Medlemsmøte tirsdag 11.juni kl Håndverkeren konferansesenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsmøte tirsdag 11.juni kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter"

Transkript

1 M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøtet 23. april 2013: Lokalanestesi med articain 10 Periodontale konstruksjoner - årskursus København OTF skidag 13. mars Bli bedre kjent med 16 NTF valg Kontaktinformasjon OTF 19 Personalia 19 OTF Aktivitetsplan 2013 Neste medlemsmøte Tirsdag 27. august Norsk Pasientskadeerstatning OTF medlemsmøter og kurs (generalforsamling) (heldagskurs) Medlemsmøte tirsdag 11.juni kl Håndverkeren konferansesenter Den digitale tannlegen ved spesialtannlege Henrik Skjerven Tannlegens kliniske hverdag er i forandring. Nye digitale hjelpemidler er på vei inn i tannlegens behandlingsrom og er i ferd med å forandre vår behandlingsplanlegging og våre kliniske prosedyrer. Les mer og meld deg på via Vel møtt! OTF nytt 4-13 side

2

3 Lederen har ordet Solopraksis vs. stordrift Tannlegebransjen er i forandring. Det virker som om solopraksisene er på vei ut. Hva blir konsekvensene av dette? Ut i fra henvendelser fra medlemmene våre de siste årene, ser vi at eldre tannleger ønsker å selge sine solopraksiser, men at mange av de nyutdannede kandidatene ikke ønsker å kjøpe disse. Noen av praksisene har ligget ute for salg lenge. Hva er grunnen til dette? Mange unge tannleger søker sammen i kontorfellesskap, ikke nødvendigvis av økonomiske årsaker men for å ha kollegaer tilgjengelig for faglig utveksling. Det å starte opp eller å modernisere et kontor er svært kostbart (dentalt utstyr er som kjent dyrt), og flere kvier seg for å ta denne biten alene. Etablering av egen praksis kommer ofte i samme periode i livet hvor man etablerer seg med familie og stifter eget hjem. Det blir flere og flere pålegg på den administrative fronten og dette må skvises inn i en allerede tett arbeidsdag. Fritid verdsettes også i større grad enn før. Tilbakemeldingen fra en del nyutdannede kvinnelige tannleger er at de etterhvert ønsker å få barn, og at de da ser for seg å jobbe i den offentlige tannhelsetjenesten. Da kan de ta ut maksimal fødselspermisjon og trenger ikke selv å skaffe en vikar i den tiden man er hjemme. De av oss med privatpraksis som har vært ute i fødselspermisjon, vet jo at the show must go on selv om vi er fraværende over tid. Forsikringer og husleie tar ikke permisjon! Vi ser at unge tannleger dermed gjerne ønsker å være ansatt. Man vil komme, jobbe og gå. ikke er medlem i Tannlegeforeningen og hvor pasienter klager på utført arbeid? Klagenemdene tar ikke slike saker, slik at det blir NPE som må kontaktes. Pulveriseres ansvaret da? Hva med de store kjedene der ledelsen er uten tannlegeutdannelse? Vil dette snu fokuset vekk fra den høye faglige standarden som norske tannleger har? Vil bransjen måtte tenke annerledes og være mer kostnadsfokuserte for å overleve? Samtidig ser jeg jo selvfølgelig nytten i det å være flere og at "storhusholdning" er bra i forhold til innkjøp av varer og tjenester. Tannleger vil sikkert ha godt av hjelp av bedre praksisadministrasjon og mer effektiv økonomisk drift. Dette bør vi kurse oss selv i! Mitt inntrykk er likevel at pasientene fokuserer på "sin" tannlege og ikke er så opptatt av om denne jobber i en mindre eller større klinikk. Så da er det kanskje likevel plass til de store og mellomsmå klinikkene side om side? Benedicte H. Jørgensen De store kjedene er godt etablerte i markedet og er definitivt kommet for å bli. Vi ser også tendensen til nyetableringer av utenlandske kjeder i vårt område. Men hva med de tannlegene der som OTF nytt 4-13 side 3

4

5 Medlemsmøtet 23. april 2013 Lokalanestesi med ar ticain - fakta og mye fantasi Leder Benedicte Jørgensen innledet møtet om at det fra og med juni ikke lenger vil bli solgt rundstykker på OTFs medlemsmøter. Ordningen har vært en prøveordningen, og vi registrerer at det er lunken interesse for tilbudet. Kaffe og te vil fortsatt være en del av tilbudet på møtene. Kveldens foredragsholder, professor Lasse Skoglund ble presentert av fagnemndens Finn Rossow. Skoglund engasjerte fra første til siste minutt, og de 250 fremmøtte medlemmene fikk en god og interessant innføring i temaet lokalanestesi. Lokalanestesi med articain - fakta og mye fantasi 1. Lær deg normalanatomi og riktig injeksjonsteknikk i tilknytning til mandibularblokk-anestesi. Det er ikke noe som heter normal anatomi bildene i lærebøkene er hva modellen der og da viser. Det finnes svært mange variasjoner av normal anatomi. Injiser alltid lokalanestesi (LA) langsomt. 2. Velg riktig anestesimiddel individuelt tilpasset til hver enkelt pasient, avhengig av hva du ønsker å oppnå, pasientens helseopplysninger, inngrepets art og varighet. 3. Alle typer lokalanestetika brukt til mandibularblokk kan potensielt være nevrotoksisk og gi nerveskade, men det er heldigvis sjeldent. Derfor er det viktig å etterstrebe riktig teknikk og riktig volum. 4. Hvis ikke tilslag på første mandibularblokk etter ca 10 min vurder teknikken din, så gi en til langsomt. Deretter vent og vurder. Det finnes artikler som viser hurtigere tilslag ved store volumer ved infiltrasjon men dette er spesielt farlig ved bruk av articain ved mandibularblokk og anbefales ikke. Risiko for nerveskader ved mandibularblokk øker med antall injeksjoner og spesielt ved store volumer. 5. Har man satt 3 karpyler uten tilslag, utsett behandlingen. 6. Nerveskader er et stort og komplisert tema. Det kan være mange årsaker til nerveskader. Ved mandibularblokk kan kanylen føre til blødning inn i nerven i nærheten av nerven eller direkte traume på nerven. Skader kan også skyldes kjemisk påvirkning, mekanisk trykk/rift, eller andre skader på vev i samme område. De fleste nerveskader hvor det er en mekanisk årsak er forbigående og nervefunksjonen er i de fleste tilfeller restituert i løpet av 3-6 måneder etter empiriske observasjoner. Unntak finnes og det er rapportert normalfunksjon så lenge som Professor Lasse A. Skoglund etter 2 år. For nerveskader etter lokalanestesi er data omkring regenerasjon mer usikre. 7. Nervus lingualis er mer utsatt og kan lettere utvikle nerveskader enn nervus alveolaris inferior. Dette skyldes anatomiske forskjeller i oppbygning hvor fibrene er mer polyfasiske i N. alveolaris inferior enn i N. lingualis. 8. Articain er et amid-anestetikum med en estergruppe. Estere spaltes av esteraser, hovedsakelig lokalt i vevet og plasma (derfor førstevalg på gravide i Tyskland), mens amidtypene (for eksempel lidocain) hovedsakelig metaboliseres i leveren. Mangel på esteraseaktivitet kan være en årsak som bidrar til nerveskader ved articain. 9. Articain i 4 % -løsning virker raskt og effektivt fordi det diffunderer svært bra. Økt lipidløselighet kan gi bedre anestesieffekt. Økt affinitet til reseptor har sammenheng med bedre anestesieffekt. Lidocain er ikke det lokalanestesimiddelet som har størst affinitet til Natrium-kanalreseptorene. 10. Lavere doser av articain gir samme effekt som høyere doser av andre LA på grunn av den økte konsentrasjonen (4 %). 11. Det er viktig å informere pasienten om mulige bivirkninger før man setter anestesi. Selv en enkel injeksjon kan føre til komplikasjoner og ifølge pasientrettighetsloven skal pasientene i utgangspunktet alltid være informert om mulighetene for komplikasjoner ved en behandling inkludert lokalanestesi. 12. Dersom pasienten opplever et «lyn» ved injeksjonen skal man alltid flytte kanylen, for dette kan være et tegn på at man står i nerven med kanylen. Men flytting av kanylen er tilbaketrekking og ikke en ny injeksjon i samme området. 13. Dermatomene i huden overlapper i langt større grad enn i mucosa og dette er sannsynligvis årsaken til at nerveskader i slimhinnen føles tydeligere av pasientene. 14. Nervus lingualis inneholder både motoriske og sensoriske fibre, mens Nervus alveolaris inferior (NAI) inneholder utelukkende sensoriske fibre. De antatte mekanismene for nerveregenerasjon av perifere nerver ble ikke gjennomgått under forelesningen, men da Nervus alveolaris inferior befinner seg i en benet kanal, vil regenerasjon av denne etter et mekanisk traume være lettere fordi nervefibrene da har en «styrt» regenerasjonen. NL derimot ligger fritt i vevet og muligheten for en styrt regenerasjon er mindre. Tre lattermilde herrer; fra venstre Marius Gihle, Kyrre Bakka og Dag Audun Andersen. OTF nytt 4-13 side 5

