Praktisk inhalasjonsbehandling. Sissel Frostad Oftedal, spl Msc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Praktisk inhalasjonsbehandling. Sissel Frostad Oftedal, spl Msc"

Transkript

1 Praktisk inhalasjonsbehandling Sissel Frostad Oftedal, spl Msc

2 Feil bruk av inhalatorer kan få store konsekvenser Underbehandlede astma- og KOLSpasienter Økt sykdomsbyrde Flere exacerbasjoner Flere sykehusinnleggelser Redusert livskvalitet Økte kostnader for samfunnet (Ferguson, G. T., 2014)

3 Adherence til behandling Minst halvparten av alle pasienter bruker ikke inhalatoren korrekt. Pasientens tilfredshet med inhalatoren har innflytelse på pasientens medisinadherence (GINA 2015, Small M. et al, 2011). Ubevisst dårlig adherence: glemmer har ikke tid Bevisst dårlig adherence: generell skepsis til medisiner redd for å bli avhengig frykt for at dgl bruk medfører dårligere effekt under når det virkelig trengs vil ikke avsløre medisinbruk for andre

4 Maksimal behandlingseffekt av inhalasjonsbehandling innebærer at inhalatoren: Gir adekvat dose til lungene Gir minimal oropharyngeal påvirkning Minimale systemiske bivirkninger Er individuelt tilpasset pasientens behov Er enkel i bruk Er kostnadseffektiv (Moore R H, 2015)

5 Hvordan kan pasienten oppnå god egenbehandling? Pasienten må: kjenne til forskjellen mellom anfallsmedisiner, anfallsforebyggende og forebyggende medisiner. ha kjennskap til virkning, bivirkninger og overdoseringssymptomer. kunne kombinere symptomatisk behandling og forebyggende behandling. huske å ta de forebyggende medisinene regelmessig selv om dagsformen er god. bruke riktig inhalasjonsteknikk! (Bailey, Hess, 2015)

6 Hvordan oppnår pasienten god egenbehandling? Helsepersonell må: Finne en inhalator som pasienten klarer å bruke med et medikament som ikke gir bivirkninger individuell tilpassing. Helst finne samme type inhalator ved behov for flere inhalatorer pr pasient. Instruere pasienten i korrekt bruk av inhalatoren(e). Lære pasienten om virkning, bivirkning og overdoseringssymptomer. Sjekke inhalasjonsteknikken ved enhver mulig anledning, og hvis nødvendig repetere opplæringen. Ekstra oppfølging ved oppstart av ny behandling,medikamentjustering og ved exacerbasjoner. Vurdere behov for tilleggsutstyr til inhalatoren. (Hess D et al, 2015).

7 Valg av inhalatorer for barn Vanskelig med inhalasjon via munnstykke før 4 års alder Inspirasjonsaktiverte- og pulver inhalatorer bør unngås til de minste barna pga problem med å få stor nok inspiratorisk flow Normal tidal pust er best inhalasjonsteknikk på små barn NB Ved bruk av maske deponeres også mye av medikamentet i øvre luftveier Husk å tørke av huden rundt nese og munn etter inhalasjon via inhalasjonskammer med maske (Moore, R H, 2014)

8 NB Eldre syke pasienter Redusert inspirasjonskraft Redusert kreft i hender/fingre Kognitiv svikt Innlagt på sykehjem og avhengig av hjelp til inhalasjonsbehandling

9

10 Ulike inhalatorer Diskus Turbuhaler Spray/aerosol Inhalasjonskammer Autohaler Easyhaler Twisthaler Handihaler Respimat/misthaler Genuair Breezhaler Ellipta Spiromax Forspiro 13 forskjellige inhalatorer

11 Hyppigste feil Glemmer å puste ut før inhalasjon Blåser inn i pulverinhalatorer før inhalasjon Rister pulverinhalatorer etter klargjort dose Slipper ikke knappene som gjennomhuller kapslene i handihaler og breezhaler ved inhalasjon For rask og for kort inspirasjon/inhalasjon Inhalerer samtidig gjennom nesen dårlig inspiratorisk kraft via inhalatoren Blokkerer luftventiler (misthaler, spiromax, forspiro)

12 Forts. Hyppigste feil Glemmer å holde pusten 5 (-10) sek etter inhalasjon Glemmer munnskyll etter inhalasjon av kortison Vet ikke når inhalatoren er tom (aerosol og turbuhaler)- bruker tom inhalator Ved bruk av aerosol anvendes inhalasjonskammer for sjelden. Manglende rengjøringsrutiner på inhalasjonskammer Glemmer å tørke av huden rundt nese og munn etter inhalasjon via inhalasjonskammer med maske

13 Behandlingsplan verktøy til økt egenbehandling/mestring Personlig plan Hvilken medisin skal brukes dgl Hvor mye av medisinen som skal tas hver gang antall doser Hvor mange ganger om dagen skal medisinen tas Endringer i behandlingen avhenger av endringer i PEF og/eller symptomer Informasjon om når og hvor pasienten kan få ØH-hjelp ved behov Samhandlingen mellom pasienten og helsepersonell skal etablere god egenovervåkning og egenbehandling samt regelmessig kontroll med revisjon av behandlingsplanen (Legemiddelhåndboka). Det alltid er bedre og lettere å forebygge enn å akuttbehandle!

14 Kilder: Bailey W, Hess D, 2015, The use of inhaler devices in adults, [Internett] Tilgjengelig fra: Bourbeau J, Bartlett J M, Maltais F et al, Reduction of hospital utilization in patiens with chronic obstructive pulmonary disease: a disease-spesific self-management intervention. Arch Intern Med; :585 Boubeau J, Bartlett S J, Patient adherence in COPD. Thorax 2008; 63:831 Felleskatalogen, 2015, [Internett] Tilgjengelig fra: Ferguson, G T, 2014, Management of stable chronic obstructive pulmonary disease, [Internett] Tilgjengelig fra: Global Initiative for Asthma (GINA), 2015,[Internett] Tilgjengelig fra: Giraud V Roche N., Eur Resp J, 2002;19: Global Strategy for Diagnosis, Management, and Prevention of COPD (GOLD), 2015, [Internett] Tilgjengelig fra: Hess D, 2015, Delivery of inhaled medication in adults [Internett] Tilgjengelig fra:http://www.uptodate.com/contents/delivery-of-inhaled-medication-in-adults Kemp L et al, Clinicoeconomics and Outcomes Research, 2010;2:75-85 Legemiddalhåndboka Norsk legemiddelhåndbok, [Internett] Tilgejngelig fra: www. Legemiddelhandboka.no Melani as et al,resp Med, 2011;105: Molimard M et al, Journal of Aerosol Medicine, 2003;16: Moore, R H, 2015, Delivery of inhaled medication in children [Internett] Tilgjengelig fra: Pasientopplæring på astmaskole og KOLS rehabilitering ved lungeavdelingen, Haukeland Universitetssykehus Price D et al, Resp Med, 2013;107:37-46 Small M et al, Importance of inhaler-device satisfactionin asthma treatmet: real world observations of physician observed compliance and clinical/patient reported outcomes. Adv Ther 2011;28(3):

15 Spray/aerosol:

16 Inhalasjonskammer

17 Diskus

18 Turbuhaler

19 Autohaler

20 Easyhaler Rist easyhaleren 3-5 ganger Hold easyhaleren loddrett. Trykk en gang til du hører et klikk. Slipp trykket og la den klikke tilbake for å dosere pulver i inhalasjonskanalen i munnstykket. Pust ut normalt (ikke i Easyhaler). Plasser munnstykket mellom tennene og legg leppene tett rundt munnstykket. Trekk pusten dypt og kraftig gjennom easyhaleren. Ta easyhaleren ut av munnen og hold pusten i minst 5 sekunder. Skyll munn og gurgle halsen før du spytter ut. Dette minsker risikoen for sopp. OBS! Hvis du ved et uhell trykker frem en dose eller mer enn en dose, eller hvis du blåser ut i den, bank/rist ut de fremtrukne dosene. Dette sikrer korrekt dosering.

