen i Veidekke skjer lokalt og på det enkelte prosjekt. Derfor vil vi at prosjektene, kundene og kollegene lokalt er de som skal feire sammen. Du finner mer om dette i egen artikkel her i Veidekke Magasin. La oss nyte at våren er her, at dagene blir lysere og varmere. La oss bruke tiden til det beste for oss selv og den jobben vi skal gjøre sammen. Asfaltsaken Asfaltsaken har fått en særdeles omfattende dekning i NRKs nyhetssendinger. Utgangspunktet for saken, påstått prissamarbeid, er meget alvorlig, noe som understrekes av det faktum at Veidekke selv gikk til Konkurransetilsynet og Politiet med saken for over ett år siden. At NRK har valgt å bringe saken frem slik de har gjort, henger sammen med at den tidligere distriktslederen i Kolo Veidekke stod frem og fortalte om prissamarbeidet, som Konkurransetilsynet nå er i avslutningsfasen av å granske. Før tilsynets arbeid er avsluttet, kan vi ikke omtale eller kommentere detaljer i saken, men bare vise til den informasjonen vi oppdaterer og legger ut på vårt intranett og våre hjemmesider. Vi gjør alt vi kan for å bidra til å få alle detaljer i saken oppklart, og så skal vi sammen arbeide for at noe slikt ikke skal skje igjen. I Veidekke har vi nulltoleranse for brudd på lover og regler, og det gjelder oss alle. Veidekke har klaget NRKs dekning av asfaltsaken inn til Pressens Faglige Utvalg, PFU, som består av representanter fra pressen og fra samfunnet for øvrig. Vi mener det er riktig å klage saken inn for PFU, da vi mener at Veidekke er blitt uriktig behandlet i mediene i denne saken. n Baksiden 36 Nye etager på Københavns Universitet Terje R. Venold konsernsjef Foto: Ane Sangnes Veidekke ASA Hoffmann A/S Veidekke Sverige AB Hovedkontor Postadresse: Postboks 505 Skøyen N-0214 Oslo Besøksadresse: Skabos vei 4 Telefon: Telefaks: e-post: Hovedkontor Postadresse: Fabriksparken 66, DK-2600 Glostrup Besøksadresse: Fabriksparken 66 Telefon: Telefaks: e-post: Stockholmskontor Postadresse: Box 1503 S Sundbyberg Besøksadresse: Löfströms Allé 7 Telefon: Telefaks: e-post: Veidekke Magasin Ansvarlig redaktør: Kai Krüger Henriksen Redaktør: Ane Sangnes e-post: Redaksjonsutvalg: Gunvor Bergan, Tore Gudmundsen, Øystein Gundersen, Steinar Krogstad, Per-Inge Linnerud, Kjetil Nyseth, Ole R. Paulsen, Lasse Vollesen og Sylvianne Bergman Kontakt for Veidekke Magasin: Lasse Vollesen e-post: Kontakt for Veidekke Magasin: Sylvianne Bergman e-post: Layout og trykk: Comitas 241 MILJØMERKET Trykksak

3 Konsern Tett på Posisjonert for vekst Veidekkes oppnådde et resultat på 170 mill. kroner og en omsetning på 4,4 mrd. kroner for årets fjerde kvartal. For hele 2010 ble resultatet 590 mill. kroner og omsetningen 16,3 milliarder kroner. - Med 5 % økt årsomsetning, 13 % høyere årsresultat og tredoblet boligproduksjon er det grunn til optimisme fremover, sier konsernsjef Terje R. Venold. Veidekkes omsetning i 2010 var mill. kroner mot mill. kroner i Resultatet før skatt ble 590 mill. kroner sammenlignet med 523 mill. kroner året før. Resultatet pr aksje ble kr 2,60 mot kr 3,00 for ett år siden. Styret foreslår et utbytte på kr 2,50 pr aksje, det samme som i fjor. Ordrereserven for entreprenørvirksomheten var 12,2 mrd. kroner ved årsskiftet mot 12,3 mrd. kroner ved forrige årsskifte. - Vi driver en sterk og god virksomhet, og har håndtert nedgangskonjunkturene godt. Vår gode finansielle stilling og ordrereserve gjør at vi er godt posisjonert og rustet for den forventede markedsveksten vi forventer i 2011, tross angrepet på vårt omdømme den siste tiden, konstaterer Venold. Entreprenørvirksomheten Den positive utviklingen i det skandinaviske bygg- og anleggsmarkedet fortsatte i fjerde kvartal i fjor. Det førte til økt aktivitet og gode resultatmarginer, til tross for sterk konkurranse. Utviklingen var spesielt positiv for yrkesbygg og bolig i Norge og Sverige. Omsetningen i den samlede entreprenørvirksomheten ble omsetningen i fjor på omsetningen mill. kroner, sammenlignet med mill. kroner i Resultatet ble 568 mill. kroner mot 606 mill. kroner året før. Eiendomsutvikling Markedet viste en positiv utvikling med økende boligsalg i Antall boliger i produksjon ved årets utgang var 901, mot 310 året før. Til sammen solgte Veidekke Eiendom 628 boliger i fjor mot 430 i Omsetningen endte på mill. kroner og resultatet ble 14 mill. kroner, som var meget bra sammenlignet med 2009 da omsetningen var 711 mill. kroner og resultatet minus 74 mill. kroner. Industri I Industri har økt lønnsomhet stått i fokus i hele 2010, og marginene ble bedre innenfor asfaltområdet og på gjenvinning. Asfaltproduksjonen økte med 7 % til tross for streng vinter med sen sesongoppstart og avslutning allerede i november. Industri omsatte totalt for mill. kroner og resultatet ble 64 mill. kroner. Tilsvarende tall for 2009 var henholdsvis mill. kroner og 7 mill. kroner. HMS Sykefraværet for alle ansatte i Norge var 5,4 % mot 5,7 % i I Sverige var sykefraværet 2,8 % sammenlignet med 3,1 % året før, og i Danmark endte de på 2,2 % mot 2,4 % i H-verdien i hele konsernet (antall fraværsskader pr million arbeidstimer) gikk noe ned i alle landene og konsernet endte på en H-verdi på 4,8 mot 5,7 ved utgangen av n Tekst: Helge Dieset, Gunvor Bergan MARKEDSKOMMENTAR Rolf Albriktsen På vei inn i en høykonjunktur Finanskrisen og den store globale resesjonen synes nå å være kommet på avstand. For vel et halvt år siden snakket vi om at vi var på vei ut av lavkonjunkturen, nå snakker vi om å være på vei inn i en høykonjunktur. Dette gjelder i stor grad for Norge og Sverige, men også Danmark har vist tegn på bedring etter en svært lang periode med synkende produksjon og økende sysselsetting. Vi står nå foran to år med vekst i konjunkturene både internasjonalt og i de skandinaviske land. Men hendelsene i Japan og uroen i Nord-Afrika påvirker energi- og råvareprisene og kan være med på å bremse oppgangskonjunkturene. Hvor store utslagene blir, er det for tiden umulig å ha en presis mening om. Norsk økonomi utviklet seg litt svakere enn vi ventet i 2010 som følge av svakere investeringer og forbruk innenlands. Utviklingen gjennom høsten ble bedre enn i første halvår, og vi gikk inn i 2010 med god fart i norsk økonomi. For 2011 forventer vi en vekst på rundt 3 %. Arbeidsledigheten holdes tilnærmet konstant som følge av stor innvandring og at veksten i antallet nye arbeidsplasser ikke matcher tilbudet på arbeidskraft. Bygg- og anleggsmarkedet viste i 2010 en vekst på i underkant av 2 %. Dette ventes i år og neste år å vokse med 5 %. Det er primært boliginvesteringene som bidrar til denne veksten. Men også private yrkesbygg og anleggsinvesteringene vil gi et positivt bidrag til veksten. Boligmarkedet bedret seg gjennom hele Prisene på brukte boliger økte med rundt 6 %, og mye av denne veksten kom på slutten av året. Husholdningenes økonomi er fundamentalt god, renten har holdt seg lav og inntektsutviklingen har bidratt til stor etterspørsel etter boliger i Dette venter vi skal fortsette også i Lite tilbud på boliger i markedet gjør at prisutviklingen på boliger vil fortsette å vokse fremover. Vi antar en prisvekst på opp mot 10 %. Også produksjonen av boliger er økende. For 2010 ble det igangsatt boliger. Dette ventes å øke mot i år og ytterligere vekst ventes i Svensk økonomi utviklet seg svært gunstig i 2010 og bedre enn hva vi trodde. BNP-veksten ble på 5,5 % i snitt for året og den årlige veksten i siste kvartal var oppe i 7,3 %. Det er industriproduksjonen og eksporten som har drevet opp veksten. Nå ser vi en dreining mot at etterspørsel innenlands og investeringer blir hoveddriveren for veksten. Arbeidsledigheten er fortsatt høy i Sverige selv om trenden peker nedover. For 2011 forventes en BNP-vekst på 4,5 %. Dette har også gitt vekstimpulser for bygg- og anleggsinvesteringene. Vi ser nå for oss en årlig vekst i de samlede byggog anleggsinvesteringene på 6 % både for 2011 og Veksten blir god innen alle segmenter, men særlig vil investeringene i yrkesbygg og boliger bidra positivt til veksten. Boligmarkedet preges av optimisme og fremtidstro i husholdningene, stor tilflytting til vekstregionene og fortsatt lavt rentenivå. I tillegg ventes husholdningenes inntekter å øke rundt 3,5-4 % for Boligprisene er antatt å øke med 6 % i Stockholm og noe mindre i Skåne- og Göteborgregionen. Boligbyggingen er fortsatt på vei opp, og for 2011 ventes boliger å bli satt i gang. Dansk økonomi har utviklet seg positivt etter syv kvartaler med negativ vekst. Tre påfølgende kvartaler med positiv BNP-vekst indikerer at Danmark er på vei ut av nedgangskonjunkturen. For 2011 forventes en svak samlet produksjonsvekst i Danmark på 1,5 %. Bygg- og anleggsmarkedet preges i sterk grad av den lange konjunkturnedgangen landet har vært gjennom. I 2010 falt det samlede bygg- og anleggsmarkedet med 6 %. I år blir det trolig det første året siden 2006 med positiv vekst i markedet. Det er områder som oppgradering av eksisterende boligmasse og en positiv anleggssektor som bidrar til veksten, men nivået på aktiviteten er fortsatt lav. Samlet er det for i år og neste år grunn til å være optimister hva gjelder utviklingen i markedet. Men vi ser også for oss en vekst i byggekostnadene som følge av kapasitetsskranker og økte priser på råvarer og energi. Dette er en utfordring vi skal og må ta tak i. n Boligprosjektet Årvollbrinken solgte bra i

