ET FAGMAGASIN. FOR TOBBs FORVALTNINGSKUNDER 3/2012. I kampens hete...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ET FAGMAGASIN. FOR TOBBs FORVALTNINGSKUNDER 3/2012. I kampens hete..."

Transkript

1 i ET FAGMAGASIN FOR TOBBs FORVALTNINGSKUNDER 3/2012 I kampens hete...

2 KURS PÅ RØROS FOR TILLITSVALGTE OG ANSATTE I BOLIGSELSKAP november 2012 Følg med på Styreportalen for mer info og invitasjon! Gjennom en kronikk i Adresseavisen har TOBB deltatt i debatten om hvorvidt prisregulering på borettslagsleiligheter skal innføres igjen for å gjenreise den sosiale boligbyggingen. Boligsamvirkets virksomhetsidé, tradisjon og organisasjon gir gode forutsetninger for å bidra til å løse dagens utfordringer i boligsektoren, men som tidligere må dette skje i et samarbeid med stat og kommuner. Imidlertid er dagens utfordringer ikke de samme som i etterkrigstiden da prisregulering på eide boliger var et godt virkemiddel. Etter 2. verdenskrig var det en generell boligmangel. I dag er det boligmangel for visse grupper som representerer et mindretall. Etter krigen var boligbygging og folkehelse nært knyttet sammen. Oppgaven var å skaffe bomiljø med nok lys, luft og gode sanitæranlegg. Etterkrigstidens løsningsmekanismer er neppe de rette for dagens problemer. Mange av de som bor i borettslagsleiligheter i dag frykter at prisregulering på nytt skal innføres. Det er ikke så rart med bakgrunn i at sentrale politikere har foreslått dette. TOBB tror at manglende kunnskap om hvordan prisreguleringen fungerte før i tiden, i tillegg til manglende innsikt i hvordan boligmarkedet i dag fungerer, er årsak til at dette kommer opp som en lettvint løsning på dagens utfordringer. Forslag om prisregulering reises igjen Mot slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet var det mange som opplevde at borettslagsboligen utviklet seg til en økonomisk blindgate og at prisreguleringen var i ferd med å bringe borettslagsformen i miskreditt. Mange mener derfor at Willoch-regjeringen gjorde eiere av borettslagsleiligheter en tjeneste da den opphevde prisreguleringen i Boligmarkedet den gang var delt i et vinnerog et taperlag. Markedet for eide boliger ble todelt. Et marked med fri prisdannelse og et med regulert pris. Selveierne nøt godt av en verdistigning på egen eiendom og grunnlaget var derved lagt for en boligkarriere. Denne verdistigningen fikk ikke eiere i borettslag ta del i. Grunnen for dette ble presentert som en gjenytelse for gunstige lån fra Husbanken og billig kommunal tomt. Problemet var at både husbanklån og kommunale tomter var generelt tilgjengelig. Ene- og rekkehusboliger innenfor Husbankens lånerammer blomstret opp uten prisregulering. TOBB tror at prisregulering på nytt kan benyttes ved å etablere en stabil utleiesektor. Dette må være et lavterskeltilbud til boligsøkende som mangler kapital. Et slikt tilbud vil også virke prisdempende og stabiliserende på boligmarkedet. Gjennom et slikt regulert leiemarked kan leietakerne ha mulighet til å spare opp egenkapital for å realisere sin første eierbolig. Det vi ser i dag er at utleieprisene er så høye at husstander med alminnelig inntekt ikke klarer dette. Et slikt løft er TOBB interessert i å delta i, men det betinger politisk vilje og handlekraft, både lokalt og sentralt. Torkil R. Iversen konst. adm. direktør TEMA BRANN Brannøvelse i borettslaget Balders Terrasser, les mer på side innhold Brann Hva er viktig for mitt borettslag? Da brannen kom Grønn glede i borettslaget Klar for TOBB Jus-spalten Tid for budsjett! Litt av hvert Drift og vedlikehold Attraktive styreverv itobb-panelet Storkundeavtaler Redaktør: Torkil R. Iversen Redaksjon: Jomar S. Jenssen Solvor Sundet Ingrid Tidemann Asgeir Sandnes John Nordtiller Anne-Lise Aakervik Amadeus Reklame AS Opplag: Trykk: Trykkpartner Grytting AS Dette er en trykksak produsert etter standarder fra Svanemerket. Trykkeriet er miljøsertifisert av stiftelsen Miljøfyrtårn, nasjonalt sertifikat nr Følg oss på Facebook! TRONDHEIM OG OMEGN BOLIGBYGGELAG, PB Sluppen, 7005 Trondheim Besøksadresse: Krambugata 1, 7011 Trondheim Tlf.: , e-post: 3

3 [Brannberedskap] tekst og foto: Anne-Lise Aakervik RANN Borettslaget Balders Terrasser fikk en grundig gjennomgang av brannslukking på brannøvelsen. Flere branner i borettslag og sameier i Trondheim og landet for øvrig i løpet av året har vist hvor viktig det er å sette fokus på forebygging og brannberedskap. Vi var med på brannøvelse! 4 Klokka nærmer seg 17 en regntung tirsdags ettermiddag i Trondheim. En etter en kommer beboerne i Balders Terrasser blokk A ut og stiller seg under takutstikket. Det er tid for brannøvelse og Mari Østgaard, seksjonsleder ved Bygg vedlikehold fra TOBB, er klar. I løpet av noen timer skal hun snakke om brannsikkerhet og gjennomføre brannøvelse i alle oppgangene. Jeg vil aller først rose dere for å ta initiativet til en slik øvelse. Som beboere i sameier og borettslag har dere ingen plikt til det, sier hun i tillegg er det kjempebra at så mange møter fra blokka. I de fleste tilfellene kan vi ikke bygge om husene, men vi kan gjennomføre tiltak som øker brannsikkerheten og gjør det enklere å agere ved en eventuell brann. Det er faktisk en god del tiltak man kan gjøre selv og som ikke koster mye penger, men som like fullt forebygger mot brann, sier Mari Østgaard. De fleste boligbranner skjer på grunn av bruk av bar ild, som stearinlys eller på grunn av elektriske feil og uvettig bruk av skjøteledninger. Hun skisserer deretter en enkel sjekkliste for brannsikkerhet. Sørg for å ha nye og godkjente håndslukkere, og ha de tilgjengelig. Gjerne på soverommet. 9 av 10 branner oppstår om natten. Det nytter ikke å gjemme slukkeren bort i et skap fordi den er stygg å se på, da tar det for lang tid å få den frem. 5

