Praktisk inhalasjonsbehandling. Sissel Frostad Oftedal, spl Msc

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Praktisk inhalasjonsbehandling. Sissel Frostad Oftedal, spl Msc"

Transkript

1 Praktisk inhalasjonsbehandling Sissel Frostad Oftedal, spl Msc

2 Feil bruk av inhalatorer kan få store konsekvenser Underbehandlede astma- og KOLSpasienter Økt sykdomsbyrde Flere exacerbasjoner Flere sykehusinnleggelser Redusert livskvalitet Økte kostnader for samfunnet (Ferguson, G. T., 2014)

3 Adherence til behandling Minst halvparten av alle pasienter bruker ikke inhalatoren korrekt. Pasientens tilfredshet med inhalatoren har innflytelse på pasientens medisinadherence (GINA 2015, Small M. et al, 2011). Ubevisst dårlig adherence: glemmer har ikke tid Bevisst dårlig adherence: generell skepsis til medisiner redd for å bli avhengig frykt for at dgl bruk medfører dårligere effekt under når det virkelig trengs vil ikke avsløre medisinbruk for andre

4 Maksimal behandlingseffekt av inhalasjonsbehandling innebærer at inhalatoren: Gir adekvat dose til lungene Gir minimal oropharyngeal påvirkning Minimale systemiske bivirkninger Er individuelt tilpasset pasientens behov Er enkel i bruk Er kostnadseffektiv (Moore R H, 2015)

5 Hvordan kan pasienten oppnå god egenbehandling? Pasienten må: kjenne til forskjellen mellom anfallsmedisiner, anfallsforebyggende og forebyggende medisiner. ha kjennskap til virkning, bivirkninger og overdoseringssymptomer. kunne kombinere symptomatisk behandling og forebyggende behandling. huske å ta de forebyggende medisinene regelmessig selv om dagsformen er god. bruke riktig inhalasjonsteknikk! (Bailey, Hess, 2015)

6 Hvordan oppnår pasienten god egenbehandling? Helsepersonell må: Finne en inhalator som pasienten klarer å bruke med et medikament som ikke gir bivirkninger individuell tilpassing. Helst finne samme type inhalator ved behov for flere inhalatorer pr pasient. Instruere pasienten i korrekt bruk av inhalatoren(e). Lære pasienten om virkning, bivirkning og overdoseringssymptomer. Sjekke inhalasjonsteknikken ved enhver mulig anledning, og hvis nødvendig repetere opplæringen. Ekstra oppfølging ved oppstart av ny behandling,medikamentjustering og ved exacerbasjoner. Vurdere behov for tilleggsutstyr til inhalatoren. (Hess D et al, 2015).

7 Valg av inhalatorer for barn Vanskelig med inhalasjon via munnstykke før 4 års alder Inspirasjonsaktiverte- og pulver inhalatorer bør unngås til de minste barna pga problem med å få stor nok inspiratorisk flow Normal tidal pust er best inhalasjonsteknikk på små barn NB Ved bruk av maske deponeres også mye av medikamentet i øvre luftveier Husk å tørke av huden rundt nese og munn etter inhalasjon via inhalasjonskammer med maske (Moore, R H, 2014)

8 NB Eldre syke pasienter Redusert inspirasjonskraft Redusert kreft i hender/fingre Kognitiv svikt Innlagt på sykehjem og avhengig av hjelp til inhalasjonsbehandling

9

10 Ulike inhalatorer Diskus Turbuhaler Spray/aerosol Inhalasjonskammer Autohaler Easyhaler Twisthaler Handihaler Respimat/misthaler Genuair Breezhaler Ellipta Spiromax Forspiro 13 forskjellige inhalatorer

11 Hyppigste feil Glemmer å puste ut før inhalasjon Blåser inn i pulverinhalatorer før inhalasjon Rister pulverinhalatorer etter klargjort dose Slipper ikke knappene som gjennomhuller kapslene i handihaler og breezhaler ved inhalasjon For rask og for kort inspirasjon/inhalasjon Inhalerer samtidig gjennom nesen dårlig inspiratorisk kraft via inhalatoren Blokkerer luftventiler (misthaler, spiromax, forspiro)

