Cu-330 Splitt Cu-450 Splitt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Cu-330 Splitt Cu-450 Splitt"

Transkript

1 Cu-330 Splitt Cu-450 Splitt Norsk Svensk Suomi English

2 Cu-330/Cu-450 splitt Innhold Produktinformasjon s 2 Viktig informasjon s 2 Før montering s 3 CU-330 SPLITT s 3 Mål og tekniske spesifikasjoner s 3 Montering s 4 Fordampedel Cu-330 splitt takmontert s 4 Fordamperdel Cu-330 splitt veggmontert s 5 Kondensatordel Cu-330 splitt s 5 Kjøleteknisk montasje s 5 Elektrisk tilknytning og kobling s 6 CU-450 SPLITT s 7 Mål og tekniske spesifikasjoner s 7 Montering s 7 Fordamperdel Cu-450 splitt s 7 Kondensatordel Cu-450 splitt s 8 Kjøleteknisk montasje s 8 Elektrisk tilknytning og kobling s 9 Bruk og vedlikehold s 10 Rengjøring s 10 Innstilling av temperatur s 10 Bytte av lysrør s 10 Feilsøking og service s 11 Deponering av brukte produkter s 11 Leveringsbestemmelser s 12 Forbrukerkjøp s 12 Næringskjøp s 14 1

3 Produktinformasjon Cu 330 Splitt og Cu 450 Splitt er våre to splittaggregater med kapasitet på henholdsvis liter og liter. Aggregatet er beregnet for kjøling av matvarer til bruk i privathusholdninger. Riktig temperatur inne i kjølerommet avhenger også av at rommet er forskriftsmessig bygget og riktig isolert. På splittaggregatene er varm og kald del adskilt. Kald del monteres i kjølerom. Denne enheten omfatter: fordamper, ventilator, termostat, kapillarrør, filter og lysarmatur med bryter. Varm del monteres i maskinrom. Denne enheten inneholder: kjølekompressor, kondensator, ventilator, samt el. boks m/avrimingsur. Det kan være ulike årsaker til at man ikke vil ha den varme delen i tilstøtende rom; varmeavgivelse, plassmangel, sjenanse, estetiske grunner osv. Kjøleaggregatet krever spenning på V AC 50 Hz og må kobles til en jordet min.10a stikkontakt. Nettledning er påmontert kondensatordel. Dersom nettledningen ikke er lang nok (2,7m) må elektriker installere en kontakt nærmere. Stikkontakt må være lett tilgjengelig for installasjon/servicemann. Den varme delen kan plasseres inntil 10m rørlengde fra kjølerommet, og de to delene må forbindes med kobberrør og elektrisk ledning. Stikkontakt må være lett tilgjengelig for installasjon/servicemann. Det er veldig viktig at det er tilstrekkelig lufting rundt den varme delen i maskinrommet. Omgivelsestemperaturen på varm side utenfor kjølerommet må alltid være høyere enn inne i kjølerommet, men ikke overstige en middeltemperatur på 27 C. Scandinavian Appliances AS leverer også andre produkter du trenger til et selvbygget kjølerom. Viktig informasjon Scandinavian Appliances AS sine konsumentprodukter selges til bruk på normal måte i privat husholdning. Splittaggregatene må kun monteres av kjølemontør. For å sikre riktig bruk, og dermed forlenge produktets levetid, må du lese nøye gjennom denne monterings- og bruksanvisningen. Produsenten overtar intet ansvar for skader som oppstår dersom anvisningene i monterings- og bruksanvisningen ikke blir fulgt. Produktet vil selv ved vanlig bruk kreve vedlikehold samtidig som det kan forekomme utskiftning av slitasjekomponenter. Disse dekkes ikke under reklamasjonstiden, men av garantien i henhold til kjøpsloven. Andre myndigheter kan stille krav om for eksempel belysning, alarmanlegg og lignende ved montering. Den elektriske sikkerheten er kun garantert dersom installasjon er foretatt på forskriftsmessig måte og at spenningen er som foreskrevet over. La aldri kjøleaggregatet være tilkoblet en skjøteledning permanent. Trekk ut støpselet ved rengjøring. Apparatet er ikke noe leketøy for barn. Det skal gis opplæring i håndteringen av apparatet til personer med nedsatt reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller til personer med manglende kunnskap og erfaring av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Dataskilt med serienummer er plassert på kondensatordelens front og fordamperdelens venstre side. Dette nummeret må alltid opplyses ved henvendelser til servicefirma eller produsent. Reparasjon må kun utføres av fagfolk. Scandinavian Appliances AS tar forbehold om eventuelle trykkfeil i denne monterings- og bruksanvisningen og reserverer seg retten til å endre produktspesifikasjoner. 2

