sopp og nyttevekster årgang 4 - nummer Medlemsblad for Norges sopp- og nyttevekstforbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "sopp og nyttevekster årgang 4 - nummer 1-2008 Medlemsblad for Norges sopp- og nyttevekstforbund"

Transkript

1 sopp og nyttevekster årgang 4 - nummer Medlemsblad for Norges sopp- og nyttevekstforbund

2 MEDLEMSFORENINGENE Aust-Agder sopp- og nyttevekstforening Leder: Dag Pettersen, Adr.: Mellomvn. 11, 4870 Fevik Elverum sopp- og nyttevekstforening Leder: Gry Handberg Adr.: Grindalsvn. 1, 2406 Elverum E-post: Follo sopp- og nyttevekstforening Leder: Helene Kieding Adr.: Haråsen 4, 1407 Vinterbro. Fredrikstad soppforening Leder: Rolf Hermansen Grønt og nyttig i Buskerud Leder: Steinar Weseth Halden soppforening Leder: Jørgen Iversby Adr.: Rokkeveien 46, 1743 Klavestadhaugen Haugaland sopp- og nyttevekstforening Leder: Gerd Jorunn Christensen Adr.: Postboks 1940, 5508 Karmsund Hexeringen, Hamar Leder: Hans Myhre Adr.: Postboks 18, 2350 Nes på Hedmark Moss Nyttevekstforening Leder: Nora Gudem Adr.: Morenen 22, 1519 Moss E-post: Kongsvinger Soppforening Leder: Lars Ole Bolstad Adr.: Kurastien 7, 2208 Kongsvinger E-post: Nordfjord sopp- og urtelag Leder: Anne Bråten Seljeset Adr.: 6793 Hornindal Nyttevekstforeninga, Ålesund Leder: Kari Mette Tollås Veblungsnes Adr.: Furmyrv. 13 A, 6018 Ålesund Nyttevekstforeningen, avd. Sør- Rogaland, Jærsoppen Leder: Ellen Bø Nedrehagen Adr.: Rogaland Arboret, Espeland, 4300 Sandnes Nyttevekstforeningen i Nittedal Leder: Per Nordbeck Adr.: Gerd Oldeide, Liljev. 14 C, 1487 Tøyenhaugen Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening Leder: Johs. Kolltveit Adr.: Postboks 2828 Tøyen, 0608 Oslo Ringerike soppforening Leder: Grete Hollerud Adr.: Hollerud gård, 3533 Tyristrand E-post: ringnett.no Risken, Molde og omegn soppforening Leder: Wenche Eli Johansen Adr.: Adjunkt Dørumsgt Molde Tønsberg soppforening Leder: Per Marstad Romerike soppforening Leder: Mariann Prytz Sivertsen Adr.: Bjørkelia 25, 1900 Fetsund Salten Naturlag Leder: Beate Venaas Røkke Adr.: Boks 851, 8001 Bodø E-post: Soppforeningen i Bergen Leder: Geir Blom Adr.: Postboks 2315 Solheimsviken, 5824 Bergen Sunnfjord Nyttevekstforening Leder: Harald Eriksen Adr.: Aarberg, 6973 Sande Telemark sopp- og nyttevekstforening Leder: Bjørn Frode Moen Trondheim Nyttevekstforening Ledelse v/berit Austeng Adr.: Steinberget 10, 7018 Trondheim Vefsn Nyttevekstforening Leder: Knut Tverå, Adr.: Postboks 210, 8651 Mosjøen. Vest-Agder sopp- og nyttevekstforening Leder: Hanne Katinka Hofgaard Adr.: Åsasvei 14, 4633 Kristiansand E-post: Kristiansand.kommune.no Voss sopp- og nyttevekstlag Leder: Bjørn Fremming Adr.: Groadalen 5, 5700 Voss 2 SN - 1/2008

3 MARS INNHOLD årgang 4 - nr Utgiver Norges sopp- og nyttevekstforbund Postboks 61 Blindern, 0313 OSLO Telefon: / Bankkonto: Org.nr: Styret Gro Gulden (leder), Wenche Eli Johansen (nestleder), Edvin Johannesen, Marthe Seem, John Bjarne Jordal, Grete Strømsøe Varamedlemmer: Per A. Bergersen, Betsy W. Samuelsen, Erik Jantzen Daglig leder Trine M. Holm Redaksjonskomité Redaktør: Per A. Bergersen, Anne Molia, Øyvind Stensrud Navngitte fotografer har rettighetene til bildene sine i følge åndsverksloven. ISSN Trykk: Benjamin Sats & Trykk DA, Oslo Opplag: 3500 Forside: Knuskkjuke Fomes fomentarius. Foto: Anne Molia Redaksjonelle linjer... 4 Kåseriet... 6 Nytt fra forbundsstyret... 8 Tema: Kjukebruk Knuskkjuke Fomes fomentarius brukt til tøy Ellen Bøe Nedrehagen Kjuker du kan lage papir av Anne Molia Om å lage soppapir - en veiledning Trine Parmer Fiolett, gult, grønt, brunt og svart - fargene får vi fra kjuker Anna-Elise Torkelsen Användningsområden för tickor Liza Johansson Sopp i fokus Gasteromycetkurs i den norska fjällvärlden Mikael Jeppson Naturen tilbyr ferske grønnsaker tidlig på våren Arvid Odland Nytt fra Forum for soppfargere Ismannen Ötzi og hans kjuker Leif Ryvarden Lesernes sider Boletaria Vi presenterer - Norsk Skogmuseum Nytt fra Forum for soppsakkyndige Vi besøker medlemsforeningene Program for medlemsforeningene Sopp- og nyttevekstprat rundt latinen Oliver Smith SN - 1/2008 3

