NYHETER OG FORBEDRINGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYHETER OG FORBEDRINGER"

Transkript

1 NYHETER OG FORBEDRINGER

2 Oslo, april opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen og de program den omhandler, er beskyttet av lov om opphavsrett og den særskilt inngåtte Avtale om bruksrett og vedlikehold. Alle rettigheter til dette materiell innehas av Visma Software AS. Enhver kopiering eller gjengivelse av materiell i denne boken, inkludert uten begrensninger, tekst, skjermbilde utseende, ikoner eller metoder, er forbudt. Som en del av den kontinuerlige utviklingen av systemet vil Visma Software AS kunne endre sammensetningen av pakkeløsninger, moduler og funksjoner. Visma Software AS fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle feil eller mangler i systemet, utover hva som uttrykkelig beskrives i den til enhver tid gjeldende Avtale om bruksrett og vedlikehold. Bruk av systemet på andre maskiner enn den systemet er lisensiert for, er ulovlig og medfører anmeldelse og krav om erstatning.

3 INNHOLD Nyheter og forbedringer... i Innledning... 1 Les dette før installasjon... 2 Generell informasjon...2 Etter oppgradering...3 Forbedringer Remittering...4 Fakturakopi...4 Forbedringer Rapportering...4 Forbedringer Foretaksregister...4 EDIAutoInvoice...5 Lagerstyring...5 Innkjøpsordre...5 Avtaleordre...5 Forespørsel fakturakopi...6 Rapportering...6 Import av Bunt...6 Artikkel relatert...6 Grunndata>Vedlikehold registre...6 Eksport til Maestro og Finale...6 Nyheter Teknisk...7 Finans...7 Kjeding av hovedbokskonto...7 Forbedringer Grunndata/Faste registre...9 Kunde relatert...9 Utskrifts profil og ordrebekreftelse til e-post...9 Artikkel relatert...10 Veiet inn pris på artikkelen...10 AutoInvoice...10 Logistikk...11 Fakturering til e-post...11 Fakturering...11 Artikkel vedlikehold...11

4 Avtaleordre...11 Generering av ordre med fast artikkel tekst...11 Kassesalg...12 Lagerstyring...13 Ordreregistrering...13 Tilbudsregistrering...17 Endring av artikkelens ut pris overføres til ordre...17 Overstyre prise på hovedkomponent i tilbudsregistreringen...17 Innkjøp...17 EDI...18 Import av fakturajournal...19 OCR...20 Factoring...20 Ordre Ticker...20 Finans...20 Bilagsregistrering...20 Automatposteringer...21 Inn- og utbetalinger...22 Import av bunt...22 Remittering...22 Dynamisk rapportering...22 Saldo Ticker...22 Ny Momsrapport kode...23 Kontoforespørsel...23 Forespørsel...23 Diverse endringer i Søkemotor...23 MVA Avslutning...23 Ny MVA Sats...24 Inkasso...24 AltInn...24 Eksport av årsoppgjør til Finale...24 Tilgjengelige år i forespørsler/bilagsnummerserie...25 Visning av antall år i nedtrekks liste...25 AutoInvoice...25 Bizweb...25 Time/Prosjekt...25 Lønnsarter...25 Time/prosjekt relatert og fakturaer...26 Rapportering...27 Mva rapportering...27 Utskrift...27 Adgangskontroll...28 Parameter for oppdater bunt...28 Nye adgangsbegrensninger for satsvise rutiner...28 Adgangskontroll i Statis ticker...28 Administrator funksjoner...28 Sammenslåing av poster...28 Import av systemdata (Samt ved opprettelse av nytt firma)...29

5 Teknisk...30 Passord konvertering i RAC og Visma Global...30 Integrasjon med Visma Documentcenter 5 og Visma Reporting...31 Integrasjon med Visma Severa...31

6 INNLEDNING Dette dokumentet beskriver endringene som er implementert i Visma Global versjon 7.70.x NB! Hvis du ikke har installert versjon 7.60, men oppgraderer fra versjon 7.50 eller tidligere, kan du lese om endringene til versjon 7.60 på Infoline i menyen Nyheter og forbedringer og Tidligere versjoner. Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese igjennom alle punktene før du starter å bruke Visma Global versjon 7.70.x Da er du sikker på at du ikke går glipp av nye og forbedrede rutiner som er nyttige for deg og din bedrift. De viktigste endringene i versjon 7.70 er: 64 Bits Server Kjeding av hovedbokskonto Start med "Les dette før installasjon" nøye før oppgraderingen til ny versjon. Merk: Nyhetene er kort beskrevet i dette versjonsbrevet. Du kan lese mer om den enkelte rutine i hjelpfilen. Korreksjoner og feilrettinger som er foretatt til denne versjonen er beskrevet etter nyhetene. Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

