Tom Røise 2/28/2007. IMT2243 : Systemutvikling 1. Forelesning IMT mars Tema : Litteratur : Strukturert analyse. Strukturert analyse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tom Røise 2/28/2007. IMT2243 : Systemutvikling 1. Forelesning IMT2243 1. mars 2007. Tema : Litteratur : Strukturert analyse. Strukturert analyse"

Transkript

1 Forelesning IMT mars 2007 Tema : Litteratur : Art.saml. Punkt 9 : Kap. 9. SASD - modellen, E. Andersen Metoden går ut på å anvende et sett teknikker i arbeidet med å lage gode systemmodeller /beskrivelser under spesifiseringsarbeidet. SA ble utformet på en tid (slutten av 70-tallet) da fossefall-modellen hadde utstrakt anvendelse, og man ofte hadde rasjonalisering som hovedmål ved utvikling av nye IT-systemer. Metoden er fortsatt relevant å anvende i spesifiseringsarbeid spesielt når man arbeider etter en sekvensiell utviklingsmodell. Særlig gjelder dette utvikling av funksjonsfokuserte og transaksjonsorienterte løsninger der kravene er stabile over tid. Metoden går ut på å anvende et sett teknikker i arbeidet med å lage gode systemmodeller/beskrivelser : Dataflytdiagrammer DataDictionary Datamodeller Strukturert språk (Structured Definition Language) Beslutningstrær SA er en funksjonsorientert metode : - finne funksjonene i systemet - kartlegge informasjonsflyten rundt funksjonene IMT2243 : Systemutvikling 1

2 DataFlytDiagram En teknikk (innen Strukturert Analyse) som benyttes til å lage en systemmodell Funksjoner Informasjonsflyt Omgivelser Tegning av er den første og mest sentrale aktiviteten i en Strukturert Analyse En systemmodell representert i et gir en god oversikt og er forståelig for alle Eksempel på en SYSTEMMODELL laget i form at et Dataflyt Diagram : Klient 1. Registere klient Klientregister Personalia Klientinfo 2. Motta Klientkode Timer_idag 4. Generere dagsrapport Timeforespørsel timebestilling Timeregister Timetilbakemelding Dagsinforamsjon Kapasitet Dagsforespørsel Dagsrapportgrunndata Timehistorikk Tannlege Klinikkdata Tjenesteforespørsel 5. Registrere klinikkinfo Klinikkinfo Tjenesterapportgrunndata 3. Generere Klinikkinfo tjenestestatistikk Kontoransatt Tjenesteliste Prosess (funksjon) Bearbeider/manipulerer input om til output En prosessboble for hver funksjon i systemet Navngis ut fra hva den gjør IMT2243 : Systemutvikling 2

3 Dataflyt (informasjonsflyt) Viser hvordan data/informasjon flyter i systemet. Vi fokuserer på logiske modeller og flyt av modeller. anvendes også til å vise flyt av fysiske elementer. Modellen viser ikke rekkefølgen på flytene, bare retning Navngis Detaljspesifiseres i DataDictionary Datalager / register Viser en samling av data som må ligge lagret i systemet Viser ikke hvordan dataene skal lagres Dataene ligger passive inntil de blir kalt opp Unngå registre uten inn og ut flyt Lengst mulig ned i -strukturen Terminator / Ekstern enhet Viser kilder til / mottaker av informasjonsflyt i vårt system Kan være roller, interessenter, andre systemer etc. IMT2243 : Systemutvikling 3

4 Nivåhåndteringen i Kontekstdiagram Viser omgivelsene til vårt system. Sentral informasjonsflyt til og fra systemet modelleres, og vil bidra til å klarlegge kravene til alle eksterne grensesnitt for vår løsning Nivå 0 Bryter systemboblen fra kontekstdiagrammet ned i enkeltprosesser som samlet viser den sentrale funksjonalitet i systemet. x (tall fra 1 -..) Er en detaljering av de mer komplekse dataprosessene på nivå 0 Data Dictionary Datakatalogen inneholder en detaljbeskrivelse av alle elementene i informasjonsflyter og registre i ene. Operatorer : = består av + og [a b] enten eller {} gjentagelser ** kommentar () opsjon (valgfri) Data Dictionary - oppgave Ved melding om flytting til folkeregisteret må man oppgi følgende : Gjelder flyttingen innen kommunen, fra annen kommune eller fra utlandet? Fraflyttingsadressen (kommune,gate,husnr,oppgang,etasje, postnummer, poststed,land). Tilflyttingsadresse (som Fraflyttingsadressen). Telefon privat og på arbeid. Data om alle som omfattes av flyttemeldingen, dvs : Fornavn, mellomnavn, etternavn, fødselsdato, sivilstand, statsborgerskap, yrke, arbeidsgiver) Lag en datakatalog-beskrivelse av dette. IMT2243 : Systemutvikling 4

5 Strukturert språk Tekstlig beskrivelse som spesifiserer behandlingsreglene for all datamanipulasjon som foregår Kortfattet og mest mulig presist, men samtidig forståelig for alle involverte Tilnærmet det samme som pseudokode i programmering, men her skal man ha fokus på å avklare hvilke behandlingsregler som gjelder, ikke hvordan de skal implementeres i løsningen Trivielle prosesser på nederste nivå bør ikke beskrives Beslutningstabeller / trær En egnet teknikk ved mer komplekse behandlingsregler, der en beskrivelse med Strukturert Språk blir lang og uoversiktlig Vilkår Tiltak Koblingsdel Tilstandsbeskrivelse Datamodellering Dataorientert teknikk fra midten av 70 tallet (ER-modellen, Chen 1976) Ikke en selvstendig utviklingsmetode, men tatt inn som en del av metoden Strukturert Analyse (moderne versjon), da det her tradisjonelt manglet modellering av sammenhenger mellom informasjonselementer To hovedformer : Semantisk datamodellering (dette benyttes i SA) Databaseorientert datamodellering (fokus mot design av databasen) IMT2243 : Systemutvikling 5