4 Torben Lie fra Firesafe lot alle få slukke en brann med et skumapparat. Hva er viktig for mitt borettslag? 6 Sørg for å ha røykvarslere som virker, skift batteri hvert år. Det koster nesten ingenting. Mange forsikringsselskap gir bort batterier en gang i året. (1. desember) I tillegg er det viktig å ha branndørene lukket og at rømningsveier er ryddet. Står branndørene åpne hjelper det ikke om man har tette brannvegger. Dette er tiltak som koster så å si ingenting, og det er enkelt å gjøre noe med det. Åpne dører er en av de viktigste grunnene til at branner blir store, og at de sprer seg raskt, sier Mari. Redd folk, så verdier Hun spør om det er noen som har opplevd brann, og en av beboerne kan fortelle om en nesten-brann for noen år siden. Det skjedde da stearinlysene på bordet i stuen antente stearinen som hadde dryppet ned. En snarrådig gjest tok duken og kvalte flammen. Små branntilløp kan man slukke selv ved å kvele flammene med et teppe eller et lokk hvis det oppstår brann i en kasserolle, sier Mari. Når alarmen går er det en ting som gjelder: kom deg ut. Du skal ikke leke brannmann hvis du ikke tror du kan slukke brannen, formaner Mari Østgaard. Du skal også gå til avtalt møteplass når alarmen går. Da er det viktig at alle vet hvor den er! Slik kan man raskt få overblikk over hvem som mangler. Det du alltid skal gjøre er å ringe brannvesenet selv med automatisk varsling ringer du brannvesenet. Det er bedre å få flere telefoner om en brann enn ingen. Slukkeøvelse Deretter er det tid for slukkeøvelse. På plassen nedenfor blokka har teknisk konsulent Torben Lie fra Firesafe stilt seg opp. Etter hvert får alle sammen mulighet til å trekke splinten og slukke en brann som starter i et kar. Men først viser han hvordan brann kan slukkes i en kasserolle enkelt med et lokk. Husk å legge på lokket fra siden, og ikke kom rett over, formaner han. Etterpå viser han hvordan man slukker med et brannteppe. Dette er et veldig godt redskap for mindre branner, understreker han. Og legger teppet over brannen i gryta. Både lokket og teppet hindrer oksygen til flammene, dermed dør de ut. Så gjennomgår han de forskjellige slukkerne, og forklarer hva tallene som står på slukkerne betyr. 27 betyr at slukkeeffekten er på 2,7 meter, 34 er 3,4 meter. Dess høyere tall dess bedre slukkeeffekt, sier han. Deretter får alle trekke ut splinten i et apparat og slukker brannen i karet. Det viktigste er å prøve det, mange får panikk og får ikke ut splinten raskt nok. Dette var veldig bra. Jeg har aldri forsøkt å slukke med apparat før, så dette var veldig nyttig, selv om jeg håper at jeg aldri trenger å gjøre det, sier beboer Tove Aamodt etter øvelsen. Hvis det er noen som lurer på noe i forbindelse med brannsikring, så ta kontakt med oss i TOBB. Vi bistår på en profesjonell måte, oppfordrer Mari Østgaard. Som huseier er man pliktig til å sette seg inn i brannforskriftene for huset man bor i. Borettslag som har HMS-portalen har allerede en god sjekkliste for hva som er nødvendig for at brannsikkerheten er ivaretatt. I tillegg bør man tenke over hva som er «brannoppskriften i huset mitt», sier Mari Østgaard. Det vil si, hva trenger jeg å vite noe om hvis det begynner å brenne og hva er vårt ansvar. Selv om lovverket ikke setter krav til evakueringsplaner og brannøvelser i borettslag og sameier er dette svært viktige tiltak med tanke på det store skadepotensialet som organiserte boformer kan representere, skriver Norsk brannvernforening på sine hjemmesider. Det er riktig at man ikke er pålagt brannøvelse i et borettslag, heller ikke evakueringsøvelser, fortsetter Mari. Men det kan være lurt å gjennomføre noe av dette. Jeg ville ha fokusert på holdningsskapende arbeid og en bevisstgjøring om hva man gjør hvis situasjonen endrer seg. Det kan være hvis hovedtrappa i oppgangen er blokkert, eller du ikke kan komme deg ut i gangen. Hva gjør man da? Dette er det viktig å snakke om, sier Østgaard. Hun peker på at det er mye sløvhet blant borettslagene. Flere uanmeldte besøk der mangler blir påpekt, men ikke rettet opp, vitner om det. Alle må ta ansvar Knappe to uker etter brannen på Kattem brant det i et borettslag i Mellomveien. Her hadde brannalarmen gått så mange ganger med falsk alarm, at det tok en god stund før beboerne faktisk skjønte at det var alvor. Det er derfor viktig at alle kjenner til felles brannalarmanlegg, og at man har prosedyrer når den går av. I tillegg er det ekstremt viktig å legge hovedansvaret på noen. Oppstår det feil så må styret eller den utpekte ta grep for å rette opp feilen, sier hun. Hos Balders Terrasser har blokkene en brannansvarlig. Dette er et godt eksempel til etterfølgelse. Kan skje alle steder Etter brannen på Kattem i midten av juni fokuserte media på at bygget hadde mangelfulle brannskiller. Dette er ikke tilfelle. Bygningen var godkjent og bygd etter forskriftene som var gjeldende på den tiden, og da gjelder lovverket fra den gang. I tillegg var blokkene nettopp rehabilitert og godkjente på alle mulige måter, understreker Asgeir Sandnes som leder av TOBB Bygg. Dette gjelder for størsteparten av husene og rekkehusene som er bygd i Norge i dag. Likevel er det viktig å tenke forebygging. Brann kan skje alle steder uansett hvor brannsikkert det er. Slett sikkerhetsarbeid i borettslag og sameier Ett av fire borettslag har hatt brann eller branntilløp de siste fem årene. Mange borettslag mangler likevel både planer og tiltak som ivaretar beboernes sikkerhet i forhold til brann og andre ulykker. Det viser en fersk spørreundersøkelse utført av Norsk brannvernforening og tidsskriftet Brann & Sikkerhet. Av spørreundersøkelsen som er besvart av styreledere i nærmere 400 borettslag og sameier, fremgår det at ca. 25 prosent har hatt brann eller branntilløp i løpet av de siste fem årene. Drøyt 70 prosent av de som har svart mangler planer for evakuering av beboere i tilfelle brann eller andre ulykker, mens bare 14 prosent oppgir å ha gjennomført branneller evakueringsøvelser i løpet av de siste fem årene. Asgeir Sandnes viser til at mange borettslag og sameier huser et stort antall beboere i mange leiligheter under ett og samme tak. - I slike tilfeller kan det å ha en evakueringsplan som er godt innøvd blant beboerne utgjøre forskjellen mellom liv og død ved en omfattende bygningsbrann, poengterer Sandnes. Det er styrets ansvar å gjennomføre tiltak som ivaretar sikkerheten til beboere i borettslag og sameier. Dette ansvaret er nedfelt i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften). Styreleder har dessuten et særskilt ansvar for å sette arbeidet med internkontroll på dagsorden. Av spørreundersøkelsen fremgår det at nær 40 prosent av styrene har liten eller begrenset kjennskap til internkontrollforskriften. En nesten like stor andel av styrene svarer at de ikke har gjennomført tiltak for å oppfylle denne forskriften. - De sistnevnte resultatene er utvilsomt de mest skremmende i hele undersøkelsen fordi de bekrefter vår mistanke om at systematisk sikkerhetsarbeid er et forsømt område i mange borettslag. 7

