Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Homøopraktikeren. Norges Landsforbund av Homøopraktikere. www.org-nlh.no. Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere."

Transkript

1 Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr årgang En vintermorgen på Jessheim. Norges Landsforbund av Homøopraktikere

2 Prevensjon uten bivirkninger PFC - Personlig FruktbarhetsComputer tar vare på data fra syklusen din og forteller deg når du ikke kan bli gravid. PFC viser grønt lys på sikre dager og rødt lys når du er fruktbar. Bruken er enkel: Du måler temperaturen i munnen når du våkner og registrerer menstruasjon når du har det. Alle data lagres og tolkes av et avansert dataprogram. Sikkerhet: 99,3%. Og det beste av alt: PFC er helt uten bivirkninger. Ønsker du å vite mer: send SMS <AD JA NLH navn adresse>til 1986 eller gå inn på PFC leveres i 3 forskjellige utgaver og prisklasser: BabyComp PFC, LadyComp PFC og Pearly PFC. Alle 99.3% sikre. Du kan også ringe oss på tlf.: PFC Nordic AS salg service rådgivning siden Homøopraktikeren - 4/2009

3 Innhold Hovedartikler 4 Saborgsidene 8 Må alternative behandlere stille diagnose? Del 2 12 Bør loven om alternativ behandling reverseres? 16 Hva tjener alternative behandlere? 20 Homotoksikologisidene 26 Bihuler - sinusitis Raimo Heino 30 Foreningsnytt John Hetlelid Kjære Kollega! Akupunktører vil sidestilles med leger. De har søkt autorisasjon som helsepersonell. Hvis søknaden blir innvilget vil bare autoriserte behandlere kunne kalle seg akupunktører. Skriver ANB-NTB. Autorisasjon er en tittelbeskyttelse (akupunktør). Det er ikke en beskyttet yrkesutøvelse, men hvis deres søknad blir innvilget må alle akupunktører i NLH og for så vidt i Saborg kalle seg for noe annet enn akupunktører. Foreningen NAFO har 700 medlemmer. Litt historie: For ca 6 år siden fantes det to store akupunktørforeninger i Norge. NFKA og NAO. Den førstnevnte ble ledet av lege Bernt Rognlien. Mange av dets medlemmer var helsepersonell og flere var homeopater. I denne forening var fagkravene høyere enn i NAO. I 2004 kom utredningen om utdanning i akupunktur, ledet av Sosial og Helsedirektoratet. I denne sammenheng innså disse to foreninger at de ble sterke ved å stå sammen, dette ledet til en ny forening med navn NAFO. Til å begynne med var akupunkturforeningen med oss andre på kontaktforum i Sosial og Helsedirektoratet. De har flere ganger blitt invitert som medlem i Saborg, men avslått tilbudet. Hvorfor engasjerer NLH seg i denne saken? Fordi akupunktører er alternative behandlere og blir deres søknad innvilget, blir det en svekkelse av bransjen totalt sett. På den andre side kan det være en styrke at noen alternative behandlere får autorisasjon, det kan åpne veien for nye grupperinger eks. homeopater som har søkt autorisasjon tidligere, men fått avslag. Iflølge Lov om helsepersonell er det 27 grupper helsepersonell som har fått autorisasjon. Ingen av disse grupper er alternative behandlere. Ettersom akupunktører arbeider selvstendig vil det kreves selvstendig behandleransvar, noe som innebærer 4 års heltidsstudie på universitet eller høyskole. En stor del av NAFOs medlemmer har ikke det. Hvorfor sender de søknaden akkurat nå? Det vet vi ikke, men en viktig grunn kan være at det innen ett år fra nå, må akupunktørene som står utenfor registerordningen betale moms på sine tjenester. Det betyr at akupunktører i andre foreninger, blant annet NLH får en økonomisk fordel. 4/ Homøopraktikeren 3

4 Helt siden St.melding nr 50 ( ) ble det påpekt viktigheten av å skille seriøs og useriøs behandling. Denne prosessen fortsatte via Aarebakkutvalget NOU 1998:21 og frem til loven om alternativ behandling (2004). Hele denne prosessen skulle sikre pasientene for skader og ukyndig behandling, men også gi pasienter rettigheter ss. klageordning og forskiringsordning. Dette er nå på plass hos de godkjente utøverorganisasjonene. Ordningen var tiltenkt en organisert bransje som skulle være et supplement til den ordinære helsetjenesten. Det har vi fått, men bare delvis fordi denne gode ordning er en frivillig ordning. Noen alternative grupper som akupunktører, osteopater og naprapater har foreløpig valgt å stå utenfor samarbeidsorganisasjonen Saborg. Hvorfor det? Det er vanskelig å si, men ut ifra samtaler vi har hatt kan det tyde på at fagkrav og utdannelse skiller bransjen. Det betyr i klartekst at noen føler seg mer seriøse enn andre behandlere. Spørsmålet blir da: Ønsker myndigheter og pasienter et mangfold av terapeuter og terapiformer slik det er organisert i dag, eller ønsker de seg ensporede spesialister en slags mini lege? Det er et faktum at de forskjellige terapiformer arbeider med de samme elementer og energier. Det å nå et terapeutisk mål gjør en via de fleste kjente terapiformer. Hva bør en legge størst vekt på? Pasientsikkerhet. Hvordan? Tilrettlegge ordninger som klageorgan (Alternativmedisinsk Helsetilsyn), VEKS fag obligatorisk for alle terapeuter. NLH er den første bransjeorganisasjon som har innført VEKS fag. I disse dager og på side 32 i dette bladet kan du lese Saborgs utkast til fagplan for VEKS fag. Den er ikke ulik den fagplan NLH har praktisert i ett år nå. Klageorganet arbeider en fortløpende med og det er også snart ferdigstilt. 4 NLH tror myndighetene er mer tjent med dette enn å gi enkelte grupper alternative behandlere autorisasjon. Bransjen står nå overfor en økonomisk utfordring ettersom vi ikke lenger får delfinansiert Saborg. Bransjen må dekke kostnadene selv. Regner vi med at grupper som ennå ikke er med i Saborg er ca terapeuter så vil det gi ca friske kroner i kontingent, dvs. ca det bidrag som nå faller vekk fra staten. Det vil kunne sikre økonomien i Saborg og gjøre den operativ og slagkraftig. Hva er alternativ behandling? Dette spørsmålet er svært aktualisert etter at Steinar Lem fra Fremtiden i våre hender døde av pankreaskreft. Kona hans gikk ut og fortalte hva de opplevde av tilbud under mannens sykeleie. Hun er sjokkert og går nå sterkt ut mot alternativ bransjen og vil ha en debatt om lovverket i dag. Helst ser hun for seg at loven om alternativ behandling reversers tilbake til den gamle kvakksalverloven fra 19. juni Det er også aktualisert etter at VG med skjult kamera og båndopptaker snakket og ringte rundt til forskjellige terapeuter og oppga at journalisten hadde pankreaskreft. Både KAM leger og terapeuter ga råd de absolutt ikke burde gjøre. Opptreden til VG er kjent fra før. På begynnelsen av 90-tallet gjorde de akkurat det samme med en terapeut på Østlandet. NLH er oppriktig interessert i saklig informasjon og at den når publikum, men mye av det som skrives i dag i VG ser ut til å være i beste Dagblad stil, sensasjon for å tjene penger. Når NLH reiser spørsmålet hva er alternativ behandling, så er ikke salg til døende kreft pasienter noe vi forbinder med alternativ behandling. Det er helsekostbransjen eller useriøse terapeuter og ikke alternativ behandling. I debatten fremkommer det aldri hva som er virkelig alternativ behandling, med fagkrav, VEKS kurs, markedsføring, registerordning, klageordning, forsikringsordning med mer. Når både Forbrukerombudet og Helse- og Omsorgsdepartementet nå ønsker å se om lo- Homøopraktikeren - 4/2009

5 ven av 2004 er god nok på bakgrunn av at fru Lem ønsker seg tilbake til den gamle kvakksalverlov, må det være lov å spørre hva er det de har undersøkt. Mer om denne saken finner du på side 12. Hva tjener Homøopraktikere og andre terapeuter? Dette spørsmålet er relevant ettersom det stadig ropes høyt om mer utdannelse og flere timer. Nå som enkelte skoler legger til rette utdannelsen slik at den kan bli finansiert i lånekassen stiger også utgiftene til utdannelsen som for øvrig ikke er fradragsberettiget. Kan elever når de er ferdig utdannet klare å leve av sin ervervede kunnskap? NLH mener det må være et samspill her. NLH har sett litt i skattelisten og sett hva alternative behandlere tjener. Dette burde fortelle svært mye om hvordan bransjen bør stille krav til utdannelse og utdanningsinstitusjoner. Les mer side 16. John Hetlelid Formann Nyheter fra SABORG Rita Agdal Nytt frå Saborg Lovverket rundt alternativ behandling, Representantskapsmøte, Fagplan for VEKS-fag, Forskning innen alternativ behandling, Ny organisasjonssekretær. Gjennomgang av lovverket rundt alternativ behandling Justisminister Storberget har bede justisdepartementet gjennomgå lovgivinga rundt alternativ behandling. Dette kom fram i et intervju i VGs nettavis, der Storberget vert sitert som fylgjer: Jeg har bedt departementet om å se både på spesiallovgivningen i forhold til straffelovgivningen, om reglene fanger opp lovbruddene, om reaksjonene er konstruktive og strenge nok, og om reglene blir brukt. Departementet kommer også til å gå gjennom den nye straffeloven på nytt. (Sjå link vg.no/helse/artikkel.php?artid=582751) Det er vel ingen som er usamde i at det fins useriøse aktørar som set resten av bransjen i dårleg lys. I Saborg har det vore semje om at loven er god og dekkande, men at det kan vere eit problem at så få pasientar klagar. (Sjå oppslag og intervju på medieavsloeringer) SABORG ber om møte med justisministeren for å informera om arbeidet med å styrke pasientrettar ved å opprette eit felles klageorgan og ved å setje standardar for utdanning. Vi har tidlegare bede om at krava til oppføring i registeret for alternative behandlarar vert skjerpa, for å styrke pasienttryggleiken. Laila Launsø Laila Launsø døydde fredeleg måndag 5.oktober. Laila var utadvendt og livat, og mange hugsar henne frå både Saborgs og Nafkams seminar. Laila var med frå oppstarten av NAF- KAM, der ho arbeidde som seniorforskar. Ho var sosiolog og opptatt av kvalitative metode innan forsking på alternativ behandling. Laila rakk å skrive ei rekke bøker om forskingsmetodar og alternativ behandling. Brubygging var viktig for henne, både mellom konvensjonell behandling og alternativ behandling, og mellom ulike forskingsmetodar. I 2002 mottok ho ærespris for forskinga innan alternativ behandling og for boka Døre der åbner sig. Fagseminar april Påmelding: Ring Linn tlf: / Homøopraktikeren 5