4 Konsern - Jeg er ansvarlig for HMS i Veidekke og det er du også. Ledermøtet 2011: HMS til et nytt nivå Etter at Neste generasjon HMS-arbeid ble lansert på HMS-dagen i mai i fjor, har det pågått en prosess i hele organisasjonen. Hovedlinjene ble presentert på Veidekkes ledermøte i januar. Frem mot 2015 skal Veidekke ha en sterk reduksjon i skadeantallet. For å få til dette må alle ha god risikoforståelse, og ta ansvar for seg og sine kolleger. Målene skal blant annet nås gjennom kompetanseheving, trening og systematisk læring av alvorlige hendelser. - Vi har satt oss nye og ambisiøse mål, men hovedmålet er fortsatt et skadefritt Veidekke med et delmål i 2015 på under 100 skader. Det tilsvarer en H2-verdi på nivå 4. (H2 vil si antall skader uten fravær, men som krever medisinsk behandling). Vi har fortsatt et mål om flere gode arbeidsår for alle, sier konserndirektør for HR/HMS/Miljø, Bente Lillestøl. - For å bringe risikonivået til et betydelig lavere nivå i hele konsernet er vår hovedstrategi å øke risikoforståelsen. Alle som jobber i og for Veidekke skal forstå og kunne håndtere den risikoen arbeidet omfatter. Vi skal ha en tydelig ledelse. Alle ansatte og underentreprenører (UE) må kjenne og ta sitt ansvar, og vi skal involvere UE på lik linje med oss selv, sier Lillestøl. Det er iverksatt tiltak som alle enheter skal innføre. Alle skal ha kompetanse tilpasset sin funksjon, og det innføres sikkerhetssertifisering på alle arbeidsplasser. - Vi setter fokus på barrieretenkning, og mer systematisk læring av alvorlige hendelser. Alle enheter skal sette egne mål for forbedring, og følge dem opp gjennom måling. - Arbeidet med å implementere overordnede mål og krav i de enkelte virksomhetene er i gang. De må tilpasses den enkelte enhets nå-situasjon og utfordringer. Vår arbeidsform med involvering og involverende planlegging er gode arenaer for arbeidet med HMS, sier Lillestøl. n Tekst: Ane Sangnes Foto: Veidekke 4