7 LES DETTE FØR INSTALLASJON Generell informasjon Tekniske krav Visma Global støtter nå Windows 2008 og Windows 2012 på server. Visma Global støtter nå Windows 7 og Windows 8 operativsystem. Microsoft SQL Server 2008 og 2012 som database. Vær oppmerksom på at Office bit ikke støttes av Visma Global. Visma Global 7.70 krever Timeweb er 1.77 Visma Global 7.70 krever 7.70 av Visma CRM (32BIT) Visma Reporting versjon Visma Global 64BIT server krever versjon av Visma Document Center Visma Global 64BIT server krever RAC Bit (Visma Global 32-Bit server kan kjøre versjon 1.7) For optimal visning av skjermbildene i Visma Global, er minimum skjermoppløsning 1280x1024.) Installasjon av 64BIT Visma Global server I forbindelse med implementering av 64-Bit versjon av Visma Global er metodikken for å kryptere passord endret fra å benytte Capicom (capicom støttes ikke på 64-Bit) til å benytte Visma.Core kryptering for passord. Ved oppgradering til 64-Bit Visma Global server er følgende prosedyre viktig å følge: Ta Sql-backup av både Visma Global og RAC databasene før installasjon og konvertering av passord kjøres. 1. Avinstaller 32-Bit versjon og installer 64-Bit versjon av Global 2. Dersom kunden kjører med RAC avinstaller 32-Bit versjon av RacAdmin og installer deretter versjon 1.8 (64-Bit versjon) av RacAdmin. 3. Kjør deretter Visma Password converter (installeres med Visma Global 64-Bit) og konverter passord som benyttes i Visma Global og RAC til ny krypteringsmetode. (Se beskrivelse av password converter under Teknisk). 4. Start deretter Visma Global og evt. RacAdmin og logg inn i applikasjonene. Databaseoppdatering Det vil kjøres en oppdatering av databasen når du logger på firmaene for første gang etter installasjon av ny versjon. Siden databasen oppdateres er det ikke mulig å reinstallere tidligere versjon av Visma Global og kjøre denne mot oppgradert database. Ta derfor sikkerhetskopi av databasen FØR installasjon av 7.61, slik at Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

8 tilbakekopiering av database og reinstallasjon av tidligere versjon kan være mulig å gjennomføre. Etter oppgradering Etter at oppgradering av databasen er ferdig, vil det til noen versjoner utføres konverteringsrutiner som flytter/oppdaterer kundenes data. Se avsnitt om Konvertering for info om hvilken konvertering som kjøres for de spesifikke versjonene av Visma Global. Konverteringsrutinen må ikke avbrytes.. Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

9 FORBEDRINGER Remittering Ustabilitet vedrørende innlesning av remitteringsretur Vi har endret kontrollen i den satsvise rutinen som kunne føre til at man opplevde heng i innlesning av remitteringsretur. Dette løser forhåpentligvis problemene relatert til heng. Endring av avslutningsmelding Ved innlesning av remittering vil man nå ikke få melding om man vil avbryte hvis rutinen er ferdig. Meldingen kom etter at innlesningen var gjort og man klikket avbryt for å gå ut av rutinen. Fakturakopi Samlefaktura og problemer med oppfrisk Når du foretok et søk på et ordrenummer i en samlefaktura så kunne man oppleve at ordrelinjene viste informasjon fra et annet ordrenummer. Dette er nå korrigert. FORBEDRINGER Rapportering Utskrift av hovedbok Ved hovedboksutskrift så ble ikke inngående balanse korrekt på kontoer som har transaksjoner. FORBEDRINGER Foretaksregister Nytt felt i Grunndata>Firmaopplysninger Krav i ny forføringsforskrift om at foretaksregister skal være registrert på salgsrelaterte dokumenter. Det er opprettet et nytt felt (Registrert i:) under Firmaopplysninger hvor det kan registreres. Informasjon i dette feltet vil bli eksportert til EDI fakturaer og ordre bekreftelser som et egendefinert felt. <UserDefined Name="SupplierCompanyNoSchemaName">Foretaksregisteret</UserDefined>. Standard Blanketter Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