6

7 15. At lokalanestesi-konsentrasjoner er direkte relatert til lokale nerveskader er velkjent og dokumentert eksperimentelt for svært mange år tilbake. Det som er spesielt er at articain er forbundet med overhyppighet av nerveskader i tidsperioden rett etter at det er blitt introdusert og markedsført i et nytt land. Mens Tyskland, som har en lang tradisjon for odontologisk bruk av dette, ikke registrerer en overhyppighet. Dette er et sterkt indisium for at en i Tyskland har lært å bruke middelet, det vil si at en unngår overdosering ved å bruke det i begrensede volumer. Legemiddelverket om Articain Voksne: 1 sylindrette er tilstrekkelig ved normale inngrep/ prosedyrer. Injiseringen skal gjøres langsomt ca. 1 ml/min. Overskrid ikke maksimaldose 7 mg/kg artikainhydroklorid pr. kg. kroppsvekt, det vil si ca. 7 sylindretter for en person på 70 kg. Kommentar Lasse Skoglund: For å unngå mekanisk forårsaket nerveskade og mulighet for parestesi, skal lokalanestesi settes forsiktig og pasientens reaksjoner overvåkes. Hvis det forekommer en plutselig prikkende, brennende eller elektrisk" følelse, skal nålen trekkes noe tilbake før videre langsom injisering. Intranevral injeksjon av store volumer/konsentrasjoner av lokalanestesimiddel kan sammen med skade i det perinevrale vaskulære system forverre en lokal nerveskade. Unngå intravasal injeksjon ved alltid å aspirere nøye. Injiser langsomt. Dentale injeksjonssystemer sammen med lokalanestesimidler i store konsentrasjoner under høyt trykk (intraligamentær anestesi) kan føre til nerveskade eller lokal vevsnekrose. Septocaine og risiko ved mandibulærblokk Hvis det er slik at jo høyre konsentrasjon av lokalanestesi, jo høyere risiko for nerveskade, er det da ikke naturlig å tenke at det er mindre risiko å bruke lidocain i 2 % løsning i stedet for articain som er 4 % løsning? Kommentar Lasse Skoglund: Dette har blitt diskutert av lokalanestesiprodusentene, men den gode vevsdistribusjonen av articain skyldes nettopp konsentrasjonen. Derfor kan mindre volumer settes. Tekst: Anders Øren Foto: Benedicte H. Jørgensen Vi takker også Dentalforum, Norsk Dental Depot og Unident for fremmøte med sine utstillinger og alltid blide representanter! Flere bilder på side 9. Lasse Skoglund engasjerte fra start til slutt. OTF nytt 4-13 side 7

8

9 Bilder fra medlemsmøtet 23. april 2013 Redaksjonen har lagt merke til at OTFs nestleder Kjetil Strøm alltid omgir seg med blide damer, her med Tove Wigen, Ingrid Birkeland og Maren Solhaug. Norsk Dental Depots alltid like blide Grete Larsen. Standen trakk nok ekstra mange deltakere, hun stilte nemlig med hjemmebakt! (bildet under). Og disse to glade herrene fra Unident poserte mer enn gjerne for fotografen, standen ble godt besøkt denne tirsdagskvelden. OTF ønsker alle medlemmer og samarbeidspartnere en riktig god sommer! OTF nytt 4-13 side 9