5 Konsern Hva skjer i 2011? På bakgrunn av vår utvikling og nå-situasjonsbildet, har konsernledelsen satt opp mål, strategi og tiltak for den retningen alle skal følge videre. Dette er altså slutten på over et halvt år med diskusjoner og grunnlagsarbeid, og starten på å agere. I første steg for arbeidet mot 2015 har vi valgt å prioritere å få sikkerheten til et nytt nivå. Vi gir dette spesielt fokus i Dette betyr ikke at vi ikke skal fortsette med det arbeidet som er igang på helse og arbeidsmiljø. De grepene vi nå gjør innen sikkerhet, vil også ha effekt på helse og arbeidsmiljø, og mye av systematikken kan følges. I løpet av 2011 skal vi også jobbe med grunnlaget for et neste felles steg innen helse og arbeidsmiljø, med iverksettelse i Mye bra, men hold trykket oppe HMS-arbeidet de siste 15 årene har gjort at HMS har gått fra å være en tilleggsprosess til en mer integrert prosess. Skadenivået er redusert betraktelig, og vi har høy standard på arbeidsmiljøet. Vi har bygget opp en betydelig HMS-kompetanse i linje og stab. Det er med andre ord gjort veldig mye bra. De siste to årene har vi likevel hatt seks ulykker der syv personer har mistet livet. Vi har 60 skader med fravær på egne medarbeidere i året, og ca. 250 skader totalt. Inkluderer vi UE, kan vi minst doble tallene. Dette har vært relativt stabilt i flere år, dvs. at vi ikke har greid å forbedre oss tilstrekkelig. Vi har i tillegg relativt mange alvorlige Bente Lillestøl. Foto: Veidekke. hendelser som kunne fått store konsekvenser. Et mer systematisk arbeid med helse er startet, men ennå er det langt fram. Arbeidet framover skal bringe oss videre til et betydelig redusert risikonivå, der ingen mister livet, blir skadet eller syk av å ha sin arbeidsplass i eller for Veidekke. Nytt krafttak mot 2015 Veidekke har de siste 15 årene arbeidet systematisk og målrettet med HMS, spesielt på sikkerhetssiden, og har oppnådd gode resultater. De siste års HMS-resultater viser imidlertid at vi har stagnert og trenger et nytt krafttak frem mot Tekst: Bente Lillestøl På Veidekkes skandinaviske HMS-dag 25. mai 2010 ble Neste generasjon HMS-arbeid lansert. Siden da har det pågått en prosess i hele organisasjonen både med å kartlegge nå-situasjonen, og man har vurdert hva som skal være prioriterte faktorer for vårt videre arbeid med HMS. På Veidekkes ledermøte i januar ble hovedlinjene presentert. Gjennom de undersøkelser, intervjuer, diskusjoner og 2015-samlinger som er gjennomført, har vi fått et faktabasert nå-situasjonsbilde. Disse fire punktene står sentralt: - Viktigheten av tydelig ledelse og av å gjøre det vi sier - Kommunisere at alle har og må ta ansvar - Kompetanse er viktig - Vi må involvere UE/innleide på linje med oss selv I tillegg har fire grupper på vårt skandinaviske lederutviklingsprogram jobbet med temaet Neste generasjon HMS-arbeid, se artikkel på side 6. De har kommet med sitt bilde på nå-situasjonen, og på bakgrunn av det, hva som kan bringe oss videre. Hovedmålet er et skadefritt Veidekke Skadefritt Veidekke videreføres som vårt hovedmål. Vi har i tillegg satt et delmål for 2015, med under 100 skader (H2 4) for oss som arbeider i Veidekke og de som arbeider for oss. Vi har i dag i overkant av 500 skader, og dette krever en forbedring på 25 % hvert år. Dette er ambisiøst, ja! Og noen vil kanskje si for ambisiøst. Våre konkurrenter i Norge ligger i stor grad på nivå med oss i dag, men oljebransjen har et helt annet nivå, og ligger rundt H2 på 4 i dag. Det er altså ikke umulig, og enkelte enheter hos oss har et godt nivå i dag. Vi kan ikke være fornøyd med dagens situasjon. For helse og arbeidsmiljø har vi målet om flere gode arbeidsår for alle. Vi vil bruke 2011 til å arbeide med grunnlaget for neste steg i dette arbeidet. Hver enhet skal etablere målbare delmål for sitt arbeid. Risikoforståelsen må økes For å bringe risikonivået til et betydelig lavere nivå i hele konsernet er vår hovedstrategi å øke risikoforståelsen. - Alle som jobber i og for Veidekke skal forstå og kunne håndtere den risikoen arbeidet omfatter. - Tydelig ledelse er viktig. Ledere skal vise engasjement gjennom personlig adferd, være forbilde og blant annet konsekvent korrigere risikabel adferd. - Alle ansatte og underentreprenører må kjenne og ta sitt ansvar alle er ansvarlige for at vi har et sikkert, helsefremmende og godt arbeidsmiljø. - Underentreprenører skal involveres på lik linje med oss selv. 5

6 Konsern Tett på Konsernsjef Terje R. Venold og virksomhetslederne Arne Giske, Per-Ingemar Persson og Dag Andresen understreker hvor viktig det er at alle tar ansvar for HMS. Riktige holdninger og adferd Vi har på bakgrunn av grunnlagsmaterialet som er samlet inn, valgt noen tiltak som skal på plass i hele konsernet. Det å redusere risikonivået på arbeidsplassen til et akseptabelt nivå krever kompetente ledere og medarbeidere med evne til å se og håndtere risiko. Vi må også ha ledere og medarbeidere med riktige holdninger og adferd. Tiltakene er ikke ferdig utarbeidet i detalj, så dette er en jobb vi må starte nå, og gjøre i løpet av Kompetansekrav og barrieretenkning Det skal settes kompetansekrav til alle som arbeider i og for Veidekke: - Alle skal ha kompetanse tilpasset sin funksjon. - Alle nyansatte skal få en første opplæring i HMS. - Det innføres krav om sikkerhetssertifisering for alle som skal inn på våre arbeidsplasser. Et tiltak for å redusere risikonivået er å trene på barrieretenkning. Barrieretenkning er å ha et bevisst forhold til å etablere og å overholde barrierer for å unngå uønskede hendelser. Barrierer kan være fysiske, f.eks. sperringer, eller organisatoriske, f.eks. kompetanse eller en instruks. Også vår adferd er en barriere. Lære av de alvorlige hendelsene Vi har i dag fokus på skader og fravær, samt rapportering av uønskede hendelser. Men vi ser at slike hendelser skjer likevel, og at vi ikke alltid ser læring på tvers i hele organisasjonen. Vi skal systematisk arbeide med de mest alvorlige hendelsene, der det er fare for alvorlige ulykker, for å lære av dem i og på tvers av enhetene. Hver enhet skal ha gode systemer for måling, som skal gi grunnlag for forbedringer. Det skal være nærhet til målene. Ta ansvar Vi har satt oss nye ambisiøse mål, fulgt av en strategi og satt minimumskrav til tiltak alle enheter skal innføre og gjennomføre. Mye bygger på det gode arbeidet vi har gjort til nå, men målene er mer ambisiøse. Det er minimumskrav, og vi skal gjøre det vi sier! Dette betyr at vi alle må endre oss, og for å lykkes er vi avhengige av hver enkelt. Vår kultur er summen av alles adferd. Om ikke lenge vil du på arbeidsplassen din motta en grønn t-skjorte. På denne står det Jeg er ansvarlig for HMS i Veidekke, og på ryggen står det og det er du også. Ta den på og ta ditt ansvar. Veidekke arrangerer for første gang en HMS-uke for alle september. Uka starter med konsernets HMS-dag og utdeling av HMS-prisen. n Årets SLU-gruppe. Skandinavisk Lederutvikling: HMS under lupen Årets tema for gruppeoppgavene på Skandinavisk Lederutvikling (SLU) handlet om hvordan vi skal nå HMS-målene vi har satt oss. Innspillene og svarene på oppgavene har hatt direkte innvirkning på den nye konsernstrategien for HMS. Skandinavisk Lederutvikling er et lederprogram som går over flere samlinger. Deltakerne får ulike oppgaver som knyttes til Veidekkes daglige drift, og får mulighet til å fordype seg i viktige temaer for bedriften. Løsningene på og innspillene fra oppgavene brukes videre som basis for forbedringsprosesser i selskapet. Denne gangen stod HMS på agendaen for alle fire gruppene, og resultatene har hatt direkte innvirkning på den nye konsernstrategien for HMS. Temaene var 1) HMS-management, 2) HMS samarbeid med kunder og underentreprenører, 3) HMSlederskap og 4) HMS gode eksempler. Hever blikket Det er lov til å heve blikket på SLU, og organisatorisk struktur var et tema som var oppe til diskusjon i flere av gruppene. Et spørsmål som Kan HMS-ansvar delegeres? fikk ulike svar. På den ene siden gir en egen HMS-ledelse/-stab lokalt mer trykk og fokus på helse, miljø og sikkerhet på prosjektene. På den annen side kan en egen HMS-ledelse/-stab være med på å flytte ansvaret bort fra det stedet ansvaret bør ligge, nemlig hos øverste leder lokalt. For mer informasjon om oppgavene, gå inn på intranettet under konsern og HMS, eller ta kontakt med Bente Lillestøl eller Rolf Albriktsen. n Tekst: Ane Sangnes Foto: Veidekke Konsernets HMS-strategi For å bringe risikonivået til et betydelig lavere nivå i hele konsernet er vår hovedstrategi: - Å øke risikoforståelsen Alle som jobber i eller for Veidekke skal forstå og kunne håndtere den risikoen arbeidet omfatter - Tydelig ledelse HMS-styring og HMS-ledelse - Alle ansatte og underentreprenører må kjenne og ta sitt ansvar - Underentreprenører skal involveres på lik linje med oss selv 6 6