4 Redaksjonelle linjer At smørrebrød er ikke Mad Og Kierlighed er ikke Had, Det er for Tiden hvad jeg veed Om smørrebrød og Kierlighed Johan Herman Wessel skal ha begått disse rader. Her kan man sette inn kjuker isteden for smørrebrød, og ødelegge hele metrikken. På den annen side øker sannhetsgehalten i diktet betraktelig; med få unntak er kjuker i motsetning til smørrebrød ikke mat. I dette nummer har vi satt søkelys på nyttig bruk av kjuker. Og at vi kan gjøre mer med disse soppene enn å sparke dem vekk fra gamle trestokker mener vi dermed å ha bevist. Blir dette for tørt er det alltids trøst å finne i Boletaria. Les også siste tilgjengelige nytt om riddermusserongen og Ötzi-mannen, bli med på museum i Hedmark, eller kos dere med noe annet av det vi byr på. Tre nye medlemsforeninger har sluttet seg til forbundet, og vi starter presentasjonen av dem i dette nummeret. Noen har spurt om hva slags stoff som kan omtales i sopp og nyttevekster. For redaksjonen er bladet ett av flere instrumenter for å oppfylle Norges sopp- og nyttevekstforbunds formål. Valg av stoff vil derfor holde seg innefor det som er nevnt i forbundets vedtekter. Per A. Bergersen Nr. 2/2008 er planlagt postlagt 9. juni. Innlegg som ønskes tatt inn i dette nummeret må være redaktøren i hende senest 5. mai. Innkalling til Årsmøte i Norges sopp- og nyttevekstforbund 2008 Møtet holdes i Oslo, Kristine Bonnevies hus, auditorium 2, Universitetet i Oslo, lørdag 19. april kl Etter møtet holder forsker ved Norsk institutt for skog og landbruk Olav Balle kåseri om Bruk av ville vekster i norsk tradisjon. Søndag 20. april arrangeres tur til Botanisk hage, Tøyen med omvisning i urtehagen og fjellhagen, fremmøte foran Botanisk museum kl Kl. 13 arrangerer for øvrig Botanisk Hage en markering av Wergelandjubileet. Temaet er vårblomster i Wergelands arbeider. For nærmere detaljer se: FORRETNINGSORDEN 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av ordstyrer 3. Valg av tellekorps 4. Valg av to personer til å skrive under protokollen 5. Valg av referent 6. Opptelling av stemmer Alle forslag som fremsettes under møtet skal leveres skriftlig til møteleder Begrensning av taletiden kan vedtas av forsamlingen Strek for debatten kan vedtas av forsamlingen. Etter at strek er satt kan ikke forslag fremmes eller trekkes. SAKSLISTE Sak 1. Årsberetning for 2007 Sak 2. Regnskap for 2007 med revisors beretning Sak 3. Budsjett for 2008 og Handlingsplan for 2008 Sak 4. Valg Det skal velges 3 medlemmer til styre og 1 varamedlem, revisor, valgkomité (3 medlemmer) Sak 5. Innkomne forslag Årsmøtepapirene ligger på forbundets hjemmeside www. soppognyttevekster.no fra slutten av mars og kan også sendes medlemmer på forespørsel (tlf og ). 4 SN - 1/2008

5 Annonse SN - 1/2008 5

6 kåseriet Nå kommer den kalde fine tida, ifølge TV-sporten, og jeg er så enig, så enig. Kanskje det kan få Gunnar tilbake til (ski)sporet og søndagspilsen. For denne høsten har, med respekt å melde, vært en påkjenning på familielivet her hjemme. Ikke for det: Han har jo vært en glad gutt av og til, men det er ikke tvil om at han trigges av andre begivenheter enn tidligere, og han har nok blitt betraktelig mer bipolar etter at han ble soppfrelst. Så vel gledene som skuffelsene hans er lettere å se. Ta nå bare den samlingen han hadde for sine soppvenner i vårt felles rede. Den merkelige forsamlingen (jeg regner meg ellers som nokså fordomsfri) satt en hel kveld med sopper mellom dekketøy og dannede vinglass og diskuterte kjuker! Kjuker, ja! Etter hvert som vennene ble mindre dannede enn glassene, kom forslag til favoritter og hatobjekter blant disse skorpene frem i stadig mer høyrøstet form. Hvorfor de lo så fælt av dette går over min forstand og sans. Men før kjukene kom på bordet studerte nerdene mykere utgaver (det skal visstnok hete arter) med støtte i luper og mykologisk litteratur. Jeg tillot meg å låne dem et halvt øre, for det kunne jo hende at det ble snakk om noe spiselig? Og ganske riktig: Der kom det forløsende ordet: en god art. Den arten lurte jeg meg til å rappe, og fem seks lekre individer havnet i stekepannen på kjøkkenet. Men skulle du trodd på maken? Gunnar, som ellers er utstyrt med et dårlig sanseapparat (tidligere storrøyker og digger av høy harrymusikk), luktet at noe var på ferde: Hva er det du gjør?, brølte han ut av rødmussede og dissende kjaker. Lager litt mat til dere, sa jeg stolt. Da kalte han på resten av banden så alle fikk le av meg samtidig. Jeg ble spurt om jeg var ute etter å ta livet av dem ( ja, ja! skulle jeg svart), eller om jeg ikke visste at den soppen var giftig? God art skulle være en art som var lett å gjenkjenne og vanskelig å forveksle med andre hvis jeg forsto dem rett. Det gjorde jeg ikke, og det gjør jeg fortsatt ikke, bare så de vet det. Jeg er ingen lettfornærmet kvinne, og hevngjerrig er jeg heller ikke, selv om jeg kan være litt spontan. Det var ikke derfor det ikke ble noe nattakos på gubben i dobbeltsengen. Hodepine er hodepine. Men gubben selv? Han er lett å fornærme, han: En kveld lurte jeg meg inn i armkroken og sa at jeg ikke hadde hodepine. Men han var mest opptatt av soppsesongen. Den verste i århundret, snøvlet han. Jeg skjønte at han gråt. Snill og forståelsesfull som jeg er, ville jeg jo gjerne trøste: Nei da, vennen. Vi har jo bare vært i dette århundret i snaue syv år; det kommer sikkert verre sesonger senere. Da tok han med seg dynen og la seg på sofaen i stuen. Men det er lenge siden nå. Forleden hentet han en flaske øl og åpnet TV-en for damehåndball. Det er kanskje håp? Bodil 6 SN - 1/2008

