ELIT AS INSTRUMENTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ELIT AS INSTRUMENTER"

Transkript

1 ELIT AS Når fagkunnskap og kompetanse teller 2012/2013 INSTRUMENTER Hellenvegen 9, 2022 gjerdrum telefon: fax: mail:

2 ELIT ELIT FORORD Takk for at du tar deg tid til å bruke ELIT s instrumentkatalog. Denne katalogen inneholder instrumenter rettet mot bransjer innen elektro, verksted, miljø, tele/data, bygg/anlegg, drift og vedlikehold, altså stort sett innenfor de fleste tekniske og miljømessige yrker. Katalogen er oppbygd med en oversiktlig innholdsfortegnelse som skal gi de fleste brukere en hurtig oversikt over hovedtemaene, samt kunne assosieres med ELIT s hjemmesider for ytterligere å lette produktsøk. I tillegg har katalogen avsnitt med Fakta om ulike måleteknikktema og emner, for å kunne være en liten bidragsyter til økt forståelse for temaer innen måleinstrument. Inne i katalogen vil en finne oversikt over anbefalte produkter, valgguider i form av tabeller, samt normale produktbeskrivelser. Da katalogen av plassmessige og lesevennlige hensyn ikke kan ha med alle data og produktopplysninger, er det også å anbefale å besøke ELIT s hjemmeside for utfyllende informasjon og for nedlasting av datablader, brukerveiledninger og annet underlag. Denne katalogen gir en oversikt over noe av ELIT s store produktsortiment, og en del av ELIT s nisjeprodukter, og skulle en ikke finne ønskede produkter i denne katalogen så anbefaler vi å se på ELIT s hjemmesider eller ta kontakt med oss pr telefon eller . Mange av ELIT s produkter er fra ELIT s egenproduserte produktrange og er fremkommet ved et godt samarbeid med brukere i de ulike bransjene, samt i forhold til de spesielle krav og ønsker som er i de skandinaviske land. De av ELIT s produkter som tas inn fra andre produsenter går igjennom ekstra tester og oppfølging av ELIT, for at produktene både skal tilfredsstille spesifikke skandinaviske krav og ønsker, samt være i henhold til aktuelle normer. Mange av instrumentene gjennomgår også intern tilleggskalibrering hos ELIT før de går videre til sluttbruker. ELIT s helhetsfilosofi vil si at i tillegg til gode produkter, så skal også det rundt produktene være i orden, det vil si at bruker skal få god produktinformasjon før kjøp av produkt, enten via kataloger, hjemmesider eller ved direkte kontakt med en våre dyktige tekniske inne- eller uteselgere. Og så skal bruker få støtte og oppfølging på produkt etter kjøp, enten telefonisk, via hjemmesider eller via kurs som ELIT kan tilby. I tillegg til dette har ELIT egen service- og kalibreringstjeneste for å ivareta både egne og eksterne instrumenter. Dette for å sikre pålitelige og sikre instrumenter, for bruk i en lang og tro tjeneste. ELIT ønsker å være din samarbeidspartner på måleteknikk og ved instrumentbruk! Instrument (fra latin instrumentum) er et konkret eller abstrakt verktøy en bruker for å se, måle eller produsere noe. Som regel fungerer et instrument som et mellomledd og et middel for å oppnå noe man ellers vanskelig kunne fått til. Dermed kan et instrument sies å være noe som forenkler en vanskelig oppgave, eller noe som muliggjør noe som ellers ville vært umulig. Det internasjonale målesystemet SI (etter den franske definisjonen Système International d Unités) er det mest utbredte målesystemet i verden i dag. Et internasjonalt system, for måleenheter i fysikk og grunnleggende enheter i kjemi, som ble foreslått av CGPM i 1954 og i 1960 ble det innført under navnet SI. SI-systemet er basert på syv grunnenheter, og de er Meter for lengde, Kilogram for masse, Sekund for tid, Ampere for elektrisk strøm, Kelvin for temperatur, Mol for stoffmengde, Candela for lysstyrke. Andre enheter er avledede dimensjonsløse enheter, som radian (vinkel) og steradian (romvinkel). Grunnenheter kan settes sammen til avledede enheter som mål for andre størrelser. Noen av disse har fått egne navn, som frekvens, energi, effekt, trykk, lux, resistans osv. Innhold ANBEFALTE PRODUKTER...Side 4 ELEKTRO... Side 10 Detektorer... Side 12 Spenningstestere... Side 12 Multimeter... Side 18 Strømtenger... Side 26 Lekkasjestrømtenger... Side 32 Installasjonstestere... Side 38 Isolasjonsmålere... Side 43 Jordplatemålere & Jordfeilbrytertester...Side 46 Jordfeilsøker... Side 50 Kabelsøker... Side 52 Fasefølgetester... Side 53 Nettanalysatorer... Side 57 Instrumentkofferter...Side 62 Kabelfeilsøkere... Side 66 Håndscope & Motortester... Side 68 Solcelleanalysator...Side 69 AUTO... Side 72 Autoscope... Side 73 MILJØ & KLIMA... Side 76 Temperatur... Side 78 Termografi... Side 82 Lyd, støy og lysmåler.... Side 83 Fuktmålere... Side 84 Vannanalyse... Side 86 Gassmålere... Side 88 TELE & DATA... Side 92 Teleinstrumenter... Side 94 Nettverkstestere... Side 96 Fibertestere... Side 98 Satellittinstrumenter... Side 99 BENK & LAB...Side 104 Effektforsyninger...Side 104 KALIBRATORER... Side 106 BYGG & ANLEGG...Side 112 Avstandsmålere...Side 114 Søkeutstyr...Side 115 DRIFT & VEDLIKEHOLD... Side 116 Turtallsmålere & endoskop... Side 116 Rør & lekkasje... Side 118 Tykkelsesmålere...Side 119 VARIABLER TRANSFORMATORER... Side 122 TILBEHØR & RESERVEDELER... Side 133 SERVICEAVTALE...Side

3 ANBEFALTE PRODUKTER ANBEFALTE PRODUKTER E- serien E- serien Vi i ELIT AS har gjort et valg av instrumenter for deg som er fagmann. Disse valgene er basert på kvalitet, brukersnitt og ikke minst valuta for pengene. Selvsagt leverer ELIT AS mange andre instrumenter i samme kategori. Ta gjerne kontakt med oss for spissing av dine valg. ELIT 919 multimeter, se mer på side 18 ELIT 120 spenningstester, se mer på side 12 ELIT 25 isolasjonsmåler, se mer på side 43 ELIT 347 strømtang, se mer på side 27 ELIT EuroMaster E2 installasjonstester, se mer på side 38 ELIT A9 strømtang, se mer på side 26 ELIT E3 installasjonstester med lagring, se mer på side 40 ELIT 313 strømtang, se mer på side 26 og

