NB21. VIGDIS MOE SKARSTEIN: Morgendagens bibliotek skapes nå! LOOK TO NORWAY. Fremtiden er nå! AMAL ADEN: Biblioteket ble mitt fristed

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NB21. VIGDIS MOE SKARSTEIN: Morgendagens bibliotek skapes nå! LOOK TO NORWAY. Fremtiden er nå! AMAL ADEN: Biblioteket ble mitt fristed"

Transkript

1 NB21 LOOK TO NORWAY. Fremtiden er nå! VIGDIS MOE SKARSTEIN: Morgendagens bibliotek skapes nå! AMAL ADEN: Biblioteket ble mitt fristed SIRI HUSTVEDT: Duften av bibliotek Der hadia ble til TENKER NYTT, NÅR FLERE: Lom, Amsterdam, Molde, London, Oslo, New York

2 Den umulige krystallkulen Hvem er du akkurat nå? Akkurat i dette øyeblikket. Hva omgir deg? Hva slags landskap, gjenstander, lukter, lyder? Hvilke overflater berører huden din? Bomull? Lin? Hva kjenner du under fingertuppene? Magasinets glatte overflate, varmen fra en kopp? Hvilke tanker tar akkurat nå plass i bevisstheten din? Jeg skal ikke med et eneste ord si noe om viktigheten av å leve i nuet. Det har du helt sikkert hørt før. Men, virkeligheten blir kanskje aldri så sann som den er akkurat nå. «I går» er allerede falmet av minnets forræderske uetterrettelighet. For ikke å snakke om i fjor, eller historien, skakk av mangel på kilder. Men la oss for letthets skyld ikke se bakover. Det er fremover vi skal. Til etterpå, i morgen, neste år. Enda verre. Ikke en eneste analyse, statistikk, profeti eller krystallkule kan med hundre prosent nøyaktighet og garanti gi oss svaret på hva, hvem eller hvordan. Om det gjør oss til enkle bytter for luner, vær og vind? Selvfølgelig ikke. Vi setter oss mål. Påvirker, blir påvirket, dytter og holder igjen. I Nasjonalbiblioteket har vi fått et spesielt ansvar. Ansvaret for å utvikle norsk bibliotekpolitikk. Vi skaper visjoner, tar vare på og bygger videre. Det er gode grunnlag å bygge videre på. Amal Aden kom alene til Norge som tretten år gammel flyktning fra Somalia og forteller at biblioteket ble hennes fristed. Den kjente forfatteren Siri Hustvedt sier at det var i biblioteket hun ble forfatter og forsker. I Nederland møtes folk rundt bibliotekets flygel, i New York tilbyr biblioteket kurs og kaffe. Det tilbys leksehjelp, eventyrstunder, forskerplasser og veiledning. Det handler om å dele. Digitalt og analogt. Ansikt til ansikt og via nett. Vi er så forskjellige vi mennesker med våre ulike behov, ønsker og i hvem vi er akkurat nå. Bibliotekene har ulike landskap, er fylt med ulike lyder, overflater og lukter, men er like i ønsket om å dele kunnskap og noen ganger menneskelighet. Jeg tror ikke på krystallkuler, men fremtidens bibliotek har jeg tro på. Ingjerd Skrede Direktør for informasjon, utstillinger og jubileer 2

3 1-13 Innhold Morgendagens bibliotek skapes nå av Vigdis Moe Skarstein Endrede roller for fag- og forskningsbibliotekene? av Lisbeth Tangen Der Hadia ble til av Inga Ragnhild Holst Vaflar og kvantefysikk av Elin Tinholt Tilbake til fremtiden av Inga Ragnhild Holst Bok på én, to, tre av Elin Tinholt Idea Store føl deg heime av Elin Tinholt Framtidas bibliotekar av Elin Tinholt Åpenbare kvaliteter av Elin Tinholt Duften av bibliotek av Inga Ragnhild Holst Møteplass og arena for kunnskapsformidling av Tiril Rem Biblioteket må vere synleg av Rita Mundal Enquête av Inga Ragnhild Holst Fremtidens bibliotek er en møteplass av Morten Ragnøy Ednes Bibliotekutvikling av Svein Arne Tinnesand På ein plakat nær deg av Marte-Kine Sandengen Biblioteket fristed og døråpner av Elin Tinholt Datamaskin, slå deg på! av Kjerstin Gjengedal Og kanskje kommer sjøormen. av Monica Westvold Kommende utstillinger i Nasjonalbiblioteket Bøker får evig liv av Elin Tinholt Bokhylla fremtiden er nå! av Ben White Utgiver: Nasjonalbiblioteket Utgave: Nr Ansvarlig redaktør: Ingjerd Skrede Redaksjonen: Merethe Myrvang, Elin Tinholt Design: Melkeveien Designkontor AS Trykk: Rolf Ottesen trykkeri AS Opplag: Redaksjonen avsluttet 19. februar 2013 MILJØMERKET 241 Trykksak 681