7 Høstsopptreff 2008 i Vikersund September Annonse Arrangeres på Tyrifjord Hotell av Eiker Soppforening Bindende påmelding innen 1. juli ved innbetaling av deltakeravgift kr. 400,- til konto Adresse: Sopptreff 2008, Else Wiborg, 5. Bera Terrasse 12 C, 3026 Drammen. Husk å oppgi navn og adresse og. adresse hvis du har. Trenger du flere opplysninger kan vi nås på eller telefoner: Berit Krømer , Else R. Wiborg eller Hotellreservasjon må foretas av hver enkelt deltaker med hotellet direkte innen 1.juli. Tyrifjord Hotell. P.b. 172, 3371 Vikersund, Tlf , Web-adresse: Priser: Pr. person i dobbeltrom kr ,- Pr. person i enkeltrom kr ,- Pr. person i 3.sengs rom kr ,- Klarer på forhånd hvem du vil dele rom med og at dere er enige. Prisen omfatter: Overnatting fredag til søndag Aftensbuffet fredag Middag lørdag kveld Frokostbuffet lørdag og søndag Smøring av nistepakke med påfylling av kaffe/te i egne termoser lørdag og søndag Kaffe/te tilgjengelig under møte alle dager Fri parkering ved hotellet Fri benyttelse av hotellets badstuer Transport: Hotellet ligger kun 2 min. med transport fra bussterminalen i Vikersund. Hotellet henter gjerne enkeltgjester gratis i Vikersund, ring hotellet for forhåndsavtale. For de som ikke bor på hotellet: Aftenbuffet fredag kr. 395,- Middag lørdag kr. 425,-. Dagpakke kr. 425,-, som inkluderer smøring av nistepakke med påfylling av kaffe/te på egne termoser, kaffe/te SN under - 1/2008 møter, fri benyttelse av badstuer og fri parkering. Mer om treffet vil du finne på etter hvert som bitene faller på plass. 7

8 Nytt fra Forbundsstyret Gladnyheten denne gangen er at forbundet har tilsatt ny daglig leder. Hun heter Trine Marianne Holm, er 40 år, og har bakgrunn blant annet fra Universitet i Oslo hvor hun avlegger mastergradseksamen i limnologi (læren om ferskvannsbiologi og -kjemi) i disse dager. En nærmere presentasjon vil komme i neste nummer av Sopp og nyttevekster. Årets Vintersopptreff gikk av stabelen med ca. 140 deltagere, og her ble det som vanlig presentert flere nyheter. Blant annet ble riddermusserongen friskmeldt som matsopp (se redegjørelse under spalten Nytt fra forum for soppsakkyndige). En debatt omkring den elendige soppsesongen i Sør-Norge førte til flere hypoteser, men ingen endelige svar. I følge svenske og danske deltagere var sesongen tilsvarende dårlig i nabolandene, og vi er alle spent på hva neste års sesong bringer. Har soppmycelet i jorda tatt skade av det langvarige regnet ( druknet ) eller starter vi på ny frisk neste sesong? Deltagerne ble også invitert av Den norske soppnavnkomiteen til å sende inn forslag på norske navn for sopparter funnet i Norge som tidligere ikke har slike. Invitasjonen går til alle, så savner du et godt norsk navn på en sopp, så send forslag på e-post til forbundet, eller til meg. Studieforbundet Natur og miljø har sendt oss en oversikt over kurs som ble holdt i 2007 med støtte fra studieforbundet. I alt ble 13 kurs støttet, hvorav to var nyttevekstkurs og resten var soppkurs på forskjellige nivåer. Foreningene mottok støtte fra studieforbundet på i alt kr Det forbundet som mottok overlegent mest av studiemidlene var Norges Jeger- og Fiskerforbund som mottok vel 1 mill. kr., tett fulgt av Norsk Kennel Klub, med 4H Norge et langt stykke bak på tredjeplass. Mattilsynet har nå i brevs form påtatt seg ansvaret for at kvaliteten på kommersielt omsatt sopp er tilfredsstillende det gjelder både tørket sopp, sopp konservert på annen måte, og frisk sopp omsatt i butikker og på restauranter. Men Mattilsynet anerkjenner fra nå av intet ansvar for om sopp som omsettes eller leveres til restauranter er giftig eller ikke, idet det ikke lenger vil ha noe å gjøre med autorisasjon av soppsakkyndige. Helt fra 1953, da Sosial- og helsedirektoratet opprettet en Prøve for godkjenning av soppkontrollører, har det offentlige støttet utdannelse av soppkontrollører ved å bidra til en offentlig eksaminasjon - fordi man innså behovet for autoriserte soppkontrollører. Prøven, som i dag går under navnet Prøve for soppsakkyndige, er blitt offentlig støttet i mer enn 50 år, først av Helsedirektoratet, siden av Statens Næringsmiddeltilsyn og fra 2004 av - til nå - av Mattilsynet. Forbundet er i dialog med Mattilsynet omkring disse forholdene, men må trolig også gå runder med Helsedirektoratet. Neste begivenhet på programmet er årsmøtet den 19. april etterfulgt av et foredrag om nyttevekster og med omvisning i nyttevekstavdelingen og fjellhagen i Botanisk hage, Oslo søndag 20. april. Årsmøtepapirer vil som i fjor bli sendt elektronisk til medlemsforeningenes ledere eller kan fås ved henvendelse til vår daglige leder på kontoret i Oslo. Jeg vil ønske vel møtt til årsmøtedelegatene og til alle andre som er medlemmer av en sopp- og nyttevekstforening (og derved i forbundet) som ønsker å delta! Gro Gulden, forbundsleder AGARICA Tegn abonnement på forbundets nye tidsskrift Agarica! For mer informasjon se 8 SN - 1/2008

