NSB Grorud. Oppgradering av SD-anlegg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NSB Grorud. Oppgradering av SD-anlegg"

Transkript

1 NSB Grrud Oppgradering av SD-anlegg

2 Innledning I frbindelse med skifte av både driftsselskap g driftspersnell, har vi i Schneider Electric valgt å freta en full gjennmgang av de tekniske anleggene på Grrud verksted. Bakgrunnen fr denne gjennmgangen er i hvedsak ROM Eiendm sine ønsker g krav m en effektiv drift av sine eiendmmer g bygninger, g i den frbindelse ønsker Schneider Electric å bidra med den kmpetansen g de verktøyene sm vi har tilgjengelig fr å ppnå eiers frventninger til den daglige driften. En annen del av bakgrunnen fr denne rapprten er gså å kunne legge til rette fr det nye driftsselskapet, sm ikke sitter på den samme kmpetansen g de erfaringene sm det Schneider Electric har. Schneider Electric ønsker derfr å kunne legge til rette, samt å pparbeide et effektivt verktøy (SDanlegg) fr en mest mulig ptimal drift av Grrud verksted. I denne rapprten har vi dkumentert alle anlegg sm ikke er lagt inne på det eksisterende SD-anlegget, samt at vi har satt pp en pris fr ppgradering g tilknytting av hvert enkelt anlegg til SD-anlegget. I tillegg til dette har vi gså kmmet med en del frslag til ptensielle frbedringer, g mer effektiv utnyttelse av den energien sm benyttes eller finnes i bygget i dag. Dette er løsninger sm vi trr vil gi en eller annen frm fr besparelse, men vi vil gjerne at det innhentes synspunkter fra eksterne energirådgivere på de tiltakene sm vi har freslått, g at det beregnes hvr mye energi sm kan spares på hvert enkelt tiltak, i frhld til de investeringene sm disse medfører. Bygningsmessige tiltak, sm fr eksempel islering, tetting av luftlekkasjer g bytte av vinduer, er ikke blitt vurdert her. Dette verlater vi til de med den riktige kmpetansen. På generelt grunnlag, vil vi imidlertid påpeke at det sannsynligvis finnes et strt ptensiale fr energibesparelse gså her. Eventuelle spørsmål i frbindelse med denne rapprten g statusen på de eksisterende anleggene, kan stilles til undertegnede, sm gså har utarbeidet denne rapprten på vegne av Schneider Electric Buildings Nrway AS. Fr Schneider Electric Buildings Nrway AS Hans Andreas Engan Autmasjnsingeniør Side 1 av 79

3 Innhld Innledning...1 Innhld...2 Fløy A System Kjøleanlegg...5 Fløy A System Garderbe...6 Fløy A System Ventilasjn Fløy A, Fasade syd (Satchwell)...7 Fløy A System Ventilasjn Fløy A, Fasade nrd (Satchwell)...8 Fløy A System Ventilasjn Aula g Kantine (Satchwell)...9 Fløy A System Avtrekk WC g Varmesentral (Satchwell)...10 Fløy B Persnvgnverksted...11 Fløy B System xx.xx - Sandblåsing (1.etg.)...12 Fløy B System Lakkrm (1.etg.)...13 Fløy B System xx.xx - Luftprt spr Fløy B System Tinehall Spr Fløy B System Tinehall Spr Fløy B System Luftprt Spr Fløy B System xx.xx - Røykluker (1.etg.)...18 Fløy C System PVV Fløy B, C (Satchwell)...19 Fløy C System Radiatrkurs (Satchwell)...20 Fløy C System Radiatrkurs (Satchwell)...21 Fløy C System 35.xx - Ventillftet (4.etg.)...22 Fløy C System Ventillftet (4.etg.)...23 Fløy C System Batterirm (1.etg.)...24 Fløy C System xx.xx - Varmekabler taknedløp (4.etg.)...25 Fløy C System 36.xx - Avtrekksvifter (takppbygg)...26 Fløy D System Radiatrer i Fløy D (1.etg.)...27 Fløy D System Vikleravdeling (1.etg.)...28 Fløy D System Lager (1.etg.)...29 Fløy D System Salmaker (3.etg.)...30 Fløy D System Luftprt (1.etg.)...31 Fløy E System 32.xx - Aertempere (Gamle)...32 Fløy E System 32.xx - Aertempere (Nye)...33 Fløy E System 35.xx - Kjøling i trafrm (Kjeller)...34 Fløy E System Kntrer bryteravdeling (mesanin)...35 Fløy E System Bryteravdeling...36 Side 2 av 79

4 Fløy E System 36.xx - Kntrer (1.etg.)...37 Fløy E System xx.xx - Røykluker...38 Fløy E System xx.xx - Vifter i tak...39 Fløy E System Spr 11 (Satchwell)...40 Fløy E System Avtrekksvifte...41 Fløy F System Varmesentral...42 Fløy F System Radiatrkurs (Satchwell)...43 Fløy F System Ventilasjn i kjeller...44 Fløy F System Trimrm (2.etg.)...45 Fløy F System 36.19A - Treningssal (2.etg.)...46 Fløy G System 32.xx - Varmtvannsberedere (Kjeller)...47 Fløy G System 32.xx - Vannbehandling (Kjeller)...48 Fløy G System 32.xx - Fjernvarmeanlegg (1.etg.)...49 Fløy G System 32.xx - Ekspansjnstank (1.etg.)...50 Fløy G System 44.xx - Hvedtavle (Kjeller)...51 Fløy H System Varmestrips Fløy H (Satchwell)...52 Fløy H System 32.xx - Hjulkntrll (Satchwell)...53 Fløy H System Lager (Ute på tak)...54 Fløy H System Varemttak (Ute på tak)...55 Fløy H System 36.xx - Lager (Plassert under tak)...56 Fløy H System 3x.xx - Luftprt varmemttak (1.etg.)...57 Fløy H System xx.xx - Vifter i tak (1.etg.)...58 Fløy I System xx.xx - Røykluker (1.etg.)...59 Fløy I System Prduksjnslkalet (Lft)...60 Fløy J System Varmesentral...61 Fløy J System Kmpressrrm (Satchwell)...62 Fløy J System 36.xx - Administrasjnsbygg (3.etg.)...63 Fløy K System Beredere vaskesluse (Satchwell)...64 Fløy K System Ventilasjn vaskesluse (Satchwell)...65 Fløy K System Omluft vaskesluse (Satchwell)...66 Fløy K System Smia (Satchwell)...67 Fløy K System 36.xx - Smia (Satema)...68 Fløy K System 36.xx - Luftprter i smia...69 Fløy K System xx.xx - Røykluker (1.etg.)...70 Fløy L System Aertempere spr 0 g Fløy L System Luftprter (Satchwell)...72 Fløy L System Ventilasjn lkstall (Satchwell)...73 Side 3 av 79

5 Fløy L System Omluft lkstall (Satchwell)...74 Fløy L System Omluft lkstall (Satchwell)...75 Bygg 5 System 31.xx - Tappevann (Kjeller)...76 Bygg 5 System Radiatrkurs (Kjeller)...77 Bygg 5 System Labratriet (Kjeller)...78 Bygg 5 System xx.xx - Kmpressr (Kjeller)...79 Side 4 av 79

