DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/ /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/447-7 2954/2011 27.05.2011 13.04."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A Bistand fra de regionale helseforetakene- Stortingsmelding for rusfeltet - Organisering av rusmiddelomsorgen U 2010/ / FAGAVD/OL Helsedirektoratet 335 Nytt system for refusjon for poliklinisk behandling Automatisk frikort FAGAVD/AO U 2010/ / EIERAVD/JPM Helseforetakene i Helse Nord 400 EIERAVD/JPM Tilbud om ekstra rapportering til NPR for aktivitetsdata 2010 vedrørende ordningen med finansiering av pasientadministrerte legemidler innenfor ISF Norske sykehus - Rapportering av pasientdata U 2010/ / EIERAVD/JPM Helseforetakene i Helse Nord 404 EIERAVD/JPM 1

2 Nytt anbud - Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester U 2010/ / EIERAVD/MOST UO U off jf offl 13.1l jf.fvl 13.1l nr ***** EIERAVD/AELR Søknad om midler til fagnettverksmøte for kliniske ernæringsfysiologer Faglige nettverk i Helse Nord U 2010/ / 'Marlene B Karlsen' 300 Rapportering til NPR - Kvalitetssikring av av aktivitetsdata 2010 vedrørende ordningen med finansiering av pasientadministrerte legemidler Norske sykehus - Rapportering av pasientdata U 2010/ / EIERAVD/JPM John Sverre Nordahl 404 Jan Arne Lund Gro Østli Eilertsen, Nord-Norges Kurbad Pål Olsen, Hudklinikken Rana EIERAVD/JPM 2

3 Finansieringsmodellen for UNN HF Longyearbyen Midlertidig saksmappe U 2010/ / FAGAVD/OL UNN HF ***** EIERAVD/JGF DRG 39P Bilaterale operasjoner på linsen ved Nordlandssykehuset HF Norske sykehus - Rapportering av pasientdata U 2010/ / EIERAVD/JPM Helsedirektoratet Avregningsutvalget EIERAVD/JPM Budsjettdisponeringsfullmakt Knut Langeland som konstituert faggruppeleder HR ORG Anvisningsfullmakter U 2010/ / EIERAVD/JPM Knut Langeland 121 EIERAVD/JPM 3

4 Invitasjon til å spille inn forskningstema - program for offentlig initierte kliniske studier på kreftområdet Forskning - Generelt U 2010/ / FAGAVD/TKN 520 Universitetssykehuset Nord-Norge HF, postmottak Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF no) FAGAVD/TKN Innkalling til regionalt forskningslederforum 1.juni Forskningslederforum RHF - HFene U 2010/ / FAGAVD/TKN 012 Medlemmer regionalt forskningslederforum Innkalling til møte i fagråd TSB Rusomsorg FAGAVD/SP U 2010/ / FAGAVD/AO Fagråd TSB 335 FAGAVD/AO 4

5 Utdanningsstillinger i helseforetak for tannleger under spesialisering i oral kirurgi og oral medisin - Opprettelse og omgjøring av legestillinger U 2010/ / Nordlandssykehuset HF 219 Personalmappe ***** ***** U 2010/ / ADMAVD/HI P Unntatt offentlighet, jf. Offlv. 13.1l, jf. Fvl l Søknad om driftstilskudd for 2011 Brukerorganisasjoner - Tilskudd 2011 ADMAVD/KP U 2010/ / Veiledningssenteret for pårørende i 153 Nord-Norge AS 5

6 Søknad om generelt driftstilskudd mm. Brukerorganisasjoner - Tilskudd 2011 U 2010/ / ADHD Norge Fnnmark c/o Merete 153 Holm Personalmappe ***** ***** U 2010/ / ADMAVD/HI P Unntatt offentlighet,jf. Offlv, 23 første ledd221 ADMAVD/KP Innkalling og saksdokumenter til regionalt forskningslederforum 1.juni fra kl Forskningslederforum RHF - HFene U 2010/ / FAGAVD/TKN 'Blix Ellen' 012 'Hansen Vidje' Jan Norum 'Sameline Grimsgaard.fw' Tove Klæboe Nilsen FAGAVD/SP 6

7 Høringssvar - forslag til inntektsmodell tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB) og psykisk helsevern Inntektsfordelingsmodell i Helse Nord I 2010/ / EIERAVD/JPM UNN HF 119 EIERAVD/JPM - Fagavdelingen - Tilsetting sekretær i regional perinatalkomite I 2011/ / UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr TO Høringsvar - Inntektsmodell psykisk helse og TSB Inntektsfordelingsmodell i Helse Nord I 2010/ / EIERAVD/JPM Regionalt brukerutvalg 119 EIERAVD/JPM Gynekolog Sigfus Bollason - Driftstilskudd I 2011/ / EIERAVD/LG UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Sigfus Bollason EIERAVD/LG 7

8 Overgang til ny IKT-plattform - informasjon nr IKT i U 2010/ / ADMAVD/KP Alle medarbeidere i 045 ADMAVD/KP Innkalling til opplæringsmøte om Cristin 8.juni i Tromsø Current Research Information System In Norway (Cristin) U 2010/ / FAGAVD/TKN Superbrukere i Helse Nord 520 FAGAVD/SP Tilbud på pasientreiser landeveis UNN HF - presisering Anskaffelse pasienttransport landeveis i Universitetssykehuset Nord-Norge HF U 2011/ / EIERAVD/IMS UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr EIERAVD/MOST Tilbud på pasientreiser landeveis UNN HF - presisering Anskaffelse pasienttransport landeveis i Universitetssykehuset Nord-Norge HF U 2011/ / EIERAVD/IMS UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr EIERAVD/MOST 8

9 Tilbud på pasientreiser landeveis UNN HF- presisering Anskaffelse pasienttransport landeveis i Universitetssykehuset Nord-Norge HF U 2011/ / EIERAVD/IMS UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr EIERAVD/MOST Tilbud på pasientreiser landeveis UNN HF - presisering Anskaffelse pasienttransport landeveis i Universitetssykehuset Nord-Norge HF U 2011/ / EIERAVD/IMS UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr EIERAVD/MOST Spørsmål - Tilbud på pasientreiser landeveis UNN HF Anskaffelse pasienttransport landeveis i Universitetssykehuset Nord-Norge HF I 2011/ / EIERAVD/IMS UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr TO EIERAVD/MOST Innkalling til møte i komite- utredning knyttet til praksisutdanning innen rehabilitering og habilitering Høgskolesamarbeidet U 2010/ / FAGAVD/SP Medlemmer i komiteen 506 FAGAVD/SP 9