4 Cu-330/Cu-450 splitt Før montering Sjekk først aggregatet for skader etter oppakking. Et skadet apparat må ikke tas i bruk. Ved skader, vennligst kontakt transportør slik at det kan gjøres annmerkninger på fraktbrev. Sjekk så at du har alle delene mot stykklistene bakerst i denne monterings- og bruksanvisningen. Ta kontakt med leverandør ved skader og mangler. Aggregat bør ikke plasseres midt i mot dør da dette kan føre til kondens på magnetlist rundt denne. Aggregatet er utstyrt med avrimningsur. Uret sørger for automatisk avrimning av fordamper fire ganger a 30 minutter pr. 24 timer. Avrimningsvann må ledes til oppsamlingsbeholder, bøtte eller lignende. Kan også ledes til sluk NB! Husk vannlås hvis vannet ledes til sluk. CU-330-Splitt Mål og tekniske spesifikasjoner Kald del (fordamper del) Varm del (Kondensatordel) Fordamperdel: Fordamperviften på kjøleromsiden skal gå hele tiden (for å opprettholde så jevn temperatur som mulig i kjølerommet). Kondensatordel: Kompressor og kondensatorvifte er regulert av termostaten. 3 CU-330 SPLITT Utvendige mål, varm del Utvendige mål, kald del Effekt Belysning Avriming Kjølemiddel Vekt b440 x h290 x d400mm b550 x h145 x d430mm Maks 330W 15W lysrør Automatisk R134A Netto kald del 7 kg Netto varm del 21,5 kg Ledningslengde 2,7m Kompressor Danfoss Volt/Hz V AC 50 Hz Kapasitet Inntil liter Termostatinnstilling 3-12ºC Omgivelsestemperatur ºC Aggregatets kalde del monteres på vegg eller i tak. NB! For veggmontering må det bestilles ekstra dryppanne.

5 Montering Montering skal utføres av kjølemontør. Fordamperdel CU-330 splitt takmontert i elementrom. 1. Monter fordamperdel i tak med 4 skruer 3,9x32mm. For montering i spiskammer, se skisse for riktig montering og plassering. 2. Rørtilslutningen er på fordamperens høyre side. Klargjør for hensiktsmessig rørføring over tak. Monter tørkefilter over tak.. 3. Klargjør for elektrisk kobling mellom enhetene. På fordamperdel skal 4-pol rekkeklemme monteres på oversiden av tak 4. Monter deksel med 4 stk 3,9x32mm skruer. 5. Plastslange koples til avløpsstuss NB! Overgang forsterkes med kobberrør. Se skisse under. Mål tak 1. Drensrør i gummi 2. Kobberrør 3. Plastslange 4. Strips 4

6 Cu-330/Cu-450 splitt Fordamperdel CU-330 Splitt. Veggmontert 1. Monter fordamperdel med 4 skruer 3,9x32mm på veggen mm ned fra taket, og med klaring på sidene for rørmontasje. 2. Aggregatet bør ikke plasseres midt i mot dør da dette kan føre til kondens på magnetlist rundt dør. 3. Rørtilslutningen er på fordamperens høyre side. Klargjør for hensiktsmessig rørføring. Monter tørkefilter.. 4. Klargjør for el. kobling mellom enhetene. 5. Monter deksel med 4 stk 3,9x32mm skruer. 6. Plastslange koples til avløpsstuss NB! Overgang forsterkes med kobberrør. Se skisse under. 1. Drensrør i gummi 2. Kobberrør 3. Plastslange 4. Strips Kondensatordel CU-330 splitt 1. Monter opphengsvinkler til vegg, med (4 skruer 4,2x65mm for trevegg) 2. Plasser kondensatordelen på opphengsvinklene, og fest enheten på begge sider med 2 skruer. Kjøleteknisk montasje Sugerør (8mm) og væskerør (6mm) tilkobles (loddes) til stusser på kondensator og fordamperdel. NB! Husk filter. Rørene bør isoleres. Anlegget trykkprøves, evakueres og fylles med kuldemedium R-134A. Fordampningstemperatur -10 C NB! Oljelås må vurderes ved behov Ved alternativ 1 Monteres rørene med fall mot fordamperdelen helt fra punktet hvor rørene går ned til maskindelen. Ved alternativ 2 Må oljelås monteres slik at hele høydeforskjellen er et vertikalt rør med oljelås oppe og nede. NB! Det er viktig å unngå oljelommer, dvs. helt rette strekk horisontalt. 5

