Offentlig journal. Signert kommersialiseringsavtale - Satellittovervåking av skog. Satellittovervåking av skog 2015/ /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Signert kommersialiseringsavtale - Satellittovervåking av skog. Satellittovervåking av skog 2015/99-1 549/2015 19.02."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,N,X, Status: J, Signert kommersialiseringsavtale - Satellittovervåking av skog Satellittovervåking av skog 2015/ / Kjeller nnovasjon gangsetting av arbeidet nskaffelse - dgangskontroll 2014/ / Låsgruppen S R5 fra kontinuerlig ajourhold for gdenes kommune Kontinuerlig ajourhold av R5 for gdenes kommune 2013/ / Fylkesmannen i Sør-Trøndelag m.fl. Ferdigstilling av periodisk ajourhold av R5 for Odda kommune Periodisk ajourhold av R5 for Odda kommune 2014/ / Statens kartverk m.fl. Side: 1 av 38

2 R5 fra kontinuerlig ajourhold for Evje og Hornnes kommune Kontinuerlig ajourhold av R5 for Evje og Hornnes kommune 2014/ / Fylkesmannen i ust-gder m.fl. Oppstart av periodisk ajourhold av R5 for Bergen kommune Periodisk ajourhold av R5 for Bergen kommune 2015/ / Statens kartverk m.fl. Grants from NordGen Forest NordGen Skog 2013/ / ngeborg nkerrasch pplication of Nordgen Forest Scholarship NordGen Skog 2013/ / Rakel J Jonsdottir Side: 2 av 38

3 pplication scholarship NordGen Skog 2013/ / Pöykkö Sirkku (Luke) pplication scholarship NordGen Skog 2013/ / Emu R5 fra kontinuerlig ajourhold for Hurdal kommune Kontinuerlig ajourhold av R5 for Hurdal kommune 2014/ / Statens kartverk m.fl. Oppstart av periodisk ajourhold av R5 for Fyresdal kommune Periodisk ajourhold av R5 for Fyresdal kommune 2015/ / Fylkesmannen i Telemark m.fl. Side: 3 av 38

4 R5 fra kontinuerlig ajourhold for Lillehammer kommune Kontinuerlig ajourhold av R5 for Lillehammer kommune 2013/ / Statens kartverk m.fl. R5 fra kontinuerlig ajourhold for Klepp kommune Kontinuerlig ajourhold av R5 for Klepp kommune 2013/ / Fylkesmannen i Rogaland m.fl. R5 fra kontinuerlig ajourhold fra Giske kommune Kontinuerlig ajourhold av R5 for Giske kommune 2015/ / Fylkesmannen i Møre og Romsdal m.fl. R5 fra kontinuerlig ajourhold for Bodø kommune Kontinuerlig ajourhold av R5 for Bodø kommune 2013/ / Fylkesmannen i Nordland m.fl. Side: 4 av 38

5 Referat fra ledermøte 7. april 2015 Referater fra ledermøter ved Skog og landskap X 2015/ / Oppstart av periodisk ajourhold av R5 for Holtålen kommune Periodisk ajourhold av R5 for Holtålen kommune 2015/ / Fylkesmannen i Sør-Trøndelag m.fl. Ferdigstilling av periodisk ajourhold av R5 for Orkdal kommune Periodisk ajourhold av R5 for Orkdal kommune 2014/ / Fylkesmannen i Sør-Trøndelag m.fl. Kunngjøring Personalmappe - Morten Rasmussen X 2015/ / Side: 5 av 38

6 Søknad og CV Personalmappe - Morten Rasmussen 2015/ / P2 Offl. 13 første ledd jf. fvl. 13 første ledd nr. 1 Morten Rasmussen Tilbud om stilling Personalmappe - Morten Rasmussen 2015/ /2015 Morten Rasmussen Signert arbeidsavtale Personalmappe - Morten Rasmussen 2015/ / Morten Rasmussen Rådgiver/Seniorrådgiver i plantegenetiske ressurser Norsk genressurssenter - st. ref / / Side: 6 av 38