4 Morgendagens bibliotek skapes nå Diskusjonen om framtidas bibliotek er ofte forsøk på å forutsi noe om hva som skal skapes siden. Det er viktig å erkjenne at morgendagens bibliotek skapes nå. Det skapes i skjæringspunktet mellom litteraturhus og det å være bibliotek på nettet. Vigdis Moe Skarstein, Nasjonalbibliotekar Litteraturhus Etableringen av litteraturhus og debatten om behovet for slike når vi har bibliotek, er en viktig og betimelig utfordring til folkebibliotekene om å finne sin rolle i dagens samfunn. Det er interessant at forkjemperne for litteraturhus avviser bibliotekene som arena for debatt og for forfatternes egen formidling av sin litteratur. Dette til tross for at mange bibliotek, ikke minst i de store byene hvor litteraturhusene nå først og fremst etableres, har ivaretatt nettopp disse oppgavene. Argumentasjonen har vært av praktisk art: det er ikke plass nok, bibliotekene kan ikke markedsføring, de er ikke naturlige steder for debatt, har ikke plass for kontorer til forfatterne og deres organisasjoner, har ikke servering osv. Så får en sørge for å dekke disse behovene da, om det ikke gjøres fra før. Det er også interessant at der hvor det i dag bygges nye bibliotekbygg, planlegges de nettopp som litteratur/kulturhus. Bibliotekene blir kjernen i et litteratur- eller kulturhus. Gode eksempler er Molde som alt er realisert og prosjekteringen av Kulturkvartalet i Bodø. I Molde har biblioteket gått sammen med Høgskolen i Molde og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening om en populærvitenskapelig foredragsserie. Biblioteksjefen i Molde opplever stor pågang fra organisasjoner som ønsker et samarbeid med biblioteket etter at de ble en del av det nye kulturhuset. I Molde og Bodø bygges husene for ordet og litteraturen, for musikken og det visuelle, for formidling og for tilgang og veiledning i det digitale alt dette som lenge har vært en del av bibliotekenes oppgaver og som forsterkes i forslaget til formålsparagraf i den nye bibliotekloven. Det er en erkjennelse at ord styrer tanken og at det å legge til rette for debatt i et demokratisk samfunn alltid har vært grunnlaget for og legitimeringen av bibliotek. Dokumentasjon og tilrettelegging for å tilegne seg kunnskap forvaltes i bibliotekene. Debatt og arrangementer med utgangspunkt i litteraturen er en naturlig forlengelse av dette. Planleggingen av nye bibliotekbygg og prosjekter for ny formidling, viser at bibliotekene er i ferd med å forsterke sin rolle som litteraturhus i vid forstand. Den samme tendensen ser vi andre steder verden. Europas største folkebibliotek ligger i Amsterdam. Det har fem tusen besøkende, hver dag og er langt mer enn et vanlig bibliotek. Det er et kultursentrum, sier direktøren for det nye biblioteket i Amsterdam, Hans van Velzen, i artikkelen «Åpenbare kvaliteter» i dette nummeret av NB21. Tilgang Bibliotekene er kunnskapsleverandører der kultur og kunnskap er to sider av samme sak. Bibliotekenes grunnide har alltid vært å organisere kunnskap for gjen- 4

5 finning. Det har vist seg å være bærekraftig. Det er ingen grunn til å endre dette. Behovet for kunnskap øker. Innpakningen og mulighetene endres. Det dreier seg uansett om å gi så mange som mulig tilgang til et så stort mangfold som mulig. Alle skal kunne velge både innhold og måten å tilegne seg innholdet på, ut fra egne behov og forutsetninger. Denne utfordringen er den samme i dag som den alltid har vært. Men muligheten for effektiv tilgang er stadig større og forventningene til hvor og hvordan tilgangen skal være, endrer seg. Bibliotekene må ligge i forkant av å tolke denne utviklingen. Det må stå fast at kvalitet alltid er moderne, men alltid diskutere hva kvalitet i bibliotek skal være. Data og informasjon er bare råvarene. De må foredles om det skal bli kunnskap. Sammenhengen mellom organisering og gjenfinning er forutsetningen for formidling, enten formidlingen er for å lese, lytte, se, oppleve eller delta i debatt. Det er ikke minst vesentlig for å kunne lage nye brukergrensesnitt, basert på ny moderne erfaring for å søke, både fysisk, mentalt og digitalt. Bibliotek på nett Det digitale er ikke lenger en nyhet. Det digitale har lenge vært en inkludert del av biblioteket, en forutsetning for modernisering av basisideen. Ansvaret for utvikling ligger hos den enkelte institusjon. Hvert enkelt bibliotek kjenner sine brukere best. Nasjonalbiblioteket kan skape en infrastruktur og utvikle tjenester som bidrar til at bibliotek blir gode sammen. Alle kan ikke gjøre alt. Vi må utnytte styrken i nettverkstanken - i dobbel forstand. Bibliotekene må posisjonere seg på nettet. De må Vigdis Moe Skarstein. Foto: Ketil Born både formidle det som andre har skapt på nettet og delta med egne tjenester, som for eksempel Bokhylla, avistjenester, litteratursider. Svaret på det retoriske spørsmålet om hvor og når en skal finn bibliotekenes tjenester, om det er direkte på smartphone, gjennom egne portaler eller bare via Google eller liknende, er selvsagt enkelt: Alle steder der folk søker kunnskap og med bevisstheten om at kunnskap ikke nødvendigvis er identisk med informasjon. Boka er død - leve boka! Boka lever både trykket, digitalt og multimedialt. Det digitale visker ut skillene mellom tekst, lyd og bilde. Men uavhengig av format eller medium må det tilrettelegges for bruk og opplevelse. Bibliotekenes oppgave er å yte service rundt boka uansett format og også rundt de andre mediene som det skal gis tilgang 5

6 til. Biblioteket i Lom som er kåret til Årets bibliotek, liker å sammenlikne seg med Vinmonopolet: En institusjon som har god kjennskap til produktene som tilbys, og som kan hjelpe folk med å finne bøker som passer til formålet. Jo flere behov vi får dekket i ensomhet gjennom digital tilgang, jo større blir behovet for å møte mennesker i sosiale sammenhenger, ha felles opplevelser i samme rom. En viktig del av bibliotekenes samfunnsoppdrag, enten det er fagbibliotek eller folkebibliotek, er å være en kulturell, sosial arena for kunnskap, et sted uten inngangsbillett, der alle kan møtes. I dette nummerets intervju med Hadia Tajik forteller hun at mange innvandrerforeldre synes det er trygt å sende barna til biblioteket. For de unge er dette et fristed, hvor de ikke bare får tilgang til kunnskap, men også et sted der de kan møtes og drive med sitt, mener hun. Inkluderingsmeldingen definerer folkebibliotek som et lavterskeltilbud og derfor viktig for integrering og inkludering. Slik blir bibliotekene også et rom for folkeopplysning og for utvikling både av samfunnets og den enkeltes behov for kunnskap og identitet. Digital kompetanse i sosiale rom er en god kombinasjon for litteratur og kulturtilbud. Det dreier seg om å være der folk er, enten det er geografisk eller på nett. Nysgjerrighet Utvikling forutsetter nysgjerrighet både en egen nysgjerrighet på omgivelser og den samfunnsutvikling som er en forutsetning for bibliotekutvikling, men også ved å pirre andres nysgjerrighet for kunnskap og opplevelser gjennom våre tilbud. Jeg håper denne utgaven av NB21 kan være med på å pirre nysgjerrigheten på noe av det bibliotekene våre kan være. Foto: Elisabeth Tønnessen Foto: Elisabeth Tønnessen 6