21 Fjern beskyttelseshetten fra munnstykket og sjekk at munnstykket er rent og fritt for støv og skitt eller andre fremmedlegemer. Pust ut så langsomt og dypt som mulig. Hold inhalatoren loddrett med metallbeholderen pekende oppover og legg leppene rundt munnstykket. Ikke bit i munnstykket. Pust samtidig langsomt og dypt inn gjennom munnen. Etter å ha begynt å puste inn, press ned metallbeholderen for å frigjøre én inhalasjon. Hold pusten så lenge som mulig og fjern til slutt inhalatoren fra munnen og pust langsomt ut. Ikke pust inn i inhalatoren. Dersom du er svak i hendene kan det være lettere å holde inhalatoren med begge hender. Hold på den øverste delen av inhalatoren med begge pekefingre og på den nederste delen med begge tommelfingre. For å minske risikoen for å få soppinfeksjon i munnhulen og svelget bør du skylle munnen eller gurgle med vann eller pusse tennene etter hver gang du har brukt inhalatoren Dersom du synes det er vanskelig å bruke inhalatoren når du begynner å puste inn, kan du bruke AeroChamber Plus inhalasjonskammer. Inuxair - aerosol

22 Ta av munnstykkedekslet, og rist inhalatoren godt. Sitt oppreist eller stå. Pust ut så langt det er komfortabelt og så sakte og dypt som mulig. Hold inhalatoren rett og sett munnstykket inn i munnen og lukk leppene rundt det. Hold inhalatoren med tommelen nederst på munnstykket og pekefingeren/- fingrene oppå inhalatoren. Ikke bit i munnstykket. Pust inn sakte og dypt gjennom munnen, og trykk samtidig ned på aerosolbeholderen for å utløse ett trekk (dose). Fortsett å puste inn jevnt og dypt. Fortsett å holde pusten så lenge det er komfortabelt (ideelt sett i omtrent 10 sekunder). Fjern til slutt inhalatoren fra munnen, og pust sakte ut. Ikke pust ut i inhalatoren. Skyll alltid munnen, gurgle med vann, eller puss tennene etter at du har brukt inhalatoren, og spytt ut restene. Dette kan forhindre at du får sår munn og hals eller hes stemme. Hvis du har svake hender, kan det være lettere å holde inhalatoren i begge hender og legge begge pekefingre på aerosolbeholderen og begge tomler på bunnen av inhalatoren. Hvis du har problemer med å bruke inhalatoren, kan legen din gi deg et AeroChamber Plus mellomstykke, som hjelper deg å puste legemidlet riktig inn i lungene. Flutiform - aerosol

23 Handihaler Åpne beskyttelseshette og åpne munnstykket. Plasser en Spiriva-kapsel i kammeret. Lukk munnstykket godt igjen til du hører et klikk. Hold Handihaler slik at munnstykket vender opp. Trykk den grønne knappen helt inn en gang og slipp den så helt Pust godt ut (ikke pust ut gjennom munnstykket) Før Handihaler til munnen, trekk pusten langsomt og dypt inn men likevel så raskt at du hører kapselen vibrerer. Åpne munnstykket igjen. Tøm ut den tomme kapselen og kast den.

24 Misthaler Hold Respimat loddrett med den grønne beskyttelseshetten (A) lukket for å unngå at en dose utløses ved et uhell. Drei endestykket (G) i samme retning som de røde pilene på etiketten til det høres et klikk (½ omdreining). Åpne den grønne beskyttelseshetten (A) slik at den er bøyd helt til siden. Pust langsomt helt ut. Plasser leppene rundt munnstykket uten å dekke til luftehullene (C). Rett inhalatoren mot svelget. Mens du trekker pusten langsomt og dypt inn gjennom munnen, trykker du på doseringsknappen (D) og fortsetter med å trekke inn pusten så lenge du kan. Hold pusten i 10 sekunder eller så lenge du klarer.

25 Genuair Ta av hetten. Sett munnstykket mellom tennene og lukk leppene tett rundt. Trykk den grønne knappen ned. et rødt / grønt kontrollvindu bekrefter når medisinen er klar for inhalasjon. Slipp den grønne knappen. En dyp og kraftig inhalasjon utløser dosen. Et klikk forteller pasienten når dosen er blitt inhalert. En mekanisme hindrer dobbeldosering En avlåsningsfunksjon hindrer bruk av inhalatoren etter at den er tom.

26 Twisthaler Før du fjerner den hvite hetten, må dosetelleren og pilen på hetten være på linje. Hold inhalatoren loddrett med den rosa basen ned. Grip basen og vri lokket mot klokken for å fjerne det. Når hetten fjernes vil inhalatorens doseteller telle ned med én. Sett munnstykket i munnen, lukk leppene rundt munnstykket, og deretter trekkes pusten raskt og dypt. Fjern inhalatoren fra munnen og hold pusten i ca 10 sekunder, eller så lenge det er behagelig. Ikke pust ut gjennom inhalatoren. For å laste ned dosen for neste innånding, skru lokket mot høyre, mens du forsiktig trykker lokket ned til et klikk høres og hetten er helt lukket. Pilen på lokket må være fullt på linje med telleren vinduet. Når du er ferdig, skyll munnen og spytt ut. Dette vil bidra til å forebygge sopp.

27 Fjern munnstykkedekslet og kontroller munnstykket innvendig og utvendig for å forvisse deg om at det er både rent og tørt. Hold inhalatoren med pekefingeren på bunnen av beholderen og tommelfingeren under munnstykket. Pust så dypt ut som du synes er behagelig. Unngå å puste ut gjennom inhalatoren. Plasser munnstykket i munnen og lukk leppene dine tett rundt det. Rett etter at du starter å puste inn gjennom munnen, presser du ned på toppen av inhalatoren med pekefingeren for å utløse et drag av legemidlet, mens du fortsatt puster sakte og dypt inn. Hold pusten, ta inhalatoren ut av munnen. Hold pusten i ca. ti sekunder til, eller så lenge du synes at det er behagelig. Pust sakte ut gjennom munnen. Unngå å puste ut gjennom inhalatoren. Sett alltid munnstykkedekselet på igjen etter bruk for å holde støv ute. Av hensyn til hygienen: Rengjør munnstykket regelmessig med et tørt papirlommetørkle, både innvendig og utvendig. Bruk et tørt, sammenbrettet papirlommetørkle til å tørke av forsiden av det lille hullet der legemidlet kommer ut. Bruk ikke vann eller andre væsker. Alvesco - aerosol

