sopp og nyttevekster årgang 4 - nummer Medlemsblad for Norges sopp- og nyttevekstforbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "sopp og nyttevekster årgang 4 - nummer 1-2008 Medlemsblad for Norges sopp- og nyttevekstforbund"

Transkript

1 sopp og nyttevekster årgang 4 - nummer Medlemsblad for Norges sopp- og nyttevekstforbund

2 MEDLEMSFORENINGENE Aust-Agder sopp- og nyttevekstforening Leder: Dag Pettersen, Adr.: Mellomvn. 11, 4870 Fevik Elverum sopp- og nyttevekstforening Leder: Gry Handberg Adr.: Grindalsvn. 1, 2406 Elverum E-post: Follo sopp- og nyttevekstforening Leder: Helene Kieding Adr.: Haråsen 4, 1407 Vinterbro. Fredrikstad soppforening Leder: Rolf Hermansen Grønt og nyttig i Buskerud Leder: Steinar Weseth Halden soppforening Leder: Jørgen Iversby Adr.: Rokkeveien 46, 1743 Klavestadhaugen Haugaland sopp- og nyttevekstforening Leder: Gerd Jorunn Christensen Adr.: Postboks 1940, 5508 Karmsund Hexeringen, Hamar Leder: Hans Myhre Adr.: Postboks 18, 2350 Nes på Hedmark Moss Nyttevekstforening Leder: Nora Gudem Adr.: Morenen 22, 1519 Moss E-post: Kongsvinger Soppforening Leder: Lars Ole Bolstad Adr.: Kurastien 7, 2208 Kongsvinger E-post: Nordfjord sopp- og urtelag Leder: Anne Bråten Seljeset Adr.: 6793 Hornindal Nyttevekstforeninga, Ålesund Leder: Kari Mette Tollås Veblungsnes Adr.: Furmyrv. 13 A, 6018 Ålesund Nyttevekstforeningen, avd. Sør- Rogaland, Jærsoppen Leder: Ellen Bø Nedrehagen Adr.: Rogaland Arboret, Espeland, 4300 Sandnes Nyttevekstforeningen i Nittedal Leder: Per Nordbeck Adr.: Gerd Oldeide, Liljev. 14 C, 1487 Tøyenhaugen Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening Leder: Johs. Kolltveit Adr.: Postboks 2828 Tøyen, 0608 Oslo Ringerike soppforening Leder: Grete Hollerud Adr.: Hollerud gård, 3533 Tyristrand E-post: ringnett.no Risken, Molde og omegn soppforening Leder: Wenche Eli Johansen Adr.: Adjunkt Dørumsgt Molde Tønsberg soppforening Leder: Per Marstad Romerike soppforening Leder: Mariann Prytz Sivertsen Adr.: Bjørkelia 25, 1900 Fetsund Salten Naturlag Leder: Beate Venaas Røkke Adr.: Boks 851, 8001 Bodø E-post: Soppforeningen i Bergen Leder: Geir Blom Adr.: Postboks 2315 Solheimsviken, 5824 Bergen Sunnfjord Nyttevekstforening Leder: Harald Eriksen Adr.: Aarberg, 6973 Sande Telemark sopp- og nyttevekstforening Leder: Bjørn Frode Moen Trondheim Nyttevekstforening Ledelse v/berit Austeng Adr.: Steinberget 10, 7018 Trondheim Vefsn Nyttevekstforening Leder: Knut Tverå, Adr.: Postboks 210, 8651 Mosjøen. Vest-Agder sopp- og nyttevekstforening Leder: Hanne Katinka Hofgaard Adr.: Åsasvei 14, 4633 Kristiansand E-post: Kristiansand.kommune.no Voss sopp- og nyttevekstlag Leder: Bjørn Fremming Adr.: Groadalen 5, 5700 Voss 2 SN - 1/2008

3 MARS INNHOLD årgang 4 - nr Utgiver Norges sopp- og nyttevekstforbund Postboks 61 Blindern, 0313 OSLO Telefon: / Bankkonto: Org.nr: Styret Gro Gulden (leder), Wenche Eli Johansen (nestleder), Edvin Johannesen, Marthe Seem, John Bjarne Jordal, Grete Strømsøe Varamedlemmer: Per A. Bergersen, Betsy W. Samuelsen, Erik Jantzen Daglig leder Trine M. Holm Redaksjonskomité Redaktør: Per A. Bergersen, Anne Molia, Øyvind Stensrud Navngitte fotografer har rettighetene til bildene sine i følge åndsverksloven. ISSN Trykk: Benjamin Sats & Trykk DA, Oslo Opplag: 3500 Forside: Knuskkjuke Fomes fomentarius. Foto: Anne Molia Redaksjonelle linjer... 4 Kåseriet... 6 Nytt fra forbundsstyret... 8 Tema: Kjukebruk Knuskkjuke Fomes fomentarius brukt til tøy Ellen Bøe Nedrehagen Kjuker du kan lage papir av Anne Molia Om å lage soppapir - en veiledning Trine Parmer Fiolett, gult, grønt, brunt og svart - fargene får vi fra kjuker Anna-Elise Torkelsen Användningsområden för tickor Liza Johansson Sopp i fokus Gasteromycetkurs i den norska fjällvärlden Mikael Jeppson Naturen tilbyr ferske grønnsaker tidlig på våren Arvid Odland Nytt fra Forum for soppfargere Ismannen Ötzi og hans kjuker Leif Ryvarden Lesernes sider Boletaria Vi presenterer - Norsk Skogmuseum Nytt fra Forum for soppsakkyndige Vi besøker medlemsforeningene Program for medlemsforeningene Sopp- og nyttevekstprat rundt latinen Oliver Smith SN - 1/2008 3

4 Redaksjonelle linjer At smørrebrød er ikke Mad Og Kierlighed er ikke Had, Det er for Tiden hvad jeg veed Om smørrebrød og Kierlighed Johan Herman Wessel skal ha begått disse rader. Her kan man sette inn kjuker isteden for smørrebrød, og ødelegge hele metrikken. På den annen side øker sannhetsgehalten i diktet betraktelig; med få unntak er kjuker i motsetning til smørrebrød ikke mat. I dette nummer har vi satt søkelys på nyttig bruk av kjuker. Og at vi kan gjøre mer med disse soppene enn å sparke dem vekk fra gamle trestokker mener vi dermed å ha bevist. Blir dette for tørt er det alltids trøst å finne i Boletaria. Les også siste tilgjengelige nytt om riddermusserongen og Ötzi-mannen, bli med på museum i Hedmark, eller kos dere med noe annet av det vi byr på. Tre nye medlemsforeninger har sluttet seg til forbundet, og vi starter presentasjonen av dem i dette nummeret. Noen har spurt om hva slags stoff som kan omtales i sopp og nyttevekster. For redaksjonen er bladet ett av flere instrumenter for å oppfylle Norges sopp- og nyttevekstforbunds formål. Valg av stoff vil derfor holde seg innefor det som er nevnt i forbundets vedtekter. Per A. Bergersen Nr. 2/2008 er planlagt postlagt 9. juni. Innlegg som ønskes tatt inn i dette nummeret må være redaktøren i hende senest 5. mai. Innkalling til Årsmøte i Norges sopp- og nyttevekstforbund 2008 Møtet holdes i Oslo, Kristine Bonnevies hus, auditorium 2, Universitetet i Oslo, lørdag 19. april kl Etter møtet holder forsker ved Norsk institutt for skog og landbruk Olav Balle kåseri om Bruk av ville vekster i norsk tradisjon. Søndag 20. april arrangeres tur til Botanisk hage, Tøyen med omvisning i urtehagen og fjellhagen, fremmøte foran Botanisk museum kl Kl. 13 arrangerer for øvrig Botanisk Hage en markering av Wergelandjubileet. Temaet er vårblomster i Wergelands arbeider. For nærmere detaljer se: FORRETNINGSORDEN 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av ordstyrer 3. Valg av tellekorps 4. Valg av to personer til å skrive under protokollen 5. Valg av referent 6. Opptelling av stemmer Alle forslag som fremsettes under møtet skal leveres skriftlig til møteleder Begrensning av taletiden kan vedtas av forsamlingen Strek for debatten kan vedtas av forsamlingen. Etter at strek er satt kan ikke forslag fremmes eller trekkes. SAKSLISTE Sak 1. Årsberetning for 2007 Sak 2. Regnskap for 2007 med revisors beretning Sak 3. Budsjett for 2008 og Handlingsplan for 2008 Sak 4. Valg Det skal velges 3 medlemmer til styre og 1 varamedlem, revisor, valgkomité (3 medlemmer) Sak 5. Innkomne forslag Årsmøtepapirene ligger på forbundets hjemmeside www. soppognyttevekster.no fra slutten av mars og kan også sendes medlemmer på forespørsel (tlf og ). 4 SN - 1/2008