6 Fløy A System Kjøleanlegg Kjøleanlegget i Fløy A er plassert ute på taket, g anlegget leverer isvann til system Ventilasjn Fløy A g system Ventilasjn Fløy A. Ventilasjnsanleggene ble høsten 2008 ppgradert med ny autmatikk g nye bilder på SD-anlegget. Deler av kjøleanlegget ble ppgradert samtidig sm ventilasjnsanleggene, men integreringen mt SD-anlegget ble ikke ferdigstilt, da driftspersnellet ikke anså dette sm viktig. Kjøleanlegget bør derfr ferdigstilles, g linkes pp mt SD-anlegget. Bilde på SD-anlegget mangler Side 5 av 79

7 Fløy A System Garderbe Ventilasjnsanlegget fr garderbene ble i 2008 erstattet av et nytt kmpaktaggregat fra Swegn. Dette anlegget kan på en enkel måte knyttes pp mt SD-anlegget, ved å benytte en IC-Mdbus eller ICLON levert av Schneider Electric. Dette bør gjøres fr å frenkle den daglige driften av anlegget, samt fr å kunne mtta eventuelle feilmeldinger fra systemet. Det bør gså vurderes m det eventuelt skal mnteres en energimåler fr registrering av energifrbruket. I tillegg til at tilluftsviften i kjelleren ble byttet ut med et kmpaktaggregat, ble det gså gjrt endringer på styringen av den gamle avtrekksviften ppe på taket. Styringen av denne viften ble lagt inn i den nye autmatikktavlen fr system 36.09, g (plassert på lftet), men viften ble dessverre ikke byttet. Viften ble i sin tid dimensjnert fr avtrekk fra både garderber g taletter, g er i dag verdimensjnert, da den kun tar med seg avtrekk fra taletter. Avtrekksviften bør derfr byttes ut med en mindre, eller frekvensstyres. Nettverk IC-Mdbus Tavlebygger Prgrammering Bilde Igangkjøring Ttalt 1 stk. AI= AO= DI= DO= - Side 6 av 79

8 Fløy A System Ventilasjn Fløy A, Fasade syd (Satchwell) Dette ventilasjnssystemet ble ppgradert i 2008, g den gamle autmatikken fra Landis g Gyr, ble byttet med ny autmatikk fra Satchwell. De gamle sirkulasjnspumpene g viftene ble den gangen behldt, da det ikke var nen grunn til å bytte de. Sirkulasjnspumpene er det frtsatt ingen grunn til å bytte i dag, men det kan være frnuftig å se på et eventuelt bytte av vifter g viftemtrer, da disse ikke er frekvensstyrte. Ventilasjnsanlegget er pr i dag ikke utstyrt med funksjner sm Frikjøling g Kjølegjenvinning. Dette er funksjner sm kan være frnuftige å ha på varme dager, fr å redusere behvet fr kjøling. En frutsetning fr at vi skal få benyttet disse funksjnene, er at det mnteres en eller flere rmfølere nede i lkalene. En annen funksjn det gså vil være nyttig å få prgrammert, er Optimal Start/Stpp. Denne funksjnen styrer det tidspunktet sm ventilasjnsanleggene skal starte/stppe, i henhld til både ønsket rmtemperatur, avlest rmtemperatur g utetemperatur. En mer detaljert frklaring av disse funksjnene finnes lengre bak i denne rapprten. Elektriker - Side 7 av 79

9 Fløy A System Ventilasjn Fløy A, Fasade nrd (Satchwell) Dette ventilasjnssystemet ble ppgradert i 2008, g den gamle autmatikken fra Landis g Gyr, ble byttet med ny autmatikk fra Satchwell. De gamle sirkulasjnspumpene g viftene ble den gangen behldt, da det ikke var nen grunn til å bytte de. Sirkulasjnspumpene er det frtsatt ingen grunn til å bytte i dag, men det kan være frnuftig å se på et eventuelt bytte av vifter g viftemtrer, da disse ikke er frekvensstyrte. Ventilasjnsanlegget er pr i dag ikke utstyrt med funksjner sm Frikjøling g Kjølegjenvinning. Dette er funksjner sm kan være frnuftige å ha på varme dager, fr å redusere behvet fr kjøling. En frutsetning fr at vi skal få benyttet disse funksjnene, er at det mnteres en eller flere rmfølere nede i lkalene. En annen funksjn det gså vil være nyttig å få prgrammert, er Optimal Start/Stpp. Denne funksjnen styrer det tidspunktet sm ventilasjnsanleggene skal starte/stppe, i henhld til både ønsket rmtemperatur, avlest rmtemperatur g utetemperatur. En mer detaljert frklaring av disse funksjnene finnes lengre bak i denne rapprten. Elektriker - Side 8 av 79

10 Fløy A System Ventilasjn Aula g Kantine (Satchwell) Dette ventilasjnssystemet ble ppgradert i 2008, g den gamle autmatikken fra Landis g Gyr, ble byttet med ny autmatikk fra Satchwell. De gamle sirkulasjnspumpene g viftene ble den gangen behldt, da det ikke var nen grunn til å bytte de. Sirkulasjnspumpene er det frtsatt ingen grunn til å bytte i dag, men det kan være frnuftig å se på et eventuelt bytte av vifter g viftemtrer, da disse ikke er frekvensstyrte. Ventilasjnsanlegget er pr i dag ikke utstyrt med funksjner sm Frikjøling g Kjølegjenvinning. Dette er funksjner sm kan være frnuftige å ha på varme dager, fr å redusere behvet fr kjøling. En frutsetning fr at vi skal få benyttet disse funksjnene, er at det mnteres en eller flere rmfølere nede i lkalene. En annen funksjn det gså vil være nyttig å få prgrammert, er Optimal Start/Stpp. Denne funksjnen styrer det tidspunktet sm ventilasjnsanleggene skal starte/stppe, i henhld til både ønsket rmtemperatur, avlest rmtemperatur g utetemperatur. En mer detaljert frklaring av disse funksjnene finnes lengre bak i denne rapprten. Elektriker - Side 9 av 79

11 Fløy A System Avtrekk WC g Varmesentral (Satchwell) Dette anlegget trenger ingen ppgradering Side 10 av 79

12 Fløy B Persnvgnverksted I Fløy B er det i dag ttalt 9 prter sm er plassert i yttervegg, g hvr 6 av disse går rett inn til den stre hallen hvr persnvgnverkstedet ligger. De 3 siste prtene går i dag inn til en tinehall på spr 12, en tine-/vaskehall på spr 13, g en lakkbks på spr 16. Da det i dag ikke finnes nen tilbakemelding på psisjnen til prtene, så anbefales det at det mnteres en undersentral fr vervåkning av disse. Signalene kan f.eks. benyttes til verstyring av ventilasjnsanleggene, samt til å trigge en alarm eller alarmbjelle når prtene står åpne ver lengre tid. Disse signalene vil dessuten gi ss en klar indikasjn på m prtene står unødvendig mye ppe i løpet av året, g i hvilke perider prtene står mye ppe. Nettverk S-UNC-632 Skjemategning Tavlebygger Prgrammering Bilde Igangkjøring Ttalt 1 stk. AI= AO= DI= DO= - Side 11 av 79