7 1. Sugerør 4. Kald del 2. Oljelås 5. Varm del 3. Elektrisk kabel 3 6. Filter pluss jord 7. Fall Alternativ 1 Alternativ 2 Elektrisk tilknytning og kobling Det legges 3-leder pluss jord (for minimum 10A kurs) fra rekkeklemme fordamper del til rekkeklemme kondensatordel. Koblingsskjema er plassert innvendig i deksel kondensatordel. 6

8 Cu-330/Cu-450 splitt CU-450-Splitt Mål og tekniske spesifikasjoner Kald del (fordamper del) Varm del (Kondensatordel) CU-450 Splitt Utvendige mål, varm del Utvendige mål, kald del Effekt Belysning Avriming Kjølemiddel Vekt b590 x h690 x d325mm b538 x h385 x d220mm Maks 300W 15W lysrør Automatisk R134A Netto ca. 36 kg Ledningslengde 2,4m Kompressor Danfoss Volt/Hz V AC 50 Hz Kapasitet Inntil liter Termostatinnstilling 3-12ºC Omgivelsestemperatur ºC Aggregatets kalde del monteres på vegg. Montering Montering skal utføres av kjølemontør. Fordamperdel CU-450 splitt 1. Monter fordamperdel med 4 skruer 3,9x32mm på veggen mm ned fra taket, og med klaring på sidene for rørmontasje. 2. Aggregatet bør ikke plasseres midt i mot dør da dette kan føre til kondens på magnetlist rundt dør. 3. Rørtilslutningen er på fordamperens høyre side. Klargjør for hensiktsmessig rørføring. Monter tørkefilter.. 4. Klargjør for el. kobling mellom enhetene. 5. Monter deksel med 4 stk 3,9x32mm skruer. 6. Plastslange koples til avløpsstuss NB! Overgang forsterkes med kobberrør. Se skisse. 7

9 1. Drensrør i gummi 2. Kobberrør 3. Plastslange 4. Strips Kondensatordel CU-450 splitt 1. Monter platehyllen (galvanisert del) til veggen med 5 stk. medfølgende skruer. 2. Fest skumisolasjonen på bakveggen, nederst på galvanisert del. 3. Plasser kondensatordelen på hyllen, og fest enheten i toppen med skrue og gummihylse. Avrimingen må ledes til en oppsamlingsbeholder (bøtte eller liknende), eller ledes til sluk ved hjelp av en plastslange (husk vannlås). Kjøleteknisk montasje Sugerør (8mm) og væskerør (6mm) tilkobles (loddes) til stusser på kondensator og fordamperdel. NB! Husk filter. Rørene bør isoleres. Anlegget trykkprøves, evakueres og fylles med kuldemedium R-134A. Fordampningstemperatur -10 C NB! Oljelås må vurderes ved behov Ved alternativ 1 Monteres rørene med fall mot fordamperdelen helt fra punktet hvor rørene går ned til maskindelen. Ved alternativ 2 Må oljelås monteres slik at hele høydeforskjellen er et vertikalt rør med oljelås oppe og nede. NB! Det er viktig å unngå oljelommer, dvs. helt rette strekk horisontalt. 8

10 Cu-330/Cu-450 splitt 1. Sugerør 4. Kald del 2. Oljelås 5. Varm del 3. Elektrisk kabel 3 6. Filter pluss jord 7. Fall Alternativ 1 Alternativ 2 Elektrisk tilknytning og kobling Det legges 3-leder pluss jord (for minimum 10A kurs) fra rekkeklemme fordamper del til rekkeklemme kondensatordel. Koblingsskjema er plassert innvendig i deksel kondensatordel. 9

