DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/ /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/447-7 2954/2011 27.05.2011 13.04."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A Bistand fra de regionale helseforetakene- Stortingsmelding for rusfeltet - Organisering av rusmiddelomsorgen U 2010/ / FAGAVD/OL Helsedirektoratet 335 Nytt system for refusjon for poliklinisk behandling Automatisk frikort FAGAVD/AO U 2010/ / EIERAVD/JPM Helseforetakene i Helse Nord 400 EIERAVD/JPM Tilbud om ekstra rapportering til NPR for aktivitetsdata 2010 vedrørende ordningen med finansiering av pasientadministrerte legemidler innenfor ISF Norske sykehus - Rapportering av pasientdata U 2010/ / EIERAVD/JPM Helseforetakene i Helse Nord 404 EIERAVD/JPM 1

2 Nytt anbud - Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester U 2010/ / EIERAVD/MOST UO U off jf offl 13.1l jf.fvl 13.1l nr ***** EIERAVD/AELR Søknad om midler til fagnettverksmøte for kliniske ernæringsfysiologer Faglige nettverk i Helse Nord U 2010/ / 'Marlene B Karlsen' 300 Rapportering til NPR - Kvalitetssikring av av aktivitetsdata 2010 vedrørende ordningen med finansiering av pasientadministrerte legemidler Norske sykehus - Rapportering av pasientdata U 2010/ / EIERAVD/JPM John Sverre Nordahl 404 Jan Arne Lund Gro Østli Eilertsen, Nord-Norges Kurbad Pål Olsen, Hudklinikken Rana EIERAVD/JPM 2

3 Finansieringsmodellen for UNN HF Longyearbyen Midlertidig saksmappe U 2010/ / FAGAVD/OL UNN HF ***** EIERAVD/JGF DRG 39P Bilaterale operasjoner på linsen ved Nordlandssykehuset HF Norske sykehus - Rapportering av pasientdata U 2010/ / EIERAVD/JPM Helsedirektoratet Avregningsutvalget EIERAVD/JPM Budsjettdisponeringsfullmakt Knut Langeland som konstituert faggruppeleder HR ORG Anvisningsfullmakter U 2010/ / EIERAVD/JPM Knut Langeland 121 EIERAVD/JPM 3

4 Invitasjon til å spille inn forskningstema - program for offentlig initierte kliniske studier på kreftområdet Forskning - Generelt U 2010/ / FAGAVD/TKN 520 Universitetssykehuset Nord-Norge HF, postmottak Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF no) FAGAVD/TKN Innkalling til regionalt forskningslederforum 1.juni Forskningslederforum RHF - HFene U 2010/ / FAGAVD/TKN 012 Medlemmer regionalt forskningslederforum Innkalling til møte i fagråd TSB Rusomsorg FAGAVD/SP U 2010/ / FAGAVD/AO Fagråd TSB 335 FAGAVD/AO 4

5 Utdanningsstillinger i helseforetak for tannleger under spesialisering i oral kirurgi og oral medisin - Opprettelse og omgjøring av legestillinger U 2010/ / Nordlandssykehuset HF 219 Personalmappe ***** ***** U 2010/ / ADMAVD/HI P Unntatt offentlighet, jf. Offlv. 13.1l, jf. Fvl l Søknad om driftstilskudd for 2011 Brukerorganisasjoner - Tilskudd 2011 ADMAVD/KP U 2010/ / Veiledningssenteret for pårørende i 153 Nord-Norge AS 5

6 Søknad om generelt driftstilskudd mm. Brukerorganisasjoner - Tilskudd 2011 U 2010/ / ADHD Norge Fnnmark c/o Merete 153 Holm Personalmappe ***** ***** U 2010/ / ADMAVD/HI P Unntatt offentlighet,jf. Offlv, 23 første ledd221 ADMAVD/KP Innkalling og saksdokumenter til regionalt forskningslederforum 1.juni fra kl Forskningslederforum RHF - HFene U 2010/ / FAGAVD/TKN 'Blix Ellen' 012 'Hansen Vidje' Jan Norum 'Sameline Grimsgaard.fw' Tove Klæboe Nilsen FAGAVD/SP 6