10 Referat fra innkjøpsforum nr. 4/11 Innkjøpsforum Helse Nord U 2010/ / EIERAVD/JJ UO Offlv Innkjøpsforum i Helse Nord Spørsmål fra NRK Innsynsbegjæring dokumenter Helse Nord EIERAVD/MOST U 2010/ / ADMAVD/MMO NRK 041 EIERAVD/JPM Nordområdesatsingen - konsekvenser for Kirkenes sykehus Ombygging Helse Finnmark HF Kirkenes U 2010/ / EIERAVD/TAH Helse- og omsorgsdepartementet 031 ADMAVD/KP Vedtak om utbetaling for Nordlandssykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV I 2010/ / EIERAVD/ELO HELFO Region Nord 152 EIERAVD/ELO 10

11 Høring - forslag til inntektsmodell TSB og psykisk helsevern Inntektsfordelingsmodell i Helse Nord I 2010/ / EIERAVD/JPM Nordlandssykehuset HF 119 EIERAVD/JPM Tilbud på pasientreiser landeveis i Helgelandssykehuset HF - områdene Leirfjord og Dønna Anskaffelse pasienttransport landeveis Helgelandssykehuset HF I 2010/ / EIERAVD/IMS UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr TE EIERAVD/MOST Protokoll fra KLP representantskapsmøte 6. april Kommunal Landspensjonskasse KLP - Generalforsamlinger - Representantskaps- og eiermøter 2011 I 2011/ / EIERAVD/EAH TE EIERAVD/EAH KLP ASKESKY - Helgelandssykehuset etablerer ekstraordinære beredskapstiltak Krisesituasjon - Vulkanutbrudd på Island mai 2011 I 2011/ / FAGAVD/OL TE FAGAVD/OL Helgelandssykehuset HF 11

12 Høring vedrørende sektorveilederen "Samfunnsøkonomiske analyser i helsesektoren" Høring - Sektorveilederen samfunnsøkonomiske analyser i helsesektoren I 2011/ / EIERAVD/JGF Helsedirektoratet 008 EIERAVD/JGF Høring - Videre arbeid for å innføre nasjonale kvalitetskrav til fødselsomsorgen i Helse Nord - Fødselsomsorgen I 2010/ / Porsanger kommune 362 ASKESKY - Luftambulansetjenesten på Helgeland i normal drift Krisesituasjon - Vulkanutbrudd på Island mai 2011 I 2011/ / FAGAVD/OL TE FAGAVD/OL Helgelandssykehudet HF Tilsyn I 2010/ / EIERAVD/AAN UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Statens helsetilsyn FAGAVD/NRE 12

13 Utprøvende behandling - Bruk av innsamlede midler fra Kreftforeningen Forskning - Generelt U 2010/ / FAGAVD/TKN Kreftforeningen 520 Tilbud produksjon av kalender 2012/ Grafisk profil FAGAVD/TKN I 2010/ / ADMDIR/KIF UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr TE ADMDIR/AMK Anskaffelse av tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige U 2011/ / EIERAVD/MOST UO U off jf offl 13.1l jf fvl 13.1l nr ***** EIERAVD/AELR Søknad om behandling i utlandet for ***** ***** ***** ***** ***** Refusjon for behandling i utlandet ***** ***** ***** I 2010/ / PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l BU 8 Nordlandssykehuset HF 13

14 Høringsuttalelse kvalitetskrav til fødselsomsorgen - Fødselsomsorgen I 2010/ / Målselv kommune 362 Observatører til styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS Nasjonalt selskap - Pasientreiser I 2010/ / EIERAVD/TAH TE Helseforetakenes senter for pasientreisr ANS Informasjon vedrørende avvikling av fysisk arkiv Nasjonalt selskap - Pasientreiser I 2010/ / EIERAVD/TAH Helseforetakenes senter for 016 pasientreiser ANS Tilskudd til refusjon poliklinisk virksomhet ved sykehus over kapittel 732 post 77 Drift av - Statstilskudd for 2010 I 2010/ / EIERAVD/JPM UO Offlv 5 første ledd 153 Riksrevisjonen 14

15 Tilskudd til Nasjonalt senter for distriktsmedisin over statsbudsjettet kapittel for Kopi av brev til Universitetet i Tromsø Nasjonalt senter for distriktsmedisin i Tromsø I 2010/ / ADMDIR/FIHH TE FAGAVD/TKN Helsedirektoratet Medisinsk avdeling Narvik - overlege til LIS - Opprettelse og omgjøring av legestillinger I 2010/ / TE Fredheim Mette Medisinsk avdeling Narvik - overlege til LIS - Opprettelse og omgjøring av legestillinger I 2010/ / TE Ingebrigtsen Tor Medisinsk avdeling Narvik - overlege til LIS - Opprettelse og omgjøring av legestillinger U 2010/ /

16 Samarbeidsmøte innkalling Samarbeidsmøter KTV/KVO - Innkallinger - Referater 2011 U 2010/ / ADMAVD/KP KTV/KVO i 014 Kunngjøring i Doffin - Radiologi 2011 Anskaffelse radiologi Ny konkurranse ADMAVD/KP U 2011/ / EIERAVD/LG Doffi Database 351 Tertialrapport 1.tertial 2011 Økonomirapportering 2011 EIERAVD/MOST I 2010/ / EIERAVD/ERS Nordlandssykehuset HF 131 Spesialist øre-nese-halssykdommer Svante Luttrup - Myre - Driftstilskudd I 2010/ / EIERAVD/LG UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Svante Luttrup 16

17 Bestilling rapportering av ubesatte legestillinger pr Helse Finnmark HF - Opprettelse og omgjøring av legestillinger U 2010/ / Helse Finnmark HF 219 Tilbud pasientreiser UNN HF Anskaffelse pasienttransport landeveis i Universitetssykehuset Nord-Norge HF I 2011/ / EIERAVD/IMS UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Tilbud pasientreiser landeveis i UNN HF EIERAVD/MOST Anskaffelse pasienttransport landeveis i Universitetssykehuset Nord-Norge HF I 2011/ / EIERAVD/IMS UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr en EIERAVD/MOST Anskaffelse pasienttransport landeveis i Universitetssykehuset Nord-Norge HF I 2011/ / EIERAVD/IMS UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr

18 Øre-nese-halslege Magnus Jannert - Driftstilskudd I 2010/ / EIERAVD/LG UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Magnus Jannert Tilbud pasientreiser UNN HF Anskaffelse pasienttransport landeveis i Universitetssykehuset Nord-Norge HF I 2011/ / EIERAVD/IMS UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr EIERAVD/MOST Behov for ressurser til prosjektet for redningshelikopteranskaffelse i 2011 og fremover - Kopi av brev til Helse- og omsorgsdepartementet Lufttransport AS - flytjenester - flykoordinering og helikoptertjenester I 2010/ / FAGAVD/RSP Helse Midt-Norge RHF 325 Høringsuttalelse om innføring av kvalitetskrav til fødselsomsorgen i Helse Nord - Fødselsomsorgen I 2010/ / Narvik kommune