12 Forts. Hyppigste feil Glemmer å holde pusten 5 (-10) sek etter inhalasjon Glemmer munnskyll etter inhalasjon av kortison Vet ikke når inhalatoren er tom (aerosol og turbuhaler)- bruker tom inhalator Ved bruk av aerosol anvendes inhalasjonskammer for sjelden. Manglende rengjøringsrutiner på inhalasjonskammer Glemmer å tørke av huden rundt nese og munn etter inhalasjon via inhalasjonskammer med maske

13 Behandlingsplan verktøy til økt egenbehandling/mestring Personlig plan Hvilken medisin skal brukes dgl Hvor mye av medisinen som skal tas hver gang antall doser Hvor mange ganger om dagen skal medisinen tas Endringer i behandlingen avhenger av endringer i PEF og/eller symptomer Informasjon om når og hvor pasienten kan få ØH-hjelp ved behov Samhandlingen mellom pasienten og helsepersonell skal etablere god egenovervåkning og egenbehandling samt regelmessig kontroll med revisjon av behandlingsplanen (Legemiddelhåndboka). Det alltid er bedre og lettere å forebygge enn å akuttbehandle!

14 Kilder: Bailey W, Hess D, 2015, The use of inhaler devices in adults, [Internett] Tilgjengelig fra: Bourbeau J, Bartlett J M, Maltais F et al, Reduction of hospital utilization in patiens with chronic obstructive pulmonary disease: a disease-spesific self-management intervention. Arch Intern Med; :585 Boubeau J, Bartlett S J, Patient adherence in COPD. Thorax 2008; 63:831 Felleskatalogen, 2015, [Internett] Tilgjengelig fra: Ferguson, G T, 2014, Management of stable chronic obstructive pulmonary disease, [Internett] Tilgjengelig fra: Global Initiative for Asthma (GINA), 2015,[Internett] Tilgjengelig fra: Giraud V Roche N., Eur Resp J, 2002;19: Global Strategy for Diagnosis, Management, and Prevention of COPD (GOLD), 2015, [Internett] Tilgjengelig fra: Hess D, 2015, Delivery of inhaled medication in adults [Internett] Tilgjengelig fra:http://www.uptodate.com/contents/delivery-of-inhaled-medication-in-adults Kemp L et al, Clinicoeconomics and Outcomes Research, 2010;2:75-85 Legemiddalhåndboka Norsk legemiddelhåndbok, [Internett] Tilgejngelig fra: www. Legemiddelhandboka.no Melani as et al,resp Med, 2011;105: Molimard M et al, Journal of Aerosol Medicine, 2003;16: Moore, R H, 2015, Delivery of inhaled medication in children [Internett] Tilgjengelig fra: Pasientopplæring på astmaskole og KOLS rehabilitering ved lungeavdelingen, Haukeland Universitetssykehus Price D et al, Resp Med, 2013;107:37-46 Small M et al, Importance of inhaler-device satisfactionin asthma treatmet: real world observations of physician observed compliance and clinical/patient reported outcomes. Adv Ther 2011;28(3):

15 Spray/aerosol:

16 Inhalasjonskammer

17 Diskus

18 Turbuhaler

19 Autohaler

20 Easyhaler Rist easyhaleren 3-5 ganger Hold easyhaleren loddrett. Trykk en gang til du hører et klikk. Slipp trykket og la den klikke tilbake for å dosere pulver i inhalasjonskanalen i munnstykket. Pust ut normalt (ikke i Easyhaler). Plasser munnstykket mellom tennene og legg leppene tett rundt munnstykket. Trekk pusten dypt og kraftig gjennom easyhaleren. Ta easyhaleren ut av munnen og hold pusten i minst 5 sekunder. Skyll munn og gurgle halsen før du spytter ut. Dette minsker risikoen for sopp. OBS! Hvis du ved et uhell trykker frem en dose eller mer enn en dose, eller hvis du blåser ut i den, bank/rist ut de fremtrukne dosene. Dette sikrer korrekt dosering.