7 Høringssvar - forslag til inntektsmodell tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB) og psykisk helsevern Inntektsfordelingsmodell i Helse Nord I 2010/ / EIERAVD/JPM UNN HF 119 EIERAVD/JPM - Fagavdelingen - Tilsetting sekretær i regional perinatalkomite I 2011/ / UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr TO Høringsvar - Inntektsmodell psykisk helse og TSB Inntektsfordelingsmodell i Helse Nord I 2010/ / EIERAVD/JPM Regionalt brukerutvalg 119 EIERAVD/JPM Gynekolog Sigfus Bollason - Driftstilskudd I 2011/ / EIERAVD/LG UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Sigfus Bollason EIERAVD/LG 7

8 Overgang til ny IKT-plattform - informasjon nr IKT i U 2010/ / ADMAVD/KP Alle medarbeidere i 045 ADMAVD/KP Innkalling til opplæringsmøte om Cristin 8.juni i Tromsø Current Research Information System In Norway (Cristin) U 2010/ / FAGAVD/TKN Superbrukere i Helse Nord 520 FAGAVD/SP Tilbud på pasientreiser landeveis UNN HF - presisering Anskaffelse pasienttransport landeveis i Universitetssykehuset Nord-Norge HF U 2011/ / EIERAVD/IMS UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr EIERAVD/MOST Tilbud på pasientreiser landeveis UNN HF - presisering Anskaffelse pasienttransport landeveis i Universitetssykehuset Nord-Norge HF U 2011/ / EIERAVD/IMS UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr EIERAVD/MOST 8

9 Tilbud på pasientreiser landeveis UNN HF- presisering Anskaffelse pasienttransport landeveis i Universitetssykehuset Nord-Norge HF U 2011/ / EIERAVD/IMS UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr EIERAVD/MOST Tilbud på pasientreiser landeveis UNN HF - presisering Anskaffelse pasienttransport landeveis i Universitetssykehuset Nord-Norge HF U 2011/ / EIERAVD/IMS UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr EIERAVD/MOST Spørsmål - Tilbud på pasientreiser landeveis UNN HF Anskaffelse pasienttransport landeveis i Universitetssykehuset Nord-Norge HF I 2011/ / EIERAVD/IMS UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr TO EIERAVD/MOST Innkalling til møte i komite- utredning knyttet til praksisutdanning innen rehabilitering og habilitering Høgskolesamarbeidet U 2010/ / FAGAVD/SP Medlemmer i komiteen 506 FAGAVD/SP 9

10 Referat fra innkjøpsforum nr. 4/11 Innkjøpsforum Helse Nord U 2010/ / EIERAVD/JJ UO Offlv Innkjøpsforum i Helse Nord Spørsmål fra NRK Innsynsbegjæring dokumenter Helse Nord EIERAVD/MOST U 2010/ / ADMAVD/MMO NRK 041 EIERAVD/JPM Nordområdesatsingen - konsekvenser for Kirkenes sykehus Ombygging Helse Finnmark HF Kirkenes U 2010/ / EIERAVD/TAH Helse- og omsorgsdepartementet 031 ADMAVD/KP Vedtak om utbetaling for Nordlandssykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV I 2010/ / EIERAVD/ELO HELFO Region Nord 152 EIERAVD/ELO 10

11 Høring - forslag til inntektsmodell TSB og psykisk helsevern Inntektsfordelingsmodell i Helse Nord I 2010/ / EIERAVD/JPM Nordlandssykehuset HF 119 EIERAVD/JPM Tilbud på pasientreiser landeveis i Helgelandssykehuset HF - områdene Leirfjord og Dønna Anskaffelse pasienttransport landeveis Helgelandssykehuset HF I 2010/ / EIERAVD/IMS UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr TE EIERAVD/MOST Protokoll fra KLP representantskapsmøte 6. april Kommunal Landspensjonskasse KLP - Generalforsamlinger - Representantskaps- og eiermøter 2011 I 2011/ / EIERAVD/EAH TE EIERAVD/EAH KLP ASKESKY - Helgelandssykehuset etablerer ekstraordinære beredskapstiltak Krisesituasjon - Vulkanutbrudd på Island mai 2011 I 2011/ / FAGAVD/OL TE FAGAVD/OL Helgelandssykehuset HF 11