11 Bruk og vedlikehold Rengjøring For å oppnå gunstige driftsforhold (lengre levetid) er det viktig at kondensatoren rengjøres for støv og smuss regelmessig, minst fire ganger pr. år, utover dette etter behov. For å komme til kondensatoren demonteres 4 stk skruer på deksel til kondensatordel. Husk! Trekk ut støpselet før demontering. Støvsug kondensatorfinner. Disse finner du på venstre side på Cu-330 splitt, og på undersiden av kondensator på Cu-450 splitt. Vær forsiktig så ikke de tynne kondensatorfinnene blir skadet. Etter rengjøring monter dekselet igjen. Kontroller samtidig avløpsgjennomføring på kald side, slik at vannet renner fritt til oppsamlingsbeholder, bøtte eller lignende på kjøleromsiden. For å unngå muggdannelse, lukt osv. er det meget viktig med jevnlig renhold også inne i kjølerommet. Til rengjøring av kjølerommet anbefales mildt, varmt såpevann. Innstilling av temperatur Termostaten på kjøleaggregatet har et arbeidsområde på 3 ºC 15 ºC, men er forhåndsinnstilt fra fabrikk på ca. 5 ºC. Termostaten er plassert i front på fordamperdel. Ønskes høyre temperatur (varmere) dreies termostatknappen mot urviseren. Ønskes lavere temperatur (kaldere) dreies termostatknappen med urviseren. Bytte av lysrør Aggregatet har integrert belysning (15W lysrør) som slås av og på med rød bryterlampe i front på fordamperdel. NB! Husk å slukke lyset når du forlater kjølerommet. Cu-450: Trykk dekselet ned og trekk det ut. Vri lysrøret en kvart gang og trekk det ut. Cu-330: Skru ut de tre skruene og løft av dekselet. Vri lysrøret en kvart gang og trekk det opp og ut. 10

12 Cu-330/Cu-450 splitt Feilsøking og service Ved en eventuell service/demontering, må først nettledningens støpsel trekkes ut av stikkontakten. Sjekk følgende før du eventuelt tilkaller kjølefirma for service: FEIL ÅRSAK HVA KAN GJØRES? Aggregatet kjøler ikke tilstrekkelig. Aggregatet fungerer ikke. Lys/vifte virker ikke. 1. Termostat justert for varm. 2. Omgivelsestemperatur for høy. 3. Omgivelsestemperatur for lav. 4. Dør ikke tett/lukket 5. Tett kondensator (støv e.l.) 6. Gjeniset fordamper. 1. Sikringer. 2. Nettledning. 1. Lysrør eller tenner er defekt. 2. Vifte defekt. 1. Juster termostat kaldere. 2. Senke temperatur i rommet der aggregatet er plassert. Påse at det er fri luftstrøm over og under aggregatet på begge sider av kondensatordel. 3. Øke temperaturen i rommet der aggregat er plassert. 4. Påse at dør er tett/lukket. 5. Fjern kondensatordeksel og rengjør. 6. Avtin aggregat ved å trekke ut støpselet. 1. Sjekk at ingen sikringer har gått. 2. Sjekk at nettledning er skikkelig tilkoblet kontakt. 1. Bytt lysrør og tenner (se side 7) 2. Bytt vifte (gjøres av servicemann). Gjennom å sjekke disse punktene før du tilkaller hjelp, hjelper du også servicemann med hvilke deler han må ha med seg og hvilke tiltak han må gjøre. For service, se vår hjemmeside Deponering av brukte produkter Dette er basert på retningslinjer i miljøvernslovgivningen i følge Europaparlamentets direktiver om avfall av elektriske og elektroniske produkter (WEEE). Direktivet skal verne om, beskytte og forbedre miljøet, beskytte menneskers helse og utnytte naturressurser varsomt og fornuftig. Vi ber deg som sluttbruker derfor om følgende: Dersom produktet har sluttet å virke, selv etter reparasjoner; sjekk om det kan repareres før du kaster det. Er du i tvil, kontakt din leverandør eller forhandler for ytterligere informasjon om mulig reparasjon av produktet. Dersom produktet er ved slutten av sin levetid, med andre ord at det ikke kan repareres eller gjenbrukes, kast ikke produktet med annet usortert kommunalt avfall. Kontakt ditt lokale avfallsdeponi eller gjenvinningsanlegg, slik at de kan hente produktet for gjenvinning. NB: avfallet fra elektroniske og elektriske produkter på søppelfyllinger og ved forbrenning, medfører store miljøforstyrrelser. Når foreldede stoffer ikke er gjenvunnet må nye ressurser benyttes til nye produkter. Dette representerer ressurstap da forbruket av energi, transport og negativ påvirkning av miljøet i denne prosessen er stor. Et annet problem er at denne typen produkter kan inneholde kjølevæske med gasser som hydrofluorkarbon (HFC). HFC har gasser som påvirker drivhuseffekten og som igjen bidrar til et varmere klima når de blir sluppet ut i atmosfæren. Lysrør fra produktet kan inneholde ødeleggende stoffer som giftige metaller, spesielt kvikksølv, kadmium og bly. Disse stoffene kan skade lever, nyrer og hjerne. Kvikksølv inneholder nervegifter som lagres i kroppen. 11