21 Fjern beskyttelseshetten fra munnstykket og sjekk at munnstykket er rent og fritt for støv og skitt eller andre fremmedlegemer. Pust ut så langsomt og dypt som mulig. Hold inhalatoren loddrett med metallbeholderen pekende oppover og legg leppene rundt munnstykket. Ikke bit i munnstykket. Pust samtidig langsomt og dypt inn gjennom munnen. Etter å ha begynt å puste inn, press ned metallbeholderen for å frigjøre én inhalasjon. Hold pusten så lenge som mulig og fjern til slutt inhalatoren fra munnen og pust langsomt ut. Ikke pust inn i inhalatoren. Dersom du er svak i hendene kan det være lettere å holde inhalatoren med begge hender. Hold på den øverste delen av inhalatoren med begge pekefingre og på den nederste delen med begge tommelfingre. For å minske risikoen for å få soppinfeksjon i munnhulen og svelget bør du skylle munnen eller gurgle med vann eller pusse tennene etter hver gang du har brukt inhalatoren Dersom du synes det er vanskelig å bruke inhalatoren når du begynner å puste inn, kan du bruke AeroChamber Plus inhalasjonskammer. Inuxair - aerosol

22 Ta av munnstykkedekslet, og rist inhalatoren godt. Sitt oppreist eller stå. Pust ut så langt det er komfortabelt og så sakte og dypt som mulig. Hold inhalatoren rett og sett munnstykket inn i munnen og lukk leppene rundt det. Hold inhalatoren med tommelen nederst på munnstykket og pekefingeren/- fingrene oppå inhalatoren. Ikke bit i munnstykket. Pust inn sakte og dypt gjennom munnen, og trykk samtidig ned på aerosolbeholderen for å utløse ett trekk (dose). Fortsett å puste inn jevnt og dypt. Fortsett å holde pusten så lenge det er komfortabelt (ideelt sett i omtrent 10 sekunder). Fjern til slutt inhalatoren fra munnen, og pust sakte ut. Ikke pust ut i inhalatoren. Skyll alltid munnen, gurgle med vann, eller puss tennene etter at du har brukt inhalatoren, og spytt ut restene. Dette kan forhindre at du får sår munn og hals eller hes stemme. Hvis du har svake hender, kan det være lettere å holde inhalatoren i begge hender og legge begge pekefingre på aerosolbeholderen og begge tomler på bunnen av inhalatoren. Hvis du har problemer med å bruke inhalatoren, kan legen din gi deg et AeroChamber Plus mellomstykke, som hjelper deg å puste legemidlet riktig inn i lungene. Flutiform - aerosol

23 Handihaler Åpne beskyttelseshette og åpne munnstykket. Plasser en Spiriva-kapsel i kammeret. Lukk munnstykket godt igjen til du hører et klikk. Hold Handihaler slik at munnstykket vender opp. Trykk den grønne knappen helt inn en gang og slipp den så helt Pust godt ut (ikke pust ut gjennom munnstykket) Før Handihaler til munnen, trekk pusten langsomt og dypt inn men likevel så raskt at du hører kapselen vibrerer. Åpne munnstykket igjen. Tøm ut den tomme kapselen og kast den.

24 Misthaler Hold Respimat loddrett med den grønne beskyttelseshetten (A) lukket for å unngå at en dose utløses ved et uhell. Drei endestykket (G) i samme retning som de røde pilene på etiketten til det høres et klikk (½ omdreining). Åpne den grønne beskyttelseshetten (A) slik at den er bøyd helt til siden. Pust langsomt helt ut. Plasser leppene rundt munnstykket uten å dekke til luftehullene (C). Rett inhalatoren mot svelget. Mens du trekker pusten langsomt og dypt inn gjennom munnen, trykker du på doseringsknappen (D) og fortsetter med å trekke inn pusten så lenge du kan. Hold pusten i 10 sekunder eller så lenge du klarer.

