Tema: Tenn lys for barns og unges menneskerettigheter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tema: Tenn lys for barns og unges menneskerettigheter"

Transkript

1 Bokmål Tema: Tenn lys for barns og unges menneskerettigheter Freds- og menneskerettighetssøndagen søndag i advent Innhold: A. Innledning s. 2 B. Opplegg til lysmesse på menneskerettighetssøndagen s. 4 C. Tekstbetraktning til Luk 12,34-40 s. 11 D. Artikkel om Menighet og menneskerettigheter s. 13 Kirkens U-landsinformasjon Mellomkirkelig råd for Den norske kirke 1

2 A. INNLEDNING Freds- og menneskerettighetssøndagen i år bruker vi til å markere barns og unges rettigheter og perspektiver som kan gi dem en god framtid. Adventstiden handler om lys som tennes. Derfor har vi valgt lysmessen som form for dagens gudstjeneste. Gudstjenesten kan selvsagt tilpasses lokale behov, og deler av materialet kan også brukes i den vanlige høymessen, f.eks. Nådetilsagn og inngangsord, Tekstbetraktningen og Forbønn med lystenning. Noen har lurt på og spurt: Hva har kirke og kristendom med menneskerettigheter å gjøre? Derfor har vi lagt ved en kort artikkel om dette tema, utarbeidet av Menneskerettighetsutvalget under Mellomkirkelig råd for Den norske kirke. Trine Stensen Lunde, medlem av Menneskerettighetsutvalget og Den norske kirkes representant i Forum for barnekonvensjonen, skriver om Barnekonvensjonen: FN`s barnekonvensjon ble vedtatt i Norge har ratifisert (underskrevet) den i 1991 og inkorporert den (gyldig som norsk lov) i Denne konvensjon er den mest ratifiserte og aksepterte konvensjon som FN noen gang har laget. Det er i dag bare Somalia og USA som ikke har ratifisert konvensjonen. Barn i Norge har med denne inkorporering fått lovfestede rettigheter som vil sikre dem trygghet, rett til å uttale seg og ikke minst at alt som vedrører dem skal vurderes ut fra hva som er til barnets beste. Det kan komme godt med i mange sammenhenger hvor barnets stemme blir altfor sped mot vokseninteresser, økonomiske interesser og markedskrefter. Forum for barnekonvensjonen (FFB) er et nettverk med over 50 ulike frivillige organisasjoner. Mellomkirkelig råd er en av disse. Samme har disse organisasjonene spilt en sentral rolle i å få konvensjonen inkorporert. Men lovverk og rettigheter er ikke nok. Mange barn og unge får ikke oppfylt sine rettigheter. Hele tiden jobber organisasjonene med å være vaktbikje og gi viktige korrigeringer og innspill om forhold som ikke er tilstrekkelige. Det dreier seg blant annet om at altfor mange barn fortsatt blir seksuelt misbrukt kun nulltoleranse gjelder her. Uten at noen ser barna, lider svært mange også i årevis over foreldres rusmisbruk og dermed ofte manglende evne til omsorg. Enslige mindreårige asylsøkere som forsvinner i Norge blir ikke lett etter. Mange barn lever med fattige foreldre, og disse fratas de fleste muligheter til å delta i aktiviteter på linje med andre barn. Det er vondt å måtte finne på en unnskyldning hver gang, i tillegg til at de blir så lei seg og skuffet over ikke å få være med. Når listen legges høyt i Norge er dette til god hjelp for organisasjoner som jobber med barns rettigheter i land der myndighetene utviser langt mindre vilje enn her. De erfarer at alle land, rike som fattige, hele tiden må ha fokus på hva som er til barnets beste. Det er ikke en engangs jobb, men en kontinuerlig prosess. Problemstillingene kan være ulike, men opplevelsen for barn som mangler grunnleggende rettigheter er like. Norge har kommet langt i å sikre barns rettigheter sett i et internasjonalt perspektiv. Norge har alle muligheter for å bidra til å fjerne de rester av diskriminering og krenkelser som fortsatt mange barn i dag opplever. Norge har demokrati, Norge har kompetanse og Norge har de ressursene som skal til. Nå står det meste på viljen og evnen. 2

3 Kirken er en viktig medspiller i det videre arbeidet med å sette søkelys på barns særegne og grunnleggende rettigheter i verden, i Norge og kanskje til og med i kirken. Med de mange nettverk Forum for barnekonvensjonen er en del av, burde det være en smal sak å løfte dette massivt frem i den store verden. Kirken kan vise vei - for det trenger barna. Denne materiell pakke er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av Einar Tjelle, Kirkens Nødhjelp Sindre Eide, IKO kirkelig pedagogisk senter Estrid Hessellund, Kirkens u-landsinformasjon Omsetting til nynorsk er ved Norunn Stendal Aksnes, Tjørvåg. Har du kommentarer eller ønsker mer informasjon, kan du kontakte Kirkens u- landsinformasjon på eller på telefon / faks Vi ønsker Guds velsignelse over arbeidet med Freds- og menneskerettighetssøndagen lokalt! Olav Fykse Tveit Generalsekretær Mellomkirkelig råd for Den norske kirke Estrid Hessellund Daglig leder Kirkens u-landsinformasjon 3