5 Annonse SN - 1/2008 5

6 kåseriet Nå kommer den kalde fine tida, ifølge TV-sporten, og jeg er så enig, så enig. Kanskje det kan få Gunnar tilbake til (ski)sporet og søndagspilsen. For denne høsten har, med respekt å melde, vært en påkjenning på familielivet her hjemme. Ikke for det: Han har jo vært en glad gutt av og til, men det er ikke tvil om at han trigges av andre begivenheter enn tidligere, og han har nok blitt betraktelig mer bipolar etter at han ble soppfrelst. Så vel gledene som skuffelsene hans er lettere å se. Ta nå bare den samlingen han hadde for sine soppvenner i vårt felles rede. Den merkelige forsamlingen (jeg regner meg ellers som nokså fordomsfri) satt en hel kveld med sopper mellom dekketøy og dannede vinglass og diskuterte kjuker! Kjuker, ja! Etter hvert som vennene ble mindre dannede enn glassene, kom forslag til favoritter og hatobjekter blant disse skorpene frem i stadig mer høyrøstet form. Hvorfor de lo så fælt av dette går over min forstand og sans. Men før kjukene kom på bordet studerte nerdene mykere utgaver (det skal visstnok hete arter) med støtte i luper og mykologisk litteratur. Jeg tillot meg å låne dem et halvt øre, for det kunne jo hende at det ble snakk om noe spiselig? Og ganske riktig: Der kom det forløsende ordet: en god art. Den arten lurte jeg meg til å rappe, og fem seks lekre individer havnet i stekepannen på kjøkkenet. Men skulle du trodd på maken? Gunnar, som ellers er utstyrt med et dårlig sanseapparat (tidligere storrøyker og digger av høy harrymusikk), luktet at noe var på ferde: Hva er det du gjør?, brølte han ut av rødmussede og dissende kjaker. Lager litt mat til dere, sa jeg stolt. Da kalte han på resten av banden så alle fikk le av meg samtidig. Jeg ble spurt om jeg var ute etter å ta livet av dem ( ja, ja! skulle jeg svart), eller om jeg ikke visste at den soppen var giftig? God art skulle være en art som var lett å gjenkjenne og vanskelig å forveksle med andre hvis jeg forsto dem rett. Det gjorde jeg ikke, og det gjør jeg fortsatt ikke, bare så de vet det. Jeg er ingen lettfornærmet kvinne, og hevngjerrig er jeg heller ikke, selv om jeg kan være litt spontan. Det var ikke derfor det ikke ble noe nattakos på gubben i dobbeltsengen. Hodepine er hodepine. Men gubben selv? Han er lett å fornærme, han: En kveld lurte jeg meg inn i armkroken og sa at jeg ikke hadde hodepine. Men han var mest opptatt av soppsesongen. Den verste i århundret, snøvlet han. Jeg skjønte at han gråt. Snill og forståelsesfull som jeg er, ville jeg jo gjerne trøste: Nei da, vennen. Vi har jo bare vært i dette århundret i snaue syv år; det kommer sikkert verre sesonger senere. Da tok han med seg dynen og la seg på sofaen i stuen. Men det er lenge siden nå. Forleden hentet han en flaske øl og åpnet TV-en for damehåndball. Det er kanskje håp? Bodil 6 SN - 1/2008

7 Høstsopptreff 2008 i Vikersund September Annonse Arrangeres på Tyrifjord Hotell av Eiker Soppforening Bindende påmelding innen 1. juli ved innbetaling av deltakeravgift kr. 400,- til konto Adresse: Sopptreff 2008, Else Wiborg, 5. Bera Terrasse 12 C, 3026 Drammen. Husk å oppgi navn og adresse og. adresse hvis du har. Trenger du flere opplysninger kan vi nås på eller telefoner: Berit Krømer , Else R. Wiborg eller Hotellreservasjon må foretas av hver enkelt deltaker med hotellet direkte innen 1.juli. Tyrifjord Hotell. P.b. 172, 3371 Vikersund, Tlf , Web-adresse: Priser: Pr. person i dobbeltrom kr ,- Pr. person i enkeltrom kr ,- Pr. person i 3.sengs rom kr ,- Klarer på forhånd hvem du vil dele rom med og at dere er enige. Prisen omfatter: Overnatting fredag til søndag Aftensbuffet fredag Middag lørdag kveld Frokostbuffet lørdag og søndag Smøring av nistepakke med påfylling av kaffe/te i egne termoser lørdag og søndag Kaffe/te tilgjengelig under møte alle dager Fri parkering ved hotellet Fri benyttelse av hotellets badstuer Transport: Hotellet ligger kun 2 min. med transport fra bussterminalen i Vikersund. Hotellet henter gjerne enkeltgjester gratis i Vikersund, ring hotellet for forhåndsavtale. For de som ikke bor på hotellet: Aftenbuffet fredag kr. 395,- Middag lørdag kr. 425,-. Dagpakke kr. 425,-, som inkluderer smøring av nistepakke med påfylling av kaffe/te på egne termoser, kaffe/te SN under - 1/2008 møter, fri benyttelse av badstuer og fri parkering. Mer om treffet vil du finne på etter hvert som bitene faller på plass. 7

8 Nytt fra Forbundsstyret Gladnyheten denne gangen er at forbundet har tilsatt ny daglig leder. Hun heter Trine Marianne Holm, er 40 år, og har bakgrunn blant annet fra Universitet i Oslo hvor hun avlegger mastergradseksamen i limnologi (læren om ferskvannsbiologi og -kjemi) i disse dager. En nærmere presentasjon vil komme i neste nummer av Sopp og nyttevekster. Årets Vintersopptreff gikk av stabelen med ca. 140 deltagere, og her ble det som vanlig presentert flere nyheter. Blant annet ble riddermusserongen friskmeldt som matsopp (se redegjørelse under spalten Nytt fra forum for soppsakkyndige). En debatt omkring den elendige soppsesongen i Sør-Norge førte til flere hypoteser, men ingen endelige svar. I følge svenske og danske deltagere var sesongen tilsvarende dårlig i nabolandene, og vi er alle spent på hva neste års sesong bringer. Har soppmycelet i jorda tatt skade av det langvarige regnet ( druknet ) eller starter vi på ny frisk neste sesong? Deltagerne ble også invitert av Den norske soppnavnkomiteen til å sende inn forslag på norske navn for sopparter funnet i Norge som tidligere ikke har slike. Invitasjonen går til alle, så savner du et godt norsk navn på en sopp, så send forslag på e-post til forbundet, eller til meg. Studieforbundet Natur og miljø har sendt oss en oversikt over kurs som ble holdt i 2007 med støtte fra studieforbundet. I alt ble 13 kurs støttet, hvorav to var nyttevekstkurs og resten var soppkurs på forskjellige nivåer. Foreningene mottok støtte fra studieforbundet på i alt kr Det forbundet som mottok overlegent mest av studiemidlene var Norges Jeger- og Fiskerforbund som mottok vel 1 mill. kr., tett fulgt av Norsk Kennel Klub, med 4H Norge et langt stykke bak på tredjeplass. Mattilsynet har nå i brevs form påtatt seg ansvaret for at kvaliteten på kommersielt omsatt sopp er tilfredsstillende det gjelder både tørket sopp, sopp konservert på annen måte, og frisk sopp omsatt i butikker og på restauranter. Men Mattilsynet anerkjenner fra nå av intet ansvar for om sopp som omsettes eller leveres til restauranter er giftig eller ikke, idet det ikke lenger vil ha noe å gjøre med autorisasjon av soppsakkyndige. Helt fra 1953, da Sosial- og helsedirektoratet opprettet en Prøve for godkjenning av soppkontrollører, har det offentlige støttet utdannelse av soppkontrollører ved å bidra til en offentlig eksaminasjon - fordi man innså behovet for autoriserte soppkontrollører. Prøven, som i dag går under navnet Prøve for soppsakkyndige, er blitt offentlig støttet i mer enn 50 år, først av Helsedirektoratet, siden av Statens Næringsmiddeltilsyn og fra 2004 av - til nå - av Mattilsynet. Forbundet er i dialog med Mattilsynet omkring disse forholdene, men må trolig også gå runder med Helsedirektoratet. Neste begivenhet på programmet er årsmøtet den 19. april etterfulgt av et foredrag om nyttevekster og med omvisning i nyttevekstavdelingen og fjellhagen i Botanisk hage, Oslo søndag 20. april. Årsmøtepapirer vil som i fjor bli sendt elektronisk til medlemsforeningenes ledere eller kan fås ved henvendelse til vår daglige leder på kontoret i Oslo. Jeg vil ønske vel møtt til årsmøtedelegatene og til alle andre som er medlemmer av en sopp- og nyttevekstforening (og derved i forbundet) som ønsker å delta! Gro Gulden, forbundsleder AGARICA Tegn abonnement på forbundets nye tidsskrift Agarica! For mer informasjon se 8 SN - 1/2008

9 SN - 1/2008 Fra topp venstre: Silkekjuke, foto: Anne Molia. Teglkjuke, foto: Per Marstad. Vinterstilkkjuke, foto: Per Marstad. Knivkjuke, foto: Kristin Vigander. Rødrandkjuke, foto: Per Marstad. Granstokkjuke, foto: Anne Molia. Tjærekjuke, foto: Per Marstad. Sinoberkjuke, foto: Kristin Vigander. 9

10 Knuskkjuke Fomes fomentarius brukt til tøy Knuskkjuke er en snyltesopp som vokser på løvtrær, hovedsaklig bjørk, og forårsaker råte i veden. Fruktlegemet er hovformet med et hardt porelag på undersiden. Knusk ble i tidligere tider brukt sammen med ildstål eller svovelkis og flint eller kvartsitt til å gjøre opp ild. Den eldste sikre knusken jeg kjenner til er fra et myrfunn i Danmark fra 200-tallet. Her er knusk funnet sammen med fyrtøyet, som er av skandinavisk type. Det var i bruk i Norge til fyrstikkene kom, og ifølge Høegh (1974) brukte en mann i Forsand i Rogaland knusk til å tenne opp med så seint som fram mot Når man slår karbonrikt jern over en skarp flint kommer det gnister. Treffer de den tørre knusken begynner den å gløde og derfra kan man overføre gloen til annet brennbart materiale. Det er det filtaktige soppkjøttet i knuskkjuken som brukes til å lage knusk. Inni soppen finner vi tidligere års harde sedimentære porelag. Over disse lagene (hovedsakelig) ligger det filtaktige stoffet. Det er temmelig hardt langs yttersiden, og tykkest i toppen. Det skjæres ut og tenner først etter at det er lutet og banket mykt. Jeg har laget knusk til opptenning i mange år og har etter hvert gjort noen erfaringer. Det ene er at man kan lære seg å se på soppen om det er mye soppkjøtt i den. De kjukene som har en myk kul i toppen har mest soppkjøtt. Jeg fant også ut at kjøttet kan dras ut til dobbel størrelse dersom man skjærer 2 mm tykke skiver vannrett av soppkjøttet i toppen. Dette kan man gjøre når soppen er helt fersk og kjøttet fremdeles er fuktig. Man sitter da igjen med brune skiver som lett kan forveksles med porøst semsket skinn. Metoden med å dra ut soppkjøttet til store flak mente jeg måtte være den de brukte i Øst-Europeiske land når de laget hatter og annet tekstilt materiale av soppen. Det var likevel vanskelig å forstå hvordan man kunne få store nok flak siden det kun er det mykeste kjøttet i toppen jeg har klart å dra ut. I utgangspunktet tenkte jeg at de måtte ha ekstremt store kjuker. Det fristet å finne ut mer om dette. Om man brukte knuskkjuke til tekstiler i Romania visste jeg ikke, men jeg ringte min venninne Silje Bartha Landa som kommer fra Odorhei i Romania for å spørre. Jo da - hun kjente til den slags produksjon. Hell og lykke! Nå hadde jeg en unik sjanse til å finne ut mer. Til alt overmål skulle familien dit i julen og da kunne hun kjøpe noe for meg. De skulle uansett på besøk i byen Korond der hun kjente til en produsent, så det passet perfekt. Det følgende har jeg fått vite gjennom Silje, som også har vært min tolk på telefonen til Romania. Byen Korond ligger midt i saltdistriktet i Harghita fylke i Transilvania-regionen, nord for Karpatene. Mange av innbyggerne her livnærer seg ved å selge husflidsprodukter, og bodene står side ved side langs gatene. Byen er særlig kjent for keramikk og porselenproduksjon, men man finner også andre husflidsprodukter av tre, tekstil, pilefletting med mer. I denne byen bor Fabiab Bógos Árpad. Han er en ELLEN BØE NEDREHAGEN 10 - SN - 1/2008

