KIRKEÅRETS TEKSTER OG BØNNER TIL BRUK I EVANGELISK-LUTHERSKE MENIGHETER REVIDERT (1996)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KIRKEÅRETS TEKSTER OG BØNNER TIL BRUK I EVANGELISK-LUTHERSKE MENIGHETER REVIDERT 7.1.2014 (1996)"

Transkript

1 KIRKEÅRETS TEKSTER OG BØNNER TIL BRUK I EVANGELISK-LUTHERSKE MENIGHETER REVIDERT (1996)

2 KIRKEÅRETS TEKSTER OG BØNNER på søndager, store og mindre høytidsdager, aposteldager osv Første rekkes tekster samsvarer med postille-tradisjonen siden reformasjonstiden. Andre og tredje rekke følger Svenska Kyrkans utvalg fra 1862 til fellesnordisk bruk. Det medfører noen gjenopprettelser i den norske kirkeårskalenderen. Søndag e Nyttårsdag gir rom for Kristi dåp. Maria Kirkegangsdag (el Kyndelsmess 2.2.) og Maria Budskapsdag (25.3) er Kristus-dager til markering av hovedunderet i frelsens historie unnfanget av Den Hellige Ånd. Feiringen kan skje på nærmeste lørdag. 5. s i faste har fått tilbake posisjonen som lutherdommens store prekensøndag. Borte er Bots- og bededag en arv fra statspietismens tid. For dem som lever i sin dåp, er hver dag en bots- og bededag. Introitus-salmene fremføres responsorialt med bibelord fra Nytestamentet brukt som refreng. Med denne bruk markerer vi den rett utlagte Skrift fra dens Herre, Jesus Kristus. Han er kirkens Lærer, nærværende og virksom med sitt ord i den forsamlede menighet. (Joh 1:45, 5:39. Lk 16:29, 18:31, 24:27, 44. Apg 17:11, Rom 15:4, 2 Tim 3:15f, 1 Pet 1:11, Åp 19:20.) Bibeloversettelsen følger som regel Bibelselskapets utgave 1978 (2001). Avvik gjenspeiler enten Arvid Tångbergs oversettelse av Salmenes Bok (1995) eller NO Avvik i refrengene følger Per Jonssons Svensk Kyrkobibel (Malmõ 1997). Til eksempel er ordet helvete brukt analogt med grunntekstens ord om Guds fiendemakter, til forskjell fra antikkens forestilling om de dødes oppbevaringssted, kalt «dødsriket» (Hades). Benevnelsen Gud Sebaot tilsvarer grunnteksten. Lektien fra Det gamle testamente er prekentekst ved morgensang (ottesang). Epistelen er prekentekst ved aftensang (vesper). Kollektbønner i kortform følger mønsteret fra oldkirken. Den lengre form avslutter prekenen med prekestolbønn, men forenklet, sammenlignet med Veiit Dietrichs gamle prekestolbønner. Kursivert Amen = Menigheten/alle sier amen. 1. s. i advent: KRISTUS RIR INN I JERUSALEM Jer 31:31-34 Jes 61:1-3 Jes 62:10-12 Rom 13:11-14 Ef 1:1-14 Heb 8:8-13 Mt 21:1-5 Joh 18:36-37 Lk 4:16-22 Inngangssalme (introitus): Salme 24 Jorden og det som fyller den, verden og de som bor der, alt hører Herren til. For han har grunnlagt jorden på havet, reist den over strømmene i dypet. Refreng (alle): Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud. (Mt 5:8) Hvem kan gå opp til Herrens fjell, hvem får stå på hans hellige sted? - Den som har skyldfrie hender og et rent hjerte, som ikke farer med svik og ikke sverger falsk ed. Han får velsig-nelse fra Herren og rettferdighet fra Gud, sin frelser. - Her er det folk som spør etter Herren, som søker ditt åsyn, Jakobs Gud. side 1

3 Løft hodene, dere porter, ja, løft dere, eldgamle dører, så ærens Konge kan dra inn! - Hvem er denne ærens Konge? - Det er Herren, sterk og veldig, Herren, den sterke i strid. Løft hodene, dere porter, ja, løft dere, eldgamle dører, så ærens Konge kan dra inn! - Hvem er denne ærens Konge? - Det er Herren, Gud Sebaot. Han ærens konge. Kollektbønn: Herre, vår Gud, hør hva ditt folk ber: Lukk opp våre hjerter for ditt ord, så Sønnen du sendte kan holde inntog og være Kongen i våre liv. Ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som lever og råder med Faderen og Den Hellige Ånd, én sann Gud i evighet. Amen. Bønn etter prekenen: Vår Far i himmelen, deg takker vi for Sønnen du ga til verden for å være Kongen i ditt nåderike. Vi ber deg: Kom oss til hjelp med din Hellige Ånd, så vi ikke støter oss på hans fattige skikkelse og foraktede Ord, men lærer deg å kjenne i ham som løser syndere, frelser fra fortapelsen og gir evig liv. Ved Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 2. s. i advent: TEGN I SOL OG MÅNE Mal 4 Jes 2:2-4 Sef 1:7-16 Rom 15:1-13 Heb 10:35-39 Jak 5:7-12 Lk 21:25-36 Lk 12:35-40 Lk 17:20-30 Inngangssalme (introitus): Salme 8 Herre, vår Gud, hvor herlig ditt Navn er over all jorden, du som har utbredt din prakt på himmelen. Av småbarns og diebarns munn har du reist et vern mot dine fiender for å stanse hver motstander og hevner. Refreng: Jesus var en kort tid stilt lavere enn englene, men er kronet med herlighet og ære fordi han led døden. (Heb 2:9a) Når jeg ser din himmel, dine fingrers verk, månen og stjernene som du har satt der - hva er da et menneske, siden du kommer det i hu, et menneskebarn, siden du tar deg av det? Du gjorde ham lite ringere enn Gud og kronet ham med herlighet og ære. Du gjorde ham til hersker over dine henders verk, alt la du under hans føtter: Sauer og okser, alle sammen, ja, også markens ville dyr, fuglen i luften og fisken i sjøen, alt som ferdes på havets stier. Herre, vår Gud! Hvor herlig ditt Navn er over all jorden! Kollektbønn: Herre, vår Gud. Rydd vei for din elskede Sønn, Jesus Kristus, i våre hjerter, han som lever og råder med Faderen og Den Hellige Ånd, en sann Gud i evighet. Amen. Bønn etter prekenen: Vår Far i himmelen, du som ved din Sønn har åpenbaret oss at himmel og jord skal forgå, og at vi alle skal gjenoppstå med våre legemer og stilles for dommen. Vi ber deg: Bevar oss ved din Hellige Ånd i ditt ord og i din tro. Trøst oss i alle anfektelser og verg oss mot fråtseri, rusmisbruk og verdslige bekymringer. Gi oss nåde til å leve i årvåkenhet og bønn, og vente med glede din Sønns gjenkomst. I Jesu navn. Amen. 3. s. i advent: JOHANNES I FENGSLET Jes 40:1-8 Jes 56:1-7 Hag 2: Kor 4:1-5 2 Pet 1:19-21 Gal 3:23-29 Mt 11:2-10 Matt 11:11-19 Lk 3:1-15 side 2

4 Inngangssalme (introitus): Salme 22:20-30 Herre, vær ikke langt borte! Du min styrke, skynd deg å hjelpe meg. Redd mitt liv fra sverdet, det beste jeg har, fra hundenes vold. Frels meg fra løvens gap og fra villoksens horn. Du bønnhører meg. Refreng: Ved å kjenne ham, skal Den Rettferdige / / gjøre de mange rettferdige, / for han har båret deres synder. (Jes 53:11b) Jeg vil kunngjøre ditt Navn for mine brødre, lovsynge deg i menigheten. Pris Herren, dere som frykter ham, all Jakobs ætt, gi ham ære! Ja, vis ham ærefrykt, hele Israels ætt! For han har ikke ringeaktet en stakkar eller vendt seg fra ham når han var i nød. Han skjulte ikke sitt ansikt for ham, men hørte da han ropte til ham. Fra deg kommer min lovsang i den store forsamling. Jeg vil oppfylle mine løfter blant dem som frykter deg. De hjelpeløse skal spise seg mette, de som søker Herren, skal prise ham. Måtte deres hjerter leve til evig tid. Dette skal de minnes i alle land og vende om til Herren, ja, alle folk og ætter skal bøye seg og tilbe ham, for kongeveldet hører Herren til, han rår over folkeslagene. Ja, alle de mektige på jorden skal bøye seg og tilbe ham; alle de som fòr ned i støvet, skal bøye kne for ham. Jeg vil leve for Herren, min ætt skal tjene ham og vitne om ham for kommende slekter. Til nye ættledd skal de fortelle at han grep inn til frelse. Kollektbønn: Herre, vår Gud, hør oss i nåde: Lys opp i våre våre hjerter med ditt ord og kom inn med din fred. Ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som lever osv. Amen. Bønn etter prekenen: Vår Far i himmelen, deg takker vi for Sønnen du gav menneskene til hjelp mot synden og døden. Vi ber deg: Kom også oss til hjelp med din Hellige Ånd, så vi ikke rammes av tvil eller annen synd, men følger det råd som Døperen Johannes ga - søker ditt rike i Jesus Kristus mens han ennå er å finne, virksom med ditt evangelium i blant oss.. Ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 4. s. i advent: JOHANNES' VITNESBYRD 5 Mos 18:15-22 Sak 6:12-15 Jer 23:1-8 Fil 4:4-7 Åp 3: Pet 1:8-12 Joh 1:19-28 Joh 3:22-36 Joh 5:30-47 Inngangssalme (introitus): Salme 149 Halleluja! Syng en ny sang for Herren, lovsyng ham i de frommes forsamling. Måtte Israel glede seg over sin skaper, Sions sønner juble for sin konge. De skal prise hans Navn med dans og spille for ham med pauke og lyre. Refreng: Gled dere! Herren er nær. (Fil 4:5) For Herren har godvilje for sitt folk, han kroner de hjelpeløse med seier. De fromme skal juble med heder og rope av fryd på sitt leie. De har lovsang til Gud i sin munn og tveegget sverd i sin hånd. side 3