9 SN - 1/2008 Fra topp venstre: Silkekjuke, foto: Anne Molia. Teglkjuke, foto: Per Marstad. Vinterstilkkjuke, foto: Per Marstad. Knivkjuke, foto: Kristin Vigander. Rødrandkjuke, foto: Per Marstad. Granstokkjuke, foto: Anne Molia. Tjærekjuke, foto: Per Marstad. Sinoberkjuke, foto: Kristin Vigander. 9

10 Knuskkjuke Fomes fomentarius brukt til tøy Knuskkjuke er en snyltesopp som vokser på løvtrær, hovedsaklig bjørk, og forårsaker råte i veden. Fruktlegemet er hovformet med et hardt porelag på undersiden. Knusk ble i tidligere tider brukt sammen med ildstål eller svovelkis og flint eller kvartsitt til å gjøre opp ild. Den eldste sikre knusken jeg kjenner til er fra et myrfunn i Danmark fra 200-tallet. Her er knusk funnet sammen med fyrtøyet, som er av skandinavisk type. Det var i bruk i Norge til fyrstikkene kom, og ifølge Høegh (1974) brukte en mann i Forsand i Rogaland knusk til å tenne opp med så seint som fram mot Når man slår karbonrikt jern over en skarp flint kommer det gnister. Treffer de den tørre knusken begynner den å gløde og derfra kan man overføre gloen til annet brennbart materiale. Det er det filtaktige soppkjøttet i knuskkjuken som brukes til å lage knusk. Inni soppen finner vi tidligere års harde sedimentære porelag. Over disse lagene (hovedsakelig) ligger det filtaktige stoffet. Det er temmelig hardt langs yttersiden, og tykkest i toppen. Det skjæres ut og tenner først etter at det er lutet og banket mykt. Jeg har laget knusk til opptenning i mange år og har etter hvert gjort noen erfaringer. Det ene er at man kan lære seg å se på soppen om det er mye soppkjøtt i den. De kjukene som har en myk kul i toppen har mest soppkjøtt. Jeg fant også ut at kjøttet kan dras ut til dobbel størrelse dersom man skjærer 2 mm tykke skiver vannrett av soppkjøttet i toppen. Dette kan man gjøre når soppen er helt fersk og kjøttet fremdeles er fuktig. Man sitter da igjen med brune skiver som lett kan forveksles med porøst semsket skinn. Metoden med å dra ut soppkjøttet til store flak mente jeg måtte være den de brukte i Øst-Europeiske land når de laget hatter og annet tekstilt materiale av soppen. Det var likevel vanskelig å forstå hvordan man kunne få store nok flak siden det kun er det mykeste kjøttet i toppen jeg har klart å dra ut. I utgangspunktet tenkte jeg at de måtte ha ekstremt store kjuker. Det fristet å finne ut mer om dette. Om man brukte knuskkjuke til tekstiler i Romania visste jeg ikke, men jeg ringte min venninne Silje Bartha Landa som kommer fra Odorhei i Romania for å spørre. Jo da - hun kjente til den slags produksjon. Hell og lykke! Nå hadde jeg en unik sjanse til å finne ut mer. Til alt overmål skulle familien dit i julen og da kunne hun kjøpe noe for meg. De skulle uansett på besøk i byen Korond der hun kjente til en produsent, så det passet perfekt. Det følgende har jeg fått vite gjennom Silje, som også har vært min tolk på telefonen til Romania. Byen Korond ligger midt i saltdistriktet i Harghita fylke i Transilvania-regionen, nord for Karpatene. Mange av innbyggerne her livnærer seg ved å selge husflidsprodukter, og bodene står side ved side langs gatene. Byen er særlig kjent for keramikk og porselenproduksjon, men man finner også andre husflidsprodukter av tre, tekstil, pilefletting med mer. I denne byen bor Fabiab Bógos Árpad. Han er en ELLEN BØE NEDREHAGEN 10 - SN - 1/2008

11 Knuskkjuke Fomes fomentarius. Foto: Ellen Bøe Nedrehagen To hatter og forfatterens nye håndveske. Foto: Terje Tveit, AmS SN - 1/2008 Duken: Duk laget i Ungarn av knuskkjuke. Foto: Lisbet Bråthe Tverrsnitt av knuskkjuke. Tegning av Aasne Aarhus fra VåreNYTTEVEKSTER nr.3/

