FURNES MENIGHETSBLAD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FURNES MENIGHETSBLAD"

Transkript

1 FURNES MENIGHETSBLAD Nr. 4 Oktober/November årgang Einar Øistein Amlie den hvite stenen Der det finnes liv, finnes det død Se side 2 Mitt vers Se side3 Kirketorget Se side 4 To kontorer Se side 5 Tor Olav Foss

2 Der det finnes liv, finnes det død Der det finnes død, finnes det liv Liv og død kobler vi som oftest med vårt fysiske liv og vår fysiske død, men dette uttrykket kan være så mye annet. Jeg tror det er dette uttrykket som ligger til grunn for at alt går videre, alt endres, alt foredles og at det stadig skjer noe nytt. I vårt daglige liv kan vi være glade for at noe dør og nytt liv oppstår, hvis ikke hadde alt stått stille og alt hadde til syvende og sist gått i forråtnelse og til grunne og det hadde ikke vært noe håp. vanskeligste veikryss og i de største utfordringer som finnes. Jeg tror det er livsviktig å øyne at det er muligheter i alt som skjer. at en grønn spire kan gro opp av asken at en vakker blomst kan springe ut av tørre kvister at lyset lyser i det mørkeste mørke at livet kan få en ny start uansett hva som møter en! Tenk på naturen! Hver høst dør det meste, men noe våkner til liv igjen. Tenk på kroppen vår! Daglig dør noe i kroppen vår og daglig fødes noe nytt. Tenk på livet vårt! Noe av livet dør hver dag og noe nytt blomstrer. Det er uvurderlig at noe av gårsdagen dør og en ny dag trer frem. Det er oppløftende at noe av dagens ondskap dør og noe nytt og godt møter oss i morra. Det er supert at noe av det uvesentlige forsvinner og det vesenlige består! Det er gledelig at noe av det gamle fortæres og noe nytt får plass. Det er livgivende at noen av våre feil dør og vi får nye muligheter! Dette uttrykket: Der det finnes liv, finnes det død og Der det finnes død, finnes det liv, er kanskje den største renselsesprosessen som finnes? den største fornyelsesprosessen som finnes? den største livgivende prosess som finnes? det største håpet som finnes. Det er også kanskje dette som gjør at Livet er levendes. Vi kjenner vel alle til at bakom de største nederlag, ligger de største seire. Og vi kjenner vel alle til at noen ganger er Livets gaver innpakket i de A&B Jernvare, Hamar tlf Arnkvern Golf Furnes tlf Arnkvern Miljø og Renovasjon AS tlf Brumunddal begravelsesbyrå, tlf Brumunddal Blomster A/S Interflora, tlf Din Salong, Anne Hveem, tlf DMT Kommunikasjon, tlf Franzefoss Miljøkalk A/S Furnes tlf Furnes Almenning Brumunddal tlf Galleri Gaalaas Øvre Furnes tlf Haug Lys og Interiørgalleri Furnes tlf Hedemarken Dyreklinikk, Halsetgutua tlf Hedmark Dekkomsetning tlf Hotel Norge Høsbjør tlf Innlandet Mur og Flis tlf Instore It, Furnes tlf Vi takker våre annonsører! Hvis vi så kobler dette uttrykket: Der det finnes liv, finnes det død og Der det finnes død, finnes det liv med vårt fysiske liv og vår fysiske død. HVA DA? De fleste av oss erkjenner vel at døden kommer, selv om vi vil holde den på avstand og ikke snakke så mye om den. Men hvorfor er siste del av dette uttrykket så vanskelig for så mange? Er det ikke like naturlig at etter død er det liv? Dette er kanskje den største utfordringen for de fleste Det er sant; vi vet ikke! og hva slags liv det handler om vet vi heller ikke, men i det minste er dette et håp. Livet går trolig videre på en eller annen måte! Hvorfor skulle dette uttrykket Der det finnes liv, finnes det død og Der det finnes død, finnes det liv gjelde bare det livet vi ser? Jeg tror dette uttrykket gjelder alt vi ser og ikke ser, alt vi vet og ikke vet, alt vi kjenner og ikke kjenner, alt vi kan og alt vi ikke kan Jeg tror dette uttrykket formidler det største håp som finnes. Jeg tror dette uttrykket er det mest livsskapende og livgivende som finnes. Jeg tror at i dette utrykk formidles det sterkeste lys som finnes En lysende høsthilsen fra Anders-prest M Dobloug AS Nydal tlf OK Gardsmat tlf / Olrud City REMA 1000 Olrud tlf Rica Hotel Hamar Olrud tlf Skogs-Master AS Furnes tlf Sparebanken Hedmark Brumunddal tlf Statoil Service E6 Furnes tlf Vedbua, Dobloug vestre Furnes tlf Westrum Karosseriverksted A/S Nydal tlf YX Olrud-Jafs Gatekjøkken tlf Østvang Hjemmebakeri og Catering tlf