7 Konsern Tett på Eiendom tar steget fullt ut Før: Slik kan det se ut på et bad i en bolig uten tørkenisje. Veidekke Eiendom tar nå steget fullt ut og innfører innemiljøkvaliteter på alle nye prosjekter i egenregi. Veidekke Eiendom utvider samarbeidet med Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF). Dette betyr at Eiendom nå skal levere boliger med forbedrede innemiljøkvaliteter som er godkjent av NAAF, i alle prosjekter som utvikles og utføres i egenregi. Å bygge boliger med et trygt og sunt inneklima er et viktig helsetiltak. Forskning viser at stadig flere får astma og allergi, og det er spesielt bekymringsfullt at sykdomsforekomsten er særlig økende blant barn og unge. Veidekke Eiendom har høstet gode erfaringer på Årvollbrinken-prosjektet i Oslo. Et godt samarbeid med NAAF har gitt oss de aller beste forutsetningene for å bygge sunne og trygge boliger. Gjennom bevisste valg og gjennomtenkte boligløsninger har vi utviklet gode hjem som gir boligkjøperne visshet om at de bor i et sunt inneklima, sier adm. direktør Arne Giske i Veidekke Eiendom. Etter: Tørkenisjen gjør badet ryddigere og bidrar til et bedre inneklima i boligen. Adm. direktør i Veidekke Eiendom, Arne Giske, og generalsekretær i NAAF, Geir Endregard. Vi er stolte over det vi har fått til sammen med NAAF. De nye retningslinjene går vesentlig lenger enn kravene som er satt fra myndighetene, sier Arne Giske. n Fokusområdene fremover blir blant annet: Spesialutviklede baderom Baderommene har tørkenisje med avtrekk. Nisjen gir lavere luftfuktighet og mindre risiko for vekst av mikroorganismer som sopp, midd og bakterier. God ventilasjon Boligene leveres med vedlikeholdsavtale på ventilasjonsanlegget, som sikrer jevnlig skifte av filter, rengjøring og nødvendig vedlikehold. Alle boligene har balansert ventilasjon med filtrering av inneluften. Helsevennlige materialer Vi bruker materialer og produkter med minst mulig avgassing. Optimal oppvarmingsløsning Vi benytter fjernvarme som oppvarmingskilde der det er mulig. Ved elektrisk oppvarming velges lukkede panelovner som ikke brenner støv. Lena Simonsen i Veidekke Eiendom har hatt en sentral rolle i arbeidet med levering av innemiljøkvaliteter. Veidekke Eiendom leverer nå, i alle egenregiboliger, en tørkenisje med avtrekk som vil gi god plass til både fuktige håndklær og klesvask. Dermed unngår man å måtte sette tørkestativ i rom uten god nok avtrekk, eller å måtte fylle opp baderommet med fuktig klesvask. Her med prosjektutvikler Elin Hoff Johansen i Veidekke Eiendom. Enkel rengjøring Boligene leveres med takhøy innredning for å unngå at det samler seg støv på vanskelig tilgjengelige steder. Vi leverer også en veiledning for riktig renhold med minimal bruk av kjemikalier. Kontrollert produksjon Vi har ekstra fokus på at vi skal overlevere et rent og tørt bygg, og har utviklet gode rutiner for å ha kontroll på fukt og støv i byggeprosessen. Allergivennlig beplantning På uteområdene unngår vi trær og planter som kan gi allergiske reaksjoner som følge av pollen, sterk duft eller giftige bær. Råd og veiledning til kjøper Boligkjøpere får råd og tips om hvordan man kan sørge for et godt inneklima i boligen også etter at man har flyttet inn, for eksempel gjennom valg av innredning og rengjøringsmetoder. Tekst og foto: Ane Sangnes 7 7

8 Konsern Tett på Veidekke Gjenvinning selges med betydelig gevinst Over flere år har Veidekke bygd opp en solid gjenvinningsvirksomhet gjennom Veidekke Gjenvinning AS. Ved salget til Altor Fund III får virksomheten forsterket mulighet til videre vekst og utvikling, og Veidekke får realisert de verdier som er bygd opp. Veidekke har inngått avtale med Altor Fund III (Altor) om salg av 100 % av aksjene i selskapet Veidekke Gjenvinning AS. Altor har tidligere kjøpt Veolia Miljø AS. Veidekke Gjenvinning vil komplettere Veolia Miljø som Altors satsing på det norske markedet. Sammen vil de to selskapene representere en effektiv og fremtidsrettet enhet innen gjenvinning av avfall. - Morgendagens aktører må kunne tilby markedet den beste service og fremtidsrettede teknologiske løsninger. Veidekke har vurdert ulike utviklingsretninger for Veidekke Gjenvinning og konkludert med at ytterligere profesjonalisering og bedret lønnsomhet best kan oppnås gjennom Altors satsing. Altor har ambisjoner, ressurser og kompetanse for å utvikle og foredle Veidekke Gjenvinning videre. For Veidekkekonsernet var det derfor et naturlig valg å selge virksomheten, sier konsernsjef Terje R. Venold i Veidekke ASA. - Veidekke er svært stolt av å ha bygd opp og utviklet en solid og betydelig virksomhet innen dette området. Mange års godt arbeid og innsats fra mange medarbeidere har bidratt til selskapets posisjon i dag. Det skal bli svært spennende å følge selskapets videre utvikling som del av Norges ledende gjenvinningsbedrift, sier Venold. - Veidekke Gjenvinning AS er en veldrevet og spennende bedrift. Vi er svært glade for å kunne utvikle virksomheten videre sammen med bedriftens ansatte. Veidekke Gjenvinning AS vil passe svært godt sammen med Veolia Miljø AS, og samlet vil den nye virksomheten bli en effektiv og fremtidsrettet enhet, sier Reynir Indahl, partner i Altor Equity Partners. Veidekke Gjenvinning ble etablert i 1997 og har gjennom en kombinasjon av organisk vekst og oppkjøp gradvis blitt bygd opp til en ledende gjenvinningsvirksomhet med fokus på behandling av næringsavfall på Østlandet og i Rogaland i Norge. Virksomheten drives blant annet gjennom datterselskapene Wilhelmsen & Sønner as og Humlekjær Ødegård as. I disse årene har kundenes forventninger om gode miljøløsninger og myndighetenes stadig strengere krav til håndtering av avfall drevet gjenvinningsmarkedet i retning av stadig større profesjonelle industrielle enheter. Veidekke Gjenvinning har organisatorisk vært en del av Veidekke Industri. Virksomheten hadde i 2010 en omsetning på 410 mill. kroner og resultat før skatt (EBT) var 21 mill. kroner. Antall ansatte er 143. Samlet vederlag er avtalt til 326 mill. kroner. For Veidekke innebærer transaksjonen en regnskapsmessig gevinst på ca. 105 mill. kroner samt en positiv effekt på netto rentebærende gjeld på 310 mill. kroner. Due diligence av Veidekke Gjenvinning er gjennomført. Avtalen er inngått med forbehold om godkjennelse fra Konkurransetilsynet, og overdragelse vil derfor først finne sted etter at en slik godkjennelse er gitt. Veidekke har en god finansiell kapasitet, som blir ytterligere styrket gjennom denne transaksjonen. Konsernet ser positivt på markedsutviklingen i byggog anleggsmarkedene i Skandinavia og har tro på gode forretningsmuligheter for konsernets øvrige forretningsområder. n Tekst: Gunvor Bergan Foto: Ane Sangnes Skifter navn til Veidekke Industri Kolo Veidekke AS skiftet den 1. mars 2011 juridisk navn til Veidekke Industri AS. Dermed er Kolo Veidekke-navnet historie. - I forbindelse med 2015-prosessen og utarbeidelsen av målbildene er det fremkommet et sterkt ønske om å profilere oss bedre og mer enhetlig. Vi mener nå tiden er inne for å endre navnet og profilen, sier adm. direktør Per-Johan Plünnecke. - Med denne endringen får vi en lik profil som de andre divisjonene, sier Plünnecke. Hvert forretningsområde har fått nye logoer som skal brukes ute på arbeidsplassene, og som biler og anlegg etter hvert skal merkes med. Den juridiske navneendringen skjedde fra 1. mars, mens andre endringer tilpasses fortløpende etter hvert som eiendeler og annet byttes ut. Arbeidstøy som trenger ny logo, byttes til nytt når det skiftes, eller i den takt man ønsker å gjøre det. I formelle sammenhenger er det Veidekke Industris logo som skal benyttes sammen med det korrekte juridiske navnet, Veidekke Industri AS. Logoene for forretningsområdene skal benyttes på skilt på bygninger, anlegg, maskiner, klær og annet presentasjonsmateriell. n Tekst: Ane Sangnes Foto: Ane Sangnes, Veidekke 8 8