13 For å bidra til forbedrings- og resirkuleringsprosessen av dette produktet må du ikke demontere eller ødelegge deler av produktet før innsamling. Ved å fjerne deler av produktet kan du redusere muligheten for gjenvinning. Symbolet som er vist nedenfor, som også er avbildet på produktet, indikerer den separate innsamlingen av elektrisk og elektronisk utstyr basert på det Europeiske fellesskaps WEEE direktiv. NB. Dersom produktet bærer dette symbolet er det ditt ansvar som sluttbruker å være bidragsyter til resirkulering og å sørge for at produktet ikke kastes med annet kommunalt avfall, men samles inn med ditt lokale avfallsdeponi og gjenvinningsanlegg. Vennligst kontakt aktuelle autoriteter i din kommune for mer informasjon angående innsamlingsordninger. Til slutt, overhold alle gjenvinningslovgivninger gjeldende i din kommune eller ditt land. Leveringsbestemmelser Leveringsbetingelser for Norge. For andre land, kontakt din forhandler Forbrukrerkjøp: Disse vilkår regulerer kundenes rettigheter overfor leverandøren (Norcool) ved kjøp av nye Norcool produkter som blir brukt på normal måte i privat husholdning. Slik det er bestemt i de følgende punkter, har leverandøren plikt til å utbedre feil /mangel som oppstår. 1. Leverandørens garanti Leverandøren garanterer at det produktet som er levert har de egenskaper og den kvalitet som er foreskrevet i leverandørens brosjyrer eller annen skriftlig salgsmateriale. Mindre avvik kan forekomme som følge av produktendring. Garantitiden løper i 2 år fra den dag produktet ble levert til kunde. På grunn av at disse apparater har en teknisk komplisert oppbygning, er det viktig at kundene følger bruksanvisningen nøye. Produktene vil selv gjennom vanlig bruk utsettes for slitasje som kan nødvendiggjøre forebyggende vedlikehold, og dermed også utskifting av slitasjekomponenter (vifter, startutstyr, kompressorkomponenter med variabel levetid avhengig av bruk og vedlikehold). 2. Kjøpers rettigheter Fristen for å reklamere i forbrukerkjøp er 2 år. Når utstyret eller deler av det ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lenger, er fristen for å reklamere 5 år. Ved slik reklamasjon er forutsetningen for mangelansvar at mangelen var til stede på leveringstidspunktet. Kunden taper imidlertid i alle tilfelle sin rett til å fremme krav, hvis han ikke reklamerer innen rimelig tid etter at en mangel oppdages, eller burde ha vært oppdaget. Ved kjøpsrettslige mangler har leverandøren rett til å reparere produktet innenfor de frister som følger kjøpsloven. Etter at garantitiden er utløpt, vil vilkårene for og omfanget av leverandørens ansvar for mangler ved utstyret være regulert av kjøpsloven. 3. Leverandørens utbedring (Transport av produkter). Leverandøren og/eller forhandler av leverandørens produkter kan bestemme om feil/mangel skal repareres hos kunden, på eget, eller på anvist verksted etter følgende retningslinjer. 12