12 Høring vedrørende sektorveilederen "Samfunnsøkonomiske analyser i helsesektoren" Høring - Sektorveilederen samfunnsøkonomiske analyser i helsesektoren I 2011/ / EIERAVD/JGF Helsedirektoratet 008 EIERAVD/JGF Høring - Videre arbeid for å innføre nasjonale kvalitetskrav til fødselsomsorgen i Helse Nord - Fødselsomsorgen I 2010/ / Porsanger kommune 362 ASKESKY - Luftambulansetjenesten på Helgeland i normal drift Krisesituasjon - Vulkanutbrudd på Island mai 2011 I 2011/ / FAGAVD/OL TE FAGAVD/OL Helgelandssykehudet HF Tilsyn I 2010/ / EIERAVD/AAN UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Statens helsetilsyn FAGAVD/NRE 12

13 Utprøvende behandling - Bruk av innsamlede midler fra Kreftforeningen Forskning - Generelt U 2010/ / FAGAVD/TKN Kreftforeningen 520 Tilbud produksjon av kalender 2012/ Grafisk profil FAGAVD/TKN I 2010/ / ADMDIR/KIF UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr TE ADMDIR/AMK Anskaffelse av tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige U 2011/ / EIERAVD/MOST UO U off jf offl 13.1l jf fvl 13.1l nr ***** EIERAVD/AELR Søknad om behandling i utlandet for ***** ***** ***** ***** ***** Refusjon for behandling i utlandet ***** ***** ***** I 2010/ / PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l BU 8 Nordlandssykehuset HF 13

14 Høringsuttalelse kvalitetskrav til fødselsomsorgen - Fødselsomsorgen I 2010/ / Målselv kommune 362 Observatører til styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Nasjonalt selskap - Pasientreiser I 2010/ / EIERAVD/TAH TE Helseforetakenes senter for pasientreisr ANS Informasjon vedrørende avvikling av fysisk arkiv Nasjonalt selskap - Pasientreiser I 2010/ / EIERAVD/TAH Helseforetakenes senter for 016 pasientreiser ANS Tilskudd til refusjon poliklinisk virksomhet ved sykehus over kapittel 732 post 77 Drift av - Statstilskudd for 2010 I 2010/ / EIERAVD/JPM UO Offlv 5 første ledd 153 Riksrevisjonen 14

15 Tilskudd til Nasjonalt senter for distriktsmedisin over statsbudsjettet kapittel for Kopi av brev til Universitetet i Tromsø Nasjonalt senter for distriktsmedisin i Tromsø I 2010/ / ADMDIR/FIHH TE FAGAVD/TKN Helsedirektoratet Medisinsk avdeling Narvik - overlege til LIS - Opprettelse og omgjøring av legestillinger I 2010/ / TE Fredheim Mette Medisinsk avdeling Narvik - overlege til LIS - Opprettelse og omgjøring av legestillinger I 2010/ / TE Ingebrigtsen Tor Medisinsk avdeling Narvik - overlege til LIS - Opprettelse og omgjøring av legestillinger U 2010/ /

16 Samarbeidsmøte innkalling Samarbeidsmøter KTV/KVO - Innkallinger - Referater 2011 U 2010/ / ADMAVD/KP KTV/KVO i 014 Kunngjøring i Doffin - Radiologi 2011 Anskaffelse radiologi Ny konkurranse ADMAVD/KP U 2011/ / EIERAVD/LG Doffi Database 351 Tertialrapport 1.tertial 2011 Økonomirapportering 2011 EIERAVD/MOST I 2010/ / EIERAVD/ERS Nordlandssykehuset HF 131 Spesialist øre-nese-halssykdommer Svante Luttrup - Myre - Driftstilskudd I 2010/ / EIERAVD/LG UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Svante Luttrup 16