10 Sammendrag årskursus København 2013 Periodontale rekonstruksjoner Foredragsholder Pieropaolo Cortellini, periodontalspesialist fra Italia. Klinisk virksomhet og forsker. Del 1 Hvem er periopasienten? Mellom 27-37% av alle mennesker mellom år har periodontale problemer (muligens er dette relatert til den Italienske befolkningen?). Behandlingsstrategier for pasienter med marginal periodontitt Grunn for behandling av marginal periodontitt er basert på en diagnose. Diagnosen stilles på en kombinasjon av kliniske funn (lommedybde, beintap, grad av infeksjon) og på bakgrunn av en grundig anamnese der det er viktig å inkludere faktorer så som hygienemetoder, røyking, stress, arv m.m. I noen tilfeller kan det også være grunn til å ta bakterieprøver. Ved behandling av sykdommen er målet å skape infeksjonskontroll. I første omgang informeres pasienten om sykdom og instrueres i hygienemetoder. Fase to er profesjonelt renhold av tannlege/spesialist og eventuell tilleggsbehandling med antibiotika i enkelte tilfeller. Ved persisterende lommer kan periodontalkirurgi være aktuelt. Ved kirurgi er plakkontroll og velfungerende recall en forutsetning for å nå gode resultater. Etter at pasienten har etablert infeksjonskontroll kan man diskutere gingivale-, protetiske-, alternativt kjeveortopediske rekonstruksjoner, for å gjenskape tilfredsstillende estetikk. Hos mange pasienter er dette ikke nødvendig. Dersom man ønsker rekonstruksjoner, stilles det høye krav til optimal hygiene over lang tid. Tenner vs. implantater Ved periodontal behandling er det ikke uvanlig at tenner går tapt. Pasienten ønsker mange ganger erstatning for disse tennene. Behandlingsmetoder som finnes er implantater, fast protetikk og kjeveortopedisk behandling. Valg bør baseres på en kombinasjon av pasientens ønsker og forutsetninger. I valg mellom tannbaserte rekonstruksjoner og implantatbaserte rekonstruksjoner er det viktig å vite at det hos pasienter uten periodontitt i prinsipp er den samme overlevelsesraten: FDP s 89,2%, implantater 89,6%. Hos den periodontalt følsomme pasienten er overlevelsesraten mellom 75-95%. Det er altså bedre langtidsprognose på FDP`s enn på implantater hos den periodontale skadede pasienten. Når er ekstraksjon av tenner akseptabel behandling? Det er kjent at mange pasienter med grav periodontitt risikerer å miste tenner. Men mange ganger er det tannlegen som fjerner tenner med dårlig prognose. Det er altså tannlegen som på bakgrunn av sin erfaring, gjør pasienter tannløse. Det er da viktig at tannlegen har gode grunner til å ekstrahere. Eksempler på gode grunner er: - Mistanke om vertikal fraktur. - Høy dental destruksjon. - Endodontal og periodontal kombinasjonsdiagnoser og dersom en tann har tapt beinfeste ned til apex. - En løs tann i munnen som ikke har noe verdi ovenfor pasienten er bedre å ekstrahere enn å la være. Estetikk, kostnad og tidsperspektiv En dentaltbasert rekonstruksjon har større mulighet å få god estetikk enn implantatbasert rekonstruksjon. Det er også mange ganger rimeligere enn implantater. Diskutere tidsperspektiv med pasient. Implantater krever minst dobbelt så lang behandlingstid som tannbaserte rekonstruksjoner (mange ganger lengre tid enn dette). Før du diskuterer rekonstruksjon bør du evaluere de periodontale tennenes apikale status. Utfør eventuell endodonti, og vent minst 6 måneder for å vurdere endodontiske resultater. Fjerner eventuelle løse tenner som ikke har noe verdi. Del 2 Hvem er pasienten for gingivale rekonstruksjoner? Pasient som er egnet for regenerativ kirurgi har mindre enn 15% PLI og mindre enn 10% MBI, over lengre tid. Ikke røyker. Røykere har dårligere mulighet til å gjenskape bein og kan derfor betraktes som kontra indiserte for gingivale rekonstruksjoner. Pasienten må i tillegg være svært motivert til behandlingen. Gøteborg tannlegeselskap fyller 120 år! OTFs medlemmer inviteres til å delta på et jubileumssymposium i Gøteborg september Les mer og meld deg på via denne linken:

11 Etter at pasienten har etablert periodontal og eventuell kariologisk infeksjonskontroll og man har utført eventuell periodontal kirurgisk behandling med mål om å redusere lommedybde og gjort eventuell protetikk, er pasienten klar for å utføre gingivale rekonstruksjoner for å gjenskape god estetikk. Pasienter med dype lommer er alltid et problem, men rekonstruksjon er mulig også her. Pasientvalg og de histologiske prinsippene Som behandler må du ha kontroll over histologiske prinsipper, histologiske klinisk evidens og så må du utføre en klinisk vurdering der du stiller deg spørsmål: Er det mulig å regenerere bein hos denne pasienten? I et histologisk perspektiv er det en grunnleggende faktor at koagelet har mulighet å persistere rundt roten. Andre faktorer er mengde gjenstående periodontale fibrer etter depurasjon og alveolens grad av renhet fra granulasjonsvev og tannstein. Å tenke på ved gingivale rekonstruksjoner Før du setter i gang må du ha kontroll over lommedybde, beinkvalitet og tannkvalitet. Er tenner mobile? Er tennenes endodontiske status under kontroll? Du må også ha kontroll på type av lommer som skal rekonstrueres, det vil si er lommen angulær, en-, to- eller treveggs lomme. Type av lommer har betydning for forventet behandlingsresultat. Treveggs lommer har gode resultater og enveggs lomme dårlige resultater. Angulære lommer med høy angulært tall har også dårlig resultat. Mobile tenner har dårligere prognose enn faste tenner. Mobilitet grad tre må festes til nabotenner før kirurgi. Dersom tannen er avital, må den gjennomgå endodontisk behandling før gingival rekonstruksjon. Forventet resultat av gingivale rekonstruksjoner En av de viktige faktorene til godt resultat er til hvordan man klarer å persistere koagelet rundt roten. Ved enveggs lomme og høye angulære lommer er dette vanskeligere og derfor kan man forvente dårligere resultat hos disse pasientene. For å forbedre resultatet her kan man bruke beinerstatningsmaterialer som hjelper til å holde koagelet stabilt. Mobile tenner har også dårligere prognose, da mobilitet påvirker koagelet. Ytterligere en viktig faktor er å ha god sutureringsteknikk. En god sutur kan hjelpe til å holde koagelet på plass. Men den viktigste faktoren for resultatet over tid er som ved all annen periodontal behandling, hva pasienten klarer å få til av hygienerutiner hjemme og at man har en god oppfølgning av disse pasientene. Tekst: Sofia Johansson og Finn Rossow OTF nytt 4-13 side 11