4 B. LYSMESSE PÅ MENNESKERETTIGHETSSØNDAGEN Medvirkende: Tema: Tenn lys for barns og unges menneskerettigheter (ca) lysbærere 2 til tenning av adventskrans 1 som leser inngangsbønn 1 som tenner den 7-armede lysestake 7 som leser profetiene (evt. 2 som leser annenhver gang gutt og jente) 1 som leser dagens evangelium 1 som leser utdrag fra Barnets rettigheter i tilknytning til forbønnen 4 som leser en bønn og tenner et lys på lysgloben Liturg Andaktsholder Organist og/eller andre musikere Evt. kor, solist Praktisk: - Stoler settes på hver side i midtgangen mot hverandre slik at lysbærerne kan sette seg på dem. Resten av lysbærerne setter seg på hver side på første rad. - Adventskrans og 7-armet lysestake står utente på hvert sitt bord foran alteret! Rundt det andre lyset i adventskransen kan det vikles piggtråd i spiralform. - Lysglobe (hvor det sentrale Kristuslyset er tent når gudstjenesten begynner) plasseres ved lesepulten. I stedet for lysglobe kan under bønnen brukes T-lys som kan tennes fra ett av alterlysene og settes på alteret. - Klargjøre lys (med mansjetter) til alle i prosesjonen - Husk offerkurver ved utgangen - og noen til å stå med dem. - Trykke menighetsark som deles ut ved inngangen. Fint om alle sangene står på arket. - Utarbeid en RIGGE/ØVELSESPLAN som gir alle anledning til å øve på sine ting i god tid før gudstjenesten begynner. Øvelsen bør avsluttes med en gjennomgang hvor det særlig øves på når og hvor alle skal bevege seg, hvor de skal sitte, stå etc... Anbefaling: Sett av minst to timer før selve gudstjenesten begynner til rigging og øving. NB! Husk at alle som skal lese må ha fått tekstene i god tid før den dagen gudstjenesten holdes. 1.STILLHET OG KLOKKERINGING (3-5 min) Lyset i salen dempes nesten helt ned Dersom det er mulig kan lyset dempes opp og ned under gudstjenesten i forhold til de stedene hvor menigheten trenger å se tekstene de skal lese /synge 4

5 2. FORSPILL (orgel og/eller evt. andre instrumenter) & LYSPROSESJON Menigheten sitter slik at alle kan se prosesjonen! Lysprosesjonen går inn og stanser ved sine plasser. De setter seg når forspillet til Tenn lys begynner. De to siste lysbærerne går gjennom lysalleen fram til alterpartiet og stiller seg på hver sin side av adventskransen. 3. ADVENTSSANG & TENNING AV ADVENTSKRANS De to lysbærerne står fortsatt ved adventskransen og tenner hvert sitt lys ved begynnelsen av hvert vers. Begge går til sine stoler under det andre verset. Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord, den blanke himmelstjerne der vi og alle bor. Må alle dele håpet, så gode ting kan skje. Må jord og himmel møtes, et lys er tent for det. Tenn lys! To lys skal skinne for kjærlighet og tro, for dem som viser omsorg og alltid bygger bro. Må fanger få sin frihet og flyktninger et hjem. Tenn lys for dem som gråter og dem som trøster dem. (Salmer 97, nr 2, første og andre vers) 4. NÅDEHILSEN OG INNGANGSORD Liturg : Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Jesus Kristus vår Herre. Sammen feirer vi lysmesse denne kvelden i advent. Den handler om barns- og tenåringers menneskerettigheter, om deres virkelighet og drømmer. I mange land også i Norge har mange barn og unge det svært vanskelig. Noen er ofte redde. Noen er bestandig sultne. Noen barn er syke uten at de får hjelp. For å understreke det vonde og vanskelige har vi piggtråd rundt ett av lysene i kirken i dag. Kanskje du har lagt merke til det piggtråden rundt lyset for akkurat denne dagen, andre søndag i advent. Men lyset brenner likevel! For Han som er verdens Lys utfordrer oss til å bry oss om hverandre og be for hverandre. - Tenne lys i mørket, og gjøre drømmer til virkelighet! Inngangsordene kan avsluttes med veksellesning ved for eksempel ei jente og en gutt: VEKSELLESNING Jente: Gud er vår Far Gutt: Her i sitt hus tar han oss inn i varme og lys Jente: Han er oss nær Gutt: Nå skal hans ord lede oss rett og styrke vår tro. Jente: Gud er vår Far Gutt: Vi er hans barn, Begge to: nå vil vi prise ham, nå er han her. (Inngangsordene fra familiegudstjenesten i gudstjenesteboken) 5. LOVSANG Kristus er verdens lys (NoS nr. 98) eller en annen passende salme 5

6 6. TENNING AV DEN SJU-ARMEDE LYSESTAKE - Lystenneren går til lysestaken - Den som leser hver tekst går til mikrofon ved lesepult under salmeverset før sin lesning) Liturg: La oss tenne den gamle pakts sju-armede lysestake mens vi synger om ærens konge som kommer hit til oss og hører profetier fra Det gamle testamentet om hans komme! Salmesang: (NoS 5,1) Gjør døren høy, gjør porten vid! Se, ærens konge kommer hit! Han hersker over alle land og er all verdens frelser sann. 1. lys tennes / 1.lesning (Jesaja 9,2 og 6) Jente: Slik står det skrevet hos profeten Jesaja i kapittel 9: Så sier Herren: Det folk som vandrer i mørket, får se et stort lys; over dem som bor i skyggelandet, stråler lyset fram. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Hans navn skal være: underfull rådgiver, veldig Gud, evig Far, fredsfyrste. Salmesang: (NoS 5,2) Rettferdig kommer han her ned og bringer salighet og fred. Saktmodig fremmer han sin akt, og herske vil med miskunns makt. 2. lys tennes /2.lesning (Jesaja 7,14) Gutt: Slik står det også skrevet hos profeten Jesaja, i kapittel 7: Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, en jomfru skal bli med barn, hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel Navnet betyr Gud med oss. Salmesang: (NoS 5,3) Han roper ut et nådens år, vår nød med ham en ende får. Derfor av lengselsfulles tall, en gledessang ham møte skal. 3. lys tennes / 3.lesning (Jesaja 61,1-2) Jente: Slik står det skrevet hos profeten Jesaja, i kapittel 61: Herrens Ånd er over meg, for Herren Gud har salvet meg. Han har sendt meg for å forkynne et gledesbudskap for de arme, for å lege dem som har et knust hjerte, rope ut frihet for fanger og frigjøring for dem som er i lenker. Jeg skal rope ut et nådens år fra Herren. Jeg skal trøste alle som sørger. Salmesang: (NoS 5,4) Å, vel det land, det hus, den gård hvor denne mann for styret står! Å, vel det hjerte, sjel og sinn hvor denne konge drager inn! 4. lys tennes / 4.lesning (Jesaia 11,4-5) Gutt: Profeten Jesaja sier videre om frelserkongen, slik vi leser i kapittel 11: Han dømmer småkårsfolk med rettferd, lar de vergeløse i landet få rett dom. Rettferd er beltet han har om livet, troskap er beltet om hoftene. 6