3 Mitt vers Jeg takker for utfordringen, og sender med dette utfordringen videre til Olav Jan Sættem. Jeg vil gjerne velge et dikt av Jakob Sande, som er et av de finere dikt jeg kjenner. Vennlig hilsen Arnfinn Rossvoll Då GUD helt fest i FJALER (dagsett10.august1954.) Eg skal ikkje gløyme kvelden, augustikvelden, du veit Eg lå utmed stranda og pilka den stunda då fisken beit. I vest stod ei diger kveldssol og, lutte mot himmelrand, Men det var ei jordisk kveldssol som skein på ei jordisk strand. Då var det som alt vart omskapt, eg merka det litt i senn. Eg varsom Johannes på Patmos,Patmos i bibelen. Former og fargar skifte på strender og firmament Det som kjent vart ukjent og det som var ukjent,kjent Eg såg meg ikring forbina og vende meg fyrst mot aust, Der tempel lyste imot istadfor gamle naust. Og høgt over spir og kuplar slo regnbogen opp sin krans Mot veldige,ville snøfjell, lauga i måneglans Då såg eg kometen komme, han kom som ein storm frå sør Og drog over himmelkvelven sitt blodraue ris av glør. Velsigna, og høgt forbanna han sigla sin kurs mot nord, Så berre ein gyllen avglans låg att over fjell og fjord.. Fargen i sjøen skifte frå blodraud til silkeblå, Og småfisk kring ripa leika med gylte kruner på. -Botten på femti famnar låg som eit eventyr med skimt gjenom myrk storfisk og fabeldyr Fjøra og fuglelivet og skogen i lia der Låg omskapt for augo mine og kom meg med eitt so nær. I staden for tjeld og hegre steig ibis og pelikan, Og seder sus der før det stod bjørk og gran. Då var det eg høyrde songen frå slippen på Salbu strand, Og ut gjenom stengde portar kom syndarar hand i hand. Med hammar og tong dei helsa eitkvart som dei såg i sky, Eg trur at dei såg mot Staden, Jerusalem, Herrens by. Eg skal ikkje gløyme kvelden, det var ein augustikveld, Vårherre heldt fest for folket i Fjaler prestegjeld, Bergens Stift som det heitte, Ytre Sunnfjord provsti. Gud unne oss alle nåden når timen vår er forbi. (Jakob Sande) HJEMMEBESØK Har du problemer med å komme til kirken, ta kontakt med: Menighetskontoret som er åpent tirsdager og torsdager på tlf eller Jorunn Hidemstrædet, tlf: / Er du mye alene og ønsker noen å snakke med? Du vil besøke noen, men kommer ikke frem ved egen hjelp. Ønsker du hjelp til kjøring? Vi kan besøke dere og vi kan kjøre dere til hverandre. RING: Kirkekontoret Tlf

