arbeid Støtt vårt studentarbeid! SJØMANNSKIRKENS Dagens førstereisgutter er også jenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "arbeid Støtt vårt studentarbeid! SJØMANNSKIRKENS Dagens førstereisgutter er også jenter"

Transkript

1 Nr Støtt vårt studentarbeid! SJØMANNSKIRKENS arbeid Ved å gi en gave til vårt arbeid for studenter i utlandet hjelper du de unge sårbare når de trenger det mest. Se også Der kan du lese mer og også gi en gave. Ris eller ros? Send gjerne en e-post til eller ring vår servicetelefon på ( og ) Dagens førstereisgutter er også jenter og de drar ikke til sjøs Sjømannskirken Norsk kirke i utlandet Postboks 2007 Nordnes, 5817 Bergen

2 Ung og sårbar i et fremmed land Sjømannskirken ble startet i 1864 for å ivareta sjøfolks ve og vel. I dag er ikke verden lenger bare sjøfolkets arena. Mange unge norske jenter og gutter reiser ut ikke til sjøs som førstereisgutt, men til universiteter og skoler i alle verdensdeler. I et fremmed land Vi hører om gleder, utfordringer, savn og tilhørighet. Om bekymrede foreldre, om relasjoner og om hva fremtiden kanskje vil bringe. Og vi vet at for mange kommer det både overraskende og plutselig å oppdage hvor sårbar en føler seg når det kjente og trygge nettverket som fi nnes hjemme med familie og venner, ikke er der i hverdagen i et fremmed land. Alt er nytt. Språk, ingen kjente, nytt og krevende studie, et nytt sted å bo, en helt ny og annerledes kultur. Dette er virkeligheten for tusenvis av unge norske jenter og gutter i utlandet. Sjømannskirken en trygg havn Som en trygg havn i fremmed farvann, som et hjem langt hjemmefra. Det er nettopp dette som er Sjømannskirkens viktigste oppgave overfor nordmenn i utlandet. De unge er spesielt sårbare, og derfor har vi hatt fokus på denne gruppen helt siden 1981.Ved å besøke og oppsøke studiesteder verden rundt vil våre studentprester være et holdepunkt for utenlandsstudentene. I tillegg er sjømannskirker og andre omreisende prester oppmerksomme på de unges sårbarhet i deres kontakt med dem. Vi er takknemlige og glade for å kunne være til hjelp og støtte, rett og slett være et sikkerhetsnett for en gruppe unge mennesker som ofte er så mye mer sårbare enn man er klar over. Ung, sårbar og alene i en ny verden. Vi håper du vil bli med å støtte dette viktige arbeidet ved å bruke vedlagte giro. Tusen takk! FAKTA Ca norske utenlandsstudenter Studiesteder, i mer enn 70 land. Noen med en norsk, andre med fl ere hundre Fire studentprester dekker over 1000 av studiestedene, med over studenter. Studentprestene har kontakt med over 6000 studenter ved mange forskjellige arrangementer Rundt 600 personlige samtaler og over 30 sosial saker. 32 kirker og syv ambulerende sjømannsprester delt på 80 land og 5 kontinenter er også der for å ta vare på studentene. Studentprestene og de ambulerende sjømannsprestene er også en del av Sjømannskirkens beredskapstjenesten. Vedlagte lille brosjyre viser oversikt over hvor vi kan treffes - verden rundt. 2 Audun Myhre Generalsekretær 3

3 Nærhet når ingen andre er der I dag er det ca norske studenter i utlandet. Våre fire omreisende student prester jobber aktivt med å være et naturlig holdepunkt for dem. Dette gjøres blant annet gjennom et tett samarbeid med ANSA, organisasjonen for norske studenter i utlandet. Slik får vi kontakt med viktige nøkkelpersoner for å bli kjent med og treffe studentene på deres arena. Et holdepunkt Det er ikke alltid like lett å være langt borte fra familie og venner. Da er det betryggende å vite at det fi nnes noen å kontakte og prate med om livet skulle bli vanskelig og man føler seg alene. En av de viktigste oppgavene til studentpresten er å være til stede, delta i studentenes hverdag, bli kjent og gjøre seg synlig. Prestene kommer for å prate med dem og ikke til dem, rett og slett for å være med å skape et sosialt miljø som gir trygghet i et fremmed land. Ikke alle kjenner til at en prest har taushetsplikt og kan være en god samtalepartner og støtte i vanskelige situa sjoner. Slik blir studentpresten en trygghet både for studentene og deres familier. Studentprester er en del av Sjømannskirkens beredskapstjeneste. Når livet floker seg til, ved sykdom og ulykker vil de kunne tre støttende til. Flere ganger de siste årene har det vært katastrofer, ulykker og dødsfall som har berørt utenlandsstudentene. I slike krisesituasjoner kan studentprestene komme umiddelbart til hjelp. 4 5