5 De vil ta hevn over folkeslag og tukte folkestammer, binde kongene deres med lenker og stormennene med jernband. De skal holde dom over dem, slik det strår skrevet, til ære for alle hans fromme. Halleluja! Kollektbønn: Hellige, trofaste Gud, hør hva ditt folk ber: Vær oss nådig og gi oss alt det gode som våre synder nekter oss. Ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som lever osv. Amen. Bønn etter prekenen: Vår Far i himmelen, du som lot din Sønn bli menneske i Jesu skikkelse, vi ber deg: La Johannes Døperens preken rydde vei for ditt rene Lam i våre hjerter, så vi setter all vår lit til din Sønn, Jesus Kristus, og lever forsonet med deg og med hverandre. Og faller vi på grunn av vår svakhet, gi sorg over synden og oppreisning til liv og salighet. Ved Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Juledag: KRISTI FØDSELS MINNEFEST Jes 9:2-7 Jes 52:7-10 Jes 62:10-12 Heb 1 Tit 3:4-7 Tit 2:11-15 Lk 2:1-20 Joh 1:1-14 Mt 1:18-25 Inngangssalme (introitus): Salme 45:2-9 Mitt hjerte strømmer over av liflig tale, jeg vil kvede min sang for kongen. Min tunge er som en hurtigskrivers griffel. Refreng: Et barn er oss født, en sønn er oss gitt. / Herreveldet er på hans skulder. (Jes 9:6a) Du er den fagreste blant mennesker, milde ord har du på leppen. Derfor har Gud velsignet deg for evig. Spenn sverdet om livet, du veldige helt, i din høyhet og herlighet! Ha lykken med deg! Dra ut til strid for sannhet, mildhet og rett! Din høyre hånd skal vise deg skremmende storverk. Dine piler er kvasse - folkene stuper for deg; de treffer kongens fiender i hjertet. Din trone, Gud, står fast til evig tid, rettvishets stav er din kongestav. Du elsker rettferd og hater urett. Derfor har Gud, din Gud, salvet deg med gledens olje framfor dine frender. Av myrra, aloë og kassia dufter hele ditt skrud. Kollektbønn: Gode Gud, du som lot ditt sanne Lys skinne til englesang i natten, led oss med ditt glade budskap til din evige glede. Ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som lever osv. Amen. Bønn etter prekenen: Vår Far i himmelen, deg takker vi for din store barmhjertighet, at du lot din Sønn ta vårt kjød og blod på seg, og ved ham har frelst oss fra synden og døden, og gitt oss en evig glede. Vi ber deg: Kom oss til hjelp med din Hellige Ånd, så vi tar imot din gave med takknemmelighet og blir evig salige. Ved Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Eller: O Gud, du som lot din enbårne Sønn bli menneske i Jesu skikkelse, og oppfylle din lov i alles sted. Vi ber deg: La oss som nå gleder oss over hans fødsel, også ha glede og trøst av hans lidel- side 4

6 se, død og oppstandelse, så vi lever under ham i hans rike dag for dag, og tjener ham i hans evige rettferd, uskyld og salighet, og venter ham som vår Frelser og Herre på Dommens dag. Ved Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Andre juledag Hellige Stefani dag: STEFANUS STEINES Jes 11:1-9 2 Krøn 24: Mos 4:1-16 Ap 6:8-15, 7: Pet 4:12-19 Åp 14:1-5 Mt 23:34-39 Mt 10:32-39 Mt 2:13-18 Inngangssalme (introitus): Salme 2 Hvorfor larmer folkeslag i opprør, hvorfor legger folkene unyttige planer? Jordens konger reiser seg, fyrstene rådslår sammen mot Herren og hans Salvede: La oss sprenge deres lenker, og kaste repene av oss! Refreng: Vær ved godt mot, / jeg har overvunnet verden, sier Herren. (Joh 16:33) Han ler, han som troner i himmelen, ja, Herren spotter dem. Så taler han til dem i sin vrede, med brennende harme skremmer han dem: Det er jeg som har innsatt min konge på Sion, mitt hellige fjell. Jeg vil kunngjøre det Herren har fastsatt. Han sa til meg: Du er min Sønn, jeg har født deg i dag. Be meg, så gir jeg deg folkene til arv og hele jorden til eie. Du skal knuse dem med jernstav, og slå dem i stykker som leirkar. Far nå viselig fram, dere konger, la dere advare, dere herskere på jorden! Tjen Herren med ærefrykt og glede, kyss skjelvende jorden for hans føtter, så han ikke skal bli vred og dere gå til grunne på veien! For lett kan hans vrede bli tent. Salige er alle som tar sin tilflukt til ham. Kollektbønn: O Gud, du som er dine vitners styrke i lidelse og død. Vær også vår styrke, så vi med frimodighet bekjenner HERREN Jesus til frelse. Ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som lever osv. Amen. Bønn etter prekenen: Vår Far i himmelen, deg takker vi for hellige Stefanus, som tro til døden fulgte Kristi eksempel og bekjente din kjærlighet til sine fiender. Vi ber deg: Kom oss også oss til hjelp med din Hellige Ånd, så vi bekjenner din forsoning med verden i Kristi død, og lever deretter. Ved Jesus Kristus, våre Herre. Amen. Søndag etter Juledag: Kristus frembæres i templet Jes 63:7-16 Mal 3:1-4 Jes 43:16-20 Gal 4:1-7 1 Joh 5: Pet 2:1-10 Lk 2:33-40 Lk 2:22:32 Mt 2:19-23 Inngangssalme (introitus): Salme 71:16-24 Herre, min Gud, jeg vil tale om dine storverk, forkynne din rettferdighet, den alene. Refreng: Gud har forut bestemt oss til å få barnekår hos seg. (Ef 1:5) Gud, du har lært meg opp helt fra min ungdom av, og ennå forteller jeg om dine under. Forlat meg heller ikke, Gud, når jeg blir gammel og grå. Så skal jeg tale om din mektige gjerning til hele den kommende slekt. side 5

7 Gud, din styrke og din rettferdighet når til himmelen. Du som har gjort så store ting, Herre, hvem er som du? Du som lot oss oppleve mange trengsler og ulykker, du vil gi oss liv på ny og føre oss opp igjen fra jordens avgrunner. La meg få min ære tilbake, vend deg til meg og trøst meg. Så vil jeg spille på harpen og prise din trofasthet, min Gud. Jeg vil spille på lyren for deg, du Israels Hellige. Mine lepper skal juble når jeg spiller for deg; min sjel som du har forløst, skal juble. Ja, hele dagen skal min tunge tale om din rettferdighet. For de som søker min ulykke, er blitt til spott og spe. Kollektbønn: Allmektige, trofaste Gud. Hør hva ditt folk ber: Gjør oss sterke i troen på din Sønns lydighet i alles sted, så vi gjerne gjør hva du befaler. Ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som lever osv. Amen. Bønn etter prekenen: Vår Far i himmelen, du som lot den hellige Simeon profetere om Jesusbarnets hemmelighet, vi ber deg: Kom oss til hjelp med din Hellige Ånd, så vi ikke tar anstøt av sin Sønns komme i Jesu skikkelse, men anvender hans lidende lydighet, enhver på seg selv, og bekjenner Jesus som HERREN. Ved Kristus Jesus, vår Herre. Amen. Nyttårsdag: KRISTI OMSKJÆRELSE 1 Mos 17: Mos 4:24-26 Jer 4:1-4 Tit 3:4-7 Rom 4:8-14 Heb 13:7-16 Lk 2:21 Joh 14:13-14 Lk 13:6-9 Inngangssalme (introitus): Salme 40:2-9 Jeg ventet og håpet på Herren, han bøyde seg til meg og hørte mitt rop. Han drog meg opp av fordervelsens grav, opp av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på fjell og lot meg gå med faste skritt. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren. Refreng: I tidens fylde sendte Gud sin Sønn / født av en kvinne og født under loven, / for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, og vi kunne få barnekår. Gal 4:4) Salig er den mann som stoler på Herren og ikke holder seg til de stolte, til dem som faller fra i løgn. Herre, min Gud, mange under har du gjort, og mange tanker har du til vårt beste, ingen kan måle seg med deg. Vil jeg tale og fortelle om dem, er de så mange at de kan ikke telles. Slaktoffer og gave bryr du deg ikke om, - du har åpnet mitt øre, brennoffer og syndoffer krever du ikke. Da sa jeg: Se, her kommer jeg, i bokrullen er det skrevet om meg. Å gjøre din vilje, Gud, er min lyst, din lov har jeg i mitt hjerte. Kollektbønn: Himmelske Far, som I dåpen reiste oss oppmed Kristus ved den tro som du virker, hør oss nåde: Skriv din lov i våre hjerter, så vi med Kristus til gave kan leve med ham til eksempel og vine seier over synd og død og satans rike. Ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som lever osv. Amen. side 6