14 Cu-330/Cu-450 splitt a) Kunden plikter å stille produktet til disposisjon for reparatør. Leverandøren betaler kostnadene for reparasjonen. Dette gjelder for produkter som befinner seg innenfor leverandørens eller forhandlerens naturlige salgsdistrikt! Med naturlig salgsdistrikt menes en avstand mellom leverandør / forhandler og kunde langs vei på maks. 20 km. Dersom avstanden er mer enn 20 km, og forhandleren er den som ligger nærmest kunden, vil leverandøren likevel betale reisekostnadene. Volder dette urimelige kostnader eller ulempe gjelder ikke plikten til å foreta utbedringene som nevnt over, uten kostnad for kunden! Normalt vil dette være tilfelle dersom kunden ikke kan nås med vanlig kommunikasjonsmidler, og/eller hvis kunde ikke bor landfast. b) Reparasjoner/Utbedringer på verkstedet. Dersom kunden uten vesentlige ulemper kan bringe og hente produktet, må han selv bringe det til anvist verksted for reparasjon, eller sende produktet, da for egen regning og risiko. Kan ikke kunden bringe produktet til angitt verksted uten urimelig ulempe og / eller omkostninger, skal dette i mangel av annen avtale skje på rimeligste måte, og sendes på leverandørens regning og risiko til anvist verksted. NB! PRODUKTET SKAL VÆRE FORSVARLIG EMBALLERT!! 4. Leverandørens erstatningsansvar. Kunden kan på nærmere vilkår kreve økonomiske tap erstattet etter kjøpslovens regler. Leverandøren er dog ikke i noen tilfelle ansvarlig for indirekte tapsposter (som nevnt i kjøpsloven 67(2)). Påføres gjenstander skader som har en direkte eller nær sammenheng med produktets forutsatte funksjon eller bruk, er leverandøren kun ansvarlig i den utstrekning dette er følger av ufravikelige rettsregler. Det samme gjelder ansvar for personskader. Skader av denne art skal i et hvert tilfelle behandles mellom leverandør og kunde. 5. Hva leverandørens ansvar ikke omfatter Kunden har ingen anledning til å stille krav gjeldende mot leverandør eller forhandler dersom feil/ mangel, eventuelt skader er en følge av: a) Installasjon som ikke er utført i overensstemmelse med Elverkets bestemmelser eller i strid med vår monteringsanvisning som er å anse som krav. Kjølerommet må byggeteknisk tilfredsstille gjeldende krav herunder krav til isolasjon, materialvalg og ventilasjon. b) Behandling i strid med bruksanvisningen, eller annen uforsvarlig behandling. (Manglende vedlikehold!) c) Reparasjoner eller inngrep utført av uautoriserte personer, eller bruk av uoriginale deler. d) Uhell eller andre forhold etter levering til kunden som ligger utenfor leverandørens/ forhandlerens kontroll, herunder spenningsvariasjoner utover +/- 10 % av merke spenningen, lynnedslag, samt elektriske forstyrrelser. e) Korrosjon/avleiring som følge av omgivelsene. f) Vanlig slitasje. (Se pkt.1) 6. Tvister Tvister som gjelder anvendelse av disse vilkårene kan gjennom forbruker rådets klageapparat, bringes inn for avgjørelse i bransjens reklamasjonsnemnd. 13

15 Næringskjøp Med næringskjøp forstås alt som ikke er forbrukerkjøp. Dersom produktene står i kafeer, restauranter, gatekjøkken, hoteller, moteller, bedrifter, eller annen ervervsmessig virksomhet. Samt bruk i skoler, institusjoner, hybelhus, barnehager, idrettsanlegg, felles husholdninger, og borettslag, pluss tilfeller der kunden helt eller delvis tar betaling for bruken av apparatet, eller det inngår i et bofellesskap, eventuelt et leieforhold. Eller apparatet benyttes til å vedlikeholde en vare kunden omsetter. Alt dette er næringskjøp. Reklamasjonstiden og garantitiden er da på 6 mnd. Dette gjelder ethvert tap mangelen måtte forårsake, som f.eks. driftstap, tapt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstap. Denne begrensning i leverandørens ansvar gjelder ikke dersom han har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet. For øvrig gjelder leveringsbetingelser som ved et forbrukerkjøp! Scandinavian Appliances AS tar forbehold om eventuelle trykkfeil i denne bruksanvisning. 14

16 Cu-330/Cu-450 splitt Innehåll Produktinformation s 2 Viktig information s 2 Före montering s 3 CU-330 SPLITT s 3 Mått och tekniska specifikationer s 3 Montering s 4 Förångardel Cu-330 splitt, takmonteradt s 4 Förångardel Cu-330 splitt väggmonterad s 5 Kondensatordel Cu-330 splitt s 5 Kylteknisk montering s 5 Elektriska anslutningar och kopplingar s 6 CU-450 SPLITT s 7 Mått och tekniska specifikationer s 7 Montering s 7 Förångardel Cu-450 splitt s 7 Kondensatordel Cu-450 splitt s 8 Kylteknisk montering s 8 Elektriska anslutningar och kopplingar s 9 Användning och underhåll s 10 Rengöring s 10 Inställning av temperatur s 10 Byte av lysrör s 10 Feilsøking og service s 11 Avfallshantering s 11 1