10 EDIAutoInvoice Standard salgsrelaterte blanketter er nå oppdatert med dette feltet. Ordre fra timeregistrering Ved fakturering fra Time hvor man brukte en annen linjegruppering enn alle linjer ble EDI XML'en feil. Dette er nå korrigert EDI profil i ordrehodet Ved bruk av tjenestemottager på EDI profilen ble ikke denne lagt ut i filen hvis man hadde overstyrt EDI profilen i ordrehodet. Dette er nå korrigert Lagerstyring FIFO Tidligere hadde man mulighet til å trekke ut av lager på partier hvor det ikke var noe disponibelt, og man kunne dermed oppleve minuspartier. Det er nå lagt inn en melding dersom uttaket er større enn disponibelt antall. Følgende melding; «Uttaket er større enn disponibelt antall og kan føre til negativ beholdning». NB! Merk at meldingen kun oppstår dersom man angir parti på lagerendringslinjen. Innpriskode selvkost på artikkelen Ved bruk av innpriskode selvkost på artikkelen vil denne brukes ved kontering av lagertransaksjonen i regnskapet. Merk at det må ligge en selvkost på artikkelen, hvis ikke brukes innpris. Merk at i utskriften for kvittering lagerendring må det hentes frem objectid (21141) på blanketten for å få riktig verdi. Merk også at det ikke er lagt inn hjelpelement i rapporten bokføringsgrunnlag-lagertelling så det er viktig at man oppretter bunten ved lagring av lagerendringen. NB! Merk at hvis endring i innpris så vil ikke selvkosten rekalkuleres eller hvis man endrer selvkosten vil ikke artikkelens selvkost veies på nytt. Innkjøpsordre Hvis man registrerte en ordre med en artikkel hvor innpriskode = selvkost og det i tillegg lå en leverandørpris kunne man oppleve at bokføringen ble feil. Grunnen til det var at selvkosten ikke ble rekalkulert eller ikke matchet artikkelens selvkost. Fritekst på innkjøpsordre blir ikke slettet Ved registrering av fritekst på en innkjøpsordre, bokfør deretter fakturaen. I ordre ticker og innkjøpsordre så hadde ordren fortsatt status bekreftet med kun fritekst lagret på ordren. Dette er nå korrigert Avtaleordre Ved generering av avtaleordre hvor kunden har tillegg\fradrag ble ordren behandlet som restordre. Hadde man ikke huket av for kalkuler på restordre ble tilleggene nullstilt. Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

11 Forespørsel fakturakopi Rapportering Ved åpning av samlefaktura i forespørsel fakturakopi og man bladde mellom ordre fanene ble ikke verdiene hentet riktig. Dynamisk rapportering Ved bruk av kostnadsbærere med "overføring av inngående saldo på resultatkonti" og rapport der man hadde utvalg på kostnadsbærer ble UB feil. Import av Bunt Ved import av bunt blir nå filen som leses inn renamet. Merk at dette kun skjer dersom innlesningen går gjennom uten feil. Ved import av bunt med mva kode 3 og 4 (investeringsavgift) ble importen stoppet selv om man ikke hadde satt hake for "Bruk mvakode fra buntfil". I forrige fiks ble bunten lest inn selv om man valgte bruk mva kode fra buntfil. Dette er nå rettet Artikkel relatert På fane 5 lagerbevegelser kunne man oppleve å bli kastet ut av global i enkelte taste scenarior. Grunndata>Vedlikehold registre Ved registrering eller endring av artikkel under vedlikehold registrere kunne man oppleve at felter på fane 1 ikke var tilgjengelige. Eksport til Maestro og Finale Rutinen er korrigert slik at den nå håndterer både normalt og avvikende regnskapsår. NYHETER 7.70 Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