8 Bønn etter prekenen: Vår Far i himmelen, deg takker vi for din forsoning med verden i Kristi død, og for forsoningens gaver også her hos oss. Vi ber deg: Kom oss til hjelp med din Hellige Ånd når vi hører ditt Ord, så Kristus er all vår rettferdighet for deg, og vårt eksempel i gode gjerninger, deg til evig ære og pris. Ved Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Søndag etter Nyttårsdagen: Kristi dåp 1 Sam 2:1-10 Jes 63:7, Mos 8:1-4, 9:12-17 Rom 6:3-11 Kol 2:11-15 Tit 3:4-7 Mt 3:13-17 Joh 1:29-34 Mt 3:11-12 Inngangssalme (introitus): Salme 124 Hadde ikke Herren vært med oss så skal Israel si hadde ikke Herren vært med da mennesker reiste seg mot oss, så hadde de slukt oss levende da deres vrede flammet mot oss; da hadde vannet revet oss bort og flommen skylt over oss, da hadde de veldige vannmassene veltet inn over oss. Refreng: Gud frelste oss /.../ på grunn av sin barmhjertighet / ved den nye fødsels bad og fornyelse i Den Hellige Ånd. (Tit 3:5) Lovet være Herren, som ikke gav oss til rov for deres tenner! Vi har sluppet fri som fuglen av fuglefangerens snare. Snaren er revet i stykker, og vi har sluppet fri. Vi har vår hjelp i Herrens Navn, han som skapte himmel og jord. Kollektbønn: Herre Gud, hør hva døpte ber: Gi oss nåde til å leve det nye livet, deg til evig ære og pris. Ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som lever osv. Amen. Bønn etter prekenen: Herre Gud, himmelske Far, du som nådig åpenbarte deg i din Sønns dåp, og bød oss å høre ham, vi ber deg: Kom oss til hjelp med din Hellige Ånd når vi hører ditt ord, så vi anvender Kristi lidelse, død og oppstandelse, enhver på seg selv, og med ham til gave kan tjene deg med ham til eksempel, og til sist komme for ditt åsyn, frelst av nåde, deg til evig ære og pris. Ved Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Epifania el Trettendag Jul: KRISTI ÅPENBARING Jes 60:1-7 Jes 2:2-5 Sak 14:5-11 Ef 3: Kor 4:1-6 Tim 3:14-16 Mt 2:1-12 Joh 8:12 Lk 11:29-36 Inngangssalme (introitus): Salme 72 Gud, overlat til kongen din dom, gi kongesønnen rettferdighet fra deg. Så skal han dømme ditt folk med rettferdighet, dine hjelpeløse med lov og rett. Da skal fjellene bringe folket fred og haugene rettferdighet. Refreng: Lyset stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, / han som er Guds bilde. (2 Kor 4:4b) Måtte kongen hjelpe de vergeløse i folket til å få sin rett. Han skal berge de fattige og knuse den som undertrykker andre. Han skal leve fra slekt til slekt så lenge sol og måne skinner. Han skal være lik regnet som faller på nyslått eng, lik en regnskur som væter jorden. I hans dager skal rettferd gro, og lykke og fred råde så lenge månen er til. side 7

9 Han skal herske fra hav til hav, fra elven til jordens ender, fra Storelven til jordens ender. De som bor i ørkenen, skal bøye seg for ham, hans fiender skal slikke støvet. Konger fra Tarsis og fjerne kyster skal sende skatt til ham. Kongene fra Saba og Seba skal bære fram sine gaver. Ham skal alle konger hylle, alle folkeslag skal tjene ham. For han berger de fattige som roper om hjelp, de arme som ingen hjelper har. Han ynkes over småkårsfolk og redder de fattiges liv. Han løser dem fra tvang og vold, deres liv er dyrebart i hans øyne. De skal leve og gi kongen av Sabas gull. De skal stadig be for ham og velsigne ham dagen lang. Det skal være overflod av korn i landet, så det bølger over åsene. Grøden skal være som Libanons skog og byer blomstre og bre seg som gresset på marken. Hans Navn skal bestå til evig tid og skyte friske skudd så lenge solen skinner. Alle folk skal velsigne seg med det og prise ham lykkelig. Lovet være Herren, Israels Gud, han som gjør undere, han alene! Hans herlige Navn være lovet til evig tid. All jorden er full av hans herlighet. Kollektbønn: Allmektige, trofaste Gud, led oss med Skriftens ord om Jesu hemmelighet, så også vi får se hans Guddoms herlighet på den nye jord. Ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som lever osv. Amen. Bønn etter prekenen: Vår Far i himmelen, du som ledet de vise menn til barnet Jesus, deg takker vi for ditt Ords lys på vår vei og ber deg: Hjelp oss med din Hellige Ånd når vi hører Jesu undervisning i Skriftene, og av deres vitnesbyrd kan se din herlighet i Jesu lidende lydighet, og frelst av nåde leve under ham i hans rike, og ære deg med våre jordiske eiendeler. Ved Jesus Kristus vår Herre. Amen. 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag: KRISTUS LÆRER I TEMPLET Pred 12:1-7 Mal 1: Mos 18:15-19 Rom 12:1-5 Heb 3:1-11 Heb 2:11-16 Lk 2:41-52 Joh 7:14-18 Mt 12:46-50 Inngangssalme (introitus): Salme 26 Herre, hjelp meg til min rett! For jeg har vært hel i min ferd. Jeg stoler på Herren og vakler ikke. Prøv meg, Herre, gransk meg nøye, prøv hjerte og nyrer som med ild. Jeg har hatt hatt din trofasthet for øye og har vandret i din sannhet. Refreng: Vi er den levende Guds tempel. (2 Kor 6:16) Jeg sitter ikke sammen med svikere, og holder ikke i lag med falske folk. Jeg hater samvær med ugjerningsmenn, hos gudløse sitter jeg ikke. Jeg vasker mine hender i uskyld. Jeg går omkring ditt alter, Herre, mens jeg lar takkesangen lyde og forteller om alle dine undere. Herre, jeg elsker huset du bor i, stedet hvor din herlighet har sin bolig. Riv meg ikke bort med syndere, så jeg mister livet sammen med drapsmenn. Deres hender er smittet av udåd, deres høyre hånd er full av bestikkelser. Men jeg har vært hel i min ferd. Fri meg ut og vær meg nådig. Nå står jeg med foten på trygg grunn. I forsamlingene vil jeg prise Herren. side 8

10 Kollektbønn: Herre, vår Gud, hør hva ditt folk ber: Lær oss av ditt Ord hva vi skal tro og gjøre. Ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som lever osv. Amen. Bønn etter prekenen: Herre Gud, himmelske Far, du som har talt til kirkens fedre ved profetene, og i disse siste tider ved din enbårne Sønn, vi ber deg: Kom dem til hjelp som underviser i ditt Ord, så Kristus må være vår Lærer og vi lære deg å kjenne ved ham. La alt skje med troskap, og troen bære frukt til evig liv, deg til evig ære og pris. I Jesu navn. Amen. 2. s. e. Kristi Åpenbaringsdag: BRYLLUPET I KANA 1 Mos Høys 1:4-8 Hos 3:19 Rom 12:6-16 Ef 2: Kor 1:26-31 Joh 2:1-12 Joh 4:5-26 Lk 19:1-10 Inngangssalme (introitus): Salme 128 Salig er hver den som frykter Herren og vandrer på hans veier. Du får nyte frukten av ditt strev. Salig er du, det skal gå deg vel. Refreng: - av nåde er dere frelst, ved tro / / for at ingen skal rose seg. (Ef 2:8f) Din hustru er som et fruktbart vintre der inne i ditt hus, og dine barn er som unge oliventrær rundt ditt bord. Ja, slik blir han velsignet, den mann som frykter Herren. Herren velsigne deg fra Sion, så du får se Jerusalems lykke alle dine levedager, og får se barn av dine barn. Fred være over Israel. Kollektbønn: O Gud, hør hva ditt folk ber: Lær oss av din forsoning med verden å leve forsonet med hverandre. Ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som lever osv. Amen. Bønn etter preken: Vår Far i himmelen, du som innstiftet ekteskapet for at mann og hustru skal hjelpe hverandre, vi ber deg: Gi alle kristne ektefolk nåde til å leve forlikt med hverandre, å søke deg i all nød, og fostre barn etter din vilje. Og la dem for Kristi skyld komme til Lammets bryllup på den nye jord. Ved Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 3. s. e. Kristi Åpenbaringsdag: KRISTUS HELBREDER SYKE 2 Kong 5:1-14 Dan 6:10-23 Job 1:1-22 Rom 12:16-21 Heb 11: Kor 1:3-11 Mt 8:1-13 Joh 4:27-42 Mt 8:14-17 Inngangssalme (introitus): Salme 53 Dåren sier i sitt hjerte: Det finnes ingen Gud. Ond og avskyelig er deres ferd, det er ikke én som gjør det gode. Refreng: I Kristus Jesus er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult. (Kol 2:3) Fra himmelen skuer Gud ned på menneskene. Han vil se om det finnes noen forstandige, noen som søker Gud. Alle har falt ifra Gud, alle er fordervet. Det fines ikke én som gjør det gode, ikke en eneste. Skjønner de da ingen ting, disse ugjerningsmenn? De sluker mitt folk som en spiser brød, men påkaller ikke Gud. side 9