5 [Profilen] tekst og foto: Anne-Lise Aakervik Styrelederen Da brannen kom Sommerferien ble annerledes enn planlagt for styreleder Johan Sylte i Åsheim borettslag på Kattem. Dagen før han skulle legge av gårde på ferie brøt det ut brann i borettslaget. Det er lørdag ettermiddag og egentlig skulle Sylte vært på ferie allerede, men avreisen ble av forskjellige årsaker utsatt til søndag morgen. Lørdag kl brøt det ut brann i Myrsnipeveien. 35 leiligheter ble rammet, og en blokk på fire etasjer ble totalskadd. Ferieplanene må selvsagt settes på vent. Til alt hell gikk det ikke liv tapt, understreker Sylte, når han på ettersommeren tar et tilbakeblikk. Han har fått rapporten fra politiet og årsaken er klarlagt. Der og da kunne vi ikke gjort så mye mer enn det vi gjorde, sier han. Det første døgnet gikk det i ett, og etter to døgn hadde han mottatt 180 anrop på de to telefonene sine. Fra nyrehabilitert til ruin Det første jeg tenkte da jeg fikk nyheten var «Dette kan ikke hende oss!» Vi var nettopp ferdig med et meget stort rehabiliteringsprosjekt til 150 millioner kroner hvor blokkene var oppgradert og vi hadde gjennomført brannsikring og var godkjent på alle måter. Det neste jeg tenkte var at vi måtte få ut beboerne og få de vekk fra brannstedet. Ledergruppen fungerte umiddelbart som organisator for beboerne, og kommunen var raskt ute med å samle sitt kriseteam. Allerede søndag morgen tok styret det første møtet med beboerne som hadde blitt brakt til Quality Panorama hotell og Royal Garden hotell. Vi hadde med folk fra forsikringsselskapet, vi fortalte det vi visste der og da, og forsøkte å svare på spørsmål så godt vi kunne. Alle sammen var i en situasjon de aldri hadde vært i før. Da vet man ikke hvordan man reagerer. I tillegg åpnet vi styrekontoret slik at folk fra blokkene rundt kunne komme og snakke om det som hadde skjedd. Stort informasjonsbehov Et stormøte ble holdt like etter med representanter fra blant annet beredskapsavdelingen i kommunen, brann, politi og forsikring. Vi har hatt mange møter med folk, både de som ble rammet og andre. Det som slår meg er at folk ikke kan få nok informasjon, og at det er viktig å være tidlig ute med å gi informasjon, selv om man ikke har alle svarene. Sylte sier de aldri har gjennomført brannøvelser i borettslaget, dette er heller ikke pålagt borettslag og sameier. Men det har jeg tenkt på i ettertid, uten at jeg vet hvordan vi skal organisere dette for de mange hundre beboerne som bor her. Media var raskt på plass etter brannalarmen, og Johan Sylte stilte opp i flere intervjuer. Stort sett har dette gått bra, men vi ble svært skuffet over artikkelen som slo fast at Kattem var en brannfelle. Det sto mye feil i den artikkelen, som vi har brukt mye tid på å forklare andre beboere som bor i lignende bygg. Man skal ikke kimse av brannsikkerheten, men det er greit å understreke at da blokkene ble bygd i 1972/73 ble alle forskrifter og regler om brannsikkerhet fulgt opp. Også i forhold til dagens rehabilitering har vi fulgt alle regler og oppjustert til 2012-normer. Støtten varmer Jeg må virkelig få lov til å trekke frem den støtten vi har fått fra omgivelsene under og etter brannen. Brannen spredte seg så raskt at mange mistet alt de eide. Både naboer og nærmiljøet har bidratt og stått på for å hjelpe alle de som ble rammet. Vi har folk som dro på ferie like etter brannen og som ga oss nøklene til leiligheten med beskjed om å bruke den. Det har vært innsamling av klær, leker og møbler etc. i et så stort omfang at vi til slutt måtte si stopp. I tillegg har det vært pengegaver fra både liten og stor. Ei jente i nabolaget arrangerte tombola og fikk inn kr 300,- som gikk inn på kontoen som deles ut til de berørte. I løpet av høsten har styret planlagt å arrangere en egen fest for de som ble berørt av brannen. Dette skal være en hyggelig samling hvor vi også inviterer brannvesenet, forsikringsselskapet og andre som har bidratt. ha stoppet denne brannen. Men vi hadde nytt brannvarslingssystem som fungerte som det skulle. Mye blir oppjustert til 2012-standard, og blokka kommer til å bli hypermoderne. Dette er noe vi har fått gode tilbakemeldinger på. Livet går videre Brannen og etterarbeidet har naturlig nok tatt mye tid, og styreleder Johan Sylte har brukt en del fridager på å ta unna arbeidet. Han har sittet i styret i mange år, de siste som nestleder, men var relativt fersk styreleder da brannen startet. Men jeg visste jo hva som ventet meg i en normalperiode. Hva som skjer når uforutsette ting skjer kan ingen vite. Johan Sylte trives veldig godt i borettslaget. Jeg har bodd her siden 1982 og må regnes som en veteran. Her kan vi låse døra og dra uten å tenke på stor hage og andre ting som må passes på. I kombinasjon med et fritidssted vi bruker mye er dette uslåelig. At det i tillegg er et godt miljø og et godt fellesskap er viktig. Som styreleder må man like å prate med folk, i tillegg er det artig å samarbeide med folk i en slik setting. Vi forsøker å få styremedlemmer med forskjellig alder med forskjellige kvaliteter og vi jobber for hverandre. Det beste med jobben er å se at folk trives, og miljøet preges av samhold. Vi går jo ikke rundt og spør hver enkelt om de trives, men legger vi til rette så vil folk også bidra selv. Nå har Johan Sylte lagt det verste bak seg om brannen til tider kokte det. Men det eneste jeg har gruet meg til er bryllupstalen til datteren min, Navn: Johan B. Sylte Stilling: Daglig leder i CarPoint Norge. Gift og har tre barn og tre barnebarn. Oppjusteres Nå er det bestemt at blokka skal totalrehabiliteres og da vil selvsagt forsikringsselskapet komme i gang så snart som mulig. Vi har fått beskjed fra Trondheim kommune at de ikke vil være noen brems i forhold til behandling av søknader. Vi har vedtatt å rehabilitere blokka, som blir så ny som mulig uten å måtte rive alt. Den skal strippes til et murskall som blir primet og bygget opp igjen Røyklukta er verst i slike sammenhenger, sier Sylte. I tillegg må vi være sikre på at det ikke befinner seg fuktskader etter slokkearbeidet. Styreleder Johan B Sylte har hatt en Uansett hva vi hadde gjort av hektisk sommer og høst etter brannen på Kattem i juni i år. ekstra brannsikringstiltak under 8 rehabiliteringen, ville ikke det humrer han. 9

6 [Grønn glede] tekst og foto: Anne-Lise Aakervik Marianne Røst Moen i parsellgruppen, styreleder Egil Utseth og beboer Anne Siri Schei er enige om at parseller og helhetlige grøntplaner skaper både ro og harmoni i borettslaget. 10 Grønn glede i borettslaget Tiril på to strekker fingrene etter et modent jordbær, mens mamma Randi Braaten-Jakobsen rykker opp en potetplante. Om ikke lenge kan de høste. Parsellhagen som familien skaffet seg da de flyttet inn i borettslaget er gull verdt mener hun. Persaune Hageby borettslag er en skjult perle for mange. Trukket tilbake fra hovedveien ved Valentinlyst og Tyholtveien finner vi firemannsboliger omkranset av store gressplener, beplantet med bærbusker og trær. I utkanten finner vi 49 parsellhager som i løpet av de siste tre årene har blitt revitalisert med støtte fra TOBB. På plena ved den lengste rekka har Marianne Røst Moen dekket på bordet. Her står bringebær fra egen hage, hjemmelaget vaniljesaus og te laget av mynte fra urtehagen. Den 2,5 x 5 meter parsellen hennes rommer mye. Dette er en strålende måte å bli kjent med naboene på, sier Marianne som er en av fire i parsellgruppa som blant annet tar initiativ til dugnad og bytte av dager. Hun får bekreftende nikk fra nabo Randi som flyttet inn for 1,5 år siden. 22 husstander er med, men det er plass til flere selv om mange har to parseller, sier Marianne og skjenker te. Parselleierne deler hageerfaringer og bytter planter, gjerne via borettslagets Facebooksider. Denne fikk jeg for eksempel av Randi, sier Marianne og peker på dillplanten. Og jeg fikk mynte av Marianne, sier Randi. I parsellen dyrker Marianne både gulrøtter, poteter, bringebær og urter. Dette er et lavterskelprosjekt og skaper hageglede. Mange har ikke hatt hage før. Så dette er et overkommelig prosjekt. Det kan Anne Siri Schei skrive under på. Hun er ute for å høste bringebær til vinterens smoothies. Det er veldig hyggelig og sosialt og man lærer naboene å kjenne på en helt annen måte når man møtes over en felles interesse. Attraktive boliger Styret i borettslaget støtter parsellhagene aktivt. For mange gir tilbud om egen parsell stor merverdi når de skal lete etter et nytt sted å bo, og mange beboere reklamerer aktivt med dette når de skal selge. Det er etablert to varmkomposter og en jordfres ble kjøpt inn for å lette arbeidet med jorda. De fleste parsellene har stått uvirksomme i mange år før landskapsarkitekt Asberg Sigurgeirsson og Hilde Nymoen Rørtveit, som også bor der, tok grep. I tillegg til parsellene preger store grønne plener, hekker og trær borettslaget i mange tilfeller er trær kilde til konflikt, men her har styret tatt ansvar. I forrige nummer av itobb skrev Anne Berit Strøm om trær til glede og besvær i jusspalten. Årlig oppstår det konflikter i både borettslag og privatboliger på grunn av trær. Dette har man jobbet aktivt med i Persaune Hageby. Mindre konflikter Styreleder Egil Utseth kommer og setter seg ned på benken og får restene etter bringebærkalaset. Han forteller at styret for et par år siden tok tak i dette. Vi har romslige grøntområder mellom husene våre, som alle setter stor pris på, men det har vist seg at det gjerne oppstår en del diskusjoner om enkelte trær 11