28 Breezhaler Ta av beskyttelseshetten. Hold i nederste del av inhalatoren, og vipp munnstykket. Dette åpner inhalatoren. Umiddelbart før bruk, ta en kapsel ut av blisterpakningen, med tørre hender og legg kapselen i kapselrommet. Lukk inhalatoren til du hører et klikk. Hold inhalatoren loddrett med munnstykket opp. Stikk hull på kapselen ved å trykke hardt på knappene på begge sider samtidig. Gjør dette kun én gang. Du skal høre et klikk når det stikkes hull på kapselen. Slipp deretter knappene på siden helt ut. Før du tar munnstykket i munnen, pust helt ut. Ikke blås inn i munnstykket. Ikke press på knappene på siden. Ta munnstykket i munnen og lukk leppene tett rundt det. Pust inn hurtig, men jevnt og så dypt du kan. Merk at når du puster inn gjennom inhalatoren, snurrer kapselen rundt inne i kapselrommet og du skal høre en surrende lyd. Dersom du ikke hører en surrende lyd kan kapselen sitte fast i kapselkammeret. Dersom dette skjer åpnes inhalatoren og kapselen løsnes ved å slå forsiktig på bunnen av inhalatoren. Ikke trykk på knappene på siden. Inhaler medisinen igjen Hold pusten i minst 5-10 sekunder eller så lenge du kan uten at det blir ukomfortabelt. Åpne munnstykket igjen, og ta ut den tomme kapselen ved å tippe den ut av kapselrommet. Ikke oppbevar kapslene i Onbrez Breezhaler inhalatoren.

29 Ellipta 1. Dersom du åpner og lukker beskyttelseslokket uten å inhalere legemidlet vil du miste dosen. Den tapte dosen vil holdes inne i inhalatoren, men den vil ikke lenger være tilgjengelig. Det er ikke mulig at du ved et uhell tar en ekstra dose eller en dobbel dose i en inhalasjon. 2. Klargjør en dose. Ikke rist inhalatoren. Skyv beskyttelseslokket nedover til du hører et klikk. Legemiddelet er nå klar til å inhaleres. 3. Inhaler legemidlet. Mens du holder inhalatoren vekk fra munnen, pust ut så lenge som det er behagelig. Du må ikke puste ut gjennom inhalatoren. Plassér munnstykket i munnen mellom leppene, og lukk leppene rundt. Du må ikke blokkere luftkanalen med fingrene dine. 4. Ta en lang, rolig, dyp pust inn. Hold pusten så lenge som mulig (ca 3-4 sekunder). Ta inhalatoren vekk fra munnen. Pust sakte og forsiktig ut. Det er ikke sikkert at du kjenner smak eller føler at du har fått i deg legemidlet, selv om du har brukt inhalatoren på riktig måte. 5. Lukk inhalatoren og skyll munnen din hvis mulig

30 Spiromax Klargjøring: Før første gangs bruk, må du klargjøre den for bruk på følgende måte: Kontroller doseindikatoren for å se at det finnes 120 inhalasjoner i inhalatoren. Bruk etiketten på inhalatoren til å skrive ned åpningsdato på folieposen. Ikke rist inhalatoren før bruk 1. Hold inhalatoren med det halvgjennomsiktige, vinrøde munnstykkedekselet lavest. 2. Åpne munnstykkedekselet ved å bøye det ned inntil du hører ett tydelig klikk. Medikamentet er aktivt oppmålt. Inhalatoren er nå klar til bruk. 3. Pust forsiktig ut (så lenge du klarer uten ubehag). Du må ikke puste ut gjennom inhalatoren. 4. Plasser munnstykket mellom tennene. Ikke bit i munnstykket. Lukk leppene rundt munnstykket. Ikke blokkere luftventilene. Pust inn gjennom munnen så dypt og hardt du kan. 5. Hold pusten i 10 sekunder eller så lenge du klarer uten ubehag. 6. Ta inhalatoren bort fra munnen. 7. Pust deretter forsiktig ut (ikke pust ut gjennom inhalatoren). Lukk munnstykkets hette.

31 Før du bruker inhalatoren: Åpne den gjennomsiktige døren til sidekammeret. Fjern foliestrimmelen av sidekammeret ved å trekke den mot "tennene" i sidekammeret. Foliestrimler med sorte striper inneholder ikke legemiddel. 1. Åpne beskyttelseshetten slik at munnstykket kommer til syne. Kontroller dosetelleren for å se hvor mange doser det er igjen. 2. Løft opp kanten på den hvite delen av munnstykket inntil du hører et klikk. Dette vil føre en ny dose på plass med tallet på toppen. Etterpå skal du lukke den hvite delen av munnstykket helt slik at den klikker på plass i den opprinnelige stillingen. Inhalatoren er nå klar til bruk. 3. Inhalering: Snu deg bort fra munnstykket og pust dypt ut. Pust aldri inn i inhalatoren siden det kan påvirke dosen. Hold inhalatoren vannrett med beskyttelseshetten pekende nedover. Lukk leppene tett rundt munnstykket. Pust jevnt og dypt gjennom inhalatoren, ikke gjennom nesen. 4. Fjern inhalatoren fra munnen og hold pusten i 5-10 sekunder eller så lenge som mulig uten at det blir ubehagelig. Pust deretter langsomt ut, men ikke inn i inhalatoren. 5. Lukk beskyttelseshetten over munnstykket. 6. Skyll munnen med vann og spytt ut. Dette kan hjelpe deg til å forebygge heshet og soppinfeksjon i munnen. Det kommer nå en tom strimmel i det lille vinduet på siden av inhalatoren som en kvittering på at en dose er tatt. Forspiro

Ahus Pasientforløp KOLS - Informasjon om inhalasjonsteknikk

Ahus Pasientforløp KOLS - Informasjon om inhalasjonsteknikk Ahus Pasientforløp KOLS - Informasjon om inhalasjonsteknikk De fleste kolsmedisiner tas som inhalasjon og virker hovedsaklig lokalt i luftveiene. Det finnes ulike inhalatorer. Det er viktig at medisinen

Detaljer

Inhalasjonsmedisiner - praktisk bruk

Inhalasjonsmedisiner - praktisk bruk Inhalasjonsmedisiner - praktisk bruk v/sykepleier Marit Fønstelien KOLS-seminar 23. oktober 2013 Mål med undervisningen: At dere skal få kjennskap til de ulike inhalasjonssystemene og bruken av disse Viktig

Detaljer

Norges Astma- og Allergiforbund URDU. Inhalasjonsmedisiner FOR VOKSNE

Norges Astma- og Allergiforbund URDU. Inhalasjonsmedisiner FOR VOKSNE VEILEDER URDU Norges Astma- og Allergiforbund Inhalasjonsmedisiner FOR VOKSNE FORSTØVERAPPARAT Det finnes mange typer forstøverapparat. Ikke alle har sterk nok motor til å forstøve inhalasjonsteroider.