4 ANBEFALTE PRODUKTER ANBEFALTE PRODUKTER E- SERIEN E- VERKET Vi i ELIT AS har gjort et valg av instrumenter for deg som jobber med E-VERK. Disse valgene er basert på kvalitet, brukersnitt og ikke minst valuta for pengene. Selvsagt leverer ELIT AS mange andre instrumenter i samme kategori. Ta gjerne kontakt med oss for spissing av dine valg. ELIT 1605 jordplatemåler, se mer på side 46 ELIT Tera Test 1590 isolasjonsmåler, se mer på side 45 ELIT 5612 jordsystemtang, se mer på side 46 ELIT 9011 fasefølgetester, se mer på side 54 ELIT 5612 jordsystemtang, se mer på side 46 ELIT 2011 kabelsøker, se mer på side 52 ELIT EuroMaster E2 installasjonstester, se mer på side

5 ANBEFALTE PRODUKTER TAVLEINSTRUMENTER E- VERKET ELIT AS LEVERER ALT AV TAVLEINSTRUMENTER, noen EKSEMPLER: ELIT 250 E3 jordfeilsøker, se mer på side 51 ELIT Ti2 termografikamera, se mer på side 82 ELIT 313 strømtang, se mer på side 26 og 32 ANALOGE INSTRUMENTER ENERGIMÅLERE SHUNTER STRØMTRAFOER DIGITALE INSTRUMENTER JORDFEILVARSLER ELIT 919 multimeter, se mer på side

6 ELEKTRO ELEKTRO FAKTA OM SPENNINGSDETEKTORER & SPENNINGSTESTERE VALGGUIDE SPENNINGSDETEKTORER & SPENNINGSTESTERE Målefunksjoner Instrumenttype ELEKTRISKE FELT OG DETEKSJON: Instrumenttype ELIT AC10II ELIT MT10 Elit 110II Elit 120 ELIT 130 Elektriske felt oppstår der det finnes elektriske ladninger eller ved gjenstander med forskjellig ladning. Mellom elektriske ladninger virker det elektriske krefter. Begrepet elektrisk felt brukes for å beskrive den kraften som vil virke på en elektrisk ladning som kommer inn i feltet. Elektriske felt måles i volt per meter (V/m), og det får oss til å assosiere elektriske felt med elektrisk spenning (elektrisk potensial). Dersom det er spenningsforskjeller et sted vil vi ha et elektrisk felt. Et elektrisk apparat som er tilkoblet strømnettet vil omgis av et elektrisk felt selv når apparatet er avslått og det ikke går noen strøm. Styrken på feltet øker når spenningen øker. Magnetfelt oppstår når elektriske ladninger er i bevegelse, dvs. når det går en strøm. Størrelsen på magnetfeltene er avhengig av strømstyrken og feltet øker når strømmen gjennom lederen øker. For å danne et magnetfelt må et apparat ikke bare være koblet til, men også være slått på slik at det går en strøm. Magnetfeltets styrke kan angis i form av flukstetthet B, og måles i Tesla (T). En Tesla er en stor enhet, derfor er en mer passende enhet for nettfrekvente magnetfelt mikrotesla (µt), 1T = 1 million µt. Magnetfeltene er vanskelige å skjerme; de går relativt uhindret gjennom de fleste materialer Ved de høye frekvensene, radiofrekvens (RF) området og oppover, brukes heller H-feltet (magnetisk feltstyrke), målt i ampere per meter (A/m). Sammenhengen mellom B og H er 1 A/m 1.26 µt i luft. Elektrisk spenning er et mål på den potensielle differansen av elektrisk ladning mellom to punkter. SI-enheten for spenning er volt (V), og spenning kan måles med et voltmeter. I formler brukes i Norge symbolet U, i engelsk litteratur brukes ofte symbolet V. Symbolet E brukes også for spenning, men det er forbeholdt en spenning som er indusert av et magnetfelt i (størrelses)-endring. Dersom punktene blir koblet sammen til en elektrisk krets oppstår det en elektrisk strøm som forsøker å utjevne potensialforskjellen. Spenning Polaritet Motstand Summer Berøringsløs ACV-påvisning Spenningsmåling AC Spenningsmåling DC visning av _+ polaritet i DCV Motstand Ω kontinuitet summer Andre funksjoner Test av jordfeilbryter 30 ma (ikke NEK400 krav) måler spenning selv uten batteri Slår seg selv av Lysdioder LED (analog) Spenning er ikke en grunnenhet, den er definert slik at 1 V er den spenning som skal til for at en strøm på 1 A skal avgi en effekt på 1 W. Kraften mellom to ulike ladninger kan gjøre et arbeid. Spenning er lik arbeidet de elektriske kreftene gjør per ladningsenhet når de frakter ladning gjennom en elektrisk komponent/leder. Av/på Poltest Indikering data Hold fysisk av-og-på knapp finner faseleder i TN- system Blinkende lys ved spenningstest fast lys ved spenningstest Akustisk signal ved spenning Batteri Sikkerhet Automatisk test av batteri IEC Overspenning CAT III- Jord 1000V 1000V 1000V 1000V CAT IV- Jord 600V 600V 600V 600V

7 ELEKTRO ELEKTRO SPENNINGSTESTERE & DETEKTORER SPENNINGSTESTERE & DETEKTORER A ANBE FALT PRODUK T ELIT 120 SPENNINGSTESTER ELIT MT10 DETEKTOR Spenningstester 690V med indikering av spenningsnivå via lysdioder. Instrumentet måler både AC og DC og har poltest for detektering av faseleder på et TN-nett. Instrumentet indikerer spenning selv uten batteri og har autotest av alle lamper og funksjoner. Faserotasjonsmåling er også mulig og instrumentet har innebygget LED lykt. ELIT MT10 er en liten penn for test av tilstedeværelsen av magnetiske felt. Instrumentet kan brukes på magnetspoler, magnetventiler, kontaktorer og andre enheter med elektrospoler. Instrumentet har også en LED lommelykt i bakkant og lommeklips. Sett tuppen av instrumentet ned mot f.eks. en magnetventil. Trykk inn testknappen og hvis tuppen lyser blått har magnetventilen spoleeffekt. Brukes til feilsøking av mekaniske enheter som magnetventiler, kontaktorer osv. Leveres med en påmontert testmagnet i bakkant av instrumentet for selvtest før bruk. Spenning AC V Spenning DC V Sikkerhet Overspenningskategori IEC CAT IV 600V Polaritet ± Lommelykt, LED Virker uten batteri Målespisser 2/4mm Faserotasjon L/R Autotest ELIT , ELIT MT ,- ELIT AC10 SPENNINGSDETEKTOR ELIT 110II SPENNINGSTESTER En ny oppdatert versjon av AC10 spenningsdetektor med LED-lommelykt. Instrumentet har nå valgbare testområder på 24V-1000V og 100V-1000V. Enkel å bruke, kun holde tuppen mot en pol i f.eks en stikkontakt eller mot en leder. Finner faseleder i TN nett (ref. NEK 400). Dersom tuppen blinker rødt og det kommer en høy pipelyd så er det spenning til stede. Sterk LED lommelykt for bruk i dårlig opplyste områder. Høy personsikkerhet CAT III 1000V/CATIV600V. Dobbelt støpt kapsling. Bruksområde: V AC. En nyutviklet spenningstester i CAT IV for opp til 400V AC/DC med indikering av spenningsnivå via lysdioder. Instrumentet har inndeling fra ±6V, 12V, 24V, 50V, 120V, 230V og 400V AC/DC. Frekvensområdet for instrumentet er fra DC til 65Hz. Instrumentet bruker ikke batterier. I tillegg har instrumentet LI-TEST (lavimpedanstest) som belaster kretsen det testes på for å oppdage spøkelsespenninger. Leveres i bæreveske med brukermanual. Spenning AC V Sikkerhet IEC Spenning AC 6-400V Sikkerhet IEC Deteksjon Lys og lyd Overspenningskat. CAT IV 600V Spenning DC 6-400V Overspenningskategori CAT IV 600V Polaritet ± Overspenningskat. CAT III 1000V Polaritet ± Lavimpedanstest 270k LED lykt Virker uten batteri Målespisser 2/4mm Autotest ELIT AC , ELIT 110II 1 159,