6 Representantskapsmøte Det kom berre positive tilbakemeldingar på framlegget om å flytte representantskapsmøtet til første halvdel av januar. Det vert representantskapsmøte 15.januar og eit seminar den 14.januar. På seminaret den 14. skal det stemmast over ulike framlegg til retningslinjer for det felles klageorganet. Innkalling kjem seinare, men set av dagane. Meld gjerne inn saker. Fagplan for VEKS-fag Arbeidet med emneoversikt og fagplan for VEKS-fag (Vitskap, etikk, kommunikasjon og samfunn/lovverk) er godt i gang. Eit utkast til fagplan er sendt til høyring denne veka. I tillegg til at medlemsorganisasjonane i Saborg kjem med innspel, er det oppretta ei referansegruppe som skal kommentera framlegget. Ein revidert versjon skal leggast fram for representantskapsmøtet 15.januar. Det skal og vera eit utdanningsseminar den 10.desember for å drøfta framlegget. Følgande er med i referansegruppa: Rita Agdal (Saborg/SDU), Per-Gunnar Swahn (NLH), Berit Skyttern (NMF/ Bransjerådet for Massasje), John Petter Lindeland (NNH), Vinjar Fønnebø (Nafkam), Dag Bjørndal (Norsk Akademi for Naturmedisin), Niels-Viggo Hansen (Københavns Universitet), Daan Van Baalen (høyskolen Norsk Gestaltinstitutt). 6 Utfordringar innan forsking på alternativ behandling Den 16. september deltok vi på forskingsseminar hjå NAFKAM for å snakka om utfordringar innan forsking på alternativ behandling. Innlegget var basert på dei tilbakemeldingane vi har fått frå organisasjonane. I denne omgang var det berre 5 organisasjonar som kom med tilbakemeldingar, men vi tok også med innspela som kom i vår. Vi sender gjerne powerpoint-presentasjonen til interesserte. Vi peikte på at det er viktig at forskarar er klare over at det fins ulike oppfatningar av kva som er riktig metode innan ulike terapiformer. Eksempelvis kan akupunktørar vera usamde om kva punkt som skal brukast ved ulike tilstandar. Då er det viktig at forskarane tar kontakt med organisasjonar på feltet for å vite mest mogleg om kva som vert oppfatta som god behandling. Når det er usemje er det viktig at forskarane gjer eit medvite val og at dei i sine rapportar detaljert skildrar kva som er gjort i behandlingane. Det er også viktig at det vert brukt kvalifiserte utøvarar. Eksempelvis har studiar av effekt av healing har vorte gjort ved at tilfeldige studentar har fått ei rask innføring i korleis dei skal gje healing. Vi tok opp at det bør verte lettare for utøvarar å komma i gong med forsking og evaluering av eigen praksis. Det skal i februar arrangerast forskingsseminar saman med NAFKAM, i Oslo, som vil vera ope for alle. Program, datoar og påmeldingfrist kjem i desember. Nafkams Fagråd Nafkam og Nifabs fagråd er på plass og det er kalla inn til første møte 16.desember. Det er lagt opp til to møter i året. Helsedirektoratet har utnemd Aslak Steinsbekk til leiar. Han er tidlegare leiar av Saborg, og av Norske Homeopaters Landsforbund. Dei siste åra har han vore tilsett ved Medisinsk Teknisk Forskningssenter ved NTNU. Han har avlagt doktorgrad med homeopati som tema. (Det ligg intervju med Steinsbekk på Nifabs sider: Rådet er samansett av: Rita Agdal (Saborg), Tor Øydvin (informasjonsfaglig kompetanse), Cheryl Rithenbaugh (ISCMR), Heidi Skaara Brorson (Kreftforeningen), Helle Johannessen (forsker utenfor NAFKAM, ved Syddansk Universitet) og Aslak Steinsbekk (forsker utenfor NAFKAM, ved NTNU). Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon spør i brev til Helsedirektoratet av 3.8 om A) kva som er mandatet til fagrådet, B) kor lang er oppnemningsperioden for medlemmane av rådet, og C) kva kommunikasjonsstrategi rådet skal tuftast på. NNH har ikkje motteke svar. Homøopraktikeren - 4/2009

7 Registerordninga for alternative behandlarar under Brønnøysund Dei siste månadane har fleire organisasjonar vorte godkjende for registerordninga for alternative behandlarar. Enkelte av desse godkjenningane har synleggjort manglar i retningslinjene for registeret. Det Norske Healerforbundet har sendt brev til Helsedirektoratet vedrørande godkjenning av Norsk Spiritualistforening Healerforbund, og Saborg vil følgje opp prinsippielle sider ved saka. Det må sikrast at organisasjonar som vert godkjende er reelle, til dømes bør det vurderast å setje ei viss minste tid frå stifting til dei kan godkjennast. Det må sikrast at medlemmar som er ekskluderte frå eit forbund ikkje kan få ny tilgang til registeret ved å oppretta sin eigen organisasjon. Valkomiteen Valkomiteen ynskjer tips om aktuelle kandidatar. Send enten til eller Arbeidsutvalet og Skype Svein Justin Johannessen (NHL) har gått inn som ordinært medlem i arbeidsutvalet etter at Glenn D. Rolfsen (NGF/NFP) diverre måtte trekkje seg på grunn av alvorleg sjukdom i nær familie. Glenn har gjort ein stor innsats i arbeidsutvalet, og vi vonar sjukdomsperioden snart er over. Arbeidsutvalet har hatt dei siste møta per skype. Ved det siste møtet brukte vi web-kamera, og overførte mellom Bergen og Oslo. Å ha skype-møter med web-kamera er ei god løysing for å spare tid og reiseutgifter når deltakarane kan samlast to stader. Det var nok ei føremon at deltakarane kjenner kvarandre og har funne tonen før vi hadde Skypemøter. Store skjermar er ikkje naudsynt, men gjer det lettare å få kjensle av å vere på same stad. Skype-programmet er gratis tilgjengeleg på nettet og enkelt å installere. I kveld vert det nytt skype-møte, Oslo-Bergen, for å informera kvarandre om aktivitetane siste månad og planleggja framover. Ny organisasjonssekretær? Arbeidsutvalet skal finna ein ny organisasjonssekretær, og oppmodar organisasjonane til å informere aktuelle kandidatar om at stillinga vert ledig frå januar. Det siste året har Saborg brukt ein del konsulenthjelp, medan eg har vore med å starte opp eit forskingsprosjekt ved Syddansk Universitet. AU og eg er einige om at dette har fungert godt. Dette har fungert fordi rutinar for drift og arbeidsdeling mellom organisasjonssekretær og arbeidsutval for lengst har kome på plass, og fordi leiar har vore viljug til å stilla opp og overta oppgåver i periodar. Eg har hatt ei fin og spennande tid i Saborg, der vi har oppnådd mange av måla vi har sett oss. Her har vore interessante utfordringar og ein lærerik arbeidssituasjon, der eg har vorte kjend med mange drivande folk i sektoren. Det har vore eit privilegium å få vera med å tenkja heilskapleg i forhold til framtida til ein viktig sektor i samfunnet. Det er litt tidleg å takke for seg, men det er på tide å finne den som skal ta over og sikre kontinuitet i arbeidet framover. Frå nyttår skal andre få sleppe til, medan eg kan vera med som rådgjevar når det er naudsynt. Beste helsing, Rita Agdal Homøopraktikeren Utgis av: Spesmedico, Nymannsveien Stavanger, Telefon Sats, redigering, annonser: Innsendte artikler og annonser blir trykket på innsenders ansvar. Trykkeri: Spesialtrykk A/S 4/ Homøopraktikeren 7

8 Må alternative behandlere stille diagnose? Del 2. Utarbeidet av John Hetlelid yin 8 yang Det kjente akupunkturtegnet symboliserer at helheten består av to komplementære tilstander i innbyrdes vekselvirkning. Til sammen produserer yin og yang all energi og alt stoff. Energi kan omdannes til stoff og stoff til energi. Yin og yang tiltrekkes av hverandre, og formålet er å opprettholde eller gjenskape balanse. For å kunne stille en alternativ medisinsk diagnose må vi vite hvor ubalansen er og hvor stor den er, altså finne ut hvor syk pasienten i virkeligheten er. La oss først se litt nærmere på YIN og YANG. Yin og Yang er ifølge kinesisk tenkemåte opphav til alt byggestoff. De har som betydning mørke og lys. Yang er solsiden, lyse, varme, tørre og det aktive. Sammentrekkende. Yin er mørke, kalde, det fuktige og det passive. Utvidende prinsipp. Yin og Yang er grunnlag for meridianene i kroppen vår. På jordkloden har vi også meridianer. De går fra nordpolen til sydpolen. Meridianene flyter i en uendelig strøm gjennom hele kroppen fra punkter på hender til punkter på føtter. Dr. Wolfgang Grüger kalte dette for et dynamisk flytesystem. Når energien ikke flyter tilfredsstillende igjennom disse meridianer, sier vi at det oppstår en brist i det dynamiske flytesystem og pasientene vil oppleve symptomforandringer eller sykdommer. Dette kan vi utnytte i diagnostiseringen. Det finnes innbyrdes sammenheng mellom meridianene. Ettersom det må være både Yin og Yang energi for å oppnå energetisk balanse, så er det logisk at det både finnes yin og yang meridianer. Yang meridianer representerer det ytre. En finner disse meridianer på utsiden av kroppen, og utsiden langs armer og bein. Yin meridianer representerer det indre. En finner disse meridianer på innsiden av kroppen, og innsiden langs armer og bein. Meridianene opptrer alltid som par, en Yang og en Yin. Det finnes 12 hovedmeridianer og dermed 6 par. Meridianene har fått navn etter de organ de representerer. Jordkloden har en null meridian med meridianer som går øst eller vest fra null meridian. Likeledes har kroppen en slags null meridian som deler kroppen medialt (på midten). På hver side har vi 12 meridianer med navn på de organer de representerer. Null meridianen på kroppen er egentlig to, en meridian foran og en bak. Til sammen har vi 14 meridianer. De som er mest brukt til diagnose er de 12. Dr. Helmut W. Schimmel fra Tyskland har skrevet flere bøker om temaet meridianlære. Han fulgte ikke slavisk den kinesiske tenkemåte. Han så raskt i sin karriere at de kinesiske prinsipper kunne utnyttes i den vestlige medisin og diagnose. På bakgrunn av meridianlæren, dens flytesystem og regelmessighet så han klare sammenhenger for sykdomsutvikling. Han fant regelmessigheter og samspill mellom meridianer i et visst mønster. Han kalte det for Pathogenic Homøopraktikeren - 4/2009