7 Salmesang: (NoS 5,5) Han er den rette gledessol som lyser fra Guds nådestol. Ved ham, Guds sønn, det lysne må i våre hjerters mørke vrå. 5. lys tennes / 5.lesning (Mika 4,3) Jente: Slik står det skrevet hos profeten Mika, kapittel 4: Han skal skifte rett mellom mange folk, felle dom for mektige folkeslag langt borte. De skal smi sine sverd om til plogskjær og spydene til vingårdskniver. Folk skal ikke lenger løfte sverd mot folk og ikke lenger lære å føre krig. Salmesang: (NoS 5,6) Gjør døren høy, riv stengsel ned! I hjertet rom for ham bered. Så kommer ærens konge sterk og fremmer i deg alt Guds verk. 6. lys tennes / 6.lesning (Mika 5,1 og 3) Gutt: Hos profeten Mika står det videre skrevet, i kapittel 5: Men du, Betlehem, Efrata den ringeste blant ættene i Juda! Fra deg lar jeg komme en mann som skal være hersker over Israel. Han har sitt opphav i gammel tid, han er fra eldgamle dager. Han skal stå og gjete i Herrens kraft, med makt og myndighet fra Herren sin Gud. Nå skal de bo i trygghet, for hans velde når til jordens ender. Han skal bringe fred. Salmesang: (NoS 5,7) Mitt hjertes dør jeg åpner deg, o Jesus kom hit inn til meg. Og ved din nåde la det skje at jeg din vennlighet må se. 7. lys tennes / 7.lesning (Sakarja 9,9 og 10) Jente: Slik står det skrevet hos profeten Sakarja, i det 9. kapittel: Rop høyt av glede, Sions datter, bryt ut i jubel, Jerusalem! Se, din konge kommer til deg. Rettferdig er han, og seier er gitt ham; Ydmyk er han og rir på et esel, på den unge eselfolen. Han skal skape fred for folkene, hans velde skal nå fra hav til hav, fra Eufrat til jordens ender. Salmesang: (NoS 5,8) Ja, ved din Hellig Ånd det gjør vi daglig åpner deg vår dør. Og deg oss kun til frelse vet, velsignet i all evighet! 7. DAGENS EVANGELIUM Lesning fra Luk 12,34-40 (dagens evangelium etter 2. rekke) eller en annen passende evangelietekst 8. KORSANG (Evt. solist eller instrumentalmusikk) 9. ANDAKT med utgangspunkt i dagens evangelium, Luk 12, 34-40; Spenn beltet om livet og hold lampene tent, - eller en annen passende tekst. Se tekstbetraktning til Luk 12,34-40 som vedlegg 10. SALME 7

8 Stjernene lyser fremdeles i mørket (Salmer 97, nr.123) eller en annen passende salme De som skal lese forbønner og tenne lys går til lesepulten under siste verset av sangen. 11. FORBØNN MED LYSTENNING Det er samme person som leser alle utdragene fra barnekonvensjonen. Etter en kort stillhet leser forskjellige personer sin bønn og tenner deretter sitt lys på lysgloben, mens alle synger bønnesvaret. Liturg: La oss høre utdrag fra FNs konvensjon om barns rettigheter, være stille i ettertanke, tenne lys og be I. En leser: Barn og unge har rett til en god helse og skal ha den beste medisinske behandling som samfunnet kan gi. Staten skal spesielt arbeide for å redusere barnedødeligheten. (fra BK 24) Kort stillhet til ettertanke Bønn og lystenning Første lystenner: Vi tenner et lys for og ber for barn som er syke. Gode Gud, vi ber spesielt for barn og unge som er rammet av HIV og AIDS i Afrika og i vårt naboland Russland. Bønnesvar: Å Gud, hør vår bønn (Salmer 97, nr. 162) eller Send ditt lys og din sannhet (Salmer 97, nr. 206) II. En leser: Barn og unge har rett til beskyttelse mot fysisk eller psykisk mishandling, forsømmelse, eller utnyttelse fra foreldre og andre omsorgspersoner. (fra BK 19) Kort stillhet til ettertanke Bønn og lystenning: Andre lystenner: Vi tenner et lys og ber for barn og tenåringer som opplever mobbing her hvor vi bor. Herre, vi ber for dem som blir mobbet og også for dem opplever mishandling og mangel på omsorg hjemme eller på institusjoner. Bønnesvar: se ovenfor III. En leser: Alle barn og unge har rett til utdanning. Skolen skal skape respekt for menneskerettighetene og fremme holdninger om fred, toleranse og vennskap mellom folk. (fra BK 28-29) Kort stillhet til ettertanke Bønn og lystenning: Tredje lystenner: Vi tenner et lys og ber for barn og tenåringer som ikke får gå på skole på grunn av barnearbeid og fattigdom. Barmhjertige Gud, la høstens TV-aksjon hjelpe mange 8

9 tusen nye barn til å få gå på skole. Hjelp oss å bygge skoler som gir god kunnskap, vennskap og respekt for menneskeverd og forskjellighet. Bønnesvar: se ovenfor IV. En leser: Barn og unge har rett til særlig beskyttelse i krig. (fra BK 38) Kort stillhet til ettertanke Bønn og lystenning: Fjerde lystenner: Vi tenner lys og ber for barn og tenåringer som vokser opp i land hvor det er krig. Fredens Gud, vi ber for barn og tenåringer som tvinges til å bli soldater og for alle som får ødelagt sitt liv på grunn av krig og konflikter. Hjelp oss alle å bidra til å skape fred. Bønnesvar: se ovenfor Alle: Fader vår, du som er i himmelen! La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Forbederne setter seg. 12. FELLESSANG og/eller kor, solist eller instrumentalt 13. VELSIGNELSEN L: La oss prise Herren M: Gud være lovet. Halleluja. Halleluja. Halleluja. L: Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. M: Amen. Amen. Amen. 3 x 3 KLOKKESLAG 14. UTGANGSSALME & UTGANGSPROSESJON - Alle reiser seg. Lysprosesjonen og alle medvirkende går først ut, under sangen La oss vandre i lyset (NoS nr. 871) eller en annen passende salme 9

