Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling."

Transkript

1 1 Sloreåsen Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, taleog stemmerett. Det er kun én stemme pr. andel. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 Side 2 Sloreåsen Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Sloreåsen Borettslag avholdes torsdag 31. mai kl i Holmlia kirke, menighetssalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2011 A) Årsberetning og regnskap for 2011 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSE TIL STYRET 4. INNKOMNE FORSLAG A) Forslag fra styret om vedtektsendring ang. ansvar for brannvern B) Forslag fra Erlend Conders og Edith Stylo, Sloreåsen 38 a om å stemme over individuell måling av varme C) Forslag fra Erlend Conders og Edith Stylo, Sloreåsen 38 a, om å feie oftere Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 1 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité for 1 år E) Valg av 1 delegert med vara til OBOS generalforsamling for 1 år Oslo, Styret i Sloreåsen Borettslag Ulf Harald Stenberg /s/ Hans Jørgen Nielsen /s/ Bredo Aakvik /s/ Vegard Arnesen /s/

3 Side 3 Sloreåsen Borettslag ÅRSBERETNING FOR 2011 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Leder Ulf Harald Stenberg Sloreåsen 41 B Nestleder Hans Jørgen Nielsen Sloreåsen 12 B Styremedlem Bredo Aakvik Sloreåsen 36 B Styremedlem Vegard Arnesen Sloreåsen 9 D Styremedlem Kjersti Øyreskleiv Gundersen Peder Holters Vei 37 C Varamedlem Øyvor Bø Sloreåsen 45 A Varamedlem May-Britt Berge Sloreåsen 18 Varamedlem Jan Petter Haugerud Sloreåsen 20 A Varamedlem Jon Arne Sneve Sloreåsen 41 A Delegert OBOS generalforsamling Varadelegert OBOS generalforsamling Ulf Harald Stenberg Kjersti Øyreskleiv Gundersen Valgkomiteen Valgkomitè Jan Rønning Sloreåsen 45 B Valgkomitè Berit Renberg Sloreåsen 11 B Siden valget har styremedlem Kjersti Øyreskleiv Gundersen flyttet fra borettslaget, og funnet det naturlig å gå ut av styret. Valgkomitemedlem Berit Renberg har bedt om fritak av helsemessige grunner. Borettslaget sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om borettslaget Borettslaget består av 277 andelsleiligheter. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 15 Søndre Nordstrand i Oslo kommune og har adresse: Sloreåsen 2-56 Sloreåsen 9-45 Første innflytting skjedde i Tomten, kjøpt i 1986 er på m2. Eiendommen har følgende gårds- og bruksnummer: , 777, 782, 785, 788. Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Borettslaget har ingen ansatte.

4 Side 4 Sloreåsen Borettslag Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. Styret Styret har kontor i underetasjen i Sloreåsen 4, inngang vis a vis nr. 2, og kan treffes på telefon: og e-post: Se borettslagets hjemmeside på for ytterligere informasjon. Retningslinjer for styrearbeid Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid som klargjør de krav som stilles til borettslagets tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar knyttet til forvaltning av økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering og håndtering av utbetalinger. Vaktmestertjeneste Borettslaget har avtale om vaktmestertjeneste med Holmlia Vaktmeterservice AS som kan kontaktes på telefon: Dersom ikke annet er avtalt med styret på forhånd, må en påregne å måtte betale for tjenesten selv. Vektertjeneste Borettslaget har avtale med Stiftelsen Holmlia Nærmiljø har fullmakt til å inngå avtale på vegne av borettslaget om vakthold. Dersom andelseier har behov for assistanse, ta kontakt på telefon: / Renhold Borettslaget har avtale med Økonomiske Løsninger AS om renhold av borettslagets fellesarealer. Parkering Borettslaget har plasser som leies ut etter ventelister. Dersom du ønsker plass, ta kontakt med styret. Borettslaget har avtale med firmaet P-Service AS om parkeringskontroll. Mer om dette under kapitelet Styrets arbeid nedenfor. Nøkler/skilt Nøkkelrekvisisjon til systemnøkler kan fås ved henvendelse til OBOS Lambertseter. Gebyr for dette er kr. 290,-. Skilt til ringeklokke og postkasse bestilles hos Holmlia Vaktmesterservice AS, telefon: eller e-post: Ringeklokkeskilt monteres kostnadsfritt av Holmlia Vaktmesterservice AS. Postkasseskilt blir lagt i postkassen, da vaktmesteren ikke kommer til i postkassen for montering. Radioportåpnere og nøkler til garasjeanleggene kjøpes hos OBOS Lambertseter.

5 Side 5 Sloreåsen Borettslag Kabel-TV Borettslaget har avtale med Canal Digital om levering av TV-signaler. Inkludert i husleien får du følgende: Grunnpakken på ca. 25 kanaler. 3 sidematede kanaler (DR 1, Travel og CNN). 2 valgfrie kanaler fra favorittlisten. Disse kan bestilles hos Canal Digitals kundeservice. Leie av digital HD-dekoder. Har du spørsmål knyttet til dette kan du ringe Canal Digital på telefon: eller besøke deres nettside Styret minner om at dekoderne tilhører Canal Digital og leies av borettslaget. De må derfor ikke tas med ved flytting. Ingen må gjøre inngrep i TV-anlegget som å skru av dekselet på antennekontakten eller foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og kan i verste fall skade anlegget. Alle leilighetene i Sloreåsen har to uavhengige telefoniopplegg, ett fra Telenor og ett fra Multinett AS. I tillegg kan man velge løsninger, blant annet internett, gjennom TVkabelen. Andelseierne har derfor langt større valgfrihet for denne type tjenester enn det som er vanlig andre steder. Når det gjelder mer informasjon om disse forholdene, viser styret til utgavene av Slora de siste årene. Alle utgaver av Slora kan lastes ned fra borettslagets nettsider. Når det gjelder tilbud og muligheter, viser styret til informasjon fra leverandørene, som det vil føre for langt å ta med i denne årsberetningen. Telefoni / bredbånd Fra årsskiftet opphørte Telenoravtalen på telefoni. OBOS har fra januar i år fremforhandlet ny avtale med Telio. Den nye avtalen omfatter rabatter på hjemmetelefon, mobil, fast bredbånd og mobilt bredbånd. Rabatten fås ved å oppgi medlemsnummer/kundenummer i OBOS ved bestilling av tjenestene hos Telio. For ytterligere informasjon se Kraftleveranse til selskapets fellesanlegg OBOS har fremforhandlet en ny kraftavtale på vegne av boligselskapene forvaltet av OBOS. Borettslaget er tilsluttet avtalen. Den nye avtalen er videreført med Alpiq Norway AS som rådgiver og forvalter og LOS (Agder Energi AS) som står for kraftleveranser og fakturaadministrasjon. Den nye avtalen løper til

6 Side 6 Sloreåsen Borettslag OBOS har lagt vekt på å fremforhandle et produkt som både gir forutsigbarhet, lav risiko og gode strømpriser. Det nye produktet er Alpiq Index. Alpiq Index er et produkt for prissikring av et gitt kraftvolum for en bestemt leveringsperiode. Kraftavtalen gir følgende fordeler for borettslaget: Ett av markedets laveste administrative påslag: 0,775 øre pr. kwh. Elektrisk kraft til spotpris kombinert med daglig prissikring av et fastsatt volum som gir gunstige strømpriser. Rabattert kraft via kjøp fra energigjenvinningsanlegg hos Elkem ASA og Eramet AS. Profesjonell forvaltning fra Alpiq Norway AS. Borettslaget v/styret får tilgang til sine anlegg på blant annet for forbruks- og faktureringsdata. For 2011 har tidligere kraftforvaltningsportefølje fulgt markedsprisen gjennom hele året, og strømkostnadene for 2011 kan sammenlignes med en spotprisavtale. Fjernvarme Alle borettslag med blokkbebyggelse har en tariff (VB2) som er sammensatt av kraftpris med påslag, nettleie til husholdningskunder samt forbruksavgift til staten. Prisgarantien til Hafslund Varme AS sikrer at fjernvarmeprisen alltid er billigere enn alternativene elektrisk strøm og fyringsolje. For 2012 er kraftprisen forventet å ligge noe lavere enn for 2011, men prognosene er fortsatt svært usikre. Forventet gjennomsnittpris for fjernvarmen i 2012 er estimert til 78,5 øre/kwh, mens tilsvarende gjennomsnittpris i fjor var ca. 82,5 øre/kwh grunnet relativt høye kraftpriser. Alle priser er oppgitt inklusive merverdiavgift. Det forventes ingen vesentlig økning av nettleien eller forbruksavgiften. Prisen på fjernvarme varierer gjennom året. Forutsatt likt forbruk i 2012 som i 2011 regner Hafslund Varme AS med en reduksjon i fjernvarmekostnaden i år 2012 på ca. 5 %. Dette vil imidlertid avhenge av utviklingen i pris på elektrisk kraft og olje. Holmlia fjernvarmeprosjekt Sloreåsen borettslag er medlem av dette prosjektet sammen med 16 andre borettslag på Holmlia. Det er etablert for å sikre beboerne en trygg og sikker leveranse av energi til konkurransedyktige priser. Prosjektet arbeider nå med en kartlegging av tilstanden i borettslagenes tertiærnett og med å få på plass en rammeavtale med Hafslund Varme AS om energilevering fremover. Mer om dette under «Styrets arbeid» nedenfor. Energimerking Fra og med ble det obligatorisk med en energiattest for alle boliger som skal selges eller leies ut. På kan andelseieren utarbeide en energiattest for sin bolig.