12 OTF Skidag 13. mars Termometeret viste 13 kuldegrader da OTFs skidag ble avviklet i skjønne omgivelser i Sørkedalen. Dette var en stor temperaturforskjell fra 2012, da viste termometret 16 varmegrader! I år var det ingen tvil om at det ville bli skirenn, realt vinterføre, her var det bare og legge på blå swix. Løypene var som alltid meget bra preparert, alle gledet seg til skirennet. 30 glade deltagere stilte til start denne flotte vinter ettermiddagen. Ekstra hyggelig var det å se at flere av OTFs yngre medlemmer, våre faste leverandører og tannteknikere deltok på rennet og den sosialen delen av arrangementet. Ansvaret for tidtaking og utdeling av startnummer hadde ekteparet Heslop som vanlig påtatt seg, så en stor takk til dem! Før start fikk alle som ønsket det smørehjelp. I år ble det gjennomført fellesstart for alle klassene, og alle var enige om at dette var mer spennende og morsommere enn individuell start. Neste år blir det lagt opp til fellesstart. Distansen for herrer var 10 km, og damer 5 km i racingklassene, mens de som gikk på idealtid gjennomførte 5 km. Alle gjorde en super innsats i løypa, og noen satset ekstra hardt i utfor løypa og endte med knall og fall. Heldigvis uten skader. Kvelden var så vakker at flere av deltakerne gikk en ekstra runde etter løpet før en varm dusj og badstue ventet. Høy stemning under middagen og premieutdelingen Alle var sultne etter en lang arbeidsdag og skitur. Det ble servert en deilig gryterett med en supergod marsipankake fra Astra Tech til kaffen. Tusen takk! Stemningen var høy, alle hygget seg og var enige i at skidagen er en flott anledning til å bli kjent med nye kollegaer. Vi håper enda flere deltar på neste års arrangement! Etter middag var det utdeling av flotte premier sponset av Straumann, Norsk Dental Depot, Technomedics, Dentalforum, Jacobsen Dental, Dental Sør, LIC Scadenta og DNB. Tusen takk! Smørekurs med Jo Alexander Lænn Jo Alexander er smøresjef på Lyn juniorlag og racing ekspert hos Bull Ski og Kajakk. Han holdt et meget bra smørekurs, flere av deltagerne skulle gå Birkebeinerrennet og fikk noen gode tips om glider og smøring. Jo ga oss flere tips om hvordan fjerne klister på en effektiv måte, hvordan legge på glider, temperatur på smørejernet og mye mer. Alle fikk svar på hvorfor det er så viktig med riktig festesone og glider som passer til dagens temperatur. Vi fikk også god informasjon om smørefrie ski som finnes på markedet. Det ble stilt mange spørsmål fra deltakerne, og Jo hadde et svar til alle. Arrangementskomitéen kan anbefale Smøreboka til Anders og Jørgen Aukland. De beste tipsene til superglid og spikerfeste. Her får en tips om enkel og avansert smøring og glider. Boka er inndelt i kaldt føre, mellom føre og varmt føre. Boka kan anbefales til alle som ønsker gode ski på tur. Nå er skiene lagt på hylla for de fleste. Skikomiteen ønsker dere alle en glad sommer og vi gleder oss til å se dere igjen på neste års skidag! Ski-hilsen fra Bjørn-Olav Engebretsen, Esben Kardel, Harald Skaanes og Liss Fongaard Foto: Liss Fongaard og Esben Kardel En herlig gjeng, deltakerne på årets OTF skidag!

13 Starten går! Ukjent navn på jenta til venstre, men i midten Randi Wulvik, til høyre Turid Mørch, begge fra Dental Sør. Fra venstre Aleidis Løken, Dentalforums Kristian Elton og Anne Øyhus- Revling Skismøringskurs med Jo Alexander Lænn. Stor, deilig kake fra Dentsply Implants! Fru Heslop, til venstre og ukjent navn på damen til høyre. Skikomiteens Esben Kardel og Oliver Heslop til høyre. Sistnevnte sørget for tidtaking og utdeling av startnummer sammen med sin kone. OTF nytt 4-13 side 13

14 Bli bedre kjent med Sigrid Ingeborg Kvaal Sigrid Ingeborg Kvaal er førsteamanuensis ved Institutt for klinisk odontologi, UiO. Hun er født i Oslo i 1951, har tannlegeutdannelse fra London University i 1978 og tok doktorgrad ved Det odontologiske fakultet UiO i 1995, med emnet «Age-related changes in teeth». I dag er hun faglig ansvarlig for Mottaksklinikken ved fakultetet og prosjektansvarlig for «Aldersvurdering av enslige mindreårige asylsøkere» - et prosjekt som utføres i samarbeide med Universitetssykehuset i Oslo, Ullevål og UDI. Hun er også instruktørtannlege på Kirurgen og underviser i rettsodontologi, etikk og rettslig ansvar. Hun er fagansvarlig tannlege for Identifiseringsgruppen ved Kripos. Mange norske tannleger er kjent i utlandet, da helst i odontologiske fora, men Sigrid Kvaal har også vært nevnt i andre sammenhenger, gjerne etter internasjonale katastrofer hvor mange mennesker dør. Vi har alle friskt i minne tsunamien i 2004 og terroraksjonen i In Amenas, Algerie, tidligere i år. Begge steder var Sigrid Kvaal på plass som rettsodontolog, og vi spør: - Hvordan takle presset i så dramatiske situasjoner? Hvor lenge var du i Thailand? Og var du redd, da du var i Algerie? - Jeg var i Thailand i 3 omganger i til sammen 8 uker. I tillegg hadde jeg ansvaret for innsamling av tannopplysninger i Norge før jeg reiste. Da jeg kom til Thailand var det meste kaoset over, og undersøkelsene var ganske godt organisert. Det var hele tiden fremgang og endringer, så ingen av turene var like. I Alger var jeg i 17 dager. Det var annerledes å være i en politistat, men jeg var ikke redd. Jeg trives i det internasjonale miljøet og får god kontakt med andre profesjoner som også er involvert i arbeidet. På den måten blir det et godt samarbeid om vanskelige oppgaver. Man må være fleksibel, ydmyk og huske at man er gjest i et fremmed land. Etter turene til Thailand sa jeg at det var utfordrende og lærerikt å jobbe i et internasjonalt miljø på kryss av profesjonsgrenser, kulturgrenser og språkgrenser. - Rettsodontologi er den delen av rettsmedisinen som omhandler tenner og munnhule i rettslig sammenheng. Fra en fjern studietid husker man en dramatisk forelesning om Stalheimsbrannen i 1959, hvor flere titalls mennesker omkom. Var det første gang norsk rettsodontologi var i sving, og hvor mange tannleger var med på det oppdraget? Tenner er viktige i identifikasjonssaker, særlig etter branner, hvorfor? - Den første brannen i Norge hvor tannleger var involvert i identifisering, var etter en brann i Hegdehaugsveien i Oslo i Det var Ferdinand Strøm som var med som tannlege, og han var også med etter Stalheimsbrannen i Tannlege Wencke Stene-Johansen og Sigrid I. Kvaal undersøker et lik i Thailand våren Tenner er godt motstandsdyktige mot naturlig nedbryting. Det gjør at man kan finne tenner som er mange hundre år gamle. Ved branner beskytter kinn og tunge mot flammer og varme, og man ser ofte at til tross for store brannskader på liket og fortenner, er premolarer og molarer relativt godt bevart. Disse tennene ser vi på bitewings røntgen, og det gjør at sammenligning er mulig. Identifiseringsgruppen har portabelt røntgenapparat og digitale bilder, så det er mulig å få tatt bilder i nesten samme projeksjon som bildene fra tannlegen. - Fortell oss om oppdraget ved Åstaulykken. - Åstaulykken var en jernbaneulykke som skjedde 4. januar 2000 på Rørosbanen. Et tog fra Trondheim kolliderte med et lokaltog fra Hamar. Det oppstod en sterk brann. 19 mennesker omkom. Ved denne ulykken var jeg ansvarlig tannlege på Rettsmedisin. Noen lik var nesten intakte, mens andre var svært forbrent. Vi måtte lete gjennom brannrester for å finne materiale som kunne brukes til identifisering. Det lyktes oss tilslutt å identifisere alle savnede. - Også i andre rettslige sammenhenger er tenner av viktighet, vi tenker på Fasting Torgersen-saken fra 1958, hvis etterdønninger ennå ikke har lagt seg. Har du lyst til å si hvor du står i den saken? - Denne tannsporsaken er spesiell ved at den mer enn 50 år etter mordet på den unge piken fortsatt verserer i rettssystemet. Det er visstnok en verdensrekord. Det sier jo også noe om kompleksiteten i tannsporsaker. I årenes løp er det kommet mange sakkyndig uttalelser og også mange tolkninger. Den gang mordet skjedde, hadde man ikke kunnskap til å teste på DNA, og tannspor er ingen eksakt vitenskap og må ansees som en del av beviset i saken.