11 Men de skal rammes av redsel, de som ikke kjente til frykt. For Gud skal strø ut knoklene av dem som fylker seg mot deg. Du lar dem bli til skamme. Ja, Gud har forkastet dem. Å, om det ville komme frelse for Israel fra Sion! Når Gud vender lagnaden for sitt folk, da skal Jakob juble og Israel glede seg. Kollektbønn: Allmektige, evige Gud, hør hva døpte ber: Verg oss mot fordervelsens avgrunn i oss selv. Ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre osv. Amen. Bønn etter preken: Herre Gud, himmelske Far, du som i din uutgrunnelige kjærlighet har gitt verden din enbårne Sønn, Jesus Kristus til løsepenge, vi ber deg: Kom oss til hjelp med din Hellige Ånd, så vi ikke vet noe annet til frelse enn Jesus ved din høyre side, og bekjenner ham i ord og gjerning, vi i ham og han i oss. I Jesu navn. Amen. 4. s. e. Kristi Åpenbaringsdag: KRISTUS SOVER I BÅTEN 2 Mos 14: Mos 8:1-14 Job 2:1-13 Rom 13:8-10 Heb 11: Tim 1:3-14 Mt 8:23-27 Mt 21:18-22 Mt 14:22-36 Inngangssalme (introitus): Salme 93 Herren er konge, han har kledd seg i høyhet, Herren har kledd seg og rustet seg med kraft. Jorden står fast, den vakler ikke. Fast står din trone fra gammel tid. Gud, du er fra evighet. Refreng: Kristus er hodet over all makt og myndighet. (Kol 2:10b) Fra strømmene steg det, Herre, fra strømmene steg det et drønn, et brus fra strømmene. Men herligere enn den veldige vannflom, herligere enn havets brenning, er Herren i det høye. Dine lovbud er pålitelige. Hellighet skal pryde ditt hus gjennom lange tider, Herre. Kollektbønn: Hellige, allmektige Gud, hør oss i nåde: Hjelp oss mot all den nød som synden virker, og la oss vinne seier i kjødets dyst. Ved din elskede Sønn, Jesus Kristus osv. Amen. Bønn etter preken: Allmektige Gud, himmelske Far, du som leder dine kjære barn gjennom motgang og nød, og fratar oss alle falske trøstegrunner, vi ber deg: Bevar oss i din sanne trøst - at du har oppreist oss med Kristus i vår dåp for at vi skal leve under ham i hans rike, og tjene deg i din evige rettferdighet, og til sist få skue din herlighet med alle dine hellige. Ved Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 5. s. e. Kristi Åpenbaringsdag: HVETEN OG UGRESSET 5 Mos 30:15-20 Job 7:1-7 Jes 30:12-18 Kol 3: Kor 1:10-18 Ef 4:14-16 Mt 13:24-30 Mt 13:31-33 Mk 4:26-29 Inngangssalme (introitus): Salme 42:2-9 Likesom hjorten stunder etter bekker med rennende vann, slik stunder også min sjel etter deg, min Gud. Refreng: La oss holde urokkelig fast ved håpets bekjennelse, for han som gav løftet, er trofast. (Heb 10:23) side 10

12 Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Når skal jeg få komme og tre fram for hans åsyn? Mine tårer er blitt min mat både dag og natt. Dagen lang kommer folk og sier: Hvor er nå din Gud? Jeg vil lette min sjel og tenke på det som var - at jeg gikk fram i det store følget, drog i festtog til Guds hus med jubelrop og takkesang - en pilegrimsskare i fest. Hvorfor er du full av uro, min sjel, hvorfor stormer det i meg? Vent på Gud! For enda en gang skal jeg takke ham, min frelser og min Gud. Min sjel er full av uro, derfor lar jeg tanken gå til deg fra Jordan-landet og Hermon-fjelllet, ja, også fra Misar-berget. Havdyp roper på havdyp, og dine fosser durer. Alle dine brenninger og bølger skyller over meg. Måtte Herren vise sin miskunn om dagen og jeg få synge hans pris om natten, jeg ber til mitt livs Gud. Kollektbønn: Trofaste Gud, hør oss i nåde: Ta ikke ditt rene evangelium fra oss som fortjent, men la Kristus bo ved troen i våre liv. Ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som lever osv. Amen. Bønn etter prekenen: Vår Far i himmelen, deg takker vi for din store nåde, at du har sådd ditt hellige Ord også her hos oss. Vi ber deg: Gjør oss rotfestet i Skriftens ord om Kristus Jesus og hans lidelse, død og oppstandelse. Bevar oss i din tro mot falsk åndelighet og kjødelig trygghet. Forny våre sinn, så vi kan bedømme hva som er din vilje, bære frukt til din ære, og til sist fare herfra i din nåde og fred. Ved Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vingårdssøndagen (Septuagesima): ARBEIDERNE I VINGÅRDEN Jes 5:1-7 Jer 9:23-24 Mal 3:13:-18 1 Kor 9:24-10:5 1 Kor 3:7-23 Fil 3:7-14 Mt 20:1-16 Mt 19:27-30 Lk 17:7-10 Inngangssalme (introitus): Salme 80:2-20 Hør oss, Israels hyrde! Hør oss, du som fører Josef som en hjord. Du som troner over kjerubene, vis deg i stråleglans for Efraim, Benjamin og Manasse. Vekk din kraft og kom oss til hjelp. Reis oss opp igjen, Gud, la ditt ansikt lyse, så vi blir frelst. Refreng: Den som sår i Ånden, skal av Ånden høste evig liv. (Gal 6:8) Herre, Gud Sebaot, hvor lenge vil du la din harme ryke mot ditt folk som ber til deg? Du har gitt dem tårebrød å ete, tårer å drikke i fullt mål. Du lar våre granner strides om oss, og fiendene spotter oss. Et vintre rykket du opp fra Egypt, du drev folkeslag bort og plantet det. Du ryddet grunnen for det, så det slo rot og fylte landet. Skyggen av det dekket fjell, grenene skjulte mektige sedrer. Det strakte rankene ut til havet og skuddene helt til Storelven. Hvorfor har du revet ned gjerdet rundt treet, så alle som går forbi, kan plukke, så villsvin fra skogen kan gnage på det, og krypet på marken ete av det? Vend deg hit igjen, Gud Sebaot, vend blikket ned fra himmelen og se! Ta deg av dette vintre, vern om det som du har plantet med din høyre hand Sønnen som du har gitt styrke. De som brente opp treet lik avfall, skal gå til grunne for din trussel. Hold din vernende hånd over ham som er ved din høyre side, over den menneskesønn som du har gitt styrke. Aldri mer vil vi side 11

13 vike fra deg. Gi oss liv, så vil vi påkalle ditt Navn. Reis oss opp igjen, Herre, Gud Sebaot, la ditt åsyn lyse, så vi blir frelst. Kollektbønn: Gode Gud, hør hva ditt folk ber: Vær oss nådig etter din miskunnhet, og ikke som fortjent. Ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som lever osv. Amen. Bønn etter prekenen: Vår Far i himmelen, du som nådig har kalt oss til arbeid i ditt rike, vi ber deg: Kom oss til hjelp med din Hellige Ånd, så vi setter alt vårt håp til din Sønns, Jesu Kristi fortjeneste, øver troen i gode gjerninger, enhver i sitt kall, og til sist motta nådelønn sammen med alle dine hellige. Ved Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Såmannssøndagen (Sexagesima): SÅMANNEN Amos 8: Mos 32: Mos 11: Kor 11:19-31 Ap 17: Tim 3:14-4:8 Luk 8:4-15 Joh 12:34-43 Mt 9:36-10:15 Inngangssalme (introitus): Salme 119: I evighet, Herre, varer ditt ord, det står fast i himmelen. Din trofasthet varer fra slekt til slekt, du har grunnlagt jorden, og den står fast. Etter din ordning står den fremdeles, for alle ting må tjene deg. Refreng: Den som sår i Ånden, skal av Ånden høste evig liv (Gal 6:8) Hvis ikke din lov var min lyst og glede, var jeg gått til grunne i min nød. Aldri glemmer jeg dine befalinger, for ved dem har du holdt meg i live. Frels meg, for jeg er din. Jeg spør etter dine påbud. De gudløse ligger på lur og vil gjøre ende på meg. Jeg akter på dine lovbud. Jeg har sett at alt tar slutt, hvor fullendt det enn er, men ditt bud har ingen grense. Å, hvor høyt jeg elsker din lov! Hele dagen grunner jeg på den. Dine bud gjør meg visere enn mine fiender, for dem har jeg alltid hos meg. Jeg har større innsikt enn alle mine lærere, for jeg grunner på dine lovbud. Jeg skjønner mer enn de gamle, for jeg følger dine påbud. Jeg holder min fot borte fra hver ond sti, så jeg kan ta vare på ditt ord. Jeg har ikke veket fra dine dommer, for du har lært meg opp. Å, dine ord er søte for ganen, bedre enn honning for min munn. Av dine påbud får jeg forstand, derfor hater jeg alle falske stier. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. Jeg har sverget og det har jeg holdt: Å følge dine rettferdige dommer. Dypt er jeg nedbøyd, Herre, hold meg i live etter ditt ord. Ta vel imot mitt sangoffer, Herre, og lær meg dine dommer. Alltid går jeg med livet i hendene, men har aldri glemt din lov. De gudløse setter snarer for meg, men jeg har ikke forvillet meg vekk fra dine påbud. Dine lovbud er min eiendom for alltid, ja, de gleder mitt hjerte. Etter dine forskrifter retter jeg meg, og det vil jeg alltid gjøre, helt til siste stund. side 12