12 av de etter hvert få håndverkerne som fremdeles lager ting av knuskkjuke. Vår, sommer og høst samler han og familien sopp som de arbeider med utover vinteren. Soppene de bruker vokser på over 100 år gamle bøketrær, og de må et godt stykke ut av byen for å finne dem. Kjukene de bruker er på størrelse med et halvt brød, noen ganger litt større. Soppene ligger lagret til det begynner å vokse en annen (ikke navngitt) gul sopp på utsiden. Det er da de er best å arbeide med, forteller han. Varmt vann slås over soppene, og de ligger til de er bløtt opp. Deretter legges de i plastpose i to timer for å lett kunne ta av skallet. Soppkjøttet trekkes av porelaget i soppen ved at man tar grep i nedre kant av kjuken og drar oppover mot toppen. Det fuktige soppkjøttet dras så utover til man får store stykker. Når man lager hatter trekkes soppkjøttet over hatteformer av bøk. Produktene pyntes med mønstre av ulikt slag. Typiske mønstre som blad, blomster eller ruter preges inn i det fuktige sopptøyet, eller sopptøy-figurer klippes ut og limes på til pynt. Et kullfyrt strykejern brukes til å svi overflaten på sopptøyet slik at det blir mørkebrunt. Av dette klippes strimler som flettes til bånd, til kanter og annen pynt. Limet som benyttes er beinlim blandet med mel. Denne blandingen brukes også til å stive opp materialet om nødvendig, for at det skal holde formen når det tørker. Men tøyet faller sammen i vann, så hattene er ikke egnet for vått vær. Siden klimaet i dette området er temmelig tørt så har ikke det vært noe problem. Teknikken har lang tradisjon og går i arv fra generasjon til generasjon. Tradisjonelt var det hatter man laget av knuskkjuke, mens man i dag også lager andre ting beregnet for salg. Det er fascinerende å tenke på hvordan mennesker har spesialisert seg på å utnytte veksters egenskaper. I dette tilfellet til å lage tøy av sopp. Nå gjenstår det å prøve ut denne metoden for å se om den er brukbar under norske forhold. Den beste måten å overføre slik kunnskap på er gjennom handling. Da unngås misforståelser, og metoden sitter både i hender og hode. Kan hende det blir en ferietur til Romania med demonstrasjon av bruken av knuskkjuke på programmet i nærmeste framtid! Takk til Silje for hjelpen med informasjon om bruken av knuskkjuke. Litteratur: Høeg OA, Planter og tradisjon. Universitetsforlaget. 751 s. Urtekilden er et informasjons- og kompetansesenter for urtemedisin. Vi samler inn viltvoksende medisinplanter i norsk natur og selger tørkede urter, egenkomponerte urteblandinger og noen andre urtebaserte produkter. Urtekilden Christina og Rolv Hjelmstad Fagerhaug, 7340 Oppdal Tel: Hjemmeside: - E-post: 12 SN - 1/2008

13 Annonse Russula-treff i Fredrikstad september 2008 Påmelding innen 1. juli til Fredrikstad Soppforening ved Øyvind Weholt Tlf.: eller Rolf Hermansen Tlf.: Deltageravgift kr 400 betales til konto innen 1. august Hver enkel deltager tar kontakt med Hotel Victoria direkte. Tlf.: Pris pr. person pr. døgn dobbeltrom inkl. frokost er kr. 750, enkeltrom kr 895 Middag fredag: kr 165 pr. person eks. drikkevarer. Festmiddag lørdag: kr 425 pr. person eks. drikkevarer. Selvsmurt lunsjpakke inkl. kaffe/te i medbrakt termos: kr 70. Alternativ rimeligere overnatting i Fredrikstad: Gamlebyen pensjonat AS, Tlf.: Mer om treffet vil foreligge senere og vil kunne fås på henvendelse. SN - 1/

14 Kjuker du kan lage papir av Å lage papir av kjuker er en spennende, kreativ og billig hobby. For den som er interessert i vedboende sopper gir den et godt innblikk i karakterer og kjennetegn for slekter og arter. Man kutter over soppene, lager passelige biter til matmølla, og ser fort om det dreier seg om en ett- eller flerårig kjuke (se fig. s.17). Man ser den innvendige fargen, og man lærer seg hyfesystemene - ja, kanskje også litt terminologi! For mange kan dette være en fin tilnærmingsmåte for å lære seg denne gruppa av sopper. Hvorfor egner enkelte arter av kjuker seg, og andre ikke? Kjukers oppbygning kan kort beskrives som et fruktlegeme der porelaget (soppens hymenium) er lokalisert på soppens underside. Dette er selve formeringsorganet/den sporedannende delen av soppen. Porene kan være store eller små, labyrintiske til utdratte, eller skivelignende. Innmaten til soppen kalles kjøtt (context), og denne kan ha forskjellige farger og sjiktninger; avhengig av om soppen er etteller flerårig. Soppens overside kan ha forskjellige farger, teksturer og strukturer (f. eks. soneringer). Kjukene er vedaktige til korkaktige, fra seige til harde eller mjuke. De flerårige kjukene er som regel harde. Alle kjuker er spredningsorganer, og består derfor alltid av generative hyfer slik som alle fruktlegemer av sopp gjør. Disse generative hyfene aleine gir ingen papirmasse (en type hyfer, altså bare generative hyfer, kalles monomitisk hyfesystem). Mange arter har i ANNE MOLIA - 14 SN - 1/2008 Silkekjuke. Trametes versicolor. Foto: Anne Molia.