13 Fløy B System xx.xx - Sandblåsing (1.etg.) Inne i fløy B er det i dag mntert et strt anlegg fr sandblåsing inne i den ene hallen. Dette anlegget er i dag styrt fra t tavler plassert i et eget rm, g i den ene tavlen sm er merket med system 36.31, er det i dag mntert en PLS av typen Siemens S5. Dette er et anlegg sm vi ikke har nen sm helst frm fr styring av, g det anbefales derfr at det mnteres en undersentral fr å kunne vervåke både drift g feilsignaler fra dette anlegget, samt fr å kunne lgge både driftstid g energifrbruk. I frbindelse med utarbeidelsen av denne rapprten, ppdaget vi at deler av anlegget var i drift ver flere dager uten at det var nen aktivitet inne i hallen. Dette er sløsing med energi, g det bør utarbeides rutiner/verktøy fr å hindre at dette skjer igjen. S-UNC stk. - Side 12 av 79

14 Fløy B System Lakkrm (1.etg.) Inne i Fløy B er det i dag et eget lakkrm, sm ventileres av system Dette er et system sm ikke er knyttet pp mt SD-anlegget, g anlegget startes/stppes via en egen bryter i tavlefrnt. Det anbefales derfr at det mnteres en undersentral, fr å kunne vervåke både drift g feilsignaler fra dette anlegget, samt fr å kunne lgge både driftstid g energifrbruk. S-UNC stk. - Elektriker - Side 13 av 79

15 Fløy B System xx.xx - Luftprt spr 18 Innenfr prtene på spr 18, er det i dag mntert en str luftprt. Hvem sm har stått fr mnteringen av denne prten er ne usikkert, da det er Tnerud Transprt sm benytter disse lkalene. Uavhengig av m det er ROM Eiendm eller Tnerud Transprt sm har mntert denne luftprten, så bør gså dette systemet knyttes pp mt SD-anlegget. Dette bør gjøres fr å kunne vervåke både drift g feilsignaler, samt at det bør gjøres fr å kunne registrere driftstid g energifrbruk. S-UNC stk. - Side 14 av 79

16 Fløy B System Tinehall Spr 13 Innenfr prtene på spr 13 er det i dag en kmbinert tine-/vaskehall, g hallen er utstyrt med et eget tineanlegg, plassert ppunder taket. Dette er et system sm ikke er knyttet pp mt SD-anlegget, g anlegget startes/stppes via en egen bryter i tavlefrnt. Det anbefales derfr at det mnteres en undersentral fr å kunne vervåke både drift g feilsignaler fra dette anlegget, samt fr å kunne lgge både driftstid g energifrbruk. Det anbefales gså at autmatikktavle flyttes ut av vaskehallen, g at styringen fr system 36.55, system g system legges inn i en felles tavle. Dette er en bedre g billigere løsning enn tre separate undersentraler. S-UNC stk. - Elektriker - Side 15 av 79

17 Fløy B System Tinehall Spr 12 Innenfr prtene på spr 12, er det i dag en tinehall, g hallen er utstyrt med et eget tineanlegg, plassert ppunder taket. Dette er et system sm ikke er knyttet pp mt SD-anlegget, g anlegget startes/stppes via en egen bryter i tavlefrnt. Det anbefales derfr at det mnteres en undersentral fr å kunne vervåke både drift g feilsignaler fra dette anlegget, samt fr å kunne lgge både driftstid g energifrbruk. Det anbefales gså at autmatikktavle flyttes ut av tinehallen, g at styringen fr system 36.55, system g system legges inn i en felles tavle. Dette er både en bedre g en billigere løsning enn tre separate undersentraler. S-UNC stk. - Elektriker - Side 16 av 79

18 Fløy B System Luftprt Spr Innenfr prtene på spr 10 g 11 er det i dag mntert t luftprter, g anlegget er plassert ppunder taket. Dette er et system sm ikke er knyttet pp mt SD-anlegget, g anlegget startes/stppes via en egen bryter i tavlefrnt. Det anbefales derfr at det mnteres en undersentral fr å kunne vervåke både drift g feilsignaler fra dette anlegget, samt fr å kunne lgge både driftstid g energifrbruk. Det anbefales gså at styringen fr system 36.55, system g system legges inn i en felles tavle. Dette er en bedre g billigere løsning enn tre separate undersentraler/tavler. S-UNC stk. - Elektriker - Side 17 av 79

19 Fløy B System xx.xx - Røykluker (1.etg.) Oppe i taket i Fløy B, er det mntert et strt antall røykluker. Lukene styres i dag fra en tavle plassert på vegg, g lukene kan i dag verstyres via brytere i tavlefrnt. Dette er ikke nen gd løsning når det kmmer til øknmisk drift av anlegget, g det anbefales derfr at dette bygges m, g styringen legges inn på SD-anlegget. S-UNC stk. - Elektriker - Temperaturfølere stk. - Side 18 av 79

20 Fløy C System PVV Fløy B, C (Satchwell) Side 19 av 79

21 Fløy C System Radiatrkurs (Satchwell) Side 20 av 79

22 Fløy C System Radiatrkurs (Satchwell) Side 21 av 79

23 Fløy C System 35.xx - Ventillftet (4.etg.) Våren 2011 ble det mntert aircnditin ppe på ventillftet g i lageravdelingen. Ttalt er det mntert fire kjøleanlegg, g disse er ikke knyttet til SD-anlegget i dag. Det anbefales derfr at disse knyttes til SD-anlegget med både drift g feilsignaler, samt at det settes pp lgging av antall timer anleggene er i drift. I frbindelse med utarbeidelsen av denne rapprten, ppdaget vi dessuten at både kjøleanleggene g ventilasjnsanlegget var i drift, selv m det ikke var ne persnell i lkalene. Dette medfører et unødvendig høyt frbruk av energi, g det bør iverksettes tiltak fr å hindre at dette skjer på nytt. S-UNC stk. - Elektriker - Temperaturfølere stk. - Side 22 av 79

24 Fløy C System Ventillftet (4.etg.) Ute på taket er det i dag plassert et lite ventilasjnsanlegg sm dekker ventillftet. Dette er et anlegg sm ikke er knyttet pp mt SD-anlegget, g anlegget startes/stppes via en egen bryter i tavlefrnt. Avtrekksvifte er plassert ppe i takppbygg ver ventillftet, g det finnes ikke nen frm fr varmegjenvinning på dette anlegget. Det bør derfr vurderes m anlegget skal flyttes pp på taket av ventillftet, g m det skal mnteres et nytt anlegg med varmegjenvinning. Dersm anlegget behldes slik det er i dag, så anbefales det at det mnteres en undersentral fr å kunne vervåke både drift g feilsignaler fra dette anlegget, samt fr å kunne lgge både driftstid g energifrbruk. S-UNC Temperaturfølere stk. - Side 23 av 79

25 Fløy C System Batterirm (1.etg.) Her er det i dag plassert en tilluftsvifte ppe på mesanin venfr batterirmmet, g avtrekksvifte er plassert i takppbygg venfr ventillftet. Anlegget har i dag ingen frm fr varmegjenvinning, g det anbefales derfr at dette bygges m, g at anlegget flyttes pp på taket. Uavhengig av m anlegget behldes slik det er i dag (med tanke på eksplsjnsfare), så anbefales det at det mnteres en undersentral fr å kunne vervåke både drift g feilsignaler fra dette anlegget, samt fr å kunne lgge både driftstid g energifrbruk. S-UNC stk. - Elektriker - Temperaturfølere stk. - Side 24 av 79