10 OFRING VED UTGANGEN til et prosjekt som gir mening i forhold til tema. Vi anbefaler Menneskerettighetsfondet, der Den norske kirke (v. Mellomkirkelig råd), Kirkens Nødhjelp sammen med andre bistandsorganisasjoner er eiere. Fondet støtter små menneskerettighetsorganisasjoner i flg. prioriterte land: Nigeria, Liberia, Zimbabwe, India, Pakistan, Columbia og Peru. I Liberia for eksempel rapporteres det fra Fondet at arbeid med barns rettigheter, frihetsberøvelse og behandling under fengselsforhold, samt ytrings- og forsamlingsfrihet foregår i regi av kirkelige organer. Slik støtte til lokalt baserte organisasjoner er en sentral målsetting for arbeidet i Fondet. Offer til Menneskerettighetsfondet kan betales inn til Mellomkirkelig råd: kontonummer Ytterligere informasjon om Fondet: se 10

11 C. TEKSTBETRAKTNING til Luk 12,34-40 (evangeliet etter 2. rekke) v. Sindre Eide Hva har menneskerettigheter med budskapet på 2. søndag i advent å gjøre? Dagen og teksten handler jo ikke akkurat om det, eller kanskje det er mer nærliggende enn vi først tenker på? Lykkelige er de tjenere som Herren finner våkne når han kommer, leser vi i evangelieteksten (Luk 12,34-40). Men på en dag med Kristi gjenkomst som tema handler det jo ikke om å sette seg ned og vente men om å våke, om å leve våkent. Være tilstede i livet. Ikke lukke øynene for virkeligheten omkring oss. Se medmennesker som trenger oss. Se medmennesker som fratas sine rettigheter. Se barn og unge i vårt eget land og i hele verden. Barn og unge med drømmer, med ressurser, med massevis av muligheter om de bare får leve i frihet, om de bare får skolegang, får vokse opp i gode hjem, får utvikle seg på en naturlig og god måte, får høre til i en verden hvor det er bruk for dem Evangelieteksten innledes med formaning til beredskap. Beltet som er spent om livet og lampen som er tent, er uttrykk for dette. Den side kappen er bundet opp så den ikke skal hindre bevegelsene. Poenget med den tente lampen er at en skal være parat på øyeblikket. Parat på øyeblikket hvilke konsekvenser får det i forhold til krenkelse av barns og unges rettigheter? Teksten er jo ganske klar og utfordrende: Når Kristus kommer igjen, så er spørsmålet om vi er beredt om vår tro er virksom i kjærlighet (Gal 5,6). Den som elsker Gud, må også elske sin bror (1.Joh 4,21). Det er falsk trygghet å stole på en åndelighet, et gudsforhold, som ikke har plass for omsorg og engasjement for de små og svake - for de stemmeløse som trenger at noen roper høyt på deres vegne og kjemper for rett og rettferdighet. Disiplene ville vise dem bort! står det om barna de kom med til Jesus (Mark 10,13-16). Men han så dem. Først så han disiplenes avvisning og ble sint! Deretter tok han dem inntil seg, la hendene på dem og velsignet dem. Våger vi å tegne et bilde av Menneskesønnen som blir harm når han ser at voksne ikke engasjerer seg for barn og unge som har det vondt? Det er denne menneskesønnen som kommer igjen. Det er han som sier på den store domsdagen: Det dere ikke gjorde mot en av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg (Matt 25,45) Vekk oss opp av likegyldighet og falsk trygghet, så vi i tillit til din nåde glade venter din gjenkomst, ber vi i kollektbønnen på 2. søndag i advent. Våger vi å ransake oss selv med spørsmålet: Hvor mange barn i verden mangler de helt grunnleggende rettigheter rett og slett på grunn av vår likegyldighet? Ta gjerne inn i andakten noen eksempler på mennesker som bryr seg om barn og unges kår i verden, og som gjør noe for å forandre dem. For eksempel noe om årets fredsprisvinner, Shirin Ebadi. Denne kvinnelige advokaten fra Iran har viet sitt liv til å forsvare spesielt kvinner og barns rettigheter. Hun har våget å stå opp mot fastlåste patriarkalske og fundamentalistiske strukturer. Hun er en utrettelig forsvarer av menneskerettighetene, har skrevet bøker og artikler, diskutert og forklart slik at mange mennesker er blitt seg sine menneskerettigheter bevisst. 11

12 Konvensjonen om barns rettigheter er et viktig dokument for Shirin Ebadi og alle andre som ikke vil finne seg i at barns helt fundamentale rettigheter blir krenket. Hvert barn har en ukrenkelig rett til livet, står det i artikkel 6. Men denne rett krenkes hver eneste dag, noe som vi vil bli minnet om og utfordres til å be for og engasjeres i, under dagens forbønn med lystenning. Høstens TV aksjon til Redd Barna satte i gang et stort engasjement i vårt land for barns rettigheter, blant annet til skolegang. Det engasjementet må fortsette det må vi alle være sammen om! Tenn lys for dem som gråter og dem som trøster dem Evangelieteksten skildrer Jesu gjenkomst som en stor gledesdag for alle tjenere som Herren finner våkne når han kommer! Da byttes rollene om. Da er det han som skal spenne beltet om livet, la dem gå til bords og selv gå fram og tjene dem. Dette er den glade visjonen om den store Gudsrike festen. Drømmen og håpet om den gir inspirasjon for troen og tjenesten her på jorden. Barn og unge drømmer. Men dessverre er det mange som holder på å gi opp, som er i ferd med å miste både troen og håpet. Tenk om vi kunne bidra til at de fikk oppleve en liten bit av himmelgleden og Gudsrike festen allerede her på jorden! La budskapet på andre søndag i advent fornye vår håp, og fornye vår innsats for å tenne håp hos barn og unge. Prekenen kan gjerne avsluttes med å knytte til 2. vers i adventssangen det vi tente for dem som gråter og dem som trøster dem. Gjerne med noen tanker om lys, om fremtid og håp spesielt for barn og unge i verden som er fratatt sine grunnleggende rettigheter: Tenn lys! to lys skal skinne for kjærlighet og tro, for dem som viser omsorg og alltid bygger bro. Må fanger få sin frihet og flyktninger et hjem, tenn lys for dem som gråter og dem som trøster dem. 12