15 tillegg til disse generative hyfene skjeletthyfer og/eller bindingshyfer (se Ryvarden & Gilbertson s ). Har de generative pluss ett annet hyfesystem kalles det dimitisk. Er alle tre hyfesystemer til stede kalles det trimitisk. Noen få unntak til regelen om at di- og trimitisk hyfesystem gir papir finnes, men den er et godt utgangspunkt for forsøk. Hvilke kjuker kan brukes? Start med vanlige kjuker som er lette å lære seg. Lær deg kjukene først slik at du ikke kommer i skade for å høste sjeldne og kanskje rødlista arter. Det er veldig ofte disse vanlige, store kjukene som gir flottest papir. Og det er her det er mest å hente mengdemessig. Ikke høst av resupinate kjuker, dvs. tiltrykt til underlaget uten konsollforma hatt. Her er det lite å hente, og mange arter er sjeldne og rødlista. Slekter av kjuker har samme type hyfesystem, så er en art innen slekta sjekka ut kan man anta at de andre artene innen samme slekta kan benyttes. Her kommer en kort beskrivelse av seks arter og to slekter av kjuker som gir flott papir med forskjellige farger og strukturer. For å finne ut om det er mulig å finne de forskjellige artene der du bor, søk i soppherbariets database: Knivkjuke Piptoporus betulinus Knivkjuke er ei ettårig, relativt stor, tung og mjuk kjuke som vokser på bjørk. Fasongen er nyreforma med rund hattekant. Fargen er hvit inni, den har hvitt, småpora porelag, og en tynn, brun- hvitaktig skorpe. Papiret blir lyst, til nesten hvitt. Hvis du fjerner skorpa vil du få et kritthvitt, veldig glatt og delikat papir. Papir av knivkjuke ser du i ramma på side 48. Rødrandkjuke Fomitopsis pinicola Rødrandkjuke er flerårig, og den vokser på flere slags substrat av både lauv- og bartrær. Vanligst er den kanskje å finne på gran. Kjuka kan bli veldig stor når den blir gammel, og kan måle over 1/2 meter i tverrmål + (se fig. side 16) etter tverrmål. Den har gult porelag, og kjøttets farge er fra relativt lyst til mørk sennepsgult, avhengig av kjukas alder (det blir mørkere med åra). Kjuka kjennes også lett igjen på dufta som er noe behagelig/ubehagelig fruktaktig. Fargen på papiret blir som kjøttets farge, lysere eller mørkere sennepsgult. Papir av rødrandkjuke ser du i ramma på side 4. Knuskkjuke Fomes fomentarius Knuskkjuke er flerårig, vokser på lauvtrær, og er vanligst å finne på bjørk. Soppen er tydelig hovforma, middels stor, og oversida er konsentrisk fura, se forsida. Dette er, sammen med knivkjuke og rødrandkjuke, en av våre vanligste sopper (alle tre er lette å lære seg) og som alle gir flott papir. Knuskkjuka gir brunt papir da den har brunt kjøtt. Bruker man bare soppkjøttet (knusken) og maler dette lenge vil jeg tro at papiret blir glatt og skinnaktig som knusk-stoff. Papir av knuskkjuke ser du i ramma på side 37. Flatkjuke Ganoderma applanatum Flatkjuke er ei flerårig kjuke som vokser på lauvved, oftest edellauvtrearter. Flatkjuka kan bli meget stor, og flere eksemplarer vokser ofte sammen til store flak. Fasongen er konsoll-/nyre-/halvsirkelforma. Skorpa er gråbrun, men farges ofte kanelbrun av sporene som legger seg på hattoversiden ettersom det forekommer motsatt ladning mellom sporer og skorpe. Porelaget er brunt, men poremunningene er hvite. Ved trykk vil poremunningene også bli brune. Kjøttets farge er brunt på unge eksemplarer, hvitt på gamle. Gamle og unge kjuker gir derfor veldig forskjellig farge på papiret, se fig. s.17. Uansett alder på kjuka viser papiret tydelig de lange porerøra. Dette synes best på det lyse papiret. Ganoderma er ei lita slekt i Norge med bare tre arter. I tillegg til flatkjuke bør også lakk-kjuke G. lucidum SN - 1/

16 nevnes. Dette er ei meget karakteristisk kjuke som er lett å lære seg, og som gir nydelig papir. Papir av flatkjuke ser du på neste side. Sinoberkjuke Pycnoporus cinnabarinus Dette er ei ettårig kjuke som vokser på lauvtre, oftest bjørk, og gjerne på små dimensjoner. Den vokser eksponert, og er lettest å finne på snauhogster, i rydda strømgater, veikanter og lignende. Den er konsoll- /muslinglignende og har en karakteristisk sterk oransjerød /sinoberrød farge, og er lett å lære seg på grunn av dette. Papiret blir ikke så fargesterkt som sjølve kjuka, men mer dempa og lysere oransje. Papir av sinoberkjuke ser du i ramma på side 45. Teglkjuke Daedaleopsis confragosa Denne kjuka vokser oftest på selje, men også på andre lauvtre. Den er ettårig, halvsirkelforma (til rund), tynn og som regel med skarp kant. Porene er utdratte, og konsistensen er korkaktig. Fargen er gjennomgående teglsteinsrød og hatten er konsentrisk fura. Denne kjuka gir et flott teglsteinsfarga. Papir av teglkjuke ser du i ramma på side Polyporus-artene Dette er ettårige kjuker, og de aller fleste har midtstilt stilk. Noen rødlista og sjeldne arter finnes innen slekta, men grovporet vinterstilkkjuke P. brumalis, finporet vinterstilkkjuke P. ciliatus, svartstilkkjuke P. melanopus, skjellkjuke P. squamosus, trompetkjuke P. tubaeformis Diger rødrandkjuke Fomitopsis pinicola på gran i Sverige. Målestokken heter Saga Cronberg. Foto: Kåre Homble. og sokkjuke P. varius kan trygt plukkes og brukes. De vokser som regel på falne greiner og stammer av lauvved. Skjellkjuka er ei mye større kjuke enn de andre, har ikke midtstilt feste til substratet, og vokser på grøvre dimensjoner og sjelden på kvister. Om det lar seg gjøre å lage papir av skjellkjuke vites ikke i skrivende stund, men prøv da vel, og meddel tidsskriftet! Jeg har bare prøvd finporet vinterstilkkjuke, og det gav et lyst, rispapirtynt papir. Lekkert! Papir av vinterstilkkjuke ser du i bakgrunnen på side 6. Trametes-artene Alle Trametes-arter gir veldig fint papir. Men det er én ulempe med dem; de inneholder veldig ofte insekter som spiser opp hele soppen hvis du ikke har forbehandla dem skikkelig, se under. Trametes-artene er ettårige sopper, tynnkjøtta, små, men ofte mange sammen (taksteinslagte). Beltekjuke T. ochracea (papir av beltekjuke ser du i ramma på side 2-3), silkekjuke T. versicolor og raggkjuke T. hirsuta er de tre vanligste og beste representantene. Fløyelskjuke T. pubescens er ekstra utsatt for insekter, og bøkekjuke T. gibbosa sjelden på grunn av at substratat er sjeldent i Norge. Denne var tidligere rødlista, men er tatt ut etter siste revidering. Andre arter som kan nevnes fordi de er vanlige og/eller lette å lære seg er vedmusling Gloeophyllum sepiarium som vokser eksponert, på gran - på levende ved (ofte på granstubber), og som gir et brunt papir. Duftkjuke Gloeophyllum odoratum, som også er en granart som vokser på stubber og lignende, men ikke riktig så lysåpent 16 SN - 1/2008