26 Fløy C System xx.xx - Varmekabler taknedløp (4.etg.) Oppe på ventillftet er det plassert en tavle med t brytere i tavlefrnt, fr betjening av varmeklber i taknedløp. I tillegg er tavlen utstyrt med en del sikringskurser, hvr en del av disse går til lys g stikkntakter. Dette er en tavle sm vi ikke har nen styring av, g det anbefales at denne byttes med en ny tavle med både energiregistrering g styring av lys g varmekabler. I frbindelse med utarbeidelse av denne rapprten ble det dessuten ppdaget at varmeklber i taknedløp står på, gså m smmeren. Dette er sløsing med energi, g kan enkelt løses med styring via SD-anlegget. S-UNC Elektriker - Temperaturfølere stk. - Side 25 av 79

27 Fløy C System 36.xx - Avtrekksvifter (takppbygg) Sm nevnt i frbindelse med system g 36.28, så er det plassert flere avtrekksvifter venfr ventillftet. Ttalt er det mntert 6 avtrekksvifter, g det er ne usikkert hva de frskjellige avtrekkskanalene er fr ne. Det bør derfr kartlegges hvr disse avtrekkskanalene kmmer fra, g m det er mulig å benytte avtrekksluften til varmegjenvinning. S-UNC Temperaturfølere stk. - Side 26 av 79

28 Fløy D System Radiatrer i Fløy D (1.etg.) Inne i lkalene til vikleravdelingen, er det i dag plassert en radiatrkurs ppunder taket. Radiatrkursen styres av en enkel regulatr fra Landis g Staefa, g både sirkulasjnspumpen g regulatren styres via en bryter ved siden av skapet. Anlegget bør bygges m, g styringen bør legges inn på SD-anlegget. Fr å redusere antall undersentraler, så vil i freslå at dette styres sammen med blant annet system Sirkulasjnspumpen bør dessuten styres av utetemperaturen, slik at den kun er i drift i de peridene det faktisk er behv fr det. S-UNC stk. - Elektriker - Temperaturfølere stk. - Side 27 av 79

29 Fløy D System Vikleravdeling (1.etg.) Inne i vikleravdelingen er det i dag plassert et enkelt ventilasjnsanlegg. Anlegget består kun av en tilluftsvifte, g det finnes ikke nen frm fr varmegjenvinning på dette anlegget. Det bør derfr vurderes m anlegget skal byttes ut, med et anlegg sm har varmegjenvinning. Reguleringen av anlegget består i dag av et tidsur, g en regulatr fra Landis g Gyr. Det anbefales derfr at styringen byttes ut med en undersentral, g at anlegget kbles pp mt SD-anlegget, sammen med flere av de nærliggende systemene (System 32.12, 36.25, 36.29, g røykluker). S-UNC stk. - Elektriker - Temperaturfølere stk. - Side 28 av 79

30 Fløy D System Lager (1.etg.) Området innenfr prtene ved søppelknteinerne ventileres i dag av system 36.25, dette anlegget er plassert ppunder taket, g bak heisen. Anlegget kan derfr være litt vanskelig å finne, g man må pp på taket til trafrmmet fr å kmme til systemet. Hva slag styring sm sitter i skapet er ne usikkert, da det ikke har vært mulig å åpne skapdøren fr inspeksjn. Basert på type temperaturføler i kanal, antas det at det er mntert en regulatr fra Landis g Gyr. Det anbefales derfr at den eksisterende styringen byttes ut med en ny undersentral, g at anlegget knyttes pp mt SD-anlegget. S-UNC stk. - Elektriker - Temperaturfølere stk. - Side 29 av 79

31 Fløy D System Salmaker (3.etg.) Inne på lageret til det sm en gang var salmaker, er det i dag plassert en autmatikktavle sm styrer et ventilasjnsanlegg. Anlegget er plassert ute på taket g ventilerer både de gamle lkalene til salmakeren, samt at det ventilerer de svermmene sm finnes i samme etasje. Anlegget styres i dag av en regulatr fra Jhnsn Cntrl, g det anbefales at denne byttes ut med en ny undersentral, samtidig sm anlegget legges inn på SD-anlegget. Etter at salmaker flyttet ut av lkalene i 2009 har lkalene enten stått tmme, eller de er blitt benyttet sm lagringsplass. Det er derfr ikke det samme behvet fr ventilasjn sm det var tidligere, g vi vil derfr anbefale at det mnteres snespjeld, g at viftene reguleres etter et fast trykk i kanalene. Ved å benytte denne løsningen kan vi stenge ventilasjnen til salmaker, samtidig sm vi ppretthlder ønsket ventilasjnen til svermmene. S-UNC stk. - Elektriker - Temperaturfølere stk. - Spjeldmtrer 2 stk. - Side 30 av 79

32 Fløy D System Luftprt (1.etg.) Innenfr prtene ved søppelknteinerne, er det i dag mntert en luftprt. Denne luftprten styres fra en tavle plassert ved siden av luftprten, g anlegget reguleres av en gammel regulatr fra Landis g Gyr. Denne regulatren bør erstattes av en ny undersentral, g anlegget bør legges inn på SD-anlegget. S-UNC stk. - Temperaturfølere stk. - Side 31 av 79

33 Fløy E System 32.xx - Aertempere (Gamle) Inne i verkstedet er det mntert en gd del gamle aertempere. Aertemperene benyttes ikke i dag g alt av kabling er derfr fjernet, samt at frsyningen av varmt vann er avstengt. Det anbefales derfr at de gamle aertemperene fjernes fra bygget, g den gamle islasjnen sm innehlder asbest, saneres i henhld til gjeldende regelverk. Side 32 av 79

34 Fløy E System 32.xx - Aertempere (Nye) Inne i verkstedet er det etter hvert blitt mntert en gd del nye aertempere, g disse styres av lkal autmatikk med temperaturføler på vegg. Aertemperene er ikke på nen sm helst måte knyttet pp til det SD-anlegget sm finnes på bygget i dag, g plasseringen av disse bør derfr kartlegges, samtidig sm det bør undersøkes m det finnes muligheter fr å kble disse pp mt SD-anlegget. I frbindelse med utarbeidelse av denne rapprten ble det avdekket flere aertempere sm var i drift, selv m det er smmer g varmt i bygget. Dette medfører unødvendig slitasje på utstyr, samt et unødvendig høyt frbruk av energi. Det bør derfr finnes en måte å verstyre disse aertemperene fra SD-anlegget, fr å hindre at dette skjer igjen. S-UNC stk. - Elektriker - Temperaturfølere stk. - Side 33 av 79

35 Fløy E System 35.xx - Kjøling i trafrm (Kjeller) Nede i trafrmmet er det mntert et kjøleaggregat fr å hlde en lav g relativt knstant temperatur. Dette er et anlegg sm ikke er knyttet pp mt SD-anlegget i dag, g det bør derfr legges inn både drift g feilsignaler, samt at det mnteres temperaturfølere fr vervåkning g lgging av temperaturen i rmmet. Nettverk S-UNC-632 Skjemategning Tavlebygger Elektriker Temperaturfølere Prgrammering Bilde Igangkjøring Ttalt 1 stk. stk. AI= AO= DI= DO= - Side 34 av 79

36 Fløy E System Kntrer bryteravdeling (mesanin) Ventilasjnsanlegget fr kntrene i bryteravdelingen, er plassert ppe på mesanin ute i verkstedet. Dette anlegget styres i dag av en regulatr fra Landis g Gyr, g et enkelt tidsur. Det anbefales derfr at regulatren byttes ut med en ny undersentral, fr styring g vervåkning fra SD-anlegget. S-UNC stk. - Elektriker - Temperaturfølere - Side 35 av 79