13 D. ARTIKKEL OM MENIGHET OG MENNESKERETTIGHETER utarbeidet av Menneskerettighetsutvalget under Mellomkirkelig råd Menighet og menneskerettigheter Hva har menneskerettigheter med kirke å gjøre? Dette du nå leser er et forsøk på å kort peke på både noen problemstillinger i sammenhengen mellom menneskerettigheter og teologi, og på noen praktiske løsninger. Temaet er komplisert, og de forskjellige innfallsvinklene kan ikke gjøres uttømmende rede for i et kort notat som dette skal være. Det er heller ikke ment å være noen fasit, men kan forhåpentligvis fungere som et redskap for videre arbeid og refleksjon over emnet. For liturgiske og pedagogiske ideer, se nedenfor. Hva er Menneskerettigheter? Menneskerettighetene som det refereres til her, er nedfelt i forskjellige dokumenter. Den norske menneskerettighetsloven tar inn i norsk lov følgende: - FNs Verdenserklæring om menneskerettighetene fra Denne er ikke juridisk bindende. - FNs Konvensjonen om økonomiske, kulturelle og sosiale rettigheter. Denne trådte i kraft i FNs Konvensjon om sivile og politiske rettigheter. Denne trådte i kraft i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Alle europeiske land har sluttet seg til denne. - Konvensjonen om barns rettigheter. Alle land i verden, med unntak av USA og Somalia, har sluttet seg til denne. Mer om disse og flere instrumenter på Den viktigste koblingen mellom teologi og menneskerettigheter er tanken om menneskets spesielle verd: Gud har skapt mennesket i sitt bilde, og ethvert menneske har derfor det 13

14 samme verd for Gud (1. Mos 1,27). Moderne menneskerettigheter finner gjenklang i dette og er basert på anerkjennelsen av alle menneskers iboende verdighet. Menneskerettigheter er for alle og kan støttes på tvers av trosskiller Som kirke verken kan eller bør vi kolonisere menneskerettigheter ved å hevde at de bygger utelukkende på et teologisk fundament. Rettighetene er universelle og gjelder for alle mennesker uavhengig av livssynsbakgrunn. Som kirke og som kristne søker vi å opparbeide vår egen bakgrunn for arbeid med menneskerettigheter. Da er det naturlig og nødvendig at vi søker å begrunne og sette vårt menneskerettighetsengasjement i teologisk sammenheng. Som kirke og som kristne stiller vi oss også positivt til at andre tros- og livssynssamfunn utdyper og grunnfester støtten til menneskerettigheter på sitt eget trosgrunnlag. Noen teologiske perspektiver For den barmhjertige samaritan (Lukas 10, 25ff), var det et direkte møte med et forslått menneske, som førte til handling. Menneskelivet er i sentrum. I samme fortelling ser vi religiøse ledere som ser en annen vei, og prioriterer annerledes. Denne ulike prioriteringen har fulgt kirkens historie, og gjenfinnes i bibelfortellingene selv. Er det regler og ritualer i seg selv som er viktig, eller kommer det vi gjør enker og farløse til gode? God teologi testes på vår relasjon til våre medmennesker, særlig overfor hun eller han som er ekskludert eller i nød. Begrepet menneskerettigheter forekommer ikke i den bibelske litteratur. Men vi finner ofte en djerv påtale av ondskap og maktmisbruk. Gud vil ikke at noe menneske skal lide urett. Slik trekkes det også en tett forbindelse mellom forholdet til Gud og forholdet til nesten. Jesu forkynnelse og praksis viser at han på en særlig måte forsvarer fattige, marginaliserte og stemmeløse. Samtidig bærer evangeliet i seg en brodd mot dem og det som undertrykker og misbruker makt på bekostning av andre. I Matteusevangeliet kapittel 25 uttrykkes dette på en sterk måte. Omsorg for det lidende menneske, for et menneske uten mat og klær, eller fange i fengsel, blir mer enn et moralsk anliggende. Men knyttes til kjernen i den kristne tro. Jesus sier: Det dere gjør mot en av disse mine minste, det gjør dere mot meg. I møtet med våre forslåtte medmennesker prøves vår kjærlighet til nesten og vår tro på Gud. Med Kjærligheten som den aller beste vei og som det nye og største bud, går en kristen livstolkning mye lenger enn menneskerettighetene. Både i sin profetiske brodd mot urett og sin sjenerøse oppreisning og håpsforkynnelse. Noen teologier og bibelsyn har andre agendaer, og etablerer en praksis på kollisjonskurs med det største bud og alle menneskers gudbilledlighet. Et eksempel er den reformerte Boerkirken i Sør-Afrika som brukte Bibelen til å legitimere apartheid-styret. Et regime som systematisk brøt menneskerettighetene til den ikke-hvite del av befolkningen. Mange av kirkene i Sør har likevel utfordret (også) våre kirker i Nord på en sunn måte: Et varsku mot ensidig ordkristendom og snikende Mammon-tro. I stedet: Teologi må leves, for menneskelivets skyld! At menneskerettighetene er universelle finner en parallell i tanken om at Kristus har kalt alle mennesker til frihet, og at det ikke er forskjell på jøde eller greker, trell eller fri, kvinne eller 14