9 Pattern eller på norsk: sykdomsfremkallende mønster. Dette sykdomsfremkallende mønster la igjen grunnlaget for kausalkjeder. Disse kausalkjeder baserer seg på hver enkelt av de 12 meridianer. SYKDOMS FREMKALLENDE MØNSTER 1 1 Gallegang Lever 3 Ureter Nyre 2 Pankreas 4 Bihuler Slimhinne i hode Sykdomsfremkallende mønster nr. 1 Det finnes 5 forskjellige mønster. Det man skal legge merke til er rangeringen og avhengigheten. I den kinesiske meridianlære kalles lever for hærens ledende minister. I Dr. Helmut W. Schimmels sykdomsfremkallende mønster kalles lever-gallegang for nr. 1. Lever er en Yin meridian. Yin organer representerer det kroniske. En dominans fra lever (Yin) kan føre til en rekke symptomer. Forstyrrelse i intrahepatic bile ducts (lever og gallegangsystemet) kan irritere pankreas og motsatt. En energetisk forbindelse finnes også mellom lever og gallegangsystemet og ureter. Forstyrrelse her medfører ofte funksjonell forstyrrelse av nyrer. Den kliniske forklaring er såkalt Hepato-Renal syndrom (nonnenbruch). Irritasjoner av slimhinner i hode - spesielt bihuler, vil ha en influering av stress i urogenital systemet som kan forårsake fokus der. Dette første mønster er et opphav til all epigastrisk sykdom (mage-tarm). La oss resonnere litt ut fra dette første mønster. Fra lever går det en pil direkte til bihu- ler. Fra nyrer og pankreas går det piler begge veier, samtidig som bihuler viser pil til nyrer/ ureter. Hvordan kan dette hjelpe oss i diagnostiseringen? En pasient kommer til deg med ønske om hjelp for sine vonde og tette bihuler. På bakgrunn av dette første mønster, hvordan vil du resonnere? Gi en bihulemedisin? Legg merke til at levermeridianen er nr. 1 i mønsteret. Legg også merke til at nyre/ureter kan bli påvirket og at de på sin side kan påvirke lever igjen. Bihuler kan være et fokus. Det betyr et fjernsymptom som kan fortelle om årsaken til problemet et annet sted i kroppen. Dette mønster viser tydelig hvordan du bør tenke og resonnere. Hva skal du nå behandle for å hjelpe pasienten? Gi nesespray for bihuler? Behandle via nyrer eller behandle lever? Nå kan vi gå videre til kausalkjede for lever og se om den kan gi oss noen idé: Bihuler Slimhinne i nese Tonsiller/ Tenner Le Ty/Co Nyre Ga Hjerte Ureter Prostata/Ovarie Genitaler Kausalkjede for lever Pa/Mi Ma Nå må vi huske på de fire komponenter fra forrige artikkel: å se, å spørre, å høre, å føle. De røde pilene på kausalkjeden er de primære og de sorte er sekundære. Legg merke til pilen fra tynn- og tykktarm til lever. Påvirkning 4/ Homøopraktikeren 9

10 fra tarm forandrer leverenergien og kan gjøre den svak. Ut fra dette kausalkjede og det sykdomsfremkallende mønster vil det være en logisk vei energiene går. Her vil en se hvordan meridianene påvirker og blir påvirket etter et fastlagt mønster. Dette bekreftes av Herings Lov som sier at samme vei sykdommen kommer inn i kroppen, må den gå ut av kroppen. Har vi flere muligheter? Ja, levermeridianens retning på kroppen og de smerteområder som meridianen avgir. Levermeridianen Legg merke til hvordan meridianen beveger seg fra stortåa langs innsiden av leggen, via genitaler, pelvic (lille bekken), mage, tarm, mellomgulv, lunge, hjerte, hals, skjoldkjertel, tenner, bihuler, øyne og hode. Her er det diagnostiske muligheter så det holder. I tillegg har man dermatomområder foran på bryst og i nedre del av skulderblad på høyre side. For å finne ut om det er lever som er årsak til pasientens bihuleproblem, så må du resonnere med pasienten og du vil oppdage at pasienten vil kjenne seg igjen på flere av de symptomene som kommer fra levermeridianen. En hver meridian har sine kommentarer og symptomer som kan hjelpe deg i diagnostiseringen. Kommentar: Lever er hærens ledende minister. I preklinisk stadie kommer ofte bekymring, nedstemthet og depresjon frem. Leveren blir ansett til å styre hele det psykiske, søvn og seksualfunksjonen. De fleste leverpasienter har mange negative tanker, og mange er veldig sinte. Mange pasientene klager på ryggsmerter og stive muskler. Noen klarer ikke å åpne hendene, spesielt på morgenen. Nummenhet, spasmer, smerte i sene- og bandapparatet kan kobles til levermeridianen og forstyrrelser i organet lever. Levermeridianen har en link innvendig til hode og derfor er de fleste øyeproblemer relatert til denne meridian. Den styrer indre og ytre kjønnsfunksjoner. Kløe på hud er lever eller lungeproblem. Levermeridianen er involvert i de fleste allergier. Styrer også neglene. Noen sentrale punkter her er stress og bekymring som kan provosere bihuler. For å vite om du skal behandle levermeridianen er det viktig å spørre eller registrere pasientens andre symptomer eksv. stivhet og ømhet i muskulatur, hodepine, allergiske symptomer, evt matintoleranse med mer. Her er det nok symptomer å ta av det er derfor viktig å være kreativ i utspørringen. Andre symptomer fra levermeridian: 1. Sinusitt, bihulebetennelse (fokus) 2. Tannproblemer (fokus kan gå begge veier), kapillar blødning, periodontitts 3. Trigeminusneuralgi 4. Skjoldbruskkjertel/Biskjoldbruskkjertel dysfunksjoner 5. Brystsykdommer (mammae) mastitis, benign og malign tumor. 6. Galleblære- og gallegangssykdommer 10 Homøopraktikeren - 4/2009

11 7. Mage (gastrisk) dysfunksjoner: For lite magesyre. Økt syreinnhold 8. Pankreas dysfunksjon 9. Milt dysfunksjon 10. Forstyrrelser på mannlige og kvinnelige kjønnsorgan 11. Potensforstyrrelser 12. Frigiditet (manglende sexlyst). 13. Ovarietitis 14. Forstyrrelser i livmor (uterus) 15. Prostatitis 16. Åreknuter, Trombose, Trombophlebitis. 17. Cephalgia (hodepine), Migrene 18. Forstyrrelse i tynn- og tykktarm med hemoroider 19. Plutselig trøtthet syndromet 20. Depresjon 21. Forstyrrelser på negler 22. Kløe i hud, eksem, allergier og matintoleranse 23. Bindevev, smerter rygg, høyre Th 3-6 og Svimmelhet 25. Følelse av innvendig frost Ut i fra dette kan pasienten med bihuleproblem mest trolig behandles med hell via levermeridianen. Finnes det noen enkle metoder for å kontrollere hvilken meridian eller kausalkjede som er problemet og trenger behandling? Det spørsmålet besvares i en senere utgave av Homøopraktikeren. Husk NLHs årsmøte april 2010 Påmelding til Linn på tlf Profesjonell leverandør til profesjonelle utøvere Vi leverer utstyr av topp kvalitet til gunstig pris: Bredt utvalg av nåler og annet utstyr til akupunktur Norges største utvalg av oljer til aromaterapi og massasje Kopping Bach s blomstermedisin Olivenbladekstrakt og Probiotika Fotsonekrem Ørelys/otopati Kinesiotape/Akutape - smertebehandling Naturlig hudpleie Kinesisk urtete Kosttilskudd Røkelse Bøker, plakater og musikk Flasker, kremkrukker og etiketter Ring oss for katalog og tilbud eller registrer deg som terapeut (ny bruker) på våre hjemmesider! Natur & Helse AS Telefon: / NLH 008 4/2009 NH AnnNLH Homøopraktikeren 152 x108,5.indd