7 Side 7 Sloreåsen Borettslag Individuell nedbetaling av fellesgjeld Borettslaget har lagt til rette for individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN-ordning). Dette gir andelseier adgang til å innbetale sin andel av fellesgjelden. Innbetaling forutsetter at andelseier har inngått en egen avtale med borettslaget. Ved etablering av avtalen påløper et engangsgebyr som for tiden er kr ,-. Ved forespørsel til OBOS Avdeling medlemslag vil andelseier få tilsendt avtale og giro som skal benyttes ved innbetaling. Innbetaling kan foretas to ganger pr. år ved terminforfall og på borettslagets felleslån. Andelseier må ta kontakt med OBOS minimum en måned før terminforfall for opprettelse av avtale. Aktuelt beløp for innbetaling må være kreditert OBOS klientkonto senest 10 dager før terminforfall. Dersom denne fristen ikke overholdes vil nedbetaling ikke kunne foretas, og beløpet blir refundert andelseier. Minimumsbeløpet for innbetaling er kr ,- pr. gang. Andelseieren vil da få redusert sine kapitalutgifter (andel renter og avdrag) som kreves inn sammen med felleskostnadene. Garantert betaling av felleskostnader Borettslaget har avtale med OBOS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. Bruksoverlating (fremleie) Det er ikke tillatt å overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker. Ulovlig overlating av bruk kan føre til salgspålegg av boligen. Søknadsskjema for bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS. Forkjøpsrett Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil benytte forkjøpsrett, kan melde seg direkte via OBOS annonsen på Meldingen må være mottatt av OBOS innen den fastsatte frist. Meldefristen vil normalt være minst fem hverdager etter at boligen er kunngjort på Hvis OBOS mottar meldingen om forkjøp etter at fristen er gått ut, kan man ikke kreve å få overta boligen på grunnlag av forkjøpsretten. Den som tar forkjøpsretten i bruk trer inn i en allerede inngått avtale og kjøper boligen til den avtalte pris på avtalte vilkår. Finansieringen må være i orden, og den må i sin helhet dokumenteres skriftlig innen fristen. Er det flere medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, får den med lengst ansiennitet fortrinnsrett. Andelseiere i det borettslaget boligen tilhører går foran øvrige medlemmer i OBOS. Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsretten, blir normalt botiden i borettslaget avgjørende. Det er tidligere vedtatt at alle som flyttet inn i borettslaget ved første innflytting i , stilles likt i intern ansiennitet i borettslaget. Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon:

8 Side 8 Sloreåsen Borettslag Forsikringer Borettslagets eiendommer er forsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer: Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon: 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring, krever forsikringsselskapet en egenandel på kr ,-. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar. Retningslinjer for betaling av egenandeler er kunngjort i Slora og på borettslagets nettsider. Du finner dem også under avsnittet «Styrets arbeid» nedenfor. Innboforsikring Den enkelte andelseier må ha egen hjemforsikring som dekker innbo og løsøre, (det vil si utstyr/innredning som det er naturlig å ta med seg når en flytter). Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. Brannsikringsutstyret er en del av utstyret i leiligheten og eies av borettslaget. Det må ikke tas med ved flytting. HMS- Internkontroll Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Viktige lover i henhold til dette er: Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr Lov om brann- og eksplosjonsvern Lov om forurensning Lov om arbeidsmiljø Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse-, miljø- og sikkerhet å gjøre i borettslagets regi. Internkontrollsystemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives.

9 Side 9 Sloreåsen Borettslag Styret ivaretar internkontrollen med hensyn til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Beboerne/andelseierne har plikt til å foreta egenkontroll på det elektriske anlegget i leilighetene. Rehabilitering og større vedlikehold 2011 Utskifting og beising av panelfelt på blokkenes inngangssider Utskifting av viftemotorer på blokkenes ventilasjonsanlegg 2010 Beising og maling av lekeapparater. Beising av utsatte gavlvegger på blokkene. Omlegging av fjernvarmerør ved nr 21. Dette utføres og betales av Hafslund Fjernvarme AS, og er ikke fullført i det årsberetningen skrives. Oppsett av ni fartsdumper med markeringer Søppelboden ved nr. 2 ble ferdigstilt. Røyklukene i blokkoppgangene ble oppgradert. Rekkverk montert ved gangvei i bakken fra nr. 4 forbi nr. 2. Lekeplassen ved nr ble sikret mot gangvei. Blokktak ble reparert. Det må imidlertid påregnes en større gjennomgang innen få år Ferdigstilt den store lekeplassen med lekeapparater og sittegrupper. Montering av seriekoblede røykvarslere i rekkehusene. Arbeidet med nytt søppelhus ved innkjøringen igangsettes. Ny sportsbod ved nr. 2, etter forsikringsskade. Rekkverk ved gangvei i bakken ned til nr. 45 Utbedring av skade på avløpsrør i garasjen i nr. 4. Bedre utelys ved nr Oppgradering til digital overvåkning i garasjeanleggene Asfaltering av alle gangveiene og inngangspartiene. Legging av varmekabler i oppkjøringene ved garasjene i nr. 11 og nr. 39. Planering og tilsåing av rekreasjonsområdet ved ballplassen. Nytt subbusdekke og planering på ballplass. Møteplass ved nr. 40. Nye helleganger ved nr. 8 og 12/16. Nytt avløp ved inngangspartiet ved nr. 8. Sikring av skrent lags offentlig gangvei er utført og bekostet av borettslaget Rekkehus, frittstående garasjer og søppelboder ble beiset på dugnad. Uteområdet ved ballplassen ble opparbeidet. Telenor har lagt inn parallelt telefoninett, hybridkabel Skifte slitt og kurvet panel på rekkehus. Lys på lekeplass ved nr Rehabilitering av gavlvegger og inngangsfasader i blokkene Betongrehabilitering av garasjeanlegg og blokker. Montering av kameraovervåkning i garasjeanlegg. Katodisk beskyttelse av betonggulvet i garasje øvre plan 4, 12, Rehabilitering av garasjeanlegg ble igangsatt. Oppgradering av garasjeanleggene. Oppgradering av fjernvarmeanlegget Nedgangen fra nr. 8 til nr. 10 ble pusset opp på dugnad.

10 Side 10 Sloreåsen Borettslag 2000 Det ble foretatt etterkontroll av blokktakene i regi av OBOS Prosjekt AS. Nedløpsrør fra ble samtlige blokkterrasser ble skiftet. Det ble foretatt VVS-inspeksjon i samtlige blokkleiligheter Omlegging av tak på inngangspartiene i blokkene. Fellesgarasjene ble malt. Diverse asfalteringsarbeider Fjernvarmeanlegget ble spylt og innregulert. Termostater ble skiftet ut. Opplegg for varmt tappevann ble skiftet ut i nr. 2, 8, 14 og 18. Rekkehusene og utsatte blokk-endevegger og vinduer ble beiset. Noe kledning ble skiftet ut. Antennekontaktene i rekkehusene ble skiftet ut. Lekeplassene ved nr. 46 og 37 og mellom nr. 9 og 11 ble oppgradert. Det ble oppført ny søppelbod ved nr. 16/22. Søppelboden ved nr. 22/30 ble fjernet. Arbeidet med omtekking av rekkehustakene ble ferdigstilt. Det ble montert stigetrinn på bodtakene. Det ble utført takomlegging og blikkenslagerarbeid på garasjer og søppelboder. En av rekkehusbodene ble refudamentert ved at boden ble fundamentert til fjell. Portinstallasjon i garasjeanlegget i nr ble ferdigstilt. Det ble tilrettelagt slik at funksjonshemmede nå kan åpne og lukke garasjeporten fra sin leilighet. Borettslaget overtok alt vedlikehold av garasjeportene Taktekkingsarbeidet fortsatte gjennom hele I tilegg til rekkehustakene ble det lagt takstein på garasjen ved nr. 21. Fjernvarmeanlegget ble kjemisk renset. Skadet kledning i rekkehusene ble byttet ut. Oppgangene i 4 B og 8 ble pusset opp. Arbeidet med oppgradering av lekeplassene ble startet opp. Opplegget for varmt tappevann ble skiftet ut i nr. 10. Det ble installert adgangskontroll i øvre og nedre garasjeplan under nr Portinstallasjonen ble så godt som ferdigstilt Det ble lagt nytt tak fra nr. 20 tom nr. 56. Garasjene under blokkene 4-16 ble rehabilitert. Det var firmaet Nordest Vei som la asfaltdekket. Arbeidet med rehabilitering av betongkonstruksjonene ble utført av Betonia AS. Rehabilitering ble utført på søyler i gavlvegger, dragere i kjelleretasjen, øvrige skader i garasjer, noe i forkant av balkongdekker og noen spredte småskader, oppretting av rennene under blomsterkasser og montering av løvfangrister ved terrassenes bodvegger og på bodtak. En del av rennene gjenstår Det ble lagt asfaltdekke under Endeopplegget ble forsterket og betongsprekker i garasjen under ble tettet. Loftene i rekkehusene ble soppvasket. Oslo Energi overtok i mars eiendomsretten til sekundærnettet for fjernvarmen Arbeidet med betongrehabilitering ble startet opp. betongrehabilitering ble startet opp. betongrehabilitering ble startet opp Det ble lagt nye tak på alle blokkene. Arbeidet med beising/maling av blokkene ble ferdigstilt. Det ble montert termostater med frostsikring på konvektorer som står under vinduer som kan åpnes Det ble satt opp låsbar bom på gangveien ved nr. 4. Berørte beboere fikk utlevert nøkkel.

11 Side 11 Sloreåsen Borettslag 1990 Arbeidet med beising av rekkehusene ble ferdigstilt Det ble plantet ved innkjøringen til borettslaget utenfor nr. 11. To av garasjeanleggene ble asfaltert, og det ble anlagt fartsdempere. I blokk 11 ble det montert garasjeport. Beboerne i nr. 11 spleiset på porten. STYRETS ARBEID Det sittende styret ble valgt på generalforsamlingen Denne redegjørelsen følger derfor ikke kalenderåret, men styreperioden 2011/2012. Forhold som oppstår etter at årsberetningen er skrevet pr , vil det bli redegjort for i generalforsamlingen eller i egne rundskriv. Det er alltid mye å gjøre i et borettslagsstyre. Arbeidet har imidlertid gått greit unna, noe som skyldes både et godt samarbeid innad i styret og med engasjerte firmaer og konsulenter. Ikke minst skyldes det et gjensidig godt samarbeid med beboerne. Styret har som vanlig organisert virksomheten slik at hvert styremedlem har ansvaret for definerte oppgaver. Oversikten over dette er flere ganger meddelt andelseierne i «Slora» og på borettslagets internettsider med adresse Styremedlem Kjersti Øyreskleiv Gundersen flyttet fra Sloreåsen rundt årsskiftet og fant det derfor naturlig å gå ut av styret. Vi takker Kjersti for den flotte innsatsen hun har gjort mens hun var med i styret. De viktigste oppgavene hennes var i velferdskomitéen, som hun opprettet. Hun var også hovedansvarlig for den svært vellykkede jubileumsfesten sist høst. På grunn av prosedyrer ved utformingen av borettslagets årsberetning, kan enkelte av de forholdene som er omtalt i dette punktet Styrets arbeid, også være nevnt andre steder i årsberetningen. Styret ber andelseierne bære over med slike gjentagelser. Mål for styrets arbeid Styret har følgende mål og prinsipper for sitt arbeid: Sloreåsen skal fortsatt være blant de aller beste borettslagene i Oslo I Sloreåsen borettslag er utgangspunktet så godt både når det gjelder beliggenhet, beboere og økonomi at det bør være mulig å være helt i tetsjiktet. Alle beboere skal trives og føle seg hjemme. Sloreåsen har nå en aldersmessig normalfordeling av beboerne. Vi ønsker at både pensjonister, de godt voksne og barnefamiliene skal ha det bra på Sloreåsen. Forutsigbar og solid økonomi Styret ønsker å ha såpass romslighet i økonomien at man kan klare også uforutsette utgifter uten stadig å forandre husleien. Trygt bomiljø uten konflikter Man må satse på fellesløsninger gjennom bl.a. Stiftelsen Holmlia Nærmiljø og Securitas i tillegg til politiet. Men det er også viktig at beboerne tar ansvar for hverandre, noe NABO-prosjektet er ment å bidra til. Ingen motsetninger mellom rekkehus og blokker Kombinerte borettslag som Sloreåsen er ofte en stor utfordring med (tilsynelatende) ulike interesser for beboergruppene. Dette har ikke vært noe problem i Sloreåsen.