19 Styrebehandlet Tertial rapport og oppdatert ØBAK Økonomirapportering 2011 I 2010/ / EIERAVD/ERS Helgelandssykehuset HF 131 Søknad om behandling i utlandet for ***** ***** ***** ***** ***** Refusjon for behandling i utlandet ***** ***** ***** U 2010/ / PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 Nordlandssykehuset HF Med. avd. v/ Ragnar Breckan Vikartjenester helsepersonell I 2010/ / EIERAVD/JJ UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr UNN HF Refusjon for behandling i utlandet ***** ***** ***** U 2010/ / PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 Sahlgränska International Care 19

20 Søknad om iverksettelse av 0-alternativet for Hammerfest sykehus Bygg og eiendomsutvikling i Helse Nord I 2010/ / EIERAVD/AEL Helse Finnmark HF 03 Inntektsmodell-oppdatering 2012 Inntektsfordelingsmodell i Helse Nord I 2010/ / EIERAVD/JPM UNN HF 119 Justering av vekter i ISF 2011 for pasientadministrert legemiddelbehandling ISF - Innsatsstyrt finansiering 2011 U 2010/ / EIERAVD/JPM Helseforetakene i Helse Nord 123 EIERAVD/JPM Vedrørende tilbud på utforming av kalender for Helse Nord - Grafisk profil U 2010/ / ADMDIR/KIF UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Adresseliste ADMDIR/AMK 20

21 Refusjon for behandling i utlandet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2011/ / PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l BU 2 UNN HF Høringssvar- Videre arbeid for å innføre nasjonale kvalitetskrav til fødselsomsorgen i Helse Nord - Fødselsomsorgen I 2010/ / Aksjonskomiteen for Narvik sykehus % avtalehjemmel psykiater på Stokmarknes/Sortland - 20% avtalehjemmel for spesialist i psykiatri på Stokmarnes (evt. Sortland) I 2010/ / EIERAVD/LHL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Anskaffelsesprosjekt rengjøringsprodukter - Forespørsel om deltakelse HINAS - Rammeavtale renholdsprodukter I 2011/ / EIERAVD/JJ Helseforetakenes Innkjøpsservice AS 067 EIERAVD/JJ 21

22 Arbeidsgruppen for spesialisthelsetjenesten - Innkalling til møte 9. juni 2011 Arbeidsgruppen for spesialisthelsetjenesten I 2010/ / EIERAVD/EAH TE EIERAVD/EAH Statistisk Sentralbyrå Anskaffelse kliniske systemer/3 U 2010/ / EIERAVD/AELR UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr EIERAVD/AELR Høringsuttalelse vedrørende fremtidig fødselsomsorg i Helse Nord - Fødselsomsorgen I 2010/ / Sonjatun fødestue 362 Forslag om endringer i merverdiavgiftsloven og merverdiavgiftsforskrfiten - Høringsfrist 5. juli 2011 Høring - Forslag om endringer i merverdiavgiftsloven og merverdiavgiftsforskriften - Hørinsgsfrist 5. juli 2011 I 2011/ / Helse- og omsorgsdepartementet

23 Rapportering for midler mottatt i 2010 Brukerorganisasjoner - Rapportering av midler mottatt i 2010 I 2010/ / TE NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord-Noreg AS Høringssvar: Kvalitetskrav til fødselsomsorgen i Helse Nord - Fødselsomsorgen I 2010/ / FFO Nordland 362 Anskaffelse kliniske systemer/3 I 2010/ / EIERAVD/AELR UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Anskaffelse kliniske systemer/3 EIERAVD/AELR U 2010/ / EIERAVD/AELR UO U off jf offl 13.1l jf fvl 13.1l nr ***** EIERAVD/AELR 23

24 Anskaffelse kliniske systemer/3 U 2010/ / EIERAVD/AELR UO U off jf offl 13.1l jffvl 13.1l nr ***** Dokumentasjon Midlertidig saksmappe EIERAVD/AELR U 2010/ / FAGAVD/OL UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr. 1 ***** Høringssvar - Videre arbeid med å innføre nasjonale kvalitetskrav til fødselsomsorgen i Helse Nord - Fødselsomsorgen I 2010/ / Kirurgene med fødevaktberedskap 362 Nordlandssykehuset HF Lofoten Høringsuttalelse - Nasjonale kvalitetskrev til fødselsomsorgen i Helse Nord - Fødselsomsorgen I 2010/ / Steigen kommune

25 Søknad om behandling i utlandet for ***** ***** ***** ***** ***** Refusjon for behandling i utlandet - ***** ***** ***** ***** ***** I 2011/ / PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l BU 2 Nasjonalt Senter for Fostermedisin Oppfølging av styresak Internkontroll ved behandling av helseopplysninger i Helgelandssykehuset HF Oppfølging - Internrevisjonsrapport 07/2010 I 2011/ / FAGAVD/NRE Helgelandssykehuset HF 134 FAGAVD/NRE Søknad om behandling i utlandet for ***** ***** ***** ***** ***** Refusjon for behandling i utlandet - ***** ***** ***** ***** ***** U 2011/ / PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 Nasjonalt Senter for Fostermedisin Kostenübernahmegarantie für die Behadlung im Ausland Refusjon for behandling i utlandet - ***** ***** ***** ***** ***** U 2011/ / PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 Klinik für Geburtshilfe und Pränataldiagnostik 25

26 Høringssvar - Videre arbeid for å innføre nasjonale kvalitetskrav til fødselsomsorgen i Helse Nord - Fødselsomsorgen I 2010/ / Jordmortjenesten Fauske kommune 362 Psykolog Gunnar Karoliussen - Driftstilskudd U 2010/ / EIERAVD/LG UO Offl 13 jf. Fvl 13.1l nr Gunnar Karoliussen EIERAVD/LHL Tilskudd til drift av regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Nord over statsbudsjettet kapittel for 2011 Regionalt ressurssenter om vold - traumatisk stress og selvmordforebygging RVTS - Region Nord U 2010/ / FAGAVD/BJ Helsedirektoratet 321 Budsjettbrev Innspill fra helseforetak Langtidsplan FAGAVD/BJ I 2010/ / EIERAVD/JGF Helgelandssykehuset HF

27 Spesialist i psykiatri Martin Schuster - Driftstilskudd U 2010/ / EIERAVD/LG UO Offl 13 jf. Fvl 13.1l nr Martin Schuster Avtale om produksjon av kalender 2012/ Grafisk profil EIERAVD/LHL U 2010/ / ADMDIR/KIF UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr ADMDIR/AMK Øre-nese-halslege Magnus Jannert - Driftstilskudd U 2010/ / EIERAVD/LG UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Magnus Jannert EIERAVD/LHL Spesialist i hudsykdommer John Sverre Nordahl I 2010/ / EIERAVD/LG UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr TO EIERAVD/LHL John Sverre Nordahl 27