12 Ny vurdering av straffeloven etter VG Nett-avsløringer Storberget: - På lik linje med kriminelle handlinger Tilbudene om kur viste seg mange, og ingen av tilbudene var identiske. Mange ville ikke diskutere pris over telefonen, mens andre la frem priser på mellom 450 kroner til kroner. Har seriøse alternative behandlere brutt straffeloven når de gir tilbud om behandling av kreft? Dette spørsmålet er svært aktualisert etter at Steinar Lem fra Fremtiden i våre hender døde av pankreaskreft. Kona hans Gunn Hild Lem gikk ut og fortalte hva de opplevde av tilbud under mannens sykeleie. Hun er sjokkert og går nå sterkt ut mot alternativ bransjen og vil ha en debatt om lovverket i dag. Helst ser hun for seg at loven om alternativ behandling reversers tilbake til den gamle kvakksalverloven fra 19. juni Det er også aktualisert etter at VG med skjult kamera og båndopptaker snakket og ringte rundt til forskjellige terapeuter og oppga at journalisten hadde pankreaskreft. Både KAM leger og terapeuter ga råd de absolutt ikke burde gjøre. Hvis det VG skriver er korrekt, burde terapeutene forsikre seg at pasienten hadde vært hos lege før de ga råd og notere det i sin journal. De burde også undersøkt om pasienten var oppgitt av skolemedisinen. Først da kan de behandle, dvs. lindre eller styrke immunsystemet. Det er viktig å presisere at seriøse alternative behandlere vet at pankreas kreft er for det meste er en uhelbredelig sykdom. Når derfor en seriøs behandler får en telefon fra en oppgitt person så har alternative behandlere lov til å gi råd og behandle. Det viktigste etiske spørsmål er om de råd terapeuten gir kun fører til økonomisk belastning for pasienten, eller om det kan føre til livsforlengelse og noe positivt for den familie som blir berørt. På side 139 i boken Lov om alternativ behandling av Anne Kjersti Befring nevner hun 4 unntaksbestemmelser av 7 i loven om alternativ behandling. Unntakene kommer til anvendelse når: 1. helsetjenesten ikke har adekvat behandling å tilby pasienten 2. behandling skjer i samforståelse med pasientens lege, forutsatt at pasienten er myndig og er kompetent til å gi samtykke 3. behandlingen utelukkende har til hensikt å lindre eller å dempe symptomer på eller følger av sykdommen eller lidelsen eller bivirkninger av gitt behandling 4. behandling som har som formål å styrke kroppens immunforsvar eller evne til selvhelbredelse Kan alternative behandlere behandle selve grunnsykdommen? I prinsippet NEI. På side 137 i nevnte bok sies det: Behandleren kan ikke iverksette målrettet behandling for å kurere sykdommen, men det er lovlig å iverksette tiltak med andre formål som å lindre eller dempe symptomer. 7 3.ledd sier at bestemmelsen i første ledd gjelder ikke dersom helsetjenesten ikke har helbredende eller lindrende behandling å tilby pasienten. Samtykkebestemmelsene i pasientrettighetsloven 4-4,4-5,4-7,4-8 hensynet til pasientens muligheter til å velge gir åpning for at andre enn helsepersonell kan gi alvorlig sykebehandling (side 141 første avsnitt). 12 Homøopraktikeren - 4/2009

13 VG journalisten som har skrevet dette har etter NLHs mening vært lite objektiv. Helse er et følsomt tema og pasienter har valgfrihet derfor blir det ganske kynisk når alvorlig syke mennesker får brettet ut at valget deres kan være både giftig eller dødelig osv. Samtidig er det en vekker for vår bransje at det vi lærer på VEKS kurs må presiseres enda mer, for all den nødvendige kunnskap om dette tema får vi der. Hadde alle, både terapeuter og leger som driver alternativt husket på sine VEKS kunnskaper, så hadde de garantert ikke gått i denne journalistiske fella. Trenger vi en forandring av loven av 2004? Nei, men at det trengs enda mer trykk på VEKS fag og at vi trenger et Alternativt Medisinsk Helsetilsyn burde være klart. Nå har Saborg arbeidet med dette i flere år. NLH er til nå det eneste forbund som har innført VEKS fag til sine medlemmer. Klageorganet sier Saborg er rett rundt hjørne. Når disse ting er på plass vil VESTFOLD AKUPUNKTURSKOLE 3-årig UNDERVISNING I TRADISJONELL KINESISK AKUPUNKTUR STARTER I TØNSBERG 22. AUGUST For mer informasjon se Liv Di Sansimone tlf Norges Landsforbund av Homøopraktikere Wenche Kjølner tlf Godkjent av Norges Landsforbund av Homøopraktikere NLH nå Storberget skjønne at bransjen tar dette på alvor og at den seriøse del av bransjen ikke er delaktig i slike kriminelle handlinger? Hvem er så disse tilbydere som ringer rundt til dødssyke mennesker? Det vet vi ikke, men det vi vet er at det ikke er den seriøse del av alternativ bransjen som er tilsluttet godkjente utøverorganisasjoner og hvor utøverne er registrert i register for alternativ behandling i Brønnøysund. Disse behandlere har medisinske fagkrav, VEKS kurs, markedsføring, registerordning, klageordning, forsikringsordning, de er underlagt eksklusjonsregler og et meget godt fungerende etisk regelverk. Når VG hadde ringerunde med opptak til 6 behandlere, så var 3 av dem leger, en dyrlege, en homeopat og en healer. Det var kun healeren som spurte om samråd med lege. Dyrlegen forklarte at alternative behandlere kun kunne stimulere kroppens selvhelbredelse som absolutt er lovlig i flg. Loven om alternativ behandling. De tre andre tok det forgitt at pankreaskreft er en sykdom som er oppgitt av skolemedisinen. Det er nok for det meste sant, men misforståelsen er at de i utgangspunktet ikke kan tilby behandling for selve grunnsykdommen. Nå er det langt fra sikkert at de har gjort det, men som vi vet så brukes B-17 i kreftbehandling blant annet i Mexico og andre land. Homeopaten sammen med 2 leger har satt advokat på saken. Brevet er gjengitt med tillatelse. Tilrettelagt av John Hetlelid Her er brevet fra advokat Haga gjengitt i sin helhet: Alternativ medisinsk behandling for kreftpasienter - undersøkelse fra VG Nettside. Undertegnede representerer homøopaten Stein Flaatrud og legene Christian Darling og Roald Strand. 4/ Homøopraktikeren 13

14 Journalisten Francis Peter Lundh i VG Nett har ringt blant annet ovennevnte personer og gitt seg ut for å være en pasient med bukspyttkjertelcancer. Lundh spilte meget godt. Han overbeviste de tre ovennevnte personer om at han hadde bukspyttkjertelkreft og var helt knust. Han overbeviste dem om at han i sin fortvilelse var på søken etter hjelp av alternative behandlere til den tradisjonelle skolemedisin. Uten å informere de aktuelle personene, tok Lundh opp telefonsamtalen på bånd. Vedlagt følger utskrift av samtalen som Lundh hadde med homøopaten Stein Flaatrud. Denne er som det fremgår av dokumentet oversendt av Lundh selv til Flaatrud. I sin alminnelighet er det vanskelig å se det aktverdige motiv for å ta kontakt over telefon til utenforstående og gi seg ut som en alvorlig syk kreftpasient. Saken blir ikke bedre av at man ringer til helsepersonell og andre som er kjent med mulighetene for å bli frisk for de ulike krefttyper. Det følger dessuten av vær varsomplakaten pkt 3 pkt 10 at skjult kamera/mikrofon eller falsk identitet skal bare brukes i unntakstilfeller. Det heter at disse virkemidler bare skal brukes under forutsetning av at dette er den eneste mulighet til å avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning. Sentralt i forhold til om Lundh har brutt vær varsomplakaten er hvorvidt det er av vesentlig samfunnsmessig betydning hvordan Flaatrud, Darling og Strand driver sin virksomhet. Et minimumsvilkår for å bruke dette sterke virkemiddel overfor dem, er at de gjentatte ganger under sin yrkesutøvelse har opptrådt på klar klanderverdig måte. Ingen av disse har blitt kritisert av de som er satt til å kontrollere dem. Lundh har klart satt seg ut over Vær varsom plakaten. Jeg krever å få oversendt lydfilene for de opptak som er gjort av telefonsamtalene med Flaatrud, Darling og Strand slik at jeg kan få høre OMX Kan hjelpe deg med å gi: Balanse mellom de nyttige bakterier (melkesyrebakterier) og skadelige bakterier i tarmene Øket immunforsvaret Forbedret forbrenning av maten Færre tilfeller av oppblåst mage og halsbrann Bedre funksjon av lever Forbedret blodsirkulasjon Forbedret funksjon av tarmene Regelmessig avføring Færre tilfeller av forstoppelse og diaré Forbedret funksjon av ledd og muskler Øket motstand av allergier Øket opptak av næringsstoffer Øket energi Mindre sopp i tarmene Færre tilfeller av infeksjon Færre tilfeller av tannkjøttbetennelse Forbedret søvn Forbedret appetitt Øket seksuell energi GD Functional Food - Sunnere tarmsystem gir bedre helse og velvære! Inneholder: 19 AMINOSYRER 6 VITAMINER 9 MINERALER 6 ORGANISKE SYRER 100 ENZYMER 16 STAMMER MED NYTTIGE BAKTERIER Det er nyttesløst å ta kosttilskudd, hvis det ikke blir absorbert fra tarmene Det viktigste er ikke hva vi spiser, men hvordan det taes opp i kroppen 16 stammer med nyttige bakterier ble brukt under gjæringsprosessen av organisk dyrkede frukt og grønnsaker: Streptococcus thermophilus Streptococcus lactis Laktobasill bulgaricus Laktobasill casei Laktobasill arabinosus Laktobasill leishmanni Laktobasill thermophilus Lueconostoc thermophilus Streptococcus cremoris Laktobasill gasseri ATCC Laktobasill acidophilus Laktobasill delbruckii Laktobasill caucasicus Laktobasill musicus Laktobasill plantarum Laktobasill Lactis Universal Biology Norway as - Hamnevegen Os - tlf.: Homøopraktikeren - 4/2009