37 Fløy E System Bryteravdeling Oppunder taket i bryteravdelingen, er det i dag mntert et lite ventilasjnsanlegg. Anlegget består kun av en enkel tilluftskanal, g både vifte, filter g varmebatteri er plassert ppe på taket til kntret (vist på bilde). Anlegget styres i dag av et enkelt tidsur, samt en gammel MMS-regulatr fra Satchwell. Det anbefales derfr at autmatikken byttes ut med en ny undersentral, g knyttes pp mt SD-anlegget. Det bør gså vurderes m anlegget skal byttes ut med et anlegg sm gså har varmegjenvinning. S-UNC stk. - Elektriker - Temperaturfølere stk. - Side 36 av 79

38 Fløy E System 36.xx - Kntrer (1.etg.) Inne i verkstedhallen i Fløy E er det kmmet pp nen nye kntrer. Kntrene ventileres i dag av et kmpaktaggregat levert av Exhaust. Anlegget er ikke lagt inn på SD-anlegget, g det er dessuten ne usikkert m dette anlegget kan knyttes pp mt det eksisterende SD-anlegget. Sannsynligvis finnes det muligheter fr å kunne mtta drift g feilsignaler, samt at det trlig finnes muligheter fr å verstyre både start/stpp g setpunkt via en ny undersentral. S-UNC stk. - Elektriker - Temperaturfølere stk. - Bilde av tavle Side 37 av 79

39 Fløy E System xx.xx - Røykluker Inne i verkstedhallen i Fløy E, er det mntert røykluker ppe i taket. Disse lukene blir i dag styrt av egne sentraler sm er plassert på flere steder i hallen. Lukene er mntert med tanke på brann g røykutvikling, men det finnes gså en mulighet fr å verstyre denne funksjnen, via egne brytere mntert på vegg. Lkal verstyring av disse lukene er ikke nen gd løsning, med tanke på øknmisk drift av anlegget. Det anbefales derfr at systemet bygges m, g at styringen legges inn på SD-anlegget. S-UNC stk. - Elektriker - Temperaturfølere stk. - Side 38 av 79

40 Fløy E System xx.xx - Vifter i tak Inne i verkstedhallen i Fløy E, er det mntert flere himlingsvifter. Disse viftene skal benyttes fr å presse den varme luften ned mt gulvet. Viftene er ikke på nen sm helst måte knyttet pp mt SD-anlegget, g de styres av egne brytere sm er plassert på frskjellige steder i hallen. Sm du kan se av bildene nedenfr, så er disse bryterne blitt låst med hengelås fr å hindre at viftene blir benyttet. Funksjnen til viftene er viktig i frhld til å drifte bygget på en øknmisk måte, g det anbefales derfr at viftene styres via SD-anlegget. Det bør gså utredes m det er frnuftig å mntere flere vifter i taket, fr å redusere behvet fr ppvarming. S-UNC stk. - Elektriker - Temperaturfølere stk. - Side 39 av 79

41 Fløy E System Spr 11 (Satchwell) Oppunder taket i Fløy E, er det i dag plassert en frhldsvis str tilluftsvifte. Tilluftsviften styres av en undersentral, g er kblet pp mt SD-anlegget. Anlegget har til tider hatt stre prblemer med frstutslag, g kjøres i dag på mluft m vinteren. Schneider Electric har i flere mganger frsøkt å frstprblematikken, men dette har dessverre ikke latt seg gjøre. Schneider Electric har ved flere anledninger bedt m en kntrll av vannmengder, samt at det mnteres en sirkulasjnspumpe g bypass etter varmeventilene. Slik sm anlegget er mntert i dag, vil stengte varmeventiler resultere i at det ikke kmmer vann inn til varmebatteriet. Dersm sirkulasjnen pphører vil heller ikke returvannsføleren registrere lav turtemperatur. Dette ville vanligvis ha ført til frstskader på varmebatteriet, men på grunn av en ekstra mekanisk frstføler, mntert på verflaten til varmebatteriet, så har frstskader vært unngått til nå. På neste side, så finner du et system sm vi har kalt fr System Avtrekksvifte. Dette er en avtrekksvifte sm sannsynligvis skulle ha vært styrt parallelt med den tilluftsviften sm vi har mtalt venfr. Avtrekksviften styres i dag manuelt av/på med en bryter inne i Sentral B. I praksis så er denne viften i knstant drift, g det er igjen med på å skape et undertrykk i bygget, med påfølgende økte kstnader til ppvarming. Vi vil derfr anbefale å bytte ut disse t viftene, med et nytt g mer mderne aggregat, med varmegjenvinning. Årsaken til at avtrekksviften er i kntinuerlig drift, skal visstnk være at samme vifte er avtrekk fra taletter. Side 40 av 79

42 Fløy E System Avtrekksvifte Inne i verkstedhallen i Fløy E, er det i dag mntert avtrekkskanaler på veggen inn mt Fløy F. Disse kanalene går pp igjennm taket g pp til en større avtrekksvifte. Denne viften er sannsynligvis ment sm en avtrekksvifte sm skal være i drift, samtidig sm tilluftsviften ver spr 11 (System 36.16) er i drift. Slik sm funksjnen er lagt pp i dag, så styres disse viftene uavhengig av hverandre, g det finnes ingen frm fr varmegjenvinning på dette anlegget. Avtrekksviften styres av en egen bryter, plassert inne i Sentral B. I praksis vil dette si at avtrekksviften er i knstant drift, g det vil ppstå prblemer med både undertrykk i bygget g økte fyringskstnader. Se frøvrig frrige side fr mer infrmasjn. S-UNC stk. - Elektriker Temperaturfølere stk. - Side 41 av 79

43 Fløy F System Varmesentral System finnes t steder i bygget, da dette systemnummeret er blitt benyttet både i varmesentralen, g til varmeveksler fr vaskesluse i fløy J. Dette må rettes pp, g det må tegnes nye bilder. I tillegg til at bilder må rettes pp, så bør det mnteres energimålere fr lgging av energifrbruk. Schneider Electric freslår at det bygges en ny autmatikktavle, hvr alle system i fyrhuset styres fra. Dette er i dag frdelt ver 2 eller 3 relativt gamle tavler. S-UNC stk. - Elektriker Temperaturfølere stk. - Bilde mangler Side 42 av 79

Vannforsyning Åsen videre planer

Vannforsyning Åsen videre planer Levanger kmmune enhet Kmmunalteknikk Vannfrsyning Åsen videre planer 1 Utvide Trhaugen Vannverk Åsen - Vannkvalitet g prblemer med krrsjn på beredere Obs(fr huseier g rørlegger): - Ande, sm beskytter mt

Detaljer

Vi fryser for å spare energi

Vi fryser for å spare energi Vi fryser fr å spare energi Øknmiske analyser 2/13 Vi fryser fr å spare energi Bente Halvrsen* Innetemperaturen er av str betydning fr energifrbruket. I denne artikkelen ser vi på variasjner i innetemperaturen

Detaljer

ITMS DELFUNKSJONSPROGRAM (DFP)- TVERRGÅENDE FUNKSJONER REFERAT FRA ARBEIDSGRUPPE HELSE MØTE 22. JANUAR 2014

ITMS DELFUNKSJONSPROGRAM (DFP)- TVERRGÅENDE FUNKSJONER REFERAT FRA ARBEIDSGRUPPE HELSE MØTE 22. JANUAR 2014 ITMS DELFUNKSJONSPROGRAM (DFP)- TVERRGÅENDE FUNKSJONER OG STANDARDROM REFERAT FRA ARBEIDSGRUPPE HELSE MØTE 22. JANUAR 2014 Tilstede: Navn Geir Ingebrigtsen Linda Bjørnsund Anne Hensrud Rune Haaverstad

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Geir Berglund 12/1196 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE Rådmannens innstilling: 1) Herøy flkebiblitek samlkaliseres med

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Liv Hansen 12/2045 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse:

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

Forslag til korresponderende tekst i REN veiledning...