12 Teknisk Finans 64-BIT Global Server Visma Global server er nå 64BIT kompatibel, noe som innebærer at den vil utnytte mer minne som er tilgjengelig på en x64 platform. Kjeding av hovedbokskonto Kontoforespørsel Denne rutinen følger samme logikk som kjeding av reskontro transaksjoner. Mva kjedestatus = Status for hver transaksjon med følgende verdier; 0= ikke kjedet, 1 = kjede medlem, 2 = kjedehode med Sum motpostkjede Sum motpostkjede viser summen av alle transaksjoner i en kjede. Her vil det kun vises verdier når Motpostkjedestatus = 0 eller 2 Bilagsregistrering Symbol for kjede er implementert i dialogen åpne poster hovedbok, med mulighet for å klikke på symbolet for å vise poster i en kjede. Du kan også Lage og Oppheve en kjede i søke dialogen. I bilagsregistreringen og søk i beløpsfeltet så vil kun åpne transaksjoner for inneværende regnskapsår vises. I søke dialogen så har du mulighet til å velge et annet år eller alle år Når du henter opp motpost på hovedbok og så setter inn enn hovedbokskonto får du melingen: Kan ikke sette motbilag når både debet og kredit er hovedbokskontoer. Må føres på to linjer. Når motpost skal registreres må det bare registreres på denne hovedbokskontoen på bilagsraden. Felter som har endret navn; StatusChain er endret til VATChainStatus og ContreEntryChainNo er endret til VATChainNo (For 3.part utviklere som har benyttet disse feltene). Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

13 Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

14 FORBEDRINGER 7.70 Grunndata/Faste registre Rabatt og priser Datokontroll Det er nå lagt kontroll på at stoppdato ikke kan være tidligere enn startdato. Du vil nå få en melding om at dato er ugyldig. Firmainstillinger Økonomi og periodisering av bilag Parametere "bilagsdato skal styre periodisering" er endret til "kopier bilagsdato til posteringsdato". Hvis dette parametere er aktivert får du posteringsdato lik bilagsdato. Uten hake er det posteringsdato fra bunthode som kopieres til bilagslinjene. Merk at det alltid er posteringsdato på linjen som bestemmer år og periode. Kunde relatert Utskrifts profil og ordrebekreftelse til e-post Det er nå lagt inn støtte for å endre innholdet I e-posten. Denne vil slå til ved utskrift av ordrebekreftelse og satsvise rutiner. I tillegg er det lagt inn mulighet for å legge til alternativ svar adresse. Merk at denne vil kun slå til på satsvis utskrift av ordre dokumenter. Bizweb og oppdatering av leveringsadresse Endret rutinen slik at også leveringsadresse fylles ut. Merk at dette gjelder kun hvis det ikke er lagt inn manuelle verdier på leveringsadressen før oppdatering fra bizweb. Ved søk i bizweb vil man få opp en dialog med teksten "Oppdatering av data fra Bizweb vil overskrive endringene du har gjort. Ønsker du å lagre endringene dine først?" med valgene ja, nei eller avbryt. Svarer man ja vil fakturaadresse og leveringsadresse fylles ut i henhold til data fra bizweb. Svarer man nei vil ikke leveringsadresse fylles men kun fakturaadresse. Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

15 Artikkel relatert Veiet inn pris på artikkelen Hvis man registrerte et innkjøp med samme artikkel på to linjer hvor den ene linjen hadde 0 i innpris ble den veide innprisen kalkulert feil. Dette er nå korrigert Artikkelinfo Feltet Artikkelinfo for ERP Pos er blitt endret. Feltet er nå Varchar (400). Kundespesifikke varer Det er nå lagt inn en melding når man forsøker å sette opp kundespesifikke varer og parameter; Bruk kundespesifikke varer er avslått under Firmainstillinger>Logistikk parameter. Funksjonaliteten vil ikke slå til før parameter er satt. Beregning av omløpshastighet Ved beregning av omløpshastighet ble det tidligere tatt hensyn feltet LastUpdated fra tabellen StockHistory, noe som kunne medføre til feil i beregningen. Dette feltet er nå fjernet fra filteret. Lagermedarbeider rollen Valg av kostnadsbærer Endret skjermbilde for utlevering og mottak slik at det nå er mulig å velge kostnadsbærer ved hjelp av nedtrekkspilene. Leveringsstatus I Levereingstatus skjermbilde id kunne man oppleve at søk i den blå søkelinjen ikke ga noe resultatet i griden. Dette er nå korrigert AutoInvoice Oppslag på kunder i Autoinvoice Dersom kunden var registrert med MVA reg.no så ble ikke det matchet mot AutoInvoice Det er nå gjort en endring slik at alle kunder som ligger i Autoinvoice med en EDI adresse vil bli matchet mot kunderegistret. Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