7 Tilbud på stilling Rådgiver/Seniorrådgiver i plantegenetiske ressurser Norsk genressurssenter - st. ref / / Morten Rasmussen Tilbud om stilling PhD position - genetics of forest trees Skog og landskap - st. ref / / Thomas Solvin Offentlig søkerliste Rådgiver/Seniorrådgiver i plantegenetiske ressurser Norsk genressurssenter - st. ref / /2015 Norsk genressurssenter Offentlig søkerliste PhD position - genetics of forest trees Skog og landskap - st. ref / /2015 Skog og landskap Side: 7 av 38

8 tlysning Personalmappe - Thomas Solvin X 2015/ / Søknad og CV Personalmappe - Thomas Solvin 2015/ / P2 Offl. 13 første ledd jf. fvl. 13 første ledd nr. 1 Thomas Solvin Tilbud om stilling Personalmappe - Thomas Solvin 2015/ / P2 Offl. 13 første ledd jf. fvl. 13 første ledd nr. 1 Thomas Solvin Signert avtale Personalmappe - Thomas Solvin 2015/ / P2 Offl. 13 første ledd jf. fvl. 13 første ledd nr. 1 Thomas Solvin Side: 8 av 38

9 Tidsbegrenset arbeidsavtale Personalmappe - Denis Lokhov 2009/ / Denis Lokhov Tidsbegrenset arbeidsavtale Personalmappe - lexey Viktorovich Malyshev - Feltarbeider Landsskog 2009/ / lexey Malyshev vvikle opparbeidet pluss tid Personalmappe - nger S. Fløistad 2010/ / nger Fløistad Personalmappe - Siri Bjoner X 2009/ / P2 Off.l. 13 jf fvl, 13 2 ledd, 25 Side: 9 av 38

10 nnstilling - seksjonsleder Jordsmonn Personalmappe - Siri Svendgård-Stokke X 2006/ / P2 Offl. 13 første ledd jf. fvl. 13 første ledd nr. 1 Opprykk til forsker 1183 Personalmappe - Bruce Talbot 2008/ / P2 Offl. 13 første ledd jf. fvl. 13 første ledd nr. 1 Bruce Talbot Fast ansettelse Personalmappe - Giovanna Ottaviani almo 2010/ / P2 Offl. 13 første ledd jf. fvl. 13 første ledd nr. 1 Giovanna Ottaviani almo Evaluation of Dr sabella Børja for researcher code 1183 Personalmappe - sabella Børja 2006/ / P2 Offl. 13 første ledd jf. fvl. 13 første ledd nr. 1 Professor Jarkko Hantula m.fl. Side: 10 av 38

11 Godkjenner oppdrag ved O for Misganu Personalmappe - Misganu DebellaGilo 2007/ / Misganu Debella Gilo Vitnemål Steinar Tvedt Høyskolen i Buskerud og Vestfold Personalmappe - Steinar Tvedt 2012/ / P2 Offl. 13 første ledd jf. fvl. 13 første ledd nr. 1 Steinar Tvedt Omgjøring av vedtak fra Personalmappe - Katrin Zimmer 2009/ / P2 Offl. 13 første ledd jf. fvl. 13 første ledd nr. 1 Katrin Zimmer Lønn Mai 2015 Personalmappe - Siri Bjoner X 2009/ / P2 Offl. 13 første ledd jf. fvl. 13 første ledd nr. 1 Nils Hole m.fl. Side: 11 av 38

12 Lønn Mai 2015 Personalmappe - Siri Bjoner 2009/ / P2 Offl. 13 første ledd jf. fvl. 13 første ledd nr. 1 Halvor Solheim Moving charges Personalmappe - Hugh Cross 2013/ / Hugh Cross Moving invoice Personalmappe - Hugh Cross 2013/ / Hugh Cross Visa arrangements Personalmappe - Hugh Cross 2013/ / Hugh Cross Side: 12 av 38