12 Side 12 Sloreåsen Borettslag Ligge i forkant med vedlikehold Det eneste som er dyrere enn godt vedlikehold, er dårlig vedlikehold! Oppgradere ved utskiftinger Da borettslaget ble bygget, brukte Selvaagbygg de rimeligste komponentene. Ved utskiftinger bør man oppgradere kvaliteten. Pene og funksjonelle uteanlegg Velstelte grøntanlegg bidrar både til trivselen mens man bor her og til høyere verdi på leiligheten ved et evt. salg. Kort sagt Sloreåsen skal være et sted der man blir boende, ikke en mellomstasjon mot noe annet. Møtevirksomhet Det vil bli holdt 13 formelle styremøter i perioden. Det meste av styrets arbeid utføres imidlertid mellom styremøtene av de enkelte styremedlemmene. Det er så godt som daglig kontakt mellom styremedlemmene, både personlig og telefonisk. I tillegg har det vært møter med OBOS, Holmlia Vaktmesterservice AS, Stiftelsen Holmlia Nærmiljø, Canal Digital, Holmlia fjernvarmeprosjekt og en rekke andre samarbeidspartnere og leverandører. Styremedlemmene har deltatt i ulike relevante kurs om forvaltning og drift av borettslag og forhold knyttet til det. Informasjon Styret har lagt stor vekt på fyldig, relevant og oppdatert informasjon. Dette har skjedd på flere måter: Slora Det er i styreperioden jevnlig gitt ut nummer av informasjonsbladet Slora. Dette er den viktigste informasjonskanalen i borettslaget. Alle utgaver siden 2002 kan du også finne på borettslagets nettsider: under menylinje Å bo hos oss. Rundskriv Om spesielle saker Telefonkontakt Styremedlemmene er tilgjengelige på telefon for dem som ønsker det. e-post Det kommer svært mange henvendelser pr. e-post. Styret prøver å svare på disse umiddelbart. E-post adressen er e-post gruppe Mange andelseiere har tegnet seg på en e-post liste. Da kan de ved et tastetrykk fra styret få rask informasjon om ulike forhold. Dessuten blir rundskriv og lignende

13 Side 13 Sloreåsen Borettslag vanligvis sendt til dem også via e-post. Vi tar etter hvert med alle andelseiere som kontakter styret pr. e-post på listen hvis de ikke reserverer seg mot det. Hvis du ønsker å komme med på listen umiddelbart, kan du sende din e-post adresse til Internettsider Borettslaget har egne nettsider. Du finner dette på adressen Her legges det ut bl.a. følgende: Oppdatert informasjon om borettslaget og aktivitetene her Opplysninger om bomiljøet, styret og nærmiljøet Kart over borettslaget Vedtekter, husordensregler, dyreholdserklæring m.m. Prosedyrer for påbygg, innglassing, forsikringssaker, lekkasjer, oppussing av oppganger m.m. Slora, alle utgaver siden 2002 Diverse rundskriv Årsmelding og regnskap Oppslagstavle som kan brukes direkte av beboerne for salg, kjøp og kunngjøringer Styret oppfordrer andelseierne til å følge med på dette nettstedet. Så lenge ikke alle har tilgang til internett, vil styret imidlertid også fortsette med de tradisjonelle informasjonskanalene nevnt ovenfor. Styret understreker at informasjon som er gitt ved Slora og rundskriv anses som gitt til alle andelseierne. Det er derfor en forpliktelse for andelseierne å sette seg inn i den informasjon som gis og også bringe denne videre til andre i husstanden. Vedlikehold Fordeling av kostnader Styret har også i denne styreperioden vært svært opptatt av å skille mellom borettslagets ansvar og det som faller på den enkelte andelseier. Det gjelder både små og store saker. Dette er viktig for å holde borettslagets utgifter nede. Hvis styret er ettergivende her, betyr det i realiteten at man sender regningen for et «privat» vedlikeholdsoppdrag til naboene, og det er lite rimelig. Det ytre vedlikeholdet er borettslagets ansvar, mens det indre må ivaretas av den enkelte andelseier på egen kostnad. Skillet går ved yttervegg og inngangsdør. Låsen i døren er andelseiers ansvar. For røropplegget går borettslagets ansvar frem til og med hovedstoppekranene i leilighetene. Utekraner i rekkehushagene er således andelseiernes ansvar. For det elektriske anlegget går borettslagets ansvar til og med hovedsikringene, mens sikringsskapet er andelseiers eget ansvar. For detaljer om dette vises til borettslagets vedtekter. Høsten 2007 ble det delt ut til samtlige andelseiere en håndbok om vedlikehold. Der er også ansvarsforholdene beskrevet. Denne håndboken skal følge leiligheten ved salg. Hvis du ikke har den, kan du henvende deg til styret.

14 Side 14 Sloreåsen Borettslag Mindre vedlikeholdsarbeider Disse blir utført fortløpende, ofte av lokalvaktmesteren. Det dreier seg om skader på dører, trapper, gelendre, felles gjerder og lignende. Borettslaget har også knyttet til seg dyktige håndverkere, så som snekker, vindusreparatør, taktekker og elektriker. Vask av søppelrom Borettslaget har avtale med firmaet «Vaskebjørn» om rengjøring av søppelrommene og containerne to ganger i året. Utbedring av gjerder Gjerdene er satt opp av beboerne på eget initiativ, slik at det også er deres ansvar å holde disse vedlike og få utbedret evt. skader. Dette gjelder både for blokker og rekkehus. Intensjonsavtaler Rammeavtale-Elektro som borettslaget forhandlet seg frem til for åtte år siden, er fornyet. I avtalen inngår at borettslagets priser m.m. også skal gjelde andelseierne. De som skal ha utført arbeide på det elektriske anlegget i boligen, kan henvende seg direkte til TB Elektro AS i telefon TB-avtalen vil gi en forhåndspris på arbeid og materiell. Husk å referere til rammeavtalen med borettslaget. Andelseierne står selvfølgelig fritt til å benytte et annet autorisert firma. For elektroarbeider som blir utført, skal det i henhold til HMS-regelverket alltid leveres en Samsvarserklæring. Styret har også inngått en avtale med byggvareleverandøren Bygger n Orring om rabatt for andelseierne i borettslaget. Si fra i kassen at du bor i borettslaget, slik at du får den rabatten du skal ha. Enkeltarbeider Bytte av panelfelt på blokkenes inngangssider Panelfeltene ble også beiset og noen få vinduer ble byttet ut. Generelt er vinduene i Sloreåsen i svært god stand. Utskifting av viftemotorer i blokkenes ventilasjonsanlegg Omlegging av fjernvarmerør ved nr. 21 Her hadde det i en årrekke vært lekkasjer og andre problemer. Det er Hafslund Fjernvarme AS som har ansvaret for disse rørene og som betaler for utbedringen, som ble fullført i fjor. Fjernvarmeanlegget Stort sett fungerer anlegget slik det skal. Det har imidlertid i årets løp vært rapportert kalde konvektorer, som vanligvis har vært forårsaket av slam i anlegget. Dette har fortløpende blitt utbedret av VVS-gruppen/rørleggermester Jan Vidar Bergersen. Det er fremdeles utfordringer ved fjernvarmeanlegget, som omtales nedenfor. Styret viser også til de fortløpende redegjørelsene i Slora samt i innkallingen til generalforsamlingen Ansvarsfordeling for ledningsnettet Fjernvarmesystemet består av tre elementer:

15 Side 15 Sloreåsen Borettslag Primærnettet Det går fra fjernvarmeanlegget på Mortensrud og inn i Hafslunds varmesentral i garasjen i Sloreåsen 4. Dette er det Hafslunds ansvar å drifte. Sekundærnettet Det er rørene som går fra varmesentralen frem til leilighetene. Altså noe forenklet de rørene som ligger i bakken. Også dette er det Hafslunds ansvar å holde ved like. Tertiærnettet Det er den delen av anlegget som ligger inne i leilighetene/husene. Konvektorene er en del av dette. Det er borettslaget som har ansvaret for å vedlikeholde denne delen. Det er tegninger der det er markert helt klart hvor det fysiske skillet mellom de ulike delene går, og det er ingen uenighet om det. Problemet er imidlertid at det er det samme vannet som sirkulerer i sekundæranlegget og tertiæranlegget. Når det oppstår slam og slampartikler, kan det derfor være uenighet om hvor slammet har oppstått. Hvis slampartiklene blir dannet på Hafslunds del av rørsystemet, vil de sette seg fast der det er trangest, nemlig i konvektorene/termostatene, som altså ligger på borettslagets ansvarsområde. Etter styrets oppfatning bør da også Hafslund betale for utbedringene av dette. Individuell måling av varme og varmtvann Det er liten tvil om at felles måling kan medføre overforbruk. Det foreligger et vedtak fra generalforsamlingen i 1996 om å innføre individuell måling i rekkehusene. Det er imidlertid skjedd såpass mye endringer siden det omtalte vedtaket at saken bør opp på en ny generalforsamling: Energiprisene har økt betydelig Det er i dag en mye mer avansert teknologi for individuelle måling, slik at også blokkleilighetene kan få individuell måling Der er en annen beboersammensetning i dag enn i 1996, og det er dagens beboere som må ta en slik beslutning Styret har prioritert arbeidet med utredningen av mulighetene for innføring av individuell måling. Forholdene er kompliserte, særlig på den tekniske siden, slik at det ikke finnes noen enkle og raske løsninger. Så raskt utredningene er klare, slik at man har et beslutningsgrunnlag, vil saken bli lagt frem for en generalforsamling til avgjørelse. Siden styremedlemmene naturlig nok ikke besitter den nødvendige faglige kompetansen her, har styret engasjert OBOS Prosjekt AS (OPAS) v/siv.ing Fredrik Thorbjørnsen til å stå for utredningen. Man har også innhentet ekspertise fra Bergen kommunale kraftselskap, som er blant dem som har mest erfaring med den type varmemåling som evt. er aktuelt i Sloreåsen. Styret viser til fortløpende redegjørelser i Slora gjennom styreperioden, og vil gjenta noen hovedpunkter i denne årsberetningen.