25 Genuair Ta av hetten. Sett munnstykket mellom tennene og lukk leppene tett rundt. Trykk den grønne knappen ned. et rødt / grønt kontrollvindu bekrefter når medisinen er klar for inhalasjon. Slipp den grønne knappen. En dyp og kraftig inhalasjon utløser dosen. Et klikk forteller pasienten når dosen er blitt inhalert. En mekanisme hindrer dobbeldosering En avlåsningsfunksjon hindrer bruk av inhalatoren etter at den er tom.

26 Twisthaler Før du fjerner den hvite hetten, må dosetelleren og pilen på hetten være på linje. Hold inhalatoren loddrett med den rosa basen ned. Grip basen og vri lokket mot klokken for å fjerne det. Når hetten fjernes vil inhalatorens doseteller telle ned med én. Sett munnstykket i munnen, lukk leppene rundt munnstykket, og deretter trekkes pusten raskt og dypt. Fjern inhalatoren fra munnen og hold pusten i ca 10 sekunder, eller så lenge det er behagelig. Ikke pust ut gjennom inhalatoren. For å laste ned dosen for neste innånding, skru lokket mot høyre, mens du forsiktig trykker lokket ned til et klikk høres og hetten er helt lukket. Pilen på lokket må være fullt på linje med telleren vinduet. Når du er ferdig, skyll munnen og spytt ut. Dette vil bidra til å forebygge sopp.

27 Fjern munnstykkedekslet og kontroller munnstykket innvendig og utvendig for å forvisse deg om at det er både rent og tørt. Hold inhalatoren med pekefingeren på bunnen av beholderen og tommelfingeren under munnstykket. Pust så dypt ut som du synes er behagelig. Unngå å puste ut gjennom inhalatoren. Plasser munnstykket i munnen og lukk leppene dine tett rundt det. Rett etter at du starter å puste inn gjennom munnen, presser du ned på toppen av inhalatoren med pekefingeren for å utløse et drag av legemidlet, mens du fortsatt puster sakte og dypt inn. Hold pusten, ta inhalatoren ut av munnen. Hold pusten i ca. ti sekunder til, eller så lenge du synes at det er behagelig. Pust sakte ut gjennom munnen. Unngå å puste ut gjennom inhalatoren. Sett alltid munnstykkedekselet på igjen etter bruk for å holde støv ute. Av hensyn til hygienen: Rengjør munnstykket regelmessig med et tørt papirlommetørkle, både innvendig og utvendig. Bruk et tørt, sammenbrettet papirlommetørkle til å tørke av forsiden av det lille hullet der legemidlet kommer ut. Bruk ikke vann eller andre væsker. Alvesco - aerosol

28 Breezhaler Ta av beskyttelseshetten. Hold i nederste del av inhalatoren, og vipp munnstykket. Dette åpner inhalatoren. Umiddelbart før bruk, ta en kapsel ut av blisterpakningen, med tørre hender og legg kapselen i kapselrommet. Lukk inhalatoren til du hører et klikk. Hold inhalatoren loddrett med munnstykket opp. Stikk hull på kapselen ved å trykke hardt på knappene på begge sider samtidig. Gjør dette kun én gang. Du skal høre et klikk når det stikkes hull på kapselen. Slipp deretter knappene på siden helt ut. Før du tar munnstykket i munnen, pust helt ut. Ikke blås inn i munnstykket. Ikke press på knappene på siden. Ta munnstykket i munnen og lukk leppene tett rundt det. Pust inn hurtig, men jevnt og så dypt du kan. Merk at når du puster inn gjennom inhalatoren, snurrer kapselen rundt inne i kapselrommet og du skal høre en surrende lyd. Dersom du ikke hører en surrende lyd kan kapselen sitte fast i kapselkammeret. Dersom dette skjer åpnes inhalatoren og kapselen løsnes ved å slå forsiktig på bunnen av inhalatoren. Ikke trykk på knappene på siden. Inhaler medisinen igjen Hold pusten i minst 5-10 sekunder eller så lenge du kan uten at det blir ukomfortabelt. Åpne munnstykket igjen, og ta ut den tomme kapselen ved å tippe den ut av kapselrommet. Ikke oppbevar kapslene i Onbrez Breezhaler inhalatoren.