17 Produktinformation Cu 330 Splitt och Cu 450 Splitt är våra två splittaggregat med kapacitet på resp liter. Aggregaten är avsedda för nedkylning av livsmedel som ska användas i privata hushåll. Korrekt temperatur inne i kylrummet är beroende av att det är byggt enligt anvisningarna och rätt isolerat. Det finns en varm och en kall del på splittaggregat. Den kalla delen monteras i kylrummet. Denna enhet omfattar: förångare, fläkt, termostat, kapillärrör, filter och belysningsarmatur med brytare. Den varma delen monteras i ett maskinrum. Denna enhet omfattar: kylkompressor, kondensator, fläkt samt el. box med avfrostningsklocka. Det kan finnas olika orsaker till att man inte vill ha den varma delen i det aktuella rummet: värmealstring, brist på plats, störningar, estetiska orsaker etc. Kylaggregatet kräver en spänning på VAC 50 Hz och måste anslutas till en jordad kontakt (min. 10 A). Strömkabeln är monterad på kondensatordelen. Om strömkabeln inte är tillräckligt lång (2,7 m), måste en elektriker installera en kontakt närmare. Kontakten måste finnas lätt tillgänglig för installations-/servicetekniker. Den varma delen kan placeras upp till 10 meters rörlängd från kylrummet och de två delarna måste anslutas med kopparrör och elledning. Kontakten måste finnas lätt tillgänglig för installations-/servicetekniker. Det är väldigt viktigt att ventilationen är tillräcklig kring den varma delen i maskinrummet. Omgivningstemperaturen på den varma sidan utanför kylrummet måste alltid vara högre än inne i kylrummet, men får inte överstiga en medeltemperatur på 27 C. Scandinavian Appliances AS erbjuder också andra produkter som behövs till ett egenbyggt kylrum. Viktig information Scandinavian Appliances AS säljer sina konsumentprodukter för normal användning i privata hushåll. Splittaggregat måste monteras av kylmontör. För att säkerställa att produkten används korrekt, och därmed håller längre, ska du läsa denna installations- och användarhandbok noggrant. Tillverkaren tar inte något ansvar för skador som uppkommer till följd av att monteringsoch bruksanvisningen inte följts. Produkten kräver underhåll även vid normal användning samtidigt som det kan krävas byte av komponenter som utsätts för slitage. Dessa omfattas inte under reklamationstiden, utan av garantin enligt konsumentlagstiftningen. Andra myndigheter kan ställa krav på t.ex. belysning, alarmsystem och liknande vid montering. Elsäkerheten garanteras endast under förutsättning att produkten installerats i enlighet med föreskrifterna och matas med angiven spänning. Låt aldrig kylaggregatet vara permanent anslutet till en förlängningssladd. Dra ur kontakten vid rengöring. Apparaten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller har erhållit anvisningar om hur apparaten ska användas av en person som ansvarar för deras säkerhet. Lämna inte barn utan uppsikt. Det är förbjudet för dem att leka med apparaten. Märkplåten med serienumret sitter på kondensatordelens front och på förångardelens högra sida. Ange alltid detta nummer vid kontakt med serviceföretag eller tillverkare. Eventuella reparationer får endast utföras av kvalificerade personer. Scandinavian Appliances AS avsäger sig allt ansvar för eventuella tryckfel i denna monterings- och bruksanvisning och förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationerna. 2