17 Bestilling rapportering av ubesatte legestillinger pr Helse Finnmark HF - Opprettelse og omgjøring av legestillinger U 2010/ / Helse Finnmark HF 219 Tilbud pasientreiser UNN HF Anskaffelse pasienttransport landeveis i Universitetssykehuset Nord-Norge HF I 2011/ / EIERAVD/IMS UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Tilbud pasientreiser landeveis i UNN HF EIERAVD/MOST Anskaffelse pasienttransport landeveis i Universitetssykehuset Nord-Norge HF I 2011/ / EIERAVD/IMS UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr en EIERAVD/MOST Anskaffelse pasienttransport landeveis i Universitetssykehuset Nord-Norge HF I 2011/ / EIERAVD/IMS UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr

18 Øre-nese-halslege Magnus Jannert - Driftstilskudd I 2010/ / EIERAVD/LG UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Magnus Jannert Tilbud pasientreiser UNN HF Anskaffelse pasienttransport landeveis i Universitetssykehuset Nord-Norge HF I 2011/ / EIERAVD/IMS UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr EIERAVD/MOST Behov for ressurser til prosjektet for redningshelikopteranskaffelse i 2011 og fremover - Kopi av brev til Helse- og omsorgsdepartementet Lufttransport AS - flytjenester - flykoordinering og helikoptertjenester I 2010/ / FAGAVD/RSP Helse Midt-Norge RHF 325 Høringsuttalelse om innføring av kvalitetskrav til fødselsomsorgen i Helse Nord - Fødselsomsorgen I 2010/ / Narvik kommune

19 Styrebehandlet Tertial rapport og oppdatert ØBAK Økonomirapportering 2011 I 2010/ / EIERAVD/ERS Helgelandssykehuset HF 131 Søknad om behandling i utlandet for ***** ***** ***** ***** ***** Refusjon for behandling i utlandet ***** ***** ***** U 2010/ / PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 Nordlandssykehuset HF Med. avd. v/ Ragnar Breckan Vikartjenester helsepersonell I 2010/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr UNN HF Refusjon for behandling i utlandet ***** ***** ***** U 2010/ / PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 Sahlgränska International Care 19

20 Søknad om iverksettelse av 0-alternativet for Hammerfest sykehus Bygg og eiendomsutvikling i Helse Nord I 2010/ / EIERAVD/AEL Helse Finnmark HF 03 Inntektsmodell-oppdatering 2012 Inntektsfordelingsmodell i Helse Nord I 2010/ / EIERAVD/JPM UNN HF 119 Justering av vekter i ISF 2011 for pasientadministrert legemiddelbehandling ISF - Innsatsstyrt finansiering 2011 U 2010/ / EIERAVD/JPM Helseforetakene i Helse Nord 123 EIERAVD/JPM Vedrørende tilbud på utforming av kalender for Helse Nord - Grafisk profil U 2010/ / ADMDIR/KIF UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Adresseliste ADMDIR/AMK 20

21 Refusjon for behandling i utlandet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2011/ / PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l BU 2 UNN HF Høringssvar- Videre arbeid for å innføre nasjonale kvalitetskrav til fødselsomsorgen i Helse Nord - Fødselsomsorgen I 2010/ / Aksjonskomiteen for Narvik sykehus % avtalehjemmel psykiater på Stokmarknes/Sortland - 20% avtalehjemmel for spesialist i psykiatri på Stokmarnes (evt. Sortland) I 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Anskaffelsesprosjekt rengjøringsprodukter - Forespørsel om deltakelse HINAS - Rammeavtale renholdsprodukter I 2011/ / EIERAVD/JJ Helseforetakenes Innkjøpsservice AS 067 EIERAVD/JJ 21