7 I august bugner parsellene av bær, gulrøtter, sukkererter og andre godsaker. 12 og buskbeplanting. Styret bestemte da å lage en helhetlig grøntplan for borettslaget, slik slipper vi å behandle et og et tre. At vi hadde en landskapsarkitekt, og andre beboere som ønsket å gjøre noe, var nok avgjørende. En grøntplan gjør det lettere for borettslagsstyret å behandle søknader om forandring i utearealene, sier landskapsarkitekt Asberg Sigurgeirsson. På samme måte som man i mange borettslag har en plan for vedlikehold av bygninger, bør man ha en plan for skjøtsel av uteområdene dersom man ønsker å ta vare på dem og utvikle dem. Men det har lite for seg å ha en grøntplan hvis ikke styret har vilje til å følge den. Vi registrerte alle trær og hekker og fant ut hvilken art og i hvilken tilstand disse var i. Ut fra dette har vi laget en grøntplan som gir oss en enkel oversikt over vegetasjonen i borettslaget og hvor verdifull den er. I planen foreslår vi hvor det kan plantes nye hekker og trær og vi viser hvilke trær vi eventuelt kan felle, forteller Utseth. Både styreleder Utseth og Sigurgeirsson anbefaler borettslag som ønsker å lage slike planer å kontakte fagfolk. Dvs. gartner, landskapsarkitekt eller andre som har kunnskap om uteområder. Men hvis borettslaget har folk som har interesse og engasjement for grøntarealene, er det mulig å gjøre arbeidet sjøl. Unikt Det unike med Persaune Hageby er blant annet at det er så god plass mellom husene, og at det er solfylte områder med gamle trær, busker og velholdte hekker. I tillegg er det lite trafikk, sier Asberg Sigurgeirsson. Selv om trærne er plantet på en litt tilfeldig og usystematisk måte gir de et lunt preg og gjør området til en hageby. Hekkene skaper gode rom og er viktige. Dette danner rammene for borettslaget og slik kan folk plante busker og blomster rundt sin egen balkong uten at det påvirker helhetsinntrykket for mye. I grøntplanen har de foreslått å plante nye i tillegg til å felle noen. Nyplantingen skal i første omgang skje langs kjøreveiene til borettslaget og vil gi gatene et grønnere uttrykk enn i dag. Dette er ikke noe vi gjør i løpet av et år, sier Egil Utseth. Grøntplanen gjelder for flere år, og vi tar det i etapper. Vi informerte generalforsamlingen om planene, og fortalte hvordan vi jobbet. Så kunne folk komme med innspill og ønsker. Dette er først og fremst et arbeidsdokument for styret. Alle kan være med Tilbake i parsellhagen har nye naboer kommet til - noen høster poteter til middag, mens andre bare luker. Populariteten øker. Det bor mange unge og tiltakslystne folk her som synes det hørtes artig ut med hageparsell og dyrking, sier Sigurgeirsson. Etter hvert har det blitt et godt sosialt miljø omkring parsellene, noe som også gjør at folk har lyst til å være med. Ingenting blir til av seg sjøl, så noen må brenne for saken og være villig til å bruke tid på å dra i gang og organisere parsellhagene. Jeg hadde nok ikke blitt kjent med folk i de andre husene hvis vi ikke hadde hatt parseller sammen, sier Marianne, som gleder seg til høstdagen de skal arrangere senere. Da inviterer de gjerne en fagperson til å holde foredrag. Det bor mange trivelige folk her og hagene blir en felles greie selv om vi er svært ulike ellers, sier Anne Siri Schei - og det beste er at alle kan være med! Parsellprosjektet har hatt positiv virkning på det sosiale miljøet, så det anbefales absolutt til andre borettslag, avslutter Asberg Sigurgeirsson. 13

8 [Ny direktør] tekst: Anne-Lise Aakervik foto: Anne Guri Selnæs Klar for TOBB Han har fremdeles ikke tiltrådt som administrerende direktør, men vi velger likevel å stille Torbjørn Sotberg noen spørsmål om TOBB. Torbjørn Sotberg er TOBBs nye administrerende direktør. 14 Aller først må vi spørre hva det var som trigget ham til å si ja til denne jobben? Det spørsmålet har jeg fått en del ganger nå, sier Torbjørn Sotberg over en kopp kaffe. Etter over 20 år i samme bransje og firma overrasket han mange ved å si opp. Oljeog gassektoren har vært hans arbeidsplass i over 20 år, ei næring byggingeniøren fra NTH orienterte seg tidlig mot da han så hvilken vei denne bransjen tok. At jeg nå velger å forlate det feltet og en jobb som divisjonsdirektør i FORCE Technology (et selskap som ivaretar sikker og effektiv drift av olje- og gassinstallasjoner) når jeg har passert femti er kanskje ikke så rart. Jeg har vært med på både opp- og nedturer i denne bransjen, og er i en fase i livet der jeg ønsker å prøve noe nytt og annet. TOBBs nye administrerende direktør har «selvsagt» bodd i borettslag. Da barna var små bodde vi i en tre-roms på Kattem, og med skogen, skiløypa og gangvei til skolen rett utenfor døra var det et perfekt område å bo på den tiden. Etter hvert flyttet familien til Tiller i enebolig, hvor de fremdeles bor og trives. Meningsfullt Vi synes jo at det vi gjør i FORCE Technology er viktige greier, men det er svært lite synlig for andre enn vi som jobber med dette. I TOBB er det mulig å være med å skape verdier som er viktig for en helt annen gruppe mennesker og som er langt mer synlig i Trondheim. Torbjørn Sotberg har hatt lederfunksjoner gjennom de siste årene. Å lede en organisasjon er ingen ny situasjon for meg, men det er derimot boligutvikling, sier han. Men jeg har en kompetent organisasjon i ryggen og er trygg på at vi skal få til noe sammen. Han ser frem til å bli bedre kjent med organisasjonen og vil naturlig nok bruke den første tiden på dette. Som leder har han stor takhøyde, og er åpen for diskusjoner og forslag. Men har vi besluttet noe, så går vi for det. Det går godt an å være uenig med meg uten at det får konsekvenser, påpeker han. Ja takk begge deler TOBB er en organisasjon som er drivende dyktig på forvaltning og drift av borettslag. Det skal vi fortsette med å være, men vi henger altså etter med å bygge nytt og i fortsettelsen må vi gjøre begge deler. Han påpeker at endringsprosesser ikke er skummelt, som mange kanskje synes. De er derimot nødvendig for å lykkes med å komme videre. Har vi ikke fokus på endring så stopper utviklingen opp. Men det er ikke snakk om store endringer, både veksten og økonomien er god, men en viss justering av kursen blir det nok, sier han. Han ser frem til å se nærmere på TOBBs identitet og målsetning i tiden som kommer. En organisasjon som TOBB må ha en klar og tydelig retning. TOBBs store styrke er den lokale forankringen, her har vi en unik posisjon i Midt-Norge. Dette er noe vi bør bruke mer. Mitt mål blir å finne partnerskap for god og miljøvennlig boligbygging i dag tar det alt for lang tid, og tid driver kostnader. Raskere boligbygging Fra olje og gassindustrien henter han begrepet «Fast Track», et system som gjør det mulig å kjøre prosjektene raskere enn forutsatt. Han har en ambisjon om å få med kommunale etater på en raskere takt når det kommer til å planlegge, og bygge nye boliger. Da sparer vi også penger, og det er ikke minst sosialt gunstig å holde prisene nede, noe som vil være et viktig element for TOBB. Det er jo et paradoks at det prosjekteres og bygges høyteknologisk kompliserte konstruksjoner offshore raskere enn tradisjonelle bygg kan settes opp på land. Slik Sotberg ser det er TOBB den aktøren i Midt-Norge som kan være med å påvirke dette. Ordfører Rita Ottervik kan med andre ord forberede seg på besøk allerede. Jeg liker å skape resultater, så jeg gleder meg til å oppnå noe sammen med TOBB, sier Torbjørn Sotberg. Torbjørn Sotberg, 53 år Opprinnelig fra Beitstad i Nord-Trøndelag. Utdannet sivilingeniør ved NTH. Han kommer til TOBB fra stillingen som divisjonsdirektør i FORCE Technology, et selskap som ivaretar sikker og effektiv drift av olje- og gassinstallasjoner. Han har også jobbet i forskningsstiftelsen SINTEF. 15