Neste generasjon HMS en viktig jobb foran oss

Neste generasjon HMS en viktig jobb foran oss Neste generasjon HMS en viktig jobb foran oss Marius Michaelsen, HMS-rådgiver Veidekke ASA 10. mai 2012 www.veidekke.no Temaer Kort om Veidekke Neste generasjon HMS Oppsummert Film Vår viktigste oppgave

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

Utfordringer innen HMS fram mot år 2015 En konsernleders betraktninger Terje R. Venold, Veidekke ASA

Utfordringer innen HMS fram mot år 2015 En konsernleders betraktninger Terje R. Venold, Veidekke ASA HMS-forum 2011 Thon Hotel Oslo Airport Gardermoen, 16.mars Utfordringer innen HMS fram mot år 2015 En konsernleders betraktninger Terje R. Venold, Veidekke ASA 1 Mitt utgangspunkt Levere hvert kvartal

Detaljer

DEN STORE AKSJEKVELDEN KONSERNSJEF ARNE GISKE TRONDHEIM, 21. SEPTEMBER 2015

DEN STORE AKSJEKVELDEN KONSERNSJEF ARNE GISKE TRONDHEIM, 21. SEPTEMBER 2015 DEN STORE AKSJEKVELDEN KONSERNSJEF ARNE GISKE TRONDHEIM, 21. SEPTEMBER 2015 VEIDEKKE I GOD POSISJON En ledende skandinavisk entreprenør og boligutvikler Sterk vekst i omsetning og resultat Norge 67% av

Detaljer

Presentasjon av Årsresultat 2001. 28. februar 2002

Presentasjon av Årsresultat 2001. 28. februar 2002 Presentasjon av Årsresultat 2001 28. februar 2002 Agenda År 2001: Et år i vekst v/terje R. Venold Året i tall v/arne Giske Verdiskapning for selskapets aksjonærer v/terje R. Venold Aksjonærfokus v/christian

Detaljer

AF Gruppen 4. kvartal Kilden, Kristiansand

AF Gruppen 4. kvartal Kilden, Kristiansand AF Gruppen 4. kvartal 2010 15. februar 2011 Kilden, Kristiansand Høydepunkter Rekordresultat og god vekst i 2010 Resultat før skatt 4. kvartal: MNOK 118 (107) 2010: MNOK 372 (366) Høy avkastning på investert

Detaljer

Från väghållare till samhällsbyggare - Näringslivets syn på förändringen

Från väghållare till samhällsbyggare - Näringslivets syn på förändringen Via Nordica, Helsingfors10. juni 2008 Från väghållare till samhällsbyggare - Näringslivets syn på förändringen Konsernsjef Terje R. Venold Veidekke ASA 1 Kort om Veidekke Veibygger Vegvesenet er en av

Detaljer

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo AF Gruppen 2. kvartal 2008 Langerud sykehjem, Oslo Agenda Sammendrag Virksomhetsområder Appendiks 2 Høydepunkter andre kvartal 2008 Kolonnetittel Solid andre kvartal for AF Driftsinntektene var MNOK 1.529

Detaljer

Presentasjon. 1. kvartal 2001. 4. mai 2001

Presentasjon. 1. kvartal 2001. 4. mai 2001 Presentasjon 1. kvartal 2001 4. mai 2001 Innhold Hovedtall Virksomhetsområdene Oppsummering Hovedtall Beløp i mill. kroner 1. kv. 2001 1. kv. 2000 2000 Driftsinntekter Driftsresultat før avskrivn. (EBITDA)

Detaljer

Bygg- og eiendomsmarkedet i Norge Næringseiendom 13. oktober 2010 VEIDEKKE ASA

Bygg- og eiendomsmarkedet i Norge Næringseiendom 13. oktober 2010 VEIDEKKE ASA NFF seminar Bygg- og eiendomsmarkedet i Norge Næringseiendom 13. oktober 2010 Jørgen Michelet og Hans Olav Sørlie Veidekke ASA www.veidekke.no Veidekke konsernet VEIDEKKE ASA Omsetning i 2009: NOK 15,5

Detaljer

HMS det handler om ledelse og bedriftskultur

HMS det handler om ledelse og bedriftskultur S Trondheim, 14. oktober 2008 HMS det handler om ledelse og bedriftskultur Konsernsjef Terje R. Venold Veidekke ASA 1 Mitt personlige utgangspunkt Statistikken *) tilsier at en av våre ansatte eller underentreprenører

Detaljer

DEN STORE AKSJEKVELDEN KONSERNDIREKTØR JØRGEN WIESE PORSMYR OSLO, 9. NOVEMBER 2015

DEN STORE AKSJEKVELDEN KONSERNDIREKTØR JØRGEN WIESE PORSMYR OSLO, 9. NOVEMBER 2015 DEN STORE AKSJEKVELDEN KONSERNDIREKTØR JØRGEN WIESE PORSMYR OSLO, 9. NOVEMBER 2015 VEIDEKKE I HOVEDTREKK VEIDEKKE + En skandinavisk entreprenør + Innovativ boligbygger og eiendomsutvikler + Norges største