7 Foto: BS Eurobib/ Adam Mørk 7

8 TILBAKE TIL BARNDOMMEN: Hadia Tajik tilbrakte mye av barndommen med nesa i en bok, eller kanskje det var tusenvis? Ministeren har senere vært bidragsyter i flere bøker. Her er hun fotografert på Deichmanske bibliotek. 8

9 Der Hadia ble til Det er litteraturen som har gjort kulturministeren til en god taler. Litteraturen fant hun i hjembygdas bibliotek. tekst: INGA RAGNHILD HOLST, FOTO: SARA JOHANNESEN «Mennesket har ikke røtter. Vi har føtter.» Disse vakre og velvalgte ordene serverte Hadia Tajik (29) i en videoblogg hun laget for Arbeiderpartiet i Kulturministeren fryder seg over språk og sier til NB21 at hun liker å strukturere og bearbeide ordene til bruk på Stortingets talerstol og andre steder hvor hun skal høres og leses. Noe av det kjekkeste med denne jobben er å skrive talene, sier Tajik. Jeg liker å finne de rette ordene, og jeg liker at språket er melodiøst i øret og har den nødvendige faglige presisjonen. Bakgrunn i forgrunn Presisjon og sansen for hva som klinger godt, fant hun i biblioteket i Bjørheimsbygd i Strand kommune i Rogaland, et lite sted med bare noen få hundre innbyggere. Der jeg vokste opp, hadde ungdommen tre alternativer. Det var bedehuset, fylla, eller biblioteket. Biblioteket var det som falt meg naturlig, sier Tajik. Det har hatt mye å si for hvordan jeg har blitt formet. Jeg mener at det å lese skjønnlitteratur gjør deg bevisst på godt språk. Kort tid etter at hun gikk inn i regjeringen, twitret hun et bilde av dokumentmappene, i flertall, som lå innboksen på departementet. Det er så visst travelt. Det er slik denne jobben er, sier Tajik. Hun forsøker å lese andre ting enn dokumenter, og akkurat nå leser hun Per Petterson. Hun beskriver forfatterens språk som nakent. Hun sier at hun er glad i de norske forfatternes klasse- og dannelsesreiser, som seg hør og bør for en sosialdemokrat fra Vestlandet med designer Michael Kors siste veskemodell på armen. Men den ene boka som har satt seg i beinmargen hennes, er Zadie Smiths roman Hvite tenner. Den britiskfødte forfatteren med sin delvis jamaicanske bakgrunn, snakker til henne. Jeg kjenner meg igjen de flerkulturelle dilemmaene 9

10 i boken. Men det er en grunn til at det heter innvandrerbakgrunn, ikke innvandrerforgrunn. Bakgrunnen skal ikke stå i veien og skygge for. Det å være flerkulturell er erfaring, en bagasje, man har nytte av. Det var også den erfaringen hun dro nytte av da hun selv begynte å skrive. Hun skrev leserinnlegg og artikler. Flere av dem handlet om det å være flerkulturell. Da hun var ferdig på videregående skole, klarte hun å få et vikariat mange voksne journalister drømmer om, nemlig som kulturreporter i Aftenposten. «Det skal bare være to begrensninger i våre liv, nemlig hvor høye mål vi setter oss, og hvor hardt vi er villig til å jobbe for nå målene,» har Tajik sagt. Fra kirkebakken til bibliotek Før møttes man på kirkebakken. I dag og i fremtiden møtes vi på biblioteket, mener Tajik. Blant innvandrere nyter bibliotekene høy status. De er oppbyggelige steder. Mange innvandrerforeldre synes det er trygt å sende barna til biblioteket. Det er seriøst, og der gjør barna noe mer enn bare å henge, er inntrykket de har. Og for de unge er dette et fristed, hvor de ikke bare får tilgang til kunnskap, men også et sted der de kan møtes og drive med sitt. For eksempel har enkelte bibliotek hatt god erfaring med jentetreff. Bibliotekene er rett og slett gode integreringspolitiske verktøy. 10

11 Dette er Hadia Tajik Født: 1983, Strand i Rogaland Utdannelse: Bachelor i journalistikk ved Høgskolen i Stavanger, master i menneskerettigheter fra Kingston University i England. Hun avsluttet 5. avdeling jus i 2012 (master i rettsvitenskap) fra Universitetet i Oslo. Språk: Engelsk, urdu, persisk og litt tysk Yrkeserfaring: Journalistvikar i VG, Aftenposten og Dagbladet. Har også bidratt med kommentarer i Morgenbladet, Stavanger Aftenblad og med bokanmeldelser i Ny Tid. Politisk rådgiver i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, senere ved statsministerens kontor og justisdepartementet. Stortingsrepresentant for Rogaland. Bøker: Redaktør for antologien Svart på hvitt (2001). Bidragsyter i følgende bøker: En rød pille (2005), Åpne sinn (2007), Mangfold eller enfold (2009). Kilde: Kulturdepartementet HØY STATUS: Bøker, bibliotek og lesning har høy status i innvandrermiljøene, og biblioteket regnes som et trygt sted for barna. Det skal det fortsatt være, sier kulturminister Hadia Tajik mellom bokhyllene på Deichmanske bibliotek. Her er det mulig å få tilgang til mer enn Internett. Her er det bøker på mange språk og lettleste bøker som er nyttige når man skal lære seg norsk. Biblioteket sikrer lik tilgang til informasjon og kunnskap. Levende søkemotorer Sånn skal det være de neste tjue årene også. Hun tror bibliotekene gir brukerne en kunnskapsbonus verken Google Books eller den mest raffinerte søkemotor kan gi: På biblioteket blir du eksponert for kunnskap og informasjon du ikke visste du ville ha og trenger. Bibliotekarene kan hjelpe deg med å søke på flere måter enn det man kan gjøre på nett, og gjennom sitt engasjement gjøre deg interessert i nye bøker. På den måten har bibliotekene en viktig funksjon. Samtidig lever vi en digital tidsalder. Dette er en stor utfordring for bibliotekene. Vi er i en teknologisk brytningstid, og vi vet ikke helt hvordan løsningene kommer til å bli. Da minidisken kom, syntes vi det var fantastisk, men nå er det ingen som bruker den. Men det kommer flere e-bøker. Ministeren sier at Norge ligger foran Sverige i antall e-bøker per innbygger. Og fortsatt skal bibliotekene være stedet der småjenter kan komme for å bli gode talere og til med ministere om de vil. Bibliotekene skal fortsatt være spredt over hele landet. Det sørger kommuneloven for. Men det skal også være plass til de store og litt ekstravagante byggene. Signalbygg sier noe om hvor viktig bøkene er, og de kan gjøre folk nysgjerrige på innholdet og invitere flere inn, sier hun. Så setter hun seg ned mellom de kommunale bokhyllene og smiler profesjonelt avslappet, mens hun lar seg fotografere. Kanskje hun føler seg hjemme mellom rekkene av bøker? 11