11 Knuskkjuke Fomes fomentarius. Foto: Ellen Bøe Nedrehagen To hatter og forfatterens nye håndveske. Foto: Terje Tveit, AmS SN - 1/2008 Duken: Duk laget i Ungarn av knuskkjuke. Foto: Lisbet Bråthe Tverrsnitt av knuskkjuke. Tegning av Aasne Aarhus fra VåreNYTTEVEKSTER nr.3/

12 av de etter hvert få håndverkerne som fremdeles lager ting av knuskkjuke. Vår, sommer og høst samler han og familien sopp som de arbeider med utover vinteren. Soppene de bruker vokser på over 100 år gamle bøketrær, og de må et godt stykke ut av byen for å finne dem. Kjukene de bruker er på størrelse med et halvt brød, noen ganger litt større. Soppene ligger lagret til det begynner å vokse en annen (ikke navngitt) gul sopp på utsiden. Det er da de er best å arbeide med, forteller han. Varmt vann slås over soppene, og de ligger til de er bløtt opp. Deretter legges de i plastpose i to timer for å lett kunne ta av skallet. Soppkjøttet trekkes av porelaget i soppen ved at man tar grep i nedre kant av kjuken og drar oppover mot toppen. Det fuktige soppkjøttet dras så utover til man får store stykker. Når man lager hatter trekkes soppkjøttet over hatteformer av bøk. Produktene pyntes med mønstre av ulikt slag. Typiske mønstre som blad, blomster eller ruter preges inn i det fuktige sopptøyet, eller sopptøy-figurer klippes ut og limes på til pynt. Et kullfyrt strykejern brukes til å svi overflaten på sopptøyet slik at det blir mørkebrunt. Av dette klippes strimler som flettes til bånd, til kanter og annen pynt. Limet som benyttes er beinlim blandet med mel. Denne blandingen brukes også til å stive opp materialet om nødvendig, for at det skal holde formen når det tørker. Men tøyet faller sammen i vann, så hattene er ikke egnet for vått vær. Siden klimaet i dette området er temmelig tørt så har ikke det vært noe problem. Teknikken har lang tradisjon og går i arv fra generasjon til generasjon. Tradisjonelt var det hatter man laget av knuskkjuke, mens man i dag også lager andre ting beregnet for salg. Det er fascinerende å tenke på hvordan mennesker har spesialisert seg på å utnytte veksters egenskaper. I dette tilfellet til å lage tøy av sopp. Nå gjenstår det å prøve ut denne metoden for å se om den er brukbar under norske forhold. Den beste måten å overføre slik kunnskap på er gjennom handling. Da unngås misforståelser, og metoden sitter både i hender og hode. Kan hende det blir en ferietur til Romania med demonstrasjon av bruken av knuskkjuke på programmet i nærmeste framtid! Takk til Silje for hjelpen med informasjon om bruken av knuskkjuke. Litteratur: Høeg OA, Planter og tradisjon. Universitetsforlaget. 751 s. Urtekilden er et informasjons- og kompetansesenter for urtemedisin. Vi samler inn viltvoksende medisinplanter i norsk natur og selger tørkede urter, egenkomponerte urteblandinger og noen andre urtebaserte produkter. Urtekilden Christina og Rolv Hjelmstad Fagerhaug, 7340 Oppdal Tel: Hjemmeside: - E-post: 12 SN - 1/2008

13 Annonse Russula-treff i Fredrikstad september 2008 Påmelding innen 1. juli til Fredrikstad Soppforening ved Øyvind Weholt Tlf.: eller Rolf Hermansen Tlf.: Deltageravgift kr 400 betales til konto innen 1. august Hver enkel deltager tar kontakt med Hotel Victoria direkte. Tlf.: Pris pr. person pr. døgn dobbeltrom inkl. frokost er kr. 750, enkeltrom kr 895 Middag fredag: kr 165 pr. person eks. drikkevarer. Festmiddag lørdag: kr 425 pr. person eks. drikkevarer. Selvsmurt lunsjpakke inkl. kaffe/te i medbrakt termos: kr 70. Alternativ rimeligere overnatting i Fredrikstad: Gamlebyen pensjonat AS, Tlf.: Mer om treffet vil foreligge senere og vil kunne fås på henvendelse. SN - 1/

14 Kjuker du kan lage papir av Å lage papir av kjuker er en spennende, kreativ og billig hobby. For den som er interessert i vedboende sopper gir den et godt innblikk i karakterer og kjennetegn for slekter og arter. Man kutter over soppene, lager passelige biter til matmølla, og ser fort om det dreier seg om en ett- eller flerårig kjuke (se fig. s.17). Man ser den innvendige fargen, og man lærer seg hyfesystemene - ja, kanskje også litt terminologi! For mange kan dette være en fin tilnærmingsmåte for å lære seg denne gruppa av sopper. Hvorfor egner enkelte arter av kjuker seg, og andre ikke? Kjukers oppbygning kan kort beskrives som et fruktlegeme der porelaget (soppens hymenium) er lokalisert på soppens underside. Dette er selve formeringsorganet/den sporedannende delen av soppen. Porene kan være store eller små, labyrintiske til utdratte, eller skivelignende. Innmaten til soppen kalles kjøtt (context), og denne kan ha forskjellige farger og sjiktninger; avhengig av om soppen er etteller flerårig. Soppens overside kan ha forskjellige farger, teksturer og strukturer (f. eks. soneringer). Kjukene er vedaktige til korkaktige, fra seige til harde eller mjuke. De flerårige kjukene er som regel harde. Alle kjuker er spredningsorganer, og består derfor alltid av generative hyfer slik som alle fruktlegemer av sopp gjør. Disse generative hyfene aleine gir ingen papirmasse (en type hyfer, altså bare generative hyfer, kalles monomitisk hyfesystem). Mange arter har i ANNE MOLIA - 14 SN - 1/2008 Silkekjuke. Trametes versicolor. Foto: Anne Molia.

15 tillegg til disse generative hyfene skjeletthyfer og/eller bindingshyfer (se Ryvarden & Gilbertson s ). Har de generative pluss ett annet hyfesystem kalles det dimitisk. Er alle tre hyfesystemer til stede kalles det trimitisk. Noen få unntak til regelen om at di- og trimitisk hyfesystem gir papir finnes, men den er et godt utgangspunkt for forsøk. Hvilke kjuker kan brukes? Start med vanlige kjuker som er lette å lære seg. Lær deg kjukene først slik at du ikke kommer i skade for å høste sjeldne og kanskje rødlista arter. Det er veldig ofte disse vanlige, store kjukene som gir flottest papir. Og det er her det er mest å hente mengdemessig. Ikke høst av resupinate kjuker, dvs. tiltrykt til underlaget uten konsollforma hatt. Her er det lite å hente, og mange arter er sjeldne og rødlista. Slekter av kjuker har samme type hyfesystem, så er en art innen slekta sjekka ut kan man anta at de andre artene innen samme slekta kan benyttes. Her kommer en kort beskrivelse av seks arter og to slekter av kjuker som gir flott papir med forskjellige farger og strukturer. For å finne ut om det er mulig å finne de forskjellige artene der du bor, søk i soppherbariets database: Knivkjuke Piptoporus betulinus Knivkjuke er ei ettårig, relativt stor, tung og mjuk kjuke som vokser på bjørk. Fasongen er nyreforma med rund hattekant. Fargen er hvit inni, den har hvitt, småpora porelag, og en tynn, brun- hvitaktig skorpe. Papiret blir lyst, til nesten hvitt. Hvis du fjerner skorpa vil du få et kritthvitt, veldig glatt og delikat papir. Papir av knivkjuke ser du i ramma på side 48. Rødrandkjuke Fomitopsis pinicola Rødrandkjuke er flerårig, og den vokser på flere slags substrat av både lauv- og bartrær. Vanligst er den kanskje å finne på gran. Kjuka kan bli veldig stor når den blir gammel, og kan måle over 1/2 meter i tverrmål + (se fig. side 16) etter tverrmål. Den har gult porelag, og kjøttets farge er fra relativt lyst til mørk sennepsgult, avhengig av kjukas alder (det blir mørkere med åra). Kjuka kjennes også lett igjen på dufta som er noe behagelig/ubehagelig fruktaktig. Fargen på papiret blir som kjøttets farge, lysere eller mørkere sennepsgult. Papir av rødrandkjuke ser du i ramma på side 4. Knuskkjuke Fomes fomentarius Knuskkjuke er flerårig, vokser på lauvtrær, og er vanligst å finne på bjørk. Soppen er tydelig hovforma, middels stor, og oversida er konsentrisk fura, se forsida. Dette er, sammen med knivkjuke og rødrandkjuke, en av våre vanligste sopper (alle tre er lette å lære seg) og som alle gir flott papir. Knuskkjuka gir brunt papir da den har brunt kjøtt. Bruker man bare soppkjøttet (knusken) og maler dette lenge vil jeg tro at papiret blir glatt og skinnaktig som knusk-stoff. Papir av knuskkjuke ser du i ramma på side 37. Flatkjuke Ganoderma applanatum Flatkjuke er ei flerårig kjuke som vokser på lauvved, oftest edellauvtrearter. Flatkjuka kan bli meget stor, og flere eksemplarer vokser ofte sammen til store flak. Fasongen er konsoll-/nyre-/halvsirkelforma. Skorpa er gråbrun, men farges ofte kanelbrun av sporene som legger seg på hattoversiden ettersom det forekommer motsatt ladning mellom sporer og skorpe. Porelaget er brunt, men poremunningene er hvite. Ved trykk vil poremunningene også bli brune. Kjøttets farge er brunt på unge eksemplarer, hvitt på gamle. Gamle og unge kjuker gir derfor veldig forskjellig farge på papiret, se fig. s.17. Uansett alder på kjuka viser papiret tydelig de lange porerøra. Dette synes best på det lyse papiret. Ganoderma er ei lita slekt i Norge med bare tre arter. I tillegg til flatkjuke bør også lakk-kjuke G. lucidum SN - 1/