15 - Rettsodontologi er også et viktig hjelpemiddel for UDI når det gjelder aldersvurdering av enslige mindreårige asylsøkere. Hvilke metoder brukes når et levende individ skal aldersbestemmes? Hva er Kvaals metode? Si litt om omfanget av denne type oppdrag: hvor foregår det, hvem og hvor mange utfører dette, og tar en undersøkelse mye tid? - Bakgrunnen for aldersundersøkelsene er at barn har andre rettigheter enn voksne, og at aldersgrensen er 18 år. Før man begynte med aldersundersøkelser var det flere asylsøkere som hevdet at de var mindreårige, som slett ikke var det. I dag gjør vi aldersundersøkelser der hvor UDI er i tvil om de er mindreårige. I denne aldersgruppen bruker vi tabeller for utvikling av visdomstenner, mens på yngre barn kan vi bruke utviklingen av alle tennene på røntgenbilder. På voksne med ferdig utviklet tannsett måler vi pulpastørrelsen på utvalgte tenner på tannbilder og legger målene inn i formler. Disse formlene ble utviklet som en del av mitt doktorgradsarbeid og blir ofte kalt «Kvaals metode». Undersøkelsen av mindreårige asylsøkere foregår på klinikkene ved Det odontologiske fakultet. Det er fire tannleger som veksler på å gjøre undersøkelsene, aldersvurderingene og skrive rapporter. Undersøkelsen med røntgenbilder tar ikke så lang tid, men rapportskrivingen er mer krevende og krever innsikt og erfaring. Dette arbeidet må gjøres nøyaktig, derfor leser jeg alle rapportene som en kvalitetssikring. Da jeg overtok i 2009, så vi opp til 50 asylsøkere i uken, men nå har det i lang tid stabilisert seg på ca. 60 i måneden. Dette varierer dog en del og er veldig uforutsigbart. På 4 år fra 2009 til utgangen av 2012 har vi sett mer enn 3500 mindreårige asylsøkere. - Rettsodontologisk bistand til politiet for identifisering under etterforskning er organisert gjennom ID-gruppen ved Kripos. Interpol svever vel over det hele? Hvem består den norske gruppen av, hvor mange er med, og for hvor lenge er man valgt? Er det flere tannleger med? Hvem har ansvaret for det arbeidet tannlegene gjør? - Den norske ID-gruppen ble opprettet i 1975 og består av en leder som er ansatt på Kripos med 2 stedfortredere, 1 kriminaltekniker med 2 stedfortredere, 5 rettsmedisinere som er regionalt plassert og også 5 rettsodontologer som er bosatt ved de rettsmedisinske instituttene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. I årenes løp er gruppen også utvidet med teknisk personale og kriminalteknikere i Bergen, Trondheim og Tromsø. Gruppen har nå også polititjenestemenn som er ansvarlig for å innhente opplysninger om de omkomne. Dette er en meget viktig jobb, for uten sammenligningsmateriale kan vi ikke gjøre identifiseringer. Man er oppnevnt av politi-direktoratet for 3 år av gangen, og for tiden er jeg ansvarlig tannlege. - Hvor mange tannleger er registrert som rettsodontologer? Hvordan foregår opplæringen? Kan alle som vil melde seg inn i Norsk Rettsodontologisk forening? - Interesserte kan melde seg inn i Norsk rettsodontologisk forening ved henvendelse til professor Tore Solheim, som er formann i foreningen. I Oslo har vi faglige møter 4-6 ganger i året. Opplæringen foregår ved at man blir med på oppdrag ved enkeltfunn. Da lærer man å gjøre undersøkelser, ta røntgenbilder og fylle ut skjemaene. Man lærer også å overføre tannlegejournalen fra en behandlingsjournal til en statusjournal. Så kan man sammenligne funnene på liket med statusjournalen og komme med en konklusjon. Det er like viktig å ekskludere som å finne identitet, men det må gjøres på korrekt grunnlag, og det krever nøyaktighet og erfaring i alle prosedyrene. - Til slutt er det hyggelig å få vite litt om Sigrid Kvaal privat! Hva liker du å drive med i ledige stunder? Yndlingsmat og drikke? - Jeg har i mange år vært aktiv i Den engelske kirken i Oslo og har hatt flere tillitsverv der. Ellers har jeg en liten hageflekk hvor jeg liker å stelle blomster og se det gro. I feriene liker jeg å gå lange turer både i Norge og England. Jeg er glad i mat, spiser det meste og syns det er spennende å prøve noe nytt. Og til desserten tar jeg gjerne et glass portvin. OTF nytt takker vår internasjonalt kjente kollega for svarene. Vi ønsker lykke til videre i dette ganske imponerende arbeidet! Sissel G. Haram Norske rettsmedisinere og rettsodontologer sammen med britiske kolleger godt kledd mot regn og kulde før likundersøkelser i Algerie januar OTF nytt 4-13 side 15

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling i Oslo Tannlegeforening tirsdag 6. november kl 17.00

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling i Oslo Tannlegeforening tirsdag 6. november kl 17.00 Innkalling og agenda generalforsamling 2012 Innkalling og agenda ordinær generalforsamling i Oslo Tannlegeforening tirsdag 6. november kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter, Speilsalen, 5. etasje Agenda