Detaljer

Informasjon til brukeren på dansk. Brug af inhalationssprayen Flutiform, inhalationsspray, suspension

Informasjon til brukeren på dansk. Brug af inhalationssprayen Flutiform, inhalationsspray, suspension Informasjon til brukeren på dansk Flutiform 50 mikrogram/5 mikrogram per dose, inhalasjonsaerosol, suspensjon Flutiform 125 mikrogram/5 mikrogram per dose, inhalasjonsaerosol, suspensjon Flutiform 250

Detaljer

COLOBREATHE BRUKSANVISNING

COLOBREATHE BRUKSANVISNING COLOBREATHE BRUKSANVISNING Innhold Innledning Om Colobreathe Innholdet i pakningen Hvordan man bruker Colobreathe Turbospin inhalator Hvordan man bruker Colobreathe ved hjelp av Turbospin -inhalatoren

Detaljer

Norges Astma- og Allergiforbund URDU. Inhalasjonsmedisiner FOR BARN

Norges Astma- og Allergiforbund URDU. Inhalasjonsmedisiner FOR BARN Norges Astma- og Allergiforbund URDU VEILEDER Inhalasjonsmedisiner FOR BARN FORSTØVERAPPARAT Det finnes mange typer forstøverapparat. Ikke alle har sterk nok motor til å forstøve inhalasjonsteroider.

Detaljer

Norges Astma- og Allergiforbund SAMISK. Inhalasjonsmedisiner FOR VOKSNE. Sisavuoiŋŋahatdálkasat RÁVIS OLBMUID VÁSTE

Norges Astma- og Allergiforbund SAMISK. Inhalasjonsmedisiner FOR VOKSNE. Sisavuoiŋŋahatdálkasat RÁVIS OLBMUID VÁSTE VEILEDER RÁVVEHUS SAMISK Norges Astma- og Allergiforbund Inhalasjonsmedisiner FOR VOKSNE Sisavuoiŋŋahatdálkasat RÁVIS OLBMUID VÁSTE Lievlaráhkadanápparahta Gávdnojit máŋggalágán lievlaráhkadanápparahtat.

Detaljer

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Din veiledning til Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Penn Innhold Bruksanvisning 4 Bli kjent med GoQuick 5 Klargjøring av GoQuick 6 3 enkle trinn for daglig bruk 12 (MED nåleskjuler)

Detaljer

Inhalasjonsteknikk hos innlagte pasienter Et POP prosjekt på lungeposten 2008

Inhalasjonsteknikk hos innlagte pasienter Et POP prosjekt på lungeposten 2008 1 Inhalasjonsteknikk hos innlagte pasienter Et POP prosjekt på lungeposten 2008 Organisering: Avdeling: Lungeposten, Medisinsk avdeling, SSK. Prosjektgruppa består av Anita Straumann, sykepleier og enhetsleder,

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Giona Easyhaler 100 mikrogram/dose inhalasjonspulver. Giona Easyhaler 200 mikrogram/dose inhalasjonspulver

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Giona Easyhaler 100 mikrogram/dose inhalasjonspulver. Giona Easyhaler 200 mikrogram/dose inhalasjonspulver Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Giona Easyhaler 100 mikrogram/dose inhalasjonspulver Giona Easyhaler 200 mikrogram/dose inhalasjonspulver Giona Easyhaler 400 mikrogram/dose inhalasjonspulver

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Onbrez Breezhaler 150 mikrogram inhalasjonspulver, harde kapsler Onbrez Breezhaler 300 mikrogram inhalasjonspulver, harde kapsler Indakaterol maleat Les nøye gjennom

Detaljer

Ellipta - en brukervennlig inhalator 1,2

Ellipta - en brukervennlig inhalator 1,2 Ellipta - en brukervennlig inhalator 1,2 GSK, Postboks 180 Vinderen, 0372 Oslo. Telefon: 22 70 20 00. Faks: 22 70 20 04. www.gsk.no 2017 GSK group of companies or its licensor. Ellipta and Diskus are owned

Detaljer

Genotropin Generell informasjon om veksthormon

Genotropin Generell informasjon om veksthormon Bruksanvisning Genotropin Generell informasjon om veksthormon Veksthormon er et protein, helt identisk med det kroppen selv produserer. Et protein kan ikke gis i tablettform og må derfor injiseres. Før

Detaljer

Er du i stopp sonen (rød sone)?

Er du i stopp sonen (rød sone)? Notater: 26 Er du i stopp sonen (rød sone)? Får du et kraftig anfall av tung pust og hoste må du stoppe opp. Luftveiene er nå trange. Det blir tungt å puste ut. Ta anfallsmedisin. Lukk opp vinduer og løs

Detaljer

Bruksanvisning GENOTROPIN PEN 5

Bruksanvisning GENOTROPIN PEN 5 Bruksanvisning GENOTROPIN PEN 5 Genotropin Pen 5 er et injeksjonshjelpemiddel som brukes til å blande og injisere Genotropin (somatropin) pulver og væske til injeksjonsvæske. Dette injeksjonshjelpemidlet

Detaljer

Tilberedning og injeksjon

Tilberedning og injeksjon Se s. 2 og 10 for anbefalt dosering Tilberedning og injeksjon qilaris 150 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning Veiledning for pasienter og helsepersonell om klargjøring og administrering av ILARIS

Detaljer

Hvilke device skal man velge - bruk og vanlig feilbruk. Kristian Jong Høines Fastlege Tananger Legesenter

Hvilke device skal man velge - bruk og vanlig feilbruk. Kristian Jong Høines Fastlege Tananger Legesenter Hvilke device skal man velge - bruk og vanlig feilbruk Kristian Jong Høines Fastlege Tananger Legesenter 2 Hvilken device til hvilken pasient? Kan man si noe om hvilken device som er best for den enkelte

Detaljer

VORTEX Non Electrostatic Holding Chamber

VORTEX Non Electrostatic Holding Chamber VORTEX Non Electrostatic Holding Chamber 2012 PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation, 051D2022-A-07/12 1 2 no Bruksanvisning for hjemmebruk 1 VIKTIG INFORMASJON Les denne bruksanvisningen i sin

Detaljer

SPIROMETRI I ALLMENNPRAKSIS

SPIROMETRI I ALLMENNPRAKSIS LUNGEDAGENE 2014 SPIROMETRI I ALLMENNPRAKSIS Kari Tau Strand Oanes, spesialist i allmennmedisin Stavanger Medisinske Senter Spirometri En pustetest som utreder lungefunksjon Betydning for behandling Nødvendig

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Alvesco 40 mikrogram/dose inhalasjonsaerosol, oppløsning Alvesco 80 mikrogram/dose inhalasjonsaerosol, oppløsning Alvesco 160 mikrogram/dose inhalasjonsaerosol,

Detaljer

HVORDAN DU BRUKER INSTANYL

HVORDAN DU BRUKER INSTANYL HVORDAN DU BRUKER INSTANYL flerdosebeholder endosebeholder VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON OM INSTANYL Instanyl finnes både som endosebeholder og flerdosebeholder. Kontroller

Detaljer

Norges Astma- og Allergiforbund SAMISK. Inhalasjonsmedisiner FOR BARN. Sisavuoiŋŋahatdálkasat MÁNÁID VÁSTE

Norges Astma- og Allergiforbund SAMISK. Inhalasjonsmedisiner FOR BARN. Sisavuoiŋŋahatdálkasat MÁNÁID VÁSTE VEILEDER RÁVVEHUS SAMISK Norges Astma- og Allergiforbund Inhalasjonsmedisiner FOR BARN Sisavuoiŋŋahatdálkasat MÁNÁID VÁSTE Har du god nok astmakontroll? Ta AstmakontrollTest på www.naaf.no Sørg for å ha

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Colobreathe 1 662 500 IE inhalasjonspulver, harde kapsler kolistimetatnatrium

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Colobreathe 1 662 500 IE inhalasjonspulver, harde kapsler kolistimetatnatrium Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Colobreathe 1 662 500 IE inhalasjonspulver, harde kapsler kolistimetatnatrium Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet.