14 Kollektbønn: Gode Gud, hør oss i nåde: Lær oss deg å kjenne, så troen bærer Åndens frukt til din ære. Ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som lever osv. Amen. Bønn etter prekenen: Vår Far i himmelen, deg takker vi for din store velgjerning, at du ved din Sønn Jesus Kristus har sådd ditt hellige Ord også her hos oss. Vi ber deg: Rens våre hjerter ved din Hellige Ånd, så vi hører ditt Ord med flid, tror syndenes forlatelse med Kristus til gave og øver troen med Kristus til eksempel. Og må vi lide for ditt ords skyld, så gi frukt i tålmodighet. Ved Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Søndag før faste (Fastelavnssøndag): KRISTUS FORKYNNER SIN LIDELSE, DØD OG OPPSTANDELSE Jer 8:4-12 Jona 3:1-9 Jona 3:10-4:11 1 Kor 13 1 Tim 2:4-7 1 Kor 1:20-25 Lk 18:31-43 Joh 12:20-33 Mk 10:32-45 Inngangssalme (introitus): Salme 14 Dåren sier i sitt hjerte: Det finnes ingen Gud. Deres gjerninger er onde og avskyelige, det er ikke én som gjør det gode. (Refreng): Alle har syndet og mangler Guds herlighet. (Rom 3:23) Herren skuer fra himmelen ned på menneskene. Han vil se om det finnes noen forstandige, noen som søker Gud. Alle er kommet på avveier, alle er fordervet. Det finnes ikke én som gjør det gode, ikke én eneste. Skjønner de da ingen ting, disse ugjerningsmenn? De sluker mitt folk som en spiser brød, men kaller ikke på Herren. Men de skal rammes av redsel, for Gud er med den rettferdige ætt. Gjør bare stakkerens plan til skamme! Herren er hans tilflukt. Måtte Israel få frelse fra Sion! Når Herren vender sitt folks lagnad, da skal Jakob juble, Israel glede seg. Kollektbønn: Herre, vår Gud, hør oss i nåde: Vis oss av ditt ord Kristi fortjeneste, og gi oss forstand på din nåde. Ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som lever osv. Amen. Bønn etter prekenen: Vår Far i himmelen, du som ved din enbårne Sønn åpnet den blindes øyne, vi ber deg: Kom oss til hjelp med din Hellige Ånd når vi hører og leser hva Skriften vitner om din Sønn i Jesu skikkelse, og setter all vår lit til ham som har seiret over djevel, synd og død. Ved Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 1. s. i faste: KRISTUS FRISTES AV DJEVELEN 1 Mos 22: Mos 3: Mos 20: Kor 6:1-10 Jak 1:12-15 Heb 4:14-16 Mt 4:1-11 Mt 16:21-23 Lk 10:17-20 Inngangssalme (introitus): Salme 35:1-18 Herre, strid mot dem som strider mot meg, og kjemp mot dem som kjemper mot meg. Grip skjold og verge, reis deg til hjelp for oss. side 13

15 Refreng: Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe sverd. (Heb 4:12a) Ta spyd og stridsøks fram, og gå mot dem som forfølger meg! Si til meg: JEG ER din frelse. La dem som har ondt i sinne mot meg, trekke seg tilbake med skam. Mårtte de bli som anger for vinden, når Herrens engel støter dem bort. Måtte deres vei bli mørk og glatt, når Herrens engel forfølger dem. For uten grunn har de satt sitt garn og gravd en fallgrav for meg. La ulykken uventet ramme dem, og garnet de satte, fange dem selv. Ja, la dem falle i ulykke. Men jeg skal juble i Herren og glede meg over hans frelse. Da roper jeg ut med kropp og sjel: Herre, hvem er som du, du som frir en hjelpeløs mann fra den som er sterkere enn han, og berger en fattig stakkar fra den som raner ham! Kollektbønn: Herre, vår Gud, rekk ut din majestets høyre hånd og verg oss mot ditt Ords fiendemakter. Ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som lever osv. Amen. Bønn etter prekenen: Allmektige, trofaste Gud, du ser og vet hvordan din onde fiende søker den han kan oppsluke. Vi ber deg: Kom oss til hjelp med din Hellige Ånd, så din rettferdighet i Jesus Kristus er vår trøst i prøvelser, og vi til sist beholde seieren. Ved Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 2 s. i faste: DEN KANANEISKE KVINNE 2 Mos 33: Mos 22: Mos 20:6-8 1 Tess 4:1-8 1 Pet 4:1-6 Heb 2:17-18 Mt 15:21-28 Lk 7:36-50 Mk 9:14-32 Inngangssalme (introitus): Salme 35:19-28 Herre, la ikke svikefulle fiender triumfere over meg. De som hater meg uten grunn, skal ikke blunke hånlig med øyet. (Refreng): Gud kalte oss ikke til urenhet, men til et hellig liv. (1 Tess 4:7) De skaper ikke fred med sin tale, men mot de stille i landet tenker de ut svikefulle ord. De sperrer opp munnen imot meg, roper hånsord og sier: Vi har sett det med egne øyne. Du har sett det, Herre. Vær ikke taus! Vær ikke langt borte fra meg, Herre. Reis deg, våkn opp og skaff meg rett, min Gud og Herre, før min sak. Døm meg i din rettferdighet, Herre, min Gud, la dem ikke triumfere over meg. La dem ikke si i sitt stille sinn: Ha-ha, det gikk som vi ønsket! La dem ikke si: Vi har slukt ham. La dem som jubler når det går meg galt, få skam og vanære. La dem som brisker seg mot meg, kle seg i skam og skjensel. Men de som ønsker at jeg får min rett, skal fryde seg og være glade og alltid tenke: Stor er Herren, som unner sin tjener lykke og fred! Min tunge skal tale om din rettferdighet og lovsynge hele dagen. Kollektbønn: Allmektige, trofaste Gud, bevar oss fra onde tanker, og vårt legeme fra skade. Ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som lever osv. Amen. side 14

16 Bønn etter prekenen: Allmektige, trofaste Gud, du som ser i det dype og hører den elendiges rop, vi ber deg: Døm oss ikke etter våre synder, om vi enn har grunn til å frykte din strenge rettferdighet. Men kom oss til hjelp med din Hellige Ånd, så vi lik den kananéiske kvinne holder fast ved din nådepakt i vår dåp, og får din hjelp i anfektelse og nød. Ved Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 3 s. i faste: KRISTUS DRIVER UT EN DJEVEL Jer 26:1-16 Jes 49:22-26 Jes 42:1-8 Ef 5:1-14 Jak 1:1-11 Kol 1:24-29 Luk 11:14-28 Joh 7:19-36 Luk 4:31-37 Inngangssalme (introitus): Salme 40:10-18 Herre, jeg forkynte budskapet om frelsen i den store forsamling. Jeg lukket ikke mine lepper, Herre, det vet jo du. Din rettferdighet holdt jeg ikke skjult i mitt hjerte, jeg talte om din trofasthet og frelse. Jeg skjulte ikke din miskunnhet og din sannhet i den store forsamling. (Refreng): Kast alle bekymringer på ham, for han har omsorg for dere. (1 Pet 5:7) Herre, du vil ikke ta din barmhjertighet fra meg. Din miskunn og din sannhet skal stadig verne meg. Jeg er omgitt av talløse trengsler, mine misgjerninger innhenter meg - jeg kan ikke lenger løfte blikket, de er flere enn hårene på mitt hode. Motet har sviktet meg. Vis meg velvilje, Herre, og fri meg ut! Skynd deg å hjelpe meg, Herre! La alle dem som står meg etter livet, bli til spott og spe! La dem som ønsker å ødelegge meg, trekke seg tilbake med vanære! De som håner meg og roper ha-ha, skal stivne av skrekk og skam. Men la alle som søker deg, fryde og glede seg i deg! La dem som elsker din frelse, alltid si: Stor er Herren! Jeg er hjelpeløs og fattig, men Herren har omsorg for meg. Du er min hjelper og redningsmann; dryg ikke lenger, min Gud! Kollektbønn: Allmektige, trofaste Gud, hør hva dine barn roper: Verg oss med din mektige hånd mot dine fiendemakter. Ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som lever osv. Amen. Bønn etter prekenen: Vår Far i himmelen, deg takker vi for Sønnen du gav til vern mot djevelens tyranni og gjøre ende på hans gjerninger. Vi ber deg: Kom oss til hjelp med Den Hellige Ånd i alle fristelser, så vi holder fast ved din Sønns velgjerninger i Jesu skikkelse, og beholder seieren til evig tid. Ved Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Midfastesøndag: KRISTUS METTER DE FEM TUSEN 4 Mos 20: Mos 7: Mos 41:25-45 Gal 4:21-31 Åp 5: Kor 7:10 Joh 6:1-15 Joh 6:22-36 Joh 6:52-71 Inngangssalme (introitus): Salme 78:12-25 Herren gjorde under for deres fedre på Soan-marken i Egypt. Han kløvde sjøen og førte dem over, mens han lot vannet stå som en voll. Han ledet dem i en sky om dagen, og hver natt i en lysende ild. Han kløvde fjell i ørkenen og gav dem vann å drikke, rikelig som fra havdypet under jorden. Han lot bekker strømme fram av berget og vannet renne som elver. (Refreng): JEG ER livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre. (Joh 6:35) Men de holdt ikke opp med å synde mot ham, de trosset Den Høyeste i ørkenen. Med vitende og vilje satte de Gud på prøve da de krevde mat etter egen lyst. De talte mot ham og sa: Kan Gud side 15