17 Flatkjuke Ganoderma applanatum. Foto: Per Marstad. I midten tverrsnitt av gammel og ung flatkjuke med tydelige tilvekstsoner. Foto: Anne Molia. Til høyre papir av flatkjuke, øverst gammel og nederst ung kjuke. Foto: Anne Molia. som vedmuslingen, gir også brunt papir. Papir av duftkjuke ser du i ramma på side 47. Og så har vi eikemusling Daedalea quercina. Denne vokser på levende eik, og er vanlig i eikas utbredelsesområde. Den gir et glatt, beige papir, og strukturen virker nesten hanskemykt. Både tekstur og farge er spesiell, og papiret ligner ingen av de andres. Rottjuke Heterobasidion annosum gir et lyst gulaktig papir. Papir av rotvkjuke ser du i ramma på side 46. Hvordan behandle kjukene etter plukking. Det er fullt mulig å bruke ferske kjuker til papirlaging. Det vanligste er å kutte soppen opp i passelige biter, det vil si terninger for tjukk-kjøtta arter. Bruk kniv, sag eller dansk rugbrødkutter hvis du er så heldig å ha en. Bruk så soppen til papir som fersk, eller tørk soppen på ei sopptørke eller en annen varmekilde. OBS: Husk brannfare! Det er viktig at soppen blir helt tørr slik at den ikke mugner ved lagring. Etter tørking bør (les: skal) soppen ei uke i fryseboksen. Tørk på nytt etter oppholdet i fryseren, og legg soppen på tette glass eller plastbokser. Husk å merke soppen slik at du ikke går i surr med hvilken art det er du har. Når det gjelder Trametes-artene så kan man godt ta to runder i fryseren med tørking imellom. De er veldig utsatt for insektangrep, og det anbefales ikke å bruke ferske. I så fall bør det ferdig tørka papiret få en omgang eller to i fryseren. Til slutt vil jeg si at det gjør ingen ting om du ikke er sikker på artene. Om du feilbestemmer en art, eller om du blander arter med eller uten vilje gjør ingen ting. Hvis du har kjuker med riktig hyfesystem så blir det papir av det. Men det er artig i starten, og for å bli kjent med resultatet av forskjellige artene, å lage ensarta papir. Hvis du lager papir av flere forskjellige arter er det helt vanlig å spare alle restene og til slutt lage restepapir. Dette blir ofte det flotteste av dem alle. Lykke til! Litteratur Hyfesystemer: Ryvarden, L & Gilbertson, P.L. European Polypores Vol 1 og 2. Breitenbach, J & Kränzlin, F. Fungi of Switzerland, Volume 2. Non gilled fungi. Papirlaging: Fra sopp til papir. 15 kjuker til bruk i papirproduksjonen. Kompendium v/ Trine Parmer. Fra sopp til papir. 15 kjuker til bruk i papirproduksjon. 130 bilder. CD v/ Trine parmer. Mushrooms for Mushrooms for Dyes, Paper, Pigments & Myco-Stix by Miriam C. Rice with illustrations by Dorothy M. Beebee (2007). SN - 1/

18 Man tager hva man haver, gjerne en fin rødrandkjuke, kutter den opp i små biter og kjører disse med vann i en blender. Massen heller man i en balje, fanger det opp i en papirramme, lar vannet renne ned og vipper papirmassen over på en lakenbit. Voilá, der har du ditt første ark med soppapir! Så enkelt er det. Nå er det bare å sette i gang. Det er faktisk så enkelt, men jeg vil nyansere prosedyren noe. For det første gjør det en forskjell om du har fersk eller tørket sopp. Ferske kjuker kan du benytte straks, mens tørkede biter må bløtlegges i minst 10 minutter, ellers ødelegger de blenderen. Personlig bruker jeg nesten bare tørket sopp som jeg legger i vann før jeg starter. En neve (jeg har en liten hånd) sopp has i blenderen sammen med en liter vann. Dette kjøres i 2-3 minutter til massen er finfordelt og helles så i en balje som tar minst 10 liter. Miksetiden er avhengig av hvor skarp kniven i blenderen er, hvor hard soppen er, og om du ønsker grov eller fin struktur på papiret ditt. Du kan teste massen ved å åpne lokket og kjenne på massen med fingrene. Er det fortsatt hele biter i massen kjører du maskinen en stund til. Deretter gjentar du denne prosedyren 2 ganger til. Til slutt heller du 2 liter vann i baljen. Dette betyr at innholdet i baljen er 3 never tørket, oppbløtt sopp, og til sammen 5 liter vann. Bruk lunket vann for det er mest behagelig å arbeide med. Av denne massen får du ca. 5 papirark. De første arkene blir tykkere og de siste blir tynnere. Når restmassen i balja er blitt for tynn, mikser du bare en omgang til og heller oppi. Slik kan du fortsette produksjonen så lenge du selv ønsker. Om å lage soppapir - en veiledning Før du starter, bretter du en avis på midten og legger denne ved siden av balja. Klipp en lakenbit fra et gammelt laken, fukt den og legg den oppå avisen. Fukt selve papirrammen under rennende vann. Rammen består av to deler, form og dekkel. Formen har nettingbunn som skal vendes opp og dekkelet er en åpen ramme som plasseres oppå formen. Den hjelper papiret til å holde seg på plass. Rør godt om i soppmassen med den ene hånden. Rammen holder du i begge kortsidene og fører den loddrett ned i soppmassen. Snu rammen vannrett og løft den rolig mot overflaten. La vannet renne av, og hold deretter rammen lett på skrå så enda litt vann renner av. Fjern dekkelet forsiktig med den ene hånden. Plasser formen loddrett på enden av lakenbiten. Velt formen forsiktig, men bestemt over underlaget. Trykk hardt i alle fire hjørner av formen og fjern den ved å løfte den ene kortenden raskt med venstre hånd samtidig som du holder lakenbiten nede med høyre hånd. Legg en ny, fuktet lakenbit oppå papiret. Fjern overflødig vann ved å legge en klut oppå lakenbiten og trykk forsiktig ned mot papiret. Vri opp kluten og gjenta prosedyren. Slik tørker papiret raskere. Legg en ny avis på toppen. Nå har du gjennomført hele produksjonsprosessen TRINE PARMER - 18 SN - 1/2008