16 Side 16 Sloreåsen Borettslag Det er altså fire grunnleggende forutsetninger for at individuell måling kan bli aktuelt. 1. Man må finne en måleteknologi som fungerer tilfredsstillende. 2. Fjernvarmeanlegget må være teknisk helt i orden før målingene kan starte. 3. Installasjonen må være økonomisk forsvarlig, altså stå i et rimelig forhold til hva man kan spare i varmekostnader 4. Arbeidet må koordineres med Hafslunds planer for sin del av anlegget. Ang. punkt 1 Med den konvektortypen man har i borettslaget er det ikke mulig å sette en måler direkte på hver konvektor. Man må ha en måler for hele leiligheten ved samlestokken, altså der konvektorvannet kommer inn i leiligheten og blir fordelt til de ulike konvektorene. I samarbeid med OPAS gjennomførte styret i begynnelsen av mars en befaring i et utvalg ulike leilighetstyper. Der deltok også fagfolk fra Bergen kommunale kraftselskap, som er blant dem som har størst kompetanse på denne type teknologi. Den måleren som kan brukes er imidlertid avhengig av at vannet i anlegget er helt rent, hvilket det ikke er nå. Ang. punkt 2 Som nevnt ovenfor sirkulerer fjernvarmevannet i borettslaget i et ledningsnett som består av tre deler. Det første fører varmtvannet fra Klemetsrud inn i borettslaget. Det andre er det såkalte sekundærnettet, som eies av Hafslund Varme AS. Det er, enkelt sagt, rørene som går i bakken fra varmesentralen i bakken frem til husene. Det tredje er tertiærnettet, altså varmerørene og konvektorene inne i leilighetene, som eies av borettslaget. Hafslund har gjennomført en tilstandsvurdering av sin del av ledningsnettet, og mener selv at det er i god stand. Borettslaget er ikke fullstendig enig i det, da vi tror det dannes slam i Hafslunds del av anlegget, som i sin tur setter seg fast inne i konvektorene i leilighetene. Når det gjelder borettslagets del av ledningsnettet, inkludert konvektorene, er det sannsynligvis behov for utbedringer. Dette må kartlegges nærmere. Holmlia Fjernvarmeprosjekt har i vinter sendt ut anbudspapirer for tilbud på slike tilstandsvurderinger for 17 borettslag på Holmlia. Dette skal sluttbehandles i disse dager, bl.a. i et møte Etter all sannsynlighet vil Sloreåsen bestille en slik tilstandsvurdering, som antas å være ferdig i løpet av sommeren i år. Ang. punkt 3 Dette kan naturlig nok ikke fullføres før man vet kostnadene for teknologien og for evt. nødvendige oppgraderinger. Men erfaring viser at dersom alt fungerer som det skal, så er det mulig med en stor besparelse ved individuell måling Ang. punkt 4 Det er viktig at Hafslund Varme AS og borettslaget samarbeider om løsninger. Det blir meningsløst å sette i gang tiltak på en del av varmeanlegget uten at det er koordinert med den andre parten. Styret hadde møte med Hafslund Varme AS om bl.a. disse forholdene 8. mars.

17 Side 17 Sloreåsen Borettslag Styrets oppfatning er derfor at man bør avvente tilstandsrapporten for tertiæranlegget før man evt. kan komme med en anbefaling til generalforsamlingen om individuell varmemåling. Hvis resultatene av utredningene nevnt ovenfor viser at det trengs uforholdsmessig store utbedringer og investeringer på fjernvarmeanlegget, kan det kanskje bli aktuelt å vurdere andre løsninger med andre energiformer, uten at styret har tatt noe standpunkt til det nå. Temperaturen i fjernvarmeanlegget Styret har vedtatt at fjernvarmeanlegget skal innstilles slik at det skal kunne gi en temperatur på 22 grader i leilighetene, med et slingringsmonn hver vei på 1 grad. Det er dette som vil bli lagt til grunn når det gjelder klager på varmeleveringen. Energisparing Det er mye å spare på enkel og fornuftig energiøkonomisering. Her er noen tips: Den enkleste måten er å tenke over hva du ville gjort dersom du hadde individuell måling av vann og varme i leiligheten din og måtte betale for hva du faktisk brukte. Senk innetemperaturen noe. Ikke la vinduet stå åpent over lange perioder. Luft raskt og effektivt Senk temperaturen når du er på ferie. Senk temperaturen ved å skru ned ovnen, ikke ved å sette opp vinduet. Dusj litt kortere. Med disse enkle tiltakene kan du og borettslaget spare relativt store utgifter til energi uten at noen får det mindre behagelig. HMS forskriftene. Helse, miljø og sikkerhet Intern kontroll i borettslaget Kommunal- og regionaldepartementet har i brev av orientert om at styrene i borettslag og sameier har plikt til å arbeide med systematiske tiltak som skal sikre at aktiviteten i borettslaget planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Dette er et meget omfattende arbeid, og styret har fortsatt arbeidet med handlingsplaner i henhold til regelverket. De viktigste forskriftene som gjelder for vårt borettslag, dreier seg om brannvern, elektriske anlegg og lekeplasser. Kontroll av brannslukkere og røykvarslere Iflg. forskriftene om brannforebyggende tiltak og tilsyn skal alle boligene være utstyrt med manuelt slukningsutstyr som kan brukes i alle rom og i tillegg minimum én røkvarsler. Anskaffelsen av utstyret er borettslagets ansvar. Utstyret hører til leiligheten og er borettslagets eiendom. Det må ikke tas med ved flytting. Kontroll med at utstyret er funksjonelt i orden er andelseiers ansvar. Styret har foreslått for årets generalforsamling at det tas inn en bestemmelse i borettslagets vedtekter om dette.

18 Side 18 Sloreåsen Borettslag Borettslaget har engasjert Holmlia Vaktmesterservice AS for kontroll og skifte av batterier i boligenes røykvarslere i begynnelsen november/desember. Røykvarslerne i blokkoppgangene blir kontrollert av vaktmesteren hver første fredag i måneden. Radonmålinger I vinteren 2008/2009 ble det foretatt radonmålinger i ti leiligheter spredt best mulig i borettslaget. Målingsresultatene ble samlet inn i februar 2009 og oversendt RadonLab. Rapportene derfra forelå i begynnelsen av mars I hovedsak var resultatene betryggende. Av målinger i 10 leiligheter var 9 innenfor det man oppfatter som sikkert. At det ble registrert ett negativt resultat, betydde imidlertid at styret ønsket å følge opp saken. Styret engasjerte derfor RadonLab videre vinteren 2009/2010 med å foreta målinger i alle rekkehusleiligheter og i alle leiligheter på bakkeplan i blokkene nr. 2, 8, 10, 14 og 18. Resultatet av disse målingene var totalt sett ikke alarmerende. I fire rekkehusleiligheter var imidlertid verdiene så høye at det ble besluttet å installere radonsug der. Denne vinteren, altså 2012, er det foretatt kontrollmålinger i de leilighetene der radonsug er installert. Resultatene vil sannsynligvis foreligge før generalforsamlingen. Det er også under vurdering å gjennomføre tiltak i de syv leilighetene der ekstra kontrollmålinger i fjor viste høyere verdier enn det som er anbefalt av Statens strålevern. Det er fremdeles RadonLab som forestår den tekniske delen av dette arbeidet. Elektriske anlegg Elektriske anlegg er årsak til mange branner, og styret har også her utarbeidet en handlingsplan for borettslagets fellesanlegg. Det er inngått en rammeavtale med TB- Elektro AS, som er kjent med borettslagets el-anlegg gjennom flere år, og som vil bistå styret i kontrollvirksomheten. Lekeplasser Hvert år får styret gjennomført grundige HMS-kontroller av lekeplassene. Også sommeren 2011 var det firmaet Lekeplasskontrolløren AS som stod for kontrollen. Firmaet er sertifisert av Veritas. Dette ble kontrollert Fallhøyde fra apparater og husker Om underlaget er tilstrekkelig støtdempende Råte Avstand til kanter som man kan skade seg på Slitasje på kjetting og oppheng. Størrelser på åpninger. Etter kontrollen ble det utarbeidet en fyldig rapport om tilstanden, der mangler av ulik alvorlighetsgrad ble påpekt. Disse manglene ble utbedret, slik at det skal være trygt å bruke lekeplassene. Husk likevel at foreldrene har et betydelig ansvar for sikker lek.

19 Side 19 Sloreåsen Borettslag Nøkler Styret har fra tid til annen henvendelse fra distribusjonsfirmaer som ønsker nøkler til blokkoppgangene. Av sikkerhetsgrunner avslår styret slike søknader. Vaktmestertjenester Vaktmestertjenestene utføres av Holmlia Vaktmesterservice AS. Styret er godt fornøyd med tjenestene som leveres og samarbeider godt med både firmaet og lokalvaktmestrene. Trappevask På generalforsamlingen ble det vedtatt å sette bort trappevasken i blokkene til et egnet firma. Styret inngikk etter en anbudsrunde avtale med Økonomiske Løsninger AS. Utgiftene til trappevasken fordeles over husleien til andelseierne i blokkene. Tilbakemeldinger fra beboerne tyder på at dette fungerer godt. Grøntarealene Velholdte grøntanlegg bidrar både til beboernes trivsel og til verdiøkning på boligene. Borettslaget har avtale med Hage- og Grøntanlegg (det tidligere Dalen gartneri) om stell, vedlikehold og ettersyn av disse. Det er viktig at også andelseierne følger opp stellet av grøntanleggene i tillegg til det profesjonelle vedlikeholdet. Hvert år holdes det en felles runde med trefellingssøknader. Søknader om felling av trær må være styret i hende innen begynnelsen av mai. Styret vil hevde at det er hensiktsmessig at avgjørelser om dette tas av en nøytral, faglig instans, ikke det til enhver tid sittende styre. Det tar en time å felle et tre, 50 år å få det opp igjen! Hvert år kommer det inn rundt 20 søknader om felling, som blir vurdert av gartnerfirma. Også i 2011 ble fellingen ble utført av AB Trepleie i juli. Styret har flere ganger søkt Oslo kommune om å få felle trær som står utenfor borettslagets område, bla. nedenfor ballplassen. Dessverre har kommunen avslått dette med henvisning til at området har biologisk mangfold. Vinteren 2012 deltok imidlertid kommunen v/eiendoms- og byfornyelsesetaten i en befaring mellom Sloreåsen 48 og Ljabrudiagonalen, der man var åpen for å tynne ut her. Det vil sikre mer sol og lys til den delen av borettslaget. Evt. felling vil bli utført av kommunen. Det settes ut container til hageavfall og annet større avfall hver 14. dag. Tidspunkter for dette kunngjøres i Slora og på nettsidene. Frem til april 2012 har Oslo Veggdyrkontroll hatt ansvaret for skadedyrbekjempelse i borettslaget. Oppdraget ble da overført til ISS. Flagging Borettslaget flagger på alle offentlige flaggdager. Det flagges også ved gravferder, dersom de pårørende ønsker det og gir beskjed til styret. Flaggingen utføres på rundgang av styrets medlemmer.