17 dekke bord i ødemarken? Han slo på berget så vannet rant, og bekkene flommet fram. Men kan han også gi oss brød og skaffe kjøtt til sitt folk? Da Herren hørte det, ble han harm. En ild brøt ut mot Jakob, Guds vrede flammet mot Israel, fordi de ikke trodde på Gud, og ikke stolte på hans frelse. Så ga han befaling til skyene og åpnet himmelens dører, han lot det regne manna til føde for dem, gav dem korn fra himmelen. Englebrød fikk mennesker å spise, Gud sendte dem mat så de ble mette. Kollektbønn: Hellige, barmhjertige Gud, hør hva ditt folk ber: Selv om din lov anklager oss med rette, så la oss alltid eie trøsten av din Sønns lydighet og ha liv i overflod. Ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som lever osv. Amen. Bønn etter prekenen: Allmektige, nåderike Gud. Deg takker vi for all Åndens velsignelse i himmelen, gitt oss i Jesus Kristus. Vi ber deg: Gi oss nåde til å fly gjerrighet og dette livs bekymringer, og søke ditt rike og din rettferdighet framfor alle ting. Ved Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 5. s. i faste: FIENDSKAPEN MOT KRISTUS 4 Mos 21:4-9 1 Mos 14: Mos 16:29-34 Heb 9:11-15 Heb 7:1-17 Kol 2:1-8 Joh 8:46-59 Joh 11:46-57 Joh 8:31-45 Inngangssalme (introitus): Salme 43 Gud, hjelp meg til min rett og før min sak mot ubarmhjertige folk! Fri meg, Gud, fra mennesker som farer med svik og ondskap! (Refreng): Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. (Joh 8:36) Gud, du er jo mitt vern. Hvorfor har du forkastet meg? Hvorfor må jeg gå og sørge mens fienden plager meg? Send ditt lys og din sannhet, la dem lede meg og føre meg til ditt hellige fjell, til dine boliger. Så kan jeg gå til Herrens alter, til Gud, min glede og jubel, og synge din pris til lyren, Herre, du min Gud. Hvorfor er du full av uro, min sjel, hvorfor stormer det i meg? Vent på Gud! For enda en gang skal jeg takke ham, min frelser og min Gud. Kollektbønn: Allmektige, trofaste Gud, hør hva ditt folk ber: Lær oss av ditt ord om Kristi kors å kjenne deg i din visdom. Ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som lever osv. Amen. Bønn etter prekenen: Hellige, nåderike Gud, du som elsker ditt ords bekjennere og bor hos dem. Vi ber deg: Kom oss til hjelp med din Hellige Ånd, så vi ikke tar anstøt av Jesu ringe skikkelse, men tror Skriftens ord om din enbårne Sønn og hans velgjerninger. Gi oss nåde til å leve under ham i hans rike, og tjene ham for evig frelst og fri. Ved Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Palmesøndag: KRISTUS RIR INN I JERUSALEM Sak 9:8-12 Jes 62:10-22 Jer 11:18-20 Fil 2: Tess 3:1-5 Heb 7:23-27 Joh 12:12-24 Joh 12:1-8 Joh 11:47-57 side 16

18 Inngangssalme (introitus): Salme 118:1-14 Pris Herren, for han er god. Evig varer hans miskunn. Israel skal si: Evig varer hans miskunn. Arons ætt skal si: Evig varer hans miskunn. De som frykter Herren, skal si: Evig varer hans miskunn. (Refreng): Pris Herren, for han er god. Evig varer hans miskunn. I trengselen kalte jeg på Herren. Han svarte og førte meg ut i åpent land. Herren er med meg, jeg frykter ikke. Hva kan da mennesker gjøre meg? Herren er den som hjelper meg, jeg kan jeg se på mine fiender uten frykt. Det er bedre å søke tilflukt hos Herren enn å stole på mennesker. Det er bedre å søke tilflukt hos Herren enn å sette sin lit til stormenn. Alle folkeslag kringsatte meg, jeg holdt dem fra livet i Herrens Navn. De omringet meg på alle kanter, jeg holdt dem fra livet i Herrens Navn. De var omkring meg som bier. De sloknet som ild i tornekratt, jeg holder dem fra livet i Herrens Navn. De støtte meg hardt, så jeg holdt på å falle, men Herren kom meg til hjelp. Herren er min kraft og min styrke, og han er blitt min redning. Kollektbønn: Allmektige, evige Gud, du som skjulte din Guddoms herlighet i Jesus Kristus og ham korsfestet, styrk vår tro når korset trykker. Ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som lever osv. Amen. Bønn etter prekenen: Vår Far i himmelen, du som lot din enbårne Sønn bli født av en kvinne og oppfylle loven i alles sted, deg takker vi for verdens gjenløsning i Sønnens død. Vi ber deg: Kom oss til hjelp med din Hellige Ånd, så vi i ikke tar anstøt av din Sønns ringe skikkelse, men tror ditt foraktede ord om hans lydighet til døden, ja, korsets død, og følger hans eksempel i gode gjerninger. Ved Jesus Kristus, vår Herre. Amen. I den hellige uke: KRISTI LIDELSE OG DØD Inngangssalme (introitus): Salme 102:2-14 (= Bønnesøndag). Mandag i den stille uke: Jes 42:1-9, Heb 9:11-15, Mt Tirsdag i den stille uke: Jes 49:1-6, 1 Kor 1:18-25, Mk Onsdag i den stille uke: Jes 50:5-10, Rom 5:6-11, Lk Skjærtorsdag: ALTERETS SAKRAMENT 2 Mos 12: Mos 24: Mos 16: Kor 11: Kor 10:16-17 Ap 2:42-47 Joh 13:1-20 Mt 26:17-30 Lk 22:7-23 Inngangssalme (introitus): Salme 111:2-10 Halleluja! Jeg vil takke Herren av hele mitt hjerte i de oppriktiges råd og menighet. Store er Herrens gjerninger, gransket av alle som har sin lyst i dem. (Refreng): Så ofte dere eter dette brød og drikker av kalken, forkynner dere Herrens død inntil han kommer. (1 Kor 11:26) side 17

19 Høyt og herlig er hans verk, hans rettferdighet varer til evig tid. Han har skapt en ihukommelse om sine under, barmhjertig og nådig er Herren. Han gir mat til dem som frykter ham, og kommer sin pakt i hu til evig tid. Han lot folket kjenne sine mektige gjerninger, da han gav dem det landet som andre folk eide. Det han gjør, er sant og rett, pålitelige er alle hans påbud. De står ved lag for evig og alltid, de er gitt i troskap og rettvishet. Han har sendt sitt folk forløsning og fastsatt sin pakt for evig. Hellig og fryktinngytende er hans Navn. Å frykte Herren er opphav til visdom: alle som lever etter den, har god forstand. Herren skal prises til evig tid. Kollektbønn: Herre Jesus, gi oss nåde til å bruke din nattverd i tillit til dine ord, så nådepakten i ditt blod bærer frukt i våre liv. Ved deg som lever og råder med Faderen og Den Hellige Ånd, èn sann Gud i evighet. Amen. Bønn etter prekenen: Herre Jesus, sann Gud og alles bror, deg takker vi for din lidende lydighet, og for nådepakten i ditt blod og for ditt nattverdunder. Vi ber deg: Styrk vår tro med ditt legeme og blod i sakramentets skikkelser, så vi frelst av nåde kan tjene hverandre som lemmer på ditt legeme. Ved Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Langfredag: KRISTI KORSFESTELSE, DØD OG BEGRAVELSE Jes 52:13-53:12 eller Hos 6:1-6 eller 1 Mos 22:1-14 eller Jes 53:3-7 Heb 4:14-16, 5:7-9 Joh eller Mt 27:55-66 Inngangssalme (introitus): Salme 22:2-21 Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor er du så langt borte fra meg? Hvorfor lhjelper du ikke når jeg klager min nød? Jeg roper om dagen, men du svarer ikke, og om natten, men jeg får ikke ro. (Refreng): Fader vår, skje din vilje. Men du er hellig, du som troner over Israels lovsanger. Til deg satte fedrene sin lit, de stolte på deg, og du fridde dem ut. De ropte til deg og ble berget, de stolte på deg, og ble ikke skuffet. Men jeg er en makk og ikke en mann, spottet av mennesker, foraktet av folk. Alle som ser meg, håner meg og rister på hodet: Han har overgitt sin sak til Herren. Nå får han utfri og berge ham, for han har ham jo så kjær. Ja, du drog meg fram av mors liv, og la meg trygt ved hennes bryst. Fra fødselen av ble jeg overlatt til deg, fra mors liv har du vært min Gud. Så gå ikke fra meg, for nøden er nær, og det er ingen som hjelper. Sterke okser omringer meg, Basan-stuter flokker seg rundt meg. De sperrer opp gapet imot meg, lik rovgriske, brølende løver. Min kraft er uttømt som vann, alle mine ben har løsnet. Mitt hjerte er blitt som voks, det har smeltet i mitt bryst. Min strupe er tørr som et potteskår, og tungen klistrer seg til ganen. Du legger meg i dødens støv. side 18