16 nevnes. Dette er ei meget karakteristisk kjuke som er lett å lære seg, og som gir nydelig papir. Papir av flatkjuke ser du på neste side. Sinoberkjuke Pycnoporus cinnabarinus Dette er ei ettårig kjuke som vokser på lauvtre, oftest bjørk, og gjerne på små dimensjoner. Den vokser eksponert, og er lettest å finne på snauhogster, i rydda strømgater, veikanter og lignende. Den er konsoll- /muslinglignende og har en karakteristisk sterk oransjerød /sinoberrød farge, og er lett å lære seg på grunn av dette. Papiret blir ikke så fargesterkt som sjølve kjuka, men mer dempa og lysere oransje. Papir av sinoberkjuke ser du i ramma på side 45. Teglkjuke Daedaleopsis confragosa Denne kjuka vokser oftest på selje, men også på andre lauvtre. Den er ettårig, halvsirkelforma (til rund), tynn og som regel med skarp kant. Porene er utdratte, og konsistensen er korkaktig. Fargen er gjennomgående teglsteinsrød og hatten er konsentrisk fura. Denne kjuka gir et flott teglsteinsfarga. Papir av teglkjuke ser du i ramma på side Polyporus-artene Dette er ettårige kjuker, og de aller fleste har midtstilt stilk. Noen rødlista og sjeldne arter finnes innen slekta, men grovporet vinterstilkkjuke P. brumalis, finporet vinterstilkkjuke P. ciliatus, svartstilkkjuke P. melanopus, skjellkjuke P. squamosus, trompetkjuke P. tubaeformis Diger rødrandkjuke Fomitopsis pinicola på gran i Sverige. Målestokken heter Saga Cronberg. Foto: Kåre Homble. og sokkjuke P. varius kan trygt plukkes og brukes. De vokser som regel på falne greiner og stammer av lauvved. Skjellkjuka er ei mye større kjuke enn de andre, har ikke midtstilt feste til substratet, og vokser på grøvre dimensjoner og sjelden på kvister. Om det lar seg gjøre å lage papir av skjellkjuke vites ikke i skrivende stund, men prøv da vel, og meddel tidsskriftet! Jeg har bare prøvd finporet vinterstilkkjuke, og det gav et lyst, rispapirtynt papir. Lekkert! Papir av vinterstilkkjuke ser du i bakgrunnen på side 6. Trametes-artene Alle Trametes-arter gir veldig fint papir. Men det er én ulempe med dem; de inneholder veldig ofte insekter som spiser opp hele soppen hvis du ikke har forbehandla dem skikkelig, se under. Trametes-artene er ettårige sopper, tynnkjøtta, små, men ofte mange sammen (taksteinslagte). Beltekjuke T. ochracea (papir av beltekjuke ser du i ramma på side 2-3), silkekjuke T. versicolor og raggkjuke T. hirsuta er de tre vanligste og beste representantene. Fløyelskjuke T. pubescens er ekstra utsatt for insekter, og bøkekjuke T. gibbosa sjelden på grunn av at substratat er sjeldent i Norge. Denne var tidligere rødlista, men er tatt ut etter siste revidering. Andre arter som kan nevnes fordi de er vanlige og/eller lette å lære seg er vedmusling Gloeophyllum sepiarium som vokser eksponert, på gran - på levende ved (ofte på granstubber), og som gir et brunt papir. Duftkjuke Gloeophyllum odoratum, som også er en granart som vokser på stubber og lignende, men ikke riktig så lysåpent 16 SN - 1/2008

17 Flatkjuke Ganoderma applanatum. Foto: Per Marstad. I midten tverrsnitt av gammel og ung flatkjuke med tydelige tilvekstsoner. Foto: Anne Molia. Til høyre papir av flatkjuke, øverst gammel og nederst ung kjuke. Foto: Anne Molia. som vedmuslingen, gir også brunt papir. Papir av duftkjuke ser du i ramma på side 47. Og så har vi eikemusling Daedalea quercina. Denne vokser på levende eik, og er vanlig i eikas utbredelsesområde. Den gir et glatt, beige papir, og strukturen virker nesten hanskemykt. Både tekstur og farge er spesiell, og papiret ligner ingen av de andres. Rottjuke Heterobasidion annosum gir et lyst gulaktig papir. Papir av rotvkjuke ser du i ramma på side 46. Hvordan behandle kjukene etter plukking. Det er fullt mulig å bruke ferske kjuker til papirlaging. Det vanligste er å kutte soppen opp i passelige biter, det vil si terninger for tjukk-kjøtta arter. Bruk kniv, sag eller dansk rugbrødkutter hvis du er så heldig å ha en. Bruk så soppen til papir som fersk, eller tørk soppen på ei sopptørke eller en annen varmekilde. OBS: Husk brannfare! Det er viktig at soppen blir helt tørr slik at den ikke mugner ved lagring. Etter tørking bør (les: skal) soppen ei uke i fryseboksen. Tørk på nytt etter oppholdet i fryseren, og legg soppen på tette glass eller plastbokser. Husk å merke soppen slik at du ikke går i surr med hvilken art det er du har. Når det gjelder Trametes-artene så kan man godt ta to runder i fryseren med tørking imellom. De er veldig utsatt for insektangrep, og det anbefales ikke å bruke ferske. I så fall bør det ferdig tørka papiret få en omgang eller to i fryseren. Til slutt vil jeg si at det gjør ingen ting om du ikke er sikker på artene. Om du feilbestemmer en art, eller om du blander arter med eller uten vilje gjør ingen ting. Hvis du har kjuker med riktig hyfesystem så blir det papir av det. Men det er artig i starten, og for å bli kjent med resultatet av forskjellige artene, å lage ensarta papir. Hvis du lager papir av flere forskjellige arter er det helt vanlig å spare alle restene og til slutt lage restepapir. Dette blir ofte det flotteste av dem alle. Lykke til! Litteratur Hyfesystemer: Ryvarden, L & Gilbertson, P.L. European Polypores Vol 1 og 2. Breitenbach, J & Kränzlin, F. Fungi of Switzerland, Volume 2. Non gilled fungi. Papirlaging: Fra sopp til papir. 15 kjuker til bruk i papirproduksjonen. Kompendium v/ Trine Parmer. Fra sopp til papir. 15 kjuker til bruk i papirproduksjon. 130 bilder. CD v/ Trine parmer. Mushrooms for Mushrooms for Dyes, Paper, Pigments & Myco-Stix by Miriam C. Rice with illustrations by Dorothy M. Beebee (2007). SN - 1/

18 Man tager hva man haver, gjerne en fin rødrandkjuke, kutter den opp i små biter og kjører disse med vann i en blender. Massen heller man i en balje, fanger det opp i en papirramme, lar vannet renne ned og vipper papirmassen over på en lakenbit. Voilá, der har du ditt første ark med soppapir! Så enkelt er det. Nå er det bare å sette i gang. Det er faktisk så enkelt, men jeg vil nyansere prosedyren noe. For det første gjør det en forskjell om du har fersk eller tørket sopp. Ferske kjuker kan du benytte straks, mens tørkede biter må bløtlegges i minst 10 minutter, ellers ødelegger de blenderen. Personlig bruker jeg nesten bare tørket sopp som jeg legger i vann før jeg starter. En neve (jeg har en liten hånd) sopp has i blenderen sammen med en liter vann. Dette kjøres i 2-3 minutter til massen er finfordelt og helles så i en balje som tar minst 10 liter. Miksetiden er avhengig av hvor skarp kniven i blenderen er, hvor hard soppen er, og om du ønsker grov eller fin struktur på papiret ditt. Du kan teste massen ved å åpne lokket og kjenne på massen med fingrene. Er det fortsatt hele biter i massen kjører du maskinen en stund til. Deretter gjentar du denne prosedyren 2 ganger til. Til slutt heller du 2 liter vann i baljen. Dette betyr at innholdet i baljen er 3 never tørket, oppbløtt sopp, og til sammen 5 liter vann. Bruk lunket vann for det er mest behagelig å arbeide med. Av denne massen får du ca. 5 papirark. De første arkene blir tykkere og de siste blir tynnere. Når restmassen i balja er blitt for tynn, mikser du bare en omgang til og heller oppi. Slik kan du fortsette produksjonen så lenge du selv ønsker. Om å lage soppapir - en veiledning Før du starter, bretter du en avis på midten og legger denne ved siden av balja. Klipp en lakenbit fra et gammelt laken, fukt den og legg den oppå avisen. Fukt selve papirrammen under rennende vann. Rammen består av to deler, form og dekkel. Formen har nettingbunn som skal vendes opp og dekkelet er en åpen ramme som plasseres oppå formen. Den hjelper papiret til å holde seg på plass. Rør godt om i soppmassen med den ene hånden. Rammen holder du i begge kortsidene og fører den loddrett ned i soppmassen. Snu rammen vannrett og løft den rolig mot overflaten. La vannet renne av, og hold deretter rammen lett på skrå så enda litt vann renner av. Fjern dekkelet forsiktig med den ene hånden. Plasser formen loddrett på enden av lakenbiten. Velt formen forsiktig, men bestemt over underlaget. Trykk hardt i alle fire hjørner av formen og fjern den ved å løfte den ene kortenden raskt med venstre hånd samtidig som du holder lakenbiten nede med høyre hånd. Legg en ny, fuktet lakenbit oppå papiret. Fjern overflødig vann ved å legge en klut oppå lakenbiten og trykk forsiktig ned mot papiret. Vri opp kluten og gjenta prosedyren. Slik tørker papiret raskere. Legg en ny avis på toppen. Nå har du gjennomført hele produksjonsprosessen TRINE PARMER - 18 SN - 1/2008