22 Arbeidsgruppen for spesialisthelsetjenesten - Innkalling til møte 9. juni 2011 Arbeidsgruppen for spesialisthelsetjenesten I 2010/ / EIERAVD/EAH TE EIERAVD/EAH Statistisk Sentralbyrå Anskaffelse kliniske systemer/3 U 2010/ / EIERAVD/AELR UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr EIERAVD/AELR Høringsuttalelse vedrørende fremtidig fødselsomsorg i Helse Nord - Fødselsomsorgen I 2010/ / Sonjatun fødestue 362 Forslag om endringer i merverdiavgiftsloven og merverdiavgiftsforskrfiten - Høringsfrist 5. juli 2011 Høring - Forslag om endringer i merverdiavgiftsloven og merverdiavgiftsforskriften - Hørinsgsfrist 5. juli 2011 I 2011/ / Helse- og omsorgsdepartementet

23 Rapportering for midler mottatt i 2010 Brukerorganisasjoner - Rapportering av midler mottatt i 2010 I 2010/ / TE NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord-Noreg AS Høringssvar: Kvalitetskrav til fødselsomsorgen i Helse Nord - Fødselsomsorgen I 2010/ / FFO Nordland 362 Anskaffelse kliniske systemer/3 I 2010/ / EIERAVD/AELR UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Anskaffelse kliniske systemer/3 EIERAVD/AELR U 2010/ / EIERAVD/AELR UO U off jf offl 13.1l jf fvl 13.1l nr ***** EIERAVD/AELR 23

24 Anskaffelse kliniske systemer/3 U 2010/ / EIERAVD/AELR UO U off jf offl 13.1l jffvl 13.1l nr ***** Dokumentasjon Midlertidig saksmappe EIERAVD/AELR U 2010/ / FAGAVD/OL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr. 1 ***** Høringssvar - Videre arbeid med å innføre nasjonale kvalitetskrav til fødselsomsorgen i Helse Nord - Fødselsomsorgen I 2010/ / Kirurgene med fødevaktberedskap 362 Nordlandssykehuset HF Lofoten Høringsuttalelse - Nasjonale kvalitetskrev til fødselsomsorgen i Helse Nord - Fødselsomsorgen I 2010/ / Steigen kommune

25 Søknad om behandling i utlandet for ***** ***** ***** ***** ***** Refusjon for behandling i utlandet - ***** ***** ***** ***** ***** I 2011/ / PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l BU 2 Nasjonalt Senter for Fostermedisin Oppfølging av styresak Internkontroll ved behandling av helseopplysninger i Helgelandssykehuset HF Oppfølging - Internrevisjonsrapport 07/2010 I 2011/ / FAGAVD/NRE Helgelandssykehuset HF 134 FAGAVD/NRE Søknad om behandling i utlandet for ***** ***** ***** ***** ***** Refusjon for behandling i utlandet - ***** ***** ***** ***** ***** U 2011/ / PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 Nasjonalt Senter for Fostermedisin Kostenübernahmegarantie für die Behadlung im Ausland Refusjon for behandling i utlandet - ***** ***** ***** ***** ***** U 2011/ / PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 Klinik für Geburtshilfe und Pränataldiagnostik 25

26 Høringssvar - Videre arbeid for å innføre nasjonale kvalitetskrav til fødselsomsorgen i Helse Nord - Fødselsomsorgen I 2010/ / Jordmortjenesten Fauske kommune 362 Psykolog Gunnar Karoliussen - Driftstilskudd U 2010/ / EIERAVD/LG UO Offl 13 jf. Fvl 13.1l nr Gunnar Karoliussen EIERAVD/LHL Tilskudd til drift av regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Nord over statsbudsjettet kapittel for 2011 Regionalt ressurssenter om vold - traumatisk stress og selvmordforebygging RVTS - Region Nord U 2010/ / FAGAVD/BJ Helsedirektoratet 321 Budsjettbrev Innspill fra helseforetak Langtidsplan FAGAVD/BJ I 2010/ / EIERAVD/JGF Helgelandssykehuset HF