4 Kirketorget PROSTI GUDSTJENESTE Søndag 7. oktober kl Den årlige gudstjenesten for hele Ringsaker blir i år i Brøttum kirke. Det blir ingen andre gudstjenester i prostiet denne søndagen. Det blir kirkekaffe på Brøttheim. Alle er hjertelig velkommen! ALLEHELGENS- MESSE Søndag 4. november kl Som vanlig vil vi minnes de som er jordfestet siden fjorårets Allehelgensdag. Vi vil lese opp navnene og tenne lys. Kirken vil være åpen fra kl Furnes kirkekor medvirker. Alle er hjertelig velkommen! KVELDS- GUDSTJENESTE Onsdag 3. oktober kl blir det Aftensang. Hamar brasskvintet, Furnes kirkekor, Dag Olav Berg og Anders P Skeistrand vil delta. Alle er hjertelig velkommen! KVELDS- GUDSTJENESTE Onsdag 21. november kl blir det en kveldsgudstjeneste med tema: Lys i mørket Alle er hjertelig velkommen til en lysende kveld i kirken! MIN KIRKEBOK Søndag 21. oktober kl er det Familiegudstjeneste. På denne gudstjenesten vil 4 åringer få utdelt Min kirkebok. De som ble døpt siste halvår i 2008 og bor i Furnes menighet vil bli invitert til et opplegg rundt Min egen kirkebok. Forut for denne søndagen, blir det en samling på Karmel torsdagen og en samling i kirken på lørdagen for foreldre og 4-åringer. De barna det gjelder, vil få brev fra Kirkekontoret. Dersom det er noen som av en eller annen grunn ikke mottar brev, må dere være vennlig å si fra. Velkommen til opplegget med Min kirkebok for 4-åringer i Furnes menighet. 4