Forslag til korresponderende tekst i REN veiledning... BE 30.1.07 NYE ENERGIKRAV Frslag til krrespnderende tekst i REN veiledning.... 8-2. Energikrav Bygningsmassen står fr stre deler av den samlede energibruken i landet. Hensyn til frsyningssikkerhet, miljøet

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

haster det? Konsekvensene av ferdigstilling nærmere 2020 Jørgen Bjørndalen, ECgroup,

haster det? Konsekvensene av ferdigstilling nærmere 2020 Jørgen Bjørndalen, ECgroup, Hardangerkabler haster det? Knsekvensene av ferdigstilling nærmere 2020 Jørgen Bjørndalen, ECgrup, sekretariatsmedlem utvalg 3 2 Spørsmål? Jeg Kan er vi glad vente jeg jgtil slipper 2020? Spørsmål? 3 Utvalg

Detaljer

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Saksfremlegg Saksnr.: 10/3966-6 Arkiv: 611 &52 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Planlagt behandling: Frmannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Krav til pilot Magasinmodul. MUSIT Ny IT-arkitektur, planleggingsfasen

Krav til pilot Magasinmodul. MUSIT Ny IT-arkitektur, planleggingsfasen Krav til pilt Magasinmdul MUSIT Ny IT-arkitektur, planleggingsfasen Krav til magasinmdul arbeidsdkument fr referansegruppen MagasinMdul (pilt) Figurer hentet fra kntekstdiagram fr magasin. Merk at magasinmdulen

Detaljer

Stillasene i Hvalsalen på plass

Stillasene i Hvalsalen på plass Nr.2-2010 Infbrev til ansatte ved Bergen Museum nsdag 12. mai 2010 Ansv. J Høyer Stillasene i Hvalsalen på plass Stillasene i frbindelse med Hvalprsjektet er nå på plass. Første fase i arbeidet er å få

Detaljer

Presentasjon Pokerarkitektur. Blå gruppe

Presentasjon Pokerarkitektur. Blå gruppe Presentasjn Pkerarkitektur Blå gruppe Erlend Trheim kandnr. 1 Simn Bruun-Olsen Cegla kandnr. 7 Sveinung Gjerald kandnr. 5 Bjørnar Frøyse kandnr. 15 Jumla Våre fire pkerkrt Frelsesarmeen En veldedighetsrganisasjn

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Spilleregler Futsal barn t.o.m 9 år

Spilleregler Futsal barn t.o.m 9 år Spilleregler Futsal barn t..m 9 år Regel 1 Spillebanen Spillebanen skal være rektangulær, Sidelinjene må være lengre enn mållinjene Årsklasse G/J-6 år tm G/J-9 år spiller på tvers av håndballbane Målene

Detaljer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer Sammen gjør vi Lillehammer-reginen bedre fr alle Kmmunestrukturprsjektet Tema 13 KOMMUNEØKONOMI - kmmunale inntekter, eiendmsskatt, rammeverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer g Lillehammer

Detaljer

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i IN 105 - Grunnkurs i prgrammering Eksamensdag: Onsdag 7. juni 1995 Tid fr eksamen: 9.00-15.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg:

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015 Levanger kmmune Innvandrertjenesten Levanger v Fagkurs fr inkludering av innvandrere i arbeidslivet frprsjekt 2013 Læreplan Fagkurs fr assistenter i barnehage 2015 Deltakere: Therese Granås, Eva Winnberg,

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

Styresak 18/2010: Mulighetsstudie ikke-medisinske tjenester

Styresak 18/2010: Mulighetsstudie ikke-medisinske tjenester Styresak 18/2010: Mulighetsstudie ikke-medisinske tjenester Møtedat: 24.03.10 Møtested: Sandnessjøen Bakgrunn Helse Nrd RHF har i samarbeide med de ulike fretakene gjennmført en mfattende kartlegging av

Detaljer

Lysmåling i Ensjøveien

Lysmåling i Ensjøveien : : : : D3 2013-05-02 Fr gdkjennelse PJL TM PJL D2 2013-01-25 Fr gdkjennelse PJL TM PJL D 2012-03-06 Fr gdkjennelse PJL PJL B01 2012-03-05 Fr intern fagkntrll PJL TM PJL A01 2011-11-10 Fr intern fagkntrll

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark 16. mai 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer

Detaljer

DEMONTRASJON AV MULLION 3MV7 COMPACT 150N REDNINGSVEST MED INTEGRERT KANNAD R10 AIS BEACON OG SURVIVAL-ONE VARMEDRAKT OTS 600 SERIE

DEMONTRASJON AV MULLION 3MV7 COMPACT 150N REDNINGSVEST MED INTEGRERT KANNAD R10 AIS BEACON OG SURVIVAL-ONE VARMEDRAKT OTS 600 SERIE Sted: DEMONTRASJON AV MULLION 3MV7 COMPACT 150N REDNINGSVEST MED INTEGRERT KANNAD R10 AIS BEACON OG SURVIVAL-ONE VARMEDRAKT OTS 600 SERIE Rørvik, Nrd-Trøndelag Lkasjn: RS 126 Harald V Arrangør: Mid Nrway

Detaljer

ATEKO 6100 Hospitering Glamox høsten 2015

ATEKO 6100 Hospitering Glamox høsten 2015 Oppgave 2 Kartlegge, analysere g beskrive praksis av ny teknlgi innen eget prgrammråde Erfaringene mine fra hspitering i Glamx blir ukentlig lagt ut i blggen min. Dette dkumentet viser en krrigert utgave

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene Statens lånekasse fr utdanning Brukerhåndbk Arbeidsflate fr lærestedene Oppdatert ktber 2010 Innhldsfrtegnelse 1 Tilgang til arbeidsflaten... 3 2 Innlgging... 3 2.1 Første gang du lgger inn... 3 2.2 Vanlig

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III YTELSESBESKRIVELSE

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III YTELSESBESKRIVELSE KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III YTELSESBESKRIVELSE Prter, bmmer g gjerde på Huseby leir Behvsbeskrivelse i frbindelse med fysiske sikringstiltak Huseby leir. Mmenter til avklaring Det skal kun settes pp høyere

Detaljer

Øvelser for Mars-April

Øvelser for Mars-April Øvelser fr Mars-April Mål g innhld: Frtsetter med mye av det samme sm frrige plan. Nen øvelser bytter plass g nen nye kmmer til. - Bruker ft innside, utside g sålegang, få med begge ben: Føring\dribbling.