29 Ellipta 1. Dersom du åpner og lukker beskyttelseslokket uten å inhalere legemidlet vil du miste dosen. Den tapte dosen vil holdes inne i inhalatoren, men den vil ikke lenger være tilgjengelig. Det er ikke mulig at du ved et uhell tar en ekstra dose eller en dobbel dose i en inhalasjon. 2. Klargjør en dose. Ikke rist inhalatoren. Skyv beskyttelseslokket nedover til du hører et klikk. Legemiddelet er nå klar til å inhaleres. 3. Inhaler legemidlet. Mens du holder inhalatoren vekk fra munnen, pust ut så lenge som det er behagelig. Du må ikke puste ut gjennom inhalatoren. Plassér munnstykket i munnen mellom leppene, og lukk leppene rundt. Du må ikke blokkere luftkanalen med fingrene dine. 4. Ta en lang, rolig, dyp pust inn. Hold pusten så lenge som mulig (ca 3-4 sekunder). Ta inhalatoren vekk fra munnen. Pust sakte og forsiktig ut. Det er ikke sikkert at du kjenner smak eller føler at du har fått i deg legemidlet, selv om du har brukt inhalatoren på riktig måte. 5. Lukk inhalatoren og skyll munnen din hvis mulig

30 Spiromax Klargjøring: Før første gangs bruk, må du klargjøre den for bruk på følgende måte: Kontroller doseindikatoren for å se at det finnes 120 inhalasjoner i inhalatoren. Bruk etiketten på inhalatoren til å skrive ned åpningsdato på folieposen. Ikke rist inhalatoren før bruk 1. Hold inhalatoren med det halvgjennomsiktige, vinrøde munnstykkedekselet lavest. 2. Åpne munnstykkedekselet ved å bøye det ned inntil du hører ett tydelig klikk. Medikamentet er aktivt oppmålt. Inhalatoren er nå klar til bruk. 3. Pust forsiktig ut (så lenge du klarer uten ubehag). Du må ikke puste ut gjennom inhalatoren. 4. Plasser munnstykket mellom tennene. Ikke bit i munnstykket. Lukk leppene rundt munnstykket. Ikke blokkere luftventilene. Pust inn gjennom munnen så dypt og hardt du kan. 5. Hold pusten i 10 sekunder eller så lenge du klarer uten ubehag. 6. Ta inhalatoren bort fra munnen. 7. Pust deretter forsiktig ut (ikke pust ut gjennom inhalatoren). Lukk munnstykkets hette.

31 Før du bruker inhalatoren: Åpne den gjennomsiktige døren til sidekammeret. Fjern foliestrimmelen av sidekammeret ved å trekke den mot "tennene" i sidekammeret. Foliestrimler med sorte striper inneholder ikke legemiddel. 1. Åpne beskyttelseshetten slik at munnstykket kommer til syne. Kontroller dosetelleren for å se hvor mange doser det er igjen. 2. Løft opp kanten på den hvite delen av munnstykket inntil du hører et klikk. Dette vil føre en ny dose på plass med tallet på toppen. Etterpå skal du lukke den hvite delen av munnstykket helt slik at den klikker på plass i den opprinnelige stillingen. Inhalatoren er nå klar til bruk. 3. Inhalering: Snu deg bort fra munnstykket og pust dypt ut. Pust aldri inn i inhalatoren siden det kan påvirke dosen. Hold inhalatoren vannrett med beskyttelseshetten pekende nedover. Lukk leppene tett rundt munnstykket. Pust jevnt og dypt gjennom inhalatoren, ikke gjennom nesen. 4. Fjern inhalatoren fra munnen og hold pusten i 5-10 sekunder eller så lenge som mulig uten at det blir ubehagelig. Pust deretter langsomt ut, men ikke inn i inhalatoren. 5. Lukk beskyttelseshetten over munnstykket. 6. Skyll munnen med vann og spytt ut. Dette kan hjelpe deg til å forebygge heshet og soppinfeksjon i munnen. Det kommer nå en tom strimmel i det lille vinduet på siden av inhalatoren som en kvittering på at en dose er tatt. Forspiro