Detaljer

SPIROMETRI I ALLMENNPRAKSIS. Lungedagene 2012. Knut Weisser Lind/Anita Jakobsen

SPIROMETRI I ALLMENNPRAKSIS. Lungedagene 2012. Knut Weisser Lind/Anita Jakobsen SPIROMETRI I ALLMENNPRAKSIS Lungedagene 2012 Knut Weisser Lind/Anita Jakobsen HVORFOR SKAL VI KUNNE DETTE Riktig diagnose: ASTMA eller KOLS? Riktig behandling og så krever også myndighetene det.. Har legekontorene

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Seretide 25/50 inhalasjonsaerosol, suspensjon Seretide 25/125 inhalasjonsaerosol, suspensjon Seretide 25/250 inhalasjonsaerosol, suspensjon salmeterolxinafoat

Detaljer

Målet med opplæring. l Egenkontroll. l Ansvar. l Fra lydighet til selvstendighet. Revidert 2010 NAAF

Målet med opplæring. l Egenkontroll. l Ansvar. l Fra lydighet til selvstendighet. Revidert 2010 NAAF Målet med opplæring l Egenkontroll l Ansvar l Fra lydighet til selvstendighet Skjematisk fremstilling av forløpet av en forverring med og uten trafikklysmodellen vurdert ut fra PEF Hva er astma? Astma

Detaljer

Inhalasjonsdevice - bruk og vanlig feilbruk. Kristian Jong Høines Fastlege Tananger Legesenter

Inhalasjonsdevice - bruk og vanlig feilbruk. Kristian Jong Høines Fastlege Tananger Legesenter Inhalasjonsdevice - bruk og vanlig feilbruk Kristian Jong Høines Fastlege Tananger Legesenter Conflicts of interests Har mottatt foredragshonorar fra Novartis, AstraZeneca, Novo Nordisk, Sanofi, GSK, Pfizer,

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Tilberedning og injeksjon

Tilberedning og injeksjon Se s. 2, 10 og 11 for dosering voksne og barn Tilberedning og injeksjon qilaris 150 mg pulver for oppløsning til injeksjon Veiledning for pasienter og helsepersonell om klargjøring og administrering av

Detaljer

22735 Menopur 600 IU + 1200 IU_Ferring 09.09.15 13.42 Side 2. Brukerveiledning. Menopur. 600 IU eller 1200 IU

22735 Menopur 600 IU + 1200 IU_Ferring 09.09.15 13.42 Side 2. Brukerveiledning. Menopur. 600 IU eller 1200 IU 22735 Menopur 600 IU + 1200 IU_Ferring 09.09.15 13.42 Side 2 Brukerveiledning Menopur 600 IU eller 1200 IU 22735 Menopur 600 IU + 1200 IU_Ferring 09.09.15 13.42 Side 3 Sjekk at pakningen inneholder følgende

Detaljer

HVORDAN DU BRUKER INSTANYL

HVORDAN DU BRUKER INSTANYL VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON HVORDAN DU BRUKER INSTANYL FLERDOSEBEHOLDER ENDOSEBEHOLDER VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON OM INSTANYL Instanyl finnes både som endosebeholder og flerdosebeholder. Kontroller

Detaljer

HVORDAN DU BRUKER INSTANYL

HVORDAN DU BRUKER INSTANYL flerdosebeholder endosebeholder HVORDAN DU BRUKER INSTANYL Pasientveiledning Viktig informasjon om Instanyl Gjør deg kjent med denne viktige informasjonen og sørg for å lese pakningsvedlegget i boksen

Detaljer

Kun til engangsbruk. 1. Klargjøre påføringsstedet

Kun til engangsbruk. 1. Klargjøre påføringsstedet Informasjon til helsepersonellet: Instruksjoner vedrørende bruk og destruksjon Lys Doseringsknapp Display for tilførte doser IONSYS (transdermalt system med 40 mikrogram fentanyl per dose, maksimalt 80

Detaljer

Tilberedning og injeksjon

Tilberedning og injeksjon Se s. 2 for anbefalt dosering Tilberedning og injeksjon qilaris 150 mg pulver for oppløsning til injeksjon Veiledning for helsepersonell om behandling av urinsyregiktanfall som ikke responderer på standardbehandling

Detaljer

GOLD, inhalasjonsmedisiner og inhalasjonsteknikk ved KOLS

GOLD, inhalasjonsmedisiner og inhalasjonsteknikk ved KOLS GOLD, inhalasjonsmedisiner og inhalasjonsteknikk ved KOLS Theresa Hansen Klinisk farmasøyt 1 DIAGNOSE Diagnose KOLS: Ved spirometriske målinger graderes sykdommen i fire stadier hvor alle har en FEV 1

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

GOLD Thomas Jürgens. Lill Lena Nyberg. Medisinsk avdeling, GSK Norge. Zinc-nummer: NOR/RESP/0022/17 Mai 2017

GOLD Thomas Jürgens. Lill Lena Nyberg. Medisinsk avdeling, GSK Norge. Zinc-nummer: NOR/RESP/0022/17 Mai 2017 GOLD 2017 Thomas Jürgens Lill Lena Nyberg Medisinsk avdeling, GSK Norge Zinc-nummer: NOR/RESP/0022/17 Mai 2017 Diagnostisering og vurdering av kolspasienter GOLD 2011 Vurdering av luftstrømsobstruksjonens

Detaljer

Informasjon til brukeren på svensk. Information till användaren

Informasjon til brukeren på svensk. Information till användaren Informasjon til brukeren på svensk Flutiform 50 mikrogram/5 mikrogram per dose, inhalasjonsaerosol, suspensjon Flutiform 125 mikrogram/5 mikrogram per dose, inhalasjonsaerosol, suspensjon Flutiform 250

Detaljer

Techthor AS - PRIMUSKONGEN:

Techthor AS - PRIMUSKONGEN: Techthor AS - PRIMUSKONGEN: Tel: 90789207-55221422 E-post: techthor@online.no Nettbutikk: www.primuskongen.no eller www.techthor.com Besøksadresse / utsalg: Ulsmågveien 26 5224 Nesttun BRUKSANVISNING Sikkerhetsregler

Detaljer

Behandling av KOLS i allmennpraksis. Ragnar Sundby Spesialist i Allmennmedisin Fastlege Legene Sentrum Vest, Sandefjord

Behandling av KOLS i allmennpraksis. Ragnar Sundby Spesialist i Allmennmedisin Fastlege Legene Sentrum Vest, Sandefjord Behandling av KOLS i allmennpraksis Ragnar Sundby Spesialist i Allmennmedisin Fastlege Legene Sentrum Vest, Sandefjord Conflicts of interest Har mottatt foredragshonorar fra Novartis, GSK og MSD Deltatt

Detaljer

Det medisinsk-odontologiske fakultet / Klinisk institutt 2 KOLS. Behandling ved stabil KOLS og et nytt hjelpemiddel. Bernt Bøgvald Aarli

Det medisinsk-odontologiske fakultet / Klinisk institutt 2 KOLS. Behandling ved stabil KOLS og et nytt hjelpemiddel. Bernt Bøgvald Aarli U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det medisinsk-odontologiske fakultet / Klinisk institutt 2 KOLS Behandling ved stabil KOLS og et nytt hjelpemiddel Bernt Bøgvald Aarli PhD stipendiat, K2, UiB Overlege,

Detaljer

Hvorfor inhalasjonsmedisin? Legemidler ved Astma og KOLS Fysikk og inhalasjonsapparater. Hindre på veien? Hindre på vegen?