Detaljer

Medikamenter til nytte og besvær Sigbjørn Suk Løes

Medikamenter til nytte og besvær Sigbjørn Suk Løes Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 8 2011 Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Representantskapsvalg og generalforsamling 10 Invitasjon honnørklubb 11 Markedsføring på internett 13 OTF informasjon

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 24. september kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 24. september kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 6 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 27. august: Norsk Pasientskadeerstatning 6 Invitasjon til OTFs

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 23. april kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 23. april kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 3 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøtet 19.03 2013: Kjeveortopedi på voksne 7 Forum for tillitsvalgte

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 10. desember kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 10. desember kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 8 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Generalforsamlingen 5. november 8 OTFs valg til NTFs representantskap 2013

Detaljer

Generalforsamling og valg til NTFs representantskap 2013 tirsdag 5. november kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Generalforsamling og valg til NTFs representantskap 2013 tirsdag 5. november kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 7 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 24. september: Implantatprotetikk 8 Honnørklubbens medlemsmøte

Detaljer

Hva skjer etter fullført perioog implantatbehandling?

Hva skjer etter fullført perioog implantatbehandling? Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 6 2011 Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 30. august 8 Invitasjon til TSE 9 Falske fakturaer 10 Invitasjon til heldagskurs 11 Gullhandel 14 Personalia

Detaljer

Innkalling til generalforsamling tirsdag 6. november kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter, Speilsalen 5. etasje

Innkalling til generalforsamling tirsdag 6. november kl 17.00 Håndverkeren konferansesenter, Speilsalen 5. etasje M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 7 2 0 1 2 Å r g a n g 2 2 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 25. september 8 Honnørklubbens høstmøte 27. september 9 Innkalling

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 6 2014 Årgang 24

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 6 2014 Årgang 24 OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 6 2014 Årgang 24 Medlemsmøte tirsdag 9. desember kl. 17.00 Dr. Christoph Ramseier The Management of Smokers in the Dental Practice Konvensjonelle metoder

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 27. august kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 27. august kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 5 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 11. juni 2013: Den digitale hverdagen 10 Bli bedre kjent med.

Detaljer

Smerte hos barn. Tannbehandling og smertefulle prosedyrer. Lars Ulvestad tannlege

Smerte hos barn. Tannbehandling og smertefulle prosedyrer. Lars Ulvestad tannlege Smerte hos barn Tannbehandling og smertefulle prosedyrer Lars Ulvestad tannlege Dentale plager er ikke av ny dato behandlingen av tannsmerter er også en historie om smerter Lystgass Wells 1844 - tanntrekking

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 6 2015 Årgang 25

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 6 2015 Årgang 25 OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 6 2015 Årgang 25 Lene Hystad Hove og Kirsten Solemdal holder kurs i gerodontologi for OTFs medlemmer 8. desember. Medlemsmøte tirsdag 8. desember kl.

Detaljer

Bergen Tannlegeforening

Bergen Tannlegeforening L OKALE KURS Aust-Agder 402 21 03 Traumer mot tenner og deres støttevev Bergen 402 02 06 Kollapstilstander i tannlegepraksis hva gjør vi Haugaland 402 04 04 Orale manifestasjoner av systemiske sykdommer

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Frivillig arbeid og forskning om bord i Mercy Ships

Frivillig arbeid og forskning om bord i Mercy Ships Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr 5 2011 Årgang 21 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 24. mai 2011 8 Honnørklubben inviterer til høstmøte 11 Personalia Medlemsmøte med middag tirsdag 30.

Detaljer

Norske tannlegers fond til tannlegevitenskapens fremme Astri J. Ragne. Tannlegeundervisningens fond Jacob Leirskar Edward B.

Norske tannlegers fond til tannlegevitenskapens fremme Astri J. Ragne. Tannlegeundervisningens fond Jacob Leirskar Edward B. Sak 9 Valg Valgkomiteen har hatt følgende sammensetning: Thorgny Magnusson, Bergen Tannlegeforening Ninni Haug, Troms TF, Gerd Knudsen, Oslo TF, Bjarne Housken d.y., Haugaland TF og Terje Nøtland, Nordland

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Medlemsmøte tirsdag 25. september kl 17.15 Håndverkeren konferansesenter

Medlemsmøte tirsdag 25. september kl 17.15 Håndverkeren konferansesenter M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 6 2 0 1 2 Å r g a n g 2 2 Innhold 3 Lederen har ordet 5 Medlemsmøte 28. august: Rekonstruksjon etter ansiktstraumer 8 Invitasjon

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2012 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400 m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Invitasjon til Høstmøtet Oktober Kviknes Hotel Balestrand. Sogn og Fjordane Tannlegeforening

Invitasjon til Høstmøtet Oktober Kviknes Hotel Balestrand. Sogn og Fjordane Tannlegeforening Invitasjon til Høstmøtet 2016 21-22.Oktober 2016 Kviknes Hotel Balestrand Sogn og Fjordane Tannlegeforening Program Fredag 21.oktober 9:30 Frammøte Kaffi og rundstykker Sal 1 10:00-10:10 Åpningstale Kurs

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

BioAlder, et midlertidig verktøy for biologisk aldersvurdering

BioAlder, et midlertidig verktøy for biologisk aldersvurdering BioAlder, et midlertidig verktøy for biologisk aldersvurdering Liliana Bachs Ass avdelingsleder Avdeling for rettsmedisinske fag, OUS-HF November 2017 2 Fagansvar biologiske aldersvurderinger Oppdrag Nasjonalt

Detaljer

20-års jubileum NVIO avd Kristiansand behørig feiret 26. april 2012

20-års jubileum NVIO avd Kristiansand behørig feiret 26. april 2012 Foreningens leder Oddbjørn Wiggen ønsket veteraner og gjester velkommen til bords i Offisersmessen, etter en bedre aperitiff (både med og uten). Til jubileumsmarkeringen møtte det frem hele 53 feststemte

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2011 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog For 10 år siden: kursrekke for alle diagnosene våre over 45 år. jeg hadde ivret for lenge, opplevde det som kurs som

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe Lillebjørn Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Lillebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

1-a Første konsultasjon, ny pasient. Grundig undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder og OPG. kr. 720

1-a Første konsultasjon, ny pasient. Grundig undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder og OPG. kr. 720 1-a Første konsultasjon, ny pasient. Grundig undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder og OPG. kr. 720 1-b Undersøkelse med 2 røntgenbilder kr. 375 1-c Recall fast pasient: Undersøkelse hos allmenn-tannlege,

Detaljer

Først var det for lite vann, og så var det for mye vann, slik at Gjedda fortsatt står på land. Men så fort det lar seg gjøre, skal den i bruk

Først var det for lite vann, og så var det for mye vann, slik at Gjedda fortsatt står på land. Men så fort det lar seg gjøre, skal den i bruk Månedsbrev Harelabben Juni 2013 Hva har vi gjort: Så skriver vi juni, og dette barnehageårets siste månedsbrev er klart! I mai skjer det Tilbakeblikk påmye mai:i barnehagen, og vi må jammen jobbe på, for

Detaljer

FIS renn i ÅL og Hemsedal 18 22 april 2008. Anete Myrås og Christer hadde reist litt før og skulle bo på Gol.