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Referat fra møte i Vannområde Vest

Referat fra møte i Vannområde Vest Referat fra møte i Vannmråde Vest Tid: 25.09.13, kl. 11:30 Sted: Bergen rådhus, møterm 225. Prgram Velkmmen Oppsummering av arbeidet i Vannmråde Vest i år Gjennmgang av tiltakstabell Eventuelt Vi startet

Detaljer

Statens vegvesen. Notat

Statens vegvesen. Notat Statens vegvesen Saksbehandler/telefn: Ann-Kristin Edvardsen / 900 95 345 Vår dat: 20.10.2017 Vår referanse: 504287 Ntat Vurderinger av innspill mttatt ved varsel m planppstart sm har blitt utført i prsjektet

Detaljer

Aksjonærbrev nr. 2/2002

Aksjonærbrev nr. 2/2002 88APP APPLIED PLAsMA PHYSICS ASA Aksjnærbrev nr 2/2002 Øknmi Det vises til vedlagte ureviderte halvårsresultat fr selskapet Sm det fremgår her, hadde selskapet msetning i 1 halvår på 5,1 MNK g et underskudd

Detaljer

Dato: Tid: 08:00-20:30 Sted: Anleggsbefaring i forbindelse med anbud på busstjenester i Romerike Deltagere fra følgende selskaper:

Dato: Tid: 08:00-20:30 Sted: Anleggsbefaring i forbindelse med anbud på busstjenester i Romerike Deltagere fra følgende selskaper: Møtereferat Dat: 31.08.2017 Tid: 08:00-20:30 Sted: Anleggsbefaring i frbindelse med anbud på busstjenester i Rmerike Deltagere fra følgende selskaper: AGA Nrsk Scania MAN Tide Akershus kllektiv terminaler

Detaljer

Eiendom +236 Strømmen videregående skole System +003=360.001 Ventilasjon idrettshall

Eiendom +236 Strømmen videregående skole System +003=360.001 Ventilasjon idrettshall INNHOLDSFORTEGNELSE System informasjon... 2 Ventilasjon... 2 Driftsinformasjon... 3 Ventilasjon... 3 Styring lokalt... 3 Styring via Sd-anlegget... 3 Forriglinger... 4 Driftsignaler... 4 Alarmer... 4 Temperaturregulering...

Detaljer

Rapport bredbåndsinfrastruktur - Finnøy kommune

Rapport bredbåndsinfrastruktur - Finnøy kommune Rapprt bredbåndsinfrastruktur - Finnøy kmmune - 1 Rapprt bredbåndsinfrastruktur - Finnøy kmmune Innhld 1 Innledning... 3 2 Teknlgier... 3 2.1 Mbilnett... 3 2.1.1 Beskrivelse av teknlgien... 3 2.1.2 Tekniske

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

2.00 SYSTEMOVERSIKT. Halden Automasjon

2.00 SYSTEMOVERSIKT. Halden Automasjon 2.00 SYSTEMOVERSIKT KAPITEL INNHOLD 2.01 ORIENTERING OM ANLEGGET 2.02 FLYTSKJEMA SYSTEM 320 2.03 SYSTEMBESKRIVELSE SYSTEM 320 2.04 FLYTSKJEMA SYSTEM 360.01 2.05 SYSTEMBESKRIVELSE SYSTEM 360.01 2.01 ORIENTERING

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivkode Dato 05/1743 SL EGJ/Tiz

Deres ref. Vår ref. Arkivkode Dato 05/1743 SL EGJ/Tiz Brønnøysundregistrene Finansdepartementet Pstbks 8008 Dep 0030 OSLO c ) 5 55 Arkivnr. Deres ref. Vår ref. Arkivkde Dat 05/1743 SL EGJ/Tiz 200802476-2 008 02.10.2008 Høring - arbeidsgrupperapprt m utveksling

Detaljer

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet Strtinget, 11.11.15 Venstres innspill til plitiske samtaler m asylfeltet I. Bred enighet m langsiktige løsninger Venstre går inn i frhandlingene m frlik på asylfeltet, med en ambisjn m å ppnå bred enighet

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark Mars 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer med

Detaljer

KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER.

KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER. KOMPETANSEHEVING INNEN EIENDOMSFORVALTNINGEN I NORSKE KOMMUNER Fra skippertak til systematisk vedlikehld av kmmunale bygninger. KARTLEGGING AV BESTE PRAKSIS FOR INTERNE HUSLEIEORDNINGER. Rapprt utarbeidet

Detaljer

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA Januar Mars 2011 GODT NYTTÅR! Så er vi klare fr et nytt år med mange nye muligheter! Den første tiden i høst ble brukt til å få alle barna på plass

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak: Arkivkde: Saksbeh.: 201000395 : Frde Ott/ Marianne Schwerdt/ Gunnar Sinnes Behandles av utvalg: Møtedat: Utvalgssaksnr. Frmannskapet Administrasjnsutvalget Bystyret

Detaljer

SIKKERHETSINSTRUKS Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

SIKKERHETSINSTRUKS Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi SIKKERHETSINSTRUKS Fakultet fr ingeniørvitenskap g teknlgi Institutt fr bygg, anlegg g transprt Institutt fr bygg, anlegg g transprt 1 HUSK! DIN SIKKERHET ER DITT ANSVAR!! Den første sm blir ppmerksm på

Detaljer

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX Frpaktningskntrakt fr FeF sin rett til å frvalte fiske i XXXXXXX 1 Kntraktsparter: Brtfrpakter: Finnmarkseiendmmen/Finnmárkkupmdat (FeF), rg.nr. 989031636 Frpakter: XXXXXXXXXX, rg.nr. xxx 2 Rettighetsmråde:

Detaljer

Møteinnkalling Møte 2/2015

Møteinnkalling Møte 2/2015 Møteinnkalling Møte 2/2015 Sak: Løpende ppfølging av Statnetts ppgaver sm systemansvarlig i kraftsystemet Møtedat: 08.10.2015 Kl.: 09:00-11:00 Sted: Statnett, Nydalen Møteleder: Christina Sepúlveda Referent:

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Inga Marie Lund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag Svar på spørreundersøkelse m nettilknytning g anleggsbidrag Osl Jørn Bugge EC Grup AS Tlf: 907 28 011 E-pst: jrn.bugge@ecgrup.n http://www.ecgrup.n 20.04.2017 Jørgen Bjørndalen EC Grup AS Tlf: 986 09 000

Detaljer

Rapport fra industripolitisk nettverk April 2011

Rapport fra industripolitisk nettverk April 2011 Rapprt fra industriplitisk nettverk April 2011 Innhld Innledning... 2 Samfunnsmessige frutsetninger... 3 Kmpetanse... 3 Energi g miljø... 4 Eierskap... 5 Innledning Teknas industriplitikk har blant annet

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Dagens situasjon... 1 Hano... 1. Systemet inneholder følgende funksjonalitet:... 6. Problemer:... 4 Fixit... 4

Dagens situasjon... 1 Hano... 1. Systemet inneholder følgende funksjonalitet:... 6. Problemer:... 4 Fixit... 4 Analyse Innhld Dagens situasjn... 1 Han... 1 Systemet innehlder følgende funksjnalitet:... 2 Prblemer:... 4 Fixit... 4 Systemet innehlder følgende funksjnalitet:... 6 Prblemer:... 8 Følgende funksjnalitet

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

1 Oppsummering og konklusjoner

1 Oppsummering og konklusjoner Rapprt fra Brukerundersøkelse 2009-03-27 Back App 1 Oppsummering g knklusjner Siden våren 2006 har Back App vært markedsført sm et treningsapparat sm trener musklene sm støtter ryggsøylen mens du sitter.