8 ELEKTRO NOTATER Spenningstestere ELIT 130 SPENNINGSTESTER Spenningstester 690V med digital visning. Instrumentet har funksjoner for summing, fasefølge og poltest. Målespissene kan veksles mellom 2mm og 4mm tupp og avstanden mellom målespissene når de står montert på instrumentet er 19mm. Dette gir enkel spenningstest i stikkontakt med en hånd. I tillegg har instrumentet LED lommelykt og er laget i CAT IV utførelse. Spenning AC 0-690V Sikkerhet IEC Spenning DC 0-690V Overspenningskategori CAT IV 600V Polaritet ± Faserotasjon L/R Lommelykt, LED Målespisser 2/4mm Summer ELIT ,

9 ELEKTRO ELEKTRO FAKTA OM multimeter VALGGUIDE MULTIMETERE Multimeter er betegnelsen på et måleinstrument som kan måle flere forskjellige verdier innen elektrisitet. Multimeteret forbindes først og fremst med elektroyrkene hvor man tidligere måtte ha flere forskjellige måleinstrumenter for å måle spenning, strøm og motstand. I dag holder det med ett instrument som kan måle alle disse verdiene. Derav navnet multimeter. Et multimeter i dag måler som regel like- og vekselverdier av spenning og strøm. Maksimal- og minimalverdier. Diodetest. Frekvens på en vekselspenning. Duty Cycle til et digitalsignal (firkantsignal). Temperatur. Kapasitans, samt at noen såkalte elektronikk multimeter og så måler induktans og sjekker transistorer. Noen multimetre viser også simulert analogvisning i form av en bargraph. Dette er praktisk for å illustrere et målesignal som endrer seg med tiden. Målefunksjoner Instrumenttype Instrumenttype ELIT 1552 ELIT 205 ELIT 822 ELIT 812 ELIT 919 ELIT 218 ELIT 917 ELIT 73 ELIT 518 Sann RMS og gjennomsnittresponder En gjennomsnittsresponder tar utgangspunkt i gjennomsnittsverdien til et AC signal. Gjennomsnittsverdien defineres som den likerettede ekvivalent med en polaritet. For en sinus er denne verdien 63,7 % av spissverdi. For å vise denne verdien som en effektiv (RMS) verdi må vi multiplisere med formfaktoren for en sinus som er en konstant på 1,11. Spissverdi x 63,7 % x 1,11 = Effektiv verdi (RMS) Eksempel: Ved en spissverdi på en sinus på 325 V vil DC-ekvivalenten (gjennomsnittsverdien) være 205 V (63,7 %) og effektiv verdien (RMS) blir da 227,5 V. De fleste multimeter på markedet er konstruert for å måle sinus. Denne type signal kan komme fra glødelamper, varmeovner, varmekabler osv. Det er resistive (lineære) belastninger. Og hadde tidligere den største andelen av belastningen, men i dag er kurvene ikke lenger som de engang var, for typen laster har forandret seg mye, med nye lasttyper som PC er, frekvensregulerte motorer, elektronisk regulert varme og belysning osv. For å måle riktig på slike laster trengs Sann RMS instrumenter. Sann RMS instrumenter beregner kvadratroten av gjennomsnittskvadratet av mange målinger tatt forskjellige steder på en periode. Dette gir presis verdi på effektivverdien uansett kurveform, sinus eller ikke sinus. Spenning måles i parallell med kretsen. Spenningsmåling avdekker kildespenning, spenningsfall/dropp, spenningsubalanse, spenningsnivå, jordfeil for å nevne noe. Strømmåling ved bruk av multimeter gjøres med måling i serie med strømkilde, så vær oppmerksom på at de fleste multimeter ikke måler høyere enn til 10A, og multimeter er i hovedsak tenkt bruk for måling av mindre strømmer. For høyere strømnivåmålinger bør en bruke strømtenger. Strømtangen lukkes rundt en leder. Strømmåling avdekker overbelastede kretser/kurser, for kontroll av kretsstrømmer (4-20mA sløyfer), kretsoperasjonsstrøm, strøm i forskjellige grener av en krets osv. Multimeter bør ha høyeffektsikring for å måle strøm, dvs for å måle på en 250 Volts krets så må en ha 20A, 600V sikring, eller aller helst bruke strømtangadapter tilkoblet til multimeteret. Motstandsmåling gjøres i parallell med objektet som skal måles. Husk å slå av strømtilførselen. Motstandsmålinger avdekker motstand i en last, i en leder, samt verdien av en motstand (resistans). Funksjonen potensiometer. Tester åpen eller lukket krets. Sikringsfeil. Kortslutninger. Bryter test. Kretsfeil med mer. Spenning Strøm Motstand Temperatur Andre funk. Display Data Overføring Kategori DC Volt AC Volt dc Ampere AC Ampere Ω Resistans C/ F Duty Cycle frekvens kapasitans diodetest Summer Lavimpedans Isolasjonstest Sann RMS relativ data Hold maks./min. Auto AV peak Hold Batterisymbol Plass for ekstra batteri En-knaps-funksjon Bakgrunnslys Bargraf Siffer PC-program følger med USB/RS232 CAT III Jord 1000V 300V 600V 1000V 600V 1000V 1000V 1000V 1000V Kategori CAT IV Jord 600V 600V 300V 600V 600V 600V 600V