15 på disse samtalene selv. Så til det konkrete intervju som jeg har fått oversendt utskriften av. I alt Flaatrud sier, er det et gjennomgangstema, nemlig at han ønsker å få personlig kontakt for å informere Lundh på en god måte. Han gjentar en rekke ganger at det er umulig å hjelpe noen over telefon. Gang på gang gir han uttrykk for at han ønsker at Lundh skal komme til ham slik at de får snakke sammen ansikt til ansikt. Flaatruds svar etterlater det bestemte inntrykk av at han kun hadde et hensyn på agendaen i anledning samtalen, nemlig å få snakke med Lundh ansikt til ansikt. Grunnen er åpenbar. Flaatrud visste utmerket godt at diagnosen var svært alvorlig og at mulighetene til helbredelse er minimal ved denne type kreft. Dette ønsker han selvsagt ikke å fortelle over telefon. Det eneste han kan gjøre er å motivere Lundh til å komme og snakke med ham slik at han kan få overbringe det vanskelige budskap på en betryggende måte. Flaatrud kunne muligens vært å bebreide dersom han hadde avvist Lundh kontant. Det har han ikke gjort. Han har opptrådt som seg hør og bør for den som driver en virksomhet slik som ham. Flaatrud har gjennom sine svar på ingen måte kastet Lundh blår i øynene. Han har heller ikke på noen måte satt seg ut over reglene i alternativ behandlingsloven. Det er ikke slik som Lundh tror, at en alternativ behandler ikke har lov til å behandle alvorlig sykdom. Det heter følgende i alternativ behandlingslovens 7, annet ledd: Andre enn helsepersonell kan likevel utøve behandling som utelukkende har til hensikt å lindre eller dempe symptomer på eller følger av sykdommen eller lidelsen eller bivirkninger av gitt behandling, eller som har som formål å styrke kroppens immunforsvar er evne til selvhelbredelse. Det følger således av loven at en alternativ behandler kan behandle virkningene av alvorlig sykdom. Under gitte omstendigheter kan de også etter loven behandle selve grunnlidelsen. Disse reglene kjenner og etterlever Flaatrud. Gjennom sin spørsmålsstilling insinuerer Lundh at Flaatrud ikke kjenner loven godt nok. Det er VG Netts journalist Lundh som ikke kjenner loven. Med den begrensede kunnskap Lundh har til loven på det aktuelle området, blir hans spørsmål langt på veg forfeilet. For flere av dem er svaret gitt på forhånd. Det går fra galt til verre i Lundhs spørsmålsstilling til Flaatrud. Han presterer til og med å trekke fram det etiske aspekt. Det er Lundh og ikke Flaatrud som har opptrådt uetisk i denne sammenhengen. Han har stikk i strid med vanlig folkeskikk og pressens vær varsom-plakat gitt seg ut for å være en dødssyk kreftpasient. Når man har opptrådt på denne måten, er man i utgangspunktet uberettiget til å stille spørsmålstegn ved andres etikk i samme saks anliggende. Når det er sagt skal jeg presisere at det finnes intet spor av uetisk opptreden i de svarene Flaatrud har avgitt i denne vanskelige situasjon. Jeg må be Dem som redaktør om å ta en alvorlig samtale med deres journalist Francis Peter Lundh. Jeg legger uten videre til grunn at det ikke blir noen skriverier med basis i de aktuelle telefonsamtaler mellom Lundh og henholdsvis Flaatrud, Darling og Strand. Det er dessuten på sin plass at VG Nett sender en beklagelse til de aktuelle personene for at de av VG Nett er blitt utsatt for Lundh. Blir det noen oppfølging av denne saken fra VG Netts side, vil saken bli brakt inn til Pressens Fagligetiske Utvalg. Det bør være unødvendig når VG Nett har fått varsel på dette tidspunkt. Dersom VG Nett mot formodning skriver noe om dette, krever jeg at hele dette brev skal gjengis i det som skrives. Med vennlig hilsen Johan Haga Advokat 4/ Homøopraktikeren 15

16 Hva tjener en alternativ behandler? Dette spørsmålet er aktuelt etter at VG har funnet ut at alternativ bransjen omsatte for fryktelig mange penger i fjor. For det meste salg av helsekost, som også blir kalt alternativ behandling. NLH har sett litt i skattelistene på den seriøse del av utøverne og det vi fant var ikke akkurat lukrativt. Utdanning til arbeidsløshet? Spørsmålet er aktuelt etter at leder for NNH John Petter Lindeland holdt foredrag i forbindelse med at NOUen feiret sitt 10 års jubileum 12. november i Tromsø. Her gjør han seg til talsmann for at utdanning for alternative behandlere bør ligge på høyskolenivå. Han kritiserer også den etablerte registerordning og mener at det er alt for lave fagkrav lagt til denne ordning. Forskning og dokumentert effekt? NLH har også sett på det alle roper så mye om at alternativ behandling må ha dokumentert effekt. Hvordan forske på alternativ behandling? Undersøkelse av inntekter: NLH har undersøkt inntekten til terapeuter innen flere av de grupper NLH stiller fagkrav til. Vi hadde ønsket å kunne stille med rene grupper dvs. akupunktører og homøopater og fotsoneterapeuter som bare arbeider med kun en fagdisiplin. Noen gjør det, men de fleste terapeuter i dag praktiserer flere terapier og noen driver salg ved siden av. VEKS kurs januar Les mer side 30 og 32. Kurset er det siste før nye og skjerpede krav trer i kraft. 16 Se nyheter Akupunktører: hadde i 2008 en gjennomsnitt inntekt på kr ,-. Den høyeste inntekten var kr ,-. Den laveste inntekten var kr ,- Dette er terapeuter som ikke har annen inntekt. Dette er rene akupunktører. Biopater: hadde i 2008 en gjennomsnitt inntekt på kr ,-. Den høyeste inntekten var kr ,-. Den laveste inntekten var kr ,- Dette er terapeuter som ikke har annen inntekt. Homeopater klassiske: hadde i 2008 en gjennomsnitt inntekt på kr ,-. Den høyeste inntekten var kr ,-. Den laveste inntekten var kr ,-. Dette er terapeuter som ikke har annen inntekt. Dette er rene klassiske homøopater. Homøopater som har apparater eller andre terapiformer i tillegg: hadde i 2008 en gjennomsnitt inntekt på kr ,-. Den høyeste inntekten var kr ,-. Den laveste inntekten var kr ,-. Dette er terapeuter som ikke har annen inntekt. Dette er homøopater som bruker diverse måle eller behandlingsverktøy. To har i tillegg kursinntekter. Homøopraktikere som bruker måleutstyr og flere terapier: hadde i 2008 en gjennomsnitt inntekt på kr ,-. Den høyeste inntekten var kr ,-. Den laveste inntekten var kr ,-. Dette er terapeuter som ikke har annen inntekt. Massører: hadde i 2008 en gjennomsnittsinntekt på kr ,-. Homøopraktikeren - 4/2009

17 Den høyeste inntekten var kr ,-. Den laveste inntekten var kr ,- Dette er terapeuter som ikke har annen inntekt. Dette er rene massører. Soneterapeuter/Refleksologer: hadde i 2008 en gjennomsnittsinntekt på kr ,- Den høyeste inntekten var kr ,-. Den laveste inntekten var kr ,-. Dette er terapeuter som ikke har annen inntekt. Dette er rene soneterapeuter og refleksologer. Soneterapeuter/ Refleksologer som har flere terapiformer eksv. øreakupunktur: hadde i 2008 en gjennomsnittsinntekt på kr ,-. Den høyeste inntekten var kr ,-. Den laveste inntekten var kr ,- Dette er terapeuter som ikke har annen inntekt. Hvem er med i beregningen: Med i denne inntektsberegningen er det 116 terapeuter. Antall år med praksis er fra 3 år til 25 år, dette skulle fortelle oss svært mye om det inntaksgrunnlag seriøse terapeuter har. Beløpene er nettoinntekt, skatten blir lagt til, så tallene er noe høyere med skatt. Som vi ser så er inntekten ikke engang på høyde med en vanlig industriarbeiderlønn og flesteparten lavere enn syke- og hjelpepleiere i det offentlige. Et interessant trekk er at de klassiske homeopater som har lengst utdannelse (5 år på NAN skolen), er de som sitter med de minste inntekter. Dette er noe som går igjen fra tidligere intervjuer med homeopater i bladet Dynamis hvor flere homeopater sa at de måtte integrere andre terapiformer sammen med homeopatien sin for å kunne overleve økonomisk. I 1990 kostet skolen for klassiske homeopater kr ,- i tillegg kommer reiseutgifter og boutgifter. Det var også påmeldingsgebyr og eksamensgebyr med mer. Studentene var i en meget presset situasjon og flere studenter måtte slutte av den grunn skriver Vigdis Christie i sin bok Den Andre Medisinen side 179. I 1997 var Homeopatforbundet NHL det største alternativ medisinske forbund med 564 medlemmer iflg. NOU I dag 12 år senere er de noe over 200 medlemmer. Kan vi lære av dette at mange av homeopatene ikke klarer å leve av sin praksis? På nettet finner vi omtalt en NAN homeopat som har fulltidsarbeid på et sykehjem og sin homeopatipraksis på kveldstid og helger. Terapeuten er ikke medlem av homeopatforbundet, fordi det blir 4/ Homøopraktikeren 17

18 for dyrt i forhold til de inntekter han har av sin praksis. Er det slike terapeuter bransjen ønsker seg? Hvorfor tar NLH opp dette spørsmål? Utdanning til arbeidsløshet? NLH ser det som svært viktig at vi ikke kaster blår i øyne på nye studenter, men at de kan leve godt av sin praksis når de er ferdig utdannet og ikke bare kommer i en gjeldspiral de nesten ikke kommer ut av. Spørsmålet reises også fordi SABORG arbeider med å sikre standarder for utdanning. Ikke minst reises spørsmålet etter det leder i NNH John Petter Lindeland sa i sitt foredrag 12. november i Tromsø: - Jeg tror det er veldig viktig å få utdanningen av alternative behandlere opp på høyskolenivå. Det vil løfte hele bransjen. Jeg tror også at det vil bli stadig viktigere å kunne vise til dokumentasjon for å få gjennomslagskraft. Da må vi utdanne personer som har kompetansen til å ta seg av dette. Lindeland mener også at registerordningen, slik den fremstår i dag, ikke fungerer. For å skrives inn i Brønnøysundregisteret som alternativ behandler, må man være medlem av et forbund. Deretter er det opp til forbundene å stille krav til medlemmene. Inngangsbilletten for å komme inn er for lav. Det stilles ikke fagkrav for å være medlem, og noen forbund er mer opptatt av å sikre en høy medlemsmasse enn kvalitet blant sine medlemmer. Kilde: NIFABs internett side. NLH er fullstendig klar over at det Lindeland presenterer for de høye herrer i nord er musikk i deres ører. 18 Hvorfor høyskoler? Styret for Høgskolen i Molde har gjort følgende vedtak: homeopater må komme inn under autorisasjonsordningen for helsepersonell eller få en eller annen form for offentlig godkjenning. Studiet må finansieres med egne økonomiske midler. Kilde: NNHs udanningsdokument, side 29. Selv om NNH mener at Høgskoleutdanning ikke skal føre til autorisasjon så ønsker de at kandidatene får arbeide innfor offentlige helseinstitusjoner, men utdannelse må de betale selv med egne midler. Det er sikkert utdannet mellom homeopater i Norge, ca 15% arbeider med faget i dag. Mange homeopater faller fra yrket i dag fordi de ikke klarer å leve av sin homeopati alene. Hvorfor? Noen er rett og slett ikke dyktige nok eller klarer ikke å skape resultater som blir etterspurt, selv om de har skolert seg med 5 års deltidsstudie. Mange har opparbeidet seg stor studiegjeld og når inntektene svikter, må de finne noe annet å gjøre. Det er synd, men dog et faktum. Hvem sier at en høgskole på 3 års heltid vil gjøre homeopaten mer skikket enn Homøopraktikeren - 4/2009