20 Side 20 Sloreåsen Borettslag Rusken-aksjonen 2011 Denne foregikk tirsdag Ca. 60 mål ble ryddet for rusk og søppel. Det var utplassert to containere og det ble samlet inn 200 store plastposer med rusk og rask. Det var innleid to mann og en traktor fra HVS AS. Det ble utført rundt 225 dugnadstimer av beboerne. Velferdskomitéen delte ut boller og brus etterpå, og barna fikk noen små gaver. Velferdskomité Velferdskomitéen i Sloreåsen borettslag består i dag av tre beboere: Hanne Medlicott, nr. 31a Inger Lise Gulbjørnrudbråten, nr. 15 a Tone Tjærbo, nr. 48 d Styrets kontaktmann er Vegard Arnesen Det hadde vært fint med flere medlemmer, og styret oppfordrer til at man tar kontakt med en av de ovennevnte eller styret. Hvis det er mange som deler på arbeidet, blir det mer hyggelig enn slitsomt. Målet med velferdskomitéen er å skape mer liv og fellesskap i borettslaget. Det store arrangementet i 2011 var borettslaget 30-års jubileum. Og det ble behørig feiret lørdag 3. september, med over 200 deltagere på grillselskapet. Champagne ved ankomst. Deretter grillmat med tilbehør av alle slags fra pølsemakermester Strøm- Larsen. Og etterpå jubileumskake og kaffe samt underholdning av tryllekunstner. Og til slutt varte sammenkomsten for de voksne utover kvelden, der noen til og med tok sjansen på å danse. Ansvarlige for arrangementet var fjorårets velferdskomité: Kjersti Øyreskleiv Gundersen, Merete Helle, Finn Hall Torgersen og Hanne Medlicott. Stor takk til dem! Og likeledes takk til deres gode hjelpere som hadde påtatt seg større og mindre oppgaver slik at festen ble så vellykket; ingen nevnt, ingen glemt. NABO Borettslaget er med i prosjektet NABO, som driftes av Stiftelsen Holmlia Nærmiljø. Hensikten er å sette i verk tiltak for å bidra til et enda bedre miljø og sikkerhet i borettslagene. Det vil i særlig grad fokuseres på nabohjelp, der man ved enkle midler kan gjøre livet lettere for hverandre. Husorden Det vises til Husordensreglene, som er vedtatt av andelseierne i generalforsamling. Det er så godt som aldri klagesaker i borettslaget. Bomiljøvekter Borettslagets uteområder og garasjeanlegg blir jevnlig inspisert av vektere fra Securitas. Ifølge vekterrapportene er det svært lite uregelmessigheter som er innrapportert fra vårt borettslag. Ta kontakt med bomiljøvekteren / Securitas ved behov, tlf

21 Side 21 Sloreåsen Borettslag Søknader om støtte Styret får fra tid til annet søknad om støtte til ulike gode formål. Siden styret forvalter andelseiernes midler, har man valgt som prinsipp å avslå alle slike søknader, og overlate dette til den enkelte andelseier. Garasjeanleggene Fjernkontroller og nøkler til portene kan kjøpes ved OBOS avdelingskontor på Lambertseter. Styret minner om at fjernkontrollene ikke skal etterlates i bilene. Dersom de blir stjålet, må samtlige fjernkontroller og radiomottagere i det aktuelle garasjeanlegget stilles om, noe som er et omfattende arbeid. Iflg. vedtak i generalforsamling skal borettslaget stå for vedlikehold av kjøreporter, mens nyanskaffelser skal betales av dem som har plass i det respektive anlegg. Gitterportene inne i anleggene er borettshavers private ansvarsområde. Parkering Firmaet Eiendomskontroll overtok parkeringskontrollen i borettslaget fra og det ble inngått en kontrakt på tre år. Dessverre gikk Eiendomskontroll konkurs 10. februar i år. Konkursboet solgte alle aktiva til P-Service AS. P-Service har overtatt de ansatte som var i selskapet ved konkursåpningen samt kontorlokalene. Tidligere eiere i Eiendomskontroll er ikke involvert i P-Service AS. Borettslaget fikk tilbud fra P- Service om å videreføre kontrollen i borettslaget. Siden det er viktig å ha kontinuitet i parkeringskontrollen, inngikk styret en avtale med P-Service AS for en prøveperiode på tre måneder frem til Dersom dette fungerer tilfredsstillende, vil P-Service få fullføre resten av kontraktsperioden frem til Når den tid kommer vil det bli aktuelt å innhente anbud fra flere firmaer, der man vurderer ut fra en helhetsbetraktning, hvor man i tillegg til å vektlegge erfaringene med det firmaet man bruker også legger vekt på anbefalingene fra generalforsamlingen Skifte av firma har ingen betydning for borettslaget, andelseierne og brukerne av parkeringsplassene. Regler og praksis er som før. Husordensreglene slår fast følgende i pkt. 6: Det er ikke tillatt å kjøre på gang- og sykkelveien. Dog er det tillatt å kjøre frem til husene ved transport av bevegelseshemmede, tunge gjenstander eller spesielt mye bagasje. Slik kjøring må foregå i gangfart (max. 10 km/t). Kjøretøyer må kun parkeres på de anviste plasser. Gjesteparkeringsplassene må ikke opptas av beboernes egne biler. Ved gjesteparkering ut over tre døgn skal man ha utfylt P-tillatelse liggende synlig i bilden. Styret vil presisere at det med den siste setningen ikke menes det juridiske/økonomiske eierforholdet til bilen, men siktes til biler som beboerne faktisk disponerer. Dette inkluderer altså biler som er leiet, leaset, lånt eller som disponeres i firmasammenheng eller lignende sammenhenger.

22 Side 22 Sloreåsen Borettslag Et spesielt forhold oppstår når andelseiere har overlatt bilen til f.eks. barn som har flyttet ut og ikke lenger bor i borettslaget. Hvis bilen ikke er omregistrert til sønnen eller datteren, blir det helt umulig for parkeringsselskapet å vite at den kan stå på gjesteparkeringsplassene. I slike tilfelle bør man altså unngå å parkere på gjesteparkeringsplassen. DIVERSE RUTINER Styret tar også i denne årsmeldingen med rutiner og bestemmelser som gjelder for ulike forhold i borettslaget. Ombygginger og påbygginger Styret er positivt innstilt til ombygginger og påbygginger. Det er viktig at den enkelte andelseier får mest mulig spillerom innenfor sine fire vegger. En slik fleksibilitet vil i sin tur føre til en stabil beboermasse. Man må imidlertid søke om alle slike ombygninger. Det er viktig at ingen setter i gang slike arbeider uten å ta kontakt med styret først. Styrets prinsipielle holdning til forandringer i leilighetene er at dette skal tillates på følgende vilkår: 1. Arbeidene må være innenfor lover og regler. 2. Andelseieren er selv ansvarlig for å innhente de offentlige tillatelser som måtte være nødvendige. 3. Arbeidene må utføres fagmessig 4. Man må bruke autoriserte håndverkere der det er et krav. Dette gjelder bl.a. VVS-arbeider, rør- og våtromsarbeider. Ved elektroarbeider må man benytte firma som utsteder Samsvarserklæring for utført elektroarbeid. 5. På grunn av fjernvarmeanleggets spesielle karakter skal alle inngrep i dette utføres av VVS-gruppen JVB (rørleggermester Jan Vidar Bergersen) 6. Det må ikke tilkobles kjøkkenvifter til avtrekkskanalene i blokkene. 7. Arbeidene må ikke påføre borettslaget eller andre andelseiere kostnader eller vesentlige ulemper verken under arbeidet eller senere. 8. Arbeidene må ikke være til urimelig sjenanse for naboer. Det må gis varsler til naboer om arbeider som medfører stor støy e.l. 9. Håndverkere må orienteres om og følge parkeringsbestemmelsene i borettslaget. 10. Andelseieren er ansvarlig for at arbeidet blir utført fagmessig og i henhold til vilkår i gitt tillatelse, og skal uten hensyn til skyld erstatte tap for borettslaget eller andre andelseiere som følger av arbeidet. Ansvar kan også gjøres gjeldende mot andelseier selv om vedkommende selger boligen før skade er avdekket så fremt ny andelseier ikke har påtatt seg et slikt ansvar ved særlig avtale med borettslaget. 11. Andelseier er ansvarlig for evt. skader på borettslagets eiendom 12. Når arbeidene er ferdige, skal andelseieren sende en erklæring til styret om at de er utført i henhold til ovenstående punkter. 13. Hvis leiligheten selges, er andelseieren forpliktet til å informere kjøperen om de utførte arbeidene. For rekkehuspåbygginger finnes det regler og prosedyrer, basert på vedtak i ekstraordinær generalforsamling 15. februar Disse kan fås ved henvendelse til

23 Side 23 Sloreåsen Borettslag styret. De ligger også på borettslagets nettsider. Det har vært noen søknader om utbygginger og ombygginger, som alle er innvilget på ovenstående betingelser. Innglassing av blokkterrasser På ordinær generalforsamling i 2001 ble det fattet vedtak om mulighet for innglassing av terrassene. Her er det forslaget som ble enstemmig vedtatt: Styret har mottatt forslag om at det gis tillatelse til å glasse inn blokkterrassene. Styret foreslår at andelseierne tillates å glasse inn sine blokkterrasser på følgende vilkår: 1. Det legges samme prinsipper til grunn som ved utbygging av rekkehus, justert for den spesielle utbygningsvarianten som en innglassing er. 2. Lover og andre offentlige bestemmelser må følges. 3. De nødvendige offentlige tillatelser må foreligge. 4. Den enkelte andelseier bestemmer selv om han ønsker å glasse inn terrassen. 5. Borettslaget må ikke påføres utgifter ved innglassingen. 6. Alle utgifter til innglassing må bæres av den enkelte andelseier. 7. Fremtidig vedlikehold av glasskonstruksjonen må bæres av den enkelte andelseier, for eksempel ved et leietillegg. 8. Arbeidene kan ikke settes i gang før det er forsvarlig i forhold til betongrehabiliteringen. 9. Styret utarbeider nødvendige retningslinjer for gjennomføringen. 10. Styret oppretter en komité blant de andelseiere som er interesser i en slik innglassing, som skal stå for forberedelsene til arbeidet. 11. Det må finnes felles løsninger for alle terrassene, slik at borettslaget beholder et enhetlig preg. Styret avgjør i samråd med komitéen hvilken løsning som skal velges. Det ble nedsatt en komite, som kom med en anbefalt løsning. Denne er retningsgivende for fremtidige innglassinger av terrasse. Den første innglassede terrassen stod ferdig i nr. 39 c i fjor. Dersom du er interessert i å glasse inn din blokkterrasse, kan du ta kontakt med styret. Oppsett av parabolantenner Styret har undersøkt rettspraksisen for oppsett av parabolantenner. På styremøtet 19. august 2003 vedtok man derfor følgende regler for dette. Hovedpoenget her er at det må sendes en begrunnet søknad. Montering av parabolantenner tillates dersom det skjer uten skade på bygningene og uten at de er til sjenanse. Det forutsettes også at den ønskede kanalen ikke kan skaffes gjennom Canal Digital Det må sendes begrunnet søknad til styret om å sette opp antenner, der man også må redegjøre for hvordan antennes skal monteres. For antenner med diameter større enn én meter, må det sendes søknad til bygningsmyndighetene. For alle forandringsarbeider gjelder også de generelle reglene om ombygginger nevnt ovenfor.