13 Bekreftelse på gjennomgått sikkerhetsinstruks for feltarbeid Bekreftelser på gjennomgått sikkerhetsinstruks for feltarbeid / / Eirik Nordhagen Jordsmonnkartlegging i Målselv kommune Heldekkende forenklet jordsmonnkartlegging 2013/ / Målselv kommune nnstilling fra Valgkomiteen Skoglauget Skoglauget 2015 Velg Skog 2015/ / Skoglauget Søknad og CV - Rådgiver/Seniorrådgiver Jordsmonn - st. ref. ( ) / /2015 Side: 13 av 38

14 Svarbrev, søknad mottatt / /2015 Søknad og CV - Rådgiver/Seniorrådgiver Jordsmonn - st. ref. ( ) / / Svarbrev, søknad mottatt / / Søknad og CV - Rådgiver/Seniorrådgiver Jordsmonn - st. ref. ( ) / /2015 Side: 14 av 38

15 Svarbrev, søknad mottatt / /2015 Forslag til vern av et område som naturreservat i Oslomarka - Langvassbrenna i Jevnaker kommune, Oppland fylke Høring - Forslag til vern av et område som naturreservat i Oslomarka - Langvassbrenna i Jevnaker kommune, Oppland fylke 2015/ / Fylkesmannen i Oslo og kershus Tilskuddsbrev - Sortsdatabase i frukt og bær Planter - Prosjektstøtte / / Njøs næringsutvikling Tilskuddsbrev - dentification of a representative set of Prunus domestica accessions of European origin Planter - Prosjektstøtte / / Njørs næringsutvikling Side: 15 av 38

16 Tilskuddsbrev - Building and promoting a European Pyrus Collection - case study Planter - Prosjektstøtte / / Njøs næringsutvikling Tilskuddsbrev - Norske bevaringsverdige grønnsaksorter tilbake på åkeren og tallerkenen Planter - Prosjektstøtte / / Solhatt økologiske hagebruk S Signert avtale - Treslagsbestemmelse med mobiltelefon Skogtrær - Prosjektstøtte / /2015 Skogbrukets Kursinstitutt Tilskuddsbrev - Friskt og sortsriktig utgangsmateriale av gamle og spesielle potetsorter Planter - Prosjektstøtte / /2015 Bioforsk Plantehelse Side: 16 av 38

17 Pensjonistavtale - rne Oddvar Skjelvåg Pensjonistavtaler / / rne Oddvar Skjelvåg Kontrakt til signering - Naturindeks skog Skogkapittel til hovedrapporten i Naturindeks / / Miljødirektoratet Prosjektsøknad - Skogkapittel til hovedrapporten i Naturindeks 2015 Skogkapittel til hovedrapporten i Naturindeks / / Miljødirektoratet Forslag om opprettelse av Slåttbråtåmyra naturreservat i Åsnes kommune - anmodning om uttalelse nmodning om uttalelse - Forslag om opprettelse av Slåttbråtåmyra naturreservat i Åsnes kommune 2015/ / Fylkesmannen i Hedmark Side: 17 av 38

18 Forslag om opprettelse av Veslehammerlia naturreservat i Stor-Elvdal kommune - anmodning om uttalelse nmodning om uttalelse - Forslag om opprettelse av Veslehammerlia naturreservat i Stor-Elvdal kommune 2015/ / Fylkesmannen i Hedmark NBO - interimsstyre -utkast styreprotokoll Fusjon av Bioforsk, Skog og landskap og NLF 2014/ / nterimssekretariatet NBO-samarbeidsforum-møteprotokoller 9. og 10. april Fusjon av Bioforsk, Skog og landskap og NLF 2014/ / nterimssekretariatet Bekreftelser på gjennomgått sikkerhetsinstruks for feltarbeid 2015 Bekreftelser på gjennomgått sikkerhetsinstruks for feltarbeid / / Bruce Talbot Side: 18 av 38