Hvorfor inhalasjonsmedisin? Legemidler ved Astma og KOLS Fysikk og inhalasjonsapparater. Hindre på veien? Hindre på vegen? Legemidler ved Astma og KOLS Fysikk og inhalasjonsapparater Espen Skarstein Kolberg 11.10.2017 Sykehusapoteket Trondheim Hvorfor inhalasjonsmedisin? Direkte i målorganet Kilder: 1 og 2 Rask effekt Eks:

Detaljer

Til deg som skal begynne med Trulicity

Til deg som skal begynne med Trulicity Til deg som skal begynne med Trulicity Denne brosjyren er laget for voksne personer med type 2-diabetes som har fått foreskrevet Trulicity som en del av deres behandling. Start her Trulicity kommer i en

Detaljer

Avspenning og forestillingsbilder

Avspenning og forestillingsbilder Avspenning og forestillingsbilder Utarbeidet av psykolog Borrik Schjødt ved Smerteklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Avspenning er ulike teknikker som kan være en hjelp til å: - Mestre smerte -

Detaljer

TRANSPORT OG OPPBEVARING AV MENOPUR 600 IU ELLER 1200 IU. Oppbevares i kjøleskap, men kan i korte perioder. (maks 72 timer) oppbevares i romtemperatur

TRANSPORT OG OPPBEVARING AV MENOPUR 600 IU ELLER 1200 IU. Oppbevares i kjøleskap, men kan i korte perioder. (maks 72 timer) oppbevares i romtemperatur 22587 Menopur 600 IU + 1200 IU.e$S_Ferring 28.10.14 12.08 Side 1 TRANSPORT OG OPPBEVARING AV MENOPUR 600 IU ELLER 1200 IU Oppbevares i kjøleskap, men kan i korte perioder (maks 72 timer) oppbevares i romtemperatur

Detaljer

PASIENTCASE 1 PASIENTCASE 1 TIL FARMASØYTEN TIL PASIENTEN. Pasienten: Denne informasjonen har farmasøyten om deg

PASIENTCASE 1 PASIENTCASE 1 TIL FARMASØYTEN TIL PASIENTEN. Pasienten: Denne informasjonen har farmasøyten om deg PASIENTCASE 1 Mann, 70 år Har kols Henter ut Atrovent inhalasjonsaerosol Atrovent inhalasjonsaerosol (ved behov, 2 doser inntil 4 ganger daglig) PASIENTCASE 1 Jeg er en mann, 70 år Jeg har kols Jeg henter

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Asmanex Twisthaler 200 mikrogram inhalasjonspulver Asmanex Twisthaler 400 mikrogram inhalasjonspulver

Asmanex Twisthaler 200 mikrogram inhalasjonspulver Asmanex Twisthaler 400 mikrogram inhalasjonspulver PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Asmanex Twisthaler 200 mikrogram inhalasjonspulver Asmanex Twisthaler 400 mikrogram inhalasjonspulver mometasonfuroat Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget

Detaljer

RENGJØRINGS- MANUAL CHAQWA BEAN-TO-CUP CINO GRANDE. Kundeservice : Teknisk Service: RENGJØRINGSFOLDER

RENGJØRINGS- MANUAL CHAQWA BEAN-TO-CUP CINO GRANDE. Kundeservice : Teknisk Service: RENGJØRINGSFOLDER RENGJØRINGS- MANUAL CHAQWA BEAN-TO-CUP CINO GRANDE RENGJØRINGSFOLDER HVORDAN SKAL RENGJØRINGMANUALEN BRUKES? Rengjøringsmanualen er til for å hjelpe med det obligatoriske vedlikeholdet av CHAQWA Bean-to-cup.

Detaljer

PEG, gastrostomiport/-tube. Edel Moberg Vangen Spes. sykepleier Medisinsk Undersøkelse Haukeland Universitetssykehus

PEG, gastrostomiport/-tube. Edel Moberg Vangen Spes. sykepleier Medisinsk Undersøkelse Haukeland Universitetssykehus PEG, gastrostomiport/-tube Edel Moberg Vangen Spes. sykepleier Medisinsk Undersøkelse Haukeland Universitetssykehus Gjennomgang av: PEG Indikasjoner Retnings-linjer og indikasjoner for PEG Forberedelser

Detaljer

Digital Choice 12 + MER, MER, MER!

Digital Choice 12 + MER, MER, MER! MER, MER, MER! Digital Choice Gå til mytpchoice.no for å laste ned minikategorier. Det finnes over 100 minikategorier, blant annet fra helter og heltinner, sci-fi og fantasy, reiser og eventyr, siste skrik

Detaljer

Informasjon til brukeren på finsk

Informasjon til brukeren på finsk Informasjon til brukeren på finsk Flutiform 50 mikrogram/5 mikrogram per dose, inhalasjonsaerosol, suspensjon Flutiform 125 mikrogram/5 mikrogram per dose, inhalasjonsaerosol, suspensjon Flutiform 250

Detaljer

Veiledning for administrering av hetteglass og sprøyter (for pasienter, leger, sykepleiere, farmasøyter.)

Veiledning for administrering av hetteglass og sprøyter (for pasienter, leger, sykepleiere, farmasøyter.) VEILEDNING FOR Å STARTE MED APIDRA 10 ml HETTEGLASS Apidra 100 E/ml injeksjonsvæske, oppløsning er en klar, fargeløs, vandig oppløsning uten synlige partikler. Hvert hetteglass inneholder 10 ml oppløsning

Detaljer

GIR ALLERGIEN DEG TETT OG RENNENDE NESE?

GIR ALLERGIEN DEG TETT OG RENNENDE NESE? GIR ALLERGIEN DEG TETT OG RENNENDE NESE? Nasonex kan hjelpe! Nyhet! Nå reseptfritt på ditt nærmeste apotek! Fra 18 år Hvorfor blir man snørrete og tett i nesen når man er allergisk? Når man er allergisk,

Detaljer

VetPen Insulinpenn til hund & katt

VetPen Insulinpenn til hund & katt VetPen Insulinpenn til hund & katt En enklere måte å gi insulin til hunder og katter VetPen er den eneste insulinpennen som er produsert og tilpasset til bruk hos hunder og katter. Insulinpennen kan brukes

Detaljer

Instruksjonsveiledning i bruk av PRALUENT for pasient

Instruksjonsveiledning i bruk av PRALUENT for pasient alirokumab Instruksjonsveiledning i bruk av PRALUENT for pasient Denne brosjyren er basert på pakningsvedlegget til Praluent. Les hele pakningsvedlegget og PRALUENT pennens bruksanvisning før du går i

Detaljer

Montering av ledd bak (Høyre og venstre side) Du har fått 4 ledstriper (D modeller) eller 6 led striper for ikke D modeller.