19 5 år på deltid? Hvem sier at han vil ha bedre inntjening med 3 års høgskole? Markedet er det samme og konkurransen blir strammere. NLH tror ikke dette er veien å gå nå, dette blir sannsynligvis utdanning som fører til arbeidsløshet. Hvordan forske på alternativ behandling? Forskning og dokumentert effekt? NLH har tidligere skrevet at skal noe dokumenteres av alternativ behandling kan det ikke gjøres på de skolemedisinske prinsipper for dokumentering. Lege Arne Johan Norheim ved NAFKAM skriver om uforklarlige sykdomsforløp, at det vil bli utilstrekkelig om forskning på alternativ medisin utelukkende skal foregå med de samme forskningsmetoder som ledet frem til effektive medikamenter. Heldigvis har man innen vitenskapen innsett at ukritisk tillit til forskning kan føre oss på ville veier. Hvordan kan forskning på det alternative foregå? Det endelige svaret foreligger ikke. Men det nytter sannsynligvis ikke med mer forskning av det slaget som ikke syntes å fungere. Internasjonal forskning har tatt til ordet for det som kalles (whole system research) med fokus på selve behandlingsprosessen i tillegg til effekten av behandlingen. Forskning bør gjennomføres i en setting der man tar inn over seg alle omstendigheter omkring behandlingssituasjonen. En slik kontekstavhengig forskning kan kanskje gi forklaring på pasientens totale opplevelse? Kilde: debattinnlegg VG 10. januar NLH mener det er positivt at NAFKAMs representant kommer med slik debatt. Det vekker tillit og kan være noe å bygge videre på. For lave fagkrav til registerordningen? Leder i NNH John Petter Lindeland kritiserer den etablerte registerordning og mener at det er alt for lave fagkrav lagt til denne ordning. Kilde: Nifab, foredrag 12. november 2009 i Tromsø. Snakk om å sitte i glasshus å kaste stein. Dette går nesten ikke ann. Her kommer lederen for ett av de største forbund innen alternativ behandling i Norge og kritiserer en ordning han selv har vært med å utforme. Med dagens debatt om lovforandring pga. useriøse tilbydere av kreftmedisin, gir det en svært lite hensiktsmessig vinkling av debatten og nører opp under ilden til de som ønsker å reversere den aksepten vi har oppnådd. Utspillet gagner i hvertfall ikke saken vår. NLH har registrert 3 ganger at han klager på einskilde fagorganisasjoner er meir oppteken av høge medlemstall der inntaket nærast skjer etter støvsugermetoden. Kilde Naturterapeuten , side 21. Hva er det som stikker lederen så mye? NLH er klar over at han ikke likte godkjenning av Tankefeltterapeuter og det store arbeid NLH gjorde der for hele bransjen. Uansett det er dårlig strategi å sage av greina en sitter på. NLH er enig at det etter hvert må skjerpes fagkrav til registerordningen. Men vi må også se hva vi har oppnådd. Fagkravene den enkelte organisasjon har er en begynnelse. VEKS fag er kommet for å bli, og det har NLH allerede som det eneste forbund innført. Dette betyr mye for pasientsikkerheten, mer enn pugging i timevis på skolebenken. Helsedirektoratet bivåner innføring av VEKS fag. Saborg arbeider med å sikre standarder for utdanning. Det blir noe skolene og videreutdanningsprogrammene som noen forbund har må ta opp i sin fagplan. Så må vi ikke glemme at de som er tilknyttet registerordningen også må etterleve etisk regelverk med taushetsplikt, dokumentasjonsplikt og klageorgan, ha forsikring i orden, og er underlagt eksklusjonsregler, dette er en del av den sikkerhet pasientene har når de bruker en terapeut som er tilknyttet registerordningen. Er ikke dette bra? NLH mener det og vi skal sammen bygge videre på det og gjøre det enda bedre. 4/ Homøopraktikeren 19

20 HOMOTOKSIKOLOGISIDENE Sport og immunsystemet Av Dr. med. Dieter Schröder, Frankfurt Utøvelse av sport blir ofte forbundet med forebyggelse av hjerte- og karsykdommer, beinskjørhet og med oppnåelse av allmenn velbefinnende samt fitness. Normalt kan denne effekt bevises både klinisk og via laboratorieverdier. Det er dog kun dose som gjør trening befordrende på sunnheten. Dårlig og overdreven trening øker ikke bare risikoen for uhell, men skader spesielt kroppens immunforsvar. Igjennom epidemiologiske undersøkelser og treningsstudier kan det bevises at moderat utholdelsestrening er en medvirkende faktor for immunforsvarets prestasjonsnivå. Spesielt blant pasienter som er disponert for infeksjoner, kan en riktig tilpasset trening anbefales. Særlig for eldre pasienter kan sportslig utfoldelse tydelig redusere de ellers større risikoer for immunologiske sykdommer og kreft. Ved joggeturer med et ukentlig belastningsomfang på km blir immunitetsnivået optimalt forbedret. Belastningsintensiteten bør være moderat. Her bør eksempelsvis melkesyrekonsentrasjonen ikke overstige 3,5-4 mmol/l som tegn på en fremdeles aerob belastning. Pulsen er også en viktig retningslinje. Den bør ligge mellom 110 og 140 avhengig av alder og sportsgren. I studier kan endringer i laboratorieverdier, f.eks. en aktivering av makrofagene brukes som observasjon for en stimulering av det uspesifikke immunforsvar. Akutt belastning fører til katecholamin- og kortisolavhengig mobilisering av de hvite blodlegemer, noe som ligner veldig på en betennelsesreaksjon. Tar man utgangspunkt i NK-cellene, som er en viktig lymfocyttpopulasjon i enkelte krefttilfeller, finner man en utpreget stigning av NK-cellene allerede sekunder etter belastningsstart, og opp til 500% ved avslutning av belastningen. Denne økning gir ytterlig en svakere akuttfasereaksjon. Laboratorieverdiene normaliseres oftest innenfor et døgn, maks 72 timer. Regelmessig trening viser seg stabilt å gi mindre utsving i de immunologiske verdier. Også når kroppen holdes i ro, gir den en tydelig forbedring av velbefinnende på grunn av det økte endorfinutslippet som skjer ved økt bevegelse. Studier viser at infeksjonshyppigheten blir tydelig redusert i normalbelastningsperioder, og øker i overbelastningsperioder. Dette gjelder spesielt for luftveisinfeksjoner. Spesielt i musklene kan det etter fysiske belastninger finnes rester av celler fra immunsys- 20 Homøopraktikeren - 4/2009

Norsk akupunkturforening. ikke trykk kvalitet. hva er akupunktur?

Norsk akupunkturforening. ikke trykk kvalitet. hva er akupunktur? hva er akupunktur? Interessen for akupunktur har de siste årene vært stadig økende - både i Norge og verden forøvrig. Flere og flere pasienter velger akupunktur for å kvitte seg med, dempe eller forebygge

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om akupunktur

Befolkningsundersøkelse om akupunktur Befolkningsundersøkelse om akupunktur Webundersøkelse gjennomført for Norsk Akupunkturforening Oslo Prosjektbeskrivelse Undersøkelsen ble gjennomført på web i juni 2006 blant Totalt besvarte 1036 personer

Detaljer

Pasientveiledning Lemtrada

Pasientveiledning Lemtrada Pasientveiledning Lemtrada Viktig sikkerhetsinformasjon Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

ARBEIDSDOKUMENT FRA DIALOGMØTE OM FAGSTANDARD oppdatert 07.06.2014

ARBEIDSDOKUMENT FRA DIALOGMØTE OM FAGSTANDARD oppdatert 07.06.2014 ARBEIDSDOKUMENT FRA DIALOGMØTE OM FAGSTANDARD oppdatert 07.06.2014 Avholdt: 20. mai 2014, kl. 17.30 20.00. Ved: Sentrumskontorene, Brugata 1 (inngang Storgata). Alle SABORGs medlemsorganisasjoner var invitert

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon

Viktig sikkerhetsinformasjon Viktig sikkerhetsinformasjon Din veiledning om YERVOY for YERVOY TM Informasjonsbrosjyre pasientertil pasient Dette opplæringsmateriellet er et obligatorisk vilkår for markedsføringstillatelsen for å minske

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Velkommen til et innlegg om årsaksbehandling!! Med Anne Victoria Heiberg Biopat/fytoterapeut NNH Reg.

Velkommen til et innlegg om årsaksbehandling!! Med Anne Victoria Heiberg Biopat/fytoterapeut NNH Reg. Velkommen til et innlegg om årsaksbehandling!! Med Anne Victoria Heiberg Biopat/fytoterapeut NNH Reg. Klientens mål * Hva ønsker våre klienter med en behandling? Selvsagt å bli friskere, bedre, bli kvitt

Detaljer

Hva er biopati? Den første pilaren Den andre pilaren

Hva er biopati? Den første pilaren Den andre pilaren Hva er biopati? Biopati er en kombinasjon av klassisk naturmedisin og vestlig medisin, og henter det beste fra både østlig og vestlig kunnskap. Dette beskrives gjerne som biopatiens 4 pilarer. Den første

Detaljer

Om å høyre meir enn dei fleste

Om å høyre meir enn dei fleste Om å høyre meir enn dei fleste Anne Martha Kalhovde Psyk spl., PhD student Leiar av Forskning og undervisningseininga ved Jæren DPS Kva slags høyrselserfaringar er det snakk om? Erfaringar med å høyre

Detaljer

Nytt konsept for bedre helse. SuperStream Colon Hydrotherapy

Nytt konsept for bedre helse. SuperStream Colon Hydrotherapy Nytt konsept for bedre helse SuperStream Colon Hydrotherapy For en bedre helse og velvære Veiledning Kolon er kroppen s kloakk og det er også en avsl gård for giftstoffer og skadelige bakterier. Om de

Detaljer

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012 Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012 Denne undersøkelsen er utført for NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin) av Ipsos MMI som telefonintervju i november

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Ut av Jojodietter med din markedsføring og økonomisk bergogdalbane Uke 3 Be om brev til dine venner, familie og følgere. Vanlig brev i posten. Nå kommer vi til en strategi som er helt utenfor det digitale,

Detaljer

Etiske regler for Norske KvanteMedisinere (NKM)

Etiske regler for Norske KvanteMedisinere (NKM) Innhold: Etiske regler for Norske KvanteMedisinere (NKM) 1 Allment aksepterte faglige og etiske normer... 1 2 Respekt for klientens livssyn og integritet... 1 3 Misbruk av yrkesmessig relasjon... 1 4 Informasjon

Detaljer

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2016

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2016 Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2016 Denne undersøkelsen er utført for NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin) av Ipsos MMI som telefonintervju i november

Detaljer

Juice Plus+ gir meg en bedre hverdag!