19 Tilbud om stilling PhD position - Enzymatic and non-enzymatic biomass deconstruction mechanisms Skog og landskap - st. ref / / Olav aseth Hegnar SNS-NKJ-søknaden - Effects of bioenergy Production from forests and agriculture on ecosystem services in Nordic and Baltic landscapes Prosjekt - Effects of bioenergy Production from forests and agriculture on ecosystem services in Nordic and Baltic landscapes 2015/ / SNS - Nordic Forest research Förnya servicekontrakt för icp 6300 Laboratorieutstyr 2013/ / ThermoFisher Scientific Svar på søknad om tilskudd til vilttiltak 2015 Prosjekt Varaldskogen: Hønsehauk, skogsdrift og skogshøns 2013/ / Fylkesmannen i Oslo og kershus Side: 19 av 38

20 Results from analyzing soil jnr 012/15 Laboratorietjenester og analyser - eksterne oppdragivere 2013/ / Nicholas Clarke m.fl. Sakspapirer til ledergruppa - vslutning av prosjektet - Styrking av systemer og rutiner for jordsmonnkartlegging ved Skog og landskap Styrking av systemer og rutiner for jordsmonnkartlegging X 2012/ / Vurdering av søknad om rammeavtale om naturtypekartlegging etter NiN i verneområder Kartlegging av naturtyper naturvernområder i Norge 2015/ / Miljødirektoratet Tilskott til viltformål Hønsehauk Prosjekt Varaldskogen: Hønsehauk, skogsdrift og skogshøns 2013/ / Fylkesmannen i Hedmark Side: 20 av 38

21 Statsbudsjettet Supplerende tildelingsbrev til Norsk institutt for skog og landskap Statsbudsjett / / Landbruks- og matdepartementet Referat fra årsmøte i Skjerdingfjellvegen L for 2013 Hirkjølen (prosjekt nr ) 2013/ / Styret - Skjerdingfjellvegen L Kvittering - Skogovervåking med satellitt Satellittovervåking av skog 2015/ / Norges forskningsråd Kvittering - tilization of the Norwegian conifer Resource - Optimizing impregnation and increasing added value by tailor-made sorting Prosjekt - tilization of the Norwegian conifer Resource - Optimizing impregnation and increasing added value by tailor-made sorting 2015/ / Norges forskningsråd Side: 21 av 38

22 Kvittering - The importance of fungal partners for tree establishment and Growth related to forest planting as mitigation Prosjekt - The importance of fungal partners for tree establishment and Growth related to forest planting as mitigation 2015/ / Norges forskningsråd Kvittering - Optimering av økonomi og bærekraft i norsk landbruk ved hjelp av fagovergripende - big data - analyser av kart- og registerdata Prosjekt - Optimering av økonomi og bærekraft i norsk landbruk ved hjelp av fagovergripende - big data - analyser av kart- og registerdata 2015/ / Norges forskningsråd Kvittering - Økt bruk av biobaserte materialer i bygg Prosjekt - Økt bruk av biobaserte materialer i bygg 2015/ / Norges forskningsråd Kvittering - Precision Wood supply - a Foundation for deverloping the forest-based bio-economy Prosjekt - Precision Wood supply - a Foundation for deverloping the forest-based bio-economy 2015/ / Norges forskningsråd Side: 22 av 38

23 Kvittering - mpact and management of invasive alien plants, pests and pathogens treatening Food and forest Production in Norway Prosjekt - mpact and management of invasive alien plants, pests and pathogens treatening Food and forest Production in Norway 2015/ / Norges forskningsråd Kvittering - nnovative and flexible forest tree breeding for increased profitability and sustainablitity Prosjekt - nnovative and flexible forest tree breeding for increased profitability and sustainablitity 2015/ / Norges forskningsråd Bekreftelse på gjennomgått sikkerhetsinstruks for feltarbeid 2015 Bekreftelser på gjennomgått sikkerhetsinstruks for feltarbeid / / Marek Pierzchate Kvittering - Matkart Prosjekt - Matkart 2015/ /2015 Norges forskningsråd Side: 23 av 38