20 For hunder omringer meg, de ondes hop kringsetter meg. De har gjennomboret mine hender og føtter. Hvert ben i min kropp kan jeg telle, folk stirrer på meg med skadefryd. De deler mine klær mellom seg og kaster lodd om min kappe. Men, Herre, vær ikke langt fra meg, skynd deg å hjelpe meg, du min styrke! Redd mitt liv fra sverdet, det beste jeg har, fra hundenes vold! Frels meg fra løvens gap og fra villoksens horn! Du bønnhører meg. Kollektbønn: Hellige, trofaste Gud, lær oss din visdom fra evighet, så alt vårt håp er Jesus Kristus og ham korsfestet. Ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som lever osv. Amen. Bønn etter prekenen: Vår Far i himmelen, deg takker vi for din ufattelige godhet, at du forlikte verden med deg selv i Jesu Kristi død, og for kirken du vant deg med hans hellige blod. Vi ber deg: La evangeliet om din forsoning med alle dra flere til forlik med deg også her hos oss, så vi med dem og de med oss kan prise din nåde mot syndere, og til sist få se din herlighet med hele din hellige kirke og sammen med dine engsleskarer prise din godhet til evig tid. Ved Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Lørdag: KRISTI NEDFART TIL HELVETET 1 Mos 3:14-15 Hos 13:14 Rom 8: Pet 3: Kor 15:55 Kol 2:12-15 Inngangssalme (introitus): Salme 27:1-6 Herren er mitt lys og min frelse, hvem skal jeg da frykte? Herren er et vern om mitt liv, hvem skal jeg da skjelve for? (Refreng): Gud være takk som gir oss seieren ved vår Herre Jesus Kristus. (1 Kor 15:57) Når ugjerningsmenn går løs på meg for å sluke meg, da snubler de og faller selv, fiendene som står meg imot. Om en hær vil kringsette meg, er det ikke frykt i min sjel. Går de til strid imot meg, er jeg likevel trygg. Én ting ber jeg Herren om, og det ønsker jeg inderlig: At jeg får bo i Herrens hus alle mine levedager, så jeg kan se hans velvilje og grunne i hans tempel. Han gjemmer meg i sin hytte på den onde dag. Han skjuler meg i sitt skjermende telt og tar meg opp på klippen. Nå løfter jeg mitt hode høyt over fiendene omkring meg. Med jubel vil jeg bære fram takk-offer i Herrens telt, og synge og spille for ham. side 19

SØNDAG Morgenbønn (Laudes)

SØNDAG Morgenbønn (Laudes) SØNDAG Morgenbønn (Laudes) Inngang L Herre, lukk opp mine lepper, A så min munn kan lovprise deg. L Ære være Faderen A nå og alltid og i Sang Sal 93 I Herren er konge, * han har kledd seg i høyhet, II

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

KIRKEÅRETS TEKSTER OG BØNNER TIL BRUK I HJEM OG MENIGHET REVIDERT 20. OKTOBER A D 2014 (1996)

KIRKEÅRETS TEKSTER OG BØNNER TIL BRUK I HJEM OG MENIGHET REVIDERT 20. OKTOBER A D 2014 (1996) KIRKEÅRETS TEKSTER OG BØNNER TIL BRUK I HJEM OG MENIGHET REVIDERT 20. OKTOBER A D 2014 (1996) KIRKEÅRETS TEKSTER OG BØNNER på søndager, store og mindre høytidsdager, aposteldager osv Den Hellige Skrift

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Ti dager med bønn 2016

Ti dager med bønn 2016 Ti dager med bønn 2016 Løfter til bønnestunden Alle skriftstedene er fra 2011-oversettelsen Løfter om Den hellige ånd «Be Herren om regn i vårregnets tid. Herren skaper uværsskyer, gir menneskene regnskyll

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 1. lesning 5 Mos 8,2 3.14b 16a Han gav deg en mat som hverken du eller dine fedre kjente til Moses talte til folket og sa: Kom ihu

Detaljer

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016 30. oktober - 6. november Bøn og fasteveke 2016 I bønne og fasteuka setter vi oss som menigheten og som enkeltindivider til side for å søke Gud og Hans hensikt, vilje og plan med menigheten - og våre liv.

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene LUTHERS LILLE KATEKISME Første parten: Budene Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon.

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. 1 Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. Preludium og prosesjon Menigheten reiser seg og blir stående til «amen» etter inngangsordene. Innngangssalme Innledningsord og intimasjon L: I Faderens

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Kyrie eleison, Gud Fader, miskunne deg. Kriste eleison, Herre Krist, miskunne deg. Kyrie eleison, Hellig Ånd, miskunne deg.

Kyrie eleison, Gud Fader, miskunne deg. Kriste eleison, Herre Krist, miskunne deg. Kyrie eleison, Hellig Ånd, miskunne deg. Kom, tilbe med fryd vår Konge og Gud, som kler seg i høgd og herlegdoms skrud, vårt skjold og vår verje, med æveleg makt, med miskunn til ære og kjærleik til prakt. Pris Herren med song, fortel om hans

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

Kollektbønner. 1. søn. i advent.

Kollektbønner. 1. søn. i advent. Kollektbønner. 1. søn. i advent. Herre Gud, himmelske Far! Vi lover og priser deg fordi du i din Sønn har gitt oss en saktmodig og rettferdig konge, som har fridd oss fra syndens og djevelens makt ved

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Fremad, Kristi soldat

Fremad, Kristi soldat Fremad, Kristi soldat Günther Krallmann : Har dere noen gang tenkt over hvorfor Gud ikke straks henter alle som har tatt imot Jesus som sin Herre og Frelser hjem til Himmelen? En hovedgrunn er at enhver

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Lesninger Pinsevigilie - lørdag, 3. juni 2017, År A

Lesninger Pinsevigilie - lørdag, 3. juni 2017, År A Lesninger Pinsevigilie - lørdag, 3. juni 2017, År A 1. lesning 1 Mos 11,1 9 Den ble kalt Babel. For der forvirret Herren all verdens tungemål. Hele verden hadde ett språk og samme tungemål. Da folk brøt

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM Liturgien for Velsignelse av hus og hjem er vedtatt av Kirkemøtet 16. april 2013 med hjemmel i Lov om Den norske kirke 24, annet ledd. 1 Denne liturgien kan brukes når noen ber

Detaljer

Småfellesskapsopplegg i Storsalen høsten 2014. Bergprekenen

Småfellesskapsopplegg i Storsalen høsten 2014. Bergprekenen Småfellesskapsopplegg i Storsalen høsten 2014 Bergprekenen To spørsmål til hver samling: Hva sier Gud til oss/meg i teksten? Hva gjør vi/jeg med det? Utfordring: Bruk bibelteksten konkret på ditt disippelliv

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

ANNEN MESSE. Trinnbønn.

ANNEN MESSE. Trinnbønn. ANNEN MESSE Du kan i den hellige messe oppnå Guds store nåde og hjelp for deg og andre. Din bønn er forenet med prestens bønn. Enda mer: du ber sammen med Jesus. Derfor er din bønn sterk. Hva vil du be

Detaljer

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser.

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser. Takk! Her sitter du med en gave i hendene. Ja, du har sikkert betalt noe for denne fargeleggingstegningsboken, men ikke så mye som det har kostet å lage den. Takk til Oddfrid Eriksrud som har laget alle

Detaljer

ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTE

ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTE ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTE I SAMLING 1 Forberedelse Klokkeringing Informasjon om dagens gudstjeneste La oss være stille for Gud Kort stillhet. Tre klokkeslag 2 Preludium / Inngangssalme 3 Inngangsord

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Dåp ImF-Bryne Mars 2007

Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Bakgrunn a) Utgangspunkt i skapelsen: o Ved Ånden og Ordet skaper Faderen mennesket i Guds bilde. 1.Mos.1-2 o Adam og Eva blir skapt til fellesskap med Gud og hverandre. o Mennesket

Detaljer

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden.