Juice Plus+ gir meg en bedre hverdag! Juice Plus+ gir meg en bedre hverdag! Lege og spesialist i allmennmedisin Morten Wangestad Nå kan du også spise nok frukt og grønnsaker hver dag for å ta vare på helsen din! Juice Plus+ gir meg en bedre

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 8 Hva er i veien med deg? I dette kapittelet står helsa i sentrum. Den innledende tegningen viser Arif på

Detaljer

Leve med kroniske smerter

Leve med kroniske smerter Leve med kroniske smerter Smertepoliklinikken mestringskurs Akutt smerte Menneskelig nær - faglig sterk Smerte er kroppens brannalarm som varsler at noe er galt. Smerten spiller på lag med deg. En akutt

Detaljer

Fysioterapi og MeDisiNsK akupunktur

Fysioterapi og MeDisiNsK akupunktur Fysioterapi OG MEDISINSK akupunktur Hva er medisinsk akupunktur eller bruk av nåler i fysioterapi? Medisinsk akupunktur er en terapeutisk modalitet hvor tynne nåler brukes i behandling. Medisinsk akupunktur

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

FYSIOTERAPI OG AKUPUNKTUR

FYSIOTERAPI OG AKUPUNKTUR FYSIOTERAPI OG AKUPUNKTUR Hva er akupunktur? Akupunktur er en gammel kinesisk behandlingsform som både gjennom lang erfaring og moderne medisinsk forskning har vist seg å være en effektiv behandlingsmetode

Detaljer

NORGES FIBROMYALGI FORBUND. Fibromyalgi, hva er det?

NORGES FIBROMYALGI FORBUND. Fibromyalgi, hva er det? NORGES FIBROMYALGI FORBUND Fibromyalgi, hva er det? En orientering om fibromyalgi Utgitt av Norges Fibromyalgi Forbund Utarbeidet av Jorun Lægraid september 2004 Revidert 2008 HVA ER DET? når du får snikende,

Detaljer

Hva kan Vitaminer og Mineraler

Hva kan Vitaminer og Mineraler Hva kan Vitaminer og Mineraler gjøre for meg? Hvor kommer vitaminer/mineraler fra? Vitaminer er naturlige substanser som du finner i levende planter. Vitaminer må taes opp i kroppen gjennom maten eller

Detaljer

Målet for undervisning for Danske Akupunktører

Målet for undervisning for Danske Akupunktører Målet for undervisning for Danske Akupunktører Inspirere dere til å trene qigong At dere skal få kjenne på qi og virkning av qi Bli kjent med det teoretiske grunnlag for qigong Qigong Energi trening eller

Detaljer

Når ryggen krangler. Aage Indahl Overlege, Prof II, dr. med. Klinikk fys.med og rehab, Stavern Sykehuset i Vestfold Uni helse, Universitet i Bergen

Når ryggen krangler. Aage Indahl Overlege, Prof II, dr. med. Klinikk fys.med og rehab, Stavern Sykehuset i Vestfold Uni helse, Universitet i Bergen Når ryggen krangler Aage Indahl Overlege, Prof II, dr. med. Klinikk fys.med og rehab, Stavern Sykehuset i Vestfold Uni helse, Universitet i Bergen Alminnelige lidelser Spesifikke lidelser 10-15% - vi vet

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Christian Valeur Pusling

Christian Valeur Pusling Christian Valeur Pusling 2012 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-03-35314-7 Bibliotekutgave - kun til utlån gjennom bibliotekene

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

AVÆRE TILGJENGELIG PÅ JOBB

AVÆRE TILGJENGELIG PÅ JOBB VELVÆRE PÅ JOBB VELVÆRE PÅ JOBB HVORFOR ER DET SÅ VIKTIG? Det er stadig flere bevis for at ytelsen i et selskap er direkte knyttet til de ansattes velvære. Ettersom de fleste mennesker bruker hoveddelen

Detaljer

Pedagogikk som behandling? Ein del av behandlingstilbodet til pasientane

Pedagogikk som behandling? Ein del av behandlingstilbodet til pasientane Pedagogikk som behandling? Ein del av behandlingstilbodet til pasientane Pasientopplæring? Pasientrettigheitslova; rettigheiter Spesialisthelsetenestelova; plikter Helsepersonell lova; plikter Kva er pedagogikk?

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Opne førelesingar M44 20. Januar 2011 Christiane Weiss-Tornes Presentert av Tine Inger Solum Disposisjon: 1. Korleis blir eg utmatta? 2. Varselsymptom

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Bakgrunnsinformasjon Oppdragsgiver Virke Kontaktperson Sophie C. Maartmann-Moe Hensikt Avdekke befolkningens syn på nye muligheter

Detaljer

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad Frisk og kronisk syk MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad 1 Frisk og kronisk syk Sykehistorie Barneleddgikt Over 40 kirurgiske inngrep Enbrel Deformerte ledd og feilstillinger

Detaljer

Anvendelse av helsepersonelloven for hjelpekorpset og ambulansetjeneste

Anvendelse av helsepersonelloven for hjelpekorpset og ambulansetjeneste Norges Røde Kors Avd. Beredskap og utland P.B 1 Grønland 0133 OSLO Deres ref.: Saksbehandler: TMB Vår ref.: 10/5825 Dato: 15.12.2010 Anvendelse av helsepersonelloven for hjelpekorpset og ambulansetjeneste

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

Gruppesamling 1. Hovedfokus: Sykdom og muligheter

Gruppesamling 1. Hovedfokus: Sykdom og muligheter Gruppesamling 1 Hovedfokus: Sykdom og muligheter Aktiv deltagelse Å være aktiv gir grunnlaget for at noe skjer med deg Mennesker lærer best og har lettere for å forandre vaner ved å gjøre og ikke bare

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

pressemelding og informasjonstekst til for eksempel bruk på kommunen eller legevaktens hjemmesider

pressemelding og informasjonstekst til for eksempel bruk på kommunen eller legevaktens hjemmesider Vedlegg 4 Informasjonstekster Det ligger ved forslag til pressemelding og informasjonstekst til for eksempel bruk på kommunen eller legevaktens hjemmesider Det er utarbeidet både på bokmål og nynorsk.

Detaljer

Pårørende, faser i forløpet og spørsmål om organdonasjon

Pårørende, faser i forløpet og spørsmål om organdonasjon Pårørende, faser i forløpet og spørsmål om organdonasjon Pasientforløp Akutt sykdom, ulykke eller skade Livreddende behandling Organbevarende behandling Opphevet hjernesirkulasjon Samtykke Organdonasjon

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

SE DINE PASIENTER I ET NYTT LYS FORSTÅ THERAKOS FOTOFERESE. Nyttig informasjon for pasienter

SE DINE PASIENTER I ET NYTT LYS FORSTÅ THERAKOS FOTOFERESE. Nyttig informasjon for pasienter SE DINE PASIENTER I ET NYTT LYS FORSTÅ THERAKOS FOTOFERESE Nyttig informasjon for pasienter FORSTÅELSE THERAKOS FOTOFERESE Hva er fotoferesebehandling? Fotoferese er en behandlingsmetode som benyttes mot

Detaljer

Side 1 av 7. Framtidens. helsetjeneste. Hovedtema på Den Store Alternativmessen

Side 1 av 7. Framtidens. helsetjeneste. Hovedtema på Den Store Alternativmessen Side 1 av 7 Framtidens helsetjeneste Hovedtema på Den Store Alternativmessen 68 visjon 5 2011 FREMTIDENS HELSETJENESTE Side 2 av 7 Bedre integrert alternativt helsetilbud På årets Store Alternativmesse

Detaljer

KARTLEGGING AV DEPRESJONSSYMPTOMER (EGENRAPPORTERING)

KARTLEGGING AV DEPRESJONSSYMPTOMER (EGENRAPPORTERING) THIS SECTION FOR USE BY STUDY PERSONNEL ONLY. Did patient (subject) perform self-evaluation? No (provide reason in comments) Evaluation performed on visit date or specify date: Comments: DD-Mon-YYYY Spørreskjema

Detaljer

Rapport fra kartlegging av helseplager hos ansatte, knyttet til inneklimaforhold ved Møhlenpris Skole 2011

Rapport fra kartlegging av helseplager hos ansatte, knyttet til inneklimaforhold ved Møhlenpris Skole 2011 Rapport fra kartlegging av helseplager hos ansatte, knyttet til inneklimaforhold ved Møhlenpris Skole 2011 Bergen kommune har bestemt seg for å gjøre en kartlegging av potensielle helseplager knyttet til

Detaljer

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 Innhold Hva er tuberkulose eller TB?... 2 Hva er symptomer (tegn) på tuberkulose?... 2 Hva kan jeg gjøre hvis jeg eller barna mine blir syke?... 2 Kan man få tuberkulose

Detaljer

Vanskelige behandlingsavgjørelser: Etikk, livsverdi og dine behandlingsvalg

Vanskelige behandlingsavgjørelser: Etikk, livsverdi og dine behandlingsvalg Vanskelige behandlingsavgjørelser: Etikk, livsverdi og dine behandlingsvalg Seksjonsoverlege Anne-Cathrine Braarud Næss Ullevål Universitetssykehus 1 Medisinsk Etiske Grunntanker Gjør mest mulig godt for

Detaljer

FORBEREDELSE TIL HELSESJEKK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMNING

FORBEREDELSE TIL HELSESJEKK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMNING FORBEREDELSE TIL HELSESJEKK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMNING Forlaget Aldring og helse Foto: Jørn Grønlund Trykk: BK Grafisk, 2011 ISBN: 978-82-8061-155-0 Vi gjør oppmerksom på at bildene er arrangert

Detaljer

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole: Migrene Norsk utgave Schibsted Forlag AS, Oslo 2011 Elektronisk utgave 2011 Elektronisk tilrettelegging: RenessanseMedia

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]:

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]: S p ø r s m å l 2 4 Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til helse- og omsorgsministeren: «Landslaget for Hjerte- og Lungesyke mener at respiratorbruken ved norske

Detaljer

Studieplan Naturmedisinsk grunnutdanning

Studieplan Naturmedisinsk grunnutdanning Studieplan Naturmedisinsk grunnutdanning Revidert: 8. august 2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Fag som inngår i studiet... 3 1.2 Oppbygning av utdanningen... 4 1.3 Hva er naturmedisin?... 4 1. Hovedmål...