19 Forfatteren lager soppapir i det fri august 2005 og kan fortsette med å lage et nytt ark. Det gjør du ved å bygge oppå det du allerede har laget. Ny lakenbit, papir, lakenbit og ny avis. Bunken kan bli høy innen du er fornøyd med dagens produksjon. Legg hele bunken et sted som tåler fuktighet, plasser en planke eller lignende på toppen og legg på noe tungt til slutt, for eksempel en mursten. På denne måten vil avisene trekke til seg fuktigheten fra arkene. Etter noen timer, maks 12, er tiden inne for å bytte aviser. De første har gjort sin del av jobben, og du bytter nå ut alle avisene med tørre eksemplarer. Dette gjentar du til soppapiret er tørt. Det tar ca. 2 døgn. Nå kommer det morsomste, nemlig å løsne papiret fra lakenbitene. Trekk forsiktig utover i begge langsidene på lakenbiten samtidig og deretter gjør du det samme på begge kortsidene. Lakenbiten er elastiske - det er ikke papiret. Slik løsner du papiret uten å ødelegge det. For å få glatt, flatt papir, kan du gjerne legge arkene i press noen dager. Nå er papiret klart til å brukes. Inspirasjon til hvordan din kreativitet kan benyttes får du i en annen artikkel i dette nummeret. Selv om produksjonsprosessen er enkel, kan det lønne seg å følge et kurs i å lage soppapir. Kjukene oppfører seg nemlig forskjellig og byr på ulike utfordringer når det gjelder å lage fine, hele papirark. Spørsmål om kurs kan blant annet rettes til meg. SN - 1/

20 Fiolett, gult, grønt, brunt og svart - fargene får vi fra kjuker Det er spennende å gå på jakt etter kjuker, ettersom tilsynelatende kjedelige grå og brune arter inneholder pigmenter som gir oss både fiolett og knallgult på ullgarn og silke - bare vi kjenner oppskriften. De fleste kjuker kan samles til alle årstider, så enten det er en varm sommerdag eller full vinter så har du et mål for soppturen. Utbredelsen til de forskjellige kjukene kan du finne ved å søke i Norsk SoppDatabase. Innledning Blant de mange kjuker som finnes i landet vårt egner noen seg som fargesopper, men langt fra alle. Hvitråtesoppene egner seg som regel bedre enn brunråtesoppene. For å få mest mulig fargestoff fra kjuker er det vanlig å koke dem ut i et basisk miljø. Kjuker inneholder også tanniner (garvestoffer) som kan påvirke fargeresultatet særlig ved bruk av jernbeis. Jeg har valgt ut noen kjuker som jeg og andre soppfargere har oppnådd gode resultater med. Jeg har valgt ikke å ta med generelt stoff om soppgruppen, men gir en kort beskrivelse av fargesoppene. Generelle opplysninger om hvordan man går frem ved beising og farging finnes i egne faktabokser. Vanligst farger man løs ull eller spunnet ullgarn, men også silkestoff og -garn egner seg godt. Stort sett må man bruke dobbelt så mye sopp når man farger silke som ull. Oppskriftene er beregnet for ull/garn. Noen av kjukene krever imidlertid en behandling som fraviker fra den generelle, og dette er anmerket i teksten. Kanelkjuke Hapalopilus nidulans - gir fiolett Kanelkjuke er en ettårig, myk, liten og brun til gulbrun (kanelfarget) sopp. Som ung er den fløyelsaktig filtet, men blir snart glatt. Porelaget er brunt med små kantete poreåpninger. Størrelsen varierer fra knøttsmå, 1 cm store (dem finner man flest av) og opptil 15 cm store eksemplarer. Er du i tvil om det er riktig art, dryppes en dråpe salmiakk på soppen. Hvis det er kanelkjuke blir flekken øyeblikkelig fiolett. Kanelkjuke er en ettertraktet fargesopp da den gir fiolett farge. Hele 20 % av soppen består av polyporsyre, som i et basisk miljø gir den fiolette fargen. Kanelkjuke vokser vanligst på løvtrær (hassel Corylus avellana, rogn Sorbus aucuparia, bjørk Betula spp.), men er også funnet på gran Picea abies. Den er vanlig noen steder i landet, særlig i Østlandsområdet, andre steder sjelden. Oversikt over funnsteder finnes i Norsk SoppDatabase (www. nhm.uio.no/botanisk/sopp). Siden kanelkjuke inneholder mye pigment, er 15 g tørr sopp til 100 g ull/garn tilstrekkelig for å få en fin fiolett farge. 1. Soppen finknuses/rives på muskatjern og kokes i litt vann i ca. 10 min. Soppsuppen er brun. 2. Tilsett 10 ml husholdningssalmiakk (suppen skifter farge til fiolett) og mer vann. 3. Fargebadet koker ¾ time, avkjøles. 4. Fuktig ull/garn legges i badet hvor ph bør være Badet varmes opp til 80 C, og temperaturen holdes der i ca. en time. Er man imidlertid fornøyd med fargen etter 15 min, kan garnet legges over i rent vann (80 C) og ligge der fargetiden ut. 6. Garnet avkjøles, skylles og tørkes. ANNA-ELISE TORKELSEN - 20 SN - 1/2008

Referat fra FFS-treff 18. april 2015 på Ringerike 10.00-16.00

Referat fra FFS-treff 18. april 2015 på Ringerike 10.00-16.00 Norges sopp- og nyttevekstforbund/forum for soppfargere Frederik A. Dahls vei 20 1430 Ås e-post: post@soppognyttevekster.no Referat fra FFS-treff 18. april 2015 på Ringerike 10.00-16.00 I år var det region

Detaljer

Liv Mossige. Tyskland

Liv Mossige. Tyskland Liv Mossige Tyskland Ha langmodighet, o Herre, Med oss arme syndens børn! Gi oss tid og far med tål Før du tender vredens bål, Og når hele verden brenner, Rekk imot oss begge hender! (Salme 647, Landstad,

Detaljer

Hva betyr tegnene? *** Meget god matsopp ** God matsopp * Spiselig matsopp Δ Uspiselig. Giftig Dødelig giftig

Hva betyr tegnene? *** Meget god matsopp ** God matsopp * Spiselig matsopp Δ Uspiselig. Giftig Dødelig giftig Hva betyr tegnene? *** Meget god matsopp ** God matsopp * Spiselig matsopp Δ Uspiselig Giftig Dødelig giftig TAKK! En takk til de som har gitt tillatelse til å bruke bildene: Kristin Vigander (http://www.kristvi.com/flora/)

Detaljer

Å lage sitt eget papir

Å lage sitt eget papir SIRKELS papirskole: Å lage sitt eget papir Å BAKE SITT EGET brød eller brygge sitt eget øl er populært, selv om utvalget av begge deler ellers skulle være godt nok, i hvert fall i spesialbutikker. Det

Detaljer

Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231

Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231 Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231 Viktige sikkerhetsanvisninger - Sørg for at spenningen på apparatet korresponderer med den i veggen din. - Ikke la barn bruke apparatet uten tilsyn. Hold apparatet

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Creativ Candles. Lysstøping NORSK BRUKSANVISNING. Produktnummer: 3041 Bruksanvisningens versjonsnummer: - 1 -

Creativ Candles. Lysstøping NORSK BRUKSANVISNING. Produktnummer: 3041 Bruksanvisningens versjonsnummer: - 1 - Creativ Candles Lysstøping NORSK BRUKSANVISNING Produktnummer: 3041 Bruksanvisningens versjonsnummer: - 1 - Velkommen som kunde av teknotorget.no og eier av Creativ Candles fra Joustra! Vi takker for at

Detaljer

OPPSPENNING AV LERRET. tekst og foto An Doan Nguyen. Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem.

OPPSPENNING AV LERRET. tekst og foto An Doan Nguyen. Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem. OPPSPENNING AV LERRET tekst og foto An Doan Nguyen Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem.no 1. Sørg for at utstyret er lett tilgjengelig. Oppspenningstang,

Detaljer

Fritidskurs: Geitmyra juniorkokk

Fritidskurs: Geitmyra juniorkokk Fritidskurs: Geitmyra juniorkokk Taco på norsk! Dette er første del i en kursrekke over fire kvelder om ulike matlagingsteknikker. Oppskriftene finner du også i oppskriftbasen vår. De andre kursene i rekken

Detaljer

Hver skog eller hvert voksested har spesielle egenskaper som gjør det mulig for ulike arter og organismer å utvikle seg. Dette kalles en biotop.

Hver skog eller hvert voksested har spesielle egenskaper som gjør det mulig for ulike arter og organismer å utvikle seg. Dette kalles en biotop. Hver skog eller hvert voksested har spesielle egenskaper som gjør det mulig for ulike arter og organismer å utvikle seg. Dette kalles en biotop. Biotoper er avgrensede geografiske områder som gir muligheter

Detaljer

Ting det er lurt å tenke over før en går i gang med å tegne et bilde:

Ting det er lurt å tenke over før en går i gang med å tegne et bilde: -Skyggelegging Ting det er lurt å tenke over før en går i gang med å tegne et bilde: Skal jeg tegne etter hukommelsen, eller skal jeg ha det jeg tegner foran meg? Hvor skal jeg stå eller sitte i forhold

Detaljer

Fritidskurs: Geitmyra juniorkokk

Fritidskurs: Geitmyra juniorkokk Fritidskurs: Geitmyra juniorkokk Hot og godt! Dette er fjerde del i en kursrekke over fire kvelder om ulike matlagingsteknikker. Oppskriftene finner du også i oppskriftbasen vår. De andre kursene i rekken

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

VIL DU ANNONSERE? KONTAKT PÅL KARLSEN (REDAKTØR) PAL@LOPTA.NO; +47 932 24 377

VIL DU ANNONSERE? KONTAKT PÅL KARLSEN (REDAKTØR) PAL@LOPTA.NO; +47 932 24 377 VIL DU ANNONSERE? KONTAKT PÅL KARLSEN (REDAKTØR) PAL@LOPTA.NO; +47 932 24 377 OM BLADET sopp og nyttevekster er medlemsbladet for Norges sopp- og nyttevekstforbund. Det inneholder fagartikler om arter

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Mat fra naturen. Bruk små blader uten grov stilk. Dampkok først brennesla under lokk i ca 10 minutter i ca 3 dl vann. Slå ut kokevannet.