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

VEILEDER FOR EXTRANET

VEILEDER FOR EXTRANET VEILEDER FOR EXTRANET Extranet er et nettbasert dkumentasjns- g analyseverktøy fr målinger sm deltakende enheter i det nasjnale pasientsikkerhetsprgrammet kan benytte fritt i frbindelse med eget frbedringsarbeid

Detaljer

Big Bang innen tekstilbehandling. Nye tørketromler med varmepumpeteknologi

Big Bang innen tekstilbehandling. Nye tørketromler med varmepumpeteknologi Big Bang innen tekstilbehandling Nye tørketrmler med varmepumpeteknlgi De nye tørketrmlene med varmepumpe Miele setter standarden Inntil 60 % energibesparelse Markedsleder innen teknlgi Miele er selve

Detaljer

Gravbråtveien 1 Gamle hallingdalsvei 30. 3360 Geithus 3370 Vikersund. v/ Vegard Strand y,` I».(15

Gravbråtveien 1 Gamle hallingdalsvei 30. 3360 Geithus 3370 Vikersund. v/ Vegard Strand y,` I».(15 KaggefssEmbretsfss Elveeierlag v/jhan Staerkebye Snarumselva Elveeierlag v/tr Justad Jhansen Gravbråtveien 1 Gamle hallingdalsvei 30 3360 Geithus 3370 Vikersund l Amt g Omegn Fiskefrening. v/ Vegard Strand

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 17.01.2011 5/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 17.01.2011 5/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkde Saksbeh. : 200703646 : E: 614 G11 &52 : B Hlm Behandles av utvalg: Møtedat Utvalgssaksnr. Utvalg fr helse- g ssialtjenester 17.01.2011 5/11 FORSLAG TIL NY

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/10 Sakstittel: UTBYGGING - FORNYING AV UNGDOMSSKOLEN I FROGNER Arkivsaknr: 08/2937 Saksbehandler: GSK//TPLEY Trbjørg Jram Pleym K-kde:

Detaljer

Hobøl Drill Søknad om deltakelse pa drillkonkurranser i 2015

Hobøl Drill Søknad om deltakelse pa drillkonkurranser i 2015 Hbøl Drill Søknad m deltakelse pa drillknkurranser i 2015 Trppene i Hbøl Drill Drillere i Trpp-I kan søke m å delta i drilldans sl/duett/trpp, twirling sl 1 batn, twirl duet g twirling sl strut. Drillere

Detaljer

Søknad om dispensasjon Informasjon til tiltakshaver og søker

Søknad om dispensasjon Informasjon til tiltakshaver og søker Søknad m dispensasjn Infrmasjn til tiltakshaver g søker Hva er en dispensasjn? En dispensasjn er et vedtak sm innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhld av plan- g bygningslven

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE.

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. INTENSJONSAVTALE mellm Vestfld Fylkeskmmune g Larvik kmmune Tema: SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. Bakgrunn: Larvik kmmunestyre vedtk 3.desember 2003 Lkalisering av kulturhus : LOKALISERING:

Detaljer

Spilleregler Futsal 10år-senior

Spilleregler Futsal 10år-senior Spilleregler Futsal 10år-senir Regel 1 Spillebanen Spillebanen skal være rektangulær, Sidelinjene må være lengre enn mållinjene Spiller på håndballbane,. Målene : Håndballmål 2x3 meter Målfeltene : Straffefeltet

Detaljer

SØKNADSPAKKEN. Innhold. for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN. Innhold. for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN fr søknad m tiltak uten ansvarsrett Innhld Generell infrmasjn Veiledning fr utfylling av blankett 5153 Eksempel på tegninger g situasjnsplan Ferdigstillelse av tiltaket/ferdigattest Søknadsblanketter

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgsklen i Telemark Styret Møtedat: 19.06.08 Saksnummer: Saksbehandler: Jurnalnummer: Magne Hegna 2007/903 FASTSETTING AV VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I TELEMARK Saken i krte trekk Med bakgrunn i arbeidsmiljølven

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Skjerming g tilgangsgrupper Versjn/dat fr revisjn: 25.09.2014 P360-klient: Outlk g web Utarbeidet av: Mnica Narum Dat: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dkumentsenteret Frmålet

Detaljer

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.19.34

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.19.34 Versjnsbrev fr Extensr05 versjn 1.19.34 Bdø, 27.desember 2013 Innhld Bluentes... 2 Bedriftsmdul... 2 Innkalling... 3 Jurnal... 3 NPR-rapprtering... 3 Persnalia... 4 Planlegger... 6 Regnskap... 7 Dette

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Barnembudets høringsgruppe på til sammen 10 elever i alderen 10-16 år har sammen laget denne høringsuttalelsen. Elevene kmmer fra kmmuner ver hele landet, g har erfaring

Detaljer

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Oppvekst- g kulturkmiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kmmunestyresalen Trsdag 05.03.2015 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste g saksdkumenter. Tidsplan fr

Detaljer

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU Det Gde Lkallag Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU 2013-2015 Hva kjennetegner et gdt lkallag? Hvrfr klarer nen lkallag å hlde kken i mange år, mens andre sier takk fr seg veldig frt. Hva gjør at nen

Detaljer

SAK 6: Handlingsplan for 2014

SAK 6: Handlingsplan for 2014 SAK 6: Handlingsplan fr 2014 Handlingsplanen fr 2014 har sm hvedmål å øke ppslutningen m alkvett g alkhlfrie sner. Det er utarbeidet delmål g ulike tiltak knyttet til disse. Handlingsplanen vil brukes

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SKOLEHAUGEN BOLIGFELT I SØR-VARANGER KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SKOLEHAUGEN BOLIGFELT I SØR-VARANGER KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SKOLEHAUGEN BOLIGFELT I SØR-VARANGER KOMMUNE Arkivsak Arkivkde 2001109 Vedtatt Frslag ved 17.02.2010 Offentlig ettersyn (dat) Sluttbehandling (dat) 1 Bakgrunn Systembygg

Detaljer

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy Intrduksjn til Retrievers nye analyseverktøy Retriever har ppgradert sitt analyseverktøy slik at det er enklere å bruke g samtidig gi deg flere bruksmråder fr statistikken. Nen av nyhetene i analyseverktøyet:

Detaljer

Læringsmiljøarbeidet ved Universitetet i Tromsø

Læringsmiljøarbeidet ved Universitetet i Tromsø Læringsmiljøarbeidet ved Universitetet i Trmsø Årsrapprt fra Læringsmiljøutvalget (LMU) studieåret 2006-2007 Del I: Læringsmiljøutvalget Læringsmiljøutvalgets mandat g sammensetning Læringsmiljøutvalget

Detaljer

Konsekvensutredning Krogstad Miljøpark. Tema: Vannmiljø. Temaansvarlig: Nina Syversen

Konsekvensutredning Krogstad Miljøpark. Tema: Vannmiljø. Temaansvarlig: Nina Syversen Knsekvensutredning Krgstad Miljøpark Tema: Vannmiljø Temaansvarlig: Nina Syversen Ås, 17.09.2009 Innhld 1 Bakgrunn... 2 2 Metdikk... 2 3 Dagens situasjn... 3 4 Vurdering av verdi... 5 5 Vurdering av mfang

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse 13.03.2015 Risik- g sårbarhetsanalyse Kmmuneplanens arealdel 2015-2027 Hrten kmmune Side 2 INNHOLD Innledning... 3 Frmålet med ROS... 3 Kmmuneplanens arealdel... 4 Aktuelle tema fr ROS... 5 Radn... 5 Frurensning...

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Gjentaker

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Gjentaker Art.-nr. : FMR 100 SGWW Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinfrmasjn Mntering g innbygging av elektriske apparater må kun gjennmføres av autriserte elektrikere. Fare fr alvrlige persnskader, brann g materielle

Detaljer