15 mann. Universaliteten i Det nye testamentet kan sies å være knyttet til den nye livsvirkelighet i Kristus. Den er likevel relevant å knytte an til her, fordi NTs forkynnelse har som forutsetning at Gud har skapt alle mennesker i sitt bilde. Rettigheter og plikter Menneskerettighetene er blitt kritisert for å fremme kravmentalitet, og for å fremme individualisme som ikke er i tråd med et kristent ideal. De universelle menneskerettighetene søker ikke å fremme noens rettigheter på bekostning av andres, og kan ikke med rette brukes til å fremme en slik kravmentalitet. De senere årene har de økonomiske, sosiale og kulturelle rettighetene blitt mer kjent. Afrikansk og asiatisk tenkning om rettigheter sett i sammenheng med plikter har blitt mer fremtredende. Hvis en for eksempel ikke har mat og helse, kan en heller ikke benytte seg av ytringsfrihet. Mange engasjerer seg i kampen for andres rettigheter, slik at menneskerettighetene blir et verktøy for å sikre andre samme rettigheter. Hva kan menigheter gjøre? Det er det enkelte lands myndigheter som har det formelle ansvaret for at menneskerettighetene blir overholdt, men erfaringen globalt er at menneskerettighetene bare blir overholdt der folk er årvåkne og presser på for at disse skal bli respektert. Helt konkret er det flere ting en menighet kan gjøre: - markere menneskerettigheter i gudstjenesten, for eksempel på menneskerettighetssøndagen (2. søndag i advent), aids-dagen (1. desember), i fastetiden. Til alle disse utarbeides det gudstjenestemateriell som er enkelt å bruke. Dette finner du på - å be for mennesker eller steder der menneskerettigheter brytes, eller for en spesiell rettighet (for eksempel å be for forfulgte kristne) i gudstjenesten eller andre relevante steder. - å ta inn menneskerettigheter som en dimensjon i vennskapsmenighetsarbeid. - å engasjere seg i menneskerettighetsorganisasjoner i og utenfor kirken (se egen boks for mer informasjon), og for eksempel skrive brev eller delta i en underskriftsaksjon på Internett til støtte for grupper eller mennesker som får rettigheter brutt. 15

16 Organisasjoner Amnesty International: Jobber primært for å påvirke myndighetene til sikre sivile og politiske rettigheter som ytringsfrihet, rettssikkerhet og frihet fra tortur. Se FIAN (Food First Information Action Network): Arbeider for å sikre sosiale og økonomiske rettigheter som retten til mat og retten til å dyrke sin egen jord. Se Kirkens Nødhjelp: Arbeider for menneskers grunnleggende rettigheter. Se Norsk misjon i øst: Arbeider spesielt for religionsfrihet og for forfulgte kristne. Se Oslo koalisjonen for tros- og livssynsfrihet: Arbeider internasjonalt for trosfrihet over hele verden. Se Vil du lese mer? Til videre lesning anbefales: Håp for verden. Kirken og menneskerettighetene Bestilles fra Kirkens U-landsinformasjon, Postboks 5913 Majorstua, 0308 Oslo, tlf: Menneskerettigheter og kirken, et konfirmantopplegg for en dobbeltime. 16

Opplegg for Lysmesse i Røros kapell

Opplegg for Lysmesse i Røros kapell Opplegg for Lysmesse i Røros kapell Dato: 9. desember 2012 Klokkeslett: 11:00; oppmøte 10:00 (NB!) Husk å ta med konfirmantkappe! (Meld fra til Harald prest på forhånd dersom du ikke har fått kappe ennå!)

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Innslag som kommer som tillegg til liturgien, kan for eksempel plasseres etter ledd 8 Forbønn.

Innslag som kommer som tillegg til liturgien, kan for eksempel plasseres etter ledd 8 Forbønn. ORDNING FOR Forbønn for borgerlig inngått ekteskap Den Evangelisk Lutherske Frikirke I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra festfølget ved enkelte

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon.

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. 1 Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. Preludium og prosesjon Menigheten reiser seg og blir stående til «amen» etter inngangsordene. Innngangssalme Innledningsord og intimasjon L: I Faderens

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Dåp i egen gudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i egen gudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i egen gudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. 1 Før gudstjenesten begynner, tar dåpsfølget

Detaljer

3 Inngangsord. 4 Samlingsbønn

3 Inngangsord. 4 Samlingsbønn Hellemyr menighet. Lokal grunnordning for gudstjeneste. I. samling 1 Forberedelse Kirkerommet er åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte i stillhet, i ettertanke og bønn.

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste i Tveit kirke

Ordning for hovedgudstjeneste i Tveit kirke Ordning for hovedgudstjeneste i Tveit kirke I. samling 1 Forberedelse Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte i stillhet, i ettertanke og bønn. Klokkeringing

Detaljer

Tema: Tenn lys for menneskerettane til born og unge

Tema: Tenn lys for menneskerettane til born og unge Nynorsk Tema: Tenn lys for menneskerettane til born og unge Freds- og menneskerettssøndagen 2003 2. søndag i advent Innhald: A. Innleiing s. 2 B. Opplegg til lysmesse på menneskerettssøndagen s. 4 C. Tankar

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

UKM 04/13 Kirkens engasjement for menneskerettighetene

UKM 04/13 Kirkens engasjement for menneskerettighetene UKM 04/13 Kirkens engasjement for menneskerettighetene Verdenserklæringen om menneskerettigheter ble vedtatt av FNs generalforsamling 10. desember 1948. Erklæringen var statenes svar på ødeleggelsene i

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste

Ordning for hovedgudstjeneste Ordning for hovedgudstjeneste I. samling 1 Forberedelse Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte i stillhet, i ettertanke og bønn. Klokkeringing Før

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Prosesjon ved dåp. og sammen med hele ditt folk fornyes hver dag i et sant og hellig liv. Vardø kirke -

Prosesjon ved dåp. og sammen med hele ditt folk fornyes hver dag i et sant og hellig liv. Vardø kirke - Vardø kirke - Klokkeslett: 11:00 Dag i kirkeåret: Liturgisk farge: Prest: Organist: Kirketjener: Klokker: og sammen med hele ditt folk fornyes hver dag i et sant og hellig liv. La oss være stille for Gud

Detaljer

BØNN FOR SYKE MED SALVING

BØNN FOR SYKE MED SALVING BØNN FOR SYKE MED SALVING BOKMÅL VEILEDNING INNHOLD I Bibelen... 2 Teologisk forståelse... 2 I kirkehistorien... 2 I sjelesorgen... 3 Praktisering av ordningen... 4 Forbønnshandlingen... 5 Før handlingen...