Detaljer

KULTUREN SIKRER KOMPETANSEN. Bodø 2. juni 2016 Arne Giske Konsernsjef Veidekke

KULTUREN SIKRER KOMPETANSEN. Bodø 2. juni 2016 Arne Giske Konsernsjef Veidekke KULTUREN SIKRER KOMPETANSEN Bodø 2. juni 2016 Arne Giske Konsernsjef Veidekke SKILT VED FØDSELEN? 2 07.06.2016 YRKESBYGG 38 % ANLEGG 25 % BOLIGER 21 % INDUSTRI 16 % 3 07.06.2016 VEIDEKKE I GOD POSISJON

Detaljer

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 Presentasjon Farlig Avfall Konferanse Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 PRIVATE AND CONFIDENTIAL Altor Verdiskapning gjennom å bygge ledende selskaper Utvikle ledende

Detaljer

AF Gruppen 2. kvartal august 2014

AF Gruppen 2. kvartal august 2014 AF Gruppen 2. kvartal 22. august Grefsen skole 2. kvartal Oppsummering Gode prestasjoner Omsetning MNOK 2 567 (2 709) Resultat før skatt MNOK 153 (129) Kontantstrøm fra drift MNOK 24 (388) Resultat pr.

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Oslo, 19. oktober 2009 v/ Alf Erstad

Oslo, 19. oktober 2009 v/ Alf Erstad Oslo, 19. oktober 2009 v/ Alf Erstad Veidekke Entreprenø ør AS Presentasjon Alf Erstad, 50år, fra Bergen Arbeidet i Veidekke siden -88 Fagarbeider HVO / Tillitsvalgt HMS sjef i Veidekke Entreprenør AS

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999 Presentasjon av 2. kvartal 1999 12. august 1999 Innhold Hovedtall konsern Virksomhetsområdene Utsikter Vedlegg 2 Omsetn. Resultat Margin Beløp i mill. kr. før skatt Virksomhetsområder 2. kvartal 1999 2.

Detaljer

Solid utvikling for Fokus Bank

Solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

AF Gruppen 1. kvartal mai 2014

AF Gruppen 1. kvartal mai 2014 AF Gruppen 1. kvartal 2014 15. mai 2014 1. kvartal 2014 Oppsummering God start på året Omsetning MNOK 2 295 (2 376) Resultat før skatt MNOK 92 (91) Kontantstrøm fra drift MNOK -130 (-121) Resultat pr.

Detaljer

Beste 1. kvartal noensinne med sterk vekst og god resultatmargin

Beste 1. kvartal noensinne med sterk vekst og god resultatmargin MeldingsID: 237163 Innsendt dato: 08.05.2009 08:05 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: STRONG StrongPoint ASA XOSL

Detaljer

1. kvartal Investorpresentasjon Tirsdag 7. mai 2013

1. kvartal Investorpresentasjon Tirsdag 7. mai 2013 1. kvartal 2013 Investorpresentasjon Tirsdag 7. mai 2013 Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet (HMS) H-verdi Antall skader med fravær pr. million arbeidede timer 35 30 25 20 15 10 5 Sverige Danmark Skandinavia

Detaljer

På sikkerheten løs? - Sikkerhet i komplekse prosjekter

På sikkerheten løs? - Sikkerhet i komplekse prosjekter På sikkerheten løs? - Sikkerhet i komplekse prosjekter Sikkerhetsdagene, 22. november 2012 SIGMUND ASLESEN, VEIDEKKE ENTREPRENØR AS Hva kjennetegner bygging? Byggverk sitter fast i bakken Byggverk er unike

Detaljer

Q AF Gruppen ASA

Q AF Gruppen ASA 26. august 2016 Q2 2016 AF Gruppen ASA Nytt Nasjonalmuseum, Oslo 2. kvartal 2016 Høydepunkter Solide marginer Svært god drift i alle seks virksomhetsområder Sterk ordreinngang i kvartalet: 4,2 mrd Virksomhetsområdet

Detaljer

Eksporten reduseres ytterligere, og har gått ned med nesten 20 % siden i fjor. Importen av PVC vinduer har økt med 29 %

Eksporten reduseres ytterligere, og har gått ned med nesten 20 % siden i fjor. Importen av PVC vinduer har økt med 29 % Markedet skyter fart igjen Vindusprodusentene kan rapportere om 10 økning i salgstallene i forhold til januar i fjor. Dette er en god start på året. Importen følger i stor grad svingningene i det norske

Detaljer

UTFORDRINGER OG MULIGHETER I KONJUNKTURUTSATTE BRANSJER. VEIDEKKES UTFORDRINGER OG STRATEGISKE VALG

UTFORDRINGER OG MULIGHETER I KONJUNKTURUTSATTE BRANSJER. VEIDEKKES UTFORDRINGER OG STRATEGISKE VALG UTFORDRINGER OG MULIGHETER I KONJUNKTURUTSATTE BRANSJER. VEIDEKKES UTFORDRINGER OG STRATEGISKE VALG Energi 1-konferanse 13. sept. 2016 Anton Husøy / Tedd Årnes VEIDEKKE I FREMGANG ORDRE RESULTAT VERDI

Detaljer

RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995

RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995 Billingstad, 27. februar 1996 RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995 Veidekkes omsetning i 1995 var 3.965 mill. kroner, sammenlignet med 3.162 mill. kroner i 1994. et var 78,4 mill. kroner mot 5,2 mill.

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges største entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og har virksomhet i hele landet. I tillegg har selskapet betydelig kapasitet og kompetanse innen anlegg og

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

AF Gruppen 3. kvartal november «Murmansk», Sørvær

AF Gruppen 3. kvartal november «Murmansk», Sørvær AF Gruppen 3. kvartal 9. november «Murmansk», Sørvær 3. kvartal Høy aktivitet store avsetninger gir lavt resultat T-forbindelsen Omsetningsvekst på 34 % Resultatet i kvartalet er positivt til tross for

Detaljer

AF Gruppen 3. kvartal 2007

AF Gruppen 3. kvartal 2007 AF Gruppen 3. kvartal 27 Agenda Sammendrag 1 Nøkkeltall 2 Veien videre 3 Appendiks 4 Høydepunkter AF har etter kvartalets slutt inngått en intensjonsavtale om riving og gjenvinning av inntil 13 plattformer

Detaljer

Et tøft år Det er ingen tvil om at 2013 var et tøft år som tæret på marginene. Felles for alle trevareprodusentene

Et tøft år Det er ingen tvil om at 2013 var et tøft år som tæret på marginene. Felles for alle trevareprodusentene Svak volumøkning Samlet sett, endte 2013 svakt over fjoråret volummessig. Svingningene er litt ulike blant produsentene, ettersom hvor de kommer inn i byggefasen. Mens vindusprodusentene opplevde et tøft

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Boligmeteret Desember 2015 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det,

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Beskjeden fremgang SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, men øker

Detaljer

- Erfaringer etter 5 år r med Mesta i det norske markedet

- Erfaringer etter 5 år r med Mesta i det norske markedet Är Mesta kollegor eller konkurrenter? - Erfaringer etter 5 år r med Mesta i det norske markedet Vidar Aarvold & Ole Arnfinn Opsahl KOLO Veidekke AS NVF 13 : Seminarium med anledning av eventuell bolagisering