5 Fra 1. november 2012: To kontorer KONTOR 1: Fra 1. november er sekretærfunksjonen ved kirkekontoret i Furnes flyttet til det nye kirkekontoret i Brumunddal. Kirkekontoret ligger i Sjurstuvegen 4C (rett bak Folkets hus). Besøkstid og telefontid er mandag til fredag kl Furnesninger bruker det gamle kontor-telefonnummeret Når soknepresten i Furnes etterspørres, vil Kirkekontoret sette over til sokneprestens telefon. Kirkekontoret i Brumunddal vil først og fremst svare på spørsmål og ta imot henvendelser angående: dåp, vigsler, gravferd, inn- og utmeldinger av kirken, men kan også etter hvert svare på spørsmål angående arbeid i Furnes menighet eller henvise til noen som kan svare. E-postadresse til Kirkekontoret i Brumunddal vil være: KONTOR 2: Soknepresten skal fortsatt ha sitt kontor på Karmel, Furnes menighetshus. Dette vil være både arbeidskontor i uken og besøkskontor. Tirsdag vil bli den dagen da soknepresten er tilstede for furnesningene og vil legge minst mulig andre oppdrag til denne dagen. Henvendelser angående dåp og vigsler (drøfting ulike spørsmål og alternativ), konfirmanter, gudstjenester og menighetens arbeid kan rettes til sokneprestens telefon. Det vil fortsatt være slik at det er soknepresten i Furnes som skal betjene Furnes, unntatt i ferier. Telefon til soknepresten i Furnes: Adresse til soknepresten i Furnes: Gamle Kongsveg 168, 2320 Furnes til soknepresten i Furnes: Furnes menighetsråd vil ha sin egen telefon, og adresse. Spørsmål angående arbeidet i Furnes menighet og utleie av Karmel, Furnes menighetshus kan rettes til denne telefonen. Spørsmål angående utleie kan også rettes til sokneprestens telefon. Telefonen til Furnes menighetsråd er: Adressen til Furnes menighetsråd er: Gamle Kongsveg 168, 2320 Furnes til Furnes menighetsråd er: kirken-ringsaker.no Vi håper at dette er god nok informasjon inntil videre, men det vil kanskje bli noen utfrodringer i en overgangsfase. Stå på og bare ring om det er noe. Den enes død er den andres brød Dette er et velkjent sitat, og i dette tilfelle betyr det at Furnes menighetsråd legger seg ikke flate, selv om sekretærfunksjonen på kirkekontoret i Furnes flyttes til Brumunddal. Tvert imot ser Furnes menighetsråd på dette som en utfordring og en mulighet til å skape enda mer på og rundt Karmel, Furnes menighetshus. Furnes trenger Karmel, Furnes menighetshus og den beste måten å ivareta huset på er å bruke det. Kjøkkenet er i ferd med å bli oppjustert og mer vil bli gjort. På møtet den 14. august 2012 vedtok Furnes menighetsråd noen strategier for Furnes menighet og for Karmel, Furnes menighetshus: 1) KARMEL - et senter for Furnes og 2) KARMEL - et arbeidssted for Furnes menighetsråd. Det første punktet betyr at tirsdager skal kontoret bli et åpent hus hvor noen serverer kaffe og noe å bite i til de som kommer. Alle møter i råd og utvalg legges til tirsdager og soknepresten har også sin kontordag. Det andre punktet betyr at på tirsdager kan medlemmer av menighetsrådet og medlemmer av utvalg som skal arbeide på PC med nettilgang komme innom og gjøre sitt arbeid. Det skjer stadig mer i Furnes og Furnes menighet trenger flere frivillige som kan ta på seg ulike oppgaver. For det første er det valg på Furnes menighetsråd annet hvert år og vi håper at flere vil stille til valg når de spørres i For det andre har Furnes menighets- Frivillige råd fordelt arbeidsoppgaver på ulike utvalg: Karmel-utvalget, utvalget for Furnes menighetsblad, gudstjenesteutvalget, trosopplæringsutvalget, musikkutvalget og diakoniutvalget. For det tredje trengs det frivillige til følgende: tekstlesere i kirken, store kirkekaffer, setermesse, åpen kirke på sommeren, aktiviteten min kirkebok og miniklubben, dugnader på Karmel og i kirken, ved konfirmasjon, bygdeturer og andre aktiviteter for barn og ungdom. Er det noe av dette som vekker din interesse eller som du kan tenke deg, så meld fra til noen dere kjenner i Furnes menighetsråd eller til soknepresten. 5

6 Er du pensjonist eller trygdet og bor innen Furnes menighet? Dersom du benytter deg av fotpleien eller frisøren på Furnes Bo- og aktivitetssenter støtter vi deg med kr 50,- pr. behandling tre ganger i året for fotpleien. Hos frisøren støtter vi med kr 100,- for permanent, kr 50,- for vask, klipp og føn og kr 50,- for herreklipp. Støtte til stell av håret gjelder også tre ganger i året. Med vennlig hilsen Furnes menighetspleies fond 6

7 Miniklubben på Karmel Vi er en gruppe på barn mellom 3 og 7 år som samles på Karmel til en time med sang, lek og samlingsstund. Planer for høsten 2012: Mandag 1.oktober Eventyr på Bæssfar-fang Mandag 15. oktober Søndag 21.oktober synge i Furnes kirke, 4 års bok utdeling Torsdag 1.november - Synge på Furnes bo - og aktivitetssenter Mandag 12. november Mandag 26. november Mandag 10. desember - juleverksted Mandag 17. desember - julegrøt Fast tidspunkt er fra klokka til Det er plass til flere sammen med oss på Karmel, så har du lyst til å være med, er du hjertelig velkommen Hilsen Thea og Hanne-Kjersti Setermesse på Bjønnåsen Setermesse på Bjønnåsen er en lang og god tradisjon, og ble i år arrangert for 75. gang. En regnfull sommer gjorde at det slett ikke var noen selvfølge å kunne arrangere messen utendørs, men søndag 29. juli sprakk skydekket, sola titta fram og ca. 120 mennesker fant seg en sitteplass på gressvollen. En flottere katedral enn ute på setervollen kan vi ikke ønske oss på en slik dag. Dette ble også vektlagt av Anders prest som fokuserte på storheten i naturen i sin preken. Som så mange ganger før, ble det også ved denne setermessen båret barn til dåpen, noe som er med og forgyller stunden. Tiril Stausland Lillesveen ble døpt med familie og faddere rundt seg. Furnes menighetsråd retter en stor takk til medlemmer fra Furnes Musikkforening som sørget for flott tonefølge, og Furnes bygdekvinnelag som serverte nydelig bakst til kirkekaffen. Edny Nyvold 7