10 ELEKTRO ELEKTRO multimeter multimeter A ANBE FALT PRODUK T ELIT 919 MULTIMETER ELIT 822 MULTIMETER ELIT 919 sann RMS multimeter, er et ledende multimeter i multimeterserien, som setter standarden med en kombinasjon av presisjon, egenskaper, sikkerhet, samt enkel å bruke. Høy oppløsning på siffer. Peak hold. CAT IV 600V sikkerhetsnivå. Komplett vern på all områder. IP67 støv- og vannsikker. Dobbeltstøpt robust kapsling for røft feltarbeide med krav om høy nøyaktighet og sikkerhet. Laget for nordiske forhold og brukerkrav. Leveres komplett med bæreveske, måleledningssett, temperaturføler og norsk brukerveiledning. ELIT 822 sann RMS multimeter er et kompakt multimeter i dobbelstøpt kapsling, og med ekstra stort høyoppløselig display med 6000 siffer. Auto områdeinnstilling og med en basisnøyaktighet på hele 0,5%. CAT IV sikkerhetsnivå. Komplett vern på all områder. Robust kapsling for røft feltarbeide med krav om høy nøyaktighet og sikkerhet. 61 segmenters bargraf. Laget for nordiske forhold og brukerkrav og leveres med bæreveske, måleledningssett, temperaturføler og norsk brukerveiledning. Spenning AC 0,0mV V Duty Cycle 0,1-99,9% Spenning AC V Kapasitans 10pF - 4mF-1 Spenning DC 0,0mV V Temperatur C Spenning DC V Summer Strøm AC og DC 0,0uA - 10A Diodetest Strøm AC og DC 0-10A Diodetest Motstand 0-40MOhm Summer Motstand 0-40MOhm Temperatur: C Kapasitans 1pF - 40mF-1 Frekvens 0-10MHz Data hold ELIT , ELIT ,- ELIT 812 MULTIMETER ELIT 917 MULTIMETER 300v ELIT 812 er et kompakt multimeter i dobbelstøpt kapsling, og med ekstra stort høyoppløselig display med 4000 siffer. Auto områdeinnstilling og med en basisnøyaktighet på hele 0,5%. CAT IV sikkerhetsnivå. Komplett vern på all områder. Robust kapsling for røft feltarbeide med krav om høy nøyaktighet og sikkerhet. Laget for nordiske forhold og brukerkrav. Leveres komplett med bæreveske, måleledningssett, temperaturføler og norsk brukerveiledning. ELIT 917 er et ledende multimeter, som setter standarden med en kombinasjon av presisjon, egenskaper, sikkerhet, samt enkel å bruke. CAT IV 600V sikkerhetsnivå. Komplett vern på all områder. IP67 støv- og vannsikker. Dobbeltstøpt robust kapsling for røft feltarbeide med krav om høy nøyaktighet og sikkerhet. Laget for nordiske forhold og brukerkrav. Leveres komplett med bæreveske, måleledningssett, temperaturføler og norsk brukerveiledning. Spenning AC 0,0mV - 600V Duty Cycle 0,1-99,9% Spenning AC V Kapasitans 1pF - 200uF. Spenning DC 0,0mV - 600V Temperatur C Spenning DC V Summer Strøm AC og DC 0,0uA - 10A Diodetest Strøm AC og DC 0-10A Motstand 0-40MOhm Summer Motstand 0-40MOhm Diodetest Kapasitans 1p - 200uF Frekvens 0-10MHz ELIT , ELIT ,

11 ELEKTRO ELEKTRO multimeter multimeter ELIT 73 MULTIMETER ELIT 218 MULTIMETER 600v ELIT 73 er et instrument for de som ønsker et PROFF multimeter med høy nøyaktighet, sikkerhet og mulighet for å logge direkte til minnet i instrumentet uten å være tilkoblet en PC. Måler 4-20mA sløyfe, diodekontroll, summer, samt har 100kHz båndbredde. Automatisk områdeinnstilling, strømmålealarm, funksjonsoppsett, Kan logge opp til 9999 målinger. Dobbelt display med hvit bakgrunnsbelysning siffer. Sove-modus for å spare batteri. Indikering av lavt batterinivå. Innstøpt gummihylster for økt beskyttelse. USB tilkobling. Leveres med programvare, måleledninger, brukerveiledning, temperaturføler, krokodilleklemmer og bæreveske. Det nye pennmultimeteret med 7 funksjoner, og med stort tydelig display med tilhørende bargraf. Full funksjonsindikering. Måler spenning og strøm AC / DC, samt motstand, summing og diodetest. Har data Hold og områdehold CAT III. Sikkerhetsdesign. Lavimpedansmåling (se FAQ) og automatisk avslåing. Designet etter nordiske montørers ønsker og produsert i forhold til nordiske driftsforhold. Leveres komplett med batteri, lang og kort målespiss. Spenning AC 0,0mV V Data hold Spenning AC 0-600V Data hold Spenning DC 0,01mV V Summer Spenning DC 0-600V Summer Strøm AC og DC 0,-uA - 10A Strøm AC og DC 0-400mA Peak hold Diodetest Motstand 0-40MOhm Maks/min.måling Motstand 0-40MOhm Områdehold Frekvens 0,-0Hz - 400MHz Temperatur C Frekvens 0-10MHz Byttbar spiss, kort/lang ELIT , ELIT ,- ELIT 518 MULTIMETER ELIT 1552 MULTIMETER/ ISOLASJON Et minimultimeter i dobbelstøpt kapsling med stort 4000 siffers display. Høyt sikkerhetsnivå i CAT III 1000V og CAT IV 600V. Måler de fleste grunnleggende parrametere som motstand, spenning, strøm, dioder osv. Instrumentet har innebygget spenningsdetektor samt LED lommelykt. På strømmålingen har instrumentet automatsikring. ELIT 1552 kombinerer isolasjonsmåler med ett fullverdig multimeter. Instrumentet har solid innkapsling med IP67 klasse og dobbelt display. Isolasjonsmålingene kan gjøres med 125V,250V,500V og 1000V testspenning. Multimeteret måler bla.a: Spenning og strøm AC\DC.Frekvens og Duty Cycle. Temperatur, motstand, diodetest og kapasitansmåling. ELIT 1552 har også mulighet for datalagring med overføring til PC.Leveres med måleledninger, temperaturprobe og programvare. Overspenningskategori CAT IV 600V. Spenning AC 0-600V Lommelykt Testspenning 125, 250, 500, 1000V Motstand 0,-Ohm - 40M ohm Spenning DC 0-600V Summer Spenning DC 0,-mV-1000V Kapasitans 0,-0nF-40mF Strøm AC og DC 0-200mA Spenning AC 0,0mV-1000V Diodetest Frekvens 0,-0Hz-100M Hz Motstand 0-40MOhm Spenningsdetektor VAC Strøm AC 0,-uA-10A Duty Cucle 0,1--99,90% Frekvens 0-10MHz Strøm DC Temperatur grader C ELIT ,- ART.nr Produktnavn Forpakningsstr. Veil.pris ELIT ,