24 Behandling av prosjektsøknader til Norsk Genressurssenter 2015 Husdyr - Prosjektstøtte og årsrapportering til eksterne aktører / / Skog og landskap Signert avtale - Bevaringsverdige storferaser i landskapet, arbeidspakke 1 og 2 Prosjekt Bevaringsverdige storferaser i landskapet, arbeidspakke 1 og / /2015 Genressursenteret Signert avtale - Bevaringsverdige storferaser i landskapet, arbeidspakke 1 og 2 Husdyr - Prosjektstøtte og årsrapportering til eksterne aktører / /2015 Skog og landskap Søknad - Optimering av økonomi og bærekraft i norsk landbruk ved hjelp av fagovergripende - big data - analyser av kart- og registerdata Prosjekt - Optimering av økonomi og bærekraft i norsk landbruk ved hjelp av fagovergripende - big data - analyser av kart- og registerdata 2015/ /2015 Norges forskningsråd Side: 24 av 38

25 Signert enkel samarbeidsavtale - Dissection of an epigenetic memory mechanism modulating adaptive phenological traits in trees Prosjekt Dissection of an epigenetic memory mechanism modulating adaptive phenological traits in trees 2015/ /2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Renhold R9 - Oppdragsbekreftelse Oligan Kongsten, Rezilda (Rezil) Vikar Manpower 2014/ / Manpower S Signert samarbeidsavtale - Sustainable path creation for innovative value chains for organic waste products Prosjekt - Sustainable path creation for innovative value chains for organic waste products 2015/ / NF - Nordisk inst. for studier av innovasjon, forskning og utdanning Statement - Soil atlas for Europe Statement 2015/ / Joint Research Centre Side: 25 av 38

26 Søknad - Skisse BONÆR forprosjekt - Skogovervåking med satellitt Satellittovervåking av skog 2015/ / Norges forskningsråd Forslag om utvidelse av Jukulen naturreservat i Åmot kommune - anmodning om uttalelse Høring - Forslag om utvidelse av Jukulen naturreservat i Åmot kommune 2015/ / Fylkesmannen i Hedmark Bekreftelse på gjennomgått sikkerhetsinstruks for feltarbeid Bekreftelser på gjennomgått sikkerhetsinstruks for feltarbeid / /2015 Steinar Forberg Signert avtale - PR-midler Laget for vestlandsk raudkolle Husdyr - Prosjektstøtte og årsrapportering til eksterne aktører / / Olav Svoen Side: 26 av 38

27 Forslag om opprettelse av Rokkåa naturreservat i Stor-Elvdal kommune - anmodning om uttalelse Høring - Forslag om opprettelse av Rokkåa naturreservat i Stor-Elvdal kommune 2015/ / Fylkesmannen i Hedmark NBO - samarbeidsforum protokollutkast 27. april Fusjon av Bioforsk, Skog og landskap og NLF 2014/ / nterimssekretariatet Forslag om opprettelse av Eldåa naturreservat i Stor-Elvdal kommune - anmodning om uttalelse Høring - Forslag om opprettelse av Eldåa naturreservat i Stor-Elvdal kommune 2015/ / Fylkesmannen i Hedmark Forslag om opprettelse av Misterlia naturreservat i Randalen kommune - anmodning om uttalelse Høring - Forslag om opprettelse av Misterlia naturreservat i Randalen kommune 2015/ / Fylkesmannen i Hedmark Side: 27 av 38

28 Forslag om opprettelse av Deifjellia naturreservat i Åmot kommune - anmodning om uttalelse Høring - Forslag om opprettelse av Deifjellia naturreservat i Åmot kommune 2015/ / Fylkesmannen i Hedmark kseptbrev og Skogeblæsen Husdyr - Raselag og avlsorganisasjoner 2013/ / Fuglestadbrogete og Bleselaget kseptbrev - Seminværer Husdyr - Raselag og avlsorganisasjoner 2013/ / Fuglestadbrogete og Blæselaget Vedrørende seminværen Skogeblæsen Husdyr - Raselag og avlsorganisasjoner 2013/ / Thor Blichfeldt Side: 28 av 38