28 Innkalling og sakspapirer til møte i Regionalt brukerutvalg Regionalt brukerutvalg U 2010/ / Adressatene 012 Kontrakt - pasientreiser landeveis Anskaffelse pasienttransport landeveis Helgelandssykehuset HF U 2010/ / EIERAVD/IMS UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr ***** Kontrakt - pasientreiser landeveis EIERAVD/TAW Anskaffelse pasienttransport landeveis Helgelandssykehuset HF U 2010/ / EIERAVD/IMS UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr ***** EIERAVD/TAW Høringsuttalelse - Nasjonale kvalitetskrav til fødselsomsorgen i Helse Nord - Fødselsomsorgen I 2010/ / Vefsn kommune

29 Høringsforslag til inntektsmodell tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB) og psykisk helsevern Inntektsfordelingsmodell i Helse Nord I 2010/ / EIERAVD/JPM Helgelandssykehuset HF 119 Høringssvar nasjonale kvalitetskrav til fødselsomsorgen i Helse Nord - Fødselsomsorgen I 2010/ / Den norske jordmorforening Finnmark 362 Høringsuttalelse - Svangerskaps og fødselsomsorgen - Fødselsomsorgen I 2010/ / Spesialist i allmennmedisin og 362 samfunnsmedisin Torbjørn Uhre Høringssvar Nasjonal Fødselsomsorg - Fødselsomsorgen I 2010/ / Helse Finnmark HF

30 Høringssvar - Høring NOU 2010:13 Arbeid for helse. Sykefravær og utstøting i helse- og omsorgssektoren Høring - NOU 2010:13 I 2011/ / EIERAVD/AAN UNN HF 008 Svikt i pasientadministrative systemer og elektroniske pasientjournaler ved flere av landets helseforetak - Kopi av brev til Helse- og omsorgsdepartementet Elektronisk pasientjournal - intern og ekstern tilgang I 2010/ / ADMDIR/BN Statens helsetilsyn 421 Årsrapport 2010 Brukerorganisasjoner - Rapportering av midler mottatt i 2010 I 2010/ / TE MARBORG Opptrappingsplan for karkirurgi/intervensjonsradiologi i Nord-Norge Kirurgi I 2010/ / Nordlandssykehuset HF

31 Tilskudd til Nasjonal jubileumskonferanse i habilitering over statsbudsjettet kapittel for Kopi av brev til UNN HF Habiliteringstjenesten I 2010/ / FAGAVD/KT Helsedirektoratet 327 FAGAVD/KT Anmodning om økonomisk bidrag - Kompetansenettverk for sykehusplanlegging Kompetansenettverket for sykehusplanlegging I 2010/ / EIERAVD/TAH Helsedirektoratet 016 Virksomhetsrapport Helse Nord Økonomirapportering 2011 U 2010/ / EIERAVD/ERS Helse- og omsorgsdepartementet 131 EIERAVD/EB Søknad om økonomisk støtte - Trening etter doman-metode 2011 Doman - Intensiv trening ***** ***** ***** I 2010/ / PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l

32 Høringsuttalelse - Inntektsmodell tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB) og psykisk helsevern Inntektsfordelingsmodell i Helse Nord I 2010/ / EIERAVD/JPM Helse Finnmark HF 119 Høringsvar fødselsomsorgen - Fødselsomsorgen I 2010/ / Konserntillitsvalgt og 362 konsernverneombud Helse Nord Plan for faglig akseptable ventetider innen BUP Psykisk helsevern - Fellemappe I 2010/ / FAGAVD/AO Helse Finnmark HF 33 Oppdatering tiltak ortopedi Helse Finnmark Elektiv ortopedi I 2011/ / Helse Finnmark HF

33 Plan for kompetansebygging før implementering av regionalt traumesystem. Regionalt traumesystem I 2010/ / FAGAVD/RSP Nordlandssykehuset HF 324 Refusjon for behandling i utlandet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** U 2011/ / PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 UNN HF Barneavd v/ overlege Tove Nystad Innkalling til felles oppfølgingsmøte pr 1. tertial 2011 Regnskap 2011 I 2010/ / EIERAVD/EAH Helse- og omsorgsdepartementet 131 Høringssvar - om det videre arbeid for å innføre nasjonale kvalitetskrav til fødselsomsorgen i Helse Nord. - Fødselsomsorgen I 2010/ / Vestvågøy kommune

34 Guarantee of payment for medical treatment Refusjon for behandling i utlandet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** U 2011/ / PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 Chirurgische Klinik Dr. Rinecker Høringsuttalelse fødselsomsorgen - nye kvalitetskrav mv - Fødselsomsorgen I 2010/ / Nordlandssykehuset HF 362 Søknad på stilling Rådgiver HR/Controller - Eieravdelingen - Tilsetting HR/Controller I 2011/ / UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Organisering av samisk tolkeprosjektet Samisk spesialisthelsetjeneste I 2010/ / FAGAVD/AO Helse Finnmark HF 315 FAGAVD/AO 34

35 Høringssvar - Videre arbeid for å innføre nasjonale kvalitetskrav til fødselsomsorgen i Helse Nord - Fødselsomsorgen I 2010/ / Meløy kommune 362 Høringsuttalelse kvalitetskrav fødselsomsorg - Fødselsomsorgen I 2010/ / Helgelandssykehuset HF 362 Årsmøteprotokoll 29. mai 2011 m/vedlegg Brukerorganisasjoner - Rapportering av midler mottatt i 2010 I 2010/ / TE Mental Helse Finnmark Søknad om behandling i utlandet for ***** ***** ***** ***** ***** Refusjon for behandling i utlandet ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2010/ / PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 BU 11 Nordlandssykehuset HF 35

36 Selskapsmøte Luftambulansetjenesten ANS - signert protokoll Luftambulansetjenesten ANS - Styret I 2010/ / EIERAVD/TAH Luftambulansetjenesten ANS 016 EIERAVD/TAH Omniscan - spørsmål fra Stortinget - Svarfrist 6. juni 2011 kl Legemidler - Generelt I 2010/ / FAGAVD/OL Helse- og omsorgsdepartementet 370 FAGAVD/OL Vedtak om utbetaling for Nordlandssykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV I 2010/ / EIERAVD/ELO HELFO Region Nord 152 EIERAVD/ELO Vedtak om utbetaling for UNN HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV I 2010/ / EIERAVD/ELO HELFO Region Nord 152 EIERAVD/ELO 36