Mat fra naturen. Bruk små blader uten grov stilk. Dampkok først brennesla under lokk i ca 10 minutter i ca 3 dl vann. Slå ut kokevannet. Brenneslesuppe Bruk små blader uten grov stilk. Dampkok først brennesla under lokk i ca 10 minutter i ca 3 dl vann. Slå ut kokevannet. Kok opp 1 liter vann tilsatt buljong/kraft. Lag jevning av 1 dl melk

Detaljer

Norges sopp- og nyttevekstforbund/forum for soppfargere Frederik A. Dahls vei 20 1430 Ås e-post: post@soppognyttevekster.no

Norges sopp- og nyttevekstforbund/forum for soppfargere Frederik A. Dahls vei 20 1430 Ås e-post: post@soppognyttevekster.no Norges sopp- og nyttevekstforbund/forum for soppfargere Frederik A. Dahls vei 20 1430 Ås e-post: post@soppognyttevekster.no Referat fra FFS-treff 26. april 2014 i Holmestrand 10.00-16.00 I år var det region

Detaljer

ET HAV AV MULIGHETER

ET HAV AV MULIGHETER ET HAV AV MULIGHETER meny Marinert laks à la Gastronomisk Institutt 500 g laksefilet Marinade 500 g sukker 490 g salt 1dl sake Pepperblanding 30 g sort helpepper 20 g hvit helpepper ristes i varm panne

Detaljer

Forhuden hos hunder er nærmest som en pelskledd lomme som beskytter hundens penis mot kulde og skader.

Forhuden hos hunder er nærmest som en pelskledd lomme som beskytter hundens penis mot kulde og skader. 1 Forhuden hos hunder er nærmest som en pelskledd lomme som beskytter hundens penis mot kulde og skader. Når hunden går i gjørme og tett høy vegetasjon blir forhuden utsatt for både skitt og bakterier.

Detaljer

Veileder i DKS-produksjonen Spor i sand

Veileder i DKS-produksjonen Spor i sand Veileder i DKS-produksjonen Spor i sand Elevene tegner forslaget til relieffet sitt ferdig før de får besøk av DKS-produksjonen og kunstnerne. Dette kan de for eksempel gjøre i kunst og håndverkstimene.

Detaljer

Årsberetning for Norges sopp- og nyttevekstforbund 2011

Årsberetning for Norges sopp- og nyttevekstforbund 2011 Årsberetning for Norges sopp- og nyttevekstforbund 2011 Generelt om forbundet Norges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF) er et forbund som organiserer i alt 30 medlemsforeninger, én medlemsforening mer enn

Detaljer

Dugnad 17. juni 2008 Stakkevollan barnehage. Oppskriftshefte. Internasjonal mat

Dugnad 17. juni 2008 Stakkevollan barnehage. Oppskriftshefte. Internasjonal mat Dugnad 17. juni 2008 Stakkevollan barnehage Oppskriftshefte Internasjonal mat Kjøttdeig med grønnsaker (dobbel porsjon) 1 kg kjøttdeig 4 gulrøtter 1 purreløk 4 paprika (forskjellige farger) 1 stk løk 1

Detaljer

Gulrotsuppe Onsdag. https://www.tine.no/oppskrifter/middag-og-hovedretter/supper/gulrotsuppe-med-ingefær

Gulrotsuppe Onsdag. https://www.tine.no/oppskrifter/middag-og-hovedretter/supper/gulrotsuppe-med-ingefær Gulrotsuppe Onsdag Tid 25 min TIPS: Noen poteter har mer stivelse i seg enn andre. Stivelse gjør at suppen tykner. Synes du suppen blir for tykk kan du ha i litt mer vann. - Du trenger 1 kg gulrot 5 hvitløksfedd

Detaljer

Runar Mykletun Repetisjonsøvelse. Roman

Runar Mykletun Repetisjonsøvelse. Roman Runar Mykletun Repetisjonsøvelse Roman Om forfatteren: Runar Mykletun (f. 1980) jobber til daglig i Cappelens antikvariat. Repetisjonsøvelse er hans debutroman. Niklas R. Lello Om boken: 19 år gammel tar

Detaljer

Rask kyllingsalat Onsdag

Rask kyllingsalat Onsdag Rask kyllingsalat Onsdag 15 min Dette trenger du til 2 porsjoner 0,5 stk kylling, ferdig stekt 150 g aspargesbønner 8 stk sukkererter 0,5 stk sellerirot 0,5 stk salathode 1 stk mango 1 dl olje 1 stk sitron

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 3. Bokmål

Nasjonale prøver. Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 3. Bokmål Nasjonale prøver Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 3 okmål Lete etter mat Her er tre prosjekter som handler om hva små skapninger spiser, og hvordan de leter etter mat. Først må du finne ordentlige maur,

Detaljer

Lørdagsverksted 24. mai 2014. Ville vekster i byen. Her finner du oppskrifter og mange gode tips til sanking av ville vekster

Lørdagsverksted 24. mai 2014. Ville vekster i byen. Her finner du oppskrifter og mange gode tips til sanking av ville vekster Lørdagsverksted 24. mai 2014 Ville vekster i byen Her finner du oppskrifter og mange gode tips til sanking av ville vekster VELKOMMEN TIL DEN VILLE OG SPISELIGE BYEN Av faglig ansvarlig Andreas Viestad

Detaljer

Opplysningskontorene i Landbruket Landbruks og Matdepartementet

Opplysningskontorene i Landbruket Landbruks og Matdepartementet Oppskriftshefte for PoppOpp restauranten 1/11 2010 Opplysningskontorene i Landbruket Landbruks og Matdepartementet Aperitiff: Syrlig blå smoothie Oppskriften gir ca 10 glass Ingredienser: 2 dl eple juice

Detaljer

KIVIK sofaserie KJØPEHJELP. MODELLER: Fotskammel med oppbevaringsrom 1-seters seksjon Sjeselong 2-seters sofa 3-seters sofa Hjørneseksjon

KIVIK sofaserie KJØPEHJELP. MODELLER: Fotskammel med oppbevaringsrom 1-seters seksjon Sjeselong 2-seters sofa 3-seters sofa Hjørneseksjon KJØPEHJELP KIVIK sofaserie MODELLER: Fotskammel med oppbevaringsrom 1-seters seksjon Sjeselong 2-seters sofa 3-seters sofa Hjørneseksjon Avtagbart trekk Velg trekk Vaskbart trekk Vaskbart trekk Kjemisk

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Enkel innføring i sopp og sopplukking. Godlia vinklubb Onsdag 12. september 2012

Enkel innføring i sopp og sopplukking. Godlia vinklubb Onsdag 12. september 2012 Enkel innføring i sopp og sopplukking Godlia vinklubb Onsdag 12. september 2012 Om sopp En av de største organismegruppene, ca. 1,5 mill. arter i hele verden (anslag) 100 000 kjente for vitenskapen Fleste

Detaljer

Tema: Sannsynlighet og origami

Tema: Sannsynlighet og origami Tema: Sannsynlighet og origami Aktiviteter: Møbiusbånd Håndtrykk Hotell uendelig Papirbretting Tidsbruk: 2 timer Utstyr: Papirstrimler Saks Papir og blyant Origamipapir, eller farga A4-ark Anskaffelse

Detaljer

Oppskrifter på fristende julegodteri

Oppskrifter på fristende julegodteri Brownies med karamell Oppskriften passer til ca. 6-8 personer Oppskrifter på fristende julegodteri 100 g mørk sjokolade 2 egg 2 dl sukker 1 dl hvetemel 1 dl kakaopulver 1 knivsodd salt 1/2 ts bakepulver

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

BORTSTUINGS OPPSKRIFT TRE RETTERS AV JOHAN HEDBERG

BORTSTUINGS OPPSKRIFT TRE RETTERS AV JOHAN HEDBERG BORTSTUINGS OPPSKRIFT TRE RETTERS AV JOHAN HEDBERG Forrett Stuet savoykål på tørket skinke med et par dråper lønnesirup 1 lite hode savoykål 1 eple 2 dl kremfløte 2 ts dijonsennep 1-2 ss ferskrevet pepperrot

Detaljer

Høstemelding #11 2015

Høstemelding #11 2015 Page 1 of 4 - Periode: Uke 41 (04.10-11.10) Høstemelding #11 2015 Periode: Uke 41 (04.10-11.10) Praktisk: - Kjør forsiktig langs hele Vatneliveien og rundt gården. Barn leker! - Økologiske egg fra Sølve

Detaljer

NR 233. for Dale Garn

NR 233. for Dale Garn NR 233 for Dale Garn for Dale Garn Oppdraget mitt denne gangen var å lage en kolleksjon for Dale Garn i Dale Royal Alpakka-garnet, en ny kvalitet i alpakka-garnutvalget på det norske markedet. Jeg har

Detaljer

Enkle hverdagsretter med laks

Enkle hverdagsretter med laks Enkle hverdagsretter med laks Hverdagsretter med laks Alle er sultne og ingen orker vente! Likevel kan du velge gode, sunne hverdagsmiddager. Dette oppskriftsheftet gir deg seks gode forslag. God middag!

Detaljer

Slik blir du en ekte grillkonge!

Slik blir du en ekte grillkonge! Slik blir du en ekte grillkonge! Posted on May 19, 2014 by felles Hvordan ta grillmaten til nye høyder? Her er oppskriftene som gir vann i munnen! Pølser med lomper på engangsgrillen er både enkelt og

Detaljer

MARSIPAN. FRISTELSER med tips, konfekt og lekre oppskrifter. www.odense-marcipan.com

MARSIPAN. FRISTELSER med tips, konfekt og lekre oppskrifter. www.odense-marcipan.com MARSIPAN FRISTELSER med tips, konfekt og lekre oppskrifter www.odense-marcipan.com ODENSE Ekte inneholder hele 50 % mandler og er perfekt til baking, desserter og konfekt. Forholdet mellom mandler og sukker

Detaljer

Opplysningskontoret for frukt og grønt ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Myndighetenes kostholdsanbefalinger lyder

Opplysningskontoret for frukt og grønt ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Myndighetenes kostholdsanbefalinger lyder Opplysningskontoret for frukt og grønt ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Myndighetenes kostholdsanbefalinger lyder Spis minst fem porsjoner grønnsaker, frukt og bær hver

Detaljer

Skap julestemning med sild. Det trenger ikke være så vanskelig å lage sild til jul. Det er lov å jukse litt

Skap julestemning med sild. Det trenger ikke være så vanskelig å lage sild til jul. Det er lov å jukse litt Skap julestemning med sild Det trenger ikke være så vanskelig å lage sild til jul. Det er lov å jukse litt Sild er en glemt skatt med utallige muligheter, det er bare å bruke fantasien! Alt du trenger

Detaljer

Høsttreff 4-6 september 2015.