29 FRMEDPT - signed P from NFL Prosjekt EE Frameadapt 2015/ / Mendal university in Brno Prosjektbevilgninger Planter - Prosjektstøtte / /2015 Bioforsk Skisse til BONÆR - tilization of the Norwegian conifer Resource Prosjekt - tilization of the Norwegian conifer Resource - Optimizing impregnation and increasing added value by tailor-made sorting 2015/ / Norges forskningsråd Frivillig vern av skog - høring av verneforslag for Granslia naturreservat i Hof kommune, Vestfold fylke Høring - Frivillig vern av skog - Granslia i Hof kommune 2015/ /2015 Fylkesmannen i Vestfold Side: 29 av 38

30 CP Forests Data Request (no. 73) Programme Co-ordinating Centre - PCC of CP Forests 2015/ /2015 PCC of CP Forests Jomfruland nasjonalpark - høring Høring - Forslag til vern av Jomfruland nasjonalpark og Stråholmen landskapsvernområder i Kragerø kommune, Telemark fylke 2015/ /2015 Fylkesmannen i Telemark Forskningsrådets FRPRO-utlysning Årets FRPRO Toppforsk - utlysning 2015/ / Norges forskningsråd tlysning av tilskudd til navnearbeid tlysning av tilskudd til navnearbeid 2015/ / rtsdatabanken Side: 30 av 38

31 RF Melding fra saksbehandler nterreg Botnia-tlantica 2015/ / Nordland fylkeskommune rt.36 - Skog og Landskap - Oppdatering av profil i database EFS art.36 database 2015/ / EFS National Focal Point Norway Tillatelse til bruk av granplanter til skogplanting importert fra Sverige Kontrollutvalget for frøforsyning / import av skogfrø / Skogfrøverket 2013/ / Glåmdalen Skogservice S Forlenget samarbeidsavtale - Oppgradering dyrkingsklassekart Produktutvikling jord - Prosjektnr / / Meteorologisk nstitutt Side: 31 av 38

32 TLBD Porttelefon H8 Telefoniløsning - Skog og landskap 2015/ / Total sikkerhet S Trainee evaluation by the host organisation Gjestestudent - lrike Bayr 2013/ / lrike Bayr Letter of reference Gjestestudent - lrike Bayr 2013/ / lrike Bayr Pacemaker og CP Laboratorieutstyr X 2013/ / Side: 32 av 38

33 Parkering og trafikk på Campus Ås Parkering på Campus Ås 2015/ / Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Punkter fra befaring sammen med tekniker nskaffelse - dgangskontroll 2014/ / Låsgruppen S SV: Punkter fra befaring sammen med tekniker nskaffelse - dgangskontroll 2014/ / Låsgruppen S SV: Punkter fra befaring sammen med tekniker nskaffelse - dgangskontroll 2014/ / Låsgruppen S Side: 33 av 38

34 Søknad og CV - Rådgiver/Seniorrådgiver Jordsmonn - st. ref. ( ) / /2015 Svarbrev, søknad mottatt / / Søknad og CV - Rådgiver/Seniorrådgiver Jordsmonn - st. ref. ( ) / / Svarbrev, søknad mottatt / / Side: 34 av 38

35 Søknad og CV - Rådgiver/Seniorrådgiver Jordsmonn - st. ref. ( ) / / Svarbrev, søknad mottatt / / Søknad og CV - Rådgiver/Seniorrådgiver Jordsmonn - st. ref. ( ) / /2015 Svarbrev, søknad mottatt / /2015 Side: 35 av 38

36 Søknad og CV - Rådgiver/Seniorrådgiver Jordsmonn - st. ref. ( ) / /2015 Søknad og CV - Rådgiver/Seniorrådgiver Jordsmonn - st. ref. ( ) / /2015 Svarbrev, søknad mottatt / /2015 Svarbrev, søknad mottatt / /2015 Side: 36 av 38

37 Søknad og CV - Rådgiver/Seniorrådgiver Jordsmonn - st. ref. ( ) / /2015 Svarbrev, søknad mottatt / /2015 Søknad og CV - Rådgiver/Seniorrådgiver Jordsmonn - st. ref. ( ) / /2015 Svarbrev, søknad mottatt / /2015 Side: 37 av 38

38 Søknad og CV - Rådgiver/Seniorrådgiver Jordsmonn - st. ref. ( ) / /2015 Side: 38 av 38