37 Vedtak om utbetaling for Helgelandssykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV I 2010/ / EIERAVD/ELO HELFO Region Nord 152 EIERAVD/ELO Vedtak om utbetaling for Helgelandssykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV I 2010/ / EIERAVD/ELO HELFO Region Nord 152 EIERAVD/ELO Vedtak om utbetaling for Nordlandssykehuset HF Vesterålen Helseforetakenes refusjoner fra NAV I 2010/ / EIERAVD/ELO HELFO Region Nord 152 EIERAVD/ELO Vedtak om utbetaling for Helgelandssykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV I 2010/ / EIERAVD/ELO HELFO Region Nord 152 EIERAVD/ELO 37

38 Vedtak om utbetaling for Nordlandssykehuset HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV I 2010/ / EIERAVD/ELO HELFO Region Nord 152 EIERAVD/ELO Vedrørende behandlingsreise til Tyskland Refusjon for behandling i utlandet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2011/ / PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem - Høringsfrist 20. oktober 2011 Høring - Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem I 2011/ / FAGAVD/TKN Kunnskapsdepartementet 008 FAGAVD/TKN Utkast til forskrift til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen - Høringsfrist 15. juli 2011i Høring - Utkast til forskrift til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen I 2011/ / Arbeidsdepartementet

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/897-198 2993/2011 29.04.2011 14.04.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/897-198 2993/2011 29.04.2011 14.04. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 28.4.2011-29.4.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 29.04.2011 Tideling av midler til brukerorganisasjoner 2011 Brukerorganisasjoner - Tilskudd

Detaljer

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.06.2012 Styremøte 03052012 - protokoll Journaldato: 1.6.2012-5.6.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A - Styret - Innkallinger - Protokoller 2012 U 2011/308-35

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/665-59 1737/2010 31.05.2010 25.05.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/665-59 1737/2010 31.05.2010 25.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 31.5.2010-2.6.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.06.2010 Fritt sykehusvalg Midlertidig saksmappe U 2010/665-59 1737/2010 31.05.2010 25.05.2010

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/916-12 5541/2010 28.02.2011 16.12.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/916-12 5541/2010 28.02.2011 16.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 28.2.2011-4.3.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 07.03.2011 Styremøte 03022011 - protokoll - Styret - Innkallinger - Protokoller 2011 U 2010/916-12

Detaljer

Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe

Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 1.11.2012-2.11.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 02.11.2012 Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/242-34 1934/2010 17.06.2010 05.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/242-34 1934/2010 17.06.2010 05.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 17.6.2010-18.6.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 18.06.2010 Styresak 78-2010 Orienteringssaker Helse Nord RHF - Styret - Innkallinger - Protokoller

Detaljer

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ADMAVD/KP

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ADMAVD/KP Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.10.2012 Styremøte 29082012 - protokoll Journaldato: 1.10.2012-3.10.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A - Styret - Innkallinger - Protokoller 2012 U 2011/308-63

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/726-8 1968/2010 14.09.2010 07.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/726-8 1968/2010 14.09.2010 07.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 13.9.2010-15.9.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 15.09.2010 Oppnevning av representanter til arbeidsgrupper Strategisk kompetanseplan - Helse

Detaljer

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 30.9.2013-2.10.2013, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 02.10.2013 Notat fra møte Eiendomsforum Eiendomsforum U 2010/52-46

Detaljer

Journaldato: 28.3.2011-30.3.2011, Ta med underordnede enheter: 0, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 28.3.2011-30.3.2011, Ta med underordnede enheter: 0, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Journal Seleksjon: Rapport generert: 30.03.2011 Personalmappe Journaldato: 28.3.2011-30.3.2011, Ta med underordnede enheter: 0, Dokumenttype: I,U, Status: J,A U 2011/59-2 1935/2011 29.03.2011 09.03.2011

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/241-49 5131/2012 20.12.2012 21.08.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/241-49 5131/2012 20.12.2012 21.08. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 20.12.2012-21.12.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 21.12.2012 LAMU - innkalling 22082012 Lokalt arbeidsmiljøutvalg -

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2012/351-34 3769/2013 13.06.2013 13.05.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2012/351-34 3769/2013 13.06.2013 13.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 13.6.2013-14.6.2013, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 14.06.2013 Møte i Regionalt brukerutvalg 05062013 - protokoll Regionalt

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/239-27 907/2010 26.04.2010 13.04.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/239-27 907/2010 26.04.2010 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.4.2010-28.4.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.04.2010 Nasjonal Pasientsikkerhetskonferanse 30. september 2010 Møter - konferanser -

Detaljer

Journaldato: 18.5.2016-20.5.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 18.5.2016-20.5.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.05.2016 Journaldato: 18.5.2016-20.5.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Styremøte 18.

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/343-33 5518/2011 07.12.2011 24.08.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/343-33 5518/2011 07.12.2011 24.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.12.2011 Journaldato: 2.12.2011-7.12.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Møte om videreutvikling av system for måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid

Detaljer

Journaldato: 6.6.2016-10.6.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 6.6.2016-10.6.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.06.2016 Anskaffelse kliniske systemer/2 Journaldato: 6.6.2016-10.6.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern

Detaljer

Journaldato: 7.8.2015-13.8.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 7.8.2015-13.8.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.08.2015 Journaldato: 7.8.2015-13.8.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Svar på søknad

Detaljer

Offentlig journal Periode:29042009-30042009

Offentlig journal Periode:29042009-30042009 Offentlig journal Periode:29042009-30042009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00031-35 U Til: Helsedirektoratet Nasjonalt råd for spesialistrutdanning

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2011/19-61 6626/2013 03.10.2013 03.10.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2011/19-61 6626/2013 03.10.2013 03.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 3.10.2013-4.10.2013, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 04.10.2013 Sigma Nord AS U 2011/19-61 6626/2013 03.10.2013 03.10.2013

Detaljer

Offentlig journal Periode:18052009-19052009

Offentlig journal Periode:18052009-19052009 Offentlig journal Periode:18052009-19052009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00026-142 Dok.dato: 14052009 Grad: 0 Par.: Tonsåsen Rehabilitering

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/680-27 1847/2010 23.09.2010 01.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/680-27 1847/2010 23.09.2010 01.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 16.9.2010-24.9.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.09.2010 Økonomirapportering April 2010 Økonomirapportering 2010 U 2010/680-27 1847/2010

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/707-4 205/2011 11.03.2011 06.01.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/707-4 205/2011 11.03.2011 06.01. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 7.3.2011-11.3.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.03.2011 Regional styringsgruppe - innrapportering av egenandeler på reiser med rekvisisjon

Detaljer

Offentlig journal Periode:07052009-08052009

Offentlig journal Periode:07052009-08052009 Offentlig journal Periode:07052009-08052009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00025-18 Helsedirektoratet nnsatsstyrt finansiering SF

Detaljer

Offentlig journal Periode:21122007-21122007

Offentlig journal Periode:21122007-21122007 Offentlig journal Periode:21122007-21122007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00075-143 Dok.dato: 20122007 Grad: U 0 Par.: I Fra: Luftambulansen