12 ELEKTRO NOTATER multimeter ELIT 205 LOMMEMULTIMETER ELIT 205 er et lite lommemultimeter som passer lett i brystlommen. Solid og for daglig bruk. Faste ledninger med 2mm målespisser. Stort displayet med symboler for alle målefunksjoner. Tydelig inndeling av målefunksjoner på funksjonsvelgeren som kan håndteres med en hånd. 5 funksjoner, DCV, ACV, Ohm, summer og diodesjekk. Indikering ved lavt batterinivå. Data Hold for frysing av måleresultater på displayet. Automatisk områdeinnstilling. Indikering av overbelastning og vern på alle områder. Leveres i etui med norsk veiledning og batteri. Spenning AC 0-500V Data hold Spenning DC 0-500V Batteriindikator Diodesjekk, 3V Autoinstilling Motstand 0-20MOhm Multisymbol Summer <30ohm ELIT ,

13 ELEKTRO ELEKTRO FAKTA OM STRØMTENGER VALGGUIDE STRØMTENGER En strømtang eller et tangamperemeter er et svært nyttig instrument for å måle strøm, spesielt store strømmer. Den store fordelen er at en ikke trenger å bryte opp kretsen. Tangen klipes bare rundt en ledning på kretsen og verdien leses direkte av på instrumentet. Målefunksjoner Instrumnettype ELIT A9 Instrumenttype ELIT E7II ELIT 345 ELIT 343 ELIT 341 ELIT 347 ELIT 313 ELIT 7600 ELIT 9930 ELIT 201 ELIT CM07 Strømtenger er tilgjengelig som både AC- og DC tenger. AC tengene er de vanligste og som regel enklere å lage (billigere) enn DC tenger. Som regel er strømtangen laget som et multimeter med tangkjeft (en kombinasjonstang), og en kan i tillegg få tenger som også måler aktiv og tilsynelatende effekt, samt tenger spesielt laget for feilsøking av lekkasjestrøm/jordfeilstrøm (lekkasjestrømstenger). Når du velger DC tang bør en huske på at instrumentet skal ha en lav remanens (Remanent magnetisme er den magnetisme som sitter igjen i et ferromagnetisk materiale etter at en påvirkning som har gjort materialet magnetisk er fjernet). Alle ELIT s tenger har lav remanens. Det motsatte fører til nedsatt nøyaktighet med tiden. Valg av Sann RMS øker også nøyaktigheten betraktelig ved måling på ikke sinusformede strømkurver. Lekkasjestrømsmåling: Lekkasjestrømsmåling eller jordfeilstrømsmåling er en måling av differansestrøm, som følge av jordfeil eller på grunn av kapasitive lekkasjestrømmer. Dersom summen av strømmer i begge retninger gjennom én fas er ulik fra null, måles strømdifferansen, eller i daglig tale kalt jordfeilstrøm. Denne jordfeilstrømmen er i de fleste tilfeller basert på en eller flere rene jordfeil. Den er i mange tilfeller også en kombinasjon av jordfeil og kapasitive lekkasjestrømmer, og i enkelte tilfeller bare fremkommet av kapasitive lekkasjestrømmer. Målinger utføres rundt alle ledere med jordleder alltid utenom lekkasjestrømstangens tangkjeft (sumstrømstrafoen). Se tegninger nedenfor for måling på enfase, trefase og trefase fireleder system. STRØMMÅLING LEKKASJESTRØMMÅLING (JORDFEILSTRØMSMÅLING) Spenning Strøm Motstand Temperatur Andre funk. Display DC Volt AC Volt dc Ampere AC Ampere Ω Resistans C/ F Frekvens kapasitans diodetest Summer Sann RMS dc nulling data Hold maks./min. peak Hold relativ Lav impedans volt sense Auto AV Batterisymbol kjeftåpning Bakgrunnslys Bargraf 16mm 16mm 69mm 33mm 33mm 33mm 33mm 27mm 60mm 23mm 28mm Siffer MAKS Kategori CAT III Jord CAT IV Jord 1000V 1000V 600V 600V 600V 600V 600V 300V 1000V 600V 600V 600V 600V 300V 300V 300V 300V 300V 1000V 600V

14 ELEKTRO ELEKTRO STRØMTENGER STRØMTENGER A ANBE FALT PRODUK T ELIT A9 ÅPEN STRØMTANG 600v 1000 v ELIT 347 STRØMTANG 600v 300v A ANBE FALT PRODUK T ELIT har utviklet en ny proff elektrisk tester for det nordiske markedet. Instrumentet er laget i IP54 og med gummigrep for sikker og god håndtering. Instrumentet har berøringsløs spenningsdetektor (VoltSense) og Li-Test for påvising av spøkelsesspenninger. En veldig hendig funksjon ved feilsøking. Med den åpne tangkjeften kan testeren måle opp til 200AAC og instrumentet har et spenningsområde på opp til 1000V AC/DC (auto sense). Instrumentet leveres med bæretaske og måleledninger som kan settes fast på baksiden av instrumentet. Da ledningene er byttbare gjør dette at levetiden til instrumentet blir enda lengre.dette er et instrument som enhver elektriker eller servicearbeider bør ha i sitt sortiment. Spenning AC/DC (autom.) Strøm AC Motstand Kapasitans 1000V 200A 20MOhm 100uF Temperatur 1000 C Summer LI-Test (lavimpedans test) Diode test Lys i displayet <40Ohm <250kOhm VoltSense (berøringsløs sp.test) ELIT 347 sann RMS strømtang som er en del av den nye profesjonelle strømtangserien som kombinerer det beste fra multimeter og strømtenger. Strømtangen er laget i dobbeltkapslet utførelse, og med høyt sikkerhetsnivå CAT IV 300V / CAT III 600V. Elektronisk overbelastningsbeskyttelse. Automatisk avslåing, og indikering av lavt batterinivå. 40 segmenters bargraf. Og har en ypperlig dråpeformet tangkjeft på 33mm for å komme lettere til under måling. Laget etter nordiske krav og for nordiske forhold. Samplingsintervall på 10mS i PEAK modus. Summer:. Lys i display:. Sann RMS:. Data hold Peak hold Batteriindikator Spenning AC 0-600V Spenning DC 0-600V Strøm AC/DC A Motstand Kondensator 0-40MOhm 10pF - 40mF Temperatur C Diodetest ELIT A , ELIT ,- A ANBE FALT PRODUK T ELIT 313 STRØMTANG 600v 300v En nyutviklet lekkasjestrømtang med stor tangkjeft, sann RMS og beskyttelse mot ekstern feltpåvirkning. Strømtangen har et stort måleområde og mange viktige funksjoner som peak måling og maks/min. måling. Vi har også lagt inn en filterfunksjon som ved behov kan settes på for å fjerne overharmonisk støy. Dette er en universal strømtang som har et stort bruksområde da den kan måle strømmer fra ma og opp til 1000A. ELIT 341 STRØMTANG 600v 300v ELIT 341 er en del av den nye profesjonelle strømtangserien som kombinerer det beste fra multimeter og strømtenger. Denne strømtangen er laget i dobbeltkapslet utførelse, og med høyt sikkerhetsnivå CAT IV 300V / CAT III 600V. Elektronisk overbelastningsbeskyttelse, Data Hold, Automatisk avslåing, og indikering av lavt batterinivå. Måler opp til 1000A AC, og har en ypperlig dråpeformet tangkjeft på 33mm for å komme lettere til under måling. Laget etter nordiske krav og for nordiske forhold. Duty Cycle: 0-100%. Summer:. Lys i display:. Data Hold Størrelse 246x112x40mm Data hold Strøm AC A Spenning AC/DC 0-600V Vekt 579g Frekvens 0-10MHz Motstand 0-40MOhm Strøm AC 0,1mA- 1000A Sikkerhet IEC Batteriindikator Kondensator 10pF - 100uF Peak hold Frekvensrespons 40Hz - 1kHz Spenning AC 0-600V Temperatur C Motstand 0-600MOhm Maks kabeldiameter Ø69 mm Spenning DC 0-600V Diodetest ELIT , ELIT ,