18 Cu-330/Cu-450 splitt Före montering Packa först upp aggregatet och kontrollera att det inte finns några skador. Använd inte apparaten om den är skadad. Om det finns skador, kontaktar du transportföretaget och ser till att skadan antecknas på leveranssedeln. Kontrollera att du har fått alla delar som finns med i listan längst bak i denna installations- och användarhandbok. Kontakta leverantören om det finns skador eller om någonting saknas. Aggregatet bör inte placeras mittemot dörren, eftersom detta kan leda till att kondens bildas kring de omgivande magnetlisterna. Aggregatet har en avfrostningsklocka. Klockan styr en automatisk avfrostning av förångaren, fyra gånger 30 minuter varje 24-timmarsperiod. Avfrostningsvattnet måste ledas till en uppsamlingsbehållare, hink eller liknande. Kan även ledas till avloppet. OBS! Glöm inte vattenlås om vattnet leds till avloppet. CU-330-Splitt Mål og tekniske spesifikasjoner Kall del (förångardel) Varm del (Kondensatordel) Förångardel: Förångarfläkten på kylrummets sida ska gå hela tiden (för att bibehålla en så jämn temperatur som möjligt i kylrummet). Kondensatordel: Kompressor och kondensfläkt styrs av termostaten. 3 CU-330 SPLITT Utvändiga mått, varm del Utvändiga mått, kall del Max. effekt Belysning Avfrostning Kylmedel Vikt b440 x h290 x d400mm b550 x h145 x d430mm 330W 15W lysrör Automatisk R134A Netto kall del 7 kg Netto varm del 21,5 kg Sladdlängd 2,7m Kompressor Danfoss Volt/Hz V AC 50 Hz Kapacitet Upp till liter Termostatinställning 3-12ºC Omgivningstemperatur ºC Aggregatets kalla del monteras på vägg eller i tak. OBS! För väggmontering krävs extra uppsamlare.

19 Montering Monteringen ska göras av kylmontör. Förångardel Cu-330 splitt, takmonterad i elementrum 1. Montera förångardelen i taket med fyra skruvar 3,9x32 mm. För montering i skafferi, se skiss för korrekt montering och placering. 2. Röranslutningen sitter på förångarens högra sida. Förbered för korrekt rörledning över tak. Montera torkfilter över tak. 3. Förbered för elektrisk anslutning mellan enheterna. På förångardelen ska en 4-polig radklämma monteras på ovansidan av taket. 4. Montera panelen med 4 st. skruvar 3,9x32 mm. 5. Plastslang kopplas till avloppsänden. OBS! Övergången förstärks med en kopparör. Se skiss nedan. Mått tak 1. Dräneringsrör i gummi 2. Kopparrör 3. Plastslang 4. Buntband 4

20 Cu-330/Cu-450 splitt Svensk Förångardel CU-330 Splitt, väggmonterad 1. Montera förångardelen med 4 skruvar (3,9x32 mm) på väggen mm ned från taket så att det finns plats på sidorna för rörmontering. 2. Aggregatet bör inte placeras mittemot dörren, eftersom detta kan leda till att kondens bildas kring de omgivande magnetlisterna. 3. Röranslutningen sitter på förångarens högra sida. Förbered för korrekt rörledning. Montera torkfiltret. 4. Förbered för el. anslutning mellan enheterna. 5. Montera panelen med 4 st. skruvar 3,9x32 mm. 6. Plastslang kopplas till avloppsänden. OBS! Övergången förstärks med en kopparör. Se skiss nedan. 1. Dräneringsrör i gummi 2. Kopparrör 3. Plastslang 4. Buntband Kondensatordel CU-450/CU-330 splitt 1. Montera upphängningsvinklar på väggen (4 skruvar 4,2x65 mm för trävägg). 2. Placera kondensatordelen på upphängningsvinkarna och fäst enheten på båda sidor med 2 skruvar. Kylteknisk montering Sugningsrör (8 mm) och vätskerör (6 mm) kopplas till änden på kondensator- och förångardel. OBS! Glöm inte filter. Rören bör isoleras. Anläggningen tryckprovas, evakueras och fylls med kylmedel R-134A. Förångningstemperatur 10 C. OBS! Oljelås måste kontrolleras vid behov. Vid alternativ 1 Montera rören med fall mot förångardelen från punkten där rören går ner till maskindelen. Vid alternativ 2 Oljelåset måste monteras så att hela höjdskillnaden är ett vertikalt rör med oljelås uppe och nere. OBS! Det är viktigt att oljefickor undviks, dvs. helt raka horisontella sträckningar. 5

21 1. Sugningsrör 4. Kall del 2. Oljelås 5. Varm del 3. Elektrisk kabel 3 6. Filter plusjord 7. Fall Alternativ 1 Alternativ 2 Elektriska anslutningar och koppling Koppla en plusjord med tre ledare (för min. 10 A) från radklämmorna på förångardelen till radklämmorna på kondensatordelen. Kopplingsschemat sitter bakom en panel i kondensatordelen. 6