Detaljer

Offentlig journal Periode:01062007-01062007

Offentlig journal Periode:01062007-01062007 Offentlig journal Periode:01062007-01062007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 03/00096-148 I Fra: Sosial- og helsedirektoratet Sak: Helse

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/470-48 2036/2012 15.06.2012 16.03.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/470-48 2036/2012 15.06.2012 16.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.06.2012 Journaldato: 14.6.2012-15.6.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Ny henvisningsrutine til Viken senter for psykiatri og sjelesorg Viken senter

Detaljer

Offentlig journal Periode:25022008-25022008

Offentlig journal Periode:25022008-25022008 Offentlig journal Periode:25022008-25022008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00015-4 U Til: Styret i Helse Fnnmark HF, Direktøren i

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/242-37 1937/2010 01.07.2010 05.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/242-37 1937/2010 01.07.2010 05.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 1.7.2010-2.7.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.07.2010 Styremøte 22062010 - presseprotokoll - Styret - Innkallinger - Protokoller 2010

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/52-7 4914/2010 15.07.2014 18.11.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/52-7 4914/2010 15.07.2014 18.11. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 14.7.2014-18.7.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 18.07.2014 Notat fra møte Eiendomsforum 17. november 2010 Eiendomsforum

Detaljer

Offentlig journal Periode:21032007-21032007

Offentlig journal Periode:21032007-21032007 Offentlig journal Periode:21032007-21032007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00043-49 Dok.dato: 20032007 Grad: UO 2 Par.: 5a, Fvl 13.2

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/373-114 1553/2014 10.03.2014 27.02.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/373-114 1553/2014 10.03.2014 27.02. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 10.3.2014-11.3.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 11.03.2014 Opphold for unge med narkolepsi ved VHSS Valnesfjord Helsesportssenter

Detaljer

Offentlig journal Periode:13032008-14032008

Offentlig journal Periode:13032008-14032008 Offentlig journal Periode:13032008-14032008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00004-6 Dok.dato: 11032008 Grad: U 0 Par.: Kreftforeningen

Detaljer

Offentlig journal Periode:26102009-28102009

Offentlig journal Periode:26102009-28102009 Offentlig journal Periode:26102009-28102009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00064-225 Dok.dato: 24092009 Grad: U 0 Par.: U Til: Helsedirektoratet,

Detaljer

Offentlig journal Periode:22102009-23102009

Offentlig journal Periode:22102009-23102009 Offentlig journal Periode:22102009-23102009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00031-53 I Fra: Helsedirektoratet Nasjonalt råd for spesialistrutdanning

Detaljer

Offentlig journal Periode:23082007-24082007

Offentlig journal Periode:23082007-24082007 Offentlig journal Periode:23082007-24082007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00006-67 Dok.dato: 22082007 Grad: 0 Par.: I Fra: niversitetssykehuset

Detaljer

Offentlig journal Periode:30062008-30062008

Offentlig journal Periode:30062008-30062008 Offentlig journal Periode:30062008-30062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00010-79 Dok.dato: 26062008 Grad: 0 Par.: I Fra: Regionalt

Detaljer

Innhold: Svar på henvendelse om etablering av studietilbud i klinisk ernæringsfysiologi ved Universitetet i Tromsø

Innhold: Svar på henvendelse om etablering av studietilbud i klinisk ernæringsfysiologi ved Universitetet i Tromsø Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 11.2.2013-13.2.2013, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 13.02.2013 Svar på henvendelse om etablering av studietilbud i klinisk

Detaljer

Offentlig journal Periode:19062008-20062008

Offentlig journal Periode:19062008-20062008 Offentlig journal Periode:19062008-20062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00010-77 I Fra: Kunnskapssenteret - Nasjonal enhet for

Detaljer

Offentlig journal Periode:08052007-08052007

Offentlig journal Periode:08052007-08052007 oculive rapport 08052007 Offentlig journal Periode:08052007-08052007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00114-302 Dok.dato: 30042007 Grad:

Detaljer

Offentlig journal Periode:19032007-19032007

Offentlig journal Periode:19032007-19032007 Offentlig journal Periode:19032007-19032007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-170 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Samarbeidsorgan

Detaljer

Offentlig journal Periode:15062009-17062009

Offentlig journal Periode:15062009-17062009 Offentlig journal Periode:15062009-17062009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00025-19 Dok.dato: 13062009 Grad: 0 Par.: Avregningsutvalget

Detaljer

Offentlig journal Periode:18042007-18042007

Offentlig journal Periode:18042007-18042007 Offentlig journal Periode:18042007-18042007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-176 Dok.dato: 28032007 Grad: U 0 Par.: Universitetssykehuset

Detaljer

Offentlig journal Periode:16052007-16052007

Offentlig journal Periode:16052007-16052007 Offentlig journal Periode:16052007-16052007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00026-109 U Til: Peronalsjefene i Helseforetakene i Helse

Detaljer

Sammendrag møte 01.03.2011 mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge RHF. Dok.dato: 02.03.2011. Dok.

Sammendrag møte 01.03.2011 mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge RHF. Dok.dato: 02.03.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.5.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 30.05.2011 Sammendrag møte 01.03.2011 mellom Byarkivet Trondheim kommune, St. Olavs Hospital HF, Helse Midt-Norge

Detaljer

Offentlig journal 14012010-15012010

Offentlig journal 14012010-15012010 Offentlig journal 14012010-15012010 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00031-60 Dok.dato: 04012010 Grad: U 0 Par.: I Fra: Helsedirektoratet

Detaljer

Offentlig journal Periode:16032009-18032009

Offentlig journal Periode:16032009-18032009 Offentlig journal Periode:16032009-18032009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00031-27 Dok.dato: 11032009 Grad: U 0 Par.: I Fra: Helgelandssykehuset

Detaljer

Offentlig journal Periode:07042008-07042008

Offentlig journal Periode:07042008-07042008 Offentlig journal Periode:07042008-07042008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00001-189 U Til: Norges Diabetesforbund Troms Tilskudd

Detaljer

Offentlig journal Periode:23092009-25092009

Offentlig journal Periode:23092009-25092009 Offentlig journal Periode:23092009-25092009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00004-22 Statens helsetilsyn Kreftomsorgen - jfr. arkivsaksnummer

Detaljer

Offentlig journal Periode:04102007-05102007

Offentlig journal Periode:04102007-05102007 Offentlig journal Periode:04102007-05102007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00056-122 Dok.dato: 02102007 Grad: UO 1 Par.: 6.2.b I Fra:

Detaljer

Offentlig journal Periode:17082009-18082009

Offentlig journal Periode:17082009-18082009 Offentlig journal Periode:17082009-18082009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00031-47 I Fra: Arbeidsgiverforeningen Spekter Nasjonalt

Detaljer

Offentlig journal Periode:16102007-16102007

Offentlig journal Periode:16102007-16102007 Offentlig journal Periode:16102007-16102007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-199 Dok.dato: 04102007 Grad: U 0 Par.: U Til: Universitetssamarbeidets

Detaljer

Offentlig journal Periode:11062009-12062009

Offentlig journal Periode:11062009-12062009 Offentlig journal Periode:11062009-12062009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00028-4 Krav om erstatning i KOFA sak 2005/85 og 2005/121

Detaljer

Offentlig journal Periode:04022008-05022008

Offentlig journal Periode:04022008-05022008 Offentlig journal Periode:04022008-05022008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00009-8 Dok.dato: 02022008 Grad: U 0 Par.: U Til: Helse-

Detaljer

Offentlig journal Periode:26102007-29102007

Offentlig journal Periode:26102007-29102007 Offentlig journal Periode:26102007-29102007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00003-33 Dok.dato: 17102007 Grad: 0 Par.: SpareBank1 Nord-Norge

Detaljer

Offentlig journal Periode:31082007-31082007

Offentlig journal Periode:31082007-31082007 Offentlig journal Periode:31082007-31082007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00088-60 U Til: Helseforetakene ved Direktør Personalsjef

Detaljer

Offentlig journal Periode:16012008-16012008

Offentlig journal Periode:16012008-16012008 Offentlig journal Periode:16012008-16012008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00003-8 Dok.dato: 15012008 Grad: UO 2 Par.: 5a Fvl 13.1,

Detaljer

Offentlig journal Periode:12062008-13062008

Offentlig journal Periode:12062008-13062008 Offentlig journal Periode:12062008-13062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00001-235 I Fra: Cp-foreningen avd. Troms Sak: Brukerorganisasjoner

Detaljer

Offentlig journal Periode:10012008-11012008

Offentlig journal Periode:10012008-11012008 Offentlig journal Periode:10012008-11012008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00020-1 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Sak:

Detaljer

Offentlig journal Periode:24052007-24052007

Offentlig journal Periode:24052007-24052007 Offentlig journal Periode:24052007-24052007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 03/00015-101 Dok.dato: 23052007 Grad: U 0 Par.: U Til: alle

Detaljer

Offentlig journal Periode:13072007-13072007

Offentlig journal Periode:13072007-13072007 Offentlig journal Periode:13072007-13072007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00071-145 Dok.dato: 09072007 Grad: U 0 Par.: I Fra: Sosial-

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av stilling ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2009/1980-6 1960/2011 16.03.2011 MED.

Offentlig journal. Oppsigelse av stilling ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2009/1980-6 1960/2011 16.03.2011 MED. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.4.2011-1.5.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.05.2011 nnhold: Oppsigelse av stilling ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** P 2009/1980-6

Detaljer

Offentlig journal Periode:13052009-15052009

Offentlig journal Periode:13052009-15052009 Offentlig journal Periode:13052009-15052009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00062-7 Dok.dato: 12052009 Grad: U 0 Par.: U Til: Nordlandssykehuset

Detaljer

Offentlig journal 27072009-04082009

Offentlig journal 27072009-04082009 Offentlig journal 27072009-04082009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00018-34 Dok.dato: 04062009 Grad: UO 1 Par.: 13.1l. jf fvl. U Til:

Detaljer

Offentlig journal Periode:27062007-27062007

Offentlig journal Periode:27062007-27062007 Offentlig journal Periode:27062007-27062007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00117-286 Dok.dato: 27062007 Grad: U 0 Par.: I Fra: Lufttransport

Detaljer

Offentlig journal Periode:20072007-20072007

Offentlig journal Periode:20072007-20072007 DocuLive rapport 20072007 Offentlig journal Periode:20072007-20072007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 03/00006-66 Dok.dato: 11072007

Detaljer

Offentlig journal Periode:19082009-21082009

Offentlig journal Periode:19082009-21082009 Offentlig journal Periode:19082009-21082009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00005-10 Dok.dato: 18082009 Grad: U 0 Par.: I Fra: Helsedirektoratet

Detaljer

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.12.2011 Journaldato: 28.11.2011-1.12.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Status og utfordringer for lungemedisin i Helse Nord Lungemedisin U 2010/425-4

Detaljer

Offentlig journal Periode:04092008-05092008

Offentlig journal Periode:04092008-05092008 Offentlig journal Periode:04092008-05092008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00026-84 U Til: Helseforetakene Økonomirapportering 2008

Detaljer

Offentlig journal Periode:13032007-13032007

Offentlig journal Periode:13032007-13032007 Offentlig journal Periode:13032007-13032007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00060-35 Dok.dato: 08032007 Grad: U 0 Par.: U Til: Sosial-

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2011/313-7 4032/2012 04.07.2012 14.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2011/313-7 4032/2012 04.07.2012 14.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.07.2012 Journaldato: 2.7.2012-4.7.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Foretaksmøte Helse Finnmark HF 02072012, protokoll Helse Finnmark HF - Foretaksmøter

Detaljer

Offentlig journal Periode:14062007-14062007

Offentlig journal Periode:14062007-14062007 Offentlig journal Periode:14062007-14062007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00047-175 Dok.dato: 11062007 Grad: U 0 Par.: Advokatfirmaet

Detaljer

Offentlig journal 26022009-27022009

Offentlig journal 26022009-27022009 Offentlig journal 26022009-27022009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00026-136 U Til: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Økonomirapportering

Detaljer

Offentlig journal Periode:20062007-20062007

Offentlig journal Periode:20062007-20062007 Offentlig journal Periode:20062007-20062007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-191 I Fra: Universitetet i Bergen Sak: Samarbeidsorgan

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/44-9 615/2011 13.04.2011 13.04.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/44-9 615/2011 13.04.2011 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 11.4.2011-13.4.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.04.2011 Høringsuttalelse - forslag til Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske

Detaljer

Offentlig journal Periode:01112007-01112007

Offentlig journal Periode:01112007-01112007 Offentlig journal Periode:01112007-01112007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00001-31 U Til: Sosial- og helsedirektoratet Sak: Psykiatriutdanningsprosjektet

Detaljer

Offentlig journal Periode:07072008-09072008

Offentlig journal Periode:07072008-09072008 Offentlig journal Periode:07072008-09072008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00035-40 Dok.dato: 30062008 Grad: UO 1 Par.: 5a Fvl 13.2,

Detaljer

Offentlig journal Periode:07052008-09052008

Offentlig journal Periode:07052008-09052008 Offentlig journal Periode:07052008-09052008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00002-66 Dok.dato: 05052008 Grad: U 0 Par.: Mental Helse

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 27032012-27032012. Helse Sør-Øst RHF 28032012

Offentlig journal. Periode: 27032012-27032012. Helse Sør-Øst RHF 28032012 Offentlig journal Periode: 27032012-27032012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sør-Øst RI-IF 28032012 08/00036-16 Dok.dato: 26032012 Jour.dato:

Detaljer

2/16/2011. Offentlig j ournal. Periode: 02-10-2011-02-10-2011. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Notater

2/16/2011. Offentlig j ournal. Periode: 02-10-2011-02-10-2011. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Notater Offentlig j ournal Periode: 02-10-2011-02-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater Alle Alle Alle Ja Ja 08/00027-79 X Dok.dato: 4/28/2008 Jour.dato: 2/10/2011 Tilg. kode: U Par.:

Detaljer

Offentlig journal Periode:28012010-29012010

Offentlig journal Periode:28012010-29012010 Offentlig journal Periode:28012010-29012010 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00020-16 Dok.dato: 26012010 Grad: U 0 Par.: I Fra: Nasjonalt

Detaljer

Offentlig journal Periode:07122007-07122007

Offentlig journal Periode:07122007-07122007 Offentlig journal Periode:07122007-07122007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00114-326 Dok.dato: 05122007 Grad: 0 Par.: I Fra: HDO og

Detaljer

Offentlig journal Periode:28072008-01082008

Offentlig journal Periode:28072008-01082008 Offentlig journal Periode:28072008-01082008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00010-88 Dok.dato: 17072008 Grad: U 0 Par.: Helseforetakenes

Detaljer

Offentlig journal. Konkurransegrunnlag kunngjort i Doffin. Arbeidsmiljøundersøkelser AMUS - 2010 / 2011 2010/375-33 5301/2010 09.08.2010 03.02.

Offentlig journal. Konkurransegrunnlag kunngjort i Doffin. Arbeidsmiljøundersøkelser AMUS - 2010 / 2011 2010/375-33 5301/2010 09.08.2010 03.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.2.2011, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 11.02.2011 Konkurransegrunnlag kunngjort i Doffin Arbeidsmiljøundersøkelser AMS - 2010 / 2011 2010/375-33 5301/2010

Detaljer

Offentlig journal. Samhandlingshendelse - Med. avd. SSJ - Manglende/forsinket 24- timersvarsel. Samhandlingshendelse - med. avd.

Offentlig journal. Samhandlingshendelse - Med. avd. SSJ - Manglende/forsinket 24- timersvarsel. Samhandlingshendelse - med. avd. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 2.12.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 07.12.2012 nnhold: Samhandlingshendelse - Med. avd. SSJ - Manglende/forsinket 24- timersvarsel

Detaljer

Offentlig journal Periode:16032007-16032007

Offentlig journal Periode:16032007-16032007 Offentlig journal Periode:16032007-16032007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-166 Dok.dato: 14032007 Grad: U 0 Par.: I Fra: Universitetssykehuset

Detaljer

Offentlig journal Periode:13112007-13112007

Offentlig journal Periode:13112007-13112007 Offentlig journal Periode:13112007-13112007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00114-321 Dok.dato: 08112007 Grad: U 0 Par.: U Til: Foretakstillitsvalgte

Detaljer

3/10/2011. Offentlig j ournal. Periode: 03-09-2011-03-09-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja

3/10/2011. Offentlig j ournal. Periode: 03-09-2011-03-09-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offentlig j ournal Periode: 03-09-2011-03-09-2011 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 3/10/2011 08/00012-166 1 Dok.dato: Udatert Jour.dato: 3/9/2011 Sak:

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling avklaringssamtale. Personalsak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/2684-1 17460/2014 10.10.2014 05.12.

Offentlig journal. Innkalling avklaringssamtale. Personalsak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/2684-1 17460/2014 10.10.2014 05.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.03.2015 nnkalling avklaringssamtale rsonalsak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2014/2684-1 17460/2014 10.10.2014 nntatt

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 30042013 Offentlig journal Periode: 25042013-25042013

Helse Sør-Øst RHF 30042013 Offentlig journal Periode: 25042013-25042013 Helse Sor-øst RHF 30042013 Offentlig journal Periode: 25042013-25042013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 08/00124-139 Høgskolen i Gjøvik Sak: Høgskolesamarbeidet

Detaljer

Offentlig journal 29102009-30102009

Offentlig journal 29102009-30102009 Offentlig journal 29102009-30102009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00064-272 Dok.dato: 28102009 Grad: UO 1 Par.: 15.1l. U Til: Helse-

Detaljer

Offentlig journal Periode:07122009-09122009

Offentlig journal Periode:07122009-09122009 Offentlig journal Periode:07122009-09122009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00031-58 Dok.dato: 28102009 Grad: U 0 Par.: I Fra: UNN

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 08/00351-10 Veiledning i praksis Privatpraktiserende spesialist - Sturla Sveen Spesialist Sturla Sveen Dok. dato: 21.06.2017 Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2011/121-21 6278/2011 02.02.2012 28.09.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2011/121-21 6278/2011 02.02.2012 28.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.02.2012 Journaldato: 26.1.2012-2.2.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Søknad på 100 % avtalehjemmel for spesialist i øyesykdommer på Finnsnes Helse Nord

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U,n,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg. Dok.

Journaldato: , Dokumenttype: I,U,n,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.12.2016-2.12.2016, Dokumenttype:,U,n,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg nnhold: Virksomhetsrapportering Helse

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/234-6 5239/2010 06.04.2011 06.12.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/234-6 5239/2010 06.04.2011 06.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 4.4.2011-8.4.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.04.2011 RHF AMU- innkalling 08122010 Regionalt hovedarbeidsmiljøutvalg - RAMU - Helse U

Detaljer

Høring - Nasjonal tiltaksplan for behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helse- og omsorgssektoren

Høring - Nasjonal tiltaksplan for behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helse- og omsorgssektoren Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.2.2011, Dokumenttype:,U,N, Status: J,A 15.02.2011 nnhold: Høring - Nasjonal tiltaksplan for behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helse- og omsorgssektoren

Detaljer

Journaldato: 9.12.2014-15.12.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 9.12.2014-15.12.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.12.2014 Journaldato: 9.12.2014-15.12.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Sak 31-2014 Godkjenning

Detaljer

Offentlig journal Periode:03052007-03052007

Offentlig journal Periode:03052007-03052007 Offentlig journal Periode:03052007-03052007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00096-145 Dok.dato: 24042007 Grad: U 0 Par.: I Fra: Sirus

Detaljer

Offentlig journal Periode:03122009-04122009

Offentlig journal Periode:03122009-04122009 Offentlig journal Periode:03122009-04122009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00011-15 I Fra: Arbeidsgiverforeningen Spekter Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Offentlig journal 14092009-16092009

Offentlig journal 14092009-16092009 Offentlig journal 14092009-16092009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00039-64 I Fra: Statistisk sentralbyrå Regnskap 2008 Oppnevning

Detaljer