12 ROSES ROM: Lesesalen på New York Public Library har eikebord, messinglampetter og luftige skyer i taket. Rose-familien har tjent en formue på eiendomsutvikling i New York og har bidratt til å utvikle mange institusjoner til glede for New Yorks innbyggere. 12

13 fremtiden Tilbake til Fremtiden er kommet til New York Public Library. Men til tross for at de i ett år har lånt ut e-bøker, så lever bøkene trygt i de hundre år gamle bokhyllene. tekst: INGA RAGNHILD HOLST, FOTO: ADRIANA LOPEZ SANFELIU 13

14 STØPT I MARMOR: Bygget ble reist i marmor 16 år etter at det ble bestemt at den etter hvert store befolkningen i New York trengte et bibliotek. Det er blitt oppgradert i flere omganger. Folk strømmer til det gamle biblioteket på fasjonable Fifth Avenue i New York, og ikke bare for å låne bøker eller studere. Jeg oppdaterer bloggen til jobben min, sier Enrique Grijulva, som jobber på et galleri. Der holder de på å pusse opp, og det er umulig å jobbe der. Her er det gratis Internett. Inne på den to kvartal store lesesalen The Rose Reading Room på New York Public Library (NYPL) har Grijulva sikret seg en god plass. Han klikker på publiseringsknappen, og med det har arbeidsplassen hans fortalt verden om hva som står på agendaen deres i dag. Ved hver eneste eikepult i den store salen sitter det folk, enten med nesen i en bok eller et kart eller rett og slett bare med Facebook åpen på PC-en. I fjor gikk 17 millioner mennesker inn dørene på New Yorks bibliotek. NYPL skal stå til tjeneste for alle borgere i New York, sier Adenike Olanrewaju, PR-representant for biblioteket til NB21. Vi avviser ingen, og hit kan alle komme for å jobbe, delta på kurs eller bare nyte roen. Tjener folket Ideen er at brukerne ikke bare skal få tilgang til en samling bestående av 50 millioner bøker, blant dem Gutenbergs bibel og Jeffersons uavhengighetserklæring: Biblioteket tilbyr også hundrevis av kurs hver eneste måned. Er du nyankommet immigrant, kan du lære deg engelsk på en av bibliotekets mange filialer. Har du økonomiske vansker, kan du få økonomisk rådgivning på et av mange kurs i «financial literacy». Til barnefamilier tilbyr biblioteket høytlesning. Det er ingen grenser for hva vi kan tilby. Vi har en stor og kreativ stab som har mange ideer til kurs og aktiviteter. Og ofte foreslår brukerne kurs de ønsker seg. Vi har til og med strikkekurs, sier Olanrewaju. USA er gründernes land, og NYPL-filialen Science, Industry and Business Library, som ligger noen kvartaler unna Fifth Avenue, tilbyr kurs for små og store foretak. Her kan gründerne trene seg på markedsføring og produktutvikling, og hit kommer mange eksperter for å fortelle hva som skal til for å lykkes med egen bedrift. Mallory Rials mistet jobben sin, men jobber nå med å åpne en ny forretning. Hun 14

15 SER DET I PERSPEKTIV: Det er ikke bare innholdet i bokhyllene som gir brukerne perspektiver. Jennifer Yu Lin er student ved Parsons The New School of Design. Hun løser perspektivtegningsoppgaven mellom søylene på New York Public Library. har funnet seg en plass på businessfilialens lesesal: Jeg holder på med å lage en forretningsplan, hvisker hun. Og utrolig nok er alle kurs og aktiviteter gratis, til tross for at New York ellers regnes for å være USAs dyreste by. Velgjørernes bygg Det er mange generøse mennesker i New York, sier Olanrewaju. Bibliotekets drift finansieres delvis gjennom tilskudd fra de lokale myndighetene og delvis gjennom private bidrag. Slik har det vært siden de første bibliotekene ble etablert i New York. Dagens bibliotek er tuftet på sammenslåingen av to privateide bibliotek som ble etablert av James Lenox og Jacob Astor på 1800-tallet. Guvernør Samuel Tilden, som var en iherdig motstander av skattelegging, testamenterte hele sin formue til byen mot at pengene ble brukt til å bygge et bibliotek som innbyggerne kunne ha glede og nytte av. Med midlene fra disse tre forretningsmennene begynte man i 1895 å planlegge et nytt bibliotekbygg. SOSIALT: Enrique Grijulva oppdaterer bloggen til jobben sin på Rose Reading Room. Han setter pris på gratis nettilgang og god plass. Tidens mest prominente arkitekter ble hyret inn for å tegne inn bygget på Fifth Avenue mellom 40. og 42. Street, som allerede den gang var et populært strøk. I 1911 var biblioteksbygget i rosa Tennessee-marmor ferdig, og det hele hadde kostet ni millioner dollar. Også i dag mottar biblioteket store bidrag fra New Yorks kulturmesener, som for eksempel designeren 15