Detaljer

GUDSTJENESTE I FROGNER KIRKE

GUDSTJENESTE I FROGNER KIRKE GUDSTJENESTE I FROGNER KIRKE (Forslag til foreløpig høymesseliturgi) Den norske kirke er inne i en gudstjenestereform, der deler av gudstjenesteordningen (liturgien) er under forandring. Rammene er bestemt

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

4. Før handlingen har den som skal forrette unntaksvis en annen på dennes vegne en samtale med brudeparet.

4. Før handlingen har den som skal forrette unntaksvis en annen på dennes vegne en samtale med brudeparet. ORDNING FOR Vigsel Den Evangelisk Lutherske Frikirke Alminnelige bestemmelser 1. Ekteskap inngås ved at kvinne og mann offentlig, i vitners nærvær og for godkjent (borgerlig eller kirkelig) myndighet avgir

Detaljer

Gravferd ALMINNELIGE BESTEMMELSER. Den Evangelisk Lutherske Frikirke

Gravferd ALMINNELIGE BESTEMMELSER. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Gravferd Den Evangelisk Lutherske Frikirke ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 Når en person er død, sørger de som stod vedkommende nær, vanligvis familien, for at den dødes legeme behandles på verdig vis og får

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

SØNDAG Morgenbønn (Laudes)

SØNDAG Morgenbønn (Laudes) SØNDAG Morgenbønn (Laudes) Inngang L Herre, lukk opp mine lepper, A så min munn kan lovprise deg. L Ære være Faderen A nå og alltid og i Sang Sal 93 I Herren er konge, * han har kledd seg i høyhet, II

Detaljer

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken.

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken. ORDNING FOR Dåp Den Evangelisk Lutherske Frikirke Dåp 1. Dåpssamtale og dåp foretas i henhold til Forfatning for Den Evangelisk Lutherske Frikirke og Reglement for dåp og menighetens kristendomsopplæring,

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

La oss tenne det første lys i adventskransen Vi synger 1. vers av Nå tenner vi!

La oss tenne det første lys i adventskransen Vi synger 1. vers av Nå tenner vi! Lysmesse 2015 Inngang Preludium/Inngang: Konfirmantene kommer inn i to rekker med utente lys og ikledd kapper, går opp midtgangen. Foran alteret deler de seg og går ut til høyre og venstre side. Konfirmantene

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet

Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet (L = Liturg, ML = Medliturg, A= Alle) I SAMLING 1. Forberedelse Det bør være stille i kirkerommet ca. 10 min. før gudstjenesten begynner, med mulighet for stille

Detaljer

NY GUDSTJENESTEORDNING I ØSTENSTAD KIRKE

NY GUDSTJENESTEORDNING I ØSTENSTAD KIRKE 1 NY GUDSTJENESTEORDNING I ØSTENSTAD KIRKE I SAMLING 1. Forberedelse Informasjon om dagens gudstjeneste v/ klokker. Inneholder: - Fullt navn på dåpsbarna - Om dagens offer og hvordan det samles inn - Om

Detaljer

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn!

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Velsignet er Herrens navn, fra nå og til evig tid! Der sol går opp og der sol går ned, skal

Detaljer

Kyrie eleison, Gud Fader, miskunne deg. Kriste eleison, Herre Krist, miskunne deg. Kyrie eleison, Hellig Ånd, miskunne deg.

Kyrie eleison, Gud Fader, miskunne deg. Kriste eleison, Herre Krist, miskunne deg. Kyrie eleison, Hellig Ånd, miskunne deg. Kom, tilbe med fryd vår Konge og Gud, som kler seg i høgd og herlegdoms skrud, vårt skjold og vår verje, med æveleg makt, med miskunn til ære og kjærleik til prakt. Pris Herren med song, fortel om hans

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek 1 HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek Vi fortsetter denne formiddag med å studere personen Melkisedek. Og vi fortsetter med 34 fra Bror Branhams tale angående

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»):

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): Lista sokn FORSLAG sept 2012 Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): SAMLING Forberedelse Klokkeringing Informasjon/Kunngjøring (evt. på storskjerm)

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden.

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden. EUKARISTIEN DEN HELLIGE MESSE Menighetsagende for SKG-Region Vest. Se Hymnarium for musikk til messeleddene. Menighetssvar med fet skrift. MESSENS INNLEDNING INNTOG MED SALME INNGANGSORD +I Faderens og

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene LUTHERS LILLE KATEKISME Første parten: Budene Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

Ti dager med bønn 2016

Ti dager med bønn 2016 Ti dager med bønn 2016 Løfter til bønnestunden Alle skriftstedene er fra 2011-oversettelsen Løfter om Den hellige ånd «Be Herren om regn i vårregnets tid. Herren skaper uværsskyer, gir menneskene regnskyll

Detaljer

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest).

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest). EKTEVIGSELSRITUALET I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Bønn Gud, du har opphøyet

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

Om ordning for dåp... 2. Om dåpen... 4. Dåp av barn... 6. Dåp ved neddykking... 9. Dåp uten forsamlingens nærvær... 10. Dåp av voksne...