15 ELEKTRO ELEKTRO STRØMTENGER STRØMTENGER ELIT 343 STRØMTANG ELIT 7600 STRØMTANG 600v 300v 300v ELIT 343 er en del av den nye profesjonelle strømtangserien som kombinerer det beste fra multimeter og strømtenger. Den er laget i dobbeltkapslet utførelse, og med høyt sikkerhetsnivå CAT IV 300V / CAT III 600V. Elektronisk overbelastningsbeskyttelse, automatisk avslåing, og indikering av lavt batterinivå. Måler opp til 1000A AC og DC, og har en ypperlig dråpeformet tangkjeft på 33mm for å komme lettere til under måling. Laget etter nordiske krav og for nordiske forhold. Duty Cycle: 0-100%. Lys i display:. ELIT 7600, en av verdens minste strømtenger med stor ytelse og dråpeformet tangkjeft. Lett å ha i lomma og lett å komme til med (størrelse: 150x50x25mm) Tangkjeft på 27 millimeter. Slår seg selv av for å spare batteri (Auto Off). Måler helt opp til 300A AC. Data Hold for å fryse måleverdi på display. Leveres komplett med batteri, bæreveske og norsk brukerveiledning. Data hold Strøm AC/DC A Strøm AC 0,-- 200A Frekvens 0-100MHz Motstand 0-40MOhm Data hold Summer Kondensator 10pF - 100uF Spenning AC 0-600V Temperatur C Spenning DC 0-600V Diodetest ELIT ,- ELIT 345 STRØMTANG ELIT ,- ELIT 9930 STRØMTANG 600v 300v ELIT 345 sann RMS strømtang som er en del av den nye profesjonelle strømtangserien som kombinerer det beste fra multimeter og strømtenger. ELIT 345 er laget i dobbeltkapslet utførelse, og med høyt sikkerhetsnivå CAT IV 300V / CAT III 600V. Elektronisk overbelastningsbeskyttelse, Automatisk avslåing, og indikering av lavt batterinivå. 40 segmenters bargraf. Måler opp til 1000A AC, og har en ypperlig dråpeformet tangkjeft på 33mm for å komme lettere til under måling. Laget etter nordiske krav og for nordiske forhold. Lys i display:. Sann RMS:. ELIT 9930 sann RMS strømtang som måler AC og DC opp til 2000A. Dråpeformet tangkjeft på 60mm for å komme lett til store kabler på trange områder. Bakgrunnsbelyst display. Kan måle μ/ma direkte på AC og DC inngangene. Måler AC og DC spenning opp til 1000V. Måler motstand, kapasitans, frekvens, diodetest og Duty cycle mellom 1 99%. Data Hold for å fryse måleverdi på displayet. Automatisk nulljustering for AC/DC måling. Relativ måling for avviksmåling. Dobbeltisolert. Cat III 1000V. Leveres komplett med måleledninger, batteri og brukerveiledning. Tangen for den som trenger å måle stort og nøyaktig. Data hold Strøm AC A Data hold Spenning AC 0,-0V-1000V Peak hold Motstand 0-40MOhm Summer Spenning DC 0,1mV-1000V Summer Kondensator 10pF - 40mF Diodetest Motstand 0,1-40M ohm Spenning AC 0-600V Temperatur C Strøm AC/DC tang 0,1A A Kapasitans 10pF - 50uF Spenning DC 0-600V Diodetest Strøm AC/DC multimeter 0,1uA - 400mA Frekvens 0,-1Hz - 100kHz ELIT , ELIT ,

16 ELEKTRO ELEKTRO STRØMTENGER STRØMTENGER ELIT CM07 STRØMTANG ELIT E7II STRØMTANG ELIT CM07 sann RMS, AC/DC strømtang som også kan brukes som lekkasjestrømstang. Måler AAC og ADC opp til 400A, og med oppløsning på 1mA ved AC og 10mA ved DC. - Måler frekvens berøringsløst opp til 1MHz. - 23mm rund tangkjeft. - Ett trykks nulljustering ved ADC. - Meget høy nøyaktighet sann RMS. - Data Hold funksjon for å fryse måleverdi på display. - Leveres med veske, batteri og norsk brukerveiledning. Åpen strømtang med multimeter- funksjoner og spenningsdetektor. Strømtang ELIT E7II med åpen tangkjeft er en videreutvikling av ELIT E7. Tangen har blitt slankere, har bedre oppløsning på displayet og det er mulig å bytte ut måleledningene. I tillegg har tangen fått funksjon for berøringsløs spenningsmåling og er nå i CAT IV 600V. Tangkjeften kan ta ledere opp til 16 mm. Gunstig i trange områder der det er vanskelig å få omsluttet en leder. Data hold Max/min Strøm AC 0,-0A - 400A Automatisk områdevalg Størrelse 66x198x46mm Utskiftbare måleledninger Batteriindikator Automatisk avslåing, etter 30 min Vekt 280gr inkl. batteri Strøm DC 0,-A - 400A Målehastighet 2,5 gang/ sek Sikkerhet IEC 1010 Frekvens 0,01HZ - 99,9kHz Enhåndsbetjent ELIT CM , ELIT E7II 1 996,- ELIT 201 STRØMTANG 600v ELIT 201 er en meget praktisk og god strømtang med en krokformet tangkjeft på 28 millimeter som gjør at en kommer lett til i trange områder. Her får en strømtang med multimeterfunksjoner til en meget god pris. Måler strøm AC og spenning AC og DC, samt motstand, summer og diodetest. Passer for de som ikke har krav til sann RMS målinger. Har maksimalmåling og Data Hold for å fryse målte verdier på displayet. Automatisk områdeinnstilling. Leveres komplett med måleledninger i egen bæreveske. Data hold Spenning DC 0,0mV - 600V Max/min Strøm AC 0,-0A - 400A Summer Motstand 0,0-20M ohm Diodetest Spenning AC 0,-0V - 600V ELIT ,