16 BEAUX ARTS: New York Public Library er bygget i såkalt Beaux-Arts-stil, en retning som låner elementer fra flere stilhistoriske epoker, blant annet renessansen og barokken. Hver dag holdes det omvisninger i biblioteket, som tar opp hele to kvartaler på Fifth Avenue. 16

17 NYE LESERE: New York Public Library har svært mange tilbud rettet mot unge, og de begynner tidlig. For babyer arrangeres det kose- og lesestunder, og til skolebarn tilbyr biblioteket både leksehjelp og et stort utvalg av barnebøker. Bill Blass, som finansierte en hel researchsal før han døde i I USA lønner det seg også å donere midler til kulturen du får nemlig skattefradrag. En gjennomsnittlig amerikansk husholdning gir 2213 dollar i året til kultur og veldedighet, viser tall fra National Philanthropic Trusts. Denne måten å finansiere driften på er praktisk, mener biblioteket: Hva skulle vi gjort dersom det offentlige plutselig bestemte seg for å kutte i budsjettene? Når det er behov for ekstra midler, lager vi kampanjer der vi oppfordrer folk til å bidra. Men folk gir uansett kontinuerlig. Innbyggerne i New York elsker biblioteket sitt, sier Olanrewaju. Leseglede Og folk i New York leser mer enn noen gang, sier Olanrewaju. Men vi leser på en annen måte. I 2011 begynte NYPL å låne ut e-bøker. Folk med lånekort kan gå rett inn på ebook Central og velge mellom i underkant av titler. Samlingen inneholder også lydbøker og musikk. Lånesystemet er kompatibelt med både PC, mobiltelefon, ipad og Kindle. De eneste som ikke er begeistret for den nye ordningen, er forlagsbransjen. Flere forlag har gjort bøkene sine utilgjengelige for bibliotekene, skriver New York Times. Men på bibliotekene er det lange ventelister for de mest populære titlene, skriver avisen. Og leserne er kanskje også fornøyde, for nå er det slutt på gebyrene. Lånetiden utløper automatisk i løpet av noen uker, og du risikerer aldri å levere tilbake boken for sent. Nett og kaffe? NYPL er det nest største biblioteket i USA. Bare Kongressens bibliotek er større. De siste årene har ledelsen imidlertid ment at biblioteket har behov for å spare penger, og har derfor utarbeidet The Central Library Plan. Planen gikk ut på å selge to av NYPLs 90 filialer og legge disse inn under hovedfilialen på Fifth Avenue. Dette innebærer at flere millioner bøker må flyttes til et lager i New Jersey. I tillegg har det vært snakk om å bygge en kafé under de høye takene. «Skal vi bytte ut bøker med blåbærmuffins?» spurte 17

18 VAKKER KUNST: New York Public Library trekker millioner av mennesker. Den vakre bygningen Beaux-Arts-stil har også vært kulisser i mange filmer, blant annet i Breakfast at Tiffany s. de argeste kritikerne. Flere hundre av dem, blant dem Mario Vargas Llosa, har skrevet under et opprop mot planen. De mener at planen vil føre til dårlig plass og at det vil være vanskelig og tidkrevende for brukerne å måtte vente på at bøkene blir fraktet fra New Jersey og inn til Manhattan. I bloggavisen Huffington Post har bibliotekdirektør Anthony Marx forsvart planen med at salget av de to filialene vil gi inntekter til innkjøp av nye bøker og til å opprettholde staben. Dessuten har konsulentselskapet de har brukt, konkludert med at nett og kaffe er det folk vil ha. Happy ending Det hele ser ut likevel ut til å ende relativt lykkelig. Investor og filantrop Abby Milstein og hennes mann ga nylig biblioteket åtte millioner dollar, slik at det er mulig å bygge ut og likevel beholde samlingen på Fifth Avenue. Fremtiden har definitivt kommet til NYPL, men bøkenes tid er slett ikke forbi, har kritikerne av den nye planen uttalt. BLASERT: New York Public Library finansieres både gjennom offentlige og private midler. Motedesigneren Bill Blass ( ) finansierte Catalog Room, hvor brukerne kan gjøre innledende søk. 18

19 Snakk med en bibliotekar Du kan komme i kontakt med NYPL via nettchat. Tjenesten er døgnåpen sju dager i uken. Bibliotekarene svarer på mange typer spørsmål. Bibliotekar: Hei, jeg heter Sarah. Hvordan kan jeg hjelpe deg? NB21: God kveld. Kan dere gi meg tips om forfattere som har skrevet om NYPL? Bibliotekar: Ser du etter noen bestemte forfattere? Eller bare noen som har skrevet om NYPL? NB21: Hvem som helst. Noen som har skrevet noe fint. Det kan være en skjønnlitterær tekst eller et dikt. Bibliotekar: Det fins flere dikt som omhandler biblioteket, for eksempel E. B. Whites A Library Lion Speaks og Reading Room. Biblioteket er også omtalt i Lynne Sharon Schwartz roman Writing on the Wall. Den handler om en språkforsker på biblioteket som sliter med fortiden sin. Treasures of the New York Public Library gir mer informasjon. NB21: Tusen takk. Bibliotekar: Bare hyggelig. FAKTA New York Public Library er fordelt på 90 steder/filialer i bydelene Manhattan, Bronx og Staten Island. De viktigste filialene er Stephen Schwarzman Building på Fifth Avenue, NYPL for the Permforming Arts, Dorothy and Lewis B. Cullman Center, Schomburg Center for Research in Black Culture og Science, Industry and Business Library. Det fins også en egen filial med materiell for svaksynte og blinde. Biblioteket drives med midler fra føderale og lokale myndigheter, men private bidrag er også en viktig inntektskilde. Bibliotekets siste årsrapport viser at 152,6 millioner dollar er bevilget fra føderale myndigheter, delstats- og bymyndigheter, mens 28 millioner dollar stammer fra private bidrag. Sytten millioner mennesker besøkte biblioteket i Biblioteket har 2356 ansatte (2010), og i tillegg bidrar flere hundre mennesker frivillig. I tillegg til 50 millioner bøker består bibliotekets samlinger også av foto, film, musikk og originale manuskripter av historisk betydning, som Thomas Jeffersons håndskrevne utgave av Uavhengighetserklæringen. Forskningsavdelingene abonnerer på mange elektroniske databaser som brukerne kan benytte seg av. NYPL har også et stort utvalg av e-bøker. Biblioteket tilbyr flere tusen programmer og aktiviteter i året. Rundt én million mennesker deltok i bibliotekets aktiviteter i NYPL er stjernenes bibliotek. Store personligheter innen kunst, kultur og samfunnslivet opptrer på biblioteket. Både Keith Richards og rapperen Jay-Z har deltatt i bokbad på biblioteket og snakket om hva litteraturen har gitt dem. Naturligvis kommer det også forfattere hit, som Tony Morrison og Salman Rushdie. Programmet publiseres på nettet på Live from the NYPL (www.nypl.org/events/live-nypl). Cirka 31,2 millioner besøkte NYPLs nettsider i Brukerne kan chatte med bibliotekarene hele døgnet sju dager i uken. Kilde: Annual Reports, NYPL 19