19 Forfatteren lager soppapir i det fri august 2005 og kan fortsette med å lage et nytt ark. Det gjør du ved å bygge oppå det du allerede har laget. Ny lakenbit, papir, lakenbit og ny avis. Bunken kan bli høy innen du er fornøyd med dagens produksjon. Legg hele bunken et sted som tåler fuktighet, plasser en planke eller lignende på toppen og legg på noe tungt til slutt, for eksempel en mursten. På denne måten vil avisene trekke til seg fuktigheten fra arkene. Etter noen timer, maks 12, er tiden inne for å bytte aviser. De første har gjort sin del av jobben, og du bytter nå ut alle avisene med tørre eksemplarer. Dette gjentar du til soppapiret er tørt. Det tar ca. 2 døgn. Nå kommer det morsomste, nemlig å løsne papiret fra lakenbitene. Trekk forsiktig utover i begge langsidene på lakenbiten samtidig og deretter gjør du det samme på begge kortsidene. Lakenbiten er elastiske - det er ikke papiret. Slik løsner du papiret uten å ødelegge det. For å få glatt, flatt papir, kan du gjerne legge arkene i press noen dager. Nå er papiret klart til å brukes. Inspirasjon til hvordan din kreativitet kan benyttes får du i en annen artikkel i dette nummeret. Selv om produksjonsprosessen er enkel, kan det lønne seg å følge et kurs i å lage soppapir. Kjukene oppfører seg nemlig forskjellig og byr på ulike utfordringer når det gjelder å lage fine, hele papirark. Spørsmål om kurs kan blant annet rettes til meg. SN - 1/

20 Fiolett, gult, grønt, brunt og svart - fargene får vi fra kjuker Det er spennende å gå på jakt etter kjuker, ettersom tilsynelatende kjedelige grå og brune arter inneholder pigmenter som gir oss både fiolett og knallgult på ullgarn og silke - bare vi kjenner oppskriften. De fleste kjuker kan samles til alle årstider, så enten det er en varm sommerdag eller full vinter så har du et mål for soppturen. Utbredelsen til de forskjellige kjukene kan du finne ved å søke i Norsk SoppDatabase. Innledning Blant de mange kjuker som finnes i landet vårt egner noen seg som fargesopper, men langt fra alle. Hvitråtesoppene egner seg som regel bedre enn brunråtesoppene. For å få mest mulig fargestoff fra kjuker er det vanlig å koke dem ut i et basisk miljø. Kjuker inneholder også tanniner (garvestoffer) som kan påvirke fargeresultatet særlig ved bruk av jernbeis. Jeg har valgt ut noen kjuker som jeg og andre soppfargere har oppnådd gode resultater med. Jeg har valgt ikke å ta med generelt stoff om soppgruppen, men gir en kort beskrivelse av fargesoppene. Generelle opplysninger om hvordan man går frem ved beising og farging finnes i egne faktabokser. Vanligst farger man løs ull eller spunnet ullgarn, men også silkestoff og -garn egner seg godt. Stort sett må man bruke dobbelt så mye sopp når man farger silke som ull. Oppskriftene er beregnet for ull/garn. Noen av kjukene krever imidlertid en behandling som fraviker fra den generelle, og dette er anmerket i teksten. Kanelkjuke Hapalopilus nidulans - gir fiolett Kanelkjuke er en ettårig, myk, liten og brun til gulbrun (kanelfarget) sopp. Som ung er den fløyelsaktig filtet, men blir snart glatt. Porelaget er brunt med små kantete poreåpninger. Størrelsen varierer fra knøttsmå, 1 cm store (dem finner man flest av) og opptil 15 cm store eksemplarer. Er du i tvil om det er riktig art, dryppes en dråpe salmiakk på soppen. Hvis det er kanelkjuke blir flekken øyeblikkelig fiolett. Kanelkjuke er en ettertraktet fargesopp da den gir fiolett farge. Hele 20 % av soppen består av polyporsyre, som i et basisk miljø gir den fiolette fargen. Kanelkjuke vokser vanligst på løvtrær (hassel Corylus avellana, rogn Sorbus aucuparia, bjørk Betula spp.), men er også funnet på gran Picea abies. Den er vanlig noen steder i landet, særlig i Østlandsområdet, andre steder sjelden. Oversikt over funnsteder finnes i Norsk SoppDatabase (www. nhm.uio.no/botanisk/sopp). Siden kanelkjuke inneholder mye pigment, er 15 g tørr sopp til 100 g ull/garn tilstrekkelig for å få en fin fiolett farge. 1. Soppen finknuses/rives på muskatjern og kokes i litt vann i ca. 10 min. Soppsuppen er brun. 2. Tilsett 10 ml husholdningssalmiakk (suppen skifter farge til fiolett) og mer vann. 3. Fargebadet koker ¾ time, avkjøles. 4. Fuktig ull/garn legges i badet hvor ph bør være Badet varmes opp til 80 C, og temperaturen holdes der i ca. en time. Er man imidlertid fornøyd med fargen etter 15 min, kan garnet legges over i rent vann (80 C) og ligge der fargetiden ut. 6. Garnet avkjøles, skylles og tørkes. ANNA-ELISE TORKELSEN - 20 SN - 1/2008