27 Spesialist i psykiatri Martin Schuster - Driftstilskudd U 2010/ / EIERAVD/LG UO Offl 13 jf. Fvl 13.1l nr Martin Schuster Avtale om produksjon av kalender 2012/ Grafisk profil EIERAVD/LHL U 2010/ / ADMDIR/KIF UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr ADMDIR/AMK Øre-nese-halslege Magnus Jannert - Driftstilskudd U 2010/ / EIERAVD/LG UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Magnus Jannert EIERAVD/LHL Spesialist i hudsykdommer John Sverre Nordahl I 2010/ / EIERAVD/LG UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr TO EIERAVD/LHL John Sverre Nordahl 27

28 Innkalling og sakspapirer til møte i Regionalt brukerutvalg Regionalt brukerutvalg U 2010/ / Adressatene 012 Kontrakt - pasientreiser landeveis Anskaffelse pasienttransport landeveis Helgelandssykehuset HF U 2010/ / EIERAVD/IMS UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr ***** Kontrakt - pasientreiser landeveis EIERAVD/TAW Anskaffelse pasienttransport landeveis Helgelandssykehuset HF U 2010/ / EIERAVD/IMS UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr ***** EIERAVD/TAW Høringsuttalelse - Nasjonale kvalitetskrav til fødselsomsorgen i Helse Nord - Fødselsomsorgen I 2010/ / Vefsn kommune

29 Høringsforslag til inntektsmodell tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB) og psykisk helsevern Inntektsfordelingsmodell i Helse Nord I 2010/ / EIERAVD/JPM Helgelandssykehuset HF 119 Høringssvar nasjonale kvalitetskrav til fødselsomsorgen i Helse Nord - Fødselsomsorgen I 2010/ / Den norske jordmorforening Finnmark 362 Høringsuttalelse - Svangerskaps og fødselsomsorgen - Fødselsomsorgen I 2010/ / Spesialist i allmennmedisin og 362 samfunnsmedisin Torbjørn Uhre Høringssvar Nasjonal Fødselsomsorg - Fødselsomsorgen I 2010/ / Helse Finnmark HF

30 Høringssvar - Høring NOU 2010:13 Arbeid for helse. Sykefravær og utstøting i helse- og omsorgssektoren Høring - NOU 2010:13 I 2011/ / EIERAVD/AAN UNN HF 008 Svikt i pasientadministrative systemer og elektroniske pasientjournaler ved flere av landets helseforetak - Kopi av brev til Helse- og omsorgsdepartementet Elektronisk pasientjournal - intern og ekstern tilgang I 2010/ / ADMDIR/BN Statens helsetilsyn 421 Årsrapport 2010 Brukerorganisasjoner - Rapportering av midler mottatt i 2010 I 2010/ / TE MARBORG Opptrappingsplan for karkirurgi/intervensjonsradiologi i Nord-Norge Kirurgi I 2010/ / Nordlandssykehuset HF

31 Tilskudd til Nasjonal jubileumskonferanse i habilitering over statsbudsjettet kapittel for Kopi av brev til UNN HF Habiliteringstjenesten I 2010/ / FAGAVD/KT Helsedirektoratet 327 FAGAVD/KT Anmodning om økonomisk bidrag - Kompetansenettverk for sykehusplanlegging Kompetansenettverket for sykehusplanlegging I 2010/ / EIERAVD/TAH Helsedirektoratet 016 Virksomhetsrapport Helse Nord Økonomirapportering 2011 U 2010/ / EIERAVD/ERS Helse- og omsorgsdepartementet 131 EIERAVD/EB Søknad om økonomisk støtte - Trening etter doman-metode 2011 Doman - Intensiv trening ***** ***** ***** I 2010/ / PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l

32 Høringsuttalelse - Inntektsmodell tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB) og psykisk helsevern Inntektsfordelingsmodell i Helse Nord I 2010/ / EIERAVD/JPM Helse Finnmark HF 119 Høringsvar fødselsomsorgen - Fødselsomsorgen I 2010/ / Konserntillitsvalgt og 362 konsernverneombud Helse Nord Plan for faglig akseptable ventetider innen BUP Psykisk helsevern - Fellemappe I 2010/ / FAGAVD/AO Helse Finnmark HF 33 Oppdatering tiltak ortopedi Helse Finnmark Elektiv ortopedi I 2011/ / Helse Finnmark HF