20 20 Namnet Idea Store gir assosiasjonar til varehus og supermarknader.

21 Idea Store er mykje meir enn eit tradisjonelt bibliotek, fortel Deputy Head of Idea Store, Sergio Dogliani. Idea Store føl deg heime Sentral plassering. Nye, innbydande lokale. Lange opningstider. Ein hyggjeleg kafé og kurstilbod for alle. Dette er nokre av nøkkelomgrepa bak Idea Store. På Londons austkant har dei lykkast i å trekkje nye grupper til biblioteket. TEKST: Elin Tinholt, FOTO: Ketil Born Det skal ikkje stå velkommen på døra. Eg blir straks skeptisk av slike velkommen-skilt. Ein skal føle seg velkommen. Sergio Dogliani smiler breitt. Vi møter han i kafeen i Bow-filialen av Idea Store. Rett ved oss sit ei kvinne og studerer, og litt bakanfor er ei handarbeidsgruppe i ferd med å samle seg. Tøybitar i ulike fargar, band og perler fyller snart det runde bordet. Kafeen her har inga kjøpeplikt, forklarer Dogliani, og dersom ein vil, kan ein kjøpe mat frå supermarknaden rett ved sida av og ete han her. Vi prøver å ha så få reglar som mogleg. Du kan bruke mobilen, snakke så høgt du vil, ta bøker frå hyllene og bla i dei samtidig som du et. Det gjer folk heime òg vi sit i sofaen og et og les samtidig. Det går som regel bra. Idea Store er ei suksesshistorie. Grupper frå heile verda valfartar no for å sjå nærmare på det spesielle bibliotekkonseptet. I førre veka hadde vi ei gruppe frå Japan her, fortel Dogliani, og i neste veke skal vi ha videokonferanse med folk i Kina. Vi har hatt besøk av grupper frå både Sverige, Danmark og Noreg. Faktisk har pågangen vore så stor at vi etter kvart har sett oss nøydde til å ta oss betalt for den tida vi bruker på å orientere om konseptet. Idea Store Bow ligg på Londons austkant East End. Over to millionar menneske frå heile verda bur i denne bydelen, som er prega av høg arbeidsløyse, 21

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Nasjonalbiblioteket og de små bibliotekene. Vigdis Moe Skarstein, Nasjonalbibliotekar

Nasjonalbiblioteket og de små bibliotekene. Vigdis Moe Skarstein, Nasjonalbibliotekar Nasjonalbiblioteket og de små bibliotekene Vigdis Moe Skarstein, Nasjonalbibliotekar Namsos bibliotek 100 år - Nasjonalbiblioteket Multimedialt kunnskaps- og kultursenter 400 medarbeidere fordelt 50/50

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Eidskog på studietur til Spydeberg De kan lesa meir om dokumentasjon av vandringar her: http://bibliotekarvandring.wordpress.com/2013/10/07/dokumentasjon-av-vandringa/

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

SPØRJEGRUPPE: HORNINDAL SKULE 8.-10 KLASSE

SPØRJEGRUPPE: HORNINDAL SKULE 8.-10 KLASSE SPØRJEGRANSKING Om leselyst og lesevanar blant unge SPØRJEGRUPPE: HORNINDAL SKULE 8.-10 KLASSE Irene, Terese, Sigurd, Lars i 10.klasse ved Sunnylven skule 2012/13 INNHALD Innleiing... 3 Diagram og Kommentarar...

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Brukarundersøking Bibliotek. Resultat

Brukarundersøking Bibliotek. Resultat Brukarundersøking Bibliotek 2012 Resultat 30 enheter(kommune) er med i lands-snittet Side Luster Land Høyest kommune Lavest kommune Slik svarer du på spørsmålene - - - - Service 5,4 5,2 5,7 4,7 Brukermedvirkning

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Årsmelding for biblioteka i Lom 2009

Årsmelding for biblioteka i Lom 2009 Årsmelding for biblioteka i Lom 2009 Årsmelding Lom folkebibliotek 2009 Stillingsressursar: Bibliotekleiar: Rita Mundal 95% (5% reduksjon frå 01.01.2009, 10% omsorgspermisjon) Barne- og ungdomsbibliotekar

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Fear in a librarian s heart

Fear in a librarian s heart Fear in a librarian s heart Om formidlingssamtala i norske folkebibliotek Oppgåve Litteraturformidling HiO, 2011 Litteraturformidling Masteremne 15 stp HiO Kommunikasjon og formidling Kvalitet og vurdering

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Meldinga gir eit svært skeivt bilete ved berre å omtale tilbodet til dei aller svakaste lesarane.