9 Anne Berit Strøm Boligselskapets adgang til å gi ØKONOMISK STØTTE Vi får av og til spørsmål om muligheten til å gi økonomisk støtte til ulike lag og foreninger, både innad i selskapet og i nærmiljøet rundt. Her er det vanskelig å gi konkrete svar og det er i en artikkel som dette ikke anledning til å gå i dybden. Jeg har derfor lagt ut et rundskriv på styreportalen hvor dere kan lese mer. Borettslagslovens formålsbestemmelse i 1-1 gir rammene for et borettslags virksomhet, herunder om det vil være adgang til å gi støtte til ulike tiltak. Er tiltaket innenfor formålet kan borettslagets midler benyttes innenfor visse rammer. Det er denne setningen i nevnte bestemmelse som er avgjørende «Burettslag kan også drive verksemd som heng saman med buretten». Spørsmålet blir om økonomisk støtte til ulike tiltak er å anse som en virksomhet som «heng saman» med boretten. Hvis slik støtte ikke kan sies å henge sammen med boretten vil den heller ikke være lovlig. Er tiltaket innenfor rammene av formålet kan styret fatte vedtak om å tildele støtte, jfr brl 8-8. Unntak fra dette er dersom tiltaket er av en slik art eller størrelse at det må vedtas med kvalifisert flertall på generalforsamling, jfr 8-9 nr 6. Det må når støtte gis ikke finne sted noen form for myndighetsmisbruk, jfr 7-13 og Bestemmelsene forbyr vedtak som representerer en urimelig fordel til skade for andre andelseiere eller laget. Interne grupper Et borettslag kan som hovedregel gi støtte til interne grupper hvis virksomheten bidrar til et bedre bomiljø. Dette kan dreie seg om ulike tiltak som stimulerer beboerne til felles aktiviteter, samvær og lignende. En gruppe foreldre som vil arrangere en tilstelning for borettslagets barn eller borettslagets pensjonistforening er eksempler på tiltak som kan gis støtte. For ikke å komme i konflikt med mindretallsvernet er det imidlertid viktig at det ikke skjer en systematisk skjevfordeling av midlene som gis. Å gi støtte til ulike grupperinger i borettslaget som utfører tiltak som hører under borettslagets ansvarsområde er innenfor det tillatte. F.eks støtte til tungruppen som vedlikeholder for borettslagets utendørsområde. Nærmiljøgrupper; fotball, korps o.l Til grupperinger utenfor borettslaget, vil det være snevrere rammer enn hva som er tilfelle når det gjelder tiltak innad i borettslaget. For å kunne gi støtte her må tiltaket ha sammenheng med boretten ved at de fører til et bedre bomiljø i borettslaget og nærmiljøet. For at en skal kunne gi støtte må det være en nærmiljøgruppe, dvs at det f.eks er det idrettslaget det vil være mest naturlig å være medlem av dersom man bor i borettslaget. Videre vil det være av betydning om den støtten man yter er viktig for muligheten til å ha det aktuelle aktivitetstilbudet i nærmiljøet. Er det siste tilfelle vil det være lettere å konkludere med at det henger sammen med boretten fordi alternativet vil kunne være et bomiljø med færre tilbud. Konklusjonen for denne gruppen er at det er langt mer begrenset enn det som er tilfelle for interne grupper. Grupper/foreninger som ikke har tilknytning til borettslaget og nærmiljøet. Støtte til grupper eller organisasjoner som verken har noen tilknytning til borettslaget eller borettslagets nærmiljø som for eksempel innsamlingsaksjonen til støtte for humanitære formål er ikke innenfor formålet, det henger ikke sammen med boretten, og det er derfor ikke anledning til å gi økonomisk støtte. Eierseksjonssameier I eierseksjonsloven er det ingen formålsbestemmelse slik som i borettslagsloven og en må se flere bestemmelser i sammenheng for å komme frem til hvor grensen går i et sameie. Vi er av den oppfatning at grensen for lovlig økonomisk støtte er den samme i et rent boligsameie som i et borettslag. Det vises derfor til fremstillingen foran. I kombinerte sameier, dvs sameier med både bolig og næringsseksjoner, må det legges til grunn at grensen for å kunne gi støtte er snevrere. Bakgrunnen for dette vil bl.a. være at støtten til ulike tiltak som har sammenheng med eiernes bointeresser primært vil komme boligeierne og ikke eierne av næringsseksjoner til nytte. Dette var kortversjonen; jeg viser til styreportalen for mer om temaet. Tid for budsjett! Er du kunde hos TOBB trenger ikke budsjettbehandlingen å være noe å grue seg til. Likevel er det greit å vite hva som skal skje når tiden er inne. Berit N. Lerfald, seksjonsleder i forvaltningsavdelingen i TOBB, sier at de har hjelpemidler som gjør det enklere for styrene å gjennomføre en budsjettbehandling. Vi bistår borettslagene med budsjettet. Det betyr at vi setter noen forutsetninger på de faste utgifter som et BRL har. Dette er for eksempel kommunale avgifter. Vi tar også høyde for at de kommer til å øke kommende år. Da har man et grunnlag som vi sender tilbake til styret. Deretter er det styret som må fylle inn andre utgifter som investeringer, vaktmesterutgifter, vedlikeholdsbudsjett etc. Indeksregulere og spare Vi anbefaler for eksempel at styret årlig indeksregulerer felleskostnadene. Det er viktig for et borettslag å ha en viss sum disponibel i tilfelle noe går galt. Hvis alle pengene er bundet opp i allerede vedtatte investeringer og utgifter har man ingenting å gå på om det skulle oppstå en situasjon, sier hun. Et annet godt råd Berit N. Lerfald kommer med er å skaffe seg et langtidsbudsjett. Spesielt hvis styret vet at borettslaget må skifte både tak og vinduer i løpet av de neste 10 årene. Dette kan også bestilles som en tilleggstjeneste fra TOBB. Sammen med vedlikeholdsplanen ser man hvordan pengebehovet strekker seg ut over tid. Slik er det mulig å planlegge inntekter gjennom å øke felleskostnadene i en fem års periode for å bruke til større vedlikeholdsoppgaver. Det er i alle tilfeller lurt å ha en vedlikeholdskonto hvor bruken av pengene behandles av generalforsamlingen, sier Lerfald. Styrebehandles Berit N. Lerfald anbefaler styret å vedta budsjettet, og ikke ha det som en sak som generalforsamlingen skal behandle på årsmøtet. Da tar dere heller turen til TOBB slik at vi kan hjelpe dere. Frist for tilbakemelding fra styrene på budsjettvedtak vil bli informert om i eget skriv. Da er det viktig at det er spesifisert i vedtaket om det er i prosent eller kroner felleskostnadene eller tillegg skal øke, samt fra hvilken dato endringene skal gjelde fra, sier Lerfald, som sammen med sine kolleger også arrangerer forskjellige kurs i økonomi. Hans Jørgen Haugnæss i Abelsborggates BRL i Trondheim har god oversikt over økonomien. Vi er et relativt lite BRL, og har dermed god oversikt over utgiftene våre. Som styreleder gjennom snart 20 år har Haugnæss ikke hatt bruk for tjenesten som TOBB tilbyr, men ser ikke bort fra at andre som har mindre tid og langt større forhold kan få veldig god hjelp ved å ta i bruk budsjettbehandlingshjelp fra TOBB