FIS renn i ÅL og Hemsedal 18 22 april 2008. Anete Myrås og Christer hadde reist litt før og skulle bo på Gol. FIS renn i ÅL og Hemsedal 18 22 april 2008 Sesongen går mot slutten, men det gjenstår noen riktige utfordringer. Det skal kjøres SSL over to dager i Svartebergløypa i ÅL, og to SG renn i Hemsedal. Påmeldt

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 7 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 7 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 7 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 7 Tradisjoner Dette kapittelet handler om ulike tradisjoner, både i Norge og andre steder i verden. Jula,

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Voteringsforslag nye vedtekter for Oslo Tannlegeforening Korrigert etter innspill fra medlemmer endringer i rødt

Voteringsforslag nye vedtekter for Oslo Tannlegeforening Korrigert etter innspill fra medlemmer endringer i rødt Voteringsforslag nye vedtekter for Oslo Tannlegeforening Korrigert etter innspill fra medlemmer endringer i rødt 1 Navn og historikk Oslo Tannlegeforening (OTF) er Den norske tannlegeforenings lokalforening

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Årets første medlemsmøte! Tirsdag 29. januar kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter. Peri-implantologi: Hva vet vi? Hva gjør vi?

Årets første medlemsmøte! Tirsdag 29. januar kl. 17.00 Håndverkeren konferansesenter. Peri-implantologi: Hva vet vi? Hva gjør vi? M e d l e m s b l a d f o r O s l o T a n n l e g e f o r e n i n g N r. 1 2 0 1 3 Å r g a n g 2 3 Innhold 3 Lederen har ordet 4 Invitasjon til OTF skidag 2013 5 Medlemsmøte 4. desember 2012 Mats Jontell

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 9 i Her bor vi 1

Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 9 i Her bor vi 1 Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 9 i Her bor vi 1 Generelt om kapittel 9 Hvordan er været? Dette kapittelet handler om forskjellige typer vær og om måneder og årstider. Norge er et langstrakt

Detaljer

Demens før pensjonsalder

Demens før pensjonsalder Demens før pensjonsalder Informasjon til deg som har en demenssykdom Demensliv.no Temahefter for deg som har demens 2 1. Hva er demens? 2. Å leve med demens 3. Praktiske råd og hjelpemidler 4. Dine rettigheter

Detaljer

1 FRA BESTEFAR TIL BARNEBARN: En persons traumatiske opplevelser kan bli overført til de neste generasjonene, viser undersøkelsen.

1 FRA BESTEFAR TIL BARNEBARN: En persons traumatiske opplevelser kan bli overført til de neste generasjonene, viser undersøkelsen. 1 FRA BESTEFAR TIL BARNEBARN: En persons traumatiske opplevelser kan bli overført til de neste generasjonene, viser undersøkelsen. Minner kan gå i arv Dine barn kan arve din frykt og redsel, enten du vil

Detaljer

Bakgrunn for veilederen

Bakgrunn for veilederen Bakgrunn for veilederen Stortingsmelding 35 (2006-2007) - Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning - Framtidas tannhelsetjenester Endringene i trygdereglene fra 1. Januar 2008 Forbrukerrådet Det

Detaljer

Føl deg hel igjen. Slik kan du få bedre livskvalitet med rekonstruksjon av tennene.

Føl deg hel igjen. Slik kan du få bedre livskvalitet med rekonstruksjon av tennene. Føl deg hel igjen. Slik kan du få bedre livskvalitet med rekonstruksjon av tennene. Unngår du å smile fordi du mangler én eller flere tenner? Når tok du sist en god bit av et saftig eple? Har du sluttet

Detaljer

1. Byen. Pappa og jeg kom i går, og i dag hadde vi sløvet rundt i byen, besøkt noen kirker og museer, sittet på kafeer og stukket innom

1. Byen. Pappa og jeg kom i går, og i dag hadde vi sløvet rundt i byen, besøkt noen kirker og museer, sittet på kafeer og stukket innom 1. Byen Jeg la hodet bakover. Rustbrune jernbjelker strakte seg over meg, på kryss og tvers i lag på lag. Jeg bøyde meg enda litt lenger, det knakte i nakken. Var det toppen, langt der oppe? Jeg mistet

Detaljer

Ikke gå glipp av noe fordi du mangler tenner

Ikke gå glipp av noe fordi du mangler tenner Ikke gå glipp av noe fordi du mangler tenner spør etter implantat-løsninger fra BIOMET 3i Skann koden med smarttelefonen din forå lære mer om tannimplantater! Som toppleder i et stor finansieringsselskap

Detaljer

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 5 2015 Årgang 25

Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 5 2015 Årgang 25 OTF-nytt Medlemsblad for Oslo Tannlegeforening Nr. 5 2015 Årgang 25 Innkalling til Generalforsamling og valg tirsdag 3. november kl. 17.00 Valg av representanter til NTFs representantskap. Les mer fra

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

R UBRIKKANNONSER. Stilling ledig D EN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 2 149

R UBRIKKANNONSER. Stilling ledig D EN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 2 149 R UBRIKKANNONSER Stilling ledig D EN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 2 149 Assistenttannlege, Grimstad Skjærgårdstannlegene DA i Grimstad v/tannlegene Svein Leikanger og Lars Jomås søker

Detaljer

Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon.

Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon. Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon. Det kalles en depresjon når plagene er vedvarende og så sterke at de fører til

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

Informasjon om skirenn 2014/2015. Årvoll IL Skigruppa

Informasjon om skirenn 2014/2015. Årvoll IL Skigruppa Årvoll IL Skigruppa Version: 21.01.2015 Page 2 of 6 Revisjonsliste Første versjon 12.01.2015 Andre versjon 21.01.2015 Innhold 1 INTRODUKSJON... 3 2 TERMINLISTE... 3 3 PÅMELDING... 3 4 FORBEREDELSE TIL

Detaljer

Tilbake til oss i Vestfold; det er viktig at vi holder humøret og samholdet oppe, slik vi er gode på, så skal dette går bra!