Montering av ledd bak (Høyre og venstre side) Du har fått 4 ledstriper (D modeller) eller 6 led striper for ikke D modeller. Bilde 1 Bilde 2. Montering av ledd bak (Høyre og venstre side) Du har fått 4 ledstriper (D modeller) eller 6 led striper for ikke D modeller. Bilde 1 Frunk: to lange (50-60cm kabel) er for Frunk ikke D

Detaljer

Kineret Injeksjonsveiledning

Kineret Injeksjonsveiledning Kineret Injeksjonsveiledning En praktisk medisinsk veiledning, tarbeidet av Sobi Innhold Introdksjon... 3 Oppstart med Kineret... 3 Når skal Kineret gis?... 4 Gjøre klar injeksjonen... 5 Forberede dosen...

Detaljer

Vedlikehold og rengjøring av i-øret apparater. En kort veiledning i vedlikehold og rengjøring av i-øret apparater.

Vedlikehold og rengjøring av i-øret apparater. En kort veiledning i vedlikehold og rengjøring av i-øret apparater. Vedlikehold og rengjøring av i-øret apparater 6 En kort veiledning i vedlikehold og rengjøring av i-øret apparater. Denne brosjyren er nummer 6 i en serie fra Widex om hørsel og tilhørende emner. Vedlikehold

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Nasonex 50 mikrogram/dose nesespray, suspensjon. mometasonfuroat

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Nasonex 50 mikrogram/dose nesespray, suspensjon. mometasonfuroat Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Nasonex 50 mikrogram/dose nesespray, suspensjon mometasonfuroat Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder

Detaljer

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN DELELISTE 1. Indre isolasjon 2. Vannreservoar 3. Isbeholder 4. Isbitekurv 5. Sensor 6. Isskuff 7. Vannbeholder 8. Kjøleelement 9. Vannslange 10. Vannutslipp 11.

Detaljer

ASTMA. Ved barnesykepleier Trude Modell Oktober 2009

ASTMA. Ved barnesykepleier Trude Modell Oktober 2009 ASTMA -Hos barn og unge Ved barnesykepleier Trude Modell Oktober 2009 Hva er ASTMA? ASTMA er en kronisk irritasjon i luftveiene, alt fra nattehoste til Livstruende anfall * En overømfintlighet i lungene

Detaljer

Spirometri introduksjon. Dr. Beraki Ghezai Spesialist i allmennmedisin Løvenstadtunet legesenter/lip

Spirometri introduksjon. Dr. Beraki Ghezai Spesialist i allmennmedisin Løvenstadtunet legesenter/lip Spirometri introduksjon Dr. Beraki Ghezai Spesialist i allmennmedisin Løvenstadtunet legesenter/lip Conflicts of Interest Har mottatt foredragshonorar og advisory board honorar fra: Novartis, GSK, Pfizer,

Detaljer

Allergi og Hyposensibilisering

Allergi og Hyposensibilisering Allergi og Hyposensibilisering Denne brosjyren er beregnet for deg som vurderer å starte behandling med hyposensibilisering, eller til deg som allerede har tatt beslutningen. I brosjyren vil du finne informasjon

Detaljer

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon.

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon. Skifte rekvisita Skifte rekvisitadeler 1 Hvis du vil vite hvordan du skal skifte en enkelt rekvisitakomponent, kan du klikke på overskriftene nedenfor: Tonerkassetter Fotofremkallingskassett Oljeflaske

Detaljer

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre:

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Pasientinformasjon om hjemmepleie Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Distributørinformasjon Spesifikk kontaktinformasjon til distributøren skal føres her 2 Introduksjon Denne pasienthåndboken

Detaljer

Dokumentasjon av systematisk litteratursøk

Dokumentasjon av systematisk litteratursøk Dokumentasjon av systematisk litteratursøk Spørsmål fra PICO skjema: Problemstilling: Hva er beste måte å administrere oksygenbehandling til voksne, ikke tracheostomerte innlagte pasienter på? Delspørsmål:

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

Systematisk oppfølging av personer med nyoppdaget KOLS i kommunehelsetjenesten SISSEL F. OFTEDAL, SYKEPLEIER MSC, LEGEHUSET VARDEN

Systematisk oppfølging av personer med nyoppdaget KOLS i kommunehelsetjenesten SISSEL F. OFTEDAL, SYKEPLEIER MSC, LEGEHUSET VARDEN Systematisk oppfølging av personer med nyoppdaget KOLS i kommunehelsetjenesten SISSEL F. OFTEDAL, SYKEPLEIER MSC, LEGEHUSET VARDEN Nasjonale strategidokumenter om oppfølging av KOLS Nasjonal strategi for

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. DuoResp Spiromax 160 mikrogram/4,5 mikrogram inhalasjonspulver

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. DuoResp Spiromax 160 mikrogram/4,5 mikrogram inhalasjonspulver Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten DuoResp Spiromax 160 mikrogram/4,5 mikrogram inhalasjonspulver budesonid/formoterolfumaratdihydrat Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å

Detaljer

ASTMA HOS BARN H Å V A R D T R Ø N N E S, O V E R L E G E, P H. D. B A R N E K L I N I K K E N I B E R G E N. Lungesykdommer, Solstrand, 25.05.

ASTMA HOS BARN H Å V A R D T R Ø N N E S, O V E R L E G E, P H. D. B A R N E K L I N I K K E N I B E R G E N. Lungesykdommer, Solstrand, 25.05. ASTMA HOS BARN H Å V A R D T R Ø N N E S, O V E R L E G E, P H. D. B A R N E K L I N I K K E N I B E R G E N Lungesykdommer, Solstrand, 25.05.15 DAGENS PLAN Diagnostikk og behandling av astma Supplerende

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon

HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon 113. Nødtelefon 113 bør varsles Ved nedsatt bevissthet og alvorlige pustevansker. Ved akutt

Detaljer

Tilberedning av Cinryze (C1-hemmer [human])

Tilberedning av Cinryze (C1-hemmer [human]) Tilberedning og egenadministrasjon av din Cinryze- (C1-hemmer [human]) medisin 500 enheter pulver og væske til oppløsning til injeksjon Pasientinstruksjoner Denne instruksjonen er kun til bruk for pasienter

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. DuoResp Spiromax 320 mikrogram/9 mikrogram inhalasjonspulver

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. DuoResp Spiromax 320 mikrogram/9 mikrogram inhalasjonspulver Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten DuoResp Spiromax 320 mikrogram/9 mikrogram inhalasjonspulver budesonid/formoterolfumaratdihydrat Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150 KOMPLETT DELELISTE Del nr. Beskrivelse Ant. 1 Hovedramme 1 2 Justeringsstag 1 3 Liggeplate 1 4 Hengsler 2 5 Håndtak 2 6 Støttestag 2 7

Detaljer

BRUKSANVISNING NORSK RIDIAN MULTITRIMMER

BRUKSANVISNING NORSK RIDIAN MULTITRIMMER BRUKSANVISNING NORSK RIDIAN MULTITRIMMER INNHOLD I. INNLEDNING 1 II. MODELL 2 III. SIKKERHETSREGLER FØR BRUK 3 IV. BESKRIVELSE AV PRODUKT OG TILBEHØR 4 V. HVORDAN RIDIAN MULTITRIMMER VIRKER 5 VI. BRUK

Detaljer

Sted på kroppen > Forstår ikke Hva mener du? Fortell mer om det Takk skal du ha Glem det

Sted på kroppen > Forstår ikke Hva mener du? Fortell mer om det Takk skal du ha Glem det Noe med kroppen > Omgivelser > Vent Spør meg Jeg skal si mer! Fort det haster Sted på kroppen > Forstår ikke Hva mener du? Fortell mer om det Takk skal du ha Glem det Interesser > Ønsker > Sted > Spørsmål

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender: Bestillingsnr.: 1151100 - HMS art. nr. 149663 INNHOLDSFORTEGNELSE Readable III bladvender... 1 1. Deler til Readable...