16 Logistikk Fakturering til e-post Prioritering av hvordan e-post adresse hentes ved fakturering Overstyrt e-post adresse i ordrehode. E-post adresse hvis faktura til kjede. E-post adresse fra kjedelederens fakturaadresse E-post adresse fra kjedelederens kontaktperson E-post adresse fra kjedelederens selskapsinformasjon E-post adresse fra fakturaadresse på ordren. E-post adresse fra deres referanse på ordren. E.post adresse fra kundens kontakperson. E-post adresse fra kundens selskapsinformasjon. Fakturering Porto og ekspedisjonsgebyr Ved dellevering og ordre til fakturagrunnlag ble porto og ekspedisjonsgebyr som ble lagt inn i avslutningsrutinen nullet. Dette er nå korrigert hvor man har ordre med kombinasjon restordre og fakturagrunnlag. Artikkel vedlikehold Priskalkyle Sperret mulighet for å aktivisere "Priskalkulering fra leverandørpris" via tabellredigering når feltet var sperret i dialogvisning. Avtaleordre Generering av ordre med fast artikkel tekst Dersom artikkelen registrert i ordremalen har tilknyttet fast artikkeltekst blir summen i ordrehode dobbelt av det som riktig sum for artikkelen. Fakturering av avtaleordre til e-post Det er nå mulig å sende avtaleordre via e-post. Eget valg for e-post under utskriftsprofilen. Fakturering av avtaleordre til PDF Ved utskrift av avtaleordre til PDF ble navnet på filen feil. Filnavnet er nå korrigert til Faktura_fakturano_tidspunkt.pdf Forhåndsvisning av faktura Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

17 Ved åpning av en avtaleordre og forhåndsvisning av faktura hentes nå riktig blankett i henhold til hva som er satt opp på blankettprofilen. Generering av ordremal Ved etablering av ny ordremal vil ikke feltet "Behandlingsprofil" fylles ut. Før ble evt. standard behandlingsprofil i systemet hentet, og dette var ikke nødvendigvis kundens behandlingsprofil (kundespesifikke maler). Hvis ikke feltet fylles ut, benyttes behandlingsprofil fra kunde. Er feltet fylt ut, benyttes denne verdien. Avtale ordre og factoring På kunder hvor det er satt factoring som betalingstype i behandlingsprofilen og når avtaleordre på de kundene ble overført til fakturasjournal, så ble ikke factoring filen opprettet eller ordrer med avtale ordre som status ble ikke hensyntatt. Kassesalg Kassekvittering Ved utskrift av kassekvittering hvor feltet PLU-nr var inkludert ville artikkellinjer uten PLU-nr vise &nbsp. Dette er nå korrigert Betalingsmåte er lagt til som tekst for lettere å vise at tilgodelapp eller gavekort har blitt brukt som betalingsmiddel. Gavekort Ved opprettelse av gavekort hvor man kun ønsket at systemet foreslo ny verdi ville man bli stoppet ved gavekortnr 10. Dette er nå korrigert Antall siffer i medarbeidernummer Hvis medarbeider koblet til bruker hadde et medarbeidernummer større 4 sifre ville integrasjonen med kortterminal feile. Årsaken til dette er at kortterminalene kun godtar 4 sifret operatørkode. Hvis medarbeidernummer har mer enn 4 sifre vil Global sende operatørid 0 til kortterminalen Bytt kunde og rabatt Tidligere ble ikke fast ordrelinjerabatt på tillegg/fradrag hensyntatt ved bytt kunde. Dette er nå korrigert Utgått/sperret kunde Kunder som er satt til utgått/sperret vil nå ikke være tilgjengelig i POS (Kasse) Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