Meldinga gir eit svært skeivt bilete ved berre å omtale tilbodet til dei aller svakaste lesarane. LESER SØKER BOK I BIBLIOTEKA SAMABEIDSAVTALAR OM: BØKER FOR ALLE LESEVANSKAR KUNNSKAP (RETT BOK TIL RETT MÅLGRUPPE) LESEOMBOD (750) NETTVERK FOR KUNNSKAPSDELING AKTIV KONTAKT MED ALLE MÅLGRUPPER Meldinga

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

Spørjegransking om leselyst og lesevanar ved Sunnylven ungdomskule I samband med prosjektet Kvitebjørnen

Spørjegransking om leselyst og lesevanar ved Sunnylven ungdomskule I samband med prosjektet Kvitebjørnen Spørjegransking om leselyst og lesevanar ved Sunnylven ungdomskule I samband med prosjektet Kvitebjørnen Anette, Jarl Vegard, Ola Tobias i 10.klasse ved Sunnylven skule 2012/13 1 2 Innhaldsliste 1. Innleiing

Detaljer

Høyr ei bok! Biblioteket for alle som strever med å lese trykt tekst. Vaksen

Høyr ei bok! Biblioteket for alle som strever med å lese trykt tekst. Vaksen Høyr ei bok! Biblioteket for alle som strever med å lese trykt tekst Vaksen Vanskeleg å lese trykt tekst? Vi har ei bok til deg NLB er biblioteket for alle som har problem med å lese trykt tekst og vanlege

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Lotteri- og stiftingstilsynet

Lotteri- og stiftingstilsynet www.isobar.no Isobar Norge Org.nr. 990 566 445mva Pilestredet 8 / N- 0180 Oslo. hello@isobar.no Lotteri- og stiftingstilsynet - Vurdering av publiseringsløysingar basert på open kjeldekode Utarbeida for:

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen.

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Spørjegransking Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Anne Grete, Kristin, Elisabet, Jørgen i 10.klasse ved Sunnylven skule 2012/13 1 2 Innhaldsliste

Detaljer

Foreldrekurs for foreldre på 3 og 4 trinn

Foreldrekurs for foreldre på 3 og 4 trinn Foreldrekurs for foreldre på 3 og 4 trinn Lesing er grunnlaget for suksess i neste alle skulefag. Lesesvake elevar får ofte problem med å fullføre vidaregåande skule. Lesesvake vil møte mange stengte dører

Detaljer

Rumenske og norske studentars bruk av bibliotek og ressursar.

Rumenske og norske studentars bruk av bibliotek og ressursar. Rumenske og norske studentars bruk av bibliotek og ressursar. Av Ane Landøy og Angela Repanovici Hausten 2007 gjorde Universitetsbiblioteket i Bergen og the Central Library of Transylvania University,

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

Lyrikk, takk! Folkebibliotekenes samfunnsoppdrag - formidlingsoppgaver og tiltak. Hilde Ljødal

Lyrikk, takk! Folkebibliotekenes samfunnsoppdrag - formidlingsoppgaver og tiltak. Hilde Ljødal Lyrikk, takk! Folkebibliotekenes samfunnsoppdrag - formidlingsoppgaver og tiltak Hilde Ljødal Seniorrådgiver, Sekretariat for bibliotekutvikling Nasjonalbiblioteket sbu@nb.no Trondheim, 14. Aktuelle punkter:

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

Samansette tekster og Sjanger og stil

Samansette tekster og Sjanger og stil MAPPEOPPGÅVE 5 Samansette tekster og Sjanger og stil Skreve av Kristiane, Renate, Espen og Marthe Glu 5-10, vår 2011 I denne oppgåva skal me først forklare kva ein samansett tekst er, og kvifor samansette

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Månen som ville lyse som ei sol (2012) av Elin Grimstad - og bruk av læringsvenn på 1. trinn PRESENTASJON AV BOKA: Kvifor er eg ikkje meir som sola?

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

E-bøker og bibliotek: Hva er egentlig problemet? Når kan du låne en e-bok i ditt lokale bibliotek? Hva har skjedd de siste årene?

E-bøker og bibliotek: Hva er egentlig problemet? Når kan du låne en e-bok i ditt lokale bibliotek? Hva har skjedd de siste årene? E-bøker og bibliotek: Hva er egentlig problemet? Når kan du låne en e-bok i ditt lokale bibliotek? Hva har skjedd de siste årene? Vigdis Moe Skarstein NBF Bergen 8.4. Innlegg til debatt Nasjonalbiblioteket

Detaljer

Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn. Framleis rom for lesing heime

Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn. Framleis rom for lesing heime Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn Framleis rom for lesing heime Leseutviklinga held fram Dei første skuleåra lærte barnet ditt å lese. Men lesedugleik er ikkje noko som blir utvikla

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge KPI-Notat 4/2006 Når sjøhesten sviktar Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Sjøhesten (eller hippocampus)

Detaljer

Bibliotek- og informasjonsvitenskap

Bibliotek- og informasjonsvitenskap Fakultet for samfunnsfag Bibliotek- og informasjonsvitenskap Bibliotekutvikling Bokmål/nynorsk Dato: Fredag 14. desember 2012 Tid: 6 timer / kl. 9-15 Oppgavesettet består av: 5 sider (inkl. forside) Antall

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære?

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Innlevert av 6. og 7. ved Marvik Skule (Suldal, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2015 Det er første gong både lærar og elevar i 6. og 7. ved Marvik skule

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Eksamen 23.11.2011. MAT1005 Matematikk 2P-Y. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.11.2011. MAT1005 Matematikk 2P-Y. Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.11.2011 MAT1005 Matematikk 2P-Y Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2

Detaljer

Rapport Mandatory Assigment 06 Photo Essay. Malin Ersland Bjørgen 07.02.2014

Rapport Mandatory Assigment 06 Photo Essay. Malin Ersland Bjørgen 07.02.2014 Rapport Mandatory Assigment 06 Photo Essay Malin Ersland Bjørgen 07.02.2014 Innledning Eg valde å tolke oppgåva slik at ein skulle framstille ein «historie» kun ved hjelp av bilete. Eg tolka det òg slik

Detaljer

liv Livet er ikkje lett å skjøne. Det er høgst underleg.