24 Side 24 Sloreåsen Borettslag Prinsipper for betaling av egenandel ved forsikringsskader Det vises til husleiekontrakten, vedtektene og husordensreglene. Du kan også finne dette på borettslagets nettsider. Hensikten med prinsippene er å innskjerpe aktsomhetskravet og særlig ansvaret for løpende indre vedlikehold og ettersyn. Dermed vil det bli færre skader og borettslagets utgifter blir mindre. Punkt 1 Hvis skaden skyldes forhold ved den del av bygningsmassen som borettslaget har vedlikeholdsansvar for, betaler borettslaget egenandelen. Grensen for ansvar, også for vedlikehold, går ved inngangsdøren, ved stoppekranene og ved sikringsskapet. Punkt 2 Hvis skaden skyldes andelseierens/husstandens egne disposisjoner eller noe de har foretatt seg (eller unnlatt å foreta seg), skal andelseieren betale egenandelen. Det er ikke en betingelse her at det er gjort noe kritikkverdig, galt eller uforsvarlig. Noen eksempler: Lekkasje fra akvarium Lekkasje fra oppvaskmaskin/vaskemaskin eller tilførselsslangene Man velter en tung gjenstand over konvektoren, som sprekker Man kjenner ikke til hvor stoppekranene for vann og fjernvarme befinner seg, slik at skaden blir større enn den hadde blitt dersom vannet var blitt stengt av raskt. Punkt 3 Hvis man imidlertid har vært uaktsom eller gjort noe som er kritikkverdig, kan man risikere å komme i et erstatningsansvar i tillegg til at man må betale egenandelen. Det kan også tenkes at forsikringsselskapet avslår å dekke skaden eller at det vil søke regress hos den som har forårsaket den. Noen eksempler: Sot- og røykskader etter bruk av stearinlys Man glemmer å skru av vannkranen, med påfølgende vannskader Punkt 4 De ovennevnte eksemplene er innenfor en normal bruk av leiligheten. Hvis man foretar seg noe ekstremt, kan man også komme i et straffeansvar. Eksempel: Bruk av fyrverkeri innendørs. Punkt 5 Borettslaget har for tiden en forsikring med en egenandel på kr ,- Denne høye egenandelen er valgt for å få en lavere forsikringspremie. Styret finner det imidlertid urimelig at en andelseier som pålegges å betale en egenandel, skal betale en sum

25 Side 25 Sloreåsen Borettslag som er vesentlig høyere enn egenandeler i andre forsikringsforhold. Egenandelen andelseieren skal betale ved forhold nevnt ovenfor, er derfor fastsatt til kr ,- Retningslinjer for oppussing av blokkoppganger Retningslinjene er utarbeidet på grunnlag av vedtak i ordinær generalforsamling , der det heter: «Det gis mulighet til å endre fargene i blokkoppgangene etter et regelverk som utarbeides av styret.» Styret har i møte fastsatt følgende retningslinjer. Det er lagt vekt på at de skal være enkle å forholde seg til. De kan justeres etter hvert som man høster erfaring med denne type dugnadsarbeid. Punkt 1 Oppgangen pusses opp etter behov Andelseierne i oppgangen kan søke styret om å få pusse opp når de mener det er behov for det. Styret vurderer behovet. Styret vurderer på selvstendig grunnlag behovet for oppussing. Punkt 2 Dugnad Arbeidet gjøres på dugnad av dem som bor i oppgangen, såfremt ikke rimelighetshensyn tilsier noe annet. Punkt 3 Godkjenning Fargevalg, fremdriftsplan og andre relevante forhold må godkjennes av styret. Punkt 4 Kontaktperson Det oppnevnes en ansvarlig kontaktperson i hver oppgang, som skal lede arbeidet. Punkt 5 Fargevalg Til grunn for styrets vurdering vektlegges lyse farger. Gelendre og andre detaljer males i en farge som passer til grunnfargen. Taket skal beholdes hvitt. Dette er av hensyn til lysforholdene i oppgangen. Punkt 6 Avstemning Fargevalget bestemmes ved alminnelig flertall av andelseierne i oppgangen. Ved stemmelikhet avgjør styret etter konferanse med de berørte. Det holdes skriftlig avstemning, der alle signerer. Den som ikke ønsker å stemme, er fritatt for det. Punkt 7 Dekning av utgifter Maling og utstyr bekostes av borettslaget. Innkjøp må godkjennes på forhånd. Oppsett av frittstående uteboder Styret har vedtatt følgende rammer for dette: 1. De frittstående utebodene kan være på maksimalt 8 kvadratmeter 2. Det må benyttes samme farger, materialer og detaljer som i resten av rekkehusbebyggelsen 3. Bodene må ikke være til berettiget sjenanse for naboer og andre beboere 4. Aktuelle naboer må varsles før byggingen, slik at de kan komme med innsigelser 5. Det må sendes søknad til styret 6. Styret avgjør hver søknad etter egen vurdering

26 Side 26 Sloreåsen Borettslag Det vises for øvrig til de generelle retningslinjene om påbygg og ombygginger, der det presiseres at alt arbeid må skje innenfor rammene av lovverk og være fagmessig utført. Lading av el-biler Styret vedtok å tillate montering av ladepunkter for el-biler etter følgende retningslinjer: 1. Andelseieren må søke om å montere ladepunkt på sin garasjeplass 2. Alle kostnader i forbindelse med installasjon og drift må bæres av andelseier 3. Det må monteres separat måler for hvert ladepunkt, som avleses og faktureres til den enkelte andelseier 4. Arbeidene må utføres av TB-Elektro eller et annet firma som styret godkjenner ÅRSREGNSKAPET FOR 2011 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2011 er satt opp under denne forutsetning. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien som står oppført i regnskapet. Inntekter Driftsinntekter i 2011 var totalt kr ,- mot budsjettert kr ,-. Dette er kr ,- høyere enn budsjettert og skyldes at kapitalkostnadene er høyere enn forutsatt. Andre inntekter består i hovedsak av salg av garasjenøkler og portåpnere. Kostnader Driftskostnadene i 2011 var totalt kr ,- mot budsjettert kr ,-. Dette er kr ,- lavere enn forutsatt og skyldes at kostnader til energi og fyring er lavere en forutsatt. Årsaken er mild høst og vinter samt lave energipriser. Resultat Årets resultat på kr ,- fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital. Individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN) I løpet av 2011 ble det ekstraordinært innbetalt kr ,- på IN-ordningen. Innbetalingen ble brukt til å nedbetale den enkeltes andel av borettslagets fellesgjeld. Disponible midler Borettslagets disponible midler pr utgjorde kr ,-.

27 Side 27 Sloreåsen Borettslag Rep.vedlh./invest. Pers.kost./ 24 % styreh. 3 % Andre driftskostn. 14 % Avdrag 13 % Div. honorarer 3 % Kom.avg./forsikr. 19 % Finanskostnader 1 % Energi og brensel 24 % For øvrig vises til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. BUDSJETT FOR 2012 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. Kommunale avgifter Vann- og avløpsavgiften øker med 9 %, mens renovasjonsavgiften reduseres med 3 %. Feieravgiften øker med 18 %. Forsikring Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 6,9 % samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på borettslagets skadehistorikk. Lån Borettslaget har lån i Terra med flytende rente på 4,15 %. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente (pr ) Renter på driftskonto: 0,40 % for alle innskudd Renter på sparekonto: 3,50 % for innskudd under kr ,- 3,55 % for innskudd fra kr ,- til kr ,- 3,60 % for innskudd over kr ,-

28 Side 28 Sloreåsen Borettslag Forretningsførerhonoraret Det vil ikke bli økning av forretningsførerhonoraret, og honoraret forblir uforandret for Medlemskontingenten Medlemskontingenten til OBOS er kr. 200,- pr. andelsleilighet for Felleskostnader Driften i 2012 forutsetter en økning av felleskostnadene på 2 % fra De økte felleskostnadene i 2012 vil ifølge budsjettet øke borettslagets disponible midler med kr ,-. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo, Styret i Sloreåsen Borettslag Ulf Harald Stenberg /s/ Hans Jørgen Nielsen /s/ Bredo Aakvik /s/ Vegard Arnesen /s/

29 Dobbeltklikk her for å sette inn revisors beretning.

Til beboerne i Sloreåsen Borettslag

Til beboerne i Sloreåsen Borettslag 1 Sloreåsen Borettslag Besøk også våre nettsider http://sloreasen.borettslag.net Til beboerne i Sloreåsen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SLOREÅSEN BORETTSLAG

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SLOREÅSEN BORETTSLAG PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SLOREÅSEN BORETTSLAG Møtedato: Mandag 19. mai 2014 Møtetidspunkt: 19.00 Møtested: Til stede: Holmlia kirke 53 andelseiere, 6 representert ved fullmakt, totalt

Detaljer

Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag

Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag 1 Besøk også våre nettsider http://sloreasen.borettslag.net Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Sloreåsen Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Side 1 Innspurten 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sloreåsen Borettslag Dato 29.05.2013 Kl. 19.00. Møtested: Holmlia kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sloreåsen Borettslag Dato 29.05.2013 Kl. 19.00. Møtested: Holmlia kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sloreåsen Borettslag Dato 29.05.2013 Kl. 19.00. Møtested: Holmlia kirke. Tilstede var 53 andelseiere og 5 med fullmakt til sammen 58 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sloreåsen Borettslag den kl Møtested: Holmlia kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sloreåsen Borettslag den kl Møtested: Holmlia kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sloreåsen Borettslag den 10.05.2010 kl. 19.00. Møtested: Holmlia kirke. Tilstede var 53 andelseiere og 9 med fullmakt til sammen 62 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 10.05.2010 kl

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 19. mai 2009

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag Dato 28. mai 2013 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter kirke. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede.