18 Lagerstyring Serienummer/lagerstatus I enkelte tilfeller ved inn\utmelding av serienr på lager med lagersted kunne lagerstatusen i serienummer forespørsel vise feil verdi. Dette hadde sammenheng med salget, hvor feil serienr rad i databasen ble oppdatert. Ved bruk av serie nummer styring og inn\utmelding på lager er det nå lagt inn en sperre for endring av lagersted hvis man allerede i lagerstyringen har valgt ett serienummer fra et annet lagersted. Har man valgt et serienummer og prøver å endre lagersted får man nå meldingen "Serienummer er allerede valgt fra et annet lagersted, bytte av lagersted er ikke tillatt". Serienummerstyring Det er nå lagt inn validering av serienummer i ordreregistrering og innkjøpsregistrering for artikler med serienummer styring. Valideringen skjer i avslutning og valgene motta bokfør senere\ikke bokfør ved innkjøp og ved fakturagrunnlag eller fakturautskrift i ordre. FIFO Internoverføring av artikler med FIFO. Tidligere ble ikke bekreftet innpris skrevet på endringslinjene i tabellen Stock History. Dette er nå korrigert Ordreregistrering Fakturagebyr Det er lagt til funksjonalitet for å overstyre fakturagebyr ved avslutning av ordre. Ved endring av fakturagebyr i avslutningsdialogen (forutsatt at feltet er lagt inn) vil fakturagebyr bli merket manuell og dermed ikke bli re kalkulert. Hjelpelementet fakturagebyrstatustekst kan legges inn i avslutningsdialogen i design studio. Det nye feltet har objectid (22231). NB! Når feltet er lagt inn i skjermbildet, dobbeltklikk på feltet og kryss av for Data kontroll i fanen Egenskaper Kreditering av faktura fra fakturaarkiv Ved registrering av en kreditnota der man bruker fakturaarkiv og krediter fakturaen, vil porto, ekspedisjonsgebyr og fakturagebyr behandles som manuelle der kunden har tillegg\fradrags profil. Ved krediter linje vil innstillingene i tillegg\fradrag gjelde. Kreditering av hele fakturaen fra faktura arkiv så ble ikke kontantrabatt og ordrerabatt hensyntatt pga beløpsgrensen. Dersom kunden ikke er registrert med en blankettprofil og blankettprofilen blir registrert på ordren før fakturering. Ved kreditering av ordren via Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

19 faktura-arkiv så ble ikke blankettprofilen kopiert med fra original fakturaen. Dette er nå korrigert. Ved bruk av valget krediter faktura vil mva kode fra den originale linjen brukes så lenge mva koden i ordrehodet er gyldig. Tillegg\fradrag i ordreregistrering Reglene for hvordan tillegg\fradrag fungerer i ordreregistreringen har blitt endret for å få et klarere regelverk i henhold til hvordan dette behandles i ulike situasjoner. Reglene er som følger 1. Hvis kunden ikke har en tillegg\fradrags gruppe tilknyttet a. Ingen tekst i avslutningsdialogen som indikerer om tilleggene er manuelle eller automatiske. b. Porto og eller ekspedisjonsgebyr legges til manuelt og følger ordren gjennom de ulike stadiene c. Hvis en rest ordre lages, vil porto og ekspedisjonsgebyr nulles ved opprettelse av restordren. 2. Kunden har en tilleggs\fradrags gruppe a. Teksten automatisk vise bak porto og ekspedisjonsgebyr i ordre avslutnings dialogen. b. Hvis porto og eller ekspedisjonsgebyr overstyres på ordren vil teksten endres til manuell og de nye verdiene vil følge ordren gjennom alle steg. c. Brukeren kan endre tekst og status ved å høyreklikke i feltene porto og eller ekspedisjonsgebyr for å beholde verdien eller for å åpne for automatisk rekalkulering. d. Ved opprettelse av en restordre vil statusen og teksten blir resatt til automatisk. Verdiene vil nå rekalkuleres basert på tillegg\fradrags gruppen. Oppsummering Når teksten er blank må brukeren manuelt håndtere porto og ekspedisjonsgebyr Når teksten er manuell må brukeren manuelt håndtere porto og ekspedisjonsgebyr selv om ordren har en tilknyttet tillegg\fradrags gruppe. Når teksten er automatisk vil porto og ekspedisjonsgebyr re kalkuleres. Tillegg/fradrag ved overføring av tilbud til ordre Hvis kunden var satt opp med tillegg/fradragsprofil og den var satt opp til ikke å re kalkulere på restordre ville man oppleve at porto, ekspedisjonsgebyr og fakturagebyr ble borte. Dette gjaldt ordre som stammet fra et tilbud og deretter ble lagt til fakturagrunnlag. For restordre hvor ny ordre dannes vil nå tillegg settes til manuell slik at det ikke re kalkuleres ved fakturagrunnlag eller utskrift. Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