17 ELEKTRO ELEKTRO LEKKASJESTRØMTENGER Lekkasjestrømtenger A ANBE FALT PRODUK T ELIT 313 STRØMTANG 600v 300v En nyutviklet lekkasjestrømtang med stor tangkjeft, sann RMS og beskyttelse mot ekstern feltpåvirkning. Strømtangen har et stort måleområde og mange viktige funksjoner som peak måling og maks/min. måling. Vi har også lagt inn en filterfunksjon som ved behov kan settes på for å fjerne overharmonisk støy. Dette er en universal strømtang som har et stort bruksområde da den kan måle strømmer fra ma og opp til 1000A. ELIT 140E LEKKASJESTRØMTANG 300v Lekkasjestrømstang med hele 10μA oppløsning.stor tangkjeft på 40mm. Indikering av lavt batterinivå. Indikering av overbelastning. Liten fysisk størrelse, lommeformat. Data hold for å fryse målt verdi på display. Kan også brukes som vanlig strømtang da den måler opp til 300AAC. Leveres i veske med batteri og norsk veiledning. Data Hold Størrelse 246x112x40mm Data Hold Spenning AC/DC 0-600V Vekt 579g Strøm AC 0,-mA - 300A Strøm AC 0,1mA- 1000A Sikkerhet IEC Peak hold Frekvensrespons 40Hz - 1kHz Motstand 0-600MOhm Maks kabeldiameter Ø69 mm ELIT , ELIT 140E ,- ELIT 2007 LEKKASJESTRØMTANG 600v Lekkasjestrømstang med høy nøyaktighet. - Tangkjeft på 31mm. - Stort multisymboldisplay. - 3 manuelle områder på 200mA, 2A og 150A. - Data hold for å fryse målt verdi på display. - Sikkerhetsnivå Cat III 600V. - Liten og hendig størrelse, passer lett i lomma. - Robust utførelse. - Leveres med veiledning, batteri og håndstropp. 3 manuelle områder på 200mA, 2A og 150A. Data hold Strømmåling 0,0mA - 150A ELIT ,

18 ELEKTRO ELEKTRO SLUTTKONTROLL SLUTTKONTROLL Elsikkerhet er i henhold til DSBs at en har en pålitelig strømforsyning og at verken elektriske anlegg eller produkter medfører noen fare for liv, helse og materielle verdier. ELIT s bidrag til dette er blant annet å levere produkter og løsninger innen jording, lynvern, overspenningsvern, samt produkter for overvåking, kontroll og distribusjon i elektriske anlegg, samt måleinstrumenter for å foreta systematisk kontroll av elektriske anlegg og rapportering. Aktuelle målinger ved sluttkontroll: 5 hovedmålinger som er måling av kontinuitet i jordledere og utjevningsforbindelser. Isolasjonsmåling. Overgangsmotstand på jordelektroden. Kortslutningsmåling. Jordfeilbryters utløsestrøm og utløsetid. I tillegg vil en måtte foreta isolasjonsmåling på SELV og PELV kurser, samt gulv- og veggresistansmåling på installasjoner hvor dokumentasjon av dette er påkrevet. Dokumentasjon av spenningsfall og polaritet er på enkelte anlegg nødvendig, samt en generell funksjonstest. Berøringsspenning, Jordresistans (overgangsmotstand til jordingsanlegg) og jordresistivitet: Berøringsspenningsgrensen avhenger av om det er i et lavspenningsnett eller et høyspenningsnett en skal regne ut for. For et normalt lavspenningsnett er det to formler som kan brukes, og det er om det er for IT/TN-nett med jordfeilbryter 30mA (som er høyeste for personvern), eller om det er for et eldre IT-nett uten jordfeilbryter. Begge plasser gjelder ohms lov: R=U/I, og for nett med 30mA jordfeilbryter blir det da R=50V/30mA=1667ohm. 50V er maksimal berøringsspenning på lavspenningsnett for personer, og 25V der det er snakk om dyr. For nett uten jordfeilbryter gjelder samme grunnformel, men strømmen I kommer frem ved å gange forsyningstrafoens kva med 2mA, det vil f.eks si at ved bruk av en 500 KVA forsyningstrafo blir I 500x2=1000mA=1A. Ergo blir R=50V/1A=50ohm. Kontinuitetsmåling: Må alltid utføres på alle kurser og alle utjevningsforbindelser. Bruk egnet instrument med målestrøm > 200 ma. Ledningssnelle med måleledning anbefalt brukt i tillegg (Husk nullstilling av instrument). Måleresultat vurderes i henhold til lederlengde og lederdiameter. Når en så vet hva maks overgangsmotstand kan være, må en så finne ut jordresistiviteten til fjellet (gneis, granitt osv), og det kan en finne ut ved å bruke installasjonstesterens jordresistivitetsfunksjon (4 spydsmetoden), eller se i jordingshåndboken for hva granitt, gneis osv har av resistivitet. Gneis har f.eks ca 5000ohm/m resistivitet og dersom vi sier at overgangsmotstanden f.eks skal være maks 50ohm blir kravet til antall meter jording (spyd i fjellgrunn): 5000/50=100m, eller for Wire: 5000/(50x0,6)=167m. Isolasjonsmåling: Isolasjonsmåling foretas på spenningsløst anlegg og mellom fase og jord. Hele den faste installasjonen skal måles. Slå på allpolige brytere før måling! Husk at elektronikk kan ta skade. Koble sammen faseledere (og evt. N). Overspenningsvern må kobles ut. For måling på anlegg med nettspenning opp til 500V (i praksis 230V IT-nett og 400V TN-nett): Prøvespenning satt til 500V DC, og måleresultat > 1MΩ pr. kurs. For måling over 500V: Prøvespenning 1000V DC, og isolasjonsresistans > 1MΩ pr. kurs. For SELV / PELV kurser: 250V prøvespenning, og måleresultat > 0,5MΩ. NB: Dette gjelder kun overgangsmotstand ved berøringsspenning. Skal en ha koblet til overspenningsvern bør overgangsmotstanden ned i området 10ohm for å unngå restspenninger inn i anlegget, og er det snakk om lynvernanlegg på fjelltopp bør overgangsmotstanden ned i ca 5-10ohm (og gjerne lavere), og en bør da ha dypjording via jordspyd i umiddelbar nærhet