10 16 nye porteføljer Miljøsertifisert Fra og med juli har TOBB fått 16 flere borettslag og sameier å forvalte. Porteføljen kommer fra Godhavn Forvaltning som i vår ønsket å avslutte denne delen av forretningsvirksomheten. Utgangspunktet vårt var å stifte borettslag og sameier i forbindelse med egne byggeprosjekter. Vi ønsket rett og slett å hjelpe de i gang. Slik ble denne delen av forretningsvirksomheten til etter hvert, sier Øyvind Estenstad, daglig leder i Godhavn. Nå var det på tide å gjøre noe med det, enten måtte vi satse for fullt eller overdra til noen andre som allerede er store på markedet. Valget falt på det siste, og to aktører var aktuelle. TOBB var en av dem, og de trakk også det lengste strået. Vi har hatt et godt samarbeid med TOBB siden 70-tallet og føler oss komfortable med denne løsningen. De to ansatte som jobbet med denne biten hos oss blir også med over og slik sikrer vi en kontinuitet for borettslagene og sameiene det gjelder, sier Estenstad. Det betyr at vi nå har fått ca 460 flere leiligheter å håndtere, samt to nye kolleger, sier Berit N. Lerfald hos TOBB Forvaltning. TOBB ble i vår miljøsertifisert og fikk det synlige beviset på veggen under generalforsamlingen i april. Helle Pritsberg, Eva Olaussen og Lars Arne Kimo Jørgensen har vært ansvarlige for at organisasjonen kom i mål. Vi har fokusert mye på avfall og kildesorterer alt. Vi har i dag to avfallskonteinere i hver etasje, sier Pritsberg. I tillegg må folk hente utskrifter gjennom å logge seg på eller bruke kort. Dette gjør at folk skriver ut langt mindre enn før. Organisasjonen har også en el-bil og har investert i to sykler som de ansatte kan bruke til og fra møter i byen. Vi oppfordrer alle våre samarbeidspartnere til å gjøre det samme, og får god respons på det. Når det gjelder panteflasker på huset har vi inngått en avtale med organisasjonen «Panterne» som kommer og henter flaskene hver tredje uke. De kan også hente metall og annet glass som kan gjenvinnes for en sum penger til borettslag og beboere. Slik tar vi også et samfunnsansvar som vi har fått mange gode tilbakemeldinger på, smiler Helle Pritsberg. Aktiver fordelskortet ditt! Som medlem i TOBB får du tilgang til en rekke medlemsfordeler med gode rabatter på mange varer og tjenester. Ved å aktivere kortet ditt, får du nå bonus i tillegg til rabatt fra noen av bedriftene. På tobb.no kan du lese mer om medlemsfordelene og hvilke bedrifter som gir bonus. Hva betyr aktivere? Aktivere er å registrere seg på fordelskortsidene for å kunne tjene opp bonus og motta info om gode tilbud. Etter at du har registrert deg, får du din egen side som bl.a. gir deg en oversikt over hvor mye bonus du har tjent opp. Fra din side kan du også overføre opptjent bonus til din konto. Elgeseter gate 26 under oppussing Alt går på skinner, stråler styreleder i Elgeseter gate 26, Kirsten Dyrnes. I vår startet et stort rehabiliteringsprosjekt på blokkene som innebærer vindusskifte, etterisolering og rørfornyelse, samt fasadeoppgradering. TOBB Bygg har prosjektledelsen og dialogen med Runar Skippervik og Erland Olsen er tett kan Dyrnes fortelle. Tidsplanen holder og vi merker allerede effekten av etterisolering og vindusskifte på varme og støy. De siste månedene har borettslagets styre hatt møte med prosjektlederne hver mandag. Da går vi gjennom alt som er gjort forrige uke og ting som skal gjøres kommende uke. Dette fungerer veldig godt, sier Kirsten Dyrnes som gleder seg over at fasaden endelig kan ses igjen og den er både frisk og flott! Fra nøkkel til brikke sikrere og enklere Lidarende borettslag skifter nå ut alle låser og gjør dermed borettslaget sikrere. Vi skifter ut alle låsene i hoveddørene med brikker, sier styreleder Birger Normann. Hvis du mister brikken, har man mulighet til å annullere brikkens kode slik at den ikke kan brukes mer, og beboeren får en ny. I tillegg kan vi tidsbegrense brikker som post- og avisbud, samt hjemmehjelper etc. får. Det begrenser også tilgangen til oppgangene. I tillegg er det enklere å bruke brikke fremfor nøkkel når man kommer hjem med armene fulle av poser for eksempel. Da er det bare å holde brikken mot låsen og døra går opp. I samme runde skifter borettslaget også alle låser til leilighetene og postkassene med nye. Gjennom 20 år har det blitt mange nøkkelkopier og mange er nok kommet på vidvanke. De nye nøklene har en kopisperre på 25 år. Det vil si at hvis man skal kopiere nøkkelen må man ha med rekvisisjon fra styret. Visst er det dyrt, men så føler vi oss mye sikrere også, sier Normann. Nyansatt i TOBB høst 2012 Sparer penger på heisvedlikehold Utgifter forbundet med heis er ofte store kostnader for borettslagene, men det trenger ikke være slik. Rundt 60 heiser har til nå blitt med i avtalen som TOBB har inngått med HS Consulting. Den gir selskapet tillatelse til å sjekke faktura for utført arbeid og service på heiser som gjennomføres av heisfirmaet. De gjennomgår også selve avtalen, og dette gir resultater. Det er Mari Østgaard hos TOBB svært fornøyd med. I løpet av høsten skal vi reforhandle alle heisavtalene og sitte igjen med en leverandør for å få den beste prisen, sier hun. Det betyr at de som ønsker å være med i denne omgangen må ta kontakt i løpet av høsten. Frem til nå er det TOBB, gjennom HS Consulting, som har reforhandlet avtalene når det har vært mulig. Så langt har alle uten unntak spart penger på dette fra første stund, sier hun. HS Consulting sjekker alle utgifter ved serviceavtalene og nødvendigheten av å gjøre det akkurat nå fremfor å gjøre det siden. Vi ser at gamle heisavtaler ofte er regulert til «himmels». I dag er det vi, TOBB, som utformer avtalen etter råd fra HS Consulting, og som heisfirmaet så må underskrive på. Vi merker også at kontroll av faktura hos HS Consulting har en preventiv virkning mot overprising og unødvendig kontroll og vedlikehold. 18 Slik aktiverer du Fordelskortet 1. Gå inn på 2. Klikk «aktiver kortet ditt» i menyen til venstre 3. Velg TOBB, fyll inn medlemsnummer og postnummer - klikk «Neste» 4. Fyll inn de nødvendige opplysninger. 5. Hak av for aksept av medlemsbetingelsene - klikk «Neste» 6. Du mottar en e-post om at kortet ditt er aktivert. 7. Legg inn info om bolig, kontonr, og lignende - klikk «Lagre» Husk at brukernavnet er din e-postadresse når du skal logge deg inn senere. Hvis du trenger hjelp til å aktivere kortet ditt, er det bare å ringe tlf eller komme innom TOBB i Krambugata 1. Unni Rydningen Bachke Forvaltningskonsulent, bedriftsmarked, forvaltningsavd. Ansatt i TOBB Alder: 40 år. Arbeidsområde: Rådgiver på lovverk, utforme skriv, vedtekter, ordensregler. Bistå ved generalforsamling, styremøter, generelle møter. Påser og ivaretar lovpålagt innsendelse av dokumenter til ulike instanser. Bakgrunn: Bedriftsøkonom reiseliv. Tidligere erfaring innen forvaltning/regnskap boligselskaper, daglig leder BBL Nye Trondheim. Roar Eide Bakke Avdelingsingeniør, seksjon vedlikehold, byggavd. Ansatt i TOBB Alder: 42 år. Arbeidsområde i TOBB: Vedlikeholdsplanlegging i boligselskap, forsikringssaker, oppfølging vedlikeholds-/rehabiliteringsprosjekt. Bakgrunn: Fagbrev som rørlegger. Tidligere erfaring som bl.a. driftsingeniør/-koordinator og leder innenfor kommunal virksomhet. 21

11 DRIFT OG VEDLIKEHOLD TOBB Service spyler takene fri for mose og skitt som har samlet seg over år. Rene tak Klokka er så vidt ni og utenfor Nordre Hallsetvei 82 er TOBB Service allerede i gang. På taket står Odd Narve Hugdal i en lift og spyler så mosen skvetter. Rene tak øker holdbarheten. 20 Det gror mose på tak som er utsatt for fugleavføring, blader, barnåler eller andre organiske stoffer, forklarer John Nordtiller, leder i TOBB Service AS. Hvis dette skjer i ditt borettslag har dere ganske sikkert en del mose på taket. Det er god utsikt fra liftkurven og når den senkes ned mot taksteinene kommer mosen til syne. Nordsiden er verst utsatt. Her er det minst sol og dermed er det også mer fuktighet som gjør at mosen trives, sier Hugdal og starter høytrykksspyleren. Porøse takstein er ypperlig som grobunn for mosen. I alle porene vil det feste seg støv, jord og planterester. Når det regner risler det næringsstoffer nedover taket og det skapes små flekker som sporene til mosen finner seg til rette i. Slike ansamlinger vokser til etter hvert og vil til slutt dekke hele taket hvis man ikke gjør noe. BRL Nordre Hallsetvei har bestilt spyling av tak på flere blokker. Når taket er fritt for mose kan man montere på spesialløsninger på taket. Det kan være beslag, stenger, folie eller ledning av kobber. Disse er spesielt utformede profiler som samler opp regnvannet før det sendes videre. Dette gjør at vannmolekylene blir ladet av kobber-ioner. Noe som mosen ikke liker, dermed gror den ikke der. Minus ved dette tiltaket er at kobber spiser opp eventuelt sinkbelegg på spiker og skruer og dermed ruster de ganske fort. Moseog grønskefjerner er et annet og miljøvennlig produkt. Det kommer ofte ferdigblandet og påføres med trykksprøyte direkte på den uønskede veksten. Etter 2-3 uker er mosen død og kan kostes eller spyles ned fra taket. Når mosen skal spyles ned fra taket anbefaler jeg å koble fra taknedløpene så ikke disse tettes igjen. I tillegg er det lurt å rense takrennene med det samme. Vi i TOBB Service har i flere år spylt tak over hele byen med gode resultater, sier John Nordtiller. På bakken står Oddbjørn Enlid og følger med. To må man være når arbeidet foregår på tak. Selv med sele og kurv kan det skje noe. I tillegg kommer det både folk og biler med jevne mellomrom som skal varsles. Vi spyler jo ikke bare takene, men rydder opp etter oss også. Det er masse sølevann og mose som havner på verandaene til Sele er en selvfølge når man skal meter over bakken. folk og vinduene ser ofte ikke ut. I tillegg til å fjerne mose vasker vi også, sier Enlid! Når snøen kommer er det ikke mye å gjøre på takene, men TOBB Service tar på seg en mengde andre oppdrag fra vaktmestertjenester til trefelling og snøbrøyting. 21