Detaljer

SelectaDNA Advanced Forensic Marking

SelectaDNA Advanced Forensic Marking SelectaDNA Advanced Forensic Marking Brukerveiledning for DNA-merking 1. Merk dine eiendeler 2. Montèr sikringsoblatene ellers kan ikke tyvene se at du har sikret din bolig og dine verdier. 3. Registrer

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør Les hele veiledningen før du installerer dør S700. Kontroller at produktet ikke er defekt og at pakken er komplett. Dersom du oppdager feil eller mangler, vennligst ta kontakt med din forhandler. Følg

Detaljer

Brukerhåndbok Campingvogn

Brukerhåndbok Campingvogn Brukerhåndbok Campingvogn Side 1 Nøkkel til spikertelt finner du i svart boks montert i hjørne av spikertelt på elvesiden. Eierne av plassen, Henning og Maria Haukeland har også nøkkel og kan være behjelpelig

Detaljer

Dosering for voksne og ungdom (12 år og eldre)

Dosering for voksne og ungdom (12 år og eldre) Klargjøring og administrasjon av Cinryze- (C1-hemmer [human]) medisin 500 enheter pulver og væske til oppløsning til injeksjon Instruksjoner for pasienter og omsorgspersoner Denne instruksjonen er kun

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. TRUSOPT 20 mg/ml øyedråper, oppløsning dorzolamid

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. TRUSOPT 20 mg/ml øyedråper, oppløsning dorzolamid Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren TRUSOPT 20 mg/ml øyedråper, oppløsning dorzolamid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

Brukerveiledning. umotion rullator. Gå trygt med umotion

Brukerveiledning. umotion rullator. Gå trygt med umotion Brukerveiledning umotion rullator Gå trygt med umotion Svært manøvrerbar og stabil Grønt laserlys til hjelp for «freezing» v/parkinson Motsatt bremsesystem Bremsesystemet kan betjenes med én hånd Slepebrems

Detaljer

BRUKERMANUAL SITTEPUTE STANDARD CONTOUR

BRUKERMANUAL SITTEPUTE STANDARD CONTOUR BRUKERMANUAL SITTEPUTE STANDARD CONTOUR BRUKERMANUAL SITTEPUTE STANDARD CONTOUR Innhold Om denne brukermanualen 3 Sittepute Standard Contour 4 1. Sikkerhet 5 2. Bestanddeler 6 3. Bruk 8 a. Riktig mengde

Detaljer

SoloSTAR Hurtigguide. SoloSTAR

SoloSTAR Hurtigguide. SoloSTAR SoloSTAR Hurtigguide SoloSTAR SoloStar en ferdigfylt insulinpenn insulinpennens bestanddeler Forsegling Kanyle 80 enheter i 1-trinns intervaller Enkel å lære og bruke 1,2 Opptil 80 E i én injeksjon Høy

Detaljer

Mestring av daglige aktiviteter. Ergoterapeut Sofia Løseth Enhet for lungerehabilitering Oslo Universitetssykehus, Ullevål, 2013

Mestring av daglige aktiviteter. Ergoterapeut Sofia Løseth Enhet for lungerehabilitering Oslo Universitetssykehus, Ullevål, 2013 Mestring av daglige aktiviteter Ergoterapeut Sofia Løseth Enhet for lungerehabilitering Oslo Universitetssykehus, Ullevål, 2013 Hva gjør at mange lungesyke sliter med daglige aktiviteter? Tung pust ved

Detaljer

Brukerveiledning for DNA-merking

Brukerveiledning for DNA-merking Brukerveiledning for DNA-merking 1. Merk dine eiendeler 2. Montèr sikringsoblatene ellers kan ikke tyvene se at du har sikret din bolig og dine verdier. 3. Registrer flaskens Kit- og Pinkode på www.selectadna.no

Detaljer

Creativ Candles. Lysstøping NORSK BRUKSANVISNING. Produktnummer: 3041 Bruksanvisningens versjonsnummer: - 1 -

Creativ Candles. Lysstøping NORSK BRUKSANVISNING. Produktnummer: 3041 Bruksanvisningens versjonsnummer: - 1 - Creativ Candles Lysstøping NORSK BRUKSANVISNING Produktnummer: 3041 Bruksanvisningens versjonsnummer: - 1 - Velkommen som kunde av teknotorget.no og eier av Creativ Candles fra Joustra! Vi takker for at

Detaljer

Bak-øret høreapparater Bruksanvisning

Bak-øret høreapparater Bruksanvisning Bak-øret høreapparater Bruksanvisning Innhold Bruksanvisning for SwissEar Beskrivelse 3 AV/PÅ 5 Plassering & fjerning av SwissEar med tynn slange 6 Bytte lydslange og lydprobe 7 Plassering & fjerning av

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOLIE

MONTERINGSANVISNING FOLIE MONTERINGSANVISNING FOLIE Rengjøring Alle overflater skal betraktes som skitne og skal avfettes med løsningsmiddel før montering av folie. Anbefalt fremgangsmåte; 1. Ta godt med rensevæske på en klut og

Detaljer

Sikkerhet Rester av kobbersulfatløsningen kan helles i vasken hvis vi skyller med minst 1 liter vann! 1. Beskriv stålullen og kobbersulfatløsningen.

Sikkerhet Rester av kobbersulfatløsningen kan helles i vasken hvis vi skyller med minst 1 liter vann! 1. Beskriv stålullen og kobbersulfatløsningen. En kjemisk reaksjon Hva kan vi observere ved en kjemisk reaksjon? Innhold 2 kobbersulfatløsning 2 stålull 1 tørkepapir Sikkerhet Rester av kobbersulfatløsningen kan helles i vasken hvis vi skyller med

Detaljer

Brukerveiledning. umotion rullator. Gå trygt med umotion

Brukerveiledning. umotion rullator. Gå trygt med umotion Brukerveiledning umotion rullator Gå trygt med umotion Svært manøvrerbar og stabil Grønt laserlys til hjelp for «freezing» v/parkinson Motsatt bremsesystem Bremsesystemet kan betjenes med én hånd Slepebrems

Detaljer

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122

Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122 Holderfestet Nokia HH-20 og CR-122 B 1 D C E A 2.0. utgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er

Detaljer