Tilbake til oss i Vestfold; det er viktig at vi holder humøret og samholdet oppe, slik vi er gode på, så skal dette går bra! ÅRSMELDING 2012 Lederen har ordet Til alle Norsvin Vestfolds medlemmer. Nå har jeg vært leder for Norsvin Vestfold i ett år, og det har vært spennende, utfordrende og lærerikt. Å skulle ta over etter Anne

Detaljer

Invitasjon til Vårmøtet 2016 11.-12.mars 2016. Nordfjord Hotell Nordfjordeid. Sogn og Fjordane Tannlegeforening

Invitasjon til Vårmøtet 2016 11.-12.mars 2016. Nordfjord Hotell Nordfjordeid. Sogn og Fjordane Tannlegeforening Invitasjon til Vårmøtet 2016 11.-12.mars 2016 Nordfjord Hotell Nordfjordeid Sogn og Fjordane Tannlegeforening Program Fredag 11.mars Unni Endal Endodonti 9:30 Frammøte 10:00-10:45 Kurs «Endodonti» (1)

Detaljer

Føl deg hel igjen. Derfor er det viktig å erstatte selv en enkelt manglende tann.

Føl deg hel igjen. Derfor er det viktig å erstatte selv en enkelt manglende tann. Føl deg hel igjen. Derfor er det viktig å erstatte selv en enkelt manglende tann. Har du mistet en tann, og er du usikker på hva du skal gjøre med det? Måtte tannlegen fjerne en tann bakerst i munnen

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - August 2014

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - August 2014 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet - August 2014 Heisann! Da er nytt barnehageår i gang, og vi på Sverdet er klar for mange spennende måneder med mye god læring og mange kjekke opplevelser. Vi er i full gang

Detaljer

3 Formler, likninger og ulikheter

3 Formler, likninger og ulikheter Formler, likninger og ulikheter KATEGORI 1.1 Likninger Oppgave.110 4 + 4x = x + 8 5x 6 = 4x 5 1 x = x + 1 d) x = x 5 Oppgave.111 x + x = x 4 5x = x 14 x 1 = 4x + 4 d) x + x = 0 Oppgave.11 x = 4x 10 x 8

Detaljer

Genitalkirurgi i Beograd!

Genitalkirurgi i Beograd! Dr. Miro i blå skjorte, her omringet av kirurger fra hele verden som kommer for å lære teknikkene hans. Journalisten snek seg med på bildet. Genitalkirurgi i Beograd! Dr. Miro er viden kjent for de fleste

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

MIN FETTER OLA OG MEG

MIN FETTER OLA OG MEG arne schrøder kvalvik MIN FETTER OLA OG MEG Livet og døden og alt det i mellom 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout: akzidenz as Omslagsillustrasjoner: Lasse Berre ISBN: 978-82-489-1742-7

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2005...3 Styrets beretning...4 Viktige begivenheter i året som gikk... 4 Saker i media...

Detaljer

Forebyggende behandling

Forebyggende behandling 1-a Første konsultasjon, ny pasient. Grundig undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder og OPG. 720 1-c Recall fast pasient: Undersøkelse hos allmenn-tannlege, 2 røntgenbilder, rens og puss 690

Detaljer

MØTEPROGRAM 2013/2014

MØTEPROGRAM 2013/2014 MØTEPROGRAM 2013/2014 TELEMARK BOTANISKE FORENING BLOMSTERMINNER I ØSTERLED OG SYLTETØYKVELD v/ Bård Haugsrud Mandag 21. oktober kl. 18.30 på Mule Varde Møteansvarlig: Trond Risdal Bård Haugsrud viser

Detaljer

Avspenning og forestillingsbilder

Avspenning og forestillingsbilder Avspenning og forestillingsbilder Utarbeidet av psykolog Borrik Schjødt ved Smerteklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Avspenning er ulike teknikker som kan være en hjelp til å: - Mestre smerte -

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

HVORFOR BLI MEDLEM. Forsvarets Pensjonistforening Øvre Romerike?

HVORFOR BLI MEDLEM. Forsvarets Pensjonistforening Øvre Romerike? HVORFOR BLI MEDLEM Av Forsvarets Pensjonistforening Øvre Romerike? FORORD Forsvarets Pensjonistforening Øvre Romerike er en livskraftig forening som organiserer seniorer, som med bakgrunn i tjeneste fra

Detaljer

Jenter og SMERTE og gutter. Vitenskapelig forskningsprosjekt på 6. trinn, Jørstadmoen skole, Vinteren 2011.

Jenter og SMERTE og gutter. Vitenskapelig forskningsprosjekt på 6. trinn, Jørstadmoen skole, Vinteren 2011. Jenter og SMERTE og gutter Vitenskapelig forskningsprosjekt på 6. trinn, Jørstadmoen skole, Vinteren 2011. 1 Innholdsfortegnelse Innhold s. 2 Deltagere s. 2 innledning s. 3 Problemstilling s. 3 Begrensninger

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 12 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 12 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 12 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 12 Bryllup i Furulia Det siste kapittelet i boka er knyttet til hyggelig sosialt samvær mellom de personene

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PROTETIKK

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PROTETIKK U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PROTETIKK Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Infobrev nr. 1 Januar 2007.

Infobrev nr. 1 Januar 2007. Infobrev nr. 1 Januar 2007. Kjære medlem, Med jevne mellomrom vil Nasjonal Støttegruppe etter Flodbølgekatastrofen sende ut informasjonsbrev. Målet er å gi medlemmene kjennskap til hva styret arbeider

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2012 Hei alle sammen! Da har vi på Sølje hatt enda en fin måned sammen med mange gode og positive opplevelser sammen. Vi har vært veldig mye ute og kost oss i det nydelige

Detaljer

Blekke nr. 89 årgang 21 mars 2012 - Informasjonsskriv for Ringerike kvinnelige jeger- og fiskeforening. Besøk RKJFFs nettsider: www.njff.

Blekke nr. 89 årgang 21 mars 2012 - Informasjonsskriv for Ringerike kvinnelige jeger- og fiskeforening. Besøk RKJFFs nettsider: www.njff. Blekke nr. 89 årgang 21 mars 2012 - Informasjonsskriv for Ringerike kvinnelige jeger- og fiskeforening Mange smaksprøver på viltkurset i oktober Kjent bjørnejeger i Hønefoss God stemning på jubileumsmiddag

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN

PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Generelt om kapittel 1 En fin sommer Episodene i dette kapittelet utspiller seg i august. Noen av beboerne i Furulia har vært bortreist i ferien,

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Ønsker du en spesialitet der du har stor innflytelse

Detaljer

Pasientbiografi i sykepleiestudiet. Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur

Pasientbiografi i sykepleiestudiet. Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur Pasientbiografi i sykepleiestudiet Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur Hvorfor pasientbiografi Rammeplan for sykepleiestudiet: Sykepleieren

Detaljer