19 ELEKTRO ELEKTRO SLUTTKONTROLL SLUTTKONTROLL Jordresistansmåling: Jordresistansmåling (også kalt jordplatemåling), eller måling av overgangsmotstanden mellom jordingsanlegg (jordspyd, jordtråd osv) og jordsmonnet kan gjøres ved bruk av flere måleteknikker. Den enkleste og mest brukte kalles 2-punktsmetoden, hvor en kobler inn måleinstrumentet i serie mellom elverkets kjente jording og ens egen nye ukjente lokale jording. Kortslutningsmåling og dokumentasjon av feilsløyfeimpedansen: Fastsettelse av forventet kortslutningsstrøm: Forventet kortslutningsstrøm skal bestemmes for hvert aktuelle punkt i installasjonen ved måling ( ved inntak og lengste/ svakeste kurs ytterst i anlegget ). Den minimale kortslutningsstrømmen Ik2min skal måles for at vi skal se om den gir energi nok til at vernet kobler ut, dvs sammenlignes mot vernets utløsekarakteristikk. Den maksimale kortslutningsstrømmen Ik3maks skal måles for at vi skal se om vernet har stor nok bryteevne (at vernet klarer å takle en så stor kortslutningsstrøm). Kortslutningsstrømmen fremkommer ved måling av spenningen som er til stede og samtidig feilsløyfeimpedans i kretsen. Feilsløyfeimpedansverdien brukes som dokumentasjonsunderlag da den er en noenlunde stabil impedansverdi som er basert på lengde og tverrsnitt, mens spenningen har et større slingringsmonn på +/-10%. For TN-nett gjelder målt verdi, Ik1p (ISC), og hvor Ik1pmin = Ik1p x 0,76. Her må Ik3pmaks bli oppgitt/beregnet. Mens for eldre IT-nett uten jordfeilbryter gjelder målt verdi Ik2p (ISC), og hvor en videre regner seg ned til Ik2jmin = Ik2p x 0,38. For oppregning til Ik3pmaks = Ik2p x 1,15. For IT-nett med jordfeilbryter gjelder målt verdi Ik2p (ISC), og hvor en videre regner seg ned til Ik2jmin = Ik2p x 0,76. Mens Ik3pmaks = Ik2p x 1,15. JORDFEILBRYTER Denne metoden kan i sin tur gjøres ennå enklere ved bruk av 2-tangsmetoden, som er en metode hvor en bruker en generator med konstant spenning for spenningsindusering inn på jordingskretsen, og en enhet for strømmåling i jordingskretsen. Disse to enhetene kan enten være inne i samme tangkjeft i en jordsystemstang eller som to separate tenger for bruk på en jordplatemåler. Jordfeilbrytertesting: Bruk egnet jordfeilbrytertester (RCD-test). Utløsestrøm skal være mellom 50% og 100% av merkestrøm (f. eks. mellom 15mA og 30mA). Utkoblingstiden skal være i hht. NEK400 tab. 41A. Mot frittstående jordingsanlegg og hvor en ikke kan koble seg mot en annen kjent jording (kjent overgangsmotstand), vil en kunne bruke 3-punktsmetoden, som er den eldste måleteknikken, og også kalt 62%- metoden, full-profil metoden med mer. Denne metoden går ut på å koble instrumentet mot den jordingen en ønsker å måle overgangsmotstanden på, og i tillegg bruke hjelpestrømselektrode og hjelpespenningselektrode som er satt ut i terrenget, for å kunne foreta måling i henhold til ohms lov. Gulv- og veggresistans: Blant annet relevant i gamle installasjoner uten jord, medisinske områder og gjøres ved tvil om for eksempel gulvet har forbindelse til jord. Krav til ikke ledende omgivelser: Gulv- og veggresistans > 50kΩ. Ringjord Våt klut

20 ELEKTRO ELEKTRO Installasjonstestere ELIT EuroMasterE2 INSTALLASJONTESTER veldig enkel å bruke - noen eksempler under Installasjonstestere 300v A ANBE FALT PRODUK T MENY ZERO LYS IEC - EN - BS - NEK PE TEST AUTO TEST AT Z-Linje Ipsc A Ipsc A Ipsc A PSC N EuroMasterE2 INSTALLASJONSTESTER L A IT/TT Ω L-L : 234V 50Hz CAT IV ZLINJE / ZSLØYFE KORTSLUTNING AC/DC PE SPENNING L1-L2-L3 AV LAV OHM R KONTINUITET 200mA GJENNOMGANG RCD JORDFEILBRYTER PE RMΩ ISOLASJON summer - kont. F1 F2 F3 F4 Kortslutning L - L PSC L1 - L2 1.31kA 0.32 TN Ω L3 L2 L1 L-L : 420V 50Hz F1 F2 RCD RAMP 30mA F3 G F4 x x x TN ma ms N PE L L-PE : 0V UF : 0V F1 F2 F3 F4 Spenning AC/DC Volt (L-PE) L - PE : 236 V PE - N : 0 V L -N : 236 V N PE L V Hz EuroMaster E2 er en helt ny installasjonstester utviklet av ELIT for det Skandinaviske markedet. Instrumentet inneholder forskjellige normer, og for det norske markedet er NEK 400 lagt inn som et valg. Instrumentet har Auto Test og alle funksjonene er lette å bruke, og måleresultater presenteres oversiktlig på displayet. For måling av kortslutningsstrøm gir instrumentet direkte utregnede Ikp2min og Ik3pmaks verdier som gjør det enkelt for bruker for videre sammenligning mot automaters bryteevne og utkoblingsstrøm. En viktig del av utviklingen av instrumentet er å tilrettelegge det for det norske IT-nettet. Instrumentet takler derfor IT-nettet veldig godt med hensyn til feilsituasjoner og spesielle spenningsnivåer. Alle nett-typene (IT/TT/TN) kan velges på instrumentet. Hvis en er interessert i en solid, rimelig og driftssikker installasjonstester, er EuroMaster E2 det rette valget. Instrumentet leveres i en solid nylonveske med tilbehør der målinger kan utføres med instrumentet i vesken. F1 F2 F3 F4 Lav OHM 200mA ISOLAsjon FASefølgetest x >1999 Komp x - + Ω F1 F2 F3 F4 500V 299MΩ Lås? x V MΩ F1 F2 F3 F4 L1 - L2 : 401 V L2 - L3 : 402 V L1 - L3 : 401 V L3 L2 L V Hz Instrumentet er levert med sporbart kalibreringssertifikat slik at bruker har sikkerhet for sine dokumentasjonskrav. - Årlig serviseavtale for sjekk og kalibrering kan inngås som gir grunnlag for avslag i servicepriser. Dette gir også bruker en fast oppfølging av sitt instrument. - Nye funksjoner eller oppdateringer kan enkelt legges inn på instrumentet under service og kalibrering, slik at bruker alltid har nyeste versjon. I settet inngår: ELIT EuroMaster E2, måleledninger, plugg ledning, veske, nakkereim og brukermanual. Isolasjonsmåling 0 499MΩ Autotest på funksjoner Kontinuitetsmåling Ω PE Test Kortslutningsmåling 0, Ω/40k Lys i displayet Motstandsmåling Ω Nettsystem IT, TT og TN-nett Spenningsmåling VAC/500VDC Sikkerhet IEC CAT IV 300V ELIT EuroMaster E ,