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Velkommen som ny beboer!!

Velkommen som ny beboer!! Velkommen som ny beboer!! Velkommen til et borettslag som de aller fleste trives meget godt i. Vi har boliger med nærhet til natur og ligger ellers sentralt nok for de fleste tilbud! Dyrehold og barn er

Detaljer

3. GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET

3. GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET Sloreåsen borettslag ÅRSBERETNING FOR 2006 1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET Leder Ulf Harald Stenberg Sloreåsen 41 B Nestleder Alf

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Kommentarer: Oppdatert «Styrets arbeid» og revisjonsberetningen ble delt ut i forkant av generalforsamlingen. Legges også ved i protokollen

Kommentarer: Oppdatert «Styrets arbeid» og revisjonsberetningen ble delt ut i forkant av generalforsamlingen. Legges også ved i protokollen 1 Pilestredet Park 11-13 Brl Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pilestredet Park 11-13 Brl ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Borettslaget Nordre Åsen Kvartal 1 Årsberetning Borettslaget Nordre Åsen Kvartal I STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016

Borettslaget Nordre Åsen Kvartal 1 Årsberetning Borettslaget Nordre Åsen Kvartal I STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016 1. TILLITSVALGTE Borettslaget Nordre Åsen Kvartal I STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016 Siden forrige generalforsamling og fram til generalforsamling 23. mai 2017, har borettslaget tillitsvalgte vært: STYRET:

Detaljer

Velkommen som ny beboer!

Velkommen som ny beboer! Velkommen som ny beboer! Velkommen til et borettslag som de aller fleste trives meget godt i. Vi har boliger med nærhet til natur og ligger ellers sentralt nok for de fleste tilbud! Dyrehold og barn er

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den 28.04.2010 kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole. Tilstede var andelseiere og med fullmakt til sammen stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009 Borettslaget 4 Blocks BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 29 Ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks avholdes tirsdag 21. april 29 kl. 12: hos BN-megler, Bygdøy Allé 34. TIL

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG. Godkjent av generalforsamlingen

ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG. Godkjent av generalforsamlingen ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG Godkjent av generalforsamlingen 22.05.2001 Innhold: 1. Generelle bestemmelser 1.1 Ansvar og plikter 2. Fellesareal og parkeringsanlegg 2.1 Bruken av fellesareal

Detaljer

Oslo, [dato] 2006 Styret i Studio Pilestredet 2 Borettslag

Oslo, [dato] 2006 Styret i Studio Pilestredet 2 Borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2006 Ordinær generalforsamling i Studio Pilestredet 2 Borettslag, avholdes [...]dag [dato] 2006, kl. [tid] i [hvor]. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Maridalsveien 64 Borettslag Dato 23.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Kafeteriaen i Møllehjulet bosenter, Vøyensvingen 6-8 Tilstede var 13 andelseiere og 0 med fullmakt

Detaljer

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere Kommunal bolig - informasjon for leietakere Kjære beboer Som leietaker i en kommunal utleiebolig har du både rettigheter og plikter. Det viktigste er enkelt forklart i denne brosjyren. Det hender at boligen

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus. Tilstede var 14 andelseiere og 3 med fullmakt til sammen 17 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Oslo, 1.juli 2014 Styret for Skogssletta Borettslag. Monica Grefsrud Tommie Rudi Svein Tore Severinsen

Oslo, 1.juli 2014 Styret for Skogssletta Borettslag. Monica Grefsrud Tommie Rudi Svein Tore Severinsen 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag avholdes tirsdag 8.juli 2014 kl. 18 på lekeplassen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling 25.05.1994. Endret på ordinær generalforsamling 14.05.2008. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Borettslaget Etterstad

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I STENBRÅTEN BORETTSLAG

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I STENBRÅTEN BORETTSLAG PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I STENBRÅTEN BORETTSLAG Møtedato: Torsdag 22. mai 2014 Møtetidspunkt: kl 18.00 Møtested: Til stede: Stenbråten skole 31 andelseiere, 2 representert ved fullmakt,

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus. Tilstede var 27 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 29 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent 1 Pynten Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sandbakken Borettslag den kl Møtested: Tonsenhagen Skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sandbakken Borettslag den kl Møtested: Tonsenhagen Skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sandbakken Borettslag den 17.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Tonsenhagen Skole. Tilstede var 42 andelseiere og 10 med fullmakt til sammen 52 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2005 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett V E D T E K T E R FOR SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201 Reviderte vedtekter vedtatt på ordinært sameiermøte 22.04.03, sist endret 21.04.05, sist endret på ordinært årsmøte 30.04.2012. Sameiet

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Tøyenbygg 1 Sameiet Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Kjellerlokale i Monradsgate 17 A. Tilstede var 8 seksjonseiere og 3 med fullmakt til sammen 11 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Ammerudsletta Borettslag

Protokoll fra generalforsamlingen i Ammerudsletta Borettslag Protokoll fra generalforsamlingen i Ammerudsletta Borettslag Møtedato 12.04.2007 Møtetidspunkt Kl. 18.00 Møtested Sarons Lokaler, Ammerudveien Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG.

VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG. VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG. Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 9. august 2006. Sist endret på ordinær generalforsamling 10.05.2010. 1. Lagets navn, forretningskontor og lagsform.

Detaljer

BJØLSEN BORETTSLAG GENERALFORSAMLING 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

BJØLSEN BORETTSLAG GENERALFORSAMLING 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap BJØLSEN BORETTSLAG GENERALFORSAMLING 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Tirsdag 23. april kl. 18:00 Sted: Akerselva Sykehjem (Kuben) Mor Go`hjertas vei 22 REGISTRERINGSBLANKETT FOR GENERALFORSAMLINGEN

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 1 Schøningsgt 34 BL Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Schøningsgt 34 BL avholdes Mandag 22. November 2010 kl. 18.00 i OBOS, Hammersborg Torg 1, 1. etg. TIL

Detaljer

1 Nøklevann Borettslag

1 Nøklevann Borettslag 1 Nøklevann Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nøklevann Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Manglerudhøgda Borettslag avholdes mandag 12.september 2016 kl. 1800 på Manglerud Skole - Auditorium 1 hovedinngang (tidligere

Detaljer

EINERVEIEN GRENDELAG INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 26. april 2016 kl 19:00 Grendehuset, Einerveien 147, 1405 Langhus

EINERVEIEN GRENDELAG INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 26. april 2016 kl 19:00 Grendehuset, Einerveien 147, 1405 Langhus DAGSORDEN 1. Konstituering EINERVEIEN GRENDELAG INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 26. april 2016 kl 19:00 Grendehuset, Einerveien 147, 1405 Langhus -Registrering -Godkjenning av innkalling

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Himstadplassen Borettslag Dato 04.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Voksen kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Himstadplassen Borettslag Dato 04.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Voksen kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Himstadplassen Borettslag Dato 04.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Voksen kirke. Tilstede var 48 andelseiere og 6 med fullmakt, til sammen 54 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag

HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag vedtatt 24.05.84 med endring den 30.05.85, 06.05.04,09.05.05 og 14.05.2008. 1. INNLEDNING Hallagerbakken Borettslag har 3 grunnverdier: Trivsel Trygghet Ansvar.

Detaljer

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne.

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne. HMS. HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. Kommunal- og Regionaldepartementet har nå avklart at borettslag, sameier og velforeninger er å anse som "virksomheter", og som sådan vil være omfattet

Detaljer

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Innkalling Generalforsamling 2015 Tid: Mandag 18. mai 2015 kl. 17:00 Sted: Oslo og Omegn Boligforvaltnings lokaler Sandakerveien 64, 5. etg. OBF Side 1 av 6 Agenda 1. Konstituering a/ valg av møteleder

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling Til borettshaverne Innkalling til Ekstraordinær generalforsamling i Tverrbakken borettslag Tid og sted: Onsdag 19. februar 2003 kl. 20:00 i fellesrommet, Tverrbakken 1. Saksliste: A. Spørsmål om møtet

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole. Tilstede var 35 andelseiere og 10 med fullmakt til sammen 45 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Dato 07.05..2013 Kl. 19.00. Møtested: Kolbotn IL klubbhus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Dato 07.05..2013 Kl. 19.00. Møtested: Kolbotn IL klubbhus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Dato 07.05..2013 Kl. 19.00. Møtested: Kolbotn IL klubbhus. Tilstede var 79 andelseiere og 11 med fullmakt til sammen 90 stemmeberettigede.

Detaljer

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 31. mai 2007, kl. 1900 på Hersleb skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)Valg av sekretær

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvesiden Borettslag Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvesiden Borettslag Konstituering Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Vedtak: Valgt Vedtak: Godkjent Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvesiden Borettslag Møtedato: 22. mai 2014 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Til stede: Deichmanns bibliotek, Sandaker Senter 22 andelseiere, 4 representert ved

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Storfjellet Borettslag den 19.05.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Storfjellet Borettslag den 19.05.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Storfjellet Borettslag den 19.05.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke. Tilstede var 36 andelseiere og 6 med fullmakt til sammen 42 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Storholtan borettslag

Storholtan borettslag 1 Storholtan borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling torsdag 06. juni 2013 kl 18:00 Sted: Stangnes 8-13, tidl. Stangnes Barneskole Stemmerett har andelseiere eller personer med fullmakt. Ingen

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

PROTOKOLL. Dato og klokkeslett: Tirsdag 21. mars 2017 kl ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Fagergåsa Borettslag

PROTOKOLL. Dato og klokkeslett: Tirsdag 21. mars 2017 kl ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Fagergåsa Borettslag PROTOKOLL Dato og klokkeslett: Tirsdag 21. mars 2017 kl. 18.00 Sted: Rustad skole ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Fagergåsa Borettslag 1. Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder

Detaljer

VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG

VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling, 15. februar 2006. Sist endret i ordinær generalforsamling 30. april 2010 1. Navn, lagsform, formål og forretningskontor Blusuvold

Detaljer

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag den 28.04.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke, menighetssalen.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag den 28.04.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke, menighetssalen. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag den 28.04.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke, menighetssalen. Tilstede var 26 andelseiere og 9 med fullmakt til sammen 35 stemmeberettigede.