12 [Seminar] tekst og foto: Anne-Lise Aakervik Attraktive styreverv Årets seminar for tillitsvalgte og ansatte i boligselskap på Røros nærmer seg. I år settes det fokus på hvordan man kan gjøre styrejobbene mer attraktive. Interessen for styreverv blant andelseiere i borettslag og sameier er ofte et problem valgkomité og styrer sliter med, sier Helle Pritsberg, som sammen med Berit N. Lerfald står i spissen for seminaret. Temaene for årets seminar er plukket ut i fra evalueringen fra fjorårets seminar, samt at vi har hatt samtaler med Styrelederforum. Vi har også plukket ut aktuelle tema etter å ha gjennomgått protokoller og saker til behandling fra de forskjellige borettslagene. Det er sjelden man opplever kamp om styrevervene i et borettslag. Dette ønsker vi å gjøre noe med, sier Lerfald. Vi har derfor valgt å sette fokus på hvordan vi kan gjøre styrejobbene mer attraktive og hvordan man best rekrutterer nye styremedlemmer. I tillegg er det mange som ønsker innspill på god og effektiv møteledelse. Det er absolutt en fordel å kunne dette i mange sammenhenger. Til å gi oss input og gode råd om emnet har vi engasjert Anders Grubbmo som jobber som konsulent og coach, og som har salgs- og utviklingserfaring. Han har hatt flere kurs hos oss i TOBB med møteledelse, salgstrening, presentasjonstrening osv. sier Helle Pritsberg. Anders Grubbmo vil komme med konkrete innspill på hvorfor det er viktig og bra å sitte i et styre, samt peke på at det også gir deg noe tilbake. Andre tema er hvordan man kan få yngre krefter inn og hvordan kan man gjøre styrejobbene mer attraktive. I tillegg blir det en bolk om strukturert møteledelse som man for eksempel kan bruke i forbindelse med generalforsamlinger og sameiermøter. Etterlyser spørsmål De to entusiastiske tilretteleggerne ønsker seg også spørsmål fra deltagerne på forhånd som kan brukes under spørsmålstimen på lørdag. Det en styreleder lurer på, er det gjerne flere som lurer på, sier Lerfald. Også vaktmestrene har ofte samme spørsmål. Her får alle mulighetene til å høre svarene, og det er en god ting. Søndagen er igjen satt av til NBBLs jurist Henning Lauritsen. Hans måte å ta opp og presentere vanskelige tema på er noe vi alle setter stor pris på. Til denne bolken er det også mulig å komme med innspill på forhånd, sier Helle Pritsberg. Den sosiale biten er en viktig del av tillitsmannskonferansen. Å møtes i uformelle fora og kunne prate med noen i samme situasjon er gull verdt for representantene fra borettslagene. I tillegg får de bli bedre kjent med TOBBs samarbeidspartnere. Dessuten lover vi god underholdning, i år som i fjor, sier Helle og Berit litt hemmelighetsfullt. Nøyaktig hva det er vil de ikke røpe, annet enn at de fortsetter i samme spor med smakebiter fra en trøndersk sceneoppsetting. Bomiljø i fokus Seminaret åpner selvfølgelig med utdeling av bomiljøprisen og årets ildsjel fredag kveld, og Egil Lyngen som er ansvarlig for dette i TOBB, er allerede i gang med å velge ut kandidater til prisene. Vi har fått inn flere gode forslag, men ser gjerne at flere sender inn forslag i løpet av året, sier han. Vi har forenklet nominasjonsprosessen ved at det nå er mulig å sende inn på SMS, e-post og vanlig post. Men aller først gleder han seg til å dele ut årets priser til det borettslaget som har gjort noe for å skape et bedre bomiljø og til den personen som har bidratt litt ekstra for økt trivsel i borettslaget eller sameiet. Ofte er det ikke så mye som skal til, sier Egil Lyngen. Sondre Øverås, styreleder i Sameiet Innherredsgården og Innherredsgården borettslag, har svart på disse spørsmålene om seminaret på Røros. 22 Berit N Lerfald og Helle Pritsberg planlegger årets seminar for tillitsvalgte i TOBB og oppfordrer folk til å melde seg på. Det er både faglig interessant og sosialt sier de. 1. Hvor mange ganger har du deltatt på seminaret? Første gang i fjor. Det blir definitivt en gjentagelse i år. 2. Er det nyttig for deg? Er det noe du savner eller vil ha mer av? Ja, så absolutt! Informasjonsmengden som serveres er kanskje mye å ta inn, men mye av det har en tendens til å bli relevant i løpet av en styreperiode. I tillegg så kan man knytte videre kontakter med andre lignende boliglag og TOBBs forretningspartnere og ikke minst bli bedre kjent med de som jobber i TOBB. Seminaret kunne gjerne vart litt lengre, men én helg i strekk er nok det meste de aller fleste av oss greier å avse i en ellers travel hverdag. 3. Hvordan synes du TOBB stiller opp for dere som er styreledere? Nest etter resten av styret, så er jo forretningsføreren styrelederens viktigste kontakt for å sikre en god gjennomførelse av lagets drift. Trass noen begrensninger som av og til dukker opp i TOBBs datasystemer, så opplever jeg at de er så imøtekommende som de kan klare og vi har en god og tett dialog. 23