20 Tillegg/fradrag ved restordre Ved restordre på kunder der man hadde en tillegg/fradrags profil hvor flagget for re kalkuler på restordre ikke var satt ble ikke denne hensyntatt å restordren og det ble beregnet tillegg. Ved generering av restordre settes nå tillegg til manuell behandling slik at eventuelle tillegg ikke blir tatt med på restordren. Ny artikkel i ordreregistrering Ved opprettelse av artikkel fra ordreregistrering ble ikke all informasjonen hentet inn fra den nye artikkelen. Dette er nå korrigert. Bytt kunde i ordreregistreringen Ved «Bytt kunde» i ordreregistreringen, så ble ikke EDI-profilen til kunden oppdatert på ordren. Dette er nå korrigert Pakkseddel og plukkliste til e-post Ved avslutning av ordre hvor man valgte plukkliste og pakkseddel utskrift til e-post fikk man en feilmelding i utskrifts dialog selv om begge e-postene ble sendt. Pris/rabatt avtale med 0 i artikkelpris Artikler med 0 i pris og som inngår i en pris/rabatt avtale hvor de skal ha rabatt i %. Rabatten ble ikke tatt hensyn til når artikkel prisen var 0. Priser og rabatter Hvis man i firmainnstillingene har krysset av for kvantumsrabatt og ikke overstyr manuelle priser og rabatter, kunne kvantumsrabatt ikke slå til ved enkelte rabatt kombinasjoner. Ordre/tilbudsregistrering og antall med desimaler i artikkel søk I artikkel søk dialogen så er det mulig å registrere antall på en artikkel for deretter å dra den inn i registreringsbildet. Dersom antallet ble registrert med desimaler f.eks 8,2 så ble 2 registrert tom antall. Nå kan du registrere antall med desimaler både med. og,. Avvik mellom sum levert og faktisk levert I enkelte tilfeller der man registrerte ordrelinjer med enheter og skiftet mellom enhetene før ordren ble avsluttet kunne man oppleve at sum levert ikke stemte overens med faktisk levert sum. Søk på lagersted på ordrelinjen Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

21 Ved søking (F12) i feltet Lagersted på en ordrelinje så ble Disponibelt, På lager, I ordre og I bestilling vist med verdien 0. Dette er nå korrigert Registrering med fast artikkeltekst på en artikkel Dersom man endrer pris og rabatt på en artikkel med fast artikkeltekst. For deretter å markere linjen og kopiere til ny linje da ble ikke pris/rabatt som ble endret kopiert til ny linje. Dette førte også til at sum tilbud/ordre ikke ble oppdatert korrekt Ved overstyring av leveringsadresse i ordrehodet kunne man ved kopiering/kredittering fra fakturaarkiv oppleve at leveringadresse ikke ble kopiert fra opprinnelig faktura. Artikkelstruktur med fritekst linje En artikkelstruktur med linjer som fritekst og hvor det er satt at de skal vises i ordreregistrering og utskrift til plukkliste. Ved opprettelse av ordre og man markerte fritekst linjen for deretter å gå til neste linje så ble friteksten med på pakkseddel og faktura. Artikkelstruktur og innsetting av artikkelnummer Parametret for utskrifter følger nå artikkelen når det settes inn en artikkel i strukturen i ordreregistreringen. Ordreregistrering basert på levert Det er nå lagt inn et skjermbilde i ordreregistrering med verdier basert på levert. Skjermbildet kan velges via sjermbildebilblioteket Endring/legge til ny linje på en ordre lagt til fakturagrunnlag En ordre som er lagt til fakturagrunnlag er det ikke mulig å legge til ny linje/eller redigere eksisterende. Statusen må endres til salgsordre før det er mulig å legge til ny linje/endre eksisterende. Legge til tekstlinjer vil være mulig selv om ordren er lagt til fakturagrunnlag Kunde og leverandør notat tilgjengelig i registrerings rutiner Notat feltet på kunder/leverandører er nå tilgjengelig i rutinene ordreregistrering, tilbudsregistrering og innkjøpsregistrering. Nye felter for ordrelinje sum Lagt til hjelpeelement for sum ordrelinjer (uten tillegg og fradrag). Lagt til hjelpeelement for sum ordrelinjer basert på levert. SumOrderLines OBJID = SumOrderLinesDelivered OBJID = Engelsk faktura med strukturvare Ved bruk av komponent hvor hovedkomponent kalkuleres opp fra under komponenter, både salgspris og kostpris og haket for å bruke struktur i salgsordre. På kunder som er satt opp med valuta faktura (Std invoice Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