Høsttreff 4-6 september 2015. Velkommen til NBCC avd. Hammerfest `s Høsttreff 4-6 september 2015. Det er en glede å ønske dere alle hjertelig velkommen til Høsttreffet på caravanplassen. Styret håper med dette å gjeninnføre denne tradisjonen

Detaljer

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi Hanne Ørstavik Hakk. Entropi 2012 Forlaget Oktober AS, Oslo Første gang utgitt i 1994/1995 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1026-9 Hakk En sel kommer mot

Detaljer

Utematkurs 4. november 2015 en liten jukselapp!

Utematkurs 4. november 2015 en liten jukselapp! Utematkurs 4. november 2015 en liten jukselapp! Tekst: Bjørn Godal Foto: Maria Almli Bål til matlaging For å få et godt matlagingsbål trenger du god ved. Finkløyvd eller relativt tynn, tørr ved gjør at

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Et undervisningsopplegg for 6. trinn utviklet av Opplysningskontorene i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakene Forsøk 1 Forsøk

Detaljer

Fem deilige strikkede sjal

Fem deilige strikkede sjal Fem deilige strikkede sjal F in gaveidé Er du rask med pinnene, kan dette sjalet strikkes i en fei og bli en flott gave til noen du vil glede. Sjalet er langt, men smalt, og kan brukes som et skuldersjal

Detaljer

Amandas julebamser. strikket og heklet

Amandas julebamser. strikket og heklet Amandas julebamser strikket og heklet Bamsen er en ekstra gave til de små som ligger inne på julaften, og deres foreldre. En fast tradisjon, som Amandaprosjektet vil levere til ALLE landets Nyfødtintensiver

Detaljer

Asiatisk. Med tips og oppskrifter av Edgar Ludl. Økologisk frilandsgris smaken av norsk natur

Asiatisk. Med tips og oppskrifter av Edgar Ludl. Økologisk frilandsgris smaken av norsk natur Asiatisk Med tips og oppskrifter av Edgar Ludl Økologisk frilandsgris smaken av norsk natur Grøstadgrisen skal få bruke sine naturlige instinkter Vår filosofi er at grisen skal ha det godt fra fødsel til

Detaljer

Askeladden som kappåt med trollet

Askeladden som kappåt med trollet Askeladden som kappåt med trollet fra boka Eventyr fra 17 land Navnet ditt:... Askeladden som kappåt med trollet Det var en gang en bonde som hadde tre sønner. Han var gammel og fattig, men sønnene hans

Detaljer

4. hestehov 5. hvitveis 6. brennesle. 7. løvetann 8. blåklokke 9. rødkløver. 10. blåbær 11. markjordbær 12. multer

4. hestehov 5. hvitveis 6. brennesle. 7. løvetann 8. blåklokke 9. rødkløver. 10. blåbær 11. markjordbær 12. multer Planter. Del 1. 1. prestekrage 2. fluesopp 3. kantarell 4. hestehov 5. hvitveis 6. brennesle 7. løvetann 8. blåklokke 9. rødkløver 10. blåbær 11. markjordbær 12. multer Planter. Del 1. Nivå 1. Power Point-presentasjon

Detaljer

Enkle hverdagsretter med laks

Enkle hverdagsretter med laks Enkle hverdagsretter med laks Hverdagsretter med laks Alle er sultne og ingen orker å vente. Maten skal helst på bordet så fort som mulig. Da går mange for kjappe løsninger som gir lite næring. Tenk om

Detaljer

Fritidskurs: Geitmyra juniorkokk

Fritidskurs: Geitmyra juniorkokk Fritidskurs: Geitmyra juniorkokk Pizza og baking! Dette er tredje del i en kursrekke over fire kvelder om ulike matlagingsteknikker. Oppskriftene finner du også i oppskriftbasen vår. De andre kursene i

Detaljer

Utarbeidet med økonomiske midler fra Utdanningsdirektoratet

Utarbeidet med økonomiske midler fra Utdanningsdirektoratet Fritt Fram 3 Temabok 3 Bliss-utgave 2007 Oversatt til Bliss av Astri Holgersen Tilrettelagt av Trøndelag kompetansesenter ved Jørn Østvik Utarbeidet med økonomiske midler fra Utdanningsdirektoratet Temabok

Detaljer

Rått og godt med hjemmelaget SUSHI

Rått og godt med hjemmelaget SUSHI Rått og godt med hjemmelaget SUSHI Bruker du disse tipsene kan du imponere med lekker og velsmakende sushi. I Norge har vi tilgang på noen av verdens beste råvarer fra havet, og de fleste dagligvarebutikker

Detaljer

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning.

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning. OPPGAVER MELLOM SAMLINGENE i november og desember: Mellom samlingene på høgskolen skal du jobbe med noen oppgaver. Snakk med veilederen din om oppgavene og be om hjelp hvis du har spørsmål. 1. Kommunikasjon

Detaljer

Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt

Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt INGREDIENT LIST 600 g laksefilet, uten skinn og bein smør Potetmos 6 stk potet 1 dl melk 1 ss smør Tilbehør brokkoli Framgangsmåte 1 Skjær laksen

Detaljer

Uteskole om vannets kretsløp og insektene i skogen

Uteskole om vannets kretsløp og insektene i skogen Uteskole om vannets kretsløp og insektene i skogen Hovin skole har unike muligheter for å ha undervisning utendørs. I vår var prosjektet Klima, Miljø og Livsstil sammen med 1. og 2. trinn på Kælahaugen,

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Julemiddager som imponerer. uten stress

Julemiddager som imponerer. uten stress Julemiddager som imponerer uten stress Julelaks med pepperrotkrem og frisk salat Tid til å være sammen Alle middager trenger ikke være så vanskelige. Du får en perfekt laks i stekeovnen, en delikat rett

Detaljer

Fruktfluen er glad i moden frukt og fruktsaft, og finner ofte veien inn i hus og leiligheter på høsten. De fleste fruktfluer er gule eller lysebrune,

Fruktfluen er glad i moden frukt og fruktsaft, og finner ofte veien inn i hus og leiligheter på høsten. De fleste fruktfluer er gule eller lysebrune, Med lupe inn i insekte Fruktfluen er glad i moden frukt og fruktsaft, og finner ofte veien inn i hus og leiligheter på høsten. De fleste fruktfluer er gule eller lysebrune, og gjør ikke så mye ut av seg.

Detaljer

uilts for stjerner Hvert bilde representerer et stjernetegn og har størrelse 66 x 80 cm. Design, tekst og foto: Bente Vold Klausen

uilts for stjerner Hvert bilde representerer et stjernetegn og har størrelse 66 x 80 cm. Design, tekst og foto: Bente Vold Klausen uilts for stjerner I Quiltemagasinets første år, 1999, laget jeg disse stjernetegnbildene, to stjernetegn i hvert nummer gjennom hele året. Bildene ble veldig populære og jeg får fortsatt spørsmål om disse

Detaljer

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS!

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! 1 NAGS Norske Amatørgeologers Sammenslutning TIL FORENINGENE NAGS v/ Jan Stenløkk Kyrkjeveien 10 4070 RANDABERG Tlf. 5141 0826 jansten123@online.no Ålesund 15.02.2015 VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! Landsmøtet

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

Bestilling av reinkjøtt. Historie.

Bestilling av reinkjøtt. Historie. Historie. Reinen var en av de første dyrene som kom til Nordkalotten etter at isen trakk seg tilbake etter siste istid. Reinen har bestandig har vært her, den har beitet på de samme områdene i 15-20.000

Detaljer

SÖDERHAMN Sofaserie KJØPEHJELP

SÖDERHAMN Sofaserie KJØPEHJELP KJØPEHJELP SÖDERHAMN Sofaserie MODELLER Armlener Fotskammel 1-seters seksjon Hjørneseksjon Sjeselong 3-seters seksjon 3-seters sofa med høy rygg Sovesofa Avtagbart trekk Velg trekk Vaskbare trekk Vaskbare

Detaljer

Rapport kildesortering og avfall 2011/2012.

Rapport kildesortering og avfall 2011/2012. Rapport kildesortering og avfall 2011/2012. Miljøråd: I dette prosjektet satte vi et miljøråd som bestod av en representant fra hver avdeling samt daglig leder, dvs 4 representanter i rådet. Vi har i løpet

Detaljer

10. desember 2012 nr. 3 Årgang 29 NORSK CARAVAN CLUB. 10. desemer 2012 Årgang 29 nummer 3 MEDLEMSBLAD FOR AVD. ØSTFOLD

10. desember 2012 nr. 3 Årgang 29 NORSK CARAVAN CLUB. 10. desemer 2012 Årgang 29 nummer 3 MEDLEMSBLAD FOR AVD. ØSTFOLD MEDLEMSBLAD FOR NORSK CARAVAN CLUB AVD. ØSTFOLD 10. desemer 2012 Årgang 29 nummer 3 1 I DETTE NUMMERET: Lederen har ordet Side 2 Redaksjonens kommentar Side 3 Nye medlemmer Side 4 Innkalling til årsmøte

Detaljer

Årbok i planteklubben for georginer 2015

Årbok i planteklubben for georginer 2015 Årbok i planteklubben for georginer 2015 Foto: Anita Røilid Velkommen til den andre årboka for planteklubben for georginer Vi forsøker samme opplegg som i fjor med bestilling av knoller. De som ønsker

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet. menneskesyn. livsvirkelighet. trosfortellinger

Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet. menneskesyn. livsvirkelighet. trosfortellinger Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet menneskesyn livsvirkelighet trosfortellinger Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet INNI EN FISK Jona er sur, han er inni

Detaljer

Hvorfor er tennene hvite?