13 i PANELET Berit Grindstad Forvaltningskonsulent FORVALTNING - bedriftsmarkedet Legalpanterett Hva er legalpanterett? Boligselskapenes panterett er lovfestet. Panteretten gjelder for krav på dekning for felleskostnader og andre krav fra lagsforholdet. Dette betyr at dersom en boligeier i laget ikke betaler sine felleskostnader eller annet utestående til laget, vil laget raskt kunne tvangsselge boligen. Borettslag og boligaksjeselskap har legalpanterett ihht borettslagsloven Panteretten har en maksimal begrensning på 2 ganger folketrygdens grunnbeløp, pr i dag kr Bestemmelsen gir Brann i borettslag Det har vært flere branner i boligblokker i det siste. Hvordan kan vi som borettslag foreberede oss best mulig på en eventuell brannsituasjon? Har du et spørsmål? Send en e-post til: samtidig panteretten beste prioritet. Det vil si at denne panteretten får dekning før andre kreditorer får dekning for sine krav. For eierseksjonssameier gjelder det litt andre regler. Panteretten er lovfestet i eierseksjonsloven 25. Her er panterettens maksimalgrense 1 ganger folketrygdens grunnbeløp, pr i dag kr Eierseksjonssameiet har prioritet etter andre lovfestede panteretter, men før panteretter som ikke har utgangspunkt i lov. Fordelskonsept for forvaltningskunder - skreddersydd for boligselskap TOBB har avtaler med sentrale leverandører av varer og tjenester til boligselskap og beboere. Avtalene gir gode rabatter, spesialservice og sikker levering. Som kunde hos TOBB får boligselskapet eksklusiv tilgang til disse avtalene. Det stilles høye krav til leverandørene og TOBB Eksklusivitet, langsiktighet og kvalitet er viktig for valg av samarbeidspartnere. I tillegg til å gi en eksklusiv rabatt til TOBBs forvaltningskunder, skal leverandørene «stå for noe». De skal med andre ord yte noe ekstra i tillegg til det å gi en god pris til våre kunder. Hvem kan benytte seg av fordelene? Alle som representerer et boligselskap som har forretningsførerkontrakt med TOBB, kan ta del i dette. Mari Østgaard Seksjonsleder BYGG - vedlikehold Ja, det har dessverre vært mange boligbranner i det siste. Det er mulig å forberede seg på en brann på flere måter, som også er mulig å følge opp for dere i styret. Det er viktig at tiltakene beskrevet i brannforskriftene er på plass. Slokkeutstyr og røykvarsler inne i boenhetene, brannklassifiserte leilighetsdører og ryddige rømningsveier. Alt for ofte ser vi dessverre at rømningsveier er brukt som «lager» eller er «møblert». Rømningsveiene skal ikke inneholde brennbart materiale. Det anbefales også å gjennomføre både evakueringsog slokkeøvelser med jevne mellomrom selv om det ikke er krav til brannøvelser for boliger. Videre er det smart å ha en avtalt møteplass slik at man har en viss oversikt over at alle har kommet seg ut. Og ikke minst ring brannvesenet! internkontroll Vi er et lite boligselskap med 24 leiligheter. Må vi ha et eget system for internkontroll? La oss være din totalleverandør på brannsikring Firesafe tilbyr rådgivning, utførelse, kontroll og salg av produkter og ivaretar alle behov som en byggeier har for brannsikringstjenester. 24 Egil I. Lyngen HMS-rådgiver BYGG - vedlikehold Alle selskap i Norge er pålagt å ha et system for internkontroll i selskapet i henhold til Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (populært kalt Internkontrollforskriften) Her vektlegges spesielt det forebyggende arbeidet for å unngå skader på personer og bygninger. Her vil arbeidet med brannsikring og sikring av lekeplasser være i fokus. Vi ser stadig vekk at det brenner i boligselskap. Så vidt jeg har registrert har det faktisk vært nærmere 10 større branner i boligselskap i Trondheim hittil i år. Forskriften om sikkerhet på lekeplasser krever jevnlig dokumenterte kontroller. Andre viktige begrep i internkontrollsystemet er risikovurdering og målsetting. Hvert enkelt boligselskap skal vurdere hva som er risiko og etablere nødvendige tiltak. Her vil det komme en ny forskrift fra Det skal også fastsettes miljømessige mål for virksomheten. Målsettingen skal være skriftlig og omfatte både trivselsmessige og sikkerhetsmessige forhold. Styret har ansvaret for at laget har et system for internkontroll. Kanskje kan det være et mål for høstens arbeid å få et slikt system på plass. Vi ivaretar ansvaret for brannsikkerheten i et bygg på en god måte og gjør eierens hverdag enklere. Firesafe er løsningsorientert og fokuserer på kundens FIRESAFE.NO for et tryggere og mer brannsikkert samfunn 25

14 Når du trenger elektriker Ditt valg kommer alle til gode Som styremedlem i borettslaget, har du gjort et godt valg på vegne av alle beboerne: Strøm med prisgaranti fra Trondheim Kraft. Våre elektrikere har bred kompetanse og dekker alle tjenester du har behov for i en elektroinstallasjon. Vi utfører alt fra å montere stikkontakter og skifte sikringsskap, til å installere avanserte og miljøvennlige styringssystem for lys og varme. Vi har hatt ansvaret for elektrodelen ved flere av de største byggeprosjektene i Trøndelag og er derfor rustet og kompetent til å ta de fleste næringsoppdrag. Trenger du hjelp til konsulenttjenester og prosjektering, montering av datakontakter, har behov for brannvarsling eller porttelefon, står vi klare til å hjelpe. Vi kan også bistå dersom det ønskes en gjennomgang av deres energiforbruk. Som forvaltningskunde i TOBB er du ALLTID PRIORITERT KUNDE og vil få de beste priser hos Vintervoll Ta kontakt for en uformell prat Black Dog Grafisk Design Vår kompetanse din sikkerhet! Ingvald Ystgaards vei 23, 7047 Trondheim Tlf: Vakttlf:

15 Denne kan forekomme også i ditt nærmiljø Skadedyr trives i alle miljøer, og kan skape problemer og ikke minst ubehag for de som bor der. Avfallshåndtering for ditt boligselskap Selv med en skadedyrforsikring gjennom If, kan det være et smart trekk også å sikre boligselskapet med en forebyggende avtale mot skadedyr. Dette tilbys dere til 50% rabatt Kontakt oss på på tlf: , eller gå inn på vår hjemmeside MF5440 ST Eik pris fra kr: ,- eks. mva 102 HK Containerutleie Husholdningsrenovasjon Løsninger for industri og næringsliv Dekkretur Bilsanering Farlig avfall Kurs og opplæring i avfallshåndtering Trenger du avfallsplan? Ta kontakt med Ragn-Sells, vi hjelper deg! MF 5400-SERIEN UTVIDER SITTUTVALG MED 4 NYE TRAKTORER FRA 82 TIL 107 HK; ALLE MED PERKINS 4,4 L MOTOR. OR. Eiksenteret Trondheim Tlf: Kampanjerente i februar Lasse Aalberg Tlf:

16 UNN BOLIGSELSKAPET DITT SKADEOPPGJØR SLIK DET BURDE VÆRE. Foto: Heia Espen / Palookaville If og Boligbyggelagenes Partner har laget en skreddersydd forsikring for boligselskaper. Om dere skulle være så uheldige å få en skade, gir totalforsikring for boligselskaper trygghet for at viktige forsikringer ikke blir glemt. Ta kontakt med TOBB på telefon eller e-post for mer informasjon. TRONDHEIMS MEST KOMPLETTE TRELAST- OG BYGGEVAREHUS! Roy Danielsen Velkommen til en fagprat! Vår TOBB ansvarlig Roy Danielsen treffer du på mobil eller på mail: Ordretelefon: , tast 2 for proff. XL-BYGG Gunnar T. Strøm satser på trelast- og byggevarer, og har derfor et stort varelager og varespekter. Det vi ikke har på lager skaffer vi! Vårt anlegg er rasjonelt med en flott butikk og gode utstillinger, hvor du finner dyktige konsulenter som hjelper deg med gode råd og valg av produkter. XL-BYGG Gunnar T. Strøm jobber hardt for å være en god logistikkpartner for våre kunder. Vi har biler av forskjellige størrelser og kranmuligheter for forskjellige typer oppdrag. Haster det så får vi varene av gårde med budbil. Hele poenget er at kunden skal tjene på å overlate denne delen av jobben til oss. Det er alltid god økonomi å sørge for at alle kan konsentrere seg om å gjøre det de er best på. Vi legger stor prestisje i å levere rett vare til avtalt tid og avtalt pris! Avvik måler vi daglig og gjør tiltak for at uønskede hendelser ikke skjer igjen. Alt dette for at hverdagen til våre kunder skal bli så forutsigbar som overhode mulig. Nyhet! Alle i borettslaget kan nå sette sammen sin helt personlige tv-pakke. Selv om vi nordmenn har mye til felles, finnes det enda mer som gjør oss unike. Vi kommer i alle varianter med ulike preferanser og interesser. Også når vi setter oss ned i tv-stolen. Derfor kan hver enkelt kunde nå sette sammen sin helt egen Grunnpakke. I tillegg til et stort utvalg norske og internasjonale tv-kanaler, som alle våre kunder får tilgang til, kan du velge hele 15 favorittkanaler fra et valgfritt univers uten at det koster noe ekstra. Det kaller vi valgfrihet! Les mer om mulighetene på canaldigital.no 30 Man-fre 7-20, lør 9-15 Haakon VII s gt. 15, 7493 Trondheim. Tlf: , Fax:

17 B-Post- Abonnement Returadresse: Trondheim og Omegn Boligbyggelag Postboks 2424 Sluppen, 7005 Trondheim Hvorfor så lav rente til TOBBs brl? Et TOBB-tilknyttet brl betyr: Velorganisert og stødig borettslagsdrift = Handelsbanken tilbyr: Beste vilkår på fellesgjeld og finansiering av rehabilitering Penger å spare! Mange års erfaring viser at TOBB -tilknyttede borettslag har en velorganisert og stødig drift. Derfor tilbyr vi best rente og vilkår på finansiering til rehabilitering og nybygging. Handelsbanken er nå en av Trondheims største aktører på lån til borettslag. Ta kontakt i dag, så finner vi ut hvor mye deres borettslag sparer på å benytte Handelsbanken! Søndre gt Trondheim Telefon