Detaljer

- Når fagkunnskap er viktig www.nipas.no

- Når fagkunnskap er viktig www.nipas.no BYGGENTREPRENØR AS - Når fagkunnskap er viktig www.nipas.no VIDERE KONTAKT Eventuell videre kontakt vil være: ARILD MATHISEN Mob. 90 95 13 91 E-mail: armathi@online.no Informasjon i denne presentasjonen

Detaljer

Q AF Gruppen ASA

Q AF Gruppen ASA 10. november 2017 Q3 2017 AF Gruppen ASA Campus Ås 3. kvartal 2017 Høydepunkter Godt kvartal og solid ordrereserve Omsetning: MNOK 3 399 (3 108) i 3. kvartal og MNOK 9 408 (8 984) hittil i år Resultat

Detaljer

Å bygge etter passivhusstandard. Lansering av passivhusstandard for yrkesbygninger Oslo,11.september 2012 Konsernsjef Terje R. Venold, Veidekke ASA

Å bygge etter passivhusstandard. Lansering av passivhusstandard for yrkesbygninger Oslo,11.september 2012 Konsernsjef Terje R. Venold, Veidekke ASA Å bygge etter passivhusstandard Lansering av passivhusstandard for yrkesbygninger Oslo,11.september 2012 Konsernsjef Terje R. Venold, Veidekke ASA Gratulerer med passivhusstandard for yrkesbygg KLP-bygget,

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Nr. 2 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

STORPROSJEKTENE - HVORDAN RUSTER VI OSS FOR Å TA STØRRE ANSVAR?

STORPROSJEKTENE - HVORDAN RUSTER VI OSS FOR Å TA STØRRE ANSVAR? STORPROSJEKTENE - HVORDAN RUSTER VI OSS FOR Å TA STØRRE ANSVAR? Arne Giske Konsernsjef, Veidekke «Entreprenørens drøm» By Jørgen W. Porsmyr ANBUDSÅPNING PÅ SANDVIKA WØYEN 25. SEPTEMBER ANBUDSÅPNING PÅ

Detaljer

utfordringer i krisetider Kai Krüger Henriksen

utfordringer i krisetider Kai Krüger Henriksen Å kommunisere nedbemanning og andre utfordringer i krisetider Kai Krüger Henriksen Konserndirektør Kommunikasjon og myndighetskontakt t kt Veidekke ASA 2 Innhold Om Veidekke Næringen Særtrekk og budskap

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Elektro AS,

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

FutureBuilt. Bjørnsletta skole. First passivhouse School in Oslo. Passivhus Norden 2013 - Gøteborg

FutureBuilt. Bjørnsletta skole. First passivhouse School in Oslo. Passivhus Norden 2013 - Gøteborg FutureBuilt Bjørnsletta skole First passivhouse School in Oslo Passivhus Norden 2013 - Gøteborg Petter L. Nøstdal Markeds- og FoU-ansvarlig Veidekke Entreprenør AS, Distrikt Oslo Bjarte Hårklau Prosjekteringsleder

Detaljer

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 213 Juni 213 Anleggsbransjen fakta og analyse Mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. God ordreserve hos anleggsentreprenørene. Anleggsbransjen har tilpasset kapasiteten

Detaljer

Utvikling av forretningskultur. Administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen Rica Seilet Hotel, Molde 5. desember 2007

Utvikling av forretningskultur. Administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen Rica Seilet Hotel, Molde 5. desember 2007 Utvikling av forretningskultur Administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen Rica Seilet Hotel, Molde 5. desember 2007 1 2 Reklamefilm Dette er Mesta Landets største veientreprenør Inndelt i fire forretningsområder

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2006

Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2009. Tallene i parentes angir fjorårstall.

Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2009. Tallene i parentes angir fjorårstall. utkast Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Industri

Detaljer

Scana Industrier ASA

Scana Industrier ASA Scana Industrier ASA Ambisjoner om å vokse lønnsomt! Rolf Roverud, konsernsjef Scana Industrier ASA Rogaland på Børs 1. september 2008 Scana Industrier ASA Scana har tre forretningsområder; Stål, Marin

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

AF Gruppen 1. kvartal 2015 13. mai 2015

AF Gruppen 1. kvartal 2015 13. mai 2015 AF Gruppen 1. kvartal 2015 13. mai 2015 B-11 plattformen 1. kvartal 2015 Oppsummering God start på 2015 Omsetning MNOK 2 534 (2 295) Driftsresultat MNOK 134 (84) Kontantstrøm fra drift MNOK 493 (-130)

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

AF Gruppen 4. kvartal februar 2015

AF Gruppen 4. kvartal februar 2015 AF Gruppen 4. kvartal 2014 13. februar 2015 S-blokka 4. kvartal 2014 Oppsummering Svært godt kvartal og år Omsetning 4. kvartal: MNOK 2 730 (2 508) 2014: MNOK 9 935 (10 127) Driftsresultat 4. kvartal:

Detaljer

Optimismen er tilbake

Optimismen er tilbake RAPPORT 1 2017 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Optimismen er tilbake ETTERSPØRSELSDREVET OPPGANG Særlig mellomstore og eksportorienterte bedrifter melder om sterk økning i etterspørselen.

Detaljer

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING Clima Teknikk AS Skredderveien 3 S I D E 1 1537 Moss Bankgiro: 5081.05.78955 E-post: post@climateknikk.no Tlf: 69 27 26 00 Org. Nr:

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

2. kvartal 2011 Økt aktivitet og synliggjøring av verdier

2. kvartal 2011 Økt aktivitet og synliggjøring av verdier 2. kvartal 2011 Økt aktivitet og synliggjøring av verdier Investorpresentasjon Torsdag 11. august 2011 no.veidekke.com Innhold Hovedtrekk Konsernsjef Terje R. Venold Resultater konsern Konserndirektør

Detaljer

Fokus på rekruttering og opplæring i Norsk Gjenvinning-konsernet for å møte fremtiden. Ingrid Bjørdal, sjef for organisasjonsutvikling

Fokus på rekruttering og opplæring i Norsk Gjenvinning-konsernet for å møte fremtiden. Ingrid Bjørdal, sjef for organisasjonsutvikling Fokus på rekruttering og opplæring i Norsk Gjenvinning-konsernet for å møte fremtiden Ingrid Bjørdal, sjef for organisasjonsutvikling 1 Felles fremtid vi tar utfordringen 1. Bakgrunn og situasjon i Norsk

Detaljer

Negativ prisutvikling i årets første kvartal. Importen øker mens eksporten er stabilt lav

Negativ prisutvikling i årets første kvartal. Importen øker mens eksporten er stabilt lav Negativ prisutvikling i årets første kvartal Både dør-, vindus- og kjøkkenprodusentene har hatt en grei volum og omsetningsøkning i årets første kvartal. Bransjens tall sier at det er solgt 14 % flere

Detaljer

AF Gruppen kvartal Helsfyr Atrium T-forbindelsen

AF Gruppen kvartal Helsfyr Atrium T-forbindelsen AF Gruppen 1. 3. kvartal 2010 2009 11. 13. mai november 2010 2009 Helsfyr Atrium T-forbindelsen 1 Høydepunkter God start på året Svært godt resultat før skatt 1. kvartal: MNOK 91 (50) Høyt aktivitetsnivå