Hvorfor er tennene hvite? Hvorfor er tennene hvite? Innlevert av 7b Grålum skole ved Grålum barneskole (Sarpsborg, Østfold) Årets nysgjerrigper 2011 Tusen takk for støtte av tannlege team Hilde Aas som hjalp oss, vi har også fått

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Rekonstruksjon av silkestoff funnet i Oseberggraven. Stoff 3

Rekonstruksjon av silkestoff funnet i Oseberggraven. Stoff 3 Rekonstruksjon av silkestoff funnet i Oseberggraven. Stoff 3 Åse Eriksen januar 2015 Fragment 30, 26h, 36, 38, 77 og 12L1 er brukt i forsøket, egne foto og Sofie Kraft sine tegninger. Silken i Osebergfunnet

Detaljer

Beis Ny flekk: Er beisen vannbasert, skyll med vann. Er beisen spritbasert, sug opp med sprit. Gammel flekk: Vanskelige å fjerne.

Beis Ny flekk: Er beisen vannbasert, skyll med vann. Er beisen spritbasert, sug opp med sprit. Gammel flekk: Vanskelige å fjerne. 1 FLEKKFJERNING Flekker på tekstiler lar seg som regel fjerne - spesielt hvis de tas raskt. Det er viktig å forsikre seg om at stoffet tåler behandlingen som anbefales her. Spesielt ull, silke, viskose

Detaljer

INSTALLERE PRECUT SOLFILM

INSTALLERE PRECUT SOLFILM INSTALLERE PRECUT SOLFILM Vennligst les nøye og fulstendig gjennom veiledningen før du begynner monteringen av din precut solfilm. Før du begynner bør du vite... 1. Aldri installér på frontrute, det er

Detaljer

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:...

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Øivind hette han, og gråt da han blev født. Men alt da han satt opreist på morens fang, lo han, og når de tendte lys

Detaljer

KRABBE 7 ENKLE RETTER DU VIL LYKKES MED

KRABBE 7 ENKLE RETTER DU VIL LYKKES MED KRABBE 7 ENKLE RETTER DU VIL LYKKES MED TASKE- KRABBE Taskekrabben er den vanligste krabben langs norskekysten, og kalles gjerne bare krabbe. Krabben bruker lang tid på å vokse i det kalde klare vannet.

Detaljer

Wok med økologisk kjekjøtt

Wok med økologisk kjekjøtt Wok med økologisk kjekjøtt 600g økologisk kjekjøtt 50g økologisk rød paprika 100g økologisk brokkoli 100g økologiske gulrøtter 100g økologisk purre eventuelt 4 vårløker 1 økologisk rødløk 3ss rapsolje

Detaljer

Skogens røtter og menneskets føtter

Skogens røtter og menneskets føtter Elevhefte Skogens røtter og menneskets føtter Del 1 Frøspiring og vekst NAVN: Skogens røtter og menneskets føtter Frøspiring og vekst Innhold Del 1 Frøspiring og vekst... 1 1. Alle trær har vært et lite

Detaljer

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 7 Vi regner med ulike mål

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 7 Vi regner med ulike mål 1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg Hverdagsmatte Praktisk regning for voksne Del 7 Vi regner med ulike mål Innhold Del 7, Vi regner med ulike mål Kilo og gram 1 Liter og desiliter 10 Kvadratmeter 18 Tips til gruppeoppgaver

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 3. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 3. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 3 Nynorsk Leite etter mat Her er tre prosjekt som handlar om kva små skapningar et, og korleis dei leiter etter mat. Først må du finne verkelege maur,

Detaljer

PERIODEPLAN JUNI -12 BARNESTUEN

PERIODEPLAN JUNI -12 BARNESTUEN PERIODEPLAN JUNI -12 BARNESTUEN HVA HAR EKORNBARNA GJORT I APRIL OG MAI Våren er et tema vi har holdt på med både før og etter påske. Vi har sunget sanger om våren, og vi har gått på mange spennende oppdagelsesturer

Detaljer

REKER 7 VELSMAKENDE RETTER

REKER 7 VELSMAKENDE RETTER REKER 7 VELSMAKENDE RETTER REKECOCKTAIL MED NY VRI REKER 2 skiver loff 2 hjertesalat ½ agurk mango 4 ss majones 2 ss soyasaus lime De norske rekene vokser opp dypt nede i kaldt, klart vann. Det er det

Detaljer

KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min

KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min INGREDIENSER 4 PORSJONER 4 stk kyllingfilet 2 ss olje til steking 1 stk gul paprika 1 stk rød paprika 4 stk vårløk 4 stk grove pitabrød 2 dl matyoghurt 4 stk salatblad

Detaljer

Les alltid gjennom oppskriften før du begynner å strikke, for å få en generell forståelse av fremgangsmåten som er brukt.

Les alltid gjennom oppskriften før du begynner å strikke, for å få en generell forståelse av fremgangsmåten som er brukt. STRIKKETIPS Les alltid gjennom oppskriften før du begynner å strikke, for å få en generell forståelse av fremgangsmåten som er brukt. For at plagget du strikker skal få riktige mål og fasong, er det viktig

Detaljer

Wrap med laks og mangosalat Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt

Wrap med laks og mangosalat Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt Wrap med laks og mangosalat Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt INGREDIENT LIST 600 g laksefilet, uten skinn og bein 2 ss margarin, flytende 1 ts salt 0,5 ts pepper Mangosalat 1 stk mango 0,5 stk chili,

Detaljer

Hvordan bruke vaskenøtter

Hvordan bruke vaskenøtter Hvordan bruke vaskenøtter Ta 4 6 skall i bomullsposen og putt posen inn i vaskemaskinen sammen med klærne dine. Vask klærne på programmene du bruker til vanlig. (Nøttene fungerer fra alt mellom 30 90 grader.)

Detaljer

Hellstrøms ovnsbakte torsk Onsdag

Hellstrøms ovnsbakte torsk Onsdag Hellstrøms ovnsbakte torsk Onsdag 15-30 min Ca.1400 gr torskefilet 2 brokkoli 2 squash 4 rødløk 8 fedd hvitløk Sherry tomater Olivenolje Salt og pepper 1. Del squash, brokkoli og løk i passende biter.

Detaljer

BRUN DUNK. Slik reduserer du vond lukt om sommeren STAVANGER KOMMUNE. Dette skal ikke oppi den brune dunken. Dette skal oppi den brune dunken

BRUN DUNK. Slik reduserer du vond lukt om sommeren STAVANGER KOMMUNE. Dette skal ikke oppi den brune dunken. Dette skal oppi den brune dunken Du trenger ikke bruke bioposer til alt Tørt matavfall (brød, skorper ol.), potteplanter, blomster og hageavfall kan du kaste rett i den brune utedunken. Vått matavfall kan du pakke inn i avispapir før

Detaljer

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN TIL LEKSJONEN Tyngdepunkt: Samaritanen og den sårede veifarende (Luk. 10, 30 35) Lignelse Kjernepresentasjon Om materiellet: BAKGRUNN Plassering: Lignelsesreolen

Detaljer

91298 SOFT COTTON MINI BOMULL E C

91298 SOFT COTTON MINI BOMULL E C 91298 SOFT COTTON MINI BOMULL E C B D A K H I J G F C Versjon 1 91298 ISKIOSK GARNKVALITET Soft Cotton (100 % Bomull. Nøste ca. 50 g = 80 m) Mini Bomull (100 % Bomull. Nøste ca. 10 g = 34 m) GARNALTERNATIV

Detaljer

Redaksjonen: Førskolegruppen på avdeling Lynghaugen. Foto og redigeringsansvarlige: Tone og Inger Helene. Nummer 1, januar 2014, løssalg pris: gratis

Redaksjonen: Førskolegruppen på avdeling Lynghaugen. Foto og redigeringsansvarlige: Tone og Inger Helene. Nummer 1, januar 2014, løssalg pris: gratis Nummer 1, januar 2014, løssalg pris: gratis Redaksjonen: Førskolegruppen på avdeling Lynghaugen Lotte, Isadora, Tilde, Daniel S, Ihsan, Nicolas, Jonas og Leon Foto og redigeringsansvarlige: Tone og Inger

Detaljer

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Protokoll Årsmøte Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00 Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Saksliste 1 Åpning. 2 Godkjenninger 3 Velge dirigent/ sekretær/ underskrivere 4 Godkjenne

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

«Ja, når du blir litt større kan du hjelpe meg,» sa faren. «Men vær forsiktig, for knivene og sylene mine er svært skarpe. Du kunne komme til å

«Ja, når du blir litt større kan du hjelpe meg,» sa faren. «Men vær forsiktig, for knivene og sylene mine er svært skarpe. Du kunne komme til å Ulykken i verkstedet En liten fransk gutt som het Louis, fikk en lekehest til treårsdagen sin. Hesten var skåret ut i tykt lær og var en gave fra faren. Selv om den var liten og smal, kunne den stå. Ett

Detaljer

KIVIK sofaserie KJØPEHJELP. MODELLER: Fotskammel med oppbevaringsrom 1-seters seksjon Sjeselong 2-seters sofa 3-seters sofa

KIVIK sofaserie KJØPEHJELP. MODELLER: Fotskammel med oppbevaringsrom 1-seters seksjon Sjeselong 2-seters sofa 3-seters sofa KJØPEHJELP KIVIK sofaserie MODELLER: Fotskammel med oppbevaringsrom 1-seters seksjon Sjeselong 2-seters sofa 3-seters sofa Avtagbart trekk Fast trekk Velg trekk Vaskbart trekk Vaskbart trekk Komfortabel

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Tradisjonene varierer når det gjelder bruk av farger for høytidsdager og liturgiske tider, endog innenfor samme kirkesamfunn.

Tradisjonene varierer når det gjelder bruk av farger for høytidsdager og liturgiske tider, endog innenfor samme kirkesamfunn. KIRKEÅRSSIRKELEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Kirkens form for tidsregning Liturgisk handling Kjernepresentasjon Materiellet: Plassering: Fokusreol Elementer: Veggteppe/plakat med kirkeårssirkelen,

Detaljer