4 Når verden plutselig raser sammen Livets tyngste stunder kan komme plutselig og helt uventet. Da er det viktig å ha en fortrolig å kunne henvende seg til, en å kunne prate åpent med. Sjømannskirken har lang erfaring og spesial kompetanse innen krisehåndtering, og vi er raskt tilstede enten det er studenter eller deres familier som trenger hjelp og støtte. Det er ofte godt å kunne åpne seg for en prest som kan lytte, trøste og hjelpe uansett hva det måtte være. Av erfaring vet jeg at studentprestene har betydd mye for mange. Det er godt å vite at vi i beredskapssituasjoner samarbeider med en organisasjon som er profesjonell og har det nettverket og kompetansen som kreves i vanskelige situasjoner sier president i ANSA, Karoline Myklebust. 6 Foto: Katrine Ziesler. En hjelpende hånd Tannlege Roar Gomnæs og hans familie opplevde en families tragedie det skjedde i den skotske byen Edinburgh der sønnen Martin studerte økonomi. Om kvelden 2. desember 2008 ringte sønnen hjem, alt virket normalt. Ett døgn senere hadde Martin tatt sitt eget liv i en av Edinburghs parker. En kald adventsmorgen samles familien Gomnæs i hotellresepsjonen i Edinburgh for å ta fatt på verdens tyngste jobb. Hvordan skal vi gå frem? Hva gjør den norske ambassaden? Og hvem er den puslete lille mannen med lue på, som kommer bort og rekker frem en hånd? Jeg heter Jostein og er fra Sjømannskirken sier mannen med rolig, lun røst. Tenkte at dere kanskje kunne trenge hjelp? I dag får Roar Gomnæs en varm glød i øynene når han snakker om denne sjømannspresten som tok hånd om ham og familien hans i deres livs tyngste dager. 7

5 Studentprestene forteller EUROPA ØST OG NORDEN USA, CANADA OG MEXICO Med et utenlandsstudie åpnes lige kafé besøk. Der, midt i en ny verden. studentenes hverdag, kan jeg Faglige utfordringer, nye og kanskje få bidra med tanker til ukjente kulturopp levelser ettertanke kanskje opprette fyller raskt dagene. Da kan en ny forestilling om kirkens det være godt å ha et trygt betydning i våre liv. holdepunkt der ute. Og når en student har behov Tim Georg - Jeg dekker Danmark, for en samtale om hva det enn Engelsvold Sverige, Polen, Tsjekkia, måtte være, møtes vi. Slovakia, Østerrike og Ungarn. I slike stunder er det viktig På mine mange besøk rundt å vite at vi har og respekterer taushetsplikten på det om på studie stedene er jeg sammen med studentene der høyeste, sier studentprest Tim de samles på fag seminarer, Georg. quizaftener, idretts arrange - menter eller på helt alminne - Skytedrama i Pecs, Ungarn Heldigvis ble ingen norske studenter skadet eller direkte vitner til skytedramaet på universitetet Prec i Ungarn der fl ere med studenter ble skutt og drept. Men sjokket etter denne dramatiske hendelsen var selv følgelig stort. Studentprest Tim Georg Engelsvold reiste derfor umiddelbart til Ungarn for å møte de norske studentene. De satte stor pris på at han satt ord på det som hadde skjedd, og at han hjalp dem å bearbeide inntrykk og reaksjoner. Anne Løyning Den viktige reisen - Vi er ikke prester som sitter på et kontor og venter vi reiser ut og treffer studentene der de er. Facebook er en viktig kommunikasjonskanal, her skapes nettverk og kontakten med studentene holdes vedlike. Men den egentlige jobben starter Et ungt søskenpar sitter på flyet på vei til USA. Deres mor har ikke hatt det så lett, og er kommet på sykehus etter å ha prøvd å ta livet sitt. I håndbagasjen har Karina en papirlapp med mobilnummeret til Sjømanns kirkens studentprest i USA, Anne Løyning. Student presten gjør seg klar til å ta i mot søskenparet fra Norge. - Med det samme jeg så Anne, fi kk jeg tiltro til henne. Hun trengte seg ikke på. men ga oss både respekt og omsorg på en veldig fi n måte. At hun var så godt kjent med det amerikanske systemet, snakket engelsk og hadde erfaring fra å jobbe på sykehus, var veldig betryggende, sier Karina. Karina og Petter tilbragte mye tid sammen med studentpresten, som når jeg møter dem ansikt til ansikt. Og det blir mange reisedøgn på veiene. Mange utenlandsstudenter har en ekstremt tøff timeplan og lange dager. Da kan det være godt med en pause i et kjent miljø, sier Anne og fortsetter - De fl este blir lettet når de skjønner at jeg kommer for å snakke med dem, ikke for å preke til dem. Jeg opplever å være et viktig sikkerhetsnett for dem. fungerte som tolk og formidler av viktig informasjon fra de amerikanske legene som behandlet stemoren. Og hun hjalp til med praktiske ting. I dag er moren så frisk at barna ikke lenger trenger å bekymre seg for henne. Karina, som i oppveksten har opplevd rusmisbruk i nær familie, takker studentprest Anne både for at hun hjalp moren og at hun selv fi kk nytt livshåp. - Anne viste meg at jeg kan hjelpe andre uten at problemene deres behøver å bli mine. Dermed kan jeg hjelpe uten å bukke under selv, sier Karina. (For å sikre anonymitet er det brukt fi ktive navn på alle involverte bort sett fra sjømannskirkens studentprest).