8 Gudstjenesteliste Oktober Aftensang kl Furnes kirkekor og Hamar brasskvintett deltar Prostigudstjeneste i Brøttum kirke kl Høymesse kl Familiegudstjeneste kl Utdeling av Min kirkebok til 4-åringer Miniklubben opptrer Høymesse kl November Allehelgensgudstjeneste kl Furnes kirkekor Høymesse kl Familiegudstjeneste kl Kveldsgudstjeneste kl Tema: Lys i mørket Gudstjenester på Furnes bo- og aktivitetssenter: 11. okt.: Enkel gudstj. kl nov.: kl Firkløveret på kontoret Anders - prest Dag Olav - kantor Dag - kirketjener Solveig - sekretær Slekt skal følge DØPTE Mari Sørlien Stenberg Ida Alice Kloo Trongmo Patrick Johnsgård- Lillehovde Lars Mausethagen Julie Vestli Engebakken Emilie Holmen Saxrud Kristian Støve Jenny Hovde Aksel Bakken Tiril Stausland Lillesveen Håkon Schulstad Sonja Wetten Emil Skjelbostad-Bakke Elias Juell- Mathiesen Oliver Eggen Thorstensen Tobias Eggen - Thorstensen DØDE Mikkel Johansen Andreas Holen Astrid Agna Nordli Arnold Willy Eriksen Gerd Jorunn Martinsen Odny Ingrid Sørby Bjørge Astrid Elisabeth Eriksen Liv Bratberg Nils Skårholen Olaf Furulund Brit Sissel Synstad VIEDE Eirik Arman Rønning Snekkersveen og Else Marit Nordhagen Eivind Thorsrud Willard og Erle Breimo Morstad Sveinung Mælen Wien og Linda Terese Sletli Grande Torstein Gärtner og Anita Sole Per Jonny Vestli og Gunhild Dammen Tore Felix Munck og Anne Langerak Postreklame Standard FURNES MENIGHET Furnes kirkekontor, Gamle Kongsveg 168, 2320 Furnes Åpent ti. og to.kl eller etter avtale Furnes kirke Tlf.: Sogneprest Anders P. Skeistrand Dir , mob Kantor Dag Olav Berg mob: Kirketjener Dag Ragnar Steen Mob: Sekretær Solveig Sagstuen Tlf.: Furnes menighetsråd, Leder: Inger Lise Øien Østmo, Mob: Økonomiansvarlig: Randi Helgesen Kjøbstad Mob: konto Kirkevergen i Ringsaker Tlf.: Furnes menighetsblad Ansvarlig: Inger Lise Øien Østmo Tlf.: Edny Nyvold Velkommen til K a r m e l Storsalen, lillesalen og kjøkken... kr. 1500,- Storsalen og kjøkken... kr. 1100,- Lillesalen og kjøkken... kr. 800,- Karmel leies ut med vask. Bestilling av lokale: Menighetskontoret tlf: Randi Helgesen Kjøbstad Mob: FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF TIL NESTE NUMMER 7. NOVEMBER 2012 OMFATTER DESEMBER OG JANUAR DMT Kommunikasjon AS