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden. EUKARISTIEN DEN HELLIGE MESSE Menighetsagende for SKG-Region Vest. Se Hymnarium for musikk til messeleddene. Menighetssvar med fet skrift. MESSENS INNLEDNING INNTOG MED SALME INNGANGSORD +I Faderens og

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

KR 43.1/13 REVIDERT TEKSTREKKE FOR BIBELSK SALME. Forslag til KR september 2013. 1. søndag i advent

KR 43.1/13 REVIDERT TEKSTREKKE FOR BIBELSK SALME. Forslag til KR september 2013. 1. søndag i advent KR 43.1/13 REVIDERT TEKSTREKKE FOR BIBELSK SALME Forslag til KR september 2013 Opprinnelig tekst Forslag til ny tekst 1. søndag i advent Salme 80: 2, 3b, 4 Lytt, du Israels hyrde, du som fører Josef lik

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

EN OPPSTANDELSE KROPP FOR LIVET PÅ JORDEN

EN OPPSTANDELSE KROPP FOR LIVET PÅ JORDEN EN OPPSTANDELSE KROPP FOR LIVET PÅ JORDEN Jesus sa:< Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på Meg, skal leve selv om han dør> Kol.2:13. Dere var døde på grunn av deres synder, uomskåret som dere

Detaljer

Som barn i ditt hus. Du har lovet å være tilstede For å dele vår sorg og vår glede Gi oss vilje og mot til å leve Herre, som barn i ditt hus

Som barn i ditt hus. Du har lovet å være tilstede For å dele vår sorg og vår glede Gi oss vilje og mot til å leve Herre, som barn i ditt hus Som barn i ditt hus Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted Der vi kan søke ditt ansikt og du gir oss av din fred Så møtes vi her i din store faderfavn Du lar oss juble og glede oss når vi er samlet

Detaljer

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek 1 HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek Vi fortsetter denne formiddag med å studere personen Melkisedek. Og vi fortsetter med 34 fra Bror Branhams tale angående

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest).

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest). EKTEVIGSELSRITUALET I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Bønn Gud, du har opphøyet

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

*2 Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde Ham.

*2 Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde Ham. *JOHANNES 13: 1-17 *1 Det var før påskehøytiden. Jesus visste nå at timen Hans var kommet, da Han skulle gå bort fra denne verden til sin Far. Som Han hadde elsket sine egne som var i verden, slik elsket

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

Ordinasjon. Fremstilling. Bønn

Ordinasjon. Fremstilling. Bønn Fremstilling Leddet ledes fra prekestolen. Ordinasjon Prost En ny arbeider i vår kirke fremstilles for oss i dag: Kandidat i teologien, Hanne Kristin Sørlid er kalt til tjeneste som kapellan i Oslo bispedømme.

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 Liturgien tas i bruk i menighetene senest innen 1. september 2017 Liturgien vil foreligge trykt i mai. Det kan da bli noen mindre endringer

Detaljer

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40)

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40) Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

" Guds ord " er et bord dekket med mange retter, som er smakfulle og oppbyggende: Bibelen.

 Guds ord  er et bord dekket med mange retter, som er smakfulle og oppbyggende: Bibelen. " Guds ord " er et bord dekket med mange retter, som er smakfulle og oppbyggende: Bibelen. 1) Guds ord er til oss; kunnskap(opplysning),logos om Gud vår Far,Jesus Kristus vår Frelser og Den Hellige ånd

Detaljer

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper EN GUD SOM SER UT SOM JESUS Og de problemene det skaper JOH 14,8-10 Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» 9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge?

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Hovedgudstjeneste i Holla og Helgen sokn

Hovedgudstjeneste i Holla og Helgen sokn Hovedgudstjeneste i Holla og Helgen sokn Forslag til ordning for hovedgudstjenesten for Holla og Helgen menighet Utarbeidet av liturgiutvalget 28. august 2012.; Revidert ettes gudstjeneste 25. september

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Forslag til revidert dåpsliturgi i hovedgudstjenesten. (Vedlegg til sak KR 24/10 Dåpsliturgi Kirkerådets møte mai 2010)

Forslag til revidert dåpsliturgi i hovedgudstjenesten. (Vedlegg til sak KR 24/10 Dåpsliturgi Kirkerådets møte mai 2010) Forslag til revidert dåpsliturgi i hovedgudstjenesten (Vedlegg til sak KR 24/10 Dåpsliturgi Kirkerådets møte 27.-29. mai 2010) I. MOTTAKELSE L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Ved dåp av

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

SIONS BERG DET NYE JERUSALEM PÅ JORDEN-

SIONS BERG DET NYE JERUSALEM PÅ JORDEN- - SIONS BERG DET NYE JERUSALEM PÅ JORDEN- - En usynlig Stad, men likevel virkelig- -Men den er ikke av denne verden- Johannes skrev: At han så den hellige Stad, Det nye Jerusalem komme ned fra Gud og ut

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Visjon for Familiekirken Januar 2013. Guds kjærlighet skal være kjennetegnet på menigheten

Visjon for Familiekirken Januar 2013. Guds kjærlighet skal være kjennetegnet på menigheten Visjon for Familiekirken Januar 2013 1. En oase av kjærlighet Guds kjærlighet skal være kjennetegnet på menigheten 1 Joh 3 vers: 11, 16, 18, 23 11For dette er det budskap dere hørte fra begynnelsen av:

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT INNLEDNING: Må Herren få veilede oss alle under dette bibelstudium, så vi bare ønsker å vite hva den evige og nådige Gud har talt. Slik skal dere si hver til sin neste

Detaljer

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Det var dagen etter samtalen mellom døperen Johannes og de jødiske prestene (jf. Kap. 23), at Johannes beskrev Jesus med de

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE

gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE I SAMLING Klokkeringing Informasjon om dagens gudstjeneste 3 klokkeslag Preludium Inngangssalme (se nummertavle) Inngangsord

Detaljer

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken.

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken. ORDNING FOR Dåp Den Evangelisk Lutherske Frikirke Dåp 1. Dåpssamtale og dåp foretas i henhold til Forfatning for Den Evangelisk Lutherske Frikirke og Reglement for dåp og menighetens kristendomsopplæring,

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til.

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. BØNNER FORBØNNER Vekk oss opp til vern om din elskede jord Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. Gi din kirke mot og myndighet

Detaljer

Vigsling av tilsynsmann

Vigsling av tilsynsmann 1 ORDNING FOR Vigsling av tilsynsmann Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Når en synode eller et presbyterium velger nye tilsynsmenn vigsles disse til tjeneste for menighetene og fellesvirket

Detaljer

HVA EN GUDSRIKEBORGER VET III. VestKirken, Ole Henry Halleraker

HVA EN GUDSRIKEBORGER VET III. VestKirken, Ole Henry Halleraker HVA EN GUDSRIKEBORGER VET III VestKirken, 16.06.2013 Ole Henry Halleraker BORGERE AV GUDS RIKE Dette er de som har en dyp bevissthet om at de tilhører et annet fedreland, og de lengter dit Dette er de

Detaljer

Noen svar: Få komme til Himmelen. (Gå på gater av gull og veive med palmegr.) Slippe å komme til fortapelsen. (Hvem vil ikke slippe det.

Noen svar: Få komme til Himmelen. (Gå på gater av gull og veive med palmegr.) Slippe å komme til fortapelsen. (Hvem vil ikke slippe det. Den evige hensikt Tekst: Gal 4:1-7 Men jeg sier: Så lenge arvingen er barn, er det ingen forskjell mellom ham og en trell, enda han er herre over alt sammen. Han står under formyndere og forvaltere til

Detaljer

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen Parasha 33 Brit Hadashah 2. Korinterne kapittel 6 Johannes kapittel 4, 5. Johannes kapittel, 2, 3, 4, 5 2. Korinterne Kapittel 6 4 Dra ikke i fremmed åk med vantro! For hvilket fellesskap har rettferdighet

Detaljer

Dagens bønn VEDTATT AV KIRKEMØTET søndag i advent

Dagens bønn VEDTATT AV KIRKEMØTET søndag i advent Dagens bønn VEDTATT AV KIRKEMØTET 2014 1. søndag i advent Nådige Gud, du kommer oss i møte med frelse. Gi oss et nådens år der knuste hjerter blir hele, undertrykte blir satt fri og vi kan lovsynge din

Detaljer

Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet

Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet For Herren Gud gjør ingen ting uten at Han åpenbarer sitt hemmelige råd for sine tjenere, profetene. (Am. 3, 7) Opp gjennom århundrene har mange kristne teologer og tenkere

Detaljer

«Moses ble støttet opp av Aron og Hur, med det vant Israel seier over amalekittene»

«Moses ble støttet opp av Aron og Hur, med det vant Israel seier over amalekittene» STØ OPP HENDENE! 1. Mos. 17:8-16 8 Amalek kom og stred mot Israel i Refidim. 9 Moses sa til Josva: «Velg ut noen menn og dra så ut og strid mot Amalek! I morgen skal jeg stille meg på toppen av høyden

Detaljer

I. SAMLING. 1. FORBEREDELSE Klokkeringing - uten de avsluttende tre slag. 2. INNGANGSSALME

I. SAMLING. 1. FORBEREDELSE Klokkeringing - uten de avsluttende tre slag. 2. INNGANGSSALME Et eksempel på mal for en ganske kort gudstjeneste etter forslag til ny gudstjeneste for Den norske kirke ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 KM 06/17 Ordning for Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning

Detaljer

KIRKEÅRETS TEKSTER OG BØNNER TIL BRUK I MENIGHETENS SAMLING OM ORD OG SAKRAMENT

KIRKEÅRETS TEKSTER OG BØNNER TIL BRUK I MENIGHETENS SAMLING OM ORD OG SAKRAMENT KIRKEÅRETS TEKSTER OG BØNNER TIL BRUK I MENIGHETENS SAMLING OM ORD OG SAKRAMENT 24.10.2016 Kåre Svebak nn 87 KIRKEÅRETS TEKSTER OG BØNNER Den Hellige Skrift er kristnes katedral, hvor Jesus Kristus er

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer