Den Nye Trykkluft Guiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den Nye Trykkluft Guiden"

Transkript

1 Guiden

2 2 INSTRUKSJON Den Nye Trykkluft Guiden Norsk Trykkluft AS er idag en ekspanderende bedrift som selger til det norske markedet. Vårt mål er å ta hånd om det viktigste vi har, nemlig kundene. Vi på Norsk Trykkluft hjelper til med alla typer av spørsmål som du og din bedrift kan ha. Det er ofte vanskelig å vite hvilken kompressor som er den beste løsningen for din bedrift, derfor har Norsk Trykkluft tatt fram denne nye Trykkluft Guiden. Her står alt som en kunde behøver og vite om trykkluft og alle de muligheter som finnes. Det kan være alt i fra dimensjonering av din installasjon, til å finne ut hvordan en kompressor jobber. Trykkluft Guiden er tatt fram for at du som kunde skal kunne føle deg tryggere med din bestilling, og vite at all informasjon finnes tilgjengelig for at en best mulig løsning blir valgt. Vi har samlet mange års erfaring i denne guiden, og vi vet hvilke spørsmål som kan komme ved drift av en kompressorinstallasjon. Les nøye igjennom guiden og er det spørsmål som du ikke finner svar på, så kontakt våre dyktige medarbeidere eller vårt forhandlernett.i fellesskap løser vi alle spørsmål du måtte ha!

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Komprimering av luft Om luft Om trykkluft Hva inneholder trykkluften? Enheter Hva skjer under komprimering av luft? Trykkluft som energimedium Valg av anlegg Kompressoranlegg Hvordan velge kompressoranlegg Anbefalinger - for valg av kompressoranlegg Stempelkompressorer Stempelkompressor Skruekompressorer Skruekompressoren Frekvensstyrte kompressorer Eksempel på besparingspotensial Besparingspotensialets konklusjon Varmegjenvinningssystem Luftvarmegjenvinning Kjøletørking av trykkluften TKjøletørkeren Filtrering av trykkluften Trykkluft Filtert Teknisk Informasjon Trykklufts økonomi Eksempel på noen maskiners trykkluftforbruk Hvor mye kondensvann produserer kompressoranlegget Klassifisering av trykkluftens kvalitet Luftens vanninnhold Trykkluftsmengden gjennom rør og utstyr Ventilasjonsbehov / Varmegjenvinning El-motorer, generell informasjon Lover og bestemmelser Omregningsfaktorer

4 4 KOMPRIMERING AV LUFT KOMPRIMERING AV LUFT Hva er det egentlig som hender når vi komprimerer luft? Hvordan fungerer en kompressor? Hvilken type av kompressor behøver jeg? I Trykkluft Guiden får du svar på disse spørsmålene. Her forklares også løsninger og uttrykk som forekommer ved komprimering av luft, og du får en innsikt i hvordan de ulike delene virker i et kompressoranlegg for å tilføre dine maskiner og verktøy tilstrekkelig med trykkluft. Om Luft Livet her på jorden er avhengig av et gass sjikt, atmosfæren, som ligger rundt vår jord. Det beskyttende området strekker seg ca 100 mil ut ifra vår planet. Det vi daglig kaller luft er en gassblanding som for det meste består av nitrogen, oksygen og en større eller mindre mengde vanndamp. Luften inneholder også små mengder edelgasser og en hel del forurensning som f.eks karbondioksyd som menneskene har produsert. Luftens sammensettning er for det meste den samme opp til ca 2 mils høyde over jordoverflaten Andre Gasser 1% Oksygen (O) 21% Nitrogen (N) 78% Om atmosfæretrykket På jordens overflate har luften en vekt på ca 1,2 kg/m³. Det innebær...at jordoverflaten og alt annet på den, utsettes for et trykk...som vi kaller lufttrykk eller atmosfæretrykk. Dette trykket tilsvarer tyngden av en luftsøyle med et areal på 1 cm 2 og en høyde på 100 mil, d.v.s. fra jordoverflaten til atmosfærens øvre grense. Lufttrykket avtar med stigende høyde, den halveres omtrent hver femte km oppover og vi sier at luften blir tynnere.

5 KOMPRIMERING AV LUFT 5 Om trykkluft Luft kan komprimeres i motsetning til væsker, d.v.s. en gitt mengde luft kan med øket trykk få et annet volum. Kompresjonen skjer i en maskin ved hjelp av en kraftkilde, altså en kompressor. Kompressoren kan i sin enkleste form være f.eks en fotballpumpe med menneske som kraftkilde. Luft suges inn i pumpen og presses tilsammen til ca 1/4 av sitt opprinnelige volum. Luftens trykk i fotballen stiger dermed til fire ganger atmo sfæretrykket. Vi har fått trykkluft i ballen. Det absolutte atmosfæretrykk er ca 100 kpa ( 1 bar ). Luftens trykk i fotballen kan oppgis på forskjellige måter: som fire ganger det absolutte atmosfæretrykket, 400 kpa(a), som overtrykk, 300 k Pa(e), eller som 300 kpa (underforstått overtrykk). (Se faktaruten nedenfor) Hva inneholder trykkluften? Trykkluften som kompressorene produserer inneholder naturligvis det samme som den innsugde luften fra omgivelsene. Også vanndamp som finnes i luften komprimeres og trykk luften får derfor høy luftfuktighet. Trykkluft fra en oljesmurt kompressor inneholder også små oljerester fra kompressorens smøresystem. Avhengig hva trykkluften skal brukes til, stilles ulike krav på hva som aksepteres av forurensning. Ofte behøves en høyere trykkluft kvalitet, og ved hjelp av tørking (luftfuktigheten reduseres) og filtrering (olje og andre partikler elimineres). Trykkluftens kvalitet angis i forskjellige klasser, i henhold til et internasjonalt system (se Teknisk informasjon side 67). Lufttrykk I det internasjonale enhetssystemet er Pa (pascal) vedtatt grunnenhet for trykk. Ettersom 1 pascal i trykkluftssammenheng er et meget lite trykk, brukes normalt enheten: kpa (1 kilopascal = 1000 Pa) eller MPa (1 megapascal=1000 kpa). Det normale lufttrykket på jordoverflaten kan benevnes på forskjellige måter med stort sett tilsvarende betydelse: 1 atm (atmosfære) = 1 kp/cm² (kilopond/cm²) 100 kpa (kilopascal) = 1 bar Enheter Trykkluft Trykkluftens trykk beskrives vanligvis som overtrykk, d.v.s. trykk over normalt lufttrykk. Detta er som regel underforstått, men skrives iblant med et (e), kpa(e). En kompressors arbeidstrykk nevnes som regel i overtrykk. Kompressorens kapasitet: En kompressors kapasitet, d.v.s. hvor mye trykkluft som kan leveres pr tidsenhet, oppgis i: l/min (liter/minut) l/s (liter/sekund) eller m³/min (kubikmeter/minut). Kapasiteten oppgis til atmosfærtrykk ekspandert luft. Et (N) foran enheten, f.eks (N) l/s står for normal og innebær at volumangivelsen gjelder ved et spesifikt omgivelsestrykk og en spesifikk temperatur. I de fleste praktiske tilfeller kan (N) l/s likestilles med l/s.

6 6 KOMPRIMERING AV LUFT Hva skjer ved komprimering av luft? Varme Den effekt som tilføres kompressorene forandres i kompressjonsprosessen til varme, uansett type kompressor. Den totale varmebelastingen er alltid like stor som den tilført effekten. En relativt liten kompressor med motoreffekt på 3 kw produserer altså like mye varme som et badstu -aggregat! For å bedre totaløkonomien for et kompressoranlegg kan denne varme gjenvinnes for oppvarming av lokalene. For å forhindre overopphetning kreves at kompressorenes kjøling er rett dimensjonert. Kjøling skjer som oftest med luft, eller i andre tilfeller med vann. Vanndamp Etter kompresjon og en nedkjølning, er trykkluften mettet med vanndamp og har med andre ord, en relativ fuktighet av 100 %. Da trykkluften kjøles på sin vei gjennom trykkluftssystemet kommer denne vanndampen til å kondensere til vann. Den temperaturen hvor dette skjer kalles duggpunkt. Kondensvannet finner vi i luftbeholderen, vannavskilleren og rørsystemet. Den mengde kondensvann som skilles ut beror på fire forskjellige forhold 1) mengde vanndamp i omgivelsesluften, 2) mengde luft som komprimeres, 3) trykkluftens temperatursenking etter kompressoren 4) trykkluftens trykk. Trykkluft som energimedium Å utvinne kraften i trykkluft er fordelaktig sett ut ifra mange sider. Tildels er trykkluften som kraftkilde både ren og ufarlig, og kan den anvendes til mange forskjellige oppgaver, som å drive verktøy og sylindrer, eller til å forflytte eller kjøle materialer. Til å drive en kompressor kreves en ytre kraftkilde, vanligvis en el- eller forbrenningsmotor. Den effekt som teoretisk sett kreves for å komprimere luft til et volum og et trykk er fysikalskt bestemt og kan ikke påvirkes. I kompressoren skjer et effekttap, dermed påvirkes anleggets totale effektbehov. Vi snakker derfor om en kompressors spesifikke effektbehov, d.v.s. den faktiske effekt som kreves for å komprimere en viss volum luft til et bestemt trykk, pluss effekttapet i kompressoren. For komprimering til 700 kpa ( 7bar ) i en moderne industrikompressor har man et normalt spesifikt effektbehov ca 6,5 kw/m³/min. En høyning eller senkning av trykket med 100 kpa medfører en tilsvarende høyning eller senkning av effektbehovet med ca 7 %..

7 VALG AV ANLEGG 7 VALG AV ANLEGG Kompressoranlegget I Trykkluft Guiden presenteres to hovedtyper av kompressorer: stempelkompressoren og skruekompressoren. Et komplett kompressoranlegg som oppfyller moderne krav til økonomi, tilgjenglighet og miljø, består av nedenforstående enheter KOMPRESSOR: plasseres med minst 0,5 m serviceområde på alle sider. Foran det elektriske panelet skal det minst finnes1 m fritt areal. LUFTBEHOLDEREN: med armatur / sikkerhetsventil og automatisk drenerings-ventil. En luftbeholder skal monteres etter gitte krav bestemt av ansvarlige myndigheter, og skal besiktes før den tas i bruk. KJØLETØRKE: tørker til kondensfri trykkluft for innomhusbruk. Monteres inn med avstengingsventil og bypassledning for kommende enkel service. OLJEFILTER: avskiller restolje fra trykkluften, ned til teknisk oljefri trykkluft. OLJEUTSKILLER: fjerner olje fra kondensvannet som skilles ut ifra kompressor, kjøletørke og filter, og sparer dermed miljøet for den belastningen. LUFTINNTAK: sjalusispjeld for innkommende kjøleluft til kompressorrommet. LUFTUTTAK: termotstatstyrt evakueringsvifte som styres etter temperaturen i kompressorrommet. KJØLELUFTSINNTAK: med sjalusispjeld for luft til kompressorrommet under varmegjenvinning. ANSLUTNINGSSTUSS: til kompressorens utgående luftutkast. AVKASTRIST: med spjeld for sommerventilasjon. AVTREKKSKANAL: med spjeld for varmegjenvinning. Ved kanallengde mer enn 3m behøves en ekstra vifte. RINGLEDNING: rørledning for luftdistrubisjon i hele lokalet. LUFTBEHANDLINGSENHET (FRL-ENHET): fjerner partikler fra trykkluften, regulerer til konstant trykk og produserer både ren trykkluft og trykkluft med smøring for trykkluftsverktøy.

8 8 VALG AV ANLEGG Anlegg med stempelkompressor Anlegg med skruekompressor

9 VALG AV ANLEGG 9 Valg av kompressoranlegg For valg av rett type kompressor og tilhørende utrustning, må vi kjenne til eller bestemme noen forutsetninger. En korrekt vurdering og planlegging av de faktiske behov gjør at det ferdige anlegget utnyttes optimalt, sett opp mot kapasitet og økonomi. Grunnleggende behov Følgende faktorer er grunnleggende under prosjektering av kompressoranlegg: Hvilken mengde trykkluft behøves for å utføre de planlagte oppgavene? Hvilket driftsopplegg vil ha behov av trykkluften, og antall timer pr.dag? Hvilken krav settes til trykkluftens kvalitet, partikler, vann- / oljeinnhold? Hvilket arbeidstrykk krever tilsluttet luftutstyr? Mengde Trykkluftsbehovet kan være basert på erfaringsgrunnlag. Metoden er usikker og krever ihvertfall gode kunnskaper av den som bedømmer. En annen måte er å måle en eksisterende kompressors belastning, en metode som fungerer bra når man vurderer en utbygging av eksisterende anlegg. Tredje metode er å beregne maskiner og verktøys luftforbruk. For å få et korrekt resultat er det viktig å vite arbeidstiden og forbrukets frekvens. Driftssyklus Er forbruket kontinuerlig gjennom hele døgnet? Varierer forbruket under arbeidsdagen? Finnes det utstyr som krever store mengder under perioder av dagen? Kvalitet Med utgangspunkt i hva trykkluften skal brukes til, bestemmes hva som kan aksepteres av partikler, olje - og vannrester. Arbeidstrykk Kompressoren tilpasses som oftes den del av utstyret som krever det høyeste arbeidstrykk. Trykkluftsverktøy for industrien er som oftest konstruert for et arbeidstrykk på 600 kpa ( 6 bar ). Kompressoren må som regel produsere et noe høyere trykk for å kompensere for trykkfall i kjøletørke, filter og ledningssystem. I dette tilfellet skulle et riktig arbeidstrykk for kompressoren være 700 kpa ( 7 bar ).

10 10 VALG AV ANLEGG Anbefalinger - valg av kompressor med utstyr Tryckluftsbehov Driftsopplegg: (ett-skift, max. 4 timer/døgn) Mengde trykkluft l/min Arbeidstrykk kpa Arbeidstrykk kpa Kompressor Ett-trinns stempelkompressor (med luftbeholder) Fler-trinns stempelkompressor (med luftbeholder) (ett-skift) Mengde trykkluft 100 l/min el. mer Arbeidstrykk kpa Skruekompressor med luftbeholder Kontinuerlig drift: Kapasitet 100 l/min eller mer Arbeidstrykk kpa Kvalitetskrav Arbeidsluft for trykkluftsverktøy i oppvarmede lokaler Tilleggsutrustning Kjøletørke Arbeidsluft i uoppvarmede lokaler eller ved utomhusledninger. Arbeidsluft for finmekanikk og elektronikk opp til eventuelt - 70 i duggpunkt Absorpsjonstørke Ved bruk av kjøletørke, som etterfilter. ViVed bruk av absorpsjonstørke, som forfilter. Ved sprøytemaling, sandblåsing og renblåsing. Vann og partikkelfilter Pusteluft, (ved bruk av kjøle - eller absorpsjonstørke). Laboratorieluft. Oljefilter + aktivt kulllfilter Arbeidsluft for finmekanikk og elektronikk. Oljeholdig kondensvann får ikke ledes ut i avløpssystemet. Kondensvannbehandling For et rent kompressorrom og et godt miljø.

11 STEMPELKOMPRESSORER 11 STEMPELKOMPRESSORER Stempelkompressoren En stempelkompressor består av en eller flere sylindrer med stempler som drives av en motor. Luften suges inn i sylinderen og komprimeres videre i ett eller fler trinn til riktig arbeidstrykk. Etter kompresjonen passerer trykkluften etterkjøleren og fortsetter videre til luftbeholderen. Ett-trinnskompressor En ett-trinnskompressor har en eller flere sylindrer som vær for seg komprimerer luft direkt fra atmosfæretrykk til arbeidstrykk. Oljesmurt eller oljefri? En oljesmurt kompressors sylinder, stempel og veivparti smøres av kompressorens sirkulerende oljevolum. Trykkluften fra en oljesmurt stempelkompressor inneholder derfor en viss mengde restolje, normalt mg/m³. Den oljefrie stempelkompressoren har i de flest tilfeller permanent smurte lager. Stempelet har oljefrie stempelringer, vanligvis i teflon eller kullfiber. Den her typen av kompressor krever normalt tettere bytte av lager og stempelringer, enn den oljesmurte. I gjengeld er trykkluften fri for restolje. Anvendelse område Stempelkompressorer er egnet i de fleste anlegg med mindre trykkluftsbehov. Ett-trinnskompressorer for trykk opp til ca 800 kpa, mens flertrinnsvariantene kan prestere trykk opp til kpa. Driften bør være periodisk. En luftkjølt stempelkompressors belastningsgrad skal ikke overstige 60 %. Etter eksempelvis 2 minutters kompresjon skal kompressoren hvile i minst 1,5 minutt. Den totale kompresjonstiden pr døgn bør maksimalt være ca 4 timer. Fler-trinnskompressor Fler-trinnskompressor har to eller flere seriekoblede sylindrer hvor luften komprimeres til sluttrykket trinnvis. Mellom trinnene kjøles trykkluften i kjølere med luft eller vann. På den måten bedres virkningsgraden samtidig som vi kan oppnå et betydligere høyere trykk enn i etttrinnskompressoren.

12 12 SKRUEKOMPRESSORER SKRUEKOMPRESSORER Skruekompressoren I skruekompressoren komprimeres luften mellom to roterende skruer. Disse utgjør sammen med selve huset rundt skruene, det som benevnes kompressorhuset. En skruekompressor arbeider i hovedsak etter to prinsipper: med væskeinnsprøytning eller som tørrgående. Begge variantene finnes i ett- og to trinnsløsninger. (3) Skrue-enhet (5) Etterkjøler (2) Kjøler (4) Oljeavskiller Prinsipp for skruekompressor med væskeinnsprøytning (1) Væskebeholder Skruekompressor med væskeinnsprøytning Skruekompressoren kjøler trykkluften med en kjølevæske direkte i kompressorhuset mellom skrueenhetene. Kjølevæsken som vanligvis er olje sirkulerer i et lukket system mellom (1) væskebeholderen (2) kjøleren og (3) skrueenheten, og blandes med luften før selve kompresjonen.kompressorens arbeidstemperatur holder derfor omkring +80 C uansett belastning og trykk. Direkte etter kompresjonen separeres kjølevæsken fra trykkluften i (4) oljeutskilleren. Trykkluften fortsetter videre via en (5) etterkjøler og videre til luftbeholderen. Anvendelse område Skruekompressoren egner seg for både kortere driftsperioder og kontinuerlig drift. Driftsøkonomien blir optimal ved kontinuerlig drift med høy belastningsgrad (opp till 100 %). Med moderne teknikk, f.eks. turtallsregulering, kan skruekompressorens energiforbruk ved lavt eller varierende trykkluftsbehov reduseres betydelig sammenlignet med tidligere driftsformer. Den oljesmurte skruekompressoren i ett-trinns løsningen dominerer dagens industri, der hvor arbeidsstrykket er på max kpa ( 13 bar ) og en kapasitet opp til ca 30 m3/min. Tørrgående skruekompressorer Den tørrgående eller oljefrie skruekompressoren komprimerer luften uten kjøling i kompresjonshuset. Kompressorens arbeidstemperatur stiger derfor til ca +200 C allerede ved et arbeidstrykk på 300 kpa ( 3 bar ). Tørrgående skruekompressorer for normal industritrykkluft (ca 700 kpa) må derfor komprimere luften i to trinn med kjøling av luften mellom trinnene.

13 FREKVENSREGULERTE KOMPRESSORER 13 Frekvensregulerte Kompressorer Den store sparegrisen både for din lommebok og for miljøet En ny kompressor er en stor investering for både store og små bedrifter. Men faktiskt så er en kompressors investeringskostnad lavt om man ser over en kompressors levetid. Ca 75 % av totaltkostnadene består av energi til drift.vurderer man en investering i en ny kompressor så er det den utgift man skal forsøke å redusere. I dette kapitel belyses hvilke smarte besparinger man kan gjøre for et betydelig lavere el-forbruk. Dels kan det være så enkle ting som å velge rett maskin for sitt forbruk. Det har vist seg mange ganger at bedriften velger en for stor kompressor, for usikkerheten er stor omkring hvilket luftbehov man egentlig behøver. Det kan våre dyktige forhandlere hjelpe til med gjennom mengdemåling på anlegget for å få fram hvilket behov akkurat denne bedriften har. Neste steg er å velge hvilken modell av kompressor som det skal satses på. Og i 80 % av tilfellene passer en frekvensstyrt maskin veldig bra. En frekvensstyrt maskin tilpasser seg etter produksjonens tempo. Den vil produserer så mye luft som behøves til enhver tid. En vanlig kompressor går mer av / på, den starter og går opp i trykk og mengde, og etter en tid stenges den av igjen. Det er en inneffektiv måte å produsere trykkluft på. Nedenfor ser man forskjellen i driften. Mørkeblå linje viser hvordan en vanlig kompressor arbeider og den lyseblå grafen viser hvordan en frekvensstyrt maskin jobber. Man kan enkelt se at den mørkeblå linjens topper går mye høyere enn den lyseblå grafen. Dette medfører et unødvendig høyt effektuttak og dermed en høyere energikostnad. Når produksjonen ikke behøver luft stenger en frekvensstyrt maskin omgående, mens en vanlig kompressor fortsetter å gå uten produksjon av trykkluft, dette benevnes av-last effekt og er en stor del av energiforbruket AIr demand Load/Unload Optimised VSD

14 14 FREKVENSREGULERTE KOMPRESSORER Frekvensregulerte Kompressorer Velges en frekvensstyrt maskin sparer bedriften mellom 25-35% i energikostnad, avhengig hvilken modell av hastighetsregulert maskin som blir valgt. Dette virker kanskje ikke som en stor besparing, men gjennom å illustrere det med et eksempel nedenfor, så skal det bevises hvor mye penger man kan spare på riktig valg en frekvensstyrt maskin. Og husk det er ikke laveste pris man skal velge, det er den laveste kostnaden som er viktig. Derfor er en frekvensstyrt maskin det selvfølgelige valg. Det vises gjennom et eksempel nedfor. Eksempel på besparingspotentsial: Grunnleggende begrep:: På-last effekt: Er den tid en kompressor går og samtidig produserer luft. Av-last effekt: Er den tid som kompressorens motor er i drift, men ingen luft produseres. Etter en periode stanser motoren om ikke et behov oppstår. Det er denne tid man vil redusere. Kompressor 1 er en vanlig tradisjonell av/på kompressor som jobber slik det hakkede mønsteret vi ser øverst. Den har en 22 kw el-motor som drivkraft. På-lastet drar kompressoren 22 kw, mens den i av-lastet drar 12 kw. Gang tid per år er 6000 timer. Av disse 6000 timer går kompressoren 3000 timer av-lastet, hvilket betyr at motoren går, men det produseres ingen luft. Denne situasjonen er meget vanlig ute hos mange store og små bedrifter. Driftkostnad/ år Avlastet Kompressor Driftstid avlastet Avlast (kw) kwh/år kwh (kr) Driftskostnad/år Av-last ,00 kr Driftkostnad/ år Avlastad Kompressor Driftstid pålastet Pålastet (kw) kwh/år kwh (kr) Driftkostnad/år På-last ,00 kr Kompressor 2 er en frekvensstyrt kompressor med en 22 kw motor som drivkraft. En frekvensstyrt kompressor som denne ligger og tilpasser seg etter produksjonens luftbehov og man kan si at den i snitt ligger på 65-70% av sin max effekt i gjennomsnitt om kompressoren er rett dimensjonert. Det gir en gjennomsnittseffekt på ca 15,5 kw. Her kommer også driftstiden forandres noe. Av de 3000 timer på-last effekt som kompressoren øverst har, behøver den frekvensstyrte maskinen å gå ca 4500 timer for å klare samme luftbehov med 70 % belastning. Men her kommer den store forskjellen, de resterende 1500 timene stenger den frekvensstyrte maskinen av produksjonen. Altså unngår man denne av-lasteffekten på de frekvenstyrte maskiner fra Norsk Trykkluft AS. Driftkostnad/ år Kompressor Driftstid avlast Avlast (kw) kwh/år kwh (kr) Driftskostnad/år Frekvensstyrt , ,00 kr

15 FREKVENSREGULERTE KOMPRESSORER 15 Besparingspotensial konklusjon Sammendrag Totalkostnad for energiforbruk kompressor 1 år NOK/år. Totalkostnad for energiforbruk kompressor 2 år NOK/år. Det utgjør en forskjell på NOK NOK = NOK/år. Eller NOK/ NOK = 31% Sparte kostnader pr år. Man regner med å spare igjen den noen høyere investeringskostnad på 1-2 år om man velger en frekvensstyrt maskin fra Norsk Trykklufts sortiment. Tenk også på den mengde kulldioksyd som vi sparer med å velge det turtallsregulerte eksemplet.kommer man opp i kompressorer på ca 75 kw og større, blir tilsvarende besparing enorm. Tre av Norsk Trykklufts frekvensstyrte maskiner

16 16 FREKVENSREGULERTE KOMPRESSORER Varmegjenvinningssystem Energigjenvinning fra væskekjølt skruekompressorer En luftkompressor installeres for å tilføre et produksjonssystem med energi i form av trykkluft. Ved komprimering av luft i kompressoren utvikles også energi i form av varme. Denne energimengden er like stor som den energi som tilføres kompressorens motor. En liten del av varmeenergien er i trykkluften. Det merkes gjennom at utgående trykkluft har noe høyere temperatur enn kompressorens innsugsluft. Ytterligere en liten del av varmen overføres til kompressorens omgivelser i form av strålevarme. Resterende, ca 90 % av den tilførte energien, består av varmeenergi som i de fleste tilfeller kan gjenvinnes fra kompressoren og dermed bedre økonomien for trykkluftsproduksjonen. Varmegjenvinningssystem Væskekjølte skruekompressorer som her behandles, er utstyrt med to varmevekslere, hvor kjølingen skjer. En varmeveksler for kjøling av den utgående komprimerte og varme luften; i den skal ca 10 % av tilført energi fjernes. En varmeveksler for den sirkulerende kjølevæsken i skruekompressoren; i den skal resterende varmeenergi ca 80 % kjøles bort. Kjølemediumet som leder varmen bort fra maskinen kan være luft eller vann. Varmegjenvinning med vann Luftkjølt kompressor med vannbasert gjenvinningssystem: Oppvarmet vann ut til gjenvinning Varmevekslere Kompressorens sirkulerende kjølevæske Kaldt vann inn for oppvarming 4/2-veisventil Et alternativ som kan være interessant er om det finnes mulighet til å forvarme returvannet i et varmesystem, øke temperaturen i et fjernvarmesystem eller varme prosess - eller tappevann. På en luftkjølt kompressor tilsluttes en varmeveksler mot kjølevæsken i kompressoren og en innkommende vannkrets, i serie med den ordinære varmeveksleren for kjølevæske / luft,som i dette tilfellet vil fungere som reserve- eller restkjøler. Primært skjer kjølingen i varmeveksleren kjølevæske/vann,og vannet kan nå en temperatur opp til ca. 70 C. Ca. 80 % av den tilførte energien kan overføres til vannet som får en temperaturhøyning og kan benyttes til andre oppvarmingsformål.

17 FREKVENSREGULERTE KOMPRESSORER 17 Luftbasert varmegjenvinning En enkel og billig metode som i de fleste installasjoner gir rask tilbakebetaling av investeringskostnaden. Vinters tid ledes den varme luften fra kompressorens luftutkast inn i nabo- lokaler gjennom en kanal. Luft tilbakeføres fra disse lokalene til kompressorrommet via et spjeld. Sommers tid tas kjøleluften utomhus gjennom et veggspjeld og sendes ut igjen gjennom en kanal, som da er stengt for gjenvinning inn til andre lokaler. Ved to kompressorer med felles avtrekkskanal monteres spjeld på hver kompressor som forrigles mot kompressorens motor. På den måte hindres at varm luft trykkes igjennom en kompressor som ikke er i drift. Varmegjenvinning til lokalet, vinterdrift Varmegjenvinning til lokalet, vinterdrift Enkel kompressorinstallasjon: Dobbel kompressorinstallasjon: Sommerventilasjon Sommerventilasjon Eksempel på vannmengde gjennom varmeveksleren for forskjellige temperaturintervaller : Tilført effekt kompressor kw Gjenvunnet effekt, kw kw Vannmengde, l/timen ved vanntemperatur i grader C C inn/ C ut l/time 10/ / /

18 18 TØRKING AV TRYKKLUFTEN TØRKING AV TRYKKLUFTEN Trykkluft kjøletørke I tørkeprosessen utskilles fukt fra trykkluften. Tørr trykkluft minsker risikoen for korrosjonsskader i trykkluftsystemet og bedrer driftsøkonomien for de maskiner og verktøy som er tilsluttet. Tørking skjer ved to metoder, kjøletørking eller adsorpsjonstørking. Kyltork Kjøletørken Adsorpsjonstørken Adsorpsjonstørke med kaldregenering Adsorpsjonstørken består av to trykkbeholdere som begge inneholder et tørkemiddel, vanligvis aluminiumoksid, kiselgel eller en blanding av disse. Trykkluften passerer gjennom den ene beholderen og tørkes ved kontakt med tørkemiddelet til et duggpunkt på 25 C eller lavere. Størstedelen av den tørre trykkluften går direkte ut i trykkluftsystemet. Resterende del, 3 15 %, ledes inn i den andre beholderen der den ekspanderer til atmosfæretrykk. Den tørre, ekspanderte luften absorberer nå fukten ut av denne beholderens tørkemiddel og sammen med fukten sendes ut av rommet. Etter en bestemt tid veksler beholderne funksjon, og det samme skjer dermed i den andre og det blir da en kontinuerlig tørkeprosess. Adsorpsjonstørken er følsom for olje og forurenset vann i trykkluften, og skal alltid utstyres med et olje / vann og partikkel filter. Kjøletørken inneholder en kjøleenhet med kjølekompressor, varmevekslere og et kjølemedium. Trykkluften kjøles ned til mellom ±0 og +6 C, kondensvannet felles ut og avskilles senere automatisk. Kjøletørken gir trykkluften en duggpunkt på +3 till 10 C, som er tilstrekkelig for å få kondensfri trykkluft til bruk i oppvarmede lokaler. Kjøletørken er enkel å installere, krever lite tilskudd av energi og er relativt lite følsom for olje i trykkluften. Likevel bør et oljeavskillende filter monteres for å redusere eventuelle oljerester i trykkluften. Dimensjonering av trykkluftstørken For å velge rett kapasitet på trykkluftstørken skal følgende faktorer medregnes: Hvilken temperatur og hvilket trykk har trykkluften foran tørken? Hvor stor er luftmengden gjennom tørken? Hvilket duggpunkt ønskes etter tørkeprosessen? Hvilken temperatur har luften omkring tørken?

19 FILTRERE TRYKKLUFT 19 FILTRERE TRYKKLUFT Trykkluftsfilteret Gjennom installering av filter i trykkluftsystemet kan innhold av forurensninger reduseres til et akseptabelt nivå eller helt fjernes om det kreves. Vi skiller i hovedsak på tre forskjellige metoder for filtrering av trykkluft og gasser; grovfiltrering, finfiltrering samt filtrering med aktivt kull. Grovfilter avskiller partikler Kullfilter fjerner oljedamp og gasser Grovfiltrering Et grovfilter fungerer som en sil. Partikler som er større enn hullene i filterelementet fanges opp på overflaten, mens mindre partikler passerer. Gjennom å tilpasse filtermaterialets hullstørrelse kan filtrets evne til å avskille partikler ned til en viss størrelse bestemmes nøyaktig. Når filteret stopper forurensingene øker trykktapet og elementet må rengjøres eller byttes etter en tid. Materialet i et grovfilter kan vare f. eks. cellulosefibrer, polyethylenplast eller sintermetall. Filtrering med aktivt kull Filtrering gjennom aktivt kull gjør at både oljedamp og en del gasser fjernes fra luften. Trykkluften blir på den måten lukt- og smaksfri. Normalt kan det aktive kullet i et filterelement ta opp olje til ca 15 % av kullmengdens vekt før det er ubrukelig. Når kullet er fylt med olje byttes filterelementet. Slike filter skal alltid ha grovfilter og finfilter foran, hvor oljedråper og vann avskilles. Trykkluften skal alltid være tørket før filtrering gjennom aktivt kull. Finfilter avskiller olje og partikler Finfiltrering Finfiltrering avskiller olje og partikler fra trykkluften gjennom et filterelement av glassfibrer. Oljedråpene fester seg på fibrene, oljen presses ut gjennom dem og ledes ut via en dreneringsventil i bunnen av filterhuset. Faste partikler setter seg mellom fibrene. Når filtermaterialet bli igjensatt av forurensninger øker trykkfallet over filtret og filterelementet må byttes. Filtret avskiller oljen mest effektivt når trykkluften har lav temperatur (+20 C eller lavere) og når lufthastigheten gjennom filtret er riktig.

20 20 TEKNISK INFORMASJON TEKNISK INFORMASJON Trykkluftsøkonomi Riktig trykk er viktig Trykkluft verktøy innenfor industrien er som regel konstruert for et arbeidstrykk på 600 kpa ( 6 bar ). Kompressorens arbeidstrykk bør være noe høyere for å kompensere for trykktap på vei fram til verktøyet. Trykkfall har stor påvirkning for verktøyets effektivitet. Om trykket, som forsyner f.eks en bormaskin,minker fra 600 till 500 kpa reduseres effekten med ca 25 %, som naturligvis gjør at arbeidet med bormaskinen går tilsvarende saktere. Å forsyne verktøyet med for høyt trykk er heller ikke bra. En økning av trykket fra 600 till 900 kpa gjør at en muttertrekkeren blir 50 prosent sterkere, men også 50 prosent overbelastet. Overbelastning leder videre til skader og forkortet levetid for verktøyet. Ved stigende arbeidstrykk øker dessuten trykkluftforbruket og dermed også energiutgiftene. Trykkluftsforbruk Trykkluftsforbruket i en trykkluftsmaskin øker med trykket i henhold til følgende: Eksempel: Arbeidstrykk kpa Korreksjonsfaktor 500 0, , , , , ,80 En slipemaskin som i henhold til leverandøren forbruker 700 l/min ved 600 kpa kommer å forbruke 700 x 1,6 = l/min ved 900 kpa. Tørr trykkluft er økonomisk trykkluft! En kompressoranlegg uten trykkluftstørke leverer til ledningsnettet trykkluft som har en relativ fuktighet på 100 % og et duggpunkt som er den samme som trykkluftens temperatur. For hver grads temperatursenkning i ledningssystemet kommer kondensvannet til og utfelles, og dette vil gi korrosjonsskader i ledninger, verktøy og maskiner. Vann i ledningssystemet krever også kontinuerlig vedlikehold av vannavskillere og filter.videre kommer slitasje på trykkluftsverktøyet å øke. En trykkluftstørke i anlegget hindrer disse problem og de ekstra kostnader de medfører. Kompressorens plassering Generelt sett skall kompressoren plasseres så nære arbeidsplassen som mulig. Ved større anlegg er en sentralt plassert kompressoranlegg å foretrekke enn å ha kompressorer ved hvert arbeidsenhet. Fordelene med det er mange: Det blir lettere å optimere kompressoranleggets kapasitet, hvilket gir lavere energi- og investeringskostnader. Samkjøring av flere kompressorer gir bedre driftsøkonomi. Enklere overvåkning gir lavere vedlikeholdskostnader. Ventilasjon og varmegjenvinning kan effektiviseres med reduserte energikostnad som resultat.

Generell trykkluftteori / luftkvalitet

Generell trykkluftteori / luftkvalitet Generell trykkluftteori / luftkvalitet Kompressoren Atmosfæreluft (1) blir sugd inn gjennom innsugingsventilen (2) idet stempelet (3) beveger seg nedover i sylinderen, Når stempelet går oppover, blir lufta

Detaljer

Trykkluftguiden. Stempelkompressor Skruekompressor Kjøletørke Filter Teknisk informasjon

Trykkluftguiden. Stempelkompressor Skruekompressor Kjøletørke Filter Teknisk informasjon Trykkluftguiden Stempelkompressor Skruekompressor Kjøletørke Filter Teknisk informasjon 2 INSTRUKSJON Trykkluftguiden Det er ofte vanskelig å vite hvilken kompressor som er den beste løsningen for din

Detaljer

Atlas Copco Kompressorteknikk AS. Eyde nettverket 05.05.2011 Thor Arne Hallesen

Atlas Copco Kompressorteknikk AS. Eyde nettverket 05.05.2011 Thor Arne Hallesen Atlas Copco Kompressorteknikk AS Eyde nettverket 05.05.2011 Thor Arne Hallesen Energi å spare? Hvor store er dine energikostnader? Hva er deres årlige energiforbruk på kompressorene? Hva skulle det innebærer

Detaljer

WIS - 100% oljefri teknologi

WIS - 100% oljefri teknologi MARK SKRUEKOMPRESSOR WIS - 100% oljefri teknologi Water Injected Screw Technology ISO 8573:1 klasse O (TÜV sertifisert) WIS controller KOMPRESSORSTYRING - ELEKTRONISK INTELLIGENT STASJONÆR OG DRIFTSKLAR

Detaljer

Benytte spillvarme DRIFTSSIKKER OG EFFEKTIV. Kaeser Kompressoren SE / www.kaeser.com / Side 1

Benytte spillvarme DRIFTSSIKKER OG EFFEKTIV. Kaeser Kompressoren SE / www.kaeser.com / Side 1 Benytte spillvarme DRIFTSSIKKER OG EFFEKTIV Kaeser Kompressoren SE / www.kaeser.com / Side 1 Kostnadsfordeling Energiandeler for industrielt benyttede elektriske motorer (EU) energiforbruk 2000: 80 mrd

Detaljer

Ved bedre separering av varme og kalde soner kan man tilføre kald luft med temperatur på 20 C og avtrekkstemperaturen kan økes til 30 C

Ved bedre separering av varme og kalde soner kan man tilføre kald luft med temperatur på 20 C og avtrekkstemperaturen kan økes til 30 C Diverse Retur temperatur Tradisjonell dataaggregat baserte kjøleanlegg er konstruert og vil bli operert på retur luften (den varme luften som kommer tilbake fra rommet til den dataaggregat enhet) på 22

Detaljer

Certificeret iht. ISO 9001:2000 Germanischer Lloyd Certification Certifikat-nr.: QS-410 HH. Little Big Air Skruekompressor C-serien 2.2 7.

Certificeret iht. ISO 9001:2000 Germanischer Lloyd Certification Certifikat-nr.: QS-410 HH. Little Big Air Skruekompressor C-serien 2.2 7. Certificeret iht. ISO 9001:2000 Germanischer Lloyd Certification Certifikat-nr.: QS-410 HH Little Big Air Skruekompressor C-serien 2.2 7.5 kw Nå kan du også! CM Kompakt modell 2.2 7.5 kw Effektiv fri luft

Detaljer

System. Vann vann isvannsaggregat

System. Vann vann isvannsaggregat Vann vann isvannsaggregat Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står

Detaljer

NTNU Institutt for Termisk Energi og Vannkraft

NTNU Institutt for Termisk Energi og Vannkraft NTNU Institutt for Termisk Energi og Vannkraft LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG 64182 PNEUMATIKK FREDAG 5. DESEMBER 1997 Oppgave 1 ( 15% ) a) Velg sylinder for et nettrykk på 6.3 bar. Kraften sylinderen

Detaljer

www.kaeser.com Oljefrie stempelkompressorer DENTAL-serien Leveringsmengde 65 til 950 l/min trykk 10 bar

www.kaeser.com Oljefrie stempelkompressorer DENTAL-serien Leveringsmengde 65 til 950 l/min trykk 10 bar www.kaeser.com Oljefrie stempelkompressorer DENTA-serien everingsmengde 65 til 950 l/min trykk 10 bar vorfor dentalkompressorer fra KAESER? Som bruker forventer du at din dentalkompressor skal kunne håndtere

Detaljer

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

Piccolo - det lille energisparende aggregatet

Piccolo - det lille energisparende aggregatet VENTILASJON PÅ NATURENS VILK ÅR SIDEN 1983 0-220 m³/h Piccolo - det lille energisparende aggregatet Piccolo ON -modeller I en leilighet eller en liten bolig er det ofte vanskelig å plassere et ventilasjonsaggregat.

Detaljer

Tekniske installasjoner i Passivhus.

Tekniske installasjoner i Passivhus. . Øivind Bjørke Berntsen 06.11.2011 siv.ing. Øivind B. Berntsen AS Agder Wood 1 NS 3700 Passivhusstandard. (bolig) Sintef rapport 42: Kriterier for passivhus. Yrkesbygg 06.11.2011 siv.ing. Øivind B. Berntsen

Detaljer

Tappevannsoppvarming. System

Tappevannsoppvarming. System Tappevannsoppvarming Tappevannsforbruket varierer sterkt over døgnet og har i boliger en topp om morgenen og om kvelden. Vannet i nettet varierer litt over årstidene og kan gå fra 5 12 C når det tappes

Detaljer

Luftfilterering. Innovasjon Pålitelighet Effektivitet

Luftfilterering. Innovasjon Pålitelighet Effektivitet Luftfilterering Innovasjon Pålitelighet Effektivitet Du, selskapet ditt og vårt miljø Ingersoll Rand Ingersoll Rand neste generasjon med trykkluftfiltere inneholder vår nye Element Replacement Indicator

Detaljer

Varmepumpe og kjøleaggregat i ett

Varmepumpe og kjøleaggregat i ett + + Varmepumpe og kjøle i ett Den reversible varmepumpen ThermoCooler HP kan integreres i våre Envistar Flex-er. Alle delene til den reversible varmepumpen er innebygd i en moduldel som plasseres i ventilasjonset.

Detaljer

MARK skruekompressor serie MSM N 2. med dobbelt uttak TRYKKLUFT + NITROGEN

MARK skruekompressor serie MSM N 2. med dobbelt uttak TRYKKLUFT + NITROGEN N 2 - NITROGEN MARK skruekompressor serie MSM N 2 med dobbelt uttak TRYKKLUFT + NITROGEN Leveringsmengde trykkluft fra 0,470 m 3 /min opptil 0,732 m 3 /min Leveringsmengde Nitrogen fra 0,240 m 3 /min opptil

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

SLUTTØRKING ENERGIFORBRUK

SLUTTØRKING ENERGIFORBRUK FAGSEMINAR KLIPPFISKTØRKING Rica Parken Hotell, Ålesund Onsdag 13. Oktober 2010 SLUTTØRKING ENERGIFORBRUK Ola M. Magnussen Avd. Energiprosesser SINTEF Energi AS 1 ANLEGG FOR SLUTTØRKING Mål: BESTEMME :

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger. Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon.

Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger. Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon. Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon. Balansert ventilasjon i boliger Ventilasjon er viktig og nødvendig for å sikre godt inneklima i boliger.

Detaljer

10 tips for å redusere energikostnadene til produksjon

10 tips for å redusere energikostnadene til produksjon 10 tips for å redusere energikostnadene til produksjon Forbedret effektivitet og redusert energiforbruk Effektiv anvendelse av trykluft er et område hvor mange produserende virksomheter kan oppnå betydelige

Detaljer

Monteringsanvisning DX

Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX For å sikre en stabil vannforsyning er det viktig at pumpen installeres riktig. De fl este driftsforstyrrelser skyldes årsaker utenfor pumpen. De vanligste

Detaljer

Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer

Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer Rørstyringer For montering av aksialkompensatorer

Detaljer

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP kw

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP kw Elektrokjele type EP - 31 1800 kw EP 31-600 EP- elektrokjele for vannsystemer. 27 størrelser Kjelene finnes med 7,15 eller 30 trinn. Temperaturen kan stilles mellom 20 og 95 C Omgivelsestemperatur under

Detaljer

Montering, Drift og Vedlikehold Kullfilter AK 20-60. Innholdsfortegnelse

Montering, Drift og Vedlikehold Kullfilter AK 20-60. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kullfilter for drikke- og prosessvann... 2 Kapasiteter... 2 Begrensninger... 2 Montering... 3 Innstilling av drivverk... 3 Oppstart... 4 Vedlikehold... 4 Fyllingsgrader... 5 Reservedeler...

Detaljer

SKRUEKOMPRESSOR MSA 4 kw 5,5 kw 7,5 kw 11 kw 15 kw stasjonære luftkjølte driftsklare

SKRUEKOMPRESSOR MSA 4 kw 5,5 kw 7,5 kw 11 kw 15 kw stasjonære luftkjølte driftsklare SKRUEKOMPRESSOR MSA 4 kw 5,5 kw 7,5 kw 11 kw 15 kw stasjonære luftkjølte driftsklare KUNNSKAP OG KVALITET TEKNOLOGI DU KAN STOLE PÅ MARK MSA skruekompressor, leveres i fem versjoner: Skruekompressor Basic

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

Behovsstyrt ventilasjon Når er det lønnsomt?

Behovsstyrt ventilasjon Når er det lønnsomt? Artikkel i norsk VVS Behovsstyrt ventilasjon Når er det lønnsomt? Norge er kanskje det landet i verden med høyest krav til minimum friskluftmengde i kontorbygninger (tabell 1). Denne friskluften skal bidra

Detaljer

Falcon S3. Falcon S3 Kryss Falcon Energy S3 TT. med elektronisk automatikk og patentert termovakt* VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING

Falcon S3. Falcon S3 Kryss Falcon Energy S3 TT. med elektronisk automatikk og patentert termovakt* VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Falcon S3 Kryss Falcon Energy S3 TT med elektronisk automatikk og patentert termovakt* Falcon S3 Kryss L venstremodell: Art. nr. 14350 Nobb nr. 23376429 Falcon S3 Kryss R høyremodell: Art. nr. 14351 Nobb

Detaljer

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving)

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør etter legging foretas for å sikre at rørsystemet ikke har eller får lekkasje på grunn av feil i skjøt, feil i materialet eller feil

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

NOEN FAKTA OM SCANIA FILTERE

NOEN FAKTA OM SCANIA FILTERE NOEN FAKTA OM SCANIA FILTERE SCANIA FILTERE Scania filtere er utviklet og omfattende testet sammen med tilhørende Scaniakomponenter i henhold til strenge krav til funksjon, kvalitet, service og holdbarhet.

Detaljer

www.exvent.no Exvent liggende ventilasjonsaggregat for småhus og eneboliger

www.exvent.no Exvent liggende ventilasjonsaggregat for småhus og eneboliger www.exvent.no Exvent liggende ventilasjonsaggregat for småhus og eneboliger Enkel styringsautomatikk sørger for at Exvent-aggregatet fungerer. Til alle modeller i Exvent-serien har du til rådighet en oversiktelig

Detaljer

HW 3600 HW 3600. - tjältinare i ny division. NYHETER 2012-modellen! Elektronisk laddning Större dieseltank Autostart elverk. 103 kw panna GPS-tracking

HW 3600 HW 3600. - tjältinare i ny division. NYHETER 2012-modellen! Elektronisk laddning Större dieseltank Autostart elverk. 103 kw panna GPS-tracking HW 3600 HW 3600 - tjältinare i ny division NYHETER 2012-modellen! 103 kw panna GPS-tracking Elektronisk laddning Större dieseltank Autostart elverk HW 3600 - mobilt varmekraftverk for bruk hele året Mobilt

Detaljer

Monteringsanvisning DX

Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX For å sikre en stabil vannforsyning er det viktig at pumpen installeres riktig. De fl este driftsforstyrrelser skyldes årsaker utenfor pumpen. De vanligste

Detaljer

SIRKULASJONS-PUMPER FRA INTEC PUMPER AS, Oslo Norway

SIRKULASJONS-PUMPER FRA INTEC PUMPER AS, Oslo Norway SIRKULASJONS-PUMPER FRA INTEC PUMPER AS, Oslo Norway GRUPPER AL_ AT AKN AS_ KN_ TEKNISK INFORMASJON TEKNISKE DATA KG db(a) AL_/AT R/MIN KW A (400V) AL AT 1m 1032/4 1500 0.2 0.60 20 46 42 /2 3000 1.1 2.80

Detaljer

Flexit boligventilasjon

Flexit boligventilasjon Flexit boligventilasjon Nå får du opp til 20 000 kr i tilskudd fra Enova for ettermontering av balansert ventilasjon! A FOR ET SUNT INNEMILJØ Hvorfor ventilere? Du er sikkert nøye med hva barna spiser,

Detaljer

De større europeiske støvsugerprodusentene har utarbeidet en standard, som beskriver, hvordan de forskjellige egenskapene skal defineres og måles.

De større europeiske støvsugerprodusentene har utarbeidet en standard, som beskriver, hvordan de forskjellige egenskapene skal defineres og måles. Tekniske standard målemetode De større europeiske støvsugerprodusentene har utarbeidet en standard, som beskriver, hvordan de forskjellige egenskapene skal defineres og måles. Standarden heter IEC 312

Detaljer

Distanse gjennom vedkubben

Distanse gjennom vedkubben ,QQOHGQLQJ (NVHPSHOSURVMHNW+\GUDXOLVNYHGNO\YHU,QQOHGQLQJ Dette dokumentet beskriver en anvendelse av hydraulikk som er mye i bruk - en vedklyver. Prinsippet for en vedklyver er som regel en automatisering

Detaljer

KUNNSKAP, KLIMA OG KULDE NYHET

KUNNSKAP, KLIMA OG KULDE NYHET KUNNSKAP, KLIMA OG KULDE Luftmengde 360-33840 m³/h Integrert automatikk Integrert Energisparing Enkel installering nye størrelser IV Produkt IV Produkt utvikler, produserer og selger miljøog energieffektive

Detaljer

www.exvent.no Exvent liggende ventilasjonsaggregat for småhus og eneboliger

www.exvent.no Exvent liggende ventilasjonsaggregat for småhus og eneboliger www.exvent.no Exvent liggende ventilasjonsaggregat for småhus og eneboliger I over 25år har Exvent utviklet ventilasjonsaggregater med varmegjenvinning av høy kvalitet. Vi har alltid fokusert på aggregater

Detaljer

Energibesparende... ... takket være turtallsregulerte motorer med frekvensomformere. Energibesparelse på grunn av frekvensomformer/ turtallsregulering

Energibesparende... ... takket være turtallsregulerte motorer med frekvensomformere. Energibesparelse på grunn av frekvensomformer/ turtallsregulering ... takket være turtallsregulerte motorer med frekvensomformere Tomi Ristimäki Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 08 I 2008 På grunn av stadig økende energipriser er bedrifter stadig oftere

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: FYS1000 Eksamensdag: 19. august 2016 Tid for eksamen: 9.00-13.00, 4 timer Oppgavesettet er på 6 sider Vedlegg: Formelark (2 sider).

Detaljer

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP - NG kw

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP - NG kw Elektrokjele type EP - NG 31 1800 kw EP NG 31-600 EP-NG elektrokjele for vannsystemer. 27 størrelser Kjelene finnes med 7,15 eller 30 trinn. Temperaturen kan stilles mellom 20 og 95 C Omgivelsestemperatur

Detaljer

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg Kongsvinger sykehus medisinsk trykkluftanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 11991001 24.02.2015 Kunde: SIHF Kongsvinger sykehus

Detaljer

Diesel Tuning Module Teknikk

Diesel Tuning Module Teknikk HVORDAN VIRKER DEN? Diesel Tuning Module Teknikk Vi må gå tilbake til grunnleggende teori om dieselmotorer for å forklare hvordan ProDieselChip fungerer. Hovedforskjellen mellom diesel og bensinmotorer

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning 11869N-7 212-1 FLEXIT SPIRIT ART. NR.: 11863 11948 11185 Monteringsveiledning Vannbatteri Innhold 1 Tekniske data 3 1.1 UNI 2 3 1.2 UNI 3 4 1.3 UNI 4 4 1.4 Kapasitet og lyddata, tilluftsside UNI 2 5 1.5

Detaljer

Proff Norge/RvR. RvR samling Bergen 18-20. mai 2011

Proff Norge/RvR. RvR samling Bergen 18-20. mai 2011 Proff Norge/RvR RvR samling Bergen 18-20. mai 2011 Proff Norge AS v/jan Terje Moe Samarbeid/RvR /kurs /utstyr Fuktteori Kondens og adsorpsjons avfukter Vannsuger m/lensepumpe Vifter/slanger Annet Kjemi,

Detaljer

TEKNISK DATABLAD FIRETEX FX2000 1 (5) 2010 12 30

TEKNISK DATABLAD FIRETEX FX2000 1 (5) 2010 12 30 FIRETEX FX2000 1 (5) 2010 12 0 Innholdsfortegnelse Generelle tekniske data Side 12 verdier og tykkelser, HEA og HEB Side verdier og tykkelser, HEB, HEM og IPE Side verdier og tykkelser, IPE og Side 5 Løsemiddelbasert

Detaljer

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Revolusjonerende luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Ecodan luft/vann varmepumpen er utviklet og patentert i Japan av Mitsubishi Electric.

Detaljer

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg Kongsvinger sykehus medisinsk trykkluftanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 11991001 24.02.2015 Kunde: SIHF Kongsvinger sykehus

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

VARMERE LUFTAVFUKTERE ITM-ITALIA ITM-ITALIA. Vinteren 2013

VARMERE LUFTAVFUKTERE ITM-ITALIA ITM-ITALIA. Vinteren 2013 Vinteren 2013 VARMERE Komplett varmeprogram gass, diesel og elektrisk fra: ITM-ITALIA LUFTAVFUKTERE Proffesjonelle avfuktere fra: ITM-ITALIA made in Italy made in Italy www.cial.no Leverandør: Cial AS

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor Omnia UL Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Skifte av anslutningsside for rør.... 2 Brukerveiledning

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen i FYS1000, 14/8 2015

Løsningsforslag til eksamen i FYS1000, 14/8 2015 Løsningsforslag til eksamen i FYS000, 4/8 205 Oppgave a) For den første: t = 4 km 0 km/t For den andre: t 2 = = 0.4 t. 2 km 5 km/t + 2 km 5 km/t Den første kommer fortest fram. = 0.53 t. b) Dette er en

Detaljer

KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe

KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe EN GUIDE TIL KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe Oppvarmingskostnader er kjedelig, men nødvendig i et land som Norge. For å redusere dem behøver du riktig oppvarming som fungerer for huset ditt. En

Detaljer

HØGSKOLEN I MOLDE UTREDNING OPPTA VARME OG AVGI KONDENSATORVARME FRA VARMEPUMPE TIL VENTILASJONSANLEGGET FOR BYGG A. Ålesund,

HØGSKOLEN I MOLDE UTREDNING OPPTA VARME OG AVGI KONDENSATORVARME FRA VARMEPUMPE TIL VENTILASJONSANLEGGET FOR BYGG A. Ålesund, Side 1 av 10 HØGSKOLEN I MOLDE UTREDNING OPPTA VARME OG AVGI KONDENSATORVARME FRA VARMEPUMPE TIL VENTILASJONSANLEGGET FOR BYGG A Ålesund, 22.08.2013 Side 2 av 10 SAMMENDRAG Oppdrag Etter avtale med Statsbygg

Detaljer

energi fra omgivelsene av Roy Peistorpet

energi fra omgivelsene av Roy Peistorpet Varmepumper energi fra omgivelsene av Roy Peistorpet Emner Varmepumpens virkemåte Varmekilder Fjernvarmeløsninger Dimensjonering Varmepumper - viktige momenter Andre navn på varmepumper Omvendt kjøleskap

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent AS-18 / AS-25 / AS-30 / AS-44 / AS-67 / KB-109 Lutkjølt kompressoraggregat E-ASKB rev.1 Teknisk informasjon Disse luftkjølte kompressoraggregatene blir levert i seks forskjellige størrelser og

Detaljer

Sammendrag av fordelene med en AMA kompressor:

Sammendrag av fordelene med en AMA kompressor: Et komplett trykkluftsystem av høy kvalitet innenfor budsjett AMA AR-serie er designet for å gjøre livet til brukeren mest mulig behagelig. Kompressoren føres av et bredt forhandlernett med produsenten

Detaljer

AR200 AR200. Innfelt luftport for små innganger. 1 Uten varme 3 Elvarme: 3 18 kw 2 Vannbåren varme. Anbefalt installasjonshøyde 2,5 m*

AR200 AR200. Innfelt luftport for små innganger. 1 Uten varme 3 Elvarme: 3 18 kw 2 Vannbåren varme. Anbefalt installasjonshøyde 2,5 m* AR00 Innfelt luftport for små innganger Anbefalt installasjonshøyde,5 m* Innfelt montering Lengder:,,5 og m Uten varme Elvarme: 8 kw Vannbåren varme Bruksområde AR00 er en kompakt luftport som egner seg

Detaljer

Liggende ventilasjonsaggregater

Liggende ventilasjonsaggregater VENTILASJON PÅ NATURENS VILK ÅR SIDEN 1983-1 400 m³/h Liggende ventilasjonsaggregater Når du har kontroll over inneluften har du også kontroll over din helse I vårt nordiske klima tilbringer vi en stor

Detaljer

Exvent stående ventilasjonsaggregat for småhus og eneboliger. www.exvent.no

Exvent stående ventilasjonsaggregat for småhus og eneboliger. www.exvent.no Exvent stående ventilasjonsaggregat for småhus og eneboliger www.exvent.no I over 25år har Exvent utviklet ventilasjonsaggregater med varmegjenvinning av høy kvalitet. Vi har alltid fokusert på aggregater

Detaljer

SPYLING AV RØR OG RØRSYSTEMER I HYDRAULIKKANLEGG

SPYLING AV RØR OG RØRSYSTEMER I HYDRAULIKKANLEGG SPYLING AV RØR OG RØRSYSTEMER I HYDRAULIKKANLEGG WWW.SERVI.NO INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT Langt de fleste problemer med og driftsforstyrrelser i hydraulikkanlegg skyldes forurensninger i rørene som føres

Detaljer

SPIROVENT SMUSSUTSKILLERE DIRT SEPARATOR

SPIROVENT SMUSSUTSKILLERE DIRT SEPARATOR SPIROVENT DIRT SEPARATOR SMUSSUTSKIERE S P I R O V E N T D I R T S E P A R A T O R Kombiner Spirovent Dirt Separator Air Superior og du har et vannbehandlingsanlegg. Fjerner både oksygen og smuss helt

Detaljer

Tema: Fuktig luft og avfukting

Tema: Fuktig luft og avfukting Focus. Trust. Initiative. Driftsoperatørsamling I Ålesund 1. 2. oktober 2008 Tema: Fuktig luft og avfukting Dantherm Air handling AS Odd Bø Dantherm Air Handling AS Holder til på Nøtterøy ved Tønsberg

Detaljer

VENTILASJON VENTILASJON

VENTILASJON VENTILASJON 32 VENTILASJON VENTILASJON Stikkordregister Blås opp en plastpose og legg den i fryseren. Etter en kort stund er posen full av dugg og vanndråper. Vannet kommer ikke ut fordi det ikke finnes ventilasjon.

Detaljer

Varmluftsvifte SW02 Stillegående varmevifte for tilkobling til vann i små bygninger.

Varmluftsvifte SW02 Stillegående varmevifte for tilkobling til vann i små bygninger. båren varme modell Varmluftsvifte Stillegående varmevifte for tilkobling til vann i små bygninger. Bruksområde er en kompakt varmevifte med et svært lavt lydnivå som er beregnet på tilkobling til vann.

Detaljer

Oppgaver til kapittel 4 Elektroteknikk

Oppgaver til kapittel 4 Elektroteknikk Oppgaver til kapittel 4 Elektroteknikk Oppgavene til dette kapittelet er lag med tanke på grunnleggende forståelse av elektroteknikken. Av erfaring bør eleven få anledning til å regne elektroteknikkoppgaver

Detaljer

TIPS TAPPEVANN. Nyttige tips om tappevann. Splitt inverter. Kuldeprodukter. Tele og datakjøling. Rørteknisk. Kjøl frys.

TIPS TAPPEVANN. Nyttige tips om tappevann. Splitt inverter. Kuldeprodukter. Tele og datakjøling. Rørteknisk. Kjøl frys. TIPS TAPPEVANN Splitt inverter Kuldeprodukter Tele og datakjøling Rørteknisk Kjøl frys Tørrkjølere Nyttige tips om tappevann. Type tanker Forvarming med varmepumpe Varmeoverføring Tappevann i veksler Tappevann

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Tema: Fuktig luft og avfukting. Dantherm Air handling AS. Odd Bø

Tema: Fuktig luft og avfukting. Dantherm Air handling AS. Odd Bø Focus. Trust. Initiative. Fagsamling I Loen 21. - 22. november 2007 Tema: Fuktig luft og avfukting Dantherm Air handling AS Odd Bø Dantherm Air Handling AS Postboks 4 3101 Tønsberg Tlf: 33 35 16 00 Faks:

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Mistral HIGH WALL. www.variantvvs.no firmapost@variantvvs.no tlf: 951 14 170. 1. Desember 2011 PB 4.B.3 1/4. Miljøbevisst oppvarming

Mistral HIGH WALL. www.variantvvs.no firmapost@variantvvs.no tlf: 951 14 170. 1. Desember 2011 PB 4.B.3 1/4. Miljøbevisst oppvarming Mistral HIGH WA PB 4.B.3 1/4 Vegghengt viftekonvektor som gir mange fordeler! nkel å installere nkel å bruke nergieffektiv ave installasjonskostnader Gir hurtig oppvarming urovent sertifisert effekt Modeller:

Detaljer

Vann. Det handler om å bryte grenser

Vann. Det handler om å bryte grenser Luft Vann Det handler om å bryte grenser 12 Som leverandør av Norges bredeste luft/vann sortiment, ser vi at det kan være nødvendig med klargjøring av de faglige begrepene. Anleggene kan hovedsakelig deles

Detaljer

Oversikt for aggregat nr: 6

Oversikt for aggregat nr: 6 Produktutvalgsprogram SystemairCAD Versjon C2014-11.05.D8 27.02.2015 Oversikt for aggregat nr: 6 DVCompact 20 Tilbudsnummer 971965 Prosjekt Singsaker Skole 2015 Anlegg 360.01 / alt Luft-/viftedata Tilluft

Detaljer

Marine Generator Sett 3 til 45 kva

Marine Generator Sett 3 til 45 kva Marine Generator Sett 3 til 45 kva BetaSet standard marineaggregat. Beta Marine har betydelig erfaring fra over 20 års produksjon av marineaggregat til ulike bruksområder: Kanalbåter, passasjerferger,

Detaljer

Vi skal prøve å berøre noen av de viktigste punktene og hva som er viktig for å få et godt anlegg.

Vi skal prøve å berøre noen av de viktigste punktene og hva som er viktig for å få et godt anlegg. Typer og varianter Tørrkjølere brukes i dag for alle isvannsaggregater som er plassert innendørs. Tørrkjøleren bruker da uteluft til å fjerne varmen fra kondensatorsiden på kjølemaskin. Når man skal velge

Detaljer

Cim 3790. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i GGG40 støpejern. Nominelt trykk: PN16 Arbeidstemperatur: -20 120 C

Cim 3790. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i GGG40 støpejern. Nominelt trykk: PN16 Arbeidstemperatur: -20 120 C Cim 3790 Denne artikkelen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001:2008 standard. Alle artikler er testet i henhold til EN12266-1:2003 standard. Den kan brukes på et stort

Detaljer

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat MEC. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat MEC.  Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Vannkjølt aggregat MEC Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no w w w. n e. n o Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning vannkjølt aggregat.... 4 Komponenter....

Detaljer

VARM REGENERERT ADSORPSJONS TØRKE

VARM REGENERERT ADSORPSJONS TØRKE VARM REGENERERT ADSORPSJONS TØRKE REN LUFT MED ADSORPSJON TØRKE Betydningen av tørr og ren trykkluft I alle typer industri er trykkluft en av de mest uunnværlige mediene. Trykkluft brukes blant annet til

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

Oversikt for aggregat nr: 4

Oversikt for aggregat nr: 4 Produktutvalgsprogram SystemairCAD Versjon C2014-11.05.D8 24.02.2015 Oversikt for aggregat nr: 4 DVCompact 20 Tilbudsnummer 971965 Prosjekt Singsaker Skole 2015 Anlegg 360.02 1,5 / Gymsal Luft-/viftedata

Detaljer

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT 1. Generelt Ved bruk av varmebatterier uten frostsprengningsbeskyttelse kreves det, for å sikre frostvaktfunksjonen, at man har en sirkulasjonspumpe i batterikretsen

Detaljer

- Vi tilbyr komplette løsninger

- Vi tilbyr komplette løsninger Bli oljefri med varmepumpe - Vi tilbyr komplette løsninger - Spar opptil 80% av energikostnadene! Oljefyren din er dyr i drift, og forurensende. Et godt og lønnsomt tiltak er å bytte den ut med en varmepumpe.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Midtveisksamen i: YS1000 Eksamensdag: 26. mars 2015 Tid for eksamen: 15.00-17.00, 2 timer Oppgavesettet er på 7 sider Vedlegg: ormelark (2

Detaljer

LEO. Oppvarming og ventilasjon. www.encon-as.no

LEO. Oppvarming og ventilasjon. www.encon-as.no Ny LEO Oppvarming og ventilasjon www.encon-as.no FLOWAIR System Komplett løsning for oppvarming og ventilasjon FLOWAIR har et komplett system for oppvarming og ventilasjon av industrielle og offentlige

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Maksimalt arbeidstrykk på 16 bar (232 psi) Automatisk ventilasjonshette med Auto stengeventil - 12 bar (174 psi)

Maksimalt arbeidstrykk på 16 bar (232 psi) Automatisk ventilasjonshette med Auto stengeventil - 12 bar (174 psi) TF DELTA FILTER Utviklet for større lavtemperatur oppvarmingssystemer og kjølesystemer for å beskytte viktige komponenter fra magnetiske og ikke-magnetiske partikler og innfanget luft i systemvannet. Den

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Fra olje. til direkte gass. Konvertering av lakkeringskabin. med frekvensstyrt avtrekk og tilluft og blåsesystem med jetdyser

Fra olje. til direkte gass. Konvertering av lakkeringskabin. med frekvensstyrt avtrekk og tilluft og blåsesystem med jetdyser Konvertering av lakkeringskabin Fra olje til direkte gass med frekvensstyrt avtrekk og tilluft og blåsesystem med jetdyser Visste du at det mest antagelig blir forbudt å fyre med olje i 2020? Speedpaint

Detaljer

FlexPAK 1000 DX. Den ledende utsugsløsningen. Alltid riktig kapasitet.

FlexPAK 1000 DX. Den ledende utsugsløsningen. Alltid riktig kapasitet. Den ledende utsugsløsningen. Alltid riktig kapasitet. FlexPAK DX høyvakuumenhet representerer den fremste løsningen på markedet. Enheten er designet for utsug av sveiserøyk, slipestøv, metallfliser osv.

Detaljer

L-PAK 250. En kompakt stasjonær høyvakuumenhet med høy filtreringseffektivitet og forbedret fleksibilitet

L-PAK 250. En kompakt stasjonær høyvakuumenhet med høy filtreringseffektivitet og forbedret fleksibilitet En kompakt stasjonær høyvakuumenhet med høy filtreringseffektivitet og forbedret fleksibilitet Nederman L-PAK tilbyr den ideelle løsningen for å fjerne støv og røyk i alle typer industrier. Typiske bruksområder

Detaljer

Vifter NCF, Nedermans sentralvifter med kapasitet for industri ventilasjon NCF DX-vifter for bruk i eksplosive miljøer Lydavskjerming for NCF-vifter

Vifter NCF, Nedermans sentralvifter med kapasitet for industri ventilasjon NCF DX-vifter for bruk i eksplosive miljøer Lydavskjerming for NCF-vifter Vifter Viftene i N-serien som presenteres i denne katalogen, er viktige komponenter i Nedermans produkter for røykavsug og filtrering, og for eksosavsug. Viftene i N-serien dekker fra 0,55 kw til 2,2 kw

Detaljer