Om ordning for dåp... 2. Om dåpen... 4. Dåp av barn... 6. Dåp ved neddykking... 9. Dåp uten forsamlingens nærvær... 10. Dåp av voksne... ORDNING FOR DÅP BOKMÅ INNHOD Om ordning for dåp... 2 Om dåpen... 4 Dåp av barn... 6 Dåp ved neddykking... 9 Dåp uten forsamlingens nærvær... 10 Dåp av voksne... 11 Dåp ved neddykking... 14 Dåp uten forsamlingens

Detaljer

Falkbergetmesse. I Inngang. Røros kapell 13. september 2009 15. søndag etter pinse. Inngangssalme S97 041 Himlen blåner for vårt øye Inngangsord Kyrie

Falkbergetmesse. I Inngang. Røros kapell 13. september 2009 15. søndag etter pinse. Inngangssalme S97 041 Himlen blåner for vårt øye Inngangsord Kyrie Falkbergetmesse Røros kapell 13. september 2009 15. søndag etter pinse I Inngang Inngangssalme S97 041 Himlen blåner for vårt øye Inngangsord Kyrie Gloria med Bergmannssalme Her følger Bergmannssalme T:

Detaljer

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Det nye testamentet I det nye testamentet viser Jesus hvem Gud er. Det betyr Jesus er Guds ansikt på jorda. Ordet kristen kommer fra navnet Kristus og betyr

Detaljer

Visjon for Familiekirken Januar 2013. Guds kjærlighet skal være kjennetegnet på menigheten

Visjon for Familiekirken Januar 2013. Guds kjærlighet skal være kjennetegnet på menigheten Visjon for Familiekirken Januar 2013 1. En oase av kjærlighet Guds kjærlighet skal være kjennetegnet på menigheten 1 Joh 3 vers: 11, 16, 18, 23 11For dette er det budskap dere hørte fra begynnelsen av:

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Salem Ung 4. mai 2013. Bønn og forbønn

Salem Ung 4. mai 2013. Bønn og forbønn Salem Ung 4. mai 2013 Bønn og forbønn Bønn og Forbønn Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. 18 Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be til enhver tid, i Ånden! Våk og hold ut i bønn

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått!

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått! HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN Ikke vær redde. Kristus er oppstått! KOMPONISTER OG TEKSTFORFATTERE Innledningsord, kyrie og utsendelse: Carl Petter Opsahl Øvrige liturgiske ledd M: Andreas Utnem Nattverdsbønn

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat.

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30 I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. (Matt.11,28) I Det er

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Hustavlen. Det er en lykke i livet som ikke vendes til lede: Det at du gleder en annen det er den eneste glede

Hustavlen. Det er en lykke i livet som ikke vendes til lede: Det at du gleder en annen det er den eneste glede Hustavlen Hustavletradisjonen i Norge og Norden er en del av vår kulturhistorie. Fra midt på 1800- tallet og i minst hundre år framover har hustavlene hengt på veggen i mange hjem, som et trosuttrykk eller

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

" Guds ord " er et bord dekket med mange retter, som er smakfulle og oppbyggende: Bibelen.

 Guds ord  er et bord dekket med mange retter, som er smakfulle og oppbyggende: Bibelen. " Guds ord " er et bord dekket med mange retter, som er smakfulle og oppbyggende: Bibelen. 1) Guds ord er til oss; kunnskap(opplysning),logos om Gud vår Far,Jesus Kristus vår Frelser og Den Hellige ånd

Detaljer

Songar til julefesten 2014

Songar til julefesten 2014 Songar til julefesten 2014 Tenn lys! Det lyser i stille grender Nå tennes tusen julelys Deilig er jorden Glade jul Et barn er født i Betlehem O Jul med din glede Jeg gikk meg over sjø og land Så går vi

Detaljer

FLYKTNINGESØNDAG. Forslag til gjennomføring av gudstjenesten: Flyktningesøndag

FLYKTNINGESØNDAG. Forslag til gjennomføring av gudstjenesten: Flyktningesøndag FLYKTNINGESØNDAG Forslag til gjennomføring av gudstjenesten: Flyktningesøndag (Dette kan også tilpasses og brukes på gudstjenester eller samlinger i andre kirkesamfunn. Bruk det som passer) 1.Inngang (preludium)

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

Småfellesskapsopplegg i Storsalen høsten 2014. Bergprekenen

Småfellesskapsopplegg i Storsalen høsten 2014. Bergprekenen Småfellesskapsopplegg i Storsalen høsten 2014 Bergprekenen To spørsmål til hver samling: Hva sier Gud til oss/meg i teksten? Hva gjør vi/jeg med det? Utfordring: Bruk bibelteksten konkret på ditt disippelliv

Detaljer

Immanuelkirkens selvbilde 2006

Immanuelkirkens selvbilde 2006 Immanuelkirkens selvbilde 2006 selvbilde (subst., vanligvis entall) - Den oppfatning en person har av sin personlighet, hva han/hun har oppnådd, og sin verdi i samfunnet. (oversatt fra Cambridge Dictionaries

Detaljer

En enkel vandring til deg som deltar

En enkel vandring til deg som deltar VANDREHEFTE En enkel vandring til deg som deltar Hvorfor Klimapilegrimsvandring? Dette vandringsheftet er utarbeidet til Klimapilegrim 2015, en nasjonal, tverrkirkelig mobilisering for klimarettferdighet.

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

1. Johannesbrev Kapitel 3.

1. Johannesbrev Kapitel 3. Side 11. Dette ene budet omfatter troen på Kristus og kjærligheten til hverandre, som J.R.W. Stott sier i Tyndalekommentaren. Troen og dens frukt fører oss så inn i et varig samliv med Gud, v. 24. Det

Detaljer

Hva er velsignelsen for noe? Hva betyr det? Hvem er det for? Hvorfor velsigner Gud? Husker dere en fortelling i Bibelen som handler om velsignelse?

Hva er velsignelsen for noe? Hva betyr det? Hvem er det for? Hvorfor velsigner Gud? Husker dere en fortelling i Bibelen som handler om velsignelse? Tale Akkerhaugen kirke - 7. juni 2015 Gjennom hele Bibelen kan vi se hvordan Gud velsigner mennesker, og hvordan det får konkret positiv innflytelse på alle livets områder. Familie, åndsliv, tro.. Helt

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning

Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning Velfjord og Tosen sokn Ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Vedtatt i Velfjord og Tosen_ menighetsråd 02.09 2015 A Hovedgudstjeneste

Detaljer