Detaljer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ellipsen Borettslag Møtedato: 22. april 2014 Møtetidspunkt: 17.30 Møtested: OBOS lokaler, Hammersborg torg 1 Til stede: 53 andelseiere, 1 representert ved fullmakt,

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Vedtak: Godkjent.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Vedtak: Godkjent. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rabben Borettslag Dato 15.05.2013 Kl. 18.30. Møtested: Lambertseter kirke. Tilstede var 58 andelseiere og 4 med fullmakt til sammen 62 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Årsberetning for 2012

Årsberetning for 2012 Årsberetning for 2012 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Leder Ketil Heyerdahl 2012-2013 Styremedlem Beate Viktoria Ørbeck 2012-2013 Styremedlem

Detaljer

SAMEIET FINSTADKOLLEN GARASJELAG VEDTEKTER

SAMEIET FINSTADKOLLEN GARASJELAG VEDTEKTER SAMEIET FINSTADKOLLEN GARASJELAG VEDTEKTER Kontaktinformasjon: Org.nr: 992354143 Kontonummer: 7035 09 55362 Mailadresse: garasjelaget@finstadkollen.no 0 Formål Beboere i Finstadkollen Garasjelag, heretter

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Stovnersletta Boligsameie Dato Torsdag 25. april 2013 kl. 18:00. Møtested: Møtelokalet bak biblioteket, inngang mellom blokkene nr 26 og 28. Tilstede var 21 seksjonseiere

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Nedre Stovner Borettslag avholdes 24.08.2015 kl. 19:00 i Stovner Kirke TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Styremøte 14. Oktober 2014

Styremøte 14. Oktober 2014 Styremøte 14. Oktober 2014 Sted: Spångbergveien 17, Arne Reisegg Myklestad Til stede: Arne Reisegg Myklestad Renate Salomonsen, Anette Gundersen, Christian Nissen, Tore Broholt, Vivi Christensen Forfall:

Detaljer

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Siren E. Skallist foreslått, og som protokollvitne ble

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Siren E. Skallist foreslått, og som protokollvitne ble 1 Borettslaget Kirkeveien 112 Protokoll fra ordinær generalforsamling i Borettslaget Kirkeveien 112 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Vedtekter. for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275)

Vedtekter. for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275) Vedtekter for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275) Sist endret i ordinær generalforsamling 22. mai 2014. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Bate boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til hovedformål

Detaljer

Viktige vedlikeholdsprosjekter 2014-2023. Beboermøte 1. september 2014 (Utsatt fra juni 2014)

Viktige vedlikeholdsprosjekter 2014-2023. Beboermøte 1. september 2014 (Utsatt fra juni 2014) * Viktige vedlikeholdsprosjekter 2014-2023 Beboermøte 1. september 2014 (Utsatt fra juni 2014) * Vedlikehold - prinsipper Vedlikehold og økonomi er styrets hovedoppgaver Styret er ansvarlig for å planlegge

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås dekket ved overføring fra egenkapitalen. Vedtak: Godkjent.

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås dekket ved overføring fra egenkapitalen. Vedtak: Godkjent. 1 Lutvannkollen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lutvannkollen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005 Lagets formann, Tor Magne Gausdal, ønsket alle fremmøtte velkommen til generalforsamlingen 2005, Tor Magne Gausdal var møteleder.

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget TOBB

Vedtekter for Boligbyggelaget TOBB Vedtatt på generalforsamling 28.5.1962, sist endret 28.04.2015 Vedtekter for Boligbyggelaget TOBB org nr 946 629 243 1. Innledende bestemmelser 1.1 Formål Boligbyggelaget TOBB (TOBB) er et samvirkeforetak

Detaljer

Husordensregler for Borettslaget Vestlien terrasse

Husordensregler for Borettslaget Vestlien terrasse Husordensregler for Borettslaget Vestlien terrasse Oppdatert av styret Mars 2016 Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruk av bolig og fellesarealer, og har til hensikt å fremme miljø og trivsel

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003 http://home.no.net/slettabo Bankkonto: 7560 05 26596 e-post: slettaelva_borettslag@yahoo.no STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003 I. Generelle opplysninger Slettaelva Borettslag er lokalisert på Slettaelva

Detaljer

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2015 i borettslaget Heimdal II 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2015 i borettslaget Heimdal II 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 16.06.15 kl. 18.00 Sted: Heimdalsgata 30 - Festlokalet ble det avholdt ordinær generalforsamling 2015 i borettslaget Heimdal II SAK 1: KONSTITUERING 1.1 Valg av møteleder

Detaljer

VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG

VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG Innholdsfortegnelse Orientering til Borettshaverne i Torp Borettslag Side 2 Nyttig å vite! Side 3 Husordensregler for Torp Borettslag Side 4 Parkeringsplan for Torp Borettslag

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Tilstede var 44 andelseiere og 3 med fullmakt til sammen 47 stemmeberettigede.

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt.

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt. 1 Heimdalsgata 4 borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Heimdalsgata 4 borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Møtedato: 06.05.14 Møtetidspunkt: 18:00 Møtested: Oppegård Grendehus, Sætreskogveien 13. Til stede: 113 andelseiere, 16 representert ved fullmakt,

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent 1 Flaen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Bjørnsletta Boligsameie

1 Bjørnsletta Boligsameie 1 Bjørnsletta Boligsameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Bjørnsletta Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR HØGLIA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR HØGLIA BORETTSLAG NBBL-dok nr. 2.06 1. Formål og omfang HUSORDENSREGLER FOR HØGLIA BORETTSLAG SIST ENDRET Generalforsamling 08.06.16 Ordensreglene er til for å holde ro og orden i Høglia borettslag (Hbrl), og for å sikre

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Praktisk 5 roms beliggende attraktivt på Rykkinn. Garasje Adresse: Bringebærstien 1, 2 etg. Ant.rom 4 Bra/P-rom/Bta: 92/92/98 m² F.kostnader: Kr. 2 872,- Fellesgjeld: Kr. 33 069,-

Detaljer

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER Av 23.10.2000 1. Definisjoner Sameiet Straen Terrasse består av 85 seksjoner, på til sammen 8.854m2, av eiendommen gnr. 59, bnr. 1635 i Stavanger kommune, med totalt areal

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag Dato 25.04.2013 Kl. 19:00. Møtested: Abildsø Skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag Dato 25.04.2013 Kl. 19:00. Møtested: Abildsø Skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag Dato 25.04.2013 Kl. 19:00. Møtested: Abildsø Skole. Tilstede var 21 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 23 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

34 andelseiere, 1 representert ved fullmakt, totalt 35 stemmeberettigede.

34 andelseiere, 1 representert ved fullmakt, totalt 35 stemmeberettigede. 1 Myrahagen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myrahagen Borettslag Møtedato: 07.06.2017 Møtetidspunkt: 19:00 Møtested: Deichmanske bibliotek, Sandaker Til stede: 34 andelseiere, 1 representert

Detaljer

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER S. 6091 c:\fab\frode beyer files\kjelsåshaugen bs\vedtekter husorden hms\6091 kjelsåshaugen boligsameie - vedtekter.doc KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE Kjelsåshaugen Boligsameie

Detaljer

ÅRSMELDING 2007 FOR RUNDVANNET BORETTSLAG

ÅRSMELDING 2007 FOR RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2007 FOR RUNDVANNET BORETTSLAG I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere ihht. lover og vedtekter.

Detaljer

Brannfjellveien Borettslag

Brannfjellveien Borettslag Brannfjellveien Borettslag Infoskriv Desember 2007 Kjære Andelshaver. Vi skriver 20. desember og julen rett rundt hjørnet. Styret ønsker med dette å sende ut en oppsummering av hva som har rørt seg i borettslaget

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført fra egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført fra egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Etterstad Sør Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Etterstad Sør Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

VEDTEKTER. for BORETTSLAGET PROFESSOR HANSTEENSGT. 70

VEDTEKTER. for BORETTSLAGET PROFESSOR HANSTEENSGT. 70 VEDTEKTER for BORETTSLAGET PROFESSOR HANSTEENSGT. 70 1. Navn, lagsform og forretningskontor. Borettslagets navn er Borettslaget Professor Hansteensgt. 70. Lagets forretningskontor er i Bergen kommune.

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Nedre Ravnåsen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nedre Ravnåsen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

STYREMØTE I SOFIES HAGE BORETTSLAG

STYREMØTE I SOFIES HAGE BORETTSLAG STYREMØTE I SOFIES HAGE BORETTSLAG Møtedato og tidspunkt 17.januar 2012, kl. 19.00-21.00 Møtested Styrerommet, Sofies Hage Innkalt Forfall Referent Eli Myrkaskog, Jan Sender, Bjørn Myhrvold, Simen Strand

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Marmorberget Borettslag den 25.04.2012 kl. 18.30. Møtested: Grendehuset.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Marmorberget Borettslag den 25.04.2012 kl. 18.30. Møtested: Grendehuset. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Marmorberget Borettslag den 25.04.2012 kl. 18.30. Møtested: Grendehuset. Tilstede var 42 andelseiere og ingen med fullmakt, til sammen 42stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag den 04.04.2011 kl. 18:00. Møtested : Manglerud kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag den 04.04.2011 kl. 18:00. Møtested : Manglerud kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag den 04.04.2011 kl. 18:00. Møtested : Manglerud kirke. Tilstede var 39 andelseiere og 4 med fullmakt til sammen 43 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Munkelia Borettslag den kl Møtested: Lambertseter kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Munkelia Borettslag den kl Møtested: Lambertseter kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Munkelia Borettslag den 26.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter kirke. Tilstede var 81 andelseiere og 20 med fullmakt til sammen101 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruk av boligen og fellesarealene, og skal bidra til å fremme orden, trivsel og sikkerhet i borettslaget. Det er i

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag Dato 25.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Oslo Misjonskirke Betlehem. Tilstede var 78 andelseiere og 6 med fullmakt til sammen 84 stemmeberettigede.

Detaljer

Ener`n. Vi pusser opp! Nytt system for energiregulering. Har du gjort radiatoren klar for vinteren?

Ener`n. Vi pusser opp! Nytt system for energiregulering. Har du gjort radiatoren klar for vinteren? Vi pusser opp! Nytt system for energiregulering Har du gjort radiatoren klar for vinteren? Vi pusser opp! Det har lenge vært et behov for generell oppussing av inngangspartier, trappeoppganger og korridorer

Detaljer

Innhold Vedlegg sider Oversikt vedlegg A 1 Alarminstruks - Heisalarm B1 1 Hjelp Nødtelefoner Oppslag + P - Hjelp Telefonliste / God å ha?

Innhold Vedlegg sider Oversikt vedlegg A 1 Alarminstruks - Heisalarm B1 1 Hjelp Nødtelefoner Oppslag + P - Hjelp Telefonliste / God å ha? A Innhold Vedlegg sider Oversikt vedlegg A 1 Alarminstruks - Heisalarm B1 1 Hjelp Nødtelefoner Oppslag + P - Hjelp Telefonliste / God å ha? Bestilles - Kontakt med Leder og Vaktmester B2 1 Instruks for

Detaljer