33 Plan for kompetansebygging før implementering av regionalt traumesystem. Regionalt traumesystem I 2010/ / FAGAVD/RSP Nordlandssykehuset HF 324 Refusjon for behandling i utlandet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** U 2011/ / PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 UNN HF Barneavd v/ overlege Tove Nystad Innkalling til felles oppfølgingsmøte pr 1. tertial 2011 Regnskap 2011 I 2010/ / EIERAVD/EAH Helse- og omsorgsdepartementet 131 Høringssvar - om det videre arbeid for å innføre nasjonale kvalitetskrav til fødselsomsorgen i Helse Nord. - Fødselsomsorgen I 2010/ / Vestvågøy kommune

34 Guarantee of payment for medical treatment Refusjon for behandling i utlandet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** U 2011/ / PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 Chirurgische Klinik Dr. Rinecker Høringsuttalelse fødselsomsorgen - nye kvalitetskrav mv - Fødselsomsorgen I 2010/ / Nordlandssykehuset HF 362 Søknad på stilling Rådgiver HR/Controller - Eieravdelingen - Tilsetting HR/Controller I 2011/ / UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Organisering av samisk tolkeprosjektet Samisk spesialisthelsetjeneste I 2010/ / FAGAVD/AO Helse Finnmark HF 315 FAGAVD/AO 34

35 Høringssvar - Videre arbeid for å innføre nasjonale kvalitetskrav til fødselsomsorgen i Helse Nord - Fødselsomsorgen I 2010/ / Meløy kommune 362 Høringsuttalelse kvalitetskrav fødselsomsorg - Fødselsomsorgen I 2010/ / Helgelandssykehuset HF 362 Årsmøteprotokoll 29. mai 2011 m/vedlegg Brukerorganisasjoner - Rapportering av midler mottatt i 2010 I 2010/ / TE Mental Helse Finnmark Søknad om behandling i utlandet for ***** ***** ***** ***** ***** Refusjon for behandling i utlandet ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2010/ / PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 BU 11 Nordlandssykehuset HF 35

36 Selskapsmøte Luftambulansetjenesten ANS - signert protokoll Luftambulansetjenesten ANS - Styret I 2010/ / EIERAVD/TAH Luftambulansetjenesten ANS 016 EIERAVD/TAH Omniscan - spørsmål fra Stortinget - Svarfrist 6. juni 2011 kl Legemidler - Generelt I 2010/ / FAGAVD/OL Helse- og omsorgsdepartementet 370 FAGAVD/OL Vedtak om utbetaling for Nordlandssykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV I 2010/ / EIERAVD/ELO HELFO Region Nord 152 EIERAVD/ELO Vedtak om utbetaling for UNN HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV I 2010/ / EIERAVD/ELO HELFO Region Nord 152 EIERAVD/ELO 36

37 Vedtak om utbetaling for Helgelandssykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV I 2010/ / EIERAVD/ELO HELFO Region Nord 152 EIERAVD/ELO Vedtak om utbetaling for Helgelandssykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV I 2010/ / EIERAVD/ELO HELFO Region Nord 152 EIERAVD/ELO Vedtak om utbetaling for Nordlandssykehuset HF Vesterålen Helseforetakenes refusjoner fra NAV I 2010/ / EIERAVD/ELO HELFO Region Nord 152 EIERAVD/ELO Vedtak om utbetaling for Helgelandssykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV I 2010/ / EIERAVD/ELO HELFO Region Nord 152 EIERAVD/ELO 37

38 Vedtak om utbetaling for Nordlandssykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV I 2010/ / EIERAVD/ELO HELFO Region Nord 152 EIERAVD/ELO Vedrørende behandlingsreise til Tyskland Refusjon for behandling i utlandet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2011/ / PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem - Høringsfrist 20. oktober 2011 Høring - Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem I 2011/ / FAGAVD/TKN Kunnskapsdepartementet 008 FAGAVD/TKN Utkast til forskrift til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen - Høringsfrist 15. juli 2011i Høring - Utkast til forskrift til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen I 2011/ / Arbeidsdepartementet