Detaljer

Dyrere dører. Foto: Henriksen Snekkeri AS

Dyrere dører. Foto: Henriksen Snekkeri AS Dyrere dører Mens gjennomsnittprisen for vinduer og ytterdører har gått ned første halvår, har prisen for innerdører steget med hele 9 %. Selv om det er solgt færre innerdører første halvår i år, har omsetningen

Detaljer

Solgte fem hytter på én uke. Til tross for oljenedturen har Solhytten i Sirdal aldri hatt

Solgte fem hytter på én uke. Til tross for oljenedturen har Solhytten i Sirdal aldri hatt ANNONSE Forrige uke ble det solgt fem nye hytter på Brendeheia i Hønedalen hyttegrend. FOTO: Marie von Krogh Solgte fem hytter på én uke Til tross for oljenedturen har Solhytten i Sirdal aldri hatt en

Detaljer

Anleggsbransjen fakta og analyse

Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 212 Anleggsbransjen fakta og analyse Høy ledig kapasitet for mange små og mellomstore bedrifter Flere større konkurser i 212 enn i 211 Norge på vannlekkasjetoppen i Europa Juni 212 Betydelig

Detaljer

RAPPORT 2. KVARTAL 2005

RAPPORT 2. KVARTAL 2005 WINDER ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2005 Winder ASA, Fr. Nansens pl. 4, Postboks 35 Sentrum, 0101 Oslo Tel. 23100700 Fax. 23100701 www.winder.no Org.nr. 983 670 067 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 2. KVARTAL

Detaljer

Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 3 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 11. August til 25. August OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

StorAksjekvelden. Trondheim, 6. november 2012 Christopher M. Bjerke

StorAksjekvelden. Trondheim, 6. november 2012 Christopher M. Bjerke StorAksjekvelden Trondheim, 6. november 2012 Christopher M. Bjerke Litt annerledes De ansatte eier 20 % av aksjene Selskapet har aldri gått med underskudd Terje R. Venold er tredje konsernsjef siden 2.

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Fakta- og analysedagen

Fakta- og analysedagen Frokostmøte 4. juni 2013 Fakta- og analysedagen Stein Gunnes, sjeføkonom Håvard Almås, næringspolitisk rådgiver Sammendrag Det er mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. Mange entreprenører

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Hafslund årsrapport 2012 Konsernsjefen har ordet 10.04.13 09.26 Konsernsjefen har ordet 2012 har vært et år med god underliggende drift, men lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

AF Gruppen 2. kvartal 2015

AF Gruppen 2. kvartal 2015 AF Gruppen 2. kvartal 21. august Miljøbase Vats God drift EBIT pr. kvartal 300 250 262 200 150 100 50 0 2011 2012 2013 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 2 2. kvartal Oppsummering Lønnsom vekst

Detaljer

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen Öresund-Kattegat-Skagerrak-programområdet Kattegat- Skagerrak Delprogram Kattegat-Skagerrak Delprogram Öresund Angränsande områden

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012, er konsernet organisert med

Detaljer

Hvordan bli en mer aktiv bidragsyter for folkehelsen? Anne Thidemann Direktør Virke Trening Tren mars 2017

Hvordan bli en mer aktiv bidragsyter for folkehelsen? Anne Thidemann Direktør Virke Trening Tren mars 2017 Hvordan bli en mer aktiv bidragsyter for folkehelsen? Anne Thidemann Direktør Virke Trening Tren 17 23. mars 2017 Treningssenterbransjen i Norge bidar med en årlig velferdsgevinst på 14 mrd Virke Trening

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

Fra drøm til virkelighet

Fra drøm til virkelighet Fra drøm til virkelighet Falk Bygg Helt siden etableringen av Falk Bygg har målsettingen vært å sette kundene i fokus ved å levere kvalitet. Kvalitet i alle ledd. Vel vitende om at det produktet som overleveres

Detaljer

AF Gruppen 1. kvartal mai Kilden, Kristiansand

AF Gruppen 1. kvartal mai Kilden, Kristiansand AF Gruppen 1. kvartal 2011 13. mai 2011 Kilden, Kristiansand Høydepunkter Godt resultat og rekordhøy ordreinngang Resultat før skatt MNOK 61 (91) Kontantstrøm fra driften MNOK 67 (84) Netto rentebærende

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet utkast Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt

Detaljer

Hard vinter og tidlig påske gjorde store utslag for trevareprodusentene:

Hard vinter og tidlig påske gjorde store utslag for trevareprodusentene: Hard vinter og tidlig påske gjorde store utslag for trevareprodusentene: Færre arbeids og handledager, samt en lang og kald vinter har ført til at både dør og vindusprodusentene har opplevd et dårlig første

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. Nr. 3 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. september NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Bilag 3 Eksempel på hvordan utvikling av eiendom og knusevirksomhet kan foregå parallelt.

Bilag 3 Eksempel på hvordan utvikling av eiendom og knusevirksomhet kan foregå parallelt. Bilag 3 Eksempel på hvordan utvikling av eiendom og knusevirksomhet kan foregå parallelt. Thinktank Svenska postens nya hovedkontor I dette prosjekt ønsket Posten att få sitt nye hovedkontor oppført på

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

Hva er HMS-kultur? Innledning. Fra begrepsutvikling til sammenhenger. Et bidrag fra Forskningsog utviklingsprosjektet HMS-kultur i Statoil

Hva er HMS-kultur? Innledning. Fra begrepsutvikling til sammenhenger. Et bidrag fra Forskningsog utviklingsprosjektet HMS-kultur i Statoil Hva er HMS-kultur? Fra begrepsutvikling til sammenhenger Et bidrag fra Forskningsog utviklingsprosjektet HMS-kultur i Statoil Dordi Høivik Sr fagleder Helse og arbeidsmiljø Petroleumstilsynet 12.desember

Detaljer

Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland

Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland Konjunktur og bransjeanalyse Konserndirektør Vegard Helland Innhold 1 Kort om konjunkturer 1. Midt-Norge 2 Bedriftslederbarometeret Norge Midt-Norge 3 Et blikk på utvalgte bransjer 1. Landbruk 4. Havbruk

Detaljer

MASSIVTRE FRAMTIDENS BYGGEMATERIALE

MASSIVTRE FRAMTIDENS BYGGEMATERIALE MASSIVTRE FRAMTIDENS BYGGEMATERIALE Frokostmøte om trebruk 11. oktober 2017 Per-Inge Heen HVEM, HVA, HVOR ER VEIDEKKE? Norges største og Skandinavias fjerde største entreprenør og eiendomsutvikler 7400

Detaljer

Vindunderlig 3. kvartal

Vindunderlig 3. kvartal Vindunderlig 3. kvartal 3. kvartal har vært et svært bra kvartal for trevareprodusentene. Etter et trått 1. halvår, har trendene snudd, og vi regner med at 2013 totalt sett vil ligge noe over fjoråret

Detaljer

1. Hovedpunkter i kvartalet

1. Hovedpunkter i kvartalet Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt AS, Mesta Stein

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2010

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2010 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2010 Innledning: Markedet er fortsatt preget av forsiktighet i forhold til det å gjøre større investeringer, men selskapet ser en positiv utvikling i enkelte geografier.

Detaljer

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826,3 2.408,7 1.751,7 1.402,6 3.525,7 3.027,4

Detaljer