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

1. utgave, 2011, Haugesund ISBN 978-82-303-1612-2

1. utgave, 2011, Haugesund ISBN 978-82-303-1612-2 Arve Fahlvik Refleksologi til hjemmebruk Innhold Forord...3 Terminologi...4 Innledning...5 Behandling av mage...6 Behandling på hånden...10 Behandling av immunforsvar...14 Behandling på ører...16 Behandling

Detaljer

Helse og velvære. med. naturlige teknikker

Helse og velvære. med. naturlige teknikker Din Naturlige Vei til Sunnhet og Velvære Lær hvordan du kan behandle deg selv med enkle og effektive teknikker! Hei, og velkommen til dette minikurset der du vil lære om forskjellige teknikker du kan ta

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

SE-HÖRA-GÖRA BILDER. diagnose bilder. Se Høre Gjøre bildene

SE-HÖRA-GÖRA BILDER. diagnose bilder. Se Høre Gjøre bildene SE-HÖRA-GÖRA BILDER diagnose bilder Se Høre Gjøre bildene Presentasjon AV Se Høre Gjøre bildene, diagnose bilder Hvitt blodlegemet (liten og stor) Denne cellen ser ut som en soldat, har grønn hjelm og

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Mangfold av helsetilbud: Er Sola helsekommunen i Rogaland? I Sola sentrum florerer det av ulike helsetilbud for enhver sykdom eller lidelse. Det finnes over 20 private helseforeteak i tillegg til rundt

Detaljer

Formidling og presentasjon

Formidling og presentasjon Formidling og presentasjon Kurs i helsepedagogikk 5. mars 2015 Ved Kari Vik Stuhaug Kontekst Tenk gjennom kven målgruppa er. Pårørande? Pasientar? Fagfolk? Tidlegare kunnskap om emnet? Tilpass kunnskapsmengda

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

vivatap Pilotforsøk Hensikt 12 psoriasispasienter 2 puljer á 6 pasienter

vivatap Pilotforsøk Hensikt 12 psoriasispasienter 2 puljer á 6 pasienter Hensikt 12 psoriasispasienter 2 puljer á 6 pasienter Forsøkets hensikt er å bekrefte/avkrefte om vivatap har en lindrende effekt på psoriasis. Forsøket Forsøkspersonene skulle kun gjøre én endring i hverdagen

Detaljer

Hvorfor. Eldes jeg? Blir syk? Får sykdommer?

Hvorfor. Eldes jeg? Blir syk? Får sykdommer? Hvorfor Eldes jeg? Blir syk? Får sykdommer? Vil jeg få kreft eller hjerte/kar sykdom? Hvordan vil jeg se ut og hvordan vil jeg føle meg 10 år fra nå? Årsaken til sykdom Dette kan kanskje være vanskelig

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Tor Åge Bringsværd. Panama

Tor Åge Bringsværd. Panama Tor Åge Bringsværd Panama PA «Oh Tiger,» sagte jeden Tag der kleine Bär, «wie gut es ist, dass wir Panama gefunden haben, nicht wahr?» Janosch: Oh wie schön ist Panama, 1979 Hva er det du har på puten

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

bipolar lidelse Les mer! Fakta om Kjenn deg selv Se mulighetene Her kan du søke hjelp Nyttig på nett

bipolar lidelse Les mer! Fakta om Kjenn deg selv Se mulighetene Her kan du søke hjelp Nyttig på nett Skuespiller og forfatter Stephen Fry om å ha : Flere filmer på www.youtube.com. Har også utgitt Det er mest vanlig å behandle med Man må alltid veie fordeler opp mot er. episoder. Mange blir veldig syke

Detaljer

Din veiledning for YERVOY. Informasjonsbrosjyre til pasient

Din veiledning for YERVOY. Informasjonsbrosjyre til pasient 1 Din veiledning for YERVOY Informasjonsbrosjyre til pasient Innledning Du har fått foreskrevet Yervoy (ipilimumab) av din lege. Yervoy brukes ved behandling av avansert melanom (en type hudkreft) hos

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Å leve med lupus. Informasjon til pasienter, familie og venner. Lær mer om Lupus

Å leve med lupus. Informasjon til pasienter, familie og venner. Lær mer om Lupus Å leve med lupus Informasjon til pasienter, familie og venner Lær mer om Lupus Innledning Hvis du leser denne brosjyren, er du sannsynligvis rammet av lupus eller kjenner noen med sykdommen. Lupus blir

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Seksjon for intervjuundersøkelser Oslo, august 2006 Saksbehandler: Telefon 800 83 028 (gratis) Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre Du vil i løpet av kort tid bli kontaktet

Detaljer

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog For 10 år siden: kursrekke for alle diagnosene våre over 45 år. jeg hadde ivret for lenge, opplevde det som kurs som

Detaljer

Forvandling til hva?

Forvandling til hva? Innledning Hei! Velkommen til boka. Den er skrevet til deg fordi jeg ønsker at du skal forstå at du er skapt av Gud på en helt fantastisk måte med en spennende og nydelig seksualitet. Jeg håper, og har

Detaljer

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Mann Kvinne Navn: Adresse: Postnummer: Poststed: Mobil: Telefon 2: E-post: Person nr. (11): Yrke: Er jeg klar for å ta kurset? The Lightning Process

Detaljer

Allergi og Hyposensibilisering

Allergi og Hyposensibilisering Allergi og Hyposensibilisering Denne brosjyren er beregnet for deg som vurderer å starte behandling med hyposensibilisering, eller til deg som allerede har tatt beslutningen. I brosjyren vil du finne informasjon

Detaljer

VAKSINERE NÅ? Aktuelt om vaksinasjon og sykdommer hos hest

VAKSINERE NÅ? Aktuelt om vaksinasjon og sykdommer hos hest VAKSINERE NÅ? Aktuelt om vaksinasjon og sykdommer hos hest PASS PÅ HESTEN DIN Luftveisinfeksjoner og andre smittsomme sykdommer kan idag spres raskt fordi hester transporteres i større grad i forbindelse

Detaljer

ved inflammatorisk tarmsykdom

ved inflammatorisk tarmsykdom BEHANDLING MED ADACOLUMN ved inflammatorisk tarmsykdom www.adacolumn.net INNHOLD Mage-tarmkanalen...4 Ulcerøs kolitt...6 Crohns sykdom...8 Immunforsvaret ved IBD...10 Slik fungerer Adacolumn...12 Behandling

Detaljer

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for sykepleierutdanning Postadresse:

Detaljer

Body Awareness Rating Questionnaire

Body Awareness Rating Questionnaire Body Awareness Rating Questionnaire Et spørreskjema om kroppsfornemmelser Kvinne Mann Alder... Høyde... Vekt... Yrke... Varighet av plager... I behandling : Ja Nei Under finner du en rekke påstander. Til

Detaljer

Kriterier for skoler anbefalt av NFF Vedtatt våren 2010

Kriterier for skoler anbefalt av NFF Vedtatt våren 2010 Kriterier for skoler anbefalt av NFF Innledning... 2 Kompetanse... 2 Anatomi og fysiologi... 2 Hud- og neglelidelser i underekstremitetene...2 Sykdommer som har innvirkning på føttene... 3 Analysemetoder...

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

HELSEATTEST. Rett til innsyn: Utøver har til enhver tid rett til innsyn i de helseopplysningene som omhandler utøveren selv.

HELSEATTEST. Rett til innsyn: Utøver har til enhver tid rett til innsyn i de helseopplysningene som omhandler utøveren selv. Alle utøvere som skal vurderes for representasjonsoppgaver for et særforbund tilsluttet helseattestordningen, må avgi helseopplysninger til helseteamet i det aktuelle forbundet innen den frist som er fastsatt

Detaljer

OPERASJON I MAGE ELLER TARM

OPERASJON I MAGE ELLER TARM OPERASJON I MAGE ELLER TARM KJÆRE PASIENT Velkommen til avdeling for gastro og akuttkirurgi. Dette er informasjon til deg som er operert på grunn av akutt stopp i fordøyinga. ILLUSTRASJON AV MAGE OG TARM

Detaljer

Søknadsskjema for Phil Parker Lightning Process TM Trening med Live Landmark, Velliveien 21, 1358 Jar, Tlf:91855303

Søknadsskjema for Phil Parker Lightning Process TM Trening med Live Landmark, Velliveien 21, 1358 Jar, Tlf:91855303 1 Søknadsskjema for Phil Parker Lightning Process TM Trening med Live Landmark, Velliveien 21, 1358 Jar, Tlf:91855303 Navn: Adresse: Postnummer: Land: Tlf. hjem: Mobil: E-postadresse: Mann/Kvinne: Fødselsdato:

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

NAFKAM sin rolle og forskningsprosjekter hva har vi oppnådd og funn så langt? Vinjar Fønnebø Senterleder

NAFKAM sin rolle og forskningsprosjekter hva har vi oppnådd og funn så langt? Vinjar Fønnebø Senterleder NAFKAM sin rolle og forskningsprosjekter hva har vi oppnådd og funn så langt? Vinjar Fønnebø Senterleder Antall sykehus 25 20 15 10 5 Bruk av alternativ medisin i norske sykehus 1975-2001 Akupunktur Annen

Detaljer

Nina Strøm slet med muskelsmerter og låsninger i nakke og rygg og var sykemeldt i lange perioder. Etter at hun lærte å puste på nytt ble hun frisk.

Nina Strøm slet med muskelsmerter og låsninger i nakke og rygg og var sykemeldt i lange perioder. Etter at hun lærte å puste på nytt ble hun frisk. Nina ble smertefri med Pust Yoga: -Jeg måtte lære å puste på nytt -Jeg pustet meg frisk 5 Nina Strøm slet med muskelsmerter og låsninger i nakke og rygg og var sykemeldt i lange perioder. Etter at hun

Detaljer