liv Livet er ikkje lett å skjøne. Det er høgst underleg. Når eg blir større kan eg lese mykje om sånne ting som verdensrommet, om kva vi kan forstå og kva vi ikkje kan forstå, seier pappa. Det vil eg ikkje, seier eg. Då treng du ikkje gjere det heller, seier

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland. Det blir pinlig uansett

Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland. Det blir pinlig uansett Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland Det blir pinlig uansett Om forfatterne: Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland kjente ikke hverandre mens de skrev denne boka. De skrev uten å ha snakket sammen,

Detaljer

Carl Frode Tiller Innsirkling 3. Roman

Carl Frode Tiller Innsirkling 3. Roman Carl Frode Tiller Innsirkling 3 Roman OM FORFATTEREN: Carl Frode Tiller (f. 1970) er ein av dei fremste forfattarane i norsk samtidslitteratur. For dei fire romanane Skråninga (2001), Bipersonar (2003),

Detaljer

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Frivillig arbeid/ Organisasjonsarbeid har eigenverdi og skal ikkje målast etter kva statlege

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse ------------------------------------------------------------------------------- Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Videokonferanse... 3

Detaljer

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010

Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010 1 Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010.ar 29.oktober til 07.november 2010 Bakgrunn Stord kommune har vore pilotkommune for universell utforming frå 2005 til 2008, og frå

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Sentralt gitt eksamen NOR0214, NOR0215 og NOR1415, 10. årstrinn Våren 2015 Åndalsnes 29.06.15 Anne Mette Korneliussen

Detaljer

På tur i Midt-Telemark Informasjon om natur, kultur og friluftsliv

På tur i Midt-Telemark Informasjon om natur, kultur og friluftsliv På tur i Midt-Telemark Informasjon om natur, kultur og friluftsliv Kart i Google earth Bø 19. april 2012 Arne Hjeltnes, Bø Turlag Bøelva-Gvarvelva, Breisås, Bryggefjell, Folkestadåsane, Gygrestolen, Høyslass-Bruskor,

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Maktens pluttifikasjon

Maktens pluttifikasjon Maktens pluttifikasjon Søknadssum 200 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Rogaland fylkesbibliotek Adresse Boks 130 4001 Stavanger Organisasjonsnummer 974624346 Hjemmeside www.rogfk.no/fylkesbiblioteket

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

"Herr Kurz i biblioteket" (Ref #acf00c3e)

Herr Kurz i biblioteket (Ref #acf00c3e) "Herr Kurz i biblioteket" (Ref #acf00c3e) Søknadssum: 370 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass og arena for offentlig samtale og debatt Nye formidlingsmetoder Opplysninger

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77)

Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77) Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77) Søknadssum: 411 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Nye formidlingsmetoder Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud Opplysninger

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll Etablere felles standard innan service og kundehandsaming i Askvoll Guiden tek for seg grunnleggande og enkle reglar - enkelte vil hevde at

Detaljer

Med tre spesialitetar i kofferten

Med tre spesialitetar i kofferten Med tre spesialitetar i kofferten Av Eli Gunnvor Grønsdal Doktor Dorota Malgorzata Wojcik nøgde seg ikkje med å vere spesialist i eitt fag. Ho tok like godt tre. No brukar ho kunnskapen sin, ikkje berre

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Høyr ei bok! Biblioteket for alle som strever med å lese trykt tekst BARN & UNG

Høyr ei bok! Biblioteket for alle som strever med å lese trykt tekst BARN & UNG Høyr ei bok! Biblioteket for alle som strever med å lese trykt tekst BARN & UNG Vanskeleg å lese trykt tekst? Vi har ei bok til deg NLB er biblioteket for alle som har problem med å lese trykt tekst og

Detaljer

Skulebiblioteket eit pedagogisk verkty.

Skulebiblioteket eit pedagogisk verkty. Handlingsplan for biblioteket ved Sylte skule, perioden 2009-2010 Skulebiblioteket eit pedagogisk verkty. 1. Biblioteket skal vere ein viktig aktør når det gjeld å stimulere elevane til leselyst, og vere

Detaljer

SØKNAD OM TILRETTELEGGING AV FLEKSIBLE LÆRINGSARENAER I LOKALMILJØ UTVIKLING AV BIBLIOTEKA SOM EIN GOD STAD Å STUDERE

SØKNAD OM TILRETTELEGGING AV FLEKSIBLE LÆRINGSARENAER I LOKALMILJØ UTVIKLING AV BIBLIOTEKA SOM EIN GOD STAD Å STUDERE SAK 66/11 SØKNAD OM TILRETTELEGGING AV FLEKSIBLE LÆRINGSARENAER I LOKALMILJØ UTVIKLING AV BIBLIOTEKA SOM EIN GOD STAD Å STUDERE Saksopplysning I brev dat. 8.11.2011søkjer biblioteka i Hallingdal, i denne

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Utlånt: Hans Johan Rishaug, Bud.

Utlånt: Hans Johan Rishaug, Bud. Utlånt: Hans Johan Rishaug, Bud. Kulturnett Møre og Romsdal Kulturnett Møre og Romsdal vart oppretta av Fylkeskulturutvalet i april 2004 som et prosjekt, etter å ha vært innlemma i fylkesdelplan og økonomiplan

Detaljer

Vågå. - Eit verdival. www.vaga.kommune.no. Årets barne- og ungdomskommune 2006. Ordførar, Iselin Jonassen Vågå kommune

Vågå. - Eit verdival. www.vaga.kommune.no. Årets barne- og ungdomskommune 2006. Ordførar, Iselin Jonassen Vågå kommune KOMMUNE 3. SEPTEMBER 2013 1 Vågå Årets barne- og ungdomskommune 2006 - Eit verdival www.vaga.kommune.no Ordførar, Iselin Jonassen Vågå kommune Fakta om Vågå Årets barne- og ungdomskommune 2006 Oppland

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Ei gruppe elevar gjennomførte eit prosjekt om energibruk og miljøpåverknad. Som ei avslutning på prosjektet skulle dei skrive lesarbrev

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer