NSB Grorud. Oppgradering av SD-anlegg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NSB Grorud. Oppgradering av SD-anlegg"

Transkript

1 NSB Grrud Oppgradering av SD-anlegg

2 Innledning I frbindelse med skifte av både driftsselskap g driftspersnell, har vi i Schneider Electric valgt å freta en full gjennmgang av de tekniske anleggene på Grrud verksted. Bakgrunnen fr denne gjennmgangen er i hvedsak ROM Eiendm sine ønsker g krav m en effektiv drift av sine eiendmmer g bygninger, g i den frbindelse ønsker Schneider Electric å bidra med den kmpetansen g de verktøyene sm vi har tilgjengelig fr å ppnå eiers frventninger til den daglige driften. En annen del av bakgrunnen fr denne rapprten er gså å kunne legge til rette fr det nye driftsselskapet, sm ikke sitter på den samme kmpetansen g de erfaringene sm det Schneider Electric har. Schneider Electric ønsker derfr å kunne legge til rette, samt å pparbeide et effektivt verktøy (SDanlegg) fr en mest mulig ptimal drift av Grrud verksted. I denne rapprten har vi dkumentert alle anlegg sm ikke er lagt inne på det eksisterende SD-anlegget, samt at vi har satt pp en pris fr ppgradering g tilknytting av hvert enkelt anlegg til SD-anlegget. I tillegg til dette har vi gså kmmet med en del frslag til ptensielle frbedringer, g mer effektiv utnyttelse av den energien sm benyttes eller finnes i bygget i dag. Dette er løsninger sm vi trr vil gi en eller annen frm fr besparelse, men vi vil gjerne at det innhentes synspunkter fra eksterne energirådgivere på de tiltakene sm vi har freslått, g at det beregnes hvr mye energi sm kan spares på hvert enkelt tiltak, i frhld til de investeringene sm disse medfører. Bygningsmessige tiltak, sm fr eksempel islering, tetting av luftlekkasjer g bytte av vinduer, er ikke blitt vurdert her. Dette verlater vi til de med den riktige kmpetansen. På generelt grunnlag, vil vi imidlertid påpeke at det sannsynligvis finnes et strt ptensiale fr energibesparelse gså her. Eventuelle spørsmål i frbindelse med denne rapprten g statusen på de eksisterende anleggene, kan stilles til undertegnede, sm gså har utarbeidet denne rapprten på vegne av Schneider Electric Buildings Nrway AS. Fr Schneider Electric Buildings Nrway AS Hans Andreas Engan Autmasjnsingeniør Side 1 av 79

3 Innhld Innledning...1 Innhld...2 Fløy A System Kjøleanlegg...5 Fløy A System Garderbe...6 Fløy A System Ventilasjn Fløy A, Fasade syd (Satchwell)...7 Fløy A System Ventilasjn Fløy A, Fasade nrd (Satchwell)...8 Fløy A System Ventilasjn Aula g Kantine (Satchwell)...9 Fløy A System Avtrekk WC g Varmesentral (Satchwell)...10 Fløy B Persnvgnverksted...11 Fløy B System xx.xx - Sandblåsing (1.etg.)...12 Fløy B System Lakkrm (1.etg.)...13 Fløy B System xx.xx - Luftprt spr Fløy B System Tinehall Spr Fløy B System Tinehall Spr Fløy B System Luftprt Spr Fløy B System xx.xx - Røykluker (1.etg.)...18 Fløy C System PVV Fløy B, C (Satchwell)...19 Fløy C System Radiatrkurs (Satchwell)...20 Fløy C System Radiatrkurs (Satchwell)...21 Fløy C System 35.xx - Ventillftet (4.etg.)...22 Fløy C System Ventillftet (4.etg.)...23 Fløy C System Batterirm (1.etg.)...24 Fløy C System xx.xx - Varmekabler taknedløp (4.etg.)...25 Fløy C System 36.xx - Avtrekksvifter (takppbygg)...26 Fløy D System Radiatrer i Fløy D (1.etg.)...27 Fløy D System Vikleravdeling (1.etg.)...28 Fløy D System Lager (1.etg.)...29 Fløy D System Salmaker (3.etg.)...30 Fløy D System Luftprt (1.etg.)...31 Fløy E System 32.xx - Aertempere (Gamle)...32 Fløy E System 32.xx - Aertempere (Nye)...33 Fløy E System 35.xx - Kjøling i trafrm (Kjeller)...34 Fløy E System Kntrer bryteravdeling (mesanin)...35 Fløy E System Bryteravdeling...36 Side 2 av 79

4 Fløy E System 36.xx - Kntrer (1.etg.)...37 Fløy E System xx.xx - Røykluker...38 Fløy E System xx.xx - Vifter i tak...39 Fløy E System Spr 11 (Satchwell)...40 Fløy E System Avtrekksvifte...41 Fløy F System Varmesentral...42 Fløy F System Radiatrkurs (Satchwell)...43 Fløy F System Ventilasjn i kjeller...44 Fløy F System Trimrm (2.etg.)...45 Fløy F System 36.19A - Treningssal (2.etg.)...46 Fløy G System 32.xx - Varmtvannsberedere (Kjeller)...47 Fløy G System 32.xx - Vannbehandling (Kjeller)...48 Fløy G System 32.xx - Fjernvarmeanlegg (1.etg.)...49 Fløy G System 32.xx - Ekspansjnstank (1.etg.)...50 Fløy G System 44.xx - Hvedtavle (Kjeller)...51 Fløy H System Varmestrips Fløy H (Satchwell)...52 Fløy H System 32.xx - Hjulkntrll (Satchwell)...53 Fløy H System Lager (Ute på tak)...54 Fløy H System Varemttak (Ute på tak)...55 Fløy H System 36.xx - Lager (Plassert under tak)...56 Fløy H System 3x.xx - Luftprt varmemttak (1.etg.)...57 Fløy H System xx.xx - Vifter i tak (1.etg.)...58 Fløy I System xx.xx - Røykluker (1.etg.)...59 Fløy I System Prduksjnslkalet (Lft)...60 Fløy J System Varmesentral...61 Fløy J System Kmpressrrm (Satchwell)...62 Fløy J System 36.xx - Administrasjnsbygg (3.etg.)...63 Fløy K System Beredere vaskesluse (Satchwell)...64 Fløy K System Ventilasjn vaskesluse (Satchwell)...65 Fløy K System Omluft vaskesluse (Satchwell)...66 Fløy K System Smia (Satchwell)...67 Fløy K System 36.xx - Smia (Satema)...68 Fløy K System 36.xx - Luftprter i smia...69 Fløy K System xx.xx - Røykluker (1.etg.)...70 Fløy L System Aertempere spr 0 g Fløy L System Luftprter (Satchwell)...72 Fløy L System Ventilasjn lkstall (Satchwell)...73 Side 3 av 79

5 Fløy L System Omluft lkstall (Satchwell)...74 Fløy L System Omluft lkstall (Satchwell)...75 Bygg 5 System 31.xx - Tappevann (Kjeller)...76 Bygg 5 System Radiatrkurs (Kjeller)...77 Bygg 5 System Labratriet (Kjeller)...78 Bygg 5 System xx.xx - Kmpressr (Kjeller)...79 Side 4 av 79

6 Fløy A System Kjøleanlegg Kjøleanlegget i Fløy A er plassert ute på taket, g anlegget leverer isvann til system Ventilasjn Fløy A g system Ventilasjn Fløy A. Ventilasjnsanleggene ble høsten 2008 ppgradert med ny autmatikk g nye bilder på SD-anlegget. Deler av kjøleanlegget ble ppgradert samtidig sm ventilasjnsanleggene, men integreringen mt SD-anlegget ble ikke ferdigstilt, da driftspersnellet ikke anså dette sm viktig. Kjøleanlegget bør derfr ferdigstilles, g linkes pp mt SD-anlegget. Bilde på SD-anlegget mangler Side 5 av 79

7 Fløy A System Garderbe Ventilasjnsanlegget fr garderbene ble i 2008 erstattet av et nytt kmpaktaggregat fra Swegn. Dette anlegget kan på en enkel måte knyttes pp mt SD-anlegget, ved å benytte en IC-Mdbus eller ICLON levert av Schneider Electric. Dette bør gjøres fr å frenkle den daglige driften av anlegget, samt fr å kunne mtta eventuelle feilmeldinger fra systemet. Det bør gså vurderes m det eventuelt skal mnteres en energimåler fr registrering av energifrbruket. I tillegg til at tilluftsviften i kjelleren ble byttet ut med et kmpaktaggregat, ble det gså gjrt endringer på styringen av den gamle avtrekksviften ppe på taket. Styringen av denne viften ble lagt inn i den nye autmatikktavlen fr system 36.09, g (plassert på lftet), men viften ble dessverre ikke byttet. Viften ble i sin tid dimensjnert fr avtrekk fra både garderber g taletter, g er i dag verdimensjnert, da den kun tar med seg avtrekk fra taletter. Avtrekksviften bør derfr byttes ut med en mindre, eller frekvensstyres. Nettverk IC-Mdbus Tavlebygger Prgrammering Bilde Igangkjøring Ttalt 1 stk. AI= AO= DI= DO= - Side 6 av 79

8 Fløy A System Ventilasjn Fløy A, Fasade syd (Satchwell) Dette ventilasjnssystemet ble ppgradert i 2008, g den gamle autmatikken fra Landis g Gyr, ble byttet med ny autmatikk fra Satchwell. De gamle sirkulasjnspumpene g viftene ble den gangen behldt, da det ikke var nen grunn til å bytte de. Sirkulasjnspumpene er det frtsatt ingen grunn til å bytte i dag, men det kan være frnuftig å se på et eventuelt bytte av vifter g viftemtrer, da disse ikke er frekvensstyrte. Ventilasjnsanlegget er pr i dag ikke utstyrt med funksjner sm Frikjøling g Kjølegjenvinning. Dette er funksjner sm kan være frnuftige å ha på varme dager, fr å redusere behvet fr kjøling. En frutsetning fr at vi skal få benyttet disse funksjnene, er at det mnteres en eller flere rmfølere nede i lkalene. En annen funksjn det gså vil være nyttig å få prgrammert, er Optimal Start/Stpp. Denne funksjnen styrer det tidspunktet sm ventilasjnsanleggene skal starte/stppe, i henhld til både ønsket rmtemperatur, avlest rmtemperatur g utetemperatur. En mer detaljert frklaring av disse funksjnene finnes lengre bak i denne rapprten. Elektriker - Side 7 av 79

9 Fløy A System Ventilasjn Fløy A, Fasade nrd (Satchwell) Dette ventilasjnssystemet ble ppgradert i 2008, g den gamle autmatikken fra Landis g Gyr, ble byttet med ny autmatikk fra Satchwell. De gamle sirkulasjnspumpene g viftene ble den gangen behldt, da det ikke var nen grunn til å bytte de. Sirkulasjnspumpene er det frtsatt ingen grunn til å bytte i dag, men det kan være frnuftig å se på et eventuelt bytte av vifter g viftemtrer, da disse ikke er frekvensstyrte. Ventilasjnsanlegget er pr i dag ikke utstyrt med funksjner sm Frikjøling g Kjølegjenvinning. Dette er funksjner sm kan være frnuftige å ha på varme dager, fr å redusere behvet fr kjøling. En frutsetning fr at vi skal få benyttet disse funksjnene, er at det mnteres en eller flere rmfølere nede i lkalene. En annen funksjn det gså vil være nyttig å få prgrammert, er Optimal Start/Stpp. Denne funksjnen styrer det tidspunktet sm ventilasjnsanleggene skal starte/stppe, i henhld til både ønsket rmtemperatur, avlest rmtemperatur g utetemperatur. En mer detaljert frklaring av disse funksjnene finnes lengre bak i denne rapprten. Elektriker - Side 8 av 79

10 Fløy A System Ventilasjn Aula g Kantine (Satchwell) Dette ventilasjnssystemet ble ppgradert i 2008, g den gamle autmatikken fra Landis g Gyr, ble byttet med ny autmatikk fra Satchwell. De gamle sirkulasjnspumpene g viftene ble den gangen behldt, da det ikke var nen grunn til å bytte de. Sirkulasjnspumpene er det frtsatt ingen grunn til å bytte i dag, men det kan være frnuftig å se på et eventuelt bytte av vifter g viftemtrer, da disse ikke er frekvensstyrte. Ventilasjnsanlegget er pr i dag ikke utstyrt med funksjner sm Frikjøling g Kjølegjenvinning. Dette er funksjner sm kan være frnuftige å ha på varme dager, fr å redusere behvet fr kjøling. En frutsetning fr at vi skal få benyttet disse funksjnene, er at det mnteres en eller flere rmfølere nede i lkalene. En annen funksjn det gså vil være nyttig å få prgrammert, er Optimal Start/Stpp. Denne funksjnen styrer det tidspunktet sm ventilasjnsanleggene skal starte/stppe, i henhld til både ønsket rmtemperatur, avlest rmtemperatur g utetemperatur. En mer detaljert frklaring av disse funksjnene finnes lengre bak i denne rapprten. Elektriker - Side 9 av 79

11 Fløy A System Avtrekk WC g Varmesentral (Satchwell) Dette anlegget trenger ingen ppgradering Side 10 av 79

12 Fløy B Persnvgnverksted I Fløy B er det i dag ttalt 9 prter sm er plassert i yttervegg, g hvr 6 av disse går rett inn til den stre hallen hvr persnvgnverkstedet ligger. De 3 siste prtene går i dag inn til en tinehall på spr 12, en tine-/vaskehall på spr 13, g en lakkbks på spr 16. Da det i dag ikke finnes nen tilbakemelding på psisjnen til prtene, så anbefales det at det mnteres en undersentral fr vervåkning av disse. Signalene kan f.eks. benyttes til verstyring av ventilasjnsanleggene, samt til å trigge en alarm eller alarmbjelle når prtene står åpne ver lengre tid. Disse signalene vil dessuten gi ss en klar indikasjn på m prtene står unødvendig mye ppe i løpet av året, g i hvilke perider prtene står mye ppe. Nettverk S-UNC-632 Skjemategning Tavlebygger Prgrammering Bilde Igangkjøring Ttalt 1 stk. AI= AO= DI= DO= - Side 11 av 79

13 Fløy B System xx.xx - Sandblåsing (1.etg.) Inne i fløy B er det i dag mntert et strt anlegg fr sandblåsing inne i den ene hallen. Dette anlegget er i dag styrt fra t tavler plassert i et eget rm, g i den ene tavlen sm er merket med system 36.31, er det i dag mntert en PLS av typen Siemens S5. Dette er et anlegg sm vi ikke har nen sm helst frm fr styring av, g det anbefales derfr at det mnteres en undersentral fr å kunne vervåke både drift g feilsignaler fra dette anlegget, samt fr å kunne lgge både driftstid g energifrbruk. I frbindelse med utarbeidelsen av denne rapprten, ppdaget vi at deler av anlegget var i drift ver flere dager uten at det var nen aktivitet inne i hallen. Dette er sløsing med energi, g det bør utarbeides rutiner/verktøy fr å hindre at dette skjer igjen. S-UNC stk. - Side 12 av 79

14 Fløy B System Lakkrm (1.etg.) Inne i Fløy B er det i dag et eget lakkrm, sm ventileres av system Dette er et system sm ikke er knyttet pp mt SD-anlegget, g anlegget startes/stppes via en egen bryter i tavlefrnt. Det anbefales derfr at det mnteres en undersentral, fr å kunne vervåke både drift g feilsignaler fra dette anlegget, samt fr å kunne lgge både driftstid g energifrbruk. S-UNC stk. - Elektriker - Side 13 av 79

15 Fløy B System xx.xx - Luftprt spr 18 Innenfr prtene på spr 18, er det i dag mntert en str luftprt. Hvem sm har stått fr mnteringen av denne prten er ne usikkert, da det er Tnerud Transprt sm benytter disse lkalene. Uavhengig av m det er ROM Eiendm eller Tnerud Transprt sm har mntert denne luftprten, så bør gså dette systemet knyttes pp mt SD-anlegget. Dette bør gjøres fr å kunne vervåke både drift g feilsignaler, samt at det bør gjøres fr å kunne registrere driftstid g energifrbruk. S-UNC stk. - Side 14 av 79

16 Fløy B System Tinehall Spr 13 Innenfr prtene på spr 13 er det i dag en kmbinert tine-/vaskehall, g hallen er utstyrt med et eget tineanlegg, plassert ppunder taket. Dette er et system sm ikke er knyttet pp mt SD-anlegget, g anlegget startes/stppes via en egen bryter i tavlefrnt. Det anbefales derfr at det mnteres en undersentral fr å kunne vervåke både drift g feilsignaler fra dette anlegget, samt fr å kunne lgge både driftstid g energifrbruk. Det anbefales gså at autmatikktavle flyttes ut av vaskehallen, g at styringen fr system 36.55, system g system legges inn i en felles tavle. Dette er en bedre g billigere løsning enn tre separate undersentraler. S-UNC stk. - Elektriker - Side 15 av 79

17 Fløy B System Tinehall Spr 12 Innenfr prtene på spr 12, er det i dag en tinehall, g hallen er utstyrt med et eget tineanlegg, plassert ppunder taket. Dette er et system sm ikke er knyttet pp mt SD-anlegget, g anlegget startes/stppes via en egen bryter i tavlefrnt. Det anbefales derfr at det mnteres en undersentral fr å kunne vervåke både drift g feilsignaler fra dette anlegget, samt fr å kunne lgge både driftstid g energifrbruk. Det anbefales gså at autmatikktavle flyttes ut av tinehallen, g at styringen fr system 36.55, system g system legges inn i en felles tavle. Dette er både en bedre g en billigere løsning enn tre separate undersentraler. S-UNC stk. - Elektriker - Side 16 av 79

18 Fløy B System Luftprt Spr Innenfr prtene på spr 10 g 11 er det i dag mntert t luftprter, g anlegget er plassert ppunder taket. Dette er et system sm ikke er knyttet pp mt SD-anlegget, g anlegget startes/stppes via en egen bryter i tavlefrnt. Det anbefales derfr at det mnteres en undersentral fr å kunne vervåke både drift g feilsignaler fra dette anlegget, samt fr å kunne lgge både driftstid g energifrbruk. Det anbefales gså at styringen fr system 36.55, system g system legges inn i en felles tavle. Dette er en bedre g billigere løsning enn tre separate undersentraler/tavler. S-UNC stk. - Elektriker - Side 17 av 79

19 Fløy B System xx.xx - Røykluker (1.etg.) Oppe i taket i Fløy B, er det mntert et strt antall røykluker. Lukene styres i dag fra en tavle plassert på vegg, g lukene kan i dag verstyres via brytere i tavlefrnt. Dette er ikke nen gd løsning når det kmmer til øknmisk drift av anlegget, g det anbefales derfr at dette bygges m, g styringen legges inn på SD-anlegget. S-UNC stk. - Elektriker - Temperaturfølere stk. - Side 18 av 79

20 Fløy C System PVV Fløy B, C (Satchwell) Side 19 av 79

21 Fløy C System Radiatrkurs (Satchwell) Side 20 av 79

22 Fløy C System Radiatrkurs (Satchwell) Side 21 av 79

23 Fløy C System 35.xx - Ventillftet (4.etg.) Våren 2011 ble det mntert aircnditin ppe på ventillftet g i lageravdelingen. Ttalt er det mntert fire kjøleanlegg, g disse er ikke knyttet til SD-anlegget i dag. Det anbefales derfr at disse knyttes til SD-anlegget med både drift g feilsignaler, samt at det settes pp lgging av antall timer anleggene er i drift. I frbindelse med utarbeidelsen av denne rapprten, ppdaget vi dessuten at både kjøleanleggene g ventilasjnsanlegget var i drift, selv m det ikke var ne persnell i lkalene. Dette medfører et unødvendig høyt frbruk av energi, g det bør iverksettes tiltak fr å hindre at dette skjer på nytt. S-UNC stk. - Elektriker - Temperaturfølere stk. - Side 22 av 79

24 Fløy C System Ventillftet (4.etg.) Ute på taket er det i dag plassert et lite ventilasjnsanlegg sm dekker ventillftet. Dette er et anlegg sm ikke er knyttet pp mt SD-anlegget, g anlegget startes/stppes via en egen bryter i tavlefrnt. Avtrekksvifte er plassert ppe i takppbygg ver ventillftet, g det finnes ikke nen frm fr varmegjenvinning på dette anlegget. Det bør derfr vurderes m anlegget skal flyttes pp på taket av ventillftet, g m det skal mnteres et nytt anlegg med varmegjenvinning. Dersm anlegget behldes slik det er i dag, så anbefales det at det mnteres en undersentral fr å kunne vervåke både drift g feilsignaler fra dette anlegget, samt fr å kunne lgge både driftstid g energifrbruk. S-UNC Temperaturfølere stk. - Side 23 av 79

25 Fløy C System Batterirm (1.etg.) Her er det i dag plassert en tilluftsvifte ppe på mesanin venfr batterirmmet, g avtrekksvifte er plassert i takppbygg venfr ventillftet. Anlegget har i dag ingen frm fr varmegjenvinning, g det anbefales derfr at dette bygges m, g at anlegget flyttes pp på taket. Uavhengig av m anlegget behldes slik det er i dag (med tanke på eksplsjnsfare), så anbefales det at det mnteres en undersentral fr å kunne vervåke både drift g feilsignaler fra dette anlegget, samt fr å kunne lgge både driftstid g energifrbruk. S-UNC stk. - Elektriker - Temperaturfølere stk. - Side 24 av 79

26 Fløy C System xx.xx - Varmekabler taknedløp (4.etg.) Oppe på ventillftet er det plassert en tavle med t brytere i tavlefrnt, fr betjening av varmeklber i taknedløp. I tillegg er tavlen utstyrt med en del sikringskurser, hvr en del av disse går til lys g stikkntakter. Dette er en tavle sm vi ikke har nen styring av, g det anbefales at denne byttes med en ny tavle med både energiregistrering g styring av lys g varmekabler. I frbindelse med utarbeidelse av denne rapprten ble det dessuten ppdaget at varmeklber i taknedløp står på, gså m smmeren. Dette er sløsing med energi, g kan enkelt løses med styring via SD-anlegget. S-UNC Elektriker - Temperaturfølere stk. - Side 25 av 79

27 Fløy C System 36.xx - Avtrekksvifter (takppbygg) Sm nevnt i frbindelse med system g 36.28, så er det plassert flere avtrekksvifter venfr ventillftet. Ttalt er det mntert 6 avtrekksvifter, g det er ne usikkert hva de frskjellige avtrekkskanalene er fr ne. Det bør derfr kartlegges hvr disse avtrekkskanalene kmmer fra, g m det er mulig å benytte avtrekksluften til varmegjenvinning. S-UNC Temperaturfølere stk. - Side 26 av 79

28 Fløy D System Radiatrer i Fløy D (1.etg.) Inne i lkalene til vikleravdelingen, er det i dag plassert en radiatrkurs ppunder taket. Radiatrkursen styres av en enkel regulatr fra Landis g Staefa, g både sirkulasjnspumpen g regulatren styres via en bryter ved siden av skapet. Anlegget bør bygges m, g styringen bør legges inn på SD-anlegget. Fr å redusere antall undersentraler, så vil i freslå at dette styres sammen med blant annet system Sirkulasjnspumpen bør dessuten styres av utetemperaturen, slik at den kun er i drift i de peridene det faktisk er behv fr det. S-UNC stk. - Elektriker - Temperaturfølere stk. - Side 27 av 79

29 Fløy D System Vikleravdeling (1.etg.) Inne i vikleravdelingen er det i dag plassert et enkelt ventilasjnsanlegg. Anlegget består kun av en tilluftsvifte, g det finnes ikke nen frm fr varmegjenvinning på dette anlegget. Det bør derfr vurderes m anlegget skal byttes ut, med et anlegg sm har varmegjenvinning. Reguleringen av anlegget består i dag av et tidsur, g en regulatr fra Landis g Gyr. Det anbefales derfr at styringen byttes ut med en undersentral, g at anlegget kbles pp mt SD-anlegget, sammen med flere av de nærliggende systemene (System 32.12, 36.25, 36.29, g røykluker). S-UNC stk. - Elektriker - Temperaturfølere stk. - Side 28 av 79

30 Fløy D System Lager (1.etg.) Området innenfr prtene ved søppelknteinerne ventileres i dag av system 36.25, dette anlegget er plassert ppunder taket, g bak heisen. Anlegget kan derfr være litt vanskelig å finne, g man må pp på taket til trafrmmet fr å kmme til systemet. Hva slag styring sm sitter i skapet er ne usikkert, da det ikke har vært mulig å åpne skapdøren fr inspeksjn. Basert på type temperaturføler i kanal, antas det at det er mntert en regulatr fra Landis g Gyr. Det anbefales derfr at den eksisterende styringen byttes ut med en ny undersentral, g at anlegget knyttes pp mt SD-anlegget. S-UNC stk. - Elektriker - Temperaturfølere stk. - Side 29 av 79

31 Fløy D System Salmaker (3.etg.) Inne på lageret til det sm en gang var salmaker, er det i dag plassert en autmatikktavle sm styrer et ventilasjnsanlegg. Anlegget er plassert ute på taket g ventilerer både de gamle lkalene til salmakeren, samt at det ventilerer de svermmene sm finnes i samme etasje. Anlegget styres i dag av en regulatr fra Jhnsn Cntrl, g det anbefales at denne byttes ut med en ny undersentral, samtidig sm anlegget legges inn på SD-anlegget. Etter at salmaker flyttet ut av lkalene i 2009 har lkalene enten stått tmme, eller de er blitt benyttet sm lagringsplass. Det er derfr ikke det samme behvet fr ventilasjn sm det var tidligere, g vi vil derfr anbefale at det mnteres snespjeld, g at viftene reguleres etter et fast trykk i kanalene. Ved å benytte denne løsningen kan vi stenge ventilasjnen til salmaker, samtidig sm vi ppretthlder ønsket ventilasjnen til svermmene. S-UNC stk. - Elektriker - Temperaturfølere stk. - Spjeldmtrer 2 stk. - Side 30 av 79

32 Fløy D System Luftprt (1.etg.) Innenfr prtene ved søppelknteinerne, er det i dag mntert en luftprt. Denne luftprten styres fra en tavle plassert ved siden av luftprten, g anlegget reguleres av en gammel regulatr fra Landis g Gyr. Denne regulatren bør erstattes av en ny undersentral, g anlegget bør legges inn på SD-anlegget. S-UNC stk. - Temperaturfølere stk. - Side 31 av 79

33 Fløy E System 32.xx - Aertempere (Gamle) Inne i verkstedet er det mntert en gd del gamle aertempere. Aertemperene benyttes ikke i dag g alt av kabling er derfr fjernet, samt at frsyningen av varmt vann er avstengt. Det anbefales derfr at de gamle aertemperene fjernes fra bygget, g den gamle islasjnen sm innehlder asbest, saneres i henhld til gjeldende regelverk. Side 32 av 79

34 Fløy E System 32.xx - Aertempere (Nye) Inne i verkstedet er det etter hvert blitt mntert en gd del nye aertempere, g disse styres av lkal autmatikk med temperaturføler på vegg. Aertemperene er ikke på nen sm helst måte knyttet pp til det SD-anlegget sm finnes på bygget i dag, g plasseringen av disse bør derfr kartlegges, samtidig sm det bør undersøkes m det finnes muligheter fr å kble disse pp mt SD-anlegget. I frbindelse med utarbeidelse av denne rapprten ble det avdekket flere aertempere sm var i drift, selv m det er smmer g varmt i bygget. Dette medfører unødvendig slitasje på utstyr, samt et unødvendig høyt frbruk av energi. Det bør derfr finnes en måte å verstyre disse aertemperene fra SD-anlegget, fr å hindre at dette skjer igjen. S-UNC stk. - Elektriker - Temperaturfølere stk. - Side 33 av 79

35 Fløy E System 35.xx - Kjøling i trafrm (Kjeller) Nede i trafrmmet er det mntert et kjøleaggregat fr å hlde en lav g relativt knstant temperatur. Dette er et anlegg sm ikke er knyttet pp mt SD-anlegget i dag, g det bør derfr legges inn både drift g feilsignaler, samt at det mnteres temperaturfølere fr vervåkning g lgging av temperaturen i rmmet. Nettverk S-UNC-632 Skjemategning Tavlebygger Elektriker Temperaturfølere Prgrammering Bilde Igangkjøring Ttalt 1 stk. stk. AI= AO= DI= DO= - Side 34 av 79

36 Fløy E System Kntrer bryteravdeling (mesanin) Ventilasjnsanlegget fr kntrene i bryteravdelingen, er plassert ppe på mesanin ute i verkstedet. Dette anlegget styres i dag av en regulatr fra Landis g Gyr, g et enkelt tidsur. Det anbefales derfr at regulatren byttes ut med en ny undersentral, fr styring g vervåkning fra SD-anlegget. S-UNC stk. - Elektriker - Temperaturfølere - Side 35 av 79

37 Fløy E System Bryteravdeling Oppunder taket i bryteravdelingen, er det i dag mntert et lite ventilasjnsanlegg. Anlegget består kun av en enkel tilluftskanal, g både vifte, filter g varmebatteri er plassert ppe på taket til kntret (vist på bilde). Anlegget styres i dag av et enkelt tidsur, samt en gammel MMS-regulatr fra Satchwell. Det anbefales derfr at autmatikken byttes ut med en ny undersentral, g knyttes pp mt SD-anlegget. Det bør gså vurderes m anlegget skal byttes ut med et anlegg sm gså har varmegjenvinning. S-UNC stk. - Elektriker - Temperaturfølere stk. - Side 36 av 79

38 Fløy E System 36.xx - Kntrer (1.etg.) Inne i verkstedhallen i Fløy E er det kmmet pp nen nye kntrer. Kntrene ventileres i dag av et kmpaktaggregat levert av Exhaust. Anlegget er ikke lagt inn på SD-anlegget, g det er dessuten ne usikkert m dette anlegget kan knyttes pp mt det eksisterende SD-anlegget. Sannsynligvis finnes det muligheter fr å kunne mtta drift g feilsignaler, samt at det trlig finnes muligheter fr å verstyre både start/stpp g setpunkt via en ny undersentral. S-UNC stk. - Elektriker - Temperaturfølere stk. - Bilde av tavle Side 37 av 79

39 Fløy E System xx.xx - Røykluker Inne i verkstedhallen i Fløy E, er det mntert røykluker ppe i taket. Disse lukene blir i dag styrt av egne sentraler sm er plassert på flere steder i hallen. Lukene er mntert med tanke på brann g røykutvikling, men det finnes gså en mulighet fr å verstyre denne funksjnen, via egne brytere mntert på vegg. Lkal verstyring av disse lukene er ikke nen gd løsning, med tanke på øknmisk drift av anlegget. Det anbefales derfr at systemet bygges m, g at styringen legges inn på SD-anlegget. S-UNC stk. - Elektriker - Temperaturfølere stk. - Side 38 av 79

40 Fløy E System xx.xx - Vifter i tak Inne i verkstedhallen i Fløy E, er det mntert flere himlingsvifter. Disse viftene skal benyttes fr å presse den varme luften ned mt gulvet. Viftene er ikke på nen sm helst måte knyttet pp mt SD-anlegget, g de styres av egne brytere sm er plassert på frskjellige steder i hallen. Sm du kan se av bildene nedenfr, så er disse bryterne blitt låst med hengelås fr å hindre at viftene blir benyttet. Funksjnen til viftene er viktig i frhld til å drifte bygget på en øknmisk måte, g det anbefales derfr at viftene styres via SD-anlegget. Det bør gså utredes m det er frnuftig å mntere flere vifter i taket, fr å redusere behvet fr ppvarming. S-UNC stk. - Elektriker - Temperaturfølere stk. - Side 39 av 79

41 Fløy E System Spr 11 (Satchwell) Oppunder taket i Fløy E, er det i dag plassert en frhldsvis str tilluftsvifte. Tilluftsviften styres av en undersentral, g er kblet pp mt SD-anlegget. Anlegget har til tider hatt stre prblemer med frstutslag, g kjøres i dag på mluft m vinteren. Schneider Electric har i flere mganger frsøkt å frstprblematikken, men dette har dessverre ikke latt seg gjøre. Schneider Electric har ved flere anledninger bedt m en kntrll av vannmengder, samt at det mnteres en sirkulasjnspumpe g bypass etter varmeventilene. Slik sm anlegget er mntert i dag, vil stengte varmeventiler resultere i at det ikke kmmer vann inn til varmebatteriet. Dersm sirkulasjnen pphører vil heller ikke returvannsføleren registrere lav turtemperatur. Dette ville vanligvis ha ført til frstskader på varmebatteriet, men på grunn av en ekstra mekanisk frstføler, mntert på verflaten til varmebatteriet, så har frstskader vært unngått til nå. På neste side, så finner du et system sm vi har kalt fr System Avtrekksvifte. Dette er en avtrekksvifte sm sannsynligvis skulle ha vært styrt parallelt med den tilluftsviften sm vi har mtalt venfr. Avtrekksviften styres i dag manuelt av/på med en bryter inne i Sentral B. I praksis så er denne viften i knstant drift, g det er igjen med på å skape et undertrykk i bygget, med påfølgende økte kstnader til ppvarming. Vi vil derfr anbefale å bytte ut disse t viftene, med et nytt g mer mderne aggregat, med varmegjenvinning. Årsaken til at avtrekksviften er i kntinuerlig drift, skal visstnk være at samme vifte er avtrekk fra taletter. Side 40 av 79

42 Fløy E System Avtrekksvifte Inne i verkstedhallen i Fløy E, er det i dag mntert avtrekkskanaler på veggen inn mt Fløy F. Disse kanalene går pp igjennm taket g pp til en større avtrekksvifte. Denne viften er sannsynligvis ment sm en avtrekksvifte sm skal være i drift, samtidig sm tilluftsviften ver spr 11 (System 36.16) er i drift. Slik sm funksjnen er lagt pp i dag, så styres disse viftene uavhengig av hverandre, g det finnes ingen frm fr varmegjenvinning på dette anlegget. Avtrekksviften styres av en egen bryter, plassert inne i Sentral B. I praksis vil dette si at avtrekksviften er i knstant drift, g det vil ppstå prblemer med både undertrykk i bygget g økte fyringskstnader. Se frøvrig frrige side fr mer infrmasjn. S-UNC stk. - Elektriker Temperaturfølere stk. - Side 41 av 79

43 Fløy F System Varmesentral System finnes t steder i bygget, da dette systemnummeret er blitt benyttet både i varmesentralen, g til varmeveksler fr vaskesluse i fløy J. Dette må rettes pp, g det må tegnes nye bilder. I tillegg til at bilder må rettes pp, så bør det mnteres energimålere fr lgging av energifrbruk. Schneider Electric freslår at det bygges en ny autmatikktavle, hvr alle system i fyrhuset styres fra. Dette er i dag frdelt ver 2 eller 3 relativt gamle tavler. S-UNC stk. - Elektriker Temperaturfølere stk. - Bilde mangler Side 42 av 79