22 without giro) så ble det feil linjesum og sum ordrelinjer på fakturaer med komponent Kontantnota og betaling via ordre Det er lagt inn en advarsel dersom ordrebeløpet ut ifra antall er forskjellig fra ordrebeløpet ut ifra levert. Det vil si ordre der man leverer mer enn det som er i antall Tilbudsregistrering Overføring av tilbud til ordre Når tilbud ble overført til ordre og man hadde satt parameter prioritet lagersted fra kunde, så ble ikke dette hensyntatt ved innleggelse av nye artikler i ordren. Dette er nå korrigert Endring av artikkelens ut pris overføres til ordre Når du oppretter et tilbud og bekrefter dette. Deretter endrer du artikkelens Utpris før tilbudet blir overført til ordre. Da ble artikkelens nye utpris overført til ordren og ikke artikkelens opprinnelige utpris som ble registrert på tilbudet. Dette er nå korrigert Overstyre prise på hovedkomponent i tilbudsregistreringen Artikkelstruktur hvor hovedkomponenten er satt til "Påvirker salg" og "Kalk. Salgspris fra komponentene". Når du registrerer et tilbud og overstyrer prisen på hovedkomponenten så ble prisen rekalkulert ut fra underkomponentene og ordren fikk en annen pris enn tilbudet. Dette er nå korrigert Endring av ordredato fra tilbud til ordre Ved overføring av tilbud til ordre hvor ordredatoen ble endret, ble ikke linjene oppdatert slik at statistikken ble feil. Dette er nå korrigert Innkjøp Innkjøpsregistrering Innkjøp med status "motta ikke bokfør" kunne man tidligere ikke skrive ut fra innkjøpskopi. Dette er nå korrigert Bokføre faktura uten varemottak Det er nå mulig å bokføre faktura i innkjøp uten samtidig å foreta varemottak. I avslutningsdialogen er det nå lagt til to nye valg for type bokføring, "motta og bokfør" og " bokfør faktura" hvorav det siste valget Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon

23 kun bokfører. I tillegg er det lagt inn to nye felter for å ha oversikt over hva som er mottatt og bokført på ordrelinjene, "totalt mottatt" og "totalt bokført". Nye hjelpeelementer for beløp Det er nå lagt til to hjelpeelementer i innkjøpsregistrering slik at man kan se beløp til bokføring og valutabeløp til bokføring. Ny artikkel i innkjøpsregistrering Ved registrering av ny artikkel fra innkjøpsregistrering feilet innhenting av data fra artikkelen. Innkjøpsordre og kopiering av linje Dersom verdier på en innkjøpslinje ble endret, for deretter å markere linjen og kopiere til ny linje, da ble ikke de verdier som ble endret kopiert til ny linje. Samleinnkjøp og bokfør varemottak For de som kjører bokfør varemottak ville man i samleinnkjøp mottak få feil bilagsdato ved delleveringer, da bilagsdatoen ble hentet fra hodet og ikke dagens dato. Dette er nå korrigert Kreditering av innkjøpsordre Når du krediterer alle linjene fra innkjøpsarkiv så er det lagt inn i dialogen mulighet til å svare JA til alle. Utskrift av innkjøpskopi Ved utskrift av innkjøpskopi ble ikke fritekster tatt med på utskriften. Dette er nå korrigert Mottak og oppdater levering Menyen finnes ved å gå inn på en innkjøpsordre fra lager ticker og innkjøp eller lagermedarbeider og fanen mottak. Tidligere kunne man kun levere der hvor artikkelen lå i bestilling og innkjøpsordren var bekreftet. Dette er nå endret slik at man også kan levere på innkjøpsordrer hvor varen er mottatt EDI Innlesing av ordrebekreftelse Det er nå lagt inn en ny respons kode for ordrelinjer som blir lagt til ved ordrebekreftelse. Denne har verdien 4 Added new. Innkjøpsfaktura uten å motta varer på lager Visma Global - Nyheter og forbedringer versjon