6 Studentprestene forteller VEST EUROPA AUSTRALIA OG NEW ZEALAND Bjørn Olav Bøe - Jeg inviterer studentene til samlinger der vi tar opp også de store og viktige spørsmålene i livet om tro og tvil, etikk og samfunnsansvar. Det er et mål for meg at den enkelte student skal føle seg sett og verdsatt, uavhengig av livssyns messig tros forankring. Jeg forsøker å bistå studenter som sliter med ting i livet drar på hjemmebesøk, besøker studenter på sykehus, i fengsel eller hvor de ellers måtte befi nne seg. Noen ganger foregår kontakten pr. telefon eller e-post. Ved dødsfall, ulykker og større kriser tar jeg også kontakt med familien og for søker å bistå dem med omsorg og praktisk hjelp, sier en engasjert Bjørn Olav. Åse Louise Lindberg Studentpresten er til for norske studenter både i Australia og på New Zealand, og har base i Sydney. - Hver lørdag serverer vi egen lørdagsgrøt til studentene. Dette er kjempe populært og er et viktig samlingspunkt for alle de unge norske her nede. I tillegg til å være en del av staben på sjømannskirken i Sydney, besøker studentpresten studentene i de ulike byene et par ganger i semesteret. Prestens oppgave er å være tilgjengelig for studentene med samtale og hjelp. Det er kanskje ikke så rart at det var studentene selv som etterlyste en studentprest her som vi er så langt unna Norge, sier Åse. Minnemarkering i Australia Sjømannskirkens studentprest i Australia inviterte medstudenter og venner til en minnemarkering da en ung norsk kvinne døde i Thailand. Hun var student i Sydney og omkom på vei hjem fra Australia. På minnestunden deltok studenter og venner fra mange ulike land med musikk, diktlesing og lystenning. Det kan være godt å ha en å snakke med når man er langt hjemmefra! 10 11

7 Følelser dekkes ikke av noen forsikring Bagasjen kan bli borte. Innbrudd kan skje. De fleste som reiser til utlandet, er forsikret. Men det som for noen kan være det aller vanskeligste, kan aldri forsikres. Nemlig tanker og føleleser. Tanker og følelser kan ikke erstattes av økonomisk utbetaling. Livets nervetråder kan kun få hjelp og støtte ved å søke trygghet og forståelse hos med mennesker. Lav terskel Som tidligere medisinstudent og kontaktperson for ANSA i Budapest vet Jørgen Linde godt hva det betyr å ha studentpresten der. - Det er alltid hyggelig å få besøk, og det betyr ekstra mye at noen kommer til oss, ser hvordan vi har det, lytter, snakker med oss og hører hvordan vår hverdag er. For meg i kontaktrollen til ANSA var det trygt og viktig å ha en å diskutere med, en som hadde kompetanse og som kunne gi råd om å behandle mennesker. Terskelen blir lavere for alle når det kommer en man kjenner fra før og som man er trygg på. Lav terskel betyr mye i emosjonell beredskap. - Vi følte oss ivaretatt og verdsatt - sier Jørgen Linde. 12 Studentprest Anne underveis med vaffeljernet i bagasjen. 13

8 Sjømannskirken - et sikkerhetsnett verden rundt Enten man er ung i New York, student i London eller Afrika, au-pair i San Francisco eller Sydney, så vil man kunne oppleve trygghet og et lite stykke Norge ved å besøke den lokale sjømannskirken eller ved å få besøk av en sjømannsprest. I London er det ca norske studenter, men likevel føler mange seg alene i denne store byen. På sjømannskirken er det mulig å få dekket mange ulike behov det gode fellesskapet, behovet for stillhet eller en å snakke fortrolig med. På takterrassen i New York samles mange unge til en konsert eller grill og quizkveld, og i studentbyen San Francisco kan det være opptil 70 studenter og au-pairer samlet rundt et godt norsk måltid. ANSA-kontaktene har selv sett hva det betyr å ha en sjømannsprest tilgjengelig når medstudenter får det tøft langt hjemmefra. - For meg er sjømannskirken i Singapore et lite stykke Norge langt, langt hjemmefra. Det er et godt sted å komme hjem til, og for mor og ikke minst bestemor hjemme føles det trygt at jeg bor et sted med norsk sjømannskirke, sier student Anette Sestøl Andersen fra Fredrikstad. Langt hjemmefra Knut Lyngseth har møtt mange studenter på sine reiser i Afrika, og fl ere har opplevd tøffe situasjoner. Tilbakemeldingen fra studentene er at det er godt å møte Sjømannskirken og en som kunne lytte og bidra med andre perspektiver. Studentprestene har ikke vigselsrett i de landene de reiser, men setter ekstra stor pris på de gangene de kan bidra med Forbønn for borgerlig inngått vigsel, en kirkelig handling som er langt på vei lik en kirkelig vigsel. Sjømannskirken i New York samler mange unge til godt sosialt fellesskap!